24. Tromsø International Film Festival

Transcription

24. Tromsø International Film Festival
24. Tromsø
International
Film Festival
3
Official Partners
5
Frozen Land, Moving Pictures
TAKE 24
In this, the twenty-fourth year of the Tromsø International Film Festival,
we invite our audience once again to spend seven days seeing films from all
over the world. A slate of films that will delight, surprise, entertain, irritate,
engage, enrage, provoke, inform, tickle, caress, embrace, bewitch. The program has three pillars, the first of which is the work of French filmmaker
Nicolas Philibert. He says “Film is strangeness”, and indeed, he shows us
how incredibly strange the familiar world becomes when you look at it
closely enough.
Martha Otte
Festival Director
The second pillar is a theme within contemporary history designed to give
us new perspectives on popular culture, how it functions, how it evolves.
And there is the theme of Kurdistan, the largest part of the program, potentially the most powerful. These stories are filled with suffering and injustice,
with room for understanding and recognition.
Finally, please notice the competition program. This is a collection of the
most exciting and challenging films you will see this year, a top-notch year
in the film world.
Meanwhile, the catalogue in your hands contains unknown destinations,
stories you haven’t heard, people you haven’t met. Make the trip. Take some
chances. Throw your caution to the wind. Be warned that these films will do
something with/to you.
Enjoy the festival!
7
Verdien av en festival
THE IMPORTANCE OF BEING TIFF
Kjære tromsøfolk, samarbeidspartnere og besøkende: Velkommen til
Tromsø Internasjonale Filmfestival 2014! Denne uka i januar ser vi film, får
faglig påfyll og blir satt i festivalstemning – alt lagt til rette av en dyktig og
profesjonell stab av ansatte og frivillige.
Gunnar Wilhelmsen
Chair of the board,
Tromsø International
Film Festival
Jeg vil takke dem for innsatsen, men også takke alle dere andre for tilliten
dere viser oss. Publikum fyller opp kinosalene. Vi har solid standing hos
Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet, og støtte fra gode samarbeidspartnere i næringslivet.
Denne tilliten er basert på at TIFF har en verdi. Vi vet at folk tar seg fri for å
se festivalfilm som gir input, inspirasjon og nye perspektiver. Mange legger
konferanser, seminarer og møter til festivaluka, blant annet byrådet, som
inviterer byrådene fra Oslo og Bergen til Tromsø. Troms fylkeskommune
chartrer fly fra Oulu i Finland og Luleå i Sverige til vår Film fra Nord-åpning
for å markedsføre den nye flyruta som åpner i sommer.
Også utenom festivaluka har TIFF stor verdi: Med støtte fra Barentskult og
Utenriksdepartementet formidler vi stumfilm og Film fra Nord i Russland.
Vi arrangerer Stumfilmdager, og har satt i gang barnefilmfestivalen Verdens
Beste. Og vi driver Verdensteatret kino året rundt. I løpet av året formidler
vi kvalitetsfilm til 100.000 publikummere!
Vi er glade for tilliten, men vi må fortsatt strekke oss. Vi må sette sammen et
program som virkelig betyr noe for publikum. Og vi må bli enda flinkere til å
komme på banen og sette dagsorden, ikke minst i viktige debatter om kulturpolitikk. I 2014 er det et mål at TIFF skal delta der det diskuteres kultur.
Ha en god og verdifull filmfestival!
Welcome to Tromsø International Film Festival 2014!
I want to thank our professional staff and volunteers for making TIFF such
a good festival. I would also like to extend these thanks to you all – the
audience, film industry professionals, the Municipality of Tromsø, Troms
County, the Department of Culture, and all other partners and sponsors – for
contributing to TIFF.
Your contributions are based on trust, and this trust is evidence that TIFF is
of great value for many people. Beyond the film program itself, a number of
conferences, seminars and meetings are held in Tromsø during the festival,
such as the annual meeting between the local municipalities of Tromsø, Oslo
and Bergen. Furthermore, to promote the opening this summer of a new regional air service, a plane chartered by Troms County will bring guests from
Oulu in Finland and Luleå in Sweden to TIFF.
With the support of Barentskult, the Department of Culture and the Department of Foreign Affairs, we promote silent films and our Films from
the North program in Russia. We run the Verdensteatret cinema and two
other major events; the children's film festival Verdens Beste in spring and
Silent Film Days in autumn. Nonetheless, we need to be even more visible
throughout the year, by setting the agenda and participating in important
public debates about cultural affairs. This should one of our goals for the
year to come.
Enjoy the festival!
8
9
Partners
Kjære festivaldeltakere og
filmentusiaster
DEAR FILM ENTHUSIASTS
FOUNDER
Velkommen til Tromsø Internasjonale filmfestival – arenaen for årets store
filmopplevelser i nord! Å være deltaker på filmfestival er noe helt eget. Der
får man et mangfold av filmer man sjelden eller aldri har anledning til å se
ellers, med førpremierer og gamle filmer i skjønn forening. Å dele filmopplevelser med andre filmelskere gjør både filmen og opplevelsen sterkere.
For film er best når man sammen med andre filmentusiaster dykker ned i en
mørk sal og retter blikket mot et stort lerret. Film er best på kino.
MEDIA PARTNERS
PARTNERS
Thorhild Widvey
Minister of Culture
Filmfestivalene har stor betydning i Norge, hver på sin måte. Spesielt viktig
er filmfestivalen for kulturlivet i sitt eget lokalsamfunn. Her er TIFF et
godt eksempel. Festivalen er landsdelens største kulturarrangement, og til
sammen viser TIFF kvalitetsfilm til 100.000 publikummere hvert år. TIFF
er både en populær publikumsfestival og et viktig møtested for norsk og
internasjonal filmbransje. I sitt 24. år er det ingen overdrivelse å si at festivalen har blitt en institusjon for filmformidling i Nord-Norge.
Film er i aller høyeste grad et viktig kulturuttrykk. Ved å formidle film av
høy kunstnerisk kvalitet bidrar TIFF til å utvikle barn, unge og voksnes forståelse av både seg selv og verden. TIFF er kjent for et spennende og variert
program og årets festival er ikke noe unntak.
Internasjonal kvalitet er også stikkordet for festivalens åpningsfilm. MEG
EIER INGEN er basert på den kritikerroste bestselgeren og oppvekstromanen av Åsa Linderborg. Boken er beskrevet som «en skinnende perle». Etter
bare ti dager på kino i Sverige var filmen sett av over 100.000. Jeg gleder meg
til å se hvordan perlen skinner på filmlerretet i Tromsø.
Jeg ønsker alle besøkende, stab, frivillige og ikke minst publikum gode filmopplevelser i Tromsø. Lykke til med årets festival!
Taking part in a film festival is something special. One gets to see a multitude of old and new films one rarely encounters in regular cinemas. This
film experience is even stronger when shared with other film lovers – film
certainly belongs in the cinema and on the big screen.
WEB DEVELOPMENT TIFF.NO
The Norwegian film festivals are all important in their own manner, and in
their local communities. In Northern Norway, TIFF is the biggest cultural
event. Over the year as a whole, it attracts 100.000 people to screenings.
Through presenting films of high artistic quality, TIFF contributes to giving
children, youth and adults a richer understanding of themselves and the
world. Furthermore, the festival is an important meeting place for Norwegian and international film industry. In its 24th year, TIFF has become an
institution for film in Northern Norway.
TIFF is known for its diverse program of high quality films, and this year's
edition is no exception. The opening film, NOBODY OWNS ME, is based on
Åsa Linderborg's acclaimed and best-selling novel. After only ten days in
Swedish cinemas, the film has been seen by more than 100.000 people. I look
forward to seeing it on the big screen in Tromsø.
I wish all audiences, visitors, staff and volunteers a good festival!
10
11
Kjære filmvenner
Innhold
DEAR FILM FRIENDS
CONTENTS
Tromsø Internasjonale Filmfestival er en av landets viktigste arenaer for
formidling av film, og det naturlige møtestedet for filmskapere i den nordlige regionen. Festivalen samler et internasjonalt filmmiljø. Den trekker til
seg et filminteressert publikum fra inn- og utland, og den får oss som bor her
til å fylle benkeradene dag etter dag for å oppleve kvalitetsfilm.
Programprofil og programinnhold er en viktig premiss for festivalens trek�kraft og posisjon, og det er derfor hvert år like spennende å se hva festivalen
har valgt ut for sitt engasjerte publikum.
Det er positivt at publikum i alle aldre og i ulike livsfaser kan finne filmer
som treffer, og visningssteder som er tilpasset ulike behov. Inkluderingstanken er bare ett av kvalitetstegnene ved Tromsø Internasjonale Filmfestival. I denne sammenheng er det på sin plass å berømme etableringen av
barnefilmfestivalen Verdens Beste, som avvikles for andre gang våren 2014.
TIFFs ambisjon når det gjelder nordområdesatsingen er betydelig. Festivalen
har gjennom flere år turnert med stumfilmkonserter hos våre naboer i øst.
Et tiltak vi håper de vil opprettholde. Festivalens Film fra Nord-program er
en ubetinget suksess, og også et eksempel på internasjonal satsing. Programmet bidrar til å gi filmskapere fra denne regionen en felles filmfaglig arena.
Gjennom programmet gis vi som publikum en unik mulighet til å oppleve et
stort utvalg av filmer skapt i vår nordlige region. Programmet gir også plass
til de unge talentene, de vi om noen år vil møte igjen som etablerte filmkunstnere.
5Welcome
Awards
Knut Werner Hansen
Chair of the Troms County
Parliament
Opening / Closing
Programs
Jeg vil avslutningsvis trekke fram det viktige frivillige arbeidet i forbindelse
med festivalen. Sammen med festivalens faste stab er de med på å gjøre
filmopplevelsen spesiell for oss som publikum.
TIFF's leading position depends not only on its program, but on its ability to
include audiences of all ages and walks of life. Of particular note, TIFF has
launched its own children's film festival, Verdens Beste, which be organized
for the second time this spring.
The Aurora Prize
15
FIPRESCI – The International Critic’s Award
16
FICC – the Don Quixote Prize
17
The Norwegian Peace Film Award
18
The Tromsø Palm Award
19
Tromsø Audience Award
21
Åpningsfilm MEG EIER INGEN / Opening NOBODY OWNS ME
23
Avslutningsfilm VENUS IN FUR / Closing VENUS IN FUR
25
Konkurranseprogram / Competition Program
39
Horisonter / Horizons
75
Horisont øst / Horizon East
83
Fokus: Basket / Focus: Basket
89
Signaler: Kurdistan / Signals: Kurdistan
101
Retrospektiv: Nicolas Philibert / Retrospective: Nicolas Philibert
109
Kritikeruka / Critics' choice
117Overdrive
God film! Lykke til med den 24. utgaven av Tromsø Internasjonale Filmfestival!
Tromsø International Film Festival (TIFF) is one of the leading venues for
film in Norway and a natural meeting point for filmmakers in the northern
region. Its high-quality program attracts visitors from the international film
community as well as local and international audiences.
13
125
Film fra Nord / Films from the North
147
Spesialvisninger / Special Screenings
Utenfor lerretet / Off Screen
165
Seminarer og arrangementer / Seminars and Events
Indeks / Index
180
Indeks festivaltitler / Index Festival Titles
182
Indeks regissører / Index Directors
187
Rettigheter og kopikilder / International Sales and Print Sources
189
Stab og bidragsytere / Staff and Contributors
Acknowledgements
The festival has an ambitious High North strategy. For a number of years,
TIFF has organized silent film concerts in Russia, and will hopefully continue to do so. Furthermore, its Films from the North sidebar has provided the
film industry in northern regions with a meeting point, not least for young
talents who are about to establish themselves as professionals.
Finally, I would like to highlight the importance of the work done by the
volunteers and permanent staff, who do their upmost to give us a festival to
remember. I wish them and the audience the best of luck for the 24th
Tromsø International Film Festival!
Tromsø International Film Festival
P.O. Box 285
N-9253 Tromsø
NORWAY
Street address:
Verdensteatret
Storgt. 93 b
9008 Tromsø
Tel.
+47 77 75 30 90
Fax: +47 77 75 30 99
E-mail:[email protected]
Web:www.tiff.no
13
The Aurora Prize
An exclusive selection of films are nominated to the Aurora Prize at Tromsø
International Film Festival. The films must have their Norwegian premiere
at TIFF to be eligible. The intention of the award is to broaden the appreciation of artistically challenging films.
THE AURORA JURY TIFF 2014
Nina Wester
Håkon Birkeland Toft
Kaleem Aftab
Theatre Director, Hålogaland Theatre,
Tromsø, Norway
Filmmaker, Tromsø, Norway
Film critic/journalist, London, UK
PREVIOUS WINNERS
2005 SKILPADDER KAN FLY / TURTLES CAN FLY
Bahman Ghobadi, Iran
2006 TAPAS
José Corbachi & Juan Gruz, Spain
2007 BUENOS AIRES, 1977 / CHRONICLE OF AN ESCAPE
Adrián Caetano, Argentina
2008 VANNLILJER / WATER LILIES
Céline Sciamma, France
2009 REVANSJE / REVANCHE
Götz Spielmann, Austria
2010 THE DOOR
Anno Saul, Germany
2011 POETRY
Chang-dong Lee, South-Korea
2012 ELENA
Andrey Zvyagintsev, Russia
2013 LORE
Cate Shortland, Australia/Germany
15
HAPPY ENDING
FIPRESCI
THE INTERNATIONAL CRITICS' AWARD
Founded in 1930, Fipresci (Federation Internationale de la Presse Cinematographique) is the international umbrella organization for professional film
critics and film journalists. Fipresci works to promote film culture and to
safeguard professional interests, and its members also participate in juries at
film festivals.
Presently, there are Fipresci juries at almost 70 international festivals, including Tromsø International Film Festival. The “interational critics' awards”
given by these juries are often regarded as equally important as official jury
prizes, and they aim “to promote film art and to encourage new and young
cinema”.
THE FIPRESCI JURY TIFF 2014:
Alexander Yanakiev, Bulgaria Kultura, Lik, Bulgaria
Carmen Gray, UK Sight and Sound, The Guardian,
Dazed and Confused,
Screen International
Roger Grosvold, Norway Cinema, Nova Noir, Gaysir.no
Alt har en ende, men Mydlandpølsa har to. Det spiller ingen hovedrolle
hvor du begynner å spise - du blir mett og glad uansett.
PREVIOUS WINNERS:
2005 EN MIDTVINTERNATTS DRØM / MIDWINTER NIGHT’S DREAM
Goran Paskaljevic, Serbia and Montenegro
Våre samtaler med Tromsø Internasjonale Filmfestival endte også godt:
Mydland AS er stolt partner til en årlig begivenhet som gjør Tromsø til en
fantastisk by å leve i.
2006 OLJEBERGET / THE RICH COUNTRY
Aslaug Holm, Norway
2007 STILL LIFE
Zhang Ke Jia, China
2008 THE SECRET OF THE GRAIN
Abdellatif Kechiche, France
2009 REVANSJE / REVANCHE
Götz Spielmann, Austria
Vi gleder oss over å få bidra til den gode festivalopplevelsen med
velsmakende retter og varierte menyer. Alle basert på kortreiste råvarer
og utviklet i samarbeid med festivalens spisesteder.
2010 10 TO 11
Pelin Esmer, Turkey
2011 HOW I ENDED THIS SUMMER
Aleksey Popogrebsky, Russia
2012 ELENA
Andrey Zvyagintsev, Russia
Alt burde med andre ord ligge til rette for at også årets festival blir en
suksess. Fra ende til annen.
markedsakrobat.no
2013 CAMILLE REWINDS
Noémie Lvovsky, France
16
17
FICC
The Norwegian Peace Film Award
Founded at the Cannes Film Festival in 1947, FICC/IFFS is an international umbrella organization for film societies and non-profit cinemas. Its
honorary president is the French film critic Luce Vigo, and one of its aims is
to promote outstanding films for a broader audience. As a part of its work,
FICC awards the Don Quixote Prize at selected film festivals, such as Berlin,
Cottbus, Karlovy Vary and Locarno. Tromsø International Film Festival
hosted FICC for the first time in 2000.
The Norwegian Peace Film Award (NoFPA) is given to a film that spotlights
direct, structural or cultural violence, and in a creative way contributes to a
deeper understanding of conflicts and violence. The award is presented on
a yearly basis by the NoFPA foundation in collaboration with the Centre for
Peace Studies (CPS) at the University of Tromsø, Tromsø International Film
Festival, and the Department of Culture and Literature (IKL).
THE DON QUIXOTE PRIZE
THE NOMINEES ARE:
THE FICC JURY TIFF 2014
Cristiane de Albuquerque Cavalcanti Jacobsen
Tromsø Children's Film Society,
Tromsø, Norway
Raj Gongaju Kathmandu Film Society, Kathmandu, Nepal
Alan Smithee
Sidcup Film Society, UK
1001 APPLES
Iraq
JAG STANNER TIDEN Sweden
LIGHT FLY FLY HIGH
Norway
NARCO CULTURA USA / Mexico
OMAR Palestine
SALMA
India / UK
SIDDHARTH
Canada / India
STEMPLE PASS
USA
UMMAHGermany
UNA NOCHE
Cuba / UK / USA
PREVIOUS WINERS:
2005 BLIKKET / THE GAZE
Nour Eddine Lakhmari, Morocco
2006 RYNA
Ruxandra Zenide, Romania
2007 LONGING
Valeska Grisebach, Germany
2008 KAUTOKEINO-OPPRØRET / THE KAUTOKEINO REBELLION
Nils Gaup, Norway
2009 IT’S NOT ME, I SWEAR!
Philippe Falardeau, Canada
2010 WHISPER WITH THE WIND
Shahram Alidi, Iraq
2011 INCENDIES
Denis Villeneuve, Canada
2012 STOPPED ON TRACK
Andreas Dresen, Germany
2013 IN THE HOUSE
Francois Ozon, France
THE NORWEGIAN PEACE FILM AWARD JURY TIFF 2013
Roswitha Skare Abdalsalam Shehada Anne Marit Bachmann Professor, Department of Culture and
Literature, University of Tromsø, Norway
Documentary filmmaker, Gaza, Palestine
Student, Master of Peace and Conflict
Studies, University of Tromsø, Norway
PREVIOUS WINNERS:
2005 THE BEAUTIFUL CITY
Asghar Farhadi, Iran
2006 SHOOTING DOGS
Michael Caton-Jones, UK
2007 THE CATS OF MIRIKITANI
Linda Hattendorf, USA
2008 LITTLE MOTH
Tao Peng, China
2009 VALS MED BASHIR / WALTZ WITH BASHIR
Ari Folman, Israel
2010 THE OTHER BANK
George Ovashvili, Georgia
2011 HANDS UP
Romain Goupil, France
2012 PLAY
Ruben Östlund, Sweden
2013 DEN GRØNNE SYKKELEN / WADJDA
Haifaa Al Mansour, Saudi Arabia/Germany
18
19
The Tromsø Palm
Tromsø Audience Award
The Tromsø Palm is awarded to the best film in the sidebar Films from the
North, where shorts and documentaries from the Barents Region and other
polar areas are presented. The awarded director will receive 5000 euros –
offered by the three resource centers for film in the Arctic region:
Vote for your favorite – win a festival pass for TIFF 2015!
Tromsø International Film Festival gives you moments to remember, films
that move you. Vote for your favorite film and let your voice be heard.
FILMS FROM THE NORTH
Luleå, Sweden
Umeå, Sweden
Honningsvåg, Norway
Filmpool Nord Film i Västerbotten Nordnorsk Filmsenter THE TROMSØ PALM JURY 2013
Linde Fröhlich
Tom Perlmutter
Theo Tsappos
Artistic Director, Nordic Film Days,
Lübeck, Germany
Government Film Commissioner and Chairperson,
National Film Board of Canada
Festival Manager Short Film, Swedish Film Institute,
Stockholm, Sweden
To vote, use the ballot on the back cover of the festival program. Your vote
can be handed in safely at one of the several ballot boxes located in our
venues. The winner of the Tromsø Audience Award is presented at the
festival’s closing ceremony.
PREVIOUS WINNERS
2005 SÅ SOM I HIMMELEN / AS IT IS IN HEAVEN
Kay Pollak, Sweden
2006 INNOCENT VOICES
Luis Mandoki, Mexico
2007 USA MOT AL-ARIAN / USA VS AL-ARIAN
Line Halvorsen, Norway
PREVIOUS WINNERS
2005 FRAGILE
Jens Jonsson, Sweden
2006 CREDO
Stein Elvestad, Norway
2007 PRIRECHNY – THE TOWN THAT NO LONGER EXISTS (shared award)
Tone Grøttjord, Norway
2007 TOMMY (shared award)
Ole Giæver, Norway
2008 SUMMERCHILD
Iris Olsson, Finland
2009 VARDE / CAIRN
Hanne Larsen, Norway
2010 Å PUSTE UT MUSIKK / BREATHING MUSIC
Trond Eliassen, Norway
2011 HOW TO PICK BERRIES
Elina Talvensaari, Finland
2012 FLIMMER
Line Klungseth Johansen, Norway
2013 THERE WILL BE SOME WHO WILL NOT FEAR EVEN THAT VOID
Saeed Taji Farouky, Norway
2008 THE ORCHESTRA OF PIAZZA VITTORIO
Agostino Ferrente, Italy
2009 JERNANGER / THE STORM IN MY HEART
Pål Jackman, Norway
2010 ET ØYEBLIKK FRIHET / FOR A MOMENT, FREEDOM
Arash T. Riahi, Turkey
2011 BLACK SWAN
Darren Aronofsky, USA
2012 PLAY
Ruben Östlund, Sweden
2013 NO
Pablo Larrain, Chile
© Knut Jenssen
ÅPNINGSFILM OPENING FILM
MEG EIER INGEN
ENJOY HURTIGRUTEN’S
FESTIVAL FOOD
NOBODY OWNS ME MIG ÄGER INGEN
SWEDEN 2013 DIRECTOR: Kjell-Åke Andersson SCREENPLAY: Pia Gradvall CINEMATOGRAPHY: Jonas Alarik CAST: Mikael Persbrandt,
Ping Mon Wallén, Saga Samuelson, Tanja Lorentzon, Sten Ljunggren, Ida Engvoll, Linn Skåber RUNNING TIME: 1h 49m PRODUCER: Francy Suntinger
SOURCE: Arthaus
Every day at 15:00 – 18:00
HURTIGRUTA
PER PERS.
Festival food on board
129,-
13-19 January 2014
Welcome aboard for a taste of the Norwegian coast
During the film festival, Hurtigruten invites you to try our special “festival menu”, focusing on the best seasonal
products from the area. You find the Hurtigruten ship at the pier, just a 2 minute walk from the town centre.
Hurtigruten has been a part of the Norwegian coast since 1893. Each departure is a purposeful voyage providing
a lifeline to the coastal communities, while exploring stunning fjords, UNESCO World Heritage sites, wildlife
and nature along Norway’s pristine coastline. Following a long Norwegian tradition, we also explore Spitsbergen,
Greenland and Antarctica. Welcome aboard!
For more information about our voyages, visit us at hurtigruten.com
Lisa bor sammen med sin pappa og «bästis» Hasse, som hun elsker uten
forbehold. Han er metallarbeider, Sveriges sterkeste – selvfølgelig! Mamma
har overlatt de to til seg selv, og de greier seg stort sett helt fint, bortsett fra
at hennes side av dobbeltsengen blir stående tom og gifteringen henger
igjen på en krok på kjøkkenet. Den tapte kjærligeten holder på å knuse
Hasse, mens alkoholen tar mer og mer plass i livet hans. Filmen utspiller seg
i 80-tallets Sverige, i et arbeidermiljø hvor klassekamp preger hverdagen til
Hasse og Lisa. For Lisa blir det etter hvert vel så mye en kamp mellom skam
og lojalitet.
Fritt basert på Åsa Linderborgs bok med samme tittel er MEG EIER INGEN
Lisas (Åsas) historie, men det er langt på vei Michael Persbrandts film. Han
briljerer i det stille som herderen med knust hjerte og brustne drømmer.
Lisa lives with her beloved pappa and hero, Hasse, steel mill worker – the
strongest ever! Mom has left the two of them to themselves. They manage
just fine without her, except for the fact that her side of the bed remains
empty and her wedding ring hangs on a towel hook in the kitchen. The pain
of this lost love is more than Hasse can bear, and alcohol gradually fills up
the void. The story is set in working class Sweden of the eighties, where class
struggle informs all aspects of Lisa and Hasse’s lives. Ultimately Lisa's struggle is between shame and loyalty.
NOBODY OWNS ME is loosely based on Åsa Linderborg's best-selling novel.
The story is Lisa's (Åsa's), but the film belongs to Michael Persbrandt. He is
quietly briljant as the steel worker with a broken heart and broken dreams.
REGISSØREN
Kjell-Åke Andersson (f. 1949) er regissør, manusforfatter og filmfotograf. Han slo igjennom med MIN
STORE TJOCKE FAR i 1992. Han har regissert både
for film og tv, og besøkte TIFF i 2012 med NÅGON
ANNANSTANS I SVERIGE.
THE DIRECTOR
Kjell-Åke Andersson (b. 1949) got his big break as a
director in 1992 with MIN STORE TJOCKE FAR. He
has directed for TV as well as for the big screen, and
visited TIFF in 2012 with the feature SOMEWHERE
ELSE.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1988 FRIENDS
1992 MIN STORE TJUKKE FAR /
MIN STORE TJOCKE FAR
1996 JULORATORIET /
THE CHRISTMAS ORATORIO
2001 FAMILIEHEMMELIGHETER /
FAMILY SECRETS
2007 PIRRET
2012 NÅGON ANNANSTANS I SVERIGE /
SOMEWHERE ELSE (TIFF 2012)
21
AVSLUTNINGSFILM CLOSING FILM
VENUS IN FUR
LA VÉNUS À LA FOURRURE
POLAND, FRANCE 2013 DIRECTOR: Roman Polanski SCREENPLAY: David Ives, Roman Polanski CINEMATOGRAPHY: Pawel Edelman
CAST: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric RUNNING TIME: 1h 36m PRODUCER: Robert Benmussa, Alain Sarde SOURCE: Nordisk Film
VENUS IN FUR er mesterregissøren Roman Polanskis seneste dramakomedie. Denne gangen konsentrerer han alt rundt de to hovedrolleinnehaverne sine, i en gnistrende adaptasjon av David Ives' skuespill ved samme
navn. Vi følger Tom, en teaterregissør på desperat leting etter noen som kan
fylle den kvinnelige hovedrollen i hans oppsetning av Venus in Fur – Leopold
von Sacher-Masochs romantekst fra 1870 om seksuell dominans og underkastelse.
REGISSØREN
Polsk-franske Roman Polański (f. 1933) regnes som
en av verdens fremste filmregissører. Han er utdannet ved filmskolen i Lodz, og har siden 1950-tallet
laget en rekke internasjonalt anerkjente filmer. I
2002 vant han Gullpalmen under filmfestivalen i
Cannes og Oscar for beste regi for PIANISTEN.
Så dukker Vanda opp: Hun har tilfeldigvis samme navn som stykkets hovedperson, men er samtidig tyggis-tyggende og vulgær og det stikk motsatte av
hva Tom ser etter. Likevel blir han overtalt til å la henne prøvespille, og får
bakoversveis når han ser henne nærmest bli til karakteren Vanda. Prøvene til
stykket utvikler seg etter hvert til et seksuelt rollespill mellom de to. Hvem
som regisserer og forfører hvem blir stadig mer uklart.
THE DIRECTOR
Roman Polanski (b. 1933) is a Polish-French director
and a graduate from the Polish film school in Lodz.
He is considered one of the few truly international
filmmakers and one of today's leading auteurs. In
2002 he received the Palme d’Or in the Cannes Film
Festival and the Academy Award for Best Director
for THE PIANIST.
Playwright-director Tom is frustrated in his search for the right actress for a
play based on Leopold von Sacher-Masoch’s late 19th century novel Venus in
Fur. Along comes Vanda, who happens to share the name of the play's main
character, but who is also a gum-chewing, vulgar woman – the very opposite
of what Tom is looking for. When he finally and reluctantly agrees to let her
try out for the part, he is stunned and captivated by her transformation. The
rehearsals evolve into a sexual role-play between the two, where it becomes
increasingly unclear who directs and seduces who.
Roman Polanski's latest film is a witty and seductive chamber-piece, starring
Emmanuelle Seigner (Polanski's wife) as Vanda, and a playful adaptation of
David Ives' play by the same name.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1962 KNIVEN I VANNET / KNIFE IN THE WATER
1968 ROSEMARY'S BABY
1974 CHINATOWN
1979 TESS
2002 PIANISTEN / THE PIANIST
2010 POLANSKIS SKYGGEN / THE GHOST WRITER
23
25
1
Konkurranseprogram
COMPETITION PROGRAM
3
Tolv ettertraktede og kunstnerisk utfordrende filmer konkurrerer om
Aurora-prisen under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Alle filmer i
konkurranse har norsk premiere under TIFF 2014.
Competing for the Aurora Prize are a selection of internationally acclaimed
and artistically challenging films. All films have their Norwegian premiere
at Tromsø International Film Festival 2014.
FILMER I KONKURRANSEPROGRAMMET FILMS IN COMPETITION
2
TIFF Shuttle
– FRAKTER DEG GRATIS MELLOM
FESTIVALENS VISNINGSSTEDER
TIFF tilbyr gratis busstransport mellom festivalens visningssteder i samarbeid med Bussring AS.
HOLDEPLASSER:
1 FOKUS KINO / KULTURHUSET (GRØNNEGATA)
2 HÅLOGALAND TEATER
3 RADISSON BLU (TIFF FESTIVALHOTELL)
Tiff Shuttle går mellom sentrum og Hålogaland Teater ved visningsstart og visnings­
slutt på teateret. Se oppslag på holdeplasser for nærmere informasjon.
1001 APPLES
Taha Karimi
Iraq
BREV TIL KONGEN
Hisham Zaman
IDA Pawel Pawlikowski
ILO ILO Anthony Chen
Singapore
JAG STANNAR TIDEN / I STOP TIME
Gunilla Bresky
Sweden
LA MAISON DE LA RADIO
Nicolas Philibert
NARCO CULTURA
Shaul Schwarz
NEBRASKA
Alexander Payne
OF HORSES AND MEN
Benedikt Erlingsson
PRETTY BUTTERFLIES
Salvatore Mereu
THE STRANGE LITTLE CAT
Ramon Zürcher
THE TALE OF IYA
Tetsuichiro Tsuta
Norway
Poland / Denmark
France / Japan
Mexico / USA
USA
Iceland/Germany
Italy
Germany
Japan
26
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
1001 APPLES
BREV TIL KONGEN
IRAQ 2013 DIRECTOR: Taha Karimi SCREENPLAY: Taha Karimi CINEMATOGRAPHY: Mehdi Azadi RUNNING TIME: 1h 14m
PRODUCER: Taha Karimi SOURCE: DreamLab Films
NORWAY 2014 DIRECTOR: Hisham Zaman SCREENPLAY: Hisham Zaman, Mehmet Aktas CINEMATOGRAPHY: Marius Matzow Gulbrandsen
CAST: Ali Bag Salimi, Ivan Anderson, Nazmi Kirik, Raouf Saraj, Hassan Dimirci, Amin Sentorzade, Zheer Durhan RUNNING TIME: 1h 15m
PRODUCER: Alan R. Milligan, Hisham Zaman SOURCE: Storytelling Media
I 1988 ble 182.000 kurdere i Irak drept og begravd i massegraver i den såkalte Anfal-kampanjen – et folkemord utført av Saddam Husseins regime. I 1001
APPLES møter vi Faraj, en av de få som reddet seg ut av massegravene. Etter
flere år i USA, hvor han ikke orket å forholde seg til grusomhetene, bestemmer han seg for å reise hjem. Det går opp for ham at massakren i Anfal er
ukjent for mange, og han ønsker at folk skal få vite hva som har skjedd.
Fem personer fra et asylmottak drar på dagstur med buss til Oslo. Fem personer med helt forskjellige bakgrunner og, skal det vise seg, med helt ulike
agendaer. Reisen er en velkommen forandring i en ellers monoton hverdag,
og er også ladet med forventninger. Alle fem står ovenfor viktige valg denne
dagen, valg som er foranlediget av lykke, ydmykelse, kjærlighet eller lenge
etterlengtet hevn. De fem historiene er bundet sammen av et brev, skrevet av
den åttitre år gamle Mirza. Han har satt seg som mål å overrekke brevet til
kongen personlig på denne dagen.
REGISSØREN
Hisham Zaman (f. 1975) er utdannet regissør fra Den
norske filmskolen. Hans kortfilm BAWKE (2005) har
vunnet en rekke norske og internasjonale priser.
Novellefilmen VINTERLAND var åpningsfilm på TIFF
i 2007, og spillefilmdebuten FØR SNØEN FALLER
åpnet TIFF i 2013. Siden da har filmen gått en seiersrunde på filmfestivaler verden rundt.
På karakteristisk vis skildrer regissør Hisham Zaman en håndfull sterke
skjebner med varme og humor. En smertelig aktuell film om vanlige mennesker med et uvanlig liv i Norge.
THE DIRECTOR
Hisham Zaman (b. 1975) is a graduate from The
Norwegian Film School at Lillehammer. His short film
BAWKE (2005) has received more than 20 national
and international awards. His medium-length comedy drama WINTERLAND was the opening film at
TIFF 2007. His feature debut BEFORE SNOWFALL
opened TIFF in 2013, going on to win numerous prestigious awards on the international festival circuit.
HEZAR-O YEK SIV
Sammen med fire andre overlevende kjøper Faraj 1001 epler og nellikspiker
som de gir til dem som har mistet sine familier i Anfal. Slik får de folk til
å fortelle sine historier og minnes de døde, og gir dem fred til å gå videre.
1001 APPLES er en skremmende, og dypt rørende dokumentar om et nesten
ukjent folkemord.
In 1988, 182 000 Kurds in Iraq were killed and buried in mass graves during
the Anfal Campaign – a genocide executed by Saddam Hussein's regime. One
of the survivors who try to deal with the tragedy is Faraj, whom we meet in
1001 APPLES. After years of living in the U.S., trying to forget the atrocities
of the past, he decides to travel home. There he realizes that the massacre in
Anfal is unknown to many, and he decides to do something about it.
Faraj and four other survivors buy 1001 apples and cloves that they give to
those who have lost their families in Anfal. This ritual is meant to encourage
people to tell their stories and remember the dead, but also to help them find
the peace they need to move on. 1001 APPLES is a deeply moving and upsetting documentary about the unknown genocide against the Kurds.
LETTER TO THE KING
REGISSØREN
Taha Karimi (1976–2013) var en av Kurdistans
ledende regissører fram til han døde i en bilulykke i
mai 2013. Han var utdannet innen film og teater ved
Universitetet for kunststudier (Honar) i Teheran.
Flere av hans kort- og spillefilmer er blitt vist ved
internasjonale filmfestivaler.
THE DIRECTOR
Taha Karimi (1976–2013) was a director from Baneh
in Iranian Kurdistan. He studied film at the Art
University of Honar in Tehran and was an art student
at the time of his death in a tragic car accident in
May 2013. Several of his short and feature films have
screened in international film festivals.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2002 MARZEH ZENDEGUI / BORDER LIFE (SHORT)
2003 ZARIAN (SHORT)
2006 KOHESTAN-E SEFID / WHITE MOUNTAIN (SHORT)
2009 NAFT, SARATAN SHAHRE MAN /
OIL, THE CANCER OF MY CITY (SHORT, DOC)
2010 KOHESTAN-E QANDIL /
THE QANDIL MOUNTAIN
2012 MAN YEK MOZDORE SEFID HASTAM /
I AM A WHITE MERCENARY (DOC)
A group of five refugees make a daytrip to Oslo, a welcome respite from their
monotonous life in the outskirts of society. It is also a day to rectify the past
and justify a new future. Each with their own history, and their own agenda,
they arrive in the capital city of a country that seemingly has everything to
offer. Their stories are woven into a whole by a letter, written by 83-year-old
Mirza, who intends to deliver it to the King.
Though director Hisham Zaman's characters may be foreigners in a new
land, they are people with desires that reside within us all. LETTER TO
THE KING shows us the streets of Oslo from a perspective unknown to
most. A disturbingly topical story from the country where everything and
nothing is possible.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2003 BROEN / THE BRIDGE (SHORT)
2004 TAKET / THE ROOF (SHORT)
2005 BAWKE (SHORT) (TIFF 2006)
2006 VINTERLAND / WINTERLAND
2009 DE ANDRE / THE OTHER ONES ( SHORT)
2013 FØR SNØEN FALLER / BEFORE SNOWFALL
27
28
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
IDA
ILO ILO
DENMARK, POLAND 2013 DIRECTOR: Paweł Pawlikowski SCREENPLAY: Paweł Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz
CINEMATOGRAPHY: Lukasz Zal CAST: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik RUNNING TIME: 1h 20m
PRODUCER: Eric Abraham, Piotr Dzieciol, Ewa Puszczynska SOURCE: Arthaus
SINGAPORE 2013 DIRECTOR: Anthony Chen SCREENPLAY: Anthony Chen CINEMATOGRAPHY: Benoit Soler CAST: Koh Jia Ler, Angeli Bayani,
Chen Tian Wen, Yeo Yann Yann RUNNING TIME: 1h 39m PRODUCER: Ang Hwee Sim, Anthony Chen, Yuni Hadi SOURCE: Memento Films
Etter å ha blitt foreldreløs under andre verdenskrig vokser Anna opp i et
landlig kloster i Polen. Da vi møter henne i 1960, er hun en ung novise,
klar til å avlegge klosterløftene. Men abbedissen insisterer på at Anna må
oppsøke sin siste gjenlevende slektning før hun kan bli tatt opp i klosteret.
Møtet med den seksuelt frilynte og frittalende tanten Wanda snur opp ned
på livet til unge Anna. Hemmeligheter avsløres, Anna får vite sitt egentlige
navn, Ida, og begge kvinnene må konfrontere den sjokkerende sannheten om
familiens fortid.
Singapore, 1997: Den lille familien Lim har sitt å stri med. Pappa Teck har
mistet jobben, og skjuler både det og sin sigarettrøyking for kona, Hwee
Leng. Hun er høygravid og livredd for å miste sin jobb, går rundt på tå hev og
glefser til familien hjemme. Sønnen Jiale blir oversett av begge foreldrene og
er et bøllefrø på skolen. Så får familien en ny hushjelp, Teresa fra Filippinene,
som har reist fra sønnen sin på jakt etter arbeid. Mot alle odds utvikler hun
og Jiale et fortrolig forhold, men også dette trues når finanskrisen i Asia
setter familien på prøve.
REGISSØREN
Paweł Pawlikowski (f. 1957) er en polskfødt,
Paris-basert prisbelønt filmskaper og akademiker.
Har høstet mye anerkjennelse for spillefilmene LAST
RESORT og MY SUMMER OF LOVE som begge vant
en rekke priser på festivaler rundt om i verden.
Filmet i glødende svart-hvitt og med utsøkte billedkomposisjoner tar Pawel
Pawlikowskis IDA opp et kontroversielt og sterkt følelsesladet tema i Polen:
forholdet mellom katolikker og jøder under andre verdenskrig. Filmen setter
sammen den store historien og det intimt personlige til en poetisk og vakker
fortelling om å sette sin tro på prøve.
THE DIRECTOR
Paweł Pawlikowski (b. 1957) is a Polish-born,
Paris-based, BAFTA Award-winning filmmaker
and academic. His acclaimed feature films LAST
RESORT (2000) and MY SUMMER OF LOVE (2004)
have won a string of awards at festivals around the
world.
Anna was orphaned during World War II and brought up in a rural convent. By the early 1960s she is a young novice in Poland preparing to take
her vows, but her Mother Superior insists she make contact with her last
remaining relative. She goes go see her aunt Wanda, a free-living and outspoken intellectual who is trying to keep away her painful memories with a
heavy mix of sex and booze. Their encounter unveils a dark secret from their
family's past, and both women must confront the devastating truth.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1991 DOSTOEVSKY’S TRAVELS (DOC)
1995 TRIPPING WITH ZHIRINOVSKY (TV DOC)
2000 LAST RESORT
2004 MY SUMMER OF LOVE
2011 LA FEMME DU CINQUIEME /
THE WOMAN IN THE FIFTH
Filmed in black-and-white, with each frame carefully composed, Pawel Pawlikowski's IDA addresses a controversial and highly emotive issue in Poland:
the relationship between Catholics and Jews during Word War II. IDA is
a poetic exploration of the limits of faith in which the atrocities of the past
meet with the intimacy of the present.
Regissør Anthony Chen har hentet stoff til filmen fra sin egen oppvekst, og
setter kultur- og klasseforskjeller under lupen med vidd og humor. ILO ILO
er et karakterdrevet drama om en familie der ingen er feilfrie, men der alle er
verdige vår sympati og forståelse.
Teresa has left her only son in the Philippines to get a job and a better life in
Singapore. She gets hired as a maid by the Lim familiy, who have problems
of their own: The father, Teck, has lost his job, but conceals it from his pregnant wife Hwee Leng, who is worried about losing her own job. They both
somewhat ignore their son, Jiale, who acts like a bully in school, and tries the
same strategy on Teresa. Eventually, the son and the maid develop a close
bond that is threatened by the Asian financial crisis and the tolls it inflicts
on the family.
Director Anthony Chen has drawn from experiences of his own childhood
to craft a smart and witty drama where class and cultural differences
intertwine. It portrays a family in which all members have their flaws but
certainly deserve our sympathy.
REGISSØREN
Anthony Chen (f. 1984) fra Singapore begynte filmstudiene som 17-åring og fullførte en master i regi
ved National Film and Television School i Storbritannia i 2010. Flere av hans kortfilmer har vunnet priser
ved store festivaler. Han vant debutprisen Camera
d’Or for ILO ILO under filmfestivalen i Cannes i fjor.
THE DIRECTOR
Anthony Chen (b. 1984) from Singapore started his
film studies at the age of 17, and in 2010 he completed his Masters Degree in film directing at the National Film and Television School, UK. His short films
have been awarded at international film festivals. ILO
ILO won him the Camera d’Or for best debut feature
at the 2013 Cannes Film Festival.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2004 G-23 (SHORT)
2007 AH MA / GRANDMA (SHORT)
2008 HAZE (SHORT)
2010 DISTANCE (SHORT)
2011 THE REUNION DINNER (SHORT)
2012 KARUNG GUNI (SHORT)
29
30
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
JAG STANNAR TIDEN
LA MAISON DE LA RADIO
I STOP TIME
SWEDEN 2014 DIRECTOR: Gunilla Bresky SCREENPLAY: Gunilla Bresky CINEMATOGRAPHY: Gunnar Källström / Arhchive
RUNNING TIME: 1h 21m PRODUCER: Jan Blomgren SOURCE: SFI
Filmens magi tok Vladislav Mikosja (1909–2004) i ung alder, da han som
kinomaskinist fikk se filmen om eskimoen Nanook på det store lerretet. Det
var filmfotograf han måtte bli. Livet forandrer seg brått en sommernatt da
den tyske hæren invaderer Sovjetunionen. Han melder seg til tjeneste som
fotograf, og kommer til å dokumentere samtidens mest brutale hendelser.
På eventyrlig vis går veien hans innom Hollywood våren 1943: Her møter
han Ingrid Bergman, danser en hel kveld med en av datidens største stjerner
Hedy Lamarr og blir invitert til filmaften hjemme hos selveste Charlie Chaplin, som blir beveget av å se hans opptak fra østfronten.
Mikoshas dagbok er like poetisk som hans bilder. I filmen er hans «stemme»
vevd sammen med hans egne bilder, hans liv. JAG STANNAR TIDEN er et
unikt vitnesbyrd og en rørende filmopplevelse som garantert vil sette spor.
Vladislav Mikosha (1909–2004) really lived the shifting 20th century: At a
young age, while working as a cinema projectionist, he saw the silent film
NANOOK OF THE NORTH and realized that he simply had to become a
cinematographer. After the invasion of the Soviet Union by German forces,
he documented the horrors of WW II as a photographer. In spring 1943, the
turbulent times brought him to Hollywood, where he met Ingrid Bergman
and danced with Hedy Lamarr, a great star at the time. Charlie Chaplin even
invited him to a film screening in his home, and was deeply moved by Mikosha's footage from the Eastern front.
Both Mikosha's photos and his diary have strong poetic qualities. In Gunilla
Bresky's documentary, his voice and images are combined into an intriguing cinematic form. I STOP TIME is a unique testimony and a moving film
experience not easily forgotten.
FRANCE, JAPAN 2013 DIRECTOR: Nicolas Philibert CINEMATOGRAPHY: Katell Djian RUNNING TIME: 1h 43m
PRODUCER: Serge Lalou SOURCE: Les Films du Losange
REGISSØREN
Gunilla Bresky er en regissør og produsent basert i
Luleå i Sverige. Ansatt i mange år i Sveriges Radio
hvor hun jobbet med dokumentar og drama. Bresky
begynte å lage film i 1995 da hun dro til Russland, og
har siden spesialisert seg på historier fra nordområdene samt ukjente historier fra andre verdenskrig.
Rett ved Eiffeltårnet i Paris ligger den runde hvite bygningen til den franske
rikskringkasteren Radio France. Her jobber en stab av journalister, teknikere og andre ansatte presist, skjerpet og dedikert i radioens tjeneste, og
prøver stadig å forbedre seg selv. Det trenger man ikke være radionerd for å
sette pris på. Filmen skildrer det daglige arbeidet i kanalen. Nicolas Philibert
klipper uforstyrret mellom radiostudioer, kontorer og reportasjesituasjoner,
i sitt sedvanlig rene og tilbakeholdne filmspråk.
THE DIRECTOR
Gunilla Bresky is a director and producer based
in Luleå, Sweden. She worked for many years in
Swedish broadcasting with documentaries and
drama. She began making films in 1995 when she
came to Russia, and has since specialized in stories
from the far North, as well as the unknown history of
World War II.
Slik kommer også kanalens mentalitet tydelig til uttrykk. I en tid der mediebedrifter stadig oftere er melkekuer for aksjeeierne, forteller LA MAISON
DE LA RADIO om hvordan en arbeidsplass kan fungere, og hvordan kunsten, håndverket og plikten til å gjøre lytterne klokere, får råde.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2000 BLODSVÄGEN / BLOOD ROAD (SHORT, DOC)
2002 KÄRA VERA – TIL DITT MINNE (SHORT, DOC)
2004 EN GRÅ FILT MED BRODERADE BLOMMOR /
A GREY BLANKET WITH EMBROIDERED
FLOWERS (SHORT, DOC)
2005 K-141 (SHORT, DOC)
2008 NATTENS HÄXOR / NIGHT WITCHES
(SHORT, DOC)
In Paris, right close to the Eiffel Tower, lies the white building of the
French broadcaster Radio France. Here, a staff of journalists, technicians
and administrators work every day to improve the quality of public radio
broadcasting. The film follows these dedicated professionals in all facets of
their work, with the sober and attentive approach that has become Nicolas
Philibert's trademark as a director.
In a time where media institutions often are measured solely in terms of economic output, LA MAISON DE LA RADIO shows us an altogether different
mentality, and proves that quality never goes out of style.
REGISSØREN
Nicolas Philibert (f. 1951) er utdannet filosof, har
jobbet som skuespiller og er i dag en av Frankrikes
fremste dokumentarfilmskapere. Hans filmer tar
gjerne for seg samspillet mellom enkeltmenneske og
samfunn og har en umiskjennelig humanistisk tone.
Gjennombruddsfilmen Å VÆRE OG HA ble vist på
kino i over førti land.
THE DIRECTOR
Nicolas Philibert (b. 1951) is regarded as a leading
documentary filmmaker in France and beyond. His
films have an unmistakenly humanistic character
and often deal with the relationship between individuals and society. His breakthrough as a filmmaker
was TO BE AND TO HAVE, which screened in cinemas in more than forty countries.
FILMOGRAPHY (UTVALG / SELECTION)
1978 LA VOIX DE SON MAÎTRE /
HIS MASTER'S VOICE
1993 LE PAYS DES SOURDS /
IN THE LAND OF THE DEAF
1996 UN ANIMAL, DES ANIMAUX /
ANIMALS AND MORE ANIMALS
1997 LA MOINDRE DES CHOSES /
EVERY LITTLE THING
2002 ÊTRE ET AVOIR / TO BE AND TO HAVE /
Å VÆRE OG HA
2010 NÉNETTE
31
32
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
NARCO CULTURA
NEBRASKA
MEXICO, USA 2013 DIRECTOR: Shaul Schwarz SCREENPLAY: Shaul Schwarz CINEMATOGRAPHY: Shaul Schwarz
RUNNING TIME: 1h 43m PRODUCER: Jay van Hoy, Lars Knudsen, Todd Hagopian SOURCE: Selmer Media
USA 2013 DIRECTOR: Alexander Payne SCREENPLAY: Bob Nelson CINEMATOGRAPHY: Phedon Papamichael CAST: Bruce Dern, Will Forte, June
Squibb, Bob Odendirk, Stacy Keach RUNNING TIME: 1h 55m PRODUCER: Albert Berger, Ron Yerxa SOURCE: UIP
I kjølvannet av den bestialske narkotikakrigen i Mexico har et forunderlig
pop-fenomen vokst fram, såkalte «narco corridas», sanger som glorifiserer
narkobandenes livsstil og voldsbruk. Kall dem gjerne en parallell til amerikansk gangster-rap, men sjangeren speiler på en langt mer direkte måte et
samfunn ute av kontroll.
Alexander Payne har i en rekke filmer blandet alvor og komikk i skildringen
av vanlige amerikanere og deres opp- og nedturer. I NEBRASKA møter vi
Woody (fabelaktig spilt av Bruce Dern) som på sine eldre dager har gått fra
vanskelig til uhåndterlig for familien. Enten det skyldes gryende demens
eller bare stahet, har han bestemt seg for å gjøre krav på en åpenbart falsk
lotterigevinst han har fått i et reklamebrev. Sønnen David forbarmer seg
til slutt over ham, og sammen reiser de fra Montana til Nebraska for å heve
den fiktive gevinsten. På veien stanser de i Woodys barndomsby. Der tårner
forviklingene seg opp etter hvert som familie og gamle venner får snusen i at
Woody er blitt lottomillionær.
I NARCO CULTURA møter vi den lovende narco corrida-artisten Edgar
Quintero, som fra sin base i Los Angeles får stadig flere tilhengere både i
USA og Mexico. Filmen tar også for seg sjangerens mørke bakside, særlig
gjennom fortellingen om en åstedsetterforsker i Ciudad de Juarez, hjemmebanen til Juarez-kartellet og en av verdens mest voldelige byer. Den ligger
bare fem mil fra grensa til USA, men er tilsynelatende glemt av verden og
gitt opp av meksikanske myndigheter – her blir drap og massakrer møtt med
resignasjon. NARCO CULTURA er både fascinerende og frastøtende, og en
av fjorårets beste og mest oppsiktsvekkende dokumentarer.
In the wake of the brutal drug wars in Mexico, a peculiar pop-cultural expression has emerged: songs that glorify the ultra-violent criminals and their
lifestyle. Edgar Quintero is one of the rising stars of the «narco corrida» genre. He grows a fan base on both sides of the US-Mexican border, his songs
celebrating weapons, drugs and murder. The music can be seen as a parallel
to American gangster rap, but given the actual social impact of the drug
wars, there is something deeply troubling about this genre. The film also lets
us in on the grim reality of this cultural phenomenon, by introducing a CSI
investigator in Ciudad de Juarez, a Mexican drug capital and one of the most
violent cities on the planet.
NARCO CULTURA is a fascinating documentary about a society where the
authorities have resigned and the rule of law is absent.
REGISSØREN
Shaul Schwarz (f. 1974) er fotograf og filmskaper,
født i Israel, nå bosatt i New York. Han har tatt bilder
for en rekke framstående publikasjoner, og hans
dekning av konflikten på Haiti og av situasjonen i
Gaza er belønnet med høythengende priser. Hans
første dokumentarfilm THE BLOCK (2005) handler
om israelske settlere på Gaza-stripen.
THE DIRECTOR
Shaul Schwarz (b. 1974) is a freelance photographer,
cinematographer and filmmaker, originally from
Israel but now based in New York. His photos have
appeared in many internationally renowned magazines, and his photos and reports have been given
several prestigious awards. In 2005 he completed
the feature-length documentary THE BLOCK about
Israeli settlers in Gaza.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2005 THE BLOCK (DOC)
2011 BREACH OF FAITH (SHORT, DOC)
2012 AT HOME WITH JOHN IRVING (SHORT, DOC)
2013 ASHES TO ASHES (SHORT, DOC)
NEBRASKA er et skråblikk på samfunnsproblemer og generasjonsmotsetninger i utkant-USA. Den er spekket med fargerike karakterer som skildres
med nådeløs humor, men også med varmt hjerte.
Meet Woody, a man who, in his old age, has gone from being demanding to
utterly unbearable for his family. One day he receives a letter, obviously fake,
announcing that he has won in the lotteries. Be it due to early-stage dementia or pure stubbornness, Woody decides to collect the prize, and finally
his son David agrees to play along. They travel all the way from Montana to
Nebraska to pick it up, making a stop in the small town where Woody grew
up. Once his family and old friends get wind of Woody becoming a millionaire, complications abound.
With humour and sincerity, Alexander Payne once again proves his skill in
depicting ordinary Americans and their lives and frustrations. NEBRASKA
is a portrait of a family and of modern small-town America, drawn with
ruthless humor and a kind heart.
REGISSØREN
Alexander Payne (f. 1961) fra Nebraska er mest
kjent for vinsmakingseposet SIDEWAYS og Jack
Nicholson-dramaet HVA ANGÅR SCHMIDT. Payne
er utdannet ved UCLA Film School og vant Oscar for
manuset til SIDEWAYS.
THE DIRECTOR
Alexander Payne (b. 1961) from Nebraska is best
known for the wine tasting road movie SIDEWAYS
and ABOUT SCHMIDT (featuring Jeack Nicholson).
He was educated at UCLA film School and received
an Academy Award for the SIDEWAYS screenplay.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1996 CITIZEN RUTH
1999 ELECTION
2002 HVA ANGÅR SCHMIDT / ABOUT SCHMIDT
2004 SIDEWAYS
2006 PARIS, JE T’AIME
(SEGMENT «14E ARONDISSEMENT»)
2011 THE DESCENDANTS (TIFF 2012)
33
34
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
OF HORSES AND MEN
PRETTY BUTTERFLIES
ICELAND, GERMANY 2013 DIRECTOR: Benedikt Erlingsson SCREENPLAY: Benedikt Erlingsson CINEMATOGRAPHY: Bergstein Björgúlfsson
CAST: Helgi Björnsson, Ingvar E. Sigurdsson, Charlotte Böving, Steinn Ármann Magnússon, Sigridur María Egilsdóttir, Juan Camillo Roman Estrada
RUNNING TIME: 1h 25m PRODUCER: Fridrik Thor Fridriksson SOURCE: Europafilm
ITALY 2012 DIRECTOR: Salvatore Mereu SCREENPLAY: Salvatore Mereu CINEMATOGRAPHY: Massimo Foletti CAST: Sara Padda, Maya Mulas,
Davide Todde, Luciano Curreli, Maria Loi, Rosalba Piras RUNNING TIME: 1h 40m PRODUCER: Elisabetta Soddu, Salvatore Mereu SOURCE: Pascale
Ramonda
Hvis du trodde islandshesten var et dyr som alle andre, så tro om igjen.
For hva slags dyr er det egentlig som kan overleve øyas barske klima, med
kraftige stormer og vulkanutbrudd? Denne ensemblefilmen går tettere innpå
hester og folk i den islandske villmarka, og gir et fascinerende bilde av det
tette, nærmest overnaturlige båndet mellom dem.
Caterina er en gatesmart elleveåring fra Sardinia. Hun bor i en forstad til
Cagliari, der hun og alle hun kjenner er et resultat av tenåringsgraviditeter,
trygdemisbruk, gjengkriminalitet, utroskap og dop. Drømmen er å bli rockestjerne med egen motorsykkel. Caterina har et slags godt øye til Gigi, som
stadig trues med juling av Tonio, den brautende storebroren til bestevenninna Luna.
HROSS I OSS
Møt Kolbeinn, som elsker Solveig, men også premiemerra Grána, som på sin
side er gal etter hingsten Brúnn. Hesten Jarpur er glad i Vernhardur, som
nok er mest glad i vodka. Og Johanna har et stort hjerte for Raudka, ei merr
som elsker friheten høyest av alt. Og mange flere! Når høsten endelig kommer og hestene skal hentes inn for vinteren, går hest og menneske opp i en
høyere enhet. En slående debutfilm om kampen mellom menneske og natur,
full av død, begjær og svart humor. Gå ikke glipp av denne!
For those who live amid Iceland's wilderness, horses are more than mere
animals. The Icelandic Horse is a unique breed, and Icelanders feel an
extraordinary affinity for this animal that survives in a harsh environment
buffeted by stormy weather and volcanic eruptions. Via a series of fantastic
episodes, the ensemble film OF HORSES AND MEN conveys the powerful
and transcendent bond between horse and man.
We meet Kolbeinn, who loves Solveig but also his prized possession Grána,
a mare obsessed with the stallion Brúnn; Vernhardur who loves vodka and
the horse Jarpur that loves Vernhardur; Johanna who loves Raudka, a mare
that loves freedom even more. And so on. It all ends in the autumn when the
horses are herded and men and horses become one great strand of excitement. A startling debut feature depicting the dark humor of death, sexual
desire, and the eternal battle between man and nature.
BELLAS MARIPOSAS
REGISSØREN
Benedikt Erlingsson (f. 1969) er en prisbelønt
islandsk teatterregissør med lang merittliste. Han
har også spilt i en rekke TV-serier, og i Lars von
Triers DIREKTØREN FOR DET HELE (2006).
Dessuten er han lidenskapelig hesteentusiast.
OF HORSES AND MEN er hans første spillefilm.
THE DIRECTOR
Benedikt Erlingsson (b. 1969) is one of Iceland's
most successful stage directors. He has also acted
in a number of popular TV series, and in Lars von
Trier's THE BOSS OF IT ALL (2006). And he is
an avid horse lover! OF HORSES AND MEN is his
feature film debut.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2007 TAKK FYRIR HJÁLPID / THANKS
2008 NAGLINN / THE NAIL
PRETTY BUTTERFLIES er basert på en novelle av kultforfatteren Sergio
Atzeni, og foregår på saftig sardinsk dialekt, der grovisene hagler. Handlingen er ganske løs, men utspiller seg en gloheit dag i august der Caterina
og Luna driver rundt, bader, spiser is, og venter på det som kanskje blir det
endelige oppgjøret mellom Tonio og Gigi. Dette er en smart komedie, røft
fotografert med originale grep og overraskende slutt – en av årets sjarmbomber!
Eleven-year-old street smart Caterina lives with her large family in a
cramped apartment in the suburbs of Cagliari, Sardinia. She dreams of
escaping the teenage pregnancies, welfare fraud, graffiti, drugs, thugs and
misery that surrounds her to become a rock star with a motor bike. For now,
she is left with flirting with Gigi, who is constantly bullied by Tonio, her best
friend Luna's sleazy big brother.
Based on an unfinished short story by the Sardinian cult writer Sergio
Atzeni, PRETTY BUTTERFLIES is an original and hilarious comedy, much
more about character and environment than plot. It takes place in the course
of a hot August day. We follow Caterina and Luna as they slack on the beach,
munch on ice cream, tell horrendously dirty jokes and wait for what we are
told will be a violent face-off between Tonio and Gigi.
REGISSØREN
Salvatore Mereu (f. 1965) er utdannet fra kunstskolen DAMS i Bologna og filmskolen Centro
Sperimentale di Cinematografia i Roma, men henter
stoff til filmene sine fra Sardinia hvor han er født.
Alle hans filmer er blitt vist ved større festivaler som
Berlin, Venezia og Rotterdam.
THE DIRECTOR
Salvatore Mereu (b. 1965) graduated from the arts
and drama school, DAMS, in Bologna, and the Centro
Sperimentale di Cinematografia in Rome, but his
films draw their material from his native Sardinia.
They have all been screened at major festivals like
Berlin, Venice and Rotterdam.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1995 NOTTE RUMENA (SHORT)
2003 BALLO A TRE PASSI
2008 SONETÀULA (TIFF 2009)
2010 TAJABONE
2013 VENICE 70: FUTURE RELOADED (SEGMENT
“TRANSUMANZA”) (DOC)
35
36
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
KONKURRANSEPROGRAM COMPETITION PROGRAM
THE STRANGE LITTLE CAT
THE TALE OF IYA
GERMANY 2013 DIRECTOR: Ramon Zürcher SCREENPLAY: Ramon Zürcher CINEMATOGRAPHY: Alexander Hasskerl CAST: Jenny Schily, Mia
Kasalo, Anjorka Strechel, Luk Pfaff, Matthias Dittmer, Armin Marewski, Leon Alan Beiersdorf RUNNING TIME: 1h 12m PRODUCER: Johanna Bergel,
Silvan Zürcher SOURCE: DFFB
JAPAN 2013 DIRECTOR: Tetsuichiro Tsuta SCREENPLAY: Tetsuichiro Tsuta CINEMATOGRAPHY: Yutaka Aoki CAST: Rina Takeda, Shima Ohnishi,
Min Tanaka, Akira Murakami, Sachi Ishimaru, Cristopher Pellegrini RUNNING TIME: 2h 49m PRODUCER: Tetsuichiro Tsuta SOURCE: Pia Filmfest
Denne mesterlige og minimalistiske debutfilmen utspiller seg i løpet av én
dag, og lar oss observere rastløsheten og spenningen i det som ser ut til å
være et ganske normalt familieliv. Her er mor, far og datter, to eldre søsken
som er på besøk, i tillegg til bestemor, fettere, tanter og onkler, en hund og
en katt. Store deler av filmen foregår på kjøkkenet i leiligheten der familien
forbereder kveldens middag. De små utsnittene vi får av samtalene deres
framstår både som absurde og gåtefulle. Kamera er gjerne i øyehøyde, og
fanger familiemedlemmene idet de farer inn og ut av bildet som bielementer i
hverandres øyeblikk – ofte ser de ikke engang på hverandre.
Ett spørsmål går som en rød tråd gjennom THE TALE OF IYA: Kan mennesker i et moderne samfunn leve i pakt med naturen og i fred med seg selv? I
dalen Iya, et av Japans siste bevarte naturområder, skal det bygges en tunell.
Byggearbeiderne er på plass, men det er også en gruppe miljøaktivister som
vil stanse prosjektet. Hit kommer Kudo, en ung mann som vil bort fra storbylivet i Tokyo. Han slutter seg til ungjenta Haruna og bestefaren hennes, som
bor i en tømmerhytte uten strøm og lever av å dyrke jorda. Men når konflikten om utbyggingen hardner til og bestefar plutselig forsvinner i fjellet, må
Kudo og Haruna revurdere sin framtid i dalen.
REGISSØREN
Tetsuichiro Tsuta (f. 1984) er en japansk regissør
og manusforfatter med filmutdanning fra Tokyos
polytekniske universitet. Han har vært opptatt av
klassiske filmformater, og hans første spillefilm
ISLAND OF DREAMS var skutt på 16mm-film. Hans
visuelt særpregede filmer er blitt sammenliknet
med verker fra gullalderen i japansk film på 1950og 60-tallet.
Fra den første scenen der snøen faller over et japansk fjellandskap til den
overraskende slutten, er THE TALE OF IYA et fryd for øyet. Denne storslagne fortellingen er intet mindre enn en moderne klassiker.
THE DIRECTOR
Tetsuichiro Tsuta (b. 1984) is a Japanese director
and screenwriter. He studied filmmaking at the
Tokyo Polytechnic University and shot his first
feature ISLAND OF DREAMS on 16mm film. His
visual style has been compared to that of directors
from the golden age of Japanese cinema in the
1950s and 60s.
DAS MERKWÜRDIGE KÄTZCHEN
THE STRANGE LITTLE CAT har et rent og lekent uttrykk. Den er original,
visuelt spennende og blottet for plott. Med sine morsomme detaljer og kompromissløse stil har debutant Ramon Zürcher laget en virkelig fornøyelig
film.
This minimalist masterpiece plays out in the course of one day in an apartment in Berlin, mostly in the kitchen. We are introduced to what seems to
be two parents and their daughter, two visiting older siblings, cousins, aunts
and uncles, the grandmother, a cat and a dog. With such a setting, one might
expect a traditional drama about family relationships and connections.
However, the camera frames the family members separately, so that they are
the center of our attention one by one. As Cinema Scope’s critic puts it: “THE
STRANGE LITTLE CAT is most interested in its family as a set of human
movements, of comings and goings, and as organizers of space and sound”.
First timer Ramon Zürcher has made a highly original film with almost no
plot. Still, its experimental style and playful visuals makes it a delightful and
intriguing film experience.
IYA MONOGATARI – OKU NO HITO
REGISSØREN
Ramon Zürcher (f. 1982) er fra Sveits. Han har
studert videokunst på Universitetet for kunst i Bern,
og seinere regi ved det tyske film- og TV-akademiet
i Berlin (DFFB). THE STRANGE LITTLE CAT er hans
første spillefilm.
THE DIRECTOR
Ramon Zürcher (b. 1982) is from Aarberg in Switzerland. He attended the Bern University of the Arts
(HKB), where he focused on video art, and he has
studied directing at the German Film and Television
Academy Berlin (DFFB). THE STRANGE LITTLE CAT
is his first feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2007 HEUTE MAG ICH DIESES LIED /
TODAY I LIKE THIS SONG (SHORT)
2009 REINHARDTSTRASSE (SHORT)
2010 PASSANTEN / PASSERSBY (SHORT)
2011 GESTERN HAT SICH MEINE FREUNDIN EIN
FAHRRAD GEKAUFT / YESTERDAY MY
FRIEND BOUGHT A BIKE (SHORT)
THE TALE OF IYA is a tale about the changing face of modern Japan. Haruna and Grandpa are two of the very few remaining inhabitants of Iya, a small
community in a remote area. They live in a small cabin without electricity
and support themselves on agriculture. One day Kuda, a a young man who
has moved a way from Tokyo, joins them. However, there are plans to build
a great tunnel through Iya that will disrupt the natural order of things. A
group of nature conservationists arrive to protest the construction, and
when winter comes with raging storms, the two youngsters are forced to
reconsider their primitive and secluded lifestyle.
The film is shot on good ald-fashioned 35mm film in the mountains of
Tokushima. It is an original and dreamlike visual poem about the nobility
of co-existing with nature, and offers a truly cinematic experience.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2009 YUME NO SHIMA / ISLAND OF DREAMS
37
39
Horisonter
HORIZONS
Utvid din horisont! Dette programmet er for deg som er på jakt etter kvalitetsfilm – uansett sjanger. Horisonter byr på et utvalg av de beste filmene
fra norske og utenlandske festivaler, og premierer på kvalitetsfilm på vei inn
i norsk kinodistribusjon. Det kan også dukke opp perler av litt eldre årgang
som ikke bør gå i glemmeboken – det eneste kriteriet her er kvalitet.
Broaden your horizon! Horizons features a selection of top quality films,
regardless of genre, from Norwegian and foreign film festivals. Several of
these titles have their Norwegian cinema premiere at TIFF. From time to
time we also include older but not-to-be-forgotten gems in this sidebar.
40
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
APACHES
12 YEARS A SLAVE
USA, UK 2013 DIRECTOR: Steve McQueen SCREENPLAY: John Ridley CINEMATOGRAPHY: Sean Bobbitt CAST: Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Lupita Byong’o, Kelsey Scott, Dwight Henry RUNNING TIME: 2h 14m PRODUCER: John Ridley,
Tessa Ross SOURCE: SF Norge
Steve McQueen er tilbake med sin tredje spillefilm, basert på en biografi
fra et av de mørkeste kapitlene i USAs historie. Solomon Northup er en svart
mann som i 1841 lever et fritt og velordnet familieliv i Saratoga, New York.
Han blir lurt av to menn som tilbyr ham oppdrag som turnémusiker, men
som til slutt doper ham ned og selger ham som slave. Etter å ha blitt mishandlet og smuglet om bord på et slaveskip, ender han opp i lenker i
Louisiana, hos forskjellige slaveeiere på deres plantasjer.
En av filmens store styrker er at den i sin skildring av et stort persongalleri
evner å få fram detaljer og ulike skjebner som samlet gir et mangefasettert
bilde av slaveriet som system. 12 YEARS A SLAVE er en bredt anlagt, men
kompromissløs fortelling med hypnotiske scener og bilder. Den beviser at
Steve McQueen tilhører toppsjiktet av verdens filmskapere.
Steve McQueen's third feature film is based on a biographical account from
one of the darkest chapters in American history. In 1841, Solomon Northup, a
free black man living a regular family life in Saratoga, New York, is promised
a job as a musician on a small tour. But eventually, the two men who hire
him, drug Solomon and sell him off as a slave. After being severely abused
and smuggled aboard a slave ship, he is forced to work on several plantations
in Louisiana.
12 YEARS A SLAVE is an uncompromising story with hypnotic scenes and
images. It portrays its characters, and the system of slavery itself, with great
care and a sense of detail. Once more, Steve McQueen proves that he ranks
amongst the world's greatest filmmakers.
REGISSØREN
Steve McQueen (f. 1969) er en britisk regissør og
manusforfatter bosatt i Amsterdam. Han er utdannet
ved flere anerkjente kunstskoler i Storbritannina
og USA. Hans to forrige spillefilmer har begge gått
på kino i Norge. For HUNGER ble McQueen tildelt
den prestisjetunge debutprisen Camera d’Or ved
filmfestivalen i Cannes i 2008.
THE DIRECTOR
Steve McQueen (b. 1969) is a British filmmaker
based in Amsterdam. He studied art and design in
several art schools and universities in Britain and the
U.S., and made his first short film in 1993. His first
feature film HUNGER (2008) won him the prestigious Camera d'Or at the Cannes Film Festival.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1993 BEAR (SHORT)
1996 JUST ABOVE MY HEAD (SHORT)
1997 EXODUS (SHORT)
2002 WESTERN DEEP (SHORT)
2008 HUNGER
2011 SHAME
LES APACHES
FRANCE 2013 DIRECTOR: Thierry de Peretti SCREENPLAY: Benjamin Baroche, Thierry de Peretti CINEMATOGRAPHY: Hélène Louvart
CAST: François-Joseph Cullioli, Aziz El Hadachi, Hamza Mezziani, Joseph-Marie Ebrard, Maryne Cayon, Andréa Brusque, Henri-Noël Tabary
RUNNING TIME: 1h 22m PRODUCER: Igor Wojtowicz SOURCE: Pyramide Films
Aziz hjelper sine foreldre på vaskejobb i en villa med basseng og utsikt over
Korsika. En dag reiser eierne bort, og Aziz, som vet hvordan alarmen skrus
av, ber med vennene sine på fest. Den starter uskyldig, men underveis blir
Aziz overbevist av de bråkjekke kompisene sine om å stjele et musikkanlegg.
Tyveriet er enkelt oppklart, og samvittighetsfulle Aziz tar på seg skylden.
Han vet ikke at kompisene også har stjålet en verdifull jaktrifle – og de gjør
nærmest hva som helst for å hindre at han sladrer på dem.
Følelsen av at det når som helst kan ende i tragedie gjør APACHES til en
spennende, intens og subtil film. Ved å vise hvor lett ungdommene havner i
trøbbel, greier regissøren å gi et autentisk bilde av de store klasseforskjellene
på Korsika. Der drives marokkansk og arabisk arbeiderungdom til bristepunktet – de er lei av å stå utenfor festen og se inn.
When helping his parents clean a luxurious villa with a pool and a view of
Corsica, Aziz learns how to work the alarm, and gathers his friends for a
late night booze fest. It soon escalates into theft, as his three friends dare
him to steal the hi-fi system. The crime is easily solved when the owners
return, and Aziz conscientiously takes the blame. Little does he know that
his friends also stole a valueable hunting rifle, and that they are desperate to
keep him silent.
The increasing feeling of danger and impending tragedy makes APACHES
an intense and subtle film. By showing how easy the kids get into trouble, the
director manages to convey the vast class differences on Corsica, driving the
Moroccan and Arab youth to a point where they are no longer satisfied by
standing outside the party looking in.
REGISSØREN
Thierry de Peretti (f. 1970) er en korsikansk skuespiller og regissør. Han fikk stipend til å studere
drama gratis ved prestisjeskolen Cours Florant, og
har spilt i en rekke filmer og TV-serier i Frankrike.
LES APACHES er hans første helaftens spillefilm.
THE DIRECTOR
Thierry de Peretti (b. 1970) is a Corsica-born actor
and director. He has studied drama through a free
program at the prestigious Cours Florant, and acted
in a number of films and TV-series. LES APACHES is
his first feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2006 LE JOUR DE MA MORT (SHORT)
2011 SLEEPWALKERS (SHORT)
41
42
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
AT BERKELEY
BIG MEN
USA 2013 DIRECTOR: Frederick Wiseman SCREENPLAY: Frederick Wiseman CINEMATOGRAPHY: John Davey RUNNING TIME: 4h 4m
PRODUCER: Frederick Wiseman SOURCE: Doc & Film International
USA 2013 DIRECTOR: Rachel Boynton SCREENPLAY: Rachel Boynton CINEMATOGRAPHY: Jonathan Furmanski RUNNING TIME: 1h 39m
PRODUCER: Rachel Boynton SOURCE: Boynton Films
Kompromissløse Frederick Wiseman er en levende legende blant dokumentarfilmskapere. Tross sin høye alder (han er over åtti) fortsetter han å levere
enestående portretter av forholdet mellom menneske og institusjon. Nå har
han kastet sitt blikk på University of California ved Berkeley utenfor San
Francisco. Dette er en av USAs fremste læresteder, kjent som en progressiv
bastion, og en viktig aktør i borgerrettighetskampen etter andre verdenskrig.
Stilt overfor dagens harde økonomiske realiteter er imidlertid denne arven
vanskelig å leve opp til.
I 2007 oppdaget det lille oljeselskapet Kosmos Energy fra Dallas et oljefelt
utenfor kysten av Ghana, et fattig land i Vest-Afrika. Filmskaperne bak BIG
MEN fikk følge utviklingen av oljefunnet på nært hold over fem år, med førsteklasses adgang til de innerste sirkler. Resultatet ble en film om hvordan et
lite land blir kastet ut i en ond sirkel av grådighet og korrupsjon. Filmen gjør
også et sprang til nabolandet Nigeria, der oljeressursene i liten grad har kommet vanlige folk til gode. Her følger vi en bevæpnet milits som prøver å rane
til seg deler av oljerikdommen.
AT BERKELEY er en flue-på-veggen-dokumentar som med sine drøye fire
timer er et virkelig storverk. Helt uten fakter lar Wiseman oss bli kjent med
hver krik og krok av campus, med sans for både detaljer og de lange linjene.
En inspirerende, engasjerende og lærerik film, og et viktig bidrag til debatten
om hva høyere utdanning kan og bør være.
Frederick Wiseman is a living legend among the world's documentary
filmmakers, regularly burnishing his reputation with new work well into his
ninth decade. An independent, uncompromising chronicler of human institutions and interactions, Wiseman now turns his fly-on-the-wall attention
to one of America's most famous educational establishments. The University
of California at Berkeley, near San Francisco, is known as a liberal bastion,
and played a key role for the civil rights movement. Now it must strike an
increasingly tricky balance between the audacious idealism of its origins and
the suffocatingly harsh realities of 21st century economics.
Roving around every corner of the campus, Wiseman compiles a detached,
sober and perceptive survey, his anthropologist's eye for detail seeing
beyond the specific towards the universal. AT BERKELEY is a genuine
magnum opus, in defiant opposition to the fads and fashions of documentary
cinema – old school, indeed.
REGISSØREN
Frederick Wiseman (f. 1930) begynte å lage film
på 1960-tallet etter å ha jobbet med forskning og
undervisning ved universiteter som Boston, Brandeis
og Harvard. Han driver produksjonsselskapet
Zipporah films og har laget en rekke dokumentarfilmer. Han har vunnet tre Emmy-priser.
THE DIRECTOR
Frederick Wiseman (b. 1930) started as a filmmaker
in the 1960s after years working as an instructor and
researcher at universities such as Boston, Brandeis
and Harvard. He founded the production company
Zipporah in 1970. He is a Emmy-winner and has
directed a whole array of documentaries.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1967 TITICUT FOLLIES (DOC)
1975 WELFARE (DOC)
1997 PUBLIC HOUSING (DOC)
1999 BELFAST MAINE (DOC)
2009 LA DANSE (DOC)
2011 CRAZY HORSE (DOC)
BIG MEN tar oss med til styrerommene der verdens oljemillioner blir fordelt, og til lokalsamfunn som får merke konsekvensene av oljekappløpet.
Dette er en knallsterk dokumentar om svart gull, store penger og naturressursenes forbannelse.
BIG MEN digs deep into the business of the small Dallas-based oil company
Kosmos Energy. In 2007, they discovered oil outside of Ghana, a small and
impoverished republic in West Africa. What followed was a twisting tale of
greed and deception. Between 2007 and 2011, with full access to the powerful players in Ghana's government and Kosmos, the film crew documented
the race for the black gold. The film also introduces a militant gang in nearby
Nigeria, trying to get their share of the country's oil revenue. Nigerian oil
reserves have caused a cycle of exploitation with little benefit to the country
itself. Will Ghana follow the same destructive path?
BIG MEN lets you eavesdrop on meetings about oil deals worth billions of
dollars and watch armed militants preparing to strike. This remarkable documentary poses a highly topical question: who should profit from the world's
natural resources?
REGISSØREN
Rachel Boynton er en amerikansk regissør, produsent og filmfotograf. Hun vant stor anerkjennelse
for dokumentaren OUR BRAND IS CRISIS om
hvordan politiske krefter i USA påvirket utfallet av
presidentvalget i Bolivia i 2002. Filmen vant flere
priser og ble vist ved filmfestivaler verden over.
THE DIRECTOR
Rachel Boynton is an American director, producer
and cinematographer. She is best known for her
feature-length documentary OUR BRAND IS CRISIS
about U.S. political strategists and their influence
on the 2002 presidential election in Bolivia. It won
several awards and was screened in film festivals
around the world.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2005 OUR BRAND IS CRISIS (DOC)
43
44
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
BWAKAW
DET ER MEG DU VIL HA
PHILIPPINES 2012 DIRECTOR: Jun Robles Lana SCREENPLAY: Jun Robles Lana CINEMATOGRAPHY: Carlo Mendoza CAST: Eddie Garcia,
Princess, Rez Cortez, Gardo Versoza, Bibeth Orteza, Joey Paras RUNNING TIME: 1h 50m PRODUCER: Ferdinand Lapuz, Antonio P. Tuviera,
Tonee Acejo SOURCE: Fortissimo Films
NORWAY 2014 DIRECTOR: Dag Johan Haugerud SCREENPLAY: Sonja Evang CINEMATOGRAPHY: Cecilie Semec CAST: Andrea Bræin Hovig
RUNNING TIME: 53m PRODUCER: Yngve Sæther, Harry Guttormsen SOURCE: Motlys
Rene er i 70-årene, og pensjonert for lengst, men drar fortsatt til postkontoret der han var ansatt, for å vaske gulv. Men Rene er langt fra noen gledesspreder: Han har kort lunte, er gretten som få, og anstrenger seg ikke det
minste for å styre sine humørsvingninger. Dessuten bor han aleine, og
holder seg for seg selv – med løshunden Bwakaw som lojal følgesvenn. Ved
en tilfeldighet blir Rene kjent med taxisjåføren Sol, og etter hvert blomstrer
vennskapet mellom de to. Rene blir gradvis mer positivt innstilt til livet og
menneskene rundt ham – men det har sin pris.
BWAKAW viser oss hvor smertefullt det kan være å vende fellesskapet
ryggen, og at det aldri er for seint å oppdage seg selv. Den vil garantert lokke
fram både smil og tårer – dette er dramakomedie med innslag av slapstick
og ensomhetsmeditasjon om hverandre. Eddie Garcias gjør en strålende
prestasjon i rollen som Rene.
Set in present-day Philippines, BWAKAW stars veteran Filipino superstar
actor Eddie Garcia as Rene, an ageing man who does next to nothing to get
along with the people around him. Blunt, grumpy, and rude, he is also a
committed loner, and lives by himself, his only true companion being the
affectionate stray dog Bwakaw. By sheer coincidence, Rene encounters Sol,
a taxi driver, and a blossoming friendship develops between the two. Rene
starts to open up towards other people, but he soon discovers that changing
your life's path is risky business.
Eddie Garcia delivers the performance of a lifetime in this heartwarming
and tear-jerker drama/comedy. BWAKAW shows us the cost of being at the
margins of society – and that it’s never too late to rediscover yourself.
I’M THE ONE YOU WANT
REGISSØREN
Jun Robles Lana (f. 1972) er en filippinsk dramatiker
som har skrevet og regissert skuespill, TV-serier
og langfilmer. Han har vunnet en rekke priser på
Filippinene for sitt arbeid.
Filmskaper Dag Johan Haugerud har vist en egen evne til å ta pulsen på den
norske samtida. Han slo for alvor gjennom med den prisbelønte spillefilmen
SOM DU SER MEG (2012), og kommer til TIFF med en ny, original og særpreget film. DET ER MEG DU VIL HA handler om en kvinnelig ungdomsskolelærer, spilt av Andrea Bræin Hovig, som forelsker seg i en 15 år gammel elev.
THE DIRECTOR
Jun Robles Lana (b. 1972) was born in Makati City, in
the Philippines. He has written and directed plays,
TV-series, and films, and won several awards in his
home country.
Filmen er en gjenfortelling av en sann historie, og Sonja Evangs manus er
basert på et nedskrevet intervju med læreren. Filmen er utviklet og innspilt i
forbindelse med Norsk Dramatikkfestival 2013.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2006 GIGIL
2007 ROXXXANNE
2008 MAG-INGAT KA SA... KULAM
2009 TAROT
2011 MY NEIGHBOR’S WIFE
2011 KHAPON NGAYON BUKAS /
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
With his subtle, humorous and highly original films, Dag Johan Haugerud
has struck a cord with Norwegian film audiences. His latest film I'M THE
ONE YOU WANT tells the story of a female secondary school teacher, played
by Andrea Bræin Hovig, who falls in love with one of her 15 year-old students. The script for the film is based on a true story and directly developed
from a transcription of an interview with the teacher.
I'M THE ONE YOU WANT was developed and recorded during the theater
festival Norsk Dramatikkfestival 2013.
REGISSØREN
Dag Johan Haugerud (f. 1964) er en norsk filmskaper. For spillefilmen SOM DU SER MEG (2012)
mottok han Kritikerprisen 2013, samt Amanda for
beste manus, regi og kinofilm. Haugerud er også
bibliotekar og forfatter, og har gitt ut tre romaner.
THE DIRECTOR
Dag Johan Haugerud (b. 1964) is a Norwegian
director. He has made several short, mid-length and
feature films. His feature I BELONG (2012) won a
number of awards, including Best Norwegian Film
in Theatrical Release at the national film award
Amanda in 2013. He has also published three novels.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1999 FANCINE (SHORT)
2000 UTUKT / LUST (SHORT)
2001 CLINTON – THE MUSICAL (SHORT)
2005 THOMAS HYLLAND ERIKSEN OG HISTORIEN
OM ORIGAMIJENTA / THE PROFESSOR AND
THE STORY OF THE ORIGAMI GIRL
2006 TRØBBEL / TROUBLE (SHORT)
2012 SOM DU SER MEG / I BELONG
45
46
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
I AM A STANDARD SUPPORTER
LIGHT FLY, FLY HIGH
JE SUIS SUPPORTER DU STANDARD
BELGIUM, FRANCE 2013 DIRECTOR: Riton Liebman SCREENPLAY: Riton Liebman, Gábor Rassov CINEMATOGRAPHY: Frédéric Noirhomme
CAST: Riton Liebman, Léa Drucker, David Murgia, Guy Staumont, Samir Guesmi, Jackie Berroyer, Michèle Moretti RUNNING TIME: 1h 30m
PRODUCER: Julien Berlan SOURCE: Urban Distribution International
Fotballklubben Standard Liège er mer enn bare en lidenskap for kjøreskolelæreren Milou (som paradoksalt nok ikke bor i Liège, men i Brussel!). Den
er snarere en lidelse som rammer både ham og hans omgivelser. Milou er
rett og slett ute av stand til å ha et normalt forhold til folk som ikke også er
fotballtilhengere. En dag får han en ny elev, Martine, som han straks fatter
interesse for. Hans mislykkede forsøk på å innlede et forhold til henne gjør
Milou klar over hvor dysfunksjonell og skadelig fotballavhengigheten hans
er. Likevel er det alt annet enn lett for ham å bryte med favorittklubben.
Selv om Milou er mer fotballgal enn de fleste, har filmen masse å by på
også for folk med mer moderat interesse for ballspill. I AM A STANDARD
SUPPORTER er en klassisk og uhøytidelig dramakomedie om lidenskap på
godt og vondt.
Milou is a driving instructor whose love for the football club Standard Liège
is somewhat of an obsession. It makes him go on people's nerves – in fact it
makes him incapable of maintaining a normal relationship to anyone who
isn't also a football supporter. But when he meets Martine, his unsuccessful
attempts of dating her makes him realize just how dysfunctional and harmful his football addiction is. But to break up with his beloved club? Over a
woman?! Well, you should never say never...
Even for those with only a faint interest in sports, I AM A STANDARD
SUPPORTER has a lot to offer. It is a well-paced, classical and very charming
drama comedy about passion for better or for worse.
REGISSØREN
Riton Liebman (f. 1964) er en belgisk skuespiller,
dramatiker og regissør. Han har spilt i over sytti
filmer, de fleste franskspråklige. Han har regissert to
kortfilmer tidligere. I AM A STANDARD SUPPORTER
er hans første helaftens spillefilm.
THE DIRECTOR
Riton Liebman (b. 1964) is a Belgian actor, playwright, and director. He has acted in over seventy
films. He directed two short films before I AM A
STANDARD SUPPORTER, which is his first feature
film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2000 MERCREDI MATIN (SHORT)
2002 EDUOARD EST MARRANT (SHORT)
NORWAY 2013 DIRECTOR: Susann Østigaard, Beate Hofseth SCREENPLAY: Susann Østigaard, Beathe Hofseth
CINEMATOGRAPHY: Susann Østigaard RUNNING TIME: 1h 20m PRODUCER: Susann Østigaard, Beathe Hofseth SOURCE: Fri Film
For kasteløse kvinner i India er livet på mange måter forutbestemt: Det
forventes at de skal gifte seg og godta sin plass på bunnen av rangstigen.
Men kasteløse Thulasi, som vi følger i dokumentarfilmen LIGHT FLY, FLY
HIGH, drømmer om et annet liv. Hun vil være fri, og trer inn i bokseringen
for å slåss seg opp og fram. Gjennom en sportskvote kan unge idrettsutøvere
i India få seg jobb i staten. Thulasi er et stort talent, men er i ti år blitt hindret av sine trenere. Hun er avhengig av hjelp fra sjefen i bokseforbundet,
men hun kan ikke betale og nekter å la seg utnytte.
Sportskvoten har en deadline og tiden er i ferd med å renne ut. Men har
Thulasi noen sjanse i kampen mot en mektig og korrupt overordnet? En ting
er sikkert. Hun er villig til å riskere alt for å nå sitt mål.
LIGHT FLY, FLY HIGH follows Thulasi, a young Indian girl born outside
caste, whose life is pre-determined in many ways. She is expected to marry
and accept her place at the very bottom of the social ladder. But Thulasi
dreams of a different life. She wants to be free, and enters the boxing ring
to fight for her independence. Through a sports program, young athletes in
India can be recruited into government jobs. Thulasi has talent, but she is
held back because of her background. She depends on the chief of the boxing
club to help her, but he expects things in return. Thulasi has no money and
she refuses to be exploited.
Time is running out for Thulasi. Can she really stand a chance against a powerful superior? Only one thing is certain: She is willing to risk everything
to achieve her goals.
REGISSØRENE
Susann Østigaard (f. 1976) er produsent og regissør.
Hun er utdannet ved Høgskolen i Lillehammer og
Høgskulen i Volda. Hun har jobbet som fotograf for
NRK og TV2 og regissert flere dokumentarfilmer.
Beate Hofseth (f. 1977) er produsent og regissør.
Hun er utdannet fra Høgskulen i Volda og Film og
TV-Akademiet (NISS) i Oslo. Hun har laget flere
dokumentarfilmer som er vist på TV2, NRK og
filmfestivaler.
THE DIRECTORS
Susann Østigaard (b. 1976) is a producer and director. She graduated from the Norwegian university
colleges of Lillehammer and Volda, and she has
worked as a film photographer for Norwegian television. Beate Hofseth (b. 1977) is a producer and
director. She graduated from the Volda University
College and the TV academy NISS in Oslo. They
have both made several documentary films.
47
48
HORISONTER HORIZONS
LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS
SPAIN 2013 DIRECTOR: David Trueba SCREENPLAY: David Trueba CINEMATOGRAPHY: Daniel Vilar CAST: Javier Cámara, Natalia de Molina,
Fransesc Colomer, Rogelio Fernandez, Ramón Fontserè, Ariadna Gil RUNNING TIME: 1h 48m PRODUCER: Cristina Huete SOURCE: 6 Sales
Mange Beatles-fans vil kjenne igjen filmens tittel: Den er hentet fra «Strawberry Fields Forever». Ikke alle vet at John Lennon skrev teksten i Spania i
1966, da han spilte i Richard Lesters antikrigskomedie HOW I WON THE
WAR. LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED handler om den spanske
skolelæreren Antonio som digger Beatles, og da han får høre at Lennon er i
landet, bestemmer han seg for å dra og møte ham. På veien møter han Belen,
en tjue år gammel gravid jente som er på vei hjem til familien, og tenåringsgutten Juanjo. Sammen kjører de gjennom et Spania som fortsatt styres av
Franco, men som likevel merker de anti-autoritære strømningene i Europa.
LIVING WITH EYES CLOSED er en underholdende roadmovie med karakterer det er lett å bli glad i. Men dens styrke er at den også formidler de
mørke undertonene i 60-tallets Spania.
Beatles fans will recognize the title; the words stem from the Beatles song
“Strawberry Fields Forever”. John Lennon wrote it in 1966, while in southern Spain playing a minor character in Richard Lester's anti-war movie
HOW I WON THE WAR. This forms the backdrop of David Trueba's film
about Antonio, a Spanish schoolteacher who is also an avid Beatles-fan.
When he learns that Lennon is filming in Almeria, he sets out to meet him.
Along the way he makes friends with Belen, a twenty-year-old girl pregnant
girl who is on her way home to her family, and Juanjo, a teenage boy.
Lennon's words take on special significance in a story set in Franco's Spain.
LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED is a charming roadmovie-comedy
that manages to convey both the carefree attitude of the period as well as its
darker undertone.
REGISSØREN
David Trueba (f. 1969) er en spansk manusforfatter
og regissør fra Madrid. Han har skrevet både for TV
og det store lerretet. Flere av filmene hans utforsker
viktige faser i nyere spansk historie, som SOLDIERS
OF SALAMINA (2003) om den spanske borgerkrigen.
THE DIRECTOR
David Trueba (b. 1969) is a Spanish screenwriter and
director based in Madrid. He has written for TV as
well as for the big screen. Several of his films deal
with decisive phases in modern Spanish history,
such as SOLDIERS OF SAMAMINA (2003) which is
set during the civil war.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1993 LOS PEORES AÑOS DE NUESTRA VIDA /
THE WORST YEARS OF OUR LIVES
1996 LA BUENA VIDA / THE GOOD LIFE
2003 SOLDADOS DE SALAMINA /
SOLDIERS OF SALAMINA
2006 BIENVENIDO A CASA / WELCOME HOME
2011 MADRID 1987
2011 POSITIVE GENERATION /
VOCES PUR UN FUTURO SIN SIDA
(SHORT, DOC)
50
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
THE LUNCHBOX
MUMBAI’S KING
FRANCE, GERMANY, INDIA 2013 DIRECTOR: Ritesh Batra SCREENPLAY: Ritesh Batra, Rutvik Oza CINEMATOGRAPHY: Michael Simmonds
CAST: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddique, Denzil Smith, Bharati Achrekar, Lillete Dubey RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Anurag
Kashyap, Guneet Monga, Arun Rangachari SOURCE: Scanbox
INDIA 2012 DIRECTOR: Manjeet Singh SCREENPLAY: Manjeet Singh CINEMATOGRAPHY: Siddharth Kay CAST: Rahul Bairagi, Arbaaz Khan,
Tejas Parvatkar, Dhanshree Jain, Aftab Khan, Salman Khan RUNNING TIME: 1h 17m PRODUCER: Manjeet Singh, Uday Pillai
SOURCE: All Rights Entertainment
Veien til hjertet går gjennom magen! Også i Mumbai, der byens 5000 dabbawalla-er (lunsjbud) bærer med seg lunsjbokser til de arbeidende mennene,
omhyggelig tilberedt av konene der hjemme. Også Ila bruker mye tid ved
kjøkkenbenken, men har lagt merke til at mannen ikke gir henne skryt for
maten (ikke for noe annet heller). Snart oppdager hun at ektemannens lunsj
ved en feil blir levert til Sajaan, en enkemann som snart skal pensjoneres, og
hun og Sajaan begynner å utveksle meldinger via lunsjboksen.
REGISSØREN
Ritesh Batra (f. 1979) er fra Mumbai, og jobber som
manusforfatter og regissør. Hans siste kortfilm CAFÉ
REGULAR, CAIRO vant en rekke priser, blant annet
kritikerprisen ved den anerkjente kortfilmfestivalen
i Oberhausen. THE LUNCHBOX er hans første helaftens spillefilm.
Tenåringen Rahul bor i slummen i Mumbai, like ved den nyrike nordlige
delen av byen. Men han er oftere å se på gata i og området rundt byen enn
hjemme. Faren er nemlig alkoholiker, og slår både Rahul og moren hans.
Sammen med ballongselgeren Arbaaz og den storkjefta Salman prøver han å
jage bort bekymringene: Han driver rundt i gatene, stjeler mat, bader i fossefall, spiller for turister og holder et øye med Saloni, som han er forelska i.
Den uskyldige brevvekslingen blir starten på en romanse utenom det vanlige. Både Ila og Sajaan gir uttrykk for lengsler de lenge har skjult fra sine
nærmeste. Men kan de virkelig få hverandre? THE LUNCHBOX har gått sin
seiersgang på filmfestivaler verden over, og den er virkelig en perle: sanselig,
pirrende, rørende og detaljrik. Matpakken blir nok aldri den samme etter
dette.
THE DIRECTOR
Ritesh Batra (b. 1979) is from Mumbai, and works as
a scriptwriter and director. His most recent short,
CAFÈ REGULAR, CAIRO, won a number of awards,
including the Fipresci Award at the renowned Oberhausen Short Film Festival. THE LUNCHBOX is his
first feature film.
DABBA
In Mumbai, more than 5 000 dabbawallas – lunchbox couriers – navigate the
streets of Mumbai to deliver lunches prepared by housewives, to working
men across the city. They very rarely make mistakes. However, Ila, a middleclass housewife starts to notice that her husband ignores both her and her
delicious cooking. When she finds out that Saajan, a widower about to retire
from his job, is receiving the meals meant for her husband, the two begin
sending each other letters through the lunchbox.
What starts out as an innocent exchange about Ila's cooking develops into an
unlikely romance, and Ila and Saajan begin to explore their hopes for a better future. Whether it's the cooking of a meal, the reading of a letter, or the
riding of a crowded train, the film's small moments culminate in big impact.
THE LUNCHBOX is a real gem – enchanting, elegant, and delightful.
MUMBAI CHA RAJA
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION)
2008 THE MORNING RITUAL (SHORT)
2010 GAREEB NAWAZ KI TAXI /
GAREEB NAWAZ’ TAXI (SHORT)
2012 CAFÉ REGULAR, CAIRO (SHORT)
MUMBAI'S KING er blitt kalt en nedstrippet utgave av SLUMDOG MILLIONAIRE (TIFF 2009) – den fanger kompleksiteten og skjønnheten i
Mumbais slum og gjør den levende for oss. Filmen utspiller seg under den
storslagne festivalen til ære for elefantguden Ganesha, der paradene står i
kø. Midt i kaoset legger Rahul og vennene en plan for å ta hevn på Rahuls
pappa en gang for alle.
Rahul is a lively but troubled teenager who lives in the slums near the nouveau riche areas of Northern Mumbai. At home, his alcoholic father beats
both him and his mother, forcing Rahul to take shelter in the streets. He
and his friend Arbaaz, a balloon seller, and Salman, a street-wise big-talker,
escape their hardships by gambling, roasting stolen potatoes, stealing an
auto rickshaw for a joyride, and stalking Rahul's young crush, Saloni.
MUMBAI'S KING has been called a quiter and less glossy version of SLUMDOG MILLIONAIRE (TIFF 2009). Using location shooting and unprofessional actors, it manages to catch the complexity and beauty of the slums of
Mumbai. During the grand festival to celebrate Lord Ganesha, where huge
elephant headed God idols are carried in procession around the city, Rahul
and his friends plot to take revenge on his violent father once and for all.
REGISSØREN
Manjeet Singh (f. 1976) fra Jamnagar i India er utdannet i Mumbai og i USA. I 2006 vendte han tilbake
til Mumbai og er blitt del av den såkalte «nye bølgen»
i indisk film. Han har programmert en filmfestival
i Mumbai og regissert to kortfilmer før MUMBAI’S
KING.
THE DIRECTOR
Manjeet Singh (b. 1976) from Jamnagar, India,
studied in Mumbai and in the U.S., but returned
to Mumbai in 2006 and has become part of the
“new wave” of Indian cinema. He has curated a film
festival in Mumbai, and directed to shorts before
MUMBAI'S KING.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2009 BELAPUR FUTURE CLUB (SHORT)
2009 DHABA (SHORT)
51
52
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
NIGHT MOVES
NYE VEIER: KORTFILM
USA 2013 DIRECTOR: Kelly Reichardt SCREENPLAY: Jon Raymond, Kelly Reichardt CINEMATOGRAPHY: Christopher Blauvelt
CAST: Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard RUNNING TIME: 1h 52m PRODUCER: Neil Kopp, Anish Savjani, Chris Maybach, Saemi Kim,
Rodrigo Teixeira SOURCE: The Match Factory
This program offers premiere screenings of three films supported by the Norwegian Film Institute through their «talent in focus»-program Nye veier
(“new paths”).
NEW NORWEGIAN SHORTS
CLUB 7
DIR: August B. Hanssen, Even G. Benestad / Norway 2014 / 25 min /
Indie Film
Club 7 was the undisputed centre of Oslo's counter-culture
in the 1960s and had a lifespan of more than twenty years. A
creative intellectual melting pot, this Norwegian club was
unparalleled in its cultural impact and its ability to raise
banners against conformity.
CLUB 7 is a symphonic and associative documentary,
exploring the life and times of an institution that has been
described as twenty years of continuous improvisation.
JA VI ELSKER
YES WE LOVE
DIR: Hallvar Witzø / Norway 2014 / 15 min / Hummelfilm
CAST: Edvard Hægstad, Terje Ranes, Hanne Skille Reitain,
Johan Fredrik Bergflødt-Johannessen
Ten-year-old Birger hates marching with the boys' brigade.
War hero Konrad (90) refuses to listen to another sumptuous Independence Day speech. Carina (18) is the Queen
of her graduation class and just cannot believe Morten is
not into her. And Ola (46), a father of two, stays in a hunting
lodge in Arctic Svalbard to search for his own “true” self.
Josh har fått nok: av likegyldighet, forbrukersamfunnet, naturødeleggelser
og folk som bare prater. Selv jobber han på økologisk gård i Oregon, men vil
gjøre noe radikalt, for å vekke folk som tror de kan «bruke Ipoden sin hvert
j***a minutt av døgnet» uten konsekvenser. Han har alliert seg med Gena,
også hun miljøverner, og krigsveteranen Ed. En helg drar de tvers gjennom
delstaten for å iverksette Den Store Aksjonen – som involverer en fritidsbåt
og store mengder sprengstoff.
Spenningen rundt aksjonen i NIGHT MOVES er intens. Like viktig er skildringen av forholdet mellom de tre aksjonistene, og spørsmålene den reiser
om hva det vil si å ville redde verden. For hva er det som motiverer menneskene rundt oss til å handle, og hva skal til for at de blir overbevist om å
endre sine liv? Et drama om desperasjon og ensomhet, og om vår tids kanskje
største utfordring: miljøkrisa.
Josh has had it: with consumerist society and its toll on the environment,
and with people who just talk but do nothing. Together with Gena, a fellow
environmentalist in Portland, Oregon, and Ed, a war veteran, he decides
to open the eyes of people who think it's ok to “use their f***in' Ipods every
second”. One weekend, they try to deal a massive blow against indifference,
the main ingredient being a yacht loaded with fertilizer-based explosives.
At times nerve-wrecking like a thriller, NIGHT MOVES is also a portrait of
three desperate characters. It raises critical questions about what it takes
to save the world – questions that Josh, Gena and Ed fail to consider. Like:
What motivates people to really change their lifestyle? And who has the
right to demand that they listen? An intense, slow-burning drama about
despair, loneliness and politics.
REGISSØREN
Kelly Reichardt (f. 1964) fikk et gjennombrudd som
regissør med WENDY OG LUCY. Hun har regissert
flere sterke filmer som er blitt vist ved festivaler som
Venezia, Toronto og Sundance. Hun bor og arbeider
i New York.
THE DIRECTOR
Kelly Reichardt (b. 1964) is a director who lives and
works in New York. She has received a lot of praise
for her features, especially WENDY AND LUCY. Her
features and shorts have screened at festivals like
Venice, Toronto and Sundance.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1994 RIVER OF GRASS
1999 ODE (SHORT)
2004 TRAVIS (SHORT)
2006 OLD JOY
2008 WENDY OG LUCY / WENDY AND LUCY
2010 MEEK’S CUTOFF
YES WE LOVE is Norway represented by individuals from
four generations, each experiencing a crisis on Norway's
Independence Day.
VICTOR
DIR: Kaveh Tehrani / Norway 2014 / 25 min / 4 ½ Fiksjon
CAST: Trond Nilsen, Kristine Thorp
Victor reunites with his girlfriend after a long absence and
goes on holiday, but is troubled by some of the things he has
experienced lately. As some of his mates join them for a party one night, Victor is left with a difficult decision to make.
8.363 Norwegian soldiers have fought the war in Afghanistan. VICTOR is a film about one of them.
53
54
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
OMAR
OUR SUNHI
PALESTINE 2013 DIRECTOR: Hany Abu-Assad SCREENPLAY: Hany Abu-Assad CINEMATOGRAPHY: Ehab Assal CAST: Adam Bakri,
Waleed F. Zuaiter, Samer Bishara, Leem Lubany, Ehab Hoorani RUNNING TIME: 1h 37m PRODUCER: David Gerson, Waleed F. Zuaiter
SOURCE: The Match Factory
SOUTH KOREA 2013 DIRECTOR: Hong Sang-soo SCREENPLAY: Hong Sang-soo CINEMATOGRAPHY: Park Hong-yeol CAST: Jeong Yoo-mi,
Lee Sunk-yun, Kim Sang-joong, Jung Jae-young RUNNING TIME: 1h 28m PRODUCER: Kim Kyoung-hee SOURCE: Finecut
Kompisene Omar, Tarek og Amjad bor på Vestbredden på hver sine sider av
muren som deler hjembyen deres. De risikerer livet når de klatrer over for å
treffes, og for Omar er det ekstra viktig å krysse grensen – han har et hemmelig forhold til Tareks søster Nadja. De unge mennene lever i en presset
og ufri situasjon, omringet av vold og jevnlig ydmyket av israelske soldater.
Et feilslått forsøk på frihetskamp fører til drapet på en soldat, og israelske
myndigheter slår raskt tilbake. Omar fengsles og tortureres, men nekter å
samarbeide. Til slutt trues han med livsvarig fengsel om han ikke vil skaffe
israelerne mannen de egentlig er ute etter, bestekompisen Tarek.
OMAR er en psykologisk thriller der regissør Abu-Assad får fram de
komplekse alliansene på tvers av kamplinjene. Balanserte karakterer, stort
sett spilt av amatører, gjør filmen til en intens og nyansert framstilling av
mennesker under ekstremt press.
OMAR is a psychological thriller situated on the occupied West Bank. A concrete wall divides the hometown of Omar and his two best friends Tarek and
Amjad. Regularly they risk their lives climbing the separation wall to simply
hang out. Omar also has a secret love on the other side, high schooler Nadia,
Tarek’s sister. Repeatedly humiliated by the Israeli soldiers and surrounded
by violence, the young men are desperate to gain a sense of control. A soldier
is shot, and Israel’s revenge is swift; Omar is confined and tortured. Israeli
agent Rami cuts a deal with him: find Tarek and avoid imprisonment for the
rest of your life.
OMAR shares themes and narrative elements with director Abu-Assad's
acclaimed PARADISE NOW. With excellently portrayed characters, played
mainly by amateurs, it explores the fate of people under intense pressure.
U-RI SUNHI
REGISSØREN
Hany Abu-Assad (f. 1961) er fra Nazareth, men
emigrerte til Nederland i 1980 hvor han studerte og
jobbet som ingeniør. Han har jobbet som regissør,
manusforfatter og produsent. I 2006 vant filmen
hans PARADIS NÅ (TIFF 2006) Golden Globe for
beste utenlandske film, og ble også Oscar-nominert
i samme kategori.
Sunhi er en ung og vakker filmskaper som ønsker å flytte til USA for å fortsette sine studier. Hun er også universets sentrum for tre menn som prøver å
definere henne som «sin», og som har klare meninger om hva hun bør gjøre
med livet sitt. Hennes tidligere professor Choi nekter å skrive anbefalelsesbrevet hun trenger for å reise. Gamlekjæresten Munsu prøver å overtale
henne til å ta ham tilbake, og Jaehak, en erfaren filmskaper, melder seg også
på i kampen om Sunhis gunst. Sunhi er på samme tid tiltrukket av deres
oppmerksomhet og prøver å frigjøre seg fra den.
THE DIRECTOR
Hany Abu-Assad (b. 1961) is from Nazareth, but
immigrated to The Netherlands in 1980, where he
studied technical engineering. He has worked extensively as a director, writer, and producer. In 2006 his
film PARADISE NOW won the Golden Globe for Best
Foreign Language Film, and it received an Academy
Award-nomination in the same category.
Store deler av den smarte og innsiktsfulle komedien OUR SUNHI foregår
på barer og restauranter der det spises (og ikke minst drikkes!) mye. Filmen
er da også beskrevet som et velkomponert måltid, delikat anrettet og rikt på
godbiter. God fornøyelse!
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1998 HET 14E KIPPETJE / THE 14TH CHICK
2000 NAZARETH 2000 (DOC)
2002 RANAS BRYLLUP / RANA’S WEDDING
2002 FORD TRANSIT (DOC)
2005 PARADIS NÅ / PARADISE NOW (TIFF 2006)
2011 THE COURIER
Who is Sunhi? A young, aspiring filmmaker who wants to go to America to
continue her studies. But she is also the object of desire of three men who
have rigid definitions of who she is and what she should do with her life. Her
former professor Choi is very reluctant to write her the letter of recommendation she needs to go abroad. An old flame, Munsu, confesses that he is
still keen on her, and the plot thickens when an older filmmaker Jaehak also
falls under her spell. What will happen when they find out that they want to
become her lover?
OUR SUNHI is a low-key coming-of-age comedy about human longing and
the difficulty of meeting the expectation of others. Because of its three-part
structure it has been described as a delicate three-course meal (with a lot of
drinking and spirited conversations), so please enjoy!
REGISSØREN
Hong Sang-soo (f. 1960) er en av Sør-Koreas fremste
filmskapere. Han har kunstutdanning fra Korea og
USA, og er kjent for formbevisste filmer om mellommenneskelige relasjoner. OUR SUNHI vant prisen for
beste regi ved filmfestivalen i Locarno i 2013.
THE DIRECTOR
Hong Sang-soo (b. 1960) is a leading South-Korean
director and screenwriter who has studied art both
in South Korea and the U.S. Many of his films portray
everyday human relationships. OUR SUNHI won the
Best Director Award at the Locarno International
Film Festival in 2013.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1996 DAIJIGA UMULE PAJINNAL /
THE DAY A PIG FELL INTO THE WELL
2000 OH! SOO-JUNG /
VIRGIN STRIPPED BARE BY HER BACHELORS
2008 BAM GUA NAT / NIGHT AND DAY
2010 HAHAHA
2011 BOOK CHON BANG HYANG /
THE DAY HE ARRIVES
2012 DA-REUN NA-RA-E-SEO /
IN ANOTHER COUNTRY
55
56
HORISONTER HORIZONS
OUR VINYL WEIGHS A TON:
THIS IS STONES THROW RECORDS
USA 2013 DIRECTOR: Jeff Broadway SCREENPLAY: Robert Bravler, Jeff Broadway CINEMATOGRAPHY: Sébastien Bauer, Jordan Haro,
Isaac Sterling RUNNING TIME: 1h 34m PRODUCER: Jeff Broadway SOURCE: Gatling Pictures
Dette er historien om det lille plateselskapet Stones Throw Records i Los
Angeles, stiftet i 1996 av den eksentriske, men målbevisste og kompromissløse DJ Peanut Butter Wolf. Under hans ledelse har Stones Throw bidratt til
å dyrke fram navn som J Dilla, Madlib og MF Doom – artister som ligger et
godt stykke utenfor mainstream, men som har enormt ry i mange kretser.
Filmen tar i bruk hele virkemiddelpaletten for å dokumentere selskapets
historie: arkivklipp og -foto, amatøropptak, fete klipp fra en rekke konserter,
animasjonssekvenser og intervjuer med artister og Stones Throw-fans som
Beastie Boys, Ariel Pink, Questlove og Kanye West.
OUR VINYL WEIGHS A TON er en dokumentar om kjærligheten til musikk
og verdien av å tenke med hjertet i stedet for lommeboka. Et must for alle hip
hop-fans.
This confident and well-edited documentary introduces us to the avantgarde Los Angeles-based record label Stones Throw Records. Its founder,
DJ Peanut Butter Wolf, is an eccentric and introverted character that
has always followed his heart and not his financial gut feeling. Under his
direction, Stones Throw has released critically acclaimed hip hop albums
since its founding in 1996. The film draws on live concert footage, animated sequences, inner-circle archive video and photographs, as well as wise
words from Stones Throw-fans such as Beastie Boys, Ariel Pink, Questlove
and Kanye West.
OUR VINYL WEIGHS A TON is a fascinating portrait of a truly independent label, its artists, history, culture and global following. Featuring highly
respected hip-hop artists such as the late J Dilla, Madlib and MF Doom, this
film is a treasure for rap enthusiasts.
REGISSØREN
Jeff Broadway (f. 1987) er en amerikansk regissør og
produsent bosatt i Los Angeles. Han er utdannet ved
Southern California University og London School
of Economics. Broadway har vært med å stifte produksjonsselskapet Gatling Pictures som sto bak den
anerkjente dokumentaren CURE FOR PAIN om Mark
Sandman fra bandet Morphine.
THE DIRECTOR
Jeff Broadway (b. 1987) is a Los Angeles-based
director and producer. He studied at Southern California University and London School of Economics.
He is a co-founder of the production company
Gatling Pictures, known for CURE FOR PAIN, a music
documentary about Mark Sandman from the band
Morphine.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2013 OUR VINYL WEIGHS A TON:
THIS IS STONES THROW RECORDS
58
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
PERMAFROST
QUAI D’ORSAY
NORWAY 2014 DIRECTOR: John Sullivan SCREENPLAY: John Sullivan CINEMATOGRAPHY: Martin J. Edelsteen CAST: Hege Aga Edelsteen,
Nicholas Hope, Benjamin Helstad, Maryon Eilertsen RUNNING TIME: 1h 15m PRODUCER: Martin J. Edelsteen SOURCE: Permafrost Film AS
FRANCE 2013 DIRECTOR: Bertrand Tavernier SCREENPLAY: Bertramd Tavernier, Christophe Blain, Abel Lanzac CINEMATOGRAPHY: Jérome
Almeras CAST: Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup, Bruno Rafaelli, Julie Gayet, Anaïs Demoustier, Thomas Chabrol
RUNNING TIME: 1h 53m PRODUCER: Frédéric Bourboulon, Jerome Seydoux SOURCE: The Film Agency / Pathé
Synnøve har tilsynelatende alt: bra jobb, framgangsrik kjæreste og flott
leilighet. Men bak den perfekte fasaden skjuler det seg et ensomt menneske.
Synnøve står på stedet hvil i et forhold som er destruktivt, og ubehaget
vokser langsomt i henne. En natt beslutter hun å stikke av, vekk fra kjæresten
og vekk fra Oslo. Hennes eneste utvei er å reise hjem til Troms. Hun må ta et
oppgjør med det livet hun lever, men tør hun det?
Utenriksminister Alexandre Taillard de Vorms er både karismatisk og ambisiøs, men kaster bort energien på de mest håpløse initiativer. Medarbeiderne
hans må slukke de verste brannene mens de lider i det stille (særlig hans høyt
kompetente stabssjef ). Hans nye taleskriver må på sin side prøve å få noe meningsfullt ned på papiret ut fra sjefens tåkeprat. Filmen tar politikerklassen
på kornet: Her går det i reiser til Afrika, taler i FN, krisa i Ludmenistan og
viktige møter i Berlin, for ikke å snakke om ansjos-konflikt med spanjolene
og åndfulle sitater fra de gamle grekerne.
PERMAFROST er en underholdende og tankevekkende roadmovie om å
flykte fra kjærlighet og forpliktelser og om å finne en vei ut av vanskelighetene.
Synnøve seems to have it all: a well-paid job, a boyfriend with things going
for him, and a nice apartment. But the truth of the matter is that she is
utterly lonely, stagnated in a destructive relationship. She has come to feel
increasingly desperate, and one day she decides to run away from her boyfriend and leave Oslo behind. Her only option is to go Troms, in the North
of Norway, where she is originally from. But is it really possible to leave
everything behind and start anew?
PERMAFROST is an entertaining and thought-provoking roadmovie about
escaping love and day-to-day duties to get a hold of one's life.
REGISSØREN
John Sullivan (f. 1964) er en regissør og manusforfatter fra Oslo. Han er utdannet ved San
Francisco Art Institute og School of Visual Arts i
New York, og er mest kjent for sine dokumentarfilmer. Hans HOME OF THE BRAVE, LAND OF THE
FREE vant Amanda for beste dokumentar i 2004.
THE DIRECTOR
John Sullivan (b. 1964) is a director and screeenwriter from Oslo. He is a graduate of the San
Francisco Art Institute and School of Visual Arts
in New York. His documentary film HOME OF THE
BRAVE, LAND OF THE FREE was awarded Best
Norwegian Documentary in 2004.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2003 PLAY
2003 HOME OF THE BRAVE, LAND OF THE FREE
(DOC)
2007 PORNOSTJERNE? (DOC)
QUAI D'ORSAY er basert på en prisvinnende tegnserieroman av Abel
Lanzac, som har jobbet som taleskriver i det franske utenriksdepartementet
(kjent på folkemunne som Quai D'Orsay). En underholdende og herlig ondsinnet politisk satire, dette.
Foreign minister Alexandre Taillard de Vorms is a charismatic, good-looking, and ambitious man whose energy is often directed in the most futile
directions. His long-suffering staff (especially his highly competent chief )
has to clean up the messes left in his wake; meanwhile, a young, new
speechwriter is given a crash course in how to make sense of the meaningless gibberish that comes from his boss's mouth. Trips to Africa, crises in
Ludmenistan, speeches at the UN, and meetings in Berlin rub up against
anchovy disputes with the Spanish, while quotes from Heraclitus add a timeless element to the modern political folly.
QUAI D'ORSAY is based on the award-winning graphic novel by Abel Lanzac, who has actually worked at the Foreign Ministry (known colloquially as
Quay D’Orsay) as a speech writer. It is certainly entertaining, and definitely
wicked in intent and effect.
REGISSØREN
Bertrand Tavernier (f. 1941) er en fransk regissør,
manusforfatter og produsent. Han studerte først
juss, men gikk senere veien via filmklubber og
kritikervirksomhet i magasinet Cahier du Cinéma
til å bli regissør. Han har laget 33 spillefilmer. QUAI
D’ORSAY er hans første forsøk på komedie.
THE DIRECTOR
Bertrand Tavernier (b. 1941) is a French director,
screenwriter, actor and producer. He studied law for
one year, he was a cine-club activist in his youth and
has worked as a film critic for Cahiers du Cinéma. He
has directed 33 feature films in all genres, but QUAI
D’ORSAY is his first venture into pure comedy.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1974 L’HORLOGER DE SAINT-PAUL/
THE CLOCKMAKER
1986 AUTOUR DE MINUIT/ ROUND MIDNIGHT
1989 LA VIE ET RIEN D’AUTRE /
LIFE AND NOTHING BUT
1990 DADDY NOSTALGIE
1999 ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI /
IT ALL STARTS TODAY
2008 IN THE ELECTRIC MIST
59
60
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
THE REFEREE
THE ROCKET
L’ARBITRO
ITALY 2013 DIRECTOR: Paolo Zucca SCREENPLAY: Paolo Zucca, Barbara Alberti CINEMATOGRAPHY: Patrizio Patrizi CAST: Stefano Accorsi,
Marco Cadau, Geppi Cucciari, Jacopo Cullin, Alessio Di Clemente, Marco Messeri RUNNING TIME: 1h 36m PRODUCER: Amedeo Pagani
SOURCE: Le Pacte
Fotballaget Atletico Pabarile er dumpekandidat i Sardinias tredje divisjon.
Attpåtil har de nettopp tapt 0-5 mot nabolaget Montecrastu, og hånes av sitt
eget publikum. Så flytter bygdas sorte får Matzutzi hjem fra sitt eksil i
Argentina. Med nummer 10 på drakta skyter han Parabile oppover på
tabellen, og gjør kur til Miranda, datter av den blinde treneren Prospero.
Samtidig, på fastlandet, drømmer fotballdommeren Cruciani om å dømme
en stor finale. På sedvanlig italiensk vis blir han snart innblandet i en lei
korrupsjonsskandale.
REGISSØREN
Paolo Zucca (f. 1972) fra Sardinia er utdannet
litteraturviter, manusforfatter og regissør. Han har
arbeidet med kortfilm, dokumentarer og reklame
i tillegg til spillefilm. THE REFEREE er basert på
hans kortfilm med samme navn, som vant juryens
spesialpris ved den anerkjente kortfilmfestivalen
Clermont-Ferrand i 2009.
Filmen skildrer en kultur der selv gråtekonene i begravelser diskuterer siste
nytt om laget. Men om du tror THE REFEREE bare er for de fotballgale,
tro om igjen! Den har et fargerikt persongalleri, et side-plott om hevnlystne
sauegjetere og elegante dansescener (!), og blander humor, sosial satire og
romantikk. Til slutt møtes de to naborivalene i sesongens siste, avgjørende
kamp. En fotballfilm helt utenom det vanlige!
THE DIRECTOR
Paolo Zucca (b. 1972) from Sardinia has a degree in
modern literature, and has later studied screenwriting and directing. He has worked on short films,
documentaries and commercials as well as feature
films. THE REFEREE is based on Zucca's short film
by the same title, which won the Special Jury Prize
at the Clermont-Ferrand Short Film Festival in 2009.
Atletico Pabarile, the lamest soccer team in the Sardinian third league, is
humbled by the neighboring team Montecrastu. But things start to change
when the young Matzutzi returns from Argentina to become the team's new
forward. While Parabile starts winning one match after another, Matzutzi
casts his eye on Miranda, the daughter of the blind trainer Prospero. The
film cuts back and forth between the story of the two teams and the rising
career of Cruciani, an ambitious referee who is becoming involved in a
match rigging scandal.
In THE REFEREE, people’s passion for football borders on madness, but
the film is not for die hard fans of the game only. Mixing humor, social
satire and elegantly choreographed dance sequences with a side-plot about
sheep-breeding, this is a highly unusual and entertaining football film. And
the big, crazy finale is not one to be missed.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2002 IL LEONE (SHORT)
2005 BANANA ROSSA / RED BANANA (SHORT)
2007 COLIBRI (SHORT)
2009 L’ARBITRO / THE REFEREE (SHORT)
2011 CUORE DI CLOWN / CLOWN HEART (SHORT)
2013 BELLA DI NOTTE (SHORT)
AUSTRALIA 2013 DIRECTOR: Kim Mordaunt SCREENPLAY: Kim Mordaunt CINEMATOGRAPHY: Andrew Commis CAST: Sitthiphon Disamoe,
Loungnam Kaosainam, Thep Phongam, Bunsri Yindi, Sumrit Warin, Alice Keohavong RUNNING TIME: 1h 36m PRODUCER: Sylvia Wilczynski
SOURCE: Arthaus
Folk sier det hviler en forbannelse over ti år gamle Ahlo, at han bringer
ulykke over dem som er i nærheten av ham. Etter at alle i landsbyen må flytte
fordi et enormt damanlegg skal bygges, reiser han sammen med faren og
bestemoren gjennom et frodig, men krigsherjet Laos for å finne et nytt hjem.
Underveis kommer de over en rakettfestival. Med hjelp av sin nye venn Kia
og hennes eksentriske James Brown-elskende onkel ser Ahlo sitt snitt til å
kvitte seg med ryktet som ulykkesfugl. Om han bygger en fantastisk rakett
og vinner konkurransen, vil det kanskje få både familien og resten av landsbyen ut av elendigheten.
THE ROCKET er en hjertevarm og spektakulær fortelling om å overleve i et
utbombet land som gjennomgår store forandringer. Eventyrfilmspråket og
det gnisterende skuespillet, ikke minst fra barna, har gjort THE ROCKET til
en prisbelønt festivalfavoritt verden over.
Rumor has it that ten year-old Ahlo, who lives in a village with his family,
brings bad luck to everyone he meets. And when the village is evacuated
to give room for a giant dam, a terrible accident follows. Together with his
father and grandmother, Ahlo travels through a lush, but war-torn Laos in
search of a new home. They come across a rocket festival on their way, and
Ahlo finally sees a chance to prove he brings more than bad luck. He decides
to take part in the dangerous rocket competition.
THE ROCKET is a heartwarming and spectacular story of trying to survive in a bombed-out country undergoing major changes. Combining epic
film-language with extraordinary performances from mostly amateur
actors, THE ROCKET has become an award-winning festival favorite across
the world.
REGISSØREN
Kim Mordaunt (f. 1966) er en australsk regissør, produsent, skuespiller og filmfotograf. Han er utdannet
ved London Academy of Music and Dramatic Art og
har bodd og jobbet i store deler av Sørøst-Asia. Hans
dokumentar BOMB HARVEST har høstet anerkjennelse på internasjonale festivaler. THE ROCKET er
hans spillefilmdebut.
THE DIRECTOR
Kim Mordaunt (B. 1966) is an Australian director,
actor, cinematographer and screenwriter. He is
a graduate from London Academy of Music and
Dramatic Art (LAMDA) and has lived and worked
throughout Southeast Asia. His documentary
feature BOMB HARVEST screened at international
festivals to wide acclaim. THE ROCKET is his fiction
feature debut.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION)
1997 SURVIVAL (SHORT, DOC)
1998 COPYRITES (SHORT, DOC)
2001 SPEED CITY (SHORT, DOC)
2002 MONGREL’S GHOST (SHORT)
2005 JAMMIN’ IN THE MIDDLE E (SHORT, DOC)
2007 BOMB HARVEST (DOC)
61
62
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
SALMA
THE SHINE OF DAY
INDIA, UK 2013 DIRECTOR: Kim Longinotto SCREENPLAY: Ollie Huddleston CINEMATOGRAPHY: Kim Longinotto
RUNNING TIME: 1h 31m PRODUCER: Kim Longinotto SOURCE: Kim Longinotto
Da Salma var 13 år, stengte foreldrene henne inne i kjelleren. Hun slapp ikke
ut før hun etter ni år gikk med på å gifte seg med mannen foreldrene hadde
valgt til henne. Uten noen å dele raseriet sitt med begynte hun å skrive dikt
under fangenskapet, og fikk smuglet dem ut av huset. De havnet i hendene til
en veldig interessert forlegger – og mot alle odds er Salma i dag blitt en av Indias mest berømte poeter. Nå jobber hun for at neste generasjon muslimske
jenter ikke skal fratas sin mulighet til å delta i samfunnet. Gjennom Salmas
egen gjenfortelling og intervjuer med familie og kolleger ruller filmen opp
en dramatisk historie.
SALMA er en sterk dokumentar om mot og utholdenhet, med en melankolsk
undertone som indikerer at hennes kamp mot brutal undertrykking langt fra
er over.
At the age of thirteen, her family locked up Salma in the basement. Nine
years later, she was let out, after having agreed to enter a marriage arranged
by her parents. While in captivity, Salma started writing poems, full of striking observations of her situation as well as her sexuality. When they were
smuggled out, and sent to a publisher, Salma became an overnight sensation.
Today she is one of India's most famous poets, and works for the right of
Muslim girls to participate in society.
Crafted as a slowly unfolding detective story, the documentary SALMA is
a powerful tale of courage and endurance. Soberly narrated and beautifully
shot, its melancholy touch indicates that her fight against a brutal tradition
is far from over.
REGISSØREN
Kim Longinotto (f. 1952) er en britisk prisbelønt
dokumentarfilmskaper. I en rekke filmer har hun
synliggjort situasjonen for kvinner utsatt for undertrykkelse og diskriminering. Longinotto studerte
foto og regi ved National Film and Television School i
Beaconsfield, England, hvor hun nå underviser.
THE DIRECTOR
Kim Longinotto (b. 1952) is a British documentary
filmmaker. Several of her films have highlighted the
plight of female victims of oppression or discrimination. Longinotto studied camera and directing at the
National Film and Television School in Beaconsfield,
England, where she now tutors occasionally.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1990 HIDDEN FACES (DOC)
1995 SHINJUKU BOYS (DOC)
2001 RUNAWAY (DOC)
2005 SISTERS IN LAW (DOC)
2009 ROUGH AUNTIES (DOC)
2010 PINK SARIS (DOC)
DER GLANZ DES TAGES
AUSTRIA 2012 DIRECTOR: Tizza Covi, Rainer Frimmel SCREENPLAY: Tizza Covi, Rainer Frimmel, Xaver Bayer CINEMATOGRAPHY: Rainer Frimmel
CAST: Philipp Hochmair, Walter Saabel RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Rainer Frimmel SOURCE: Austrian Film Commission
I en tid der berømmelse og prestasjoner er det som gir status, handler THE
SHINE OF DAY om å prøve å være noe for andre i hverdagen. Philipp er en
temmelig selvopptatt skuespiller, oppslukt i sitt eget arbeid. En dag blir han
oppsøkt av onkelen Walter, familiens sorte får, som er tidligere bjørnetemmer og den rake motsetningen til sin skjønnånd av en nevø. Noe motvillig lar
Philipp Walter bo hos seg en tid. Etter hvert utvikler de to et vennskap, og
blir dessuten mer og mer involvert i tilværelsen til Philipps nabo Victor – en
snekker fra Moldova som er aleneforsørger for to små barn.
REGISSØRENE
Tizza Covi og Rainer Frimmel (begge f. 1971) fra
Østerrike har fotografutdanning fra Graphische
Lehranstalt i Wien. De driver produksjonsselskapet
Vento Film, og har laget flere filmer sammen, blant
annet dokumentaren BABOOSKA om levekårene til
sirkusartister. Deres første spillefilm THE LITTLE
ONE ble vist på TIFF i 2010.
Dette er en slentrende og hjertevarm film fra Østerrike (intet mindre!), hvor
de to hovedrolleinnehaverne Philipp Hochmair og Walter Saabel spiller lett
fiksjonaliserte utgaver av seg selv. Kanskje er det derfor filmen føles så sann
og gjenkjennelig?
THE DIRECTORS
Tizza Covi and Rainer Frimmel (both b. 1971) studied
photography at the Graphische Lehranstalt in
Vienna. They co-founded the production company
Vento Film and have made several films together.
Their documentary BABOOSKA deals with the lives
of sircus artists. THE LITTLE ONE, their first feature
film, screened at TIFF in 2010.
Philipp is a self-centered actor who seems obsessed with his career and has
little time for friends. One day his uncle Walter shows up at his doorstep. A
former bear tamer and the black sheep of the familiy, Walter is his nephew's
very antithesis. Philipp reluctantly lets him stay with him for a while, and
gradually they make friends. They also become increasingly involved in the
life and well-being of Victor – Phillip's Moldavian, single parent neighboor.
THE SHINE OF DAY is smart, low key and heart warming. Philipp Hochmair and Walter Saabel play slightly fictionalized versions of themselves,
which adds a striking sense of authenticity to the film. In a time when more
and more revolves around being famous and successful, THE SHINE OF
DAY reminds us of how fullfilling it is to commit to everyday life and make a
difference for other people.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2001 DAS IST ALLES / THAT’S ALL (DOC)
2005 BABOOSKA (DOC)
2009 LA PIVELLINA / THE LITTLE ONE (TIFF 2010)
63
64
HORISONTER HORIZONS
65
SIDDHARTH
CANADA, INDIA 2013 DIRECTOR: Richie Mehta SCREENPLAY: Richie Mehta CINEMATOGRAPHY: Bob Gundu CAST: Rajesh Tailang, Tannishtha
Chatterjee RUNNING TIME: 1h 36m PRODUCER: Steven N. Bray, David Miller, Richie Mehta SOURCE: Fortissimo Films
Mahendra sender sin tolv år gamle sønn Siddharth for å jobbe på en fabrikk
i en måned. Lønna er en kjærkommen inntekt for familien, som lever på 250
rupier dagen (rundt 25 kroner). Siddharth skal komme hjem til lysfesten
Divali, men dukker aldri opp – det viser seg at han er blitt bortført. Uten
penger, uten et eneste bilde av gutten, og med et politi som bebreider dem for
å ha brutt forbudet mot barnearbeid, er familien hjelpeløs. Mahendra må selv
forsøke å lete etter Siddharth.
Det bortføres nesten 40.000 barn hvert år i India. De ender som prostituerte,
tiggere, organdonorer eller slavearbeidere. Regissør Mehta møtte en fattig
gatearbeider i Delhi som lette etter sin savnede sønn, og filmen er inspirert
av mannens historie. SIDDHARTH er en velspilt og gripende fortelling om
én families tragedie og et skremmende bilde av et omfattende samfunnsproblem.
Mahendra supports his family by working as a chain-wallah on the streets of
Delhi, earning less than 4 dollars a day. When the family is offered money for
sending their twelve year-old son Siddharth to work at a factory for a month,
they gladly accept. But Siddharth does not return as planned, and the family
learns that he has been abducted. Lacking basic means to search for him, the
family feels helpless.
Every year, nearly 40 000 children are abducted in India. They end up as
prostitutes, beggars, organ donors or slaves. SIDDHARTH is inspired by
the true story of a man on the streets of Delhi searching for his missing son.
Touched by the man's desperate situation, director Richie Mehta has crafted
a moving film: a tragic story of a family that reflects the problems of a whole
society.
REGISSØREN
Richie Mehta (f. 1979) er en kanadisk filmskaper.
Han har studert kunst og regi ved Universitetet i
Toronto. 2013 var et produktivt år for ham: I tillegg
til SIDDHARTH gjorde han ferdig spillefilmen I’LL
FOLLOW YOU DOWN som har premiere seinere i år.
THE DIRECTOR
Richie Mehta (b. 1979) is from Mississauga, Canada,
and studied painting, sculpting, and directing at the
University of Toronto. In addition to SIDDHARTH he
also concluded the feature film I'LL FOLLOW YOU
DOWN in 2013. The film will premiere in 2014.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2002 ANAMIKA (SHORT)
2004 SYSTEM OF UNITS (SHORT)
2004 AMAL (SHORT)
2007 AMAL
2010 THE SPIRIT OF SOUTH ASIA
(TV SERIES, DOC)
2014 I’LL FOLLOW YOU DOWN
66
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
STEMPLE PASS
SOM FAR, SÅ SØNN
LIKE FATHER, LIKE SON SOCHITE CHICHI NI NAURU
JAPAN 2013 DIRECTOR: Hirokazu Koreeda SCREENPLAY: Hirokazu Koreeda CINEMATOGRAPHY: Mikiya Takimoto CAST: Masaharu Fukuyama,
Machiko Ono, Yoko Maki, Lily Franky RUNNING TIME: 2h PRODUCER: Kaoru Matsuzaki, Hijiri Taguchi SOURCE: Arthaus
Paret Ryota og Midori bor i en strøken leilighet i Tokyo. Mens Ryota jobber
(overtid) som arkitekt, har hjemmeværende Midori hovedansvar for den ambisiøse oppdragelsen av sønnen Keita på seks år. Men samtidig med at Keita
skal begynne på skolen, får paret til sin store forskrekkelse vite at han egentlig ikke er deres sønn, men ble forbyttet rett etter fødselen. Deres biologiske
sønn heter nå Ryusei og oppdras av arbeiderklasse-paret Yudai and Yukari.
Familiene møtes, og Ryota blir overbevist om at guttene bør bytte til sine
biologiske foreldre. Men de andre foreldrene nøler.
Forbyttingen av barna er filmens sentrale intrige, men filmen er også en
utforsking av kultur- og klasseforskjeller i dagens Japan. En viktig tråd
er hvordan voksne preges av sin egen barndom når de selv blir foreldre og
oppdragere, og særlig skildringen av den forknytte Ryota gjør inntrykk. SOM
FAR, SÅ SØNN er et velspilt, elegant og opprørende drama.
LIKE FATHER, LIKE SON introduces two very different sets of parents to
six-year old sons. The ambitious architect Ryota and his housewife Midori
live in an upscale apartment in downtown Tokyo with their son Keita. Yudai
and Yukari Saiki live in a modest flat with their son Ryusei and his siblings,
upstairs from the familiy's appliance shop outside the city. One day, the
couples learn that their sons were switched at birth. After the initial shock,
they start to meet and socialize. Apalled by the Saikis' carefree attitude, and
convinced that kids should live with their biological parents, Ryota suggests
that the boys be switched back. But all the other parents are hesitant.
This heart-wrenching dilemma serves as a vehicle for director Koreeda to
discuss class, family and lifestyle in contemporary Japan, and to pose the
universal question of what it means to be a father and a parent. A gentle,
moving and well-played drama.
REGISSØREN
Hirokazu Koreeda (f. 1962) er utdannet ved Wasedauniversitetet i Tokyo. Han ville egentlig bli forfatter,
men begynte som regiassistent og har laget en
rekke prisbelønte spillefilmer. Han regnes som en av
Asias fremste regissører, og vant juryprisen i Cannes
for SOM FAR, SÅ SØNN.
THE DIRECTOR
Hirokazu Koreeda (b. 1962) from Tokyo is a graduate
from Waseda University, and is considered one of
Asia's leading filmmakers. Three of his features
have been nominated for the Palme d'Or, and LIKE
FATHER, LIKE SON won him the jury prize in Cannes
last year.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1995 MABOROSI NO HIKARI / MABOROSI
1998 WANDAFURU RAIFU / AFTER LIFE
2004 DARE MO SHIRANAI / NOBODY KNOWS
2006 HANA YORI MO NAHO / HANA
2008 ARUITEMO ARUITEMO / STILL WALKING (TIFF 2009)
2009 KUKI NINGYO / AIR DOLL
USA 2012 DIRECTOR: James Benning SCREENPLAY: James Benning CINEMATOGRAPHY: James Benning RUNNING TIME: 2h 1m
PRODUCER: James Benning SOURCE: James Benning
«Unabomberen» Ted Kaczynski utførte flere dødbringende brevbombeangrep i USA fra 1978 til 1995. Fra seint 60-tall levde han isolert i fjellene
i Montana, og STEMPLE PASS består av opptak fra et liknende landskap,
inklusive en tro kopi av hytta han bodde i, gjennom fire årstider. Over disse
bildene leser filmskaper James Benning korte utdrag fra Kaczynskis dagbøker og politiske manifest.
Det unike med filmen er at den, uten å bli ukritisk, lar oss oppleve noe av det
som motiverte Kaczynski: kjærligheten til naturen, og ønsket om frihet fra
det moderne samfunnets tvangstrøye. Samtidig krever filmen noe av oss – i
lange perioder er vi overlatt til å se etter detaljer i bildet, i vekslingen mellom
regn, sol, snø og vind, lyder fra naturen, røyk fra hytta. Resultatet er en til
dels hypnotisk filmopplevelse som gir rikelig rom for tanken, sinnet og fantasien. Dette er observerende film på sitt beste og mest utfordrende!
From 1978 to 1995, «Unabomber» Ted Kaczynski performed a series of mail
bombings, killing three people. Most of this time, he lived in seclusion in
Montana, in a landscape very similar to the one portrayed in STEMPLE
PASS – including a copy of Kaczynski's cabin. While the filmmaker reads
excerpts from Kaczynski's journals and political manifesto, the images takes
us through four seasons.
James Benning's films demand patience and presence. For the better part of
STEMPLE PASS, we are left with the shifting rain and snow, moving clouds,
smoke from the cabin. But this is precisely what makes the film worth
watching: It invites us to see and hear what motivated Kaczynski to act the
way he did – his wish to be a part of nature, and to be free from the demands
of modern technological society. This is observational filmmaking at its best:
provocative, fascinating and challenging.
REGISSØREN
James Benning (f. 1942) er en av USAs fremste
uavhengige filmskapere. I sine over femti filmer
undersøker han temaer som tid, historie, landskap
og ideologi i det moderne USA.
THE DIRECTOR
James Benning (b. 1942) is one of the foremost independent filmmakers in the U.S. He has made over
fifty films, focusing on history, landscape, ideology,
and the passing of time.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1977 11 X 14
1984 AMERICAN DREAMS: LOST AND FOUND
(DOC)
1987 LANDSCAPE SUICIDE
2007 CASTING A GLANCE (DOC)
2009 RUHR
2011 SMALL ROADS (DOC)
67
68
HORISONTER HORIZONS
UMMAH – AMONG FRIENDS
UMMAH – UNTER FREUNDEN
GERMANY 2013 DIRECTOR: Cüneyt Kaya SCREENPLAY: Cüneyt Kaya CINEMATOGRAPHY: Sebastian Bäumler CAST: Frederick Lau, Kida Khodr
Ramadan, Mona Pirzad, Bugat Yiğit, Robert Schupp, Eleonore Weisgerber RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Angélique Kommer, Anatol Nitschke,
Hans Weingartner, Cüneyt Kaya SOURCE: All Ahead Film
Nå kan du kjøpe superrabattert festivalpakke for
studenter i Kaffebaren og hos Akademisk Kvarter.
Etter å ha drept to nynazister i en blodig aksjon må undercover-agenten
Daniel ligge lavt en stund. Han blir plassert i en tom leilighet i Neukölln, en
av Berlins mest multietniske bydeler. Det rolige livet og den muslimske kulturen er fremmed for Daniel, men han finner seg til rette og får en god venn i
Abbas fra den lokale elektronikkbutikken. Gradvis blir vi og Daniel mer kjent
med diskrimineringen, særlig fra politiet, som den muslimske befolkningen i
Neukölln må leve med daglig. Samtidig ligger en konfrontasjon med Daniels
bakgrunn og ulmer under overflaten.
Tysk-tyrkiske Cüneyt Kayas film viser hverdagslivet i det muslimske Berlin
fra innsida. I Neukölln er det nemlig tyskeren som er innvandreren, og
kulturkontrastene skildres med innsikt og humor. UMMAH er et skråblikk
på dagens anspente klima mellom islam og vestlig kultur. Den er også en
forsonende film full av varme.
After killing two neo-nazis in an undercover operation, Daniel, a young
German intelligence service agent, has to go incognito. An empty flat is
arranged for him, in Berlin’s infamous multi-ethnic area Neukölln. The
Muslim culture there is foreign to Daniel, but after meeting Abbas, who
works in an electronics shop, he begins enjoying his new, quiet life among
new friends.
German-Turkish director Cüneyt Kaya gives us a glimpse into the everyday
life of Neukölln, where Germans seem to be the immigrants. At the same
time, discrimination from the authorities disrupts the peaceful Muslim lifestyle, and for Daniel a confrontation with his background eventually seems
inevitable. UMMAH is a refreshingly witty and insightful take on the tense
climate between Islam and Western culture.
REGISSØREN
Cüneyt Kaya (f. 1980) er en tysk regissør bosatt i
Berlin. Han studerte matematikk ved Freie Universität i Berlin før han begynte med film. UMMAH er
hans første spillefilm på egne ben, etter å ha vært
medregissør på HUT IN THE WOODS (2011) med
den prisvinnende regissøren Hans Weingartner.
THE DIRECTOR
Cüneyt Kaya (b. 1980) is a German director who lives
in Berlin. He studied mathematics at Freie Universität Berlin before he started making films. UMMAH
is his first feature film, but he has experience as
co-director of HUT IN THE WOODS (2011), with the
award-winning director Hans Weingartner.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2013 UMMAH – UNTER FREUNDEN /
UMMAH – AMONG FRIENDS
To billetter og
festivalarmbånd
for kun kr 180,(ordinær pris kr 300,-)
Egne filmvisninger på Campus UiT
tirsdag, onsdag og torsdag
i festivaluka.
Billetter til disse eksklusive visningene selges kun i Kaffebaren
fra mandag 13. januar 2014.
70
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
UNA NOCHE
VIC + FLO SAW A BEAR
CUBA, UK, USA 2012 DIRECTOR: Lucy Mulloy SCREENPLAY: Lucy Mulloy CINEMATOGRAPHY: Trevor Forrest, Shlomo Godder
CAST: Dariel Arrechaga, Anailín de la Rúa de la Torre, Javier Núñez Florián RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Lucy Mulloy,
Daniel Michael Mulloy, Maite Artieda, Sandy Perez Aguila, Yunior Santiago SOURCE: Fortissimo Films
Raul og Elio er to fattige kubanske tenåringer som drømmer om et bedre liv i
USA og Miami, mens de står på pinne for rike utenlandske turister. Når Raul
blir anklaget for en forbrytelse, vurderer han for alvor å flykte sammen med
bestekameraten. Men Elio har en tvillingsøster, og må gjøre drastiske valg på
vegne av både seg selv og henne. Hva vil det si å flykte fra alt man kjenner, og
hva slags ansvar har man for sine aller nærmeste? Kan en livsfarlig sjøreise
forsvares når alternativet er en framtid i fattigdom i et sønderslått og forslitt
Havanna?
Lucy Mulloys debutfilm ONE NIGHT ble til etter flere år med forundersøkelser på Cuba og blant kubansk ungdom. Filmen går tett inn på enkeltindividet og setter det opp mot en solbleket, filmatisk spennende og eksplosiv
bakgrunn, og et samfunn på randen av omveltning – uvisst i hvilken retning.
En rastløs og original fortelling om ungdom, håp og konsekvenser.
Raul and Elio are two poor Cuban teenagers who dream of a better life in
Miami, USA while they work their asses off for rich, foreign tourists. When
Raul is accused of a crime, his plans for escaping with his best friend become
serious. But Elio has a twin sister, and he is forced to make drastic decisions
on her behalf as well. What does it mean to leave everything we know, and
what responsibility do we have for our loved ones? Is it okay to embark on a
dangerous voyage across the ocean when the alternative is living in poverty
in worn-down Havana?
ONE NIGHT is Lucy Mulloy’s first feature film, and a result of many years of
research in Cuba and among Cuban youth. It examines the plight of the individual in a highly original way, against the backdrop of explosive conditions,
in a society on the brink of change – either for better or for worse. A shifting
and captivating story about youth, hope, and consequences.
REGISSØREN
Lucy Mulloy (f. 1964) er regissør og manusforfatter
fra New York, datter av animatøren Phil Mulloy. Hun
har studert ved Oxford University og film i New York.
ONE NIGHT vant en rekke priser under Tribecafestivalen i New York i 2012, blant annet for regi, foto
og skuespill.
THE DIRECTOR
New Yorker Lucy Mulloy (b. 1964), daughter of animation artist Phil Mulloy, studied at Oxford University before getting her film education at Tisch School
of the Arts. ONE NIGHT won several awards at the
2012 Tribeca Film Festival, including for direction,
cinematography and acting.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2004 SWIM (SHORT)
2005 THIS MORNING (SHORT, DOC)
2006 CANDELA! (SHORT)
VIC + FLO ONT VU UN OURS
CANADA 2013 DIRECTOR: Denis Côté SCREENPLAY: Denis Côté CINEMATOGRAPHY: Ian Lagarde CAST: Pierette Robitaille, Romane Bohringer,
Marc-André Grondin, Marie Brassard, Georges Molnar RUNNING TIME: 1h 35m PRODUCER: Sylvain Corbail, Stéphanie Morisette
SOURCE: Storytelling Media
VIC + FLO SAW A BEAR er en dristig, drivende og usedvanlig spillefilm
fra Quebec, altså fra det franskspråklige Canada. Den følger Victoria og
Florence, to middelaldrende lesbiske kvinner, begge tidligere kriminelle,
som har flyttet til et lite, shabby hus på landet. Der prøver de å leve et stille
og lovlydig liv, men blir stadig forstyrret. Og ikke alle de besøkende har like
gode hensikter.
Med sin salige blanding av skeiv romantikk, svart humor, utspekulert vold og
smart samfunnskommentar kan VIC + FLO minne litt om Coen-brødrenes
filmer (tenk for eksempel på FARGO). Den er velspilt og vittig, full av overraskelser, og ikke for pyser. Til slutt tar den skrittet helt ut i det overnaturlige, uten at det føles feil. Og bjørnen? Den som går på kino, får se ...
Even in what's shaping up as a golden period for the cinema of Quebec, one
of Canada’s French-speaking provinces, Denis Côté's startlingly bold and
grippingly unusual VIC + FLO SAW A BEAR stands out from the rest. Best
described as a daringly unconventional blending of offbeat romance, dark
comedy and jarring violence, it follows the eponymous Victoria and Florence, a lesbian couple who have reached a mature age. Both ex-cons, they now
attempt to live a quiet, law-abidingly private life in their remote cabin. But
they are repeatedly disrupted by visitors both friendly and hostile.
Acute in its psychology and with a subtle eye for social details, this follow-up
to Côté’s experimental documentary BESTIARY (2012) is elevated both
by the flinty but empathetic performances of its leads, and by its delicate
embrace of the metaphysical. The results are provocative and witty, but
definitely not for the squeamish.
REGISSØREN
Denis Côté (f. 1973) fra New Brunswick i Canada er
regissør og produsent. Filmene hans har vunnet flere
priser; blant annet vant VIC + FLO Alfred Bauerprisen under Berlin internasjonale filmfestival i fjor.
Han har også laget en rekke kortfilmer. Côte bor og
arbeider i Quebec.
THE DIRECTOR
Denis Côté (b. 1973 in New Brunswick in Canada)
works as a director and producer, and lives in Quebec. He has made an impressive number of shorts,
documentaries and fiction features. VIC + FLO was
awarded the Alfred Bauer Bauer prize for innovation
at last year's Berlinale.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2005 LES ÉTATS NORDIQUES / DRIFTING STATES
2007 NOS VIES PRIVÉES / OUR PRIVATE LIVES
2008 ELLE VEUT LE CHAOS /
ALL THAT SHE WANTS
2009 CARCASSES (DOC)
2010 CURLING
2012 BESTIAIRE / BESTIARY (DOC)
71
72
HORISONTER HORIZONS
HORISONTER HORIZONS
WHAT THEY DON’T TALK ABOUT WHEN THEY TALK ABOUT LOVE
THE WIND RISES
INDONESIA 2013 DIRECTOR: Mouly Surya SCREENPLAY: Mouly Surya CINEMATOGRAPHY: Yunus Pasolang CAST: Nicholas Saputra, Ayushita
Nugraha, Anggun Priambodo, Karina Salim, Lupita Jennifer RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Rama Adi, Tia Hasibuan, Faizan Zidni
SOURCE: M-Appeal World Sales
JAPAN 2013 DIRECTOR: Hayao Miyazaki SCREENPLAY: Hayao Miyazaki CINEMATOGRAPHY: CAST: Hideako Anno, Jun Kunimura, Miori
Takimoto, Masahiko Nishimura, Hidetoshi Nishijima, Shinobu Otake RUNNING TIME: 2h 6m PRODUCER: Toshio Suzuki SOURCE: Arthaus
Når blinde forelsker seg, kan det nødvendigvis ikke være snakk om kjærlighet
ved første blikk. Om de dermed har mer livlig fantasi enn oss andre, vites ikke,
men dét er uansett premisset for denne særegne indonesiske spillefilmen.
Fra skaperen av verdenskjente Studio Ghibli i Japan kommer en ny, spennende animasjonsfilm for barn og voksne, basert på virkelige hendelser og
personer. Den handler om Jiro, som har én stor drøm: å kunne fly. Han er for
nærsynt til å bli pilot, men blir i stedet en av Japans ledende flyingeniører.
Filmen følger Jiro gjennom mellomkrigstida, som er luftfartens barndom,
men også en turbulent fase i Japans historie. Landet må takle jordskjelvet
i Kanto i 1923, en voldsom tuberkulose-epidemi, økonomisk katastrofe og
trusselen om en ny verdenskrig. Midt oppe i alt dette treffer Jiro den vakre
Nahoko og forelsker seg.
YANG TIDAK DIBICARAKAN KETIKA MEMBICARAKAN CINTA
Den handler om elever ved en spesialskole for blinde og svaksynte, og følger
særlig et trekløver av unge jenter – som bruker mye av fritida ved radioen.
Diana er forelsket i en av guttene på skolen, og kjøper en spesiell parfyme
for å gjøre inntrykk på ham. Maya drømmer om å bli skuespiller, mens Fitri
dater en slags heksedoktor som hun møter ved svømmebassenget i skolens
bakgård. WHAT THEY DONT TALK ABOUT... er en vakker og morsom
film om annerledes kjærlighet, og skaper et helt egen univers du får lyst til å
dykke inn i.
Everyday sounds, smells and sensations take on a completely different
meaning in this love story about young people in a school for the visually
impaired. These girls and boys, all played by blind actors, have dreams and
fall in love just like everyone else. To attract the attention of the boy she is in
love with, Diana buys a bottle of her favorite perfume. Maya wants to be an
actress, despite her disability, while Fitri writes letters to a Ghost Doctor (at
least that's what he says he is) and arranges secret meetings with him by the
swimming pool in the backyard.
They say that people who can't see will develop a more lively imagination.
Maybe this is why the film is so imaginative, full of playful dialogue, creative
camera work and sequences that are both puzzling and fascinating.
REGISSØREN
Mouly Surya (f. 1980) er ansett som en av Indonesias
mest lovende unge filmskapere. Hun holder til i
Jakarta, hvor hun også underviser i film, men studerte selv i Australia, blant annet ved Bond University
i Queensland. WHAT THEY DON’T TALK ABOUT... er
hennes andre helaftens spillefilm.
THE DIRECTOR
Mouly Surya (b. 1980) is based in Jakarta, and is
considered one of the most promising filmmakers in
Indonesia. She has studied film at Bond University
in Queensland, and teaches a directing class in
Jakarta. WHAT THEY DON';T TALK ABOUT... is her
second feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2008 FIKSI / FICTION
KAZE TACHINU
Regissør Hayao Miyazaki beviser nok en gang at han kan kunsten: THE
WIND RISES er blitt en fengslende fortelling om kjærlighet og overlevelse i
prøvelsens tid.
From the inventors of the world famous Studio Ghibli comes another captivating animation drama inspired by true events. Jiro dreams of flying and
designing beautiful airplanes. Nearsighted from a young age and thus unable
to become a pilot, Jiro is hired by a big Japanese company and soon becomes
one of the world's best aircraft engineers. THE WIND RISES tells his story,
and takes us through key historical events that affected the course of his
life: the great Kanto earthquake of 1923, the ensuing Great Depression and
serious tuberculosis epidemic, and Japan's plunge into another war. When
Jiro meets and falls in love with Nahoko, their love is soon put to the test by
the turmoil that surrounds them.
With THE WIND RISES, director Hayao Miyazaki has created an epic tale
about love, perserverance, and the challenges of making choices in a turbulent world.
REGISSØREN
Hayao Miyazaki (f. 1941 i Tokyo) er blitt verdensog norgeskjent gjennom animasjonsstudioet Ghibli,
som han var med å starte i 1985. Han har vunnet
flere priser for sine filmer, blant annet Gullbjørnen i
Berlin og Oscar for CHIHIRO OG HEKSENE, som var
avslutningsfilm på TIFF i 2003.
THE DIRECTOR
Animator Hayao Miyazaki (b. 1941 in Tokyo)
co-founded the Studio Ghibli in 1985 and has since
directed nine animation films that have gained attention world wide. His SPIRITED AWAY won the Golden
Bear in Berlin and an Academy Award (Best Foreign
Language Film) in 2002.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1986 LAPUTA HIMMELSLOTTET /
CASTLE IN THE SKY
1988 MIN NABO TOTORO /
MY NEIGHBOUR TOTORO
1989 KIKIS BUDSERVICE / DELIVERY SERVICE
(TIFF 2007)
2001 CHIHIRO OG HEKSENE / SPIRITED AWAY
(TIFF 2003)
2004 DET LEVENDE SLOTTET /
HOWL’S MOVING CASTLE
2008 PONYO PÅ KLIPPEN VED HAVET / PONYO
73
74
75
HORISONTER HORIZONS
ÅTERTRÄFFEN
Horisont øst
THE REUNION
SWEDEN 2013 DIRECTOR: Anna Odell SCREENPLAY: Anna Odell CINEMATOGRAPHY: Ragna Jorming CAST: Anna Odell, Anders Berg, Robert
Fransson, Sandra Andreis, Rikard Svensson, Niklas Engdahl, Sanna Krepper RUNNING TIME: 1h 29m PRODUCER: Mathilde Dedye SOURCE: SFI
HORIZON EAST
I dette programmet ser Tromsø Internasjonale Filmfestival mot øst, og presenterer spennende, gode og viktige filmer som ikke ellers er å se på norsk
kino. Veien til grensa er kortere i nord, og helt siden festivalstarten i 1991 –
da viste vi en håndfull offisielt produserte sovjetiske filmer – har TIFF fulgt
utviklingen i nabolandene. Siden 2002 har Horisont øst vært TIFFs faste
program for nye spillefilmer fra nordøst, med særlig vekt på Russland,
Finland og de baltiske landene. Programmet er et resultat av de sterke
båndene mellom Tromsø og våre naboland, og et uttrykk for vårt ønske om
å styrke disse båndene.
In the spirit of the historically close ties between Tromsø and our neighbors
in the East, Tromsø International Film Festival aims to promote cultural
exchange between our countries by presenting provocative and important
films from the northeast. Starting with a selection of officially produced
Soviet films at the very first TIFF edition in 1991, we have continued to
screen a variety of titles from the region. Since 2002, Horizon East has been
a regular sidebar. It is now devoted to new feature films from the northeast,
especially Russia, the Baltic Region and Finland.
20 års-jubileum for klassen fra barne- og ungdomsskolen. God stemning,
klemming og begeistrede utrop. Anna reiser seg under middagen. Hun
forteller en noe annen historie om den «lykkelige tiden»: ni år med mobbing
og utestenging. Den gamle klassen reagerer med sympati, men når Anna
forsetter å avbryte den glade mimringen vokser irritasjonen.
Regissør Anna Odell er også performancekunstner og opptatt av ubehag og
tabuer, i dette tilfellet offerets konfrontasjon. I filmen iscenesetter hun seg
selv i en situasjon som (kanskje) aldri har funnet sted, og tar deretter eksperimentet inn i den «virkelige» verden. Debatten rundt Karl Ove Knausgårds
Min Kamp viste hvor problematisk det kan være når kunst har tette bånd til
virkeligheten, og ÅTERTRÄFFEN kan ses som del av en slik tendens i kunst
og litteratur. Men uansett hva slags forhold filmen har til virkeligheten, har
den et tema alle kan kjenne seg igjen i og ta stilling til.
A class reunion is held, twenty years after the end of secondary school.
Everybody is there, dressed up for a nice evening of catching up with old
friends. Anna arrives late and seems nervous. At dinner she gives a speech.
Not to celebrate, but to confront everyone with the bullying and exclusion
she suffered at school. Although some are sympathetic at first, the sentiment
turns as Anna's confrontation continues.
THE REUNION boldly explores the uncomfortable topic of social exclusion
and the restraints of social settings. Director and performance artist Anna
Odell has chosen a seemingly autobiographical and very much subjective
approach. She has succeeded in crafting an artistically challenging and innovative film that speaks to all of us.
REGISSØREN
Anna Odell (f. 1973) er en svensk kunstner. Hun er
kjent for kunstprosjektet Okänd, kvinna 2009349701 (2009), der hun spilte psykotisk og suicidal
på en bro i Stockholm og ble lagt inn på psykiatrisk akuttmottak – for å belyse maktstrukturene i
helsevesenet. ÅTERTRÄFFEN er hennes debut som
filmregissør.
THE DIRECTOR
Anna Odell (b. 1973) is a Swedish artist. She is best
known for her art project Unknown woman 2009349701, in which she acted as both psychotic and
suicidal, and was admitted to a psychiatric hospital,
in order to address power structures within health
care services. THE REUNION is her first feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2013 ÅTERTRÄFFEN / THE REUNION
76
HORISONT ØST HORIZON EAST
HORISONT ØST HORIZON EAST
AUGUST FOOLS
CELESTIAL WIVES OF THE MEADOW MARI
CZECH REPUBLIC, FINLAND, NORWAY 2013 DIRECTOR: Taru Mäkelä SCREENPLAY: Raija Talvio CINEMATOGRAPHY: Jouko Seppälä
CAST: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Elena Leeve, Kryštof Hádek, Laura Birn, Esko Salminen RUNNING TIME: 1h 48m PRODUCER: Markku Flink,
Knut Skoglund, Michal Kollar, Viktor Taus SOURCE: Kinosto
RUSSIA 2012 DIRECTOR: Alexey Fedorchenko SCREENPLAY: Denis Osokin CINEMATOGRAPHY: Shandor Berkesji CAST: Olga Degtyarova, Julia
Aug, Jana Esipovitsj, Vasilij Domratsjev, Daria Ekamasova, Olga Dobrina RUNNING TIME: 1h 46m PRODUCER: Aleksej Fedortsjenko, Dimitri Vorobyjev
SOURCE: Antipode Sales
AUGUST FOOLS er en romantisk komedie lagt til Helsinki i 1962, med den
kalde krigen som bakteppe. Elsa, en klarsynt, middelaldrende hattemaker,
har full kontroll over livet sitt og holder nøye øye med niesen Minni som
også er hennes butikkassistent. En dag dukker Jan opp, mannen Elsa en
gang elsket. Han forsvant for over tjue år siden og har ikke gitt lyd fra seg,
men kommer skridende inn døren i hattebutikken. Jan er jazzmusiker fra
Tsjekkoslovakia og besøker byen i forbindelse med en internasjonal ungdomsfestival.
«The Meadow Mari» eller eng-mariene er en finsk-ugrisk folkegruppe bosatt
langs Volga i Russland. Regissør Aleksej Fedortsjenko har tidligere laget den
nydelige spillefilmen SILENT SOULS (TIFF 2011) om mariene – nå skifter
han gir. Hans nyeste film er en burlesk dramakomedie inspirert av folklore,
sagn og eventyr. I 23 korte og lange episoder møter vi marikvinner, alle med
navn som starter med O. De prøver alle å løse sine seksuelle problemer, og
tyr til alt fra kjerringråd, påkallelse av guder og zombier eller enda mer okkulte ritualer. Iblant blir utfallet bare hysterisk morsomt, andre ganger sårt
og tankevekkende.
MIELETÖN ELOKUU
Elsa vil egentlig ikke forholde seg verken til Jan eller festivalen, som kommunistene har arrangert for å tiltrekke seg unge finner. Men Jan er sjarmerende, og i varme augustdager står Elsa etter hvert midt oppe i internasjonale
forviklinger – og i sitt livs dilemma.
Middle-aged Elsa is a part-time clairvoyant and runs a small hat-shop in the
heart of Helsinki, in the year 1962. She has total control of her life, until Jan,
the man she loved 20 years ago and lost, suddenly reappears. He is in town
to perform at a festival with his Czech dance orchestra. Initially, Elsa wants
to stay away from Jan – and especially from the Festival, which for her is a
disguised communist attempt to brainwash the good, unsuspecting citizens
of Finland.
But Jan is persistent, persuasive, and charming. The intoxicating blend of
hot August nights, music, dance and the ice-cold political paranoia of the
Age of the Iron Curtain, form the circumstances under which Elsa has to
make her final choice.
NEBESNYE ZHENY LUGOVYKH MARI
REGISSØREN
Taru Mäkelä (f. 1959) er en finsk regissør fra
Tampere som har laget kortfilm, spillefilm og dokumentarer, blant annet flere komedier med elementer
av samfunnssatire. Hennes første helaftens spillefilm
LITTLE NURSE kom i 1999, mens THE STORAGE ble
en hit på finske kinoer i 2012.
THE DIRECTOR
Taru Mäkelä (b. 1959) is a director from Tampere,
Finland. She has directed several comedies with elements of social satire. Her first feature film LITTLE
NURSE premiered in 1999. THE STORAGE was a box
office hit in Finland in 2012.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1995 LOTAT (DOC)
1999 PIKKUSISAR / LITTLE NURSE
2000 KLASSIKKO / THE CLASSIC (SHORT)
2007 SAALIS / THE CATCH (DOC)
2011 VARASTO / THE STORAGE
2013 VIRU - TARINOITA HOTELLISTA (DOC)
CELESTIAL WIVES OF THE MEADOW MARI er en absurd og leken film
om kraften i menneskelig seksualitet. Den er utvilsomt veldig underholdende, men flere av kvinneportrettene har en mørkere undertone som kan vekke
gjenkjennelse og ikke minst sympati.
Who are the Meadow Mari? They are a Finno-Ugric ethnic group in western Russia, also featured in Alexey Fedorchenko's previous feature film,
the beautiful and elegiac SILENT SOULS (TIFF 2011). His latest film is
comprised of twenty-three vignettes centering on the lives of Mari women whose names all start with the letter O. Each story takes an endearing
approach to love and sexuality within Mari culture – the women use all sorts
of tricks (including rituals, mushrooms, the help of Gods, spirits, zombies or
magical thinking) to have it their way.
CELESTIAL WIVES OF THE MEADOW MARI is an absurd, playful
and highly entertaining fable about the power of human sexuality. Yet the
desperation of many of the female protagonists make them worthy of our
identification and sympathy.
REGISSØREN
Aleksej Fedortsjenko (f. 1966) er en russisk regissør,
manusforfatter og produsent fra Jekaterinburg. Han
har utdannelse innen økonomi, samt fra den statlige
russiske filmskolen VGIK. Som produsent har han
blant annet vært knyttet til dokumentarfilmstudiet
Sverdlovsk. Han har laget spillefilm og flere korte og
lengre dokumentarfilmer.
THE DIRECTOR
Alexey Fedorchenko (b. 1966) is a director, screenwriter and producer from Yekaterinburg in Russia.
He has a degree in economics and studied dramaturgy at the state Russian film school VGIK. He worked
as a production manager at Sverdlovsk Studios, and
has made several short documentaries in addition to
feature films.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2002 DAVID (SHORT, DOC)
2003 DETI BELOI MOGILYI /
CHILDREN OF THE WHITE GRAVE
(SHORT, DOC)
2005 PERVYE NA LUNE / FIRST ON THE MOON (DOC)
2006 SHOSHO (DOC)
2007 ZHELEZNAYA DOROGA / THE RAILWAY (DOC)
2010 SPURVENE / SILENT SOULS
77
78
HORISONT ØST HORIZON EAST
79
THE GEOGRAPHER DRANK HIS GLOBE AWAY
GEOGRAF GLOBUS PROPIL
RUSSIA 2013 DIRECTOR: Aleksandr Veledinsky SCREENPLAY: Alexander Veledinsky, Rauf Kubayev, Valery Todorovsky
CINEMATOGRAPHY: Vladimir Bashta CAST: Konstantin Khabensky, Elena Lyadova, Anna Ukolova, Evgenia Khirivskaya, Alexander Robak,
Agrippina Steklova RUNNING TIME: 2h PRODUCER: Vadim Goryainov, Leonid Lebedev, Valery Todorovsky SOURCE: Antipode Sales
Den alkoholiserte geologen Victor (Konstantin Khabenskij) er desperat etter
arbeid, og greier å skaffe seg jobb som geografilærer. Han kan ingenting om
geografi eller uregjerlige tenåringer, hans kone elsker ham ikke og elevene
driver ham til vanvidd. De eneste lyspunktene i Victors liv er alkohol, galgenhumor og sporadiske forsøk på å komme i kontakt med andre kvinner.
For å komme seg unna den grå, traurige hverdagen i den russiske hjembyen
Perm tar han med noen av elevene på raftingtur til Uralfjellene – men naturen er heller ikke nådig med Victor.
REGISSØREN
Aleksandr Veledinskij (f. 1959) er oppvokst i
Russland, og har studert ved den statlige russiske
filmskolen VGIK. Eksamensfilmen JUST THE TWO
OF US var med i Un Certain Regard-programmet
under Cannesfestivalen i 2001. Veledinskij er også
medforfatter av den populære russiske TV-serien
BRIGADA.
THE GEOGRAPHER DRANK HIS GLOBE AWAY er en bekmørk historie
fortalt med humor og nydelig foto. Konstantin Khabenskijs glitrende innsats
i hovedrollen gjør det mulig å bli glad i Victor, selv om han tilsynelatende
bare er en forsoffen, håpløs middelaldrende mann.
THE DIRECTOR
Aleksandr Veledinsky (b. 1959) is a Russian director.
He is a graduate of the state film school VGIK and
his diploma film JUST THE TWO OF US participated
in the Un Certain Regard section of the Cannes International Film Festival in 2001. He has co-authored
the popular Russian TV-show BRIGADA.
The alcoholic and unemployed geologist Victor (Konstantin Khabensky)
manages to talk his way into working as a geography teacher, even though
he knows nothing about geography nor about teaching unruly teenagers. His
wife has no love for him and the students drive him up the wall. The only
highlights of his existence are alcohol, black humor and infrequent attempts
at seeking comfort from other women. In order to temporarily escape the
dull, grueling life in his Russian home town Perm, he takes a few of the
students river rafting in the Ural Mountains – but even nature has it in for
poor Victor.
THE GEOGRAPHER DRANK HIS GLOBE AWAY is a bleak story, told with
humor, mesmerizing cinematography and an engrossing performance by
Konstantin Khabensky. He manages to portray Victor as a lovable character,
even if he at first seems like nothing more than a hopeless, drunk, middleaged man.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2001 JUST THE TWO OF US (SHORT)
2004 RUSSKOE / RUSSIAN
2006 ZHIVOY / ALIVE
80
HORISONT ØST HORIZON EAST
HORISONT ØST HORIZON EAST
IN BLOOM
JUDAS
FRANCE, GEORGIA, GERMANY 2013 DIRECTOR: Nana Ekvtimishvili, Simon Gross SCREENPLAY: Nana Ekvtimishvili CINEMATOGRAPHY: Oleg
Mutu CAST: Lika Babluani, Mariam Bokeria, Zurab Gogaladze, Data Zakareishvili RUNNING TIME: 1h 42m PRODUCER: Simon Gross, Marc Wächter,
Guillaume de Seille SOURCE: Memento Films
RUSSIA 2013 DIRECTOR: Andrey Bogatyrev SCREENPLAY: Vsevolod Benigsen CINEMATOGRAPHY: Dmitry Maltsev
CAST: Aleksey Shevchenkov, Andrey Barilo, Sergey Frolov, Vadim Vakovlev, Ivan Dobronravov, Olga Stashkevich RUNNING TIME: 1h 48m
PRODUCER: Tatyana Voronetskaya SOURCE: Reflexion Films
Eka og Natia er to 14 år gamle venninner fra Tbilisi, hovedstaden i Georgia.
Året er 1992, og georgierne kan feire at landet nettopp er blitt selvstendig fra
Sovjetunionen. Begivenheten setter rammen for handlingen i IN BLOOM, en
fortelling inspirert av regissør Nana Ekvtimisjvilis egen barndom. Men Eka
og Natia har andre ting å tenke på enn politikk. Ekas far sitter i fengsel, uten
at hun helt vet hvorfor. Natia, som er mer utadvendt, blir brudekidnappet av
kjæresten sin – en tradisjon hvor mannen kidnapper kvinnen han ønsker å
gifte seg med, gjerne ved hjelp av hennes familie.
REGISSØRENE
Nana Ekvtimisjvili (f. 1978) fra Georgia har studert
manus og dramaturgi ved The University of Film and
Television «Konrad Wolf» i Potsdam.
Hvem var egentlig Judas, mannen som i vår kultur er selve symbolet på en
forræder? Andrej Bogatyrevs film prøver å nyansere bildet av Judas, som
framstilles som en fattig og skitten tyv – og en outsider blant disiplene. Han
er tenkende og filosofisk, og hevder selv at han alene har forstått Jesu budskap. Filmen antyder også at motivasjonen bak det berømte sviket slett ikke
var tretti usle sølvpenger. Forsto Judas noe de andre ikke skjønte?
Til tross for voldelige og høylytte familiekonflikter er IN BLOOM en lavmælt film, med vakkert foto og gode skuespillerprestasjoner. Lika Babluani
er gnistrende som den innesluttede og alvorlige Eka, som i Natias bryllup
helt overraskende blomster i en ekspressiv dans – skutt i en eneste lang
tagning.
IN BLOOM er valgt ut som Georgias kandidat til
Oscar-nominasjonen for beste ikke-engelskspråklige
film.
GRZELI NATELI DGEEBI
Eka and Natia are two 14 year-old friends living in the Georgian capital
Tbilisi in 1992. The country has recently declared its independence from the
Soviet Union, but Eka and Natia have other things to worry about. Eka's father
is imprisoned, but she does not know exactly why. Her more vivacious friend
Natia is bride-kidnapped by her boyfriend – a traditional practice in which a
man kidnaps the woman he wants to marry, often assisted by her family.
IN BLOOM is loosely based on director Nana Ekvtimishvili's own childhood.
In spite of several disturbing and violent scenes, it is a quiet film, beautifully
shot and with great performances. The shy and serious Eka, played by Lika
Babluani, is the most astounding, especially in an expressive dance scene at
Natia's wedding where she blooms on the dance floor – all shot in a single take.
IUDA
Simon Gross fra Tyskland har studert regi i
München. Han har tidligere regissert spillefilmen
FATA MORGANA (2007) og flere kortfilmer.
THE DIRECTORS
Nana Ekvtimisjvili (b. 1978) from Georgia studied
screenwriting and drama at the «Konrad Wolf»
University of Film and Television in Potsdam.
Simon Gross from Germany studied directing at a
film school in Munich. He has previously directed
the feature film FATA MORGANA (2007) and several
short films.
IN BLOOM is Georgia's Academy Award submission
in the Best Foreign Language Film category.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION)
2013 GRZELI NATELI DGEEBI / IN BLOOM
Vi følger disiplene i episoder, fra Judas' første møte med Jesus til hans siste,
og det som virkelig løfter filmen er hovedrolleinnehaver Sjevtsjenkov, som
spiller Judas med glødende intensitet. Filmen spilles på russisk, men er likevel en periodefilm, med sandaler, kjortler og steinete landskap. JUDAS er en
imponerende iscenesatt universell fabel om svik og erkjennelse.
Bogatyrev's film serves us a nuanced image of Judas, the very incarnation
of a traitor. Here, he is a filthy thief and obviously an outsider among the
disciples, but also a man of reflection and curiosity who claims to be the only
one to have really understood Jesus' message. As for the famous betrayal, the
film suggests that Judas' motivation was something more than just thirty
silver coins. Perhaps he knew something about Jesus that the others didn't
know?
Shevchenkov plays Judas with powerful intensity. We follow the disciples
in episodes, from Judas' first meeting with Jesus to his last. JUDAS is a
full-fledged period piece, complete with robes, sandals, grit and dust, but
acted by Russians in their native language. It is as much a universal fable of
betrayal as an historical adaptation of a biblical story.
REGISSØREN
Andrej Bogatyrev (f. 1985) er en russisk regissør,
uteksaminert fra den statlige russiske filmskolen
VGIK i 2005. Etter å ha jobbet noen år med fjernsynsdokumentarer regisserte han sin første spillefilm, BAGI (2011). Den ble vist ved en rekke festivaler
verden over.
THE DIRECTOR
Andrey Bogatyrev (b. 1985) is a Russian director. He
graduated from the Russian state film school VGIK in
2005. His directorial debut feature BAGI (2011) was
screened at many festivals.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2011 BAGI
81
83
Focus: Basket
KEEP IT REAL
Everything you ever wanted to know about street basketball, sneakers,
and the globalization of pop culture in five fantastic films
Fra Violet Roads «Down in the City». Regi: Viktor Enoksen. Foto: Rein Film AS
VIOLET ROAD
CYANEED
HEKLA STÅLSTRENGA
ELLE MÁRJÁ EIRA
ELINE THORP
WWW.NNPLUSS.NO
PREMIEREFEST
RADISSON BLU, TORSDAG 16. JANUAR KL. 19.00
• Korte konserter med artistene som har deltatt i prosjektet
• For billettkjøp, se www.tiff.no
TAR DEG VIDERE
Pick-up basketball: You just pick up the ball and play. Also known as
streetball or playground basketball, because it is played on outdoor courts.
Spontaneous. No formal organization. No referee. If this sounds like potential chaos, it’s not. If FOCUS: BASKET sounds like a program about sports
on film, take another look. No films about struggling to make the NBA, no
explicit moral lessons. The films in this program are about informal social
structures, about lifestyles, communication, about popular culture and contemporary history, told and shown by the people living it.
DOIN’ IT IN THE PARK: PICK-UP BASKETBALL NYC (2012) is the
starting point for an unexpectedly entertaining journey. We move into the
world of street basketball, generally considered the purest form of the game,
as it is played on the playgrounds and street courts of today’s New York. ON
HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF RUCKER PARK
(2000) delves into the social significance of street basketball. In the volatile
inner city of New York in the Seventies, plagued by violence and racial tension, Rucker Park Playground in Harlem was the safest place to be for people
of all colors. They were there to play and watch basketball. This film is all
about the style and the talent, the show, the flash, in what was then known
as the ghetto. WILD STYLE (1983), set in the South Bronx, portrays a different kind of street culture, unquestionably subversive at the time, but now
co-opted into the mainstream. The film touches base with the four pillars
of hip-hop – MC’ing, DJ’ing, breaking, graffiti – and revels in them. Despite
its fictional premise (it tells of the trials and tribulations of a young graffiti
writer), this film is more like a time capsule, and is widely acknowledged as
the defining film of the period.
Meanwhile, there are the shoes. JUST FOR KICKS (2005) looks at the evolution of sneaker culture from the streets and basketball courts of Harlem to
every corner of the world. The relationship between sneakers, hip-hop and
the corporate game is exuberantly unwrapped and cheerfully examined by
street-smart shoe fans, by surprised shoe companies, by savvy salesmen, and
last but not least, by obsessive collectors with thousands of pairs of kicks in
storage.
At first glance, SALAAM DUNK (2011) would appear to be a 90 degree detour from the theme of street basketball and urban style. Iraq post-Saddam
is however perhaps not unlike Harlem in the Seventies: an unstable sociopolitical environment, dangerous - yet potent with possibilities. At the
American University in Sulaimani, Northern Iraq, young women get the
opportunity to play sports publicly – that is, they play basketball. Young female students (Iraqis and Kurds) with diverse religious orientations (Sunnis,
Shiites, Christians) find common ground in the love of basketball, which
proves to be a transcendent force.
All of this goes to show that you don’t have to be a hip-hopper to dig basketball, or to appreciate the power of film to describe and interpret the world
we live in.
84
FOKUS: BASKET FOCUS: BASKET
FOKUS: BASKET FOCUS: BASKET
DOIN’ IT IN THE PARK
JUST FOR KICKS
FRANCE, USA 2012 DIRECTOR: Kevin Couliau, Robert «Bobbito» Garcia SCREENPLAY: Robert «Bobbito» Garcia
CINEMATOGRAPHY: Kevin Couliau RUNNING TIME: 1h 25m PRODUCER: Kevin Couliau, Robert «Bobbito» Garcia
SOURCE: Goldcrest Films International
USA 2005 DIRECTOR: Lisa Leone, Thibaut de Longeville SCREENPLAY: Come Chantrel, Thibaut de Longeville CINEMATOGRAPHY: Lisa Leone
RUNNING TIME: 1h 5m PRODUCER: Alex Stapleton SOURCE: 360 Creative
I pick-up-basketballens beintøffe verden må du være knallgod, ha det i
kjeften, og kunne de uskrevne reglene for i det hele tatt å komme på banen.
Ingen steder er spillet tøffere og med flere lokale varianter enn på New
Yorks over 800 utendørsbaner. I DOIN’ IT IN THE PARK (med undertittelen PICK-UP BASKETBALL, NEW YORK CITY) får vi se alle slags spillere
utfolde seg, i en blanding av lek og alvor. Til filmskaperne forteller de om hva
sporten har betydd for lokalmiljøet og for dem personlig.
Hvordan ble Michael Jordans basketsko verdens mest solgte skomodell? Og
hvorfor får artister som Jay-Z og 50 Cent millioner av kroner fra skoprodusenter for å fronte nettopp deres produkter? JUST FOR KICKS er en film
om hvordan joggesko eller sneakers ble et av hip hop- og gatekulturens
viktigste stilsymboler. Den tar oss med tilbake dit det startet: i New Yorks
hip hop-miljø på 1970-tallet. Vi møter rapperne i RUN DMC som på 80-tallet
fikk «alle» til å bruke Adidas-sko uten lisser, og som var pionerer i å fronte
sportsmerker.
Både basketentusiaster og uinnvidde vil få et kick av filmens spektakulære
finter, hopp og dunking – og av dokumentaristenes åpenbare lidenskap for
sporten. Og bli sittende under rulleteksten: Filmskaperne syklet til over 180
baner for å dokumentere byens basketliv, og til slutt spiller de one-on-one på
noen av byens mest sagnomsuste baner.
If you want to make it in pick-up basketball, you need skill, a big mouth and
extensive knowledge of the unwritten rules of the game. This is especially
true in New York's more than eight hundred outdoor basketball courts.
DOIN' IT IN THE PARK (PICK-UP BASKETBALL, NEW YORK CITY)
features old legends, hardened criminals, pickup players-come-professionals
and the young kids who play the courts today. It is a testament to the importance of these courts for New York communities.
Both basketball connoisseurs and neophytes will get a kick from the raw,
but elegant muscle work on display here. This documentary also offers an
insight into New York that few are privy to. Don't miss the post-credit sequence: The directors cycled around the city to make the film, and here they
finally get to play one-on-one on some of the most famous outdoor basketball
courts of all time.
REGISSØRENE
Kevin Couliau (f. 1981) er en fransk fotograf og basketballentusiast som har gjort flere fotoutstillinger
fra basketmiljøer. Han driver foto- og basketbloggen
Asphalt Chronicles.
Robert «Bobbito» Garcia (f. 1966) fra Puerto Rico
er en kjent pick-upspiller i New York, og har spilt
profesjonelt i Puerto Rico og Danmark. Han jobber
som DJ og skribent.
THE DIRECTORS
Kevin Couliau (b. 1981) is a French photographer
and basketball enthusiast. He has done several
exhibitions from basketball communities, and runs
the blog Asphalt Chronicles.
Robert “Bobbito” Garcia (b. 1966) is Puerto Rican
American, a well known New York pick-up player,
and has played professionally in Puerto Rico and
Denmark. He also works as a DJ and writer.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2012 DOIN' IT IN THE PARK
Filmen forteller energisk og levende, gjennom intervjuer med lidenskapelige sneakers-samlere og tilbakeblikk på subkulturens tilblivelse. JUST FOR
KICKS er en nostalgisk hyllest til sneakers, og en beretning om den vei fra
subkulturelt stilsymbol til global milliardindustri.
How did Michael Jordan's basketball shoes end up becoming the world's
best-selling shoe model? And how come artists such as Jay-Z and 50 Cent get
millions of dollars to promote sports shoes (of all things)? JUST FOR KICKS
tells the story of how sneakers became the symbol of coolness in hip-hop and
street culture. It takes us back to where it all began – to the New York breakdance scene of the 70s, and later, the 80s, when legendary rappers RUN DMC
made youth all over America wear Adidas sneakers without laces.
The film cuts between interviews with passionate sneakers collectors and
the story of how this culture has evolved. JUST FOR KICKS is a nostalgic
tribute to sneakers and a story about how street-fashion became a global
billion-dollar industry.
REGISSØRENE
Lisa Leone er fra USA og jobber som fotograf, filmfotograf og regissør. Hun er blant annet kjent for
sine portrettfotografier av hip hop-stjerner som
Snoop Dogg, Lauryn Hill og Mary J. Blige.
Thibaut de Longeville (f. 1974) er en fransk regissør,
forfatter og produsent. Han har også regissert
filmen AIR FORCE 1 om Nikes basketsko.
THE DIRECTORS
Lisa Leone is an American photographer, cinematographer and director. She has made a number of
photographic portrait series of famous hip-hop
artists such as Snoop Dogg, Lauryn Hill and Mary
J. Blige.
Thibaut de Longeville (b. 1974) is a French director,
writer and producer. He is director of AIR FORCE 1:
ANATOMY OF AN URBAN LEGEND.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION)
2005 JUST FOR KICKS (DOC)
85
86
FOKUS: BASKET FOCUS: BASKET
FOKUS: BASKET FOCUS: BASKET
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS
OF RUCKER PARK
SALAAM DUNK
IRAQ, USA 2011 DIRECTOR: David Fine CINEMATOGRAPHY: San Saravan CAST: RUNNING TIME: 1h 22m PRODUCER: Beau Lewis
SOURCE: Seedwell Films
USA 2000 DIRECTOR: Kern Konwiser, Kip Konwiser SCREENPLAY: Kern Konwiser, Kip Konwiser, Harold Sylvester CINEMATOGRAPHY: Henry
Adebonojo RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Kern Konwiser, Kip Konwiser SOURCE: Kern Konwiser
Dette er historien om Rucker Park i Harlem, New York, verdens viktigste
arena for utendørs basketball. Hit kommer basketstjernene fra NBA for å
spille mot lokale helter som ikke har vært skoleflinke nok til å gå veien om
college basketball til proffkarriere. Og her spilles verdens tøffeste utebasketturnering, Entertainment Basketball Classic, på skyhøyt nivå. Parken er
oppkalt etter Holcomb Rucker, en lærer og basket-entusiast som ville gi
underprivilegerte barn et alternativ til gata, og den har avfødt en mengde
prosjekter og tiltak som gir noe tilbake til bydelen den er en del av.
ON HALLOWED GROUND utforsker Rucker Parks historie og kulturelle
betydning. Dette er sportsdokumentar slik vi liker å se den, sosial bevisst og
spekket med spektakulære triks fra «de beste spillerne du aldri har hørt om».
Rucker Park in Harlem, New York, is the birthplace of street basketball, and
has remained the foremost outdoor court in the world for over fifty years. It
is where NBA stars come to play alongside unknown local heroes, many of
whom are just as skillful as those who make a living of playing basketball.
It is also the home of the most competitive streetball tournament today, the
Entertainment Basketball Classic (EBC). Originally named after Holcomb
Rucker, a man who wanted to give neighborhood kids a means to get of the
streets, the park contributes enormously to the community it is part of,
through social programs such as the “School of Skillz” initiated by basketball
legend Pee Wee Kirkland.
ON HALLOWED GROUND explores the history and culture of this landmark court. It is a fast-paced documentary packed with great athletic action
from “the best players you've never heard of”.
REGISSØRENE
Kern og Kip Konwiser er brødre, og jobber som
manusforfattere, komponister, produsenter og regissører. De har laget en rekke TV-filmer og -serier.
ON HALLOWED GROUND vant en Emmy i 2001 i
kategorien «fremragende sportsdokumentar».
Første sesong tapte de alt. Nå er de på banen for å vinne. Jentene vi møter
i SALAAM DUNK spiller på basketlaget til American University of Iraq i
Suleimania i Nord-Irak. Det er fortsatt uvanlig at jenter i Irak får drive med
idrett, og for bare to år siden hadde disse jentene knapt nok tatt i en basketball. De er sjarmerende klønete basketspillere, men føler for første gang at de
har «sin egen greie».
THE DIRECTORS
Kern and Kip Konwiser are brothers, and work as
screenwriters, composers, producers and directors,
mostly for television. They both graduated from University of South California. ON HALLOWED GROUND
won them an Emmy Award in 2001 for Outstanding
Sports Documentary.
Om jentene er i gledesrus på banen, må de likevel takle det å være ung i et
krigsherjet land, med sorg over tapte familiemedlemmer og venner. Men i
stedet for å være en film om krig og elendighet er SALAAM DUNK en optimistisk og varm historie om samfunnsverdien av sportskultur, og styrken
man oppnår ved å gjøre sitt beste.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2002 UNITED WE JAM (TV)
2003 UNDERGROUND POETS RAILROAD (DOC)
2004 CROSSOVER (TV DOC)
2005 WHITE SPAVE (TV SHORT)
In their first season, they lost every single game. This season they are
determined to win. The girls we meet in SALAAM DUNK play for the girls'
basketball team at the American University of Iraq in Sulaimani. It is highly
unusual for Iraqi girls to participate in sports, and many of these girls had
no experience with basketball before joining the team. What they might be
lacking in basketball skills, they make up for with infectious enthusiasm.
SALAAM DUNK gives us an intimate glimpse into an Iraq we don't see
on the news. This is not a film about war, but rather an optimistic and
heart-warming story about the value of sportsmanship and the powerful
feeling of giving it your best shot. Above all it is a film about basketball,
friendship and the pain of losing those we love.
REGISSØREN
David Fine er fra Seattle, har studert film ved
Wesleyan University, og har jobbet som blant
annet kameramann, klipper og produsent. Han er
med-grunnlegger av produksjonsselskapet Seedwell
i San Francisco. SALAAM DUNK er hans første
helaftens film.
THE DIRECTOR
David Fine was born and raised in Seattle. He studied film at the Wesleyan University, and has among
other things worked as a cameraman, editor and producer. He is co-founder of the San Francisco based
production company Seedwell. SALAAM DUNK is his
first feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2008 PILLOW JUSTICE (SHORT)
2009 PUKE IN MY MOUTH (SHORT)
2009 I’M ON A MAC (SHORT)
2010 TWEET IT (SHORT)
2010 THE NEW DORK (SHORT)
2010 MAC OR PC (SHORT)
87
88
FOKUS: BASKET FOCUS: BASKET
89
WILD STYLE
USA 1983 DIRECTOR: Charlie Ahearn SCREENPLAY: Charlie Ahearn CINEMATOGRAPHY: Clive Davidson, John Foster RUNNING TIME: 1h 22m
PRODUCER: Charlie Ahearn SOURCE: Charlie Ahearn
SIGNALS: KURDISTAN
KURDISH VOICES, KURDISH IMAGES, KURDISH STORIES.
In 2014 Norway celebrates a landmark Bicentennial. With the Constitution
of 1814, the foundation was laid for Norway’s modern democracy, and basic
human rights were ensured for all citizens. This anniversary prompts us to
consider the alternative: What is it like not to enjoy these advantages?
Kurds are the largest ethnic group in the world without a country; they are a
nation without a state. A people who perceive themselves as one, they share
a common identity including traditions, languages, cultural expressions – in
spite of the fact that national borders arbitrarily carve their homeland into
strange puzzle pieces, and the fact that nearly half of the total Kurdish population lives in communities spread out all over the world. Still, most Kurds
share the dream of a common state – the great Kurdistan – even if they
might disagree on how to reach that goal.
This selection aims to bring the stories of the Kurdish people to our festival
audience, stories of what it means to be Kurdish today, in the modern language of cinema.
Taggeren Ray Zoro blir lagt merke til av en kunstkjenner fra East Village i
New York (henholdsvis spilt av graffitikunstneren «Lee» George Quiñones
og galleri-eieren Patti Astor) som hyrer ham til å dekorere scenen før en stor
rap-konsert. Det er det enkle plottet i den upolerte spillefilmen WILD STYLE, som gir et fascinerende tidsbilde av hip-hopens barndom i New Yorks
bydeler. Dette er virkelige mennesker som lever virkelige liv. Og de spiller til
og med basketball!
REGISSØREN
Charlie Ahearn (f. 1951) er en filmskaper fra New
York som har spesialisert seg på kunstnerdokumentarer. Han er også forfatter, frilansskribent og radiovert. I forbindelse med 30-årsjubileet for filmen er
WILD STYLE igjen blitt vist på en rekke filmfestivaler
rundt om i verden.
Med WILD STYLE har regissør Charlie Ahearn klart å fange hip hop-kulturen så å si idet den blir til. Her er det graffiti, breakdance, freestyle-rap
og platesnurring, og sjeldne (konsert)opptak av folk som Fab 5 Freddy, Lady
Pink, Rock Steady Crew, The Cold Crush Brothers, Queen Lisa Lee of Zulu
Nation og Grandmaster Flash. Dette er rett og slett tidenes viktigste hip
hop-film.
THE DIRECTOR
Charlie Ahearn (b. 1951) is a New York filmmaker
specializing in artist documentaries. He is also an
author, freelance writer, and radio host. Last year,
WILD STYLE celebrated its 30th anniversary by
being screened at a number of prestigious film
festivals.
The work of tagger Ray Zoro attracts the attention of an East Village art
fancier (they are played by real life graffiti artist “Lee” George Quiñones and
real life gallery owner and artist Patti Astor respectively) who commissions
him to paint the stage for a giant rap concert. An unpolished document of the
earliest days of hip-hop in the boroughs of New York, the slight story doesn’t
detract from the authenticity. These are real people doing real things. They
even play basketball!
Director Charlie Ahearn captures the culture in its original glory, in its
formative years. WILD STYLE showcases graffiti, breaking, free-style MCing, and DJ-ing, all original and defining elements of hip-hop culture. Rare
footage and appearances by Fab 5 Freddy, Lady Pink, Rock Steady Crew,
The Cold Crush Brothers, Queen Lisa Lee of Zulu Nation, and Grandmaster
Flash. This is the most important hip-hop film ever made.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1979 THE DEADLY ART OF SURVIVAL (DOC)
2000 FEAR OF FICTION (D0C)
2013 JAMEL SHABAZZ – STREET
PHOTOGRAPHER (DOC)
Kurdish cinema has a short history. Virtually all accounts of it begin
with the YOL / THE ROAD (1982), made by Turkish Kurd Yilmaz Güney
(1937–1984). The language of the film is Turkish, and the characters are not
identified as Kurds, but the situation described is recognizably Kurdish,
and generally understood as such. At the time the film was made, Turkey’s
official policy of assimilation implied that Kurdish people were non-existent,
and Kurdish language was officially forbidden on the movie screen. Güney
submitted to these dictums, but he explored issues of Kurdish identity in
the films he wrote and directed, opening doors for, and inspiring, Kurdish
filmmakers that came after him. It would however go almost 20 years before
a feature film made in the Kurdish language appeared. A TIME FOR DRUNKEN HORSES (Iran 2000), by Iranian Kurd Bahman Ghobadi, is considered
to be the first.
Today Kurdish films can come from Iran, Iraq, Turkey, and Syria, not to
mention from the diaspora, for example France, Germany, UK, USA, Sweden, or Norway. Our selection includes films from many of these countries.
We have films by and about Kurds, as well as two films by non-Kurdish filmmakers that we consider key films in this context. We have films in Kurdish,
Turkish and English. We have documentaries and fiction films, and there is
even a film that could be called a Kurdish Western.
The Kurdish program is larger than this sidebar. Don’t miss Tari Karimi’s
poetic documentary 1001 APPLES in the competition program. Meanwhile,
off-screen, there will be an open seminar entitled “Kurdistan – is the dream
still alive?” (See page 172 in this catalogue). A panel of researchers, activists
and filmmakers will discuss this question from their respective angles.
It should come as no surprise that persecution and genocide are central
elements in films about the Kurdish people, but the cinematic artistry that is
in play here is impressive and persuasive. Perhaps the biggest surprise for all
will be how much warmth and hope that can be found in these films.
Democracy, human rights, independence. Let the celebration begin.
90
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
ALL MY MOTHERS
CROSSING THE DUST
IRAN, IRAQ 2009 DIRECTOR: Ebrahim Saeedi, Zahavi Sanjavi SCREENPLAY: Ebrahim Saeedi, Zahavi Sanjavi CINEMATOGRAPHY: Ebrahim Saeedi
RUNNING TIME: 1h PRODUCER: Abbas Ghazali SOURCE: Mitos Film
FRANCE, IRAQ 2006 DIRECTOR: Shawkat Amin Korki SCREENPLAY: Shawkat Amin Korki CINEMATOGRAPHY: Turaj Aslani
CAST: Adil Abdolrahman, Ayam Akram, Hossein Hasan, Ahlam Najad, Aba Rash RUNNING TIME: 1h 13m PRODUCER: Hasan Ali,
Nechirvan Argoshi, Turaj Aslani, Shawkat Amin Korki SOURCE: Mitos Film
De kurdiske kvinnene vi møter i ALL MY MOTHERS blir ikke presentert
med alder og sivil status, men med antallet nære de har mistet. Iraks angrep
på landets kurdere, blant annet den såkalte Anfal-kampanjen på 1980-tallet,
tok mange liv. Hele landsbyer ble lagt i grus, og i mange av dem er kvinnene
alene tilbake: enker som savner sine menn, unge jenter som sørger over sine
brødre og fedre og vet at de trolig aldri vil finne noen å gifte seg med.
REGISSØRENE
Ebrahim Saeedi (f. 1965) er en regissør, klipper og
fotograf fra iransk Kurdistan. Han tok filmutdaning
ved Universitetet for kunststudier (Honar) i Teheran.
I tillegg til ALL MY MOTHERS har han laget en rekke
kortfilmer samt spillefilmen MANDOO (2010).
Gjennom sterke arkivklipp og øyenvitneskildringer gir denne nydelig
fotograferte dokumentaren et usminket bilde av krigføringen mot Iraks
kurdere og konsekvensene den har fått for dagens kurdiske samfunn. ALL
MY MOTHERS er en skildring av sorg og fravær, men også av håp, trøst og
sterk livsvilje.
Zahavi Sanjavi (f. 1967) er en regissør og manusforfatter fra irakisk Kurdistan, utdannet ved den
statlige russiske filmskolen VGIK. Han har blant
annet laget kortfilmen SNUR (2005)
I gledesrus kjører de to kurdiske frihetskjemperne Azad og Rashid gjennom
Iraks ørken. Året er 2003, amerikanerne har invadert Irak og statuer av Saddam Hussein rives ned på alle kanter. Men feststemninga tar brått slutt da
de nesten kjører på en gutt som står i veikanten og gråter. Azad blir oppsatt
på å finne ut hvor gutten hører hjemme, mens Rashid knapt klarer å sitte i
samme bil med en liten araberunge – som til alt overmål bærer diktatorens
navn. Det viser seg at det er vanskelig å finne noen som vil ta på seg ansvaret
for gutten.
HAMEY-E MADARAN-E MAN
The Kurdish women in ALL MY MOTHERS are not introduced by their age
or position, but rather by the number of people they have lost. The attacks
by the Iraqi government against the Kurds of Iraq, such as the so-called
Operation Anfal (“spoils of war”) in the late 1980s, destroyed many Kurdish
villages and took many lives. This documentary combines women's eyewitness accounts with very dramatic archival footage to tell about the warfare
and its consequences. An old wrinkled woman tells us how she lost 30 who
were dear to her in one attack. Younger girls miss their fathers and brothers,
and realize that their chances of marrying are slight, as hardly any young
men are left in the village.
Beautifully filmed, ALL MY MOTHERS conveys an atmosphere of sorrow
and absence, but also of hope, mutual comfort and the will to carry on.
PARINAWA LA GHOBAR
THE DIRECTORS
Ebrahim Saeedi (b. 1965) is a director, editor and
photographer from Iranian Kurdistan. He studied film
at the Art University Honar in Tehran. In addition
to ALL MY MOTHERS, he has directed a number of
short films, as well as the fiction feature MANDOO
(2010).
Zahavi Sanjavi (b. 1967) is a director and screenwriter from Iraqi Kurdistan. He studied at the state
Russian film school VGIK and has directed the short
film SNUR (2005).
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2009 HAMEY-E MADARAN-E MAN /
ALL MY MOTHERS
Rett fram og med små fakter forteller roadmovien CROSSING THE DUST
om forholdet mellom det bortkomne barnet og mennene som finner ham.
Med et Irak hvor befolkningen har blitt påført store sår under tiår med
tyranni som bakteppe, blir historien et gripende og universelt drama om det
å leve med krig.
Two Kurdish freedom fighters are driving through Iraq's desert in a state of
euphoria. The year is 2003, the U.S. has invaded Iraq and statues of Saddam
Hussein are being torn down everywhere. The festive mood ends abruptly
when they almost run over a boy who is standing by the road crying. One
of the soldiers is anxious to find out where the boy belongs, but the other is
barely able to sit in the same car as a small Arab boy who happens to carry
the dictator's name.
With its straightforward storytelling the roadmovie CROSSING THE DUST
bring us close to the lost child and the two men who find him. At the same
time it shows us the wounds that the Iraqi and Kurdish people have suffered
through decades of tyranny.
REGISSØREN
Shawkat Amin Korki (f. 1973) er en kurdisk regissør
født i Irak. I 1999 ble han tvunget til å flykte fra
landet og bosette seg i Iran, hvor han begynte å
regissere kortfilm og teater. CROSSING THE DUST
er hans andre helaftens spillefilm.
THE DIRECTOR
Shawkat Amin Korki (b. 1973) is a Kurdish film
director born in Iraq. In 1999 he was forced to flee
the country and settled in Iran where he started
directing short films and theater. CROSSING THE
DUST is his second feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1997 SEODE BADKONAKHA / BALLONS FLY
(SHORT)
1998 DARICHEH / TRAPDOOR (SHORT)
2000 DEMA BARAN BET / WHEN IT RAINS
(SHORT)
2002 BAZGEH / PASSAGE (SHORT)
2003 GEF / THREAT (SHORT)
2009 KICK OFF
91
92
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
93
EN TID FOR FULLE HESTER
A TIME FOR DRUNKEN HORSES ZAMANI BARAYÉ MASTI ASBHA
IRAN 2000 DIRECTOR: Bahman Ghobadi SCREENPLAY: Bahman Ghobadi CINEMATOGRAPHY: Saed Nikzat CAST: Ayoub Ahmadi, Rojin Younessi,
Ameneh Ekhtiar-dini, Madi Ekhtiar-dini, Kolsolum Ekhtiar-dini, Karim Ekhtiar-dini RUNNING TIME: 1h 20m PRODUCER: Bahman Ghobadi
SOURCE: MK2
VÅR
2014
23. JANUAR
Martyrer
av Marius von Mayenburg
15. FEBRUAR
Amadeus
av Peter Shaffer
6. MARS
Fem barn bor med faren sin i en avsides kurdisk landsby på grensa mellom
Iran og Irak. Ayoub og lillesøsteren Ameneh jobber i en basar, og tar seg også
av broren Madi, som på grunn av sykdom er liten av vekst. En dag blir faren,
som jobber som smugler, drept av en landmine, og Ayoub må ta over for ham.
Han risikerer liv og lemmer med tunge bører gjennom trange fjellpass for
å forsørge søsknene. Men det blir ikke nok til å betale for en operasjon for
Madi, som blir stadig verre av sykdommen. Kan søsknene finne en vei ut av
uføret og fortsatt holde sammen?
Bahman Ghobadis EN TID FOR FULLE HESTER vant Don Quijoteprisen da den ble vist på TIFF i 2001. Den er inspirert av hans egen oppvekst
i iransk Kurdistan, og gir unikt innblikk i kurdisk hverdagsliv. En enkelt
fortalt, men uhyre sterk historie.
In a remote Kurdish village on the Iran-Iraq border, five motherless children
endure a tough existence. Ayoub and his young sister Ameneh work at a
bazaar, while also caring for their tiny brother Madi who suffers from a form
of dwarfism. When a landmine kills their father, who works as a smuggler,
Ayoub must provide for the family. He joins the smugglers, carrying heavy
loads on his back through the snowy and mine-laden mountains toward
Iraq. But his earnings cannot cover an operation for Madi, whose illness gets
worse every day. Can the children find a way out of their hardships and stay
together?
Bahman Ghobadi won the Camera d'Or in Cannes for this feature influenced
by his own childhood in Iran's Kurdistan. With its mainly amateur cast,
sparse dialogue, rough settings, and intimate view of Kurdish life, A TIME
FOR DRUNKEN HORSES is a very powerful tale.
Mannen som stoppa
hurtigruta
REGISSØREN
Bahman Ghobadi (f. 1969) fra Baneh i iransk
Kurdistan er utdannet i Iran innen visuell kunst. Han
vant ry for sin første kortfilm LIFE IN THE FOG, og
har laget en rekke spillefilmer. EN TID FOR FULLE
HESTER (TIFF 2001) er den første kurdiske filmen
som er produsert i Iran.
av Simone C. R. Grøtte
24. APRIL
Samfunnshuset
THE DIRECTOR
Bahman Ghobadi (b. 1969) from Baneh in Iranian
Kurdistan graduated from the National Audiovisual
School, and made his first short LIFE IN THE FOG
to great critical acclaim. A TIME FOR DRUNKEN
HORSES (TIFF 2001) was the first Kurdish film
produced in Iran.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1999 ZENDEGI DAR MEH / LIFE IN THE FOG
(SHORT, DOC)
2002 GOMGASHTEI DAR ARAGH /
MAROONED IN IRAQ
2004 SKILPADDER KAN FLY /
TURTLES CAN FLY
(AURORAPRISEN TIFF 2005)
2006 NÎWE MANG / HALF MOON
2009 KASI AZ GORBEHAYE IRANI KHABAR
NADAREH / NO ONE KNOWS ABOUT
PERSIAN CATS
2012 FASLE KARDAGAN / RHINO SEASON
av Jo Strømgren
6. MAI
Den uendelige
historie
av Michael Ende
halogalandteater.no
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
95
Foto: Arthur Arnesen
94
THE FIRST MOVIE
CANADA, UK 2009 DIRECTOR: Mark Cousins SCREENPLAY: Mark Cousins CINEMATOGRAPHY: Mark Cousins RUNNING TIME: 1h 16m
PRODUCER: Trish Dolman, Gill Parry SOURCE: Connect Film
Regissør Mark Cousins tar oss med til Goptapa, en avsidesliggende landsby
i irakisk Kurdistan som ble utsatt for grusomme gassangrep under Saddam
Husseins regime. Cousins velger en helt egen tilnærming til tragedien: Han
lar oss møte barna i landsbyen. Han fanger dem på film på nydelig vis, men
gir dem også mulighet til å fortelle selv – gjennom levende bilder, et språk vi
alle forstår.
REGISSØREN
Mark Cousins (f. 1965) er en nordirsk filmskaper,
kurator, kritiker og forfatter. Han har skrevet flere
bøker om film, blant annet The Story of Film (2004).
Dette er også tittelen på hans dokumentarfilmserie
om filmhistorien fra 2011, som er blitt vist på NRK.
Først viser han barna filmer, for å inspirere dem, alt fra den tyske barnefilmer til E.T. «Kinoen» de setter opp på torget i landsbyen er provisorisk,
men gjør nytten. Så gir han barna egne kameraer, og resultatet er forbløffende! THE FIRST MOVIE er en påminner, ikke minst til de voksne blant
oss, om hvilken kraft som ligger i vår fantasi og forestillingsevne. Finnes det
egentlig noen bedre medisin mot krigens galskap og ødeleggelse?
THE DIRECTOR
Mark Cousins (b. 1965) is a Northern Irish filmmaker,
curator, critic and writer. His books on film include
The Story of Film (2004), which is also the title of his
2011 documentary series, consisting of 15 one-hour
episodes.
Renowned film-critic and director Mark Cousins takes us to the remote
village of Goptapa, in Kurdish Iraq, the scene of horrific gas attacks under
the Saddam regime. Cousins’s genius as a pioneering essayist filmmaker is
to find a perspective that is as unlikely as it is revealing. Here he finds Goptapa's children. Not only does he capture them beautifully in his own footage
but, more importantly, he gives them a chance to tell their own story – in the
international language of moving pictures.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1993 THE PSYCHOLOGY OF NEO-NAZISM:
ANOTHER JOURNEY BY TRAIN TO
AUSCHWITZ (DOC)
2005 CINEMA IRAN (TV, DOC)
2008 THE NEW TEN COMMANDMENTS (DOC)
2011 THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
2012 WHAT IS THIS FILM CALLED LOVE?
2013 A STORY OF CHILDREN AND FILM
First, he shows them films he hopes will inspire them, everything from
German films for children to blockbusters such as E.T., in a “makeshift
cinema” in the village square. Then he gives them cameras, and the magic
really begins! We get a startling reminder of the world of imagination and
possibility adults too quickly forget. Is this the best antidote to the ravages
and miseries of war?
Lena Kristin Ellingsen spiller den kvinnelige politibetjenten Kine Berger og Stig Henrik har rollen som politibetjent Aslak Eira i filmen
Glassdukkene. Her sammen med daglig leder i Kulturnæringsstiftelsen Bjørn Eirik Olsen og prosjektrådgiver Anja Allern Brose.
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 NordNorge tildeler inntil 20 millioner kroner årlig til
utvikling av kulturnæring i Nord-Norge og på
Svalbard. Virksomheten dekker visuell kunst,
litteratur, musikk, scenekunst og film. Målgruppen
er profesjonelle utøvere,
produsenter og distributører.
Innen film støtter Stiftelsen prosjekter rettet
mot nye distribusjonsformer, utviklingstiltak og
nettverksbygging. I tillegg gis det støtte til kortog dokumentarfilm i samarbeid med Nordnorsk
Filmsenter.
Stiftelsen investerer også i spillefilm. Vi har blant
annet investert i Aslak Eira-filmene i regi av Nils
Gaup og i Ole Giævers film Inn i naturen. I tillegg
er det skrevet intensjonsavtaler med en rekke
kommende nordnorske filmproduksjoner.
Neste søknadsfrist for tilskudd er 15. mars.
Søknad om støtte til kort- og dokumentarfilm
skjer gjennom NNFS. Investering i spillefilm
vurderes løpende.
96
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
JOURNEY TO THE SUN
THE LAST WINTER
TURKEY, NETHERLANDS, GERMANY 1999 DIRECTOR: Yeşim Ustaoğlu SCREENPLAY: Yeşim Ustaoğlu CINEMATOGRAPHY: Jacek Petrycki
CAST: Nazmi Kırık, Newroz Baz, Mizgin Kapazan, Ara Güler RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Behruz Haşemyan SOURCE: Ustaoğlu Films
IRAN 2012 DIRECTOR: Salem Salavati SCREENPLAY: Salem Salavati CINEMATOGRAPHY: Salah Karimi CAST: Jaffar Shaikhahmadi,
Asiyeh Moradizar, Masoud Yousefi RUNNING TIME: 1h 17m PRODUCER: Sana Hosein Panahi SOURCE: Setak Film
JOURNEY TO THE SUN er lagt til Istanbul på 1990-tallet. Undertrykkelsen av tyrkiske kurdere er et premiss for handlingen, men regissør Yeşim
Ustaoğlu har uttalt at filmens grunnleggende tema er rasisme, «et problem
som ikke kjenner landegrenser». Under opptøyer etter en fotballkamp får
unge Mehmet slengt «jævla kurder!» etter seg. Men Mehmet er fra Izmir og
bare litt mørk i huden. Vi skjønner derimot at Berzan, som Mehmet redder
ut av situasjonen, er fra Kurdistan. De to blir nære venner, men så kastes
Mehmet urettmessig i fengsel, og Berzan blir med på en demonstrasjon med
katastrofalt utfall. Til slutt må Mehmet legge ut på en reise, fra vest til øst i
Tyrkia, under dramatiske omstendigheter.
REGISSØREN
Yeşim Ustaoğlu (f. 1960) er en av Tyrkias fremste
regissører og manusforfattere. Før filmkarrieren
jobbet hun som arkitekt, journalist og kritiker. I
sine visuelt treffsikre og karakterdrevne filmer har
hun tatt opp sterkt kontroversielle temaer i Tyrkia.
JOURNEY TO THE SUN ble nominert til Gullbjørnen
under Berlinalen i 1999.
De to hovedpersonene i denne kurdiske spillefilmen, som foregår i et
ugjestmildt men billedskjønt vinterlandskap, er en tidligere ordfører og hans
kone Baji. Enten det skyldes stolt besluttsomhet eller rein stahet, nekter de
to å flytte fra landsbyen de bor i, selv om den nå nesten er forlatt. De to er
hverandres trofaste livsledsagere. Mens mannen tar seg av eiendommen,
bruker Baji tiden til broderier, selv om hun er veldig svaksynt. En dag mens
mannen er på reise, blåser det opp til snøstorm, og de to gamle blir adskilt fra
hverandre. Samtidig søker tre fjellfarere ly i deres hjem.
THE DIRECTOR
Yeşim Ustaoğlu (b. 1960) is a prominent Turkish
director and screenwriter. She has previously worked
as an architect, as well as a journalist and a film
critic. Her films are visually precise and character-driven and often deal with controversial topics.
JOURNEY TO THE SUN was nominated for the
Golden Bear at the 1999 Berlinale.
THE LAST WINTER er et stille drama om to menneskers desperate forsøk på
å finne tilbake til hverandre, og på å fortsette å leve som om tiden sto stille.
GÜNEŞE YOLCULUK
JOURNEY TO THE SUN er en politisk brannfakkel og en flott skildring av
et vennskap. Nydelig fotografert, drivende godt fortalt, hjerteskjærende men
usvikelig i sin tro på det gode i mennesket.
Set in Istanbul in the 1990s, JOURNEY TO THE SUN addresses the hardships of the Turkish Kurds. But director Yeşim Ustaoğlu has stressed that the
film is ultimately about a problem “that knows no borders”, namely racism.
Young Mehmet is caught up in a fight after a football match and mistaken for
being “a bloody Kurd” because of his dark complexion. He escapes the thugs
together with another young man, Berzan, whom we come to understand is
from Kurdistan. The two of them become friends, but eventually Mehmet is
imprisoned, while Berzan takes part in a demonstration with a tragic outcome. In the end, Mehmet is forced to embark on a journey to Turkey's far
east under dramatic circumstances.
JOURNEY TO THE SUN is both a subtle political drama and a moving depiction of friendship, beautiful and heart wrenching, with an unfailing belief
in our potential for solidarity.
ZEMESTANE AKHAR
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1992 OTEL / HOTEL (SHORT)
1994 IZ / THE TRACE
2003 BULUTLARI BEKLERKEN /
WAITING FOR THE CLOUDS
2004 SIRTLARINDAKI HAYAT /
LIFE ON THEIR SHOULDERS (SHORT, DOC)
2008 PANDORA’NIN KUTUSU / PANDORA’S BOX
2012 ARAF / ARAF – SOMEWHERE IN BETWEEN
The two protagonists of this recent Kurdish feature are a former mayor
and his wife Baji. These elderly people – one could call them proud and
determined, or just stubborn and backward – refuse to leave their village,
although it is almost deserted. They care for each other and trust each other.
While he takes care of their property, she spends her time embroidering,
although she is almost blind. One day when the husband is away, a blizzard
separates the two, while a trio of mountain climbers takes refuge in their
house. While her husband risks his life to return to the village, Baji knits the
last part of their story on her cloth.
THE LAST WINTER is a quiet drama, set in an austere and picturesque
winter landscape, about two people for whom time has stopped, and their
desperate attempts to be united once again.
REGISSØREN
Salem Salavati (f. 1975) er fra iransk Kurdistan og
jobber som manusforfatter, filmfotograf og regissør.
Han har laget flere kortfilmer og to spillefilmer. THE
LAST WINTER bygger på hans kortfilm SNOWY
DREAMS fra 2008.
THE DIRECTOR
Salem Salavati (b. 1975) from Iranian Kurdistan
works as a screenwriter, cameraman and director.
He has directed several short films and two feature
films. THE LAST WINTER is based on his short film
SNOWY DREAMS (2008).
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2007 PESAYE ZIBAYE MAN PASHA MISHAVAD /
MY BEAUTIFUL SON WILL BE THE KING
(SHORT)
2008 SNOWY DREAMS (SHORT)
2010 RAFTAN / GOING (SHORT)
2011 KITES WITHOUT WIND (SHORT)
2011 ZAMANE RAFTAN / THE DEPARTURE TIME
97
98
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
MY SWEET PEPPER LAND
YOL: VEIEN
FRANCE, GERMANY, IRAQ 2013 DIRECTOR: Hiner Saleem SCREENPLAY: Hiner Saleem, Antoine Lacomblez CINEMATOGRAPHY: Pascal
Auffrey CAST: Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta RUNNING TIME: 1h 35m PRODUCER: Marc Bordure, Benny Dreschel, Robert
Guédiguian, Karsten Stöter SOURCE: Films Distribution
Frihetskjemperen Baran trenger en forandring. Etter å ha flyktet fra sin
mors planer om giftermål, ender han opp som politimester i en liten landsby
ved grensen mellom Tyrkia og Irak. Samtidig er den vakre og frilynte Govend – spilt av den iranske skuespillerstjernen Golshifteh Farahani – på vei
til landsbyen for å fortsette i jobben som lærer for bygdas barn. De to møtes
tilfeldig på veien, og blir utstøtte allierte i kampen mot krigsherren Aziz Aga
som er landsbyens ubestridte overhode. Saddam Hussein er kanskje avsatt,
men rundt om i landet sitter det nok av herskesyke lokale diktatorer.
MY SWEET PEPPER LAND er en underholdende og vakker film med en
underliggende mørk tone. Som en moderne «kurdisk western» byr den på
dramatikk, romantikk og ikke minst nydelig, stemningsfull musikk.
Baran, a Kurdish war hero, needs a change in his life. He has decided to let
his mother find him a bride, but before long he flees from all her candidates.
Instead of getting married, he agrees to become chief of police in a remote
village on the border between Turkey and Iraq. On the way there he meets
Govend, a free spirited teacher who is also refusing her parents marital
plans. The two meet, and soon become allies of a sort against the local warlord Aziz Aga. Saddam Hussein is no longer the country’s ruler, but there are
plenty of power hungry local dictators left.
MY SWEET PEPPER LAND is a charming and entertaining film, with a
darker underlying theme. Stylistically playful and beautifully shot, this modern Kurdish interpretation of the Spaghetti Western offers drama, romance
and a captivating musical score.
REGISSØREN
Hiner Saleem (f. 1965) er en irakisk-kurdisk
regissør, nå bosatt i Paris. Under den første gulfkrigen dokumenterte han kurdernes vanskelige levekår
på film, og fikk filmklippene vist under filmfestivalen
i Venezia. Hans verk omhandler i stor grad irakkurdiske forhold, også utenfor Kurdistan.
THE DIRECTOR
Hiner Saleem (b. 1965) is a director from Iraqi
Kurdistan who now lives in Paris. His films often depict the lives and culture of Kurds. Before making his
first film, he documented the hardships of the IraqiKurdish population during the First Gulf War, and
this footage was screened at the Venice Biennale.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1998 VIVE LA MARIÉE - ET LA LIBERATION DU
KURDISTAN / KEBAB CONNECTION
2003 VODKA LEMON (TIFF 2006)
2005 KILOMETRE ZERO
2007 DOL
2007 BENEATH THE ROOFTOPS OF PARIS /
SOUS LES TOITS DE PARIS
2011 SI TU MEURS JE TE TUE /
IF YOU DIE I’LL KILL YOU
THE ROAD YOL
TURKEY 1982 DIRECTOR: Yilmaz Güney, Şerif Gören SCREENPLAY: Yilmaz Güney CINEMATOGRAPHY: Erdoğan Engin CAST: Tarık Akan,
Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Cobanoglu, Meral Orhonsay RUNNING TIME: 1h 54m PRODUCER: Edi Hubschmid, Yilmaz Güney
SOURCE: DFK Films
En svært sterk historie om Tyrkia etter statskuppet i 1980, fortalt gjennom
fem menn som sitter i samme fengsel. De får alle en ukes permisjon, og er
glade for å kunne reise hjem til sine familier. Men gjensynet blir alt annet
enn enkelt. Sammen tegner de fem historiene et bredt portrett av et samfunn
der kurderne er de som får unngjelde mest, men der hele folket holdes gissel
– like mye av landets føydale kultur som av militærregimet ved makten.
YOL: VEIEN vant Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes i 1982 hvor den
ble vist under svært spesielle omstendigheter: Den er innspilt i all hemmelighet i Tyrkia, mens regissør Yilmaz Güney satt i fengsel og måtte lede
innspillingen per brev via stedfortredende regissør Şerif Gören. Filmen ble
senere smuglet ut av landet og redigert av Güney i Sveits. Filmen var forbudt
i Tyrkia fram til 1999.
YOL tells the story of a country in the aftermath of a coup d’etat. The country is Turkey, and the coup took place in 1980. Five inmates are given one
week’s leave, and through their stories a portrait of the country’s people and
culture is drawn. They head home to reunite with their families, but things
have changed while they have been gone, and all five must face dilemmas
forced upon them by a tradition that conflicts with their own moral sense.
Suppression is harsh, and the Kurds are particularly targeted by it.
YOL was recorded in Turkey, by co-director Şerif Gören, with director Yilmaz Güney calling the shots from his prison cell. It was later smuggled out
of the country and finished in Paris. It screened at the 1982 Cannes Festival
where it also won the Palme d'Or. YOL was banned in Turkey until 1999.
REGISSØREN
Yılmaz Güney (1937–1984) var en tyrkisk-kurdisk
regissør, forfatter og skuespiller som i sine arbeider
særlig var opptatt av den tyrkiske arbeiderklassens
kår. Han tilbrakte store deler av livet etter 1972 i
fengsel. I 1981 greide han å rømme og levde seinere i
eksil i Frankrike.
THE DIRECTOR
Yılmaz Güney (1937–1984) was a Turkish director,
writer and actor of Kurdish descent. His work
revolves around the plight of the Turkish working
class. After 1972 Güney spent most of his life in
prison, until he managed to escape in 1981. He died
of cancer in 1984 while in exile in France.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1969 BIR ÇIRKIN ADAM
1970 UMUT / HOPE
1972 AĞIT / ELEGY
1974 ENDIŞE / ANXIETY
1975 ZAVALLILAR / THE SUFFERING ONES
1983 DUVAR / THE WALL
99
100
SIGNALER: KURDISTAN SIGNALS: KURDISTAN
101
YOUR BEAUTY IS WORTH NOTHING...
DEINE SCHÖNHEIT IST NICHTS WERT...
AUSTRIA, TURKEY 2012 DIRECTOR: Hüseyin Tabak SCREENPLAY: Hüseyin Tabak CINEMATOGRAPHY: Lukas Gnaiger CAST: Abdulkadir
Tuncer, Nazmî Kirik, Lale Yavas, Yüsa Durak, Milica Paucic, Orhan Yildrim RUNNING TIME: 1h 26m PRODUCER: Danny Krausz, Hüseyin Tabak, Kurt
Stocker, Milan Dor SOURCE: Dor Film
Retrospective: Nicolas Philibert
THE POWER OF BEING PRESENT
“The beauty and importance of a film aren’t linked to the subject. You
can make a bad film from a so-called ‘important’ subject, but you can
also make a great film from a theme that seems tiny or banal.”
nicolas philibert
What makes a truly great film? The work of Nicolas Philibert, a French
philosopher-turned-documentary filmmaker, has been characterized as
'outstanding', and 'mezmerizing' by film critics. His TO BE AND TO HAVE
(2002) have amazed cinemagoers worldwide. Nonetheless, those who are
familiar with his films would probably rather use words like 'modest' or even
'humble'.
Their setting is usually mundane: the films chosen for this retrospective
take place in a psychiatric hospital (EVERY LITTLE THING); among the
hearing-impaired (IN THE LAND OF THE DEAF); in a primary school (TO
BE AND TO HAVE); and in a zoo (NENETTE). Undoubtedly, they offer valuable insights, but they are not 'topical' or trying to address a conflict. They
portray the everyday life of (more or less) ordinary institutions and people,
but with no plot or dramatic suspense – often without even a screenplay –
no voice over, flashbacks, or well-balanced musical score. Philibert simply
seems to let whatever happens in front of his camera, speak for itself.
Tittelen til YOUR BEAUTY IS WORTH NOTHING er hentet fra et dikt av
den berømte tyrkiske poeten Asik Veysel, som tolv år gamle Veysel er oppkalt
etter. Han lever i eksil i Østerrike med familien, og strever med å oversette
diktet til tysk for å vinne hjertet til klassevenninnen Ana. Veysels mor er
tyrkisk, men faren er kurder og har deltatt i geriljakrigen mot den tyrkiske
hæren. Storebroren er fortsatt sint på faren for at han forlot dem for å dra i
krigen, og at familien risikerer å bli sendt tilbake til Tyrkia gjør ikke situasjonen lettere.
REGISSØREN
Hüseyin Tabak (f. 1981) er en kurdisk-tysk regissør.
Han har studert regi og manus under ledelse av
Michael Haneke ved Filmakademiet i Wien. YOUR
BEAUTY IS WORTH NOTHING er hans første
helaftens spillefilm og har vunnet en rekke priser i
Tyrkia – blant annet for beste film, beste manus og
beste hovedrolle.
Den knallharde politiske undertrykkelsen av kurdere i Tyrkia danner filmens bakteppe. Det som virkelig griper og beveger oss er Veysels uskyldige,
men voldsomme følelser for Ana, og hans forsøk på å uttrykke dem på et
fremmed språk.
THE DIRECTOR
Hüseyin Tabak (b. 1981) is a Kurdish-German
director. He has studied direction and screenwriting
under Michael Haneke at the Film Academy Vienna.
YOUR BEAUTY IS WORTH NOTHING is his first
feature, and won six national awards in Turkey in
2012, among them Best Film, Best Screenplay and
Best Actor.
YOUR BEAUTY IS WORTH NOTHING takes its title from a love poem by
the legendary Turkish poet Asik Veysel, from whom twelve-year old Veysel
has his name. He lives in exile in Austria with is family, and struggles to
translate the poem into German in order to express his love for his classmate
Ana. Veysel's mother is Turkish, but his father is a Kurd who fought with
guerillas against the Turkish army. The threat of deportation back to Turkey
adds to the almost unbearable tension within the family.
The relentless political oppression of the Kurds in Turkey forms the backdrop
of the story; its dramatic core is Veysel's innocent, boundless love for Ana. In
his determination to express his feelings in a foreign language, and overcome
the harsh realities of his life in exile, lies the true beauty of this film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2008 CHEESE... (SHORT)
2010 KICKOFF (DOC)
2010 HEIM / HOME (SHORT)
2012 DAS PFERD AUF DEM BALKON /
THE HORSE ON THE BALCONY
Strikingly straight-forward as this approach may be, it is precisely what gives the films such emotional impact. By taking a step back, or rather getting
in close, Philibert makes us see ourselves in his characters. We can literally
feel what it means not being able to hear a thing; how frustratingly difficult
it is to learn how to read; how wonderful it is to overcome your stage fright
and express your artistic vision; how utterly depressing it is to lie in a cage,
being stared at by complete strangers.
The key to this achievement is Philibert's curiosity, his way of ignoring our
preconceived ideas about film, his readiness on our behalf to see great drama
in the seemingly uneventful. It can be a quick gaze or gesture, a meeting or
conversation, a ray of light or a moment of desperate loneliness. Sometimes
he shows us his characters at their most vulnerable. Still, they are portrayed
with respect and a sense of humor (not to mention self-irony!).
This is not to say that everything is in the eye of the beholder. Philibert is
a determined filmmaker who choses his subjects with care. But instead of
didactic messages, what he is perhaps trying to convey to us is an attitude to
life, a presence or alertness. In the end, what makes Nicolas Philibert's films
truly great is what they do to us – in letting us see ourselves in others, he
reinforces our belief in love, companionship and belonging.
FILMOGRAPHY (SELECTION):
1978 LA VOIX DE SON MAÎTRE / HIS MASTER'S VOICE
1987 TRILOGIE POUR UN HOMME SEUL
1990 LA VILLE LOUVRE / LOUVRE CITY
1991 PATRONS 78, 91 / BOSSES 78, 91
1993 LE PAYS DES SOURDS / IN THE LAND OF THE DEAF
1996 UN ANIMAL, DES ANIMAUX / ANIMALS AND MORE ANIMALS
1996 LA MOINDRE DES CHOSES / EVERY LITTLE THING
1999 QUI SAIT?
2002 ÊTRE ET AVOIR / TO BE AND TO HAVE / Å VÆRE OG HA
2006 RETOUR EN NORMANDIE / BACK TO NORMANDY
2010 NÉNETTE
102
RETROSPEKTIV: NICOLAS PHILIBERT RETROSPECTIVE: NICOLAS PHILIBERT
RETROSPEKTIV: NICOLAS PHILIBERT RETROSPECTIVE: NICOLAS PHILIBERT
IN THE LAND OF THE DEAF
EVERY LITTLE THING
ITALY FRANCE UK SWITZERLAND 1992 DIRECTOR: Nicolas Philibert SCREENPLAY: Nicolas Philibert CINEMATOGRAPHY: Frédéric Labourasse
RUNNING TIME: 1h 39m PRODUCER: Serge Lalou SOURCE: Institute Français
FRANCE 1996 DIRECTOR: Nicolas Philibert SCREENPLAY: CINEMATOGRAPHY: Katell Djian, Nicolas Philibert RUNNING TIME: 1h 45m
PRODUCER: Serge Lalou SOURCE: Les Films du Losange
Seksårige Florent prøver så godt han kan å følge taleundervisningen i
klassen for hørselshemmede, men tar til tårene når det blir for utfordrende.
Den karismatiske tegnspråklæreren viser hvor raffinert tegnspråk er, mens
en ung mann minnes sitt traumatiske, første forsøk med høreapparat – han
lengtet tilbake til stillheten.
REGISSØREN
Nicolas Philibert (f. 1951) er utdannet filosof, har
jobbet som skuespiller og er i dag en av Frankrikes
fremste dokumentarfilmskapere. Hans filmer tar
gjerne for seg samspillet mellom enkeltmenneske og
samfunn og har en umiskjennelig humanistisk tone.
Gjennombruddsfilmen Å VÆRE OG HA ble vist på
kino i over førti land.
Le Borde psykiatriske klinikk ligger i idylliske omgivelser på den franske
landsbygda. Hvert år setter beboerne og de ansatte opp en teaterforestilling
sammen, denne gang Operetta av den polske forfatteren Witold Gombrowicz
– et stykke preget av ulogiske samtaler og glidende overgang mellom fornuft
og galskap. EVERY LITTLE THING følger den spesielle teatertruppen
gjennom øvelser, kostymeprøver og forestilling. Hvem som er pasient og
pleier, frisk og psykisk syk, er ikke tema – de ansatte går ikke i uniform, og
pasientene beveger seg fritt rundt på institusjonen.
REGISSØREN
Nicolas Philibert (f. 1951) er utdannet filosof, har
jobbet som skuespiller og er i dag en av Frankrikes
fremste dokumentarfilmskapere. Hans filmer tar
gjerne for seg samspillet mellom enkeltmenneske og
samfunn og har en umiskjennelig humanistisk tone.
Gjennombruddsfilmen Å VÆRE OG HA ble vist på
kino i over førti land.
THE DIRECTOR
Nicolas Philibert (f. 1951) is regarded as a leading
documentary filmmaker in France and beyond. His
films have an unmistakenly humanistic character
and often deal with the relationship between individuals and society. His breakthrough as a filmmaker
was TO BE AND TO HAVE, which screened in cinemas in more than forty countries.
Med enkel kameraføring og små fakter lar EVERY LITTLE THING oss komme tett innpå noen av de skjøreste blant oss. Vi blir berørt av deres isolasjon
og gleder oss når de triumferer. Dette er humanistisk dokumentar av beste
merke: morsom og engasjerende, rørende og rar.
THE DIRECTOR
Nicolas Philibert (f. 1951) is regarded as a leading
documentary filmmaker in France and beyond. His
films have an unmistakenly humanistic character
and often deal with the relationship between individuals and society. His breakthrough as a filmmaker
was TO BE AND TO HAVE, which screened in cinemas in more than forty countries.
LE PAYS DES SOURDS
De døve menneskene vi møter i IN THE LAND OF THE DEAF kommer fra
alle lag av det franske samfunnet og viser oss hvor utfordrende – og givende
– det kan være å være døv. De portretteres lavmælt og med stor nysgjerrighet av Nicolas Philibert, og resultatet er slående. Undertekstene i filmen
fungerer nærmest som en libretto for det rike og uttrykksfulle tegnspråket,
og slik blir filmen ekspressiv som en stumfilm – den bruker det visuelle til å
utforske et univers uten lyd. En morsom, sår og gripende film som vil få deg
til å se og høre verden på nytt.
Six year-old Florent does his best to follow the voice instruction in his class
for the hearing-impaired, but starts to cry when it gets too difficult. The
charismatic sign language teacher demonstrates how refined sign language
can be, while a young man recalls with horror the first time he tried to use a
hearing aid.
IN THE LAND OF THE DEAF portrays hearing-impaired people from all
ranks of the French society with striking curiosity and sensitivity, and captures both the joys and hardships of being deaf. The film’s subtitles serve as
a kind of libretto for their rich and expressive sign language. Thus, the film
takes the best from silent films – it uses visuals to explore a universe without
sound. A funny, poignant and moving documentary that will make you see
and hear the world anew.
LA MOINDRE DES CHOSES
Le Borde is a psychiatric clinic, placed in idyllic surroundings in the French
countryside. Each year, the residents and staff stage a play, this time Operetta by the Polish writer Witold Gombrowicz – a piece which blurs boundaries between reason and madness. EVERY LITTLE THING follows this very
special theater company through readings, rehearsals and performance. No
effort is made to introduce those in front of the camera as staff or residents,
and the distinctions between sane and insane are deliberately blurred.
With its simple approach, EVERY LITTLE THING takes us very close to
some of the most fragile and delicate individuals among us. We are equally
saddened by their isolation and uplifted by their triumphs. This is humanist
documentary filmmaking at its most profound: funny, disturbing, touching,
and puzzling at the same time.
103
104
RETROSPEKTIV: NICOLAS PHILIBERT RETROSPECTIVE: NICOLAS PHILIBERT
105
Å VÆRE OG HA – EN HYLLEST TIL LIVET
TO BE AND TO HAVE ÊTRE ET AVOIR
FRANCE 2002 DIRECTOR: Nicolas Philibert SCREENPLAY: Nicolas Philibert CINEMATOGRAPHY: Laurent Didier, Katell Djian, Nicolas Philibert
RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Gilles Sandoz SOURCE: Les Films du Losange
Utenfor snør det tett over jordene, men inne i klasserommet på den lille
franske landsbyskolen er det varmt. Georges Lopez underviser de tolv
elevene, som er fra fire til tolv år gamle, i samme klasse og med stort tålmod.
De lærer de å lese, skrive, lage mat og finne ut av ting. Barna blir portrettert
i øyehøyde, både i bokstavelig og overført betydning. Kamera er gjerne plassert på pultene, og fanger slik de såreste, rareste og varmeste øyeblikk. Slik
læreren møter barna med respekt, framstiller filmskaper Nicolas Philibert
dem likeså.
REGISSØREN
Nicolas Philibert (f. 1951) er utdannet filosof, har
jobbet som skuespiller og er i dag en av Frankrikes
fremste dokumentarfilmskapere. Hans filmer tar
gjerne for seg samspillet mellom enkeltmenneske og
samfunn og har en umiskjennelig humanistisk tone.
Gjennombruddsfilmen Å VÆRE OG HA ble vist på
kino i over førti land.
Å VÆRE OG HA (TIFF 2004) var en aha-opplevelse for norske kinogjengere
i 2006, og fortjener absolutt et gjensyn. Filmen kan leses som et portrett av
Den Ideelle Lærer, men også noe langt mer: Philibert går så tett på barna og
omgivelsene deres at vi nærmest føler på kroppen hvor vondt og gledesfylt og
komplekst det er å vokse opp.
THE DIRECTOR
Nicolas Philibert (f. 1951) is regarded as a leading
documentary filmmaker in France and beyond. His
films have an unmistakenly humanistic character
and often deal with the relationship between individuals and society. His breakthrough as a filmmaker
was TO BE AND TO HAVE, which screened in cinemas in more than forty countries.
Outside in the cold winter, ghostly trees are swaying in the wind, but inside
the small French rural school you can feel the heat of the stove in the
classroom. Georges Lopez teaches his twelve pupils, four to twelve years
old, with great patience. Together they learn to read, write, cook, and work
things out. In more than one sense of the word, the kids are portrayed at eye
level: Carefully resting at their desks, the camera captures the most poignant, strangest and warmest moments.
Cinema audiences around the world have cried and laughed with this wonderful documentary (TIFF 2004). It can be seen as a portrait of The Ideal
Teacher, but director Nicolas Philibert gets so close to these school children
that he also makes us relive the joys and hardships not only of going to
school, but of growing up.
Tank Design Tromsø is the proud design agency of Tromsø International Film Festival.
Since 2007 we have developed strategic design and web solutions for TIFF.
WWW.TANK.NO
106
RETROSPEKTIV: NICOLAS PHILIBERT RETROSPECTIVE: NICOLAS PHILIBERT
NÉNETTE
FRANCE 2010 DIRECTOR: Nicolas Philibert CINEMATOGRAPHY: Katell Djian, Nicolas Philibert RUNNING TIME: 1h 10m
PRODUCER: Serge Lalou SOURCE: Les Films du Losange
Fra glassburet sitt kikker Nénette trett, men oppmerksomt ut på sitt publikum. De stirrer oppglødd tilbake på den 40-årige orangutangen: Noen
fniser av den lange pelsen og de blottlagte brystene. Og ser hun ikke litt
deprimert ut? En dyrepasser oppsummerer historien hennes – hun har hatt
et begivenhetsrikt liv, selv om hun har vært i fangenskap i dyrehagen i Paris
siden hun ble fanget i Borneos jungel som 3-åring. Menneskene babler i vei,
mens kameraet hviler på den tause gamle damen i buret og hennes skiftende
ansiktsuttrykk.
REGISSØREN
Nicolas Philibert (f. 1951) er utdannet filosof, har
jobbet som skuespiller og er i dag en av Frankrikes
fremste dokumentarfilmskapere. Hans filmer tar
gjerne for seg samspillet mellom enkeltmenneske og
samfunn og har en umiskjennelig humanistisk tone.
Gjennombruddsfilmen Å VÆRE OG HA ble vist på
kino i over førti land.
Nicolas Philibert framstiller den aldrende orangutangen med sin sedvanlige varhet for det betydninsgfulle i hver gest. Nénette blir et speil som både
publikum i dyrehagen og vi som ser filmen kan tillegge alle slags følelser og
tanker. Det blir et fascinerende møte. NÉNETTE er en film om voyeurisme,
dyrehold, miljøvern – og om våre egne liv.
THE DIRECTOR
Nicolas Philibert (b. 1951) is regarded as a leading
documentary filmmaker in France and beyond. His
films have an unmistakenly humanistic character
and often deal with the relationship between individuals and society. His breakthrough as a filmmaker
was TO BE AND TO HAVE, which screened in cinemas in more than forty countries.
Ever since she was captured in Borneo at the age of three, the now fortyyear-old orangutan Nénette has lived in a Parisian zoo. Nonetheless, she has
led an interesting life, according to one of the zoo's staff. A curious crowd
has gathered outside her glass cage. They look at her, giggle and pose questions, while Nénette looks back at them – and at us – lazily but attentively.
The camera captures her every little gaze and face.
Nicolas Philibert portrays the aging orangutan with unfailing belief in the
potential significance of even the smallest gesture. Thus, Nénette becomes a
mirror for the crowd, in the zoo and in the movie theatre, in which we recognize all kinds of thoughts and feelings. NÉNETTE is a fascinating meeting,
a film about voyeurism, animals, the conservation of nature, and ultimately
about ourselves.
109
KOMMER PÅ KINO
FRA ARTHAUS
Kritikeruka
CRITICS’ CHOICE
Se dem først på TIFF
TIFF har gleden av å presentere et knippe filmer valgt og introdusert av
dyktige filmkritikere fra Norge og utlandet. Filmene i dette programmet
har ikke ordinær kinodistribusjon i Norge og er valgt utelukkende ut fra
kritikerens personlige preferanse. Programmet er et samarbeid med Norsk
Filmkritikerlag. God fornøyelse!
TIFF are pleased to present five films chosen by Norwegian and foreign film
critics. The selection is based on the critics' personal preferences, the only
criterion being that the film should not have regular cinema distribution in
Norway. The sidebar is co-organized by Tromsø International Film Festival
and the Norwegian Film Critics' Association. Please note that introductions
by the Norwegian critics will be held in Norwegian.
Hirokazu Kore-eda
SOM FAR, SÅ SØNN
Hayao Miyazaki
FILM
CHOSEN BY
BASTARDS
FRANCE, GERMANY 2013
Director: Claire Denis
Lars Ole Kristiansen
Kritiker og redaktør i nettmagasinet Montages
Film critic and editor, Montages
(Norwegian online magazine)
COMPUTER CHESS
USA 2013
Director: Andrew Bujalski
Ellen Engelstad
Frilans filmkritiker og -skribent
Freelance film critic and journalist
EXHIBITION
UK 2013
Director: Joanna Hogg
Aleksander Huser
Filmkritiker og -journalist,
Nettavisen og Cinema
Film critic and journalist, Nettavisen (online newspaper) and
Cinema (monthly)
LOVE IS BLIND
ESTONIA 2013
Director: Ilmar Raag
Jan Erik Holst
Filmkritiker, redaktør Norsk
filminstitutt
Film critic, executive director,
Norwegian Film Institute
PRESENT TENSE
TURKEY 2012
Director: Belmin Söylemez
Alin Taşçıyan, Tyrkia
Filmkritiker og spaltist i Star (dagsavis) og 24 (TV-kanal). Nestleder i
den internasjonale filmkritikerorganisasjonen Fipresci
Film critic and columnist, Star
(daily) and 24 (TV channel). Vice
president of Fipresci, the international film critics' association
THE WIND RISES
Kim Mourdant
THE ROCKET
Filmene er en del av FILMPOOLEN – et innkjøpssamarbeid
mellom Arthaus, NRK og filmfestivalene Film fra Sør,
Tromsø og Bergen filmfestival. Sammen velger vi tre filmer
for visning på festivaler, kino og tv.
www.arthaus.no
www.facebook.com/arthaus.no
110
KRITIKERUKA CRITICS' CHOICE
KRITIKERUKA CRITICS' CHOICE
BASTARDS
COMPUTER CHESS
LES SALAUDS
FRANCE, GERMANY 2013 DIRECTOR: Claire Denis SCREENPLAY: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau CINEMATOGRAPHY: Agnès Godard
CAST: Vincent Lindon, Chiara Mastroianni, Lola Créton, Michel Subor, Grégoire Colin, Isolda Dychauk, Alex Descas RUNNING TIME: 1h 40m
PRODUCER: Olivier Théry-Lapiney SOURCE: Wild Bunch
Claire Denis har en egen evne til å etterlate dype spor i tilskueren med sitt
særegne og suggererende filmspråk, der samspillet mellom bilder, lyd og
klipp formidler menneskelige tilstander på en måte man sjelden opplever hos
regissører som hengir seg til tradisjonell historiefortelling.
BASTARDS er Denis' mørkeste og mest urovekkende film siden vampyrdramaet TROUBLE EVERY DAY (2001), og en klam følelse av uro ligger
over fortellingen fra første scene. Middelaldrende Marco slipper alt han har
i hendene for å hjelpe søsteren sin når svogeren begår selvmord. I samme
tidsrom har datteren deres blitt utsatt for et overgrep, og Marco blir nødt til
å granske omstendighetene. Denis avkler sakte, men sikkert lagene i dette
uforutsigbare mysteriet, og med antydningens kunst vokser spenningen helt
frem til den sjokkerende avslutningen.
Once again, Claire Denis proves her unique ability to depict human conditions, in a way that clearly stands out from directors working with narrative in
a more traditional manner. She combines sound, image and editing to make
films that move and mesmerize her audience.
BASTARDS is Denis' darkest and most disturbing work since the vampire
drama TROUBLE EVERY DAY (2001); there is an awkward restlessness to
this film that never seems to let go. We follow Marco, a middle-aged man,
who tries to help his sister after his niece has been abused and his brotherin-law has committed suicide. Tension builds slowly as the circumstances
of these events are revealed to us, right until the ending, which can only be
characterized as shocking.
REGISSØREN
Claire Denis (f. 1948) vokste opp i Vest-Afrika, før
hun flyttet til Paris som fjortenåring. Hun debuterte
med CHOCOLAT (1988), som utspiller seg i kolonitidas Kamerun. I dag regnes hun som en av
Frankrikes mest innflytelsesrike filmskapere. Et
retrospektivt program med Denis’ filmer ble vist på
TIFF i 2010.
THE DIRECTOR
Claire Denis (b. 1948) grew up in West Africa, where
her father was a French colonial administrator, before moving to Paris at the age of fourteen. Her first
feature CHOCOLAT (1988) takes place in colonized
Cameroon. Today she's regarded as one of France's
most influential filmmakers. TIFF screened a retrospective of Denis' films in 2010.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1988 CHOCOLAT (TIFF 2010)
1996 NÉNETTE ET BONI / NENETTE AND BONI (TIFF 2007)
1999 BEAU TRAVAIL (TIFF 2010)
2001 TROUBLE EVERY DAY (TIFF 2010)
2004 L’INTRUS / THE INTRUDER (TIFF 2010)
2009 WHITE MATERIAL (TIFF 2010)
USA 2013 DIRECTOR: Andrew Bujalski SCREENPLAY: Andrew Bujalski CINEMATOGRAPHY: Matthias Grunsky CAST: Kriss Schludermann, Tom
Fletcher, Wiley Wiggins, Patrick Riester, Kevin Bewersdorf, Tishuan Scott RUNNING TIME: 1h 32m PRODUCER: Houston King SOURCE: Houston King
Året er 1980. Datamaskiner utviklet for å sette mennesker i sjakk, bokstavelig talt og i overført betydning, er i en rivende utvikling. Programmerere
fra amerikanske eliteuniversiteter forsøker å sette motstanderens konge i
sjakk ved hjelp av svære maskiner og avanserte algoritmer. Håpet er å lage
datamaskiner sterke nok til å slå en stormester, og å bane veien for kunstig
intelligens.
Denne pionertida for teknologien vi i dag er omgitt av på alle kanter, er
fascinerende i seg selv. Men selv om man ikke er spesielt interessert i data,
er denne filmen verdt å se for sitt fantastiske tidsbilde. Her møter siste rest
av 70-tallets hippiebevegelse den nye tidens teknologioptimisme, og nerdene
som leder an er både troverdig og elskverdig framstilt. Filmet i sort-hvitt
med gammel Portapak-videoestetikk er COMPUTER CHESS en humoristisk
og nostalgisk godbit om menneskene som forandret verden, men som sjelden
trekkes ut av universitetskjellerne og fram i lyset.
The year is 1980. Computers are being developed at high speed to checkmate
man. Programmers from the finest American universities meet for a weekend of fierce struggle between the world’s smartest computers, in an attempt
to develop the best software for the ultimate intellectual game. They hope to
make a computer proficient enough to beat a grandmaster, moving computer
technology closer to a higher goal: artificial intelligence.
This depiction of the pioneering epoch of computer technology is fascinating
enough in itself. But for those who are not particularly interested in computers, COMPUTER CHESS is also a period piece that brilliantly portrays
the early 1980s, where the last remains of the 70s hippie movement meets
the technological optimism of the decade to come. In keen black and white
aesthetics, we follow a group of dedicated and introvert geeks set to change
the world through the fine art of chess.
REGISSØREN
Andrew Bujalski (f. 1977) fra Boston, Massachusetts,
er regissør, manusforfatter og skuespiller. Han
har laget fire helaftens spillefilmer, og blir omtalt
som gudfaren av indiesjangeren «mumblecore».
Sjangeren kjennetegnes av lavbudsjettsfilmer med
amatørskuespillere, og en klart naturalistisk dialog
og stil.
THE DIRECTOR
Andrew Bujalski (b. 1977) from Boston, Massachusetts, is a film director, screenwriter, and actor. He
has made four feature films, and has been called the
“Godfather” of Mumblecore, an indie genre characterized by low budget production values and amateur actors, heavily focused on naturalistic dialog.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2002 FUNNY HA HA
2005 MUTUAL APPRECIATION
2007 PEOPLES HOUSE (SHORT)
2009 BEESWAX
111
112
KRITIKERUKA CRITICS' CHOICE
113
EXHIBITION
UK 2013 DIRECTOR: Joanna Hogg SCREENPLAY: Joanna Hogg CINEMATOGRAPHY: Ed Rutherford CAST: Viv Albertine, Liam Gillick,
Tom Hiddleston, Harry Kershaw, Mary Roscoe RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Gayle Griffiths SOURCE: Visit Films
Vet du at…
•
•
•
Joanna Hoggs EXHIBITION handler om et middelaldrende kunstnerpar,
kalt D og H, som skal selge sin eksklusive bolig i Vest-London. Filmen utspiller seg hovedsakelig innenfor dette husets vegger, hvor de to også arbeider,
med interntelefon som kommunikasjonsmiddel og store vinduer som nærmest stiller dem ut for omverdenen.
Med sine statiske, observerende bilder og et lydspor som stadig minner oss
om storbyen utenfor, gir filmen assosiasjoner til regissører som Haneke,
Ozu og Antonioni. EXHIBITION er en formsikker, intelligent og subtil
skildring av et ressurssterkt, moderne bohempar, som etter mange år strever
med å nærme seg hverandre, intellektuelt så vel som seksuelt. Hovedrollene gestaltes med dempet spill og naturlig autentisitet av Viv Albertine fra
punkbandet The Slits og kunstneren Liam Gillick, begge debutanter foran
kamera. Filmen gjør også usedvanlig god nytte av sitt innspillingssted, et
modernistisk bygg tegnet av arkitekten James Melvin som blir en integrert
del av handling, tematikk og filmstil.
Joanna Hogg's EXHIBITION introduces us to D and H, a middle aged couple, both artists. They are about to sell their exclusive home in West London,
designed by architect James Melvin, a house which also happens to be their
workplace. Its large windows seem to put its inhabitants on continuous display, while they themselves communicate mostly by intercom.
With its observational cinematography and a soundscape that alludes to
the presence of large city, EXHIBITION recalls works by Haneke, Ozu
and Antonioni. It is a portrait of a couple who, despite their abilities and
open-mindedness, fail to maintain an intimate and sharing relationship,
intellectually as well as sexually. The two are played with care and authenticity by non-pros Viv Albertine (from the punk band The Slits) and Liam
Gillich (himself an artist). Equally important is the role played by the house
itself – its distinct modernist architecture contributes to EXHIBITION's
haunting, intriguing tone.
dunåkansendeinnskjemaer
elektronisktilNAV?
detkandugjøreviapc,nettbrettellermobil
over60ulikeskjemaerertilgjengelige
påwww.nav.no–logginnpåDittNAV
REGISSØREN
Joanna Hogg (f. 1960) startet som fotograf, og
laget deretter eksperimentelle Super-8-filmer med
Derek Jarman som mentor. Hun er regi-utdannet fra
National Film and Television School utenfor London
og har regissert TV-serier og musikkvideoer før hun
langfilmdebuterte i 2007 med UNRELATED. EXHIBITION er Hoggs tredje spillefilm.
THE DIRECTOR
Joanna Hogg (b. 1960) started as a photographer
and went on to make experimental Super 8 films
mentored by Derek Jarman. She studied directing
at the National Film and Television School outside
London and has directed tv series and music videos
before making her first feature film, UNRELATED, in
2007. EXHIBITION is her third feature.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1998 CAPRICE (SHORT)
2007 UNRELATED
2010 ARCHIPELAGO
Fordeler ved selvbetjening
• kangåinnnårsomhelst
pådøgnet
• sparertidogporto
• fårkvitteringvedinnsending
• sendtsøknadgjelder
umiddelbart
• godoversikt
Norbye & Konsepta AS
114
KRITIKERUKA CRITICS' CHOICE
KRITIKERUKA CRITICS' CHOICE
LOVE IS BLIND
PRESENT TENSE
ESTONIA 2013 DIRECTOR: Ilmar Raag SCREENPLAY: Ilmar Raag CINEMATOGRAPHY: Kristjan-Jaak Nuudi CAST: Ursula Ratasepp,
Mait Malmsten, Leila Säälik, Peeter Tammeareu, Kulliki Saldre RUNNING TIME: 1h 37m PRODUCER: Riina Sildos SOURCE: Amrion Productions
TURKEY 2012 DIRECTOR: Belmin Söylemez SCREENPLAY: Belmin Söylemez, Hasmet Topaloglu CINEMATOGRAPHY: Peter Roehsler
CAST: Sanem Öge, Senay Aydin, Ozan Bilen RUNNING TIME: 1h 50m PRODUCER: Hasmet Topaloğlu SOURCE: Filmbufe Film Production
Kertu er en noe enkel ung dame fra øya Saaremaa på den estiske landsbygda.
Ved første øyekast er LOVE IS BLIND en sosialrealistisk film om lokale problemer. Men under overflaten er det også en svært interessant og gripende
eksistensiell film: om et far/datter-forhold og om kvinners rett til eget liv.
REGISSØREN
Ilmar Raag (f. 1968) har studert manusutvikling i
Estland og filmproduksjon i Paris. Han har vært
kanalsjef i estisk TV og er også teaterregissør og
dramaturg. Som filmskaper ble han internasjonalt
anerkjent for EN LADY I PARIS (med Jeanne Moreau
i hovedrollen) som gikk på kino i Norge.
Vår heltinne Mina er soldat i det Marx kalte «arbeidskraftens reservehær».
Hun er arbeidsløs, skilt og adskilt fra sin familien, og bor i en fraflyttet
bygning som snart skal rives som et ledd i Istanbuls byfornyelse. Drømmen
hennes er å emigrere til USA, og for å spare penger får hun seg en godt betalt
strøjobb – hun spår i kaffegrut på en kafé i den livlige bydelen Beyoglu. Mina
kan ikke egentlig spå, men leser sine egne følelser inn i det hun ser i kaffekoppene, og vinner snart stor tillit hos kundene (som alle er kvinner).
THE DIRECTOR
Ilmar Raag (b. 1968) studied script development
in Estonia and film production in Paris. He has
served as the CEO of Estonian National Television
and worked as a theatre director. A LADY IN PARIS
(2012) starring Jeanne Moreau was his breakthrough as a filmmaker; the film also screened in
Norwegian cinemas.
PRESENT TENSE er en mangfoldig film: melankolsk, smart, morsom og full
av livsglede, noe som gjenspeiles i den ekspressive bruken av rom og farger.
Gjennom karakterene makter den å speile byen Istanbul og dens mange
konflikter.
KERTU
Etter en sommerfest i bygda blir Kertu borte, og er blitt sett sammen med en
lokal fyllik ved navn Villu. Innbyggerne bestemmer seg tidlig for at Kertu
må ha blitt voldtatt. Men sannheten ser noe annerledes ut, ettersom Kertu
selv har tatt kontakt med Villu og sendt ham postkort. Regissør Raag er selv
fra Saaremaa og forteller innsiktsfullt om livet på landsbygda og ønsket om å
flykte derfra.
Kertu is a somewhat simple-minded young lady who lives on the island
Saaremaa in the Estonian countryside. At first glance, LOVE IS BLIND
comes across as a social realist film dealing with local issues. On a closer
look you will find that it is a fascinating and touching existential tale about
father-daughter relations, and about women's right to live their own lives.
After a summer party, Kertu goes missing, and is spotted with a run-down
but handsome drunkard named Villu. The inhabitants of Saaremaa soon
make it out that Kertu was raped, but the truth of the matter is somewhat
different, as Kertu herself has sought contact with Villu through sending
him postcards. Director Raag, himself a native of Saaremaa, tells knowingly
of the restrictions of small town life and the desire to escape it.
ŞIMDIKI ZAMAN
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1998 TAPPEV TARTU / KILLING TARTU
2005 AUGUST 1991 (TV FILM)
2007 SKOLEKLASSEN / THE CLASS
2010 KLASS – ELU PÄRAST (TV SERIES)
2012 EN LADY I PARIS / A LADY IN PARIS
As Karl Marx puts it, the heroine, Mina, is a soldier of the “reserve army of
labor”. Unemployed, homeless, divorced and estranged from her family, she
dreams of emigrating to the U.S. She lives in an evicted building that will be
demolished due to gentrification. In order to save money, she finds an odd
job that pays well: reading coffee cups at a café in the lively and eccentric
Beyoglu district of Istanbul. Mina is not a fortuneteller, but every time she
expresses her own feelings through the coffee cups, her customers – all of
them women – immediately identify with her!
PRESENT TENSE is a blend of melancholy, wit, humor and joy of life –
reflected in the expressionistic use of color and space throughout the film.
Each in their own respect, its characters reflect something of Istanbul and
its many conflicts.
REGISSØREN
Belmin Sölyemez (f. 1966) er en tyrkisk regissør
bosatt i Istanbul, hvor hun er medlem av det uavhengige filmskaper-kollektivet Filmist. Hun har
jobbet som redigerer, redaktør og produsent i
medier og TV, og har regissert flere prisbelønte
kort- og dokumentarfilmer. PRESENT TENSE er
hennes første helaftens spillefilm.
THE DIRECTOR
Belmin Sölyemez (b. 1966) is a Turkish director
based in Istanbul, where she is a member of Filmist,
an independent collective of filmmakers. She has
worked as a copywriter, editor and producer in
media and television, and directed several awardwinning shorts and documentaries. PRESENT
TENSE is her first fiction feature film.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1999 UYKU HALI / STATE OF SLEEP (SHORT)
2000 BIYIK / THE MOUSTACHE (SHORT, DOC)
2000 ZAP! (SHORT)
2001 DALGALAR / WAVES (SHORT)
2005 34 TAKSI / 34 TAXI (DOC)
2008 BU NE GÜSEL DEMOKRASI! /
WHAT A BEAUTIFUL DEMOCRACY! (DOC)
115
117
Overdrive
Dette er programmet for de av dere som er ute etter det litt spesielle! Filmene her er litt tøffere, litt morsommere, litt mer crazy – og ofte litt sykere
enn andre festivalfilmer. De står i overdrive, altså i høygir, så her kjører vi på
for full guffe.
Fest setebeltet og heng med!
This sidebar is perfect for those of you looking for something out of the ordinary. These films are set in overdrive: They're a bit rougher, crazier, funnier
– and in some cases a bit sicker than the average festival film.
So buckle up, and hang on for your life!
Midnight Sun Film Festival
Sodankylä - Lapland - Finland 11.-15.6.2014
www.msfilmfestival.fi
TAKK TIL ALLE SOM
GJESTET OSS PÅ
BRYGGA, HÅPER VI
SES PÅ DET GAMLE
BRYGGERIET,
VÅRT NYE HJEM!
Studentsamfunnet Driv
Storgata 6, 9008 Tromsø
AT Plan & Arkitektur AS
FØLG MED PÅ WWW.DRIV.NO OG FACEBOOK.COM/NYTTSTUDENTHUS
118
OVERDRIVE
OVERDRIVE
ABCD (ANY BODY CAN DANCE)
BLUE RUIN
INDIA 2013 DIRECTOR: Remo D’Souza SCREENPLAY: Tushar Hiranandani, Remo D’Souza CINEMATOGRAPHY: Vijay Kumar Arora
CAST: Prabhu Deva, Ganesh Acharya, Kay Kay Menon, Lauren Gottlieb, Dharmesh Yelande RUNNING TIME: 2h 40m
PRODUCER: Siddharth Roy Kapur SOURCE: UTV
USA 2013 DIRECTOR: Jeremy Saulnier SCREENPLAY: Jeremy Saulnier CINEMATOGRAPHY: Jeremy Saulnier CAST: Macon Blair, Devin Ratray,
Amy Hargreaves, Kevin Colack, Eve Plumb, David Thompson RUNNING TIME: 1h 32m PRODUCER: Richard Peete, Vincent Savino, Anish Savjani
SOURCE: NonStop Entertainment
Indias første dansefilm i 3D er et fargerikt eventyr med høyt tempo og
dramatiske intriger. Den begavede danselæreren Vishnu blir kastet ut av
Mumbais mest prestisjefulle danseskole, og står på bar bakke. Han samler
sammen en gjeng upolerte stjerner av noen streetdansere for å trene dem
opp til å delta i Indias største danseshow. Men det er ikke bare dansinga som
byr på utfordringer for kompaniet – på veien til suksess må de takle sjalusi,
rusproblematikk og steile familier.
Hovedpersonen i BLUE RUIN er Dwight, en sliten og rufsete strandboms
som bor i en bil og gjerne leter etter mat i søppelkassa. Livet hans blir snudd
på hodet da han får vite at mannen som en gang drepte begge foreldrene
hans, skal løslates. Dwight får endelig en mening med livet – han skal hevne
foreldrene. Men et brennende ønske om rettferdighet gjør ingen morder, og
Dwight befinner seg snart i store vanskeligheter.
Selv til Bollywood-film å være kommer dansescenene usedvanlig tett i
ABCD (ANY BODY CAN DANCE). Filmen er frontet av stjerner som Prabhu
Deva (en av Indias mest kjente dansere) og Lauren Gottlieb (So You Think
You Can Dance-finalist i 2005). Koreografien er halsbrekkende, det moderne
soundtracket energisk og pulserende – og 3D-effektene gjør dansescenene
ekstra forrykende. Det er bare å gi seg hen!
This is India's first dance film in 3D, and irresistibly catchy. Vishnu, a gifted
dance teacher, is fired from Mumbai's best dance school. With nothing to
lose, he brings together a jumble of unpolished street dancers to try to win
the dance competition Dance Dil Se (Dance From the Heart). But the company must learn to watch their step in more than one way, in dealing with
jealousy, drug problems and obstinate family members.
Even for a Bollywood film, ABCD (ANY BODY CAN DANCE) has enough
dance scenes to make you lose count completely. Fronted by stars such as
Prabhu Deva (one of India's most famous dancers) and Lauren Gottlieb
(finalist in So You Think You Can Dance 2005), the film has a wildly acrobatic dance choreography, an energetic and vibrant contemporary soundtrack
– and 3D effects to top it all off. Let the dance take control!
REGISSØREN
Remo D’Souza (f. 1974) er en indisk danser,
koreograf, skuespiller og filmregissør. Han har
koreografert dansescener i opp mot hundre indiske
filmproduksjoner, og har også jobbet for Dance India
Dance, landets største reality-danseprogram. ABCD
(ANY BODY CAN DANCE) er hans andre helaftens
spillefilm.
THE DIRECTOR
Remo D’Souza (b. 1974) is an Indian dancer, choreographer, actor and film director. He has worked in
numereous Indian film productions, as well as on
India's largest television dance reality show Dance
India Dance. ABCD (ANY BODY CAN DANCE) is his
second feature.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2011 F.A.L.T.U.
BLUE RUIN er et klassisk og ganske blodig hevndrama, men med sine overraskende vendinger og særegne mørke humor føles den likevel nyskapende.
Hovedrolleinnehaver Macon Blair overbeviser som den skrudde Dwight, og
regissør og manusforfatter Jeremy Saulnier kan kunsten å holde publikum
på pinebenken.
Jeremy Saulnier's dark revenge drama BLUE RUIN is a low budget project
with well-composed images and a professional touch. Its mysterious hero
is Dwight, a beach bum and misfit who lives his life on the edge of society,
sleeping in an old Pontiac sedan and picking garbage cans for food. Reality
kicks in when Dwight learns that the man who killed both his parents is
to be released from prison. Suddenly he gets a purpose in life – he wants
revenge. The odd and somewhat clumsy Dwight soon finds himself in over
his head.
Dwight s quest is a variation on the classic revenge story. But with its humor
and surprising twists, BLUE RUIN still brings something new to the table.
The fascinating anti-hero Dwight is brilliantly played by Macon Blair.
REGISSØREN
Jeremy Saulnier (f. 1976) fra Virginia, er en regissør
og fotograf bosatt i New York. Han er utdannet ved
Tisch School of the Arts ved New York University
og har jobbet med alt fra avantgarde til reklamefilm.
BLUE RUIN ble vist i det prestisjefylte programmet
Quinzaine des Réalisateurs under filmfestivalen i
Cannes i 2013.
THE DIRECTOR
Jeremy Saulnier (b. 1976) from Virginia is a filmmaker and cinematographer based in New York.
He studied at Tisch School of the Arts at New York
University. His experience ranges from avant-garde
cinema to commercials. BLUE RUIN screened in
the prestigious Director's Fortnight section of the
Cannes International Film Festival 2013.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1998 GOLDFARB (SHORT)
2004 CRABWALK (SHORT)
2007 MURDER PARTY
119
120
OVERDRIVE
121
SIGHTSEERS
UK 2012 DIRECTOR: Ben Wheatley SCREENPLAY: Alice Lowe, Steve Oram CINEMATOGRAPHY: Laurie Rose CAST: Alice Lowe, Eileen Davies,
Steve Oram, Roger Michael, Tony Way, Monica Dolan, Jonathan Aris RUNNING TIME: 1h 28m PRODUCER: Claire Jones, Nira Park, Andrew Starke
SOURCE: Tour de Force
SIGHTSEERS er en slags ellevill «hjelp-vi-er-på-ferie-»komedie med
skrekkfilmvibber, lagt til den engelske landsbygda. Det starter uskyldig, når
det nerdete kjæresteparet Tina og Chris, begge i trettiårene, bestemmer seg
for å kombinere campingferie med nasjonalparkbesøk og turer på museum.
Med seg har de hunden Banjo, fabelaktiv spilt av sjarmøren «Smurf» (den
vant den høythengende Palm Dog-prisen for beste skuespillerprestasjon av
en hund under Cannes-festivalen i 2012). Men Tina og Chris har det med å
havne i pinlige situasjoner, og i rein sosial panikk blir de to turkledde turtelduene til hensynsløse, kriminelle bøller.
Filmens manus er improvisert fram over flere år, og sitter som et skudd – her
hagler det med gullkorn og den ene scenen mer hysterisk enn den andre.
Regissør Ben Wheatley blir ansett som en av Storbritannias fremste yngre
regissører, og i SIGHTSEERS beviser han hvorfor.
Rural England will never look the same again after this deliriously savage
horror-comedy, in which a nerdish thirty-something couple, Tina and Chris,
set out on a romantic caravan-odyssey with unexpectedly bloody consequences. Acute social embarrassment regularly tips over into unbridled
criminality as these Berghaus-clad lovebirds chug their way around industrial museums and national parks. Joining them for the ride is their
four-legged friend Banjo, played by the shameless scene-stealer “Smurf”
(who won the so-called Palm Dog at the Cannes Film Festival in 2012 for
best performance by a canine).
The screenplay for SIGHTSEERS is developed through years of improvisation and stage-work, and is a drum-tight delight, peppered with deadpan
lines. Director Wheatley, meanwhile, shows why he is one of only two Brits
in the Cinema Scope magazine's prestigious list of “The Best Fifty Filmmakers Under Fifty” and also why he's now very much on Hollywood's radar.
REGISSØREN
Ben Wheatley (f. 1972) er en britisk regissør. I tillegg
til å regissere fire spillefilmer har han jobbet med
animasjonsfilm, nettkampanjer, reklamefilm og i
tillegg regissert mye for TV.
THE DIRECTOR
Ben Wheatley (b. 1972) is a British director. He
has directed a number of episodes for TV comedy
shows, Internet virals, adverts and animated shorts,
in addition to four feature films.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2009 DOWN TERRACE
2009 STEVE COOGAN: THE INSIDE STORY (TV)
2011 KILL LIST
2012 THE ABCS OF DEATH (SEGMENT ‘U IS FOR
UNEARTHED’)
2013 A FIELD IN ENGLAND
Vi ser
muligheter
der andre ser
begrensninger
En foretrukket og
langsiktig IT Partner
122
OVERDRIVE
OVERDRIVE
THOU GILD’ST THE EVEN
WHY DON’T YOU PLAY IN HELL
TURKEY 2013 DIRECTOR: Onur Ünlü SCREENPLAY: Onur Ünlü CINEMATOGRAPHY: Vedat Özdemir CAST: Ali Atay, Demet Evgar, Damla Sönmez,
Ercan Kesal, Ezgi Mola, Serkan Keskin, Nadir Sarıbacak RUNNING TIME: 1h 47m PRODUCER: Orkun Ünlü, Funda Alp SOURCE: Cinemavault
JAPAN 2013 DIRECTOR: Sion Sono SCREENPLAY: Sion Sono CINEMATOGRAPHY: Hideo Yamamoto CAST: Jun Kunimura, Shinichi Tsutsumi,
Hiroki Hasegawa, Gen Hoshino, Fumi Nikaido RUNNING TIME: 2h 06m PRODUCER: Takeshi Suzuki, Tsuyoshi Suzuki, Takuyuki Matsuno
SOURCE: Finecut
THOU GILD'ST THE EVEN handler om uvanlige mennesker i en liten by
i Anatolia i Tyrkia, og deres høyst vanlige problemer. Vår mann Cemal er
linjedommer i fotball og hjelper til i en barbersjappe (med katastrofalt
utfall). Det er ikke lett å si om han er deprimert eller bare har veldig livlig
fantasi, men de merkeligste ting utspiller seg foran øynene hans – og våre. Så
blir han forelsket i Yasemin, som jobber på eggefabrikk. Han prøver å imponere henne med en Shakespeare-sonette han har fått fra Defne, en ung jente
som selger bøker på torget og kan stanse tida med bare hendene.
Dette er et overflødighetshorn av en film – en ellevill sjangermiks av gangsterdrama, voldsorgie og sitcom. Vi møter yakuza-gangsteren Muto, hvis
kone har sittet i fengsel i ti år for å ha reddet datteren Michiko fra klørne til
den rivaliserende Ikegami-klanen ved kreativ bruk av kjøkkenkniver. For å
rettferdiggjøre fengselsoppholdet overfor kona og seg selv, har Muto lovet
å gjøre Michiko til filmstjerne. I et desperat forsøk på å lykkes hyrer han
Hirata, en ung og mislykket filmskaper som sammen med crewet sitt, The
Fuck Bombers, sløser bort tida på å fikle med gamle filmruller. Nå øyner han
sjansen til endelig å lage et mesterverk.
SEN AYDINLATIRSIN GECEYI
Dette er en nydelig, poetisk tragikomedie i svart/hvitt, med innslag av splatter og fantasy. Blant høydepunktene er Cemal og Yasemins første date, der
antidepressiva spiller en nøkkelrolle. MED THOU GILD'ST THE EVEN har
regissør Onur Ünlü skapt en film som ikke likner noe annet.
THOU GILD'ST THE EVEN tells of the ordinary troubles of people with
extraordinary abilities. Cemal lives in a small town in Anatolia in Turkey,
where he works as an assistant football referee and helps out in his father's
barber shop (with disastrous outcome...). It is hard to tell if he is depressed,
anxious or has a lively imagination, but the strangest things keep happening
to him. Then he meets Yasemin, who works in a local egg factory. He tries to
impress her with a Shakespeare sonnet (from which the film takes its title)
found in a book given to him by Defne – a book seller who can freeze time
with her hands.
This film is unlike anything you have seen before – a beautiful black-andwhite mixture of comedy, tragedy and fantasy with a hint of poetry and a
touch of splatter film. Featuring an hilarious dating scene involving antidepressants, what's not to like?
JIGOKU DE NAZE WARUI
REGISSØREN
Onur Ünlü (f. 1973) fra Izmir er en tyrkisk manusforfatter, regissør og produsent. Han er utdannet
ved Marmara University School of Communication
Sciences og regisserte sin første spillefilm POLICE i
2007. Han har også skrevet for flere TV-serier.
THE DIRECTOR
Onur Ünlü (b. 1973) from Izmir is a Turkish screenwriter, director and producer. He graduated from
Marmara University School of Communication
Sciences, and directed his first feature POLICE in
2007. He has also co-written several TV series.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2007 POLIS / POLICE
2007 ÇOCUK / THE KID
2008 GÜNESIN OGLU / SON OF THE SUN
2009 BES SEHIR / FIVE CITIES
2011 CELAL TAN VE AILESININ ASIRI ACIKLI
HIKAYESI / THE EXTREMELY TRAGIC STORY
OF CELAL TAN AND HIS FAMILY
I høyt tempo og med elegante flashbacks i Tarantino-stil raser filmen av
gårde mot sitt klimaks: en parodisk blodsprutende face-off som mest av
alt kaller på gapskratten – og samtidig en rørende hyllest til filmmediets
skaperkraft.
Hirata dreams of being a film director, and with his ragtag crew, The Fuck
Bombers, he intends to shoot a masterpiece. Meanwhile, a feud between
two yakuza clans heats up: Big boss Muto's wife massacres the rival boss
Ikegami's gang, jeopardizing her daughter Michiko's acting career in the
process. Ten years later, and days before his wife's release from jail, Muto
must somehow prove to her that Michiko has become a big-screen star. He
hires The Fuck Bombers to do the job, and so, the ruthless criminals and
the happy-go-lucky film nerds collide in an ending that is as bloody as it is
hilarious.
WHY DON'T YOU PLAY IN HELL is a highly successful and unpretentious
high-octane mix of farcical comedy and violent gangster parody. It is also a
nostalgic and affectionate tribute to film as the stuff that dreams are made
of. This is entertainment!
REGISSØREN
Sion Sono (f. 1961) er en japansk filmskaper og poet.
Mange av filmene hans blandet elementer fra en
rekke sjangre, og han har særlig blitt populær på
grunn av skrekkfilmene sine. Den nesten fire timer
lange LOVE EXPOSURE ble vist under TIFF i 2010,
og GUILTY OF ROMANCE begeistret mange under
TIFF 2012.
THE DIRECTOR
Sion Sono (b. 1961) is a Japanese poet and filmmaker. Many of his films bring together elements
from different genres; Sono has gained somewhat of
a cult status due to his horror films. His LOVE EXPOSURE was screened at TIFF in 2010, and GUILTY OF
ROMANCE in 2012.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2001 JISATU SÂKURU / SUICIDE CLUB
2005 NORIKO NO SHOKUTAKU /
NORIKO’S DINNER TABLE
2008 AI NO MUKIDASHI /
LOVE EXPOSURE (TIFF 2010)
2009 MAKE THE LAST WISH
2010 TSUETAI NETTAIGYO / COLD FISH
2011 KOI NO TSUMI / GUILTY OF ROMANCE
123
124
125
Films From The North
SHORT AND DOCUMENTARY FILMS FROM THE BARENTS
REGION AND OTHER POLAR AREAS
Film fra Nord presenterer de beste nye kort- og dokumentarfilmene fra det
nordlige Norge, Sverige, Finland, Russland og Canada. Slik vi i de andre
programmene viser perler fra hele verden, viser vi her det beste fra vår egen
utvidede nærregion. Tromsøpalmen gis til beste film i konkurranse.
Films from the North presents the best of new shorts and documentaries
made in the Barents region and other polar areas. In our other sidebars
we present highlights from all parts of the world; this sidebar showcases
the best of the High North. The Tromsø Palm is awarded the best film in
competition.
2014 PROGRAM:
Opening Night
Shorts in Competition
Documentaries in Competition
Sámi Voices
Overdrive
Young directors / Student films
NN+ / Music Videos
NORGES FREMSTE FILMNETTSTED
Bilde fra Harmony Korines «Spring Breakers» (2012, med tillatelse fra SF Norge AS)
126
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
Opening Night
FFN – Shorts 1
FILMS FORM THE NORTH
SHORT FILMS IN COMPETITION
The opening ceremonies will be followed by the world premiere of three short films made in Northern Norway. All
three explore tender relations, and are made by directors who combine lyrical storytelling with a strong visual style.
GOD MASKINGEVÆRLYD
GOOD MACHINE GUN SOUND
DIR: Truls Krane Meby / News On Request AS / Norway 2014 / 17m
Eight-year-old Arvid faces death in his life for the first time. As his family mourns,
he struggles with his own loss of innocence.
BEHÅLL DIN ILLUSION
HOLD ON TO YOUR ILLUSION
DIR: Vegard Fjærvoll / Kundvagn / Sweden 2014 / 39m
CAST: Charlie Gustafsson, Erik Myrstrand, Judith Rindeskog
CONTACT: Vegard Fjærvoll: [email protected]
↑ Director Truls Krane Meby
DET USAGTE
UNSPOKEN
DIR: Torfinn Iversen / Mirage Film / Norway 2014 / 18m
A mute girl and her boyfriend arrive at their idyllic summer place. Then a terrible
incident occurs. Could those unspoken words change everything between them?
Two young musicians are having trouble putting a unique
touch to their music and writing. To gain credibility, find
inspiration and ultimately have a defining moment, they
decide to leave their hometown. Their hope is that this will
give them a new and meaningful view of society and make
their songwriting easier.
HOMING
DIR: Erkki Rämet / Erkki Rämet / Finland 2013 / 8m
CONTACT: Erkki Rämet: [email protected]
HOMING is a dark comedy set in present day Finland. It
tells the story of a man in splendid isolation. The protagonist
is confined in his home, enjoying the pleasures of electronic
entertainment. Then one day, electricity is cut off, and the
man must face reality. After his darkest hour, he finally finds
an answer to his problems ….
↑ Director: Torfinn Iversen
AMASONE
AMAZON
DIR: Marianne Ulrichsen / MER FILM AS / Norway 2014 / 12m
Eleven-year-old Ada meets Julia, a girl her age. The two girls measure forces in the
North-Norwegian nature. Free from the adult gaze they are approaching each other
and a new identity.
GOD MASKINGEVÆRLYD
GOOD MACHINE GUN SOUND
↑ Director: Marianne Ulrichsen
DIR: Truls Krane Meby / News On Request AS / Norway 2014 / 17m
CAST: Erlend Antonsen Meløy, Jermund Hermansen, Maria Bock, Klaus
Løkholm Bergli
CONTACT: Cathrine Terese Sørensen: [email protected]
Eight-year-old Arvid faces death in his life for the first time.
As his family mourns in their separate ways, he struggles
with his own loss of innocence.
SYNDROMEDA
DIR: Patrik Eklund / Salmonfox AB / Sweden 2013 / 25m
CAST: Jacob Nordenson, Svante Grundberg, Anki Larsson
CONTACT: Theo Tsappos: [email protected]
Leif wakes up on the road, naked and bloody, with no memory of what has happened. No one believes him when he
claims to have been abducted by aliens. A film sporting lots
of humor, good acting and impressive special effects.
127
128
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – Shorts 2
SHORT FILMS IN COMPETITION
NEVER TRUST A SMILING HIPPIE
DIR: Eva Bygren / Buffon Art / Sweden 2013 / 13m
CAST: Karin Engman, Hanna Schön, Fabian Isaksson, Otto Isak Perrin
CONTACT: Eva Bygren: [email protected]
It is late winter, 1981. Sigge (15) stands at a deserted crossroads waiting to be taken to her new foster home. A hippie
woman arrives in a Volvo Duett with two teenage boys in
the back seat. In the car, the hippie woman gets too physical,
and Sigge flees into the woods. The teenage boys follow her.
Once they are out of sight, the boys light a joint, and they
challenge each other while smoking it. When they get back
in the car, Sigge puts on a tape with punk music ...
AMASONE
AMAZON
DIR: Marianne Ulrichsen / MER FILM AS / Norway 2014 / 12m
CAST: Kristin Braut Solheim, Maria Wasseng-Isaksen,
Hege Aga Edelsteen, Marius Lien
CONTACT: Ragna Midtgard: [email protected]
Eleven-year-old Ada experiences that her father forgets
to pick her up at the airport. She is invited to a neighbor’s
house to wait for him. There she meets Julia, a girl her age.
Julia disapproves of being told to play with Ada. The two
girls measure forces in the North-Norwegian nature. Free
from the adult gaze they are approaching each other and a
new identity.
LIVETS RØST
VOICE OF LIFE
TA AV MIG
UNDRESS ME
DIR: Knut Erik Jensen / Nordkapp Film/Pomor Film AS / Norway 2013
/ 16m
CAST: Ellen Dorrit Petersen, Joseph Culp
CONTACT: Knut Skoglund: [email protected]
DIR: Victor Lindgren / Bautafilm / Sweden 2013 / 15m
CAST: Jana Bringlöv Ekspong, Björn Elgerd
CONTACT: Theo Tsappos: [email protected]
LIVETS RØST is a poetic fable inspired by Knut Hamsun's
“The Voice of Life”, from his short story collection Thicket
(1903). The film is an ambivalent, vague and nostalgic
journey into the night. A woman and a man move dream-like
down a desolate Hollywood Boulevard. In the city of angels
and dreams, they wander around among the stars on the
Walk of Fame.
Mikaela has undergone gender reassignment surgery and
become a woman. One night at a bar, she meets a guy and
takes him back to her place. In TA AV MIG, sexual objectification takes the form of “playing doctor”, each person wanting the other to take the first step towards sex. A film about
our notions of masculinity and femininity, and about how
we come into existence through the way others see us.
WHALED WOMEN
MY HOME IN HONNINGSVAG
DIR: Ewa Einhorn/Jeuno Je Kim / Monkey Machine Film / Sweden 2013
/ 8m
CAST: Anna Blomberg, Inga Cristina Campos, Magnus Mark
CONTACT:Theo Tsappos: [email protected]
DIR: Knut Erik Jensen / Nordkappfilm and Lone spy Production /
Norway 2013 / 5m
CAST: Joseph Culp
CONTACT: Knut Erik Jensen: [email protected]
SchlopSchlop (SS) and KK are two annoying women who
work at the Office of Development in Krabstadt, a small
town located in an Arctic region of sorts where the Nordic
countries have sent their unwanted people. One day a group
of whaled women are stranded on Krabstadt’s shores, and it
is now up to KK and SS to deal with the situation.
This is a music film: “When I am chilled by the sun, and
burnt by frost, when I feel everything is lost. There is still a
light burning in the fog, My home in Honningsvag...”
SPACE ODDITY
DIR: Liv Joelle Barbosa Blad / Nordland Kunst- og Filmfagskole /
Norway 2013 / 11m
CAST: Sunniva Tangvik Kveum, Eirik Slyngstad, Daniel Bianchini
Rodriguez
CONTACT: Samir Zedan: [email protected]
February 15th 2013. A meteor has burned its way through
the atmosphere over the Ural region in Russia, its dazzling
light brighter than the sun. In Kabelvåg, a small town in the
north of Norway, the three close friends Ruby, Sebastian and
Daniel celebrate their graduation. They have made plans for
a future together, but much like the meteor, their destination
and journey remains unclear.
129
130
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – Shorts 3
SHORT FILMS IN COMPETITION
HANDBAG
KÄSILAUKKU
DIR: Mikko Myllylahti / Jussi Rantamäki / Finland 2013 / 27m
CAST: Sinna Virtanen, Elias Keränen, Auli Mantila, Hannu-Pekka
Björkman
CONTACT: Otto Suuronen: [email protected]
Hanna finds a love letter in a stolen handbag. The letter is
from a lover to a married woman. It is none of Hanna's business, but still she decides to interfere.
SHAKEDOWN 1992
DIR: Kjartan Nilsen / Hansen Potet & Informasjon / Norge 2014 / 6m
CAST: Siri Schnell Juvik, Tor Wiig
CONTACT: Kjartan Nilsen: [email protected]
SHAKEDOWN 1992 is an absurd and dark depiction of the
relationship between a girl who works in a funeral home,
and her deceased grandfather.
VIKTIGA PAPPER
THE PAPERS
ROBORABBIT
ROBOKROLIK
DIR: Kalle Kotila / Las Palmas Film OY / Finland 2013 / 9m
CAST: Lauri Warsta, Tapio Wilska, Tobias Zilliacus, Tume Uusitalo
CONTACT: Juho Harjula: [email protected]
DIR: Sergey Tsyss / Yulia Travnikova / Russia 2013 / 9m
CAST: Maria Volkova, Alexey Subbotin, Sonya Plentaytite
CONTACT: Yulia Travnikova: [email protected]
Two neighbors work together in an office. One loves order
and safe routines, the other is a comfort-oriented slacker.
These two rivals are bound for conflict. Fate reminds us that
you can't manipulate life, nor should you waste it.
ROBOKROLIK is a little hero in a big family quarrel.
DET USAGTE
UNSPOKEN
NORDLYS OVER HALDETOPPEN
NORTHERN LIGHTS OVER MOUNT HALDE
DIR: Torfinn Iversen / Mirage Film / Norway 2014 / 18m
CAST: Marie-Stéphane Cattaneo, Torstein Bjørklund,
Michael Baderschneider
CONTACT: Torfinn Iversen: [email protected]
DIR: Morten Skallerud / Camera Magica / Norway 2013 / 8m
CAST: Marianne Krogness, Sigurd Herlofsen, Ivar E. Lykke,
Frank Jørstad, Bente S. Andersen
CONTACT: Morten Skallerud: [email protected]
A mute girl and her boyfriend arrive at their idyllic summer
place. Then a terrible incident occurs. Could those unspoken
words change everything between them? DET USAGTE is
the third installment of a short film trilogy. Part one,
KONSERT FOR MARIA, screened at TIFF in 2010, while
part two, TILBAKE, screened at TIFF 2012.
1917. A dark night on a mountain peak - site of the world’s
first northern lights observatory. A boy and his grandmother
play outdoors beneath the stars. The northern lights appear,
and scientists take photos of them, using a specially-built
camera, liaising by telephone with another photographer
many kilometers away. Most of the film is presented in
silhouette against the night sky - in stereoscopic 3D. Some
northern lights scenes are also filmed in 3D, using two
cameras some kilometers apart.
131
132
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – SHORT/DOCS
FFN – Doc 1
SHORT FILMS AND DOCUMENTARIES IN COMPETITION
KIRUNA-KIGALI
DIR: Goran Kapetanovic / Hepp Film AB/Kapetanovich Film Production /
Rwanda/Sweden 2012 / 15m
CAST: Malin Crépin, Assad Kasasa, Mukundente Fiona, Marie Francoise
Mukayiranga
CONTACT: Theo Tsappos: [email protected]
A young woman in Rwanda is about to give birth. The baby
lies facing the wrong way, and her life is in danger. At the
same time, a Swedish woman in labour refuses to accept
any help when her water breaks. The two stories of women
giving birth in two completely different parts of the world
are woven into each other.
OPEN
DIR: Ivalo Frank / Ivalo Frank / Denmark 2013 / 58m
CONTACT: Ivalo Frank: [email protected]
In OPEN five criminals talk about their loneliness and longing, from the confines of a secure psych ward in Denmark.
All five (four men, one woman) are from Greenland. Shot in
sharply defined black and white, the film concentrates on
the five individuals: there are no interviews with doctors,
prosecutors, ward personnel, victims, or family members.
Only well into the film do we learn which perpetrators
committed which crime.
DOCUMENTARIES IN COMPETITION
TRAN OG FLØTEKARAMELLER
COD LIVER OIL AND CREAM CARAMELS
DIR: Guro Saniola Bjerk / Saniola Productions / Norway 2013 / 9m
CAST: Sara Nergaard, Siri Røtvold, Marius Alexander Eriksen,
Eirik Vevik CONTACT: Guro Saniola Bjerk: [email protected]
Boarding school can be an unpleasant experience; yet,
there are beautiful moments to be remembered. Due to the
scattered settlements and harsh weather, many children in
Arctic regions were sent to boarding school as seven yearolds. Some of them are left with memories they would rather
forget – others remember boarding life as the best time in
their lives.
DISFELLOWSHIPPED – STORIES FROM THE
SHADOWS OF THE WATCHTOWER
LUOPUNEET – KOHTALOITA VARTIOTORNIN
VARJOSTA
DIR: Iita Pirttikoski / Soili Sirniö / Finland 2013 / 28m
CONTACT: Soili Sirniö: [email protected]
Atte, Milko and Tiia are former Jehovah's Witnesses. They
have been disfellowshipped from the religion and are
therefore shunned by the remaining Jehovah's Witnesses,
including their immediate family members. In this film they
share their stories and give their view on this cruel practice.
Finnish Press Officer of Jehovah’s Witnesses' Veikko Leinonen represents the organisation's view.
HEJDÅ HALLELUJA
HOLD ON HALLELUJAH
DIR: Ann Holmgren / Ape&Bjørn / Norway/Sweden 2014 / 57m
CONTACT: Silja Espolin Johnson: [email protected]
Director Ann Holmgren investigates the boundaries of faith
by following her father through several years of illness. Kaj
Tony Holmgren has a progressive muscular disease that
makes him totally dependent on his wife's care. In 1985 he
received a prophecy saying that he would be able to walk
again, and he still hopes this will come true. This is a highly
original family portrait, an intimate, bold and existential
documentary about extraordinary daily life.
133
134
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – Doc 2
FFN – Doc 3
DOCUMENTARIES IN COMPETITION
GORDIE
DIR: Traolach Ó Murchú / GrandBoy / Canada 2013 / 10m
CONTACT: Traolach Ó Murchú: [email protected]
GORDIE is an intimate documentary that tells the story of a
Tlingit First Nation man living with the trauma of a horrific
childhood event. Forgiveness is found in the bleakest of
places.
FOOTBALL COUNTRY
JALKAPALLOMAA
DIR: Teppo Airaksinen / Flatlight Films OY / Finland 2013 / 45m
CONTACT: Lauri Ahlgren: [email protected]
A documentary about football fans in the promised land of
ice hockey.
DOCUMENTARIES IN COMPETITION
FEAR
MIEDO
PORTRAITS FROM VARANGERFJORD
VÁRJJATVUOTNALAČČAT
YOIK
JUOIGAN
DIR: Elisa Fernanda Pirir Ruiz / Filmveksthuset Tvibit / Norway 2013 / 17m
CONTACT: Elisa Fernanda Pirir Ruiz: [email protected]
DIR: Egil Pedersen / Snöfokk Film / Norway 2013 / 13m
CONTACT: Egil Pedersen: [email protected]
DIR: Maj Lis Skaltje / Maj Lis Skaltje EF / Sweden 2013 / 60m
CONTACT: Maj Lis Skaltje: [email protected]
The hardest thing about moving to another country for me
wasn't to make new friends, learn a new language or learn
how to ski, but to be afraid. In 2007, when I was 16 years
old and moved to Tromsø, I got diagnosed with psychosis. I
never dared to tell anyone. I was embarrassed and scared. In
2011 the doctors found out that my problems were caused by
something physical. My friends and family were so happy,
not because my symptoms changed, but because I no longer
had a psychiatric diagnosis.
A short feel-good documentary filmed in Nesseby, Finnmark, in Northern Norway. The film portrays several people
that have a strong connection to nature, to old Sámi traditions, and to the small community they live in.
JUOIGAN is the untold story of one of the oldest music
cultures in Europe. The story also sheds light on the dark
streak of oppression and denunciation of yoik, contrasting it
with the joy, humor and affection about nature, animals and
persons expressed through the yoik. This film aims to show
how Sámi people found their own musical path.
KISSES IN ZOCALO
DIR: Maida Hals / Verk AS / Norway/Mexico 2013 / 10m
CONTACT: Maida Hals: [email protected]
This short documentary explores the act of kissing in
Zocalo, Mexico City. In a time where we are distinguished
by color, culture, religion and nationality, it's beautiful to
think that despite these cultural differences something
powerful unites us all: the language of love – a kiss!
135
136
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
137
Vær i møtet
uten å være der
FFN – Doc 4
DOCUMENTARIES IN COMPETITION
SANTRA AND THE TALKING TREES
SANTRA JA PUHUVAT PUUT
DIR: Miia Tervo / For Real Productions / Finland 2013 / 27m
CONTACT: Otto Suuronen: [email protected]
Fate brings a young woman to idyllic Karelia in Russia,
near the Russian-Finnish border. She meets an old woman,
Santra, who represents the only remaining link to the
Karelian culture of her ancestors. This film is about the
difficulty and beauty of finding a home.
OLGA – TO MY FRIENDS
DIR: Paul Simma / Safi / Norway/Finland/Sweden 2013 / 58m
CONTACT: Paul Simma: [email protected]
Olga lives all alone in a reindeer-herdsman's cabin on the
Russian tundra. Her task is to guard a storage of canned
provisions, the herdsmen’s only source of food during the
summer. The food storage is an enticing target for Russian
fishermen, soldiers and ore-prospectors roaming the mountains in increasing numbers. Being all alone and with no
police protection, resisting an attack from any of the them
will not be easy for Olga.
Med Telenor Office 365 kan du delta i møter fra PCen,
nettbrettet eller mobilen.
Nå er fremtidens arbeidsverktøy her. Ikke bare kan du delta i møter fra nettbrettet og PCen, nå er også mobil
integrert i løsningen. Det gir deg et komplett arbeidsverktøy med telefoni, video, skjermdeling og chat, på alle enheter.
Telenor Office 365 kan veldig enkelt tas i bruk, både av små og store virksomheter. Kontakt oss så viser vi deg hvordan
din bedrift kan bli mer fleksibel. Det er ingen grunn til å utsette effektivitet.
Ring 800 35 925, besøk en Telenor-forhandler eller se telenor.no/bedrift
Jobb smartere.
Bedre opplevelser.
138
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – SÁMI VOICES 1
DEN MAGISKE TIDEN
THE MAGIC TIME
DIR: Kine Aune / KineFilm / Norway 2013 / 9m
CONTACT: Kine Aune: [email protected]
DEN MAGISKE TIDEN is an animation film inspired by
Sámi legends and fairy tales. Through past and present,
dream and reality are woven into rock carvings depicting
the story of a reindeer calf's journey towards becoming a
beautiful bull.
FFN – SÁMI VOICES 2
SÁMI JIENAT – VOICES OF SÁPMI
DIR: Alistair Fowler / Accomplished / UK/Finland 2013 / 58m
CONTACT: Alistair Fowler: [email protected]
SÁMI JIENAT – VOICES OF SÁPMI follows the adventures
of a Sámi indigenous choir as they rediscover their rich and
unique heritage and the joy of yoiking together. They describe how yoik works and how it has developed over centuries,
despite opposition from “majority society” and sometimes
even from within the Sámi community. We witness the choir
trying to redefine their musical traditions for the modern
age, a journey that reflects an indigenous society's cultural
struggle.
THE WINGED
SOAJÁLAČČAT
JOIKEFEBER
YOIK FEVER
DIR: Ima Aikio-Arianaick / Inari Film Industries ltd / Finland 2013 / 28m
CONTACT: Joonas Saari: [email protected]
DIR: Ellen-Astri Lundby / Ellen Lundby Film & Media / Norway 2013 /
57m CONTACT: Ellen-Astri Lundby: [email protected]
In the documentary SOAJÁLAČČAT, we follow the young
Sámi artist Niillas Holmberg (21) in his search for his own
inner strength. Can he create art on his own terms, or
does he submit to the sometimes unrealistic expectations
of his peers? In his endeavors, Niillas draws strength and
knowledge from the art and life philosophy of the great
Nils-Aslak Valkeapää, an artist who always marched to the
beat of his own drum.
Ylva, a young Sámi-Norwegian music major is yearning to
connect with her heritage through the dwindling Sámi yoik
singing tradition. As Ylva makes personal connections with
different yoiking traditions and meets Sámi legends like
Mari Boine, Johan Sara Jr. & Ole Larsen Gaino, undercurrents of shame and conformity come to the surface. The
film is an entertaining cabaret-style mash-up of styles and
genres, with an ending that could leave you with a serious
case of yoik fever!
139
140
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – OVERDRIVE
FILMS FROM THE NORTH GOES EXTREME
DELAD KÄRLEK
LOVE DIVIDED BY TWO
DEN UÆRBØDIGE
IRREVERENCE
DEEP NORTH
SYVÄ POHJOINEN
DIR: Daniel Rudstedt / Average guy / Sweden 2013 / 9m
CAST: Frida Sandberg, Leopold Nilsson
CONTACT: Daniel Rudstedt: [email protected]
DIR: Ole Christian Slyngstad Hætta / Ole Christian Slyngstad Hætta /
Norway 2013 / 15m
CAST: Simen Stokke, Signe Karmhus
CONTACT: Ole Christian Slyngstad Hætta: [email protected]
DIR: Arttu Nieminen / R2 productions / Finland 2013 / 17m
CAST: Arto Koivuniemi, Topi Matikainen, Eveliina Mänty-Ollanen
CONTACT: Arttu Nieminen: [email protected]
That night she was going to propose, but something happened. DELAD KÄRLEK is a drama about being forced to
share what you love, a film with a scent of film noir, tango
and jealousy.
CAFÉ FINLANDAIS
FINNISH COFFEE
DIR: Rauno Vatvonen/ Elokvatuotanto Rauno Vatvonen /
France/Finland 2013 / 7m
CAST: Jean-Baptiste Artigas, Chantal Dardol, Maxime Mallet, André
Lamorthe, Nick Atman
CONTACT: Mauri Lähdesmäki: [email protected]
A tango film about a man ordering Finnish coffee in a
Parisian café.
A young art photographer, with an affection for the extraordinary and sombre, seeks out an abandoned mental hospital in search for the last remaining pictures for his photo
exhibition. It soon turns out that certain memories from the
past should be left alone.
AMAZON
DIR: Jim Hansen/Torkel Riise Svenson / Sweet Films / Norway 2014 /
10m
CAST: Gøran Forsmark, Frank Ole Sætrang
CONTACT: Joachim Lyng: [email protected]
A comedy about a lost son and an former soft porn movie
star!
SYVÄ POHJOINEN is a redneck, Lynch-like story about
three brothers living far from civilization, in a remote part
of Lapland. Where there is no community, the moral is as
black as a crow's feather.
MONSTER
DIR: Carl Christian Lein Størmer / Love OD Communications / Norway
2014 / 15m
CAST: Eno Ishtar
CONTACT: Aggie E Peterson: [email protected]
We follow Eno Ishtar through a quite normal day for him.
He shares his innermost thoughts and dreams about health,
love, work and social life. His main goal is to understand and
engage in the world around him. But he is haunted by the
feeling that he doesn't quite fit in ...
141
142
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
FFN – YOUNG DIRECTORS/STUDENT FILMS
JORDEN FALLER OVER HODET MITT
THE SOIL FALLING OVER MY HEAD
DET SOM BLIR IGJEN
THAT WHICH REMAINS
NÅR JEG VÅKNER I MORGEN
WHEN I WAKE UP
DET BETYR JO INGENTING
IT'S NOT AS IF IT MATTERS
DIR: Nora Grindstein Svalheim / Nordland Kunst- og Filmfagskole /
Norway 2013 / 8m
CAST: Nora Svalheim, Trond Ringlund, Jan Bull
CONTACT: Samir Zedan: [email protected]
DIR: Iain Aigin Stronach Forbes / Nordland Kunst- og Filmfagskole /
Norway 2013 / 15m
CAST: David Jadlowkier, Fridtjof Wesseltoft, Oda Solesvik Oppedal
CONTACT: Samir Zedan: [email protected]
DIR: Liv Joelle Barbosa Blad / Nordland Kunst- og Filmfagskole /
Norway 2013 / 11m
CAST: Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Jannicke Stendal Hansen
CONTACT: Samir Zedan: [email protected]
DIR: Kine Lepsøe / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norge 2013 / 5m
CAST: Kine Lepsøe, Nora G. Svalheim
CONTACT: Kine Lepsøe: [email protected]
Walking through the empty house of her dead grandfather, Ada recalls memories of their last time together.
She was forced to take over his work as a gravedigger in
the cemetery, which means that she now must bury her
own grandfather.
During the sale of an inherited plot of land, Morten discovers that his best friend is cheating on his sister.
A low-key study of gender and relationship. In the aftermath
of a dramatic incident, a young couple discover that they
don't know each other or themselves or who they might
represent.
EN ALLDELES VANLIG FAMILJ
AN ORDINARY FAMILY
BREAKING THE SILENCE
TS'O TS'OH EHDA GOWA WHILE HA-LE
INGEN TID FÖR OSS
NO TIME FOR US
DIR: Ragnar Bragason / Ragnar Bragason / Sweden 2013 / 6m
CONTACT: Ragnar Bragason: [email protected]
DIR: Mason Mantla / Mason Mantla / Canada 2013 / 10m
CAST: Katie Holtorf, Noelene Nitsiza, Joseph Richardson
CONTACT: Mason Mantla: [email protected]
DIR: Thim Riback / Turbulens Films / Sweden 2013 / 14m
CAST: Alexander Falck, Anja Mattson
CONTACT: Thim Riback: thim.ribac[email protected]
In an active Tlicho community in the Northwest Territories,
sixteen-year-old Ori's life becomes chaotic when her secret
becomes harder to keep silent. TS'O TS'OH EHDA GOWA
WHILE HA-LE tells the story of Ori, who is a victim of a
violent assault. The film explores the lives of young Aboriginals from the North as they struggle to find their identity in
a world that is quickly spiraling out of control.
Daniel meets Alina on a train under strange circumstances,
and the two become friends. The friendship brightens up
Daniel's otherwise dull life, until he starts noticing that
there is something strange about his new friend.
Through interviews, the filmmaker finds the recipe for
living in the perfect family.
DET BETYR JO INGENTING describes a conflict between
two friends, a gay girl and a straight girl. Knowing that her
friend has a crush on her, the straight girl starts hitting on
her just for kicks, with the result that their friendship is put
to the test.
143
145
ARCTIC ACTION
- Verdens nordligste stuntteam
- The world´s northernmost stunt team
MUSIKKVIDEO FRA NORD: NN+
JOINING MUSIC AND FILM
We got:
Stunt services
Fight choreography
Actor training
2nd unit directing
Equipment
We worked on:
We
worked
on: Snø), Dead Snow 2, Arn, Into
Dead
Snow (Død
the White,The
TheABCs
ABCsofofDeath,
Death,Arn,
Hellfjord,
NorHellfjord,
Norwegian
wegian
Ninja (Kommandør
Treholt),
Essential
Cozy
(Koselig
med peis), Into
the White,
Dead
Snow
Essential
Killing,
North,
Kong
Killing,(Død
KongSnø),
Curling,
Norwegian
Cozy
(Koselig
Curling,
Norwegian
med peis),
Far NorthNinja (Kommandør Treholt),
Far
North...
og 100
andre produksjoner - and 100
- and
100 other
productions
other productions
Let´s meet up during the festival!
Filmverftet, S. Tollbodgt 17, Tromsø
Ph: (+47) 90083134 www.arcticaction.no
Som i fjor byr Film fra Nord på rykende fersk musikkvideo fra nordnorske
filmskapere. Alle fem filmer i dette programmet er verdenspremierer, der
fremadstormende band og artister har fått lage videoer til sine låter, med
produsenter og filmskapere som matcher dem.
Videoene er blitt til gjennom prosjektet NN+ – et bredt samarbeid mellom
RYK, Introfondet, Innovasjon Norge, Nordnorsk Filmsenter, Sparebanken
Nord-Norges kulturnæringsstiftelse og Tromsø Internasjonale Filmfestival.
De fem utvalgte artistene og regissørene er:
Hekla Stålstrenga / Terje André Nymark
Elle Marja Eira / Ken Are Bongo
Cyaneed / Jim S. Hansen
Violet Road / Viktor Enoksen
Eline Thorp / Maida Hals
This sidebar presents five music videos, made in Northern Norway, all world
premieres. Starring: Five bands or artists with great potential. Behind the
camera: Five filmmakers and producers to match them.
These films are born out of NN+, a joint project between RYK, Introfondet,
Innovasjon Norge, Nordnorsk Filmsenter, Sparebanken Nord-Norges kulturnæringsstiftelse and Tromsø International Film Festival.
146
FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH
147
FFN – NN+
Spesialvisninger
SPECIAL SCREENINGS
På TIFF er alle visninger og filmer spesielle, men noen er mer spesielle enn
andre. Dette programmet gir deg et bredt spekter av unike filmopplevelser,
med alt fra stumfilmkonserter til visninger på snøkino. De fleste av visningene finner sted bare én gang i løpet av festivaluka, så det kan være lurt å
begynne her når du skal legge opp årets festivalløype!
HEKLA STÅLSTRENGA
37,5
ELLE MÁRJÁ EIRA - CUCKOO
ELLE MÁRJÁ EIRA - GIEHKA
CYANEED
SLUTT SLUT
DIR: Terje André Nymark / Terje André
Nymark / Norway 2014 / 4m
CONTACT: Terje André Nymark:
[email protected]
DIR: Ken Are Bongo / Kautokeino film AS /
Norway 2014 / 6m
CONTACT: Ken Are Bongo:
[email protected]
DIR: Jim S. Hansen / Jemi Productions /
Norway 2014 / 4m
CONTACT: Jim S. Hansen: [email protected]
The music video for the song “37,5” by
Hekla Stålstrenga sends the band on
a road trip through a pop-up picture
book, page by page, from a bleak
urban landscape to a windswept, but
magical place on the coast.
No one knows what tomorrow brings.
If you look closely in the coffee
ground, you can discover divination.
If you listen closely, the cuckoo can
alert, but no one knows what it wants.
Nature does not follow a ticking
clock, it has its own time if you follow
closely.
VIOLET ROAD
DOWN IN THE CITY
ELINE THORP
VIOLENCE DONE WELL
DIR: Viktor Enoksen / Rein Film AS / Norway
2014 / 4m
CONTACT: Mathis Ståle Mathisen:
[email protected]
DIR: Maida Hals / VERK AS / Norway 2014 /
4m
CAST: Alexander Montgomery-Andersen
CONTACT: Maida Hals: [email protected]
Soldier wakes up from a nightmare.
He is alone in an abandoned building,
but he knows someone is chasing him.
Captured in a world of reflections, a
dancer is pushed to the limits. This is
a usic video for Eline Thorp's “Violence done well”.
This music video is an insight into the
world of Cyaneed.
A special screening is not like other screenings, to point out the obvious.
This sidebar offers a whole range of unique film experiences, like the silent
film concert, and our outdoors Winter Cinema. Most of these screenings are
also singular in the sense that they take place only once during the festival,
so this might be the place to start planning your schedule!
148
FROZEN SCREEN, MOVING PICTURES
FROZEN SCREEN, MOVING PICTURES
Verdens Beste Familiedag
Utekino: Utendørs
film for store og små
OUTDOOR CINEMA
VELKOMMEN TIL UTEKINO!
Tradisjonen tro viser Tromsø Internasjonale Filmfestival
film for alle aldersgrupper på utekinoen i festivaluka. I år
blir det visninger fra tirsdag til lørdag, med familiedag og
ekstra program lørdag fra 14.00. Mørketida er perfekt for
film, og med snø og vintermørke blir Stortorget en kinosal
utenom det vanlige.
Klokka 09.00 viser vi kortfilmprogrammer for barn. Tirsdag
til torsdag er filmene tilpasset barn i skolealder, mens filmene fredag passer for barn i barnehagen.
Klokka 16.00 viser vi film for publikum i alle aldre, blant
annet kortfilm, musikkvideoer og snowboardfilm. Vi viser
også noen filmprogrammer senere på kvelden – følg med på
våre nettsider for nærmere informasjon.
PROGRAM:
TIRSDAG / TUESDAY
09.15 Offisiell åpning av TIFFS utekino for barn 2014
Film for barn 6-9 år
Official opening of the TIFF Winter Cinema.
Screenings for children 6-9 years
16.00 Kortfilmprogram
Short film program
Tromsø International Film Festival takes pride in offering
outdoor screenings to all audiences at Stortorget (the main
square). The screenings take place every morning and afternoon from Tuesday 14 to Friday 17 January, perfectly framed
by the snow (hopefully!) and darkness of winter.
At 09:00, an extensive short film program for children is
screened. Tuesday, Wednesday and Thursday programs are
tailor-made for children in primary school, while the Friday
program is intended for the youngest ones.
The 16:00 screenings will include short film programs,
music videos and snowboard films. We will also screen some
programs in the evenings – see our website for detailed
program.
Catch a short in between ordinary festival screenings, or put
on your parkas to watch the entire program (each Winter
Cinema session lasts for 30 to 50 minutes).
Den åpnes med brask og bram klokka 14.00 med trommesolo spilt av barna fra Kulturskolen. Coop deler ut frukt
og solboller til barna, og Framtiden i våre hender serverer
økologisk kakao. Familiedagen er en oppvarming til Verdens
Beste – Tromsø Barnefilmfestival som TIFF arrangerer
8.-11. mai 2014.
Saturday is family day at the Winter Cinema
– a kick-off for TIFF's children's film festival
Verdens Beste, May 8-11, 2014.
It starts at 14:00. Fruit, snacks and organic hot chocolate
is served. Before the opening, at 12:00, the Kulturskolen
orchestra plays a concert of film music at Tromsø Public
Library.
Screenings:
ONSDAG/ WEDNESDAY
09.00 Kortfilm/animasjonsfilm for barn 10-13 år
Shorts/animated shorts for children 10-13 years
Før åpningen spiller Kulturskolen i Tromsø kommune
konsert med filmmusikk, kl. 12.00 på Tromsø bibliotek.
BENDIK OG MONSTERET “Bendik and the monster”
DIRECTOR: Frank Mosvold
På lørdag får du se to filmer:
16.00 Kortfilmprogram
Short film program
Få med deg filmgodbiter mellom de vanlige festivalfilmene,
eller ta på deg vinterklærne og se et helt program.
WELCOME TO THE WINTER CINEMA!
Verdens Beste Familiedag arrangeres lørdag
18. januar på Utekinoen på Stortorget.
BENDIK OG MONSTERET
REGI: Frank Mosvold, Kool Productions
TORSDAG/THURSDAY
09.00 Kortfilm/animasjonsfilm for barn 2-6 år
Shorts/animated shorts for children 2-6 ys
16.00 Kortfilmprogram
Short film program
FREDAG/FRIDAY
09.00
Kortfilm/animasjonsfilm for barn 2-6 år
Shorts and animated films for children 2-6 ys
16.00 Kortfilmprogram
Short film program
LØRDAG / SATURDAY
14.00 Film for hele familien
Films for the whole family
TIFF presenterer den ferske norske animasjonsfilmen
BENDIK OG MONSTERET. Bendik er en litt ensom gutt
som liker å leke med fingerdukker på rommet sitt, mens
Freddy, den nye machokjæresten til mamma, gir ham boksehansker i gave. Under sengen til Bendik dukker det opp et
monster, som blir veldig skuffet og lei seg når Bendik ikke
blir redd. Men helst vil monsteret synge smørsanger og være
entertainer, og aller helst for et kvinnelig publikum. En morsom og litt alvorlig historie om identitet og forventninger.
PYSE
REGI: Siri Rutlin
I PYSE blir det skummelt når Idunn (7) skal være hjemme
alene. Filmen låner elementer fra skrekkfilm-sjangeren.
PYSE vant barnejuryens pris for beste kortfilm under
Verdens Beste i 2013.
Se program og følg med på våre nettsider tiff.no for detaljert
program.
Stay updated through our website and program for detailed
screening schedule.
------
8.–11. MAI 2014
TROMSØ
BARNEFILMFESTIVAL
------
A brand new animated short film, presented by TIFF, about
Bendik, a little boy, and the monster that lives under his bed.
Bendik likes to play with his finger puppets. And the monster likes to sing and entertain rather than frighten people. A
witty story about identity and expectations.
PYSE “Sissy”
DIRECTOR: Siri Rutlin
In this short film for children, inspired by the horror genre,
Idunn is seven years old and home alone.
149
150
KURANT KINO
KURANT KINO
KURANT KINO:
SHIPYARDS AND OTHER STORIES
FRIDAY JANUARY 17, 22:00
The artist run space Kurant, located by the shipyard in Tromsø, welcomes you to a mini-festival of artists' films within the
festival. This year's program is co-organized by the Norwegian film magazine WUXIA (Maria Moseng) and the German
artists' film screening series Reihe Experimentalfilm (Sarah Schipschack & Leif Magne Tangen). It brings together works by
filmmakers Lois Patiño, Andrzej Wajda, Declan Clarke and Allan Sekula & Noël Burch. Four films dealing with the sea, ships,
shipyards, myths, strikes, the modern and more will be screened. To top if off, the Tromsø based experimental record label
ANIMALS will throw you an unforgettable after-film party.
ANIMALS AFTER FILM PARTY
ANIMALS is a Tromsø based experimental record label founded in 2013 by Simon Daniel Tegnander and Ørjan K.
Anderson at the Academy of Contemporary Art in Tromsø. It is a collaborative platform for artists and musicians, a
steadily growing network, and a playground for exploring sound-related material. Their goal is to share good music
and new ideas, as well as make way for new artistic experiences.
Bands and DJs TBA
Tickets are available for purchase at Kurant. 30 NOK, cash only.
Opening film
WEDNESDAY JANUARY 15, 20:00
COAST OF DEATH
COSTA DA MORTE
THURSDAY JANUARY 16, 16:00
THURSDAY JANUARY 16, 20:00
FRIDAY JANUARY 17, 20:00
MAN OF IRON
CZLOWIEK Z ZELAZA
WE ARE NOT LIKE THEM
THE FORGOTTEN SPACE
DIR: Declan Clarke / Ireland, Germany 2013 / 45m / Declan Clarke
DIR: Allan Sekula, Noël Burch / Netherlands, Austria 2010 / 1h 52m /
Doc.Eye Films
DIR: Andrzej Wajda / Poland 1981 / 2h 27m
DIR: Lois Patiño / Spain 2013 / 1h 21m / Zeitun Films
Costa da Morte is a region in the Northwest of Galicia
(Spain) that was considered the end of the world during
the Roman period. It has taken its dramatic name from the
numerous shipwrecks that happened in this area of rocks,
mist and storms.
We cross this land observing the people who inhabit it,
fishermen, gatherers of shellfish and loggers. We witness
traditional craftsmen who maintain both an intimate
relationship and an antagonistic battle with the vastness of
this territory. The wind, the stones, the sea and the fire are
characters in this film. Through them we approach the mystery of the landscape, understanding it as a unified ensemble
with man, his history and legends.
The film continues the story of Maciej Tomczyk, the son of
Mateusz Birkut, the protagonist of Wajda's earlier film MAN
OF MARBLE (1976). Maciej, a young worker, is involved in
the anti-communist labor movement and described as “the
man who started the Gdańsk shipyard strike”. A radio journalist working for the communist regime is given the task of
slandering Maciej. Maciej has a strong resemblance to Lech
Wałęsa (who appears as himself in the film).
Made during the brief thaw in communist censorship that
appeared between the formation of Solidarity in August
1980 and its suppression in December 1981, the film is
remarkably critical of the regime. It won the Palme d'Or and
the Prize of the Ecumenical Jury at the 1981 Cannes Film
Festival.
THE DIRECTOR:
THE DIRECTOR:
Lois Patiño (b. 1983) is a Spanish filmmaker and artist. He
studied psychology at the Complutense University of
Madrid, and film at the TAI School, at NYFA in New York
and at Pompeu Fabra University in Barcelona. He has
developed courses of videocreation under the guidance of
Katherin Sieverding in the UdK of Berlin, and in different
ateliers with artist and filmmakers such as Joan Jonas,
Donald Kuspit, Pedro Costa, Víctor Erice, José Luis Guerín
and Daniel Canogar.
Andrzej Wajda (b. 1926) is a recipient of an honorary Academy Award and possibly the most prominent member of the
unofficial Polish Film School (1955 to 1963). He is particularly known for his trilogy of war films: A GENERATION
(1954), KANAL (1956) and ASHES AND DIAMONDS (1958).
Four of his films have been nominated for Best Foreign Language Film at the Academy Awards.
The film connects four different locations in Europe and
invites a quiet contemplation of these places in their current
state. It uses the tropes of the early 20th century documentary film and the mid-century espionage film to contextualise them. In order of appearance, the sites are the former
Wallsend and Walker shipyards in Newcastle upon Tyne;
Eisenhüttenstadt on the Eastern border of Germany; Nowa
Huta on the outskirts of Kraków in Poland; and the Groupe
Scolaire L’Octobre, a primary school in the Alfortville district of Paris.
The film maker will be present for an introduction, and for a
Q&A session after the screening.
THE DIRECTOR:
Declan Clarke (b. 1974) studied at the National College of
Art and Design in Dublin, and at Chelsea College of Art
in London. In 2002/03 he was awarded the PS1MoMA
International Residency Program by The Arts Council of
Ireland. His work have been presented in a number of solo
and group exhibitions. His films has been screened at FACT
in Liverpool, Serpentine Gallery Cinema in London, FID
Marseille, Avantgard ist Keine Strömung and Artists House,
Brno, Czech Republic.
THE FORGOTTEN SPACE follows container cargo aboard
ships, barges, trains and trucks. It listens to workers,
engineers, planners, politicians, and those marginalized by
the global transport system. We visit displaced farmers and
villagers in Holland and Belgium, underpaid truck drivers
in Los Angeles, seafarers aboard mega-ships going in shuttle
between Asia and Europe, and factory workers in China
whose low wages are the fragile key to the whole puzzle.
And in Bilbao, we discover the most sophisticated expression of the belief that the maritime economy, and the sea
itself, is somehow obsolete.
Mixing descriptive documentary, interviews, archive stills,
clips and footage, the film tries to describe the contemporary maritime world in relation to the complex symbolic
legacy of the sea.
THE DIRECTORS:
Allan Sekula (1951–2013) was an artist from Erie, Pennsylvania. Working with photographic sequences, written texts,
slide shows and sound recordings, he mostly stayed away
from the moving image, until TSUKIJI (2001), a “city symphony” set in Tokyo's giant fish market.
Noël Burch (b. 1932) is from San Francisco and lives in
France. He graduated from the Institut Des Hautes Etudes
Cinèmatographiques in 1954. While primarily known for his
theoretical writings, he has also directed over twenty titles,
mostly documentaries.
151
152
SPESIALVISNINGER SPECIAL SCREENINGS
SPESIALVISNINGER SPECIAL SCREENINGS
SILENT FILM CONCERT: THE HOUSE ON TRUBNAYA
DOM NA TRUBNOY
THE ARTISTS
THIS IS THE SILENT FILM CONCERT ENSEMBLE:
SOVIET UNION 1928 DIRECTOR: Boris Barnet SCREENPLAY: Nikolay Erdman, Anatoli Marienhof, Vadim Shershenevich, Viktor Shklovsky
CINEMATOGRAPHY: Yevgeny Alekseyev CAST: Vera Maretskaya, Vladimir Vogel, Yelena Tyapkina, Sergey Komarov, Anel Sudakevich, Ada Vojtsik,
Aleksandr Gromov RUNNING TIME: 1h 4m SOURCE: Gosfilmofond
BERNT SIMEN LUND
Artistic director, cello
Bernt Simen Lund is a cellist in the Arctic Filharmonic Orchestra / Tromsø
Chamber Orchestra. He works regularly as a music arranger, and has
written for festivals such as Insomnia and Arctic Trombone & Lowbrass.
He has also worked extensively with improvised music, both acoustic and
electronic. Recent projects/albums include Tur (2010); Bukhanka Dreams
(2012) with musicians from Norway and Russia; and a recording of three
orchestrated violin sonatas by Grieg with violonist Henning Kraggerud
(2013).
EKATERINA EFREMOVA
Vocal, guitar
Born in Murmansk. Graduated from the Murmansk State Pedagogical
University and the St. Petersburg Theater Academy. Works in the Murmansk state puppet theater, and with several music projects. She leads a
world music band, the Ekaterina Efremova and Poruchik Kizhe, which
plays folk music and collaborates with musicians from Russia and abroad.
På årets stumfilmkonsert kan vi presentere en klassiker fra den russiske
stumfilmens storhetstid på 1920-tallet. Boris Barnets THE HOUSE ON
TRUBNAYA blander løssluppen slapstick-komedie med avantgardistisk
filmteknikk som virkelig tar pusten fra deg. Vi møter bondejenta Parasha,
som flytter til Moskva og blir tjenestepike hos barbereren og småborgeren
Golikov. Parasha er sjarmerende og full av pågangsmot, og nekter å stå med
lua i hånda overfor arbeidsgiveren. Hun blir med i fagforening og viser dermed sitt revolusjonære sinnelag.
REGISSØREN
Boris Barnet (1902–1965) var regissør, manusforfatter og skuespiller, født i Moskva. Han var
utdannet ved den statlige sovjetiske filmskolen
med den kjente regissøren Lev Kuleshov som lærer.
Barnet ble ansett som en av Sovjetunionens fremste
regissører, og er særlig kjent for krigsdramaet
OUTSKIRTS (1933).
THE HOUSE ON TRUBNAYA er et fascinerende tidsdokument – en feiring
av det nye Sovjet med klare elementer av samfunnskritikk. Vi viser den til
splitter ny musikk, fra et ensemble av norske og russiske musikere ledet av
Tromsø-musikeren Bernt Simen Lund (se presentasjon på motstående side).
Gjør deg klar til en stumfilmmusikalsk festaften!
THE DIRECTOR
Boris Barnet (1902–1965) was a director, screenwriter and actor, born in Moscow. He studied film
at the Soviet State Film School under Lev Kuleshov,
and ranks among the most original Soviet directors.
Boris Barnet's THE HOUSE ON TRUBNAYA tells the story of Parasha, a
peasant girl who moves to Moscow with her pet duck and finds a job as a
maid for the barber Golikov. Parasha may be a simple farm girl, but she is not
duped by the false charms of the petite-bourgeoisie. Instead, she joins a trade union for home workers and thus demonstrates her revolutionary spirits.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1927 DEVUSHKA S KOROBKOY /
THE GIRL WITH THE HATBOX
1928 MOSKVA V OKTYABRE /
MOSCOW IN OCTOBER
1933 OKRAINA / OUTSKIRTS
1936 U SAMOGO SINEGO MORYA /
BY THE BLUEST OF SEAS
1947 PODVIG RAZVEDCHIKA / SECRET AGENT
1956 POET / THE POET
THE HOUSE ON TRUBNAYA is a lively comedy, a celebration of the new
Soviet way of life and a social commentary to the troublesome 1920s.
Unknown to Western audiences for 60 years, it is now seen as a masterpiece of Soviet silent cinema, in the way it combines great comic timing with
avant-garde storytelling techiques. We are honored to present it in a silent
film concert with new original music, performed by a fabulous ensemble led
by the Tromsø-based cellist Bernt Simen Lund. Don't miss out!
ARKADIY SHILKLOPER
Wind instruments / blåseinstrumenter
Born in Moscow, gratuated from the Gnesinih Music Institute. A world
famous musician with an international reputation, Shilkloper plays with
a number of music ensembles, such as Pago Libre, Vienna Art Orchestra
and Mauve, and as a soloist. He is also a composer, and has participated on
several recordings for the renowned record label ECM.
ERIK STIFJELL
Percussion, electronic instruments
Musician and composer based in Tromsø. Graduated from the Koninklijk
Conservatorium in Haag, the Netherlands. He has written music for ensembles all over Europe: Rosa Ensemble(NL), Ensemble Royal(NL), Nordic
Fusion(SE), and Tromsø Chamber Orchestra (NO), to name but a few. He
has worked on short films and stage productions, he teaches music and has
started several music ensembles.
153
154
[email protected]
[email protected]
[email protected] 2014
MEET THE FUTURE FILM GENERATION
This is NUFF
TIME AND PLACE:
Friday January 17, 15:30
Fokus 4
This screening presents award winning films from the Nordic Youth Film Festival 2013 and award-winners from
Dokfilmfangst 2012, a competition for young talents making documentary films.
YOUNG FILM TALENTS: Tvibit Youth Film Centre (Filmveksthuset Tvibit)
is a film laboratory for young film makers in Northern Norway, aiming to
assist and aid emerging talents through mentoring, courses, workshops and
financing of youth film projects.
NUFF 2013 WINNERS
THE REAL MILLIONAIRE
KHARA KARODPATI
NUFF, The Nordic Youth Film Festival, has been an international platform
for countless young filmmakers since its beginning in 2003 and is an integral
part of Filmveksthuset Tvibit. Approximately 40 young filmmakers from all
over the world gather in Tromsø for NUFF every year, to attend workshops
and screenings, and to connect with other filmmakers.
LATTER-DAY SAINTS
WASTE OF A LIFE
SE LASTAAN VIHAA
TO SEE
AT KUNNA SE
Best Nordic film 22-26 & Best Nordic Youth
Film 2012 – Nordic Youth Film Awards
DIR: Marko Pekkanen / Finland 2012 / 5m /
Drama
Best Nordic film 19-21
Nordic Youth Film Awards
DIR: Marcus Thernström Florin, Mattias
Thernström Florin, Jenny Larsson / Sweden
2012 / 13m / Documentary
UNA Norway youth film award 2012
DIR: Piyush Thakur / India 2011 / 19 m /
Drama
Best Nordic Film < 19
Nordic Youth Film Awards
DIR: Andy DeShaun / Denmark 2012 / 12m /
Drama
A telephone call from the Indian
adaptation of Who Wants to be a
Millionaire changes the life of an
ordinary farmer, Vishnu, who lives in
a small village in Maharashtra, India.
Stephanie’s mother wants to send her
to a Mormon college in the USA. But
when Stephanie meets and falls in
love with 18 year-old Thomas, her life
takes a completely different direction.
The story of a mother and her
daughter who try to recover from the
trauma of domestic abuse. «When the
beating stops, the healing begins.»
CONTACT: [email protected]
CONTACT: [email protected]
CONTACT: [email protected]
A young woman from Sweden travels
to Bosnia, where she learns about the
difficult history of the country from
the Second World War until today.
CONTACT: [email protected]
PROGRAM: DOKFILMFANGST 2013
SCREENING AND RECEPTION: Friday January 17 at 13:00, NUFF hosts an
open reception at Tvibit for young film makers, partners, international
guests and festival audiences. After the reception, at 15:30, the award winning films from NUFF 2013 will screen at Aurora Kino Fokus 4 (see opposite
page).
TIFF WORKSHOP: At TIFF 2014, a group of young filmmakers from Northern
Norway and Kurdistan will meet for a film workshop. The final result, a
short film, is presented at the TIFF closing ceremony. This starts a series of
workshops in Norway and Kurdistan, co-organized by NUFF, TIFF and the
Duhok International Film Festival.
DOKFILMFANGST: Hunting for ideas for documentary film among young
people in Northern Norway. Four films from this competition were finished
right in time to screen during the [email protected] screenings at Focus 4,
Friday January 17 at 15:30, with the filmmakers present.
SCREEN – CONNECTING YOUTH: Through the Fredskorpset Youth Programme and Tvibit, young people from Northern Norway participate in a
three month exchange program doing film projects with partner organizations in South-Africa, Haiti and Kenya. Some of the films made through
Screen 2013 are screened at TIFF 2014, with the participants present.
CHILL OUT: During TIFF, the Tvibit café Pegen is a meeting place for young
festival participants. Choose from the menu, or feel free to hang out without
spending money. A special offer is the «film lunch box» a tasty and inexpensive bread meal for in between films.
In addition to the above, Filmveksthuset Tvibit arrange workshops and
seminars for young film talents during TIFF 2014. Please visit our web-page
for more information, www.filmveksthuset.no.
GLUED TO THE SCREEN
KLISTRET TIL SKJERMEN
A PLACE
EN PLASS
GRANDMOTHER
ÁHKKU
THE BASS PLAYER
BASSISTEN
DIR: Annette Hauan Hagen / Norway 2013 /
5m / Documentary
DIR: Darta Sturite / Norway 2013 / 8m /
Documentary
DIR: Elina Waage Mikalsen / Norway 2013 /
8,5m / Documentary
DIR: Tonje Phongam Kårvik, Marthe Westby /
Norway 2013 / 6,5 / Documentary
The film shows how things were in
the childhood days of a woman now 59
years old. It looks at the positive and
negative sides of our digital world and
its consequences. We all want to be
seen, but no one really sees each other
anymore.
A poetic film that questions what a
home is.
Áhkku means grandmother in the
Sami language. My people are Samis.
But in what way am I a Sami, when
I live a normal Norwegian life in the
city? A documentary about looking at
my roots to find my identity.
This film is about Daniel, the bass
player of the heavy thrash metal band
Unchained Beast. In this film he talks
about his friendship, and about their
dreams. They want to go far, even
if they are from a small place called
Vardø.
_
Er du ung publikummer? Da er Kafé Pegen Tvibit et fint møtested under TIFF.
Ingen kjøpeplikt, men masse godt på menyen! Vi viderefører suksessen med
«filmmatpakken», en god og billig matpakke å ta med seg til neste filmvisning.
Velkommen innom!
_
Learn more: www.tvibit.net
155
156
SPESIALVISNINGER SPECIAL SCREENINGS
PRESENTED BY NORSK FILMKLUBBFORBUND
VAMPYR
Versjonen vi her får se er nyrestaurert med engelske undertekster. Som
mange tidlige lydfilmer er også denne sterkt preget av stumfilmtidens fortelleteknikker, både i skuespill og effektbruk. VAMPYR er likevel en film som
står seg godt i filmhistorien – et must for alle film- og vampyrinteresserte.
VAMPYR is one of the absolute classics of vampire cinema. It’s the first talkie from Carl Theodor Dreyer, one of the greatest directors from the pioneer
days of Scandinavian and European cinema. Loosely based on a collection of
tales of the supernatural (In a Glass Darkly by J. Sheridan Le Fanus), it bears
close resemblance to the traditional Nosferatu story.
This material is well known from both earlier and later vampire films, and
VAMPYR also draws on narrative elements from the silent era. Still, with its
heavy symbolism and subjective style it comes across as an inventive piece of
film art – a must for film and vampire lovers. Screened in a restored German
version with English subtitles.
SPESIALVISNINGER SPECIAL SCREENINGS
DE UMORALSKE
GERMANY 1932 DIRECTOR: Carl Theodor Dreyer SCREENPLAY: Carl Theodor Dreyer, Christen Jul CINEMATOGRAPHY: Rudolph Maté
CAST: Julian West (Nicolas de Gunzburg), Maurice Schutz, Rena Mandel, Sybille Schmitz RUNNING TIME: 1h 22m PRODUCER: Carl Theodor Dreyer
SOURCE: Filmklubbforbundet/Europe’s Finest
VAMPYR er en av de absolutte klassikerne innenfor vampyr-sjangeren og
den første lydfilmen til Carl Theodor Dreyer – en av Norden og Europas aller
største filmpionerer. Filmen er løst basert på elementer fra J. Sheridan Le
Fanus samling av historier fra det overnaturlige, In a Glass Darkly. Den forteller en vampyrhistorie som ligger nært opptil den tradisjonelle Nosferatufortellingen og som vi senere har sett i utallige filmer. Med sin subjektive og
symboltunge fortellerstil er den likevel et enestående og originalt filmverk.
PRESENTED BY TROMSØ FILMKLUBB
THE IMMORAL
NORWAY 2013 DIRECTOR: Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen SCREENPLAY: Einar Sverdrup, Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Didrik Jacobsen,
Bendik Grossmann CINEMATOGRAPHY: Trond Tønder, Rodrigo Stoicheff, Jørgen K. CAST: Daniel Gjerde, Hanne Backe-Hansen,
Kjetil Krogstad Skrede RUNNING TIME: 1h 27m PRODUCER: Odd G. Iversen, Anders Tangen SOURCE: Tromsø Filmklubb
REGISSØREN
Carl Theodor Dreyer Nilsson (1889–1968) anses
gjerne som dansk films første store regissør. Dreyer
var på mange måter en kompromissløs filmskaper og
hans filmer ble sjelden publikumssuksesser. Han jobbet derfor som journalist i store deler av sine lange
karriere som for filmens del strakte seg fra 1912 og
helt fram til 1964.
Filmens fullstendige tittel er DE UMORALSKE – ELLER TANNLEGENS
DATTER, BLIKKENSLAGERENS SØNN OG DEN FORLATTE STORMANNSYNDLINGEN. EN SKILLINGSVISE FRA VÅR TID. Dette er en fortelling om antihelter. Når myndighetene vil ta barnet fra Camilla, overtaler
William henne til å prostituere seg igjen så de kan få råd til å kjøpe en bobil
og kjøre til Spania. I mellomtiden får de bo hos rikmannsgutten Anders som
faller fullstendig for Camillas kvinnelige sjarm. Det fungerer i starten, men
etter hvert slår forholdene sprekker.
THE DIRECTOR
Carl Theodor Dreyer Nilsson (1889–1968) is generally seen as Denmark’s first great film director. Dreyer
was not a man of artistic compromises. As his films
were seldom commercial successes and investors
were hard to find, he also worked as a journalist for
most of his filmmaking career, which lasted from
1912 until 1964.
Dette er en selvbevisst trash-film laget på ekstremt lavt budsjett, en svart
dramakomedie og en umoralsk moralfortelling, som er både morsom og
provoserende. Filmen er et skråblikk på det norske velferdssamfunnet.
Hovedpersonene bryter helt med det som er ansett som god norsk folkeskikk, og er bare interessert i å få tak i alt de kan, uten hensyn til andres
behov.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
1919 BLADE AF SATANS BOG /
LEAVES FROM SATAN’S BOOK
1926 GLOMDALSBRUDEN /
THE BRIDE OF GLOMDAL
1928 JEANNE D’ARCS LIDELSE OG DØD /
THE PASSION OF JOAN OF ARC
1943 VREDENS DAG / DAY OF WRATH
1955 ORDET
1965 GERTRUD
Former soldier William and former prostitute and single mother Camilla are
having trouble with the Norwegian welfare system; they cannot seem to get
enough money from it. They are kicked off welfare, and when the authorities
want to take Camilla’s baby into custody the couple decides to drive to Spain.
But for them to afford it, Camilla has to return to prostitution.
This is a scathing look at the modern Norwegian society, and those who
want to take from it without giving anything back. It is also a dark and funny
comedy that does not pull any punches. The director feels that he has finally
found his voice with this film, which premiered at the Toronto International
Film Festival, where it was compared to von Triers THE IDIOTS.
REGISSØREN
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen (f. 1962) har jobbet i
NRK og regissert en rekke korte trash- og kunstfilmer. I 2003 gjorde han seg bemerket med den
prisvinnende kortfilmen FREMRAGENDE TIMER, før
langfilmdebuten kom med 5 LØGNER i 2007.
THE DIRECTOR
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen (b. 1962) has worked
for the Norwegian National Broadcasting Corporation (NRK) and directed a number of trash- and art
films. His short film PRECIOUS MOMENTS (2003)
gave him much acclaim. His first feature film, 5 LIES,
premiered in 2007.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2003 FREMRAGENDE TIMER /
PRECIOUS MOMENTS (SHORT)
2007 5 LØGNER / 5 LIES
2009 POLMAK I TANA / POLMAK IN TANA (SHORT) (TIFF 2009)
157
SPESIALVISNING SPECIAL SCREENINGS
158
[email protected]: THE WINGED – LIVE CONCERT
SOAJÁLAČČAT
FINLAND 2012 DIRECTOR: Ima Aikio-Arianaick RUNNING TIME: 28m. CONCERT: Niillas Holmberg & Endre Ruset
Dokumentarfilmen THE WINGED lar oss møte det samiske multitalentet
Niillas Holmberg. Niillas er en ung samisk poet, musiker og skuespiller fra
Utsjoki i Nord-Finland. Han har i ung alder allerede gjort seg bemerket på
en rekke arenaer. Han var årets unge kunstner under musikk- og kulturfestivalen Riddu Riddu i 2010, har hatt en ledende rolle i et stykke på det samiske
nasjonalteateret Beaivvás og rukket å gi ut sin egen musikk. Filmen følger
Niilas på hans kreative reise, hvor han blant annet snakker om sin store
inspirasjon: den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää.
Etter filmen kan du treffe hovedpersonen selv sammen med gitarist Endre
Ruset. De vil fremføre «Nils-Aslak Valkeapää Revisited», en musikalsk og
poetisk bearbeiding av Valkeapääs dikt.
This documentary follos the creative journey of the multitalented Niillas
Holmberg, a young Sami poet, musician and actor from Utsjoki in Northern Finland. Despite his young age, he has made a name for himself on the
artistic scene. He was Young Artist of the Year at the Sami music and culture
festival Riddu Riddu in 2010, he has had a leading role in a play at the Sami
National Theatre Beaivvás, and he has released several albums with his own
music. In THE WINGED, Niillaas alto talks about his greatest inspiration:
the Sami artist Nils-Aslak Valkeapää.
After the film, Holmberg will perform «Nils-Aslak Valkeapää Revisited», a
musical and poetic adaptation of Valkeapää's poems, together with guitar
player Endre Ruset.
REGISSØREN
Inger-Mari Aikio-Arianaick (f. 1961) er en samisk poet
fra Utsjoki i Finland. Hun er utdannet fra Universitetet i Oslo, har jobbet som journalist i en årrekke og
gitt ut flere diktsamlinger.
THE DIRECTOR
Inger-Mari Aikio-Arianaick (b. 1961) is a Sámi poet
from Utsjoki, Finland. She graduated from the University of Oslo. She has published several collections
of poetry, and also worked for many years as a
journalist.
159
SPESIALVISNING SPECIAL SCREENINGS
WORK IN PROGRESS: INN I NATUREN
IN NATURE
NEW
EXPERIENCE
MEETINGS
MØTER DESIGNET MED ROM FOR Å TENKE,
RASK OG GRATIS WIFI OG ERNÆRINGSRIK BRAIN FOOD.
ALLE INGREDIENSER FOR ET VELLYKKET MØTE.
En eksklusiv sniktitt på regissør Ole Giævers nye spillefilm
Ole Giævers andre spillefilm INN I NATUREN kommer på kino til høsten.
Giæver står for manus og regi og spiller også hovedrollen i filmen. På denne
work-in-progress-presentasjonen viser regissøren fram de første scenene fra
INN I NATUREN og forteller mer om hvordan filmen er blitt til.
HOTELS DESIGNED TO SAY YES!
+47 77 60 00 00
radissonblu.no/hotell-tromso
RADISSON BLU HOTEL, FRANKFURT
INN I NATUREN er en reise inn i hodet til Martin, en familiefar i 30-årene
som bor i Mosjøen og jobber i kommunen. Han lengter ut. Ut av hverdagen,
vekk fra familien, inn i skogen, opp på fjellet. Da han skal tilbringe en helg
alene på fjellet, blir han tvunget til å ta et oppgjør med sin egen livsførsel.
INN I NATUREN blir en original, morsom og sår film om hvordan man kan
føle seg som en fremmed i sitt eget liv. Den viderefører stil og temaer fra
Giævers tidligere filmer, men er mer personlig og dristigere i formen. Få et
eksklusivt første innblikk i en av årets mest spennende norske filmer!
Director Ole Giæver's first feature film opened the 2011 edition of Tromsø
International Film Festival. In this work-in-progress presentation, Giæver
gives a preview of some of the recorded material from his second feature,
which will premiere in autumn 2014. Named INN I NATUREN (“Into the
nature”), it tells the story of Martin, a man in his thirties with a strong urge
to get away from his job and family and escape into the woods or mountains.
Although it can be seen as a continuation of Giæver's previous work, it has a
more personal touch and experimental form.
The presentation will be held in Norwegian only.
REGISSØREN
Ole Giæver (f. 1977) fra Tromsø har studert ved
Nordland Kunst- og Filmfagskole 1999–2001 og ble
uteksaminert fra Konstfack i Stockholm i 2005. Han
hadde sin første film i TIFF-programmet i 2002. I
2007 vant han Tromsøpalmen for kortfilmen
TOMMY, og hans spillefilmdebut FJELLET var festivalens åpningsfilm i 2011.
THE DIRECTOR
Ole Giæver (b. 1977) from Tromsø studied film at
the Nordland Art- and Film College from 1999–2001,
before graduating from the Konstfack Art Academy
in Stockholm in 2005. Several of his short films
have screened at TIFF. In 2002 he was awarded The
Tromsø Palm for TOMMY. Giæver made his debut as
a feature film director with THE MOUNTAIN, which
opened TIFF 2011.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2004 FORSPILL / FOREPLAY (SHORT)
2005 TESTEN / THE TEST (SHORT)
2006 B BLOCK (SHORT)
2007 TOMMY (SHORT) (TIFF 2007)
2008 SOMMERHUSET / SUMMERS PAST (SHORT)
(TIFF 2008)
2011 FJELLET / THE MOUNTAIN (TIFF 2011)
161
SPESIALVISNING SPECIAL SCREENINGS
162
[email protected]: DØD SNØ
DEAD SNOW
NORWAY 2009 DIRECTOR: Tommy Wirkola SCREENPLAY: Stig Frode Henriksen, Tommy Wirkola CINEMATOGRAPHY: Matt Weston
CAST: Charlotte Frogner, Stig Frode Henriksen, Vegar Hoel, Jeppe Beck Laursen, Evy Kasseth RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Tomas Evjen og
Terje Strømstad SOURCE: Euforia Film
Ekstrem film krever ekstreme omgivelser! Fredag kveld i festivaluka innvier
vi et nytt (spesial)visningssted når våre venner i Hurtigruten stiller skuta
til disposisjon ved kai i Tromsø. Hva kan da passe bedre enn denne kultklassikeren fra 2009? Tommy Wirkola gjorde stor suksess både på Sundance
og i Cannes med DØD SNØ. Den handler om en vennegjeng på påskeferie i
Øksfjord – vi snakker hytte, ski, skuter, øl og en fruktbar kjønnsfordeling.
Men området er hjemsøkt av en bataljon tyske soldater, som ble slaktet ned
av sivilbefolkningen under andre verdenskrig. Nå går de igjen som zombier,
og vil rive våre påskeferierende venner i fillebiter ...
Norges første feelgood-nazi-zombie-splatter-komedie blir vist på dekk på
Hurtigruten, og det blir anledning til å kjøpe mat og drikke under visningen.
Gå ikke glipp av denne... godbiten!
This year TIFF invites you to a very special screening Friday night, aboard
the Hurtigruten while at shore in Tromsø. And what film could possibly fit
better for such an extreme setting than DEAD SNOW, Tommy Wirkola's cult
classic from 2009? A great success in Sundance and Cannes, this Polar Nazizombie-feelgood-splatter-comedy follows a group of friends on an Easter
holiday trip in the mountains. They are in for a treat, but of a very different
nature than they expect. It turns out that these mountains are home to a
batallion of German soldiers who were brutally killed by the local resistance
towards the end of World War II. Now they have returned as zombies bound
for revenge.
This midnight screening will take place on deck, and you can buy food and
drinks (you might need it!). This is an opportunity not to be missed!
REGISSØREN
Tommy Wirkola (f. 1979) fra Alta har studert mediefag ved Høgskolen i Finnmark, filmvitenskap ved
Høgskolen på Lillehammer og har en Bachelor i film
og tv fra Bond University i Australia. Han langfilmdebuterte som regissør med KILL BULJO – THE
MOVIE i 2007. DØD SNØ 2 har kinopremiere i
februar.
THE DIRECTOR
Tommy Wirkola (b. 1979) is a Norwegian director
and screenwriter. He studied media and film at the
university colleges in Alta and Lillehammer, and
film and TV at Bond University in Australia. His first
feature film was KILL BULJO – THE MOVIE (2007).
DEAD SNOW 2 –WAR OF THE DEAD will premiere in
February 2014.
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2004 LITTLE RED RIDING HOOD FROM THE HOOD
(SHORT)
2005 STEALING CANDY
2006 REMAKE (SHORT)
2007 KILL BULJO – THE MOVIE
2010 KURT JOSEF WAGLE OG LEGENDEN OM
FJORDHEKSA / KURT JOSEF WAGLE AND
THE LEGEND OF THE FJORD WITCH
2013 HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS
163
165
Nordland kunst- og filmfagskole
Toårige fagskoleutdanninger i kunst og film.
www.kunstfilm.no
Opplev
Lofoten
Ingen studieavgift
Spennende og kreativt fagmiljø
Søknadsfrist 15.april
www.kunstfilm.no
NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE
Ledende innen filmutdanning
www.vigo.no / www.kunstfilm.no
Utenfor lerretet
OFF SCREEN
Tromsø internasjonale filmfestival er mer enn bare film. I festivaluka
foregår mange spennende arrangementer utenfor kinosalen for filmbransje,
presse, politikere, næringsliv – og for publikum.
Her kan filmskapere og andre prøve ut ideer, knytte kontakter og treffe
kolleger. Kinopublikum kan møte regissører og skuespillere og få satt festivalfilmene inn i en større sammenheng. For TIFF handler det om å kunne
engasjere våre deltakere på alle fronter!
Opplev Lofoten
Ingen studieavgift
Spennende og kreativt fagmiljø
Nordland kunst- og filmfagskole
Søknadsfrist 15.april
- Toårige faskoleutdaninger i kunst og film
www.vigo.no / www.kunstfilm.no
De fleste seminarene er åpne for alle festivaldeltakere – som Åpningskonferansen, Internasjonalt Seminar om Kurdistan, og møter med filmskapere. Andre er bare for inviterte eller krever påmelding.
Sett av tid til det som skjer utenfor lerretet, og få desto større utbytte av
festivalopplevelsen!
Tromsø International Film Festival offers more than hiqh-quality film. During the festival, we host a range of off-screen events that aim to stimulate
and inspire.
In these venues, filmmakers and other film industry professionals meet
colleagues, pitch ideas and make contacts, while the regular audience gets to
meet directors and actors, or attend debates on trends in film and cinema.
Most of the events are open to all audiences, while others are closed and require that you register in advance. To get the most out of the festival, be sure
to make room on your schedule for off-screen events!
MASTERPIECES OF
ITALIAN PHOTOGRAPHY
Piergiorgio Branzi
Gianni Berengo Gardin
Storgata 95
Tue-Sun 11-17
www.perspektivet.no
166
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
FILM 2.0.: ATTENTION!
ÅPNINGSKONFERANSE
OPENING CONFERENCE
↑ Daværende kulturminister Hadia Tajik og Olemic Thommessen under åpningskonferansen i 2013. foto: Ingun A. Mæhlum
Hvor står norsk film i starten av 2014? Etter regjeringsskiftet har Kulturdepartementet og filmbransjen vært uenige om finansieringen av norsk
filmproduksjon. Hva må til for at vi skal bli bedre – stø kurs eller spissing av
filmene som produseres? Vi lover et program som tar pulsen på norsk film,
med spennende oppdateringer og klipp fra kommende filmer. Hit kommer
produsenter, filmarbeidere, bransjeorganisasjoner, politikere og beslutningstakere – med kulturminister Thorhild Widvey i spissen.
Sammen med Rushprint og Troms fylkeskommune ønsker vi velkommen til
årets første møtested for norsk film. Mer om programmet og programoversikt finner du på våre nettsider tiff.no
At the TIFF opening conference, producers, film workers, industry organizations, politicians and decisionmakers meet to discuss current and future
trends in Norwegian film. Updates and presentations of ongoing film projects are also on the agenda.
The Norwegian Minister of Culture, Thorild Widvey, will attend the conference. It is co-organized by Troms County, the film magazine Rushprint and
Tromsø International Film Festival.
Please note: This event will be held in Norwegian only. An updated program
will be published on tiff.no.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Politikere, beslutningstakere, filminstitusjoner og
filmarbeidere i bred forstand. Åpent for alle.
Film industry, politicians, decisionmakers.
Open to all audiences.
Teknologien gir oss stadig nye plattformer til formidling av kunst og kultur,
og kampen om oppmerksomheten tilspisser seg. Måtene vi har vært vant til å
kommunisere og oppleve verden på er i konstant forandring. De nye kommunikasjonskanalene påvirker oss i hverdagen og inspirerer oss til å utvikle nye
måter å forholde oss til hverandre på.
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
Rushprint
Troms Fylkeskommune / Troms County
Tromsø International Film Festival
Seminaret Film 2.0. utforsker hvordan vi kommuniserer med hverandre,
og hvordan vi fanger folks oppmerksomhet. En rekke foredragsholdere fra
film- og TV-bransjen kommer til seminaret, og vil bli annonsert fortløpende
på www.tiff.no.
KONTAKT / CONTACT:
Hanne Stien, [email protected]
New technology has provided new platforms for the distribution of culture
and art. These platforms challenge our traditional ways of communication,
and influence or daily life. They also inspire us to find new ways of interaction.
TID OG STED /TIME AND PLACE:
Mandag 13. januar 12.00–16.00
Radisson Blu Hotel
At the Film 2.0. seminar, a panel of speakers from the film and TV industry
will take a closer look at this new pattern of communication, and at how
artists and cultural entrepreneurs can catch people's attention.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Norsk film- og tv-bransje
Norwegian film and TV industry
ARRANGØRER / ORGANIZED BY:
Innovasjon Norge
Tromsø Internasjonale Filmfestival
KONTAKT / CONTACT:
Påmelding: via tiff.no/filmbransje/seminarer
Tone Lein, [email protected]
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Tirsdag 14. januar 2014, kl. 12.00-16.00
Radisson Blu Hotel, Tromsøsalen 1 og 2
Wednesday January 14, 12:00-16:00
Radisson Blu Hotel, Tromsøsalen 1 and 2
167
168
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
FILMPRAT
MASTER CLASS: INVENTING REALITY
↑ Filmprat foregår hver dag i festivaluka. Her intervjues regissør Gabriela Pichler under TIFF 2013. Foto: Sara Orstadius
↑ THE ACT OF KILLING behandler folkemordet i Indonesia på 1960-tallet. Foto: Kudos Family/Anonymous
Møt filmskaperne!
Tradisjonen tro inviterer Tromsø Internasjonale Filmfestival og nettmagasinet Montages til filmprat i Kulturhuset. Hver dag i festivaluka vil
Thor Joachim Haga fra Montages intervjue TIFF-gjester foran publikum,
med smittende entusiasme og dyptgående kunnskap. Dette er en unik sjanse
til å få enda mer ut av filmene du ser i kinosalen, og til å komme tett innpå
kjente og ukjente filmfolk på TIFF. Så om du vil møte en ny favorittregissør,
diskutere film eller bare trenger en pustepause i festivalløypa, så vet du hvor
du skal gå!
Dokumentarfilmen THE ACT OF KILLING har rystet og fascinert norske
kinogjengere. Den har fått mange lovord for sine oppfinnsomme grep,
ikke minst for hvordan den gjenskaper faktiske hendelser fra folkemordet
i Indonesia foran kamera. Medregissør og -produsent for filmen Christine
Cynn har lenge arbeidet med kreativ regi i dokumentarformatet. I dette
seminaret vil hun snakke om sine metoder. Særlig om hvordan hun arbeider
for å skape nye hendelser foran kamera, og hvordan film kan endre måter å
forstå virkeligheten på i et samfunn. Hun kommer til Tromsø Internasjonale
Filmfestival for å snakke om sine erfaringer.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Filmbransje / Film industry
Cynn vil vise klipp fra THE ACT OF KILLING og fra tidligere filmer, og vil
også presentere opptak til kommende prosjekter.
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Onsdag 15. januar kl. 10.00–14.00
Wednesday January 15, 10:00–14:00
FILM TALKS
Filmpraten er gratis og foregår i foajeen på KulturHuset, første etasje. Programmet blir lagt ut på våre nettsider tiff.no, og der kan du også se opptak av
samtalene i etterkant.
Meet the filmmakers!
Film talks is a unique opportunity to meet your favorite director, actor or
screenwriter, learn more about the films at TIFF – or just chill in between
screenings. Every day during the festival, Thor Joachim Haga from the film
website Montages will interview filmmakers and other guests.
The daily film talks are organized by Montages and Tromsø International
Film Festival, and take place in the KulturHuset lobby. A day-to-day-schedule will be announced at tiff.no during the festival. Attend for free, or watch
recordings of the interviews online afterwards. See you!
Å GJENOPPFINNE VIRKELIGHETEN
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle
Open to all audiences
ARRRANGØR / ORGANIZED BY:
Montages.no
Tromsø Internasjonale Filmfestival
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Foajeen i KulturHuset, hver dag kl. 14.00.
Se tiff.no for oppdatert program.
The KulturHuset lobby, daily at 14:00.
See tiff.no for detailed program.
Cinema audiences in Norway and abroad have been shocked and intrigued
by THE ACT OF KILLING. At Tromsø International Film Festival, the
film’s co-director and coproducer Christine Cynn will give a master class
to share her experience from 17 years of filmmaking. In particular, she will
talk about documenting the imagination and using films as ’reality interventions’ where the camera works within a community to catalyse new events to
occur in front of the lens.
The master class will include clips from THE ACT OF KILLING along with
previous works and research footage that has yet to be included in any film.
She will also talk about her new work.
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
Nordnorsk Filmsenter
Tromsø International Film Festival
KONTAKT / CONTACT:
Tor Vadseth, [email protected]
Verkstedet, KulturHuset
169
170
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
MASTER CLASS: FILM EDITING
FILMKLIPP
NORDNORSK FILMSENTER
Gir deg muligheten
Vi gir tilskudd til produksjon, utvikling og kompetanseheving.
Søknadsfrister produksjon 2014:
15. februar, 30. april og 15. oktober.
Les mer på
www.nnfs.no
http://www.facebook.com/NordNorskFilmsenter
↑ Tromsø-regissør Eilif Bremer Landsends spillefilm STUP har premiere i vår. Her Baard Owe og Øystein Martinsen.
Todelt mestermøte i regi av Filmveksthuset Tvibit
Hvordan kan klipperen som en «tredje forteller» påvirke en filmfortelling?
Det blir tema på en master class under TIFF i regi av Filmveksthuset Tvibit.
Til seminaret kommer Janus Billeskov Jansen, en av Danmarks fremste klippere, og klipperen Tanya Fallenis, for å snakke om sitt arbeid som klippekonsulent og klipper for filmen STUP. Den er regissert av Eilif Bremer Landsend
fra Tromsø og har premiere i 2014.
Under seminaret vil de tre presentere arbeidet med å klippe STUP og tanken
bak, og Fallenius og Jansen vil komme med eksempler og referanser fra
tidligere arbeid. Fallenius har jobbet som klipper i Nederland og Danmark i
femten år. Jansen er kjent fra en rekke internasjonale spille- og dokumentarfilmer og har blant annet samarbeidet med for den Oscar-vinnende regissøren Bille August.
As the «third storyteller», the editor can have significant influence over
a film narrative. In this master class, editors Janus Billeskov Jansen and
Tanya Fallenius will elaborate on the role of the editor and their own contributions to the upcoming film DIVE, directed by Eilif Bremer Landsend. The
film will premiere in 2014.
The three of them will discuss the editing of DIVE and explain some of
the ideas behind their work, using examples from the film. In the second
part of the master class, Fallenius and Jansen will discuss examples from
their previous work. Fallenius has worked as an editor in Denmark and the
Netherlands for fifteen years, while Jansen counts among Denmark's top
editors. He has edited a number of internationally acclaimed films, and is
best known for his lifelong cooperation with the Academy Award-winning
director Bille August.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle / All audiences
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
Filmveksthuset Tvibit
Tromsø International Film Festival
KONTAKT / CONTACT:
Eilif Bremer Landsend, [email protected] /
922 24 573
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Fredag 17. januar, 13.00–16.00,
med pause fra 14.00 til 14.30
Friday, January 17, 13:00-16:00
with a break from 14:00 to 14:30
Verkstedet, KulturHuset
Tromsø International Film Festival
FAST FORWARD »
TO THE FILM FESTIVAL!
Call 02045 to book a taxi
and get there in time.
Din Taxi is the official festival taxi for TIFF 2014
172
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
KURDISTAN – IS THE DREAM STILL ALIVE?
12 YEARS A SLAVE – A SCRUTINY
↑ Bahman Ghobadis EN TID FOR FULLE HESTER er en av filmene i programmet Signaler: Kurdistan. Foto: MK2
↑ 12 YEARS A SLAVE er basert på den sanne historien om Solomon Northup som selges som slave.
LEVER DRØMMEN OM EGEN NASJONALSTAT?
I år kan Norge feire 200-årsjubileum for Grunnloven – et symbol på selvstendighet. Til sammenlikning er kurderne fortsatt uten en egen stat, offer
for politisk undertrykkelse og delt mellom Iran, Irak, Syria og Tyrkia. I
forbindelse med grunnlovsjubileet og filmprogrammet Signaler: Kurdistan
inviterer Tromsø Internasjonale Filmfestival og Internasjonalt seminar
til diskusjon om situasjonen for kurderne i Midtøsten. Vi spør: Hvor står
drømmen om Kurdistan i 2014? Har kurderne en felles offentlighet, felles
interesser og felles institusjoner? Og hvordan påvirkes drømmen om en
nasjonalstat av krigen i Syria?
På denne spesialutgaven av Internasjonalt Seminar deltar forskere, aktivister og filmgjester. Ordstyrer er NRK-veteranen Bjørn Hansen, og det blir
åpent for å stille spørsmål fra salen. Dette blir en ypperlig anledning til å få
satt inntrykkene fra kinosalen i en større sammenheng. Vel møtt!
Tromsø International Film Festival and International seminar invites you
to discuss the situation for the Kurds in the Middle East. Split between
Iran, Iraq, Syria and Turkey, the Kurds are left without their own national
state and are victims of political oppression. Picking up from the films in
this years sidebar Signals: Kurdistan, the organizers will gather a panel of
researchers, activists and filmmakers to discuss whether the dream of an
independent Kurdistan still lives. Do the Kurds have common interests and
institutions? And how are they affected by the war in Syria?
The audience will be given the chance to ask questions and give comments.
Welcome!
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle / Open to all audiences
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
International Seminar
United Nations Association of Norway
(FN-sambandet Nord)
Tromsø International Film Festival
KONTAKT/ CONTACT:
Cato Fossum ([email protected])
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Torsdag 16. januar kl. 18.00, Verkstedet, KulturHuset
Thursday January 16 at 18:00, Verkstedet,
KulturHuset
12 YEARS A SLAVE UNDER LUPEN
Steve McQueen er aktuell med norgespremiere under TIFF på sin tredje spillefilm. 12 YEARS A SLAVE er basert på den sanne historien om en fri, svart
mann som i 1841 blir kidnappet og solgt som slave i sørstatene. Filmen er
blitt hyllet av amerikanske kritikere, men dens brutale skildring av rasehat
har også vakt reaksjoner. Den har aktualisert flere problemer ved filmatisk
behandling av slavetiden: Hvorfor er denne perioden i USAs historie omtrent
ikke blitt belyst på film? Hvorfor har Hollywood klamret seg til tabuene?
Hva kjennetegner de forsøkene som er gjort tidligere? Og hvorfor kommer
det flere filmer om temaet akkurat nå?
Norsk filmkritikerlag følger opp fjorårets TIFF-debatt om Quentin Tarantinos DJANGO UNCHAINED (også om slavetida i USA) og tar debatten om 12
YEARS A SLAVE. Et panel av norske og amerikanske kritikere diskuterer filmen og mottakelsen av den i USA, og trekker tråder bakover i filmhistorien.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle
Open to all audiences
ARRANGØR / ORGANIZERS
Norsk filmkritikerlag / The Norwegian Film Critics'
Association
Tromsø International Film Festival
KONTAKT / CONTACT:
Igor Shaytanov, [email protected]
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Fredag 17. januar kl. 18.00
Friday, January 17, at 18:00
Følg med på tiff.no for oppdatert program og deltakere.
Verkstedet, KulturHuset
12 YEARS A SLAVE, the third feature film from the acclaimed British
filmmaker Steve McQueen is based on the true story of Solomon Northup
– a black man kidnapped and sold as a slave in Georgia in the U.S. in 1841.
The film has been lauded by American critics and audiences, but at the same
time it has recalled the taboos related to this part of American history.
Following the Norwegian premiere of 12 YEARS A SLAVE at TIFF, the Norwegian Film Critics' Association has gathered a panel of competent critics to
discuss the film and its reception. Why have so few films addressed the issue
of slavery? What characterizes previous films on the topic? Does McQueen
bring anything new to the table? And will 12 YEARS A SLAVE stand the test
of time?
173
174
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
BELOW ZERO
MARTYRER: BEHIND THE SCENES
↑ Presentasjon under Below ZERO 2013.
↑ Hålogaland Teaters forestilling Martyrer har norgespremiere 23. januar.
Below ZERO er et finansieringsforum for dokumentarfilm hvor filmprodusenter får presentere sine prosjekter for investorer fra forskjellige land.
Det er et av få slike fora overhodet som fokuserer på et avgrenset regionalt
område, nemlig Nordområdene.
Forumet er initiert av Nordnorsk Filmsenter og har som mål å utvikle flere
gode historier fra regionen, og å la filmskapere nå ut til et større publikum.
Ti til tolv prosjekter velges ut årlig. I forkant blir prosjektene utviklet under
veiledning av erfarne dokumentarfilmskapere, gjennom en to dagers lukket
workshop med forhåndspåmelding. Deretter blir de presentert for et panel
bestående av internasjonale investorer og mulige samarbeidspartnere. Nytt
av i år er at den endelige presentasjonen av prosjektene er åpen for publikum
– den avholdes lørdag 18. januar.
Sparebanken Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse deler ut en pris på 40.000
kroner til det prosjektet med størst politisk, miljømessig eller kulturell
relevans for Arktis.
Below ZERO is a financing forum for documentaries, allowing producers to
present their projects to investors from several countries. It is unique focusing specifically on films from Arctic regions. Below ZERO aims to develop
more great stories, and to allow filmmakers to reach a larger audience.
The sixth edition of Below ZERO will feature ten to twelve projects focusing
on life above the Arctic Circle. The pitching session is preceded by a two-day
pre-pitching workshop, in which the selected projects are developed under
the guidance of experienced tutors. At the actual pitching session, each project is presented to a panel of international investors and potential partners.
This year the final pitching, which is held on Saturday January 18, is open to
all audiences.
PULIKUMSPRØVE
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Internasjonal dokumentarfilm- og tv-bransje
International documentary film and TV industry.
ARRANGØRER / ORGANIZED BY:
Nordnorsk Filmsenter
European Documentary Network
Tromso International Film Festival
KONTAKT / CONTACT:
Tor Vadseth, [email protected]
TID OG STED / TIME AND PLACE:
16.–17. januar: LUKKET ARRANGEMENT
18. januar, 10.00 til 15.00: ÅPENT FOR ALLE
January 16-17: CLOSED EVENT
January 18, 10:00-15:00: OPEN TO ALL AUDIENCES
Rådstua, Tromsø
Få en smakebit på Hålogaland Teaters nye forestilling Martyrer!
15 år gamle Benjamin har erklært krig. Krig mot usedelighet. Krig mot umoral. Han provoserer og manipulerer, skremmer og fascinerer dem rundt seg.
Hvordan møter de voksne et ungt menneske på vei ut i radikalisering, hva er
tro og hva er redsel, og hvordan skal barn finne veien hvis foreldre og læreres
toleranse blir en unnskyldning for å ikke ta ansvar? Midt i kaoset mellom forbud, moral, syndebukker og absolutte sannheter stilles også spørsmålet om
hvem av oss er de virkelige martyrene i Benjamins krig.
I to arrangementer under TIFF gir Hålogaland Teater oss en sniktitt på
forestillingen Martyrer, som har norgespremiere 23. januar. BEHIND THE
SCENES tirsdag 14. januar er en åpen prøve hvor du kan få se hvordan
regissør og skuespillere på teateret jobber med stykket. På publikumsprøven
fredag 17. januar presenteres en full gjennomgang, med anledning til samtale
med regissør og skuespillere i etterkant av prøven.
In two events – a BEHIND THE SCENES study rehearsal January 14, and a
full rehearsal January 17 – the regional Hålogaland invites you to take a closer look at the production Martyrer («Martyrs»), which will premiere Januart
23. Both events will take place in Norwegian only.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle, gratis inngang.
Open to all audiences, free admission
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
Hålogaland Teater
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Hålogaland Teater, Scene Øst
Behind the scenes: Tirsdag 14. januar, kl. 12.00–13.00
Publikumsprøve / Full rehearsal: Fredag 17. januar
kl. 20.00
NB! Påmelding til publikumsprøven innen 15. januar
til [email protected]
Pre-register for the full rehearsal, before January 15,
to [email protected]
DELTAKERE / WITH:
Gunnar Eiriksson, Trond Peter Stamsø Munch,
Asta Busingye Lydersen, Anja Bongo Bjørnstad,
Huy Le Vo. Regi / directed by: Kjersti Horn
175
176
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
UTENFOR LERRETET OFF SCREEN
UTSTILLING: TROMSØ FILMGALLERI
MEET YOUNG PALESTINIAN FILMMAKERS
NORDNORSK
BRANSJETREFF
SEMINAR: TV-FILM OG
PUBLIKUMSDIALOG
Årets bransjetreff for filmbransjen i Nord-Norge arrangeres under Tromsø Internasjonale Filmfestival av filmfinansiørene Kulturnæringsstiftelsen SNN, FilmCamp,
Filmfond Nord og Nordnorsk Filmsenter. Bransjetreffet
er møteplass for den regionale filmbransjen og deres
tilreisende gjester. Det blir ei kort oppsummering av
aktiviteten i regionen i 2013 og et blikk på det nye året.
Fingermat og drikke serveres.
Hvordan kan TV-serier utløse dialog mellom generasjoner om et lands krigshistorie? Det er et av spørsmålene
under et seminar i regi av fredsfilmprisstiftelsen NoPFA.
Tema er den tyske TV-filmen Unsere Mütter, Unsere
Väter, produsert av den tyske kanalen ZDF, som nylig
gikk på NRK under navnet Krigens unge hjarte. Filmen
handler om hvordan vanlige tyske ungdommer opplever
andre verdenskrig og blir påvirket av den, og er blitt
godt mottatt i Tyskland. Roswitha Skare, professor ved
Universitetet i Tromsø, tar for seg filmens blanding av
dokumentarfilmmateriale og fiksjon, og drøfter i hvilken
grad filmen har skapt en samtale om krigen på tvers av
generasjoner.
During TIFF, a reception is held for regional film
industry professionals and guests.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Filmbransje / Film industry
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
Nordnorsk Filmsenter
Filmfond Nord
Filmcamp
Kulturnæringsstiftelsen SNN
TID OG STED / TIME AND PLACE
Onsdag 15. januar kl.20.00
Wednesday January 15, 20:00
Sparebankens festsal
Hvordan er det å leve med frykten for krig, i et politisk ustabilt land, under
forhold som ligger utenfor din kontroll? Det forsøker utstillingen Tromsø
Filmgalleri under TIFF 2014 å gi et svar på. Den gir et unikt innblikk i
hverdagen til palestinsk ungdom, gjennom filmene til ti filmskapere fra
Jerusalem, Gaza og Vestbredden.
På ti skjermer viser Tromsø Filmgalleri filmer produsert av fotografer,
klippere og regissører. Utstillingen holdes i gangen mellom biblioteket og
Aurora Kino og er åpen hele festivaluka. Stikk innom og se filmer etter eget
ønske. Hver skjerm er utstyrt med headset, men ta gjerne med et eget og del
opplevelsen med en venn. Utstillingen er et samarbeid med Palestinakomiteens Ungdomsgruppe i Tromsø.
Meet young filmmakers from Jerusalem, Gaza and the West Bank in the
exhibition Tromsø Filmgalleri. Every day of the festival, the works of ten
young filmmakers – cinematographers, and editors as well as directors –
are presented in a gallery room in the hallway between Aurora kino Fokus
and Tromsø public library. The films can be seen on screens with headsets.
Bring an extra if you want to share the experience with a friend! The event is
co-organized by The Palestine Youth Committee in Tromsø.
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle / Open to all audiences
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
Tromsø Filmgalleri
Palestinakomiteens Ungdomsgruppe i Tromsø
KONTAKT / CONTACT:
Håkon Birkeland Toft, [email protected]
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Hver dag i festivaluka.
Offisiell åpning: Søndag 12. januar kl. 19.00
Every day of the festival.
Opening: Sunday, January 12, 19:00
Aurora kino/biblioteket
HOW TO ENGAGE AN AUDIENCE THROUGH
TV-FILM
During TIFF, the Norwegian Peace Film Award foundation (NoPFA) hosts an open seminar. This year's theme
is the German TV-film Unsere Mütter, Unsere Väter,
which recently aired on Norwegian television. The film
deals with the hardships inflicted on the German populations during World War II and has been praised by
German critics and audiences. Roswitha Skare professor
at the University of Tromsø, discusses the filmmakers'
use of archive material, as well as the film's contribution
to an inter-generational dialogue. The full title of her
lecture is «Contemporary history told in a contemporary
way – the three-part ZDF film Unsere Mütter, unsere
Väter and its audience».
MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR:
Åpent for alle / Open to all audiences
ARRANGØR / ORGANIZED BY:
NoPFA
Tromsø International Film Festival
TID OG STED / TIME AND PLACE:
Se programmet eller tiff.no
See our program or tiff.no
KONTAKT / CONTACT:
Igor Shaytanov, [email protected]
177
179
CONTRIBUTORS
Photo credits © Alessandro Brasile, DR, design and creation : LUCIOLE • January 2011
SILENT
FILM
DAYS
Contributors and suppliers
Embassy
of the Republic of Poland
in Oslo
FRENCH CINEMA / WORLD CINEMA
PERFORMING ARTS I VISUAL ARTS I
ARCHITECTURE I CINEMA I BOOKS I
KNOWLEDGES PROMOTION I FRENCH
LANGUAGE I RESIDENCY PROGRAMS I
CULTURAL SEASONS
SUPPLIERS
Institut français is the agency for the Ministry of Foreign and European Affairs with responsibility for cultural activity outside France. It works
to promote artistic exchange and dissemination of the French language, books and knowledge. Institut Français also complements the role
of UniFrance Films in promoting French patrimonial cinema, the non-commercial screening of recent films, and showcasing its professionals.
And Institut français supports world cinema through the “Cinémas du Monde” pavilion at the Cannes Film Festival, the Cinémathèque Afrique,
and Fonds Sud Cinéma for the funding of films, which Institut français manages alongside the National Centre for Cinematography and the
Moving Image.
The Institut Français is the governmental agency for the promotion of French culture abroad, under the supervision of the Ministry of Foreign and European Affairs.
www.institutfrancais.com
CINEMA NORVEGE VA.indd 1
29/11/11 18:00
Kurant.
TROMSØ
September 4-6 2014
180
181
Index festivaltitler
INDEX FESTIVAL TITLES
FESTIVAL TITLE
ORIGINAL/ENGLISH TITLE
DIRECTOR
PAGE
INN I NATUREN
IN NATURE
Ole Giæver
161
26
JA VI ELSKER
YES WE LOVE
Hallvar Witzø
53
Steve McQueen
40
JAG STANNAR TIDEN
I STOP TIME
Gunilla Bresky
30
ABCD (ANY BODY CAN DANCE)
Remo D'Souza
118
JOIKEFEBER
YOIK FEVER
Ellen-Astri Lundby
139
HAMEY-E MARADAN-E-MAN
Ebrahim Saeedi, Zahavi Sanjavi
90
JORDEN FALLER OVER HODET MITT
THE SOIL FALLING OVER MY HEAD
Nora Grindstein Svalheim
142
AMASONE
AMAZON
Marianne Ulrichsen
128
JOURNEY TO THE SUN
GÜNEŞE YOLCULUK
Yeşim Ustaoğlu
96
AMAZON
AMAZON
Jim Hansen, Torkel Riise Svenson
140
JUDAS
IUDA
Andrey Bogatyrev
81
APACHES
LES APACHES
Thierry de Peretti
41
JUST FOR KICKS
JUST FOR KICKS
Thibaut de Longeville, Lisa Leone
85
AT BERKELEY
AT BERKELEY
Frederick Wiseman
42
KIRUNA-KIGALI
KIRUNA-KIGALI
Goran Kapetanovic
132
AUGUST FOOLS
MIELETÖN ELOKUU
Taru Mäkelä
76
KISSES IN ZOCALO
KISSES IN ZOCALO
Maida Hals
134
BASTARDS
LES SALAUDS
Claire Denis
110
LA MAISON DE LA RADIO
LA MAISON DE LA RADIO
Nicolas Philibert
31
BEHÅLL DIN ILLUSION
HOLD ON TO YOUR ILLUSION
Vegard Fjærvoll
127
THE LAST WINTER
ZEMESTANE AKHAR
Salem Salavati
97
FESTIVAL TITLE
ORIGINAL/ENGLISH TITLE
DIRECTOR
37,5
37,5
Terje André Nymark
1001 APPLES
HEZAR O-YEK SIV
Taha Karimi
12 YEARS A SLAVE
12 YEARS A SLAVE
ABCD (ANY BODY CAN DANCE)
ALL MY MOTHERS
PAGE
146
BIG MEN
BIG MEN
Rachel Boynton
43
LIGHT FLY, FLY HIGH
LIGHT FLY, FLY HIGH
Beathe Hofseth, Susann Østigaard
BLUE RUIN
BLUE RUIN
Jeremy Saulnier
119
LIVETS RØST
VOICE OF LIFE
Knut Erik Jensen
BREAKING THE SILENCE
TS'O TS'OH EHDA GOWA WHILE HA-LE
Mason Mantla
142
LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS
David Trueba
48
BREV TIL KONGEN
LETTER TO THE KING
Hisham Zaman
27
LOVE IS BLIND
KERTU
Ilmar Raag
114
BWAKAW
BWAKAW
Jun Robles Lana
44
THE LUNCHBOX
DABBA
Ritesh Batra
CELESTIAL WIVES OF THE MEADOW MARI
NEBESNYE ZHENY LUGOVYKH MARI
Alexey Fedorchenko
77
MAN OF IRON
CZLOWIEK Z ZELAZA
Andrzej Wajda
CLUB 7
CLUB 7
August B. Hanssen, Even G. Benestad
53
MEG EIER INGEN
NOBODY OWNS ME
Kjell-Åke Andersson
COAST OF DEATH
COSTA DA MORTE
Lois Patiño
MONSTER
MONSTER
Carl Christian Lein Størmer
150
47
128
50
150
21
141
COMPUTER CHESS
COMPUTER CHESS
Andrew Bujalski
111
MUMBAI'S KING
MUMBAI CHA RAJA
Manjeet Singh
CROSSING THE DUST
PARINAWA LA GHOBAR
Shawkat Amin Korki
91
MY HOME IN HONNINGSVAG
MY HOME IN HONNINGSVAG
Knut Erik Jensen
DE UMORALSKE
THE IMMORAL
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
157
MY SWEET PEPPER LAND
MY SWEET PEPPER LAND
Hiner Saleem
DEEP NORTH
SYVÄ POHJOINEN
Arttu Nieminen
141
NARCO CULTURA
NARCO CULTURA
Shaul Shwarz
32
DELAD KÄRLEK
LOVE DIVIDED BY TWO
Daniel Rudstedt
140
NEBRASKA
NEBRASKA
Alexander Payne
33
DEN MAGISKE TIDEN
THE MAGIC TIME
Kine Aune
138
NÉNETTE
NÉNETTE
Nicolas Philibert
106
DEN UÆRBØDIGE
IRREVERENCE
Ole Christian Slyngstad Hætta
140
NEVER TRUST A SMILING HIPPIE
NEVER TRUST A SMILING HIPPIE
Eva Bygren
128
DET BETYR JO INGENTING
IT'S NOT AS IF IT MATTERS
Kine Lepsøe
143
NIGHT MOVES
NIGHT MOVES
Kelly Reichardt
52
DET ER MEG DU VIL HA
I'M THE ONE YOU WANT
Dag Johan Haugerud
45
NORDLYS OVER HALDETOPPEN
NORTHERN LIGHTS OVER MOUNT HALDE
Morten Skallerud
131
DET SOM BLIR IGJEN
THAT WHICH REMAINS
Iain Aigin Stronach Forbes
142
NÅR JEG VÅKNER I MORGEN
WHEN I WAKE UP
Liv Joelle Barbosa Blad
143
DET USAGTE
UNSPOKEN
Torfinn Iversen
131
OF HORSES AND MEN
HROSS I OSS
Benedikt Erlingsson
DISFELLOWSHIPPED - STORIES FROM THE SHADOWS OF THE LUOPUNEET - KOHTALOITA VARTIOTORNIN VARJOSTA
WATCHTOWER
Iita Pirttikoski
133
OLGA – TO MY FRIENDS
OLGA – TO MY FRIENDS
Paul Simma
DOIN' IT IN THE PARK
DOIN' IT IN THE PARK
Kevin Couliau, Robert «Bobbito» Garcia
84
OMAR
OMAR
Hany Abu-Assad
54
DOWN IN THE CITY
DOWN IN THE CITY
Viktor Enoksen
146
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF
RUCKER PARK
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF
RUCKER PARK
Kern Konwiser, Kip Konwiser
86
DØD SNØ
DEAD SNOW
Tommy Wirkola
163
OPEN
OPEN
Ivalo Frank
132
ELLE MÁRJÁ EIRA – CUCKOO
ELLE MÁRJÁ EIRA – GIEHKA
Ken Are Bongo
146
OUR SUNHI
U-RI SUNHI
Hong Sang-soo
EN ALLDELES VANLIG FAMILJ
AN ORDINARY FAMILY
Ragnar Bragason
142
OUR VINYL WEIGHS A TON: THIS IS STONES THROW RECORDS Jeff Broadway
EN TID FOR FULLE HESTER
A TIME FOR DRUNKEN HORSES
Bahman Ghobadi
92
OUR VINYL WEIGHS A TON: THIS IS STONES THROW
RECORDS
EVERY LITTLE THING
LA MOINDRE DES CHOSES
Nicolas Philibert
103
PERMAFROST
PERMAFROST
John Sullivan
58
EXHIBITION
EXHITIBION
Joanna Hogg
112
PORTRAITS FROM VARANGERFJORD
VÁRJJATVUOTNALAČČAT
Egil Pedersen
135
FEAR
MIEDO
Elisa Fernanda Pirir Ruiz
134
PRESENT TENSE
ŞIMDIKI ZAMAN
Belmin Söylemez
115
FINNISH COFFEE
CAFÉ FINLANDAIS
Rauno Vatvonen
140
PRETTY BUTTERFLIES
BELLAS MARIPOSAS
Salvatore Mereu
35
THE FIRST MOVIE
THE FIRST MOVIE
Mark Cousins
94
QUAI D'ORSAY
QUAI D'ORSAY
Bertrand Tavernier
59
FOOTBALL COUNTRY
JALKAPALLOMAA
Teppo Airaksinen
134
THE REFEREE
L'ARBITRO
Paulo Zucca
60
THE FORGOTTEN SPACE
THE FORGOTTEN SPACE
Allan Sekula, Noël Burch
151
ROBOKROLIK
ROBORABBIT
Sergey Tsyss
130
THE GEOGRAPHER DRANK HIS GLOBE AWAY
GEOGRAF GLOBUS PROPIL
Alexandr Veledinskiy
78
GOD MASKINGEVÆRLYD
GOOD MACHINE-GUN SOUND
Truls Krane Meby
GORDIE
GORDIE
HANDBAG
KÄSILAUKKU
HEJDÅ HALLELUJA
HOMING
51
129
98
34
136
55
56
THE ROCKET
THE ROCKET
Kim Mordaunt
61
127
SALAAM DUNK
SALAAM DUNK
David Fine
87
Traolach Ó Murchú
134
SALMA
SALMA
Kim Longinotto
62
Mikko Myllylahti
130
SÁMI JIENAT – VOICES OF SÁPMI
SÁMI JIENAT – VOICES OF SÁPMI
Alistair Fowler
138
HOLD ON HALLELUJAH
Ann Holmgren
133
SANTRA AND THE TALKING TREES
SANTRA JA PUHUVAT PUUT
Miia Tervo
136
HOMING
Erkki Rämet
127
SHAKEDOWN 1992
SHAKEDOWN 1992
Kjartan Nilsen
130
THE HOUSE ON TRUBNAYA
DOM NA TRUBNOY
Boris Barnet
152
THE SHINE OF DAY
DER GLANZ DES TAGES
Tizza Covi, Rainer Frimmel
63
I AM A STANDARD SUPPORTER
JE SUIS SUPPORTER DU STANDARD
Riton Liebman
46
SIDDHARTH
SIDDHARTH
Richie Mehta
64
IDA
IDA
Pawel Pawlikowski
28
SIGHTSEERS
SIGHTSEERS
Ben Wheatley
120
ILO ILO
ILO ILO
Anthony Chen
29
SLUTT SLUT
SLUTT SLUT
Jim S. Hansen
146
IN BLOOM
GRZELI NATELI DGEEBI
Nana Ekvtimishvili, Simon Gross
80
SOM FAR, SÅ SØNN
LIKE FATHER, LIKE SON
Hirokazu Koreeda
66
IN THE LAND OF THE DEAF
LE PAYS DES SOURDS
Nicolas Philibert
102
SPACE ODDITY
SPACE ODDITY
Liv Joelle Barbosa Blad
129
INGEN TID FÖR OSS
NO TIME FOR US
Thim Riback
143
STEMPLE PASS
STEMPLE PASS
James Benning
67
182
FESTIVAL TITLE
ORIGINAL/ENGLISH TITLE
DIRECTOR
THE STRANGE LITTLE CAT
DAS MERKVÜRDIGE KÄTZCHEN
Ramon Zürcher
36
SYNDROMEDA
SYNDROMEDA
Patrik Eklund
127
TA AV MIG
UNDRESS ME
Victor Lindgren
129
THE TALE OF IYA
IYA MONOGATARI – OKU NOHITO
Tetsuichiro Tsuta
THOU GILD'ST THE EVEN
SEN AYDINLATIRSIN GECEYI
Onur Ünlü
122
TRAN OG FLØTEKARAMELLER
COD LIVER OIL AND CREAM CARAMELLS
Guro Saniola Bjerk
132
UMMAH – AMONG FRIENDS
UMMAH – UNTER FREUNDEN
Cüneyt Kaya
68
UNA NOCHE
UNA NOCHE
Lucy Mulloy
VAMPYR
VAMPYR
Carl Theodor Dreyer
VENUS IN FUR
LA VÉNUS À LA FOURRURE
Roman Polanski
VIC + FLO SAW A BEAR
VIC + FLO ONT VU UN OURS
Denis Côté
71
VICTOR
VICTOR
Kaveh Tehrani
53
VIKTIGA PAPPER
THE PAPERS
Kalle Kotila
130
VIOLENCE DONE WELL
VIOLENCE DONE WELL
Maida Hals
146
WE ARE NOT LIKE THEM
WE ARE NOT LIKE THEM
Declan Clarke
151
WHALED WOMEN
WHALED WOMEN
Ewa Einhorn, Jeuno Je Kim
128
WHAT THEY DON'T TALK ABOUT WHEN THEY TALK ABOUT
LOVE
YANG TIDAK DIBICARAKAN KETIKA MEMBICARAKAN CINTA
Mouly Surya
WHY DON'T YOU PLAY IN HELL
JIGOKU DE NAZE WARUI
Sion Sono
123
WILD STYLE
WILD STYLE
Charlie Ahearn
88
THE WIND RISES
KAZE TACHINU
Hayao Miyazaki
THE WINGED
SOAJÁLAČČAT
Ima Aikio-Arianaick
YOIK
JUOIGAN
Maj Lis Skaltje
YOL: VEIEN
THE ROAD
Yilmaz Güney, Şerif Gören
YOUR BEAUTY IS WORTH NOTHING...
DEINE SCHÖNHEIT IST NICHTS WERT...
Hüseyin Tabak
100
Å VÆRE OG HA – EN HYLLEST TIL LIVET
ÊTRE ET AVOIR
Nicolas Philibert
104
ÅTERTRÄFFEN
THE REUNION
Anna Odell
Index regissører
PAGE
37
70
156
23
72
73
139 /
159
135
99
74
INDEX DIRECTORS
DIRECTOR
FESTIVAL TITLE
ORIGINAL/ENGLISH TITLE
Abu-Assad, Hany
OMAR
OMAR
PAGE
Ahearn, Charlie
WILD STYLE
WILD STYLE
Aikio-Arianaick, Ima
THE WINGED
SOAJÁLAČČAT
Airaksinen, Teppo
FOOTBALL COUNTRY
JALKAPALLOMAA
Andersson, Kjell-Åke
MEG EIER INGEN
NOBODY OWNS ME
Aune, Kine
DEN MAGISKE TIDEN
THE MAGIC TIME
138
Barnet, Boris
THE HOUSE ON TRUBNAYA
DOM NA TRUBNOY
152
Batra, Ritesh
THE LUNCHBOX
DABBA
50
Benestad, Even G.
CLUB 7
CLUB 7
53
Benning, James
STEMPLE PASS
STEMPLE PASS
Bjerk, Guro Saniola
TRAN OG FLØTEKARAMELLER
COD LIVER OIL AND CREAM CARAMELLS
Blad, Liv Joelle Barbosa
SPACE ODDITY
SPACE ODDITY
129
Blad, Liv Joelle Barbosa
NÅR JEG VÅKNER I MORGEN
WHEN I WAKE UP
143
Bogatyrev, Andrey
JUDAS
IUDA
Bongo, Ken Are
ELLE MÁRJÁ EIRA – CUCKOO
ELLE MÁRJÁ EIRA – GIEHKA
Boynton, Rachel
BIG MEN
BIG MEN
Bragason, Ragnar
EN ALLDELES VANLIG FAMILJ
AN ORDINARY FAMILY
142
Bresky, Gunilla
JAG STANNAR TIDEN
I STOP TIME
30
Broadway, Jeff
OUR VINYL WEIGHS A TON: THIS IS STONES THROW RECORDS OUR VINYL WEIGHS A TON: THIS IS STONES THROW RECORDS
56
Bujalski, Andrew
COMPUTER CHESS
COMPUTER CHESS
111
Burch, Noël
THE FORGOTTEN SPACE
THE FORGOTTEN SPACE
151
Bygren, Eva
NEVER TRUST A SMILING HIPPIE
NEVER TRUST A SMILING HIPPIE
128
Chen, Anthony
ILO ILO
ILO ILO
29
Clarke, Declan
WE ARE NOT LIKE THEM
WE ARE NOT LIKE THEM
151
Côté, Denis
VIC + FLO SAW A BEAR
VIC + FLO ONT VU UN OURS
71
Couliau, Kevin
DOIN' IT IN THE PARK
DOIN' IT IN THE PARK
84
Cousins, Mark
THE FIRST MOVIE
THE FIRST MOVIE
94
Covi, Tizza
THE SHINE OF DAY
DER GLANZ DES TAGES
63
D'Souza, Remo
ABCD (ANY BODY CAN DANCE)
ABCD (ANY BODY CAN DANCE)
118
54
88
139 / 159
134
21
67
132
81
146
43
25. tromsø international film festival
January 12–18 2015
DIRECTOR
FESTIVAL TITLE
ORIGINAL/ENGLISH TITLE
DIRECTOR
FESTIVAL TITLE
ORIGINAL/ENGLISH TITLE
Denis, Claire
BASTARDS
LES SALAUDS
PAGE
110
Nieminen, Arttu
DEEP NORTH
SYVÄ POHJOINEN
141
Dreyer, Carl Theodor
VAMPYR
VAMPYR
156
Nilsen, Kjartan
SHAKEDOWN 1992
SHAKEDOWN 1992
130
Einhorn, Ewa
WHALED WOMEN
WHALED WOMEN
128
Nymark, Terje André
37,5
37,5
146
Eklund, Patrik
SYNDROMEDA
SYNDROMEDA
127
Odell, Anna
ÅTERTRÄFFEN
THE REUNION
Ekvtimishvili, Nana
IN BLOOM
GRZELI NATELI DGEEBI
80
Patiño, Lois
COAST OF DEATH
COSTA DA MORTE
Enoksen, Viktor
DOWN IN THE CITY
DOWN IN THE CITY
Pawlikowski, Pawel
IDA
IDA
Erlingsson, Benedikt
OF HORSES AND MEN
HROSS I OSS
34
Payne, Alexander
NEBRASKA
NEBRASKA
Fedorchenko, Alexey
CELESTIAL WIVES OF THE MEADOW MARI
NEBESNYE ZHENY LUGOVYKH MARI
77
Pedersen, Egil
PORTRAITS FROM VARANGERFJORD
VÁRJJATVUOTNALAČČAT
Fine, David
SALAAM DUNK
SALAAM DUNK
Fjærvoll, Vegard
BEHÅLL DIN ILLUSION
HOLD ON TO YOUR ILLUSION
Forbes, Iain Aigin Stronach
DET SOM BLIR IGJEN
Fowler, Alistair
SÁMI JIENAT – VOICES OF SÁPMI
Frank, Ivalo
146
PAGE
74
150
28
33
135
87
Peretti, Thierry de
APACHES
LES APACHES
127
Philibert, Nicolas
IN THE LAND OF THE DEAF
LE PAYS DES SOURDS
102
41
THAT WHICH REMAINS
142
Philibert, Nicolas
EVERY LITTLE THING
LA MOINDRE DES CHOSES
103
SÁMI JIENAT – VOICES OF SÁPMI
138
Philibert, Nicolas
LA MAISON DE LA RADIO
LA MAISON DE LA RADIO
OPEN
OPEN
132
Philibert, Nicolas
NÉNETTE
NÉNETTE
106
Frimmel, Rainer
THE SHINE OF DAY
DER GLANZ DES TAGES
63
Philibert, Nicolas
Å VÆRE OG HA – EN HYLLEST TIL LIVET
ÊTRE ET AVOIR
104
Garcia, Robert «Bobbito»
DOIN' IT IN THE PARK
DOIN' IT IN THE PARK
84
Pirttikoski, Iita
LUOPUNEET - KOHTALOITA VARTIOTORNIN VARJOSTA
133
Ghobadi, Bahman
EN TID FOR FULLE HESTER
A TIME FOR DRUNKEN HORSES
92
DISFELLOWSHIPPED - STORIES FROM THE SHADOWS OF THE
WATCHTOWER
Giæver, Ole
IN NATURE
INN I NATUREN
161
Polanski, Roman
VENUS IN FUR
LA VÉNUS À LA FOURRURE
23
Gross, Simon
IN BLOOM
GRZELI NATELI DGEEBI
80
Raag, Ilmar
LOVE IS BLIND
KERTU
114
Güney, Yilmaz
YOL: VEIEN
THE ROAD
99
Reichardt, Kelly
NIGHT MOVES
NIGHT MOVES
99
Riback, Thim
INGEN TID FÖR OSS
NO TIME FOR US
143
31
52
Gören, Şerif
YOL: VEIEN
THE ROAD
Hals, Maida
KISSES IN ZOCALO
KISSES IN ZOCALO
134
Rudstedt, Daniel
DELAD KÄRLEK
LOVE DIVIDED BY TWO
140
Hals, Maida
VIOLENCE DONE WELL
VIOLENCE DONE WELL
146
Ruiz, Elisa Fernanda Pirir
FEAR
MIEDO
134
HOMING
HOMING
127
90
Hansen, Jim
AMAZON
AMAZON
140
Rämet, Erkki
Hansen, Jim S.
SLUTT SLUT
SLUTT SLUT
146
Saeedi, Ebrahim
ALL MY MOTHERS
HAMEY-E MARADAN-E-MAN
Hanssen, August B.
CLUB 7
CLUB 7
53
Salavati, Salem
THE LAST WINTER
ZEMESTANE AKHAR
97
MY SWEET PEPPER LAND
MY SWEET PEPPER LAND
98
Haugerud, Dag Johan
DET ER MEG DU VIL HA
I'M THE ONE YOU WANT
45
Saleem, Hiner
Hofseth, Beathe
LIGHT FLY, FLY HIGH
LIGHT FLY, FLY HIGH
47
Sang-soo, Hong
OUR SUNHI
U-RI SUNHI
55
Hogg, Joanna
EXHIBITION
EXHITIBION
112
Sanjavi, Zahavi
ALL MY MOTHERS
HAMEY-E MARADAN-E-MAN
90
Holmgren, Ann
HEJDÅ HALLELUJA
HOLD ON HALLELUJAH
133
Saulnier, Jeremy
BLUE RUIN
BLUE RUIN
119
THE FORGOTTEN SPACE
THE FORGOTTEN SPACE
151
Hætta, Ole Christian Slyngstad
DEN UÆRBØDIGE
IRREVERENCE
140
Sekula, Allan
Iversen, Torfinn
DET USAGTE
UNSPOKEN
131
Schwarz, Shaul
NARCO CULTURA
NARCO CULTURA
Jacobsen, Lars Daniel Krutzkoff
DE UMORALSKE
THE IMMORAL
157
Simma, Paul
OLGA – TO MY FRIENDS
OLGA – TO MY FRIENDS
Jensen, Knut Erik
LIVETS RØST
VOICE OF LIFE
128
Singh, Manjeet
MUMBAI'S KING
MUMBAI CHA RAJA
Jensen, Knut Erik
MY HOME IN HONNINGSVAG
MY HOME IN HONNINGSVAG
129
Skallerud, Morten
NORDLYS OVER HALDETOPPEN
NORTHERN LIGHTS OVER MOUNT HALDE
131
Kapetanovic, Goran
KIRUNA-KIGALI
KIRUNA-KIGALI
132
Skaltje, Maj Lis
YOIK
JUOIGAN
135
WHY DON'T YOU PLAY IN HELL
JIGOKU DE NAZE WARUI
123
32
136
51
Karimi, Taha
1001 APPLES
HEZAR O-YEK SIV
26
Sono, Sion
Kaya, Cüneyt
UMMAH – AMONG FRIENDS
UMMAH – UNTER FREUNDEN
68
Størmer, Carl Christian Lein
MONSTER
MONSTER
141
Kim, Jeuno Je
WHALED WOMEN
WHALED WOMEN
128
Sullivan, John
PERMAFROST
PERMAFROST
58
WHAT THEY DON'T TALK ABOUT WHEN THEY TALK ABOUT
LOVE
YANG TIDAK DIBICARAKAN KETIKA MEMBICARAKAN CINTA
72
Konwiser, Kern
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF
RUCKER PARK
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF
RUCKER PARK
86
Surya, Mouly
Konwiser, Kip
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF
RUCKER PARK
ON HALLOWED GROUND: STREETBALL CHAMPIONS OF
RUCKER PARK
86
Svalheim, Nora Grindstein
JORDEN FALLER OVER HODET MITT
THE SOIL FALLING OVER MY HEAD
142
Svenson, Torkel Riise
AMAZON
AMAZON
140
Koreeda, Hirokazu
SOM FAR, SÅ SØNN
LIKE FATHER, LIKE SON
66
Söylemez, Belmin
PRESENT TENSE
ŞIMDIKI ZAMAN
115
Korki, Shawkat Amin
CROSSING THE DUST
PARINAWA LA GHOBAR
91
Tabak, Hüseyin
YOUR BEAUTY IS WORTH NOTHING...
DEINE SCHÖNHEIT IST NICHTS WERT...
100
Kotila, Kalle
VIKTIGA PAPPER
THE PAPERS
Tavernier, Bertrand
QUAI D'ORSAY
QUAI D'ORSAY
Lana, Jun Robles
BWAKAW
BWAKAW
44
Tehrani, Kaveh
VICTOR
VICTOR
Leone, Lisa
JUST FOR KICKS
JUST FOR KICKS
85
Tervo, Miia
SANTRA AND THE TALKING TREES
SANTRA JA PUHUVAT PUUT
Lepsøe, Kine
DET BETYR JO INGENTING
IT'S NOT AS IF IT MATTERS
Trueba, David
LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS
Liebman, Riton
I AM A STANDARD SUPPORTER
JE SUIS SUPPORTER DU STANDARD
46
Tsuta, Tetsuichiro
THE TALE OF IYA
IYA MONOGATARI – OKU NOHITO
Lindgren, Victor
TA AV MIG
UNDRESS ME
129
Tsyss, Sergey
ROBOKROLIK
ROBORABBIT
130
Longeville, Thibaut de
JUST FOR KICKS
JUST FOR KICKS
85
Ulrichsen, Marianne
AMASONE
AMAZON
128
Longinotto, Kim
SALMA
SALMA
62
Ünlü, Onur
THOU GILD'ST THE EVEN
SEN AYDINLATIRSIN GECEYI
122
Lundby, Ellen-Astri
JOIKEFEBER
YOIK FEVER
139
Ustaoğlu, Yeşim
JOURNEY TO THE SUN
GÜNEŞE YOLCULUK
Mantla, Mason
BREAKING THE SILENCE
TS'O TS'OH EHDA GOWA WHILE HA-LE
142
Vatvonen, Rauno
FINNISH COFFEE
CAFÉ FINLANDAIS
McQueen, Steve
12 YEARS A SLAVE
12 YEARS A SLAVE
40
Veledinskiy, Alexandr
THE GEOGRAPHER DRANK HIS GLOBE AWAY
GEOGRAF GLOBUS PROPIL
Meby, Truls Krane
GOD MASKINGEVÆRLYD
GOOD MACHINE-GUN SOUND
127
Wajda, Andrzej
MAN OF IRON
CZLOWIEK Z ZELAZA
150
130
143
59
53
136
48
37
96
140
78
Mehta, Richie
SIDDHARTH
SIDDHARTH
64
Wheatley, Ben
SIGHTSEERS
SIGHTSEERS
120
Mereu, Salvatore
PRETTY BUTTERFLIES
BELLAS MARIPOSAS
35
Wirkola, Tommy
DØD SNØ
DEAD SNOW
163
Miyazaki, Hayao
THE WIND RISES
KAZE TACHINU
73
Wiseman, Frederick
AT BERKELEY
AT BERKELEY
42
Mordaunt, Kim
THE ROCKET
THE ROCKET
61
Witzø, Hallvar
JA VI ELSKER
YES WE LOVE
53
Mulloy, Lucy
UNA NOCHE
UNA NOCHE
70
Zaman, Hisham
BREV TIL KONGEN
LETTER TO THE KING
27
Murchú, Traolach Ó
GORDIE
GORDIE
134
Zucca, Paulo
THE REFEREE
L'ARBITRO
60
Myllylahti, Mikko
HANDBAG
KÄSILAUKKU
130
Zürcher, Ramon
THE STRANGE LITTLE CAT
DAS MERKVÜRDIGE KÄTZCHEN
36
Mäkelä, Taru
AUGUST FOOLS
MIELETÖN ELOKUU
Østigaard, Susann
LIGHT FLY, FLY HIGH
LIGHT FLY, FLY HIGH
47
76
186
187
Rettigheter og kopikilder
INTERNATIONAL SALES & PRINT SOURCES
360Creative
10ter Rue Bisson
75020 Paris
France
+33 140 333003
[email protected]
Estonian Film Institute
Uus 3
10111 Tallin
Estonia
+372 627 6068
[email protected]
All Rights Entertainment Limited
Flat 5A – Blk A – Hang Lok Bldg.
103 Wing Lok St Sheung Wan
852 Hong Kong
Hong Kong, China
+852 2388 6007
[email protected]
Euforia Film as
Nedregate 5
0551 Oslo, Norway
+47 21 37 99 99
[email protected]
Amrion OÜ
Nurme 45
11616 Tallinn
Estonia
+372 677 63 63
[email protected]
Europafilm
Peder Claussøns gt 2
Postboks 6812
St. Olavs Plass
0130 Oslo
Norway
+47 95 02 63 31 / +47 47 20 76 00
[email protected]
Another World Entertainment AS
Ulvenveien 88
0581 Oslo
Norway
+47 23 22 66 66
[email protected]???
Filmbufe Film Production Ltd.
Gunesli sk. No:32/4 Cihangir, Beyoglu
34433 Istanbul
Turkey
+90 21 22 52 72 55
[email protected]
Antipode Sales and Distribution LLC
Novolesnoy lane 5-38
127055 Moscow, Russia
+7 916 604 5884
[email protected]
Films Distribution
34 Rue du Louvre
Paris 75001
France
+33 1 53 10 33 99
[email protected]
arthaus
Nedregate 7
0551 Oslo
Norway
+47 21 42 00 86
[email protected]
Austrian Film Commission
Stiftgasse 6, 1070 Vienna
Austria
T. +43.1.526 33 23
[email protected]
Bob Film Sweden
Hökens gata 10
116 46 Stockholm
+46 8 556 930 90
[email protected]
Boynton Films
[email protected]
Charlie Ahearn
[email protected]
Cinemavault
1240 Bay Street, Suite 307
M5R 2A7 Toronto (Ontario), Canada
+1 416 363 6060
[email protected]
Connectfilm
[email protected]
David Fine
[email protected]
Lyngen photo by Simen Justdal
DFK Films
PO box 2910
8021 Zürich, Switzerland
+41 79 400 7057
[email protected]
Dor Film Produktionsgesellschaft
Bergsteiggasse 36
1170 Wien
+43 1 427 10 11
[email protected]
DreamLab Films
14, Chemin des Chichourliers
06110 Le Cannet
France
+33 4 93 38 75 61
[email protected]
Finecut Co. Ltd.
4th Fl., Incline Bldg. 891-37
Daeachi-dong, Gangnam-gu
135-280 Seoul
Korea (South)
+82 2 569 8777
[email protected]
Fortissimo Films
Van Diemenstraat 100
1013 Amsterdam
Netherlands
+312 06 27 32 15
[email protected]
Fri Film AS
Nordahl Bruns gate 22 B
0165 Oslo
[email protected]
Gatling Pictures Inc.
[email protected]
German Film and Television Academy
Berlin GmbH (DFFB)
Postdamer Str. 2
D-10758 Berlin, Germany
+49 (0)30 257 59 153
[email protected]
Goldcrest Films International
65-66 Dean St.
W1D 5PL London, United Kingdom
+44 207 437 8696
[email protected]
Gosfilmofond
142050
Station Belye Stolby
Moscow Region
Russia
+007 (095) 546 0501
[email protected]
[email protected]
Houston King
803 Alandele Ave. Suite 3
90036 Los Angeles
USA
+1 213 925 7535
[email protected]
James Benning
[email protected]
Kern Konwiser
[email protected]
Kinosto Ltd.
Linnankoskenkatu 23 A 12
00250 Helsinki
Finland
+358 50 54 13 187
[email protected]
Le Pacte
5 rue Darcet
Paris 75017
France
+ 33 1 44 69 59 45
www.le-pacte.com
Les Films du Losange
22, avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris, France
+33 1 44 43 87 24
[email protected]
Leevandia Entertainment (LLC)
val Zemlyanoy, d. 9
105064 Moskva,
+7 (495) 967-93-98
+7 (495) 99-88-609
[email protected]
m-appeal
Prinzessinnenstr. 16
10969 Berlin, Germany
+49 30 61 50 75 05
[email protected]
Pascale Ramonda
91 rue de Ménilmontant
75020 Paris
France
+33 6 62 01 32 41
[email protected]
Pathé Distribution
6 rue Lamennais
75008 Paris
France
+33 1 71 72 30 00
[email protected]
Permafrost Film AS
Høgdaveien 40 A,
0680 Oslo
+47 978 95 905
[email protected]
Pia Film Festival
Shibuya First Tower
1-2-20 Higashi,Shibuya-ku
Tokyo,150-0011
Japan
Phone: +81-3-5774-5296
[email protected]
Pyramide Distribution
5 rue du Chevalier de Saint-George
Paris 75008
France
+33 01 42 96 01 01
[email protected]
Memento Films International
6 Cite Paradis
Paris 75010
France
+33 1 53 34 90 20
[email protected]
Reflexion Films
119285 Mosfilmovskaya street, 1,
office 555
119285 Moscow
Russia
Tel.: +74996081433
[email protected]
Mîtosfilm
Reichenberger Straße 36
10999 Berlin
Germany
Telefon: +49 (30) 54 71 94 62
[email protected]
Scanbox
P.O. Box 1097 Sentrum
0104 Oslo
Norway
+47 22 39 62 62
[email protected]
MK2
55 rue Traversière
75012 Paris
France
+33 1 44 67 30 11
[email protected]
[email protected]
Selmer Media AS
Stengata 28
0358 Oslo
+47 95 15 38 94
[email protected]
Motlys AS
Sagveien 18
0459 Oslo
+47 22808370
[email protected]
Setak Film Sanandaj
No8 Kamkar Alley
Chaharbagh Str
6615656573 Sanandaj
Iran
+98 918 870 92 37
[email protected]
Nonstop Entertainment AB
PO Box 271 34
Stockholm 10252
Sweden
+46 840 01 0000
[email protected]
SF Norge
Dronningens gt. 8a
0152 Oslo
Norway
+47 22007800
[email protected]
Nordisk Film Distribusjon AS
EGMONT huset
Nydalsveien 12 A
Nydalen 0421 Oslo
Norway
+47 22 77 20 00
Six Sales
Real Baja 18, 1C
Planta 1, despacho 7
28220 Madrid, Spain
+34 911 723 734
[email protected]
Norsk Filminstitutt
Filmens Hus
Dronningens gate 16, Oslo
Norway
+47 22 47 45 00
[email protected]
Storytelling Media AS
Prinsensgt 2B
7012 Trondheim
Norway
+47 99 44 80 40
[email protected]
Norsk Filmklubbforbund
Dronningensgt. 16
0152 Oslo
Norway
+47 22 47 46 80,
[email protected]
Swedish Film Institute
Box 271 26
Filmhuset, Borgvägen 1-5
S-102 52 Stockholm
Sweden
+46 8 665 11 00
[email protected]
[email protected]
The Festival Agency
14 rue des Jeuneurs
75002 Paris
France
+33 954904863
[email protected]
The Match Factory
Balthasarstr. 79-81
50670 Cologne
Germany
+49 221 539 7090
[email protected]
Tour de Force AS
Georgernes verft 12
5011 Bergen, Norway
+47 30 08 40
[email protected]
United International Pictures
Norway
Box 7134 Majorstua
0307 Oslo
Hegdehaugsveien 27
0352 Oslo, Norway
+47 22 85 37 37
[email protected]
Urban Distribution
14 Rue du 18 Août
Montreuil 93100
France
+33 1 48 70 46 55
[email protected]
[email protected]
UTV
1181-82 Solitaire Corporate Park
400092 Mumbai
India
+ 91 22 4098 1400
[email protected]
VisitFilms
173 Richardson St.
Brooklyn, NY
11222 New York
USA
+1.718.312.8210
[email protected]
Vixen Films
+44 2073597368
[email protected]
Wild Bunch
99, rue de la Verrerie
75004 Paris
France
+33 1 53 01 50 32
[email protected]
Zipporah Films, Inc.
One Richdale Avenue, Unit # 4
Cambridge, MA 02140
+ 1 617 576 3603
[email protected]
189
Tromsø International
Film Festival
P.O. Box 285
N-9253 Tromsø
NORWAY
Street address:
Verdensteatret
Storgt. 93 b
9008 Tromsø
Tel. +47 77 75 30 90
Fax: +47 77 75 30 99
E-mail: [email protected] .no
Web: www.tiff .no
MEMBERS OF THE BOARD
Gunnar Wilhelmsen, Chair
Gunn Sissel Jaklin, Vice Chair
Terje Wold
Elin Johansen
Martin Antonsen
Trond Skotvold
Hilde M. Pettersen, Deputy
ARTISTIC DIRECTOR
Martha Otte
PROGRAM COMMITEE
Henning Rosenlund
Cato Fossum
Neil Young
Julie Eliassen Brannfjell
FILMS FROM THE NORTH PROGR AM COMMITTEE
Erling Falch, Program Manager
Henning Rosenlund
Rachel Andersen
Martha Otte
CATALOGUE
Martha Otte, Editor-in-Chief
Cato Fossum, Editor
Henning Rosenlund
Hedda Fredly
Kristine Bentzen
Janet Handley
Johannes Fjell Hojem
Hanne Gideonsen
Runa Mathiesen Hald
Kristine Kleppo
Tone Lein
Magnus Alexander Nikolaisen
Kine Olsen
Peter Stuart Robinson
Maja Sojtaric
Marte Stapnes
Neil Young
FESTIVAL PAPER
Håvard Stangnes, Editor
Ole Andreas Hoen
John-Kristian Dalseth
THE FESTIVAL TEAM
Martha Otte, Festival Director
Lisa Hoen, Chief Operating Officer
Nasra Ali Omar, Production Manager
Hans Bjella Bjørke, Production Manager
Henning Rosenlund, Program Manager
Cato Fossum, Programmer
Erling Falch, Program Manager Films from the North
Rachel Andersen, Program Assistant Films from the North
Håvard Stangnes, Public Relations Manager
Tone Lein, Manager, Verdensteatret Cinematheque
Runar Clausen, Technical Coordinator
Charlotte Bendiksen, Technician, Verdensteatret Cinematheque
Martine Berg Rasmussen, Technician, Verdensteatret
Cinematheque
Runa Mathiesen Hald, Programme Assistant
Emma Victoria Hovland Frigland, Programme Assistant
Sandra Aminda Indahl, Production Assistant
Anna Hald, Production Assistant
Eline Grønnvoll, Marketing Assistant
Ole Andreas Hoen, Public Relations Assistant
John-Kristian Dalseth, Public Relations Assistant
Åse Brinckman Krane, Festival Coordinator
Igor Shayatanov, Event Coordinator
Kim Pedersen, Transport Coordinator
Jenny Sørensen Vaage, Guest Coordinator
Hanna Hjelmeland, Festival Director's Assistant
Katja Abramova, Volunteer Coordinator
Ylva Maria Pavval, Volunteer Coordinator
Dragica Vidovic, Print Coordinator
Knut Geir Aga, Assistant Technician
Joshua Hanger, Assistant Technician
Tormod Hauge, DCP Artist
Herman Greuel, Tvibit Coordinator
AURORA KINO IKS
Geir Martin Jensen, CEO
Frank Bakkemo, Cinema Manager, Aurora kino Fokus
Rune Karolius, Technical Manager
Marion Røst Heimlund, Marketing Manager
David Moen, Program Manager
Werner Røsler, IT Manager
Line Kjelsberg Jenssen, Adm. Secretary
Odd Jarle Strand, Ticket Manager, Aurora Billett
Knut Erik Evensen, Technical Coordinator, FFN
Raymond Nordahl, Technical Shift Supervisor, Fokus
Ole-Christian Rochmann, Technical Shift Supervisor, Fokus
Raymond Bomstad, Technical Shift Supervisor, Fokus
Kjell Gundersen, Projectionist, Fokus
Marianne Erlandsen, Projectionist, Fokus
Marianne Westgård, Projectionist, Fokus
Marte Nustad, Projectionist, FFN
Angela Labberton, Projectionist, FFN
Torbjørn Grav, Chief Projectionist, KH
Jo Hage, Projectionist, KH
Kai Kristiansen, Projectionist, KH
Thor Vidar Hjelmervik, Chief Projectionist, HT
Roger Edvardsen, Projectionist, HT
Jannik Wahlberg, Chief Usher, Fokus
Roger Martinussen, Usher, Fokus
Kenneth Johansen, Usher, Fokus
Alf Tore Abrahamsen, Usher, Fokus
Ragnhild Kajander, Usher, Fokus
Margareta F. A. Orkan, Usher, Fokus
Maria Dalvik, Usher, Fokus
Patrick Jaklin, Usher, Fokus
Anders Snellingen, Ticket Seller
Andreas Øvringmo, Ticket Seller
Christine E. Nilsen, Ticket Seller
Emilie Teibakk, Ticket Seller
Hilde Mikkelsen, Ticket Seller
Jonas Eriksen, Ticket Seller
Kate Johansen, Ticket Seller
Lone Mikkelsen, Ticket Seller
Mia Samuelsen, Ticket Seller
Siw Helene Adolfsen, Ticket Seller
Chris Pettersen, Ticket Seller
Lieu Nguyen, Ticket Seller
Thomas Normann, Ticket Seller
Ingvild Vik, Manager, Location Fokus
Astrid Pettersen, Concessions Seller
Kjersti Outzen Arneberg, Concessions Seller
Sara Charlotte Larsen, Concessions Seller
Amanda Moen Engenes, Concessions Seller
Eirik Paulsen Eide, Concessions Seller
Mia Charlotte Samuelsen, Concessions Seller
Joakim Finstad Jenssen, Concessions Seller
Martin Bakke Mikalsen, Concessions Seller
Martin Andreas Paulsen, Concessions Seller
Silje Synnøve Simonsen, Concessions Seller
Ragnhild Abel Grape, Concessions Seller
Truls Norbye Olsen, Concessions Seller
Steffani Johannessen, Concessions Seller
Stian Ohrvik Nikolaisen, Concessions Seller
Kjetil Engh Aasen, Concessions Seller
Karina Hansen, Concessions Seller
Sandra Pedersen, Concessions Seller
Øyvind Wallann, Concessions Seller
And all last-minute staff that didn’t make catalogue deadline!
TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
WISHES TO THANK
Intishal al-Timimi, Abu Dhabi Film Festival
Kristian Takvam and Gjermund Granlund, Arabiske filmdager
Svend B. Jensen and the Arthaus staff
Riina Sildos, Kadri Palha, Amrion, Estonia
Øyvind Stenersen, Audionor
Barentssekretariatet
Nasrullah Qureshi, Bollywood Festival
Steinar Sørensen, BRING Cargo
Jay Jeon, Busan International Film Festival
Marianne L. Linløkken, Helle Ramstad, Mona Aas Johansen,
DKS Troms Fylkeskommune
Duhok International Film Festival
Jørn and Natalia Dreyer, Dreyer Økonomi AS
Aureliusz Wlaz, Embassy of the Republic of Poland to Norway
Charlotte Engelmark
Vibeke Skistad, Euforia
Film & Kino Fredric Larsson, Film i Västerbotten
Susann Jonsson, Filmpool Nord
Otto Suuronen, Marja Pallassalo, The Finnish Film Foundation
Siri Asphaug Christensen, Ronja Trolie, FN-Sambandet Nord
Nikolay Borodachev and Larisa Andreeva, Gosfilmofond
Nina Wester, Jon Paulsen, Birgitte Warvik, Hålogaland Teater
Inger E. Haug, Berit Leitvoll, Aksel Brasøy, Innovasjon Norge
Agnès Arquez-Roth, Institut Francais, Oslo
Jørn Espen Bjørkestrand, Inventum AS
Luca Di Vito, Italian Cultural Institute, Norway
Sitora Alieva, Kinotavr Film Festival
Sarah Schipschack, Leif Magne Tangen, Maria Moseng,
Kurant Kino
Midnight Sun Film Festival
Sergej Lavrentiev
Christian Modersbach, Nordische Filmtage, Lübeck
Mehmet Aktas, Alexander Sage, Mitos film
Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter
Toril Simonsen, Arna Marie Bersaas, Norsk Filminstitutt
Jon Iversen, Norsk Filmklubbforbund
Guttorm Petterson, Norske filmbyråers forening
Miki Ohi, Pia Film Festival
Morten Korsgaard, Scanbox
Alissa Simon
Johan Ericsson & Gunnar Almér, Swedish Film Institute
Christopher Ide, Espen Sandberg, Jens K. Styve, Vibeke
Laastad, Thea Apeland Moen, Tank Design
Kjetil Robertsen, Telenor
Troms Fylkeskommune
Tromsø Filmklubb
Gro Bjerga
Andreas Wefring
Tromsø kommune
A SPECIAL THANKS TO
The visiting staff from all over the country. The staff at Fokus,
Verdensteatret, KulturHuset, Driv, Sånn, Hålogaland Teater,
Tvibit, Kurant and Radisson Blu. The more than 300 firstclass volunteers. Husbands, wives, partners and other family
members of the festival staff for all support and patience.