awarded by StadiumDB.com, worldwide

Comments

Transcription

awarded by StadiumDB.com, worldwide
Stadium of
the Year 2013
awarded by StadiumDB.com, worldwide
Newsletter 22
6de jaargang
Maart 2014
Contents
NEWSLETTER 22
EDITO
Wat een apotheose
Paul Gheysens, CEO Ghelamco
AWARDS
De Ghelamco Arena van KAA Gent werd wereldwijd uitgeroepen
tot mooiste stadion van het jaar. Daarnaast werd het bekroond
met de award “mooiste interieurdesign” in de categorie sport en
leisure in New York. Een erkenning die we moeilijk nog kunnen
evenaren, maar die onze sterktes aantoont.
04
Ghelamco Arena
Winner Interiors Awards, Sports
New York
08
Ghelamco Arena
Stadium of the Year 2013
Worldwide
De Ghelamco Arena, als lichtende parel, met een perfecte ligging
aan het kruispunt E40 en E17 naast R4, biedt enorme mogelijkheden. Met dit voorbeeld in gedachten, solliciteren verschillende
steden en instellingen naar onze creativiteit en onze marktkennis.
10
Ghelamco Poland
Winner Developer and
General Contractor 2013
Warsaw
De lopende projecten evolueren zeer snel en we bereiden ons
voor op heel wat nieuwe ontwikkelingen. Het is ons doel nieuwe
leefwerelden te creëren. Andere locaties krijgen vorm.
POLAND
16
Warsaw Spire is rising, Warsaw
“The Ghelamco Arena combines
top technology with comfort and
offers the players and the spectators a
liverly environment with all facilities,
even when there is no football match.”
20
New urban development in Warsaw
22
Citibank: new tenant
in T-Mobile Office Park, Warsaw
BELGIUM
In Knokke wordt de structuur van het nieuwe golfproject
opgezet. Het wellnesshotel Le 8300 zit in een stroomversnelling.
De studentenflats van het project Waterview in Leuven, het residentieel project Blaisantpark, de Blue Towers kantoorgebouwen
op de Arteveldesite te Gent zijn volop in aanbouw. In Moskou
heeft de zachte winter ons geen windeieren gelegd. Building B
van Dmitrov Logistics Park is in afwerkingsfase en Building C is
opgestart.
In Warschau komt de prestigieuze Warsaw Spire als een
Eenhoorn uit de grond gerezen. De 220 meter hoge toren wordt
zichtbaar en begint stilaan aan een leven als stedelijk statement.
Dit is een project dat alle verwachtingen overstijgt. De uitstraling is zo nadrukkelijk, de schaalgrootte zo frappant, dat het
iedereen enthousiasmeert. Deze verwezenlijking betekent een
mijlpaal voor ons bedrijf.
Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Onze leuze blijft
bovenal: “We create the future today”.
26
‘Blue Towers’, Ghent
Office-project,
28
‘Blaisantpark’, Ghent
Residential, Retail & Student flats
30
‘Waterview’, Leuven
Student flats
32
New Golfproject, Knokke
Residential, leisure & hotel
RUSSIA
36
Dmitrov Logistics Park, Moscow
Built-to-suit warehousing
Ghelamco Arena, Stadium of the Year 2013
Creative Director Ria Gheysens
Graphic Design Hanne Thomas
02
Contents
What an apotheosis. KAA Ghent’s Ghelamco Arena has been
voted worldwide as the best stadium of the year. In addition
it was crowned with the award for the “most beautiful interior
design” in the sport and leisure category in New York. These
may be accolades that we will find hard to match in the future,
but they demonstrate our strengths very clearly.
The student flats at the Waterview project in Leuven, the
Blaisantpark residential project, the Blue Towers office buildings
at the Artevelde site in Ghent, are all going full steam ahead. In
Moscow, the mild winter has not done us any harm. Building B at
Dmitrov Logistics Park is now at the completion stage and Building
C is underway.
The Ghelamco Arena, like a luminous gem, with its ideal location
at the intersection of the E40 and E17 motorways and near the
R4 ring road, offers enormous possibilities. With the example of
the stadium in mind, various other cities and institutions have
also come knocking on our door, asking for our creativity and
market knowledge.
In Warsaw, the prestigious Warsaw Spire soars out of the ground
like a great Unicorn. The 220-metre high tower is now visible
and is gradually taking on life as an urban statement. This is a
project that has exceeded all expectations. The appearance of
the building is so impressive, the sheer size and scale so striking
that everyone who sees it is caught up in the enthusiasm it generates. It is an achievement that represents a major milestone for
our company.
Our current projects are all moving very quickly and we are
getting ready to work on a whole range of new developments.
Our aim is to create new living environments. Other locations
take shape.
But we must not rest on our laurels. After all, our motto remains:
“We create the future today”.
In Knokke, the structure for the new golf project has been put in
place. The wellness hotel, Le 8300, has been stepped up a gear.
Edito
03
Ghelamco
Arena
winner
2014
Interiors
Awards
Category: Sports
35th annual Interior Awards, New York
Awarded by Contract Magazine
04
Awards
Awards
05
2014 INTERIORS AWARDS,
CATEGORIES:
Adaptive Reuse
Education
Exhibition
Healtcare: Large
Healtcare: Small
Hotel
Office: Large
Office: Small
Public Space
Restaurant
Retail
Sustainable
Student
The five members of the Interior Awards jury - leading designers from
across the United States - selected winners from nearly 400 excellent
entries. Demonstrating the power of place, each of the projects is located
in a different city in the U.S., Canada, Spain, Austria, Belgium, and Japan.
SPORTS
GHELAMCO ARENA
“Pushing the idea of fabrication,
the designers took the branding of the
soccer team and introduced progressive
architecture that engages the soccer fans.
It looks like soccer heaven.”
The jury of the interior awards 2014, category Sports
In the Ghelamco Arena in Ghent,
Belgium, the K.A.A. Gent soccer
team’s singnature color is
incorporated in the form of blue
ambient lighting. A more literal
references to the activities within
is a large soccer ball light
sculpture suspended in the
double-heigt main lobby.
T
The Ghelamco Arena, home to football
club KAA Ghent, snatched in New York
the Interiors Award from the distinguished Contract Design Magazine in the
category ‘Sports’.
The jury states that the designers of the
Ghelamco Arena have translated the
ambitious energy of the football team into
a progressive architecture that makes the
experience of the fans more intensive.
This international recognition is a
boost for the first important project of
Ghelamco in its home country, after a
continuous set of achievements and
Awards in Poland.
For the realization of the interior design,
Ghelamco cooperated with the famous
Polish architect Stopa of the company
Massive Design.
“Innovation in concept and materials and
the creation of a lively environment are
solid features in our projects. The lighting
effects and the glass façade are a real
06
Awards
landmark. Players and supporters feel at
home in the arena and the development
around it where retail and offices complete
the meeting place” says Paul Gheysens,
President and CEO of Ghelamco. The
second generation Gheysens, Michael
and Simon Gheysens, who coordinated
the whole project of the Ghelamco Arena
in a particularly tight time schedule says
proudly: “Our slogan is not for nothing: we
create the future today.”
The President of KAA Ghent, Ivan De
Witte responds: “In the Ghelamco Arena,
football is a celebration again! The fans
come two hours before the match to the
arena where the infrastructure is inviting
and the experience optimal. It’s no coincidence that the number of sold season
tickets increased from 8,600 to 13,700
and that the average number of spectators is 60% higher now! The Ghelamco
Arena is the ultimate proof that design and
functionality can merge perfectly. The new
arena is a landmark for the city of Ghent.”
De Ghelamco Arena, thuishaven van
KAA Gent, heeft in New York de Interiors
Award weggekaapt van het befaamde
Contract Design Magazine in de
categorie ‘Sports’.
“I believe that
in architecture,
we prefer to be
surrounded by
softer forms because
we feel closer
to nature”
Przemyslaw Stopa, Ceo, Massive Design
De jury stelt dat de ontwerpers van de
Ghelamco arena de branding van de
voetbalploeg hebben vertaald in een
vooruitstrevende architectuur die de
beleving van de fans intensiever maakt.
Deze internationale erkenning is een
opsteker voor het eerste grote project
van Ghelamco in eigen land, na een
aanhoudende reeks van successen en
Awards in Polen.
Ghelamco deed het interieurdesign met
de bekende Poolse architect Stopa van
de firma Massive Design.
“Innovatie in concept en materialen
en het creëren van een leefwereld zijn
steevaste eigenschappen van onze
projecten. De lichteffecten en de glazen
mediagevel zijn een landmark. Spelers
en supporters voelen zich echt thuis in
de arena, en de ontwikkeling rond het
stadium met retail en kantoren maken
de ontmoetingsplaats compleet”, zegt
Paul Gheysens, Voorzitter & CEO van
Ghelamco. Met fierheid zegt de tweede
generatie Gheysens, Michael en Simon
Gheysens, die de coördinatie van het
ganse Ghelamco Arena project en in het
bijzonder het strakke tijdsbudget op zich
nam; “Onze leuze is niet voor niets:
we create the future today.”
De Voorzitter KAA Gent, Ivan De Witte
reageert: “In de Ghelamco Arena is
voetbal opnieuw een feest! De supporters zakken twee uur voor de wedstrijd
al af naar het stadion waar de infrastructuur uitnodigend is en waar de beleving
optimaal is. Geen toeval dat KAA Gent
zijn aantal abonnees zag stijgen van
8.600 naar 13.700 en dat het gemiddeld
aantal toeschouwers nu 60% hoger ligt!
De Ghelamco Arena is hét bewijs dat
design en functionaliteit perfect kunnen
samengaan. Het nieuwe stadion is een
landmark van de stad Gent.”
Awards
07
Ghelamco
Arena
Stadium
of the year
2013
GENT
dinsdag, 25 februari, 2014
TOP FIVE NOMINATED STADIUMS
FOR THE STADIUM OF THE YEAR 2013 AWARD:
1 GHELAMCO ARENA, Belgium, 51,024 pts
2 Tele2 Arena, Sweden, 34,700 pts
3 Husky Stadium, USA, 29,794 pts
4 Maracanã, Brazil, 27,096 pts
5 Allianz Riviera, France, 26,063 pts
awarded by StadiumDB.com
Participants from 105 countries elected the Ghelamco Arena as
“Stadium of the Year 2013” through one of the world’s largest websites for football
lovers: StadiumDB.com.
T
The Ghelamco Arena won convincingly
before the Tele2 Arena in Stockholm, the
Husky Stadium in Seattle and Maracaña
in Rio de Janeiro.
Ghelamco was confronted with strong
competition: 6 Brazilian stadiums, built
in view of the FIFA world championships,
were found among the 18 nominated new
stadiums of 2013.
Ghelamco CEO, Paul Gheysens: “The
Ghelamco Arena combines top technology with comfort and offers the players
and the spectators a lively environment
with all facilities, even when there is no
football match. The Ghelamco Arena has
become a meeting place for sports fans
08
Awards
and for the business world. It strikes me
how much the stadium is appreciated
by non-football fans, which is illustrated
by the fact that many consumers like to
come to the Arena to shop in the retail
facilities in and around it.”
The interior of the
Ghelamco Arena was
awarded with the
2014 Interior Awards,
category Sports by the
Contract magazine.
First new stadium
in Belgium for over a
decade, probably the best
throughout Benelux and
by far the most regarded
stadium in this year’s vote
for Stadium of the Year.
Congratulations!
StadiumDB.com
Deelnemers uit 105 landen hebben via
één van de grootste websites ter wereld
voor voetballiefhebbers, StadiumDB.
com, de Ghelamco arena gekozen als het
“Stadium of the Year 2013”.
Ghelamco arena won overtuigend vóór
de Tele2 Arena te Stockholm, het Husky
Stadium te Seattle, en de Maracana te
Rio de Janeiro.
Ghelamco ondervond hevige concurrentie; onder de 18 genomineerde nieuwe
stadions van 2013 waren 6 Braziliaanse
stadions die werden gebouwd met het
oog op het komende WK.
Ghelamco CEO, Paul Gheysens:
“De Ghelamco Arena combineert top
technologie, comfort en biedt de spelers
en supporters een leefwereld met alle
faciliteiten, zelfs indien er geen match is.
De Ghelamco Arena is een echte ontmoetingsplaats geworden voor de sportliefhebber maar ook voor zakenwereld.
Het valt me steeds op hoe het stadion in
de smaak valt van de niet-voetballiefhebber en hoe de gewone consument graag
naar de arena komt en er zijn shopping
doet in de winkelfaciliteiten in en rond
het stadion.”
Awards
09
Ghelamco
Poland
Developer
and General
Contractor
2013
11th annual Construction Company of the year Awards, Poland
On the 12th of February 2014 Builder magazine organized a Gala in Warsaw
to honour the Construction Company of the year 2013. The jury consisted of
the most prominent professors from the University of Technology in Warsaw
and other specialists in construction and architecture.
Warsaw Spire, Warsaw, Poland
Warsaw Spire is created with the vision in which
office space is harmoniously combined with a
unique approach to modern urban space.
The project’s location is one of the most dynamically developing parts of the capital, with modern
office buildings, as well as excellent transport.
10
Awards
Ghelamco Poland
11
TESTIMONIAL
JEROEN VAN DER
TOOLEN, MANAGING
DIRECTOR CENTRAL
AND EASTERN EUROPE
ABOUT WINNING THE
FIRST AWARDS OF 2014
Łopuszanska Business Park is a complex of two independent
office buildings. Building A offers 8,167 m² and building B 8,357 m²
of modern office space.
Ghelamco Poland received her first
awards in 2014. On the 12th of February,
during the gala “Construction Company
of the Year”, we were distinguished as
the Developer and General Contractor of
the year 2013.
This award is especially important for us,
as the jury consisting of the most prominent professors from the University of
Technology in Warsaw and other specialists in construction and architecture,
awarded our experience, quality and
standards of constructing office projects.
This is an appreciation of our constant
strive for improvements in our projects
and an evidence of our leading position on
the Polish commercial real estate market.
T-Mobile Office Park, Warsaw
A unique advantage of T-Mobile
Office Park is that two access
roads lead to the complex.
The second award obtained by our
company was given in recognition of our
successes in 2013 – delivery of T-Mobile
Office Park and Łopuszanska Business
Park and for the construction progress
of Warsaw Spire. Although this award
was passed to me, as a managing
director of the company, I consider it to
be another distinction of our team work,
skills and unique capability to achieve
unreachable goals.
The gala was held by Builder – the most
opinion leading Polish magazine about
construction, architecture and business.
I congratulate you all and in particular our
great Technical Department.
Detail of T-Mobile Office Park, Warsaw
12
Awards
Awards
13
GHELAMCO POLEN
We create the future today
Close up of Mokotow Nova, Warsaw
The office complex was sold in July 2013
to Tristan Capital Partners for 121 Million Euro
Warsaw Spire, a unique office project under development in
Warsaw’s city center is rising. Works are being done on all three
buildings of the project. Building C is being prepared for the arrival of
it’s first tenant Frontex.
Also in Warsaw, a new urban development project is taking shape.
The Dworzec Gdanski station is being redeveloped and Ghelamco is
the only company still in the running.
T-Mobile Office park can welcome its new tenant soon. Citibank will
lease over 4,600m2 in the left wing of the building.
14
Ghelamco Poland
Ghelamco Poland
15
Warsaw
Spire
is
rising
Warsaw, Poland
Warsaw Spire is a unique office project
under development in Warsaw’s city centre.
It is created with the vision in which office
space is harmoniously combined with a unique
approach to modern urban space.
The project’s location is one of the
most dynamically developing parts of the
capital, with modern office buildings and
prestigious residential projects, as well as
excellent transport, including trams, buses
and a second metro line under construction.
16
Ghelamco Poland
Ghelamco Poland
17
C
The construction of Ghelamco Poland’s
main project, the prestigious ‘Warsaw
Spire’, continues.
building C
A few weeks ago, building C’s ground
level was reached. Today, works on level
ten are in progress.
building A
building B
On the tower (building A) we have
finished the very delicate and complicated procedure to install V columns. These
steel column’s, filled with concrete, will
assure a fluid transfer of materials to the
upper floors of the tower. A total of 28
columns, reaching a maximum height
of 12 meters and having an impressive
diameter of 90 cm, are being installed.
On building B, we are presently putting
the electrical and mechanical installations as well as the elevators in place.
The glass facade of this lower wing is
almost completed and finishing works
in the Frontex offices, to be delivered in
September this year, are being executed.
V columns were installed to asure a fluid trasfer
of materials to the upper floors of the tower.
“What makes the project interesting to us,
is its structural, organizational and challenging
complexity, the sustainable development and the use
of new technologies. Through the unique combination
of an office and a public function, we are creating a
whole new area inside the capital of Poland.”
The development of the Warsaw Spire.
Arnold Neuville, General Technical Director, Ghelamco
Warsaw Spire’s square is a
modern public space
WARSAW SPIRE
∙ outstanding architecture
∙ unique urban complex
combining office and
public functions
∙ most modern
technical solutions
∙ highest standard
of sustainability:
BREEAM excellent
∙ location in
communication hub on
top of the metro station
18
Ghelamco Poland
TESTIMONIAL
WITEK WOZNIAK,
PROJECT MANAGER
FOR THE WARSAW
SPIRE, TALKS ABOUT
HIS EXPERIENCE
BUILDING GHELAMCO’S
PRESTIGIOUS TOWER
I’ve been working for Ghelamco since
2001. During those years, I had the
pleasure to give input to many important
projects we developed in Poland.
I must admit though, that Warsaw Spire is
the type of project that any engineer and
project manager can do only once in his
career. Being asked to manage such an
investment means a huge challenge and
is a great honor to me and the entire team.
The scale of the investment required our
special and constant attention regarding
the organization of work, logistics and
health and safety regulations.
Today, already a couple of hundred
workers are on the site every day. At
the peak of the construction work more
than a thousand workers will be assuring
smooth progress.
Warsaw Spire is also a project that offers
a great learning experience. The new
technological solutions that are being
implemented in this project are not only
new to the Polish market, but even to the
entire CEE. One example is Schindlers’
double deck system for elevators,
another the Hi Fog extinguishing system.
I believe this project will really change our
market. It is exciting to be able to be part
of this change. It will be fantastic to be
able to say to my children “look, your dad
has worked on the construction of these
magnificent buildings.”
Ghelamco Poland
19
Urban
development
in Poland
Warsaw, Poland
Na de tweede onderhandelingsronde is ontwikkelaar Ghelamco het enige
bedrijf dat nog in de running is om een contract af te sluiten met de Poolse
spoorwegmaatschappij PKP om Dworzec Gdanski in Warschau opnieuw
te ontwikkelen.
At Dworzec Gdanski in Warsaw Ghelamco Poland wants to create an urban development
project. Retail, offices and other features are designed simultaneously. One of the major
stenghts of this development site is its excellent accesibility.
D
De deal is mogelijk wel 1,2 miljard Poolse
złoty (284,5 miljoen euro) waard en is
het grootste publiek-private partnerschap in de geschiedenis van PKP. Van
de zes voorstellen die PKP ontving van
ontwikkelaars, geraakten er drie tot
in de tweede onderhandelingsronde:
Ghelamco, Penta en Immobel. PKP
wil een terrein van 4,7 ha, gelegen ten
noorden van Warschau’s zakendistrict
vernieuwen. Het architecturale design
voor het complex is opgesteld door
het architectenbureau SUD Architekt.
Dworzec Gdanski is een van de belangrijkste treinstations in de Poolse
hoofdstad. Het is gevestigd in de
nabijheid van de gelijknamige metro,
bus- en tramhaltes en het Arkadia
winkelcentrum.
Uit Poland A.M., woensdag, 22 januari, 2014
Exterior and interior of the new
Dworzec Gdanski trainstation building.
WARSAW
Wednesday, January 22, 2014
20
Ghelamco Poland
Ghelamco Poland
21
Citibank
new tenant
in T-Mobile
Office Park
Warsaw, Poland
T-Mobile Office Park, Warsaw
The project is a state-of-the-art,
high quality office building,
comprising a total of approx.
40,000 sqm of office space.
We are happy to announce that the new year started with the signing of a significant
leasing agreement. Citibank International plc has decided to lease
over 4,600 m2 in T-Mobile Office Park.
The tenant will occupy a part of the fifth
floor and the entire sixth and seventh
floor in the A part of the building (the left
wing). The agreement was signed for a
period of 5 years.
Citibank International plc is a part of Citi
Service Center Poland (CSC Poland) initiative, which is dedicated to provide high
quality services to other entities within
Citi - as of 2014 CSC Poland provides
services to 54 countries in Europe, Asia,
Africa, both Americas and Australia. The
22
Ghelamco Poland
company’s scope of services is focused
on: monitoring anti-money laundering,
securities and investment funds operations, settlement of claims and payments,
processing control function and service
infrastructure.
T – Mobile Office Park was delivered in
May 2013 and offers a total of 40,000
sqm office space of which almost 80% is
already leased. Citibank International plc
is the second tenant, after T-Mobile, to
move into the building.
The complex represents the highest
quality and standard of sustainable
construction and was the first existing
office scheme in Poland that obtained
BREEAM certificate at the “excellent”
level. The project was widely acknowledged by the real estate specialists and
awarded with the following titles: Green
Office Building of the Year 2013 in CEE
(CEE Greenbuilding Awards), ESSA
Green Award in CIJ Awards and the Most
green building in Poland for 2013 (Prime
Property Prize awards).
T-Mobile Office Park was one of Ghelamco Poland’s
succeses in 2013. Partialy thanks to this project
Ghelamco was named ‘Construction Company 2013’.
Ghelamco Poland
23
GHELAMCO BELGIUM
We create the future today
De plannen van het nieuwe project Locarno te Knokke zijn alvast indrukwekkend. Er worden 4 nieuwe bouwlagen ontwikkeld,
allen voorzien van ruime zonneterassen en voldoende ondergrondse parking. Op het gelijkvloers zal plaats worden gemaakt voor
een prachtige retailruimte van 200m2, met bijkomende stockage, dewelke reeds op plan werden verkocht aan een
vooraanstaande luxeshop.
De opbouw van de Blue Towers, twee kantoorgebouwen die
gebouwd worden aan de Arteveldesite te Gent zit op schema.
Verder in Gent wordt gebouwd aan het residentieel project
Blaisantpark. Blaisantpark zal beschikken over 67 appartementen met
één tot drie slaapkamers.
In Leuven zijn de uitgravingen voor het project Waterview voltooid.
Aan de Vaartkom komt een torengebouw met 461 studentenflats,
5,435m2 retail en een lager gebouw met 1001 parkings.
In Knokke werd gestart met de verkoop van 24 exclusieve
villagronden aan de nieuwe Golf.
Het project Waterview maakt deel uit van de herontwikkeling Vaartkom
Leuven waarin Ghelamco reeds actief is met onder andere residentiële
realisaties, bureelruimte en retail. De invulling van het project bestaat uit
de creatie van ca. 500 studentenflats, 5.435 m² retail en 1000 parkings.
24
Ghelamco Belgium
Ghelamco Belgium
25
Blue Towers
“Thanks to the efforts of the Minister for Public
Works Hilde Crevits, who created an
exceptional mobility, we were able to finish the
building site 6 months earlier than planned.
Ghent, Belgium
On the Artevelde site in Ghent, Ghelamco is presently constructing two office
buildings that stand out in innovation and build efficiency. One building has
a surface of 13,646 m2. The other is the larger one, measuring 15,224 m2.
We want to express a heartfelt word of
gratitude to the Minister for the efficient way in
which she had traffic organised.”
“The Blue Towers in Ghent are easily
accessible thanks to the aforementioned
exceptional mobility.”
“Lease agreements have been signed with renowned
companies such as PwC, Attentia, Robert Half
and Partena. Strong interest from other potential tenants
has been shown.”
D
De oplevering van de kantoorgebouwen
aan de Ghelamco Arena verloopt perfect
volgens schema. Door de zachte winter
en de uitstekende projectplanning zijn
we al gestart met de binnenafwerking.
De eerste huurders namen reeds hun
intrek. Het technisch team werkt op volle
kracht om ook de andere huurders tijdig
te kunnen verwelkomen.
26
Ghelamco Belgium
Naast de brede waaier aan uitstekend bereikbare diensten, zijn voor de
huurders ook uiterst efficiënte en energiezuinige kantoorgebouwen ter beschikking. Zowel bij de keuze van het ontwerp,
de technieken en de materialen hebben
we alles in het werk gesteld om de fel
gegeerde EXCELLENT score van het
BREEAM-certificaat te behalen. Breeam
is een internationaal erkende beoordelingsmethode voor de duurzaamheid van
gebouwen. De onderscheiding ‘excellent’
is streng, daardoor zeldzaam en betekent
een grote meerwaarde.
Met de realisatie van de twee kantoortorens, die we nu reeds een commercieel
success kunnen noemen, drukt Ghelamco
zijn stempel op de Vlaamse kantoormarkt.
Ghelamco Belgium
27
Blaisantpark
Ghent, Belgium
Blaisantpark telt 67 appartementen met één tot drie slaapkamers en
46 studentenflats die met kwaliteitsvolle materialen worden afgewerkt.
Het project beschikt tevens over 140 ondergrondse parkeerplaatsen
voor wagens, fietsen en motorfietsen.
Een unieke en exclusieve plek om te leven in de
nabijheid van de stad en de natuur.
“Voor meer info:
www.blaisantpark.be”
Blaisantpark, Gent, februari 2014
De ruwbouw aan de retailruimtes op de gelijkvloers zijn volop aan
de gang. Alsook het afdekken van het kelderniveau.
28
Ghelamco Belgium
H
Al ligt de Blaisantvest net buiten de
middeleeuwse stadsomwalling, toch
heeft deze wijk onmiskenbare troeven.
De “Plezante Vest”, zoals ze bij de
Gentenaars bekend staat, is uitstekend
bereikbaar vanaf de E40 (afrit Drongen)
en de haven. Ze bevindt zich op slechts
een tiental minuten te voet van het
stadscentrum of nog vlotter met het
openbaar vervoer. Na een snelle ontwikkeling in de 19de eeuw leek het of de tijd
aan de Blaisantvest 120 jaar stil stond,
tot het stadsbestuur zijn schouders zette
onder een ambitieus vernieuwingsproject
waarvan we nu reeds mooie resultaten
kunnen waarnemen.
De Blaisantvest is een dynamische
en leuke woonomgeving waar vooral
jonge mensen wonen. Het stadsbestuur
investeert 200 miljoen euro om de wijk
om te vormen tot een frisse en groene
omgeving die bewoners en bezoekers
bindt. Verschillende mooie projecten zijn
al uitgevoerd, zoals het nieuwe gerechtsgebouw, de hogeschool en het ruime
buurtpark dat toelaat om te genieten
van groen en rust. In de onmiddellijke
omgeving komen er onder andere nog
een kinderdagverblijf, speel- en ontmoetingsplaatsen en een buurtsporthal.
Kortom: woonkwaliteit die bijdraagt tot
het welzijn van zijn bewoners.
Blaisantpark is ideaal gelegen aan de rand van
het stadscentrum. Scholen, parken, winkels,
culturele en sportieve activiteiten zijn op slechts
enkele minuten verwijderd.
Ghelamco Belgium
29
“The Waterview project
is part of the Vaartkom
redevelopment project in
Leuven where Ghelamco is
already involved with other
residential developments
(Waterside), office space and
retail (Vander Elst).”
Student flats
Waterview
Leuven, Belgium
Het project Waterview maakt deel uit van de herontwikkeling Vaartkom Leuven
waarin Ghelamco reeds actief is met onder andere residentiële realisaties
(Waterside), bureel-en retailruimte (Vander Elst). De invulling van Waterview bestaat
uit de creatie van 467 studentenflats, 5.435m² retail en 1001 parkings.
De uitgravingen voor het
Waterview-project gebeuren
op twee niveau’s. Onder het
torengebouw is één ondergrondsniveau, voornamelijk
voor fietsenstallingen. Onder
het parkeergebouw worden
twee ondergrondse parkeerniveau’s voorzien.
Z
• Waterview maakt deel uit van
de stadsontwikkeling Vaartkom in Leuven
• 467 studentflats
• 5,435m2
• 1001 publieke parkeerplaatsen
30
Ghelamco Belgium
Zoals vermeld in de vorige newsletter is
de uitvoeringsmachine aan de Vaartkom
te Leuven op snelheid gekomen. De
monumentale ontwikkeling Waterview
begint zich duidelijk af te tekenen in het
Leuvense landschap.
De beschoeiing van de bouwput door
middel van een verankerde soilmixwand
werd uitgevoerd en de volledige bouwput
(55.000 m3) uitgegraven. Twee van de vier
torenkranen werden geplaatst en een
deel van de funderingsplaat gewapend
en gestort. Ook de voorzetwanden
werden in orde gebracht.
Het parkeergebouw, met een totaal
bebouwde oppervlakte van 40.237 m2,
kent twee ondergrondse parkingniveaus,
gelijkvloerse retail, 4 bovengrondse
parkingniveaus en een 5de verdieping
bestaande uit studentenflats. De vloerplaten van het parkeergebouw worden
ter plaatse in nagespannen beton
uitgevoerd, dit om elk risico op schade
ten gevolg van doorsijpelend water te
verhinderen. De volledige ruwbouw is
gepland klaar te zijn tegen einde oktober
2014. Het torengebouw (14.055 m2) kent
één ondergronds niveau, gelijkvloerse
retail en 14 bouwlagen. De ruwbouw zal
klaar zijn tegen eind 2014.
Ghelamco Belgium
31
Golfproject
Knokke, Belgium
In June 2006 the Flemish Government approved
the Golf Memorandum II, the aim of which is to create extra
golf courses in order to answer for the growing need for golf facilities.
Research pointed out the need for an second golf course in Knokke.
Beeld van de 24 exclusieve villagronden die
verkocht worden. De gronden sluiten aan aan de
golf of bieden zicht op het water.
A
Als locatie hiervoor koos men de gronden
ten westen van de Natiënlaan. De tweede
golf staat echter niet op zich, hij maakt
deel uit van een grotere stedenbouwkundige ontwikkeling waarin ook een nieuw
hospitaal, een zwembad, een speelbos en
een golfhotel met congresfaciliteiten zijn
opgenomen. Ghelamco nam het initiatief
voor de ontwikkeling van het golfterrein en
–hotel, begon een paar jaar geleden met
de aankoop van de gronden, zocht naar
een geschikte golfarchitect en maakte de
eerste plannen voor het golfhotel.
Het golfterrein werd ontworpen door de
bekende Schotse golfarchitect Steve
Marnoch in samenwerking met de Belg
Dimitri van Hauwaert. Voor hun ontwerp
van de golf (3*9 holes) vertrokken zij
van de landschappelijke karakteristieken die eigen zijn aan het terrein: water,
zand en bos. Elk van de 9 holes krijgt
zijn eigen karakter. Een golfer die 18
holes speelt zal dus naar hartenlust zijn
eigen parcours kunnen samenstellen.
Bovendien zal de golf course voldoen
aan de laatste vereisten om topwedstrijden te kunnen organiseren.
Het golfhotel zal ongeveer 350 kamers
groot zijn en over opmerkelijke congresfaciliteiten beschikken. Mensen die in het
hotel overnachten, zullen kunnen genieten
van de groene omgeving, de golfaccommodatie, de nabijheid van winkels en zee.
Een perfecte combinatie van werk en vrije
tijd en dit op een toplocatie!
Maar een golfterrein met hotel bouw je
niet zomaar. Eerst en vooral dienen de
gronden aangekocht te worden. Gezien
de grootte (± 170 ha) en de vele eigenaars
was dit geen sinecure. Momenteel bezit
Ghelamco al de nodige gronden.
Vervolgens wordt een Milieu Effecten
Rapport (MER) opgemaakt om het
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(GRUP) te kunnen wijzigen zodat tot slot
de bouwaanvraag kan ingediend worden.
Het project kan rekenen op de absolute
steun van het gemeentebestuur.
“Het Golfproject te
Knokke krijgt vaste vorm.
De voorbereidingen
zijn gaande. De verkoop
van 24 exclusieve
villagronden met toegang
tot de golf zijn gestart”
Paul Gheysens, CEO Ghelamco
Ghelamco took the initiative to develop
the golf course and the golf hotel, began
a few years ago with the purchase of
land, searched for a competent golf
architect and made the first plans for the
golf hotel.
The Golf project, located on the west side
of the Natiënlaan forms part of a larger
urban development including a hospital,
a swimming pool, a play forest and a golf
hotel with conference facilities.
The golf course was designed by the
famous Scottish golf architect Steve
Marnoch in collaboration with the Belgian
Dimitri van Hauwaert. For the design of
the golf (3x9 holes) they parted from the
scenic characteristics of the site and they
gave each of the 9 holes an own character. What is more, the golf course will
meet the latest requirements to organize
top competitions.
The golf hotel will consist of 350 rooms
and have outstanding conference facilities. Hotel guests will enjoy the green
surroundings, the golf accommodation,
the proximity of shops and sea on a prestigious location.
At the moment Ghelamco owns the
necessary land, which wasn’t an easy
task given the expanse of the site and the
number of proprietors. Ghelamco purchased also the villa plots neighbouring
the golf, which are put for sale now.
The project can count on the full support
of the local authority and has reached its
cruising speed now.
Ook werden de villagronden aansluitend
aan de golf verworven deze worden nu te
koop aangeboden. Het project komt op
kruissnelheid.
32
Ghelamco Belgium
Ghelamco Belgium
33
GHELAMCO RUSSIA
We create the future today
Dmitrov Logistics Park, Moscow
Building B
Located 30 km north of Moscow’s city centre, Dmitrov Logistics Park
offers 228,000 m2 of built-to-suit warehousing space spread over four
class A buildings. Dmitrov Logistics Park is on the Betonka ring road,
Moscow’s first major ring road. Building A (62,000 m2) was delivered
in 2013. Building B (75,000 m2) is 60% leased and expectation is to
be 100% leased on completion.
Preliminary piling for building C has already been undertaken. Building
C is actively marketed and there is a lot of interest
from potential tenants.
34
Ghelamco Russia
Ghelamco Russia
35
Dmitrov
Logistis
Park
Moscow, Russia
building D
building B
building C
building A
36
Ghelamco Russia
Ghelamco Russia
37
INTERVIEW
WITH OLIVIER
VANDESCHRICK,
TECHNICAL DIRECTOR
RUSSIA
special clothes and carefully avoiding any
contact with the steel itself. Not any kind
of welding can be done either at less than
-20° C. To overcome this, we will weld the
pipes when later on temperatures will be
acceptable. Sometimes we manage to
build a tent, heat it and the work goes on.
B
The working progress of Dmitrov Logistics
Park building B (75,432 m2) in Moscow.
Olivier Vandeschrick,
Technical Director Ghelamco Russia
OLIVIER, YOU HAVE BEEN WITH
GHELAMCO RUSSIA FOR A FEW YEARS
NOW… WHAT’S IT REALLY LIKE?
Russia is transforming every day. It is
amazing to see such a big country developing at such speed in many different
domains. Our day to day work really is a
constant challenge and an incessant battle.
Building B of Dmitrov Logistics Park,
covering 75,432 m2 in total, will be
commissioned in two steps, with units B1
and B2 due for completion and commissioning by March 31st and B3 and B4
by April 30th.
YOU ARE BUILDING WAREHOUSES
THERE. TECHNICALLY THAT MUST BE
PRETTY SIMPLE?
It is simple, indeed, yet the sheer scale of
each building of say 450 meters by 150
meters makes it an enormous challenge. A
small mistake at that scale of construction
can instantly turn into a major project cost.
The dedication and commitment of
the Ghelamco technical team makes
the project stand out and shine. The
‘Russian’ lessons in construction, learned
throughout the constrtuction of building
A, eventually provided the full benefit for
the entire project.
Leasing activity was inevitably quiet over
the holiday period, yet the entire building
has by now reached an over 60% pre-let.
January has seen a marked upturn in
interest from potential tenants. The past
week there was more than one enquiry
for over 20,000 m2. We remain confident
that, once fully commissioned, the
building will be fully let.
Works on internal mechanical and electrical systems as well as the outfitting have
already started. Pouring of the industrial floor slab for Units B1 and B2 has
started. The considerable technical challenges as a result of working in a Russian
environment, nor the harsh winter months
will stop Ghelamco Russia from delivering on time.
38
Ghelamco Russia
Gebouw B van het Dmitrov Logistics
Park, dat een totale oppervlakte van
75.432 m² bestrijkt, zal in twee fases
opgeleverd worden. De oplevering en
ingebruikname van unit B1 en B2 worden
voorzien tegen 31 maart en van unit B3
en B4 tegen 30 april.
De toewijding en de inzet van het technisch team van Ghelamco zorgen er voor
dat het project er bovenuit steekt en
uitblinkt. De ‘Russische’ bouwmethodes
die wij tijdens de bouw van gebouw A
opgestoken hebben zijn uiteindelijk het
volledige project ten goede gekomen.
Hoewel de leasing tijdens de vakantieperiode relatief rustig verliep, is tot op
vandaag meer dan 60% van het totale
gebouw voorverhuurd. In januari is de
belangstelling van potentiële huurders
opmerkelijk gestegen. Vorige week
waren er verschillende aanvragen voor
meer dan 20.000 m². Wij hebben er alle
vertrouwen in dat het gebouw helemaal
verhuurd zal zijn eenmaal het volledig
opgeleverd zal zijn.
Intussen zijn de werken aan de mechanische en elektrische systemen, alsook
de uitrusting van het gebouw gestart.
Het gieten van de industriële vloer in
unit B1 en B2 is gestart. De aanzienlijke
technische uitdagingen die het werken
in een Russische omgeving met zich
meebrengt, noch de strenge winter zullen
Ghelamco tegenhouden om het gebouw
op tijd op te leveren.
WHAT IS THE BIGGEST TECHNICAL
CHALLENGE ON SITE?
The winter conditions in Russia are most
definitely the biggest challenge. Some
works are ongoing even at very low
temperatures, but when the temperatures
are below -25 °C, concrete supply and
delivery are stopped. The aggregates and
sand are heated, but at these outside
temperatures, they cool down very
quickly, so the chemical reaction of the
concrete that generates the heat needed
for processing will not take place. At such
extremely low temperatures all outside
work on roads, parkings, pavements or
the unloading of platforms, has to be
stopped. We could however continue
the steelwork, erecting the corrugated
sheets and sandwich panels wearing
HOW DO YOU POSSIBLY MANAGE TO
SURVIVE SUCH A HARSH RUSSIAN
WINTER?
If temperatures remain consistently
below – 20° C, we heat the concrete
with some additives, heating cables and
heated tents to keep the concrete that
was already cast and the rest at temperatures close to zero. However, the most
important factor is the motivation and
supervision of the on-site working team.
They make sure that they are carrying out
the planning and that everyone is wearing
proper clothes and frequently returns to a
heated room.
WHAT ARE RUSSIAN
SUBCONTRACTORS LIKE? DO THEY
PROVIDE THE QUALITY WE DEMAND
FOR OUR DEVELOPMENTS?
We have considerably improved the
quality of our subcontractors’ work. This
particularly holds for the main works like
steelworks, roof waterproofing, the installation of industrial floor, canalizations,
earthworks, roads works and parking
space, electrical and HVAC works. We
have now found a few good precast
concrete companies that offer fast deliveries. For the next building, precast will
be further optimized to the maximum in
order to avoid the problems (winter temperature and longer processing) associated with monolith concrete.
WHAT’S NEXT? BUILDING C IS
UNDERWAY?
We have just received our new geological
survey and we are about to start designing the foundations and immediately after
that we will start piling of the foundation
itself. The difficult ground conditions and
the onset of spring and melting winter
snow will bring additional technical
challenges.
HOW ABOUT GHELAMCO’S TECHNICAL
TEAM IN RUSSIA?
The Ghelamco team has been got up
together carefully, with new arrivals over
the past year. The implementation of
Primavera allows a permanent follow up
of the budget which is a great benefit.
DO YOU HAVE BREEAM
CERTIFICATION?
Building B has a design ‘BREEAM certification – Good’.
ANY FINAL THOUGHTS?
Building in Russia brings its own unique
challenges, not in the least because of
Russian winter. Our aim is to provide
Ghelamco with the completed building
B, on time and within budget, despite the
difficult winter conditions.
HOW MANY SUBCONTRACTORS ARE
WORKING ON THE SITE NOW?
At the moment, we have about 35 subcontractors on site, which means more
than 350 people. The number of workers
increases every day, especially in finishing works and electromechanical works.
The industrial floor installation will start
February 15th and this will bring even
more personnel.
YOU ARE CONSTRUCTING BUILDING B.
HOW BIG IS IT..?
Building B is 450 m long by 150 m wide:
67,500 m2 of warehouse and comprises a
mezzanine and 8 office areas. In total the
building is around 75,000 m2 large.
Ghelamco Russia
39
WWW.GHELAMCO.COM
WWW.WARSAWSPIRE.PL

Similar documents

nieuwe burda patronen

nieuwe burda patronen Heeft u zin in een avondje quizplezier? Schrijf dan zeker in op de jaarlijkse quizavond van de Cultuurraad van Brasschaat op vrijdag 25 november 2016 om 20 u (deuren 19.30u) in de “Ruiterhal” Gemee...

More information

senator - GHELAMCO

senator - GHELAMCO Ghelamco-oogst van 2012 mag gezien en gedronken worden.

More information