Godišnji izveštaj o poslovanju 2012

Comments

Transcription

Godišnji izveštaj o poslovanju 2012
2012
Annual Report
Sberbank Srbija a.d.
Sadržaj/Contents
Sberbank Srbija i Sberbank Evropa
02
Uvodna reČ IzvrŠnog odbora
03
Ključni pokazatelji 2004-2012
04
Analiza poslovanja
05-08
Finansijski izveštaj
09-15
Bilans uspeha
Bilans stanja
Izveštaj o promenama na kapitalu
10
11-12
13
Izveštaj o novčanim tokovima
14-15
Izveštaj nezavisnog revizora
16
Izveštaj Upravnog odbora
17
About Sberbank and Sberbank Europe
18
Foreword from the Executive Board
19
Key facts 2004-2012
20
Lines of business
21-24
Financial Statements
25-31
Income statement
Balance sheet
Statement of changes in shareholders’ equity
Cash flow statement
26
27-28
29
30-31
Independent auditor’s report
32
Board of Directors annual report
33
Sberbank Srbija
i Sberbank Evropa
Ukraine
Czech Republic
Slovakia
Austria
Hungary
Slovenia
Croatia
Bosnia and
Herzegovina
Serbia
U februaru 2012. godine bivšu Volksbank International AG – sada Sberbank Europe AG – preuzela je ruska
Sberbank.
ji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Ukrajini. Banka
ima ukupno 280 ekspozitura i 4 400 zaposlenih (na dan
31. 12. 2012.).
Sberbank je najveća banka u Rusiji i poseduje gotovo
jednu trećinu svih sredstava ruskog bankarskog sektora.
Centralna banka Ruske Federacije je osnivač i većinski
vlasnik Sberbanke, sa vlasništvom od 50% plus jedna
akcija sa pravom glasa. Ostale akcije su u vlasništvu više
od 245 000 samostalnih i institucionalnih investitora u Rusiji i inostranstvu. Banka poseduje najveću distributivnu mrežu u Rusiji sa preko 18 000 filijala, kao i
podružnice u 20 zemalja, među kojima su ZND, zemlje
centralne i istočne Evrope.
Sberbank je jedna od najprofitabilnijih finansijskih institucija u svetu i vodeći igrač na tržištu po tome što
obezbeđuje inovativne proizvode zasnovane na izvrsnosti i najnovijoj tehnologiji. Kombinujući lokalnu stručnost i
usmerenost svojih zaposlenih na korisnike, Sberbank Europe gradi mostove ka poslovanju na istoku i jedinstveni
je bankarski partner u regionu centralne i istočne Evrope,
Rusije i ZND.
U septembru 2012. godine Sberbank je okončala preuzimanje DenizBank AS koja je rangirana kao 6. privatna i 9.
od svih turskih banaka po konsolidovanoj ukupnoj aktivi. Sberbank je časopis “The Banker” proglasio za “banku
godine”, a “The Economist” je rangirao kao drugu po stopi prinosa na kapital u proteklih deset godina.
Sberbanka Europe AG upravlja bankarskom mrežom od
devet univerzalnih banaka u osam zemalja centralne i
istočne Evrope: Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Sloveni-
2
Od kada nas je preuzela Sberbank, započeli smo
značajnu transformaciju. Kao važan deo jedne od
najvećih, najbrže rastućih i najdinamičnijih bankarskih
organizacija u svetu - mi u Sberbank Europe težimo da
budemo prepoznati kao inovator koji menja pravila igre,
lider u razvoju u bankarstvu centralne i istočne Evrope,
sa rastućim prisustvom i prepoznatljivošću u zapadnoj
Evropi. Cilj nam je da izgradimo trajne odnose sa našim
klijentima tako što ćemo ispunjavati njihove potrebe.
Kao Sberbank Europe, mi težimo da postanemo banka
koja nikad ne prestaje da usavršava sebe i svoje poslovanje za dobrobit svojih klijenata.
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | Sberbank srbija i Sberbank Evropa
Uvodna reč
Upravnog odbora
Poštovani klijenti, akcionari i prijatelji Sberbanke
Srbija a.d. Beograd,
Od kada je u februaru Volksbank Srbija postala članica
Sberbank grupe, započet je obiman proces transformacije i integracije. Naša osnovna poslovna politika,
usmerenost na potrebe klijenata i blisko partnerstvo,
kao i naša dugoročna orjentisanost ka visokom kvalitetu
odrazile su se u postignutim rezultatima, koji su premašili sva očekivanja.
2012. godina je za Sberbanku Srbija donela novi profit u
iznosu od 12 miliona evra sa ukupnom aktivom od 902
miliona evra. Obim kredita za privredu i stanovništvo, uključujući i one prekogranične, iznosio je 736 miliona evra,
dok su depoziti porasli za 47% u odnosu na prethodnu godinu. U okruženju prepunom izazova, podržali smo srpsku
privredu, što se jasno vidi iz veoma snažnog rasta kredita
za privredu u 2012. godini od 86%, u poređenju sa 2011.
godinom.
Valeriy Ovsyannikov
Predsednik Izvršnog odbora
Kao i prethodnih godina, bankarsko poslovanje u 2012.
se odvijalo u veoma zahtevnom ekonomskom okruženju. Sberbank Srbija je ostala na putu stabilnog i konstantnog rasta svih parametara bankarskog poslovanja,
obeleženom uvođenjem novih proizvoda na srpsko tržište, kao što je pružanje mogućnosti plaćanja, finansijskih transakcija i štednje u ruskim rubljama po prvi put
u Srbiji. Tokom 2012. godine smo podržali izvoz robe iz
Srbije (poljoprivreda) u Rusiju i nastavićemo da pružamo
sistemsku podršku izvoznicima i uvoznicima u Srbiji koji
posluju sa Rusijom.
Sberbank Srbija postiže izvanredne rezultate uz izuzetnu posvećenost svojih zaposlenih, čak i u godinama globalne ekonomske krize. Svi smo uvereni da će sada kada
smo članica Sberbank grupe, jedne od najjačih i najbrže
rastućih finansijskih institucija na svetu, naše uspešno
poslovanje biti nastavljeno.
Danilo Đurović
Član Izvršnog odbora
Gordana Matić
Član Izvršnog odbora
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | uvodna reč upravnog odbora
3
Ključni pokazatelji
2004 - 2012
Ukupna aktiva
Racio troškova
i prihoda
u milionima RSD
101.884
141.10%
83,041
80,017
69,108
93.50%
62,228
87.10%
52,987
72.80%
36,686
53.50%
44.60% 43.76%
38.94%
42.71%
12,218
4,474
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Plasman kredita
77,820
u milionima RSD
2004 2005 2006
2007
2008 2009 2010
2011
2012
Profit
u milionima RSD
1670
52,432
1350
53,657
1097
41,264
941
967
34,591
26,078
586
16,721
336
6,703
2,709
2004
4
2004 2005
2005
2006
2007
2008 2009
2010
2011
2012
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | ključni pokazatelji
-43
-103
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Analiza poslovanja
Poslovanje sa stanovništvom
•
poboljšanje baze aktivnih klijenata za 11% ,
Kao i u prethodnih pet godina i u 2012. Sektor za rad sa
stanovništvom Sberbank Srbije je ostao fokusiran na maksimizaciju profitabilnosti, poboljšanju kreditno-depozitnog
racija, povećanju broja klijenata kao i njihovoj aktivnosti u
pogledu korišćenja bankarskih proizvoda i usluga.
•
povećanju broja transakcija domaćeg platnog prometa za 22%,
•
povećanju broja transakcija međunarodnog platnog prometa za 20%,
Operativna profitabilnost retail segementa od 8,7 miliona evra predstavlja odraz primenjenih inovacija, pre
svega u pogledu kreditnih i depozitnih proizvoda, kao i
logičnu posledicu dugoročne orijentacije ka kvalitenom
zadovoljenju finansijskih potreba klijenata.
•
povećanje broja platnih kartica za 7% itd.
Bitno je napomenuti da su navedene performanse
ostvarene bez povećanja broja filijala (26) i zaposlenih i
isključivi su odraz posvećenosti banke ka povećanju efikasnosti i organskom rastu u budućnosti.
Krediti plasirani stanovništvu
u milionima RSD
41,588
38,350 38,192
2012. godinu možemo nazvati najuspešnijom godinom
za Sektor privrede Sberbank Srbija. Zabeležen je izuzetno
snažan rast on i off balance portfolija, koji je prevazišao
sva očekivanja, čime se tržišno učešće u segmentima u
kojima je banka aktivna značajno povećalo. Takav rast
je imao uticaja i na ostvarenje profita iznad očekivanog.
Međutim, pravi efekti rasta, kada je u pitanju profitabilnost, će se videti u 2013. godini. Pored rasta porfolija,
došlo je da izuzuetnog rasta depozitne baze, što je jasan
znak poverenja koji klijenti imaju u Sberbank Srbija.
28,649 30,990
19,887
9,196
3,027
472
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Poslovanje sa privredom
2010
2011
Ono što treba napomenuti u 2012-oj godini je značajno
poboljšanje kreditno depozitnog racija retail segmenta
sa 408% na kraju 2011-e na 289% na kraju 2012-te godine. Važno je istaći da je poboljšanje ovog racija ostvareno uz 25% veću produkciju kredita u 2012-oj u odnosu
na 2011-u kao i povećanje depozitnog portfolija za 42%
a zadržavanje performansi profitabilnosti.
Potvrdu posvećenosti zaposlenih povećanju efikasnosti,
pored napred pomenutih parametara, možemo validirati
kroz nekoliko sledećih pokazatelja promene u odnosu na
2011-u:
Rast aktive i depozita nije bio cilj sam po sebi već da se
sa klijentima uspostavi sveobuhvatna saradnja, što je i
postignuto. Naime, značajno je povećan dinarski i devizni
platni promet preko računa otvorenih kod banke, dok je
prodaja deviza prevazišla i najoptimističnija očekivanja.
Nakon izuzetno uspešne 2012. godine u 2013. godini nas
očekuje stabilizacija portfolija i podizanje profitabilnosti
kroz uvođenje novih proizvoda, efikasnije organizacije,
koja je postavljena u drugoj polovini prošle godine, kao i
kroz intenziviranje saradnje sa članicama Sberbank grupe. Pored već navedenog, 2013. godina će biti godina fokusiranja na depozite u cilju smanjenja L/D racia. Kako
bi se ostvarili dati ciljevi, puna pažnja će biti posvećena
razvoju i edukaciji ljudi koji su osnovni resurs.
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | analiza poslovanja
5
Analiza poslovanja
Sektor sredstava
Informacione tehnologije
2012. godinu je obeležilo veliko slabljenje dinara, koje je
imalo prilično negativan uticaj na kretanje celokupnog
tržišta..
U 2012. godini IT sektor banke je aktivno doprineo i uspešno pratio razvoj banke uvođenjem savremenih rešenja u IT oblasti, prvenstveno orijentisanih ka klijentima
banke izlazeći na taj način u susret njihovim potrebama.
Dinar je u prvoj polovini godine slabio značajno, došavši
skoro do nivoa od 120 dinara za jedan euro, dok je drugi
deo godine doneo rast. Nominalno, dinar je depresirao
preko 8%.
Tokom 2012. godine nekoliko puta je menjan iznos obavezne rezerve, uz povećanje dinarskog dela u deviznoj
obaveznoj rezervi, što je doprinelo povlačenju dinarskih
sredstava sa tržišta.
•
Proširenje funkcionalnosti Call Center-a
•
Interni razvoj aplikacija koje efikasno podržavaju
poslovne procese
Evidentno je bilo i povlačenje stranih investitora iz zapisa
Ministarstva finansija, zbog veoma nestabilne situacije.
Međutim, krajem godine, uz povećanje referetne stope,
povećao se njihov interes, uz rasprodate aukcije.
•
Implementaciju raznih dodatnih funkcionalnosti u
okviru glavnog bankarskog sistema
•
Unapređenje IT infrastrukture – Data Storage sistem i virtuelizacija sistemskog okruženja.
U 2012. godini značajno su povećani prometi koje smo
ostvarili u trgovanju kako sa klijentima, tako i sa bankama. Uspeli smo da povećamo tržišna učešća i da postignemo rekordnu profitabilnost.
U 2013. godini ćemo se fokusirati na dalju integraciju
sa grupom kroz uvođenje novih procedura, standarda i
proizvoda. Takođe, fokusiraćemo se i na korišćenje globalnog Sberbank brenda za uspostavljanje komunikacije
sa svetskim bankama, a sa ciljem postizanja veće prisutnosti i uticaja na lokalnom tržištu.
6
Glavni akcenat je stavljen na mere povećanja efikasnosti,
kao i na podizanje kvaliteta pruženih servisa klijentima
prvenstveno kroz:
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | analiza poslovanja
Analiza poslovanja
Ljudski resursi
Marketing i komunikacije
2012. godina je za zaposlene naše banke bila različita u
odnosu na sve prethodne. Veliki broj projekata od strane
Sberbank Evropa i Sberbank Rusija je doveo do snažnog
razvoja zaposlenih u strateškom pogledu.
Odeljenje marketinga i komunikacija je i tokom 2012.
godine promovisalo čitav niz novih proizvoda putem
elektronskih, outdoor i štampanih medija sa fokusom na
dinarske kredite sa fiksnom kamatnom stopom tokom
celog perioda otplate.
Cela godina je protekla u radu na liderskim i menadžerskim veštinama direktora banke. Ovim se menjala kultura unutar banke.
Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih je sporovedeno krajem 2011. godine je bilo tema tokom cele 2012. godine.
Na radionicama smo, zajedno sa zaposlenima identifikovali bitne i hitne nalaze na koje smo se fokusirali tokom
godine.
Uspešno su organizovane kampanje za depozite i specifičnu „Dobro jutro“ štednju, kredite za mikro preduzeća,
keš kredite i kredite za refinansiranje, kao i tokom cele
godine kontinuirana promocija kredita za energetsku
efikasnost. Tradicija kreiranja pionirskih i jedinstvenih
bankarskih proizvoda je nastavljena uvođenjem platnog
prometa i svih finansijskih transakcija u ruskim rubljama
što je potpuna novina na srpskom bankarskom tržištu.
U januaru 2012. godine pokrenut program za studente
treće godine Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, kojim smo uspostavili odličnu saradnju sa fakultetom. Rezultat je stipendiranje 2 studenta treće godine i
potpuna podrška njima tokom trajanja studija.
Nastavljena je i saradnja na promotivnim aktivnostima
za transfere novca MoneyGram i Western union. Marketinški je ispraćen nastup banke na Sajmu zapošljavanja
dok su na polju internih komunikacija kroz niz aktivnosti
promovisane informacije o Sberbanci.
Sproveden je „Junior program“ u kome smo zaposlili 13
diplomaca ekonomskog usmerenja. Oni su imali dvomesečni program obuke pri čemu su se upoznali sa radom
cele banke, obišli sva odeljenja i prošli obuke znanja i veština.
Uspešno je organizovana prva konferencija za novinare
Sberbanke u Srbiji koja je odlično medijski ispraćena.
Plan za narednu godinu je razvoj višeg i srednjeg menadžmenta, kontinuirani rad na akcionim koracima proizašlim iz istraživanja zadovoljstva zaposlenih i dalje unapređivanje funkcije same službe.
Nakon promene imena banke, učinjen je prvi korak ka
punom rebrandingu banke: uspešno je proizveden novi
Sberbank promotivni materijal kojim je zamenjen sav reklamni materijal i obavešteni svi klijenti banke kao i javnost u zemlji o promeni imena.
I pored stalnog trenda smanjenja medijskog prostora jer
je određeni broj štampanih i elektronskih medija ugašen,
održana je odlična komunikacija sa svim relevantnim
medijima. Kroz PR aktivnosti obezbeđena je kontinuirana prisutnost banke na svim relevantnim televizijskim
stanicama sa nacionalnom frekvencijom, u najtiražnijim
novinama i specijalizovanim časopisima kao i na velikom
broju veb sajtova na internetu.
Sve ovo je rezultiralo održanjem istog nivoa PR vrednosti objava banke u medijima sa rekordnih 71% primarnih
pozicija banke u novinskim člancima i TV prilozima.
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | analiza poslovanja
7
Analiza poslovanja
Upravljanje rizicima
Godinu 2012. je označilo konstantno jačanje funkcije
upravljanja rizicima u Sberbanci Srbije. U skladu sa Sberbank grupom i najboljim međunarodnim praksama, Banka je reorganizovala organizacionu strukturu sektora za
upravljanje rizicima i lansirala niz projekata namenjenih
uvođenju novih alata, modela i infrastrukture u sektor
upravljanja rizicima, što će u budućnosti u isto vreme doneti manji nivo ukupnog rizika, kao i bolji kvalitet usluga
klijentima Banke.
U pogledu konstantnog trenda rasta nenaplativih kredita na tržištu Srbije tokom 2012. godine, snažan fokus je
stavljen na dalji razvoj naplata i funkcija restruktuisanja
Banke, što je dovelo do značajnog unapređenja poslovanja u odnosu na 2011. godinu.
Kako idemo napred, i dok glavni rizik i dalje ostaje razvoj
kvaliteta našeg portfolija u svetlu aktuelne ekonomske
situacije, akcenat u našem razvoju će biti stavljen na
upravljanje kreditnim rizicima.
Tokom godine, veliki broj važnih regulatornih promena
je uspešno uveden, a Banka je u potpunosti usklađena
sa svim relevantnim odredbama u domenu upravljanja
rizicima.
Ostvareni pokazatelji poslovanja Banke na dan 31. decembra 2012. godine bili su sledeći:
Pokazatelji poslovanja
Kapital
Adekvatnost kapitala
Izloženost prema licima povezanim sa Bankom
u odnosu na kapital
Pokazatelj zbira velikih izloženosti banke
Pokazatelj likvidnosti
Pokazatelj deviznog rizika
31.12.2012.
Zakonski propisano
EUR 92.251.564
min. EUR 10.000.000
16,56%
min. 12%
3,99%
max 20%
103,06%
max. 400%
2,08
min. 1
0,54%
max. 20%
Na dan 31. decembra 2012. godine, svi pokazatelji Banke su usaglašeni sa propisanim vrednostima, a u skladu
sa zahtevima Narodne banke Srbije koji su propisani u Odluci o adekvatnosti kapitala banke (“Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 46/2011 i 6/2013) i Odluci o upravljanju rizicima (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br.
45/2011, 94/2011, 119/2012 i 123/2012).
8
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | analiza poslovanja
Finansijski
izveštaj
9
Bilans uspeha
Za godinu završenu 31. decembra 2012. godine
U hiljadama dinara
2012.
2011.
5.605.076
5.301.524
(1.709.822)
(1.403.933)
3.895.254
3.897.591
Prihodi od naknada i provizija 749.194
742.329
Rashodi naknada i provizija (75.240)
(81.931)
Dobitak po osnovu naknada i provizija 673.954
660.398
(84)
-
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija
od vrednosti koje se drže do dospeća -
4
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća) -
(31.417)
395.064
311.845
14.599
19.853
(1.276.974)
(1.210.154)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (921.402)
(750.372)
Troškovi amortizacije (140.970)
(158.203)
(1.283.370)
(1.065.900)
739
453
(6.696)
(3.829)
Rezultat perioda – dobitak pre oporezivanja
1.350.114
1.670.269
Porez na dobit
(142.617)
(174.893)
18.989
1.297
Prihodi od kamata Rashodi kamata Dobitak po osnovu kamata
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija
od vrednosti koje su raspoložive za prodaju Neto prihodi od kursnih razlika Ostali poslovni prihodi Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa
plasmana i rezervisanja Operativni i ostali poslovni rashodi Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava
i smanjenja odloženih poreskih obaveza
Dobitak
Zarada po akciji (u dinarima bez para)
10
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | bilans uspeha
1.226.4861.496.673
212
259
Bilans stanja
Na dan 31. decembra 2012. godine
U hiljadama dinara
2012.
2011.
AKTIVA
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
7.822.042
2.884.346
12.419.975
15.526.966
1.394.899
1.145.137
69.346.673
47.860.726
8.254.409
11.250.390
199
267
1.979.285
781.187
Nematerijalna ulaganja
134.713
131.860
Osnovna sredstva i investicione nekretnine
184.335
237.626
31.848
12.859
315.998
185.280
101.884.376
80.016.644
9.153.509
4.549.314
Ostali depoziti
20.148.529
11.887.088
Primljeni krediti
44.612.187
40.440.958
5.547
19.766
28.193
19.898
Opozivi depoziti i krediti
Potraživanja po osnovu kamata, naknada,
prodaje, promene fer vrednosti derivata
i druga potraživanja
Dati krediti i depoziti
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)
Udeli (učešća)
Ostali plasmani
Odložena poreska sredstva
Ostala sredstva
UKUPNA AKTIVA
OBAVEZE
Transakcioni depoziti
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti
Obaveze po osnovu kamata, naknada
i promene fer vrednosti derivata
Rezervisanja
447.963336.476
Obaveze za poreze
12.078
8.316
Obaveze iz dobitka
-
51.138
6.946.695
4.570.609
81.354.701
61.883.563
Ostale obaveze
UKUPNO OBAVEZE
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | bilans stanja
11
Bilans stanja
Na dan 31. decembra 2012. godine
U hiljadama dinara
2012.
2011.
KAPITAL
Kapital
Rezerve iz dobiti
4.459.838
2.963.165
Revalorizacione rezerve
27.937
14.113
Nerealizovani gubici po osnovu
hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
(5.547)
(19.766)
Dobitak
12
14.820.96113.678.896
1.226.4861.496.673
UKUPAN KAPITAL
20.529.675
18.133.081
UKUPNO PASIVA
101.884.376
80.016.644
VANBILANSNE POZICIJE
143.191.756
168.083.873
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | bilans stanja
Izveštaj o promenama na kapitalu
Za godinu završenu 31. decembra 2012. godine
U hiljadama dinara
2012.
2011.
AKCIJSKI KAPITAL
Stanje na početku godine
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Stanje na kraju godine
5.774.153
5.774.153
327.991
-
6.102.144
5.774.153
EMISIONA PREMIJA
Stanje na početku godine
Ukupna povećanja u tekućoj godini Stanje na kraju godine
7.904.743
7.904.743
814.074
-
8.718.817
7.904.743
REZERVE IZ DOBITI I OSTALE REZERVE
Stanje na početku godine
2.963.165
1.992.245
Ukupna povećanja u tekućoj godini 4.459.543
970.920
Ukupna smanjenja u tekućoj godini (2.962.870)
-
4.459.838
2.963.165
Stanje na kraju godine
REVALORIZACIONE REZERVE
Stanje na početku godine
14.113
-
Ukupna povećanja u tekućoj godini 27.937
14.113
Ukupna smanjenja u tekućoj godini (14.113)
-
27.937
14.113
Stanje na kraju godine
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
Stanje na početku godine
(19.766)
-
Ukupna povećanja/smanjenja u tekućoj godini
14.219
(19.766)
Stanje na kraju godine
(5.547)
(19.766)
DOBITAK
Stanje na početku godine
1.496.673
970.920
Ukupna povećanja u tekućoj godini 1.226.486
1.496.673
Ukupna smanjenja u tekućoj godini (1.496.673)
(970.920)
1.226.486
1.496.673
Stanje na kraju godine UKUPNO
Stanje na početku godine
18.133.081
16.642.061
Ukupna povećanja u tekućoj godini 6.856.031
2.461.940
Ukupna smanjenja u tekućoj godini (4.459.437)
(970.920)
Stanje na kraju godine
20.529.675
18.133.081
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | izveštaj o promenama na kapitalu
13
Izveštaj o novčanim tokovima
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine
U hiljadama dinara
2012.
2011.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.190.213
5.583.821
Prilivi od kamata 5.188.421
4.840.494
Prilivi od naknada
992.652
728.878
9.140
14.449
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
(3.680.364)
(3.124.764)
Odlivi po osnovu kamata
(1.619.121)
(1.427.469)
(79.061)
(77.210)
Odlivi po osnovu bruto zarada,
naknada zarada i drugih ličnih rashoda
(921.402)
(720.867)
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa
i drugih dažbina na teret prihoda
(147.199)
(121.487)
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja (913.581)
(777.731)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre
povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima 2.509.849
2.459.057
15.291.788
4.481.167
-
4.481.167
12.148.227
-
3.143.561
-
(15.064.565)
(5.361.839
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda
Odlivi po osnovu naknada
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima
Povećanje depozita od banaka i komitenata
Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz
bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih
hartija od vrednosti koje se drže do dospeća
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita 14
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | izveštaj o novčanim tokovima
Izveštaj o novčanim tokovima
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine
U hiljadama dinara
2012.
2011.
(15.064.565)
-
-
(5.361.839)
Neto priliv gotovine iz poslovnih
aktivnosti pre poreza na dobit
2.737.072
1.578.385
Plaćeni porez na dobit (215.009)
(151.075)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.522.063
1.427.310
Povećanje kredita i plasmana bankama
i komitentima
Smanjenje depozita od banaka i komitenata
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 68
40.552
Prilivi od prodaje udela (učešća)
68
40.552
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (88.413)
(108.205)
Odlivi za kupovinu nematerijalnih
ulaganja i osnovnih sredstava (88.413)
(108.205)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja (88.345)
(67.653)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.848.836
713.733
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala
1.142.065
-
Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza 1.706.771
-
-
713.733
(417.335)
(4.995.271)
-
(34.292)
(417.298)
-
-
(4.960.979)
(37)
-
2.431.501
(4.281.538)
Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza
Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita
Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja Svega neto prilivi gotovine
Svega neto odlivi gotovine
24.330.90510.819.273
(19.465.686)(13.741.154)
Neto povećanje gotovine
4.865.219
-
Neto smanjenje gotovine
-
(2.921.881)
2.884.346
5.494.382
966.050
19.711.516
Negativne kursne razlike
(893.573)
(19.399.671)
Gotovina na kraju perioda (Napomena 17)
7.822.042
2.884.346
Gotovina na početku godine
Pozitivne kursne razlike
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | izveštaj o novčanim tokovima
15
Izveštaj nezavisnog revizora
Akcionarima Sberbank Srbija a.d., Beograd
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja Sberbank Srbija
a.d., Beograd (u daljem tekstu: „Banka”) koji obuhvataju
bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine, bilans
uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj dan,
kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva
za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji i propisima Narodne
banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra
neophodnim da omoguće pripremu finansijskih izveštaja
koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled prevare ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim
finansijskim izveštajima, na osnovu revizije koju smo
izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim
standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih normi i da reviziju planiramo i izvršimo na
način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo
da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne
pogrešne iskaze.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje
našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima,
finansijski položaj Banke na dan 31. decembra 2012. godine i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za
godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji i propisima Narodne banke Srbije
koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka.
Ostale informacije
Finansijski izveštaji Banke za godinu koja se završila 31.
decembra 2011. godine su bili predmet revizije drugog
revizora koji je izrazio mišljenje bez rezerve u svom izveštaju od 16. marta 2012. godine.
Beograd,
15. mart 2013. godine.
Revizija obuhvata sprovođenje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor revizorskih procedura zasnovan je na procenama revizora pri čemu je u
obzir uzeta i ocena rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima nastalih usled prevare ili greške. Prilikom procene ovih rizika,
revizor razmatra i interne kontrole bitne za pripremu i
objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja pravnog
lica, u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura u skladu sa okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja
mišljenja o efikasnosti internih kontrola Banke. Revizija
takođe uključuje ocenu opravdanosti primene odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih
procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu
opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
16
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | izveštaj nezavisnog revizora
Stephen Fish
Vladimir Ilić
Ernst & Young d.o.o., Beograd
Ovlašćeni revizor
Godišnji izveštaj Upravnog odbora
Tokom 2012. godine, Upravni odbor se sastajao na četiri redovne sednice gde su usvojene 22 pisane rezolucije. Tokom ovih sastanaka, Izvršni odbor je obaveštavao
Upravni odbor o zakonitom, prikladnom i efikasnom poslovanju Sberbank Srbija u Beogradu. Upravni odbor je
proučio izveštaje podnete od strane Izvršnog odbora i na
osnovu toga doneo odgovarajuće odluke.
Prema IFRS, profit pre oporezivanja za 2012. godinu
iznosio je 1,350,114 hiljada dinara (12.05 miliona evra).
Na kraju, Upravni odbor želi da se zahvali svim zaposlenima Sberbanke Srbije na njihovom velikom trudu uloženom tokom prethodne godine, posebno što se tiče odlične realizacije planova i ciljeva za širenje aktivnosti banke
u 2012. i kasnije.
Finansijski izveštaj Sberbanke od dana 31. 12. 2012. godine je revidiran od strane Ernst & Young agencije u Beogradu. Prilikom njihove analize, revizori nisu imali primedbi te su u skladu sa tim dali mišljenje bez rezerve.
Revizorski komitet Sberbanke Srbije pregledao je finansijske izveštaje i predložio njihovo usvajanje na sednici
deoničara i Upravnog odbora.
SBERBANK RS | godišnji izveštaj 2012 | godišnji izveštaj borda direktora
17
About Sberbank
and Sberbank Europe
Ukraine
Czech Republic
Slovakia
Austria
Hungary
Slovenia
Croatia
Bosnia and
Herzegovina
Serbia
In February 2012 former Volksbank International AG –
now Sberbank Europe AG – was acquired by Sberbank
of Russia.
Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and the Ukraine.
In total the bank operates 280 branches and has 4,400
employees (as at 31.12.2012).
Sberbank is the largest bank in Russia that accounts for
almost one third of all Russian banking sector assets. The
Central Bank of the Russian Federation is the founder
and major shareholder of Sberbank, owning 50% of the
total share capital plus one voting share. Other shares
are held by more than 245.000 individual and institutional investors in Russia and internationally. The bank
has the largest distribution network in Russia with over
18.000 offices as well as subsidiaries in 20 countries
­including the CIS, Central and Eastern Europe.
Sberbank is one of the most profitable financial institutions in the world and a leading market player in
delivering innovative products based on excellence and
state-of-the-art technology. Combined with the local
expertise and customer focus of our employees, Sberbank Europe is building bridges to Eastern business and
is a unique banking partner in the CEE region, Russia and
CIS countries.
In September 2012, Sberbank completed the acquisition
of DenizBank AS which is ranked 6th among private and
9th among all Turkish banks by consolidated total assets.
Sberbank was named by The Banker magazine as “Bank
of the Year” and placed second in a ranking of company
stock returns over the past ten years by The Economist.
Sberbank Europe AG manages a banking network of nine
universal banks in eight Central and Eastern E
­ uropean
countries: Slovakia, Czech Republic, Hungary, Slovenia,
18
Since the acquisition by Sberbank we have started a
­significant transformation. As an important part of one
of the largest, fastest growing, and dynamic banking
­organisations in the world – we at Sberbank Europe
­aspire to be recognized as a game-changing innovator, an emerging leader in CEE banking with growing
presence and recognition in Western Europe. We aim
to build enduring relationships with our customers by
being attentive to their needs. As Sberbank Europe,
we are striving to become a bank that never stops in
further developing itself and its operations for the
­
­benefit of our customers.
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | about Sberbank and Sberbank Europe
Foreword of the
Executive Board
Dear clients, shareholders and friends
of Sberbank Serbia a.d Beograd,
Since Volksbank Serbia has become a member of Sberbank Group in February, an extensive transformation
and integration process program has been started. Our
business policy based on focus on client’s needs and close
partnership and our long term orientation toward high
quality reflected on achieved results which exceeded all
expectations.
2012 was resulting in a new profit for Sberbank Serbia
of EUR 12 million with total assets of EUR 902 million.
Corporate and Retail Loan volume including cross border reached EUR 736 million, while deposits increased by
47% in comparison to previous year. In more than challenging surrounding we supported the Serbian economy
as very strong growth of corporate loans of 86% in comparison to 2011 in 2012 clearly shows.
Valeriy Ovsyannikov
President of Executive Board
As in previous years, banking business in 2012 was conducted in very demanding economic environment. Sberbank Serbia remained on track of steady and constant
growth of all parameters of banking business, marked
with introducing of new products on Serbian market, such
as payments, financial transactions and savings in Russian
ruble for the first time in Serbia. In 2012 we have supported the export of Serbian goods (agriculture) to Russia and
will continue to provide systemic support to exporters and
importers in Serbia who do business with Russia.
Sberbank Serbia has been achieving exceptional results
with extraordinary commitment of its employees even
in years of global economic crises. We are all convinced
that as a member of Sberbank group, one of the strongest and fastest growing financial institutions in the
world, successful business will be continued.
Danilo Đurović
Member of Executive Board
Gordana Matić
Member of Executive Board
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | foreword of the executive board
19
Key facts
2004 - 2012
Total assets
Cost income
ratio
in mio RSD
101.884
141.10%
83,041
80,017
69,108
93.50%
62,228
87.10%
52,987
72.80%
36,686
53.50%
44.60% 43.76%
38.94%
42.71%
12,218
4,474
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Loans to customers
77,820
in mio RSD
2004 2005 2006
2007
2008 2009 2010
2011
2012
Profit
in mio RSD
1670
52,432
1350
53,657
1097
41,264
941
967
34,591
26,078
586
16,721
336
6,703
2,709
2004
20
2004 2005
2005
2006
2007
2008 2009
2010
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | key facts
2011
2012
-43
-103
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lines of business
Retail sector
As well as in the last five years, in 2012 too, the retail
sector of Sberbank Serbia remained focused on maximization of profit, improving the loan-deposit ratio, increase of the number of clients, as well as their activity
with regard to use of banking products and services.
Operating profit of the retail segment (Contribution
Margin I) of €8.7 million is a reflection of implemented
innovations primarily with regard to loan and deposit
products, as well as a logical consequence of long-term
orientation toward quality satisfaction of the financial
needs of clients.
•
11% increase of active clients’ base
•
22% increase of the number of transactions of domestic payment operations
•
20% increase of the number of transactions of international payment operations
•
7% increase of the number of payment cards, etc.
It is important to mention that the stated performances were achieved without increasing the number of
subsidiaries (26) and employees and solely reflect the
bank’s commitment to increase of efficiency and organic
growth in the future.
Loans to retail customers
in mio RSD
Corporate sector
41,588
2012 may be considered the most successful year for Sberbank Serbia corporate sector. A very strong growth of on
and off balance portfolios was recorded, which exceeded all
expectations, with which the market share in segments in
which the bank is active increased considerably. Such growth
also influenced the recording profit more than expected.
Yet, real effects of the growth, when it comes to profitability, will be seen in 2013. Beside the portfolio growth, an extraordinary growth of deposit base took place, which clearly
indicates the confidence of clients in Sberbank Serbia.
38,350 38,192
28,649 30,990
19,887
9,196
3,027
472
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
What ought to be mentioned regarding 2012 is the significant improvement of loan-deposit ratio of the retail
segment from 408% at the end of 2011, to 289% at the
end of 2012. It is important to emphasize that improvement of this ratio was achieved with 25% higher loan
production in 2012, in comparison with 2011, as well as
with increase of deposit portfolio by 42%, with maintained profit performance.
The confirmation of the employees’ commitment to increase of efficiency, beside the mentioned parameters,
can be validated through following indicators of change
in comparison with 2011:
The growth of the active capital and deposits was not the
goal for itself, but was aimed at establishing encompassing cooperation with clients, which was achieved. Namely,
RSD and fx transactions through accounts opened in the
bank increased considerably, while the sale of foreign currency exceeded even the most optimistic expectations.
Following very successful 2012, in 2013 we are to witness
stabilisation of the portfolio and increasing of profitability
through introduction of new products and more efficient
organisation, which was established in the second half of
the last year, as well as through intensifying cooperation
with Sberbank Group members. Beside the abovementioned, 2013 will be the year of focusing on deposits with
the goal of decreasing L/D ratio. In order to achieve the set
goals, full attention will be paid to development and education of employees, who are the basic resources.
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | LINES OF BUSINESS
21
Lines of business
Treasury
Information Technologies
The year of 2012 was marked by large depreciation of
dinar, which influenced the development of the whole
market very negatively.
In 2012, the Bank’s IT sector actively contributed and
successfully followed bank’s development through introduction of modern solutions in IT sector, primarily oriented towards bank’s clients, thus meeting their
needs.
RSD depreciated considerably in the first half of the year,
reaching nearly the level of RSD 120 for €1, while the
second half of the year brought growth. Nominally, the
dinar depreciated by over 8%.
During 2012, the amount of reserve requirement was
changed several times, with increase of the dinar part in
required RSD deposit, which contributed to withdrawal
of RSD resources from the market.
Withdrawing of foreign investors from the bonds of the
Ministry of Finance was evident, due to a very unstable
situation. Yet, by the end of the year, with increase of
the key policy rate, their interest increased, with sold out
auctions.
In 2012 turnovers in trading with clients and the banks
were significantly increased. We were able to increase
our market share and to achieve record profitability.
In 2013 we will focus on further integration with a group
through the introduction of new procedures, standards
and products. Also, we will focus on the use of global
brand Sberbank to establish communication with the
world banks, with the aim of achieving greater presence
and influence in the local market.
22
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | Lines of business
The main accent was placed on measured for efficiency
increase and on increase of the quality of offered services
to clients, primarily through:
•
Expansion of Call Centre’s functionality
•
Internal development of applications that efficiently support business procedures
•
Implementation of various additional functionalities within the main banking system
•
Improvement of IT infrastructure – Data Storage
System and virtualization of system environment
Lines of business
Human resources
Marketing and Communication
The year 2012 was different from all others for employees of our bank. A great number of projects from Sberbank Europe and Sberbank Russia caused a strong development of employees in a strategic sense.
During 2012, the Marketing and Communications department promoted a number of new products through
electronic, outdoor and print media, focusing on RSD
loans with fixed interest rate during the entire repayment period.
The entire year passed by in work on leadership and
managerial skills of bank managers. This changed the
culture within the bank.
A survey about employees’ satisfaction conducted at the
end of 2011 was the topic during the entire 2012. In cooperation with the employees, we identified important
and urgent findings at workshops, and we focused on
them throughout the year.
In January 2012, we started a program for third-year
students from the Faculty of Economics of the University
in Belgrade, through which we established excellent cooperation with the Faculty. The result of this are scholarships for 2 third-year students and complete support for
them during the studies.
We carried out a Junior Program, in which we employed
13 graduates of economic profile. They attended a
2-month training program, during which they were introduced to the work of the entire bank, they worked in
all the sectors and passed trainings of knowledge and
skills.
The plan for next year is development of senior and medium management, continuing work on action steps
that came out from a survey about employees’ satisfaction and further improvement of functions of the service
itself.
The campaigns for deposits and specific “Dobro jutro”
saving, loans for micro-enterprises, cash loans and refinancing loans were organised successfully, as well as
continuous all-year-long promotion of loans for energy
efficiency. The tradition of creating pioneer and unique
banking products was continued with introduction of
payment operations and all financial transactions in
Russian rubles, which was a complete novelty in Serbian
banking market.
Also, cooperation was continued on promotional activities for MoneyGram and Western union money transfers. The bank’s participation at the Employment Fair
was monitored from a marketing aspect, while in the
segment of internal communications, information about
Sberbank was promoted through a number of activities.
First Sberbank conference in Serbia was organised successfully, with excellent media coverage.
After the change of name of the bank, the first step was
made toward complete rebranding of the bank: new
Sberbank promotional material was created successfully, replacing complete marketing material and informing
all clients of the bank, as well as the public in the country
about the change of name.
In spite of the constant trend of downsizing of media
space, due to closure of a number of print and electronic
media, excellent communication with all the relevant
media was maintained. Through PR activities, continuous presence of the bank in all the relevant TV stations
with national frequencies was secured, as well as in the
newspapers with the biggest circulation and specialised
newspapers, and in a great number of websites.
All this resulted in maintaining the same level of PR values of the bank’s media announcements with recordbreaking 71% primary positions of the banks in newspaper articles and TV reports.
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | LINES OF BUSINESS
23
Lines of business
Risk management
Year 2012 was marked by the continued strengthening
of the Risk Management function in Sberbank Serbia
In accordance with Sberbank Group and international
best practices, the Bank reorganized the risk management organizational structure and launched a series of
projects aimed at implementing new risk management
tools, models and infrastructure which will in the future
bring lower level of overall risk and at the same time better quality of services to Bank’s customers
In view of the continuing trend of growing NPLs on the
Serbian market, during 2012 there was a strong focus on
further development of the collections and restructuring
functions of the Bank, leading to significant improvement in recoveries compared to 2011.
Going forward, as the main risk remains the development of the portfolio quality in view of the current economic situation, credit risk management will be the focus of development.
During the year, a number of important regulatory
changes have been successfully implemented and the
Bank fully complies with all the relevant regulations in
the risk management area.
As of 31 December 2012, the Bank achieved the following performance indicators:
Performance indicators
Capital
Capital adequacy ratio
Related parties exposure
Indicator of large and the largest permissible
Liquidity ratio
Foreign currency risk indicator
31.12.2012.
Regulatory
requirement
EUR 92.251.564
min. EUR 10.000.000
16,56%
min. 12%
3,99%
max 20%
103,06%
max. 400%
2,08
min. 1
0,54%
max. 20%
As at 31 December, 2012 all indicators of the Bank are in compliance with prescribed performance indicators in
accordance with requirements of the National Bank of Serbia, set out in the Decision on the capital adequacy of
the banks (Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 46/2011 and 6/2013) and Decision on risk management
by banks (Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 45/2011, 94/2011, 119/2012 and 123/2012).
24
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | lines of business
Financial
Statements
25
Income statement
For the year ended 31 December 2012
In RSD thousand
2012.
2011.
5,605,076
5,301,524
(1,709,822)
(1,403,933)
3,895,254
3,897,591
Fee and commission income 749,194
742,329
Fee and commission expenses (75,240)
(81,931)
Net fee and commission income
673,954
660,398
Net loss on sell of securities available for sale
(84)
-
Net gain on sell of securities held to maturity
-
4
Net loss on sale of investments in subsidiary
-
(31,417)
395,064
311,845
14,599
19,853
(1,276,974)
(1,210,154)
Salaries, wages and other personal expenses
(921,402)
(750,372)
Depreciation and amortization
(140,970)
(158,203)
(1,283,370)
(1,065,900)
739
453
(6,696)
(3,829)
Profit before tax
1,350,114
1,670,269
Income tax
(142,617)
(174,893)
18,989
1,297
Interest income
Interest expenses Net interest income
Net foreign exchange gains
Other operating income
Impairment losses of financial assets and provisions, net
Other operating expenses Gains from changes in value of assets and liabilities
Losses from changes in value of assets and liabilities
Deferred tax income
Profit
Earnings per share (in RSD)
26
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | income statement
1,226,4861,496,673
212
259
Balance sheet
As at 31 December 2012
In RSD thousand
2012.
2011.
ASSETS
Cash and cash equivalents
7,822,042
2,884,346
12,419,975
15,526,966
1,394,899
1,145,137
69,346,673
47,860,726
8,254,409
11,250,390
199
267
1,979,285
781,187
Intangible assets
134,713
131,860
Property, equipment and investment property
184,335
237,626
31,848
12,859
315,998
185,280
101,884,376
80,016,644
Revocable deposits and loans
Interest and fee receivables,
receivables from sales, changes in fair value
of derivatives and other receivables
Loans and advances
Securities (excluding treasury shares)
Equity investments
Other placements
Deferred tax assets
Other assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Transaction deposits
9,153,509
4,549,314
Other deposits
20,148,529
11,887,088
Borrowings
44,612,18740,440,958
Liabilities arising from securities
Liabilities arising from interest, fee and changes
in fair value of derivatives
Provisions
Tax liabilities
Liabilities from profit
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
5,547
19,766
28,193
19,898
447,963336,476
12,078
8,316
-
51,138
6,946,695
4,570,609
81,354,701
61,883,563
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | balance sheet
27
Balance sheet
As at 31 December 2012
In RSD thousand
EQUITY
Share capital
2011.
14,820,961
13,678,896
Reserves from profit
4,459,838
2,963,165
Revaluation reserves
27,937
14,113
Unrealized losses
arising on securities available
for sale
(5,547)
(19,766)
1,226,486
1,496,673
20,529,675
18,133,081
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
101,884,376
80,016,644
OFF-BALANCE SHEET ITEMS
143,191,756
168,083,873
Retained earnings
TOTAL EQUITY
28
2012.
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | balance sheet
Statement of changes in shareholders’ equity
For the year ended 31 December 2012
In RSD thousand
2012.
2011.
SHARE CAPITAL
Balance at the beginning of the year
Total increase during the year
Balance at the end of the year
5,774,153
5,774,153
327,991
-
6,102,144
5,774,153
SHARE PREMIUM
Balance at the beginning of the year
Total increase during the year
Balance at the end of the year
7,904,743
7,904,743
814,074
-
8,718,817
7,904,743
RESERVES FROM PROFIT AND OTHER RESERVES
Balance at the beginning of the year
2,963,165
1,992,245
Total increase during the year
4,459,543
970,920
Total decrease during the year
(2,962,870)
-
Balance at the end of the year
4,459,838
2,963,165
REVALUATION RESERVES
Balance at the beginning of the year
14,113
-
Total increase during the year
27,937
14,113
Total decrease during the year
(14,113)
-
27,937
14,113
Balance at the end of the year
UNREALISED LOSSES ON SECURITIES
AVAILABLE FOR SALE
Balance at the beginning of the year
(19,766)
-
Total increase/decrease during the year
14,219
(19,766)
Balance at the end of the year
(5,547)
(19,766)
RETAINED EARNINGS
Balance at the beginning of the year
1,496,673
970,920
Total increase during the year
1,226,486
1,496,673
Total decrease during the year
(1,496,673)
(970,920)
Balance at the end of the year
1,226,486
1,496,673
TOTAL
Balance at the beginning of the year
18,133,081
16,642,061
Total increase during the year
6,856,031
2,461,940
Total decrease during the year
(4,459,437)
(970,920)
Balance at the end of the year
20,529,675
18,133,081
29
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | statement of changes in shareholder’s equity
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2012
In RSD thousand
2012.
2011.
Cash flow from operating activities
Cash inflow from operating activities
6,190,213
Interest
5,188,4214,840,494
Fees
Other operating income
992,652728,878
9,140
14,449
Cash outflow from operating activities
(3,680,364)
(3,124,764)
Interest
(1,619,121)(1,427,469)
Fees
(79,061)(77,210)
Salaries, wages and other personal expenses
(921,402)
(720,867)
Taxes, contributions and other duties paid
(147,199)
(121,487)
Other operating expenses
(913,581)
(777,731)
Net cash inflow from operating activities before
increase or decrease in placements and deposits
2,509,849
2,459,057
15,291,788
4,481,167
-
4,481,167
12,148,227
-
3,143,561
-
(15,064,565)
(5,361,839)
Decrease in placements and increase in taken deposits
Decrease in loans and placements to banks and clients
Increase in deposits with banks and clients
Decrease in securities at fair value through
profit and loss, Investments held for trading and short-term
securities held to maturity
Increase in placements and decreases in taken deposits
30
5,583,821
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | cash flow statement
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2012
In RSD thousand
2012.
2011.
(15,064,565)
-
-
(5,361,839)
Net cash inflow from operating
activities before tax
2,737,072
1,578,385
Income tax paid
(215,009)
(151,075)
Net cash inflow from operating activities
2,522,063
1,427,310
Increase in loans and placements
to bank and clients
Decrease in deposits with banks and clients
Cash flow from investing activities
Cash inflow from investing activities
68
40,552
Inflow from sales of equity investments
68
40,552
Cash outflow from investing activities
(88,413)
(108,205)
Outflow from purchase of intangible
and tangible fixed assets
(88,413)
(108,205)
Net cash inflow/(outflow) from investing activities
(88,345)
(67,653)
Cash flow from financing activities
Cash inflows from financing activities
2,848,836
713,733
Inflow from capital increase
1,142,065
-
Net inflow from subordinated liabilities
1,706,771
-
-
713,733
(417,335)
(4,995,271)
-
(34,292)
(417,298)
-
-
(4,960,979)
(37)
-
2,431,501
(4,281,538)
Net inflow from borrowings
Cash outflows from financing activities
Net outflow from subordinated liabilities
Net outflow from borrowings
Net outflow from securities Other outflows from financing activities
Net cash inflow/outflow from financing activities Total net cash inflow 24,330,90510,819,273
Total net cash outflow (19,465,686)(13,741,154)
Net increase in cash
4,865,219
-
Net decrease in cash
-
(2,921,881)
2,884,346
5,494,382
Foreign exchange gains
966,050
19,711,516
Foreign exchange losses
(893,573)
(19,399,671)
Cash at the end of the year (Note 17)
7,822,042
2,884,346
Cash at the beginning of the year
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | cash flow statement
31
Independent auditor’s report
To the shareholders of Sberbank Serbia JSC, Belgrade
We have audited the accompanying financial statements
of Sberbank Serbia JSC, Belgrade (hereinafter referred as
to: ”the Bank”), which comprise the balance sheet as of
31 December 2012, the income statement, statement of
changes in equity and cash flow statement for the year
then ended, and a summary of significant accounting
policies and other explanatory notes.
Management‘s Responsibility for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Law on Accounting and Auditing and regulations of the National Bank of Serbia governing financial
reporting of banks, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor‘s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with International Standards on
Auditing. These standards require that we respect ethical standards, plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial reports
are free from material misstatements.
We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and
fair view, in all material respects, of the financial position
of the Bank as of 31 December 2012 and of the results of
its operations and its cash flows for the year then ended
in accordance with the Law on Accounting and Auditing
and regulations of the National Bank of Serbia governing
the financial reporting of banks.
Other matter
The financial statements of the Bank for the year ended
31 December 2011 were audited by another auditor
who expressed an unmodified opinion on those statements on 16 March 2012.
Belgrade,
15 March 2013
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend
on the auditor‘s judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal
control relevant to the entity‘s preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Bank‘s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as
well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
32
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Stephen Fish
Vladimir Ilić
for Ernst & Young d.o.o., Beograd
Authorized auditor
Board of Directors annual report
During 2012, the Board of Directors convened at four
regular sessions and passed 22 written resolutions. During its meetings, the Board of Directors was kept fully
informed by the Executive Board about the lawful, appropriate and efficient conduct of business of Sberbank
Serbia JSC Belgrade. The Board of Directors examined
the reports submitted by the Executive Board and took
appropriate decisions on that basis.
Profit before taxes for the year 2012, according to IFRS,
amounted to TRSD 1,350,114 (MEUR 12.05 million).
In conclusion, the Board of Directors would like to thank
all staff members of Sberbank Serbia for their great efforts during the past year, in particular in view of the excellent implementation of plans and realization of goals
for expansion of the bank activities in 2012 and beyond.
Sberbank’s financial statements as of December 31,
2012, were audited by Ernst & Young, Belgrade. In their
examination, the auditors found no objections and accordingly approved the accounts without qualifications.
The Audit Committee of Sberbank Serbia has reviewed
the financial statements and proposed them for adoption to the General Meeting of Shareholders and the
Board of Directors.
SBERBANK RS | Annual Report 2012 | board of directors annual report
33