2NO35-4 Norsk årsstudium emne 4

Comments

Transcription

2NO35-4 Norsk årsstudium emne 4
Pensumlitteratur
2014-2015
Studium: Norsk årsstudium
Studiested: Campus Hamar
Emne: Litteratur og historie
Nivå/kull, semester: Første studieår, vår
Emnekode: 2NO35-4
Sidetall:
Eventuelle kommentarer: med forbehold om endringer
Sist endret: 03.02.2015 (EMS)
Litteraturhistorie og teori:
Andersen, P.T. (2012). Norsk litteraturhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.
Dette er hovedboka på dette kurset, så den må alle skaffe. Undervisningen vil basere seg på 2012utgaven.
I tillegg tar vi med oss teoribøkene fra høstsemesteret:
Bakken, J. (2014). Retorikk i skolen (2. utg). Del I. Oslo: Universitetsforlaget
Gaasland, R. (1999). Fortellerens hemmeligheter. Innføring i litterær analyse. Oslo:
Universitetsforlaget.
Helland, F., & Wærp, L. (2011). Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Oslo:
Universitetsforlaget.
Janss, C., & Refsum, C. (2010). Lyrikkens liv. Innføring i diktlesing. Oslo: Universitetsforlaget.
Enkelte teoriartikler kommer i tillegg.
Norrøn litteratur:
Norrøn prosa: Islendingesaga
Soga om Gunnlaug Ormstunge
Norrøn poesi: Eddadikt (gudedikt)
Voluspå
Håvamål
1
Pensumlitteratur
2014-2015
1500-1700-tallet:
Dorothe Engelbretsdatter: Afften Psalme (1678)
Thomas Kingo: Hver har sin Skæbne (1681)
Petter Dass: Det siette Bud. Du skal ikke bedrive Hoor (fra Katechismus-Sange, 1715)
Hans Adolph Brorson: Op! al den Ting, som Gud har giort (1739)
Edvard Storm: Førkja aat Guten (Dølevise, 1770-71)
Ludvig Holberg:
Epistler (1748-1754):
Mit Helbred og mine religiøse Bekymringer
Fordærvet Smag i Kærlighed
Jeg lærer meget ved Omgang med Bønder
Der skal reformeres med Skønsomhed
Arbejdsnedlæggelser i København
Jurister og Skomagere (Skal en Jurist eller Skomager vide alt?)
Unødigt Referat af lystig Kritik
Teaterforestillinger er opdragende
Komedie:
Erasmus Montanus (1731)
1800- tallet:
Folkeeventyr:
Et utvalg
Kunsteventyr:
H.C. Andersen: Et utvalg
Hele verk:
Camilla Collett: Amtmandens Døtre (1860)
Knut Hamsun: Sult (1890)
Knut Hamsun: Pan (1894)
2
Pensumlitteratur
2014-2015
1900-tallet til i dag:
Romaner:
Sigrid Undset: Fru Marta Oulie (1907)
Alf Prøysen: Trost i taklampa (1950)
Torborg Nedreaas: Musikk fra en blå brønn (1960)
Dag Solstad: Genanse og verdighet (1994)
Britt Karin Larsen: Det vokser et tre i Mostamägg (2009)
Harald Rosenløw Eeg: Gyldig fravær (2011)
Noveller:
Bjørnson, Bjørnstjerne (1857): Faderen
Skram, Amalie (1885): Karens jul
Skram, Amalie (1889): Det røde gardin
Andersen, Tryggve (1895): Den døde mann
Obstfelder, Sigbjørn (1895): Liv
Kinck, Hans E. (1895): Hvitsymre i utslåtten
Jølsen, Ragnhild (1906): Hanna Valmoen
Duun, Olav (1924): Den eine og dei andre
Vesaas, Tarjei (1952): Naken
Stenersen, Rolf (1931): Ambra
Borgen, Johan (1948): Kaprifolium
Prøysen, Alf (1949): Fin-lampa på Rogne
Solstad, Dag (1965): Novelle
Askildsen, Kjell (1983): Sjakk
Ulven, Tor (1994): Uskrevet
Fosse, Jon (1994): Det er heilt umogleg å få stemt gitaren
3
Pensumlitteratur
2014-2015
Behn, Ari (1994): Surfern
Lyrikk 1800 til i dag
De fleste diktene finnes i Stegane, I., Vinje, E. & Aarseth, A. (1998). Norske tekster. Lyrikk.
Enkeltdikt som ikke finnes i antologien, blir gjort tilgjengelig i Fronter.
Wergeland: Eivindvig, Pigen paa Anatomikammeret, Mig selv, Sandhedens Armée, Til
Foraaret, Til min Gyldenlak
Welhaven: Lokkende toner, Digtes Aand, Den salige
Ibsen: Et riimbrev….
Aasen: Gamle Norig, Sumarkvelden
Vinje:Langs ei Aa, Ved Rundarne
Bj¿rnson: Ingrid Sletten, Salme II
Sivle: Tord Foleson, Gøym meg, Mor
Garborg: Til deg, du hei, Mot soleglad
Obstfelder: Jeg ser, Kan speilet tale?, Navnløs
Krag: Der skreg en fugl
Knut Hamsun: Skærgaardsø
Aukrust: Still meg ei storvengja sorg overskygde
Olaf Bull: Til dig, Morgen, Metope
Uppdal: Isberget, Bloddrope-trall
Nygard: No reiser kvelden seg, Til 'ljåmannen'
Øverland: Tre brødre
Nordahl Grieg: Sprinterne
Claes Gill: Flyktende ungdom
Rudolf Nilsen: Storby-nat
H. M. Vesaas: No plantar kvinna eit tre
4
Pensumlitteratur
2014-2015
Aslaug Vaa: So rodde dei fjordan, Moreld
Rolf Jacobsen: Landskap med gravemaskiner, Brev til lyset, Stillheten efterpå,
Butikk-kvartalet
Alf Prøysen: Vise om løgna, Slipstensvæilsen
Paal Brekke: Der alle stier taper seg, Greners tyngde
Gunvor Hofmo: Møte, Fra en annen virkelighet, Over Harald Sohlberg
T.Vesaas: Det ror og ror
Georg Johannesen: Jødisk partisansang
Astrid Hjertenæs Andersen: Hestene står i regnet
Inger Hagerup: Episode
Tor Jonsson: Lengsla bygde katedralar
Olav H. Hauge: Elvi burtanum fjorden, Sleggja, Fyrlykti
Stein Mehren: Plutselig himmel, Gobelin Europa
Jan Erik Vold: Trikkeskinnediktet, Drømmemakeren sa (utdrag)
Einar Økland: Ein er for lite, men ein er nok
Paal-Helge Haugen: Allmektig morgon, Kvartett (utdrag)
Eldrid Lunden: Til eit bilete av Martinus Rørby
Cecilie Løveid: På toget
Karin Moe: Materalienasjon i bokstavelig forstand
Inger Elisabeth Hansen: Lovsang til sansene, Den høye og den lave mor
Tor Ulven: Stilleben, 1600-tallet, I skogen
Øyvind Berg: En mann kom inn i dusjen, La la la la langue
Jo Eggen: Historie, Stavkirkedikt (utdrag)
Det kan bli endringer
5