Občino občanom“ - Skupaj za prihODNOSt

Comments

Transcription

Občino občanom“ - Skupaj za prihODNOSt
“
„
Občino občanom
Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Šentjernej!
Pred nami je novo obdobje sodelovanja.
Poznajo me kot domoljuba. Na te kraje sem res močno navezan. Videl sem veliko sveta, a
takih, kot so naši kraji in ljudje, ki tu živimo, jih ni.
S sloganom „Občino občanom“ želim jasno povedati, da so v tej lokalni skupnosti skrhani
odnosi, ki jih povzroča predvsem način vodenja naše občine. Pretekli mandat sem kot
občinski svetnik kritično spremljal delo uprave in občinskega sveta in ni mi dalo miru, da ne bi
nastopil kot kandidat z enim samim namenom – da med nas vrnemo poštenje.
Ljudje si v občini Šentjernej zaslužimo več. Čas je, da medsebojne razdore premostimo in
zgradimo pogoje za napredek po naši meri. Z večjim soodločanjem in bolj preglednim delom.
Nastopam s podporo Liste občanov občine Šentjernej Skupaj za prihODNOSt, katere lista
kandidatov za občinski svet sestavljajo uspešni občani in izkušeni strokovnjaki. Kot lista smo
politično neopredeljeni, zanimajo nas le dobri programi.
V mojem programu dajem prednost gospodarnosti. Po preprosti kmečki logiki moramo poiskati
več proračunskih sredstev in hkrati zmanjšati nepotrebne stroške. Občina je močno
zadolžena, zato morajo biti cilji realni. Prepričan sem, da lahko le z uspešnim gospodarstvom,
kmetijsko politiko in prebujanjem turizma v naših krajih ohranimo sloves uspešne občine. Tudi
prostovoljstvo je v našem okolju še premalo izkoriščen potencial, ki bo v pomoč zmanjševanju
občinske porabe.
Okrepljena občinska blagajna in pridobljena sredstva EU bodo omogočala dokončanje
obstoječih projektov ter uresničitev novih, ki jih navajamo v volilnem programu.
Med ljudmi rad omenim prirejeni rek: „ Ne sprašuj se, kaj lahko občina stori za tebe,
raje se vprašaj, kaj boš zanjo storil ti!“
Radko Luzar
Kandidat za župana občine Šentjernej,
zaporedna številka kandidata ― 2
Predstavitve po vaseh
Vabimo vas na pogovor, kjer boste lahko postavljali vaša vprašanja:
― v Cerovem Logu v gasilskem domu v petek 26.9. ob 19:00 uri;
― v Orehovici v gasilskem domu v petek 26.9. ob 20:00 uri;
― v D. Mokrem Polju v gas. domu v soboto 27.9. ob 19:00 uri;
― v Dol. Stari vasi v gasilskem domu v soboto 27.9. ob 20:00 uri;
― v Ostrogu v gasilskem domu v ponedeljek 29.9. ob 19:00 uri;
Lista občanov občine Šentjernej
― v Grobljah v gasilskem domu v ponedeljek 29.9. ob 20:00 uri;
― v Zameškem v lokalu Zakrakovc v torek 30.9. ob 19:00 uri;
― v Gor. Vrhpolju v gasilskem domu v sredo 1.10. ob 19:00 uri;
― v G.Stara vasi v gasilskem domu v sredo 1.10. ob 20:00 uri;
― v Maharovcu v gasilskem domu v četrtek 2.10. ob 19:00 uri in
― v Gradišču na Kmetiji Krhin v četrtek 2.10. on 20:00 uri.
Za prihodnost
Pred štirimi leti ustanovljena lista občanov Skupaj za prihODNOSt
smo se z velikim zanosom pridružili krogom lokalnih skupin, ki
določajo in odločajo o delu občine Šentjernej.
Skozi ves pretekli mandat smo iskali načine, kako vzpostaviti
korekten odnos s koalicijo, z županom in občinsko upravo. Z vso
vloženo energijo v iskanje boljših rešitev, predlogi za gospodarnejše
vodenje investicij in preglednejše razporejanje sredstev, nam z
našimi pogledi ni uspelo prepričati s koalicijsko pogodbo zavezanih
svetnikov.
Znano vam je, da nam je bila mnogokrat odvzeta beseda pri
predstavljanju predlogov in pobud, da naših predlogov in mnenj
nismo smeli objavljati v lokalnem glasilu in da so zato uredniški
odbor, ki je nastal na našo pobudo, raje ukinili. Tudi namesto
zahtevane razprave o komunalnem prispevku se je morala zgoditi
komunalna revolucija, ki je močno zarezala v našo skupnost. Vse le
zato, ker v občinskem svetu nismo našli sogovornika.
Ljudje smo si različni, a za dobro
vodenje skupnosti moramo
Na podlagi naših izkušenj se v tokratno kandidaturo podajamo z
realnimi pričakovanji in zahtevami, pa tudi z našo vizijo razvoja.
Želimo si odprte družbe, kjer bo razprava zaželena. Naj bo vsak
predlog dobrodošel in če je dober, mora biti podprt ne glede na to,
od koga prihaja. Le tak način dela bo omogočil pregleden razvoj od
ideje vse do uresničitve dobrih zamisli.
Trdimo, da brez jasnih ciljev ni jasnih poti. Nujne so usmeritve na
vseh področjih delovanja naše skupnosti, ki jih naša občina v veliki
večini področij še vedno nima. Vodstvo lokalne skupnosti mora
prepoznavati potrebe občanov in omogočati, da se vsakdo v
skupnosti čuti zaželen, slišan in razumljen.
Prepoznati primerne poti do uspeha je izziv, v katerega se podajamo
v prepričanju, da bo naša skupnost zmogla nestrpnosti nadomestiti z
medsebojnim spoštovanjem, birokratizem z zdravim razumom in
zatohlost odnosov za več veselja ob snidenjih.
poenotiti zamisli, ideje in izmenjati
izkušnje.
Volitve so orodje, s katerim delimo
svoja upanja. Pridobiti zaupanje je
tudi naša želja.
Ponujamo, kar lahko. Kar znamo in
Več o delovanju liste na spletnem naslovu: www.szp.si
Kandidati liste Skupaj za prihODNOSt
zmoremo.
Za vodenje občine smo izbrali
največ, kar ta trenutek imamo.
Človeka, ki zna združevati, ki zna
prisluhniti predlogom in ki razume
prevzeto odgovornost. Ljudi, ki jim
res ni vseeno za sočloveka.
Današnji čas zahteva več, kot le
Od leve: Janez Selak, Magdalena Antončič, Janez Bratkovič, Alenka Nikić, Klemen Simončič, Gregor Jurečič, Renata Turk, Franc Kovačič,
Radko Luzar, Franc Luzar, Jožica Potočar, Dario Novak, Darija Kovačič, Tomaž rešetič, Branka Bakše, Franc Šinkovec, Vesna Mrak šeruga.
Kandidati po vrstnem redu:
1. Radko LUZAR, uni. dipl. inž. el., Dolenja Stara vas
2. Renata TURK, mag. posl. ved, Turopolje, Šentjernej
3. Janez SELAK, str. delovodja, Novomeška cesta, Šentjernej
4. Magdalena ANTONČIČ, uni. dipl. inž. kem. teh., Dol. Mokro polje
5. Franc ŠINKOVEC, str. teh., Dolenje Mokro polje
6. Branka BAKŠE, ekon. teh., Cesta oktoberskih žrtev, Šentjernej
7. Franc KOVAČIČ, dipl. ekon., Turopolje, Šentjernej
8. Alenka NIKIĆ, dr. dent. med., Kotarjeva cesta, Šentjernej
9. Gregor JUREČIČ, uni. dipl. inž. el., Groblje
10. Darija KOVAČIČ, kem. teh., Vrh pri Šentjerneju
11. Jožica POTOČAR, uni. dipl. inž. kem. teh., COŽ, Šentjernej
12. Klemen SIMONČIČ, študent gradbeništva, St. sejm., Šentjernej
13. Dario NOVAK, inž. stroj., Loka
14. Tomaž REŠETIČ, uni. dipl. inž. el., Mali Ban
15. Vesna MRAK ŠERUGA, mag. znanosti, Mršeča vas
16. Janez BRATKOVIČ, zidarski mojster, Gorenje Vrhpolje
17. Franc LUZAR, stroj. teh., Dolenji Maharovec
Podrobnejšo prestavitev naših kandidatov predstavljamo v prihajajoči brošuri.
menjavo ljudi na vrhu. Zahteva tudi
prenovo delovanja z namenom, da
pot do vsakega občana in njegovih
potreb postane lažja in prijetna,
reševanje dogovorov pa učinkovito
in ugodno.

Similar documents