Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Novi Gorici, v izvršilni zadevi
VL 157940/2010
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2016/00236
OKLIC JAVNE DRAŢBE
(prvič)
Dolţnik: SYRINX ZASTOPNIŠTVO MLEKUŢ MARJAN S.P.,
Upnik: E - SOLVENTA, FINANCE, SVETOVANJE IN POSREDOVANJE, D.O.O.,
Dne 07.07.2016 ob 08:00 uri, bodo na naslovu Veliko Mlačevo, 1290 Grosuplje na
prvi javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
1.El. Kitara Sever, model Stratocaster z etuijem,
2.Violina Cristoph Lederer 3/4, ročne izdelave, s kovčkom,
3.Violina Suzuki 1/2 s kovčkom in lokom
Ocenjena vrednost:
500,00 EUR
500,00 EUR
200,00 EUR
prodajna vrednost:
500,00 EUR
500,00 EUR
200,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Veliko Mlačevo, 1290 Grosuplje
dne 07.07.2016, ob 08:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na draţbi.
Grosuplje, 13.05.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt