Innkalling Kurs Naudnett FIG-FIGP

Comments

Transcription

Innkalling Kurs Naudnett FIG-FIGP
1 av 1
Vår saksbehandlar
Dokument dato
Vår referanse
11.09.2015
2015/9384/ROST
Dykkar dato
Dykkar referanse
Rønningen, Stein Morten, tlf. 474 87 939
Arkivkode
842
Adresseliste
Velkomen til Sluttbrukarkurs i Naudnett for Sivilforsvaret – FIG/FIGP og
Radiac Aurland/Årdal.
Sivilforsvaret kallar deg inn til øving/kurs.
Tidspunkt:
Dato:
13.10.2015
Frammøtestad:
Norsk Folkehjelp Årdal
Røtisvegen 29
6884 Øvre Årdal
Sluttbrukerkurs Naudnett for befal/lagførarar/nestlagførarar i FIG/FIGP
Aurland/Årdal og Radiac.
Innhald:
Oppstart:
17:00
Avslutning:
21:00
Heimelsgrunnlag for innkallinga er sivilbeskyttelseslova §§ 8 og 9.
Kvittering for innkalling til øvinga returnerast til sivilforsvarsdistriktet innan 21.09.2015. Frankert
svarkonvolutt er vedlagt.
Må du søke utsetting fra kurset, skal skriftlig søknad med begrunnelse sendes distriktet innan
21.09.2015. Forholdet må dokumenteres. For seint innkomne søknader behandles ikkje med mindre det
kan dokumenterast at forsinking skuldast forhold søkaren ikkje kjende til ved søknadsfristens utløp. Du
må sjølv underteikna søknaden. Andre instanser skal kun dokumentere forholdet. Dersom du får
utsetting av kurset må du regne med å ta kurset ved ei anna avdeling seinare i haust.
Dersom din søknad ikkje er besvart innen øvelsens begynnelse, må du møte i henhold til innkallinga.
Godtgjersle utbetales etter gjeldande satser. Det kan søkes om økonomisk støtte gjennom ordningane
”Næringsbidrag” og ”Særskilt økonomisk hjelp”. Informasjon om dette finns på sivilforsvaret.no.
For meir informasjon, sjå sivilforsvaret.no / Facebook eller ta kontakt med sivilforsvarsdistriktet.
Med helsing
for Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt
Leiv Jarle Bergheim
fung. distriktssjef
Postadresse
Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt
Postboks 2014
3103 Tønsberg
Rønningen, Stein Morten
SF- inspektør
Kontoradresse
Granden 25
6856 Sogndal
Telefon
57 62 88 60
E-post
[email protected]
Internett
www.sivilforsvaret.no
Telefaks
57 67 48 57
Org.nr.
974 760 983

Similar documents