Energija i Transport

Transcription

Energija i Transport
Info dan za Obzor 2020.
Energija i Transport
Sveučilište u Rijeci
24. Veljače 2014.
Alan Kečkeš
FP7 u brojevima
Research for the benefit of SMEs
Information and Communication Technologies
Marie-Curie Actions
Transport (including Aeronautics)
Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology
Environment (including Climate Change)
Health
Research Infrastructures
Research Potential
Energy
Socio-economic sciences and Humanities
Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production…
Security
Activities of International Cooperation
Science in Society
Space
Regions of Knowledge
European Research Council
JTI-FCH (European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform)
General Activities
Support for the coherent development of research policies
Nuclear Fission and Radiation Protection
Fusion Energy
41
32
31
24
23
21
19
17
14
13
9
9
7
4
4
4
3
3
2
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Obzor 2020.
• Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva
ključnih strateških dokumenata Europske unije
vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i
inovacije, “Europa 2020.“ i „Unija
inovacija“ (Innovation Union) te izgradnji
Europskog istraživačkog prostora (European
Research Area).
• Svako područje definira i drugi niz strateških
inicijativa i dokumenata.
Energija
Sudjelovanje RH u FP7 području „Energija“
13 projekta / 15 partnera (nema koordinatora)
EK doprinos HR partnerima: 2,2 mil. EUR
Ukupni doprinos EK: 43,4 mil. EUR
17% uspješnost u području Energije
Splitsko-dalmatinska županija
766.620 €
HEP-Obnovljivi izvori energije d.o.o.
499.936 €
Sveučiliste u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
354.300 €
Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša
86.674 €
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
65.912 €
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.
63.610 €
Energetski institut Hrvoje Požar
53.608 €
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
48.952 €
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
46.170 €
Elektron d.o.o.
45.264 €
INA industija nafte d.d.
43.600 €
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
36.750 €
Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta
34.673 €
Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta
12.689 €
Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta
3.298 €
0€
100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €
….in motion
SET Plan Integrated Roadmap
• U prvi plan postaviti razvoj inovativnih
holističkih rješenja koji će odgovoriti na
potrebe Europskog energetskog
sustava do 2020, 2030 i dalje.
• Promatrati cijeli energetski sustav kao
cjelinu, uključujući trenutne inovacije i
istraživanja te politike na europskoj
razini.
The Energy Roadmap 2050
• smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% od
razine u 1990. godini do 2020. godine s daljnjim
smanjenjem za 80-95% do 2050. godine
• osigurati sigurnost opskrbe energijom i
konkurentnost
• the Energy Roadmap 2050 temelj je razvoja
dugoročnog europskog okvira u suradnji sa svim
dionicima
Tematsko određenje izazova Energije
• Smanjenje potrošnje energije i emisije ugljičnog dioksida
pametnim i održivim korištenjem
- aktivnosti će se fokusirati na istraživanje i cjelovita
testiranja novih koncepata , ne-tehnoloških rješenja,
učinkovitije, društveno prihvatljive i pristupačne tehnološke
komponente i sustave s ugrađenom inteligencijom kako bi u
stvarnom vremenu upravljanje energijom bilo na gotovo
nultoj razini emisija.
• Jeftina i nisko-ugljična opskrba električnom energijom
- aktivnosti će se fokusirati na istraživanje, razvoj i cjelovitu
demonstraciju inovativnih obnovljivih izvora energije te
prikupljanja i skladištenja ugljika i tehnologije koje nude
niže cijene, ekološki sigurnije s višom razinom učinkovitosti
pretvorbe i veće dostupnosti za različita tržišta i radnih
okruženja.
Tematsko određenje izazova Energije
• Alternativna goriva i mobilni energetski izvori
- aktivnosti će se fokusirati na istraživanje, razvoj i cjelovitu
demonstraciju tehnologije kako bi bioenergija bila tržišno
konkurentnija i održiva, a alternativni izvori energije tržišno
dostupniji pokazujući određenu dugoročnost upotrebe.
• Jedinstvena europska pametna električna mreža
- aktivnosti će se fokusirati na istraživanje, razvoj i cjelovitu
demonstraciju novih tehnologija, uključujući i pohranu
podataka, sustava sigurnog upravljanja interoperabilne
mreže u otvorenom, dekarboniziranom i konkurentnom na
tržištu, u normalnim i izvanrednim uvjetima.
Tematsko određenje izazova Energije
• Nova znanja i tehnologije
- aktivnosti će se usredotočiti na multidisciplinarnom
istraživanju energetske tehnologije (uključujući vizionarske
akcije) i zajedničku provedbu paneuropskih istraživačkih
programa i infrastrukture svjetske klase.
• Opširan način odlučivanja i javno djelovanje
- aktivnosti će se fokusirati na razvoj alata, metoda i modela
za opširan i transparentan proces donošenja odluka,
uključujući i aktivnosti za javno prihvaćanje i angažman
korisnika.
• Tržišno prihvaćanje inovacija u području energije
- aktivnosti će se fokusirati na primijenjene inovacije kako bi
tržište prihvatilo nove tehnologije i usluge te ubrzalo
učinkovitu provedbu energetske politike Unije.
Natječaji - Energija
1.
2.
3.
4.
Energy efficiency
Smart cities & communities
Competitive low-carbon energy
SME's and Fast Track to Innovation for
Energy
+ horizontalni natječaji...
Call EE: Energy Efficiency
Buildings and consumers
• Challenge is to increase the rate, quality and effectiveness of building
renovation, with special attention to historic buildings
• Complementary to the call of the EeB PPP
Heating and Cooling
• Technology development and market uptake
Industry and products
• Mostly non-technology related topics
• Complementary to the calls of the SPIRE and FoF PPPs
Finance for sustainable energy
• Investment mobilisation support; support for EU companies to capture
emerging markets
Call EE: areas to be addressed
AREA
TRL
TYPE
Buildings and consumers
EE 1
Manufacturing of prefabricated modules for renovation of buildings
5-7
IA
EE 2
Buildings design for new highly energy performing buildings
5-7
IA
EE 3
Energy strategies and solutions for deep renovation of historic buildings
4-6
RIA
EE 4
Construction skills
CSA
EE 5
Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and
creating a market for deep renovation
CSA
EE 6
Demand response in blocks of buildings
EE 7
Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and
measures
CSA
EE 8
Public procurement of innovative sustainable energy solutions
CSA
EE 9
Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable
energy policies and measures
CSA
EE 10
Consumer engagement for sustainable energy
CSA
EE 11
New ICT-based solutions for energy efficiency
RIA
EE 12
Socioeconomic research on energy efficiency
RIA
6-7
IA
Call EE: areas to be addressed
AREA
TRL
TYPE
4-6
RIA
Heating and cooling
EE 13
Technology for district heating and cooling
EE 14
Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions
CSA
Industry and products
EE 15
Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
CSA
EE 16
Organisational innovation to increase energy efficiency in industry
CSA
EE 17
Driving energy innovation through large buyer groups
CSA
EE 18
New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle
from heat production to transformation, delivery and end use
4-7
RIA
Finance for sustainable energy
EE 19
Improving the finance ability and attractiveness of sustainable energy investments
CSA
EE 20
Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment
schemes and projects
CSA
EE 21
Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy
CSA
Example of portfolio composition
SCOPE
AREA
Technology development
EE 18
New technologies for utilization of heat recovery in industry
Changing behaviour
EE 10
Consumer engagement for sustainable energy
Capacity building
EE 7
Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and
measures
Market surveillance
EE 15
Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
Market uptake
EE 8
Public procurement of innovative sustainable energy solutions
Market transformation
EE 17
Driving energy innovation through large buyer groups
Call SCC: Smart Cities and Communities
– Smart Cities and Communities lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects
• Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors (IA)
– Enhancing the roll-out of Smart Cities and Communities solutions by stimulating the market
demand
• Developing a framework for common, transparent data collection and performance
measurement (CSA)
• Development of system standards (CSA)
• Establishing networks of public procurers in local administrations (CSA)
• Smart solutions for creating better cities and communities – assistance for a prize competition
(CSA)
Call LCE: Competitive Low-carbon Energy
–
–
–
–
–
–
–
New knowledge and technologies
Renewable electricity an New knowledge and technologies
Heating / cooling
Modernising the single European electricity grid
Providing the energy system with flexibility through enhanced energy storage technologies
Sustainable biofuels and alternative fuels for the European transport fuel mix
Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low-carbon
economy
– Supporting the development of a European Research Area in the field of Energy
– Social, environmental and economic aspects of the energy system
– Cross-cutting issues
Call LCE: areas to be addressed
AREA
LCE 1
New knowledge and technologies
TRL
TYPE
2 > 3-4
RIA
Renewable electricity and heating/cooling
LCE 2
Developing the next generation technologies of renewable electricity and
heating/cooling
3-4 > 4-5
RIA
LCE 3
Demonstration of renewable electricity and heating/cooling
5-6 > 6-7
IA
LCE 4
Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and
cooling technologies
7-9
CSA
Call LCE: areas to be addressed
AREA
TRL
TYPE
6-7 > 8
IA
Modernising the European electricity grid
LCE 5
Innovation and technologies for the deployment of meshed offshore grids
LCE 6
Transmission grid and wholesale market
IA, RIA
LCE 7
Distribution grid and retail market
IA, CSA
Energy storage technologies
LCE 8
Local/small scale storage
LCE 9
Large scale storage
LCE 10
Next generation technologies for energy storage
5>6
IA
5 > 6-7
IA
2>5
RIA
Call LCE: areas to be addressed
AREA
TRL
TYPE
Sustainable biofuels and alternative fuels for transport
LCE 11
Developing next generation technologies for biofuels and sustainable
alternative fuels
3-4 > 4-5
RIA
LCE 12
Demonstrating advanced biofuel technologies
5-7 > 6-7
IA
LCE 13
Partnering with Brazil on advanced biofuels
5-7 > 6-7
IA
LCE 14
Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy
7-9
CSA
Call LCE: areas to be addressed
AREA
TRL
TYPE
4-5 > 6
RIA
Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels
LCE 15
Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and
energy intensive industry through CCS
LCE 16
Understanding, preventing and mitigating the potential environmental
impacts and risks of shale gas exploration and extraction
LCE 17
Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
RIA
3 > 4-6
RIA
5-6 > 6-7
ERA-NET
2>5
CSA
Supporting the development of a European Research Area in the field of Energy
LCE 18
Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative
energy solutions
LCE 19
Supporting coordination of national R&D activities
Call LCE: areas to be addressed
AREA
TYPE
Social, environmental and economic aspects of the energy system
LCE 20
The human factor in the energy system
LCE 21
Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts
RIA, CSA
RIA
Cross-cutting issues
LCE 22
Fostering the network of National Contact Points
CSA
Transport
Sudjelovanje RH u FP7 području „Transport“
24 projekta / 40 partnera (nema koordinatora)
EK doprinos HR partnerima: 6,5 mil. EUR
Ukupni doprinos EK: 92,4 mil. EUR
29% uspješnost u području Transporta
Tematsko određenje izazova Transporta
• Efikasan promet koji poštuje okoliš
- Cilj je smanjiti utjecaj štetnih posljedica prometa na klimu i okoliš
poboljšanjem učinkovitosti u korištenju prirodnih resursa i
smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima. Fokus aktivnosti će biti
smanjenje potrošnje resursa i emisija stakleničkih plinova te
poboljšanje učinkovitosti vozila, ubrzanje razvoja i implementacije
nove generacije električnih vozila i pogonskih sustava na
alternativna goriva.
• Veća mobilnost, manje gužve, veća sigurnost
- Cilj je pomiriti rastuće potrebe mobilnosti s poboljšanom
prometnom fluidnosti, kroz inovativna rješenja za bolji, uključivi i
siguran transportni sustav. Fokus aktivnosti će se usmjeriti na
smanjenje gužve, povećanje dostupnosti te potrebama korisnika
promicanjem integriranog pristupa prometu od vrata do vrata kako
bi se poboljšala intermodalnost i raspoređivanje pametnog
planiranja i upravljanja rješenjima u svrhu smanjenja prometnih
nesreća i postizanju veće sigurnosti.
Tematsko određenje izazova Transporta
• Globalno vodstvo za europske prometne industrije
- Cilj je ojačati konkurentnost i uspješnost europske
prometne industrije i povezanih usluga. Fokus aktivnosti će
biti razviti novu generaciju inovativnih prijevoznih sredstava
i pripremiti teren za sljedeću, radeći na novim konceptima i
dizajnu pametnog sustava upravljanja i proizvodnje.
• Društveno-ekonomska istraživanja i ka budućnosti okrenute
aktivnosti za donošenje politika
- Cilj je podržati poboljšano stvaranje politika koje su
potrebne za promicanje inovacija i odgovoru na izazove
prometa i povezanih društvenih potreba. Fokus aktivnosti
bit će poboljšati razumijevanje društveno-ekonomskih
trendova u području prometa te pružiti donositeljima odluka
podatke utemeljene na dokazima i analizama.
Transport main policy goals:
competitiveness and sustainability
• Innovate to preserve competitiveness, expand market-shares and
jobs
• Achieve the 20/20/20 energy-climate-environment targets
• Curb noxious emissions, improve air quality
• Reduce congestion through improved network capacity and modal
shift
• Develop smart solutions for safety and security toward "zero
fatalities"
Izazov je učiniti transportni sustav...
• Resource efficient
• Environmentally friendly
• Safe and seamless
• Beneficial for the citizens, the economy and society and
promote globally competitive transport industries
The logic: a holistic approach which...
• Recognises modal specificities
• Responds to policy requirements
• Is focused on the societal challenges
• Reconciles competitiveness and sustainability
Natječaji - Transport
• Smart, Green and Integrated Transport
•
•
•
•
•
AVIATION
RAIL
ROAD
WATERBORNE
SME's and Fast Track to Innovation for Transport
+ horizontalni natječaji...
WP 2014-15 Transport calls
Calls
(publication 11 December 2014)
Call 'Mobility for Growth'
Budget
(€ Mio)
2014
Budget
(€ Mio)
2015
374,5 (+2)
184 (+10)
*
1. Aviation
70 (+2)
2. Rail
52
36
-
3. Road
66
23 (+5)
4. Waterborne
5. Urban
6. Logistics
56
40
32
7. ITS
31
18
66,5
18
-
8. Infrastructure
19
17,5
9. Socio-economic and behavioural research
Call 'Green Vehicles'
8,5
129
5 (+5)
30
Call Small business and Fast Track
35,87
38,69
Contribution to Smart Cities, Blue Growth
33.5
25.5
Call 'Mobility for Growth'
AVIATION
108 M €
– EUROPE NEEDS:
• Medium to long-term Research and Innovation actions with a bottom-up approach for
innovative technologies, complementing those carried out under Clean Sky and SESAR
• Actions to improve the skills and knowledge base of European aviation, to support its R&I
policy and to create durable links with targeted international cooperation partners
32
Call 'Mobility for Growth'
AVIATION
TOPICS:
• Competitiveness of European aviation through cost efficiency and innovation - MG1.1 - 2014 – 2 stages
• Enhancing resource efficiency of aviation – MG1.2 - 2015 – 2 stages
• Seamless and customer oriented air mobility – MG1.3 - 2014 – 2 stages
• Coordinated research and innovation actions targeting the highest levels of safety for European aviation
- MG1.4 - 2014 – 1 stage
• Breakthrough innovation for European aviation – MG1.5 - 2014 – 2 stages
• Improving skills and knowledge base in European aviation – MG1.6 - 2014 – 1 stage
• Support to European aviation R&I policy – MG1.7 - 2014 – 1 stage
• International cooperation in aeronautics – MG1.8 - 2014 – 1 stage; 2015 – 1 stage
• Developing a public European environmental modelling suite for aviation (under 'Other Actions' in WP)
Tender – OA1 – 2014
in red: topics open in 2014
–
33
Call 'Mobility for Growth'
RAIL
52 M €
EUROPE NEEDS:
• Radical progress in service, costs, interoperability, capacity, noise reduction and
competitiveness and further developments in terms of carbon footprint
• Novel business, organizational and logistics solutions, new partnerships with service and
technology providers from more advanced sectors
• New technologies in all rail segments, services infrastructure
34
Call 'Mobility for Growth'
RAIL
TOPICS:
• Intelligent Infrastructure – MG2.1
• Smart Rail Services – MG2.2
• New generation of rail vehicles – MG2.3
– All are 2 stages for 2014
– Projects will contribute to the objectives of the envisaged 'Shift2Rail' initiative
in red: topics open in 2014
35
Call 'Mobility for Growth'
ROAD
94 M €
EUROPE NEEDS:
• R&I for road transport in complement to the ‘Green Vehicles’ call
• Activities in the field of:
– Internal combustion engines; support to air quality policy; safety of road transport; production
technology; new vehicle concepts for road and urban transport
36
Call 'Mobility for Growth'
ROAD
TOPICS:
• Technologies for low emission powertrains – MG3.1 - 2014 – 2 stages
• Advanced bus concepts for increased efficiency – MG3.2 - 2014 – 2 stages
• Global competitiveness of the automotive supply chain management
– MG3.3 - 2014 – 2 stages
• Traffic safety analysis and integrated approach towards the safety of Vulnerable Road Users – MG3.4 2014 – 2 stages
• Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility
– MG3.5 - 2014 – 2 stages
• Safe and connected automation in road transport – MG3.6 - 2015 – 2 stages
• The cleanest engine (under 'Other Actions' in WP) – OA4 - 2015 - Inducement prize
in red: topics open in 2014
37
Call ‘Green Vehicles’
EGVI PPP:
'EUROPEAN
GREEN VEHICLES
INITIATIVE'
159 M €
– The call on Green Vehicles is an essential component of road transport R&I, it supports:
• Improvement of energy efficiency of road transport vehicles
• Use of new types of non-conventional energies in road transport, such as electricity, CNG and
LNG, bio-based fuels
– Demonstration is essential to ensure timely deployment of the new technologies
38
Call ‘Green Vehicles’
TOPICS:
They are all single stage
• Next generation of competitive Li-ion batteries to meet customer expectations – GV1 - 2014
• Optimised and systematic energy management in electric vehicles – GV2 - 2014
• Future natural gas powertrains and components for cars and vans – GV3 - 2014
• Hybrid light and heavy duty vehicles – GV4 - 2014
• Electric two-wheelers and new new light vehicle concepts – GV5 - 2014
• Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions – GV6 - 2015
• Future natural gas powertrains and components for heavy duty vehicles – GV7 - 2014
• Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid – GV8 – 2015
in red: topics open in 2014
39
Call 'Mobility for Growth'
WATERBORNE
74 M €
EUROPE NEEDS:
• A modern, safe, secure and resource efficient waterborne transport system
• Sustainable development: optimal use of energy sources, minimization of environmental
impacts
• Competitiveness: creation and deployment of R&I solutions; exploring new frontiers in
terms of vessels, operational paradigms and industrial use of oceans
40
Call 'Mobility for Growth'
WATERBORNE
TOPICS:
• Towards the energy efficient and emission free vessel – MG4.1 - 2014 –
2 stages
• Safer and more efficient waterborne operations through new technologies and smarter traffic
management – MG4.2 - 2014 – 2 stages
• System modelling and life-cycle cost and performance optimisation for waterborne assets –
MG4.3 - 2015 – 2 stages
• Advancing innovation in the Inland Waterways Transport (IWT) sector – MG4.4 - 2014 – 2 stages
in red: topics open in 2014
41
Call 'Mobility for Growth'
URBAN MOBILITY
106.5 M €
EUROPE NEEDS:
– Innovation in resource-efficient and competitive urban mobility and transport ('CIVITAS
2020'):
• Transformation towards a cleaner and better urban mobility and transport
• Five complementary challenge-topics
• Framework for coordinated evaluation, dissemination and information exchange
• Build on legacy (CIVITAS, STEER market take-up, …)
42
Call 'Mobility for Growth'
URBAN MOBILITY
TOPICS:
• Transforming the use of conventionally fuelled vehicles in urban areas
– MG5.1 - 2014 – 2 stages
• Reducing impacts and costs of freight and service trips in urban areas
– MG5.2 - 2014 – 2 stages
• Tackling urban road congestion – MG5.3 - 2014 – 2 stages
• Strengthening the knowledge and capacities of local authorities
– MG5.4 - 2015 – 2 stages
• Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and
mobility – MG5.5 - 2015 – Innovation actions: 2 stages; CSA: 1 stage
in red: topics open in 2014
43
Call 'Mobility for Growth'
LOGISTICS
50 M €
EUROPE NEEDS:
• To increase efficiency and sustainability in the EU logistics supply chain
• To remove the communication bottlenecks between stakeholders
• To improve the potential for collaboration, the utilization of equipment and connectivity
across the transport modes
44
Call 'Mobility for Growth'
LOGISTICS
TOPICS:
• Fostering synergies alongside the supply chain (including e-commerce)
– MG6.1 - 2014 – 2 stages
• De-stressing the supply chain – MG6.2 - 2014 – 2 stages
• Common communication and navigation platforms for pan-European logistics applications –
MG6.3 - 2015 – 2 stages
in red: topics open in 2014
45
Call 'Mobility for Growth'
INTELLIGENT
TRANSPORT SYSTEMS
31 M €
EUROPE NEEDS:
• ITS and ICT technologies provide a set of strategies for addressing the challenges of:
– Assuring safety and reducing congestion; Delivering safe, efficient, sustainable and seamless
transport options across Europe; Accommodating the growth in passenger and freight traffic;
Safeguarding the competitiveness of the European industry
• Progress in the ITS area under H2020 shall contribute to decarbonizing the transport sector
and materializing the "Zero" vision of road safety
• Topics adding value to mode-specific activities
46
Call 'Mobility for Growth'
INTELLIGENT
TRANSPORT SYSTEMS
31 M €
TOPICS:
• Connectivity and information sharing for intelligent mobility
– MG7.1 - 2014 – 2 stages
• Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in Europe – MG7.2 - 2014 –
R&I: 2 stages; CSA: 1 stage
in red: topics open in 2014
47
Call 'Mobility for Growth'
INFRASTRUCTURE
36.5 M €
EUROPE NEEDS:
• To make infrastructure more resilient
• To keep pace with the growing mobility needs and aspirations of people and businesses
• To reduce the impact of infrastructure on the environment
• To maintain and upgrade deteriorating transport infrastructures
• To facilitate the uptake of innovation
48
Kako prepoznati europske istraživačke prioritete?
U dokumentima definiranim unutar European Technology Platforms -
(ETPs)
 Advisory Council for Aeronautics Research in Europe - ACARE
 European Rail Research Advisory Council - ERRAC
 European Road Transport Research Advisory Council - ERTRAC
 Waterborne - Waterborne (TP)
Kako pronaći projekt i partnere?
Sudjelovati / uključiti se u JTI (Joint Technology Initiative) - najviši
TRL
 Clean Sky 2
 Fuel Cells and Hydrogen
 Shift to Rail Initiative
 European Green Vehicles Initiatives
mogućnosti...
 Detaljno
pročitati
Radni
program
i
popratne
dokumente
 Prethodni projekti i osobni kontakti
 Networking, konferencije, seminari...
 Pretraživanje baza (Participant Portal, Horizon 2020)
 NCP podrška
 Partner Search Form
Trenutno otvoreni natječaji
•
•
•
•
•
•
•
MOBILITY FOR GROWTH
H2020-MG-2014 SingleStage A
H2020-MG-2014 SingleStage B
H2020-MG-2014 TwoStages
H2020-MG-2015 SingleStage-A
H2020-MG-2015 Singlestage-B
H2020-MG-2015 TwoStages
• GREEN VEHICLES
• H2020-GV-2014-one-stage
• H2020-GV-2015-one-stage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specific challenge: There are two main specific challenges concerning seamless travel and logistic services.
1. Seamless multimodal travel: The challenge is to enhance the rail traveller experience centred on solutions that respond to customer needs to
support anytime, anywhere door-to-door intermodal journeys encompassing distinct modes of transportation, including factors as travel planning,
one-stop-shop ticketing and booking transactions, en-route travel companion, real-time re-accommodation.
2. Logistic services: The challenge is two-fold:
– To acquire a new service-oriented profile for rail freight services based on excellence in on-time delivery at competitive prices, interweaving its
operations with other transport modes, addressing the real needs of the clientele while incorporating innovative value-added services.
– To increase productivity, by addressing current operational and system weaknesses and limitations, including interoperability issues, and finding
cost-effective solutions to these problems. Fostering technology transfer from other sectors into rail freight will be crucial for these innovation
strategies to be put in place.
Scope: Proposals should address one of the two main challenges mentioned above.
Regarding Seamless multimodal travel, research and innovation activities should aim at conceiving and prototyping an on-line, mobile, suite of
integrated facilities providing a whole new traveller experience throughout the journey (namely planning and reservation of user-friendly multimodal
trips and services, including information related to the specific needs of persons with reduced mobility and to the environmental impact of user
choices), easily accessible entitlements, validation and control for all transport modes, en-route assistance including re-accommodation. The whole
process should be further supported by the necessary business analytics providing relevant feedback of traveller data with the aim of ensuring more
robust and responsive transport operations. Developments should evolve on the basis of robust business models capable of guaranteeing the
economics of these e-services in the long-term.
Regarding Logistic Services, proposals should aim at addressing the key challenges of freight through a systematic "top-down" approach that
backtracks from the performance indicators to be achieved – either in a geographical reach perspective (i.e. applicability of the solutions on a
European scale) or in market segmentation (e.g. trainload/intermodal/wagonload or commodity-based segments) - and define the optimal
combination of business, operational and technological solutions that are required for their delivery. In view of the significant financial fragility of the
sector, priority should be given to those aspects that maximise potential returns in the short-term and require only moderate investment.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of around EUR 12 million for the first challenge (Seamless
multimodal travel) and around EUR 6 million euro for the second challenge (Logistic services) would allow this specific challenge to be addressed
appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
Expected impact:
Regarding Seamless Travel, actions will aim at increased rail attractiveness through a new service profile for rail focused on customers by providing
them with an integrated end-to-end solution for their travel needs – from transaction support to en-route assistance.
Regarding Logistic Services, actions will eventually be aimed at reaching 98% level on-time delivery, with improved loading capacity, placing rail
amongst the "best-in-class" of logistic operators and guaranteeing multimodal operations. This over-arching goal will imply achieving significant gains
from a diversification of the freight business, re-engineering production processes towards a leaner, more service-focused stance capable of
delivering significantly higher levels of productivity (e.g. a doubling of both the revenue per employee and the annual load-runs per wagon, reduction
of up to 50% in dwell times and a two-fold increase in the load factor for trains/wagons).
Type of action: Research and Innovation Actions
Type of projects
Research & innovation action
3 legal entities (different MS or AC)
Innovation action
3 legal entities (different MS or AC)
Coordination & support action
1 legal entity in MS or AC
SME instrument
1 for-profit SME (in MS or AC)
ERA-NET Cofund
3 legal entities - research funders
(different MS or AC)
Pre-commercial procurement
(PCP) Cofund & Public
procurement of Innovative
solutions (PPI) Cofund
3 legal entities in different MS or
AC (min. 2 legal entities are public
procurers)
NCP podrška
• National Contact Point (NCP) = nacionalna osoba za kontakt
• Programme Committee Member (PCM) = član programskog
odbora
• Važan je interdisciplinaran pristup istraživanjima:
- Nanotech/Health
- Health/ICT
- ICT/Security
- Agrifood & Marine/ Climate & Environment
- Climate & Environment/Energy
- Energy/Transport ...
NCP podrška
AMPEU: 9 NCPs
• Excellent Science - MSCA NCP
• Industrial Leadership NCP
(ICT, Nanotech, Materials, Biotech, Manufacturing, Space)
• Societal Challenges NCP
(Health, Agrifood & Marine & Bioeconomy, Energy, Transport,
Climate & Environment, Society, Security)
• Spreading excellence and widening participation
• Science with and for society
• JRC NCP
• Financial & Legal
• Euraxess Service Centre
NCP podrška
MZOS: 2 NCP
• National NCP koordinator
• Excellent Science NCP (ERC, FET, RI)
BICRO: 2 NCP
• Industrial Leadership NCP (Access to Finance, SME)
• EEN
DZRNS: 1 NCP
• Euratom NCP
Kontakti Obzor 2020:
http://www.obzor2020.hr/obzor2020-kontakt
Obzor 2020. - web
• 23.12.2013. lansirana hrvatska web stranica za program Obzor
2020.
• službeni hrvatski portal Okvirnog programa EU za istraživanja i
inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) www.obzor2020.hr







informacije o programu Obzor 2020.
informacije o pojedinim tematskim područjima
objave natječaja
novosti
najave informativnih dana i radionica
kontakti nacionalnih osoba za kontakt
prijava na e-mailing listu (ubuduće, zasad putem e-maila)
Kontakt
Alan Kečkeš
Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt
- Društveni izazov 3: „Sigurna, čista i učinkovita energija”
- Društveni izazov 4: „Pametan, zeleni i integrirani promet”
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
T: +385 (0)1 5005 954 F: +385 (0)1 5005699
[email protected]
www.mobilnost.hr
Hvala na pažnji