Dopingbruk blant ungdom - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

Dopingbruk blant ungdom - Oslo universitetssykehus
Konferanse om bruk av dopingmidler, torsdag 13. oktober 2016:
Dopingbruk blant ungdom –
Hvordan forebygge, oppdage og behandle dette?
Konferansesenteret, Velferdsetaten, Storgata 51, 1. etg.
09:00
Åpning av dagen: KoRus Oslo, SaLTo og Steroideprosjektet OUS-HF
09:20
Fortellinger om doping og kroppskultur,
Bjørn Barland, Politihøgskolen i Oslo
10:15
Pause
10:30
Steroideprosjektet - erfaringer og utfordringer
Christine Wisløff, leder Steroideprosjektet OUS-HF
11.00
Anabole steroider – effekt på hjerne og atferd,
Astrid Bjørnebekk, Hjerneforskning, Steroideprosjektet
11:45
Lunch
12:30
Uventet dødsfall blant steroidebrukere,
Ingrid Amalia Havnes, forskningsleder, Steroideprosjektet
13:15
Hva finner og beslaglegger Tolletaten?
13.45
Pause
14:00
Dopingtelefonen - et informasjonstilbud til dopingbrukere og deres pårørende,
Margareth Tveitan, leder for Dopingtelefonen, Antidoping Norge.
14.30
Snarvei til drømmekroppen
Christian Mathisen, tidligere bruker av AAS
15.00
Avslutning
(Kaffe og registrering fra kl. 08.30)
SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune
om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge.
www.salto.oslo.no

Similar documents