izpisnica - Vrtec Hansa Christiana Andersena

Comments

Transcription

izpisnica - Vrtec Hansa Christiana Andersena
ZADEVA: Izpis otroka iz vrtca
Vlagatelj/-ica
(ime in priimek, naslov)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
EMŠO vlagatelja/-ice:_____________________________, davčna številka _____________________,
izjavljam, da
izpisujem otroka
(ime in priimek, naslov)
_____________________________________
____________________________________, rojenega (datum rojstva)_________________________,
z dnem
(zadnji dan, ko je otrok še v vrtcu)
______________________, iz Vrtca Hansa Christiana Andersena,
enota ____________________________, zaradi (vzrok izpisa)______________________________________________ .
Podpis obeh staršev oz. zakonitih skrbnikov:
mama: _________________________________
Datum: _________________
oče: ___________________________________
Izpisni rok odjave je 15 dni. Prosimo, da izpisnico oddate osebno ali po pošti v tajništvo vrtca na naslov Rašiška 7, Ljubljana.