Tilleggslitteratur Prinsix kurs 2014

Comments

Transcription

Tilleggslitteratur Prinsix kurs 2014
Anbefalt litteratur – Metier Academy, Prinsix utdanningsprogram
Følgende bøker vil øke din forståelse for prosjektledelse og sette deg bedre i stand til å få en god karakter på
eksamen.
Kursmodul
Modulspesifikk litteratur
Eierstyring i prosjekter


Garland, R. Project Governance. Kogan Page.
Oakes, G. Project Reviews, Assurance and Governance.
Gower.
Ledelse, motivasjon og
kommunikasjon

Ihlen, B., og Ihlen, H. På seg selv kjenner man ingen
andre. Cappelen Damm.
Martinsen, Ø. L., red. Perspektiver på Ledelse. Gyldendal
Akademisk.
"Om ledelse" skrevet av Tian Sørhaug.
Universitetsforlaget.


Innkjøp- og kontraktstyring i
prosjekter

Fleming, Q. Project Procurement Management:
Contracting, Subcontracting, Teaming. PMI.
Profesjonell prosjektledelse
med bruk av Prinsix



Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.
Roldstadås, A. Praktisk prosjektstyring. Tapir.
Kerzner, H. Advanced Project Management. Best
practices on implementation. John Wiley & Sons.
Styring av prosjekt-usikkerhet

Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst.
Vestfjorden.
Grunnleggende prosjektarbeid

Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi,
organisering, planlegging og gjennomføring.
Universitetsforlaget.
Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning
Approach. Palgrave.

Et fundament for
prosjektledelse:


Standarder i prosjektledelse.

Dekker alle moduler


Meredith, J. M., and
Mantel, S. J. Project
Management. A managerial
approach. Last edition. John
Wiley & Sons.
Kerzner, H. Advanced
Project Management. Best
practices on
implementation. John Wiley
& Sons.
Project Management Institutes Body of Knowledge PMBOK® Guide – 5th Edition.
Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009.
TSO/Cabinet Office. UK.
APM Body of Knowledge, 6th Edition. APM – Association
for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012.
Guidance on project management.
Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.
Metier
Metier Academy
Academy –– Anbefalt
Anbefalt litteratur
litteratur
1
1

Similar documents