Konfirmantplan for Hyllestad/Lavik 2015

Comments

Transcription

Konfirmantplan for Hyllestad/Lavik 2015
Konfirmantplan for Hyllestad/Lavik
2015-2016
Dato
Stad
Møteform
Søndag
30. aug
Fredag
4. sept
Søndag
6. sept
Torsdag
10. sept
Torsdag
24. sept
Søndag
4. oktober
Torsdag
15. oktober
Fre 23.laur 24. okt
Torsdag
29.oktober
Lavik kyrkje
11.00
Hyllestad kyrkje
15.00 – 18.00
Hyllestad kyrkje
11.00
Hyllestad kyrkje
19.00-21.00
Hyllestad kyrkje
19.00-21.00
Lavik kyrkje
11.00
Hyllestad kyrkje
19.00 – 21.00
Førde
Presentasjonsguds
Tid og stad vert avtalt
med leiarane på
gruppa
Hyllestad: hos
Kirsten18.00 – 21.00
Lavik: hos Andreas
Hyllestad kyrkje
19.30 – 21.00
Hyllestad kyrkje
Grupper
Lavik kyrkje
19.00-21.00
Lavik kyrkje 16.00
Hyllestad kyrkje 19.00
Hyllestad kyrkje
19.00-21.00
Alværa
Konfirmantsamling
Avtale med
gruppeleiarar om
tid/stad
Hyllestad kyrkje
19.00-21.00
Hyllestad kyrkje
19.00 – 21.00
Hyllestad kyrkje
19.00 – 21.00
Grupper
Torsdag
5. nov
Torsdag
12. nov
Torsdag
19. nov
Torsdag
3. desember
Søndag
6. desember
Torsdag
7. januar
Fre – Søn
15.-17. januar
Torsdag
21. jan
Torsdag
4. februar
Torsdag
25. febr
Torsdag
10. mars
Kick off!
Ymse
Ta med uteklede
Presentasjonsguds
Konfirmantsamling
Hugs Bibel og «Følg meg»
på kvar samling
Konfirmantsamling
Jubileumsguds
Lavik kyrkje 150 år
Konfirmantsamling
Håper Lavik-konfirmantar
kan vere med
Nattcup
Meir informasjon seinare
Heimesamling
Lavik saman
m/Bjordalskonfirmantar
Tomasmesse
Foreldre er velkomne
Konfirmantsamling
Lysmesse
Konfirmantsamling
Konf.tweekend
Konfirmantane er med på
begge lysmessene
Informasjon om weekenden
Saman med Bjordal og
Balestrand konfirmantar
Konfirmantsamling
Konfirmantsamling
Informasjon om
fasteaksjonen
13.-15. mars
Fasteaksjonen
Torsdag
7. april
Torsdag
14. april
Søndag
17.april
???
Bygdene. Kan bli ulik
dato for Hyllestad og
Lavik
Hyllestad kyrkje
19.00-21.00
Hyllestad kyrkje
Rett etter skuletid
Hyllestad kyrkje
19.00
Alle kyrkjene
5. mai 11.00
5. mai 11.00
8. mai 11.00
15. mai 11.00
Lavik kyrke
Hyllestad kyrkje
Øn kyrkje
Bø kyrkje
konfirmasjon
Konfirmantane går med
innsalmingsbøsser, foreldre
hjelper til med køyring
Konfirmantsamling
Øving til
samtaleguds
Samtaleguds
Øving til konf guds
Øvingsettermiddag/kveld
Mat vert servert
Konfirmantane må møte
tidlegare.
Avtale vert gjort med
konfirmantar og prest
I tillegg vert det ei samling på Eikelund/Lavik helsesenter.
Det vert også laga ei liste over medhjelparar på gudstenstene og dessutan tenesteoppgåver. Den får de på
første samling og vi legg den ut på facebook-sida.
Ta med Bibel og heftet Følg meg på kvar samling og gudsteneste.
Du vil få melding på SMS før kvar samling. Hugs å gje beskjed viss du får nytt mobilnummer eller viss du
ikkje får beskjed. Informasjon vil du også finne på facebook-sida.
Telefonnummer:
Audun Systad 971 55 237
Andreas Ester 452 21 737
Linda Ølmheim 976 20 937
Kirsten Gravdal Ryland 916 44 829
Toril Lange 922 40 966

Similar documents