The Rambler-JunL 2009 - British

Transcription

The Rambler-JunL 2009 - British
The Rambler-JunL 2009
British Dutch
Walking Fellowship
RAF – GDDJVH
GDQN]HJJLQJQLHWYHUWDDOG
Volume 30, Issue 1
Nieuwsbrief Datum
9ULMGDJ 5 JunL 2009
WARMA
Inhoud
Walking and Road Marching Association
Pag. 1

RAF 2 daDJVH—
GDQN]HJJLQJ
Pag. 2
The Chairman
British Dutch Walking Federation

27 May 2009
I am writing to you, on behalf of our President, Air Commodore I R W Stewart BSc
RAF, to thank you, for the excellent support that the British Dutch Walking Federation
Support Crew once again gave to the RAF Walking and Road Marching Association
(RAF WARMA) at this year’s RAF 2-Day March. The event attracted 1451 military and
circa 150 civilian marchers, which without your very valuable support, would have been
impossible to organize. I am especially grateful for the assistance and support that I
received from Gina Coltman for her very valuable assistance in coordinating the BDWF
support activity, during a particularly personally trying time. I would be grateful if you
could pass on my thanks to Gina, to her husband, Frank who led the team on site, to
Katie Elliman, Kevin and all the BDWF Support Team who worked so hard to ensure
the great success of this year’s event.
I understand that the Commandant, DCAE Cosford, has already given his kind
permission to hold next year’s RAF 2 Day March on 24 and 25 April 2010, with the
Marshals and First Time Team Leaders walk taking place on 27 and 28 March 2010.
I shall be looking to make similar arrangements for First Aid and Medical cover to that
made this year. To that end I will be contacting you nearer the time to request the
assistance of the British Dutch Walking Federation next year.
In the meantime please accept my very sincere gratitude, and that of the Chairman of
RAF WARMA, Flight Lieutenant Wayne Howell, for your very kind assistance with this
year’s events.
I would just like to add my own very personal thanks for the very generous assistance I
have received in past years from the British Dutch Walking Federation, since taking
this appointment in 2004. On a personal note (and BDWF Member), I am once again
looking forward to working with Gina and your Support Crews at this years Vierdaagse,
to which I have very kindly been invited.

Nijmegen 09 NRVWHQ

Nijmegen station
brengen en halen

Polo Shirts
Pag. 3

NEM & NOM

Overnachten zaterdag
Pag. 4

Sportshall—andere
Beddenleverancier
Pag. 5

Weblog: Johan
Willemstein
Pag. 6

Jullie brieven—Sarsen
Trail
Pag. 7-12

Agenda:
Circuit of Bath
Swiss Night March
Pag. 13
Verjaardagen
Pag. 14

Volume 30, Issue 1
YHUNLH]LQJ—9RRU]LWWHU


Nigel Lacey
%HVWXXUVYDFDWXUHHQ
Redactie
Pag 1
Bestuursverkiezing in Nijmegen 2009
De sluitingsdatum om je kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter is voorbij de enige
kandidaat is de huidige voorzitter Roy Hayward.
Daarom zijn formele verkiezingen niet nodig, die voor het eerst ook gedeeltelijk via de post zou
verlopen voor leden die niet aan de Vriedaagse zullen deelnemen, en Roy Hayward zal herkozen worden
zonder tegenkandidaten op Founders Day, Maandag 20 july 2009 in Nijmegen.
De voormalige stembus van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aangeschaft na Nijmegen 2006,
zal, in ieder geval voor de Vierdaagse 2009, gebruikt worden als ‘Feedback Form’ bus.
Kosten voor Nijmegen 2009
$OVKHWJRHGLVKHHIWXGHUHNHQLQJRQWYDQJHQYRRU Nijmegen 2009.
We ]LMQHULQJHVODDJGGHNRVWHQRSKHWQLYHDXYDQ 2008 WHKRXGHQ, ZHPRHVWHQHFKWHUYRRUGH
GLHQVWHQGLH in Euros EHWDDOGZRUGHQELMYaccommodatiH and catering, GHSULM]HQYHUKRJHQ RPGH
ODJHUHNRHUVYDQKHW3RQG WRYGHEuro HQHHQNOHLQHVWLMJLQJ YDQGHNRVWHQYDQOHYHQVRQGHUKRXG
WH YHUZHUNHQ8NXQWHUYDQXLWJDDQGDWZHGHNRVWHQ]RODDJPRJHOLMN]XOHQKRXGHQ
+alHQHQEUHQJHQYDQHQQDUKHWVWDWLRQ
WLMYHU]RHNHQLHGHUHHQGLHYDQKHWVWDWLRQYDQ1LMPHJHQJHKDDOGZLOZRUGHQRIGDDUQDDUWRHJHEUDFKW
ZLOZRUGHQNRWDNWRSWHQHPHQPHWGina Coltman email: [email protected]
We kunnen niet garanderen dat ale verzoeken gehonoreerd worden, maar aan de deur van het kantoor
in Nijmegen zal een diensteregeling gehangen worden.
Polo Shirts
Alle verzoeken voor Polo Shirts zijn ontvangen en de leveranier heeft de bestelling ontvangen.
We hebben er natuurlijk een paar extra in oranje besteld; deze kunnen in Nijmegen op het
kantoor voor €7,00 gekocht worden.
Volume 30, Issue 1
Pag. 2
Nijmegen Event Manager (NEM) en Nijmegen Office
Manager (NOM)
Zoals eerder geadviseerd is, zal Herman Boston Event Manager (NEM) zijn in 2009.
We zijn ons er van bewust dat we geen risico mogen lopen met deze sleutelposities en hebben
Rachel Shirreffs, onze gewaardeerde Nijmegen Office Manager vorig jaar, gevraagd Herman in
het eerste deel van de week te volgen en daarna als NEM verantwoordelijk te zijn gedurende
de rest vande week en ze was zo vriendelijk dat te accepteren..
We zijn daarom blij u te kunnen vertellen dat Moira Veitch in 2009 Nijmegen Office
Manager zal zijn, en Frankie Mabbott contactpersoon voor de studenten
Herman zal verantwoordelijk zijn voor de bus en zal de briefings doen, en zal het eerste deel
week in functie zijn.
Nijmegen 2009—Zaterdag Overnachting (18 juli)
We zijn een lijst op aan het stellen van leden die van zaterdag 18 op zondag 19 juli
2009 in de sporthal De Dennen willen overnachten.
Omdat deze lijst aan het management van De Dennen gegeven wordt, zullen alleen personen die
op deze lijst staan toegang tot de hal hebben.
Would anyone wishing to make use of this please advise Herman as soon as possible.
De kosten hiervan (€10,-) moeten aan Roy Hayward betalld worden. Hij heeft de leiding tot
de geplande aankomst van het kantoorteam, zondag rond 10.00u bij De Dennen
Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag spontaan aan Roy te betalen zodat hij niet op jacht hoeft naar
zijn geld.
Volume 30, Issue 1
Pag. 3
Nijmegen Sporthal — Andere bedden
Al enige tijd hebben we klachten gekregen over de zachte bedden die in de sporthal voor ons
gehuurd zijn. We kunnen u mededelen dat we een andere leverancier gevonden hebben,
waardoor we veel betere bedden zullen hebben als het om de spiralen en matrassen gaat en
de gehele constructie is steviger.
We danken Nico Meeuwsen van De Dennen voor zijn zoektocht naar een leverancier voor een
periode waarin de vraag groot is.
Voor de kritische kijker — Nee, we slapen niet in de tent, het is slechts een plaatje uit een folder
— zoals gewoonlijk slapen we in de sporthal.
Volume 30, Issue 1
Pag. 4
Weblog: Johan Willemstein
MDDndaJ 25 PHL 2009
Nog 48 dagen tot ik het startschot zal geven als officiële opening van de 93e Vierdaagse van
Nijmegen. Je kunt bijna de toenemende opwinding voelen bij de wandelaars en bij de
organisatie zelf.
Op de trainingstochten die ikzelf graag loop, merk ik die toename. Er is geen gebrek aan technisch
en tactisch advies en iedereen heeft ideeën over mogelijke en onmogelijke details. Dat is prima
omdat het toewijding en gevoel laat zien. Aspecten die onlosmakelijk aan de Vierdaagse
verbonden zijn. Ze zijn er onderdeel van en dat moet zo blijven.
Voor de organisatie is de onvermijdelijke komst van de 93e Vierdaagse ook merkbaar. Bijna alle
vergunningen zijn verleend en de organisatie is de laatste puntjes op de I aan het zetten.
De volgende week zal de registratie voor het nieuw ontwikkelde loper-volgsysteem starten.
De schoenveterchip van vorig jaar wordt niet meer gebruikt maar, in plaats daarvan mobiele
telefoons. Elke deelnemer kan zich hiervoor opgeven. In onze volgende nieuwsbrief kunt u
informatie vinden over de wijze en het tijdstip van aanmelding en hoe het volgsysteem werkt.
De sanitaire voorzieningen die door de organisatie opgezet worden, zijn met 33 % vermeerderd
en we bestuderen de verhoging van de capaciteit van de EHBO-posten.
Andere organisaties zijn ook met de voorbereidingen bezig. Bij de viering van de 150e
verjaardag van het Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor op 17 mei sprak ik met Thom de Graaf,
de burgemeester van Nijmegen, die me toevertrouwde dat hij uitzag naar de komende Vierdaagse.
Veel van zijn ambtenaren zijn al met de voorbereidingen bezig.
De landmacht gaat de komende tijd Heumensoord opzetten en de luchtmacht is een vliegtuig
aan het regelen voor de parachutisten tijdens de Vlaggenparade.
NEC beziet de gevolgen van de Vlaggenparade voor hun gras, vooral omdat twee weken later het
voetbalseizoen weer begint.
Ik kan zo voorlopig nog wel doorgaan. Ik hoop alles in de eerstvolgende weken in orde te hebben.
Volume 30, Issue 1
Pag. 5
Uw brieven
Sarsen Trail
Van Avebury naar Stonehenge
1 mei Bank holiday
Millie mag niet naar Nijmegen, maar ze heeft al 4 Sarsen Trails volbracht. Hier boven staat
een foto van haar in (mijn) BDWF polo met haar medailles voor de Rambler. Een boel andere
BDWF-leden waren er ook. Goed weer, maar de Salisbury vlakte boeit niet meer, bovendien
wordt het elk jaar langer(door de opwarming van de aarde, denk ik, zoals alles)
Groetjes
Nick Wakelam
Volume 30, Issue 1
Pag. 6
Agenda 2009:
Juni
13-14 Longport International festival of walking
Contact Hans Rennie 01935 864523
Juli
21—24 Nijmegen Vierdaagse
Vanaf vrijdagmiddag 45 dagen 16 uur tot de start!!
Augustus
14 Dodentocht, België
Dodentocht - 40e verjaardag
Als vervolg op de eerdere berichten in de Rambler: er zijn geen plaatsten meer
in de bus voor de Dodentocht die Andy Bodman organiseert.
Vorig jaar hebben veel leden deelgenomen.
Voor alle deelnemers - success.
Volume 30, Issue 1
Pag. 7
Agenda 2009 (vervolg)
Informatie over de volgende tocht hebben we via email ontvangen; dit biedt weer gelegenheid
voor meer training. Het is gratis en heel goed georganiseerd. Veel van onze leden hebben
deze tocht meerdere keren volbracht.
Ik ben zo vrij de informatie hier integraal op te nemen als inspiratie voor een eerste deelname.
Omdat dit een liefdadigheidstocht is, laten deelnemers zich sponsoren. Hieronder de oorspronkelijke
(Engelse) tekst.
Circuit of Bath Walk – Sunday 20th September 2009
It may seem a long way off yet, but, the next Circuit of Bath Walk will come around all too quickly.
We have already been busy organising the event and most importantly – putting in a good word about
nice weather!
We would really welcome your participation to make 2009 the most successful one yet. If you
haven’t already tried walking the route why not give it a go and view the wonderful scenery ?
On the following pages is a registration form but should you require any more (and we would welcome
any friends, family and colleagues etc) please contact me.
The more people that take part, the more money can be raised to help our work with homeless men
and women.
We hope you will be able to join us for a great day out and look forward to hearing from you shortly.
Kind regards
Cathy
Community Fundraising Coordinator
- Please note that my working days are Mondays, Tuesdays & Wednesdays.
Tel: 01225 354656
E-mail: [email protected]
Web: www.Julianhouse.org.uk
"Julian House is a charity with limited liability registered under the Industrial & Provident
Societies Act 1965. Registered No.19305R"
Volume 30, Issue 1
Pag. 8
Agenda 2009 (vervolg)
Volume 30, Issue 1
Pag. 9
Forthcoming Events 2009 (cont.)
Volume 30, Issue 1
Pag. 10
Agenda 2009 (vervolg)
51e Swiss Army Night March
4 – 9 November 2009
Luzern - £249 per persoon
Here we are at last – we have been waiting for the accommodation details from Harald Stennhouser, he will be our
liaison officer throughout our visit. RAF WARMA first took part in 1981 when a group of 10 went by mini bus. The
Night March has changed quite a lot since the early days – civilians are now welcome. The start and finish time is
earlier, however, you can still get blisters!
We depart from RAF Halton and other agreed points Wednesday evening – late train to Calais followed by a night
drive to Luzern, Switzerland. We expect to arrive at our ‘four star’ underground nuclear bunker around midday. For
those of you who have stayed in Emmen you will remember Kop – the Caterer who will provide all our main meals.
The walk is as hard as you make it. If you want a good holiday with an easy walk this is it. If you want the challenge
of high mileage with the possibility of Gold or at least the Roll of Honour – then this is also for you.
Itinerary
Wednesday
Folkestone for train to France.
Thursday
Arrive Calais and journey through Belgium, Luxemburg & France to the Swiss border at Basel.
Arrive around noon – afternoon free in Luzern.
Friday
Excursion – all day.
Saturday
Morning – route plan and drive the walk area in coach. Spaghetti Bolognese for lunch. Report to
walk start. After the walk you will be proved with coffee, bread & jam.
Sunday
Afternoon – drive in the mountains.
Monday
06.00 Depart for home.
Arrive back in the London area.
Cost includes: One night sleeping on the bus! Three nights underground bunker. Some bedding is available but
would suggest you bring a sleeping bag.
One Walk
Meals:
Breakfast – Friday, Saturday, Sunday & Monday (we provide this) help yourself.
3 Dinners
1 Spaghetti Bolognese.
Train & Coach travel:
Not included:
Holiday insurance (you must have some kind of cover) We need proof of cover.
Please let us know if you are interested by 18th August or e mail [email protected] – you must confirm your
booking by 1st September with £100 deposit payable to RAF WARMA.
Final payment by 1st October.
John Lake
Volume 30, Issue 1
Pag. 11
Agenda 2009 (vervolg)
RESERVATION FORM – SWISS NIGHT MARCH 2009
UNIT/TEAM:…………………………………
CONTACT NAME:………………………………………
ADDRESS:……………………………………
…………………………………………………
POST CODE:……………………………….
TEL: (daytime)…………………………….
TEL: (evening)……………………………..
TEL: (mobile)………………………………
E-mail:………………………………………
TOTAL NUMBER TRAVELLING:…………
DEPOSIT ENCLOSED @ £100 PER PERSON: £………..
Payable to RAF WARMA Transport Rep.
Send to Mrs A Lake, Derwent Travel, The Point, Gatehouse Way, Aylesbury, Bucks HP19 8DB
SIGNATURE:……………………………………..
DATE………………………………………………
Volume 29,
30, Issue 1
Pag.
Pag. 12
12
Verjaardagen
Britten
Nederlanders
1
2
3
4
8
11
13
17
22
25
26
27
30
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
30
David Mason, Rainer Arnold,
Ben Elliman
Vicky Slipper, Chris Delap
Marcus Steward, John Wriglesworth
Gina Coltman, Timothy Warrington,
Nathan Stacy, James Roberts
Geoff Barre, Richard Millen
Robert Harris
David Usher, Alice Travers
Gillian Weaver, Debbie Hampson
Steve Arscott, Ernest Asiama
John Pattenden
Janet Knox
Roger Trent
John Nicholson, Daniel Vaughn
Jean Gore, Phillip Simkin
Lizzie Pitt
Martin Jones, Alex Cole
Luke Bagnall, Sophie Williams
David Ellis
Chris Rolls
Ian Slipper
Kate Nelson
Frankie Murphy, Rosemary Kirby
Hannah Mayell
David Kenyon, Rebecca Dutton
Vicky Kibbey, Paul Williams,
Kevin Docherty
Volume 30, Issue 1
Koos Vreeling
N.E. Evers
G Sluiter
Ada Vreugdenhil
G van der Belt
A Vos
Sybren van Klaarbergen
Coby de Bruijn
Cindy Snijders
John van der Last
John van der Zande
P.D Esseveld, Diddy van Velhuizen
Pag. 13
British Dutch Walking
Fellowship
62 Ridge Nether Moor
Liden Village
Swindon
SN3 6ND
Phone: 01793 487296
Mobile: 07936 390500
or 07777665918
E-mail:
[email protected]
The British Dutch Walking Fellowship (BDWF) was
founded out of the BT Nijmegen group in 2003. The
club has no political or sectarian interests, and is
non –profit seeking. Membership is open to anyone
12 years and over.
As a member, we want to make sure that you get the
best from your relationship with us and that means
keeping you informed.
Any news items to be included in the next newsletter
should be with Herman by Monday 22 June 2009.
Contributions are always welcome. Remember,
every member has a voice and this is the ideal
medium to have your say
he web
We’re on t
roup.
g
n
e
g
e
m
j
i
www.n
hp
org/index.p
Volume 30, Issue 1
Herman Boston
BDWF Treasurer, Youth Secretary and CPO
Pag. 14