Preliminär Debiteringslängd 2016 (debiteringslängden ska

Comments

Transcription

Preliminär Debiteringslängd 2016 (debiteringslängden ska
Preliminär Debiteringslängd 2016 (debiteringslängden ska fastställas 16-04-23)
Husarö Östergårds Samfällighetsförening Org.nr: 717907-0128
Bankgiro: 5758-0458
Beloppen förfaller till betalning
per den 31 maj 2016
(preliminärt).
Fastighet
Ägare
GA 1, väg
email:[email protected]
GA 2, båt/uppläggningsplats
9438
0
GA 3, båt/uppläggningsplats
4472
0
Utförande 2015
GA
U/F fond
2015
Andelstal
utförande
Andelstal
drift
U/F fond
2015
Andelstal
utförande
Andelstal
drift
U/F fond
2015
1, 5
33
1
0,1
0
0
0
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1, 2, 5
330
1
1
0
1, 5
33
1
0,1
1, 5
33
1
1, 2, 5
330
1, 3, 5
GA 4, båt/uppläggningsplats
3004
GA 5, grönområde
10914
Total GAavgift
Andelstal
utförande
Andelstal
drift
U/F fond
2015
Andelstal
utförande
Andelstal
drift
U/F fond
2015
Andelstal
drift
0
0
0
0
0
0
321
1
354
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
1
354
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
1
354
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
330
1
1
0
0
0
486
0
1
1
0
0
0
321
1
1137
0
Åsa Öhman
1:15
Anna Reichard
Johan Öhman
Lena Gehlin
1:17
Åsa Jutell
1:19
Hans Antonsson
Jan Blückert
1:20
Mats Blückert
Klas Blückert
Erik Wickbom
1:21
Johan Modin
Magnus Rehn Modin
Birgitta Rossander
1:22
Ulf Grandin
Per Anders Gerdin
1:24
Magareta Lindholm Gerdin
1:25
Eva Olsson
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
1
1
0
0
0
321
1
1137
1:26
Anders Thunström
1, 2, 5
660
1
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
321
1
981
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
Elin Brinck
1:27
David Sandgrind Thelin
Klas Brinck
1:30
Karl Kander
1, 4, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
589
1
1
321
1
1240
1:31
Jan Blückert
1, 3, 5
33
1
0,1
0
0
0
49
0
1
0,1
0
0
0
321
1
403
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
0
1
1
0
0
0
321
1
1137
0
1
1
0
0
0
321
1
1137
0
0
0
0
0
321
1
651
0
0
0
0
0
321
1
651
Kristina Dungmar
1:33
Mattias Dungmar
1:34
Mats Blückert
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
1:35
Arne Ringheim
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
1
1
0
0
0
321
1
1137
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
1, 2, 5
330
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
321
1
651
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
0
1
1
0
0
0
321
1
1137
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
0
1
1
0
0
0
321
1
1137
1, 3, 5
33
1
0,1
0
0
0
49
0
1
0,1
0
0
0
321
1
403
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
0
1
1
0
0
0
321
1
1137
1, 4, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
589
1
1
321
1
1240
Henrik Fjelkman
1:36
0
Helene Baudou Fjelkman
Carl-Henric Andreasson
1:37
Sven-Ivar Öhman
Dag Petré
1:38
Lisbeth Petré
Georg Ebert
1:39
Catrin Lind Ebert
0
Anna Svanberg
1:40
Per Svanberg
1:41
Johan Öhman
David Heinemann
1:42
Maria Heinemann
1:43
Anita Lundberg
Anders Magnusson
1:44
Maria Lönnemark
Ola Svensson
1:45
Maria Svensson
Ulf Gabrielsson
1:46
Margareta Gabrielsson
1:49
Magnus Rehn Modin
1, 4, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
589
1
1
321
1
1240
1:50
Erik Wickbom
1, 4, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
589
1
1
321
1
1240
1:51
Erik Wickbom
1, 4, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
589
1
1
321
1
1240
1:52
Johan Modin
1, 4, 5
33
1
0,1
0
0
0
0
0
0
59
1
0,1
321
1
413
1, 3, 5
330
1
1
0
0
0
486
1
1
0
0
0
321
1
1137
Jan Blückert
1:53
Mats Blückert
0
Klas Blückert
1:55
Michael Thelven
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
1
321
1:57
Åsa Öhman
1, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
1
651
1, 5
330
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
1
651
9438
33
28,6
0
11
12
11
9,2
3004
6
5,1
10914
34
27828
Anders Stefan Dohrn
1:58
Ing-Mari Dohrn
Totalt
4472
0
Antal
fastigheter
Antal
fastigheter
Antal
fastigheter
Antal
fastigheter
Antal
fastigheter
33
0
11
6
34
Bilaga 7. Debiteringslängd 2015 Husarö Östergårds Samfällighetsförening (preliminär, 16-02-22)