Last ned fullstendig CV - Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Comments

Transcription

Last ned fullstendig CV - Arntzen de Besche Advokatfirma AS
CURRICULUM VITAE
CECILIE O. LINDSETH
Fast advokat / MNA
Telefon
23 89 40 00
Mobil
98 29 45 31
E-post
[email protected]
Sekretær
[email protected]
Erfaring/spesialkompetanse
Cecilie O. Lindseth rådgir norske og utenlandske klienter innen selskapsrett, børs- og verdipapirhandelrett
og kontraktsrett.
Som medlem av M&A/transaksjonsgruppen arbeider Lindseth med fusjoner og oppkjøp, fisjoner,
restrukturering av selskaper og børsnoteringer. Hun har blant annet bistått et større selskap innen
oljeservicenæringen med fisjon av deler av selskapets virksomhet og børsnoteringen av dette. Lindseth har
også representert flere selskaper innen oljeservicenæringen i forbindelse med notering på Oslo børs og
tilbud av selskapenes aksjer. Hun har blant annet vært leid ut til et norsk oljeselskap i forbindelse med
notering på Oslo Børs. Fra 2011 til 2014 var hun Arntzen de Besche’s representant ved kontoret i Singapore
og tilegnet seg ytterligere internasjonal erfaring.
I tillegg har Lindseth erfaring med generell selskapsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. En
betydelig del av arbeidet er av internasjonal karakter.
Kompetanseområder
Selskapsrett
M&A
Børs- og verdipapirhandelrett
Kontraktsrett
Offentlige anskaffelser
Arbeidsgivere
20142011-2014
2010-2010
2006-2009
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Fast advokat
Asia Pacific Representant
Fast advokat
Advokatfullmektig
Université de Lausanne, Sveits
Universitetet i Oslo
Internasjonal rett
Cand.jur.
Utdanning
2004-2005
2000-2005
Språk
Engelsk, fransk
Publikasjoner
2007
Medforfatter, Public Procurement, PLC Cross-border Handbooks
2006
Medforfatter, Remedies and Public Procurement Laws in Europe