Predstavitev vsebine

Comments

Transcription

Predstavitev vsebine
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Novinarska konferenca
5. februar 2016
www.stat.si > Medijsko središče > Novinarske konference
Dnevni red
•
•
Življenjski pogoji v Sloveniji, 2015
Slovenski kulturni praznik
Genovefa Ružić, generalna direktorica
•
Inflacija v januarju 2016
Tatjana Brvar, Oddelek za statistiko cen
2
1
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Življenjski pogoji v Sloveniji, 2015
Materialni položaj gospodinjstev se je v letu 2015 nekoliko
izboljšal:
• plačevanje stanovanjskih stroškov je bilo veliko breme za 33 %
gospodinjstev (za 4 odstotne točke manj kot v 2014);
• nepričakovane izdatke v višini 600 EUR bi iz lastnih sredstev
lahko poravnalo 53 % gospodinjstev (za 2 odstotni točki več kot
v 2014);
• enotedenske letne počitnice zunaj doma so si lahko privoščili vsi
člani gospodinjstva v 68 % gospodinjstev (za 3 odstotne točke
več kot v 2014);
• resno materialno prikrajšanih (za vsaj 4 od 9 elementov
prikrajšanosti) je bilo 5,8 % oseb (za 0,8 odstotne točke manj kot
v 2014);
Martina Stare ([email protected])
3
Samoocena materialnega
položaja gospodinjstev
lahko
10%
zelo lahko
2%
zelo težko
11%
Kako
gospodinjstva
preživijo s svojimi
prihodki?
dokaj lahko
21%
težko
20%
[2015]
z manjšimi
težavami
36%
Martina Stare ([email protected])
© SURS
4
2
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Slovenski kulturni praznik
Kulturna bera v 2014:
•
4.748 predstav v slovenskih gledališčih si je ogledalo okoli 745.400 obiskovalcev;
•
120 koncertom poklicnih orkestrov in zborov je v njihovih matičnih hišah prisluhnilo 84.000
poslušalcev, 239 koncertov so izvedli na gostovanjih;
•
12.014 prireditev so pripravili kulturni domovi; največ je bilo gledaliških in filmskih predstav ter
zborovskih koncertov; teh kulturnih dogodkov se je udeležilo več kot 3 milijone obiskovalcev;
•
2.776 razstav v muzejih, galerijah in likovnih razstaviščih je privabilo okrog 3,1 milijona
obiskovalcev;
•
48 slovenskih kinematografov je obiskalo okoli 1,9 milijona gledalcev.
•
izšlo je 5.554 naslovov knjig in brošur, od tega 1.599 leposlovnih del (804 naslovi izvirnega
slovenskega leposlovja in 795 naslovov prevodov).
Ida Repovž Grabnar ([email protected])
5
"Povprečni dan kulture" v letu 2014
Ida Repovž Grabnar ([email protected])
6
3
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Gibanje cen življenjskih
potrebščin v zadnjem obdobju
Tatjana Brvar, Oddelek za statistiko cen
Indeksi cen življenjskih potrebščin:
Novosti in metodološke spremembe v letu 2016
• Referenčno leto 2015=100
Uteži:
5,8
5,8
2 Alkoholne pijače in tobak
• Število reprezentantov 711
17,3
17,0
1 Hrana in brezalkoholne pijače
7,6
7,5
3 Obleka in obutev
13,2
13,3
4 Stanovanje
6,8
6,9
5 Stanovanjska oprema
• Uteži
2016
2015
5,3
5,3
6 Zdravje
14,6
15,2
7 Prevoz
• Popisovanje cen s tablico
4,8
4,5
8 Komunikacije
10,0
10,1
9 Rekreacija in kultura
1,3
1,3
10 Izobraževanje
5,6
5,5
11 Gostinske in nastanitvene storitve
0,0
Tatjana Brvar ([email protected])
© SURS
7,7
7,6
12 Raznovrstno blago in storitve
5,0
%
10,0
15,0
20,0
8
4
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Inflacija v januarju 2016
• LETNA RAST CEN –0,5 % (=januar 2015)
• POVPREČNA 12-MESEČNA RAST –0,5 %
(januar 2015: +0,1 %)
• NA MESEČNI RAVNI DEFLACIJA (–1,4 %)
(dec 2015: –0,4 %; jan 2015 –1,3 %)
Tatjana Brvar ([email protected])
9
Inflacija, januar 2016
Vpliv (o.t.)
Tel. in internetne stor. +5,8 % +0,2
Sadje (+6,6 %)
+0,1
Elektrika (+3,6 %)
+0,1
Vpliv (o.t.)
Zelenjava (+4,3 %)
Vpliv (o.t.)
Naftni derivati
• tekoča goriva
• pogonska goriva
-0,7
-19,2 %,
-10,2 %
-7,6 %
Vpliv (o.t.)
Obleka in obutev -13,6 % -1,0
Naftni derivati
-0,4
•
tekoča goriva -14,6 %,
• pogonska goriva -4,8 %
Počitniški paketi
-0,3
Letalski prevoz, rabljeni avtomobili,
Plin
-0,1
Letna raven: deflacija (-0,5 %)
+0,1
Ostale pocenitve
-0,1
Mesečna raven: deflacija (-1,4 %)
HICŽP, letna rast cen (december 2015)
Napoved za januar 2016 EMU 0,4 %
EMU, EU 0,2 %, SI -0,6 %
10
5
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Skupna rast cen ICŽP (%), jan 2009 - jan 2016
7,5
SKUPAJ
44,2
Alkoholne pijače in tobak
24,8
Stanovanje
14,0
13,4
10,8
Hrana in brezalkoholne pijače
Raznovrstno blago in storitve
Izobraževanje
Gostinske in nastanitvene storitve
Zdravje
Rekreacija in kultura
Stanovanjska oprema
-1,9
-2,0
-19,3
5,7
4,8
3,2
1,6
Prevoz
Komunikacije
Obleka in obutev
© SURS
Tatjana Brvar ([email protected])
8
11
Rast cen glavnih skupin ICŽP od leta 2013 do 2015, Slovenija
6
4
2
7,2
3,7
3,5
2,8
2,5
%
0
-2
-4
4,1
1,8
1,2
0,8
0,6
0,4
-1,3
-2,6 -3,3
-7,5
-6
-8
© SURS
-10
Gostins
Alkohol
Raznovr
Hrana in
ke in
Rekreac
Obleka Stanova
ne
stno Stanovabrezalko
Komuni Izobraž
nastanit
ija in
Zdravje
in
njska Prevoz
pijače in
blago in nje
holne
kacije evanje
vene
kultura
obutev oprema
tobak
storitve
pijače
storitve
% 7,2
3,7
3,5
2,8
2,5
1,8
1,2
0,8
0,6
-2,6
-3,3
-7,5
Skupine COICOP 4
Tatjana Brvar ([email protected])
SKUPA
Blago Storitve
J
0,4
-1,3
4,1
12
6
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
ICŽP, letne stopnje rasti (%)
SKUPAJ
Skupaj brez goriv in energije
2,3
1,3
0,8
2,7
2,0
2011
0,7 0,4
2012
2013
0,5
0,2
2014
2015
-0,5
Tatjana Brvar ([email protected])
13
Letne stopnje rasti cen HICŽP, 2008-2015
%
3,5
3
2,5
EU
EMU
SI
2
1,5
1
0,5
0
2008
-0,5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1
Tatjana Brvar ([email protected])
14
7
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
Gibanje cen, 2013-2015
HICP v stopnjah rasti
(%)
EVRSKO
OBMOČJE
SLOVENIJA
EVROPSKA
UNIJA
SKUPAJ
0,2
0,9
1,1
Hrana in brezalkoholne
pijače
2,2
1,8
0,6
Stanovanje
2,7
0,7
1,2
Prevoz
-7,5
-3,7
-4,0
Tatjana Brvar ([email protected])
15
HICŽP, letne stopnje rasti (%), 2015
1,5
1,4
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7
0,5
0,5
0,4 0,4
0,3 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,1
BE
AT
MT
SE
LU
NL
EL
LV
PT
FR
IE
DK
EA
DE
EU
IT
HU
-0,1 -0,1
UK
ES
CZ
FI
EE
LT
SK
HR
SI
PL
CY
BG
RO
%
0
-0,2
-0,3 -0,3 -0,3
-0,5
-0,5 -0,5
-0,6 -0,6
-0,7
-1
-0,9
-1,5
Tatjana Brvar ([email protected])
16
8
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
5. 2. 2016
NAPOVED
NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE
Petek, 26. februar 2016:
Gospodarska rast v 4. četrtletju 2015
www.stat.si > Medijsko središče > Novinarske konference
Video kanal: http://vimeo.com/channels/surs
9