Møtereferat - Minskole.no

Comments

Transcription

Møtereferat - Minskole.no
STAVANGER KOMMUNE
Møtereferat
Oppvekst og levekår
Kannik skole
Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger
Besøksadr.: St. Svithuns g. 40
Telefon: 51517250. Faks: 51517251
E-post: Web: www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226
Gruppe:
FAU – Kannik skole
Møtested:
Tidspunkt:
Deltakere:
Kannik skole, personalrommet
Mandag 19. januar 2015 kl. 19.00– 20.30.
Kopi til:
Lena Kristensen, Kannik [email protected]
Clemens Furnes
8A
Jo Overå
8B
Helge Fosså
8C
Hege Vigran
8D
Anna Klasson
8E
Arild Ness
8F
Inger M. Aase
8G
Kristin Hagelin
9A
Sveinung Eliassen
9B – FAU nestleder
Carsten Boldrup
9C
Tirill Håvardsholm
9D – FAU leder
Elisabeth W. Haaland 9E
Gyri Haave Nilsen
9F
Anders Gitlesen
10A
Gunnar Veire
10B-ikke tilstede
Annicke Gjellestad 10C
Øivind Henriksen
10D
Elisabeth Hilde
10E
Gjertrud Jacobsen
10F
Stein Endresen
Rektor
Thomas Hinna
Elevrådsrepresentant
Sak nr.:
Sak:
Ansvar:
Sak 1/15
Godkjenning av møtereferat fra siste møte
FAU-leder
Møtereferatet ble godkjent.
Sak 2/15
Gjesteforeleser: Sven Gustafsson Ved Rogaland Asenter.
Sven Gustafsson
Sven holdt et foredrag for oss der han dro frem de viktigste
resultatene fra Ungdomsundersøkelsen som ble gjort i
2013. Han snakket spesielt om resultatene for vår bydel, og
1
dermed altså svarene fra ungdommene som gikk på Kannik
skole. Presentasjonen er lagt ut på FAU sine nettsider.
Sak 3/15
Informasjon fra Driftsstyret
Rektor
Rune Danielsen (FAU rep. kl.10A) fratrådte som leder for
Driftsstyret ved årsskiftet. Det er Sveinung Eliassen,
nestleder i FAU, som vil erstatte ham som den ene av de to
foreldrerepresentantene som skal sitte i DS. FAU leder Tirill
Håvardsholm har sittet i DS i hele høst og er den andre
foreldrerepresentanten.
Rektor nevnte at Kannik skole har et overforbruk på 1.2-1.3
millioner. En må redusere virksomheten og flere tiltak er
skissert og ledelsen ved skolen ønsker å gjennomføre disse.
En satser på å komme i balanse i 2016.
Sak 4/15
Informasjon fra Rektor
Rektor
Kannik skole vil få en ny hjemmeside
(http://minskole.no/Kannik).
Nettmobbing ved Kannik skole. Skolen har anbefalt
foreldrene å gå til anmeldelse av saken. Ønsker i samarbeid
med politiet og foreldre å kartlegge og forebygge
nettmobbing.
Sak 5/15
Elevrepresentant
Informasjon fra Elevrådet
KannikLAN ble et vellykket arrangement.. Gymsalen var
ryddet og klar til bruk søndag klokken 12.00
Sak 6/15
Eventuelt
a) Rapport på fremdrift i saken om opprettelse av
bankkonto. Dette blir ikke gjennomført og vi går
tilbake til den gamle ordningen.
Sveinung Eliassen
b) Abonnementsordning for skolefrukt. Dette tas opp
ved neste FAU møte (16.mars).
Elisabeth Wallace
Haaland
2
Sak 7/15
Rapport fra undergruppene
Skoleball gruppe:
Carsten Boldrup
Alt er på plass til skoleballet torsdag 29.januar!
Hjem-skole og Trafikk gruppe:
Ingen saker tatt opp.
Politisk gruppe:
Ingen saker tatt opp.
Neste FAU møte blir mandag 16.mars 2015
3