Kan personer med rusavhengighet være i jobb?

Comments

Transcription

Kan personer med rusavhengighet være i jobb?
Kan personer med
rusavhengighet være i
jobb?
Lena Heitmann og Aleksander Wågan
Sola Strand Hotell 19.nov.-2015.
JA!
Bakgrunn
•
•
•
•
Historikk
Ideologi
Tilbudet vårt
Resultater
Tradisjonelt sett
• Symptombehandling først? Medisiner neste!
• Skåringsverktøy ift. funksjon - GAF
• Klinisk: Bedre eller dårligere prognose gjennom
arbeid eller skole?
Arbeid/Skole som
behandling
•
•
•
•
•
•
•
8 ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn
3 ansatte i Haugesund
1 forskningsstilling
Samarbeidsprosjekt mellom SUS og NAV
Aktivt siden 2007
Totalt 580 deltakere siden oppstart
150 aktive deltakere per d.d.
Ideologi
• Øke opplevelsen av mestring og livskvalitet og
skape mindre stigma rundt psykiske
lidelser/rusavhengighet
• Bedre prognose gjennom arbeid eller skole
• Brukermedvirkning
• Helsefremmende (recovery)
Våre mål
• Foreskriver arbeid/skole på resept til unge mennesker.
Hovedmålsetting;
hjelpe den enkelte deltaker til reell arbeidserfaring og
ansettelse i ordinære bedrifter, basert på individuell
tilrettelegging og egne ønsker.
• hindre frafall fra utdanning blant unge mennesker med
førstegangspsykose.
Delmål;
• gi økt kunnskap om og toleranse for psykiske
lidelser/rus i samfunnet.
Hva sier forskningen?
•
•
•
•
Opptil 95 % arbeidsledighet for mennesker med
schizofreni lidelser (Burns et al., 2008)
Et stort gap mellom andelen personer i jobb, og de som
ønsker å komme i jobb (ibid).
På tross av høy forekomst av symptomer, kan og bør
arbeid iverksettes (Anthony et al; 2002).
IPS deltakere i et «follow-up»; fem ganger så ofte betalt
arbeid i forhold til personer som deltok i psykososial
rehabilitering (Rinaldi et al; (2008).
Det hersker en del
fordommer
• At mennesker med psykisk
lidelse/rusavhengighet ikke ønsker å jobbe.
• At det å arbeide er for stressende .
• At unge med psykisk sykdom ikke klarer å gå
på skole
• At det å studere er for stressende
Så, hvorfor jobb eller skole?
•
•
•
•
•
•
Økt selvfølelse
Stimulans psykisk og fysisk
Identitet
Lønn – selvforsørgende
Struktur og rutine
Forlengelse av terapirommet
Målgruppe
• Unge voksne 13-30 år
• Moderate til alvorlige psykiske lidelser/rusavhengighet
• Må ha hoved behandler i Avd. unge voksne, AUV
Hvilke psykiske sykdommer
•
•
•
•
•
Psykoser, pre-psykoser
Affektive lidelser
Rus
Dobbeltdiagnoser
Kognitiv svikt, spesielt eksekutiv funksjon er viktig.
Tilbudet vårt:
•
•
•
•
•
Kartleggingsfase
Kontakt mot arb.givere og skolen
Samarbeid mellom de ulike instansene
Oppfølging
Fleksibel og tilgjengelig
Resultater:
•
Gjennomsnittet: Ca. 3,5 måneder før jobb/skole
og ca. 10,5 måneder totalt.
•
Gjennomsnittsalder 24 år, hovedvekt menn.
•
Av 583 deltakere totalt, er nærmere 50 %
avsluttet til arbeid/utdanning
•
Tallsjekk 2015; 32 ble avsluttet til arbeid i
2011/2012, 26 fortsatt i arbeid i dag (ikke
forskning).
JobbResept discharges 2012-oct
2015
Diagnosis
Total
Employment
Treatment
Sheltered
Other
Psychotic
disorders
52
25 (48%)
20 (38%)
6 (12%)
1 (2%)
Affective
disorders
41
14 (34%)
10 (24%)
13 (32%)
4
(10%)
Anxiety
disorders
67
24 (36%)
29 (43%)
8 (12%)
6 (9%)
Dual
diagnosis
82
43 (52%)
25 (30%)
7 (9%)
7 (9%)
Litt om
forståelse, holdninger og arbeid.
Ressurssvak????
Inn i det ukjente….
 Ikke nettverk
 Ikke jobb
 Ikke hobby
 Ikke bolig
 Ødelagte relasjoner
 Lite trygghet
Film 
 https://www.youtube.com/watch?v=FVSfVhvZmM0
Innholdet i prosessen mot og bli
rusfri er viktig for om en lykkes….
Hvordan forholde seg til mennesker
som ruser seg??
 Fleksibilitet
 Tilgjengelighet
 Oppsøkende/Pågående
 Ta dem på alvor/ lytte til
 Ambulant arbeid (ut av kontoret)
 Av og til et respektfullt spark bak i Riktig retning
Jobben som blikkenslager
 Trivdes dårlig……
Jobben som Helsearbeider (drop-out
teamet & Varatun dps)
Oppsummering
•
Bedre å jobbe litt enn ingenting?
•
Hva skjer med oss hvis ingen forventer noe av
oss?
•
Har dette noe med vårt menneskesyn å gjøre?
•
Kanskje stigmatiserer vi våre pasienter?