Vabim Vas na redni letni občni zbor Društva vinogradnikov

Comments

Transcription

Vabim Vas na redni letni občni zbor Društva vinogradnikov
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠENTJERNEJ
Trg gorjanskega bataljona 8
SI 8310 Šentjernej
Internet : www.dv-sentjernej.si
E-pošta: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Predsednik društva: Darko Bambič
Tel.:+386 41 628 217
ZADEVA : VABILO NA REDNI LETNI OBČNI ZBOR
Vabim Vas na redni letni občni zbor Društva vinogradnikov Šentjernej, ki bo v nedeljo, 14. Februarja 2016, ob
900 uri, v prostorih Kulturnega center Primoža Trubarja.
Predlog dnevnega reda:
1. Začetek občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo predsednika in blagajnika za leto 2015
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Predlog dela društva v letu 2016
6. Razno
Pred pričetkom občnega zbora bo predaval g. Jože Simončič, predstavil bo novosti zakonodaje glede obnove
vinogradov.
Po končanem občnem zboru bo malica.
V pričakovanju polnoštevilne udeležbe Vas lepo pozdravljam, hkrati pa želim veliko uspehov in kvaliteten
letnik 2015!
Zbiranje prijav: Tečaj kletarjenja - Društvo vinogradnikov Šentjernej bo organiziralo tečaj kletarjenja.
Tečaj se bo odvijal predvidoma začetek marca 2016. Prijave zbira tajnik DV Robi Hudoklin Tel.051 688 738
Prikaz rezi - V sredo3.2.2016 ob 15in30min bomo organizirali prikaz rezi,ki ga bo vodil g. Martinčič Jernej.
Zberemo se v DRČI vinograd Franca Luzarja (nad pleterskim vinogradom)
Prihajajoče aktivnosti:
Jožefov pohod bo letos 12.03.2016 ,Štart in cilj v VRHPOLJU Vrbje.
Ocenjevanje vin predvidoma,21.03.2016 v KC Primoža Tubarja.
Vinogradniški pozdrav!
Spremembe podatkov prosim javite
tajniku društva po tel. ali pošljite SMS sporočilo
Za DV-Šentjernej pripravil:
Tajnik društva:
Robert HUDOKLIN l.r.
051 688 738
Poštnina plačana pri pošti
8310 Šentjernej
Kovačič Janez
Vinji vrh 179
8220 Šmarješke Toplice