IZPISNICA – za upravo IZPISNICA – za vzgojiteljico

Comments

Transcription

IZPISNICA – za upravo IZPISNICA – za vzgojiteljico
Izpisnica sprejeta dne: _____________________________
Izpis odobren z dnem: _____________________________
Številka izpisa: 6021 – I - ___________________________
Murnova ulica 14
1230 Domžale
(Izpolni Vrtec Urša)
I Z P I S N I C A – za upravo
Podpisani-a _____________________________________, stanujoči-a _____________________________________________
izpisujem svojega otroka ________________________________________, rojenega ______________________ iz Vrtca Urša,
enote (označite) Urša / Čebelica
/ Bistra / Češmin / Mavrica, skupine _____________________________________,
ki jo je vodila vzgojiteljica ______________________________.
Starši lahko otroka izpišete iz vrtca z zadnjim dnem v mesecu. Izpis otroka iz vrtca starši sporočite pisno na upravo vrtca, najmanj 30 dni pred nameravanim
izpisom.
Otroka izpisujem z dnem _________________________ (vpišite zadnji dan otrokove vključenosti v vrtec).
Razlog za izpis:
1. Otrok bo začel obiskovati osnovno šolo.
2. Otrok bo začel obiskovati drug vrtec.
3. Prenehanje potrebe po varstvu otroka.
4. Zdravstveni razlogi.
5. Selitev družine – vpišite novi naslov ____________________________________________________________________________
6. Previsoka oskrbnina.
7. Ostali razlogi ______________________________________________________________________________________________
En izvod Izpisnice iz vrtca oddajte otrokovi vzgojiteljici, drugi izvod oddajte osebno na upravi vrtca oziroma pošljite priporočeno po pošti, na naslov Vrtec
Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale.
IZJAVA: OBVEZUJEM SE, DA BOM OSKRBNINO PORAVNAL-A V OSMIH DNEH PO PREJEMU ZADNJE POLOŽNICE!
Datum: ______________________
Podpis staršev oziroma zakonitega zastopnika: ____________________________
Izpisnica sprejeta dne: _____________________________
Izpis odobren z dnem: _____________________________
Številka izpisa: 6021 – I - ___________________________
Murnova ulica 14
1230 Domžale
(Izpolni Vrtec Urša)
I Z P I S N I C A – za vzgojiteljico
Podpisani-a _____________________________________, stanujoči-a _____________________________________________
izpisujem svojega otroka ________________________________________, rojenega ______________________ iz Vrtca Urša,
enote (označite) Urša / Čebelica
/ Bistra / Češmin / Mavrica, skupine _____________________________________,
ki jo je vodila vzgojiteljica ______________________________.
Starši lahko otroka izpišete iz vrtca z zadnjim dnem v mesecu. Izpis otroka iz vrtca starši sporočite pisno na upravo vrtca, najmanj 30 dni pred nameravanim
izpisom.
Otroka izpisujem z dnem _________________________ (vpišite zadnji dan otrokove vključenosti v vrtec).
Razlog za izpis:
1. Otrok bo začel obiskovati osnovno šolo.
2. Otrok bo začel obiskovati drug vrtec.
3. Prenehanje potrebe po varstvu otroka.
4. Zdravstveni razlogi.
5. Selitev družine – vpišite novi naslov ____________________________________________________________________________
6. Previsoka oskrbnina.
7. Ostali razlogi ______________________________________________________________________________________________
En izvod Izpisnice iz vrtca oddajte otrokovi vzgojiteljici, drugi izvod oddajte osebno na upravi vrtca oziroma pošljite priporočeno po pošti, na naslov Vrtec
Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale.
IZJAVA: OBVEZUJEM SE, DA BOM OSKRBNINO PORAVNAL-A V OSMIH DNEH PO PREJEMU ZADNJE POLOŽNICE!
Datum: ______________________
Podpis staršev oziroma zakonitega zastopnika: ____________________________