KATALOG KARTOGRAFSKIH IZDELKOV

Transcription

KATALOG KARTOGRAFSKIH IZDELKOV
KATALOG KARTOGRAFSKIH IZDELKOV
SLOVENIJA V EVROPI
http://www.gzs-dd.si
KAZALO
AVTOATLAS SLOVENIJA
4
ATLAS SLOVENSKIH MEST IN NASELIJ
5
AVTOKARTE
6
ŽEPNI VODNIKI
7
MESTNI NAČRTI IN ATLASI MEST
8
IZLETNIŠKE KARTE
9
IZLETNIŠKO-NAVTIČNE KARTE
10
PLANINSKE KARTE 1:25 000 IN 1:50 000
11
TOPOGRAFSKE KARTE 1:50 000 IN 1:100 000
12
STENSKE KARTE
13
ZGODOVINSKE STENSKE KARTE
14
STENSKE KARTE PO NAROČILU
15
DIGITALNE KARTE PO NAROČILU
16
KARTE IN ATLASI PO NAROČILU
17
KARTE OBČIN
18
PROMOCIJSKA KARTOGRAFIJA
19
SPLETNA KARTOGRAFIJA
20
3D MAKETE
21
PROMOCIJSKO-PRODAJNI CENTER KOD&KAM
22
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE D.D.
BRODIŠČE 30, 1236 TRZIN, SLOVENIJA
TELEFON: 01/600-28-00
TELEFAX: 01/600-28-91
E-MAIL: [email protected]
3
AVTOATLAS SLOVENIJA
Avtoatlas Slovenija v merilu 1:100 000 je ena
od novosti med kartografskimi izdelki
Geodetskega zavoda Slovenije d. d.. Temeljna
vsebina kart je kategorizirano cestno omrežje,
ki zajema vse od krajevnih in gozdarskih cest,
do najnovejšega stanja avtocest. Podatki so
zajeti po najnovejših letalskih posnetkih, kartiranje pa je preverjeno tudi na terenu.
Karte so opremljene z natančnimi razdaljami,
bencinskimi servisi, gostinsko in nastanitveno
ponudbo ob glavnih cestah ter z geografsko
koordinatno mrežo Map date WGS 84 za uporabo GPS sprejemnikov.
V Atlasu je predstavljeno 74 načrtov mest in
večjih naselij, informacijske telefonske
številke, popoln indeks naselij ter uličnih imen
na načrtih mest in naselij.
Naslovnica ima še dodatek - zavihek, s katerim
si lahko označimo aktivno stran atlasa.
●
format 22 x 31 cm
●
spiralna vezava
●
avtokarta Slovenije v merilu
1:100 000 na 60 straneh
●
indeks krajevnih imen na avtokarti
●
73 mestnih načrtov v merilu
1:12 500, Ljubljana v merilu
1:20 000
●
indeks uličnih imen
●
informacije in nasveti
Cena: 28,90 EUR
4
ATLAS SLOVENSKIH MEST IN NASELIJ
V tem atlasu je predstavljenih 120 mest in
naselij. Vsi, z izjemo Ljubljane so kartirani v
enakem merilu 1:12 500, Ljubljana pa je zaradi velikosti predstavljena v merilu 1:20 000
Vsa naselja imajo imenovane ulice, označene
javne in gospodarske zgradbe ter industrijske
objekte, do katerih želimo priti po najugodnejši
ali najkrajši poti, si poiskati parkirišče ali
bencinski servis.
Za popolnejšo orientacijo je v atlasu še
avtokarta Slovenije v merilu 1:400 000 z
indeksom krajevnih imen, na koncu mestnih
načrtov pa se nahaja tudi indeks uličnih imen
po posameznih naseljih.
Naslovnica ima še dodatek - zavihek, s katerim
si lahko označimo aktivno stran atlasa.
●
format 22 x 31 cm
●
avtokarta Slovenije v merilu
1:400 000
●
indeks krajevnih imen na
avtokarti
●
119 mestnih načrtov v merilu
1:12 500, Ljubljana v merilu
1:20 000
●
indeks uličnih imen po
naseljih
Cena: 22,80 EUR
5
AVTOKARTE
Avtokarta Slovenija 1 : 300 000 obsega
še območje Istre in Kvarnerja in je natisnjena na formatu 88 x 90 cm.
Avtokarta Hrvaška 1 : 530 000 obsega
še območje Slovenije ter Bosne in
Hercegovine in je natisnjena na formatu
100 x 100 cm.
Avtokarta Evropa 1 : 3 750 000 je
natisnjena na formatu 115 x 96 cm.
Avtokarta Slovenija, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Srbija in Črna gora in
Makedonija 1 : 750 000 je natisnjena
na formatu 120 x 86 cm.
Na hrbtni strani so karte opremljene z
indeksi krajevnih imen.
V PRIPRAVI
NOVA AVTOKARTA SLOVENIJE
v merilu 1:230 000 in formatu
120 x 86 cm
AVTOKARTE
SLOVENIJA
SLOVENIJA, HRVAŠKA, BIH
EVROPA
SLOVENIJA, HRVAŠKA, BIH, SRBIJA,
ČRNA GORA, MAKEDONIJA
6
merilo
1:300 000
1:530 000
1:3 750 000
1:750 000
cena (EUR)
8,10
8,10
8,10
8,10
ÆEPNI VODNIKI
Slovenija
Izletniška karta, za merilo 1 : 500 000 zelo
natančna in smiselno nanizana obilica predlogov za enodnevne izlete po Sloveniji. Opisi
se dotaknejo tudi etnoloških in kulinaričnih
posebnosti. Vse opisane naravne in kulturne
znamenitosti ter zanimive turistične točke so
označene tudi na karti.
Ljubljana
Karta mesta, ki orientacijsko podpira obširno
razlago o nastanku mesta in zgodovinsko
pomembne dogodke. Ob vrsti nujnih informacij o prenočiščih, muzejih, galerijah in izbrani
gostinski ponudbi so nanizani namigi za
oglede.
Žepni vodnik ni namenjen le turistom, ampak
je koristen pripomoček v žepu tudi za
Ljubljančane.
Cena: 4,50 EUR
ŽEPNE KARTE Z VODNIKOM
SLOVENIJA
LJUBLJANA
BLED
7
MESTNI NA»RTI
IN ATLASI MEST
ATLAS LJUBLJANA IN OKOLICA
V atlasu sta predstavljena mesto Ljubljana v
merilu 1:15 000 in ožje mestno središče v merilu 1:6 600. Vsebuje načrte naselij v okolici
Ljubljane: Brezovica, Domžale, Grosuplje,
Kamnik, Lavrica, Litija, Logatec, Medvode,
Šmartno pod Šmarno goro, Mengeš, Škofljica,
Trzin in Vrhnika, z indeksom ulic in številnimi
informacijami.
MESTNI NAČRTI
Poglavitna vsebina mestnih načrtov je:
• pregled mestnih pozidanih površin, razdeljenih na stanovanjske, javne in industrijske
zgradbe;
• pregled ulic in glavnih prometnih smeri in
povezav;
• mestni javni promet s postajališči;
• hoteli, garažne hiše;
• parkirišča, bencinski servisi;
• gozdne in parkovne površine.
Na hrbtni strani mestnih načrtov so predstavljena mestna središča v povečanih merilih, širša
mestna okolica, indeksi ulic in naslovi pomembnih uradov in institucij.
MESTNI NAČRTI
LJUBLJANA
ZAGREB
SARAJEVO
MARIBOR
NOVA GORICA – GORIZIA
CELJE
KRANJ
KOPER
V PRIPRAVI
NOVO MESTO
MURSKA SOBOTA
8
merilo
1:20 000
1:20 000
1:20 000
1:12 500
1:12 500
1:9 000
1:10 000
1:10 000
cena (EUR)
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
6,30
6,30
Cena: 14,10 EUR
IZLETNI©KE KARTE
Z izletniškimi kartami so predstavljena posamezna zaključena turistična območja. Program
obsega 19 kart v merilu 1 : 50 000 in eno v
merilu 1 : 70 000. Karte so natisnjene na formatu 100 x 70 cm in zgibane na format 23 x 12
cm.
Na standardni topografski osnovi so posebej
izpostavljeni turistično-izletniški elementi:
• kategorizirana cestna mreža z označbo cestišč (asfalt, makadam);
• zanimivi kulturni, naravni, sakralni, arheološki in drugi objekti;
• hoteli, gostilne, gostišča, prenočišča, turistične kmetije, planinski domovi in koče;
• bencinski servisi, kampi in razgledišča;
• kopališča in smučišča;
• označene peš poti;
• kolesarske poti (na kartah *).
Cena: 8,10 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
19
19
12
13
18
IZLETNIŠKE KARTE
ZGORNJE POSOČJE *
GORENJSKA *
ŠKOFJELOŠKO IN CERKLJANSKO HRIBOVJE *
PRIMORJE IN KRAS *
LJUBLJANA IN OKOLICA
ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA *
KOČEVSKO
BELA KRAJINA
POMURJE (1:70 000) *
POHORJE *
NOTRANJSKI KRAS *
CELJSKA KOTLINA
DOLENJSKA (POSAVJE) *
GORIŠKA *
KOROŠKA
TRIGLAVSKI NARODNI PARK *
TRIGLAV NATIONAL PARK *
V PRIPRAVI
BRKINI IN SNEŽNIK
SOTELSKO
SLOVENSKE GORICE
NOVO !
Na hrbtni strani izletniških kart se nahaja
TURISTIČNI VODNIK (karte *), ki nas s kombinacijo besedila in fotografij popelje do zanimivosti ter nastanitvene in gostinske ponudbe na
prikazanem območju.
MADŽARSKA
AVSTRIJA
17
19
1
2
Kranj
3
ITALIJA
12
7
9
18
Celje
14
15
Novo mesto
11
4
Koper
6
Ljubljana 5
16 Nova Gorica
Maribor
10
13
HRVAŠKA
8
9
IZLETNI©KO - NAVTI»NE KARTE
JADRANSKE OBALE
Jadranska obala z jadranskimi otoki je predstavljena na kartnih listih v merilu 1:100 000.
Karte so natisnjene na formatu 100 x 70 cm in
zgibane na format 23 x 12 cm.
Program obsega 7 kart, razporejenih po jadranski obali. Na topografski vsebini so izpostavljeni elementi izletniško-navtične narave:
• kategorizirana cestna mreža z označbo
cestišč (asfalt, makadam);
• zanimivi kulturni, naravni, sakralni in drugi
objekti;
• turistična naselja, hoteli, kampi in bencinski
servisi;
• sidrišča, marine, pristaniške kapitanije in
svetilniki;
• kolesarske poti na kartah *.
Na hrbtni strani kart so pomembnejše zanimivosti predstavljene s kratkimi besedili. Vse
marine na območju karte, so prikazane s podrobnimi načrti. Večja mesta najdemo na mestnih
načrtih v merilu 1:12 500 z indeksom uličnih
imen.
Cena: 8,10 EUR
IZLETNIŠKO-NAVTIČNE KARTE
1 ISTRA, načrt mesta Pula, marine *
2 KVARNER - KRK, CRES, RAB, LOŠINJ, načrt mesta Rijeka, marine *
3 DALMACIJA 1 - SEVERNODALMATINSKI OTOKI IN KORNATI, načrt mesta Zadar, marine
Rijeka
1
Pula
2
4
DALMACIJA 2 - ŠIBENSKI ARHIPELAG, NARODNI PARK KRKA, VIS, načrt mesta Šibenik, marine
5
DALMACIJA 3 - BRAČ, HVAR, KORČULA, LASTOVO, načrt mesta Split, marine
6
DALMACIJA 4 - OD PLOČ DO CAVTATA, načrt mesta Dubrovnik, marine
7
ČRNOGORSKO PRIMORJE, načrt mesta Podgorica
Zadar
3
Šibenik
Split
4
5
Dubrovnik
6
Podgorica
7
10
Budva
PLANINSKE KARTE
1:50 000 in 1:25 000
Cena: 8,10 EUR
S planinskimi kartami so predstavljena območja slovenskega visokogorja in sredogorja.
Program je založila Planinska zveza Slovenije.
Obsega 13 kart v merilu 1 : 50 000 in 2 karti
v merilu 1 : 25 000. Karte so natisnjene na formatu 100 x 70 cm in zgibane na format 23 x
12 cm.
Topografska osnova je izdelana za namene pohodnikov in planincev. Dopolnjena je z elementi planinske vsebine:
• markirane steze, razdeljene v dve
težavnostni stopnji;
• planinske postojanke;
• avtobusna postajališča;
• mejni prehodi (mednarodni, lokalni in planinski);
Na hrbtni strani vsake karte so z risbami predstavljene vse planinske koče z nadmorskimi
višinami, z geografskimi koordinatami, kapacitetami, časom obratovanja in dostopnostjo
do sosednjih koč.
MADŽARSKA
AVSTRIJA
Klagenfurt
2
1
5
4
Kranj
8
Ljubljana
Nova Gorica
7
11
Novo mesto
9
ITALIJA
12
Celje
10
13
Maribor
3
6
HRVAŠKA
Koper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PLANINSKE KARTE 1:50 000
JULIJSKE ALPE - vzhodni del
JULIJSKE ALPE - zahodni del
KAMNIŠKE IN SAVINJSKE ALPE
KARAVANKE
POHORJE
DOLENJSKA
SLOVENSKA ISTRA
TRIGLAVSKI NARODNI PARK
SNEŽNIK
LJUBLJANA IN OKOLICA
POSAVSKO HRIBOVJE - zahodni del (MENINA-OSTREŽ-KUIM)
POSAVSKO HRIBOVJE (BOČ-BOHOR)
NANOS
1
2
PLANINSKE KARTE 1:25 000
GRINTOVCI
KRN
MADŽARSKA
AVSTRIJA
Cena: 8,10 EUR
Klagenfurt
Maribor
2
Kranj
1
Celje
Ljubljana
Nova Gorica
Novo mesto
HRVAŠKA
ITALIJA
Koper
11
TOPOGRAFSKE KARTE
1:50 000 IN 1: 100 000
Celotno ozemlje Slovenije je predstavljeno na
64 listih karte v merilu 1:50 000 in 16 listih
karte v merilu 1:100 000.
Obe karti sta opremljeni s pravokotno koordinatno mrežo. Na karti 1:50 000 je mreža na
razdaljah po 2 km, na karti 1:100 000 pa na
razdaljah po 5 km.
Obe karti sta uporabni za orientacijo s pomočjo
GPS sprejemnika.
Cena: 2,80 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Cena: 3,20 EUR
Komplet 16
topografskih kart
Cena: 27,90 EUR
TOPOGRAFSKE KARTE 1 : 100 000
RADLJE OB DRAVI
ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
MURSKA SOBOTA
TRIGLAV
KRANJ
CELJE
MARIBOR
LJUTOMER
NOVA GORICA
LJUBLJANA
NOVO MESTO
KRŠKO
KOPER
POSTOJNA
KOČEVJE
KARLOVEC
Klagenfurt
1
2
3
Maribor
4
5
6
Kranj
Ljubljana
9
Nova
Gorica
13
10
Celje
11
7
12
Novo mesto
14
15
16
Koper
TOPOGRAFSKE KARTE 1 : 50 000
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BAD GLEICHENBERG
KUZMA
HODOŠ (HODOS)
ARNOLSTEIN (PODKLOŠTER)
VILLACH (BELJAK)
VÖLKERMARKT (VELIKOVEC)
RAVNE NA KOROŠKEM
SLOVENJ GRADEC
LOVRENC NA POHORJU
MARIBOR
LENART V SL. GORICAH
MURSKA SOBOTA
LENDAVA (LENDVA)
PINCE
KANIN
BOVEC – razprodano
TRIGLAV
BLED
TRŽIČ
SOLČAVA
MOZIRJE
VELENJE
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
SLOVENSKE KONJICE
SLOVENSKA BISTRICA
PTUJ
ORMOŽ
ČAKOVEC
PODTURN
CIVIDALE (ČEDAD)
TOLMIN
CERKNO
IDRIJA
KRANJ
LJUBLJANA
LITIJA
TRBOVLJE
CELJE – razprodano
ROGATEC
KRAPINA
CORMONS (KRMIN)
NOVA GORICA
AJDOVŠČINA
POSTOJNA
VRHNIKA
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
GROSUPLJE
ŽUŽEMBERK
NOVO MESTO
KOSTANJEVICA
BREŽICE
KOPER (CAPODISTRIA)
SEŽANA
PIVKA
ILIRSKA BISTRICA
RIBNICA
KOČEVJE
ČRNOMELJ
METLIKA
SEČOVLJE
SOČERGA
ROČ
RUPA
PETRINA
STARI TRG OB KOLPI
VINICA
8
STENSKE KARTE
STENSKE KARTE
SLOVENIJA•
SLOVENIJA
SLOVENIJA•
AFRIKA
EVROPA*
EVROPA*
SEVERNA AMERIKA*
JUŽNA AMERIKA*
AVSTRALIJA*
SEVERNA AZIJA*
JUŽNA AZIJA*
SVET* / •
SVET**
MIHA IN MURI ODKRIVATA SVET
fizična karta
nema karta
fizična karta
fizična karta
fizična karta
politična karta
fizična karta
fizična karta
fizična karta
fizična karta
fizična karta
fizična karta
fizično-vegetacijska karta
otroška karta
merilo
1:150 000
1:150 000
1:167 000
1:8 300 000
1:4 500 000
1:4 500 000
1:7 000 000
1:7 000 000
1:5 500 000
1:6 500 000
1:6 500 000
1:25 000 000
1:25 000 000
velikost
202 x 125 cm
202 x 125 cm
162 x 112 cm
162 x 112 cm
160 x 120 cm
160 x 120 cm
160 x 120 cm
162 x 120 cm
162 x 120 cm
162 x 120 cm
162 x 120 cm
162 x 120 cm
162 x 120 cm
162 x 120 cm
cena (EUR)
173,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
• karte so izdelane na ceradnem platnu
* kartografske osnove STIEFEL, prevod v slovenski jezik Geodetski zavod Slovenije d.d.
**kartografske osnove FREYTAG-BERNDT, prevod v slovenski jezik Geodetski zavod Slovenije d.d.
13
ZGODOVINSKE STENSKE KARTE
Karta formata 120,5 x 96 cm je izdelana na
ceradno platno in opremljena z letvicama.
Cena posamezne karte: 139,90 EUR
ZGODOVINSKE STENSKE KARTE
1
DRŽAVE STAREGA VEKA NA BLIŽNJEM VZHODU
2
DRŽAVA ALEKSANDRA VELIKEGA 323 PR. N. Š.
3
4
RIMSKO CESARSTVO LETA 14 N. Š.
ŠIRJENJE KRŠČANSTVA DO LETA 325 N. Š.
5
SELITVE LJUDSTEV V 4. IN 5. STOLETJU
6
EVROPA V ČASU KARLA VELIKEGA LETA 814
7
EVROPA IN BLIŽNJI VZHOD MED LETI 1519 IN 1700
8
RAZISKOVANJA IN ODKRITJA DO LETA 1610
9
KOLONIALNE POSESTI LETA 1763
10
EVROPA POD NAPOLEONOM LETA 1810
11
EVROPA PO DUNAJSKEM KONGRESU LETA 1815
12
KOLONIALNE POSESTI LETA 1815
13
EVROPA PO BERLINSKEM KONGRESU LETA 1878
14
KOLONIALNA RAZDELITEV LETA 1914
15
SVET MED PRVO SVETOVNO VOJNO 1914-1918
16
PRVA SVETOVNA VOJNA: 1914-1918 V EVROPI
17
EVROPA PO MIROVNIH POGODBAH V LETIH 1919-1924
18
EVROPA 1. SEPTEMBRA 1938
19
20
DRUGA SVETOVNA VOJNA - EVROPA IN SEVERNA AFRIKA
DRUGA SVETOVNA VOJNA NA DALJNEM VZHODU
Tematske kartne osnove so delo založbe GRAM - George F. Gram Company Inc., Indianapolis. Prevodi v slovenščino so delo Geodetskega zavoda Slovenije d.d..
14
STENSKE KARTE PO NARO»ILU
Stensko karto lahko izdelamo z ustrezno povečavo iz katerekoli karte izletniškega, izletniško-navtičnega programa, programa avtokart, šolskih kart ali načrtov naselij ter iz letalskih posnetkov, mogoča pa
je tudi kombinacija vseh naštetih kart.
Na stensko karto lahko dodamo poljubno tematsko vsebino po želji naročnika ali pa zadržimo vsebino papirnate karte. Glede na željo po območju in velikosti stenske karte prilagodimo merilo in karti
po želji naročnika dodamo naslov, legendo, merilo, koordinatno mrežo, ...
Stenske karte lahko izrišemo na papir, ceradno ali tekstilno platno. Doda se zaščitna plastifikacija
(običajno mat), pri kateri obstaja možnost t. i. folije »piši–briši«.
Karte, izrisane na papir se lahko kaširajo na različne PVC materiale (npr. forex) različnih debelin in
pločevino (aluminij, Dibond, ...). Pri uporabi pločevine je možna tudi izdelava posebnih magnetov za
označevanje na karti.
Po želji se končni izdelek lahko opremi z letvicami ali posebnimi vijaki za pritrditev, pri večjih dimenzijah pa priporočamo aluminijast okvir ali posebno konstrukcijo, prilagojeno dimenziji in prostoru.
15
DIGITALNE KARTE PO NARO»ILU
Izdelujemo karte v digitalni obliki po željah
naročnika (območje, tematika, ...)
Železniki
NIKO
Nudimo vam odkup avtorskih pravic vseh vrst kart območja Slovenije za potrebe promocijskih
dejavnosti. Karto vam pripravimo za tisk ali izrisovanje v različnih dimenzijah in rastrskih formatih.
16
KARTE IN ATLASI PO NARO»ILU
KARTE IN ATLASI V CELOSTNI PODOBI NARO»NIKA
Nudimo vse vrste kart in atlasov iz
samozaložniškega programa z naslovnicami, izdelanimi v celostni podobi naročnika.
V karto lahko dodamo poljubno tematiko, mogoča
pa je tudi predelava hrbtne strani.
KARTE REGIJ
Nudimo izdelavo kart, ki predstavljajo regije, npr.
pokrajinske celote, več občin skupaj, zaključeno
turistično območje, ipd.
V karto lahko dodamo poljubno tematiko (turistično
vsebino, meje prostorskih enot ...). Hrbtno stran in
naslovnico oblikujemo po željah naročnika v svoji
ali njegovi celostni podobi.
17
KARTE OB»IN
Karte lahko izdelamo v različnih merilih, odvisno od velikosti območja občine. Naročniku
predlagamo velikost tiskane karte, oblikujemo
hrbtno stran po njegovih željah, oziroma prevzamemo njegovo formo ter organiziramo tisk
in dodelavo.
Na topografsko osnovo dodajamo tematsko
vsebino po željah in potrebi – meje občin in
drugih upravnih enot (npr. krajevnih skupnosti),
kolesarske in pohodniške poti, lokacije zanimivih objektov, ponudnikov ipd.
Izbirate lahko med naslovnico, ki je vključena v
karti, ali pa kartonsko, ki je na karto prilepljena. Naslovnica je lahko v celostni podobi
naročnika, lahko pa le-ta prevzame naslovnico
v celostni podobi Geodetskega zavoda
Slovenije d. d.
18
PROMOCIJSKA KARTOGRAFIJA
PROMOCIJSKI BLOKI
Promocijski bloki oz. trganke so odlična ideja za
predstavitev vaše dejavnosti na predstavitvah,
prireditvah ali sejmih.
• format: A4, A3, po dogovoru;
• vsebina: karta izbranega območja (izsek iz
poljubne karte – mestni načrt, topografska
karta, kjer se nahaja lokacija podjetja, naselje, območje občine ipd.);
• tematska vsebina po želji naročnika (poslovna – logotipi, turistična – pohodne, kolesarske in druge poti, nastanitev, gostinska
ponudba, ulični sistem – na mestnih načrtih,
ipd.).
PROMOCIJSKE KARTICE
Predstavite svoje podjetje oz.
dejavnost na nov, zanimiv način.
• format: zložena karta 8,5 x 5,4 cm;
• vsebina: karta izbranega območja;
• namen: uporabno in informativno
promocijsko sredstvo.
INFORMATIVNI PROMOCIJSKI PANOJI
Izdelujemo informativne promocijske panoje s kartografsko vsebino (karta, mestni načrt, orto-foto),
na katero dodamo poljubno tematiko po želji
naročnika, npr. tematske poti, zanimivosti,
pomembni objekti, smeri za orientacijo, položaj
panoja na karti.
Panoje dopolnjujejo tudi besedila in slikovni material, oblikovan po željah naročnika.
19
SPLETNA KARTOGRAFIJA
[email protected] je tehnološko napreden spletni geoinformacijski
prikazovalnik, ki nudi uporabniku enostavno pregledovanje
tematskih vsebin.
NO
VO
Prednosti:
• grajenje organiziranega geoinformacijskega
sistema
• urejanje, izpopolnjevanje in poizvedovanje
po tematskih vsebinah
• dostopanje do tematskih vsebin prek spleta
• licenčna orodja niso potrebna
• podprtost z odprtokodnim sistemom.
[email protected] je namenjena vsem, ki želijo poleg klasičnih kartografskih, infrastrukturnih, kulturnih,
naravnih in turističnih vsebin pridobiti dodatne informacije o krajih, kot npr. prikaze posameznih
znamenitosti s fotografijami in druge podrobnejše informacije.
20
3D MAKETE
3D maketo izdelamo po željah naročnika, ki posreduje informacije o območju in natančnosti
prikazanih detajlov.
Na digitalni model reliefa (DMR) izbranega območja napnemo digitalni ortofoto (DOF) oziroma
drugo kartografsko vsebino. Na izdelani model se lahko postavijo stavbe brez streh (kocke) ali s
strehami in teksture (strehe, fasade). Model je tako pripravljen za izdelavo različnih izdelkov:
– vizualne simulacije
– animacije
– dinamične internetne predstavitve
– slike za dokumentacijo
– tisk 3D barvne makete (v
tem primeru odstranimo
majhne detajle, določimo
primerno debelino ploskev in
osvetlitev.
21
PROMOCIJSKO–PRODAJNI CENTER
MIKLOŠIČEVA CESTA 34, LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL.: 01/600-50-80, FAKS: 01/600-50-81
www.gzs-dd.si/kod&kam, [email protected]
PONUDBA KART IN VODNIKOV
22
• vodniki Lonely Planet, Baedeker, Falk, Bradt, Eyewitness, Mladinska knjiga založba
• karte založb Freytag&Berndt, Adac, F. M. B., Nelles, Cartographia, Tabbaco, Kompass
• program Planinske zveze Slovenije
• navtične karte in vodniki
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE d.d.
KATALOG KARTOGRAFSKIH IZDELKOV 2010
Grafično oblikovanje: NADJA MARAŽ, StudioMARS d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Iztok Kariž
© Geodetski zavod Slovenije d.d.
maj 2010

Similar documents

katalog opreme

katalog opreme spletna stran: www.gazzi.si Dejavnost: Proizvodnja in prodaja termične gostinske opreme za profesionalne kuhinje. Novost - izdelava vrhunskih žarov za domačo rabo serijskih dimenzij in po naročilu....

More information

Navodila za namestitev programske in strojne opreme

Navodila za namestitev programske in strojne opreme Slika 1: Zagonski meni za namestitev Elektronskega bančništva

More information

Učenje hoje po najlonskem traku - Fakulteta za šport

Učenje hoje po najlonskem traku - Fakulteta za šport Osvojitev ravnotežja na traku je odvisna od posameznikovih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, predhodnih izkušenj in vztrajnosti. Naloga predstavlja metodične postopke, s pomočjo katerih...

More information