Winter 2014-2015

Transcription

Winter 2014-2015
IVN instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is een organisatie van vrijwilligers
en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een duurzame samenleving.
Lidmaatschap
Donateur € 12,50 per jaar,
Landelijk lidmaatschap: lid € 21,25 per jaar.
Met het landelijk lidmaatschap steun je je eigen vereniging en het landelijk IVN.
Donateurs ontvangen 4x per jaar de Natuurwijzer/In voor natuur
Leden ontvangen daarnaast het landelijk IVN-blad: Mens en Natuur.
Lidmaatschap jeugdleden: € 12,50 per jaar.
Lidmaatschap “oudere” jeugdleden: € 17,50 per jaar.
U kunt het bedrag van het lidmaatschap overmaken op:
IBAN:NL19INGB 0001 6112 36 t.n.v. Penningmeester IVN VALKENSWAARD-WAALRE
BIC:INGBL2A
Opzeggen van uw lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar .
Schriftelijk: J. Van Heeswijk, Braambeslaan 15, 5552 PE Valkenswaard of
[email protected]
Het websiteadres van onze afdeling is: http://ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre
Natuureducatie Centrum D’n Nieuwe Hof,
Bosstraat 25, 5553 CK VALKENSWAARD, telefoon 040-201 83 95
BESTUUR
Voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
Leden
Emile Weijters
Laurier 16
5552 GZ
tel: 040-2075670
Anneke Droog
Van Heemskerckstraat 18
5554 PL
tel: 040-2014727
E-mail: [email protected]
Frans Vierstraete
Sakervalk 11
5554 MD
tel: 040-2015117
Jan van Heeswijk
Braambeslaan 15
5552 PE
tel: 040-2015307
Jan Das
Tonterstraat 18
5561 AN
tel: 040-2016075
Ad Baken
Molenstraat 83
5554 JN
tel: 040-2015181
Gerrit Klitsie
Geenhovense dreef 9
5552 BA
tel: 040-2046951
Ben Putman
Mgr. Bannenberglaan 26
5581 AH
tel: 040-2215000
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Riethoven
Valkenswaard
Valkenswaard
Waalre
Inhoudsopgave:
Inhoudsopgave
pag.
1
Activiteitenoverzicht
pag.
2
Voorwoord
pag.
3
Wist je dat….
pag.
4/5
Winterprogramma schoolgidsen
en andere belangstellenden
pag.
6
Iedere dag in de natuur,
een gesprek met Gerrit Klitsie
pag.
7/8
Nieuwjaarsbijeenkomst
pag.
8
De Azijnboom
pag.
9
Wintertijd, bessentijd
pag.
10/11
Kerstgedachte
pag.
11
Met piepende paardenbloemen
de bocht door
pag.
12
Sterrencursus 2015
pag.
13
Ambitieus Natuurbeheerplan
Gemeente Waalre
pag.
14/16
-1 -
Activiteitenoverzicht
WINTER 2014/2015
Woensdagochtend
Elke woensdagmorgen is een vast aantal werkgroepen in en rond D'n Nieuwe Hof actief, dit zijn:
de Tuingroep, Documentatiegroep, Vogelwerkgroep en de Leskistengroep.
Woensdagmiddag
In het komende kwartaal wordt voor de jeugd een Natuurdoemiddag georganiseerd
van 14.00 – 16.30 uur. Deelnamekosten 1 euro per kind.
Bijeenkomsten in het IVN gebouw D'n Nieuwe Hof, Bosstraat 25.
Let op de publicatie in de pers en de website.
Jeugd-IVN
Voor de bijeenkomsten van de diverse groepen zie de data op de website "http://www.ivn.nl/
afdelingen/valkenswaard-waalre" .
Vlindertuin
De werkgroep gaat het winteronderhoud opstarten, maar bezoek blijft mogelijk.
Schoolproject “Vogels in vogelvlucht”
De opening van het project is gepland op woensdagmorgen 11 februari 2015 om 09.00 uur.
WANDELINGEN
Het nieuwe programma voor 2015 vindt u als losse bijlage in deze uitgave.
Vogelwerkgroep
Elke eerste dinsdagavond van de maand, bijeenkomst van de leden van de werkgroep.
Dinsdag 13 januari;
Bijeenkomst Tuinvogeltellingen; start 20.00 uur in D’n Nieuwe Hof
Schoolgidsen Valkenswaard en Waalre
Waalre
Donderdag 15 januari
Woensdag 18 maart
Donderdag 26 maart
Dinsdag 21 april
QR-wandeling Meeuwven
Boomfeestdag;
Bezoek Geitenboerderij Heeze
Voorbereiding Loonwandeling
Valkenswaard
Woensdag 14 januari Vogeltrek
Woensdag 25 maart Lezing en bezoek Oude Kerkhof
Woensdag 15 april
Lentewandeling
start 09.30 uur bij het Meeuwven.
start 13.00 uur Stationskoffiehuis.
start 09.30 uur bij het kerkje.
start 09.00 uur in D’n Nieuwe Hof
start 09.00 uur in D’n Nieuwe Hof
start 09.00 uur bij D’n Nieuwe Hof
Natuurwerkgroep Waalre en Valkenswaard
Wilt u in de winter deelnemen aan deze activiteit, neem dan contact op met:
Wim van Stipdonk of Ben Putman voor Waalre (040 2216573 of 040 2215000)
of Harrie van de Broek voor Valkenswaard (040 2018239).
DIVERSEN
Zondag 11 januari
14.00 – 15.00 uur wandeling vanuit D’n Nieuwe Hof
15.00 – 17.00 uur; Nieuwjaarsbijeenkomst in het IVN gebouw.
Dinsdag 20 januari
Start Sterrencursus
20.00 uur in D’n Nieuwe Hof.
-2-
Voorwoord
Valkenswaard, 30 november 2014
Beste IVN’er,
Afgelopen periode hebben we kunnen vernemen dat de gemeente Valkenswaard gaat bezuinigen op subsidies, waaronder ook die voor verenigingen. De
gemeente Waalre is hierbij Valkenswaard voorgegaan. Al in 2012 maakte het
bestuur van Waalre bekend dat het zou gaan bezuinigen op subsidies voor verenigingen. Het definitieve besluit over de bezuiniging wordt door de gemeenteraad van Valkenswaard op 18 december as. genomen. In het adviesrapport,
opgesteld in opdracht van B&W, wordt gesproken over een stopzetten van de
subsidie vanaf 2016.
Na kennisneming van de resultaten van dit rapport heeft het bestuur in een
schrijven aan B&W een protest laten horen over de subsidievoorstellen. Pas na
18 december zal er duidelijkheid zijn over de uiteindelijke subsidiereductie voor
onze vereniging.
In vorige uitgaven van de Natuurwijzer/In-Voor-Natuur hebben we al aandacht gevraagd voor een mogelijke reductie van de gemeentebijdragen, reden
waarom we dit jaar o.a. besloten hebben om ons verenigingsblad digitaal uit te
geven.
Naast het kritisch bekijken van onze bestedingen willen wij als bestuur ook kijken naar andere mogelijkheden van inkomsten. Eerste gedachten hierover zijn
door het bestuur gevormd en de komende maanden gaan we deze ideeën verder uitwerken. Wij verwachten in het voorjaar 2015 meer hierover te kunnen
mededelen.
Deze uitgave van ons verenigingsblad is alweer de laatste van 2014. Dit betekent dat we ons opmaken voor de feestdagen. Op woensdagmorgen 17 december vindt de Kerstviering plaats voor de leden in D’n Nieuwenhof.
In het nieuwe jaar 2015 houden we op zondagmiddag 11 januari vanaf 15.00
uur een Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden en hun familieleden. Graag wil
het bestuur u hiervoor uitnodigen.
Rest mij, u en uw familie, namens alle leden van het bestuur,
fijne feestdagen te wensen en een goed begin in 2015.
Namens het bestuur
Emile Weijters, voorzitter.
-3-

















Nieuwjaarsbijeenkomst
Wintertijd: bessentijd!
- 12 -
€
€



Meeuwven
Kinderen van de scouting aan het werk
tijdens de natuurwerkdag






Contactgegevens IVN-werkgroepen Valkenswaard
Werkgroepen
Contactpersoon
Telefoon E-mailadres
Bomenwerkgroep
Cursuswerkgroep
Documentatiecentrum
Houtwallengroep V'w
Jeugd-IVN
Leskisten
Publiciteit
Redactiewerkgroep
Schoolgidsengroep
Schoolproject
Schoolproject uitleen
Tuinwerkgroep
Vogelwerkgroep
Wandelingen (incl. Waalre)
Kees Wels
Anneke Droog
Ria Rutten
Harrie van de Broek
Ad Baken
Lies van Gompel
Emile Weijters
Mieke van Baalen
Lies van Gompel
Fanny van Zon
Wil Koopman
Kees Wels
Annie Jansen
Emile Weijters
2016394
2014727
2015723
2018239
2015181
2068470
2075670
2217748
2068470
2212983
2017955
2016394
2012320
2075670
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Contactgegevens IVN-werkgroepen Waalre
Werkgroepen
Contactpersoon Telefoon E-mailadres
Scholenwerk Aalst
Annelies Wagter
Houtwallengroep
Wim van Stipdonk
Milieuwerkgroep
Leo Eijkelenboom
Vlindertuin Waalre
Hans Melissen
Wandeling Wolders Ven
Paulien Zuidweg
Opleidingencontact Waalre Bep van Stipdonk
Wandelroutes
Cor de Jong
2216700
2216573
2216996
2217021
2216573
2115479
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Contactgegevens IVN-werkgroepen Riethoven
Werkgroepen
Contactpersoon
Telefoon E-mailadres
Scholenwerkgroep
Schoolwandelingen
Kerk- en steenuilen
IVN-wandelpaden
Nellie Das
Nellie Das
Jan Das
Jan Das
2016075
2016075
2016075
2016075
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Redactieleden Valkenswaard - Aalst/Waalre
Nelly van der Burgt
Annelies Theeuwes
Irene Martens
Mieke van Baalen
Arthur Jeurissen
Frans Vierstraete
LET OP !
Tekst digitaal aanleveren als los bestand op ons mailadres:
[email protected]
De inleverdatum van artikeltekst voor het lentenummer is
vrijdag 6 maart 2015
De inleverdatum voor jaarverslagen is
vrijdag 20 februari 2015
Wilt U de illustraties als een los bestand aanleveren,
dit is belangrijk om een goede kwaliteit afdruk te krijgen

Similar documents

november 2012 - Rond ´t Hofke

november 2012 - Rond ´t Hofke Datum volgende uitgave: ± 20 december 2012 Kopij inleveren: Voor de volgende editie van ‘t wijkblad kopij inleveren vóór: 1 december 2012 Kopij moet altijd voorzien zijn van naam en adres van de af...

More information