Dokuman acilmaz ise, İndirmek İçin Tıklayın PDF

Comments

Transcription

Dokuman acilmaz ise, İndirmek İçin Tıklayın PDF
1
KARAKULAK MAHALLESİ
MAHALLE NÜFUSU
7.384
CADDE SAYISI
8
SOKAK SAYISI
Lafza
Harran
Bahçey
az
Demirayak
Suluova
Demirayak
Boyalık
Petrolcu
Mevzi
Mevzi
Boyalık
YENİCELER
Özduma
n
Tasvir
r
Yeti
eh
it Ha
kan
ağ
Alab
ere
an
t
Lokm
AKY
AKA
n
Aba
n
an
u
Sab
Cila
ı Ba
rlas
Sağ
lam
dağ
Ü
i
Merm
AL
ıç
ova
Adil
ur
Sah
cü
Mühür
ler
yalı
İYES
ERC
yu
urku
Çuk ar
ütpın
Söğ
cı
Ayva
kı Kon
m Hak
İbrahi
Yay
lılar
ır
Bay
ucu
SA
RA
ÇO
ĞL
U
at
zah
Kud
ü
Kain m
at
Zencir
KU
MK
ÖP
R
air lam
akani
ehit
Bar
Seyis
Alacabey
bab
a
BÜ
YÜ
K
akani
Serincan
an
Kırkh
d
Ba
Lokm
atan
alı
Evliy
air lam
Ver
KAN
ıl
Akk
alı
Evliy
Siklet
ar
Malam
Oda
la
Ala
c
Tina
t
B
Sinc eylerc
anlı e
abe
y
Polatlı
Tahirba
ba
nel
Üstü
an
Kırkh
ere
Bad
el
Üstün
Forum
n
eha
Abid
SELİM SULTAN
YENİCELER
Günyüz
ü
Baüna
l
lu
han
Kırk
çe
Bah
Dok
uyu
cu
Tah
ir
Kocaoğ
Telm
ih
n
Tosu
Tarz
m
Tuta
Acarlar
Mengene
Baünal
Abdülhalil
memduh
Kumtepe
Bekci
pdere
Malam
ar
Dola
Gün
lı
zda
Kira
Tina
t
Beyle
rce
Sinca
nlı
U
ehit Albay
OL
EY
İbrahim
VR
Karaoğlanoğlu A ÇE
Y
L
İlkokulu
TA
Karamollazade
azade
Karamoll
CI
N
A-A
AN
AD
Ümit
Serincan
ÇAN
ÇATALTÖMEK
SAĞLIK OCAĞI
Derv
iha
n
lu
Öz
Mamacılar
Tutam
Acarlar
Yun
Cemiyet
Kaz
ıc
Kaz ıoğlu
lıgö
l
Gö n
ül
ı
zda
l
uklu
Son
ay
eh
it
Kaz
ıcıo
ğlu
m
Ma
zlu
Bon
c
ar
Mamacıl
acıla
r
Cey
han
ü
Özgüm
r
erle
Sez
Güllübahçe
Bu
lut
Ca n
ıtez
Serincan
ÇANCI
Fie
k
Kira
ivan
a ı
çe b
Bah
Erg
en
Be
d
Bağrıa
çık
Bağlıyan
Müdafa
de
Göz
ü
güm
Vazifeinas
Bağı
de
Göz
öy
Ortak
Mam
göl
Lacivert
Sazende
Yaar
Doğu
İ.Ö.O.
fa
Kaz
lı
Canyurt
ÇATALTÖMEK
KÖPR
Ü
e
a
Müd
mi
Alak
ay a
kay
a
YOLB
Mevzi
Mevzi
dafa
Akç
a
lebi
Musta
fa
Özütoprak
Ödüllü
Mü
e
et ç
ehit
MENZİL
MENZİL
DİSPANSERİ
Kenetli
KÜÇÜ
K KUM
Ça b
a
Sarı
İ
ami
KARAKULAK
r
rkip
Kenetli
Kağıth
an
LEB
Aziz
cam
i
E
LÇ
c
Sarı
Ahm
Yete
ay
Te
i
Ram okacı
T
Hasan
ehit
in
Hüsey
Mengene
mre
us E
Sarı
cam
i
De m
ireğ
er
Tatek
in
ndi
Abd
ülla
tif E
fe
ami
er
Iık
köy
ca
Sarı
Ödüllü
Kent
Alabal
Sarı
cam
i
Yuv
a
BA
Civ
anh
an
Kent
Mü
zak
are
Sarı
c
ek
UM
KÖ
PR
Ü
Mevlana
Banko
Özütoprak
Ödüllü
Kent
İme
ci
boy
u
Hac
ı ha
tıp
Ma
cera
atıp
Banko
Özütoprak
Yunu
s Emre
Berkemal
cam
i
Sarı
yük
an
Mengene
Kara
b
ulut
Saba
Demireğe
r
man
durrahm
an efend
i
Eenli ab
Abdurrah
Akcam
r
lhisa
Yei
Yas
alı
h
Hacı
Özel
Model
İ.Ö.O.
AYİR
CEZ
Pamuk
Tutam
Bahü
Batıh
Sarıcam
i
Cang
üzel
k
Ua
r
Tarz
çü
Kütük
www.karatay.bel.tr
2
e
çelebi
a
kay
k
n
manda
Müslüme
Ali
Yaman
İ.Ö.O.
rak
Gökbu
rak
ük
Çatalgöm
olu
Kurty
Sahur
Yavuz
Selim
İ.Ö.O.
Did
hatıp
et
Ahm
tlu
Mu
az
le
si fe
em
an
mand
Tutam
Ruh
lık
Ayva
Baku
t
İare
yolu
Çam
el
Altın
Akta
an
Aslıh
ton
ta
Aslan
kbaı
Mızra
an
Aslıh
İSKENDER
zü
ikdü
Kekl
r
Alimle
olu
Kurtyan
at
Pamuk
ha n i
Aslı baesk
Ba
ekibe
Aksoy
İ.Ö.O.
Baku
nli
N
ler
i
Selv
tı
Kırpın
yolu
Kurt
LT A
SU
Gönül
ni
Erga
oca
Kurtyolu
Ge
nc
felek
Mara
Salik
İM
e
Tüm
n
İca
emsi
ehap
Müst
SEL
Elmacı
ın
a
kay
Kara
YİR
ehap
Müst
Hasan
Kıyık p
ta
Meh
ketli
Neza
l
azgü
Bey
ni
Erga
BÜ
YÜ
KK
alar
Bab
ül
Asmag
ton
Mara
at
Kark
Yete
m
Kork
hi
güna
air
Takva
ce
Hacı
ür
n müh
Altı SELİM SULTAN
SAĞLIK OCAĞI öy
Hacı
ÇANCI
aksu
Berr
g
Yoz
a
ka y
tlu
Mu
cılar
CEZA
e
Serin
Cemre
baı
e
Kerim
Derya
ı
Kebapc
NDER
İSKE
u
Barutc
Sebze
Kara
ncı
re
hi
güna
air
Ziyad
Takva
CI
ÇAN
tepe
Ana
ÇANCI
ta
Bos
Mam
a
it
Habeli
r
p
a
Tayy
hi
ce
Serin
Çağrı
Cemre
ar
di
e
e
Kerim
Fazıl
ın
Belp
Beğen
Ded
Silim
Neet
ve
se
Barı
Kara
güna
adı
Büyükk
N DE R
İSKE
e
Ded
uk
Sale
KARAKULAK
8 NOLU
air
adı
hasan
z uzl
kale
are
Tayy
Atım
Silim
cı h
atıp
söz
Duru
ey
Akifb
YİR
ZA
CE
Büyükk
ğazı
Serçe bo
hacı
Yelbeyli
Atım
Atım
uk
Gökbu
atu
n
Ha
Bul
c
Okka
li
ıme
r
Sihirli
Nail
en
h
p
Sale
lam
Sağ
SAĞLIK OCAĞI
oğlu
Türkmen
ÖPR
Ü
Han
e
akla
Koç
n
Köz
ah
Eren
ram
B ay
zı
boğa
Alan
Boyalıhoca
Nail
yar cami
Ak
Dua
Kara
sın
ır
A
STAFA PA
DAMAT MU
Terk
Meri
ç
iz
han
t
Müri
Bah
ti
ne
Abo
ran
Dev
KUM
K
GAZİOSMANPAA
a
Du
n
rt
asyu
Selim
ılık
yı
ım
AYİR
CEZ Takım
c
Kıvıl
u
Çorl
Burc
u
aca
Dr. Ali Rıza
Bahadır
Tic. Mes.
BAAK Kan
tem Lisesi
TESİSLERİ
ne
Abo
ane
Zam
ÜK
82
Bahüyük
Kesik
Boyalık
Ara
ılcım
Kıv
Bulm
Ma
nc
ar
na
h
Zaru
ri
vi
R in
k
f
m
Akda
Erbil
Ere
lme
sne
k
Hafi
Ben
lide
re
ey
sib
Daru
ayda
r
Akca
mi
Hac
ıh
UK
zlü
ryü
Güle
ı mir
dağ de İzzetbey
Hira Ba
İ.Ö.O.
ıç
lang
Ba
lı
Iık
KÜÇ
i
ydar
Bul
cu
at
enç
lik
Man
cılık
Gürg
Ma
ncıl
ık
Can
k
Um
ut
İR
ZAY
CE
SELÇ
H ac
ı ha
t
n
u
kuy
Tek
fe
Sey
aha
ehit m
ehmet
Dere
m
Ben
lide
re
Kale
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
•Konteynır Sayısı
•Kova Sayısı
•Yeraltı Çöp Konteynırı
•Çöplerin Alındığı Günler
•Süpürgeli Araçla Sk. Temizliği
•Süpürgeli Araçla Cd. Temizliği
147 Adet
1.377 Adet
2 Adet
Haftada 2 Sefer
15 Günde 1 Sefer
Günlük
Geri Dönüşüm: Karakulak mahallesindeki toplu konut
ve sitelerin geri dönüşümleri haftanın belirli günleri
ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca mahalle
de bulunan okul ve alışveriş merkezlerine atık pil toplama kutuları konularak buralarda biriken atık piller
toplanmaktadır.
Tamir Bakım Aracı: Mahallede bulunan çöp konteynerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile
anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfektesi yerinde yapılmaktadır.
• 2013
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
İlaçlama: Mahallenin tüm cadde ve sokakları haftalık
olarak ilaçlanmaktadır.
3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Beton Asfalt
49.290 m²
• Satıh Kaplama
7.585 m²
• Stabilize Serimi
1.076 m³
• Tretuvar Betonu
107 m³
• Bordür Yapımı
3.285 mt
• Parke Yapımı
7.533 m²
• Park ve Çocuk Bahçesi
• Çevre Parkı ve Sosyal Donatı Alanı
• Karakulak Ticaret Merkezi ve Düğün Salonu
• Karakulak Emekliler Konağı
www.karatay.bel.tr
4
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
• Kurulan kooperatif daire sayısı
• Akköprü
530 Daire
• Akyurt
512 Daire
• 18. Madde Uygulaması
• Kamulaştırma Çalışmaları Miktarı
• 2013
Toplam :
1.042 Daire
374.270 m²
1.021.686 TL
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
5
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Çocuk Oyun Grubu
• Açık Alan Spor Aletleri
• Kamelya
• İpli Oyuncak
www.karatay.bel.tr
6
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
3 Takım
1 Takım
42 Adet
1 Takım
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
• Akköprü Park
• Çevre Parkı
• Gaziosmanpaşa Parkı
• Tahir Baba Sk. Çocuk Parkı
• Yeşil Alan Miktarı
• Dikilen Bitki Sayısı
YEŞİL
ALAN
(m²)
BİTKİ
SAYISI
(adet)
400
4.700
500
5.740
84
317
125
669
11.340 m²
1.195 Ad.
• 2013
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
7
www.karatay.bel.tr
8

Similar documents