Produktark – PRINCE2 kurs

Comments

Transcription

Produktark – PRINCE2 kurs
PRINCE2™ - Foundation kurs
Styrk dine ferdigheter for å skape gode prosjektleveranser
Hvorfor prosjektledelse?
Prosjektledelse som arbeidsform er blitt umåtelig populært og PRINCE2 er blitt en av de mest
anerkjente og benyttede internasjonale metodene i faget. Det er en arbeidsform som benyttes i
prosjekt der hensikten kan være forretningsmessige analyse, større omstilling eller utvikling av
nye IT systemer med tilhørende gevinstrealisering.
Formålet med dette kurset er å styrke din metodiske kompetanse innen planlegging,
gjennomføring og ledelse av prosjekt basert på PRINCE2™.
Hva er læringsmålene?
Læringsmålene for kurset er at du i etterkant av kurset skal ha kunnskap om PRINCE2™ som
prosjektstyringsmetode, PRINCE2™ prosesstyringsmodell og forståelse for hva som er vesentlig
for å lykkes med å gjennomføre et prosjekt etter PRINCE2™ metoden.
Hvilke tema tas opp på kurset?
PRINCE2 ™ baserer seg på noen enkle prinsipper som kontinuerlig forretningsmessig forankring,
veldefinerte roller og ansvar i et prosjekt, styre i faser, avviksledelse, erfaringslæring,
produktleveranser og ikke minst tilpasning av metodebruk til prosjektformålet.
Kurset vil blant annet ta for seg de 6 styringsparametere i et prosjekt samt vesentlige tema og
fagområder som en dyktig prosjektleder må beherske. Metoden benytter fire vesentlige
styringsprinsipp som delegering, toleranser, avviksledelse og eskalering. Dette er nøkkelen til
effektiv prosjektledelse og prosjekteierskap. Dersom dette praktiseres riktig vil det redusere
arbeidsbelastningen for både prosjekteier og prosjektleder.
Sentrale tema i kurset er:
• Introduksjon til grunnleggende PRINCE™-prinsipper, prosesser og tema
• Organisering i et prosjekt – fremstille og godkjenne prosjektprodukter
• Kvalitet i et prosjekt – hvordan og når skal prosjektproduktene leveres
• Planlegging i et prosjekt – hvordan og når skal prosjektproduktene leveres
• Utarbeidelse av et businesscase – hvordan sikre en forretningsmessig forankring
• Risikoanalyse/-styring av et prosjekt – styring av usikkerhet i et prosjekt
• Fremdrift i prosjekt – proaktiv styring og rapportering
• Endring i prosjekt – vurdering og styring av endring
• Tilpasning av PRINCE2™ til prosjektmiljø
Samtlige deltagere får også muligheten til å bli sertifisert gjennom en eksamen i bruk av
metoden.
For de som ønsker innsyn i kursplanen så leveres den ut på forespørsel.
Kursinstruktør
Søren Stuhr er dansk og har 20 års erfaring som managementkonsulent og driver sitt eget
konsulentselskap i København og arbeider hovedsaklig med leder- og organisasjonsutvikling.
Søren har solid erfaring med undervisning og facilitering bl.a fra Copenhagen Business School.
De siste 10 år har Søren hatt spesielt fokus på:
• Utvikling av projektarbeidsformen i private og offentlige organisasjoner
• Trening av prosjektledere og andre aktører i projektorganisasjonen
Søren er Cand.merc. fra Handelshøjskolen i København 1992.
Søren har følgende Sertifiseringer:
• Scrum-master ® (2013)
• MSP og Practioner ® (2012)
• Converting Strategy Into Action, Stanford University (2008)
• IPMA ® D-niveau (Dansk Projektledelse, 2007)
• Akkrediteret Prince2 trainer (2006)
• Prince2 Foundation ® og Practioner ® (2005)
• Proceskonsulentuddannelse (Kjær & Kjærulff, 2003)
Praktisk informasjon
Målgruppe:
• Prosjektledere
• Prosjektmedarbeidere
• Linjeledere med prosjektansvar
• Konsulenter
Omfang og varighet:
• 3 dager med eksamen
Pris per deltager:
• Pris per deltager er 20.000 NOK inkl
eksamen og PRINCE manual.
• Prisen inkluderer lunsj hver dag
• Det serveres kaffe og vann + frukt på
morgenen og på ettermiddagen.
Tid:
• 9. - 11.mars 2015
Påmeldingsfrist:
• Fredag 9. februar
Sted:
• Sandviksbodene 5, 4.etage
Kontaktpersoner:
Jonny Klemetsen
Telefon: + 47 982 19551
e-post: [email protected]
Sonat er et unikt fagmiljø bestående av 18
fagspesialister innen Prosessforbedring og IT.
Selskapet leverer tjenester til noen av de
største virksomheter i Bergen.
Sonat har godt kompetanse på
prosjektledelse. Vi har erfaring fra store og
små prosjekter relatert til omstilling,
organisasjonsutvikling, forretningsutvikling
og IKT.
Vi kjører også kurs og trening for
prosjekteiere som strekker seg over ½ - 1
dag.
I tillegg avholder vi kurs og trening innen
teamanalyse og utvikling. Vi baserer oss her
på prinsippene i SPGR (www.spgr.no).
www.sonat.no

Similar documents