prijavami - PD Dravograd

Comments

Transcription

prijavami - PD Dravograd
PRIJ AVNICA
Podpisani ______________________________
EMŠO _________________________________
stanujoč _______________________________
štev. mobilnega telefona __________________
naslov elektronske pošte __________________
se nepreklicno prijavljam za potovanje in planinarjenje v Črni gori v času od 12.
do 18. 7. 2016.
Izjavljam, da se v celoti strinjam s priloženimi pogoji za udeležbo na potovanju.
Podpis: