Her er oppgavene til dere som skal holde prøveforelesning

Comments

Transcription

Her er oppgavene til dere som skal holde prøveforelesning
Oppgaver til prøveforelesninger HIS4110
Realhistorisk leseemne høsten 2015
Andre pulje: fredag 4. desember
Anders Brenna
Hvilken rolle spiller vitenskapen i biografienes konstruksjon av polarhelter?
Geir Goksøyr
Islamisme - en totalitær ideologi?
Fridtjof Grimsrud
Historieskriving som nasjonsbygging på 1800-tallet: Sammenlign Norge med utvalgte andre
land
Sebastian Hansen
Nasjonal Samlings ideologi - noen hovedperspektiver
Adéle Heiberg
Problemer og muligheter i litteraturen om aztekernes eldre historie
Jens Kristian Kaupang
Brudd og kontinuitet i ærens historie i Norge
Tor Hadrian Løvstad
Skandinavismens rolle under krigen 1848-50
Christoffer Bergvoll Moulson
DNA og NSA 1921-27 - likheter og forskjeller
Alexander Olsen
Ideologiske spenninger innenfor Nasjonal Samling før og under okkupasjonen
Magnus Ø. Ormaasen
"Dehumanisering" som historisk fenomen
Sverre Erland Rosenberg
Innføringen av enevelde i Danmark: Reform eller kupp?
Erling Ruge
Den norske regjering i Christiania mellom konge og storting 1815-1836
Julianne Joakimsen Rydberg
Hvilken sosial betydning har historiefaget i den norske skolen?
Tonje Benneche Aarnes
Norsk og svensk nynazisme på 1990-tallet - en sammenligning

Similar documents