Trofej Novog Sada Novi Sad Trophy

Transcription

Trofej Novog Sada Novi Sad Trophy
 Mačevalački klub “Vojvodina” i Uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada imaju veliko zadovoljstvo da Vas pozovu na Fencing club “Vojvodina” and Sport Department of City of Novi Sad have the pleasure to invite you to Trofej Novog Sada Novi Sad Trophy Turnir u mačevanju za decu, kadete i seniore u floretu, maču i sablji Fencing tournament for kids, cadets and seniors in foil, epee and sabre OSNOVNE INFORMACIJE BASIC INFORMATION Datum / ​
Date: 09.05.2015 ‐ 10.05.2015 Sala / ​
Venue​
: O.Š. Prva Vojvođanska Brigada Ulica Seljačkih Buna 51a. 21000 Novi Sad Starosne kategorije / ​
Age categories​
:
A: rođeni 2001. i mlađi born 2001. and younger B: rođeni 2003. i mlađi born 2003. and younger C: rođeni 2005. i mlađi born 2005. and younger Kadeti: ​
rođeni 1998. i mlađi Cadets:​
born 1998. and younger Seniori Seniors Veterani:​
​
rođeni 1975. i stariji Veterans:​
born 1975 and older. Prijavnina / ​
Entry fee​
​
: 500 dinara (5 eur) Satnica / ​
Timetable​
: Subota, Saturday 09.05.2015 Floret / Foil Mač / Epee 08:00 ‐ 08:45 Prijave dečaci ​
C ​
i devojčice ​
B Entry boys ​
C​
and girls ​
B 09:00 Start dečaci ​
C​
i devojčice ​
B Start of competition boys ​
C ​
and girls ​
B 10:00 ‐ 10:45 Prijave dečaci ​
B ​
i devojčice ​
C Entry boys ​
B​
and girls ​
C 11:00 Start dečaci ​
B​
i devojčice ​
C Start of competition boys ​
B ​
and girls ​
C 12:00 ‐ 12:45 Prijave devojčice ​
A Entry girls ​
A 13:00 Start devojčice ​
A Start of competition girls ​
A 14:00 ‐ 14:45 Prijave dečaci ​
A ​
i žene ​
Kadeti Entry boys ​
A​
and women ​
Cadets 15:00 Start dečaci ​
A ​
i žene ​
Kadeti Start of competition boys ​
A​
and women ​
Cadets 15:00 ‐ 15:45 Prijave muški ​
Kadeti Entry men ​
Cadets 16:00 Start muški ​
Kadeti Start of competition men ​
Cadets 08:00 ‐ 08:45 Prijave dečaci ​
B ​
i devojčice ​
C Entry boys ​
B​
and girls ​
C 09:00 Start dečaci ​
B​
i devojčice ​
C Start of competition boys ​
B ​
and girls ​
C 10:00 ‐ 10:45 Prijave dečaci ​
C ​
i devojčice ​
B Entry boys ​
C​
and girls ​
B 11:00 Start dečaci ​
C​
i devojčice ​
B Start of competition boys ​
C ​
and girls ​
B 12:00 ‐ 12:45 Prijave dečaci ​
A Entry boys ​
A 13:00 Start dečaci ​
A Start of competition boys ​
A 14:00 ‐ 14:45 Prijave devojčice ​
A ​
i muški ​
Kadeti Entry girls ​
A​
and men ​
Cadets Sablja / Sabre 15:00 Start devojčice ​
A ​
i muški ​
Kadeti Start of competition girls ​
A​
and men ​
Cadets 15:00 ‐ 15:45 Prijave žene ​
Kadeti Entry women ​
Cadets 16:00 Start žene ​
Kadeti Start of competition women ​
Cadets 16:00 ‐ 16:45 Prijave muški i žene ​
Veterani Entry man and women ​
Veterans 17:00 Start muški i žene ​
Veterani Start of competition man and women ​
Veterans 08:00 ‐ 08:45 Prijave dečaci ​
B Entry boys ​
B 09:00 Start dečaci ​
B Start of competition boys ​
B 10:00 ‐ 10:45 Prijave devojčice ​
B Entry girls ​
B 11:00 Start devojčice ​
B Start of competition girls ​
B 12:00 ‐ 12:45 Prijave dečaci ​
A Entry boys ​
A 13:00 Start dečaci ​
A Start of competition boys ​
A 14:00 ‐ 14:45 Prijave devojčice ​
A ​
i muški ​
Kadeti Entry girls ​
A​
and men ​
Cadets 15:00 Start devojčice ​
A ​
i muški ​
Kadeti Start of competition girls ​
A​
and men ​
Cadets 15:00 ‐ 15:45 Prijave žene ​
Kadeti Entry women ​
Cadets 16:00 Start žene ​
Kadeti Start of competition women ​
Cadets Nedelja, Sunday 10.05.2015 Mač / Epee Sablja / Sabre Floret / Foil 08:00 – 08:45 Prijave dame i gospoda ​
Seniori Entry men and women ​
Seniors 09:00 Start dame i gospoda ​
Seniori Start of competition men and women ​
Seniors 11:00‐11:45 Prijave dame i gospoda ​
Seniori Entry men and women ​
Seniors 12:00 Start dame i gospoda ​
Seniori Start of competition men and women ​
Seniors 12:10 – 12:45 Prijave dame i gospoda ​
Seniori Entry men and women ​
Seniors 13:00 Start dame i gospoda ​
Seniori Start of competition men and women ​
Seniors Napomene / ​
Notice​
: Maska za floret sa provodljivim podbratkom obavezna samo za kategoriju A, kadete i seniore. Sečivo za floret i mač: C kategorija ‐ 0; B kategorija ‐ 2. Foil mask with conductive bib only for category A, cadets and seniors. Blade for foil and epee: C category ‐ 0; B category ‐ 2. Učesnici se takmiče na sopstvenu odgovornost. Participants are competing on their own responsibility. Organizator nije odgovoran za opremu i lične stvari takmičara u sali. Organizers are not responsible for the equipment and personal property of competitors. Prijave / ​
inscriptions​
: preko / ​
via​
​
​
http://www.trofejns.org ili email / or email: ​
[email protected] Za registraciju preko e‐mail‐a navesti sledeće podatke takmičara: For e‐mail registration please include following data: Kontakt / ​
Contact: Ime i prezime, broj takmičarske licence, datum rođenja, naziv kluba, država, oružje i kategorija First and last name, contestant license number, date of birth, club name, country, weapons and categories Veselko Dumitrov ‐ Duma +381 (0) 64 12 92 152 Vasilije Milnović +381 (0) 64 61 65 398 Branislav Stefanović +381 (0) 63 11 25 011