Prenesite si obrazec za pooblastilo

Comments

Transcription

Prenesite si obrazec za pooblastilo
POOBLASTILO
Podpisani ____________________________, EMŠO_______________________________,
stanujoč__________________________________________________________________,
pooblaščam____________________________, EMŠO______________________________,
stanujoč___________________________________________________________________,
da v mojem imenu registrira / podaljša veljavnost prometnega dovoljenja / zamenja
registrske tablice ali prometno dovoljenje / odjavi motorno vozilo v moji lasti:
znamke_______________________________, tip__________________________________,
identifikacijska številka (šasija)__________________________________________________,
registrska številka____________________________.
V / Na _______________________, dne _____________________
Podpis lastnika / uporabnika:
_____________________________

Similar documents