DELTAKERLISTE MØTE GRØNT

Comments

Transcription

DELTAKERLISTE MØTE GRØNT
Møte om grønt kompetansesenter
Tirsdag 27.jan. kl 18-21
Navn
Tittel
Bedrift
Terje Bråthen
Olav Skinnes
Kari Ask
Anita Larsen
Jens Sveaas
Aud Norunn Strand
Ordfører
Ordfører
Ordfører
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Modum kommune
Krødsherad kommune
Sigdal kommune
Krødsherad kommune
Sigdal kommune
Modum kommune
Astrid Aas
Ole Hermann Oppen
Knut Erik Hovde
Landbruksdirektør Fylkesmannen
Innovasjon Norge
Rektor
Rosthaug videregående skole
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Marit Helene Fjelltun
Erik Hörluck Berg
Landbruksskjef
[email protected]
[email protected]
Bente Bjerknes
Randi Haldorsen
Turid Wickstrand Iversen
Ole Johnny Stavn
Tonje Kristiansen
Anne Sandum
Tom Erik Hauger
Helge Nordby
Gjermund Riise Brekke
Gunnar Helge Selenius
BFK
BFK
Politiker
BFK
Politiker
BFK
Politiker
BFK
Politiker
BFK
Hovedutv. Reg. utv.BFK
Skog
Fylkesmannen
Daglig leder
BFK, Eiendom FKF
Seniorrådgiver
BFK
Drammen, Lier, Røyken , Hurum
Norsk landbruksrådgivning
Mailadresse
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Øivind Kjøll
Rosthaug videreg., avd Buskerud gård [email protected]
Dag Præsterud
Anna Arneberg
Lars Aamodt
Erik Bjøre
Tone Rolfstad
Kjell Ove Hovde
Morten Eken
Øystein Lid Larsen
Torstein Aasen
Ole Auen Wiger
Solveig Kongsrud
Modum kommune
Modum kommune
Modum kommune
Krødsherad kommune
Krødsherad kommune
Sigdal kommune
Modum kommune
Modum kommune
Sigdal
Prosjektleder
Landbrukssjef
+ leder
styringsgruppa
Ingunn Dalaker Øderud
Ståle Versland
Norsvin
"Utviklingsplan for landbruket i
Modum"
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Modum
'[email protected]'
Truls Ødegård
Svein Burud
Herman Tærud
Leder
styremedlem
styremedlem
Modum Bondelag
Modum Bondelag
skogeierlaget
[email protected]
Eivind Skaug
Leder
Modum og Krødsherad skogeierlag
[email protected]
'[email protected]'
[email protected]
Per Korsbøen
Ole Brunes
Gustav Redalen
Kjell Grønhovd
Hans Dynge
Einar Grimlid
Marte Grette Tovsrud
tidl leder
Modum og Krødsherad skogeierlag
Modum regnskapskontor
Daglig leder
Bonde og småbrukerlaget
Buskerud 4H
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jan Midtskogen
Sigdal
Kari Ask
Geir-Roger Bergan
Truls Erik Hennum
Per Olav Krekling
Tommy Berget
Per Lyder Frøvoll
Midt-Skog
Sigdal Bondelag
Krødsherad Bondelag
Øvre Eiker Bondelag
Viken Skog
Sigdal og Eggedal - Viken
Knut Sønju
Even Hoffart
Leder
Leder
Leder
Eiker Skogeierlag
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tvi[email protected]
[email protected]
Aashild Bang
Erik Nesthornet
Steinar Skinnes
Anne Bjørg Rian
Morten Garaas
Jan Froestad
Leif Yngve Solhjem
Guro Gulsvik
Ann Kristin Normann
Skogkulturkoordintaor
Nortømmer As
Virkeskjøper
Nortømmer As
Krødsherad bondelag og skogeier
Jordbrukssjef
Øvre Eiker kommune
skogbrukssjef
Øvre Eiker kommune
?
Drolsum
?
Drolsum
Krødsherad
Sigdal
[email protected]
Marianne Skjetne Bøe
Regionrådskoordinator
Region Midt- Buskerud
[email protected]
'[email protected]'
'[email protected]'
[email protected]
+ flere fra Rosthaug
+ andre?

Similar documents