Tromsø Internasjonale Filmfestival

Transcription

Tromsø Internasjonale Filmfestival
FilmfestCOVER_katalog_rev
29.12.03
16:23
Side 1
13 . – 18 . J A N U A R
T R O M S Ø
I
N T E R N A S J O N A L E
F I L M F E S T I V A L
Reibo & Cetera RRA 110
T R O M S Ø I N T E R N A S J O N A L E F I L M F E S T I VA L
2004
F★I★L★M★S★J★O★K★O★L★A★D★E★N
13. 14. 15. 16. 17. 18. JAN UAR 2004
Kr 50,-
FilmfestCOVER_katalog_rev
30.12.03
13:06
Side 2
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 3
Picture this:
A strange place on the outskirts of civilisation
An island wrapped in snow and darkness
A town waiting for the sun to return
Bursting into a celebration of light
You are on the top of the world. You have joined the party. Attending the world’s northernmost film festival.
In a town that has the greatest density of bars and restaurants in the Arctic – and goes by the name ”Paris of the North”.
With 60,000 inhabitants, Tromsø is the largest town in Northern Norway.
Add 7,000 energetic students and you get the worlds most enthusiastic audience.
The result is an unbelievable 39,000 admissions, six venues, and six exciting days and nights.
Festival Director & Artistic Manager
Mr. Ola Lund Renolen
Tel.: + 47 77 75 30 90
Mobile: + 47 951 63 390
E-mail: [email protected]
Festival Producer
Mrs. Martha Otte
Tel.: + 47 77 75 30 92
Mobile: + 47 918 57 405
E-mail: [email protected]
Marketing and PR Manager
Ms. Margrethe Edelsteen
Tel.: + 47 77 75 30 91
Mobile: + 47 916 23 475
E-mail: [email protected]
Programm Consultant
Mr. David Moen
Tel.: + 47 77 75 30 98
Mobile: + 47 938 36 444
E-mail: [email protected]
Tromsø International
Film Festival
P.O. Box 285
N-9253 Tromsø
Norway
Street address
Verdensteatret
Storgt. 93b
Tel.: + 47 77 75 30 90
Fax: + 47 77 75 30 99
E-mail: [email protected]
Web: www.tiff.no
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 4
OFFISIELLE SAMARBEIDSPARTNERE
4
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 5
Troms
fylkeskommune
Tromsø
kommune
GIR DEG TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL!
STØTTESPILLERE
OFFISIELLE LEVERANDØRER
Ellers takker vi våre annonsører for deres bidrag.
5
FilmfestINNMAT_katalog_rev
6
29.12.03
16:29
Side 6
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 7
INNHOLD
CONTENTS
FICC
8
FIPRESCI
9
AURORA
10
NORWEGIAN PEACE FILM AWARD
11
Åpningsfilm PÅ HAU I HAVET / Opening ARCTIC CABARET
15
Avslutningsfilm / Closing SCHOOL OF ROCK
17
Konkurranseprogrammet / The Competition Programme (20–32)
19
Horisonter / Horizons (34–48)
33
Horisont Øst / Horizons East (50–56)
49
Kritikeruka / Critic’s Week (58–62)
57
Fokus Tyskland / Focus Germany (64–67)
63
Rett på video & Spesialforestillinger / Straight to Video & Special Screenings (70–78)
69
Film fra Nord / Films from the North (80–86)
79
Tromsøpalmen / The Tromsø Palm (80–81)
80
NUFF
90
Seminarer / Seminars
92
Rettigheter & kopikilde / Int. sales & Print Sources
95
Indeks regissører / Index Directors
96
Indeks engelske titler / Index English Titles
97
Indeks festivaltitler / Index Festival Titles
98
7
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 8
FICC
FICC (Fédération internationale des ciné-clubs) ble
grunnlagt i 1947 under Filmfestivalen i Cannes, og
er en paraplyorganisasjon for filmklubber og ikkekommersielle kinoer. Theo Angelopoulos har siden
1999 vært president i FICC.
Founded in 1947 during the Cannes Film Festival,
FICC/IFFS is an international umbrella organisation
for film societies and non-profit cinemas.
Theo Angelopoulos was elected as president of
FICC/IFFS in 1999.
Et av FICCs mål er å øke publikums interesse
for kvalitetsfilm. FICC-juryer deltar på utvalgte
filmfestivaler, som Berlin (Forum), Cottbus, Karlovy
Vary og Locarno, hvor de deler ut Don Quijoteprisen. FICCs pilotprosjekt ”Discoveries” er et
distribusjonsnettverk som formidler smal film,
spesielt Don Quijote-vinnere.
One of the aims of FICC/IFFS is to promote
outstanding film, and FICC/IFFS juries participate at
selected film festivals, such as Berlin (Forum),
Cottbus, Karlovy Vary and Locarno, where they
award the Don Quijote prize. “Discoveries” is a pilot
project initiated by FICC/IFFS to distribute Don
Quijote prize winners and other outstanding films.
Tromsø Internasjonale Filmfestival hadde æren av å
stå som vertskap for en FICC-jury for første gang i år
2000. Tromsø er også den eneste norske festivalen
som har en FICC-jury.
Tromsø International Film Festival had the honour
of hosting a FICC-jury for the first time in 2000.
Tromsø is also the only Norwegian festival that
hosts a FICC-jury.
Previous winners of
the Don Quijote-award in Tromsø:
Tidligere vinnere av
Don Quijote-prisen i Tromsø:
2000 SKIN OF A MAN,
HERAT OF A BEAST
by Hélène Angel (France)
2000 HUDEN TIL EN MANN,
HJERTET TIL ET BEIST
av Hélène Angel (Frankrike)
2001 A TIME FOR
DRUNKEN HORSES
by Bahman Ghobadi (Iran)
2001 EN TID FOR FULLE HESTER
av Bahman Ghobadi (Iran)
2002 SØSTRE
av Sergei Bodrov Jr. (Russland)
2002 SISTERS
by Sergei Bodrov Jr. (Russia)
2003 ENGELEN PÅ DEN HØYRE SKULDEREN
av Jamshed Usmonov (Tadsjikistan)
2003 ANGEL ON THE RIGHT
by Jamshed Usmonov (Tajikistan)
FICC JURY TIFF 2004
TALE SEVERINA SÆGROV HALSØR
Tromsø filmklubb, Norway
DAVID PHILLIPS
Swansea Film Society/British Federation of Film Societies
IVO ANDERLE
Kino Aero, Prague, Czech Republic
8
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 9
FIPRESCI
FIPRESCI (Fédération Internationale de la
Presse Cinématographique) er betegnelsen
på den internasjonale paraplyorganisasjonen
av profesjonelle filmkritikere og -journalister,
etablert i 1930.
Founded in 1930, FIPRESCI (Fédération
Internationale de la Presse Cinématographique) is the name of the international
umbrella organisation of professional film
critics and film journalists.
FIPRESCI består av nasjonale organisasjoner av filmkritikere, og har som formål å
fremme filmkultur og beskytte profesjonelle
interesser.
FIPRESCI consists of national organisations of
film critics, and works to promote film culture
and safeguard professional interests.
FIPRESCI er best kjent for sitt engasjement i juryer
på ulike filmfestivaler, og organisasjonen har i dag
nærmere 40 juryer internasjonalt.
FIPRESCI is mostly known through its involvement
in juries at different film festivals. Presently there
are FIPRESCI juries at almost 40 international film
festivals.
FIPRESCI-juryen deler ut ”Den Internasjonale
Kritikerprisen”, som i noen tilfeller blir vurdert som
like viktig som de offisielle juryprisene i og med at
det normalt bare tildeles én slik pris per festival.
The FIPRESCI-jury awards ”The International Critic’s
Award”, which, as it is normally only presented to
one film per festival, is in some cases regarded as
equally important as official jury prizes.
FIPRESCI-prisen tildeles ut fra et kriterium om ӌ
fremme filmkunsten og å oppmuntre den nye og
unge filmen”.
The criteria for the FIPRESCI award is “to promote
film art and to encourage new and young cinema”.
Previous FIPRESCI winners
in Tromsø:
Tidligere FIPRESCI vinnere
i Tromsø:
2001 THE GODDESS OF 1967
by Clara Law (Australia)
2001 THE GODDESS OF 1967
av Clara Law (Australia)
2002 LATE MARRIAGE
by Dover Koshashvili
(Israel, Frankrike)
2002 SENT BRYLLUP
av Dover Koshashvili
(Israel, Frankrike)
2003 KITCHEN STORIES
by Bent Hamer (Norway)
2003 SALMER FRA KJØKKENET
av Bent Hamer (Norge)
Special Mention:
DIARY FROM A FAREWELL
by Grete Kvaal (Norway)
Special Mention:
DAGBOK FRA EN AVSKJED
av Grete Kvaal (Norge)
FIPRESCI JURY TIFF 2004
SHAHLA NAHID
France - Radio France Internationale
NEIL YOUNG
UK - City Life, Time Out, Jigsaw Lounge
CHARLOTTE GLASER MUNCH
Norway - Film&Kino
9
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 10
AURORA
Aurora deles ut av Tromsø Internasjonale Filmfestival i samarbeid
med Norsk Filminstitutt.
Auroraprisen er på 75 000 norske kroner (ca. 10 000 euro), og skal
sikre at prisvinneren får ordinær kinodistribusjon i Norge.
Aurorastatuetten går til filmens regissør.
Aurora er personifikasjonen av morgenrøden. I følge gresk og romersk
mytologi er hun datteren til titanen Hyperion, søsteren til solguden
Helios og månegudinnen Selene. Hun er mor til kveldsstjernen
Hesperus. Aurora er et lyspunkt, og hun har da også fått nordlyset
oppkalt etter seg: Aurora Borealis.
Tromsø Internasjonale Filmfestival arrangeres på tampen av
mørketida, mens det ennå er fullt mulig å observere det fascinerende
nordlyset. Festivalen avsluttes 18. januar, tre dager før den offisielle
soldagen i Tromsø, når ildkulen for første gang er synlig på himmelen
igjen etter at den forsvant i november.
Juryen skal bedømme alle filmene i konkurranseprogrammet.
TIDLIGERE PRISVINNERE /
FORMER AWARD WINNERS
The Aurora Award is presented by Tromsø International Film
Festival and the Norwegian Film Institute. The award of NOK
75.000 (approx. 10.000 Euros) is intended to secure a Norwegian
distributor for the film. The Aurora statuette is presented to the
director of the film.
Aurora is the personification of the morning light. According to
Greek and Roman mythology, she is the daughter of the titan
Hyperion and sister of the sun god Helios and the moon goddess
Selene. She is the mother of the evening star Hesperus. The
northern lights have been named after her: Aurora Borealis.
Tromsø International Film Festival takes place at the end of the dark
season, and the fascinating northern lights can still be observed.
The festival ends three days prior to the official sun day in Tromsø,
when that fireball becomes visible again after two months of absence.
The jury evaluates all the films in the Competition Programme.
JURYEN / THE JURY 2004
JAN LANGLO, juryleder
GØRILD MAUSETH, skuespiller/actress
TERJE EIDSVÅG, filmkritiker/film critic
10
2000 Ildiko Eneydi
MAGIKEREN SIMON /
SIMON MAGUS /
SIMON THE MAGICIAN
2001 Pavel Lounguine
BRYLLUPET / LA NOCE /
THE WEDDING
2002 Alfonso Cuarón
OG MORA DI OGSÅ /
Y TU MAMÁ TAMBIÉN /
AND YOUR MOTHER TOO
2003 Jamshed Usmonov
ENGELEN PÅ DEN HØYRE SKULDER/
ANGEL ON THE RIGHT
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 11
Programrådet har
nominert følgende filmer:
These films are the
nominees:
DET SISTE TOGET /
THE LAST TRAIN
Aleksey German Jr.
Russland / Russia
DONAU, DUNA, DUNAJ,
DUNAV, DUNAR
Goran Rebic
Østerrike / Austria
DRAKEN / THE KITE
Randa Chabal Sabbag
Libanon / Lebanon
FOG OF WAR, THE
Errol Morris
USA
GODMORGEN, NATT /
BUONGIORNO, NOTTE
Marco Bellochio
Italia / Italy
IN THIS WORLD
Michael Winterbottom
Storbritannia / UK
OSAMA
Siddiq Barmak
Afghanistan
POTESTAD
Luis César D’Angiolilo
Argentina
RESERVEDELER /
SPARE PARTS
Damjan Kozole
Slovenia
ER/
STILLHETEN MELLOM
TO TANKER /
THE SILENCE BETWEEN
TWO TOUGHTS
Babak Payami
Iran
TOTEM: THE RETURN OF
THE G’PSGOLOX POLE
Gil Cardinal
Kanada / Canada
Fra statuttene / From the statutes:
Den Norske Fredsfilmprisen/Norwegian Peace Film Award (NoFPA) skal
gis til en film som setter søkelys på direkte, strukturell eller kulturell
vold, og på en kreativ og kunstnerisk måte bidrar til forebygging eller
reduksjon av vold/krig.
The Norwegian Peace Film Award (NoFPA) is given to a film spotlighting
direct, structural or cultural violence, and which in a creative, artistic way
contributes to the prevention or reduction of violence/war.
Film har en enorm kraft. Som oftest diskuteres dette som et
samfunnsproblem. Vi ønsker å fokusere på filmens positive kraft. Vårt
engasjement for filmen og fortellingen er genuint konstruktivt og
positivt. Vi tror på fortellingens styrke. Vi tror at filmene vi viser spiller
en rolle, at de påvirker, at de formidler kunnskap, positive holdninger
til fremmede kulturer og fremmede retninger innenfor vår egen kultur.
Vi tror på filmer som har ambisjoner om å formidle tanker om en bedre
verden, filmer som tør reise seg opp og rope ut sin urett, filmer som
konfronterer maktstrukturer og undertrykkingsmekanismer i verdenssamfunnet. Derfor har vi sammen med Centre for Peace Studies (CPS)
ved Universitetet i Tromsø og Studentnettverk for Fred (SNF), opprettet
Fredsfilmprisfondet og innstiftet ”Den Norske Fredsfilmprisen”.
Fordi vi tror på det!
Film has enormous power. Most often this is regarded as a problem for
society. We want to focus on the positive power of storytelling in films. Our
involvment in film and storytelling is genuinely constructive and positive.
We believe in the power of a story. We think that the films we screen at
the festival do matter, that they have an influence, that they impart
knowledge, positive attitudes towards foreign cultures and lesser-known
aspects of our own culture. We believe in films that have ambitions to
contribute to the expression of thoughts of a better world, films that dare
stand up and cry out about abuse, films that confront power structures
and oppression mechanisms in the global society. This is the reason why
we, together with Centre for Peace Studies (CPS) at the University of
Tromsø and Student Network for Peace (SNP), have established the Peace
Film Award Fund and ”The Norwegian Peace Film Award”. Because we
believe in it!
Ola Lund Renolen
Festivalsjef / Festival director
JURY 2004 / THE JURY 2004
AGNETE SCHØNSBY peace researcher PRIO
ÅSNE SEIERSTAD journalist
MARI GALCKESTAD student, Peace Studies at the University of Tromsø
PÅL BANG HANSEN film critic/journalist
11
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
STYRELEDER
PRESIDENT OF
THE BOARD
Kåre Sørensen
Årets filmfestival er alltid den
beste i festivalens historie!
Hvert år topper vi festivalen,
spisser temaer og legger til nye
ting. Vi vet utmerket godt at
festivaler kan stivne i form og
innhold. Den neste festivalen blir
fort lik den forrige som var lik sin
forgjenger. Gjentagelser kan være
hyggelige og tradisjonsbærende,
men da må de ha et innhold som
står seg i historiens lys. Å dra til
Tromsø på filmfestival må være
like spennende for den som
kommer hit for første gang,
og for de av oss som har vært her
bestandig. De første møter sødme
og gleden over å finne noe
gjenkjennbart i møtet mellom de
gode filmene og seminarene,
de nye som møter andre nye,
traverne som møter andre gamle
travere, nye som møter traverne
og traverne som møter de nye, i
filmsalene, på gata, restaurantene
og pubene, er festivalens sjel. De
gode filmene er Filmfestivalens
nav, seminarene og møtene er
eikene, og selve hjulet snurrer
rundt det sosiale livet som alle vi
deltagere på alle nivåer er med på
å lage. Skal festivalen leve og
vokse må vi hegne om alt dette,
men samtidig fornye oss slik at
Tromsø Internasjonale Filmfestival
alltid vil ligge i vår bevissthet som
spenningens og opplevelsenes
begivenhet.
12
16:29
Side 12
The current film festival is always
the best in the entire history of
the festival! Every year we top the
festival, sharpen the themes and
add new things. We realise
perfectly well that festivals can
stagnate in form and content. The
next festival may soon feel similar
to the previous one, which was
similar to the one before that and
so on. Repetitions may be nice
and preserve traditions, but then
they must have a content that will
endure the light of history. To go
to the festival in Tromsø must be
as exciting for the newcomer as
for those of us who have been
here from the dawn of time.
The sweetness of the first meeting
and the pleasure of finding
something familiar, when
encountering good films and
seminars, newcomers meeting
other newcomers, veterans
meeting other veterans,
newcomers meeting veterans,
veterans meeting newcomers, in
cinemas, streets, restaurants and
pubs – this is the soul of the
festival. The good films are the
festival’s hub, seminars and
meetings are the spokes, and the
wheel itself spins around the social
life that all we participants create
together. If the festival shall live
and grow we must protect all this,
but at the same time renew
ourselves so that the Tromsø
International Film Festival will
remain in our consciousness as
an event of excitement and
adventure.
FESTIVALSJEFEN
FESTIVAL
DIRECTOR
Ola Lund Renolen
Med TIFF 2004, den fjortende, er
en epoke over. TIFF 2005 vil bli
arrangert i helt nye og moderne
lokaler og med nye koster i
ledelsen. Utfordringen vil bli å ta
med seg det positive med det
gamle inn i det nye, og samtidig
fornye seg. For Filmfestivalen vil
det også bli et veldig spennende
år med tanke på det som skal skje
med Verdensteatret. Vi har en
ambisjon om å la dette unike
bygget huse en kreativ paraplyorganisasjon hvor TIFF skal være
bærebjelken. Et Regionalt Filmens
Hus vil være avhengig av at
husets drift finansierer seg selv,
men vi vil også være helt
avhengige av en eller annen form
for offentlig støtte. 2004 vil derfor
bli et viktig år for det nye styret
og den nye ledelsen. Det vil bli
levert en søknad til Kulturdepartementet allerede i januar,
og det må jobbes strukturert og
målorientert fra alle hold for at vi
skal få dette til. Men før det skal vi
kose oss med merkelige filmer fra
hele verden, for aller siste gang i
Fokus kino. Vi skal kose oss med
en by som gir av seg selv. Vi skal
se bort på det nye kinobygget
som reiser seg på nabotomta og
bli litt nysgjerrige, hvordan blir det
å se film der inne tro – i Norges
beste kinoanlegg? Så skal vi
begynne å glede oss til å komme
tilbake til Tromsø i januar 2005,
alle vi som reiser bort herfra når
festivalen i 2004 er ferdig!
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
An era will be over with TIFF
2004, the fourteenth edition of
our festival. TIFF 2005 will be
organised in completely new and
modern facilities, and with new
people in the management. The
challenge is to keep the positive
things and at the same time renew
ourselves. For the Film Festival it
will be a very exciting year also
with Verdensteatret in mind.
We have the ambition to let this
unique building house a creative
umbrella organisation, with TIFF in
charge. This kind of regional
”Filmens Hus” will be dependent
on a self-financing operation of
the house, but also on some form
of public support. Therefore, 2004
will be an important year for the
new board and the new
management. Already in January
we will submit an application to
the Department of Culture, and to
achieve this a structured and goaloriented effort is required from all
parties. But before then, we will
enjoy seeing strange films from all
over the world, though for the last
time in Fokus Cinema. We will
have a good time in a city that
gives of itself. We will look over at
the new cinema building being
constructed on the neighbouring
lot and become a little curious,
how will it be to watch film in
there– in what will be the best
cinema in Norway? Then we shall
start looking forward to returning
to Tromsø in January 2005, each
of us leaving for home when the
2004 festival is over!
FESTIVALPRODUSENTEN
FESTIVAL PRODUCER
Martha Otte
Siden festivalens fødsel for fjorten
år siden har Fokus kino vært
festivalens pulserende hjerte ei
knapp uke i januar. Den har stått
og pumpa tusenvis av festival-
16:29
Side 13
deltakere inn og ut og rundt om i
byen. Et hektisk sentrum for
festivalens liv. Festivalens motto er:
”Vi gjør de små filmene til store
filmopplevelser”. Vi har utvilsomt
fått mye gratis fra Fokus kino,
mastodontbygget. Alt blir liksom
større der uansett. Men det er
ikke bare størrelsen det kommer
an på. Det ligger millioner av
filmopplevelser lagra i veggene på
Fokus – bygget rommer alle våre
kinobesøk gjennom over 30 års
bruk – og vi får litt av dem tilbake
hver gang vi setter oss i et
kinosete der for å se film. Nå må
festivalen ta farvel med Fokus kino
– det er ingen vei tilbake. Mens
kinopublikummet i Tromsø gleder
seg sinnsykt til å få et utvida
tilbud gjennom hele året, klør
festivalledelsen seg i hodet og sier:
”Filmfestival i flerkinobygg? Hvor
blir det av historien vår? Hvor blir
det av festivalens hjerte?”
Vi har inntrykk av at hele byens
hjerte banker for festivalen, så det
skal egentlig ikke være noe
problem. Vår jobb blir å forberede
den nye formen slik at alle kjenner
seg igjen i TIFF 2005. Vi skal gjøre
oss klare til å skrive et nytt
kapittel. Nok et moment som
preger årets arrangement er at vi
tar farvel – ikke bare med en,
men med to festivalsjefer.
Vemodig, men også dette er et
spørsmål om vekst, om forandring
– viktige elementer i vår profil,
elementer vi skal dyrke. Vi må
greie kunsten å være fersk og
erfaren samtidig. Det er først og
fremst byen Tromsø som har gjort
Filmfestivalen til det den er, og det
skal det fortsatt være!
Since the birth of the festival
fourteen years ago, Fokus Cinema
has been the festival’s throbbing
heart for one short week in
January. It has been pumping
thousands of festivalgoers in and
out and around the city – a hectic
centre of the festival’s life. Our
motto is ”We turn small films into
big film experiences”. Doubtlessly,
we have been helped a lot by the
giant size of Fokus Cinema.
Somehow, everything seems
bigger there no matter what. But
it is not only size that matters.
Millions of film adventures are
stored in the walls of Fokus – the
building contains all our visits to
the cinema through more than 30
years of use – and we get a little
of them back every time we sit
down in there to watch a film.
Now the festival must bid farewell
to Fokus Cinema - there is no
turning back. Of course, film
lovers in Tromsø are eagerly
looking forward to the opportunity
to see more films all through the
year, but the festival organisers
scratch their head, asking: ”Film
festival in a multiplex? Where will
our history go? Where will the
festival’s heart go?” We have the
impression that the entire city’s
heart beats for the festival, so it
should not really be any problem.
Our job is to prepare a new
framework so that everyone will
feel at home also at TIFF 2005.
We are ready to write a new
chapter. Another thing marking
this year’s festival is that we bid
farewell to not only one, but two
festival directors. This is sad, but
also a question of growth and
change – important elements of
our profile, elements to cultivate.
We have to succeed at being new
and experienced at one and the
same time. First and foremost it is
the city of Tromsø that has made
the festival what it is, and it shall
continue to be that way!
13
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 14
Velkommen om bord i festivalskipet
MS Nordlys ved kai i Tromsø
Nordlysfestivalen 21. - 25. januar 2004
Frokost, lunsj, middag, møljecruise, kakebuffet
og festivalkro. For nærmere informasjon
eller bordbestilling, kontakt skipet på telefon
948 69 920 eller e-post [email protected]
verdens vakreste sjøreise
14
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 15
ÅPNINGSFILM / OPENING
PÅ HAU I HAVET
PÅ HAU I HAVET
ARCTIC CABARET
Norge / Norway 2004
Director: Knut Erik Jensen
Running time: 1h 42m
Norwegian distribution: SF
Regissøren
Knut Erik Jensen (f. 1940 i
Honningsvåg) studerte fransk,
russisk og historie før han gikk
på London International Film
School. Han startet sin karriere
som dokumentarfilmskaper
for NRK tidlig på 70-tallet.
The Director
Knut Erik Jensen (b. 1940,
Honningsvåg) studied French,
Russian and History before he
went on to the London
International Film School.
He started his career as a
documentary filmmaker for
the NRK in the early 70s.
Filmografi
1993 STELLA POLARIS
1997 BRENT AV FROST /
BURNT BY FROST
2000 NÅR MØRKET ER
FORBI /
PASSING DARKNESS
2001 HEFTIG OG
BEGEISTRET / COOL
AND CRAZY (doc.)
2002 HEFTIG OG
BEGEISTRET – PÅ
SANGENS VINGER (doc.)
2004 PÅ HAU I HAVET /
ARCTIC CABARET (doc.)
Et burleskt, sprudlende og fargerikt møte med det lokale revymiljø på
Magerøya. Vi blir kjent med de lokale revyheltene – gamle, unge, kvinner
og menn – og får høre deres historier. Revyinnslagene gir oss ramsalte
replikker og saftig humor. Dette er en reise i tid og rom fylt med intime og
menneskelige skildringer fra fortid og nåtid, drevet fram av sang og musikk
med det arktiske landskap som bakteppe. For den tilreisende kan Magerøya
fortone seg som naken, forblåst og ugjestmildt. Men for en fisker som
runder det siste magre nes etter en hard tørn på havet og ser lysene fra
været dukke opp i vinternatten, er det den lune, varme havn. Væremåte,
humor, alvor og fritid har alltid vært preget av hvordan det har gått på
havet. Galgenhumoren, selvironien og håpet har vært nødvendig for å
overleve under så utsatte forhold. De lokale revyene har blitt et fristed
der den livsbærende latteren har bidratt til at folk har holdt ut.
Overskuddsfenomenet har blitt et overlevelsesfenomen.
A burlesque, high-spirited and colourful encounter with the local cabaret
community on Magerøya. We become familiar with the local cabaret heroes
– old, young, women and men – and hear their stories. Scenes from the
cabarets deliver racy lines and juicy jokes. This is a journey in time and
space, brimming with intimate and human portraits from past and present,
driven by song and music against a backdrop of arctic landscape. For a
visitor, Magerøya may seem naked, windswept and uninviting. But for a
fisherman rounding the last, small headland after a tough time at sea,
spotting the lights of the fishing village in the winter night, it is a cosy, warm
haven. Behaviour, humour, seriousness and leisure time have always been
shaped by how the fishing has gone. Gallows humour, self irony and hope
have been necessary to survive under such difficult circumstances. The local
cabarets have become a refuge where life-boosting laughter has
contributed to make people endure. A phenomenon of surplus energy has
become a phenomenon of survival.
15
FilmfestINNMAT_katalog_rev
16
29.12.03
16:29
Side 16
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:29
Side 17
AVSLUTNINGSFILM / CLOSING
USA 2003
Director: Richard Linklater
Cast: Jack Black, Mike White,
Joan Cusack
Running time: 1h 48m
Norwegian distribution: UIP
Regissøren
Richard Linklater (f. 1960) representerer
innbegrepet på amerikansk uavhengig
film. Han begynte sin karriere i film med
å starte en filmklubb i Austin, Texas.
Han er en selvlært filmskaper som slo
gjennom med en avslappet,
eksperimentell film uten verken
fortellerstruktur eller hovedpersoner.
SLACKER har etter hvert oppnådd
klassikerstatus. Det er blitt sagt om hans
siste film, THE SCHOOL OF ROCK, at
den ligger så langt fra SLACKER som du
kan komme og fortsatt bruke et
filmkamera; samtidig er den likevel
absolutt Linklater.
The Director
Richard Linklater (b. 1960) represents the
essence of American independent film.
He started his career in film by founding
a film club in Austin, Texas. He is a selfeducated filmmaker whose first film
was considered laid-back, experimental,
lacking both a story line and characters.
About his new film,
THE SCHOOL OF
ROCK, it has been said
it is “as far from
SLACKER as you could
possibly get and still be
using a motion picture
camera – but still it is so Linklater”.
Filmografi
1987 IT’S IMPOSSIBLE TO LEARN TO
PLOW BY READING BOOKS
(Super 8)
1989 SLACKER
1993 DAZED AND CONFUSED
1995 BEFORE SUNRISE
1996 SUBURBIA
1998 THE NEWTON BOYS
2001 TAPE
2001 WAKING LIFE
2003 LIVE FROM SHIVA’S DANCE
FLOOR (21 M SHORT FILM)
THE SCHOOL OF ROCK
Avslutningsfilm med prisutdelinger /
Closing film with award ceremonies
“I serve the society by rocking!”, proklamerer Dewey Finn, som
sover lenge om dagen og rocker heftig om natta – i alle fall
inntil han blir sparket fra bandet sitt, og risikerer å måtte flytte
på gata fordi han er alvorlig på etterskudd med husleien.
Rocker-livstilen er umulig uten et visst minimum av inntekter,
og Dewey blir tvunget til å få seg en jobb. Tilfeldigheter vil ha
det til at en jobb detter i fanget hans akkurat når nøden er
størst, men de formelle kvalifikasjonene er heller skrale. Du
trenger ikke å bry deg om rock for å bli et offer for denne
filmens sjarmoffensiv. Komikeren/rockeren/skuespilleren Jack
Black alias Dewey Finn går løs på oppgaven med dødsforakt, og
han elsker rock på vegne av alle. Dette er hans livs rolle, eller
som han sier i filmens dramatiske klimaks: “God of Rock, thank
you for this chance to kick ass.”
“I serve the society by rocking!”, Dewey Finn proclaims – just
before he gets kicked out of his band and is close to being
evicted by his housemate for not paying his share of the rent.
No more sleeping all day and rocking all night – Dewey has to
confront the overhanging threat of a day job. Coincidence will
have it that a juicy job opportunity drops squarely into his lap
at the most critical moment. Never mind that he´s not qualified
for the job – at least not formally. You don’t need to be a lover
of rock to love this movie. It works its charm on everyone
regardless of age and musical orientation. Comedian/rock
musician/actor Jack Black plays Dewey with body and soul, and
he loves rock enough for everybody. This is the role of his life
– or, as he says in the film’s dramatic climax: “God of Rock,
thank you for this chance to kick ass.”
17
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 18
FREEZE FRAME ‘04
Fremtidens filmskapere åpenbarer seg på lerretet utendørs. Velkommen til Freeze Frame ’04. Midt i
byen, mellom våre visningssteder, finner du årets utekino. Bruk muligheten til å få med deg de beste
produksjonene fra filmstudentene i Volda, Lillehammer, Stavanger, Trondheim og Oslo, og utvalgte
kortfilmer av andre unge filmskapere. Tirsdag 13. til lørdag 17. januar kl 1500-1900.
13. JANUAR
KL. 15:00 Åpning med overraskelser, påfølgende
med visning av et knippe kvalitetskortfilmer
KL. 16:00 Studentfilm 1, skolefilm
Kl. 17:00 Young in motion,
utvalgte kortfilmer av unge filmskapere
Kl. 18:00 Studentfilm 1, skolefilm
14. 15. 16. 17. JANUAR
Kl. 15:00 Young in motion
Kl. 16:00 Studentfilm 2-5, skolefilm
Kl. 17:00 Young in motion
Kl. 18:00 Studentfilm 2-5, skolefilm
Studentfilmene vises to ganger daglig. Se lommeprogrammet for detaljer. Ta på lua og vottene, og la
deg imponere av neste generasjon filmskapere. Her blir det mye bra!
18
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 19
KONKURRANSEPROGRAMMET
THE COMPETITION PROGRAMME
Fire priser skal deles ut av fire juryer i
Konkurranseprogrammet:
Four prizes will be awarded by four juries
in the Competition Programme:
–
–
–
–
–
–
–
–
Auroraprisen
FIPRESCI
Don Quijote-prisen
Den Norske Fredsfilmprisen
Konkurranseprogrammet består utelukkende av filmer fra den internasjonale
arenaen som ikke er eldre enn to år og
som aldri tidligere er vist i Norge. De fleste er
også skandinaviske og nordiske premierer.
Utvalget er gjort av programsjefen i samråd
med programrådet. Filmene er valgt ut fra
rene kunstneriske kriterier.
the Aurora Award
the FIPRESCI award
Don Quijote award
The Norwegian Peace Film Award
The competition programme consists
exclusively of films from the international
arena, not older than two years and never
before screened in Norway. Most of them
are also Scandinavian and Norwegian
premieres. The selection has been made
by the Head of Programming in consultation with the Programming committee.
The films are selected solely for artistic
reasons.
Ola Lund Renolen
Programsjef / Artistic Manager
PROGRAMKOMITEEN HAR NOMINERT FØLGENDE FILMER TIL AURORA, FIPRESCI OG FICC-PRISENE:
The following films are nominated by the programme committee:
Argentina
Armenia
Austria/Yugoslavia
Brazil
France/Georgia
Germany
Germany/Mongolia
Iran
Italy
Lebanon/France
Norway
Russia
Slovenia
United Kingdom
Ana and the Others / Ana y los Otros / Ana og de andre
Celina Murga
Vodka Lemon
Hiner Saleem
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunar
Goran Rebic
In the Middle of the World / O caminho das nuvens / Midt i verden Vicente Amorim
Since Otar Left / Depuis qu’Otar est parti / Etter at Otar dro
Julie Bertucelli
Distant Lights / Lichter / Lys i det fjerne
Hans-Christian Schmid
The Story of the Weeping Camel /
Historien om den gråtende kamel
Byambasureun Daraa & Luigi Falorni
Silence BetweenTwo Thoughts /
Stillheten mellom to tanker
Babak Payami
God Morning, Night / Buongiorno, notte / God morgen, natt
Marco Bellocchio
The Kite / Le cerf-volánt / Draken
Randa Chahal Sabbag
På hau i havet
Knut Erik Jensen
Granny / Babusja / Bestemor
Lidia Bobrova
Spare Parts / Rezervni deli / Reservedeler
Damjan Kozole
16 Years of Alcohol
Richard Jobson
Alle juryene kan på selvstendig grunnlag vurdere filmer utenom det forhåndsnominerte programmet.
De nominerte filmene til Den Norske Fredsfilmprisen er merket med
19
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 20
16 YEARS OF ALCOHOL
16 YEARS OF ALCOHOL
16 YEARS OF ALCOHOL
Storbritannia, Skottland /
Great Britain, Scotland 2003
Director: Richard Jobson
Cast: Kevin McKidd, Laura Fraser,
Susan Lynch, Ewen Bremner,
Stuart Sinclair Blyth
Running time: 1h 42m
Sales: Fortissimo
Regissøren
Fortid i den skotske rockgruppen
The Skids. Utga på 80-tallet bøker
og diktsamlinger på plate. Jobbet
som journalist. Ble TV-vert. Kom
over i filmproduksjon, og har nå
debutert som spillefilmregissør.
16 YEARS OF ALCOHOL er delvis selvbiografisk og ikke så
alkoholfiksert som tittelen antyder. Riktignok er Frankie en ung mann
med en litt trøblete start på livet, og han oppdager tidlig alkoholens
dobbelhet: sødmen og bakrusen. Det handler allikevel mer om en ung
manns identitetskrise. Han oppdaget tidlig i livet farens svik, som skulle
brenne seg fast og få konsekvenser for egne valg senere. Frankie blir
ingen hyggelig ung mann, han blir en ufordragelig slåsskjempe og bølle.
Etter 16 år i alkoholens tegn bestemmer han seg for å bryte, søke hjelp,
og det går ikke så verst – en stund! Filmen er usedvanlig stilsikker. Den
pendler helt naturlig mellom å være veldig ”rockete” med et vekselvist
veldig kult uttrykk – over til scener av mer positivt ladet, sentimental
britisk pubestetikk à la Terence Davies. Fantastiske skuespillere og en
spennende bruk av musikk: en pen blanding av Jim Reeves, Iggy Pop,
Lou Reed, Roxy Music og Gillian Welch.
16 YEARS OF ALCOHOL is partly autobiographical and not as fixated
on alcohol as the title might suggest. Certainly, Frankie is a young man
with a somewhat troublesome start in life, and early on he discovers
the two sides of alcohol: the sweetness and the hangover. Still, this is
more about the identity crisis of a young man. Early in life he realises
his father’s betrayal, which burns itself into his psyche, influencing his
choices later in life. Thus, Frankie does not become a nice young man,
instead a detestable fighter and bully. After 16 years under the sign of
alcohol, he decides to break free and looks for assistance – and it goes
quite well – for a while! The film’s style is extraordinarily assured.
It shifts, in a totally natural way, between a very ”rock” attitude,
with an alternately ultra-cool look – to scenes with a more positive,
sentimental British pub aesthetic, recalling Terence Davies. Fantastic
actors and an exciting use of music: a nice mixture of Jim Reeves, Iggy
Pop, Lou Reed, Roxy Music and Gillian Welch.
20
The Director
Former member
of Scottish rock
band The Skids.
In the eighties,
published books
and poetry
collections on
records.
Worked as a
journalist, then
became a TV
host. Entered film production, and
has now made his debut as
feature film director.
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 21
ANA OG DE ANDRE
ANA Y LOS OTROS
ANA AND THE OTHERS
Argentina 2003
Director: Celina Murga
Cast: Camila Toker, Ignacio
Uslenghi, Natacha Massera, Juan
Cruz Díaz La Barba
Running time: 1h 20m
Sales: Celina Murga
Regissøren
Hun er født i 1973. Har jobbet
som regiassistent og laget flere
kortfilmer. Underviser for tiden
også i film på Universitetet i
Buenos Aires. ANA OG DE
ANDRE er hennes regidebut som
spillefilmregissør.
The Director
She was born in 1973. Has worked
as an assistant director and has
made several shorts. For the time
being she also teaches film at the
Buenos Aires University. ANA
AND THE OTHERS is her debut
as a feature film director.
Filmograf
2003 ANA OG DE ANDRE /
ANA AND THE OTHERS
Ana er en ung kvinne som kommer hjem til gamlebyen i provinsen
etter flere år i hovedstaden. Hun er på grensen til å tre inn i den
alvorlige delen av voksenlivet; studietiden er definitivt over. Hun
treffer igjen gamle venner og studiekamerater. Han og hun er blitt
sammen, han som var sammen med henne har fått barn med den
andre osv. Ana blir invitert på en gjenforeningsfest, og hun begynner
å spørre etter en gammel venn. Det hele utvikler seg til en
melankolsk reise som etter hvert får en eksistensiell slagside. Vennen
fra fortiden er vanskelig å oppspore, og det hele blir en liten
detektivhistorie. Filmens sluttscene er særegen og ikke så rent lite
frekk overfor oss tilskuere. Celina Murgas stil er enkel: slentrende
fortalt i rene bilder og hverdagslig tempo – ikke ulikt stilen mange
forbinder med Eric Rohmers filmer.
Ana is a young woman returning to her home town in the province
after several years in the capital. After having finished her studies, she
is now on the verge of entering the serious part of grown-up life. She
meets old friends and fellow students again. Some of them have
become lovers, someone originally being the boyfriend of one girl has
now a child with another; things like that. Ana is invited to a reunion
party where she starts asking around for an old friend. The situation
develops into a melancholy journey that over time turns increasingly
existential. The film becomes somewhat of a detective story, since the
friend from the past is difficult to track down. The last scene is peculiar,
displaying a somewhat cheeky attitude to the audience’s expectations.
Celina Murga’s style is simple: clean images delivered at an everyday,
sauntering pace, recalling Eric Rohmer’s films.
21
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 22
BESTEMOR
BABUSJA
GRANNY
Russland 2003
Director: Lidia Bobrova
Cast: Nina Shubina, Olga
Onoshenko, Anna Ovsyannikova,
Vladimir Kulakov, Sergei Anufriev
Running time: 1h 37m
Sales: Vision
Regissøren
Lidia Bobrova er født i 1952.
Studerte historie før hun begynte
på filmskolen VGIK i Moskva.
Hennes andre spillefilm,
I DET LANDET, vant Importprisen
(nåværende Auroraprisen) under
TIFF i 1999.
Filmen åpner med den alltid tilstedeværende bestemoren Tusya i
relativt ung alder som rydder, baker, vasker og trøster barnebarna
når de skriker. Etter introduksjonen er barnebarna blitt voksne og
bestemor gammel. Vi er i nåtidens Russland. Når datteren blir syk og
svigersønnen ikke vil ta seg av henne lengre, blir Tusya sendt for å bo
hos sin søster. Søsteren havner på sykehus og Tusya opplever å bli
sendt fra familiemedlem til familiemedlem. Alle har de en mer eller
mindre god grunn for ikke å ta henne i hus. Filmen er en bitter
skildring fra en nasjon med store sosiale problemer. Eldreomsorgen
er dårlig utbygd og ansvaret overlates til den enkelte. Men her er
også galgenhumor, surrealisme og hjertevarme.
In a house by a lake, vital Tusya long-sufferingly manages her
daughter’s household. When her daughter becomes ill years later, her
son-in-law Ivan forces the old woman to give her house to her
grandchildren, and he carts her off to her sister Anna’s. Anna has to
deal with her drunkard of a son Vitya, though her daughter Líza is a
successful journalist in Moscow. The sisters recall their past, living in
harmony with each other and their neighbours. Then Anna breaks
her hip and has to go to hospital … The episodic plot, interlarded with
shots of the northern landscape, offers a cross-section of Russian
society and highlights the mentality and characteristic attitudes of
people coping with the current economic transformation.
22
The Director
Lidia Bobrova (b. 1952) first
studied history at Leningrad State
University (1975), then went on to
graduate in screenwriting from
Moscow’s VGIK film school (1983).
Her writer-director films focus on
contemporary country folk, and
she often works with amateur
actors.
Filmografi
1991 HEY, YOU GEESE
1997 I DET LANDET /
IN THAT LAND
2003 BESTEMOR / GRANNY
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 23
DONAU, DUNAJ, DUNA, DUNAV, DUNAREA
DONAU, DUNAJ, DUNA, DUNAV, DUNAREA
DONAU, DUNAJ, DUNA, DUNAV, DUNAREA
Kandidat til
Østerrike, Jugoslavia /
Austria, Yugoslavia 2003
Director: Goran Rebic
Cast: Robert Stadloeber, Annabelle
Mandeng, Florin Piersic jr., Sonja
Savic, Svetozar Cvetkovic, Denisa
Dér, Christi Jacob, Volodymir
Goryansky
Running time: 1h 30m
Sales: Austrian Film Comission
Regissøren
Født i 1968 i Jugoslavia, men er
nå bosatt i Wien med østerriksk
statsborgerskap. Har laget en
rekke kortfilmer og dokumentarfilmer, og fikk en ærespris for sin
debutfilm under filmfestivalen i
Karlovy Vary i 1997.
The Director
Born in 1968 in Yugoslavia, but
now an Austrian citizen living in
Vienna. Has made numerous
shorts and documentaries, and
received an honorary award for
his debut film at the Karlovy Vary
festival in 1997.
Filmografi
1990 DOMOVINA (short)
1991 DURING THE MANY
YEARS (Documentary)
1992 AM RANDE DER WELT
(Documentary)
1997 JUGOFILM
2000 THE PUNISHMENT
(Documentary)
2003 DONAU, DUNAJ, DUNA,
DUNAV, DUNAREA
Dette er på ingen måte noen filmatisering av Claude Magris
fantastiske bok Donau, men regissøren bruker elven og det
geografisk spennende og konfliktfylte området den renner gjennom
for å fortelle en historie om det å være menneske. Donau renner
gjennom Balkan, Europas urolige hjørne. Verdenskriger, borgerkriger,
etniske motsetninger – mye uro og konflikter har sitt utspring herfra,
og mange myter og klisjeer! På en elvebåt med en østerriksk kaptein
befinner det seg et broket mannskap med fortid fra forskjellige deler
av denne regionen. Denne gjengen legger i vei fra Wien nedover
elven mot munningen ved byen Sulina 1 927 km lenger nede!
På veien ser vi et ødelagt Vukovar etter krigen mellom kroatene og
serberne på 90-tallet. I Novi Sad ser vi resultatet av NATObombingen noen år senere. Det blir en reise gjennom en ødelagt
fortid, en reise hvor man konfronteres med samtiden, en reise mot en
ny og positiv fremtid!
This is not, by any means, an adaptation of Claude Magri’s marvellous
novel Donau, but the director uses the river and the exciting, conflictridden area it runs through to tell a story about being human. Donau
runs through the Balkans, the turbulent corner of Europe. World wars,
civil wars, ethnic strife – much unrest, many wars have originated
from here, as well as many myths and clichés. On a riverboat with an
Austrian captain we find a motley crew with their pasts from various
parts of the region. Starting from Vienna, this bunch travels to the
river outlet by the city of Sulina, 1,927 kilometers downriver! On the
way we see a destroyed Vukovar after the war between Croats and
Serbs in the nineties. In Novi Sad we see the result of the NATO
bombing a few years later. The film becomes a journey through a
ruined past, a journey confronting oneself with present times, a
journey towards a new and positive future!
23
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 24
DRAKEN
Kandidat til
LE CERF-VOLÁNT
THE KITE
Libanon, Frankrike /
Lebanon, France 2003
Director: Randa Chahal Sabbag
Cast: Flavia Bechara, Maher
Bsaibes, Ziad Rahabani
Running time: 1h 20m
Sales: Flach Pyramide
Uten at de direkte trenger å sammenlignes, kan vi nesten ikke snakke
om DRAKEN uten å nevne Elia Suleimans GUD GRIPER INN. Der
hvor Suleiman er konfronterende og direkte politisk, er Sabbag mer
forsonende og humanistisk. Det er derfor vi finner filmen verdig som
en kandidat til Den Norske Filmfredsprisen. Begge filmene tar for seg
de uverdige forholdene i Midt-Østen. Land og landsbyer er herjet av
militære overgrep og alle former for undertrykking. Familier er
splittet, og havner på hver sin side av en påtvunget og strengt
militært bevoktet grense. Bare kvinner som skal giftes bort og døde
mennesker får passere grensen for å bli gjenforent med sine kjære.
Handlingen i DRAKEN kunne like gjerne vært utspilt i kjølvannet av
enhver militær konflikt verden over, men handlingen er hentet fra
det som skjedde i en liten syrisk landsby oppe i Golanhøydene i
etterkant av krigen med Israel i 1967. Regissøren sier at det er en film
om kjærlighet ved frontlinjen, om unge mennesker som trosser de
påtvungne grensene, om begjær og om den påfølgende katastrofen.
Strictly speaking, there is no need for a direct comparison, but still it
is nearly impossible to speak about THE KITE without mentioning
Elia Suleiman’s DIVINE INTERVENTION. Where Suleiman is
confrontational and outright political, Sabbag is more reconciling and
humanistic. That is the reason why we find this film a worthy
candidate for the Norwegian Film Peace Prize. Both films discuss the
unworthy conditions in the Middle East. Land and villages are
ravaged by military abuse and all kinds of suppression. Families are
divided, finding themselves on different sides of an enforced border,
closely guarded by military forces. Only women to be married and
dead people are allowed to cross the border to be united with their
loved ones. The plot of THE KITE could easily have taken place in the
wake of any military conflict all over the world, but it is actually based
on happenings in a small Syrian village up in the Golan Heights in the
aftermath of the 1967 war with the Israelis. The director states that it
is a film about love at the front lines, about young people defying
enforced borders, about desire and the resulting disaster.
24
Regissøren
Randa Chahal Sabbag er født i
Libanon. Hun har laget flere
dokumentarfilmer om forholdene i
sitt hjemland Libanon.
The Director
Randa Chahal Sabbag was born in
Lebanon. She has made several
documentaries about conditons in
her home country.
Filmografi
1979 PAS À PAS (short)
1982 LIBAN SURVIE (short)
1992 ÉCRANS DE SABLE
1995 NOS GUERRES
IMPRUDENTES (short)
1997 LES INFIDELES
1998 CIVILISÉES /
A CIVILIZED PEOPLE
2003 DRAKEN/THE KITE
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 25
ETTER AT OTAR DRO
DEPUIS QU’OTAR EST PARTI
SINCE OTAR LEFT
Frankrike, Belgia, Georgia /
France, Belgium, Georgia 2003
Director: Julie Bertucelli
Cast: Esther Gorintin, Nino
Khomasuridze, Dinara Drukarova,
Temur Kalandadze, Rusudan
Bolqvadze, Sasha Sarishvili,
Duta Skhirtladze
Running time: 1h 42m
Sales: Celluloid Dreams
Regissøren
Julie Bertucelli er født i 1968.
Hun har studert filosofi og
dokumentarfilm ved Ateliers
Varan i Paris. Hun spillefilmdebuterer med ETTER AT
OTAR DRO.
The
Director
Julie
Bertucelli
was born
in 1968.
She has studied philosophy and
documentary filmmaking at
Ateliers Varan in Paris. SINCE
OTAR LEFT is her feature film
debut.
Filmografi
1993 UN MÉTIER COMMES LES
AUTRES (short documentary)
1998 FABRIQUE DES JUGES
(documentary)
2000 VOYAGES, VOYAGES –
THE AEOLIAN ISLES
(documentary)
2001 UN MONDE EN FUSION
(documentary)
2003 ETTER AT OTAR DRO/
SINCE OTAR LEFT
Når Otar drar til Frankrike for å jobbe, etterlater han seg tre kvinner i
dagens Tbilisi, hovedstaden i Georgia. Det er mor, søster og niese. De
strever for å få endene til å møtes i et samfunn som har kollapset etter
at man ble selvstendig og løsrevet fra Sovjetunionen. De siste
begivenhetene i Tbilisi gjør ikke akkurat filmen mindre relevant. Det
synes å være et felles trekk i filmene fra tidligere Sovjetrepublikker, at
overgangen fra et sterkt, sentralstyrt, kommunistisk system, til frihet og
forsøk på demokrati, er vanskelig. I denne miserable situasjonen lever
våre tre heltinner: Den gamle som nesten lever og ånder for brevene
og telefonsamtalene fra sønnen Otar i Frankrike; den middelaldrende
datteren som misliker kaoset i landet sterkt; den unge studerende
datterdatteren som ikke finner helt ut av det med kjæresten. Tre
kvinner med lengsler, drømmer og håp, som bor sammen og krangler
og støtter hverandre om hverandre, som forteller store hvite løgner og
skjuler sannhetens ubehagelige sider for hverandre – i god tro!
When Otar leaves for France to work, three women stay behind in
contemporary Tbilisi, the capital of Georgia: his mother, sister and
niece. They struggle to make ends meet in a society that has collapsed
after independence from the Soviet Union. Current events in Tbilisi do
not make the film less relevant. The difficulties in changing from a
strongly centralised, communist government to freedom and an
attempt for democracy seem to be a common factor in films from
previous Soviet republics. In this miserable situation our three heroines
live: The old one seeming only to live for letters and phone calls from
her son Otar in France; the middle-aged daughter strongly disliking
the chaos in the country; the granddaughter, a student who really
cannot make things work with her boyfriend. Three women with
longings, dreams and hopes, living together – in turns quarreling and
supporting each other, telling large, white lies, hiding unpleasant sides
of the truth from each other – with the best intentions!
25
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 26
GOD MORGEN, NATT
Kandidat til
BUONGIORNO, NOTTE
GOOD MORNING, NIGHT
Italia / Italy 2003
Director: Marco Bellocchio
Cast: Luigi Lo Cascio, Maya Sansa,
Roberto Herlitzka, Pier Giorgio
Bellocchio
Running time: 1h 46m
Sales: Celluloid Dreams
Regissøren
Marco Bellocchio er født i
Piacenza i 1939. I 1959 avbrøt han
sine filosofistudier for å begynne
filmstudier i Roma. Etter flere
prisbelønte kortfilmer tidlig på
60-tallet reiste han til London for
å studere videre ved Slade School
of Fine Arts. Hans debutfilm som
spillefilmregissør, FISTS IN THE
POCKET, kom i 1965.
Aldo Moro, den italienske kristendemokratiske politikeren som
hadde vært både statsminister og utenriksminister, ble kidnappet og
henrettet etter lengre tids fangenskap av De Røde Brigader våren
1978. Det er ikke lenger siden enn at det blir oppstyr når det lages en
film som tar utgangspunkt i De Røde Brigader og forsøker å forklare
hva det er som kan få unge intelligente mennesker til å gå så langt
for det godes sak. Dette er en meget lavmælt, men likevel intens,
vellaget og spennende politisk thriller. Chiara er en ung kvinne med
et dobbeltliv: et tilsynelatende normalt liv med familie og venner; og
et skjult liv som aktiv i De Røde Brigader og cellen som kidnappet
Moro. Den revolusjonære drømmen blekner en smule i møtet
med realitetene. Filmen fremstår som en verdig kandidat til TIFFs
nyinnstiftede fredspris gjennom sin konstruktive tematisering av
politisk ekstremisme.
Chiara, a young member of the Italian armed terrorist organization,
is involved in Aldo Moro’s kidnapping – faithful to the revolution
and cloaked in secrecy. Chiara lives a normal daily life, with its
monotonous rhythms: office, work, colleagues, and her boyfriend.
Little by little she is entangled in conflict with her companions and
uneasy in her role as a combatant. The fascination of a revolutionary
utopia doesn’t compensate for the destructive fierceness of those with
whom she lives.
26
The Director
Born in
Piacenza in
1939. In 1959
he interrupted
his studies of
philosophy and enrolled in
the Centro Sperimentale di
Cinematografia in Rome. He then
moved to London where he
attended the Slade School of Fine
Arts. His debut full-length, FISTS
IN THE POCKET, was presented
at Locarno in 1965. It gained him
international recognition.
Filmografi (utvalg / selection)
1965 FISTS IN THE POCKET
1968 REVOLUSJON PÅ ITALIENSK /
CHINA IS NEAR
1971 I FADERENS NAVN / IN
THE NAME OF THE FATHER
1975 NÅR MYTENE FALLER /
FIT TO BE UNTIED
1984 HENRY IV
1990 THE CONVICTION
1999 THE NANNY
2002 RELIGION HOUR
2003 GOD MORGEN, NATT /
GOOD MORNING, NIGHT
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 27
HISTORIEN OM DEN GRÅTENDE KAMEL
DIE GESCHICHTE VOM WEINENDEN KAMEL
THE STORY OF THE WEEPING CAMEL
Tyskland, Mongolia /
Germany, Mongolia 2003
Directors: Byambasuren Davaa,
Luigi Falorni
Running time: 1h 30m
Sales: Menemsha Entertainment,
Los Angeles
Regissørene
Mongolske Byambasuren Davaa
(f. 1971) og italienske Luigi Falorni
(f. 1971) gjorde denne filmen som
sin eksamensfilm ved Hochschule
für Fernsehen und Film i München.
The Directors
Mongolian Byambasuren Davaa
(b. 1971) and Italian Luigi Falorni
(b. 1971) made this film as their
thesis project at the School for
Television and Film in Munic.
Filmografi (Luigi Falorni)
1992 LA GABBIA DI GESSO
1997 FOOLS AND HEROES
(documentary)
2003 HISTORIEN OM DEN
GRÅTENDE KAMEL /
THE STORY OF THE WEEPING
CAMEL (documentary)
Handlingen i denne dokumentarfilmen utspiller seg på høysteppene
i Mongolia. En nomadefamilie bor i halvpermanente, teltlignende
boliger, og driver blant annet med kameldrift. Miljø og atmosfære
minner om URGA, filmen som for alvor presenterte de mongolske
slettene for verden. Denne filmen er også like vakker, men på en helt
annen måte. Vi kommer tettere på menneskene, vi ser den friske
fargen i kinnene og fargene er litt blassere. Skuespillerne er åpenbart
amatører, de spiller vel egentlig seg selv – som i en dokumentar.
Og alle, spesielt den yngste og hans besteforeldre, er sjarmerende.
Hovedpersonene i filmen er dog en gravid kamel og hennes avkom.
Handlingen er så enkel at den nesten blir banal. Kamelmoren føder,
men oppdager at ungen er hvit – og hun vil ikke ta den til seg og
amme den. Menneskene prøver hva de kan av overtalelseskunster
for å bringe kjærlighet mellom mor og barn. Hvordan det går får dere
se i kinosalen. Rulletekstene på slutten er alene verdt inngangspengene. Vi gleder oss til å se humrende hoder på lett ristende
skuldre i et fullsatt Fokus. Filmen er Mongolias Oscar-bidrag, og det
spekuleres allerede i om det må opprettes en ny pris som beste
skuespillerprestasjon for Kamel.
South Mongolia, Gobi Desert, Spring 2002: A family of nomadic
shepherds assists the births in their camels’ herd. A white colt is born.
Its mother, disturbed by the long and painful delivery, rejects it. The
little one fights for milk and love, but its cold-hearted mother seems
determined to let it die. The nomads make use of their last resource:
Only with the help of a musician from a distant village might the little
camel be saved ...
27
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 28
LYS I DET FJERNE
LICHTER
DISTANT LIGHTS
Tyskland / Germany 2003
Director: Hans-Christian Schmid
Cast: August Diehl, Julia Krynke,
Maria Simon, Zbigniew
Zamachowski, Ivan Shvedoff
Running time: 1h 40 m
Sales: Bavaria Media GmbH,
München
Regissøren
Hans-Christian Schmid er født i
1965. Har studert film i München
og på University of Southern
California. LICHTER har vunnet
FIPRESCI Award i Berlin, German
Film Award 2003 (sølv), og Bronze
Camera 300 Makedonia.
To land, to byer, en elv. Elven Oder ligger ikke bare mellom den tyske
byen Frankfurt-on-Oder og den polske byen Slubice; den avtegner
også en helt tydelig grense mellom to forskjellige verdener. Til tross
for at muren har vært borte i over 10 år, kan det virke som om
avstanden mellom øst og vest aldri har vært større. I LYS I DET
FJERNE blir vi kjent med mange forskjellige skjebner, hvis veier
krysser i løpet av handlingens to dager. De stjeler, de jukser, de elsker,
de rekker ut en hånd, de gir opp. Alle har de sine svakheter, alle gjør
de feil, men i bunnen ligger det gode intensjoner, og ikke minst store
drømmer som de sliter med å få realisert. De sliter med å finne
fotfeste i en forvirret og forvirrende verden.
Two countries, two towns and a river. The Oder not only separates the
German town of Frankfurt-on-Oder from the Polish city of Slubice;
it draws a distinct line between two very different worlds. Though the
wall has been gone for over 10 years, it would seem that the distance
between east and west never has been greater. DISTANT LIGHTS is
a film about a collection of human beings, as fate will have it their
paths cross in the space of the story’s two days. They steal, they cheat,
they love, they help each other, and they despair. Saddled with all
their mistakes and weaknesses, but armed with good intentions and
driven by big dreams, they try to get their bearings in this confusing
world.
28
The Director
Hans-Christian Schmid was born
in1965.
Film
studies in
Munich
and at the
University
of Southern California. DISTANT
LIGHTS was awarded FIPRESCI
Award i Berlin, German Film
Award 2003 (silver), og Bronze
Camera 300 Makedonia.
Filmografi
1989 SEKT ODER SELTERS (doc.)
1991 DAS LACHENDE
GEWITTER (short)
1992 DIE MECHANIK DES
WUNDERS (doc.)
1994 HIMMEL UND HÖLLE
(TV-film)
1996 AFTER FIVE IN THE JUNGLE
1998 23 (screened at TIFF 1999)
2000 CRAZY
2003 LYS I DET FJERNE /
DISTANT LIGHTS / LICHTER
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 29
MIDT I VERDEN
O CAMINHO DAS NUVENS
THE MIDDLE OF THE WORLD
Brasil / Brazil 2003
Director: Vicente Amorim
Cast: Cláudia Abreu, Wagner
Moura, Ravi Ramos Lacerda,
Sidney Magal
Running time: 1h 25m
Sales: Producoes Cinematográficas
LC Barreto LTDA
Regissøren
Vicente Amorim startet sin
karriere som regiassistent og har
selv regissert hundrevis av
musikkvideoer og reklamefilmer.
Han har også laget fire kortfilmer
og en dokumentarfilm før han
regidebuterte i spillefilmformatet
med MIDT I VERDEN.
The Director
Vicente Amorim started his career
as an assistant director. He has also
directed hundreds of music videos
and advertising films, as well as four
shorts and a documentary.
THE MIDDLE OF THE WORLD is
his feature film debut.
Filmografi
1990 VAIDADE (short)
2000 TOO MUCH BRAZIL
(documentary)
2003 MIDT I VERDEN /
THE MIDDLE OF
THE WORLD
MIDT I VERDEN har det meste. Utsøkt kameraarbeid, store
skuespillerprestasjoner, dramatikk og en sterk og godt fortalt historie.
Formmessig speiler den det slitte, slitne, fattige og uutholdelig varme
Brasil på en fascinerende måte. Filmen baserer seg på en sann
historie om en familiefar som tar med seg kone og sine fem barn på
en sykkeltur fra det fattige, nordøstlige hjørnet av Brasil til Rio de
Janeiro for å finne en jobb. Det er en sykkeltur på hele 3 200 km
(ca. Oslo-Tromsø tur-retur). Familien utsettes for et voldsomt slit, både
psykisk og fysisk. De har ikke med seg mer enn de klarer på de fire
syklene, og de må leve på det de klarer å karre til seg underveis.
Tradisjonelle familiebånd og lojalitet settes på en hard prøve. Foruten
å være en flott skildring av forholdet mellom mennesker, målbærer
filmen flere politiske, sosiale og etiske problemstillinger. Den sterke
påvirkningskraften den katolske kirken har på mange i den fattige
verden problematiseres på en utsøkt og engasjerende måte.
THE MIDDLE OF THE WORLD is full of qualities. Exquisite
camerawork, great acting, drama as well as a strong and well-told
story. Formally it mirrors the worn-down, worn-out, poor and
insufferably hot Brazil in a fascinating way. The film is based on a true
story of a family father taking his wife and five children on a cycling
trip from the poor northeastern corner of Brazil to Rio de Janeiro
to find work. This is a distance of 3,200 km (approximately Oslo to
Tromsø and back). The family suffers incredible hardships, both
mentally and physically. They do not bring more than they can carry
on their four bicycles, and must live on what they can scrounge on
their way. Traditional family ties and loyalty are subjected to a tough
test. In addition to being a marvellous story about human relations,
the film raises several political, social and ethical questions. The strong
influence of the catholic church on many people in poor countries is
examined in an exquisite and engaging way.
29
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 30
RESERVEDELER
Kandidat til
REZERVNI DELI
SPARE PARTS
Slovenia 2003
Director: Damjan Kozole
Cast: Peter Musevski, Aljosa
Kovacic, Promiz Petkovsek, Valter
Dragan, Aleksandra Balmazovic,
Vladimir Vlaskalic, Verica Nedeska
Running time: 1h 27m
Sales: MDC International
Regissøren
Født i 1964. Hans første film,
USODNI TELEFONI fra 1987, var
den første Independentfilmen
laget i det tidligere Jugoslavia.
Slovenia 2003, et transittland for mange typer flyktninger som er på
vei til Italia, Europa, Vesten. Organiserte menneskesmuglere, kyniske
utnyttere eller barmhjertige hjelpere oppbevarer flyktningene i et
tomt lagerskur uten mat og drikke, inntil det er trygt å transportere
dem frem til grensen. Vi følger Rudi og hans sjef Ludvik på et utall av
disse turene. Rudi får problemer med overgrepene, den seksuelle
utnyttelsen, for fornedrelsene, moralen. Når Ludvik skjønner guttens
kvaler sier han bare at det ikke er så ille her, for de får det enda verre
når de kommer til Italia. Da dopes de ned og blir frastjålet indre
organer. Flyktningene kommer fra Afghanistan og Afrika, det er
kurdere og makedonere. Nå sitter de på grensen til Kroatia og venter
på å bli transportert til Italia, og de må betale dyrt hele veien:
for transporten, for en bit Pizza. De betaler med seg selv. De er
reservedeler.
Slovenia 2003, a transit country for many kinds of refugees on their
way to Italy, Europe, the West. Organised gangs specialising in
human trafficking, cynical exploiters or good-hearted helpers, store
the refugees in an empty storage shed without food and drink, until
it is safe to transport them to the border. We follow Rudi and his boss
Ludvik on these trips. Rudi gets problems accepting the abuse, the
sexual exploitation, the degradation and general lack of morals.
When Ludvik realises the boy’s scruples he simply says that it is not
so bad here really, they will have even worse conditions when
arriving in Italy. They will then be drugged and have some of their
inner organs removed. The refugees come from Afghanistan and
Africa, it is Kurds and Macedonians. Now they sit by the border to
Croatia, waiting to be transported to Italy, and they have to pay a
steep prize all along the way, for transport, for a slice of pizza. They
even pay with themselves. They are spare parts.
30
The Director
Born in 1964. His first film,
USODNI TELEFONI from 1987,
was the first independent film in
the previous Yugoslavia.
Filmografi
1987 USODNI TELEFONI
1988 REMINGTON
1991 ENFANT TERRIBLE (short)
1992 ZDRAVLJICA (short)
1993 ROJEVANJE LEARA (doc.)
1995 NEME PODOBE
SLOVENSKEGA (short doc.)
1997 STEREOTIP
2000 PORNO FILM
2002 RESERVEDELER /
SPARE PARTS
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 31
STILLHETEN MELLOM TO TANKER
SOKOTE BEINE DO FEKS
SILENCE BETWEEN TWO THOUGHTS
Kandidat til
Iran 2003
Director: Babak Payami
Cast: Maryam Moghaddam,
Kamal Narcoci
Running time: 1h 35m
Sales: Babak Payami
Regissøren
Født i Teheran i 1966. Oppvokst i
Afghanistan. Studerte film i
Toronto tidlig på 90-tallet.
Returnerte til Iran i 1998 og
begynte en karriere som
filmskaper.
The Director
Born in Tehran in 1966. Grew up
in Afghanistan. Studied film in
Toronto in the early nineties.
Returned to Iran in 1998 and
started a career as a filmmaker.
Filmografi
2000 ONE MORE DAY
2001 HEMMELIG VALG /
SECRET BALLOT
2003 STILLHETEN MELLOM TO
TANKER / SILENCE
BETWEEN TWO THOUGHTS
Nærbilde av en ung mann. Han fikler med noe i fanget uten at vi ser
hva det er. Han løfter det opp – et gevær. Han skyter på noe, tar
geværet ned igjen. Fremdeles nærbilde, fremdeles fikling, geværet
opp, nytt skudd. En stemme sier at han skal stoppe. ”Hun er visstnok
jomfru”. Kamera trekker seg tilbake samtidig som det begynner å
panorere. Vi ser en tynn skikkelse som står opp mot en mur og to
bylter som ligger der! Alt i en eneste lang tagning – et filmatisk
mesterverk! Hvis du henretter en jomfru vil hun komme til himmelen,
en forbryter skal til helvete. Denne setningen danner utgangspunktet
for denne filmen. En film som tar et grundig oppgjør med alle former
for fundamentalisme. Handlingen er lagt til grenseområdene mellom
Iran og Afghanistan. Iranske myndigheter har beslaglagt filmen og
Babak Payami har vært en snartur innom fengsel pga. av den.
Close-up of a young man. He is fumbling around with an object in his
lap, but we cannot see what it is. He lifts it – a rifle. He shoots at
something, then lowers the rifle. Still it is a close-up, still more
fumbling, then the rifle up, another shot. A voice tells him to stop.
”She’s supposed to be a virgin”. The camera draws back as it starts to
pan. We see a thin figure against a wall and two bundles on the
ground. All this in one long take – a cinematic masterpiece! If you
execute a virgin she will go to heaven, a criminal will go to hell. This
sentence is the point of departure for this film. A film that thoroughly
confronts all forms of fundamentalism. The actions goes on in the
border areas between Iran and Afghanistan. The Iranian government
has confiscated the film, and Babak Payami spent a brief time in
prison because of it.
31
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 32
VODKA LEMON
VODKA LEMON
VODKA LEMON
Armenia, France, Italy,
Switzerland 2003
Director: Hiner Saleem
Cast: Romen Avinian,
Lala Sarkissian, Ivan Franek,
Armen Marutyan,
Astrik Avaguian
Running time: 1t 28m
Sales: F For Film, France
Russisk film og filmer fra Balkan er gjerne kjent for sin surrealisme – de
russiske ved at menneskene oppfører seg surrealistisk; de fra Balkan ved
en slags magisk realisme i form av surrealistiske begivenheter. VODKA
LEMON er fra Armenia og befinner seg midt imellom – det betyr
”ja takk, begge deler”. Her er det både surrealistiske mennesker og
begivenheter. Menneskenes frodighet og livsapetitt er både konstruktiv
og destruktiv på en gang. Armenia skildres som et samfunn som er på
grensen til å ha sentimentale følelser fra Sovjettiden. Materielt har de
ikke fått det bedre, kanskje verre. Hovedpersonen er en eldre mann
som har en fast rutine med å besøke graven til sin kone. Der møter han
alltid en kvinne som også sitter ved en grav. Vi blir kjent med disse to
og deres nærmeste gjennom forholdet de utvikler. Denne kjærlighetshistorien er så full av respekt og varme at snøen i Armenia nesten
smelter. For det ser kaldt ut, snø, vind og slaps, dårlige klær og dårlige
hus – og de sitter ute og drikker – Vodka Lemon!
Russian and Balkan films are well known for their surrealism – the
Russian ones because the people act surreal, while the Balkan ones have
a certain magical realism expressed through surreal events. VODKA
LEMON is from Armenia and is right in the middle, which means surreal
people as well as surreal events. The characters’ exuberant lust for life is
constructive as well as destructive. The film depicts Armenia as a society
verging on having sentimental feelings about the old times of the Soviet
Union. Their state of living has not become better – possibly worse. The
protagonist is an old man whose visits to his wife’s grave have become a
ritual. There he always meets a woman sitting by another grave. We get
to know them both, as well as their close relations, through the
relationship developing between them. This love story is so full of respect
and warmth that the snows of Armenia almost melt. It looks indeed cold
there, with snow, wind, slush, bad clothing and bad housing – and still
they do their drinking outside – Vodka Lemon!
32
Regissøren
Hiner Salem er født i 1964 i irakisk
Kurdistan. Han flyktet tidlig, og
livnærte seg bl.a. i Firenze ved å
male portretter. Han flyttet til Paris
og begynte å lage film. VODKA
LEMON er hans tredje spillefilm.
The
Director
Hiner
Salem was
born in
1964 in the
Iraqi part of
Kurdistan.
He escaped
while still
young,
and made a living in Florence by
painting portraits. He moved to
Paris and became a filmmaker.
VODKA LEMON is his third
feature film.
Filmografi
1997 VIVE LA MARIÉE … ET LA
LIBERATION DU KURDISTAN
2000 PASSEURS DE RÊVES /
BEYOND OUR DREAMS
2001 ABSOLITUDE (TV film)
2003 VODKA LEMON
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 33
HORISONTER
HORIZONS
Ethvert godt festivalprogram skal være som en symfoni. Det skal
veksle mellom lette og lyse partier til tunge og mørke. Det er også et
mål å vise filmer fra de fleste kontinenter, presentere nye og eksotiske
kulturer og nasjoner. Videre setter vi fokus på selve filmmediet –
fascinasjonen over ulike genre og fortellerformer – ved å presentere
filmmediets enorme spenn og iboende kraft.
HORISONT-programmet skal utfylle KONKURRANSE-programmet
slik at symfonien blir fullkommen. Her gjelder ikke de strenge
kriteriene til filmenes aktualitet som i KONKURRANSE-programmet.
Her viser vi gjerne eldre, glemte perler, høydepunkter fra andre
festivaler – kort sagt filmer som i all hovedsak ikke er importert til
ordinær kinodistribusjon i Norge, men som vi mener at også Tromsøpublikummet fortjener å få sett.
Vi opererer med en fast serie under HORISONT-vignetten. Det er
HORISONT ØST, som fokuserer på Finland, Russland og de baltiske
landene.
Any good festival programme should be like a symphony. It should
alternate between light, bright parts and heavy, dark ones. Another goal
is to screen films from most continents, to present new and
exotic cultures and nations. We also want to focus on the film
medium itself – the fascination for different genres and storytelling
modes – presenting the medium’s enormous range and inherent power.
The HORIZON programme complements the COMPETITION
programme so that the symphony becomes complete. In this
programme the strict actuality criterion of the COMPETITION
programme does not apply. Here we are happy to screen older,
hidden gems, highlights from other festivals – in short, films that have
not been imported for regular distribution in Norway, but that also
the people of Tromsø deserve to see.
Each year, we have one regular segment under the HORIZON
banner: HORIZON EAST, focussing on Finland, Russia and the Baltic
states.
Ola Lund Renolen
Programsjef / Artistic Manager
33
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 34
AMERICAN SPLENDOR
AMERICAN SPLENDOR
AMERICAN SPLENDOR
USA 2003
Directors: Shari Springer Berman,
Robert Pulcini
Cast: Paul Giametti, Vivienne
Benesch, James Urbaniak, Mary
Faktor, Barbara Brown, Harvey
Pekar (as himself)
Running time: 1h 41m
Sales: HBO
Norwegian distribution: Arthaus
Regissørene
Berman og Pulcini har tidligere
jobbet sammen på flere
dokumentarfilmer. Dette er deres
første fiksjonsfilm.
”American Splendor” er en amerikansk tegneserie. Filmen handler
om forfatteren Harvey Pekar. Man trenger ikke å ha lest ”American
Splendor” for å se denne filmen. Du trenger ikke å like tegneserien
en gang for å elske denne filmen. Et høyst alminnelig liv er
kompliserte saker. Harvey Pekar var en ganske alminnelig offentlig
kontoransatt på et sykehus som tilfeldigvis var glad i tegneserien og
ble tilfeldig kjent med den mer berømte tegneserieforfatteren og
tegneren Robert Crumb. Pekar slet med sitt høyst ordinære og litt
kjedelige liv, og i nærmest ren terapi skriblet han ned noen
strektegninger (fyrstikkmenn) som han viste til vennen Crumb.
Crumb tegnet ut serien, og sånn ble suksessen ”American Splendor”,
et stykke amerikansk sosialrealisme til. Pekar brukte sitt eget liv og
sine kolleger på jobben som modeller for historiene sine. Berman og
Pulcini lager en fascinerende kvasidokumentar, hvor Paul Giametti
spiller Pekar som bare Pekar selv kan. Det kan vi selv bevitne når
Pekar dukker opp som seg selv i flere scener. Sluttscenen hvor den
ekte Pekar tar avskjed med sine kolleger på sykehuset, er direkte
rørende. En merkelig og nydelig liten film, som satte Sundance på
hodet i fjor vinter!
Harvey Pekar works at the VA Hospital in his hometown of Cleveland
and fills his days with reading, writing, listening to jazz, and engaging
in cerebral banter. When his buddy Robert Crumb earns wide acclaim
for comic art, Harvey is inspired to write his own brand of comic
books, and he makes the monotonous torture of his everyday foibles
their focus. AMERICAN SPLENDOR is hugely successful, but Harvey
still finds his life lacking. Enter the equally depressive Joyce Brabner,
and united in co-dependence, the pair tackles life together.
34
The Directors
Berman and Pulcini have made
several documentaries together.
This is their first feature film.
Filmografi
1998 OFF THE MENU: THE LAST
DAYS OF CHASEN’S
2000 THE YOUNG AND
THE DEAD
2003 AMERICAN SPLENDOR
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 35
BALZAC OG DEN LILLE KINESISKE SYERSKEN
BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE
BALZAC AND THE LITTLE CHINESE SEAMSTRESS
Frankrike, Kina /
France, China 2002
Director: Daj Sijie
Cast: Xun Zhou, Chen Kun, Liu Ye
Running time: 1h 56m
Sales: TF1 International, Paris
Regissøren
Dai Sijie er født i Fuijan i Kina i
1954. Han ble sendt til Szechuan
for omskolering 1971–1974. Dro til
Paris etter Maos død, og fikk sin
filmutdannelse ved IDHEC (nå
FEMIS).
The Director
Dai Sijie was born in Fuijan in
China in 1954. He was sent for
re-education in Szechuan during
1971–1974. Went to Paris after the
death of Mao, and got his film
education at IDHEC (now called
FEMIS).
Filmografi
1989 KINA, MIN SORG /
CHINA, MY SORROW
1994 LE MANGEUR DE LUNE
1998 THE ELEVENTH CHILD
2002 BALZAC OG DEN LILLE
KINESISKE SYERSKEN /
BALZAC AND THE LITTLE
CHINESE SEAMSTRESS
På tidlig 70-tall, under den kinesiske kulturrevolusjonen, blir to
tenåringsgutter, Ma og Luo, sendt til en isolert landsby for å bli
”omskolert” etter å ha blitt funnet ”skyldig” i å ha tatt utdanning og
blitt født inn i en middelklassefamilie. For at de skal innrette seg etter
maoistisk konformitet blir de satt til å arbeide på markene og i
kullgruvene, men de to guttene lar seg ikke så lett kue. De har et
gjemmested med forbudte, europeiske romaner (Flaubert, Dumas,
Balzac) som blant annet er til hjelp når de kurtiserer datteren til en
omreisende skredder. Filmen er basert på en selvbiografisk roman ved
samme navn, skrevet av regissøren selv, Daj Sijie. Den handler om
fortellingers frigjørende makt. Den lille syersken oppdager en ny
menneskeverd som kvinne gjennom romanene som blir lest for henne.
In the early seventies, during the Cultural Revolution, the two
teenage boys Ma and Luo are sent to an isolated village to be ”reeducated”. They have been found ”guilty” in having had an education
and being born into a middle class family. To help them conform to
maoist thought, they are ordered to work in the fields and in the coal
mines, but the two boys are not easily cowed. They have a hideaway
with forbidden European novels (Flaubert, Dumas, Balzac), which,
among other things, come in handy when courting the daughter of a
travelling tailor. The film is based on the autobiographical novel of the
same name, written by the director himself, Daj Sijie. The story is about
the liberating power of storytelling. The little seamstress discovers new
values about being female through the novels that the boys read to her.
35
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 36
CHINESE ODYSSEY 2002
D
TIANXIA WUSHUANG
CHINESE ODYSSEY 2002
Kina, Hong Kong /
China, Hong Kong 2002
Director: Jeff Lau
Cast: Tony Leung, Chiu Wai, Faye
Wong, Vicki Zhao, Chen Chang,
Roy Cheung
Running time: 1h 45m
Sales: Fortissimo Film Sales
Regissøren
Født i Hong Kong i 1956.
Studerte film i England.
Jobbet lenge som skuespiller og
produsent. Debuterte som regissør
i 1985 med HONG KONG
BUTCHER. Har siden den gang
regissert over 15 filmer.
F for fantastisk film. Dette er eventyr, eksotisk moro. Finurlig, rart,
sjarmerende, tøvete, lekent og utrolig lekkert. Det er en kinesisk
komedie som er lagt til Ming-dynastiet og omhandler to søskenpar
som er skjebnebestemt for hverandre. Det ene paret er dynastiets
unge keiser og hans søster Wushuang. De to andre bor i provinsbyen
Meilong. Det er vandreren Li, som blir kalt Kong Bølle på grunn av
sin slette oppførsel i ungdommen, og hans søster Fønix, som driver
en restaurant i byen. Keiserungene flykter, den unge prinsessen kler
seg ut som mann og drar til Meilong hvor hun møter Kong Bølle.
Det ene fører til det andre, og snart har vi viklet oss inn i et vanvittig
nett av forviklinger, misforståelser og komplikasjoner, mellom den
utkledte prinsessen og Kong Bølle og mellom den unge keiseren og
Fønix. Forviklingskaos med utgangspunkt i kjønnsroller, klasseskille,
identitet og ego. Helt vanvittig!
F for fantastic film. This is adventure and exotic fun. Ingenious,
strange, charming, silly, playful and incredibly good-looking. This is a
Chinese comedy at the time of the Ming dynasty, about two pairs of
cousins fated for each other. One pair is the dynasty’s young emperor
and his sister Wushuang. The other two live in the provincial town of
Meilong: the wanderer Li, nicknamed King Bully due to his bad
behaviour in youth, and his sister Phoenix, who runs a restaurant in
the town. The imperial kids flee, the young princess dressing up like a
man, to Meilong where she meets King Bully. One thing leads to
another, and soon we are tangled up in an insane net of complications
and misunderstandings between the disguised princess and King
Bully, as well as between the young emperor and Phoenix. It is a chaos
of entanglements grounded in themes like gender roles, class
distinctions, identity and ego. It’s totally wild!
36
The Director
Born in Hong
Kong in 1956.
Studied film in
England. Had a
long career as
actor and
producer. Debuted as director in
1985 with HONG KONG
BUTCHER. Has since then directed
more than 15 films.
Filmografi (utvalg / selection)
1985 HONG KONG BUTCHER
1994 CHINESE ODYSSEY
2002 SECOND TIME AROUND /
MIU HAAN FOOK WOOD
2002 CHINESE ODYSSEY 2002
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 37
DRØMMELANDET – EN REISE PÅ VERDENS TAK
CHANG HUP THE GI TRIL NUNG
TRAVELLERS AND MAGICIANS
Bhutan 2003
Director: Khyentse Norbu
Cast: Tshewang Dendup,
Lhakpa Dorij, Sonam, Kinga,
Sonam Lhamo, Deki Yangzom
Running time: 1h 48m
Sales: HanWay Films
Regissøren
Khyentse Norbu er født i 1961, og
ble kjent som reinkarnasjonen av
en av de mest kjente lamaer i
Tibet. Han har viet livet til å
undervise i buddhisme verden
rundt. Han var konsulent for
Bernardo Bertolucci på LILLE
BUDDHA, og det var Bertolucci
som overbeviste Norbu om at han
skulle bli filmskaper. I 1999 laget
han FOTBALLMUNKEN, som også
ble importert til norske kinoer.
The Director
Khyentse
Norbu was
born in 1961,
and became
known as the
reincarnation
of one of
Tibet’s most
famous lamas. He has devoted his
life to teaching Buddhism all
around the world. He was a
consultant for Bernardo Bertolucci
on LITTLE BUDDHA, and it was
Bertolucci that convinced him to
become a film director. In 1999 he
made THE CUP, which was
screened in Norwegian cinemas.
Filmografi
1999 FOTBALLMUNKEN /
THE CUP
2003 DRØMMELANDET /
TRAVELLERS AND
MAGICIANS
Hvor er gresset grønnest? Må drømmelandet være langt borte og
stort, eller kan vi ha drømmelandet i oss? Hvordan var det igjen dette
med å ikke se skogen for bare trær? Enkle spørsmål med kompliserte
svar som buddhisten og ”filosofen” Norbu bygger en sjarmerende
fortelling rundt. Vi er høyt til fjells i en liten landsby i Himalaya.
Dondup er en ung mann med en betydningsfull stilling i landsbyen,
men som allikevel drømmer om Amerika og materiell velstand. En
dag får han beskjed om at det venter en flybillett hvis han bare
kommer seg ned til byen. Han starter den lange reisen umiddelbart.
Underveis, om enn noe uvillig, blir det et lite reisefølge av Dondup,
en munk, en eldre mann og hans datter. I pausene forteller munken
historien om Tashi. Denne historien blir en film i filmen, og fortelles i
et drømmeaktig, poetisk og finstemt estetisk modus. Vår unge venn
påvirkes naturlig nok av den visdom munken og de eldre i følget
utgjør, og han begynner å se det vakre rundt seg, bl.a. i form av den
unge kvinnen i følget.
Where is the grass greenest? Must the dream country be far away
and big, or can we carry it inside us? How was it again, this thing
about not being able to see the forest for the trees? These are
simple questions with complicated answers which the buddhist and
”philosopher” Norbu builds a charming story around. We are high in
the mountains in a small village in the Himalayas. Dondup is a young
man with an important position in the village, but still he dreams
about America and material wealth. One day he is told that an
airplane ticket is waiting if he can just get himself down to the city.
He embarks on the long journey immediately. Somewhat unwillingly,
Dondup forms a travelling party with a monk, an older man and his
daughter. During the rest periods the monk tells the story of Tashi.
This story becomes a film within the film, and is told in a dreamy,
poetic and tenderly aesthetic way. Naturally, our young friend is
influenced by the wisdom of the monk and the older man in the
travelling party, and he starts seeing the beauty in his surroundings,
a beauty that also includes the young girl.
37
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 38
DØGNETS TIMER
LAS HORAS DEL DÍA
THE HOURS OF THE DAY
Spania / Spain 2003
Director: Jaime Rosales
Cast: Alex Brendesmühl, Àgata
Roca, Maria Antonia Martinez,
Pape Monsoriu
Running time: 1h 50m
Sales: Bavaria Film International
Regissøren
Etter å ha studert økonomi, tok
Jaime Rosales sin filmutdannelse
på Cuba (EICTV) og i Sydney (The
Australian Film, Television and
Radio School). Tilbake fra Australia
startet han sitt eget produksjonsselskap Fresdeval Films i Madrid.
Abel bor sammen med sin mor i en forstad til Barcelona. Hele livet
hans dreier seg om familiens lille klesbutikk, hans mors hus, hans
kjærestes seng, aviskiosken på hjørnet, og barene og kaféene i
nabolaget. Det er bestandig mer av det samme: de samme gamle
problemene, de samme ansiktene, de samme evinnelige samtalene.
Men under hans behagelige, sympatiske og rolige ytre er det noe
som holder på å klikke, og det skjer oftere og oftere. Han er ute av
stand til å stoppe det. Etter hvert som flere av hans nærmeste
forsøker å forandre sine tilværelser i positiv retning, viser Abel seg å
være en apatisk, passiv og bakstreversk person. Og ut av
lidenskapsløsheten vokser det et eksistensialistisk monster som
henfører tankene til unge Mersault i Albert Camus’ romanklassiker
”Den fremmede”.
Abel lives with his mother in a small town in the outskirts of
Barcelona. His whole life revolves around their small family business,
his mother’s house, his girlfriend’s bed, the corner newsstand, and the
neighborhood bars and cafés. It’s always more of the same: the same
old problems, same faces, and the same old conversations. However,
under his pleasant, calm exterior, something inexplicably cracks
apart, and does so repeatedly. He is powerless to stop it.
As people around him start changing their lives for the better, Abel
becomes increasingly apathetic and passive. And out of this catatonia
grows an existentialistic monster in the tradition of Mersault of Albert
Camus’ novel “The Stranger”.
The Director
After studying economics, Jaime
Rosales studied film on Cuba
(EICTV) and in Sydney (The
Australian Film, Television and
Radio School). Upon his return
from Australia he
founded a
production
company,
Fresdeval Films.
Filmografi
1997 VIRGINIA NO DICE
MENTIRAS (short)
1998 PALABRAS DE UNA
REVOLUCIÓN (short)
1998 YO TUVE UN CERDO
ILAMADO RUBIEL (short)
1999 LA PECERA /
THE FISH BOWL (short)
2003 DØGNETS TIMER /
THE HOURS OF THE DAY
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 39
ELSK MEG OM DU TØR
JEUX D’ENFANTS
LOVE ME IF YOU DARE
Frankrike, Belgia /
France, Belgium 2003
Director: Yann Samuell
Cast: Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Thibault Verhaeghe,
Joséphine Lebas-Joly, Gérard
Watkins, Emmanuelle Grönvold,
Laëtizia Venezia Tarnowska,
Gilles Lelouche m.fl.
Running time: 1h 33m
Sales: Films Distribution
Norsk distribusjon: Oro film
Regissøren
Yann Samuell er født i 1965.
Studerte kunst og film i Paris.
Han har arbeidet som animatør,
storyboardtegner, dramatiker og
teaterinstruktør. Lagde seks
kortfilmer før han spillefilmdebuterte med ELSK MEG OM
DU TØR.
The Director
Yann Samuell
was born in
1965. Studied
art and film in
Paris. Has
worked as an
animator,
storyboard
artist, dramatist and stage director.
Directed six shorts before his
feature film debut LOVE ME IF
YOU DARE.
Filmografi
1986 AUBE (short)
1993 À PROPOS DE LA CRISE
(short)
1995 MANO A MANO (short)
1996 1587 (short)
1998 CATA-CLYSM (short)
1998 TEDDY (short)
2003 ELSK MEG OM DU TØR /
LOVE ME IF YOU DARE
Julien og Sophie. 8 år gamle. Bestevenner. To genuine rabagaster
med vanvittige påfunn som grenser til det psykotiske. De utfordrer
hverandre hele tiden med stadig mer vågale og dristige påfunn. Det
går etter hvert sport i å se hvem som kan gå lengst. Dette spillet får
utvikle seg i to tiår til de nærmer seg 30-årsalderen, og et eller annet
sted underveis mister de kontrollen. Når begynner kjærligheten; når
slutter vennskapet? Dette er et intenst, morsomt, men også alvorlig
dypdykk i den vanvittige kjærlighetens univers. Det er nok ikke uten
grunn at regissør Yann Samuell har valgt et formspråk som
automatisk får oss til å tenke på en av nyere fransk films store
suksesser, AMELIE FRA MONTMARTRE. Denne lekende, litt naivt
surrealistiske stilen kler den rastløse kjærlighetshistorien til Julien og
Sophie svært godt.
Julien and Sophie. Eight years old. Best friends. Two genuine rascals
getting crazy ideas bordering on the psychotic. All the time they
challenge each other with ever-increasingly risky activities. Finding
out who is most daring becomes like a contest. This game is allowed
to develop until they approach the age of thirty, and somewhere
along the way they lose control. When does love start; when does
friendship end? This is an intense, funny, but also serious excursion
into the universe of crazy love. It is probably not without reason that
director Yann Samuell applies a formal language making us
automatically think of the recent French success AMELIE FROM
MONTMARTRE. This playful, somewhat naïve surrealist style suits
the restless love story of Julien and Sophie extremely well.
39
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 40
HISTORIEN OM MARIE OG JULIEN
HISTOIRE DE MARIE ET JULIEN
THE STORY OF MARIE AND JULIEN
Frankrike / France 2003
Director: Jacques Rivette
Cast: Emmanuelle Béart, Jerzy
Radziwilowicz, Anne Brochet,
Bettina Kee, Olivier Cruveiller,
Mathias Jung, Nicole Garcia
Running time: 2h 25m
Sales: Celluoid Dreams
Jacques Rivette, med fortid i det dynamiske miljøet rundt den nye
bølgen og tidsskriftet Cahiers du Cinéma tidlig på 60-tallet, gjør med
denne filmen et stykke energisk arbeid mange av dagens unge
regissører kan misunne ham. 40 år gamle Julien er klokkemaker og
går rundt med destruktive tanker. Han forsøker å presse madame X
for penger når han oppdager at hun driver med heleri. Samtidig
dukker mystiske Marie opp fra fortiden. Hun fremstår som en
blanding av en engel og et spøkelse. Gammel kjærlighet blir ny, sterk
og vanskelig å forholde seg til – umulig. Rivette og Béart frisker opp
igjen det flotte samarbeidet fra den moderne klassikeren LA BELLE
NOISEUSE (1991). Evigunge Béart kler den sarte, litt gjennomsiktige
og mystiske Marie fullkomment. Jerzy Radziwilowicz er selve
inkarnasjonen av den tøffe og maskuline mannen. Marie og Julien, et
perfekt par? Men så er det dette med fortiden da. Hva er nå og hva
var da; hva er her og hva var her? En smule kryptisk kanskje, men
Rivette leker med oss. Han leker med livet, døden og kjærligheten.
With this film, Jacques Rivette, with a past in the dynamic New Wave
in early-sixties’ France, as well as film periodical Cahiers du Cinéma,
has directed a piece of energetic cinema that should be the envy of
many of today’s young directors. Forty-year-old Julien is a
clockmaker, walking around with destructive thoughts. He attempts
to blackmail Madame X when he discovers that she is fencing stolen
goods. At the same time the mysterious Marie turns up out of his
past. She has the appearance of a mixture of an angel and a ghost.
Old love becomes new, strong and difficult to handle – impossible.
Rivette and Béart follow up on their magnificent work in the modern
classic LA BELLE NOISEUSE (1991). Ever young Béart suits perfectly
the delicate, almost transparent and mysterious figure of Marie. Jerzy
Radziwilowicz is the incarnation of the tough, masculine male. Marie
and Julien, a perfect couple? Perhaps, had it not been for the past.
What is now and what was then. What is here and what was here.
Perhaps a little cryptic, but Rivette is playing a game with us. He is
playing with life, death and love.
40
Regissøren
Jacques Rivette er født i Rouen i
1928. Han var en av de mest
fremtredende filmkritikerne i
”Cahiers du Cinema” på slutten av
50-tallet. Debuterte med PARIS
TILHØRER OSS i 1960. Han er en
av de få ”bølgeregissørene” som
har klart å opprettholde en jevn
produksjon med høy kvalitet.
The Director
Jacques Rivette was
born in Rouen in
1928. He was one
of the most
important critics of
”Cahiers du Cinema” in the end of
the fifties. His feature film debut
was PARIS BELONGS TO US in
1960. He is one of the few ”New
Wave” directors succeeding in
maintaining a regular output of
high quality.
Filmografi (utvalg / selection):
1960 PARIS TILHØRER OSS /
PARIS IS OURS
1965 LA RÉLIGIEUSE
1974 CELINE OG JULIE / CELINE
AND JULIE GO BOATING
1984 KJÆRLIGHETEN PÅ JORDEN /
LOVE ON THE GROUND
1991 LA BELLE NOISEUSE
2001 HVEM VET /
WHO KNOWS
2003 HISTORIEN OM MARIE OG
JULIEN / THE STORY OF
MARIE AND JULIEN
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:30
Side 41
HOTET
HOTET
THE THREAT
Sverige / Sweden 2004
Director: Kjell Sundvall
Cast: Stefan Sauk, Maria Bonnevie,
Dejan Cukic, Rolf Degerlund,
Åsa Forsblad, Peter Franzén,
Peter Haber, Malena Hallerdt,
Åke Lindman, Christian Magdu
Running time: 1h 45m
Norwegian distribution: UIP
Regissøren
Født i 1953. Har studert regi og
har rundt 20 TV-filmer bak seg.
Opplevde både kritiker- og
publikumssuksess med JEGERNE
i 1996.
The Director
Born in 1953. Has studied
directing and has made about 20
films for television. He landed a
critical and
box-office
hit with
the thriller
THE
HUNTERS
in 1996.
Filmografi (utvalg / selection):
1983 LUCKY DEVIL /
LYCKANS OST
1986 IN THE NAME OF THE LAW /
I LAGENS NAVN
1996 THE HUNTERS / JÄGARNA
1998 THE LAST CONTRACT /
SISTA KONTRAKTET
1999 IN THE BED WITH SANTA /
TOMTEN ÄR FAR TIL ALLA
BARNEN
2001 BECK: THE REVENGE /
BECK: HÄMDENS PRIS
2002 THE GUY IN THE GRAVE
NEXT DOOR / GRABBEN I
GRAVEN BREDVID
2004 HOTET
Som et ledd i vårt samarbeid med Filmpool Nord i Luleå har vi fått
anledning til en skandinavisk førpremiere av Kjell Sundvalls nye
action-thriller HOTET. Dette er den klassiske historien om en mann og
hans kamp for å bli trodd, alene mot alle og usikker på hvem han
egentlig kan stole på. Lasse Brudell er datatekniker som jobber for det
svenske luftforsvaret. Major Höglund er en utbrent yrkesmilitær. Deres
veier møtes da Höglund kalles inn for å styrke sikkerheten rundt en
demonstrasjon av et nytt fly. Brudells sønn blir kidnappet, og han blir
forsøkt presset til å bli angiver og til å lekke sensitiv informasjon. Han
tvinges til å samarbeide med Höglund, men de er ikke noe godt par!
Sjelden har det vært laget en film i Skandinavia med et tilsvarende
budsjett – spesielt de eksepsjonelle flyscenene har det tatt lang tid å
planlegge og vanskelig å gjennomføre. Svenskene kan dette også:
Lage filmer med såkalt ”High Production Value” – som syns!
As part of our co-operation with Filmpool Nord in Luleå we are able
to present this Scandinavian sneak premiere of Kjell Sundvall’s new
action thriller THE THREAT. This is the classic story about a man and
his struggle to be believed, alone against the whole world and not
certain who he really can trust. Lasse Brudell is a computer technician
working for the Swedish Air Force. Major Höglund is a burnt-out
career officer. Their paths meet when Höglund is called in to beef
up security for a demonstration of a new plane. Brudell’s son is
kidnapped, and someone tries to blackmail him into leaking sensitive
information. He is forced to co-operate with Höglund, but they are
definitely not on the same wavelength! Very few Scandinavian films
have been made with a budget of this size, and especially the
exceptional flying scenes have required time-consuming planning and
have been difficult to execute. The Swedes can do this too: Make films
with high production values – and they are much in evidence!
41
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 42
INVESTIGATION INTO THE INVISIBLE WORLD
ENQUÊTE SUR LE MONDE INVISIBLE
Frankrike / France 2003
Directed by Jean Michel Roux
Cast: Brynjólfur Snorasson,
Fridrik Thor Fridriksson,
Helgi Hallagrimsson
Running time: 1h 27m
Sales: Noé productions, Paris
Regissøren
Filmskaperen Jean Michel Roux
(f. 1964) er selvlært. Han lagde sin
første kortfilm som 19-åring. Hans
første spillefilm, THE THOUSAND
WONDERS OF THE UNIVERSE
(med Julie Delpy og Maria de
Medeiros), har vunnet priser på
filmfestivaler i Roma og Malmø.
Alver, spøkelser, aliens – dette er en del av hverdagen for moderne
islendinger. De ser dem, de snakker med dem, de spiser og drikker
sammen med dem, og dette forteller de gjerne om. Filmen
undersøker denne usynlige verdenen, som da overhodet ikke er
usynlig for gjennomsnitts-islendingene Brynjólfur Snorasson,
Erla Stefansdottir, Thorunn Emilsdottir – bare for å nevne noen.
Filmen handler ikke bare om den usynlige, overnaturlige verden, den
handler vel så mye om den mystiske, vakre islandske naturen, som
blir porten til den andre verdenen. INVESTIGATION INTO THE
INVISIBLE WORLD er en ytterst nøktern tittel for en film som i
høyeste grad er et poetisk prosjekt. Det visuelle uttrykket er formet
for å lokke oss inn i denne verdenen, og det suggererende
soundtrack følger opp som en invitasjon til å danse med alvene. Dette
mye takket være Biosphére, men her bidrar også Hector Zazou, The
Residents og mange flere.
Elves, ghosts, aliens – this is part of everyday life for modern
Icelanders. They see them, they talk to them, they eat and drink with
them, and they enjoy telling others about them. The film investigates
this invisible world, which is very visible for the average Icelander,
for example Brynjólfur Snorasson, Erla Stefansdottir and
Thorunn Emilsdottir, to mention just a few. INVESTIGATION is not
only about the invisible, supernatural world, but equally much about
the mystical, beautiful Icelandic nature, which becomes a gateway to
the other world. INVESTIGATION INTO THE INVISIBLE WORLD is
an utterly sober title for a film that is very much a poetic project. Its
visual expression is shaped to lure us into this world, and the hypnotic
soundtrack further amplifies the invitation to dance with elves. This is
very much due to Biosphére, but there are also contributions from
Hector Zazou, The Residents and many others.
The Director
The filmmaker
Jean Michel Roux
(b. 1964) is an
autodidact. He made his first short
at nineteen. His first feature film,
THE THOUSAND WONDERS OF
THE UNIVERSE (with Julie Delpy
and Maria de Medeiros), won
prizes at film festivals in Rome
and Malmø.
Filmografi (utvalg / selection):
1987 LA VOIX DU DÉSERT
(short)
1992 TROP PRÈS DES DIEUX
(short)
1997 THE THOUSAND
WONDERS OF THE
UNIVERSE (feature)
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
LD
16:31
Side 43
MANDAGER I SOLEN
LOS LUNES AL SOL
MONDAYS IN THE SUN
Spania / Spain 2002
Director: Fernando León de
Aranoa
Cast: Javier Bardem, Luis Tosar,
José Angel Egido, Nieve de
Medina, Enrique Villén
Runing time: 1h 43m
Sales: Sogepaq
Norwegian distribution: Scanbox
Regissøren
Fernando León de Aranoa (f. 1968
i Madrid) spillefilmdebuterte med
å vinne Goya i 1996 (Spanias
Oscar). I tillegg til sine spillefilmer
har han skrevet mange manus for
andre filmer og TV-serier.
The Director
Fernando León De Aranoa
(b. 1968 in Madrid) graduated in
Audio-Visual Sciences from the
Complutense University of
Madrid. He won a Goya (Spanish
Oscar) in 1996 for his feature
debut FAMILIA.
Filmografi
1994 SIRENAS (short)
1996 FAMILIA / FAMILY
1998 BARRIO
2001 CAMINANTES
(documentary)
2002 MANDAGER I SOLEN /
MONDAYS IN THE SUN
Det nordvestlige Spania, havnebyen Vigo. Kjent for sin industri og
skipsverft. En gruppe menn hvis hverdag er som en søndag – de har
fri – 365 dager i året. De tilbringer mandagene i solen – ufrivillig.
Arbeidsledigheten tærer – på økonomien, på familielivet og på
samholdet i kameratflokken. Hva skal man gjøre og hva kan man
gjøre for å påvirke sin egen livssituasjon? Noen engasjerer seg
politisk, mens andre mener at det ikke nytter. Vi følger de gamle
kameratene mens de driver omkring, prater om løst og fast. Hopper
fra den ene lille fillejobben til den andre. De sitter barnevakt. For flere
er det stoltheten som er det største problemet. de Aranoa har laget
en flott film om menneskene som skjules bak statistikken. Han bruker
humor og lune situasjoner for at vi skal kose oss med denne filmen,
men den mister ikke sin klare sosiale stemme for dét! Det er umulig
å ikke tenke på Ken Loachs filmer når vi ser MANDAGER I SOLEN,
og de Aranoas film er definitivt en vitamininnsprøytning for genren!
A city on the northern Spanish coast which turned its back on the
countryside long ago and surrounded itself with industries which
forced it to grow disproportionately, pushing and shoving, fed it with
immigration and workers, and painted a horizon of chimneys, of
problems and hopes, of future uprooting. A group of men who walk
its hilly streets every day, looking for life’s emergency exits. Long
term fear, people who perform a balancing act at the end of the
month and at the beginning too, performers without a net and
without an audience, without applause at the end, who daily walk the
tightrope of precarious employment, who prop up their existence
with a scaffolding of hope, and convert their few happy moments into
trenches, conversation, routine, as if the shipwreck from which they
daily try to save themselves weren’t theirs, while they talk of their
exploits and laugh, at everything and nothing in particular, full of
hope, relaxed – on a Monday morning in the sun.
43
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 44
POTESTAD
Kandidat til
POTESTAD
POTESTAD
Argentina 2002
Director: Luis César D’Angiolillo
Cast: Eduardo Pavlovsky,
Lorenzo Quinteros, Noemi
Frenkel, Susy Evans
Running time: 1h 30m
Sales: Luis César D’Angiolillo,
Buenos Aires
Regissøren
D’Angiolillo er født i Santa Fe i
Argentina i 1944. Han er en av
Argentinas beste klippere (bl.a. for
Fernando Solanas), noe som vel
forklarer den spektakulære
scenemontasjen i POTESTAD,
som er hans første spillefilm
som regissør.
En lege reiser på t-banen og forsøker mentalt å rekonstruere en
hendelse som forandret livet hans: Han mistet sin ti-årige datter. Flere
sentrale episoder i livet hans passerer i revy – blant annet hans
involvering med det fascistiske diktaturet og kidnappingene på
70-tallet. Snart flyter fortid og nåtid, virkelighet og drøm over i
hverandre. Vi blir med på hans indre reise og mareritt, hvor han
tvinges til et oppgjør med fortiden. Liksom drømmespråkets logikk,
er denne filmens form ikke-lineær og elliptisk. Historien drives fram
av legens assosiasjoner. POTESTAD er en meget filmatisk og
dynamisk opplevelse hvor filmmediets muligheter er tatt i bruk til
fulle. Dette til tross for at filmen er basert på et teaterstykke av
Eduardo Pavlovsky – samme mann som spiller hovedrollen. Filmen
fungerer som en gyser og thriller, samtidig som man får innblikk i
nyere argentinsk historie.
Traveling in the subway, an old physician tries to reassemble an event
that changed the course of his life: the death of his ten-year-old
daughter. His daily reality is a mosaic of unsettling occurrences that
go beyond all logic, and his mind splits to such an extent that the
facts appear deformed according to his changing moods. The
variations in time and in the characters that occurred in his life
suddenly merge with his inner voyage, altering his perception of
reality and forcing him to make painful crosschecks.
44
The Director
D’Angiolillo (b. 1944, Santa Fe,
Argentina) is one of Argentinas
best editors (e.g. for Fernando
Solanas), which explains the
spectacular montage of
POTESTAD, his first feature as a
director.
Filmografi
2002 POTESTAD
R
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 45
RESURRECTION OF THE LITTLE MATCH GIRL
SUNGNYANGPALI SONYEOUI JAERIM
RESURRECTION OF THE LITTLE MATCH GIRL
Sør-Korea / South Korea 2002
Director: Sun-woo Jang
Cast: Eun-kyeong Lim, Hyun-sung
Kim, Jin-pyo Kim, Sing Jin, Gyenam Myeong, Doo-hong Jung,
Ta Kang
Running time: 2h 04m
Sales: CJ Entertainment
Regissøren
Født i 1952. Startet sin karriere
som manusforfatter for fjernsynsserier. Debuterte som spillefilmregissør i 1986.
The Director
Born in 1952. Started his career as a
scriptwriter for TV serials. Directed
his first feature film in 1986.
Filmografi
1986 SEOUL JESUS
1988 THE AGE OF SUCCESS
1996 A PETAL
1999 TIMELESS, BOTTOMLESS,
BAD MOVIE
1999 LØGNER / LIES
(screened at TIFF 2000)
2002 RESURRECTION OF
THE LITTLE MATCH GIRL
Inspirert av H. C. Andersen – jovisst, men det er ikke mye som
minner om Per Aabels lyriske ro her. Noen kaller den ”technotaoistisk”. Fyrstikkene er byttet ut med lightere, men det er nå det
minste. Hele greia er basert på dataspillgenrens konvensjoner. Ju er
kinamatbud og vil gjerne bli profesjonell dataspiller. Han møter piken
med lighterne og ringer senere telefonnummeret på lighteren. Da er
han med ett i spillets verden, hvor målet er å få den lille jenta til å dø
smertefri, god død ved å fryse i hjel. Andre spillere er for eksempel
en transversitt som også er leiemorder og hennes elsker, som er hyret
av den ”Orwellske spillekontrollen”! Filmen virker til tider absurd på
et godt voksent publikum, og du skal være opplagt for å få med deg
alt som skjer i denne kakofonien av visuelle billedinntrykk og
lydeffekter. Men at det er en film som innevarsler nye muligheter
mellom film og dataspill er sikkert, og ikke minst derfor er den
interessant.
This is inspired by H. C. Andersen – but there is not much left
reminding us of famous Norwegian fairy-tale reciter Per Aabel’s lyrical
tranquillity. Some call this film ”techno-taoist”. The matches are
replaced by lighters, but that’s just the start. The whole thing is based
on the conventions of computer games. Ju is a pizza delivery man
who would like to be a professional computer game player. He meets
the girl with the lighters and later calls the phone number on the
lighter. Suddenly he enters a game world, where the goal is ensure
that the little girl dies painlessly by freezing to death. Among the other
players we find a transvestite who is also a hit man and her lover, who
is hired by the ”Orwellian game control”! For an older audience the
film may at times seem absurd, and you must be really alert to pick
up everything happening in this cacophony of visual images and
sound effects. But the film certainly heralds new possibilities in the
hybrid of film and computer games, a main reason for its importance.
45
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 46
TOTEM: THE RETURN OF
THE G’PSGOLOX POLE
Kandidat til
Canada 2003
Directed by Gil Cardinal
Running time: 1h 10m
Sales: National Film Board of
Canada
Regissøren
Gil Cardinal er en erfaren
filmskaper av Métis-avstamning,
som bor og jobber i Edmonton,
Canada. Hans filmer handler ofte
om urbefolkningstematikk.
TOTEM hadde premiere på
filmfestivalen i Toronto og er blitt
vist på Vancouver internasjonale
filmfestival og Whistler filmfestival.
I 1929 kom Haisafolket, en stamme i nordvestlige British Columbia,
hjem fra en fisketur, og oppdaget at deres 9 meter høye totempåle
var blitt kappet av ved roten og fjernet fra hjemstedet. Det skulle gå
over seksti år før de ble klar over hvor pålen var blitt av. Denne filmen
forteller om deres anstrengelser for å få hentet hjem denne pålen,
som var blitt gitt bort i gave til den svenske staten. Dette er også en
fortelling om hvordan en liten, truet urbefolkningsgruppe greide å
gjenopplive sin egen kultur, sin egen historie, sitt eget språk.
TOTEM retter søkelyset mot kompliserte spørsmål om eierskap av
artefakter som er i museenes varetekt over hele verden. Samtidig
dokumenterer filmen et enestående tilfelle av kulturelt diplomati i vår
tid, og hva slags komplisert prosess som ligger bak.
In 1929, the Haisla people of northwestern British Columbia returned
from a fishing trip to find a 9-metre-high totem pole, known as the
G'psgolox pole, severed at the base and removed from their village.
The fate of the 19th century pole remained unknown to the Haisla for
over sixty years. This film tells the story of the efforts of the Haisla
people to recover a traditional mortuary pole, given without their
permission more than 70 years ago to the Swedish government. In
telling the story of the repatriation of the pole, the film captures the
spirit of the people’s long battle to rejuvenate their culture, traditions
and language. TOTEM raises provocative questions about the
ownership and meaning of Aboriginal objects held in museums all
over the world, at the same time documenting a unique case of
modern cultural diplomacy and the complicated, and ultimately
successful, process of conflict solving involved.
46
The Director
Gil Cardinal is a director, writer
and producer of Métis descent,
based in Edmonton, Canada. His
work often explores aboriginal
themes. The film premiered at the
2003 Toronto International Film
Festival, and was screened at the
2003 Vancouver and Whistler Film
Festivals. This is the first screening
outside of North America.
Filmografi (utvalg / selection):
1987 FOSTER CHILD
1990 THE SPIRIT WITHIN
1991 TIKINAGAN
2002 CHIEFS: THE WORLDS OF
JOSEPH BRANT
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
Tsjekkia / Zcech Republic 2002
Director: Petr Zelenka
Cast: Jaromir Nohavica,
Karel Plihal, Cechomor,
Jan Prent, Jaz Coleman
Running time: 1h 28m
Sales: Cinepool, Praha
Regissøren
Petr Zelenka (f. 1967) har studert
film på den kjente Prague
filmskole FAMU. Han er en
fremragende manusforfatter, og
har regissert et teaterstykke på
Nasjonalteatret i Praha i året som
har gått. YEAR OF THE DEVIL er
tidligere vist på festivaler i
Rotterdam, London, Stockholm og
Pusan, og den har vunnet sentrale
priser i Karlovy Vary og Trieste
m.fl. Den vant 7 ”Czech lions”
(tsjekkisk Oscar). TIFFpublikummet vil huske den
tsjekkiske filmen LONERS
(TIFF 2001), med et glimrende
manus fra Zelenkas hånd.
The Director
Petr Zelenka (b. 1967) has studied
film at the well-reputed Prague
film school FAMU. He is an
accomplished script writer and has
spent the past year working in the
National Theatre in Prague.
YEAR OF THE DEVIL has been
screened at film festivals in
Rotterdam, London, Stockholm
and Pusan, and has been awarded
prizes at international
competitions in Karlovy Vary and
Trieste among others. It won 7
Czech lions (Czech Oscar).
TIFF-festivalgoers will recall the
successful Czech film LONERS
(TIFF 2001), with a great script
from Zelenka.
16:31
Side 47
THE YEAR OF THE DEVIL
ROK DABLA
THE YEAR OF THE DEVIL
Leningrad Cowboys møter Spinal Tap med tsjekkisk, etnisk rockemusikk
i bakgrunnen. En kjent tsjekkisk visesanger (helt sant) oppdager et band
som spiller i begravelser (kanskje sant?), treffer borti en nederlandsk
filmskaper (bare tøv), og sammen snubler denne gjengen i vei, på søken
etter lyset og frelse (og etter oppskrifter for å bli kvitt alkoholisme) på en
eventyrlig musikkturné. Spøkelser og engler hjelper folk å finne fram
sine egne melodier. Fantasi og virkelighet i ubegripelig og skjønn
forening. Akkurat når du tror du har sett din siste jukse-dokumentar,
så dukker YEAR OF THE DEVIL opp. Britisk pønk/klassiske musiker/
komponist/dirigent Jaz Coleman (Killing Joke) er innom filmen lenge
nok til å la seg imponere over live heis-musikk (må se, må se!)
Leningrad Cowboys meets Spinal Tap with czech ethnic-rock music in
the background. A famous Czech folk singer (true!) discovers a band
that mostly plays at funerals (maybe true?), runs into a Dutch filmmaker
(total nonsense!), and together this motley crew stumbles through
the movie, on a magical mystery tour, searching for spiritual light and
resolve (as well as recipes to recover from alcoholism). Ghosts and
guardian angels help people find their inner melodies. Fact and fiction
fused in the most bizarre manner. Just when you thought you had seen
your last mockumentary, THE YEAR OF THE DEVIL turns up. British
punk/classic musician/composer/conductor Jaz Coleman (Killing Joke)
turns in a cameo appearance that will change your understanding of
elevator music forever!
Filmografi
1996 MNAGA – HAPPY END
1998 BUTTONERS
2000 EROTIC TALES: POWERS
(short)
2001 LONERS (MANUS)
2002 THE YEAR OF THE DEVIL
47
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 48
Å VÆRE OG HA
ÊTRE ET AVOIR
TO BE AND TO HAVE
Frankrike / France 2002
Director: Nicolas Philibert
Running time: 1h 44m
Norwegian distribution: Arthaus
Regissøren
Nicolas Philibert er født i 1951 i
Nancy. Bortsett fra en lang rekke
filmer om sportspersonligheter, er
Philibert kjent for å lage poetiske
helaftens dokumentarfilmer som i
sin form ligger nokså nære
fiksjonsfilm.
Denne forsiktige og hverdagslige dokumentarfilmen tok Frankrike med
storm – en storm av samme type som det HEFTIG OG BEGEISTRET
skapte i det norske markedet. Distributører utenfor Frankrike så lenge på
filmen som et fransk fenomen og ingen torde satse på den ellers i Europa.
Så tok noen sjansen i Italia, og det gikk nesten like bra der. Filmen tar for
seg en bitte liten skole et sted på den franske landsbygda, i en liten
landsby oppe i alpene. Skolen er så liten at den har én lærer, og alle
elevene, små som store, går i én og samme klasse. Vi følger læreren og
elevene i et tidsspenn som går over ett år. Vi er med på små og store
begivenheter, konflikter, gleder og sorger. Det er ikke fritt for at det vil
være en del klumper i halsen i salen når læreren tar avskjed med elevene
sine før sommerferien – den aller siste avskjeden, fordi han skal slutte!
There are still, almost everywhere in France, single-classroom schools
that bring together, under the same schoolteacher, all the children
from the same village, from nursery age to their last year of primary
education. Whether their individual members are withdrawn or
outgoing, these assorted little groups share everyday life, for the best
and for the worst. Inspired by the French phenomenon of ‘singleclass’ schools TO BE AND TO HAVE charts the life of a small one-class
village school over the course of one academic year, and takes a
warm and serene look at primary education in the French heartlands.
A dozen youngsters, aged 4–10, are brought together in one
classroom and taught every subject by one single teacher of
extraordinary dedication. A master in quiet authority, schoolteacher
Georges Lopez patiently navigates the children towards adolescence,
cooling down their arguments and listening to their problems.
48
The Director
Nicolas Philibert was born in 1951
in Nancy. Apart from a long string
of films on sports personalities,
Philibert is renowned for making
poetic feature-length
documentaries that in their
narrative form are very close to
being fictional works.
Filmografi
1978 LA VOIX DE SON MAÎTRE /
HIS MASTER’S VOICE
1990 LA VILLE LOUVRE /
LOUVRE CITY
1992 LE PAYS DES SOURDS /
LAND OF THE DEAF
1996 UN ANIMAL, DES ANIMAUX
1997 LA MOINDRE DES CHOSES /
EVERY LITTLE THING
1999 QUI SAIT?
2002 Å VÆRE OG HA /
TO BE AND TO HAVE
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 49
HORISONT ØST
HORIZON EAST
Nord-Norges geografiske nærhet til Finland og Russland har preget
landsdelen. Handel og kulturutveksling har lange tradisjoner.
Pomorhandelen langs kysten med de russiske pomorene og
landtrafikken gjennom dalene og over fjellene i Troms og Finnmark til
Finland har fraktet varer, tjenester og mennesker – kort sagt kultur
i lange tider. Det er faktisk i den moderne tid, etter revolusjoner,
verdenskriger, deling av Europa og den sør-orienterte sentraliseringen
i de enkelte land at trafikken internt i nordområdene er svekket.
I Pomorhandelens ånd ønsker vi å bidra til å fremme handel og
kulturutveksling mellom Finland, Russland, de baltiske statene og
Norge.
Tromsø Internasjonale Filmfestival har en langsiktig ambisjon om å bli
en portal for film fra disse områdene til Norge og Skandinavia. I første
omgang skal Tromsø bli den by i Norge med flest antall russiske og
finske filmer på programmet, og vi skal bli den norske byen hvor flest
mennesker ser film fra Finland, Russland og Baltikum. Når det nye
kinoanlegget står klart i 2005 og vår kapasitet er radikalt øket, håper vi
at vi skal klare å bli det beste skandinaviske markedet for film fra ØST!
The geographical proximity of Northern Norway to Finland and
Russia has made an indelible stamp on this part of our country. Trade
and cultural exchange have long traditions. The Pomor trade along
the coast with the Russian Pomor as well as traffic by land through
valleys and over the mountains of Troms and Finnmark to Finland
have for a long time transported goods, services and people – in
short culture. Actually, it is in modern times, after revolutions, world
wars, the partitioning of Europe and the southward centralisation in
each country, that the internal traffic in the northern areas has been
weakened.
In the spirit of the Pomor trade we want to do our part to further
trade and cultural exchange between Finland, Russia, the Baltic
countries and Norway.
Tromsø International Film Festival has a long-term ambition of
becoming a portal for film from these parts to Norway and Scandinavia.
Tromsø shall become the city in Norway with the highest number of
Russian and Finnish films in their festival programme, and we shall
become the city with the highest number of spectators for films from
Finland, Russia and the Baltic states. When the new cinema complex is
ready in 2005, radically increasing our capacity, we hope to become
the best Scandinavian market for films from the EAST!
Ola Lund Renolen
Programsjef / Artistic Manager
49
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 50
HORISONT ØST – HORIZON EAST
DEN NYRIKE
OLIGARKH
TYCOON: A NEW RUSSIAN
Russland, Frankrike, Tyskland /
Russia, France, Germany 2002
Director: Pavel Lounguine
Cast: Vladimir Mashkov, Andrei
Krasko, Maria Mironova, Sergei
Oshkevic.
Running time: 2h 05m
Sales: Flach Pyramide, Paris
Regissøren
Pavel Lounguine er født i 1949 i
Moskva. Studerte film i Moskva,
men har bodd og jobbet mye i
Paris. Har todelt statsborgerskap.
Hans siste filmer handler alle om
forholdene i Russland etter
kommunismen.
De nyrike i Russland er mennesker som har tjent seg rike på kort tid
i det vakuumet som oppsto i overgangen mellom strengt kontrollert
kommunistisk styre og et forsøk på markedsøkonomi. Hvem i det
russiske samfunnet hadde erfaring med forhandlinger og forretning
under kommunismen? Mafiaen! Ikke overraskende finner vi i dag
mange nyrike innenfor mafiavirksomheten, og ikke overraskende
handler enten russisk film om det miserable livet på landsbygda eller
om det kriminelle jetsetlivet i Moskva. Pavel Lounguine har laget film
om begge deler. Han er en genuin filmskaper som bruker det beste i
russisk fortellertradisjon, men gjør det på sin måte. DEN NYRIKE
skildrer en kameratflokks vekst og fall. Platon er den kyniske
manipulative, men svært karismatiske lederen som fører an i
oppblomstringen av den – om ikke kriminelle, så i hvert fall tvilsomme
– særegne, russiske kapitalismen. Det er en politisk sosialthriller –
frekk, frodig og freidig! – akkurat som Lounguines formspråk!
TYCOON is subtitled ”A New Russian”, and indeed its hero is a
Russian unlike those we usually see in the movies: Platon Makovski
is a killer capitalist, a onetime mathematics professor nicknamed Plato
who seizes on the fall of Marxism as his opportunity to play capitalist
tricks in a naive new economy. The character is based on the real-life
billionaire Boris Berezovsky, who is even rumoured to have financed
it. Like ”The Godfather”, it shows him as a crook with certain
standards, surrounded by rats with none. Berezovsky, the real-life
Plato, has been in trouble in recent years, including an arrest in the
United Kingdom. Extradition is pending.
50
The Director
Pavel Lounguine (b. 1949 in
Moscow) studied film in Moscow,
but has
lived and
worked in
Paris for a
long time.
He has a double citizenship. His
latest films are about the situation
in Russia after the fall of
Communism.
Filmografi
1990 TAXI BLUES
1992 LUNA PARK
1995 À PRPOS DE NICE
1996 LINE OF LIFE /
LIGNE DE VIE
2000 BRYLLUPET / LA NOCE /
THE WEDDING
(vant Auroraprisen under
TIFF 2001)
2002 DEN NYRIKE / TYCOON
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 51
HORISONT ØST – HORIZON EAST
DET SISTE TOGET
Kandidat til
POSLEDNIY POEZD
THE LAST TRAIN
Russland / Russia 2003
Director: Aleksey German Jr.
Cast: Pavel Romanov, Peter
Merkuriev, Alexey Devotchenko,
Irina Raksina
Running time: 1h 22m
Sales: Non Stop Production
Regissøren
Født i Moskva i 1976. Gikk på
VGIK (den statlige filmskolen i
Russland) fra 1996 til 2001. DET
SISTE TOGET er hans regidebut.
Vinteren 1944. Østfronten. Den tyske kirurgen Paul Fistbach
ankommer feltsykehuset med det siste toget. Det er et trist syn som
møter legen. Han ankommer midt oppe i kaoset som oppstår ved et
russisk motangrep. Han forsvinner i det kalde, snøkledte russiske
landskapet. Den særegne, langsomme, naturalistisk, estetiske russiske
fortellerstilen, de vakre, men skittengrå bildene, snøen, kulden,
vinden – alt dette er så utrolig gjennomført og RIKTIG i forhold til
innholdet i denne historien. Krigens ubarmhjertige tilfeldighet, dens
hulhet, griskhet og tomhet er genialt skildret. Ikke siden GÅ OG SE
har vi sett en slik sterk russisk antikrigsfilm. Regissøren ønsket å lage
en film om en intelligent mann som mot sin vilje måtte kjempe i en
meningsløs krig og dø en kald og unyttig død. Her er ikke mye
klassisk heroisme, selv om det er mange helter. Her ser vi krigens
sanne ansikt – her er bare tapere.
The Director
Born in Moscow in 1976. Educated
at VGIK (the state film school in
Russia) from 1996 to 2001.
THE LAST TRAIN is his directorial
debut.
Filmografi
2003 DET SISTE TOGET /
THE LAST TRAIN
The winter of 1944. The Eastern front. German surgeon Paul Fistbach
arrives at a field hospital with the last train. It is a sad sight – caught
in the middle of the chaos resulting from a Russian counterattack. He
disappears in the cold, snow-clad Russian landscape. The
characteristically slow, naturalistic, aesthetical Russian storytelling
style, the beautiful but dirty-grey images, the snow, the cold, the wind
– all of this is unbelievably consistently applied and RIGHT for the
content of this story. The merciless randomness of war, its greed,
hollowness and emptiness is described with genius. This is the
strongest Russian anti-war film since COME AND SEE. The director
wanted to make a film about an intelligent man who against his will
must fight in a meaningless war and die a cold and useless death.
There is not much classic heroism here, even if there are many
heroes. This is the true face of war – with everybody as losers.
51
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 52
HORISONT ØST – HORIZON EAST
DRAKEN
ZMEJ
THE KITE
Russland / Russia 2002
Director: Aleksej Muradov
Cast: Viktor Solovjov, Nadezda
Ozerova, Pavel Zolotilin, Michajl
Paznikov, Jania Solochin,
Dmitrij Koskin
Running time: 1h 25m
Sales: Kinoglaz
Regissøren
Født i Moskva i 1963. Studerte
film med tyngdepunkt på manus
og regi. Jobbet med reklame,
informasjon, teater og TV.
DRAKEN er hans regidebut.
La det være sagt med en gang: Dette er kanskje festivalens tøffeste
utfordring. DRAKEN er en 100 % kompromissløs fortelling om en
politioffiser hvis jobb består i å fysisk gjennomføre avrettingen av
dødsdømte fanger. Vi følger kapteinen i hans ørkesløse daglige rutiner,
fra hanen galer til han får unnagjort morgenstellet, kranglet med kona
og fått i seg det lille de har av mat. På jobben får han unnagjort
henrettelsene sine, og forholdene er mildest talt hårreisende. Som om
ikke dette var nok har han også en sønn som er lenket til rullestolen på
grunn av en alvorlig sykdom. Det er her det lille fnugg av håp og
hjertevarme kommer inn, denne emosjonelt klønete og følelseskalde
mannens rørende omtanke for sin sønn. Og drømmen om at han
engang skal bli operert og bli frisk nok til å fly en liten drake!
Let’s be straight about it: This is possibly the toughest challenge of
the whole festival. THE KITE is a 100 % uncompromising story about
a police officer whose job is to physically execute death penalty
convicts. We follow our captain’s dreary daily routine from sunup
until he has finished his morning chores, quarrelled with his wife and
eaten the little food they have. During working hours he gets his
executions done, in hair-rising conditions. As if this was not enough,
his son is chained to a wheelchair due to a serious illness. However,
the emotionally clumsy, callous protagonist displays a caring for his
son that is moving, and thus a little shimmer of hope and warmth
enters the film. And the dream that his son sometime can get an
operation so he will be well enough to fly a little kite!
52
The Director
Born in Moscow in 1963. Studied
film with an emphasis on
scriptwriting and direction. Has
worked within advertising,
information, theatre and TV.
THE KITE is his directorial debut.
Filmografi
2002 DRAKEN / THE KITE
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 53
HORISONT ØST – HORIZON EAST
EILA
EILA
EILA
Finland 2003
Director: Jarmo Lampela
Cast: Hannu-Pekka Björkman,
Kristiina Halkola, Kari Hietalahti,
Johanna Kerttula
Running time: 1h 34m
Sales: FS Films Oy, Helsinki
Print source: Finnish Film
Foundation, Helsinki
Regissøren
Jarmo Lampela, født i 1964, har
studert ved det finske
Teaterakademiet og ved University
of Arts and Design i Helsinki.
Han arbeider som regissør,
manusforfatter og produsent. Han
gjestet TIFF i 2002 med ELVA.
The Director
Jarmo Lampela (b. 1964) studied
film at the University of Arts and
Design in Helsinki from 1987 to
1992. Before that, he studied
acting at the Theatre Academy. He
works as a director, scriptwriter
and producer. He visited TIFF in
2002 with THE RIVER.
Filmografi
1997 SAIRAAN KAUNIS
MAAILMA / FREAKIN’
BEAUTIFUL WORLD
1999 RAKASTIN EPÄTOIVOISTA
NAISTA
2001 ELVA / THE RIVER
2003 EILA
Dette er historien om den kuede rengjøringsassistenten Eila – om
hennes problemer på jobb og i familien (den sløve musikerkjæresten
og den småkriminelle sønnen). Det er også historien om hvordan hun
bestemmer seg for å saksøke selveste staten for usaklig oppsigelse.
EILA avviker ikke så mye i form fra din jevne, urbane såpeserie på TV.
Interiørene er grelt belyste, utsnittene er komfortable nærbilder og
mangler all unødvendig bevegelse. Regissøren Lampela bruker
såpens hverdagsspråk til å fortelle det som tilsynelatende er en
hverdagshistorie, men som etter hvert går utover sine bredder og sier
noe om den skjøre balansen mellom individ og samfunn.
EILA does not differ so much from the uncomplicated approach to
seemingly familiar urban life that characterizes domestic TV soap.
Interiors are starkly illuminated; the shots are comfortably close and
lack all unnecessary movement. Using this banal starting point,
director Lampela displays a rare knack for probing everyday reality, a
person’s sincere effort to attain courage and harmony in life. The
story, about a cleaning woman, Eila, her musician boyfriend Timo and
son Mika, who has just been released from prison and is struggling
with a drug addiction, expands beyond its apparent framework. By
creating emotional tension through the family’s internal conflicts,
Lampela also eagerly examines the shaky equilibrium between the
individual and society as a whole.
53
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 54
HORISONT ØST – HORIZON EAST
FAR OG SØNN
OTETS I SYN
FATHER AND SON
Russia, Germany, Italy,
Netherlands 2003
Director: Aleksander Sokurov
Cast: Andrei Shchetinin, Aleksei
Nejmyshev, Aleksander Razbash
Running time: 1h 23m
Sales: Celluloid Dreams, Paris
Far og sønn deler en loftsleilighet. Der har de bodd alene i flere år i sin
egen private verden, full av minner og daglige ritualer. De to kan ikke
tenke seg et liv uten hverandre, men temaet om atskillelse hjemsøker
dem begge. Sønnen følger i sin fars spor og går på militærskole. Han
liker idrett, har en tendens til å være ansvarsløs og han har problemer
med kjæresten som er sjalu på hans tette forhold til faren. Nærbilder
av to menn omslynget i en seng. Slåss de? Er de homofile elskere?
Nei, det er en far som trøster sin sønn som plages av voldsomme
mareritt. Sokurov mener det er en typisk vestlig ting å komme med
tolkninger om homofile understrømmer i en slik scene. For en russer
ville ikke dette være en aktuell lesning. For dette handler om
menneskelighet og blodsbånd – sterke ufravikelige blodsbånd.
Kjærligheten burde forbli like sterk og øm mellom familiemedlemmer
– eller venner – selv om det er mellom voksne mennesker. Filmen er
andre del av en trilogi som startet med MOR OG SØNN (1997) og
som skal fortsette med TO BRØDRE OG EN SØSTER.
A father and his son share an attic apartment. For many years they
have lived by themselves in this private world, full of memories and
daily rituals. They cannot conceive a life without each other, but the
idea of separation still haunts both of them. The son attends military
school, following in his father’s footsteps. He enjoys sports, tends to
be irresponsible and he has problems with his girlfriend, who is
jealous of his close relationship with his father. Close-ups of two male
bodies intertwined on a bed. Are they fighting? Are they homosexual
lovers? No, it is a father consoling a son tortured by violent
nightmares. Sokurov thinks it a typically Western notion to interpret
a scene like this as having gay undertones. To a Russian such a
reading is not viable, because this is about humanity and blood
relations – a strong, unbreakable bond. Love should remain strong
and tender between family members – or friends – even if they are
grownups. The film is the second part of a trilogy that started with
MOTHER AND SON (1997) and will be continued with TWO
BROTHERS AND A SISTER.
54
Regissøren
Aleksander Sokurov ble født i
Irkutsk-regionen i Sibir i 1951. Han
studerte historie før han begynte
på filmskole i Moskva. Siden 1980
har han bodd i St. Petersburg.
Gjennom sin etter hvert store
produksjon av spillefilm og dokumentarer er han blitt kjent for å
utforske de store humanistiske
spørsmålene. Hans forrige film,
RUSSIAN ARK, ble vist på TIFF i fjor.
The
Director
Aleksander
Sokurov
was born
in the Irkutsk region in Siberia in
1951. He studied history before
attending the film school in
Moscow. Since 1980 he has lived
in St. Petersburg. He has a large
number of feature films and
documentaries to his credit, and the
exploration of the great humanistic
questions is his main concern. His
previous film, RUSSIAN ARK, was
screened at TIFF last year.
Filmografi (utvalg / selection)
1988 THE DAYS OF ECLIPSE
1989 SAVE AND PROTECT
1992 THE STONE
1993 WHISPERING PAGES
1997 MOR OG SØNN /
MOTHER AND SON
1999 MOLOCH
2002 RUSSIAN ARK
2003 FAR OG SØNN /
FATHER AND SON
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 55
HORISONT ØST – HORIZON EAST
SCREAMING MEN
HUUTAJAT – SCREAMING MEN
SCREAMING MEN
Finland, Danmark /
Finland, Denmark 2003
Director: Mika Ronkainen
Cast: The men’s choir Mieskuoro
Huutajat, Petri Sirviö
Running time: 1h 16m
Sales: Trust Film Sales, Denmark
Festival distribution: Finnish Film
Foundation
Regissøren
Mika Ronkainen, født i 1970, bor i
Oulo i Nord-Finland. Han har laget
dokumentarfilm siden 1997, men
han arbeider også som komponist,
musiker og event manager. Hans
film BEFORE THE FLOOD ble vist
på TIFF i 2001.
The Director
Mika Ronkainen, born in 1970,
lives in Oulu in northern Finland.
He has been making documentary
films since 1997, but also works as
a composer, musician and event
manager. His film BEFORE THE
FLOOD was shown at TIFF in 2001.
Filmografi (documentaries)
1997 FATHER’S DAY
1997 OULO BURNING – THE
TOWN THAT DISAPPEARED
1999 IN THE LAND OF SANTA
CLAUSES
2000 THE WORLD WILL
CHANGE SOON
2000 BEFORE THE FLOOD – THE
LAST COUPLE IN VUOTOS
2001 CAR BONUS
2003 SCREAMING MEN
En isbryter skjærer seg vei innerst i Bottenviken. I baugen står tretti
alvorlige menn iført sorte dresser og sorte gummislips. Ute i isødet
står dirigenten og venter på dem … Åpningsscenen er like surrealistisk
som dette hylekoret fra Oulo – et kor som roper patriotiske marsjer og
nasjonalsanger, dels for å parodiere nasjonalisme og fascisme, dels for å
eksorsisere personlige demoner. Vi blir best kjent med korets
karismatiske og autoritære dirigent, Petri Sirviö. Hans kompromissløse lederstil fører ofte til konflikter både med omverdenen og innad
i koret. Vi følger Mieskuoro Huutajat (”Mannskorroperne”) både i
Finland og på turné i Frankrike, Japan og Island – alt over en periode
på fem år. Liksom koret balanserer dokumentaren mellom det seriøse
og det absurde.
Thirty men in rubber ties from northern Finland are shouting patriotic
marches and children’s songs. Mieskuoro Huutajat (”Men’s Choir
Shouters”) parodies nationalism and fascism. The choir is led by the
iron hand of the conductor Petri Sirviö. SCREAMING MEN is a film
about intransigence and the firm belief in your own art. Sirviö’s
creative methods often lead to conflicts between the choir and the
outside world – sometimes also within the choir. The main character
in the documentary is the charismatic and witty conductor who has
led the choir since it was founded. The film follows the choir both in
Finland and on international concert trips in France, Japan and Iceland
– spanning over a period of five years. Like the choir, the
documentary walks the thin line between the dead serious and the
absurd.
55
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 56
HORISONT ØST – HORIZON EAST
TILBAKE
VOZVRASCHENIYE
THE RETURN
Russland 2003
Director: Andrey Zvyagintsev
Cast: Vladimir Garin, Ivan
Dobronravov, Konstantin
Lavronenko, Natalia Vdovina
Running time: 1h 45m
Sales: Intercinema Art Agency
Norwegian distribution: Arthaus
Regissøren
Andrey Zvyagintsev er født i
Novisibirsk i 1964. Er utdannet
skuespiller og har erfaring fra en
rekke uavhengige teaterprosjekter.
Debuterte med sin første TVproduksjon i 2000. TILBAKE er
hans debut som spillefilmregissør.
To unge brødre leker med sine kamerater. Når de kommer hjem finner
de en mann sovende i huset. Det er far som er kommet tilbake etter
12 år. Han tar med seg sønnene på en liten ferietur. De kjører bil til en
sjø og drar med en spinkel båt ut til en øy. Faren er åpenbart på vei
tilbake til et eller annet sammen med sønnene. Det er ingen
søndagsskoletur faren tar sønnene sine med på. Fra guttene, og spesielt
den yngste, er det mange års frustrasjon over manglende farsomsorg
som skal ut. Far sitter inne med mengder av uforløst kjærlighet for sine
sønner, men så er det dette med å få det vist da. Det er et tett og
intenst drama fortalt i en Tarkovskij-lignende stemning. Visuelt er det
svært lite som overgår denne filmen. Skuespillerprestasjonene er
”superbe” (spesielt den yngste gutten). Far og sønn-problematikken er
vel et like gammelt tema i fortellerkunsten som litteraturen selv, men
sjelden er det fortalt med en slik poetisk kraft som her. Stillbildene på
rulleteksten vil gi deg gåsehud!
A life of two brothers is suddenly shattered by the appearance of their
father, whom they only remember from a 10-year-old photograph.
Is he really their father? Why did he come back after so many years?
The children find the answers on a remote and desolate island,
travelling with the man who turns their life upside down. The rugged
beauty of the northern lakes and forests adds a peculiar dimension to
the unfolding human drama.
56
The Director
Born in Novosibirsk in 1964. Since
1986 he lives in Moscow. He
graduated from the Acting
Department of Moscow State
University of Theatre Art. He has
worked as an actor in various
independent theatre projects. THE
RETURN is the feature film debut
of the director.
Filmografi
2000 BUSIDO (short)
2000 OBSCURE (short)
2000 CHOICE (short)
2003 TILBAKE / THE RETURN
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 57
KRITIKERUKA
THE CRITICS’ WEEK
Alle festivaler med respekt for seg selv bør ha en velrenommert
kritikerserie. Cannes har ”Semaine de la critique” som ble arrangert for
42. gang i fjor vår. Venezia har ”Settimana della critica” som er enda eldre.
Kritikeruka vår er den 14. i rekka. Denne serien har etter hvert blitt en av
våre mest populære, mye fordi kritikerne som velger filmene holder
innledninger foran visningene.
Årets filmer og utvelgere er:
IN THIS WORLD av Michael Winterbottom (Storbritannia 2003)
Valgt og blir presentert av Kjetil Lismoen (Rush Print)
NÆRVÆR av Jan Troell (Sverige 2003)
Valgt og blir presentert av Anne Hoff (NRK)
OSAMA av Siddiq Barmak (Afghanistan 2003)
Valgt og blir presentert av Mode Steinkjer (Dagsavisen)
SPELLBOUND av Jeffrey Blitz (USA 2002)
Valgt og blir presentert av Nigel Floyd (BBC Radio)
STRUGGLE av Rut Mader (Østerrike 2003)
Valgt og blir presentert av Ingvald Bergsagel
(Avisenes nyhetsbyrå / Film&Kino)
Our 14th Critics’ Week, made in the spirit of Cannes’ “Semaine de la critique”
and Venice’ “Settimana della critica” has become our most popular side bar,
much due to the introductions held by the critics who made the selections.
IN THIS WORLD by Michael Winterbottom (UK 2003)
Chosen and introduced by Kjetil Lismoen (Rush Print)
PRESENCE by Jan Troell (Sweden 2003)
Chosen and introduced by Anne Hoff (Norwegian Broadcasting)
OSAMA by Siddiq Barmak (Afghanistan 2003)
Chosen and introduced by Mode Steinkjer (Dagsavisen)
SPELLBOUND by Jeffrey Blitz (USA 2002)
Chosen and introduced by Nigel Floyd (BBC Radio)
STRUGGLE by Rut Mader (Austria 2003)
Chosen and introduced by Ingvald Bergsagel
(Newspapers Newsbureau / Film &Kino)
57
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
IN THIS WORLD
16:31
Side 58
Valgt og blir presentert av Kjetil Lismoen (Rush Print)
Chosen and introduced by Kjetil Lismoen (Rush Print)
IN THIS WORLD
IN THIS WORLD
Kandidat til
Storbritannia / UK 2002
Director: Michael Winterbottom
Cast: Jamal Udin Torabi (as
himself), Enayatullah,
Imran Paracha, Hiddayatullah,
Jamau, Wakeel Khan Lal Zarin,
Ahsan Raza.
Running time: 1h 30m
Sales: The Works
Norwegian distribution: SEG
Det bor ca. 1 million afghanske flyktninger i Peshawar, rett innenfor
den pakistanske grensen. Jamal og Enayat er søskenbarn. Familie og
venner skraper sammen mynt og kontakter profesjonelle
menneskesmuglere. Guttene skal til London for å begynne et nytt og
bedre liv. Reiseruten skal gå over land selv om dette er både farlig og
mye mer slitsomt, men det er billigere. De kommer seg inn i Iran ved
å gjemme seg på lastebiler. Fra Teheran reiser de gjennom kurdisk
område, for en stor del til fots, til de kommer seg inn i Tyrkia. Dette er
den gamle smuglerruten, en del av den gamle Silkeveien mellom øst
og vest. Denne ruten brukes fremdeles til å smugle opium, tobakk og
mennesker til Vesten. I Tyrkia stues de sammen med kurdere og andre
emigranter inn i en container som skal gå sjøveien til Italia, og
katastrofen inntreffer. Den siste biten gjennom Europa, og ikke minst
å komme seg over kanalen til England, er heller ikke enkelt. Det er
denne uhyggelig lange og brutale reisen Winterbottom skildrer i
sin arrangerte dokumentarfilm. Menneskeverdets fornedrelse og
desperate evne til å holde ut. Hvordan er det mulig, hvordan utstår vi
og tåler så inderlig vel all den urett som ikke rammer oss selv?
Jamal and Enayat embark on a dangerous journey from Shamshatoo’s
refugee camp near Peshawar, Pakistan towards London. IN THIS WORLD
concentrates entirely on their journey, shedding light to the uncertain
ways immigrants end up in Europe. The filmmakers have made the
movie feel so natural that at times it feels like you’re watching a
documentary. Director Michael Winterbottom and his crew traveled the
route of the refugees together with Jamal and Enayat, setting up scenes
and finding locals to play parts. These amateur actors improvised many
of the film’s scenes. After filming ended, Jamal and Enayat were sent
back to Shamshatoo, but since then Jamal has made use of his acting
salary and traveled to London, where he now lives with his Pakistani
foster mother until he’s sent back to Pakistan, when he turns 18.
58
Regissøren
Michael Winterbottom er født i
1961 i Blackburn. Han studerte
engelsk og film før han begynte
å jobbe for TV på midten av
80-tallet. Han har utmerket seg
ved å lage filmer i en mengde
forskjellige genre. Han gjør ofte
bruk av improvisasjon i sitt arbeid
med skuespillerne.
The Director
Michael
Winterbottom
(b. 1961 in
Blackburn)
studied English
and film before
he started working in television in
the mid eighties. He is known to
make films in many different
genres, and often favours
improvisation in his work with
actors.
Filmografi (utvalg / selection):
1996 JUDE
1997 VELKOMMEN TIL
SARAJEVO / WELCOME
TO SARAJEVO
1999 WONDERLAND
2000 THE CLAIM
2002 24 HOUR PARTY PEOPLE
2003 IN THIS WORLD
2003 CODE 46
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 59
Valgt og blir presentert av Anne Hoff (NRK)
Chosen and introduced by Anne Hoff (Norwegian Broadcasting)
NÆRVÆR
NÄRVARANDE
PRESENCE
Sverige / Sweden 2003
Director: Jan Troell
Running time: 1h 23m
Sales: Athena Films
Regissøren
Jan Troell er født i 1931 i Malmö.
Han jobbet som lærer før han
begynte som kameramann for Bo
Widerberg. Han ble internasjonalt
kjent med UTVANDRERNE (1971)
og oppfølgeren NYBYGGERNE
(1972) – filmer basert på Vilhelm
Mobergs romaner om utvandringen
til Amerika. Troell skriver, filmer og
klipper filmene sine selv.
The Director
Jan Troell was born
in 1931 in Malmö.
He worked as a
teacher before
starting as a
cameraman for Bo Widerberg.
He became internationally known
with THE EMIGRANTS (1971) and
the follow-up THE NEW LAND
(1972) – films based on Vilhelm
Moberg’s novels about the
emigration to America. Troell writes,
shoots and edits his own films.
Filmografi (utvalg / selection)
1966 HER HAR DU DITT LIV /
THIS IS YOUR LIFE
1971 UTVANDRERNE /
THE EMIGRANTS
1972 NYBYGGERNE /
THE NEW LAND
1974 ZANDYS BRUD /
ZANDY’S BRIDE
1979 ORKANEN / HURRICANE
1982 INGENIØR ANDRÉES
LUFTFERD / THE FLIGHT
OF THE EAGLE
1991 IL CAPITANO
1996 HAMSUN
2001 SÅ HVIT SOM i SNØ /
AS WHITE AS IN SNOW
2001 NÆRVÆR / PRESENCE
”Bildet forsøker å stanse tiden slik at man kan se på tiden, eller
betrakte tiden – vende tilbake til tiden gang på gang. Jeg har tatt
mengdevis av fotografier, men bare en og annen sjelden gang blir
fotografi til bilde. Og for meg er bildet noe som er ganske
merkverdig.” – Georg Oddner i NÆRVÆR. Både Jan Troell og Georg
Oddner hører blant vår tids store billedskapere. I NÆRVÆR skildrer
Jan Troell vennen og fotografen Georg Oddner gjennom et halvt
århundre med kameraet – fra da han i 1950 dro til New York og ble
elev av den legendariske Richard Avedon, til han i 2001 kommer
tilbake dit sammen med Troell. Innimellom ligger et bredt fotografisk
liv som spenner fra mote til Vietnam, fra rep-øvelse til jazz. Oddner
åpnet sitt eget studio i Malmö i 1952, og viet seg da først og fremst
til reklame- og motefotografering. Senere har han blitt viden
anerkjent som fotografisk kunstner gjennom en mengde utstillinger i
inn- og utland.
”The image tries to stop time so we can watch time, or observe time
– return to time time and again. I have taken a large number of
photos, but only very seldom the photo turns into an image. And to
me an image is something rather extraordinary.” – Georg Oddner in
PRESENCE. Both Jan Troell and Georg Oddner are among the
greatest creators of images of our time. In PRESENCE, Jan Troell
describes his friend and photographer through half a century working
with his camera – from 1950, when Oddner went to New York and
became the pupil of the legendary Richard Avedon, to 2001, when he
returns there with Troell. Between these two points in time a wideranging photographic life is revealed, from fashion photography,
through jazz, to Vietnam. Oddner opened his own studio in Malmö
in 1952, devoting himself then chiefly to advertising and fashion
photography. Later he has become famous all over the world as a
photo artist, through numerous exhibitons at home and abroad.
59
FilmfestINNMAT_katalog_rev
OSAMA
29.12.03
16:31
Side 60
Valgt og blir presentert av Mode Steinkjer (Dagsavisen)
Chosen and introduced by Mode Steinkjer (Dagsavisen)
OSAMA
OSAMA
Kandidat til
Afghanistan 2003
Director: Sedigh Barmak
Cast: Marina Golbahari, Mohamad
Nader Khajeh, Zobeydeh Sahar,
Mohamad Aref Harati
Running time: 1h 22m
Sales: Raser Productions Ltd.,
Dublin
Norwegian distribution:
Scandinavian Entertainment
Group
En tolv år gammel jente og hennes mor har mistet mennene i
familien. Ettersom Taliban-regimet har bestemt at alle kvinner må ha
følge av en mann når de beveger seg utendørs, må jenta forkle seg
som gutt. Med den daglige trusselen om å bli avslørt, gjør de to som
best de kan for å overleve. En sterk skildring av hvordan afghanske
kvinner har måttet ty til stor kreativitet for å ”finte” det talibanske
systemet og unngå fengsel, straff og henrettelse på grunn av sitt
kjønn. Dette var den første afghanske spillefilmen etter Talibanregimets fall.
A girl of twelve and her mother have been cruelly repressed by
tyranny in Afghanistan. The regime specifies that no woman may
leave the house without a legal escort (a male member of the family).
With husband and son dead, the mother has no choice but to alter
her daughter’s appearance to make her look like a boy. To find work,
mother and daughter turn to the milkman, an old friend of the late
husband. As from then, the girl is to see life from a very different
standpoint. A confronting examination of the difficult and deceptive
actions Afghani women have had to undertake to avoid jail,
punishment and execution because of their gender. The film was the
first Afghan film after the fall of the Taliban regime.
Regissøren
Sedigh Barmak (aka. Siddiq) er
født i Afghanistan i 1962. Han
gikk ut av Universitetet i Moskva i
1987, hvor han studerte film. Han
var direktør for den Afghanske
Filmorganisasjonen i flere år, men
måtte legge ned arbeidet under
Taliban-regimet. Etter regimets fall
er han igjen organisasjonens
direktør.
The
Director
Sedigh
Barmak
(aka. Siddiq)
was born in
Afghanistan in 1962. He graduated
in film making from the University
of Moscow in 1987. He was
director for the Afghan Film
Organisation for several years,
but could not continue under the
tyranny of the Taliban. With the fall
of the regime, he is once more
head of the organisation.
Filmografi
1988 DISASTER OF WITHERING
(documentary)
1991 THE HADITH OF
CONQUER (documentary)
2003 OSAMA
60
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 61
Valgt og blir presentert av Nigel Floyd (BBC Radio)
Chosen and introduced by Nigel Floyd (BBC Radio)
SPELLBOUND
SPELLBOUND
SPELLBOUND
USA 2002
Director: Jeffrey Blitz
Cast: Harry Altman, Angela
Arenivar, Ted Brigham, April
DeGideo, Neil Kadakia, Nupur
Lala, Emily Stagg, Ashley
White, Alex Cameron (as
themselves)
Running time: 1h 37m
Sales: Fortissimo Film Sales
Regissøren
Født i 1969, vokste opp med
et stammeproblem som førte
til en enorm interesse for
talens og fortellingens kunst.
Studerte kreative
skriveprosesser før han
begynte på filmskole.
SPELLBOUND er hans
regidebut.
The Director
Born in 1969, grew up with a
stammering problem which
led to an intense interest in
the arts of speech and
storytelling. Studied creative
writing processes before
starting at film school.
SPELLBOUND is his
directorial debut.
SPELLBOUND er en dokumentarfilm om åtte unger som deltar i den
nasjonale stavekonkurransen i USA. Konkurransen går ut på hvem
som kan stave de vanskeligste ordene raskest. Filmen følger hvert
enkelt av barna i forberedelsene til finalen og selve finalen. Det høres
kanskje litt sært ut, men filmen har en utsøkt balanse mellom humor,
spenning og drama. Vi får presentert åtte biter av den amerikanske
virkeligheten, et innblikk i åtte amerikanske familier. Her er det barn
fra meget godt møblerte hjem; her er det bondesønner og barn fra
fattige bydeler. Her er det barn som mer presses enn oppmuntres av
foreldrene; her er det barn som presser seg selv og barn som ikke
presses i det hele tatt. En dokumentarfilm utenom det vanlige som
fortjener et stort publikum.
SPELLBOUND is a documentary about eight kids participating in the
national spelling competition in USA. The point of the contest is to
decide who can spell the most difficult words the fastest. The film
follows each child in their preparations for the finals and during the
final itself. This may sound a bit weird, but the film finds an exquisite
balance between humour, suspense and drama. We are presented
with eight pieces of the American reality, an insight into eight
American families. There are children from well-to-do homes,
farmer’s sons and children from the poor parts of cities. There are
children who are pressured rather than encouraged by their parents,
children who pressure themselves and children who are not
pressured at all. A documentary outside the beaten path that
deserves a large audience.
61
FilmfestINNMAT_katalog_rev
STRUGGLE
STRUGGLE
STRUGGLE
29.12.03
16:31
Side 62
Valgt og blir presentert av Ingvald Bergsagel
(Avisenes nyhetsbyrå / Film&Kino)
Chosen and introduced by Ingvald Bergsagel
(Newspapers Newsbureau / Film &Kino)
Østerrike / Austria 2003
Director: Ruth Mader
Cast: Aleksandra Justa,
Gottfried Breitfuss, Margit Wrobel,
Martin Brambach
Running time: 1h 16m
Sales: Austrian Film Commission,
Vienna
Regissøren
Ruth Mader er født i 1974 i Wien.
Hun studerte regi ved
Universitetet for musikk og drama
i Wien.
STRUGGLE er den typen film som får deg til å lengte etter en varm
dusj, en tett barbering og en god klem fra noen du er virkelig glad i.
Det er en kald, ubehagelig og til tider ekstremt kjedelig film. Og den
er veldig, veldig god. En polsk kvinne og hennes åtte år gamle datter
kjemper for å overleve som illegale innvandrere ved å ta alle mulige
slags jobber i utkanten av Wien. En fraskilt, kjærlighetsløs eiendomsmegler forsøker å finne tilfredsstillelse gjennom avanserte (og dyre)
seksuelle perversjoner. 29 år gamle Ruth Mader kan nå slutte seg til
en troika av østerrikske regissører med internasjonal suksess,
sammen med Ulrich Seidl (HUNDEDAGER) og Michael Haneke
(PIANOLÆRERINNEN). Alle tre beskriver de en verden fylt av kald
og urovekkende ensomhet, mens de overlater jakten på håp og frelse
til den enkelte forskrekkede tilskuer. Liksom Ulrich Seidl har Mader
også bakgrunn i dokumentarfilm før sin spillefilmdebut, noe som
kommer klart frem i hennes registil.
STRUGGLE is the kind of film that leaves you craving a hot shower, a
close shave and a long hug by someone you really love. The film is
freezing, unpleasant and at times extremely boring. And it’s very, very
good. A Polish woman and her eight-year-old daughter try desperately
to survive as illegal immigrants accepting any odd job in the outskirts of
Vienna. A divorced, loveless Austrian real estate agent tries to find
satisfaction through elaborate (and expensive) sexual perversities. With
the country’s internationally best known directors being Ulrich Seidl
(DOG DAYS) and Michael Haneke (THE PIANO TEACHER), 29-yearold Ruth Mader can now be added to the list of respectable Austrian
filmmakers. They all describe a world filled with cold and disturbing
loneliness, leaving the search for hope and salvation to their stunned
viewers. Like Ulrich Seidl, Mader has also made documentaries before
her feature film debut, and this background is obvious in her direction.
62
The Director
Born in 1974 in Vienna, Ruth
Mader studied directing at the
University of Music and
Performing Arts in Vienna.
Filmografi
1992 ENDSTATION OBDACHLOS
(documentary)
1994 KILOMETER 123,5 (short)
1997 READY FOR WHAT
(documentary)
1998 GFRASTA (short)
2001 ZERO DEFICIT (short)
2003 STRUGGLE
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 63
FOKUS TYSKLAND
FOCUS GERMANY
FILM AUF DEUTSCH: WHY GERMAN? WHY NOW?
It was a German film that won the Oscar for best foreign film this year. German films won central prizes
at the Venice and San Sebastian film festivals this fall. A German film won best film, best actor and best
screenplay at this year’s European Film Awards. Still, people are constantly surprised when they see a good
German film – something they seldom do voluntarily.
German film has had two important “waves” that have had international impact.
First the Golden Age, the glorious Twenties, when Germany film industry became known as “The other
Hollywood”, thanks to the film expressionism of Fritz Lang and Friedrich W. Murnau. This period in film
history is consistently considered required reading for new generations of cinephiles, and continues to
inspire filmmakers to this day. The term “German film” is never applied: These films are simply classics.
Many years would pass before the next German filmmaker would attact any significant international
attention – aside from the ideological film industry in Nazi-Germany of course. The Sixties gave us Rainer
Werner Fassbinder, a filmmaker that arguably has as little to do with German film as Bergman does with
Swedish film. In both cases, unique artists producing highly original work ultimately had limited influence
on national film production. Though who is to say that Fassbinder didn’t pave the way for the so-called
New German Film in the 70’s, with names such as Dorris Dörrie, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Wim
Wenders, Margarete von Trotta?
In any case, things quieted down. The New Germans weren’t new anymore, but they carried on making
films, some of them over budget and under-attended. Then Lola came running. The international audience
was breathless. “Five minutes into Run Lola Run you forget the film is German” was a common remark.
All of a sudden German film looked pretty hot. Or was it just Tom Tykwer that was hot? The most
noticeable Lola-effect for German film production was an enormous optimism and self-confidence,
invaluable assets that have turned out to be worth more than unlimited capital.
Six films is a limited focus and this is a short article. Look at this handful of films as an appetizer, an
invitation. Too few to make any generalisations, and the selection makes no assumptions about being
representative. These five films aren’t the kind of films that will change the world, politically or artistically.
But they all tell stories from contemporary Europe, told in a language we understand, with an undeniable
energy and imagination. Savor the artisanship – the acting, the direction, the scripts. Check out the
audience appeal. Small films, big stories. German film today.
KLASSETUREN / KLASSENFAHRT / CLASS TRIP
SCIENCE FICTION / SCIENCE FICTION / SCIENCE FICTION
VI / WIR / WE
LYS I DET FJERNE / LICHTER / DISTANT LIGHTS
LUCIE & VERA / LUCIE & VERA
SKOGEN FOR BARE TRÆR / FOREST FOR THE TREES
Henner Winckler
Franz Müller
Martin Gypkens
Hans-Christian Schmid
Julia von Heinz
Maren Ade
2002
2003
2002
2003
2003
2003
FOCUS GERMANY is made possible by support from
63
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 64
FOKUS TYSKLAND / FOCUS GERMANY
KLASSETUREN
KLASSENFAHRT
CLASS TRIP
Tyskland / Germany 2002
Director: Henner Winckler
Cast: Bartek Blaszczyk, Sophie
Kempe, Steven Sperling
Running time: 1h 26m
Sales: Schramm film, Berlin
Denne filmen er omtrent like spennende som en tur til et polsk
kursted ved kysten utenfor sesongen – som nettopp er rammen for
KLASSETUREN. Voksne er praktisk talt usynlige på denne
skoleturen, hvor unge skoleelever har bare et bordtennisbord å
hygge seg med på dagtid, mens de går på det lokale diskoteket om
kvelden. Der treffer de polsk ungdom. Ronny er et typisk
mobbeoffer, som for det meste holder seg for seg selv inntil han
får kontakt med klassevenninnen Isa. Hun tiltrekker seg også
oppmerksomheten til Marek, en polsk gutt med litt mer stil. Denne
tilsynelatende handlingstomme historien blir til slutt en gripende
moralsk fortelling av tragiske dimensjoner hvis styrke øker
proporsjonalt med den nedtonede og avmålte stilen den er fortalt i.
This film is about as exciting as a trip to a Polish resort on the Baltic
Coast off-season – which just happens to be the setting for CLASS
TRIP. Adults are practically invisible on this school trip, where young
high school students have only a ping-pong table as diversion in the
daytime followed up by trips to the local disco at night. There the
kids also make contact with Polish youth. Ronny is a typical victim of
bullying, generally keeping to himself until he makes contact with
classmate Isa. She also attracts the attention of Marek, a Polish boy
with a bit more style. This seemingly uneventful story is ultimately a
gripping moral tale of tragic dimensions, whose impact increases
proportionally to the low key, measured style in which it is told.
64
Regissøren
Henner Winckler (f. 1969, Giessen)
skrev manuset sammen med sin
venn Stefan Kriekhaus.
KLASSETUREN er hans første
spillefilm, og den har deltatt på
mange filmfestivaler over hele
verden, bl.a. Berlin, Rotterdam,
London, Karlovy Vary, Göteborg
og Buenos Aires. Den vant
”Special Jury Award” i Sochi,
Russland i 2002, beste regi i
Geneve og beste utenlandske
film i Belfort.
The Director
Henner Winckler (b. 1969 in
Giessen) wrote the script with his
friend Stefan Kriekhaus. CLASS
TRIP is his first feature film, and it
has been screened at numerous
film festivals across the world,
including Berlin, Rotterdam,
London, Göteborg and Buenos
Aires. It won the Special Jury
Award in Sochi 2002, best
direction in Geneva and best
foreign film in Belfort.
Filmografi
1995 LUST (short)
1998 TIP TOP (short)
1998 APRILKINDER (screenplay)
2002 KLASSENFAHRT
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 65
FOKUS TYSKLAND / FOCUS GERMANY
SCIENCE FICTION
SCIENCE FICTION
SCIENCE FICTION
Tyskland / Germany 2003
Director: Franz Müller
Cast: Arved Birnbaum, Jan Henrik
Stahlberg, Nicole Marischka
Running time: 2t 12m
Sales: Kunsthochschule für
Medien, Köln
Regissøren
Franz Müller, (f. 1965)
studerte billedkunst og skulptur i
Düsseldorf og film på Köln
College of Media og har både
skrevet og regissert SCIENCE
FICTION. Dette er hans
spillefilmdebut og hans
eksamensfilm. Ble utnevnt til Beste
studentspillefilm på Babelsberg
Media Awards i 2003.
The
Director
SCIENCE
FICTION was
written and
directed by
Franz Müller
(b. 1965).
He studied painting and sculpture
in Düsseldorf and film at the
Cologne College of Media. This is
his feature length debut and his
graduation film, and it was named
Best Student Feature at the 2003
Babelsberg Media Awards.
Filmografi
1997 ZWISCHENWELTEN (short)
1998 MADONNA IST LOEWE
(short)
1999 KAFFEE > < CAFÉ (short)
2000 MONTE CARLO (short)
2001 VATER UND SOHN
EPISODE IN FREITAGNACHT
2003 SCIENCE FICTION
Det som begynner som en dokumentarfilm om et groteskt
motivasjonsseminar, utvikler seg til en små-absurd eksistensiell reise
med omfattende etiske implikasjoner. Den kjekke og flinke Marius
lever av å lede motivasjonsseminar. Den mindre kjekke og mindre
flinke Jörg er deltaker. Han har det vanskelig for å ta inn over seg
budskapet, så mye han gjerne vil. På helt uforklarlig vis havner disse
to plutselig – alene, men sammen – i en parallell virkelighet som til
forveksling ligner på vår egen, med en liten forskjell: Ingen kjenner
dem igjen når døra lukker seg. Bokstavelig talt. Verden glemmer dem
hver gang døra går igjen. Enkelte ting blir lettere – å fikse en BMW
uten å betale f. eks – mens andre ting blir nærmest umulig. Ingen
rekker vel å bli forelsket uten at en dør går igjen minst én gang?
What starts out looking like a documentary film about a grotesque
motivational seminar develops into a rather absurd existential trip
with serious ethical implications. Marius, smart and handsome, makes
his living teaching motivational seminars. Jörg, not so smart and
much less handsome, tries in vain to get the point of the seminar. The
two of them suddenly and unaccountably find themselves alone
together in a parallel reality nearly identical to our own, with a small
exception: No one recognizes them once the door closes. Literally.
The world forgets them each and every time the door closes behind
them. Certain things are much easier – acquiring a BMW without
paying – and others become nearly impossible – who can fall in love
with someone with a door closing at least once? The unlikely
friendship that develops is often put to the test …
65
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 66
FOKUS TYSKLAND / FOCUS GERMANY
VI
WIR
WE
Tyskland / Germany 2002
Director: Martin Gypkens
Cast: Oliver Bokern, Rike Schmid,
Jannek Petri, Knut Berger
Running time: 1h 40m
Sales: Credo Film GmbH, Berlin
Regissøren
Martin Gypkens er født i Bonn i
1969. WIR er spillefilmdebut og
dertil en eksamensfilm (Konrad
Wolf College of Film and
Television i Potsdam). Filmen vant
distribusjonsprisen Max Ophüls
Festival in Saarbrücken 2003.
En gjeng venner i Berlin, ti unge voksne mellom 20 og 25, alle på
leting etter den riktige jobben, den riktige karrieren, den riktige
leiligheten og selvfølgelig etter ”den rette”. Rammen er kjent, stoffet
er kjent. Hvorfor skal man da se denne filmen? For å se hvor godt det
kan gjøres. For å oppleve disse energiske unge skuespillerne som helt
sømløst fremstiller troverdige typer med gjenkjennelige problemer
og gleder. VI er en subtil film rik på nyanser, godt observert og fortalt
med entusiasme.
A group of friends in Berlin, 10 young adults in their mid-twenties,
alle looking for the right job, the right career, the right apartment,
and of course, Mr. or Ms. Right. We recognise the recipe – why
should we see this film? To see how well it can be done. To
experience this energetic ensemble of young actors seamlessly
playing believable characters with recognisable problems and joys.
This is a subtle film rich in nuances, well-observed and told
enthusiastically.
66
The Director
Martin Gypkens was born in
Bonn, 1969. Studied at the Konrad
Wolf College of Film and
Television in Potsdam. WE is his
feature film debut and his
graduation film. It won a major
prize at the Max Ophüls Festival
in Saarbrücken 2003.
Filmografi
1996 DIE FALSCHEN (short)
1998 BRAUTKLEID BLEIBT
BRAUTKLEID (short)
2000 PAPAS (short)
2002 VI/ WIR
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 67
FOKUS TYSKLAND / FOCUS GERMANY
SKOGEN FOR BARE TRÆR
DER WALD VOR LAUTER BÄUMEN
FOREST FOR THE TREES
Tyskland / Germany 2003
Director: Maren Ade
Cast: Eva Löbau,
Daniela Holtz, Jan Neumann
Running time: 1 h 21 m
Sales: Komplizen Film GBR,
München
Filmography
2000 EBENE 9 (short)
2001 VEGAS (short)
2002 KARMA COWBOY
(short)
2003 DER WALD VOR
LAUTER BÄUMEN
Melanie Pröschle er ung og idealistisk, en nyutdannet lærer fra landet. Hun er
lykkelig når hun får sin første jobb i en mellomstor by, og hiver seg over
jobben med dødsforakt. Det blir fort slitsomt å finne opp alt på nytt, elevene
er ikke helt med på det, og ikke de godt voksne kollegaene heller. Den ene
kollegaen Thorsten viser litt interesse for henne, men ellers er hun overlatt til
seg selv. Denne isolasjonen gjør henne mer og mer fortvilt, og gradvis blir
hennes søken etter kontakt preget av desperasjon som driver folk vekk.
Skogen begynner å lukke seg rundt henne, og hun begynner å springe i feil
retning… Det som begynner som en råmorsom skildring av en overivrig,
overflink pike utvikler seg til å være et tragisk portrett av et menneske
som mister alt som heter sosiale antenner i sin frenetiske jakt etter
medmenneskelige varme. Skuespiller Eva Löbau framstiller Melanies
sårbarhet med imponerende forståelse.
Full of idealism, Melanie Pröschle, a young teacher from the country, starts
work at her first job at a high school in the city. Daily school routine soon
catches up with her, her idealism is challenged, things are much tougher
than she had imagined. Apart from one colleague, Thorsten, who does his
best to make her feel welcome, she has little contact with the rest of the
staff, who are all much older than her and really aren’t interested. When she
gets to know Tina, a neighbour, she seems to get in touch with her new
surroundings. But her expectations are not fulfilled as quickly as she would
hope, and the forest surrounding her starts to close in. Melanie starts
running in the wrong direction in desperation. This film starts out as an
entertaining, well-observed story about an irritatingly over-enthusiastic
young woman, but ends up as a tragic portrait of a desperate human being
who loses her grasp on reality.
Forfilm
LUCIE & VERA LUCIE & VERA
Tyskland / Germany 2003
Directed by Julia von Heinz
Cast: Laura Maire,
Marie-Luise Schramm
26m
Vera runs away from home, meets a street kid, Lucie, and joins her in a life
of abandon. Suddenly she is confronted with an unwanted pregnancy as a
result of a very coincidental sexual contact. Meanwhile, she and Lucie have
fallen in love. Lucie convinces Vera to bear the child and set up a family with
her, the family she herself never had. Partying and motherhood don’t go too
well together, and life gets very complicated and very serious very quickly.
67
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 68
Tromsø Internasjonale Filmfestival vil rette en stor takk
til alle våre offisielle samarbeidspartnere, støttespillere
og leverandører. Deres støtte til kulturen og filmen er
av uvurderlig verdi.
OFFISIELLE
SAMARBEIDSPARTNERE
Studentsamskipnaden i
Tromsø bidrar med offisiell
festivalkro på Driv. Akademisk
Kvarter leverer lesestoffet.
TFDS er en offensiv
samarbeidspartner som
har fulgt TIFF de senere år.
TFDS er blant annet eier av
Nord-Norges stolthet, Hurtigruta.
Universitetet i Tromsø og
Høyskolen i Tromsø huser
en av våre viktigste grupper av
festivaldeltakere: Studentene!
Uten deres iherdighet og
utholdenhet ville ikke TIFF
blitt hva vi er i dag.
Macks Ølbryggeri er en viktig
og selvfølgelig samarbeidspartner
– og produsent av Norges beste
øl. Mack har lojalt støttet TIFF
gjennom flere år.
Nordlys trykker festivalavisen
og bidrar med annonseplass.
I foajéen på Fokus kino får du
mer info om Nord-Norges
mest oppdaterte kulturavis.
Rica Ishavshotel er offisielt
festivalhotell, og huser gjester
og media. Vårt pressekontor
finner du på Rica.
68
STØTTESPILLERE
Normotor leverer leiebiler til
festivalen.
Amfi Veita huser vår offisielle
festivalbutikk, hvor du får kjøpt
festivalbevis, kataloger og masse
fint TIFF-stasj.
Dagbladet bidrar med annonseplass, slik at TIFF når ut til hele
det ganske land.
Freia leverer filmsjokoladen.
Aktivitetsgruppe Sentrum
sørger for god atmosfære i byen.
Invenia er en nyskapende
bidragsyter, fra Tromsøs
ledende IT-miljø.
Miljøxpert Tromsø er
totalleverandør av avfallstjenester til næringslivet.
FESTIVALBUTIKK
PÅ AMFI VEITA
Sentralt plassert mellom
visningsstedene Fokus,
KulturHuset, Verdensteateret
og Driv ligger vår offisielle
festivalbutikk. Her kan du kjøpe
festivalarmband og kataloger,
hente lommeprogram og
festivalavis. Du får kjøpt vår
flotte festival t-skjorte,
festivalkrus, festivallue og
festivalblyant! Masse fint å
ta med seg ut i hverdagen
når filmfestivalen er forbi.
Festivalbutikken finner du i
kjøpesenteret Amfi Veita,
Storgata 102.
Festivalbutikken har
åpningstider:
Fredag 9. januar
Lørdag 10. januar
Mandag 12. til
fredag 16. januar
Lørdag 17. januar
følgende
kl 12–18
kl 10–16
kl 12–18
kl 10–16
TENK MILJØ!
Tromsø
Internasjonale
Filmfestival ønsker å gi sitt
bidrag til miljøet. Katalogen
du nå har i hendene er laget
av resirkulerte drikkekartonger.
Alt vårt materiell er trykket
på ikke-klorbleket, resirkulert
papir. Men filmene er fortsatt
blodferske!
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 69
RETT PÅ VIDEO OG SPESIALVISNINGER
STRAIGHT TO VIDEO AND SPECIAL SCREENINGS
I jungelen av filmer som slippes direkte på video
er det alltid skjulte perler og mye rart. Filmer som
kan sies å ha tromsøånden over seg. DVD som
kjøpefilm begynner virkelig å bre om seg og
derfor relanseres gamle og nye klassikere om en
annen. Mange av disse filmene fortjener også litt
ekstra oppmerksomhet. TOTAL BALALAIKA
SHOW og WAKING LIFE er to slike.
In the jungle of straight-to-video films there are
always hidden gems and lots of strange stuff. Films
that can be said to have the Tromsø spirit. Buying
DVDs is really getting popular, so a flood of old
and new classics are re-released. Many of these
films deserve extra attention . TOTAL BALALAIKA
SHOW and WAKING LIFE are good examples of
this.
REVENGERS TRAGEDY representerer det rare,
JERICHO MANSIONS det kultiske, mens THE
FOG OF WAR er dokumentarperlen som alle
burde fått i lekse og se.
REVENGERS TRAGEDY represents the strange;
JERICHO MANSIONS the cult film, while THE
FOG OF WAR is a documentary gem that should
be obligatory viewing.
Vår tradisjon med å la Norsk Filmklubbforbund
presentere en av sine nyinnkjøpte gamle filmer
fortsetter også. I år har valget falt på Bette Davis
og hennes rolle i NOW, VOYAGER fra 1942.
Out tradition of presenting one of the classics that
The Norwegian Film Club Association have
recently acquired continues as well. This year the
choice is Bette Davis and her role in NOW,
VOYAGER from 1942.
I år vil vi presentere ikke mindre enn to
stumfilmkonserter, og begge filmene er russiske
stumfilmer fra russisk films første storhetstid på 20tallet. MANNEN MED FILMKAMERAET (1929) er
en av stumfilmens største klassikere mens AELITA
(1924) til nå har vært litt mindre kjent.
Begge disse filmene vil nå bli presentert med
moderne lydbilder. Gaute Barlindhaug (Kolar Goi)
skal lydlegge MANNEN MED FILMKAMERAET
med elektronika mens det finske alternative og
hyperkule rockebandet Cleaning Women skal
lydlegge AELITA med intergalaktisk industriell
disco-rock, art-punk og elektronisk psykedelia.
Begge disse konsertene vil åpenbart bli noe av det
mest spennende du kan gjøre på TIFF i år!
This year we present no less than two silent film
concerts, both of them Russian films from their
first great period of the twenties. THE MAN WITH
THE MOVIE CAMERA (1929) is one of silent
film’s greatest classics, while AELITA (1924) until
now has been somewhat lesser known. .
Both of these will now be screened with modern
soundtracks. Gaute Barlindhaug (Kolar Goi) will
accompany THE MAN WITH THE MOVIE
CAMERA with electronica, while Finnish alternative,
hyper-cool rock band Cleaning Women will
accompany AELITA with intergalactic, industrial
disco-rock, art-punk and electronic psychedelia.
Obviously, both of these concerts will be among
the most exciting events at TIFF this year!
69
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 70
RETT PÅ VIDEO / STRAIGHT TO VIDEO
THE FOG OF WAR
Kandidat til
USA 2003
Director: Errol Morris
Cast: Robert McNamara
Running time: 1h 45m
Sales: EgmontColumbiaTristar
Regissøren
Errol Morris har vært verdens
mest spennende dokumentarfilmskaper gjennom mange år,
men han dokumenterer ikke. Han
skaper alltid nye forhold mellom
begivenheter, mellom mennesker,
mellom meninger. Det er ingen
fasit, verken i filmen eller i
virkeligheten.
Krig er ingen eksakt vitenskap, og de fleste krigshandlinger er basert
på avgjørelser som er tatt ”i tåka”, dvs. tatt uten å ha oversikt over de
faktiske forholdene. Når krigen er slutt, når tåken løfter, så ser alt så
mye annerledes ut. Slik også for beslutningstakerne, bare de er i
stand til å innrømme det. Robert McNamara, tidligere US Secretary
of Defense, nå 86 år gammel, har mye å fortelle: om avgjørelser, om
makt, om mer enn én krig. I samtale med filmskaperen Errol Morris
øser McNamara av sine erfaringer, sin kunnskap, sin refleksjon, og til
slutt, sin hjelpeløshet. The Fog of War – Eleven Lessons from the Life
of Robert McNamara er ikke mindre enn en åpenbaring. Philip Glass
har laget en musikk som er helt på høyde med temaet: historiens
dynamikk, og hvordan enkelte mennesker er med på å skape den.
Spørsmålet er: Kan vi lære av andres erfaringer?
War is not an exact science, and most acts of war are based on decisions
made “in the fog”, that is without an overview over the actual conditions.
When the war is over and the fog lifts, everything looks very different. It
is like this also for decision makers, if only they are able to admit it.
Robert McNamara, former US Secretary of Defense, now 86 years old,
has a lot to tell: about decisions, about power, about more than just one
war. In conversation with filmmaker Errol Morris, McNamara pours out
his experiences, his knowledge, his reflection and, in the end, his
helplessness. The Fog of War – Eleven Lessons from the Life of Robert
McNamara is a revelation, no less. Philip Glass’ music is easily on the
same level as the treatment of the theme: the dynamics of history and
how individuals contribute to creating it. The question is: Can we learn
from other people’s experience?
The Director
Errol Morris has been the
world’s most exciting maker of
documentaries for many years, but
he does not document. He always
creates new connections between
events, between humans, between
opinions. There are no fixed
answers, neither in film nor reality.
Filmografi (utdrag / selected)
1978 GATES OF HEAVEN
1988 THE THIN BLUE LINE
1991 A BRIEF HISTORY OF TIME
1997 FAS, CHEAP AND OUT OF
CONTROL
1999 MR DEATH: THE RISE
AND FALL OF FRED
A. LEUCHTER, JR.
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 71
RETT PÅ VIDEO / STRAIGHT TO VIDEO
JERICHO MANSIONS
JERICHO MANSIONS
JERICHO MANSIONS
Storbritannia, Kanada /
UK, Canada 2003
Director: Alberto Sciamma
Cast: James Caan, Geneviève
Bujold, Jennifer Tilly, Maribel
Verdú, Peter Keleghan,
Pierre Rioux
Running time: 1h 37m
Videodistribution: CCV
Regissøren
Alberto Sciamma er født i
Barcelona i 1961. Hadde en lengre
periode som produsent og
regissør av musikkvideoer og
reklamefilm med baser både i
Madrid, London og New York.
Hans debutfilm som
spillelfilmregissør kom med
KILLER TONGUE i 1996 og ble
vist på TIFF i 1997.
The Director
Alberto Sciamma (b. Barcelona
1961) started out producing and
directing music videos and
commercials in Madrid, London
and New York. His debut feature
was KILLER TONGUE (1996)
which was shown at TIFF 1997.
Filmografi
1996 THE KILLER TONGUE /
LENGUA ASESINA
(vist på TIFF i 1997)
2001 ANAZAPTA
2003 JERICHO MANSIONS
James Caan spiller Leonard Grey – en litt forsagt vaktmester i en
gammel bygård. Han tusler rundt og fikser ting, og vet derfor mye
om de som bor der. Han både ser og overhører samtaler og
aktiviteter han ikke var ment å skulle se og høre. En dag blir en av
beboerne i gården drept – slått ihjel og dumpet i søpla. Grey
begynner å mistenke alle som bor i bygningen – til slutt også seg selv
– og andre mistenker han. Greys usikkerhet om seg selv og hva som
skjer er formidlet i hallusinatoriske og drømmeaktige, flytende
sekvenser. Filmen forener den europeiske følsomheten for materialet
med en klassisk amerikansk fortellerstil. Den er blitt en stilren, litt
psykotisk Art-Housethriller med utsøkt kameraarbeid og scenografi.
James Caan is Leonard Grey, a somewhat timid janitor in an old
apartment building. He wanders about fixing things and gets to know
a lot about the people living there. He sees and hears conversations
and activities he was not meant to. One day one of the tenants is
beaten to death and dumped in the garbage. Grey starts to suspect
everybody in the building – even himself – and others suspect him.
Grey’s insecurity about himself and what is happening is conveyed
through hallucinatory and dreamily fluid sequences. The film unites a
European sensibility for the material with a classical, American
storytelling style. It is a stylistically assured, somewhat psychotic arthouse thriller with exquisite camerawork and scenography.
71
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 72
RETT PÅ VIDEO / STRAIGHT TO VIDEO
A REVENGER’S TRAGEDY
A REVENGER’S TRAGEDY
A REVENGER’S TRAGEDY
Storbritannia / UK 2001
Director: Alex Cox
Cast: Christopher Eccleston, Eddie
Izzara, Derek Jacobi, Sophie Dahl,
Andrew Schofield, Margi Clarke
Running time: 1h 42m
Sales: Pathé
Skuespillet som inspirerte Cox til å lage denne filmen er skrevet i 1607
av Thomas Middleton, en av Shakespeares unge samarbeidspartnere.
Cox har imidlertid flyttet handlingen til 2011. Stykket var lenge ansett
som skrevet av en sykt og barbarisk sinn. Samfunnet er preget av en
overklasse som hungrer etter makt, besatt av penger og hjemsøkt av
sex. En overklasse som kynisk og kalkulert holder resten av
befolkningen nede. Først etter 2. verdenskrig ble stykket anerkjent
som den første britiske svarte komedien. Med filmen sier Cox at vi
som i skuespillet fra 1607 vil ha et samfunn i 2011 som er sykelig
opptatt av makt, flyktig skjønnhet og sex. Hertugen drepte Vindicis
vordende brud 10 år tilbake. Vindici flyktet og forlot sin familie. Nå er
han tilbake med ett mål for øye; å eliminere hertugen og hans klan.
Vindici ser ut til å ha fått sin hevn når hertugens sønn arresteres for
drapet og voldtekten av en ung kvinnelig aristokrat.
The play that inspired Cox to make this film was written in 1607 by
Thomas Middleton, one of Shakespeare’s young collaborators.
However, Cox has moved to action to 2011. The play was for a long
time regarded as written by a sick and barbarous mind. The society
in the play is characterised by an upper class hungry for power,
obsessed by money and haunted by sex. An upper class that cynically
and calculatingly keeps the rest of the population down. It was not
until after the Second World War that the play was recognised as the
first British black comedy. With this film Cox says that we, like in the
play from 1607, will have a 2011 society that is abnormally occupied
with power, superficial beauty and sex. Ten years ago, a duke killed
Vindici’s bride-to-be. Vindici fled, leaving his family behind. Now he
is back with only one goal: To eliminate the duke and his clan. Vindici
seems to have got his revenge when the duke’s son is arrested for
the rape and murder of a young female aristocrat.
72
Regissøren
Født i 1954 i nærheten av
Liverpool. Studerte jus ved
Oxford. Oppdaget teateret og
begynte å studere film i England,
før han fullførte filmstudiene i
USA. Debuterte og ble kultfigur
med filmen REPO MAN i 1984.
The Director
Born in 1954 near Liverpool.
Studied law at Oxford. Discovered
the theatre and started to study
film in England before finishing it
in USA. His debut was REPO
MAN in 1984, which made him
a cult figure.
Filmografi (utvalg / selection)
1984 REPO MAN
1986 SID OG NANCY
1987 WALKER
1995 DEATH AND THE COMPASS
1999 KUROSAWA: THE LAST
EMPEROR (doc.)
2001 A REVENGER’S TRAGEDY
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 73
RETT PÅ VIDEO / STRAIGHT TO VIDEO
TOTAL BALALAIKA SHOW
TOTAL BALALAIKA SHOW
TOTAL BALALAIKA SHOW
Finland 1994
Director: Aki Kaurismäki
Cast: Leningrad Cowboys,
Alexandrov Red Army Choir
and Ballet, Kirsi Tykkylainen
Running time: 57m
DVD distributor: Sandrew
Metronome
Regissøren
Født i 1957. Begynte å lage filmer
sammen med broren Mika i 1981.
Har siden opplevd en eventyrlig
suksess som plasserer han blant de
fremste og mest betydningsfulle
samtidige filmregissørene.
Høydepunktet i karrieren var vel
da han under filmfestivalen i San
Sebastian i 2002, som andre
person i historien, ble tildelt den
ærefulle FIPRESCI Grand Prix for
filmen MANNEN UTEN MINNE.
For denne filmen fikk han også,
som første regissør i historien, den
nyinnstiftede Nordisk Råds Filmpris.
Filmografi (utvalg / selection)
Born in 1957. Started to make films
with his brother Mika in 1981. Has
since then experienced an
incredible success, placing him
among the best and most
important contemporary film
directors. The high point of his
career probably came at the 2002
San Sebastian Film Festival, when
he received, as the second person
in history, the honourable FIPRESCI
Grand Prix for THE MAN WITHOUT
A PAST. For this he also received, as
the first director in history, the Nordic
Council Film Award.
Denne unike filmen hadde en liten runde på norske kinoer i 1994/95.
Det er oss en utsøkt glede å trekke den frem i lyset igjen gjennom at
den lanseres på DVD i løpet av våren. Dette er dokumentarfilmen om
en unik konsertopplevelse i Helsinki 12. juni 1993. Fire år tidligere i
1989, hadde Aki Kaurismäki bidratt sterkt til å gjøre det finske
rockebandet Leningrad Cowboys til verdenskjente kultstjerner med
filmen LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA. Nå står de rølpete
finnene på scenen sammen med det prestisjetunge Røde Armens kor
og ballet. En merkeligere blanding skal man lete lenge etter.
Repertoaret spenner da også fra Sibelius’ ”Finlandia”, via ”Kalinka” til
rockeklassikerne ”Delilah”, ”Knocking on Heaven’s Door”, ”Gimme
All Your Loving”, ”Sweet Home Alabama”, og selvsagt Leningrad
Cowboys-versjonen av ”Those Were the Days”. Og i kulissene gikk
Aki Kaurismäki med sitt kamera – det er derfor vi kan sitte å
gjenoppleve konserten nå og på DVD senere i vår!
This unique film made its rounds in Norwegian cinemas in 1994/95.
We have the exquisite pleasure of putting it in the spotlight again due
to its release on DVD this spring. This is a documentary about a
unique concert experience in Helsinki on June 12, 1993. Four years
earlier, Aki Kaurismäki contributed strongly in making the Finnish
rock band Leningrad Cowboys world-famous cult stars with his film
LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA. Now the rowdy Finns are
on stage with the prestigious Red Army Choir and Ballet – a strange
mixture indeed. Thus the repertory ranges from Sibelius’ ”Finlandia”,
via ”Kalinka” to rock classics like ”Delilah”, ”Knocking on Heaven’s
Door”, ”Gimme All Your Loving”, ”Sweet Home Alabama” and of
course the Leningrad Cowboys version of ”Those Were the Days”.
And Aki Kaurismäki was present with his camera – that is why we can
relive the experience now and on DVD later this spring!
Utvalgt Filmografi
1981 SAIMAA-ILMIÖ
1983 CRIME AND PUNISHMENT / RIKOS JA RANGAISTUS
1986 SHADOWS IN PARADISE / VARJOJA PARATIISISSA
1987 HANLET GOES BUSINESS / HAMLET LIIKMAAILMASSA
1988 ARIEL
1989 LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA
1992 THE MATCH FACTORY GIRL / TULITIKKUTEHTAAN TYTTÖ
1990 I HIRED A CONTRACT KILLER
1992 LA VIE DE BOHEME
1994 TOTAL BALALAIKA SHOW
1996 DRIFTING CLOUDS / KAUAS PILVET KARKAAVAT
1999 JUHA
2002 THE MAN WITHOUT A PAST / MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ
73
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 74
RETT PÅ VIDEO / STRAIGHT TO VIDEO
WAKING LIFE
WAKING LIFE
WAKING LIFE
USA 2001
Director: Richard Linklater
Cast: Wiley Wiggins, animation
Running time: 1h 40m
Video distribution
I forbindelse med vårt fokus på Richard Linklater er det en stor glede
å kunne bidra til å promotere en film som allerede har vært ute i
videomarkedet en stund. En mann i en drømmelignende tilstand
møter forskjellige karakterer som en etter en snakker om sitt syn på
eksistensielle spørsmål. Hva er virkelighet og hva er drøm? I denne
surrealistiske virkeligheten, hvor det florerer av nye idéer og
innfallsvinkler, ledes vi mot det definitive spørsmålet: Går vi i søvne
gjennom vår våkne tilstand, eller er vi våkne når vi går gjennom vår
drømmer? Filmen har fått mye oppmerksomhet på grunn av sin
spesielle tilblivelsesprosess. Filmen er først skutt på et enkelt
håndholdt digitalt kamera og redigert ferdig. Deretter er det brukt en
helt spesiell programvare for å omgjøre de digitale bildene til
animasjon. Over 30 animatører gikk gjennom filmen bilde for bilde.
Det interessante er at man kan kjenne igjen skuespillerne som ble
brukt til råopptakene. Ethan Hawke, som har jobbet med Linklater
tidligere, er lett gjenkjennelig – også animert!
In connection with our focus on Richard Linklater, we have the great
pleasure to promote a film that has already been available in the video
market for a while. A man in a dreamlike state meets various
characters that, one after each other, explain their view on existential
questions. What is reality and what is dream? In this surreal reality,
brimming with new ideas and angles, we are led towards the definitive
question: Are we really sleepwalking when we are awake, or are we
awake when we wander through our dreams? The film has received
much attention due to its rather special production process. It was
originally shot with a simple handheld digital camera and then edited
into a finished state. Then special software was applied to convert the
digital images to animation. More than 30 animators examined the
film frame by frame. Interestingly, one can recognise the actors used
for the original shooting. Ethan Hawke, who has worked with Linklater
before, is easy to recognise – even when animated!
74
Regissøren
Richard Linklater er født i Texas i
1960. Begynte karrieren på slutten
av 80-tallet med å lage filmer på
alternative formater. Super 8 ble
mye brukt. Opplevde et definitivt
gjennombrudd med SLACKER i
1991, som oppnådde en slags
blanding av kultstatus og
allemannseie.
The Director
Richard Linklater was born in
Texas in 1960. Started his career
towards the end of the eighties
making films in unusual formats,
using Super 8 extensively. Got his
definitive
breakthrough
with SLACKER in
1991, which
achieved a
mixture of cult
status and
general
popularity.
Filmografi
1988 IT’S IMPOSSIBLE TO
LEARN TO PLOW BY
READING BOOKS
1991 SLACKER
1993 DAZED AND CONFUSED
1995 BEFORE SUNRISE
1996 SUBURBIA
1998 HE NEWTON BOYS
2001 WAKING LIFE
2003 SCHOOL OF ROCK
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 75
NORSK FILMKLUBBFORBUND PRESENTERER
USA 1942
Director: Irving Rapper
Cast: Bette Davis, Paul Henreid,
Claude Rains, Gladys Cooper,
Bonita Granville
Running time: 1t 53m
Print source: Norsk
Filmklubbforbund
Regissøren
Irving Rapper (f. London 1898, d.
1999) startet sin karriere som
skuespiller og regissør på Broadway
før han dro til Hollywood og
begynte som regiassistent ved
Warner Bros. Han avanserte til
regissør i 1941, og gjorde seg
bemerket på 40-tallet med to
store Bette Davis-suksesser, NOW
VOYAGER (aka. UNDER NYE
STJERNER) og THE CORN IS
GREEN (1945), så vel som med
RHAPSODY IN BLUE (1945)
The Director
Irving Rapper (b. London 1898,
d. 1999) started his career as an
actor and director on Broadway
before going to Hollywood where
he began as an assistant director
at Warner Bros. He became a
director in 1941, and distinguished
himself in the 40’ies with two
major Bette Davis triumphs, NOW
VOYAGER and THE CORN IS
GREEN (1945), as well as with
RHAPSODY IN BLUE (1945).
Filmografi (utvalg / selection)
1941 SHINING VICTORY
1942 UNDER NYE STJERNER /
NOW, VOYAGER
1945 THE CORN IS GREEN
1945 RHAPSODY IN BLUE
1950 GLASSMENASJERIET /
THE GLASS MENAGERIE
1953 DET EVIGE KVINNELIGE /
FOREVER FEMALE
1958 BESETTENDE KJÆRLIGET /
MARJORIE MORNINGSTAR
1970 EN MANN SKIFTER KJØNN /
THE CHRISTINE
JORGENSEN STORY
1978 NYTT LIV / BORN AGAIN
NOW, VOYAGER
NOW, VOYAGER
NOW, VOYAGER
Bette Davis kan kanskje beskrives som melodramaets ukronede
dronning (både på lerret og i eget liv), og i denne filmen ser vi henne i
en av hennes mest minneverdige roller. Hun spiller Charlotte Vale, den
stygge datteren moren aldri ville ha, og som blir behandlet deretter.
Etter et nervøst sammenbrudd og en solid dose psykoanalytisk
behandling, blomstrer hun imidlertid opp. (Og lærer mystisk nok også
å kle seg spektakulært, og bruke riktig sminke). På et cruise forelsker
hun seg i Jerry Durrance (spilt av Paul Henreid, best kjent fra rollen som
Laszlo i Casablanca). Kjærligheten er gjensidig, men han er dessverre
gift og har barn, og fast bestemt på å bli i sitt ulykkelige ekteskap. Så
Charlotte må vende tilbake til livet med sin dominerende mor, og ta opp
kampen for å skape seg et eget liv på disse premissene ... En av de
klassiske tårepersene, og et godt eksempel på de såkalte ”women’s
films” fra denne tiden. I sin behandling både av utroskap og kvinneidealer er den imidlertid mer interessant enn gjennomsnittet av disse
filmene. Om Davis på slutten av filmen går inn i melodramaets
tradisjonelle kvinnelige ”offer”-rolle, eller skaper seg et uortodokst og
ukonvensjonelt selvstendig liv, er åpent for debatt. Filmen er ellers kjent
for sin klassiske siste replikk, og heltens spesielle måte å gi sin elskede
fyr på. Ingen film anbefalt av Statens tobakkskaderåd ...
Bette Davis stars as Charlotte Vale, a dowdy, repressed woman who,
overwhelmed by her domineering mother, is on the verge of a
nervous breakdown. She finds help at a sanatorium from a kind
psychiatrist (Claude Rains), who turns her into a beautiful, confident
woman. As a new person, she takes a pleasure cruise, where she
meets Jerry (Paul Henreid), an architect trapped in an unhappy
marriage, saddled with a troubled daughter. The two fall in love, but,
of course, the romance is doomed.
75
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:31
Side 76
NORSK FILMKLUBBFORBUND PRESENTERER
AELITA
AELITA
AELITA, QUEEN OF MARS
Sovjetunionen / USSR 1924
Director: Yakov Protazanov
Cast: Yuliya Solntseva, Igro
Ilyinsky, Nikolai Batalov, Vera
Orlova,
Vera Kuindzhi, Pavel Pol,
Konstantin Eggert,
Yuri Zavadsky, Aleksandra
Peregonets
Running time: 1h 40m
DVD rights: Cleaning Women!
Filmen starter med at jorden mottar en merkelig radiomelding. Los, filmens helt, er en av de mange som forsøker
å tyde meldingen. Handlingen skifter til Mars hvor vi introduseres for Aelita, datter av Tuskub, herskeren over en
futuristisk, totalitær stat, som fryser ned sin arbeiderklasse i store kjølelager når man ikke trenger dem. Aelita
disponerer et stort nytt teleskop som hun kan se ned på jorden med. Hun ser Los, og lar seg fascinere voldsomt
av jordboeren. Los på sin side klarer ikke å slutte å tenke på den kryptiske radiomeldingen. For å gjøre en lang
historie kort: Han bygger et romskip, reiser til Mars og starter en revolusjon der sammen med sin kjære Aelita.
AELITA var et voldsomt stort prosjekt i 1924. Det sies at Fritz Lang var veldig fascinert av filmen og kulissene
ligner veldig på METROPOLIS – men det er selvsagt omvendt! Cleaning Women har laget musikk til filmen,
som de selvsagt vil fremføre ”live”. Musikken kler det futuristiske bildet, det er tungt stemningsfylt, nesten
ekspresjonistisk. Vi garanterer en unik og særdeles sterk helhetlig opplevelse. Kan bare oppleves en gang!
In the start of the film, Earth receives a strange radio broadcast. Los, the hero, is one of many trying to interpret
the message. The action shifts to Mars. We are introduced to Aelita, daughter of Tuskub, the ruler of a futurist
totalitarian state, freezing its working class in large cold storage rooms when they are not needed. Aelita has
access to a new, large telescope with which she can look down at the Earth. She discovers Los, becoming
enormously fascinated by the Earthling. Los cannot stop thinking about the cryptic radio message. To make a
long story short: He builds a space ship, goes to Mars and starts a revolution there with his beloved Aelita.
AELITA was an enormous project in 1924. Fritz Lang is rumoured to having been very fascinated by the film,
and the sets of AELITA looks very much like those of METROPOLIS – but it is of course the other way around!
Cleaning Women has made music for the film, which they of course will perform live. The music suits the
futuristic images; it is heavily atmospheric, almost expressionistic. We can guarantee a unique and extremely
strong, total experience. This is a once-in-a-lifetime opportunity!
76
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 77
FESTIVALBANDET
ØNSKER DU ET AVBREKK
I FILM-MARATHONEN?
Ta turen til Kaos 15. januar,
hvor Cleaning Women stiller
med nystemte stativer.
16. januar avholdes
stumfilmkonsert under
visning av ”AELITA” (1924).
på Fokus (egen omtale).
Et av festivalens definitive
høydepunkter!
DO YOU WANT A BREAK
FROM THE FILM
MARATHON?
Go to Kaos on January 15,
where Cleaning Women
perform with freshly
tuned drying racks.
On January 16 there is a
silent film concert in
connection with the
screening of AELITA (1924).
This is one of the
definitive high points of
the festival!
WE COME FROM PLANET
CLINUS, AND WE ARE HERE
TO SAVE THE WORLD
Vi er stolte av å presentere årets offisielle festivalband, Cleaning
Women. Instrumenter av tørkestativ og hermetikkbokser, og tekster
om viktigheten av å vaske. Tre karer i drag. I gaten av intergalaktisk,
industriell disco-rock eller art-punk, elektronisk psykedelia. Cleaning
Women ble dannet i 1996, mens to av medlemmene studerte på en
kunstskole i Helsinki. På leting etter nye lyder for et sci-fi soundtrack
fant de et eget sound ved å koble mikrofoner til tørkestativ og lede
signalene til en effektmaskin.
Dokumentaren CLEANING UP! (2000) ble vist for full sal under fjorårets
filmfestival. I år setter vi den opp igjen, som gledelig gjensyn og vorspiel
til konsertene. Få med historien om bandets lavbudsjetturné i ØstEuropa, med spillejobber på halvfulle barer og restauranter, møte med
russisk MTV og med en amerikansk talentspeider …
“Caution! Cleaning in progress!”
We proudly present this year’s official festival band, Cleaning Women.
Instruments made of tin cans and racks for drying clothes, and lyrics
about the importance of cleaning. Three guys in drag. Playing a kind
of intergalactic, industrial disco-rock or art-punk, electronic
psychedelia. Cleaning Women was formed in 1996, while two of the
members attended art school in Helsinki. Searching for new sounds
for a sci-fi soundtrack, they found their distinct sound by wiring
microphones to racks for drying clothes and leading the signals into
an effects machine. The documentary CLEANING UP! (2000) was
screened to a full house during last year’s festival. We screen it again
this year, as a happy opportunity for re-experiencing it and as a
vorspiel to the concerts. Don’t miss the story of the band’s low-budget
tour of Eastern Europe, with gigs in half-empty bars and restaurants,
their meeting with Russian MTV and with an American talent scout …
“Caution! Cleaning in progress!”
Made possible with support from
77
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 78
TROMSØ FILMKLUBB – STUMFILMKONSERT
MANNEN MED FILMKAMERAET
CHELOVEK S KINOAPPARATOM
THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA
Sovjetunionen / USSR 1929
Director: Dziga Vertov
Running time: 1h 20m
Gaute Barlindhaug
MANNEN MED FILMKAMERAET er en viktig film i filmhistorien. Den er definitivt en av de best kjente og
betydningsfulle dokumentarfilmene, en film som har bidratt til å gjøre dokumentarfilm til en kunstart og et
fag på alle universiteter verden over. Samtidig var det en svært viktig film i den Sovjetrussiske statens store
satsing på film, fordi de tidlig innså filmens enorme påvirkningskraft. Dziga Vertovs film handler om en mann
som drar rundt med et kamera på skulderen og dokumenterer det urbane storbylivet, hverdagslige
hendelser. Denne perioden i russisk film er kjent for sin utforskende klippeteknikk – montasjen. Handlingen
og forståelsen av bildene skapes i bruddet mellom dem. Byens og samfunnets rytme fortelles, forklares og
forstås som klipperytmen i filmen. Små deler på maskiner fungerer sånn og sånn, sammen med andre deler
blir det slik og slik. Detaljer forstås som deler av noe større – samfunnet. Helt enkelt genialt, og du verden
som det funker – selv i dag, 75 år etter! Og det funker enda bedre med moderne, gjerne digital maskinmusikk
eller maskinlyd. MANNEN MED FILMKAMERAET ble vist med originalskrevet musikk fremført av Biosphere
og Mental Overdrive under filmens 100-årsjubileum her i Tromsø i 1996. Nå har Gaute Barlindhaug (Kolar
Goi) laget enda nyere musikk. Elektronika kler denne gamle filmen så til de grader, og bidrar til å fremheve
tankene rundt montasjen. Lyden/musikken gjør samme jobben som bildene – det blir sterkt!
THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA is a landmark work in film history. It is definitively one of the most
famous and important documentaries, a film that has contributed to making documentary film an art form
and a subject of study in universities all over the world. At the same time it was a highly significant part of
the Soviet Union’s tremendous film effort, because at an early stage they realised the medium’s enormous
potential for influencing the people. Dziga Vertov’s film is about a man with a camera on his shoulder,
documenting urban life in the big city, with its everyday events. This period in Russian film is famous for
its exploration of editing techniques – the montage. The action and the meaning of the images are created
in the gap between them. The rhythm of the city and the society is told, explained and understood by the
film’s editing rhythm. Small parts of a machine function like this and that, together with other small parts
it evolves into something different. Details are understood as parts of something larger – society. It is simply
brilliant, and it works wonderfully – even today, 75 years later! And it works even better with modern, often
digital machine music or machine sound. THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA was screened with
original music performed by Biosphere and Mental Overdrive during the centennial celebration of the film
medium here in Tromsø in 1996. Presently, Gaute Barlindhaug (Kolar Goi) has made entirely new music.
Electronica suits this old film especially well, contributing to emphasise the montage technique. The
sound/music makes the same job as the images – making it a strong experience indeed!
78
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 79
FILM FRA NORD
FILMS FROM THE NORTH
VISUAL CULTURAL STUDIES / VISUAL
ANTHROPOLOGY PROGRAMME
– UNIVERSITY OF TROMSØ
Since 1996 there has been a programme
concerning visual studies of culture and visual
anthropology at the Faculty of Social Sciences,
University of Tromsø. The programme offers a
”Film fra Nord” er en samlebetegnelse for det regionale
kort- og dokumentarfilmprogrammet som i all
hovedsak vises på studenthuset Driv under
filmfestivalen. Vår region har vi definert som det
nordlige Norge, Sverige, Finland og Russland. Kjært
barn har mange navn; ett av dem er Barents-regionen.
”Tromsøpalmen” – prisen for beste film i programmet,
skal deles ut for tredje gang. Fjorårets vinner ble ONE
CHRISTMAS MORNING av Patrik Eklund.
Masters course in visual anthropology and other
possibilities for further studies in visual cultural
representations. The production of research-
I år gis det også et stipend knyttet til prisen på 5000
euro. Stipendet, som går til filmens regissør, er gitt av de
fire filmsentrene på Nordkalotten:
related videos forms an integral part of the work
carried out by the programme. Taught by staff
of the programme – and a number of visiting
lecturers – students make a 30 minute video as
part of their final studies. In recent years, these
student films have been well received locally,
nationally and internationally, many being
shown at international ethnographic and
documentary film festivals. Reflecting the
multicultural composition of the students
attending the programme, films have covered
both local cultures in northern Norway, societies
in Europe, as well as cultures in Africa and other
parts of the world.
Visual Cultural Studies, which in 2002 was given
the National Prize for quality in teaching by the
ministry of Higher Education and Research, is
proud to present 6 student films as part of the
Tromsø International Film Festival.
Peter I. Crowford
”Films from the North” is a sidebar presenting short and
documentary films from the northern parts of Norway,
Sweden, Finland and Russia. The prize for the best film
– the ”Tromsø Palm” – includes a scholarship of 5000
Euros, given by the four resource centres for film in the
Barents Region:
POEM – Northern Film and Media Centre, Oulo
Filmpool Nord, Luleå
Film i Västerbotten, Umeå
Nordnorsk Filmsenter, Honningsvåg
Årets nominerte filmer til Tromøpalmen er samlet
i Kortfilmprogram 1 og 2 som vises på Fokus kino.
I tillegg er dokumentarfilmene SCREAMING MEN
og FAMILY FILES nominert.
The nominations for the Tromsø Palm are screened
in short film programs no. 1 and 2. In addition,
the documentaries SCREAMING MEN and
FAMILY FILES are nominated.
Årets jury / This year’s jury:
Kjetil Vik, filmkritiker (juryleder)
Aggie Peterson, musiker
Eirin Gjelsås, Tromsø filmklubb
Troms
fylkeskommune
79
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 80
KORTFILMPROGRAM 1 (SHORTS 1)
Nominasjoner til “Tromsøpalmen”
HUNDEN (DOG TALE)
Dir: Dan Jåma & Roger Sellberg, Move Makers Nord, Sweden 2003, 30m
Swedish lang., no subt. Cast: Tor Söderin
A puppy gets lost in the forest. Can he survive the winter?
PIGEN I SKABET (GIRL IN A CLOSET)
Dir: Hanne Larsen, Jysk Film / Le Petit Balcon, Denmark 2003, 13m,
Danish lang., Eng. subt. Cast: Lykke Sand Michelsen, Anni Bjørn
Sofie is on a summer visit at her aunt’s house in the country. Everything seems the
perfect idyll, but underneath the surface, anxiety lurks. What should have been a
friendly stay has now turned into a living nightmare.
(SHORTS 1)
I VÄNTAN PÅ REGN (BE THOU MY VISION)
Dir: Peter Lindblom, Wahren&Vänner, Sweden 2003, 13m, Swedish lang.,
Eng. subt. Cast: Tuva Novotny, Svante Martín
In the summer of 2003, forest fires ravage northern Sweden. A young woman
arrives at the house where she used to spend her summers. The fire is close by,
and the woman must visit the house for the last time.
(SHORTS 1)
TAXI TIL BÅTSFJORD (TAXI TO NOWHERE)
Dir: Per Ivar Jensen, Original Film, Norway 2003, 7m, Norwegian lang., no subt.
Cast: Reidar Sørensen, Mads Uppmann
A conflict between a taxi driver and his annoying passenger.
UTGANG BAK
Dir: Karl E. Rikardsen, Videomaker, Norway 2003, 8m, Norwegian lang., no subt.
Cast: Viggo Isaksen
It’s the last bus trip before Christmas. It is snowing more than the driver bargained
for, and he is having more and more trouble with his rear exit …
98 KM/H
Dir: Marcus Lundin & Mats Söderholm, Filmpool Nord, Sweden 2003, 11m,
Swedish lang., Eng subt.
This is a film about trains and suicide. It is a film from the engineer’s point of view
when someone decides to take their life on the railway.
BARNVAKTEN (THE BABYSITTER)
Dir: Rahan Pakravan, Disordered Mind Pictures, Sweden 2003, 10m,
Swedish lang., no subt. Cast: Lina Hofverberg
Eva is home alone. Upstairs her little sister sleeps safely. But what was meant to
be a cosy night without mum and dad slowly turns into a nightmare.
NOTHING’S GONNA BE THE SAME
Dir: Astrid Skumsrud Johansen, Norway 2003, 4.5m, no dialogue
Cast: Manchester United
A heroes’ tragedy captured from reality.
80
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 81
(SHORTS 2) KORTFILMPROGRAM 2
Nominasjoner til “Tromsøpalmen”
BJØRNENS SANG (THE HYMN OF THE BEAR)
Dir: Flemming Christensen, Bunker Film, Norway 2003, 11m, Sami lang., Norw. subt.
An animated myth about the choice between human and material values.
TANKEN SOM RÄKNAS
(THE THOUGHT THAT COUNTS)
Dir: Robert Lundmark, Mård Medialab, Sweden 2003, 4.5m, Swedish lang.,
Eng. subt. Cast: Rémi Lafvas, Daniel Rudstedt, Benedicte Stendal Hansen
His seventh birthday, a day when all he wants to do is play,
eat cake and open presents – his day, not his father’s day.
ONE WAY TRIP
Dir: Magnus Johansson & David Wiksten, JR Entertainment, Sweden 2003, 10m,
Swedish lang., Eng. subt. Cast: Mattias Renehed, Tomas Krantz, Josefin
Edvardsson, Anneli Gardell
A man dashes out from a brothel, into an old taxi.
Bloodstained and confused, he starts telling his story to the silent driver.
HUND, SØNDAG KL. ELLEVE
(DOG, SUNDAY ELEVEN A.M.)
Dir: Terje A. Nymark, Le Petit Balcon, Norway 2003, 6.5m, Norwegian lang.
Eng. subt. Cast: Joachim Rafaelsen, Hege Aga Rogstad, Trond Petter Stamsø
Munch, Jens Halvdan Mosli On a leisurely Sunday drive, Lise and Mattias meet
someone’s favourite pet – and its owners.
ELEVHEMMET (THE DORM)
Dir: Allan Gustafsson, Tettsier & Ashpool Ent., Sweden 2003, 22m, Swedish lang.,
Eng. subt. Cast: Christopher Brännström, Lisa Lindmark,
Viktor Nilsson, Andreas Carlbom
At a dorm party, two very different characters meet – a jock and a culture chick.
They have different attitudes and backgrounds. But opposites attract …
ARKAR (ARKS)
Dir: Karin Karlsson & Mita Moberg, Movie Makers Nord, Sweden 2003, 12m,
Swedish lang., no subt.
On the deep icy lake of Torneträsk there is a strange sight:
Tiny little movable cabins with holes in the floor for fishing …
DØRENE LUKKES (MIND THE GAP)
Dir: Endre Skandfer, Qvisten Animation, Norway 2003, 5m, no dialogue.
Marvin the sheep meets a young lamb and his mother on the subway.
This brief encounter triggers Marvin to literally look at the world with new eyes.
PUHALLUSKUKKAPOIKA JA TAIVAANKORJAAJA
(SCATTERED IN THE WIND)
Dir: Raimo O. Niemi, Mandart Ent., Finland 2003, 24m, Finnish lang,. Eng. subt.
Cast: Pekka Tirri, Aleksi Niskanen, Samuli Kokkonen, Saga Skiftesvik,
Jarmo Mäkinen, Tuula Väänänen
A story about how valiant and strong a family can
be when their everyday harmony is torn apart by tragedy.
81
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 82
KORTFILMPROGRAM 3 (SHORTS 3)
SOM MIN SØSTER (MY SISTER, MYSELF)
Dir: Marianne O. Ulrichsen, Filmhuset, Norway 2003, 29m, Norwegian lang.,
Eng. subt. Cast: Tina Benkheira, Gine Line Kalleberg, Gisken Armand, Reidar Sørensen
14-year old Iris witnesses her older sister’s home alone party. This is a story of the urge
to grow up, sisterly jealousy, dreams of love, and sex …
IRISH TALE
Dir: Espen Mauno, Filmhuset Tvibit, Norway 2003, 12m, English lang.
Cast: Tobias Stein Eilertsen, Kristian Overrein, Svenn Syrin, Guri Johnson
A tale of friendship.
DEN MEDBRAKTE FARE (A HIDDEN THREAT)
Dir: Andreas Eriksen, Runaround Film, Norway 2003, 7m, Norwegian lang., Eng. subt.
Cast: Kjellhaug Råd Johnsen She didn’t know what she was carrying …
THE PLEDGE
Dir: Ole Giæver, FFWD, Norway 2003, 7m, Norwegian lang,. Eng. subt.
Cast: Bjørn Sundqvist, Guri Johnson
Guro has invited Bjarne home for dinner, but it won’t be much of a pleasant evening.
An absurd communication comedy.
INCILE
Dir: Martin Jørgensen, MartinFilm, Norway 2003, 20m, Norwegian lang,. Eng. subt.
Cast: Gard Pedersen, Sølje Bergmann, Øystein Martinsen, Stig-Henrik Hoff
incile /inchilay/ n a long absence from one‚s life
MOGENS DUCCUP
Dir: Nils Skalegård, Agder Folkehøgskole, Norway 2003, 2m, no dialogue
Cast: Nils Skalegård
A film about the rise and fall of the Earth.
RADIOBINGO (RADIO BINGO)
Dir: Solveig Melkeraaen, HiL, Norway 2002, 11m, Norwegian lang,. Norw. subt.
A film about … radio bingo in Øksnes, Vesterålen.
TANGO GONDOLIER
Dir: Allan Gustafsson, Ashpool Ent., Sweden 2003, 13m, Swedish lang., no subt.
Cast: Göran Forsmark, Lena E. Forslund
A story about male solitude after a divorce. Wanting someone to love. Feeling old and
used up. Having a hard time with loving himself in order to love someone else.
fishfetish.kåm
Dir: Jorg Hauan, Hauanfilm, Norway 2004, 3m, English lang.
Some guys have weird hobbies …
VS.
Dir: Ole Giæver, FFWD, Norway 2003, 6m, no dialogue, Cast: Ole Giæver
A physical depiction of a mental condition.
82
D
He
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 83
(SHORTS 4) KORTFILMPROGRAM 4
POLARIS
en
rge
Dir: Niina Suominen, Turku Arts Acad., Finland 2003, 5.5m, no dialogues
A puppet animation about friendship, faith and independence.
FASADEBALL
Dir: Stein Brian Tunheim, NKFS, Norway 2003, 11m, Norw. lang, no subt.
Cast: Jan Åge Johansen, Eirik Junge Eliassen
Two classmates meet after several years apart.
RADIOBALLETTEN (THE RADIO BALLET)
Dir: Per Ivar Jensen, Medieoperatørene, Norway 2003, 5m, Norw. lang., Eng. subt. Cast:
Henriette Sævarang, Mads Uppman, Makka Kleist, Lars Øyno, Victor Nøsdal, Kari Nøsdal
An old couple is listening to the radio, in which the Radio Ballet dances a fairytale.
MAIL
Dir: Aryo Danusiri, Ragam, Norway 2003, 10m, English lang.
A story of love, misunderstanding and distance.
ng.
VERTEBRA
Dir: Milla Moilanen, Periferia Prod., Finland 2003, 5m, no dialogue
Cast: Alpo Aaltokoski, Janne Marja-aho
An animated film that studies how thought becomes movement.
PROSJEKTUKE (THE PROJECT WEEK)
Dir: Stian Røren, NKFS, Norway 2003, 13m, Norw. lang., no subt.
Cast: Tommy Høvik, Lars Kristian Haugen, Jonas Haga Nilsen
Three young men participate in an unusual social project.
POTRETTI (PORTRAIT)
Dir: Saara Cantell, Periferia Prod., Finland 2003, 5m, no dialogue.
Cast: Turo Mustakallio, Mirja Tukiainen
After 30 years of marriage there’s still room for new portraits in the family album.
SNEKKER FOR ANLEDNINGA
(AN OCCASION FOR CARPENTRY)
Dir: Magne Pettersen, Kreatorium, Norway 2003, 12m, Norw. lang., Eng. subt.
Cast: Finn Arve Sørbøe, Håkon Ramstad, Inger Katrine Hansen
nd
Ørjan has invited mother and sister over for some birthday cake,
but first he needs some carpentry done …
TOIVION TIELLÄ (ON A PILGRIMAGE)
Dir: Jukka Kärkkäinen, Kuvakieli, Finland 2002, 17m, Finnish lang,. Eng. subt.
Terminally ill Mauno (71) invites his life-long friend,
the slightly mentally handicapped Tapani (62) to visit him on the weekend.
TANKE NR. 3.465.999 (THOUGHT NO. 3.465.999)
Dir: Annukka Turakka, NKFS, Norway 2003, 11.5m, Swe./Norw. lang., no subt.
Cast: Mattias Cantzler, Torild Winter, Tove Undheim Larsen
A writer has too many thoughts to process, and he’s in love with his editor.
83
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 84
DOKUMENTAR 1
SJARKEN OG STØA (A MATTER OF LIFE)
Dir: Magnar Mikkelsen & Ingvild Haga, Blikkboks, Norway 2003, 25m,
Norw. lang., Eng. subt.
In this essayistic documentary, a Norwegian writer looks closely at two fishermen
and other neighbours in their small village facing the Arctic Ocean. In a personal
way, the film shows qualities of a lifestyle so often derided as backwards and
boresome.
A
w
JAKTEN PÅ DEN SISTE TORSK (THE FINAL COD)
Dir: Dan Säll, Angels Prod. & Video Respecto, Denmark/Norway 2003, 60m,
Eng. subt.
A kaleidoscopic documentary about cod: A film focusing on the cod’s life cycle
in the sea and on the people living off cod, the fishermen and their families,
biologists who examine the conditions of the various strains and the behaviour
of cod, the experimental cod farms in Norway, the civil servants negotiating the
future of cod fishing, the politicians responsible for making key decisions, and
the consequences of these decisions for the culture of coastal fishing.
DOKUMENTAR 2
JAKTEN PÅ URTONEN (ANCIENT ARCTIC TUNES)
Dir: Trond Brede Andersen, Original Film, Norway 2003, 30m, Norw. lang., Eng subt.
The first tune ever created by human beings in the Arctic.
What did it sound like?
That is the quest for the ethnic instrument maker Øistein Hanssen.
th
MAESTRO RASMUSSEN
Dir: Roald E. Hansen, Byrå 13, Norway 2003, 27m, Norw. lang., no subt.
In the summer of 2003, conductor Ragnar Rasmussen and Vokal Nord were
invited to the international choir competition in Gorizia, Italy. In this
documentary we follow the conductor and Vokal Nord from the first rehearsals
to the end of the competition. We also meet Ragnar Rasmussen in his birth
town Vardø in Finnmark and at his summer place by the Varangerfjord.
DOKUMENTAR 3
Di
V
E
AMERICAN DREAMS
Dir: Anniken Hoel, ManiFestoFilm, Norway 2003, 22m, Norw./Eng. lang.,
Norw./Eng. subt.
American Dreams is a documentary shot in Iraq before the coalition forces
occupied the country. It is a personal story told by Anniken Hoel who went to
Baghdad as a Human Shield.
LOVE LETTERS FROM A CHILDREN’S PRISON
Dir: David Kinsella, Kinsella Film, Norway 2003, 53m, Eng. lang., Norw. subt.
Vadim is in a St. Petersburg prison for murder. He describes through his
hundreds of letters his love for his girlfriend “Ira” and the daily life in the prison.
A
se
84
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 85
DOKUMENTAR 4
FITNESS AND THE FATHER
Dir: Allan Code, May Street Group, Canada 2002, 48m, Eng. lang., no subt.
Allan Code’s documentary Fitness and the Father tells the story of Father Mouchet, a
Catholic Priest and French Resistance fighter who moved to the Yukon in the 50s,
whose ski programme gave positive direction to young lives. The film won the ”Made
in the Yukon” award at the Dawson City International Short Film Festival last year.
TIFF and Dawson exchange their short and documentary winners every year.
DRØMMER OM EN BEDRE BY
Dir: John Arvid Berger, JAB Film, Norway 2003, 26m, Norw. lang., no subt.
The film follows the complicated process of building a new city area (Strandkanten)
completely from scratch.
DOKUMENTAR 5
ARBESILBBAT
(THE SETTLERS)
Dir: Anne Lajla Utsi, Filbmagoahti, Norway 2003, 52m,
Sami/Norw. lang., Eng./Norw. subt.
The story of the adventurers Frank Juhls from Denmark and Regine from Germany who
came to Finnmark in the 50s. They were welcomed in Kautokeino and established
themselves as artists and silver smiths. But as their success grew bigger, jealousy snuck in …
DOKUMENTAR 6
-30° (-30°C)
Dir: Oskar Östergren & Fredrik Oskarsson, oskar&oskarsson, Sweden 2003, 28m, Eng. subt.
Visit the small town of Tärnaby in Lapland, when the temperature drops deeply. Severe
cold is just as common as anything else for the people here. This movie shows their
relaxed attitude towards this natural state, even though it sometimes causes trouble.
ENDA BILDEN AV PAPPA (THE ONLY IMAGE OF MY FATHER)
Dir: Kine Boman, Filmateljen, Sweden 2003, 58m, Swe./Sami lang., Eng subt.
Monika Isaksson has never met her Sami father. The only picture she has of him is
an old postal stamp. She leaves the Swedish south to go and look for him up north
in Lapland where she grew up.
DOKUMENTAR 7
PERHEENI TARINA (FAMILY FILES)
Dir: Mari Soppela, The Kasander Film Co., Netherlands/Finland 2003,
78m, Finnish lang., Eng. subt.
A documentary about the director’s family in northern Finland, based on grandmother’s
letters. The letters revealed patterns of life, pain and death that were to be repeated in
the next generation – during the making of the documentary, two of the director’s
second cousins committed suicide, a year apart. The film also explores questions that go
beyond this family; it is about Finnish culture and even the universal human condition.
This film is nominated for the ”Tromsø Palm”
85
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 86
FORFILMER til filmer i konkurranseprogrammet
(Se lommeprogram for tider)
EYEWISH
Dir: Erik Vang, Apecosmonautene, Norway 2003, 4m, Eng. lang., no subt.
Mental bodies and the quest for purpose.
FEAR LESS
Dir: Therese Jacobsen, Apecosmonautene, Norway 2003, 4.5m, no dialogue
Cast: Oda Marie H. Brekken, Miriam Sogn
“Pa
ha
ko
føl
og
ip
”T
Th
ma
Childhood is not necessarily as rosy as grown-ups often imagine it. It can be full
of worries and anxieties.
LOOSE ENDS
JE
(E
Dir: Stig Svendsen, Norway 2003, 9m, Norw. lang., Eng. subt.
Cast: Kristoffer Joner, Trond Fausa Aurvåg, Eivind Sander
Di
Ca
Two buddies have been to the movies and watched STAR WARS. They start
discussing details of the film and gradually begin to quarrel. LOOSE ENDS is an
absurd comedy about two friends in the process of growing apart.
Th
ea
JÄVLA SKIT! (SHIT!)
Dir: Mattias Sjöstedt, Henrik Lövgren Filmprod., Sweden 2003, 6m, virtually no
dialogue. Cast: Roland Hedlund, Martin Lindqvist, David Johansson, Linnea Ederstål
Gösta has a problem. His outdoor toilet is full and the nearest recycling center is
miles away.
B
Di
Ca
A
SLIPSTVANG (TIE)
Dir: Erling Normann, STV Prosjektor, Norway 2003, 5m, no dialgue
Cast: Trond Petter Stamsø Munch
A man wakes up in his hotel room, only to discover that even the slightest slip can
disrupt the order of the universe.
LOVE IS THE LAW
Dir: Eivind Tolås & Ole Mads Vevle, Flimmer Film, Norway 2003, 7m, Eng. lang.
The film picks up the message of love from the Christian tradition, and perverts it
through a modern, TV-News setting.
K
(T
Di
no
Ni
an
the
ALT I ALT (ALL IN ALL)
Dir: Torbjørn Skårild, Norway 2003, 4m, no dialgoue
... when all is said and done, conclusions are not so important after all.
TOY JOY
Dir: Benedicte Orvung, Mikrofilm, Norway 2004, 5,5m, no dialogue, animation
A giggly film from the bedroom.
HUND, SØNDAG KL. 11 (DOG, SUNDAY ELEVEN A.M.) – See p. 81
THE PLEDGE – See p. 82
DØRENE LUKKES (MIND THE GAP) – See p. 81
TANKEN SOM RÄKNAS – See p. 81
NOTHING’S GONNA BE THE SAME – See p. 80
86
TA
Di
Ca
Jo
Su
ult
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 87
PARAPLYEN
“Paraplyen” er et åpent nettverk for filmskapere og filminteresserte i Tromsø som
hadde sin første samling under TIFF 2003. Noen måneder senere lagde de fire
kortfilmer i løpet av to sommeruker – et kollektivt dugnadsarbeid bygget opp rundt
følgende kriterier: Alle filmene skulle bruke samme location (et sommerhus ved sjøen)
og ett felles kostyme (en hvit kjortel). Til sammen var ca. 30 unge mennesker involvert
i prosjektet, som også var et samarbeid med Filmhuset Tvibit.
”The Umbrella” is an open network group for filmmakers and film buffs in Tromsø.
Their first collective film project is presented here in the form of four shorts that were
made during two hectic weeks in the summer of 2003.
JESUS HOPPER AV
(EARTHBOUND)
Dir: Joachim Lyng, Script: Ole Giæver, 12m, Norw. lang., Eng. subt.
Cast: Ole Giæver, Maria Fredheim
The world is on the verge of destruction and God has decided to send Jesus back to
earth one more time to bring salvation to mankind.
BILDET (PICTURE)
Dir: Frode Eilertsen, Script: Terje A. Nymark, 8m, Norw. lang,. Eng. subt.
Cast: Nina Jensen, Simon Utstøl, Frode Eilertsen
A young man dislikes that his girlfriend is modelling for the artist next door.
KUNSTEN Å VÆRE KUNSTNER
(THE ART OF BEING AN ARTIST)
Dir: Terje A. Nymark, Script: Magne Pettersen/T. A. Nymark, 10.5m, Norw. lang.,
no subt. Cast: Gudmund Gulljord, Roy-Arne Johannessen, Arne Skog
Nikolai, painter and rebel, has accepted a fair amount of money to do a comeback as
an artist. However, he does not like art dealers very much, and presents his distaste for
the trade in his last, provokingly simple work.
TAKST
Dir: Magne Pettersen, Script: Joachim Lyng, 16.5m, Norw. lang., Eng. subt.
Cast: Ketil Gaare Blix, Lasse Ramstad, Eirik Junge Eliassen
Jonas is a real estate agent who’s going to price a summer residence.
Such a task is normally a piece of cake. But today Jonas receives an
ultimatum that complicates his job drastically.
87
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:32
Side 88
VISUELLE KULTURSTUDIER
NO TERMINAL
Director: Vadim Lichatchev, 2003, 46 min., Lang.: Russian, Subt.: Eng.
Filmen forteller om en gruppe aktivisters kamp mot byggingen av en
ammoniakkfabrikk i byen Taman ved Svartehavet. For aktivistene består dagene
av blokader, arrestasjoner, sultestreik, demonstrasjoner og protestmøter. Filmen
forteller om støtten de fikk fra lokale krefter og fra kosakkorganisasjonen, men
også om hvordan livet går videre for folket i byen.
The film is a chronicle of a few weeks’ struggle conducted by a small group of
eco-activists in the town of Taman near the Black Sea. Supported by Cossacks
and locals they protested the construction of an ammonia-terminal. Blockades of
offices, arrests, hunger strikes, demonstrations and protest meetings are a part of
the daily life of the eco-activists, contrasted by the quiet resort life in the area
where the Cossacks celebration takes place.
LIVING A REEL LIFE
Director: Siren Hope, 2003, 36 min., Lang.: Eng, Subt.: Eng
Living a Reel Life omhandler to kvinner med tilknytning til tamilsk filmindustri. Den
forteller historien om Praveena, en filmstudent som blir utdannet til å tre inn i den
kommersielle filmindustrien, men som foretrekker å lage dokumentarfilmer. I tillegg
får vi møte Suhasini, som er en berømt skuespillerinne og regissør som har spilt i
ca. 185 filmer, og som kan fortelle oss mye om hvordan det er å være kvinne i en
mannsdominert industri.
Living a Reel Life is a film about the lives of two women linked to cinema. It tells
the story of Praveena, a film student who is being trained to enter the commercial
film-industry, but who would rather work with documentaries. Suhasini, the second
character, is a famous actress and director who has acted in about 185 films and
can tell us a lot about what it is like being a woman in a male-dominated industry.
LEARNING TO BECOME A MUSLIM
Director: Mari Bjørnsdatter Knudsen, 2003, 28 min., Lang.: Norw., Subt.: Eng.
Når man vokser opp som muslim i Norge er det en utfordring å passe inn i et
sekularisert samfunn, og samtidlig prøve å videreføre islam. Learning to become
a Muslim er en film om barn fra ulike kulturer som møtes på koranskole hver
lørdag i moskeen i Tromsø.
When you grow up as a Muslim in Norway, it is a challenge to fit into
the secular society, and at the same time pass on Islam. ”Learning To Become A
Muslim” is a film about children from different cultures who meet at the
Quranic School every Saturday in the Mosque in Tromsø.
COWS ARE BETTER THAN MONEY
Director: Abdoullahi Baba, 2003, 35 min., Lang.: Fulfulde, Subt.: Eng.
Djoundé er en liten landsby i Nord-Kamerun. Her bor Mohammadou Habibou
og hans familie. Etter å ha avsluttet det nomadiske livet til fordel for det bofaste
møter Habibou nye utfordringer: Han må samarbeide med bønder i området,
forholde seg til folk fra forskjellige kulturer, og han bor litt for nært jernbanen i
forhold til å skulle holde kyr. Mbororo-folkets livsfilosofi, symbiosen med naturen
og kyrne, preger fortellingen.
88
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 89
VISUELLE KULTURSTUDIER
Djoundé is one of numerous small villages of Northern Cameroon. The film is the
depiction of Mohammadou Habibou in his everyday life, struggling to make a success
from his attempts to shift from pastoral nomadic way of life to settled life. This change
makes him discover new difficulties: dealing with farms in the area, cohabitating with
people from different cultures, and living close to the railway. All along the film, we
discover the special philosophy of nomadic Mbororo people through the relationship
they have with their animals.
AUTUMN ON OB RIVER
Director: Janno Simm, 2003, 46 min., Lang.: Russian, Subt.: Eng.
Familien Tobolko bor ved munningen av elven Ob i det nordvestlige Sibir. For å
overleve benytter de seg av en tradisjonell økonomisk modell – en kombinasjon
av fiskeri, reindrift og fangst. Filmen følger familien gjennom en høst, der flytting
til vinterbeite, gamle fangstmetoder og reindriftstradisjoner belyses.
Near the mouth of the Ob River in North-Western Siberia, the Tobolko family live
in the harshest of conditions as a part of a fishing brigade. In order to survive,
they employ a traditional economic model of the Arctic – hunting and reindeer
herding combined with fishing. The film follows the autumnal activity of a Khanty
fisherman family: the move to winter settlement, hunting and reindeer herding.
OUR PRECIOUS NORWEGIAN AIR
Director: Kristin Nicolaysen, 2003, 38 min., Lang.: Norw., Subt.: Eng
Mahmoud og Karwan er kurdere fra Nord-Irak. Etter tre år trives de på Storslett i
Nord-Troms. Samtidig lever de på nåde i påvente av svar fra UDI om hvorvidt de får
oppholdstillatelse. I mellomtiden skal viktige spørsmål avgjøres: Skal en smugle
familien hit eller ikke...
Mahmoud and Karwan are Kurds from Northern Iraq. After three years they enjoy
their new life at Storslett in Northern Troms, even though they are awaiting an
answer from the Directorate of Immigration on whether they get to stay in the
country. In the meantime important matters are to be decided; should they
smuggle their family in or not ...
GENDER PLAY
Director: Emnet Tadesse Yadeta, 2003, 33 min., Lang.: Amharic, Subt.: Eng.
Filmen viser hvordan barn i en grunnskole i Addis Abeba forholder seg til idéer om
kjønn gjennom lek. Den beskriver hvordan barn som oftest forholder seg til sitt
eget kjønn i lek, og hvordan gutter og jenter forholder seg forskjellig til både kropp
og omgivelser. Barnas egne erfaringer og fortellinger danner kjernen i fremstillingen.
In this film about children in a primary school in Addis Ababa, Ethiopia, we
observe how games are gendered, and how girls and boys play most of the time
within their own sex group. Girls and boys use their body and space differently
when playing at school. It depicts children when they are dealing with gender in
their day-to-day life at school. It reveals the different and similar experiences girls
and boys encounter at school. The children talk about gender; they explain it
using their own voice, ideas and what they observe from their surroundings.
89
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 90
NUFF – Nordisk Ungdoms Filmfestival
TVIBIT
- A CULTURAL
CENTRE FOR
YOUTH
The youth centre Tvibit opened on June 8, 2000.
The house is mainly a cultural centre for youth
between the ages of 15 and 25. Tvibit also has an
information centre for youth. Tvibit works with
youth from a cultural perspective. We see youth as
a resource with a lot to contribute to others and to
the city in which they live. We are also convinced
that the effect the young people themselves get
from working on interesting projects and culture
is positive. The Tvibit philosophy is based on
participation and project oriented work. The youth
are part of the decision-making process, and they
carry out much of what goes on in the house
themselves. They are encouraged to realize their
own ideas and bring them to life. Adults are not
allowed to control the house without input from
the youth, nor are they to help them excessively.
They are active and learn to be independent
human beings.
THE FILM HOUSE TVIBIT
January 2003, the film house Tvibit opened in
brand new offices. It is a place for production of
youth’s own movies. Here you can come with your
cool and crazy ideas, book cameras and get
information about how to get started. During the
year, people pop in with their school projects, their
documentaries, fiction films or TV-series. We also
provide a cultural offer to schools. The film house
Tvibit will participate in the creation of Tromsø
Film City, by helping the young, aspiring
filmmakers and by being a place of production
where one can make one’s movie from the idea
stage to the finished product. During Tromsø
International Film Festival 2004, Tvibit will present
its new project; Filmfangst. Thursday January 15th
a screenwriting-workshop will be held with the
screenwriter and director Michael W. Horsten
from Denmark.
NUFF viser på TIFF 2004:
PRISVINNER I KATEGORI 15–17 ÅR
MOT(E)LYS
– INNVENDIG BARN,
UTVENDIG VOKSEN
FASHION – INSIDE
CHILD, OUTSIDE ADULT
Norway; 2003; 5’00’’
Dir: Mari L. Gregersen, Ingvil Kjørholt, Hege Bryn,
Maja Holand
Vi følger en jente på 13, Live, som forteller om hvordan
hun opplever motepresset. We follow a thirteen-yearold girl, Live, who tells about her experience with the
pressure of fashion.
PRISVINNERE I KATEGORI 18–20 ÅR
(prisen ble delt opp)
FÅGELN
BIRDS
Sweden; 2003; 3’00’’
Dir: Fredrik Olsson, Mats Udd,
Daniel Hedman (19)
Det handler om en fugl som ikke har noen venner.
Filmen handler om hans forsøk å skaffe venner.
It’s about a bird which doesn’t have friends.
The film shows how it tries to get friends.
UNPLUGGED
Norway; 2003; 3’00’’
Dir: Ken Are Bongo (20)
Alt skjer i Kautokeino. Det er en
gutt som ikke bryr seg om noe
som skjer, hverken rundt han
eller på TV-en. Alt bygger seg opp til en overraskende
avslutning. Everything happens in Kautokeino. There is a
boy who doesn’t care for anything, neither around
himself nor at the TV. Everything builds up to a
surprising ending.
PRISVINNER I KATEGORI 21–25 ÅR
LE MIME
Iceland; 2001; 6’00’’
Dir: Sigurdur Orri
Thorhannesson (21)
“Le Mime” is a short animation
about a mime who lives his life
according to the “mime laws”.
He becomes a victim of pranks.
90
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 91
NYFF – Nordic Youth Film Festival
NYFF presents at TIFF 2004:
VINNER AV PUBLIKUMSPRISEN
MAMMONS TEMPEL
THE TEMPLE OF
MAMMON
Sweden; 2002; 14’00’’
Dir: Måns Berthas (24)
Hvorfor velger mennesker å
bruke sin fritid på en
parkeringsplass utenfor IKEA? Har konsumpsjon blitt den
nye religionen i vårt sekulariserte samfunn, og har
IKEA blitt det nye tempelet? Mammons tempel er en
film om tro eller fraværet av tro. Why do people
choose to spend their leisure time at a parking lot
outside IKEA? Has consumption become the new
religion in our secularised society, and has IKEA
become the new temple? The Temple of Mammon
is a film about faith or the lack of faith.
WORKSHOPFILMER SOM BLE LAGET
AV NUFF WORKSHOPENE 2003
SWEETHEART
Group 1. Workshop Leader: Mikkel Serup
WHAT WE GOT LAST CHRISTMAS
Group 2. Workshop leader: Arto Koskinen
ANNA & OTTO
Group 3. Workshop leader: Benedicte Maria Orvung
TRAPPED
Group 4. Workshop leader: Linda Sternö
LE MIRAGE
Group 5. Workshop leader: Jim Stark
NyFilmOrden
Dokumentar, 18 min.
Regi: Magne Pettersen.
Foto: Martin Jørgensen og Magne Pettersen.
Produsert av Kreatorium i samarbeid med Filmhuset Tvibit.
I NyFilmOrden følger vi to av de unge hovedaktørene
bak gjennomføringen av tidenes første Nordisk
Ungdoms Filmfestival (NUFF). Gjennom deres øyne får
vi et innblikk i hva det krever å stable på beina et såpass
stort arrangement. Og hvordan det kan utarte seg når
man kombinerer ungdommelig energi med system og
administrasjon ...
FILMFANGST
Tvibit is going to make the first
talent/youth film from Northern
Norway. We’ve seen an explosion
within the film media over the last
years, as new technology has made
film/video more accessible. With this project we
want to be a part of the first feature film made by
youth with a focus on Northern Norway and the
new stories from the region. Through this project
we want be a part of the making of a new
Northern-Norway and further develop a film
environment in Tromsø and Northern Norway.
The project is regional and includes the whole of
Northern Norway. We live in a time when focus on
regions has grown stronger: Tvibit already has an
international network (through NYFF and TIFF).
We therefore wish to contribute even more by
cooperating with and developing the whole of the
region. We’re doing this because we believe we
are living in a fantastic part of the country, full of
resources and possibilities, where we can produce
our own stories. At the same time we know that
culture and film have huge impact on our
possibilities, choices, plans in life and conceptions.
Of course we care about the past, but we wish to
focus on the future we are creating now! The focus
of this project is more on the process than the
result. The project is going to be educational.
Young people are going to learn and be inspired.
Through workshops and help from professional
advisors, the participating writers are going to
learn how to write and develop a script. The
process is aimed to result in a real shoot with a
finished film as the result. Through the continuing
dialogue between youth and professionals there
will develop a “learning by doing”-mentality. At
least three workshops in the scriptwriting-phase
secure a practical reflection.
NYFF
NYFF is a festival for young
filmmakers in the Nordic countries.
From the 13 to the 17 of september
2004, youth from the all of the
Nordic countries with an interest in film will be
gathering in Tromsø for five days of watching film,
seminars and workshops led by Nordic film
professionals. The festival is planned and driven
through by youth, and cooperates with The
International Film Festival of Tromsø and TVIBIT,
a local cultural house for youth about commodities
and the arranging of the festival.
91
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 92
SEMINAR
Rica Hall,
Rica Ishavshotel
Onsdag
14. januar
Kl. 14 - 16
ÅRETS BRANSJESEMINAR
Hvordan opprettholde det norske filmeventyret?
Gjennom satsingen på norsk film de siste årene er filmproduksjonen for 20032004 kommet opp i 18 filmer.
Hvor mange filmer er publikum klare for? Hvordan skal produsenter, distributører
og kinosjefer møte den økte etterspørselen etter norsk film? Hva er det politiske
ambisjonsnivå for mengden og typen norske filmer som skal produseres årlig?
Innledningen fra statssekretæren blir etterfulgt av korte innlegg fra sentrale
aktører fra flere ledd i den norske film- og kinobransjen. Seminaret avsluttes med
en åpen diskusjon.
Blant paneldeltakerne:
YNGVE SLETTHOLM statssekretær, Kirke- og kulturdepartementet
STEIN ROGER BULL direktør i Nordisk Film og TV
CHRISTIN BERG styreleder, Norske kinosjefers forbund
ROGER INGEBRIGTSEN kommunikasjonsrådgiver og tidligere
statssekretær i Kirke- og kulturdepartementet
Stu
Dri
4. e
Tirs
13.
og
14.
kl.
Fre
16.
kl.
Møteleder: ARILD KALKVIK, seniorrådgiver i PriceWaterhouseCoopers
Seminaret arrangeres med støtte fra:
Norske kinosjefers forbund
Gratis adgang,
åpent for alle!
Studenthuset
Driv
4. etasje
ARENA –
Ric
Ric
Fre
16.
Kl.
Forum for nordnorsk film
BITTELITT – ettminutts kortfilmkonkurranse
En konkurranse arrangert av Nordnorsk Filmsenter i samarbeid med Ungdomshuset
Tvibit og Tromsø Internasjonale Filmfestival. Amatører, hel- og halvprofesjonelle fra hele
landsdelen har laget filmer på maks 1 minutt.
Se lommeprogrammet
for visningstidspunkter
Årets jury:
MARIANNE ULRICHSEN filmskaper
HELGE MATLAND journalist
OLE GUNNAR SOLHEIM Tromsø filmklubb
Nytt av året: Publikummet kårer sin
favoritt, og en jury kårer vinneren av
et DV-kamera, donert av Nordnorsk
Filmsenter.
92
Gra
åpe
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 93
SEMINAR
et?
Studenthuset
Driv
4. etasje
ARENA –
Forum for nordnorsk film
Tirsdag
13. januar
og onsdag
14. januar
kl. 10-14
”SCENOGRAFI MED SMÅ BUDSJETTER”
Fredag
16. januar
kl. 12
SOURCES 2 – med Marion Gompper
Seminar med Carl Johan De Geer
”Det jag letat upp gjennom åren har oftast varit effektivt tack vara sin smutsighet, sin
orginalitet och inte minst sin billighet. Genom att låta platsen inspirera innholdet kan
fina visuella resultat uppnåes med mycket låg budget.” Det vil også bli vist eksempel
på De Geers samarbeid med regissørene Troell, Ekman och Moodysson.
Nordnorsk Filmsenter AS i samarbeid med Norsk Filmutvikling.
Manusforfattere og andre interesserte inviteres til et miniseminar: Introduksjon til
Sources 2 – et europeisk program med mål å bidra til å heve standarden på
europeiske manus, med sikte på å forbedre kommunikasjonen med det europeiske
kinopublikummet.
Hvilke muligheter finnes til å få utviklet et prosjekt?
Hvordan går man fram? Det gis også mulighet til individuelle møter med
Marion Gompper, associate programme director, Berlin.
Nordnorsk Filmsenter AS og Tromsø Internasjonale Filmfestival ønsker
velkommen til ARENA – et forum for den Nordnorske Filmen, hvor
vi tar opp aktuelle spørsmål og problemstillinger tilknyttet film og
filmarbeid i landsdelen.
Rica Hall,
Rica Ishavshotel
Fredag
16. januar
Kl. 15 – 17
TYPISK NORSK Å FØLE GODT?
Norsk filmkritikerlag i samarbeid med
Tromsø Internasjonale Filmfestival
Publikum strømmer til norske filmer på kino. 2003 ble det beste året siden fjernsynet
kom til landet. Påfallende mange av filmene som har truffet et stort publikum blir ofte
omtalt som feelgood-filmer. Samtlige av dem er laget av unge menn, og de fleste av
dem handler om unge frustrerte menn.
Er feelgood-filmen for norsk film det krimbøker er for litteraturen? Drukner de
utfordrende norske filmene i motstandsløs publikumsflørt? Og hvorfor er det flere
unge kvinner som lager film i Iran enn i Norge? Vil Bob Foss forlate landet hvis vi får
en film til med Thomas Giertsen i hovedrollen?
et
hele
Disse spørsmålene og flere til vil bli belyst i Kritikerlagets seminar:
"Typisk norsk å føle godt?"
sin
av
k
Gratis adgang,
åpent for alle!
BOB FOSS manusforfatter, dramaturg og filmteoretiker
KARIN JULSRUD spillefilmkonsulent i Norsk Filmfond
EVA ISAKSEN filmregissør ("MORS ELLING")
PÅL BANG-HANSEN filmjournalist
Programleder: EINAR GULDVOG STAALESEN, filmkritiker NRK
93
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 94
TROMSØ INTERNASJONALE
FILMFESTIVAL 2004
Styret / Members of the Board
Kåre Sørensen, Styreleder/Chairman
Gerd Bjørhovde, Nestleder
Lars Echroll
Randi Berg
Øystein Kristiansen
Programråd / Programme Commitee
Ola Lund Renolen, Programsjef / Artistic
Manager
Martha Otte
David Moen
Hans Henrik Berg
Redaksjon programkatalog
Ola Lund Renolen, redaktør
David Moen
Martha Otte
Dag Sødtholt
Administrasjon / Administration
Ola Lund Renolen, Festivalsjef / Festival
Director
Martha Otte, Produsent / Festival Producer
Margrethe Edelsteen, Markeds- og
informasjonssjef / Marketing and PR- Manager
David Moen, Programkonsulent/ Program
Consultant
Håvard Stangnes, Festival- og pressesekretær
/ Festival and Press Secretary
Hovedstab / Main Staff
Administrasjonen +
Anne Lise Hansen, Annonsesalg
Eivind Bårdsen, Frivilligkoordinator
Geir Martin Jensen, Teknisk arrangør
Gøran Mikkelsen, Ekstern teknisk koordinator
Hans Augunn Parman, Filmekspedisjon
Johannes Hojem Fjell, Transportkoordinator
Magne Pettersen, Eventkoordinator Utekino
Marianne Straum, Festivalresepsjonen
Marit Garfjeld, Gjestekoordintaor
Martin Jørgensen, Eventkoordinator Utekino
Odd Rikard Bredal, Billettoppgjør og varekontroll
Øystein Kristiansen, IT
+ hovedansvarlige fra Tromsø Kinos
avviklingsstab.
Avviklingsstab 2004
Tromsø Kino Teknisk arrangør
Geir Martin Jensen, Teknisk arrangør
Henning Rosenlund, Hovedansvarlig kontroll
Elisabeth S. Berntsen, Hovedansvarlig
infoskranke
Odd-Rikard Bredal, Hovedansvarlig billettsalg
Rune Karolius, Hovedansvarlig kinomaskinister,
plassansvarlig maskinist Fokus
94
Avvikling:
Rita Larsen, Filmtreff
Rolv Gjestland, Kinoteknisk konsulent
Teknisk stab:
Hermann Greuel, Plassansvarlig maskinist
Verdensteatret
Jon Ola Eggen, Plassansvarlig maskinist
Kulturhuset
Ole-Gunnar Solheim, Teknisk avvikling DRIV
Knut Erik Sann Evensen, Teknisk avvikling
UNN / Kulta
Jorg Hauan, Kinomaskinist
Kajsa Møllersen, Kinomaskinist
Knut Sigurd Senumstad, Kinomaskinist
Knut Erik Slettum, Kinomaskinist
Geir Rollefsen, Kinomaskinist
Ingvild Rosenlund, Kontrollør / stedsansvarlig
Erlend Paasche, Kontrollør / stedsansvarlig
Camilla Eriksen, Billettselger
Elisabeth Stangeland, Billettselger
Simon Utstøl, Billettselger
Hege Hansen, Billettselger
Rannveig Berg, Informasjonen
Ingebjørg Wøllo, Informasjonen
Atle H. Isaksen, Informasjonen
Rita Li, Informasjonen
Hilde Jordan, Informasjonen
Hans Morten Wærp, webinfo
Staben og billettselgere på KulturHuset
Staben på Driv
Renholdsservice a/s
Våre offisielle samarbeidspartnere,
støttespillere og leverandører.
De over 100 uerstattelige frivillige
TROMSØ INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL WISH TO THANK
De fire som gir oss masse og som ikke krever
mer tilbake enn at vi lager en god festival
(rangert etter størrelse).
TROMSØ KINO
FILM&KINO
TROMSØ KOMMUNE
TROMS FYLKESKOMMUNE
Følgende bedrifter, organisasjoner og
enkeltpersoner må også takkes for sine
store og små bidrag:
Alpe Adria Cinema, Trieste – Nicoletta Romeo
Argentinian Embassy Oslo – Claudio Giacomino
Arthaus, Oslo – Svend B. Jensen og Silje Riise
Næss
Austrian Film Comission, Wien – Anne Laurent
og Maria Erler
Bavaria Film International, München – Claudia Rudolph
CCV, Oslo – Frank Johnsen
Celluloid DREAMS, Paris – Pascale Ramonda
Cinepol, Praha – John Riley
CJ Entertainment, Seoul – June Lee
Credofilm, Berlin – Beate Wirtz
Czech Film Center - Jana Cernik og Madla Kralova
D’Angiolillo, Luis César, Buenos Aires
Diagonale, Festival des Österreichischen films - Christine
Driv, Tromsø
Espoo ciné – Pasi, Satu, Jenni
Film i Västerbotten, Umeå – Per Holm
Filmpool Nord, Luleå – Per Erik Svensson
Filmski Sklad, Ljubljana - Anita Meznarsic
Finale Plzen – Jan, Ivan, Madla
Finnish Film Foundation, Helsinki – Aretta Vahala og
Marja Pallasalo
Finsk-Norsk kulturinstitutt - Kristiina Lavia
FIPRESCI – Klaus Eder
Flach Pyramide, Paris –Paul Richer
Fortissimo Film Sales, Amsterdam – Marnix van Wijk
Goethe Institut, Oslo – Ellen Øvergård
Goethe Institut, Stockholm – Rita Stetter
Gøteborg International Film Festival
Internationale Hofer filmtage – Eliane Hagedorn
Kalkvik, Arild, Trondheim
Kinoglaz, Moskva – Evgenia Tirdatova
Kulta - Tromsdalen Kulturhus, Tromsø
Kunsthochschule für medien, Køln – Franz Müller
Menemsha Entertainment, Los Angeles
Midnight Sun Film Festival, Sodankylä
MDC, Berlin – Wigbert Moschall
Murga, Celina, Buenos Aires
National Film Board of Canada – Madeleine Bélisle
Non Stop Produsction, Moskva – Stas Artimovich
Norsk Filmklubbforbund, Oslo – Anne Marte Nygaard
Nord-Norsk Filmsenter, Honningsvåg – Oddvar Einarson
og Tore Fosse
Orofilm, Oslo – Åge Hoffart
Payami, Babak
Pettersen, Halvar B., Tromsø
POEM, Oulo – Markku Flink
Producoes Cinematograficas LC Barreto, Rio de Janeiro –
Marcelo Santiago
Reibo & Cetera, Tromsø – Karin Karlstrøm
Rotterdam Int. Film Festival
Roux, Jean Michel - Paris
Scanbox, Oslo – Jim Frazee
Scandinavian Entertainment Group, Oslo – Tore Erlandsen
Schramm Film, Berlin
Slett og rett, Storslett
Svensk Filminstitutt, Stockholm – Åsa Garnert
SF-Norge, Oslo – Guttorm Petterson
UIP Norge, Oslo – Liv Jacobsen og Nancy Reiberg
Ungdomshuset Tvibit, Tromsø
Vision International, Paris – Massimo Saidel
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 95
KOPIKILDE & INTERNASJONALT SALG
Print Source & International Sales
h
ne
Arthaus
AMERICAN SPLENDOR (print)
BALZAC OG DEN LILLE
KINESISKE SYERSKEN (print)
DRØMMELANDET – REISER PÅ
VERDENS TAK (print)
Å VÆRE OG HA (print)
TILBAKE (print)
Dronningens gt. 16
0152 Oslo
Norway
Ph.: + 47 22 47 46 85
Fax: + 47 22 47 46 92
Email:
[email protected]
Austrian Film Comission
DONAU, DUNA, DUNAJ, DUNAV,
DUNAR (sales&print)
STRUGGLE (sales&print)
Stiftgasse 6
A-1070 Wien
Austria
Ph.: + 431 526 33 23
Fax: + 431 526 68 01
E-mail: [email protected]
Bavaria Film International
DISTANT LIGHTS (sales&print)
THE HOURS OF THE DAY
(sales&print)
Bavariafilmplatz 8
82031 München
Ph.: + 49 89 64 99 26 86
Fax: + 49 89 64 99 37 20
E-mail: [email protected]
d
on
o–
dsen
CCV
JERICHO MANSIONS (print)
Boks 95 Alnabru
0614 Oslo
Norway
Ph.: + 47 23 07 99 82
E-mail: [email protected]
Celluloid Dreams
SINCE OTAR LEFT (sales&print)
GOOD MORNING, NIGHT
(sales&print)
HISTORY OF MARIE AND JULIEN
(sales&print)
FATHER AND SON (sales&print)
2, rue Turgot
75009 Paris
France
Ph.: + 33 1 49 70 03 70
Fax: + 33 1 49 70 03 71
Email: [email protected]
Cinepol Int. SRO
THE YEAR OF THE DEVIL
Kremencova 15
Prague 1
Czech Republic
Ph.: + 420 2 2493 4980
Fax: + 420 2 2493 4981
E-mail: [email protected]
CJ Entertainment
RESURRECTION OF THE LITTLE
MATCH GIRL (sales&print)
11 F, CJ Bldg
500 Namdaemoon-ro 5-ga, Jungku
100 082 Seoul
Ph.: + 82 7 726 8290
Fax: + 82 7 726 8291
E-mail: [email protected]
Credofilm
WE (sales&print)
Schiffbauerdamm 13
D-10117 Berlin
Ph.: + 49 30 97 89 45 31
Fax: + 49 30 97 89 45 33
E-mail: [email protected]
D’Angiolillo, Luis César
Av. La Plata 150 Piso 16
Depto.1
1184 Buenos Aires
Argentina
Ph. & Fax: + 54 1 498 300 11
E-mail: [email protected]
Egmont Colombia TriStar
THE FOG OF WAR (print)
Sørkedalsveien 10D
PB 7064 Majorstuen
0306 Oslo
Ph.: + 47 23 36 66 80
Fax: + 47 23 36 66 81
Email:
[email protected]
F for Film
VODKA LEMON (sales&print)
E-mail:[email protected]
Filmski Sklad
SPARE PARTS (print)
[email protected]
Finnish Film Foundation
EILA (sales&print)
SCREAMING MEN (sales&print)
TOTAL BALALAIKA SHOW (print)
Kanavakatu 12
FIN-00160 Helsinki
Finland
Ph.: + 358 9 6220 300
Fax: + 358 9 6220 3060
Email: [email protected] &
[email protected]
Flach Pyramide International - FPI
TKE KITE (sales&print)
TYCOON: A NEW RUSSIAN
(sales&print)
5, rue du chevalier de Saint-George
75008 Paris
France
Ph.: + 331 42 96 02 20
Fax: + 33 1 40 20 05 51
Email: [email protected]
Fortissimo Film Sales
16 YEARS OF ALCOHOL
(sales&print)
CHINESE ODYSSEY 2002
(sales&print)
SPELLBOUND (sales&print)
Cruquiusweg 40
1019 AT Amsterdam
Ph.: + 31 20 627 3215
Fax: + 31 20 626 1155
Email: [email protected]
Kinoglaz
THE KITE / ZMEJ (sales&print)
Ph.&Fax: + 7 095 205 0658
E-mail: [email protected]
Kunsthochschule für medien
SCIENCE FICTION (sales&print)
Peter-Welter-Platz 2
D-50676 Köln
Germany
Ph.: + 49 221 201 89 330
Fax: + 49 221 201 89 21
E-mail: [email protected]
MDC
SPARE PARTS (sales)
Schillerstr. 7a
10625 Berlin
Germany
Ph.: + 49 30 264 979 00
Fax: + 49 30 264 979 10
Email: [email protected]
Menemsha Entertainment
THE STORY OF THE WEEPING
CAMEL (sales&print)
1157 S. Beverly Dr. 2nd Fl.
CA. 90035
Los Angeles
USA
Ph.: + 1 310 712 3720
Fax: + 1 310 277 6602
E-mail: [email protected]
Murga, Celina
ANA AND THE OTHERS
(sales&print)
E-mail: [email protected] &
[email protected]
National Film Board of Canada
Ville Saint-Laurent, QC
H4N 2N4 Canada
Ph.: + 1 514 283 9805
E-mail: [email protected]
Non Stop Production
THE LAST TRAIN (sales&print)
Mosfilmovskaia St. 1
119992 Moscow
Ph.: + 7 095 1439 160
Fax: + 7 095 1434 917
E-mail: [email protected]
Norsk Filmklubbforbund
NOW, VOYAGER (print)
Dronningens gt. 16
0152 Oslo
Ph.: + 47 22 47 46 85
Fax: + 47 22 47 46 92
Email: [email protected]
Oro film
ELSK MEG OM DU TØR (print)
Nedre Vollgt. 9
0158 Oslo
Ph.: + 47 22 82 33 44
Fax: + 47 22 82 33 41
E-mail: [email protected]
Payami, Babak
SILENCE BETWEEN TWO
TOUGHTS (sales&print)
E-mail: [email protected] &
[email protected]
Producoes Cinematográficas LC
Barreto
THE MIDDLE OFF THE WORLD
Rua do Passeio 70/502
CEP 20021-290 Rio de Janeiro
Brasil
Ph. & Fax: + 55 21 2240 8161
E-mail: [email protected]
Roux, Jean Michel
INVESTIGATION INTO THE
INVISIBLE WORLD (sales&print)
E-mail:
[email protected]
Scanbox
MANDAGER I SOLEN (print)
Nedre Vollgt. 9
0158 Oslo
Ph. + 47 22 83 33 43
Fax : + 47 22 82 33 41
Scandinavian Entertainment Group
IN THIS WORLD (print)
OSAMA (print)
President Harbitz gt. 22a
0259 Oslo
Ph.: + 47 22 56 21 00
Fax: + 47 22 55 15 40
Email: [email protected]
Schramm Film
CLASS TRIP (sales&print)
Bülowstrasse 90
10783 Berlin
Ph.: + 49 30 261 5140
Fax: + 49 30 261 5139
E-mail: [email protected]
SFI
PRESENCE (sales&print)
Box 271 26
102 52 Stockholm
Sweden
Ph.: + 46 8 665 11 41
Fax: + 46 8 666 36 98
E-mail: [email protected]
SF-Norge
PÅ HAU I HAVET (print)
Dronningens gt. 8A
PB 6868 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Norway
Ph.: + 47 22 00 78 00
Fax: + 47 22 00 78 01
E-mail:
[email protected]
UIP
SCHOOL OF ROCK (print)
HOTET (print)
Hegdehaugsveien 27
PB 7134 Majorstuen
0307 Oslo
Norway
Ph.: + 47 22 85 37 37
Fax: + 47 22 85 37 38
E-mail: [email protected]
Vision International
BABOUSJA / GRANNY
(sales&print)
27, rue de Solférino
92 100 Boulogne (Paris)
France
Ph.: + 33 1 46 94 88 02 /00
Fax: + 33 1 46 94 88 10
E-mail: [email protected]
95
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 96
INDEKS REGISSØRER
96
I
Index directors
Side
E
Regi/ Director
Festivaltittel
English Title
Serie
Aalto, Rostislav
Cleaning Up!
Cleaning Up!
Spesialforestilling / Horisont Øst
77
1
Ade, maren
Skogen for bare trær
Forest for the Trees
Fokus Tyskland
67
A
Amorim, Vicente
Midt i verden
Middle of the World, The
Konkurranse
29
A
Aranda, Fernando Léon de
Mandager i solen
Mondays in the Sun
Horisonter
43
A
Barmak, Siddiq
Osama
Osama
Kritikeruka
60
A
Bellochio, Marco
Godmorgen, natt
Good Morning, Night
Konkurranse
26
B
Berman & Pulcini
American Splendor
American Splendor
Horisonter
34
C
Bertucelli, Julie
Etter at Otar dro
Since Otar Left
Konkurranse
25
C
Blitz, Jeffrey
Spellbound
Spellbound
Kritikeruka
61
C
Bobrova, Lidja
Bestemor
Granny
Konkurranse / Horisont Øst
22
D
Cardinal, Gil
Totem: The Return of G'Psgolox Pole
Totem: The Return of G'Psgolox Pole
Horisonter
46
D
Cox, Alex
Revengers Tragedy
Revengers Tragedy
Rett på video
72
E
D'Angiolillo, Luis Cesar
Potestad
Potestad
Horisonter
44
F
Daraa, Byambasureu
Historien om den gråtende kamel
Story of the Weeping Camel, The
Konkurranse
27
F
German Jr. Aleksey
Det siste toget
Last Train, The
Horisont Øst
51
F
Gypkens, Martin
Vi
We
Fokus Tyskland
66
G
Heinz, Julia von
Lucie & Vera
Lucie & Vera
Fokus Tyskland
67
G
Jang Sun-woo
Resurrection of the Little Match Girl
Resurrection of the Little Match Girl
Horisonter
45
H
Jensen, Knut Erik
På hau i havet
Arctic Cabaret
Konkurranse / Åpning
15
H
Jobson, Richard
16 Years of Alcohol
16 Years of Alcohol
Konkurranse
20
I
Kaurismäki, Aki
Total Balalaika Show
Total Balalaika Show
Rett på video / Horisont øst
73
I
Kozole, Damjan
Reservedeler
Spare Parts
Konkurranse
30
J
Lampela, Jarmo
Eila
Eila
Horisont Øst
53
K
Lau, Jeff
Chinese Odyssey 2002
Chinese Odyssey 2002
Horisonter
36
K
Linklater, Richard
School of Rock
School of Rock
Avslutning
17
L
Linklater, Richard
Waking Life
Waking Life
Rett på video
74
L
Lounguine, Pavel
Den nyrike
Tycoon. A New Russian
Horisont Øst
50
L
Mader, Rut
Struggle
Struggle
Kritikeruka
62
M
Morris, Errol
Fog of War, The
Fog of war, The
Rett på video
70
M
Muradov, Aleksej
Draken
Kite, The
Horisont Øst
52
M
Murga, Celina
Ana og de andre
Ana and the Others
Konkurranse
21
N
Müller, Franz
Science Fiction
Science Fiction
Fokus Tyskland
65
O
Norbu, Khientse
Drømmelandet - reiser på verdens tak
Travellers and Magicians
Horisonter
37
P
Payami, Babak
Stillheten mellom to tanker
Silence Between Two Toughts
Konkurranse
31
P
Philibert, Nicolas
Å være og ha
To Be and to Have
Horisonter
48
R
Protazanov, Yakov
Aelita
Aelita
Filmkonsert / Horisont Øst
76
R
Rapper, Irving
Now, Voyager
Now, Voyager
Spesialforestilling
75
R
Rebic, Goran
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Konkurranse
23
S
Rivette, Jaques
Historien om Marie og Julien
Story of Marie and Julien, The
Horisonter
40
S
Ronkainen, Mika
Screaming Men
Screaming Men
Horisont Øst
55
S
Rosales, Jaime
Døgnets timer
Hours of the Day, The
Horisonter
38
S
Roux, Jean Michelle
Investigatio Into the Invisible World
Investigation Into the Invisible World
Horisonter
42
S
Sabbag, Randa Chabal
Draken
Kite, The
Konkurranse
24
S
Saleem, Hiner
Vodka Lemon
Vodka Lemon
Konkurranse
32
S
Samuell, Yan
Elsk meg om du tør
Love Me if You Dare
Horisonter
39
S
Schmid, Hans-Christian
Lys i det fjerne
Distant Lights
Konkurranse / Fokus Tyskland
28
S
Sciammi, Alberto
Jericho Mansions
Jericho Mansions
Rett på video
71
S
Sijie, Dai
Balzac og den lille kinsesiske syersken
Balzac and the Little Chinese Seamstress
Horisonter
35
T
Sokurov, Alexander
Far og sønn
Father and Son
Horisont Øst
54
T
Sundvall, Kjell
Hotet
Hotet
Horisonter
41
T
Troell, Jan
Nærvær
Presence
Kritikeruka
59
T
Vertov, Dziga
Mannen med filmkameraet
Man With the Movie Camera, THE
Filmkonsert / Horisont Øst
78
T
Winckler, Henner
Klasseturen
Class Trip
Fokus Tyskland
64
V
Winterbottom, Michael
In This World
In This World
Kritikeruke
58
W
Zelenka, Petr
Year of the Devil, The
Year of the Devil, The
Horisonter
47
W
Zvyagintsev, Andrey
Tilbake
Return, The
Horisont Øst
56
Y
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
INDEX FILM TITLES
Side 97
Indeks engelske titler
Page
English Title
Festivaltittel
Director
Programme
16 Years of Alcohol
16 Years of Alcohol
Jobson, Richard
Konkurranse
Aelita
Aelita
Protazanov, Yakov
Filmkonsert / Horisont Øst
76
American Splendor
American Splendor
Berman & Pulcini
Horisonter
34
21
20
Ana and the Others
Ana og de andre
Murga, Celina
Konkurranse
Arctic Cabaret
På hau i havet
Jensen, Knut Erik
Konkurranse / Åpning
15
Balzac and the Little Chinese Seamstress
Balzac og den lille kinsesiske syersken
Sijie, Dai
Horisonter
35
Chinese Odyssey 2002
Chinese Odyssey 2002
Lau, Jeff
Horisonter
36
Class Trip
Klasseturen
Winckler, Henner
Fokus Tyskland
64
Cleaning Up!
Cleaning Up!
Aalto, Rostislav
Spesialforestilling / Horisont Øst
77
Distant Lights
Lys i det fjerne
Schmid, Hans-Christian
Konkurranse / Fokus Tyskland
28
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Rebic, Goran
Konkurranse
23
Eila
Eila
Lampela, Jarmo
Horisont Øst
53
Father and Son
Far og sønn
Sokurov, Alexander
Horisont Øst
54
Fog of war, The
Fog of War, The
Morris, Errol
Rett på video
70
Forest for the Trees
Skogen for bare trær
Ade, Maren
Fokus Tyskland
67
Good Morning, Night
Godmorgen, natt
Bellochio, Marco
Konkurranse
26
Granny
Bestemor
Bobrova, Lidja
Konkurranse / Horisont Øst
22
Hotet
Hotet
Sundvall, Kjell
Horisonter
41
Hours of the Day, The
Døgnets timer
Rosales, Jaime
Horisonter
38
In This World
In This World
Winterbottom, Michael
Kritikeruke
58
Investigation Into the Invisible World
Investigation Into the Invisible World
Roux, Jean Michelle
Horisonter
42
Jericho Mansions
Jericho Mansions
Sciammi, Alberto
Rett på video
71
Kite, The
Draken
Muradov, Aleksej
Horisont Øst
52
Kite, The
Draken
Sabbag, Randa Chabal
Konkurranse
24
Last Train, The
Det siste toget
German Jr. Aleksey
Horisont Øst
51
Love Me if You Dare
Elsk meg om du tør
Samuell, Yan
Horisonter
39
Lucie & Vera
Lucie & Vera
Heinz, Julia von
Fokus Tyskland
67
Mondays in the Sun
Mandager i solen
Aranda, Fernando Léon de
Horisonter
43
Man With the Movie Camera, THE
Mannen med filmkameraet
Vertov, Dziga
Filmkonsert / Horisont Øst
78
Middle of the World, The
Midt i verden
Amorim, Vicente
Konkurranse
29
Now, Voyager
Now, Voyager
Rapper, Irving
Spesialforestilling
75
Osama
Osama
Barmak, Siddiq
Kritikeruka
60
Potestad
Potestad
D'Angiolillo, Luis Cesar
Horisonter
44
Presence
Nærvær
Troell, Jan
Kritikeruka
59
Resurrection of the Little Match Girl
Resurrection of the Little Match Girl
Jang Sun-woo
Horisonter
45
Return, The
Tilbake
Zvyagintsev, Andrey
Horisont Øst
56
Revengers Tragedy
Revengers Tragedy
Cox, Alex
Rett på video
72
School of Rock
School of Rock
Linklater, Richard
Avslutning
17
Science Fiction
Science Fiction
Müller, Franz
Fokus Tyskland
65
55
Screaming Men
Screaming Men
Ronkainen, Mika
Horisont Øst
Silence Between Two Toughts
Stillheten mellom to tanker
Payami, Babak
Konkurranse
31
Since Otar Left
Etter at Otar dro
Bertucelli, Julie
Konkurranse
25
Spare Parts
Reservedeler
Kozole, Damjan
Konkurranse
30
Spellbound
Spellbound
Blitz, Jeffrey
Kritikeruka
61
Story of the Weeping Camel, The
Historien om den gråtende kamel
Daraa, Byambasureu
Konkurranse
27
Story of Marie and Julien, The
Historien om Marie og Julien
Rivette, Jaques
Horisonter
40
Struggle
Struggle
Mader, Rut
Kritikeruka
62
To Be and to Have
Å være og ha
Philibert, Nicolas
Horisonter
48
Total Balalaika Show
Total Balalaika Show
Kaurismäki, Aki
Rett på video / Horisont øst
73
Totem: The Return of G'Psgolox Pole
Totem: The Return of G'Psgolox Pole
Cardinal, Gil
Horisonter
46
Travellers and Magicians
Drømmelandet - reiser på verdens tak
Norbu, Khientse
Horisonter
37
Tycoon. A New Russian
Den nyrike
Lounguine, Pavel
Horisont Øst
50
Vodka Lemon
Vodka Lemon
Saleem, Hiner
Konkurranse
32
Waking Life
Waking Life
Linklater, Richard
Rett på video
74
We
Vi
Gypkens, Martin
Fokus Tyskland
66
Year of the Devil, The
Year of the Devil, The
Zelenka, Petr
Horisonter
47
97
FilmfestINNMAT_katalog_rev
29.12.03
16:33
Side 98
INDEKS FESTIVALTITLER
98
Index festival titles
Festivaltittel
Originaltittel
Regi
16 Years of Alcohol
16 Years of Alcohol
Jobson, Richard
Konkurranse
Serie
Side
20
Aelita
Aelita
Protazanov, Yakov
Filmkonsert / Horisont Øst
76
American Splendor
American Splendor
Berman & Pulcini
Horisonter
34
Ana og de andre
Ana and the Others
Murga, Celina
Konkurranse
21
Balzac og den lille kinsesiske syersken
Balzac and the Little Chinese Seamstress
Sijie, Dai
Horisonter
35
Bestemor
Granny
Bobrova, Lidja
Konkurranse / Horisont Øst
22
Chinese Odyssey 2002
Chinese Odyssey 2002
Lau, Jeff
Horisonter
36
Cleaning Up!
Cleaning Up!
Aalto, Rostislav
Spesialforestilling / Horisont Øst
77
Den nyrike
Tycoon. A New Russian
Lounguine, Pavel
Horisont Øst
50
Det siste toget
Last Train, The
German Jr. Aleksey
Horisont Øst
51
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Rebic, Goran
Konkurranse
23
Draken
Kite, The
Muradov, Aleksej
Horisont Øst
52
Draken
Kite, The
Sabbag, Randa Chabal
Konkurranse
24
Drømmelandet - reiser på verdens tak
Travellers and Magicians
Norbu, Khientse
Horisonter
37
Døgnets timer
Hours of the Day, The
Rosales, Jaime
Horisonter
38
Eila
Eila
Lampela, Jarmo
Horisont Øst
53
Elsk meg om du tør
Love Me if You Dare
Samuell, Yan
Horisonter
39
Etter at Otar dro
Since Otar Left
Bertucelli, Julie
Konkurranse
25
Far og sønn
Father and Son
Sokurov, Alexander
Horisont Øst
54
Fog of War, The
Fog of war, The
Morris, Errol
Rett på video
70
Godmorgen, natt
Good Morning, Night
Bellochio, Marco
Konkurranse
26
Historien om den gråtende kamel
Story of the Weeping Camel, The
Daraa, Byambasureu
Konkurranse
27
Historien om Marie og Julien
Story of Marie and Julien, The
Rivette, Jaques
Horisonter
40
Hotet
Hotet
Sundvall, Kjell
Horisonter
41
In This World
In This World
Winterbottom, Michael
Kritikeruke
58
Investigation Into the Invisible World
Investigation Into the Invisible World
Roux, Jean Michelle
Horisonter
42
Jericho Mansions
Jericho Mansions
Sciammi, Alberto
Rett på video
71
Klasseturen
Class Trip
Winckler, Henner
Fokus Tyskland
64
Lucie & Vera
Lucie & Vera
Heinz, Julia von
Fokus Tyskland
67
Lys i det fjerne
Distant Lights
Schmid, Hans-Christian
Konkurranse / Fokus Tyskland
28
Mandager i solen
Mondays in the Sun
Aranda, Fernando Léon de
Horisonter
43
Mannen med filmkameraet
Man With the Movie Camera, THE
Vertov, Dziga
Filmkonsert / Horisont Øst
78
Midt i verden
Middle of the World, The
Amorim, Vicente
Konkurranse
29
Now, Voyager
Now, Voyager
Rapper, Irving
Spesialforestilling
75
Nærvær
Presence
Troell, Jan
Kritikeruka
59
Osama
Osama
Barmak, Siddiq
Kritikeruka
60
Potestad
Potestad
D'Angiolillo, Luis Cesar
Horisonter
44
På hau i havet
Arctic Cabaret
Jensen, Knut Erik
Konkurranse / Åpning
15
Resurrection of the Little Match Girl
Resurrection of the Little Match Girl
Jang Sun-woo
Horisonter
45
Revengers Tragedy
Revengers Tragedy
Cox, Alex
Rett på video
72
Reservedeler
Spare Parts
Kozole, Damjan
Konkurranse
30
School of Rock
School of Rock
Linklater, Richard
Avslutning
17
Science Fiction
Science Fiction
Müller, Franz
Fokus Tyskland
65
Screaming Men
Screaming Men
Ronkainen, Mika
Horisont Øst
55
Skogen for bare trær
Forest for the Trees
Ade, Maren
Fokus Tyskland
67
Spellbound
Spellbound
Blitz, Jeffrey
Kritikeruka
61
Stillheten mellom to tanker
Silence Between Two Toughts
Payami, Babak
Konkurranse
31
Struggle
Struggle
Mader, Rut
Kritikeruka
62
Tilbake
Return, The
Zvyagintsev, Andrey
Horisont Øst
56
Total Balalaika Show
Total Balalaika Show
Kaurismäki, Aki
Rett på video / Horisont øst
73
Totem: The Return of G'Psgolox Pole
Totem: The Return of G'Psgolox Pole
Cardinal, Gil
Horisonter
46
Vi
We
Gypkens, Martin
Fokus Tyskland
66
Vodka Lemon
Vodka Lemon
Saleem, Hiner
Konkurranse
32
Waking Life
Waking Life
Linklater, Richard
Rett på video
74
Year of the Devil, The
Year of the Devil, The
Zelenka, Petr
Horisonter
47
Å være og ha
To Be and to Have
Philibert, Nicolas
Horisonter
48
FilmfestCOVER_katalog_rev
30.12.03
13:06
Side 2
FilmfestCOVER_katalog_rev
29.12.03
16:23
Side 1
13 . – 18 . J A N U A R
T R O M S Ø
I
N T E R N A S J O N A L E
F I L M F E S T I V A L
Reibo & Cetera RRA 110
T R O M S Ø I N T E R N A S J O N A L E F I L M F E S T I VA L
2004
F★I★L★M★S★J★O★K★O★L★A★D★E★N
13. 14. 15. 16. 17. 18. JAN UAR 2004
Kr 50,-

Similar documents