Last ned katalog

Transcription

Last ned katalog
VISNINGSTIDER FINNES
I LOMMEPROGRAM
15.-22. OKTOBER 2008
PÅ BERGEN KINO MAGNUS BARFOT
www.biff.no
SANDREW METRONOME PRESENTERER ÅRETS ÅPNINGSFILM
MARIA LARSSONS EVIGE ØYEBLIKK
en film av jan troell
Vacker filmkonst!
Världsklass, Troell!
Aftonbladet
Expressen
MIKAEL
MARIA
JESPER
PERSBRANDT
HEISKANEN
CHRISTENSEN
ORDINÆR KINOPREMIERE 17. OKTOBER
WWW.SANDREWMETRONOME.NO
BIFF GIR MENING
DE EVIGE ØYEBLIKKENE
BIFF ønsker å sette dagsorden.
Derfor vil du under årets festival nok
en gang finne viktige filmer som
speiler vår tid og setter aktuelle
saker på dagsorden. Vi ønsker å
være en festival som ikke bare
underholder, men frembringer
kunnskap og inspirerer til debatt og
refleksjon.
Det er en krevende jobb å lage en
stor festival med en liten stab. Bak programmet du nå
holder i hånden ligger det et hardt arbeid de siste 12
månedene. Festivalsjef Tor Fosse og hans få, men dyktige
medarbeidere har som vanlig reist verden rundt for å finne
et eksklusivt utvalg filmer som passer inn i BIFFs
samfunnskritiske profil.
BIFF har dessuten vokst seg større, med et bredere
spekter av aktiviteter og prosjekter enn kun filmvisninger.
En av våre viktigste oppgaver er å stimulere filminteressen
og evnen til refleksjon hos skoleelever og unge. Derfor er
vi svært glade for at vi i samarbeid med Sparebanken Vest
sitt allmennyttige fond Visjon Vest kan invitere elever fra
de videregående skolene i bergensregionen til en egen
dokumentarfilmfestival med integrert prosjektarbeid. Nytt
av året er også profileringssamarbeidet med StatoilHydro
i forhold til ungdomsskoleprogrammet som vi håper skal
bli et årlig innslag og spesielt rettet inn mot realfagsatsing
i årene som kommer. Bergen kino i samarbeid med BIFF,
Mediaverkstedet i Bergen og Den kulturelle skolesekken
inviterer dessuten 10. klasser til filmkurs og egne
filmvisninger høsten 2008 og våren 2009.
BIFF er et heleid datterselskap av Bergen kino, og uten
kinoens økonomiske støtte og kinopersonalets innsatsvilje
hadde ikke BIFF kunne latt seg arrangere. Uten våre
mange
andre
gode
private
og
offentlige
samarbeidspartnere, hadde heller ikke festivalen vært det
den er. Takk til dere alle!
Harald Schjelderup
Styreleder
Den svenske mesterregissøren Jan Troell får æren av å åpne
ballet i år.
Den pan-skandinaviske produksjonen MARIA LARSSONS EVIGE
ØYEBLIKK, med Sigve Endresen som norsk produsent, handler om
en svunnen tid – den tiden da fotografiet ble allemannseie.
Syvbarnsmoren Maria Larsson levde i en periode da utskeielser var
for de privilegerte og hverdagen var spartansk og ofte medførte mye
slit. Men hun lærte å ta bilder. Og hun hadde stor glede av det også
– faktisk ble det hennes lidenskap og redning.
Mange av filmene på årets program handler om fotografer og det å feste historiske øyeblikk
til film. De evige øyeblikkene, som Troell kaller dem. Britiske Terence Davies er en av våre
favorittfilmskapere og han har begått filmen OF TIME AND THE CITY – i utgangspunktet et
lite oppdrag om å lage en dokumentarfilm om fødebyen Liverpool – men så bra er den blitt
at tårene rant og latteren runget hos oss alle da den ble presentert i Cannes i år. Davies
makter å mane frem ”stillebens-ånder” og vi minnes veldig klart den gang han fortalte at
film egentlig mest av alt handler om klipp – fra det ene til det neste bildet foregår det en
prosess hos tilskueren; man ”legger til” – og nettopp denne prosessen er det som gjør film
til en uovertruffen kunstart og helt spesiell opplevelse.
En helt spesiell plass har YODOK STORIES fått. Fordi det er en ny norsk film som er blottet
for svada og går rett på sak. Den omtales som ”en øyeåpner” fordi den beretter om helt
ufattelige forhold i dødsleirene anno 2008 i Nord-Korea. Det er hjerteskjærende troverdig.
På den annen side presenterer vi MAN ON WIRE – en høyst underholdende film om
”århundredets kunstneriske forbrytelse” som det er blitt kalt – den gang i august 1974 den
franske linedanseren Philippe Petit snek seg opp på toppen av World Trade Center og
balanserte mellom The Twin Towers, der han gikk frem og tilbake og la seg ned på linen
– helt uten sikkerhetsnett! Gled deg til en kjempeopplevelse du sent vil glemme!
Filmen om Patti Smith er laget av en berømt fotograf uten peiling på filmmediet, men som
har kommet veldig bra fra det. Amatøren Gwen har laget filmen SHE’S A BOY I KNEW – om
sin kjønnsforvandling – og har likeså funnet sitt evige og uavvendelige øyeblikk. TUTTI er
en lokal produksjon som handler om en italiensk innvandrer til Bergen og som lever av
fotografiet. Men først og fremst er årets BIFF viet amerikanske forhold og ikke minst
valgkampen ved at vi viser en rekke filmer om forhenværende presidenter og kandidater
til embetet. Filmen om John Lennons personlige motstand mot Richard Nixon har vært
ønsket av oss i flere år, men først nå er Bergen og BIFF klar for THE U.S. VS. JOHN
LENNON. En annen kunster som fikk mye å si for politiske prosesser i Washington D.C.
var Hunter S. Thompson – filmen om ham heter GONZO og et likeledes et must for alle
som er oppegående poltiske engasjerte. Og ikke minst representerer filmene om John F.
Kennedy historiske øyeblikk vi sent vil glemme – en halvgud som i valgkampen beveger
seg blant vanlig dødelige, som knapt enser ham, sier alt om de evige øyeblikk – nemlig at
de aldri kan komme tilbake.
Bon Cinema!
Tor Fosse
festivalleder
4 BIFF 2008
Festivalens sponsorer, samarbeidspartnere og levererandører
PROGRAMOVERSIKT
Se lommeprogram for visningstider
Enkelte filmer er ført opp i flere visningsprogram
Animasjon
Waltz with Bashir .............................................180
BarneBIFF
Den hvite hesten + Den røde ballongen ............92
Picassofilmer og kortfilmprogram....................26
BergArt: New York
BergArt (Bergen Art Festival) er den årlige
festivalen for tverrkunstneriske samtids uttrykk i
Bergen. Festivalen arrangeres 7.-22. oktober i
samarbeid mellom Bergen internasjonale filmfestival,
BIT
Teatergarasjen,
Hordaland
Kunstsenter, Bergen Kunsthall, Bergen Jazzforum og Norsk Forfatter sentrum Vestlandet. I
2008 vil festivalen fokusere på kulturuttrykk fra
New York – film, teater, musikk, billedkunst og
litteratur.
The Art Star and the Sudanese Twins ...............39
Beautiful Losers ................................................28
How to Lose Friends & Alienate People ............89
Man on Wire .......................................................30
New York i et nøtteskall ...................................116
Up With Me.......................................................166
The Wackness ..................................................179
Checkpoints
Velkommen til CHECKPOINTS 2008 – et
utfordrende, rystende og gripende filmprogram
som setter søkelys på menneskerettigheter.
Programmet er et samarbeid mellom Raftostiftelsen og BIFF. Raftostiftelsens hovedformål
er å fremme menneskerettighetene gjennom
undervisning og formidling. Gjennom en rekke
internasjonalt anerkjente filmer, retter vi fokus
mot menneskerettighetssaker verden over.
About Water (People and Yellow Cans)..............32
African Underground: Democracy in Dakar ......35
Be Like Others ...................................................46
Burma's Open Road: an Insight Into Myanmar .56
Citizen Havel ......................................................61
6 BIFF 2008
Darling! The Pieter-Dirk Uys Story ...................64
Flow: For Love of Water .....................................75
Forræderiet........................................................76
The Greatest Silence: Rape in the Congo ..........82
Iron Ladies of Liberia.........................................94
Jerusalem Is Proud to Present..........................97
A Jihad For Love ................................................98
Made in America ..............................................108
Pray the Devil Back to Hell ..............................126
Prayer of Peace: Relief & Resistance in Burma's
War Zones ........................................................127
The Price of Sugar ...........................................129
Shadow of the Holy Book .................................140
She's a Boy I Knew...........................................142
Slingshot Hip Hop ............................................144
Standard Operating Procedure........................149
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai ...154
Very Young Girls ...............................................176
Waltz with Bashir .............................................180
War Child..........................................................181
Yodok Stories ...................................................182
Åra som går .....................................................186
Cinema Extraordinaire
Under denne overskriften har vi plassert en rekke
filmer som utmerker seg på forskjellige måter. De
er blant annet hentet fra mange internasjonale
filmfestivaler. Alle er importert spesielt for
anledningen – dette er filmer du ellers ikke får
sett på kino.
Adrift in Tokyo ....................................................34
Akilles og skilpadden.........................................36
Assembly............................................................41
Chronic Town .....................................................60
Dermatitt og andre skavanker...........................66
Downloading Nancy ...........................................68
Garage................................................................80
Hunger ...............................................................90
Máncora ...........................................................109
PVC-1 ...............................................................130
Quickie Express ...............................................131
Søte løgner.......................................................153
Terroristen .......................................................155
Tidsforbrytelser ...............................................159
Tiramisu ...........................................................161
Up With Me.......................................................166
Cinema Extraordinaire –
konkurranse
I det internasjonale konkurranseprogrammet
vises 14 filmer som vi fremhever spesielt. En jury
skal kåre en verdig vinnerfilm. Vinnerfilmen
tildeles en pris på kr. 50.000
Ballast................................................................44
Los Bastardos ....................................................45
Better Things .....................................................48
Den guddommelige ...........................................83
Helen..................................................................87
I fiendens armer ................................................93
Jeg er fra Titov Veles .........................................96
Kaptein Abu Raed ............................................100
Lake Tahoe .......................................................103
Of Time and the City.........................................118
Patologen .........................................................121
Sjakten .............................................................143
Tid for forsoning...............................................158
Verden er stor og frelsen lurer rundt hjørnet .175
Den amerikanske valgkampen
En rekke filmer er blitt laget om amerikanske
forhold i valgkampene opp gjennom årene. BIFF
presenterer utførlig filmer som omhandler
presidenter og kandidater i nyere amerikansk
historie.
Crawford, Texas .................................................62
CSNY / Déjà Vu...................................................63
Frontrunners......................................................78
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S.
Thompson ..........................................................81
A President to Remember: In the Company of
John F. Kennedy...............................................128
The Return of the War Room ...........................135
The U.S. vs. John Lennon ................................162
Virtual JFK: Vietnam If Kennedy Had Lived.....177
W ......................................................................178
Dokumentar
BIFF skiller seg ut blant norske festivaler som den
mest samfunnsengasjerte og politiserende – ikke
minst takket være det omfangsrike og høyaktuelle
dokumentarprogrammet, hvor de viktigste av
årets produksjoner presenteres.Av de 72 dokumentarfilmene som vises, er 15 i konkurranse.
About Water (People and Yellow Cans)..............32
African Underground: Democracy in Dakar ......35
Amazing Journey: The Story of The Who...........37
Anvil! The Story of Anvil.....................................38
The Art Star and the Sudanese Twins ...............39
The Atom Smashers ..........................................42
Be Like Others ...................................................46
Bigger Stronger Faster......................................49
Blast!..................................................................51
Burma's Open Road: an Insight Into Myanmar .56
Citizen Havel ......................................................61
Crawford, Texas .................................................62
CSNY / Déjà Vu...................................................63
Derek..................................................................67
Flow: For Love of Water .....................................75
Frontrunners......................................................78
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S.
Thompson ..........................................................81
Guest of Cindy Sherman ....................................84
Heavy Metal in Baghdad ....................................86
Iron Ladies of Liberia.........................................94
It's Hard Being Loved by Jerks ..........................95
Jerusalem Is Proud to Present..........................97
A Jihad For Love ................................................98
Justice – A Cross The Universe .........................99
The Last Continent...........................................105
Man on Wire .......................................................30
Marionettens oppdagelser ..............................111
A Necessary Death...........................................115
The Night James Brown Saved Boston ...........117
Of Time and the City.........................................118
Olav H. Hauge – den andre mannen ................119
Patti Smith: Dream of Life ...............................123
Planet B-Boy....................................................125
Prayer of Peace: Relief & Resistance in Burma's
War Zones ........................................................127
A President to Remember: In the Company of
John F. Kennedy...............................................128
The Price of Sugar ...........................................129
En reise i vannets fremtid: Vannets tidsalder .132
Religulous ........................................................134
The Return of the War Room ...........................135
Rock Heart Beijing ...........................................136
S&M: Short and Male.......................................138
Searching 4 Sandeep .......................................139
She's a Boy I Knew...........................................142
Slingshot Hip Hop ............................................144
Song Sung Blue................................................146
Stalags .............................................................148
Standard Operating Procedure........................149
Super High Me .................................................151
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai ...154
Thin Ice.............................................................156
This Is Not a Robbery.......................................157
The U.S. vs. John Lennon ................................162
Very Young Girls ...............................................176
Virtual JFK: Vietnam If Kennedy Had Lived.....177
Waltz with Bashir .............................................180
Yodok Stories ...................................................182
Åra som går .....................................................186
Dokumentar – konkurranse
I BIFFs dokumentarprogram vises 72 filmer, 15 av
disse er i konkurranse. Dokumentarfilmprisen på
kr. 50.000 skal sikre norsk DVD-distribusjon
gjennom Film&Kinos S-filmordning.
Beautiful Losers ................................................28
Darling! The Pieter-Dirk Uys Story ...................64
Dreams with Sharp Teeth – A Film About Harlan
Ellison ................................................................69
Encounters at the End of the World ..................73
Forræderiet........................................................76
Fuel ....................................................................79
The Greatest Silence: Rape in the Congo ..........82
Made in America ..............................................108
Paradiset..........................................................120
Pray the Devil Back to Hell ..............................126
Shadow of the Holy Book .................................140
Surfwise ...........................................................152
Under Our Skin ................................................164
War Child..........................................................181
Young@heart ....................................................183
BIFF 2008 7
PROGRAMOVERSIKT
Eneste sjanse
Det er ikke plass til alle kvalitetsfilmer på kino.
Noen lanseres kun på DVD. BIFF løfter frem noen
av disse for visning i en kinosal eneste gang i
Norge.
Amazing Journey: The Story of The Who...........37
Ashes of Time – Redux ......................................40
Bak fasaden .......................................................43
CSNY / Déjà Vu...................................................63
Patti Smith: Dream of Life ...............................123
Varg Veum – Begravde hunder ........................168
Filmpoolen
Disse filmene er en del av Filmpoolen, et
samarbeid mellom Film fra Sør, Bergen
internasjonale filmfestival, Tromsø Internasjonale
filmfestival, Arthaus og NRK. Målet er å gi gode
filmer fra sørlige kontinenter et langt liv i Norge,
med festivalvisning, kinodistribusjon og TVvisning.
Birdwatchers......................................................50
Briller.................................................................54
La Zona ............................................................184
Førpremierer
Som alltid gir BIFF deg mange fine nye kinofilmer
fra distributørene – filmer som kommer på kino
senhøstes, til jul eller sågar på nyåret. Som den
første i Norge ser du disse!
Baader Meinhof .................................................58
Birdwatchers......................................................50
Boy A ..................................................................52
Briller.................................................................54
Burn After Reading ............................................57
Eden Lake ..........................................................72
The Fall ..............................................................74
En helt kommer hjem ........................................88
How to Lose Friends & Alienate People ............89
Hunger ...............................................................90
Den hvite hesten + Den røde ballongen ............92
It's Hard Being Loved by Jerks ..........................95
Klassen ............................................................101
La den rette komme inn...................................102
Lornas stillhet..................................................106
Man on Wire .......................................................30
Maria Larssons evige øyeblikk ..........................27
8 BIFF 2008
Lesbian Propaganda Night
Max Payne ........................................................113
New York i et nøtteskall ...................................116
Pineapple Express ...........................................124
Religulous ........................................................134
RocknRolla.......................................................137
Son of Rambow ................................................145
Spurvenes sang ...............................................147
The Strangers ..................................................150
Tilbake til Yorkshire .........................................160
De ufrivillige.....................................................163
De unge år – Erik Nietzsche del 1 ...................165
W ......................................................................178
The Wackness ..................................................179
La Zona ............................................................184
Filmer som har med "det" å gjøre – men slett ikke
bare for lesbiske
En helt kommer hjem ........................................88
Searching 4 Sandeep .......................................139
She's a Boy I Knew...........................................142
Midnight Craze
Noen filmer gjør seg best etter mørkets
frembrudd...
Eden Lake ..........................................................72
Max Payne ........................................................113
Pineapple Express ...........................................124
RocknRolla.......................................................137
The Strangers ..................................................150
Tidsforbrytelser ...............................................159
Gay Propaganda Night
Musikalske takter
Som før har vi et knippe filmer som har stempelet
gay interest, men som ofte er filmer for manges
smak.
Be Like Others ...................................................46
Darling! The Pieter-Dirk Uys Story ...................64
Derek..................................................................67
I fiendens armer ................................................93
Jerusalem Is Proud to Present..........................97
A Jihad For Love ................................................98
Mannen som elsket Yngve ...............................110
Of Time and the City.........................................118
Bergen er viden kjent som musikkby. Filmer om
musikk og musikere er blitt et varemerke for
BIFF.
Amazing Journey: The Story of The Who...........37
Anvil! The Story of Anvil.....................................38
CSNY / Déjà Vu...................................................63
Heavy Metal in Baghdad ....................................86
Justice – A Cross The Universe .........................99
The Night James Brown Saved Boston ...........117
Patti Smith: Dream of Life ...............................123
Planet B-Boy....................................................125
Rock Heart Beijing ...........................................136
Song Sung Blue................................................146
The U.S. vs. John Lennon ................................162
Young@heart ....................................................183
Hiphop
I dette programmet stifter vi bekjentskap med en
kunstform som utviklet seg i New York City på 80og 90-tallet i de svarte og latinske undergrunnsmiljøene. Hiphopkulturen er blitt verdensomspennende og et talerør og uttrykksform for
ungdom som ofte ble ignorert tidligere.
African Underground: Democracy in Dakar ......35
Beautiful Losers ................................................28
Planet B-Boy....................................................125
Slingshot Hip Hop ............................................144
War Child..........................................................181
Nordisk Råds filmpris 2008
Vi viser de nominerte filmene til Nordisk råds
filmpris 2008.
Brudgommen.....................................................55
Du levande .........................................................70
Mannen som elsket Yngve ...............................110
De mørke sommerfuglers hjem ......................114
De unge år – Erik Nietzsche del 1 ...................165
Polaråret
FN har bestemt at det internasjonale polaråret
skal strekke seg over to vintre og vi går nå inn i
den andre vinteren med markeringer av ulike
aspekter ved forholdene rundt Arktis og Antarktis.
Encounters at the End of the World ..................73
The Last Continent...........................................105
Thin Ice.............................................................156
Spesialvisninger/
arrangementer/prosjekter
Norsk kortfilmkonkurranse...............................31
Åpningsfilm: Maria Larssons evige øyeblikk ....27
Åpningsfilm Checkpoints: Yodok Stories.........182
BergArt spesial: Beautiful Losers.....................28
Avslutningsfilm: Man on Wire............................30
Paneldebatter og seminarer .............................16
Skoleprosjekter..................................................25
Under radaren
BIFF introduserer en kategori hvor vi årlig
presenterer en utvalgt film av et talent som
utmerker seg på ymse vis. Her er årets talent.
Bak fasaden .......................................................43
Vann – en kilde til konflikt
Uten vann, intet liv. Vi mennesker er helt avhengig
av daglig inntak av væske og den som kontrollerer
vannet er alle prisgitt. BIFF følger opp brennbar
og aktuell tematikk fra tidligere festivalutgaver
ved å vie oppmerksomhet til vår viktigste ressurs.
About Water (People and Yellow Cans)..............32
Flow: For Love of Water .....................................75
En reise i vannets fremtid: Vannets tidsalder .132
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai ...154
Varg Veum-maraton
Varg Veum-filmene er seks moderne noir-filmer
basert på Gunnar Staalesens romanfigur, den
bergenske privatetterforskeren Varg Veum.
Varg Veum – Begravde hunder ........................168
Varg Veum – Bitre blomster.............................169
Varg Veum – Din til døden................................170
Varg Veum – Falne engler................................171
Varg Veum – Kvinnen i kjøleskapet..................172
Varg Veum – Tornerose ....................................174
siste nytt finner du på
www.biff.no
BIFF 2008 9
FESTIVALEN TAKKER / ACKNOWLEDGEMENTS
Festivalens sponsorer,
samarbeidspartnere og
leverandører:
BERGEN KINO
Hovedsponsor:
SPAREBANKEN
VEST/VISJON VEST
Hovedsamarbeidspartner:
FILM&KINO
Sponsorer:
BKK
TV 2
STATOILHYDRO
Samarbeidpartnere:
INSTITUSJONEN FRITT
ORD
RAFTOSTIFTELSEN
Mediepartnere
BERGENS TIDENDE
DAGBLADET
TV-FAGET - UiB
STUDENTRADIOEN
Offentlige støttepartnere
BERGEN KOMMUNE
HORDALAND
FYLKESKOMMUNE
Leverandører:
SCANDIC BERGEN CITY
HOTEL
DHL
Øvrige lokale partnere
VESTNORSK FILMSENTER
NORSK
FORFATTERSENTER AVD.
VESTLANDET
VESTNORSK
JAZZSENTER/BERGEN
JAZZFORUM
BIT TEATERGARASJEN
BERGEN KUNSTHALL
HORDALAND
KUNSTSENTER
BERGEN FILMKLUBB
CINEMATEKET USF
ESCALÓN
10 BIFF 2008
STUDENTERSAMFUNNET I
BERGEN
DET AKADEMISKE
KVARTÉR
VILVITE
OLE BULLSCENE
SOHO
SUMO
KUNSTHØGSKOLEN I
BERGEN
FN-SAMBANDET
WEST NORWEGIAN FILM
COMMISSION
FUZZ
Filmpartnere
ACTIONFILM
ARTHAUS
NORDISK
FILMDISTRIBUSJON
ORO FILM
SANDREW METRONOME
NORGE
SCANBOX
ENTERTAINMENT
SF NORGE
TOUR DE FORCE
TWENTIETH CENTURY FOX
NORWAY
WALT DISNEY STUDIOS
MOTION PICTURES
NORWAY
Øvrige tilskuddspartnere
NORSK FILMINSTITUTT
DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN
DEN KULTURELLE
BÆREMEISEN
NORSK FORSKNINGSRÅD
Internasjonale
festivalpartnere:
MOFFOM, Praha
Nasjonale festivalpartnere:
Film Fra Sør, Oslo
Tromsø internasjonale
filmfestival
Nordisk film- og TV-fond
En spesiell takk til:
Herman Friele
Vi takker:
AB OVO / Kåre Thomsen,
Bergen
Alligator Film, Bergen
Bergen Brannvesen
Bergen kommune ved
Ordførerens kontor
Bug, Bergen
DataKal, Praha
Den norske filmfestivalen,
Haugesund
Grønn Markedskontakt,
Sverre Stakkestad, Bergen
Hordaland politidistrikt
New Nordic Films, Oslo
Medieverkstedet i Bergen
(MiB)
Unique Promotions, Bergen
Nordic, Bergen
Zmuda, Erik, Oslo
Og ellers:
Almér, Gunnar, Stockholm
Angeltvedt, Jan-Aksel,
Bergen
Avab CAC v/Bård Hansen,
Bergen
Bavaria Film International,
München
Berg, Christin, Oslo
Brøymer, Bjørn, Oslo
Caulkis, John, Praha
Celluloid Dreams v/
Pascale Ramonda, Paris
Dahl, Jorge, Bergen
Det Danske Filminstitutt,
København
Eiane, Jon, Bergen
Ellingsen, Atle, Bergen
Films Transit, Montréal
Flimmer Film, Bergen
Fortissimo Film Sales,
Amsterdam
Hagen, Vebjørn, Bergen
Hansen, Baard, Bergen
Hauge, Øystein, Bergen
Helgesen, Mette, Bergen
Hoenvoll, Bjørn, Oslo
Hoffart, Åge, Oslo
Holm, Evelyn, Bergen
Holm, Sigmund Elias,
Bergen
Hot Docs, Toronto
Hot! Hot! Hot!, Bergen
Høiland, Veline, Bergen
Indrøy, Rune, Bergen
Istanbul International Film
Festival
Jackobsen, Bjørn, Fox Film,
Norge
Jakobsen, Einar Andreas,
Bergen
Jebsen, Therese, Bergen
Jensen, Svend B., Oslo
Kalenda, Pavel, Praha
Kolåsæter, Tom Erik, Oslo
Kvamme, Morten, Bergen
Kunsthall
London Lesbian & Gay Film
Festival
Løchen, Kalle, Oslo
Løge, Lars Børge, Bergen
Løken, Lene, Oslo
Lømo, Leif, Bergen
Løvvik, Gunnar Johan,
Haugesund
Magyar Filmunió, Budapest
Mezinárodní filmovy
festival, Karlovy Vary
Morrisbakk, Haavard, Oslo
Myklebust, Gyda Velvin,
Oslo
Namtvedt, Jarle, Oslo
NRK, KOIF
Næss, Grethe, Oslo
Ohrvik, Frida, Oslo
Oppegaard, Stine, Oslo
Petterson, Guttorm, Oslo
Piraya Film, Stavanger
Prasek, Tomas, Praha
Ramstad, Jan, Bergen
Reppen, Gro, Bergen
Roddick, Nick, London
Rofekamp, Jan, Montréal
Rye, Kjetil, Bergen
Scanbox Entertainment
SF Norge, Guttorm
Petterson
Skogrand, Håkon, Oslo
Singstad, Bård, Bergen
Sneen, Geir, Oslo
South By SouthWest, Austin
Spilde, Dave, Bergen
Sundland, Siren, Bergen
Svendsgård, Tom, Bergen
Sørensen, Eivind, Bergen
Tamber, Eva, Bergen
Teig, Erling, Oslo
Thronsen, Arne Christian,
Bergen
Thue, Terje, Bergen
TriTech, Bergen
Tvedt,Terje, Bergen
Warendorph, Inger, Oslo
Warloe, Henning, Bergen
Warsawa International Film
Festival
Wigand, Christine, Bergen
Øksenvåg, Hans, Bergen
Øvstebø, Solveig, Bergen
Aagaard, Kristian, Bergen
Alle kortfilmskaperne på
programmet
Våre jurymedlemmer
Alle de frivillige
medarbeiderne
Bertgen Scandic City Hotels
stab
En spesiell takk til våre
annonsører,
som gjør at denne
katalogen kan deles ut
gratis til vårt publikum.
Sist, men ikke minst:
Alle Bergen kinos
profesjonelle ansatte,
som gjør festivalen mulig å
gjennomføre!
PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION
BIFF har visninger på Bergen Kino, onsdag
15. oktober–onsdag 22. oktober
2008. Festivalens hovedarena er Magnus
Barfot kinosenter , Magnus
Barfotsgt. 12. Enkelte visninger på Bergen
Kino, Konsertpaleet, Neumannsgt.3
BIFF har også visninger på Cinemateket
USF, som ligger i kulturhuset USF
Verftet og har 92 seter. Også noen arrangementer i Sardinen USF og Studio USF i
samme hus. Adresse: Georgernes verft 12.
Noen visninger/arrangementer på/i:
• BIFF Lounge, telt ved Konsertpaleet,
Neumannsgt. 3
• BIFF-salen, Scandic Bergen City,
Håkonsg. 2–7
• Ole Bull Scene, Øvre Ole Bullsplass 3
• Logen Teater/Logen Bar,
Øvre Ole Bulls plass 6
• Landmark, Rasmus Meyers allé 5
• Soho, Håkonsgt. 27
• Studenten, Torggt. 5
• Garage, Christiesgt. 14
SE LOMMEPROGRAM OG NETTSIDER FOR
FORESTILLINGSTIDER
Billett/rabattkortpriser
Billett- og kortsalg
Salg av billetter og rabattkort til
filmfestivalen starter onsdag 8. oktober
(da utkommer også programkatalog og
lommeprogram med forestillingstider).
Billetter og BIFF-rabattkort selges i Bergen
Kinos billettluker i Magnus
Barfot kinosenter, Magnus Barfotsgt. 12 og i
Konsertpaleet, Neumannsgt. 3.
Under festivalen er lukene i Magnus Barfot
åpne fra 09.00. Det er ikke mulig
å reservere/ bestille/kjøpe billetter over
telefon (unntatt skolebilletter).
Billetter (også rabatt) til Cinemateket USF
kan kjøpes over nett og Bergen
Kinos billettsystem. Disse må hentes ut i
luke eller automat på Bergen Kino.
Også manuelt billettsalg (kun fullpris) ved
inngang på Cinemateket USF.
Unummererte plasser
Det er unummererte plasser under BIFF.
Aldersgrense
Generell aldersgrense er 15 år. Noen filmer
kan andre aldersgrenser. Se
omtale av den enkelte film.
BIFF-rabattkort: Nytt kort koster kr. 520,- (kr.
20,- for kortet og kr.
500,- i billettsaldo). Det kan senere påfylles
med porsjoner à kr. 200,-.
Kortsalg og påfyll kun i billettluken. Med
kortet kan man ta ut billetter
til BIFFvisninger til kr. 50,-. Billetter kan tas
ut på internett, i
automater eller i billettluke.
Internettbilletter skrives ut i automat eller
luke.
Programendringer
Forbehold om programendringer. Disse vil
evt. bli annonsert på www.biff.no
og ved oppslag på Magnus Barfot kinosenter.
De som har kjøpt/tatt ut billett
til en forestilling som er blitt avlyst, kan bytte
denne til billett til en
annen forestilling.
Enkeltbilletter (fullpris, uten rabattkort)
selges også over internett. Pris
kr. 65,- + gebyr. Du må ha kredittkort
(Visa/Mastercard).
BIFF selger også gruppeprisbilletter for
skoler mm. á kr. 30,- (minimum 10
stk.) for visninger med start før kl 15.00.
Disse bestilles på Bergen Kinos
telefon 55 56 90 54 (kl. 10–14) og
hentes/betales i billettluken.
Kulturkort for ungdom i Hordaland 16–19 år:
Gir adgang til å kjøpe billetter
til samme pris som BIFF-rabattbilletter (50,). Billetter må kjøpes i
billettluken.
Screenings and events
Film screenings at Bergen kino (Magnus
Barfot multiplex cinema), Magnus
Barfotsgt. 12, Wednesday October 15th–
Wednesday October 22nd, 2008. Some
screenings/events at other venues.
Ticket/card prices
Single ticket NOK 65,-.
BIFF discount card: New card NOK 520 (card
20, account 500), account refill
NOK 200, enables you to purchase tickets at
NOK 50. Tickets can be purchased
at www.biff.no and at Bergen Kino's ticket
automats and box office. Tickets
for Cinemateket must be collected at Bergen
Kino.
Some seminars/debates and events have
different prices. Ticket sale at
venue. Most debates have free access.
Box office
Ticket and discount card sale for the film
festival starts October 8th (also
release date for programme catalogue and
screening schedule).
Priser på billetter og kort er inkl. mva.
Opplysninger om pris/billettsalg ifm
debatter/seminarer, arrangementer: se
omtale av det enkelte arrangement. De fleste
debattene har fri adgang.
Seats
Un-numbered seating at BIFF screenings.
Screenings times
NB: The screenings start on time (no
commercials).
Age limit
General age limit 15 years. Some screenings
have different age limits.
Programme changes
Programme changes might occur. Changes
will be announced at www.biff.no and
at Magnus Barfot cinema. Audience who
have purchased tickets for screenings
which have been moved or cancelled, can
change these tickets to tickets for
other screenings.
Forestillingsstart
NB: Forestillingene starter presis (ingen
reklame).
Enkeltbillett kr. 65,-.
Uttak av rabattbilletter på internett: Følg
instruks på www.biff.no. Ta med
kortet til kinoen og stikk det inn i
billettautomat. Billett skrives
automatisk ut. Uttak av rabattbilletter på
billettautomat: følg instrukser
på skjerm.
tickets are also sold over the
internet at www.biff.no. Price NOK 65,- plus
fee. You need a credit card
(Visa/Mastercard).
Tickets and discount cards are sold at the
box offices of Bergen Kino in
Magnus Barfot and Konsertpaleet cinemas.
During the festival the box office
at Magnus Barfot opens at 09.00. Single
Bergen internasjonale filmfestival AS
Georgernes verft 12
NO-5011 Bergen
Norway
tel (+47) 55 30 08 40
fax (+47) 55 30 08 41
[email protected]
www.biff.no
Org.nr. MVA 980 555 704 NO
Eid av Bergen Kino AS
Styre / board
Harald Schjelderup (leder)
Tore Jan Dybsland (nestleder)
Elisabeth Halvorsen
Espen Galtung Døsvig
Gunn-Vivian Eide
Irmelin Nordahl
Stein Sørensen
Administrasjon / Administration
Tor Fosse, Festivalleder / Festival director
Oddleiv Vik, Administrativ leder / Festival
administration
Kristian Fyllingsnes, Filmtransport / Print
shipping manager
Magnus Holtermann, Filmtransport / Print
shipping manager
Kari Anne Østrem, Prosjektansvarlig /
Projects
Kjersti Vikør, Gjester, media / Guests, media
Håkon Tveit, Debatter, skolevisninger /
Debates, school screenings
Erik Aarebrot, Debatter, skolevisninger /
Debates, school screenings
Henriette Sæther, Skolefilmfestival for 10.
klasser, prosjektleder
Elisabeth Lahr, Akkreditering / Accreditation
Sigurd Wik, Kino/videoteknikk / Projection
technique
Robert Norseng, Norsk kortfilmkonkurranse
Aksel Kielland, Katalogredaktør / Catalogue
editor
Mads Hundvin, Frivillige, distribusjon /
Volunteers, distribution
PROGRAMMERING / PROGRAMMING
Programsjef / Programme director
Tor Fosse
Konsulenter / Consultants:
Håkon Tveit
Igor Rosic
Kari Anne Østrem
Kjersti Vikør
Kristian Fyllingsnes
Magnus Holtermann
Oddleiv Vik
Robert Norseng
Sigurd Wik
Stein Sørensen
FILMOMTALER / FILM TEXTS
Aksel Kielland (redaktør)
Anette Sannes Knutsen
Erlend Rydning
Frode Heen
Geir Ørnholt
Håkon Tveit
Igor Rosic
Ingun Leidland (korrektur)
Kjersti Vik (korrektur)
Kjersti Vikør
Kristian Fyllingsnes
Magnus Holtermann
Oddleiv Vik
Øystein Hauge
Robert Norseng
Sigurd Wik
Tor Fosse
BILLETTSALG OG VISNINGER /
TICKET SALE AND SCREENINGS
Bergen Kinos stab / Staff at Bergen Kino
NETTSTED / WEBSITE
Journal Internettbyrå / Kyber
Trailer
BUG
KATALOG OG TRYKKSAKER /
CATALOGUE AND PRINT
Grafisk design og produksjon / Design and
production : Kåre Thomsen, Ab OVO
Annonsesalg / Ads: Sverre A. Stakkestad,
Grønn Markedskontakt, gmk.as
Trykk/Printing: Molvik Grafisk Hus
Opplag katalog/Circulation catalogue: 7000.
BIFF 2008 11
SE DI
DISSE
SSE FILMENE PÅ BIFF!
BIFF!
HERLIG FORTELLING!
Holder deg smilende
hele veien gjennom.
FilmMagasinet
ONDSKAPEN BANKER PÅ
PÅ KINO 31. OKTOBER
PÅ KINO 31. OKTOBER
WWW.SANDREWMETRONOME.NO
WITH THE SUPPORT OF THE MEDIA PROGRAMME OF THE EUROPEAN COMMUNITY
© 2008 ROGUE PICTURES
PRISER OG JURYER
Prisene deles ut under avslutningsfilmen 21. oktober
DOKUMENTAR – KONKURRANSE
CINEMA EXTRAORDINAIRE –
KONKURRANSE
I det internasjonale konkurranseprogrammet vises 14 filmer som vi
fremhever spesielt. En jury skal kåre en verdig vinnerfilm. Vinnerfilmen
tildeles en pris på kr. 50.000
Eva Isaksen
Bobbie Peers
Thomas Moldestad
I BIFFs dokumentarprogram vises 70 filmer, 12 av disse er i konkurranse.
Dokumentarfilmprisen på kr. 50.000 skal sikre norsk DVD-distribusjon
gjennom Film&Kinos S-filmordning.
Maria Warsinski
Vebjørn Hagen
Elin Sander
Juryen består av :
Eva Isaksen, filmregissør, Oslo. Har regissert seks spillefilmer, blant annet
DØDEN PÅ OSLO S, MORS ELLING og kinoaktuelle DE GALES HUS, samt en
rekke TV-produksjoner.
Bobbie Peers, filmregissør, Bergen. Vinner av Gullpalmen i Cannes for
kortfilmen SNIFFER. Sto bak en av kortfilmene i fjorårets 5 GRØSS.
Thomas Moldestad, manusforfatter, Oslo. Han er oppvokst i Bergen og har
skrevet manus til en rekke kort- og langfilmer, blant annet flere av Varg
Veum-filmene.
Vinnerfilmen blir kåret av denne juryen:
Maria Warsinski, filmregissør, Oslo. Har regissert en rekke kortfilmer,
episodefilmer og dokumentarfilmer, blant annet KOSOVA – FRA DEN
MØRKESTE VÅR.
Vebjørn Hagen, prosjektkleder for dokumentar- og faktaprogram i
Programavdelingen, TV 2, Bergen. Han har jobbet i kanalen siden
oppstarten i 1992, og fra 2000 hatt ansvar for norske
dokumentarfilmprosjekter.
Elin Sander, produsent, Agitator Film, Bergen. Har produsert en rekke
kortfilmer, reklame- og oppdragsfilm, samt kinodokumentarene GUNNAR
GOES COMFORTABLE og MANN KVINNE KAFFE.
PUBLIKUMSPRISEN
UNGDOMMENS DOKUMENTARPRIS
BIFFs publikum oppfordres til å gi sin stemme til beste film. Bruk kupong i
lommeprogram.
En jury bestående av elever fra styremedlemmer fra ungdomsfilmklubben
HUFF vil peke ut beste dokumentar valgt ut fra filmer som har inngått i et
studieopplegg for skoleelever i Hordaland under BIFF.
VISJON VESTS PRIS TIL UNGT TALENT
Prisen er på kr. 20.000 og går til et ungt og lovende talent eller foretak innen
filmbransjen på Vestlandet. Prisen er gitt av Sparebanken Vest/Visjon Vest.
NORSK KORTFILMKONKURRANSE
9 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske
kortfilm. Vinnerfilmen tildeles en pris på kr. 25.000, som går til
regissøren. Vinnerfilmen sikres også utgivelse på DVD gjennom Film
& Kinos S-film-ordning.
Vinnerfilmen blir kåret av en jury bestående av
Mode Steinkjer, filmkritiker, Dagsavisen
Eirik Alver, filmkritiker, Dagbladet
Ingrid Dokka, Filmkonsulent, Norsk filminstitutt
BIFF 2008 13
DEBATTER OG SEMINARER
BIFF er en av Nordens ledende festivaler for dokumentarfilm. Gjennom vårt politiske engasjement
fortsetter vi å være en aktør som er med på å sette dagsorden, i tillegg til å debattere utfordringer som
alt opptar mange. Våre seminarer åpner for debatt om viktige utfordringer der filmene på festivalen
danner bakteppe og vekker engasjement.
BIFF satser i år også i betydelig grad å være en arena for debatt om film for produksjonsmiljøet og
filmbransjen ved å diskutere hvordan norsk film kan markere seg sterkere internasjonalt, både med hensyn
til lansering og salg, men også i forhold til internasjonale co-produksjoner. I satsingen mot filmbransjen
samarbeider vi tett med Vestnorsk filmsenter, Norsk filminstitutt, Filmfondet Fuzz og Western Norway
Film Comission.
Checkpoints, dokumentarprogrammet som setter fokus på menneskerettigheter, er et samarbeid mellom
BIFF og Raftostiftelsen. I tillegg til viser BIFF en rekke andre samfunnsorienterte dokumentarfilmer der vi
arrangerer debatt i tilknytning til tema som tas opp i filmene. Om noen av de politiske debattene
samarbeider vi med Studentersamfunnet i Bergen, FN-Sambandet og Kunsthøgskolen i Bergen. Vi er
storfornøyde med å videreføre våre tette og faglig fruktbare allianser.
INTERNASJONALISERING OG SAMPRODUKSJON
TORSDAG 16. OKTOBER KL. 10:00–18:00
Scandic Bergen City Hotel (BIFF-salen), Gratis adgang, forbeholdt bransje.)
Forutsetninger for flere produksjoner regionalt?
Filmfondet Fuzz, Norsk Filminstitutt, Vestnorsk Filmsenter og Western Norway Film Commission inviterer til seminar.
Med blant andre Bjarte Ytre-Arne (NFI), Truls Kontny (Norwegian Film Commission), Guild of Location Managers (UK), The
Location Guide (UK), Eirik Vaage (Frost Media), Axel Helgeland (Helgeland Film) og Marianne Brockmann Bugge
(Produsentforeningen).
16 BIFF 2008
DEBATTER OG SEMINARER
Thin Ice
She’s a Boy I Knew
KLIMA OG POLITIKK I POLAROMRÅDET
SHE'S A BOY I KNEW
TORSDAG 17. OKTOBER KL. 17:30–21:00
FREDAG 17. OKTOBER KL. 18:00
Landmark. Gratis adgang.
Logen Bar. Debatten skjer i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen.
Gratis for folk med billett til SHE’S A BOY I KNEW. Ellers gjelder
Studentersamfunnets adgangsregler.
Hva skjer på polene?
BIFF viser i år en rekke filmer om polare forhold. Disse filmene tar opp
forskjellige aspekter ved noen av de mest sårbare områdene på kloden vår.
For å fordype oss videre i disse områdene vil BIFF i år arrangere to seminar
om polområdene den 16. oktober. Polarområdene er spesielt interessant
med hensyn på to sakskompleks, nemlig hvordan miljø- og klimaproblematikk påvirker polene og hvordan Russlands gjenfunne selvtillit påvirker
Norges hevd på nordområdene og Svalbard.
Vi har derfor invitert to eksperter på de respektive områdene til å foredra for
oss og for å svar på spørsmål vi brenner inne med etter å ha sett film. For å
holde foredrag om miljø- og klimautfordringene har vi invitert Helge Drange,
forskningsleder ved Nansensenteret , mens NRKs mangeårige russlandskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeldt kommer over fjellet for å snakke
om Russland og nordområdene.
Han, hun og hin – vår forståelse av kjønn er i endring. Vil den
tradisjonelle kjønnsdikotomien snart bli antikvarisk?
Ekteparet Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad har begge vært
sentrale i det norske sexologiske miljøet i mange år. I høst starter de landets
første studium i sexologi. På kveldens møte vil de presentere sitt syn på kjønn
og de mange nyansene mellom ytterpunktene mannspersoner og
kvinnepersoner. De to beskriver seks forskjellige kjente kjønn som på hver
sine vis trenger en friskmeldt plass i vårt samfunn. Paret ønsker et fokus på
kjønnsbekreftelse fremfor kjønnskifte. Feminstisk filosofi og
kjønnsforskningens dekonstruksjon av kjønn skulle åpne for en friere
kjønnsforståelse, men kanskje har vi fremdeles en for snever oppfatning av
hva kjønn er?
Innledere: Esben Esther Pirelli - Lege og sexolog,
Elsa Almås - Lege og sexolog
BIFF 2008 17
DEBATTER OG SEMINARER
LOVEN VEST FOR KUNSTEN
SØNDAG 19. OKTOBER KL. 14:30
Scandic Bergen City Hotel (BIFF-salen) Gratis adgang.
Debatt i samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen.
Er kunstneren fristilt alle vær varsom-plakater?
Kan et kunstverk være uetisk? Et verk som blir gjort til
gjenstand for den typen undersøkelser (ondt/godt,
følelseskaldt/hjertevarmt osv.) må vel samtidig ha noen
egenskaper som inviterer til refleksjon?
Bakteppet for seminaret er filmen THE ART STAR AND
THE SUDANESE TWINS som skildrer Vanessa Beecrofts
arbeid med en fotoserie og en installasjon/performance
knyttet til folkemordet i Darfur. Det kunstneriske researcharbeidet tar en uventet vending da kunstneren
bestemmer seg for å adoptere to små tvillingbarn som hun
har brukt som motiver i fotografiene. Hun vil ta dem med
seg hjem til New York. Mange i landsbyen protesterer.
Myndighetene nøler. Beecroft tråkker definitivt over noen
grenser, men hvilke? Helliger målet midlet? Vi kjenner
problemstillingen fra flere episoder på samtidskunstscenen både her hjemme og ute.
The Art Star and The Sudanese Twins
18 BIFF 2008
DEBATTER OG SEMINARER
Yodok Stories
FRA KON-TIKI TIL YODOK
MANDAG 20. OKTOBER KL. 10.30–17.30
med påfølgende forestilling: YODOK STORIES
TIRSDAG 21. OKTOBER KL. 09.30–17.30
med påfølgende avslutningsforestilling på BIFF
Scandic Bergen City Hotel (BIFF-salen). Egenandel kr. 200,Seminaret er et samarbeid mellom Vestnorsk filmsenter,
BIFF og Norsk filminstitutt.
Impulser utenfra og norske dokumentarfilmer ut i verden
Et seminar som ønsker å belyse hvordan norsk dokumentarfilm skal bli lagt
merke til i det internasjonale markedet:
• Hva er det som selger en film?
• Hva er det som skal til for at internasjonale salgsagenter retter blikket mot
norsk filmproduksjon?
• Hva er deres kriterier for å velge filmer?
Distributører, salgsagenter, produksjonsselskap, filmfestivaler og andre
sentrale aktører vil presentere erfaringer og innfallsvinker på ulike
markeder, samt se på hvordan norsk dokumentarfilm kan hevde seg
internasjonalt. Målgruppe: Dokumentarfilmskapere, produsenter og andre
profesjonelle aktører innenfor film.
AMERIKANSK PÅVIRKNING
PÅ NORSK POLITIKK
MANDAG. 20. OKTOBER KL. 17:00
Scandic Bergen City Hotel (BIFF-salen). Gratis adgang.
Hvordan påvirker amerikansk politikk den norske politiske virkeligheten?
Det amerikanske presidentvalget har alles øyne rettet mot seg. Hvert
amerikansk valg har konsekvenser for flere enn amerikanere, men i år er
det spesielt spennende. Etter 11. september 2001 har president George W.
Bush vært et yndet diskusjonstema verden over, men snart er det over. Nå
står kampen mellom republikaneren og krigshelten McCain og demokraten
og ordsmeden Obama i det som av mange karakteriseres som det viktigste
valget i amerikansk historie. BIFF viser i år en rekke filmer om amerikanske
presidenter og amerikanske valg for å komme nærmere på hvorfor årets
valg er så spesielt. Hvilke politiske impulser fra USA er viktige for norske
partier og hvilke norske partier ønsker seg som den neste presidenten og
hvorfor.
Innledere: Geir Almåsvold Mo, generalsekretær i Fremskrittspartiet, Hanne
Marthe Narud, professor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Ketil
Raknes, kommunikasjonsrådgiver i Burson-Marsteller og tidligere politisk
rådgiver i SV. Ordstyrer: Hilde Sandvik, kronikk- og debattredaktør i Bergens
Tidende.
BIFF 2008 19
DEBATTER OG SEMINARER
Flow: For Love of Water
VANN – EN KILDE TIL KONFLIKT
TIRSDAG 21. OKTOBER KL. 19:15
Studenten. Debatten skjer i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen.
Gratis for folk med billett til EN REISE I VANNETS FRAMTID. Ellers gjelder
Studentersamfunnets adgangsregler.
Vann er i ferd med å bli mangelvare i større grad enn tidligere. Vann er
også mer enn noen gang en kilde til konflikt mange steder på kloden.
Debatt i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen
Tilgang til rent vann er essensielt for alt liv. Likevel er det mange deler av
verden som lider av en vannkrise. Av 6 milliarder mennesker i verden er det
1,1 som ikke har tilgang til drikkbart vann. Det globalt økende behovet for
rent vann regnes som en av det 21. århundres største utfordringer, både
miljømessig og politisk. Vår stadig voksende befolkningsmasse får stadig
et større behov for vann til å drikke, vaske seg, produsere mat, drive industri
og sanitære systemer. Samtidig bidrar klimaendringer til at prognosene for
tørke øker over hele verden.
Innledere: Nina Drolsum Kroglund, historiker og skribent, Petter Larsson,
biolog ved UiB. Ordstyrere: Katherine Duarte og Signe Kårstad.
20 BIFF 2008
MEDIAVERKSTEDET
VERKSTEDET i BERGEN
BIFF Lounge
er tilbake
i Neumannsgate
utenfor Konsertpaleet,
rett utenfor kinoen,
rett i hjertet av festivalen.
BIFF INFORMASJONSSKRANKE
Har du spørsmål? Vi har svar! Alle oppdateringer finner du her!
LIVE RADIO
Studentradioen og Kinosyndromet sender live fra BIFF Lounge hver dag.
Onsdag-fredag, mandag-tirsdag fra 17:00-18:00. Lørdag og søndag fra 13:00-14:00.
104,1 / 106, 1 / 107,8 mHz, www.srib.no
FILMQUIZ
Torsdag til tirsdag fra kl. 20:00. Ingen ringere enn The Quiz Master Erlend Rydning inviterer til
extremsport innen galante og utfordrende spørsmål om film.
Premiene er fristende så dra med deg kompetanse og still opp!
CAFE
I år står Escalon for bevertning og fine priser. Servering i hele åpningstiden, fra 10:00-23:00.
Internett er på døgnet rundt!
BIFF Lounge ønsker alle velkommen fra 10:00-23:00.
Du trenger ikke:
lære biff-dansen
lage din egen biff-film
laste ned mp3 av biff-låten
delta i biff-valget
gilde.no
B AT E S U N I T E D F O T O : I S I D O R Å S T R Ø M
Bare nyt den.
Vi gjør ikke så mye annet med biffkjøttet enn å få
det skikkelig mørt. Derfor gir vi deg heller Mørhetsgaranti enn sanger og danser. Vårt biffkjøtt blir mørt
fordi vi kun benytter nøye utvalgt råstoff med spesielle
kvaliteter og fordi vi stiller strenge krav til riktig
mørning, behandling og pakking.
På gilde.no kan du ikke laste ned noen ringetone, men
du finner fl ere gode biffoppskrifter her.
BIFF ER GODT FOR SYNET
SKOLEPROSJEKTER
Eit ordtak seier ”Ute av syne, ute av sinn”. Det vi
ikkje ser, det finst heller ikkje i tankane våre. Alt vi
ikkje ser, alt vi ikkje vil sjå - finst det eigentleg, når
det ikkje finst i tankane våre?
Det finst nok, men det ligg som i ein disig mellomtilstand, i ei utydeleg sone der grov urett, vesentleg
fare og viktige stemmer forblir uavklarte, uoppdaga
og usett. Det einaste som hjelper mot slikt er saftig
BIFF! Skarpe bilde og djupe lydspor er nok ein gong
kuren mot blodfattig tankegang, no som det lir mot
haust.
Sparebanken Vest har gjennom fleire år vore
hovudsponsor for Bergen internasjonale filmfestival. I tillegg har vi eit omfattande samarbeid
med filmmiljøet i regionen gjennom Visjon Vest, den
allmennyttige verksemda i banken. Ein fjerdedel av
banken sitt årlege overskot går til samfunns- og
kulturliv på Vestlandet, og for 2008 forvaltar
Visjon Vest 100 millionar kroner. Vi er opptatt av at
desse pengane skal gå til gode prosjekt som kan
styrke regionen vår for framtida.
Difor samarbeider vi tett med ei rekke sentrale
kompetansemiljø på det vestnorske filmfeltet.
BIFF er meir enn ein prestisjetung filmfestival. Det
er også ei høgst fortent feiring av skarpe blikk frå
Vestlandet.
Vi ønsker BIFF til lukke med årets program.
Beste helsing
Siren Sundland
leiar Visjon Vest
Sparebanken Vest
Kortfilmen UT MED
PAKKET! laget av
klasse 10A fra Ytre
Arna var en av
prisvinnerne under
skolefilmfestivalen
2007-2008
Den kulturelle skolesekken:
Skolefilmfestivalen for 9. og 10. klasser i Bergen
Gratis filmkurs for ungdomsskoleelever: Bergen Kino i samarbeid med Bergen Internasjonale
Filmfestival (BIFF), Mediaverkstedet i Bergen og Den Kulturelle Skolesekken i Bergen inviterer 9.
og 10. klasser til filmkurs og filmfestival høsten 2008/våren 2009.
Skolefilmfestivalen er et gratis tilbud til 9. og 10.-klassinger om å se film og lage film. Til slutt vises
kortfilmene elevene har laget på en egen filmfestival. Prosjektet er en stor suksess og har nå en
kapasitet på nesten 1000 elever.
Skolefilmfestivalen forløper slik:
• Åpningsarrangement/kickoff ifm. BIFF, oktober 2008: En dag på Bergen Kino, KP1, med visning
av kortfilmer og en langfilm. Presentasjon og innledning ved regissør eller annen aktuell
filmpersonlighet.
• Kursing i klassene med blant annet filmanalyse, innføringskurs i manusarbeid, kamerabruk,
lydarbeid og redigering. Oktober–november.
• Filmproduksjon i klassene med veiledning av kursholder under opptak: Hver klasse lager en
kortfilm av maks. 3 minutters varighet. Filmen redigeres på Mediaverkstedet med hjelp fra proffe
klippere. November–februar.
• Avlutning, mars 2009: Skolefilmfestival på Bergen Kino, KP1, med visning av filmer og utdeling av
publikumspris og fagjury-pris
Miljø vil være tema for årets filmer. Nærmere informasjon om påmelding, detaljert program, praktisk
informasjon mm. vil komme blant annet på Den kulturelle skolesekkens info/markedsplassarrangement i Grieghallen 2. september og på www.kulturskolesekken.no og www.biff.no. Det
holdes også informasjonsmøte for lærere i september/oktober.
24 BIFF 2008
Den amerikanske arkitekten Michael Reynolds, hovedperson i dokumentarfilmen GARBAGE WARRIOR, snakker med skoleelevene i forbindelse med
en filmvisning under BIFF 2007
PLANET B-BOY
Dokumentarfilmfestival for videregående skole
Filmvisninger for ungdomsskoleelever
BIFF inviterer til gratis heldag dokumentarfilmfestival for videregående
skoler i Hordaland. Som tidligere vil BIFF kombinere film og læring.
Dokumentarene som settes opp er blodferske og interessante, og tar for
seg ulike tema i læreplanen. Årets tema er Vann, Hiphop, Det amerikanske
presidentvalget og Polaråret.
Læring gjennom fordypning og engasjement
Sparebanken Vest er BIFFs viktigste samarbeidspartner. Sammen med
banken utviklet vi i 2004 et gratis tilbud for elever i videregående skoler, og
dette ble et populært og attraktivt tiltak under festivalen. Vi satser på
dokumentarfilmer, i og med at BIFF er blant de beste filmfestivalene i
Norden på dette feltet, og ikke minst fordi nettopp dokumentarfilmer er en
motvekt til all underholdningsstøyen ungdom blir pepret med til daglig
gjennom media. Her får elevene se filmer som kan lære de noe faglig og
samfunnsmessig relevant.
Vann – en kilde til konflikt
Bergen Kino, KP1: Onsdag 15. oktober, kl 0900-1500
Polaråret
Bergen Kino, KP1: Torsdag 16. oktober, kl 0900-1500
Hiphop – de undertryktes talerør
Bergen Kino, KP1: Fredag 17. oktober, kl 0900-1500
Det amerikanske presidentvalget
Bergen Kino, KP1: Mandag 20. oktober, kl 0900-1500
Burma
Bergen Kino, MB: Mandag 20. oktober, kl 0900-1500
Gratis filmopplevelser for ungdomskoleelever i Bergen under BIFF 2008
BIFF er bergensernes filmfestival. Den er ulik alle andre filmfestivaler i
Norge fordi her finnes filmene som forfører, underholder og beveger
publikum – men først og fremst er BIFF kjent som den av filmfestivalene som
lærer publikum noe nytt. Dette fordi BIFF har et stort oppbud av
dokumentarfilmer, faktisk det største i Norge og er også stor på dette
området i nordisk perspektiv. Vi er overbeviste om at film er en utmerket
måte å blande fag og fornøyelse. Variert og lystbetont undervisning med et
medium elevene kjenner godt, er en styrke.
I mange år nå har BIFF arrangert Skolefilmfestivalen hvor elevene får lære
seg filmmediet nærmere å kjenne – både foran og bak kamera. Dette
fortsetter vi med også i år. Nytt av året er at BIFF for 9. og 10. trinn serverer
et tjuetalls filmer under festivalen. Mange av disse har tematisk relevans for
fagplaner i skoleverket. Det gjelder både dokumentar- og spillefilmer.. De
fleste filmene har engelsk tale eller undertekster.
Filmvisninger skoledager 15. – 22. oktober fra kl. 0900.
Bergen kino: Konsertpaleet: KP2 og KP3
Magnus Barfot kinosenter: MB1, MB4 og MB5.
Påmelding, komplett visningsprogram med titler, kinosal, dag og klokkeslett:
se www.biff.no
Påmelding og programinformasjon på www.biff.no
BIFF 2008 25
BarneBIFF
Den nye arten (Jauna suga)
Latvia, 2007, Regi: Evald Lacis, 10 min
En insektfamilie på picnic ender opp i
forstørrelsesglasset til en insektforsker. Han
vil gjerne ha dem med i samlingen sin. Men
billene vil slett ikke være museumsgjenstander.
På BIFF vises det stort sett filmer for ungdom og voksne. Vi
viderefører og utvider vårt prøveprosjekt fra i fjor, og
inviterer til i år til BarneBIFF i samarbeid med Den Kulturelle
Bæremeisen og Sparebanken Vest/Visjon Vest.
En solskinnsdag (Ein sonniger Tag)
Tyskland, 2007, Regi: Gil Alkabetz, 6 min
Solen står opp og gjør seg klar til en vanlig
dag. Men denne dagen skal ikke bli som alle
andre. Det viser seg nemlig at solen slett ikke
er så velkommen som den pleier å være.
PICASSOFILMER OG
KORTFILMPROGRAM
Ergo
Våren 2008 fikk utvalgte barnehager komme på besøk på Picassoutstillingen på Bergen kunstmuseum. På et animasjonsverksted laget barna
sine egne kortefilmer inspirert av bildene. Barnehagebarna får se disse
filmene på premierevisning under BIFF. De får også se et internasjonalt
kortfilmprogram. Disse visningene skjer på Cinemateket USF mandag 20.onsdag 22. oktober, og er kun for inviterte barnehager).
Ungarn, 2008, Regi: Géza M. Tóth, 12 min
En historie om musikken i oss. Filmen er en
fortelling om et møte mellom to, en av dem
forlater barndommen. Det er frihetenes
monotoni og monotoniens frihet.
Klissete føtter (Sticky Feet)
Nederland, 2007, Regi: Udo Prinsen, 5 min
Humbert har klissete føtter. Dette er ganske
upraktisk, for allting kleber seg fast og han
føler at folk ser rart på ham. Til slutt manner
han seg opp og oppsøker det skremmende
sykehuset. Men vet egentlig legene hva de
gjør?
Kubistiske portretter
Norge, 2008, Regi: Barnehagebarn fra
Bergen, ca 30 min kortfilmprogram
Utvalgte barnehager fikk april 2008 komme
på besøk på Picasso-utstillingen på Bergen
kunstmuseum. På et animasjonsverksted
laget de sine egne korte animasjonsfilmer
inspirert av bildene.
Kuygorozh
Russland, 2007, Regi: Sergei Merinov, 13 min
Når den onde Kuygorozh legger et egg i redet
deres, begynner den gamle mannen og den
gamle kona et nytt liv.
Picassoverksted
Norge, 2008, Regi: Ingvild Hellesøy,
Tid/Lengde: 10
Dokumentarfilm om Picasso-animasjonsverksted for barnehagebarn på Bergen
kunstmuseum i april.
ANIMASJONSWORKSHOP
INTERNASJONALT KORTFILMPROGRAM
Filmene vises i originalutgave uten undertekster. De har svært lite eller
ingen dialog.
Astons steiner (Astons stenar)
Sverige, 2007, Regi: Lotta Geffenblad, 9 min
Aston er en samler. Han synes synd på
steinene som ligger ute. Aston tar dem med
seg hjem, steinene får varme bad og de får
bo på rommet hans. Ganske snart hele huset
fullt av steiner og Pappa foreslår at steinene
tar en ferie ved sjøen.
26 BIFF 2008
Det arrangeres også seminar/workshop i praktisk animasjon for
barnehageansatte. Dette skjer på Cinemateket USF torsdag 23. oktober.
Påmelding gjennom den kulturelle skolesekken.
Den hvite hesten + Den røde ballongen
Prisbelønte barnekortfilmklassikere fra
1950-tallet relanseres nå på kino med norsk
tale. Vises på Cinemateket USF lørdag 18. og
søndag 19. oktober. Billettsalg på Bergen
Kino og Cinemateket USF.
Se filmomtale side 92.
ÅPNINGSFILM FØRPREMIERER NORSK PREMIERE
MARIA LARSSONS EVIGE ØYEBLIKK
Maria Larssons eviga ögonblick
Everlasting Moments
Sammen med navn som Ingmar Bergman, Bo
Widerberg og Roy Andersson tilhører Jan Troell (f.
1931) det ypperste sjiktet av moderne svenske
filmskapere. Hans regissørkarriere strekker seg så
langt tilbake som 1965 og i hans filmografi finner vi
filmer som HER HAR DU DITT LIV (1966), OLE DOLE
DOFF (1968), UTVANDRERNE (1971), NYBYGGERNE
(1972) og HAMSUN (1996). MARIA LARSSONS EVIGE
ØYEBLIKK er hans første spillefilm på fem år. Han
gjestet BIFF med dokumentarfilmen NÄRVARANDE i
2003.
Når Maria Larsson vinner et kamera i et lotteri blir arbeiderklasselivet hennes snudd på hodet
Sverige / Danmark / Norge / Finland 2008
Manus: Niklas Rådström, Jan Troell, Agneta UlfsäterTroell
Regi: Jan Troell
Foto: Mischa Gavrjusjov, Jan Troell
Klipp: Niels Pagh Andersen
Musikk: Matti Bye
Medvirkende: Mikael Persbrandt, Maria Heiskanen,
Jesper Christensen, Callin Öhrvall Delmar, Nellie
Almgren, Emil Jensen m.fl.
Produksjonsselskap: Final Cut Film Production,
www.final-cut.dk/
Produsent: Tero Kaukomaa, Christer Nilson, Thomas
Stenderup
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge AS,
www.filmweb.no/smn
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 125 min.
Når den fattige arbeiderkvinnen Maria Larsson vinner et fotografiapparat i et lotteri, er hennes første innskytelse å
selge det for å kjøpe mat og klær til sin mann og sine barn. Hun har knapt sett et kamera før og har ingen idé om
hvordan det brukes. Men takket være den lokale fotografmesteren, Sebastian "Piff Paff Puff" Pettersson, blir hun
innviet i fotokunsten. Sakte, men sikkert begynner fotografiapparatet å endre Marias syn på verden og seg selv.
MARIA LARSSONS EVIGE ØYEBLIKK skildrer de mange store endringene som preget det svenske samfunnet på
begynnelsen av 1900-tallet. Som med UTVANDRERNE (1971) og NYBYGGERNE (1972) bruker Troell her en liten
gruppe mennesker for å skildre store samfunnsmessige omveltninger og impulser. Men analogiene står aldri i veien
for det menneskelige dramaet; MARIA LARSSONS EVIGE ØYEBLIKK er en varm, engasjerende og velspilt film som
viser oss at det alltid finnes nye måter å se verden på.
When working class housewife Maria Larsson wins a camera in a lottery, her first impulse is to sell it in order to make money
to feed and clothe her family. It's the early 20th century, Maria has barely seen a camera before and she has no idea how to
operate one. Spurred on by the local photographer, Maria starts yearning for a life it becomes ever more apparent that her
alcoholic day-laborer husband Sigfrid cannot give her. MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK is a warm and fascinating story
of a woman's awakening and struggle for liberation, all the while echoing many of the central impulses in 20th century western
society.
BIFF 2008 27
DOKUMENTAR - KONKURRANSE BERGART: NEW YORK HIPHOP NORSK PREMIERE
BEAUTIFUL LOSERS
BergArt Spesial:HOT! HOT! HOT! / BEAUTIFUL LOSERS
Etter visningen av BEAUTIFUL LOSERS på Bergen Kino
blir det premierefest på Studio USF fra kl. 22.30 med
HOT! HOT! HOT!: Det blir live konsert med John & Jen,
og etterpå spiller DJ Asel og Mikal.
Konsertbillett kr. 100,-/120,-. Klubbillett kr. 60,-.
Billettsalg på USF.
Aaron Rose jobber som kurator, skribent og regissør
og var mannen bak Alleged Gallery, et av de mest
toneangivende galleriene i New York på nittitallet.
BEAUTIFUL LOSERS er hans første film.
Joshua Leonard spilte en av hovedrollene i
lavbudsjettsblockbusteren THE BLAIR WITCH
PROJECT (1999) og har siden den gang hovedsakelig
arbeidet som fjernsynsskuespiller. I 2005 regisserte
han spillefilmen THE YOUTH IN US.
Gjør det selv!
’Kunst’ er et ord som er sterkt ladet i vår kultur. Den skakende kunstopplevelsen står fortsatt for mange som bevis
på at noe virkelig stort og grenseoverskridende faktisk eksisterer. Nettopp derfor er ordet ’kunst’ knyttet til
symboltunge samfunnsinstitusjoner som museer, gallerier, kunsthøyskoler og universitetsfag – og til penger. Men
med den seneste generasjonens eksperimentering med pop- og subkulturelle uttrykk, ser vi at nye praksisformer
begynner å dominere.
På nittitallet var Aaron Rose ildsjelen bak Alleged Gallery i New York. Stedet trakk til seg ”gjør-det-selv”-kunstnere
med mye talent og lite formell kunstutdanning. Sammenlignet med mange av de anemiske verkene vi vanligvis
møter høyere oppe i kunsthierarkiet, ble dette sanset som ferskvarer, høstet fra miljøer publikum kunne stole på.
BEAUTIFUL LOSERS er en sympatisk film med en holdning som vrir kunsten bort i fra den dyrebare eksklusiviteten
og tilbake der den hører hjemme, til nakent liv og mellommenneskelig kommunikasjon.
BEAUTIFUL LOSERS is a film that documents the scene around Aaron Rose's Alleged Gallery in New York during the nineties.
The artists exhibiting at the gallery had little or no formal training, yet their unique and vibrant appropriations of imagery and
objects from skateboard- and outsider-culture proved to be one of the most influential movements in the art world.
BEAUTIFUL LOSERS is a fascinating glimpse into a world where art can be made from anything and where anyone can be an
artist.
28 BIFF 2008
USA 2008
Manus:
Regi: Aaron Rose & Joshua Leonard
Foto: Tobin Yelland
Klipp: Lenny Mesina
Musikk: Mark Nishita
Medvirkende: Shepard Fairey, Geoff McFetridge,
Margaret Kilgallen, Mike Mills, Barry McGee, Phil
Frost, Chris Johanson, Harmony Korine, Ed Templeton
m.fl
Produksjonsselskap: Sidetrack Films,
www.sidetrackfilms.com/
Produsent: Rich Lim, Jon Barlow, Chris Green, Noah
Khoshbin
Salgsselskap: Sidetrack Films,
www.sidetrackfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.beautifullosers.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 91 min.
BIFF
Bergen internasjonale
filmfestival: Brennpunkt
New York:
BEAUTIFUL LOSERS
Regi: Aaron Rose
UP WITH ME
Regi: Greg Takoudes
NEW YORK I ET NØTTESKALL
(SYNECDOCHE, NEW YORK)
Regi: Charlie Kaufman
THE WACKNESS Regi: Jonathan Levine
Bergen Kino, Magnus Barfot,
15.–22. oktober.
BEAUTIFUL LOSERS-party
USF lørdag 18. oktober
www.biff.no
BIT TEATERGARASJEN
BIFF I BIT TEATERGARASJEN I BERGEN KUNSTHALL I HORDALAND KUNSTSENTER
NORSK FORFATTERSENTRUM VESTLANDET I BERGEN JAZZFORUM
bergart
N E W YO RK B E RG E N
7.-22. OKTOBER 2008
RADIOHOLE: FLUKE
Fra andre siden av Atlanterhavet, off-off-off
Broadway, nærmere bestemt Brooklyn, New
York,
kommer kultteaterensemblet Radiohole.
Studio USF 9., 10. og 11.
oktober kl. 19.00.
MEET RADIOHOLE!
Logen Bar 8. oktober kl
19.15.
Arr. Studentersamfunnet/
BIT Teatergarasjen.
www.bit-teatergarasjen.no
BERGEN KUNSTHALL
bergart
: New York
ÅPNINGSFEST
LANDMARK ONSDAG 8. OKTOBER
First you´ll drink manhattans:
Felles åpningsarrangement på Landmark kl.21.00
www.bergart.n
Materialized: New American Video AND…
AVAF, Jim Drain, Ben Jones, Terence Koh,
Takeshi Murata, Ara Peterson, Kembra
Pfahler, Dash Snow og Dan Colen. Kurator:
Kathy Grayson
10. oktober – 7. november.
Åpning fredag 10. oktober
kl. 20.00.
Foredrag: Kathy Grayson:
New trends in video
Landmark lørdag
11. oktober kl. 17.00
www.kunsthall.no
BERGEN JAZZFORUM
For første gang besøker John Zorn Bergen og
da med intet mindre enn en serie på tre konserter. Med seg har han de mest anerkjente
musikerne fra den moderne jazzscenen i New York!
John Zorn, Marc Ribot, Joey Baron, Kenny
Wollesen, Jamie Saft, Cyro Baptista, Trevor
Dunn, Ikue Mori
THE DREAMERS
ELECTRIC MASADA
ESSENTIAL CINEMA
Peer Gyntsalen,
Grieghallen,
lørdag 18. oktober. Konsertstart kl 20.00
www.bergenjazzforum.no
HORDALAND KUNSTSENTER
International Airport Montello presenteres av
kunstnerduoen eteam (Hajoe Moderegger og
Franziska Lamprecht)
Tirsdag 7. oktober kl. 19.00
Ettermiddagsdialog om det kunstnerdrevne og
selvorganiserte i kunsten
Eric Heist, Arne Skaug Olsen og Anne Szefer
Karlsen. Påmelding.
Torsdag 9. oktober kl.
17.00
International Airport
Montello av eteam
+ to videoprogram
kuratert av Eric Heist
(Momenta Art) og Karin
Laansoo
10. oktober – 2. november.
Utstillingsåpning fredag 10. oktober kl. 19.00
www.kunstsenter.no
NORSK FORFATTERSENTRUM
VESTLANDET
Foredragsserie:
Torgrim Eggen: Manhattan
Landmark onsdag 8. oktober kl. 20.00
Tomas Espedal: Nyere nordamerikansk poesi
Café Opera lørdag 11. oktober kl. 17.00
Henning H. Bergsvåg: Beatpoeten William S.
Burroughs
Ragnar Hovland: Richard Gary Brautigan
Landmark tirsdag 14. oktober kl. 19.00
Frode Grytten: Beatpoesien i musikken Frode
Grytten og Pedro Carmona-Alvarez leser beatpoesi.
Jazzmusiker Mats Berven gitar og
Michael Barnes saksofon.
Landmark onsdag 15. oktober kl.19.00
Ibsen som beatpoet: Jan
Erik Vold og
Knut Reiersrud:
Terje Vigen
Vold synger og Reiersrud
spiller i en ny variant av
Ibsens kjente dikt.
Landmark, torsdag
9. oktober kl. 21.00
Se program for
Forfattersleppet 2008
www.forfattersentrum.no
BergArt (Bergen Art Festival) er den årlige
festivalen for tverrkunstneriske samtidsuttrykk i
Bergen. Festivalen arrangeres 7.-22. oktober i
samarbeid mellom Bergen internasjonale filmfestival, BIT Teatergarasjen, Hordaland
Kunstsenter, Bergen Kunsthall, Bergen
Jazzforum
og
Norsk
Forfattersentrum
Vestlandet. I 2008 vil festivalen fokusere på
kulturuttrykk fra New York – film, teater, musikk,
billedkunst og litteratur.
BergArt er støttet av Norsk Kulturråd,
Hordaland fylkeskommune og
Bergen kommune
Med forbehold om programendringer
AVSLUTNINGSFILM DOKUMENTAR FØRPREMIERER NORDISK PREMIERE BERGART NEW YORK
MAN ON WIRE
James Marsh er født i England i 1963. Han tok
eksamen i engelsk litteratur ved Oxford. Han har
regissert mange dokumentarer for BBC og Channel 4.
Marsh var representert på den første BIFF i 2000 med
den særegne WISCONSIN DEATH TRIP fra 1999, hans
debutlangfilm. Han har siden gjort THE TEAM og THE
KING med Gael Garcia Bernal – begge i 2005.
Årets film er en dokumentar om en eksentrisk franskmann som gikk på line mellom Twin Towers i 1974
Dette er filmen vi har jobbet mest intenst med å få tak i til årets BIFF. At det måtte bli MAN ON WIRE som får æren
av å være avslutningsfilm var det ingen tvil om. Den britiske filmskaperen James Marsh har komponert en fortelling
som er dels rekonstruksjon av hendelsene og dels svært så underholdende intervjuer med de involverte deltakerne
i det som ble kjent som århundrets kunstneriske forbrytelse. Hvem skulle trodd at en slik film kunne være så fordømt
engasjerende?
Philippe Petit er mannen som i 1974 gikk på line mellom World Trade Center-tårnene i New York, mer enn 400
meter over bakken, og han forteller historien på en så levende måte at han er et funn i seg selv for enhver filmskaper.
Da han endelig ble anholdt etter å ha gått på line mellom de to Twin Towers-toppene i en hel time, skrev politimannen
ut en bot hvor forbrytelsen tørt ble kalt "man on wire".
MAN ON WIRE vant både publikumsprisen og juryens pris for beste dokumentarfilm på Sundance Film Festival i år,
og den har siden vært invitert til de fleste filmfestivaler verden over.
This superbly intense and thrilling documentary deals with the eccentric French tightrope dancer Philippe Petit, who
committed the illegal act of walking between the Twin Towers on Manhattan in August 1974. MAN ON WIRE is a reconstrution
of what happened. Petit spent years in preparation before this "crime" took place. The huge success of this film is partly due
to the fact that the director James Marsh has an eye for details and a huge gift for directing, but also because Philippe Petit
is such a wonderful storyteller with perfect timing.
30 BIFF 2008
Nordisk premiere
Storbritannia 2008
Manus: James Marsh
Regi: James Marsh
Foto: Igor Martinovic
Klipp: Jinx Godfrey
Musikk: J. Ralph
Medvirkende: Philippe Petit, Jean-Louis Blondeau,
Jean-Francois Heckel, David Demato, Annie Alix, David
Roland Frank, Ardis Campbell, David Foreman m.fl.
Produksjonsselskap: Wall to Wall, Red Box Films,
www.walltowall.co.uk/
Produsent: Simon Chinn
Salgsselskap: The Works,
www.theworksmediagroup.com/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.manonwire.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger og svart-hvitt, 94 min.
NORSK KORTFILMKONKURRANSE
9 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske kortfilm. Vinnerfilmen tildeles en pris på kr. 25.000, som går til
regissøren. Vinnerfilmen sikres også utgivelse på DVD gjennom Film & Kinos S-film-ordning.
Vinnerfilmen blir kåret av en jury som består av filmkritikerne Mode Steinkjer, Dagsavisen og Eirik Alver, Dagbladet, samt Ingrid
Dokka fra Norsk filminstitutt.
Samlet spilletid: 90 minutter
AUTOVERN
OMSORG
Norge, 2007 |Regi: Aasne Vaa Greibrokk |15 min
Norge, 2008 | Regi: Bjørn Arne Odden | 3 min
I grøftkanten langs en motorvei sitter
det ei jente og tviholder på en plastpose. En ung gutt dukker plutselig
opp fra ingensteds. Sammen legger
de to ut på en reise...
Grådighet forkledd som omsorg.
PASJON
Norge, 2008 | Regi: Marius Ektvedt og Gunhild Enger |
13 min
DELTAGER
NR. 9056
Norge, 2008 | Regi: Nina Kausland |7 min
Tore er en gjennomsnittlig og litt
klønete mann i 30-årene som ikke
helt har troen på seg selv. Og det blir
ikke bedre av at fire dommere følger
etter ham over alt og kritiserer alt
han gjør.
DEN GAMLE
MANNEN
Norge, 2008 | Regi: Gustav Kvaal | 10 min
Dette er historien om den amorøse
gamle mannen og hans virkelighetsflukt. Vi blir med ned i hans badekar
og inn i drømmeverdenen.
EKORNET
Norge, 2008 | Regi: Stian Einar Forgaard | 14 min
Far/sønn når far er borte.
Søken etter noe som en gang var.
PLIS
Norge, 2008 | Regi: Arild Ø. Ommundsen | 12 min
To menn på et lager. En ung og en
ikke fullt så ung. Verden er i harmoni.
Telefonen ringer. Noe er i gjære...
TERAPI
Norge, 2008 | Regi: Øystein Romenstad | 5 min
Hvordan er det når ingen tar seg tid
til å lytte til det du sier, og alle andre
bare er opptatt av seg selv? Filmen
følger en mann gjennom en rekke
psykologsessions og situasjoner i
hverdagen, der han prøver å oppnå
kontakt med omverdenen. Men er
det egentlig samfunnet det er noe i
veien med?
TØRT OG KJØLIG
Norge, 2008 | Regi: Kristoffer Joner | 12 min
Ved Norsk Folkepreservering blir alle
verdens problemer løst raskt og
relativt smertefritt.
BIFF 2008 31
DOKUMENTAR VANN - EN KILDE TIL KONFLIKT CHECKPOINTS NORSK PREMIERE
ABOUT WATER (PEOPLE AND YELLOW CANS)
Über Wasser, Menschen und gelbe Kanister
Udo Maurer har jobbet som kameramann på en rekke
ulike filmprosjekter. ABOUT WATER er hans første
film som regissør.
Når vannet tar slutt går verden under
Vann er kilden til alt liv på jorden, men også en ødeleggende kraft av apokalyptiske dimensjoner. Verdenshistorien
er full av nedtegnelser om vannrelaterte katastrofer, fra mytiske oversvømmelser og tørkeperioder til vår moderne
tid, med et nyhetsbilde dominert av flom, hungersnød og tsunamier. I ABOUT WATER tar den østerrikske regissøren
Udo Maurer oss med på en reise jorden rundt for å besøke ulike steder som alle er preget av enten mangel på eller
overskudd av vann.
ABOUT WATER er en vakker film som fascinerer med sine mange billedskjønne sekvenser og portretter av
mennesker som lever under ekstreme forhold. Det er en underholdende film, men ikke uten alvor. Under overflaten
ligger hele tiden en advarsel om hva som kan skje med vårt skjøre økosystem dersom menneskenes grådighet
fortsetter.
Water is the source of all life, yet it can also be a destructive force of apocalyptic proportions. Our history is full of accounts of
water-related catastrophes, from mythical deluges and droughts to the tsunamis and famines of today. Yet the greatest disaster
of all would be a world without water. In ABOUT WATER director Udo Maurer takes us on a beautiful and dramatic journey
around the world and introduces us to people whose lives are defined by either a lack or a surplus of water.
32 BIFF 2008
Østerrike / Luxemburg 2007
Manus: Michael Glawogger, Udo Maurer, Ursula Sova
Regi: Udo Maurer
Foto: Udo Maurer, Attila Boa
Klipp: Oliver Neumann, Ilse Buchelt, Emily Artmann
Musikk: Serge Tonnar
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Lotus-Film, www.lotus-film.com/
Produsent: Erich Lackner, Monika Lendl
Salgsselskap: Poool Filmverleih, www.poool.at
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ueberwasser.at
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, Digital video
Tysk tale, Engelske undertekster
Ingen år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 82 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE NORDISK PREMIERE
ADRIFT IN TOKYO
Ten Ten (Tokyo Sanpo)
Miki Satoshi er i hjemlandet Japan mest kjent for
regien på flere svært populære komiserier på TV. Han
har også hatt en suksessfull karriere som
teaterregissør. De siste fire årene har han regissert
flere spillefilmer. Han debuterte i 2005 med IN THE
POOL og fulgte samme året opp med TURTLES SWIM
FASTER THAT EXPECTED. Året etter kom den søtsvarte komedien DEATHFIX og nå til slutt ADRIFT IN
TOKYO, som på mange måter oppsummerer tonen og
tematikken i de tre foregående filmene. Alle filmene
til Miki er komedier som kan tendere mot det
tåpelige. Han har heller ingen seriøse planer om å
lage en seriøs film.
En skrudd og morsom spasertur gjennom Tokyo
ADRIFT IN TOKYO er en morsom og rolig roadmovie gjennom Tokyos gater. Filmen handler om Takemura, som er
jusstudent på åttende året uten egentlig å ha kommet noe vei. I utdanningens navn har han greid å opparbeide seg
nesten en million yen i gjeld, og han har ingen til å hjelpe seg i nøden. En kveld Takemura sturer over sin egen
elendighet bryter en mørkkledd torpedo seg inn og tar tak i unggutten, stapper en skitten sokk i kjeften hans og
krever at han må hoste opp pengene. Takemura lover å skaffe til veie pengene, men mislykkes totalt i sine desperate
forsøk på å få tak i en million ved å spille gitar på gaten. Dagen før gjelden forfaller dukker torpedoen opp igjen med
et uvanlig tilbud: Dersom Takemura følger ham på en vandring gjennom Tokyo, fra en av forstedene og helt inn til
en spesiell politistasjon i sentrum, skal han slette gjelden hans. Takemura har ikke annet valg enn å godta
torpedoens merkverdige tilbud. Gjennom vandringen, som strekker seg over flere dager, oppstår en rekke komiske
og beklemte situasjoner.
ADRIFT IN TOKYO er en uvanlig komedie fra en av de kommende storhetene innen japansk film.
In his fifth feature film, director Miki Satoshi, best known for his hit television comedy shows, puts together a funny story
about a debt collector who gives a debt-ridden student an ultimatum: Walk with me across Tokyo and I will clear your debt,
or else... ADRIFT IN TOKYO is more than two men taking a stroll around the city - it's a heartwarming and quirky story from
one of the most exiting voices in Japanese film today.
34 BIFF 2008
Japan 2007
Manus: Miki Satoshi, etter en roman av Yoshinaga
Fujita
Regi: Miki Satoshi
Foto: Tanikawa Sohei
Klipp: Takahashi Nobuyuki
Musikk: Sakaguchi Osamu
Medvirkende: Miura Tomokazu, Odagiri Joe, Koizumi
Kyoko, Ishihara Yoshizumi, Fuse Eri m.fl.
Produksjonsselskap: Style Jam, www.stylejam.co.jp
Produsent: Kai Masaki, Kunisani Mizue
Salgsselskap: StyleJam, www.stylejam.co.jp
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: tokyosanpo.jp
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 101 min.
DOKUMENTAR CHECKPOINTS HIPHOP
AFRICAN UNDERGROUND: DEMOCRACY IN DAKAR
Ben Herson er
grunnleggeren av
plateselskapet
Nomadic Wax og en av
initiativtakerne til
dette prosjektet.
AFRICAN
UNDERGROUND:
DEMOCRACY IN
DAKAR er hans første
film som regissør.
Magee McIlwaine
har arbeidet på en
rekke politiske
dokumentarfilmer
og er en av
grunnleggerne av
Sol Productions, et
non-profit filmproduksjonsselskap.
Chris Moore er en
av de andre
grunnleggerne av
Sol Productions, og
har vært med på å
regissere og
produsere tre
helaftens
dokumentarfilmer
på tre forskjellige
kontinenter.
I Senegal handler hiphop om mer enn våpen, gangstere, felger og damer
USA 2008
Manus:
Regi: Benjamin Herson & Magee McIlvaine
Foto: Magee McIlvaine, Chris Moore
Klipp: Magee McIlvaine
Musikk: Dan Cantor, Ben Herson
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Sol Productions, www.solproductions.org/
Produsent: Benjamin Herson, Magee McIlvaine, Chris
Moore
Salgsselskap: Nomadic Wax, nomadicwax.com/
Norsk distribusjon:
Offisiell hjemmeside:
nomadicwax.com/film/democracy-in-dakar
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Fransk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 65 min.
I AFRICAN UNDERGROUND: DEMOCRACY IN DAKAR blir vi med filmens tre regissører til Senegals hovedstad Dakar.
Senegal har i løpet av de siste årene gjort seg internasjonalt bemerket med en svært spennende og stadig voksende
hiphopscene, og i denne dokumentarfilmen får vi se at hiphopkulturen spiller en viktig rolle i landets politiske liv,
spesielt overfor ungdom. Artistene og uttrykkene vi møter i filmen står i åpenbar kontrast til de tilsvarende
uttrykkene i hiphopens hjemland USA. I motsetning til amerikanske rappere som i løpet av de siste årene later til å
ha stagnert i en hengemyr av voldelige og narcissistiske gangsterklisjeer, er de senegalesiske artistene mer opptatt
av å forandre sitt hjemland.
AFRICAN UNDERGROUND: DEMOCRACY IN DAKAR startet som en serie med mini-dokumentarer produsert for
internett, deretter vokste den til å bli en helaftens dokumentarfilm. Resultatet er en fascinerende og medrivende
film som synes å gi et positivt svar på spørsmålet om hvorvidt popmusikk kan forandre verden.
AFRICAN UNDERGROUND: DEMOCRACY IN DAKAR is a documentary film about the connections between hip-hop and politics
in Senegal's capital Dakar. The team of directors has followed rappers, DJs, journalists, professors and people on the street
both during and after the controversial 2007 presidential election in Senegal, focusing on hip-hop's role in the political process.
The film was originally shot as a seven part documentary mini-series released on the internet. It attempts to bridge the gap
between hip-hop activism, video journalism and documentary film.
BIFF 2008 35
CINEMA EXTRAORDINAIRE NORDISK PREMIERE
AKILLES OG SKILPADDEN
Achilles and the Tortoise
Akires to kame
Takeshi Kitano er født i Tokyo i 1947. Han begynte sin
karriere som entertainer i 1972 og er blitt en kultfigur
under navnet "Beat". Dessuten er han en av Japans
største eksportfigurer, med et enormt gjennomslag
internasjonalt for sine filmer. Viktige filmer fra hans
hånd er SONATINE (1993), KIDS RETURN (1996),
HANA-BI (1997), KIKUJIRO (1999), BROTHER (2000),
DOLLS (2002) og ZATOICHI (2003).
Kitano følger en kunstners livsløp
Machisu er en gutt med stort hjerte for malerkunsten. En venn av hans rike far oppmuntrer ham til å male, og han
drømmer om å bli kunstner som voksen. En dag inntreffer en tragedie i livet hans og han står ribbet tilbake med
kun lidenskapen for kunsten som følgesvenn. I voksen alder treffer han en kvinne som blir hans livsledsager og
partner i kunsten. Han presser seg selv lengre og lengre til å utforske sin kreativitet.
AKILLES OG SKILPADDEN behandler et paradoks – om hvordan Akilles aldri kan nå igjen skilpadden, slik vi aldri
kan bli utlærte og nå perfeksjon. Da filmen ble presentert på filmfestivalen i Venezia i høst inntraff det som sjelden
skjer: Både kritikerpanelet og publikum var enige om at dette var en av festivalens beste filmer.
Machisu, the only son of a rich collector, has a child's love for painting. Praise from a famous artist friend of his father, inspires
the young boy to dream of becoming a painter himself. Precocious Machisu begins to paint everyday and everywhere, even
during class, to the dismay of his teacher. When tragedy strikes, little Machisu's privileged life comes to an end, leaving him
orphaned, but with an incomparable passion for art...
36 BIFF 2008
apan 2008
Manus: Takeshi Kitano
Regi: Takeshi Kitano
Foto: Katsumi Yanagishima
Klipp: Takeshi Kitano
Musikk: Yuki Kaijura
Medvirkende: Takeshi Kitano, Kanako Higuchi, Kumiko
Aso m.fl.
Produksjonsselskap: Office Kitano, www.officekitano.co.jp
Produsent: Mysayuki Mori & Takio Yoshida
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 119 min.
NORSK PREMIERE MUSIKALSKE TAKTER DOKUMENTAR ENESTE SJANSE
AMAZING JOURNEY: THE STORY OF THE WHO
Paul Crowder (F. 1962) banet seg vei, ikke som
regissør, men som klipper, på en rekke kritikerroste
filmer, som DOGTOWN AND THE Z-BOYS og RIDING
GIANTS. Den oppsiktsvekkende elegansen AMAZING
JOURNEY bærer preg av Crowders bakgrunn, der den
hopper fra sjanger til sjanger. Murray Lerner har
tidligere regissert dokumentarer og konsertfilmer om
Jimi Hendrix, Bob Dylan og Miles Davis, samt om Isle
of Wight-festivalen.
Årets musikkdokumentar. Fra andre verdenskrig til 2008, The Who rocker hele veien.
Storbritannia / USA 2008
Manus: Mark Monroe
Regi: Paul Crowder & Murray Lerner
Foto: Matteo Passigato
Klipp: Paul Crowder, Pagan Harleman, David Zieff
Musikk: The Who
Medvirkende: Pete Townsend, Keith Moon, John
Entwistle, Roger Daltrey, Richard Barnes, Noel
Gallagher, Eddie Vedder m.fl.
Produksjonsselskap: Spitfire Pictures,
www.spitfirepix.com
Produsent: Robert Rosenberg, Nigel Sinclair
Salgsselskap: Universal, www.universal.com
Norsk distribusjon: Universal Pictures Norway,
www.universalpictures.no
Offisiell hjemmeside: amazinguk.thewho.com
Produksjons-, visningsformat: , Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 120 min.
Tidlig på sekstitallet tok fire krigsbarn det de hadde av blues, pop og tradjazz og gjorde det om til en hel masse
bråk. Ville i blikket og med lommene fulle av amfetamin strevde The Who seg gjennom første halvdel av sekstitallet,
før de slo gjennom tak og vegger med gitarer og singler. Musikk, platecovere, sceneshow og begrepet "opera" har
aldri vært det samme siden.
I AMAZING JOURNEY får vi servert den obligatoriske rekapitulasjonen av oppstandelsen, storhetstiden og den pinlige
alderdommen. Det minner likevel ikke om noen annen musikkdokumentar. Ikke bare er den fantastisk godt
sammensydd, det skapes også en så god driv mellom avisutklippene, arkivopptakene og intervjuene at resultatet
er like deler spenningsfilm og historisk dokument.
Kanskje var det din generasjon The Who sang om, kanskje var det din bestefars. Kanskje verken du eller bestefaren
din synes noe særlig om The Who, det spiller liten rolle, dette er uansett den beste musikkfilmen noen av dere ser
i år.
The War was over, and the world of music was in dire need of fuzz, drugs and madness. Four young boys, who probably should
have been given psychiatric help rather than instruments, saved the day. Twisting trad-jazz, blues and pop, they made great
music, sold it in spectacular sleeves, performed it in exploding stageshows and turned it into horrible operas. And had big fun
all the way. AMAZING JOURNEY is both a great film and a great story, so don't miss it.
BIFF 2008 37
EUROPEISK PREMIERE MUSIKALSKE TAKTER DOKUMENTAR
ANVIL! THE STORY OF ANVIL
ANVIL-KONSERT PÅ GARAGE
TORSDAG 16. OKTOBER kl.23.00
Vis frem kinobillett til ANVIL!
THE STORY OF ANVIL
og kom GRATIS på konserten.
Konsertbilletter uten film kr. 85,-.
Sacha Gervasi (f. 1966) er fra London og har studert
historie ved King's College London. Han arbeidet ved
Arvon Foundation hos dikteren Ted Hughes før han
reiste til UCLA for å studere dramatikk. Han har
skrevet Spielbergs TERMINALEN (99) og Kevin Allens
THE BIG TEASE (04). Han arbeider for tiden med
manus til filmen om skuespilleren Hervé Villechaize,
som han møtte dager før han tok sitt liv i 1993. ANVIL!
THE STORY OF ANVIL er hans debut som regissør.
Møt Anvil – bandet som var forbildet til Metallica, Slayer og Anthrax! Møt dem live i Bergen!
Sacha Gervasi ble med som roadie da det tidligere så kjente bandet Anvil la ut på turné. Han fikk dermed et innblikk
i de voksne herrenes liv og deres eksentriske holdninger. En gang i tiden – på 70-tallet – var de forbilder for band
som Metallica, Slayer og Anthrax. I dag er de en godt bevart hemmelighet for de fleste. Det er fascinerende å følge
dem i dagligdagse gjøremål, der de prøver å holde hodet over vannet. Vi følger dem på en mislykket turné i Europa,
og vi skjønner hvorfor de forsvant fra radaren. De nokså hjelpeløse mennene kunne ha trengt et management – da
hadde de kanskje vært like kjente i dag som sine arvtagere.
ANVIL! THE STORY OF ANVIL er til tider hysterisk morsom, andre ganger snarere tragikomisk. Mange tror dette er
en mockumentary, men den er faktisk helt og holdent en sann historie, en tidløs beretning om overlevelse og
lidenskap, om å følge sine drømmer år ut og år inn. Anvil rocks – it has no other choice.
At 14, Toronto school friends Steve "Lips" Kudlow and Robb Reiner made a pact to rock together forever. Their band, Anvil,
became the "demigods of Canadian metal", releasing one of the heaviest albums in metal history: 1982's "Metal on Metal".
The album influenced a musical generation, including Metallica, Slayer and Anthrax, and sold millions of records. But Anvil's
career took a different path – straight to obscurity. Director Sacha Gervasi has concocted a wonderful and often hilarious
account of Anvil's last-ditch quest for elusive fame and fortune. His ingenious filmmaking may first lead you to think this a
mockumentary, but it isn't.
38 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Sacha Gervasi
Regi: Sacha Gervasi
Foto: Chris Soos
Klipp: Jeff Renfroe & Andrew Dickler
Musikk: Dana Sano & Mat Dennis
Medvirkende: Steve "Lips" Kudlow, Robb Reiner m.fl.
Produksjonsselskap: Ahimsha Films 6671 Sunset
Blvd., Ste. 1593, Los Angeles, CA 90028, tel +1 323 464
8500, [email protected]
Produsent: Rebecca Yeldham
Salgsselskap: Ahimsha Films
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.anvilthestoryofanvil.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, DolbySR, Farger, 90 min.
LOVEN VEST FOR KUNSTEN
Er kunstneren fristilt alle vær
varsom-plakater?
Debatt i samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen.19. oktober kl.
14:30 Scandic Bergen City Hotel
(BIFF-salen) Gratis adgang.
NORDISK PREMIERE DOKUMENTAR BERGART: NEW YORK
THE ART STAR AND THE SUDANESE TWINS
Pietra Brettkelly er fra New Zealand og har blant
annet regissert dokumentaren THE SCHOOL BALL
(1999), samt BEAUTY WILL SAVE THE WORLD, som
ble vist på BIFF i 2004.
Livet imiterer kunsten. Kunsten forgriper seg på livet.
New Zealand 2007
Manus: Pietra Brettkelly
Regi: Pietra Brettkelly
Foto: Jacob Bryant
Klipp: Irena Dol
Musikk: Anika Moa
Medvirkende: Vanessa Beecroft, m.fl.
Produksjonsselskap: Pietra Brettkelly PO Box 91189,
Auckland Mail Centre, New Zealand, [email protected]
Produsent: Pietra Brettkelly
Salgsselskap: Pietra Brettkelly
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.theartstarandthesudanesetwins.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk, italiensk, dinka tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 98 min.
Med "La Société du spectacle" ("skuespillsamfunnet") utvikler den franske filosofen og filmregissøren Guy Debord
en skarp analyse og kritikk av det moderne forbrukssamfunnet og dets objektifisering av alle aspekter ved
menneskenes liv. Vanessa Beecrofts kunstforståelse er gjennomsyret av Debords begreper. Hun arbeider med
"levende tablåer" bestående av sensuelle glamourmodeller, langbente mannekenger, råbarske marinesoldater
eller, som i åpningsscenen fra THE ART STAR AND THE SUDANESE TWINS: 30 nakne svarte kvinner, liggende som
slakt i dammer med fiskeblod på et torg i Venezia.
Selv kaller hun verk som dette for "ikke-hendelser". Hun vil gjøre oss oppmerksom på blikket, på den tynne linjen
mellom det å holde fasaden og å miste ansikt. I Pietra Brettkellys dokumentarfilm er det som om Beecroft selv går
i oppløsning foran kameralinsen. Vi følger henne under et opphold i Sudan hvor hun samler materiale til en fotoserie
om et folkemord som Vesten glemte altfor fort. Filmen viser oss hvordan de gode intensjonene formørkes av
superstjernens oppblåste selvbilde og kunstens abstrakte verdensanskuelse.
Artist Vanessa Beecroft works with "constructed situations" using the stereotypes of commodified culture to stage living
tableaus in order to make the spectator conscious of his own gaze and the fine line between keeping up appearances and
losing face. In this documentary director Pietra Brettkelly follows Beecroft on a research trip to the Darfur region where the
artist seemingly loses all contact with reality in her search for compelling imagery. THE ART STAR AND THE SUDANESE
TWINS is a film about the art world's abstract view of life and human suffering – or, quite simply, art gone wrong.
BIFF 2008 39
ENESTE SJANSE
ASHES OF TIME – REDUX
Dung Che Sai Duk
Wong Kar-Wai (f. 1958) er en av verdens mest
anerkjente auteurer, og står bak en rekke viktige
filmer fra 1990- og 2000-tallet, som CHUNGKING
EXPRESS (1994), HAPPY TOGETHER (1997) og IN THE
MOOD FOR LOVE (2000). ASHES OF TIME – REDUX er
hans tredje spillefilm, og relanseres i år i en nyklippet
og oppusset versjon.
Den ultimate versjonen av Wong Kar-Wais klassiske kampsportepos!
Ouyang Fang lever livstrøtt og alene i ørkenen, hvor han jobber som mellommann for sverdkrigere og deres klienter.
En av disse er den blinde krigeren Huang Yao-shi, som har havnet i trøbbel med to mystiske søstre. Snart blir også
Ouyang blandet inn i konflikten. Kanskje kan problemet løses ved hjelp av en magisk vin, som får den som drikker
den til å glemme fortiden? Hvis ikke er sverdkamp til døden også en utvei.
ASHES OF TIME – REDUX er inspirert av en av Kinas mest populære "Wuxia", en litterær sjanger med hundreårige
tradisjoner, som blander eventyr og magi med heltesagaer og kampsport. Produksjonen av filmen var svært
problematisk, og filmen ble heller ikke godt mottatt da den ble sluppet på kino i 1994. I fjor gikk mesterregissøren
Wong Kar-Wai tilbake til originalopptakene og klippet sammen en helt ny versjon som han gav tittelen ASHES OF
TIME – REDUX. For første gang får publikum nå muligheten til å se filmen slik filmskaperen selv opprinnelig så den
for seg!
Ouyang Feng lives alone in a desert, where he acts as a middle man to various swordsmen in ancient China. Since the woman
he loved rejected him, his wounded heart has made him pitiless and cynical, and his discovery of a magic wine that causes
one to forget the past, seems his only way out. But his encounters with friends, clients and future enemies make him conscious
of this solitude. ASHES OF TIME REDUX is the ultimate version of Wong Kar-Wai's classic swordplay epic. Its extraordinary
cinematography and innovative action sequences can finally be seen exactly as the filmmakers intended.
40 BIFF 2008
Hong Kong 1994
Manus: Wong Kar-Wai
Regi: Wong Kar-Wai
Foto: Christopher Doyle
Klipp: William Chang
Musikk: Frankie Chan, Roel A. García
Medvirkende: Jacky Cheung, Leslie Cheung, Maggie
Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Tony Leung Ka Fai,
Brigitte Lin
Produksjonsselskap: Jet Tone Production
Produsent: Jeffrey Lau, Jacky Pang Yee Wah, Wong
Karwai
Salgsselskap: Fortissimo Films,
www.fortissimo.nl/catalogue/title.asp?filmID=326
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside:
www.sonyclassics.com/ashesoftimeredux
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Mandarin, kantonesisk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 95 min.
NORDISK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
THE ASSEMBLY
Ji jie hao
Feng Xiaogang er født i Beijing i 1958. I motsetning til
mange av sine regissørkollegaer i Kina, gikk han ikke
på det kinesiske filmakademiet, men begynte
karrieren sin innenfor TV. Som regissør er han mest
kjent for TV-serien BEJINGERS IN NEW YORK og den
veldig populære spillefilmen THE BANQUET. I 2004
ble han av magasinet Buisness Week utnevnt til en av
få "Asian Stars of 2004" man måtte holde øye med.
THE ASSEMBLY er hans ellevte film som regissør og
var en kassasuksess uten like i Kina.
En episk krigsfilm om Den lange marsjen og kameratskap – blottet for propaganda
Kina 2007
Manus: Heng Liu
Regi: Feng Xiaofeng
Foto: Lü Yue
Klipp: Liu Miaomiao
Musikk: Liguang Wang
Medvirkende: Zhang Hanyu, Deng Chao, Yuan
Wenkang, Tang Yan, Liao Fan, Wang Baoqiang, Hu Jun,
Ren Quan, m.fl.
Produksjonsselskap: Huayi Brothers Media & Co,
Media Asia Films, Zhejiang Film Group, Shanghai Film
Group, www.hbpictures.com
Produsent: Kuo-fu Chen, John Chong, Xiaogang Feng,
Zhongjun Wang, Zhonglei Wang, Guan Yadi
Salgsselskap: Huayi Brothers Films,
www.hbpictures.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: ent.sina.com.cn/f/m/jjh
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Mandarin tale, ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 122 min.
THE ASSEMBLY ble i fjor filmen kinesere gikk mann av huse for å se på kino – og det i et land hvor folk i stor grad
velger å se film på piratkopierte DVD-er. THE ASSEMBLY er på mange måter det kinesiske motstykket til Steven
Spielbergs REDD MENIG RYAN. Den balanserer perfekt mellom å være en episk krigsfilm med storslåtte
kampscener og et hjerteskjærende drama om falne kamerater. Filmen klarer samtidig å rette en god del kritikk
mot Folkerepublikken Kinas behandling av soldater som falt i revolusjonkampene – og det innenfor det
statskontrollerte og sensurbelagte filmsystemet.
Historien kretser omkring den unge kapteinen Gu, som får i oppdrag av den kommunistiske kompaniledelsen å lede
en liten tropp soldater mot en bataljon angripende nasjonalister. De må greie å holde fienden i sjakk lenge nok til
at resten av kompaniet kan trekke seg tilbake i sikkerhet og fortsette kampen.
THE ASSEMBLY er et sterkt episk krigsdrama som tar seg tid til å fortelle om menneskene både under og etter den
kinesiske revolusjonen, samtidig som den leverer briljante actionscener.
THE ASSEMBLY tells the story of Gu Zidi, commander of a small troop of soldiers ordered to hold off the advancing nationalist
troops while the rest of the company has time to retreat. Brilliant action scenes combined with a strong humanist story of the
treatment of soldiers after the revolution, makes THE ASSEMBLY one of the best war movies of the last decade. THE ASSEMBLY
was one of the biggest box-office hits in China last year.
BIFF 2008 41
EUROPEISK PREMIERE DOKUMENTAR
THE ATOM SMASHERS
Filmen vises på VILVITE
fredag 17. oktober kl. 13.00
Med foredrag av filmens regissør
Clayton Brown jobber med musikk og dokumentarog spillefilmer. Han er født i Kansas City, Missouri, og
er, som Ross, utdannet i film ved Northwestern. Han
underviser nå ved samme universitet i
filmproduksjon. Hans forrige film, GALILEO'S GRAVE,
mottok en pris fra IFP/Chicago Production Fund.
Monica Ross er dramatiker og filmskaper, født i
Milwaukee, Wisconsin. Flere av stykkene hennes er
utgitt og satt opp i hjemlandet, og kortfilmene hennes
har vært vist i flere land. Hun har utdannelse innen
film fra Northwestern University, og jobber blant
annet som instruktør ved The Arizona Women's
Theatre Company.
Partikler kolliderer og verdensbildet endres. Men hvorfor fins egentlig masse?
"Hvorfor finnes det noe istedetfor ingenting?" – dette er problemstillingen dagens partikkelfysikere jobber med.
Ikke overraskende betegnes arbeidet deres ofte som eksperimentelt. På leting etter hva det er som forårsaker
masse, akselererer de partikler tett opp mot lysets hastighet og lar dem kollidere mot hverandre. Håpet er å kunne
reversere 13,7 milliarder års utvikling og sitte igjen med de elementære bestanddeler.
CERN har ikke monopol på partikkelakseleratorer, bare på oppmerksomhet. Tevatron er en amerikansk lillebror til
den mye omtalte kjempen i Genève, og har i en årrekke bidratt til å utvide vår forståelse av universet. THE ATOM
SMASHERS bygges rundt intervjuer med ledende forskere ved dette prosjektet. Med åpningen av CERNs nye
akselerator som bakteppe, forklarer filmen hva som skjer i de enorme tunnelene og viser hvordan noe som de
færreste vet hva er, har påvirket vår hverdag og hele vårt verdensbilde.
Working to break matter down into smaller and smaller components, high-energy physicists accelerate particles almost to
the speed of light – and smash them against each other. The results they obtain have already changed our everyday life as
well as the way we see the world, and it will probably continue to do so. THE ATOM SMASHERS revolves around interviews
with scientists and politicians, making progress possible and impossible, respectively. It gives a fascinating insight in particle
physics, linux rock and US politics.
42 BIFF 2008
USA 2008
Manus:
Regi: Clayton Brown & Monica Ross
Foto: Stefani Foster, Clayton Brown, Luke Haddock,
Andrew Suprenant
Klipp: Clayton Brown
Musikk: Kate Simko
Medvirkende: Leon Max Lederman, Marcela Carena,
Ben Kilminster, Natalie Angier, Robin Erbacher m.fl.
Produksjonsselskap: 137 Films,
137films.org/films/theatomsmashers/
Produsent: Andrew Suprenant
Salgsselskap: 137 Films,
137films.org/films/theatomsmashers/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 137films.org
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 85 min.
UNDER RADAREN ENESTE SJANSE
BAK FASADEN
Behind the facade
Stephan A. Hergel jobber med både filmdistribusjon,
filmkritikk og filmskaping. BAK FASADEN, der han
opptrer som både skuespiller, manusforfatter,
produsent, fotograf og regissør, er hans første
spillefilm.
Er du klar for et norsk lavbudsjettsmordmysterium?
Norge 2008
Manus: Stephan A. Hergel, Erik Haugan Aasland, Tyr
Bein Rigvandre
Regi: Stephan A. Hergel
Foto: Vegard Landsverk, Stephan A.Hergel, Milan
Knezevic
Klipp: Christian S. Brattekås
Musikk: Erik Haugan Aasland
Medvirkende: Helge Parnemann, Kirsten Christensen,
Stephan A. Hergel, Ellen Hammering, Tyr Bein
Rigvandre, Jarle Christiansen, Anita Flood
Produksjonsselskap: Hergel Film Arkenveien 10, 4836
Arendal, tel (+47) 93 87 47 49, [email protected]
Produsent: Stephan A. Hergel, Erik Haugan Aasland
Salgsselskap: Hergel Film
Norsk distribusjon: Hergel Film
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Norsk tale, Ingen undertekster
år, SC 1:2,35, Stereo, Farger, 100 min.
Vi befinner oss hos den velstående familien Rieber i Arendal. Rieber er sjef for et større båtassuransefirma, hans
kone er hjemmeværende og en smule drikkfeldig, datteren er en selvutnevnt dyreforkjemper, mens sønnen i huset
er en klassisk eksentriker. Som seg hør og bør hos familier i de øvre samfunnslag, forsøker de å løse sine konflikter
over store middager - med mord som en av hovedingrediensene...
BAK FASADEN er en norsk lavbudsjettsproduksjon med amatører i alle ledd, både foran og bak kamera. Filmen
hadde et budsjett på 70 000 kroner og ble spilt inn over en periode på to år, ettersom alle bidragsyterne måtte jobbe
på si for å tjene til livets opphold. Resultatet er naturligvis ikke perfekt, men borger for en desto mer sjarmerende
og befriende publikumsopplevelse. Film er som kjent best når entusiasmen er større enn lønningsbudsjettene, og
dette er filmen som beviser at det fortsatt gror godt i film-Norge!
The Riebers are a wealthy family living in the south of Norway. Rieber Sr. is the head of a profitable shipping insurance
company, his wife is a housewife with a taste for alcohol and their children are eccentrics in their own right. In the tradition
of Agatha Christie, the family prefers to air its grievances over lavish dinners - with murder as a central ingredient.
BEHIND THE FACADE is an ambitious and charming amateur production that proves that Norway is still fertile ground for
filmmakers.
BIFF 2008 43
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
BALLAST
Lance Hammer har studert arkitektur ved University
of Southern California og har også jobbet som art
director for ulike filmstudioer. BALLAST, hans første
spillefilm, vant pris for skuespillerregi og foto under
årets Sundance-festival.
Historien om et selvmord og tre etterlatte
BALLAST åpner med et selvmord, som i tråd med filmens avdempede tone presenteres på en lavmælt og forvirrende
måte. I denne imponerende debutfilmen følger vi tre mennesker i kjølvannet av selvmordet - en hendelse som
utløser både store og små omveltninger i de tre menneskenes liv.
Bildene i BALLAST er mørke, kamera er håndholdt og karakterene er ofte fotografert på avstand. Klipperytmen
veksler mellom springende og langsom. Filmspråket får dermed en desorienterende og realistisk karakter, samtidig
som det er har en særegen poetisk kvalitet. Regissør Lance Hammer og fotograf Lol Crawley bruker det ødslige
Mississippi-landskapet til å skape en fornemmelse av isolasjon og klaustrofobi, noe som ytterligere bidrar til å øke
følelsen av desperasjon og tomhet hos de tre etterlatte. Resultatet er en sterk og fokusert film om et tema som
ofte drukner i sentimentalitet og klisjeer. BALLAST er en av de absolutt sterkeste og mest minneverdige filmene på
årets festival.
BALLAST opens with a suicide and moves on from there, burrowing ever deeper into the lives of the three people left behind.
Filmed on location in the wide-open claustrophobic plains of the Mississippi Delta, the film's bleak themes are mirrored by
equally bleak visuals. BALLAST is a remarkably daring and assured debut film, with a disorienting and almost hypnotic quality
that keeps the viewer firmly locked into its overlapping storylines. This is one of the most involving films of this year's festival.
44 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Lance Hammer
Regi: Lance Hammer
Foto: Lol Crawley
Klipp: Lance Hammer
Musikk:
Medvirkende: Michael J. Smith Sr., Jim Myron Ross,
Tarra Riggs, Johnny McPhail m.fl.
Produksjonsselskap: Alluvial Film Company 3050
North Beachwood Drive, Los Angeles, CA 90068, usa
Produsent: Lance Hammer, Nina Parikh
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: ballastfilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 96 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE NORDISK PREMIERE
LOS BASTARDOS
Amat Escalante (f. 1979) debuterte som
spillefilmregissør med filmen SANGRE i 2005. Før det
hadde han regissert og fotografert kortfilmen
AMARRADOS (2002), samt fotografert kortfilmen THE
LEGEND OF PETE JONES i 2005. Den kritikerroste
LOS BASTARDOS er hans andre spillefilm og hans
internasjonale gjennombrudd.
To illegale meksikanske innvandrere sendes på et mystisk oppdrag av en amerikaner
Mexico / Frankrike / USA 2008
Manus: Amat Escalante, Martín Escalante
Regi: Amat Escalante
Foto: Matthew Uhry
Klipp: Ayhan Ergürsel, Amat Escalante
Musikk: Ciril, Jazkamer, Kid606
Medvirkende: Jesus Moises Rodriguez, Rubén Sosa,
Nina Zavarin, Kenny Johnston
Produksjonsselskap: Mantarraya Producciones,
www.mantarraya.com/ Mantarraya Producciones ble
etablert i 1998 og er en plattfom for en ny generasjon
av filmmakere fra Mexico, og er kjent for å ha funnet
og dyrket unike regissørtalenter.
Produsent: Amat Escalante, Jaime Romandia, Carlos
Reygadas
Salgsselskap: Le Pacte, http:/www.le-pacte.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.bastardos.com.mx
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 90 min.
I LOS BASTARDOS følger vi én dag i livet til de illegale immigrantene Fausto og Jesus. Vi møter dem først på
parkeringsplassen utenfor Home Improvement Store, der de som vanlig venter på at noen skal trenge deres
arbeidskraft. I dag er jobben de blir tilbudt uvanlig godt betalt. I dag har Jesus en hagle i ryggsekken.
Regissør Amat Escalante har et åpenbart talent og klarer på en raffinert måte å strippe filmen ned til dens kjerne.
Resultatet er et minimalistisk og vakkert uttrykk. Mest fremtredende er det nydelige utsnittet, hvordan handlingen
gis tid til å utvikle seg og det stemningsfulle og fyldige lydsporet. Man kan klart se paralleller til hans mentor og
co-produsent, BIFF-favoritten Carlos Reygadas (JAPON, GUDENES KAMP og STILLE LYS), men også til Michael
Haneke og Bruno Dumonts ærlige og brutale gjengivelse av voldens grusomheter.
LOS BASTARDOS serves up a 24 hour period in the lives of Fausto and Jesus, two undocumented Mexican day-laborers in
L.A. They go about their daily routine, standing on the corner at the Home Improvement Store waiting for work to come. Today,
the job they are given is well paid compared to their poor usual wages. Today, Jesus carries a shotgun inside his backpack.
Carlos Reygadas' protégé, Amat Escalante, proves his talent in this beautifully crafted film, slow-moving with refined
widescreen panoramas and a rich sound-mix. The inevitable Hanekesque violence is on the other hand devastating, brutal in
its savageness.
BIFF 2008 45
DOKUMENTAR CHECKPOINTS NORSK PREMIERE GAY PROPAGANDA NIGHT
BE LIKE OTHERS
Tanaz Eshagian er født i Iran og emigrerte til USA kort
tid etter den islamske revolusjonen i 1979. Hun vokste
opp i New York og ble utdannet i semiotikk ved Brown
University. Hennes første film I CALL MYSELF
PERSIAN (2002) fortalte historien om hvordan iranere
i USA ble utsatt for fremmedfrykt og rasisme i
kjølvannet av 11. september. I LOVE IRANIANAMERICAN STYLE (2006) filmet hun sin iransk-jødiske
familie og dokumenterte blant annet deres iherdige
arbeid med å gifte henne bort.
I Iran kan homoseksualitet medføre dødsstraff, mens kjønnsskifte er lovlig og sosialt akseptert
For over tjue år siden utstedte Ayatollah Khomeini, den islamske revolusjonens åndelige leder, en fatwa som gjorde
kjønnsskifteoperasjoner lovlig for diagnostiserte transseksuelle. Siden homoseksualitet var – og fortsatt er – ulovlig
i Iran, ble dette ansett som en slags løsning på landets homoseksuelle "problem".
I BE LIKE OTHERS ser vi de praktiske utslagene av det foreldede synet på homoseksualitet. Den iransk-amerikanske
filmskaperen Tanaz Eshaghian følger flere unge menn i den fysiske og mentale prosessen med å skifte kjønn.
Resultatet er en film som er både intim, uredd, tankevekkende og dypt menneskelig. BE LIKE OTHERS er et
fascinerende blikk på sider av iransk dagligliv som til vanlig ligger godt bortgjemt bak avisoverskrifter dominert av
masseødeleggelsesvåpen og internasjonal terrorisme.
Over twenty years ago, the spiritual leader of the Iranian islamic revolution Ayatollah Khomeini issued a fatwa that made sexchange legal for "diagnosed transsexuals". As homosexuality was – and still is – punishable by death, this was seen by many
as a solution to the country's homosexual "problem". BE LIKE OTHERS takes us on a journey beyond the headlines of
international politics and the war on terror and introduces us to a group of men who are prepared to change their gender in
order to live out their sexual orientation.
46 BIFF 2008
Canada / USA / Storbritannia / Iran 2008
Manus: Tanaz Eshaghian
Regi: Tanaz Eshaghian
Foto: Amir Hosseini
Klipp: Jay Freund
Musikk: Henning Lohner
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Forties B,
www.belikeothers.com/
Produsent: Christoph Jörg, Alexandra Kerry, Tanaz
Eshaghian
Salgsselskap: Forties B, www.belikeothers.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.belikeothers.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Farsi tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 74 min.
FESTIVALTILBUD: HALV PRIS!
EKSKLUSIVT BIFF-TILBUD:
Et årsabonnement på
Film & Kino til halv pris:
*
Kr. 198,- [verdi 400,-]
Ring og bestill abonnement på tlf 22 47 46 27 eller send mail til [email protected]
SMS: Send kodeord: FK Navn og adr. til 2030
(F.eks.: FK Ola Normann Haugen 1 0780 Oslo)
* Gjelder kun nye abonnenter
NORSK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE - KONKURRANSE
BETTER THINGS
Duane Hopkins er født i Cotswald, England, i 1973.
Han har studert foto og maleri, samt ved BBCs
anerkjente filmskole. Hans bakgrunn, både
geografisk og hva utdannelse angår, reflekteres klart
på lerretet: billedskjønne og ubehagelige skildringer
av livet på den engelske landsbygden. Hans to første
kortfilmer, FIELD og LOVE ME OR LEAVE ME ALONE,
sanket inn et tredvetalls priser. Med BETTER THINGS
har han imponert ved flere festivaler, blant annet i
Cannes, Edinburgh og Helsinki.
Råsterkt innblikk i livet på landet i England, hvor en hel generasjon synes å dope seg til døde
En ung jente blir funnet død på foreldrenes sofa med en sprøyte i armen. Overdosen hennes blir utgangspunktet for
en ubehagelig omvisning på den engelske landsbygden. Det er lite her som minner om "Med hjartet på rette staden".
Omgivelsene jenta levde i bærer preg av retningsløshet og fortvilelse. Rob takler kjærestens bortgang og sin egen
skyldfølelse dårlig, og han gjør det med heroin. Det er i det hele tatt lite livsglede å spore i vennekretsen hennes.
Motløsheten over omgivelsene demper de med ulike former for dop og drømmen om å flytte langt vekk.
Voksenverdenen de har foran seg har heller ikke mye lysere utsikter å friste med. Livet i Cotswald, England, males
her i kalde, realistiske farger, uten å bli unyansert eller overdrevet.
Selv om dette er en beksvart film, er den gjennomført nydelig. Både lyd og bilde er plettfritt håndverk; i det hele tatt
kan dette sies å være den beste filmen fra øyriket siden Lynne Ramsay tok pause. Den lar seg ikke ignorere eller
benekte. Om den er vondt å se på, er det fordi den er vanskelig å holde på avstand.
Circling around the heroin-induced death of a young girl, BETTER THINGS paints a bleak picture of modern life in rural
England. Rob struggles with his girlfriend's death, feelings of guilt accelerating his own race out of this world. Gail suffers
from rather extreme agoraphobia, rarely or never leaving her house. Almost everyone we meet desperately wants to be
somewhere else, and whether they escape by drugs, books or trains, no one seems to get very far. Impressive and
uncomfortable, it is a film well worth exposing yourself to.
48 BIFF 2008
Storbritannia 2008
Manus: Duane Hopkins
Regi: Duane Hopkins
Foto: Lol Crawley
Klipp: Christopher Barwell
Musikk: Dan Berridge
Medvirkende: Tara Ballard, Liam McIlfatrick, Rachel
McIntyre, Megan Palmer m.fl.
Produksjonsselskap: Third Films tel +44 7866 559541,
[email protected]
Produsent: Samm Hailley & Rachel Robey
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 93 min.
NORSK PREMIERE DOKUMENTAR
BIGGER STRONGER FASTER
Chris Bell er en tidligere kroppsbygger og vektløfter.
Han har tidligere skrevet for TV og laget kortfilmen
BILLY JONES (2000). BIGGER STRONGER FASTER er
hans første langfilm.
Bak en stor, muskuløs kropp ligger timesvis med blod, svette, tårer – og anabole steroider
USA 2008
Manus: Chris Bell, Alexander Bouno, Tamsin Rawady
Regi: Chris Bell
Foto: Alexander Bouno, Rick Schaff
Klipp: Derek Drouin, Julie Janata, Shannon Leigh Olds,
Darrin Roberts, Brian Singbiel
Musikk: Dave Porter, John Rodd
Medvirkende: Chris Bell, Mark Bell, Mike Bell,
Rosemary Bell, Sheldon Bell, Arnold Schwarzenegger,
Hulk Hogan
Produksjonsselskap: BSF Film, www.bsffilm.com/
Produsent: Chris Bell, Alexander Buono, Jim
Czarnecki, Tamsin Rawady
Salgsselskap: Magnolia Pictures,
www.magpictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: biggerstrongerfastermovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 105 min.
BIGGER STRONGER FASTER handler om idrettsverdenens store, mørke hemmelighet; det få vil snakke åpent om
og det alle mistenker alle for å lyve om: anabole steroider. Regissør Chris Bell, som selv har bakgrunn fra
bodybuilding og vektløfting, retter et nyansert og humoristisk blikk mot de mange mytene og vrangforestillingene
som hersker rundt dette betente temaet, med særlig fokus på den sentrale plassen steroider bak scenen i
amerikansk underholdningsliv. Fra Reagan-tidens besettelse med maskuline klisjéfigurer som Hulk Hogan, Arnold
Schwarzenegger og Sylvester Stallone og fram til dagens store idrettsbragder, har steroidene jobbet hardt for at
amerikanerne skal bli større, sterkere og raskere. Via arkivopptak og intervjuer med kjendiser og sin egen familie
stiller regissør Chris Bell de ubehagelige og politisk ukorrekte spørsmålene stadig flere stiller seg selv: Er det i det
hele tatt mulig å få bukt med anabole steroider i idretten, og er det egentlig så farlig?
In BIGGER STRONGER FASTER director Chris Bell journeys into the world of weightlifting, body building and anabolic steroids.
The film looks at the central place of steroids in American sports and entertainment industry, with special focus on the cliché
masculinity that came to symbolize America during the Reagan-era. With a humorous and nuanced approach, Bell asks the
unpleasant and decidedly politically incorrect question more and more people are asking themselves: Are steroids really all
that bad?
BIFF 2008 49
FØRPREMIERER FILMPOOLEN
BIRDWATCHERS
Birdwatchers – La terra degli uomini rossi
Marco Bechis er en erfaren spillefilmregissør og
manusforfatter. Hans prisvinnende filmer vitner om et
brennende engasjement for den undertrykte, i
BIRDWATCHERS' tilfelle for de søramerikanske
urinnnvånerne. FIGLI/HIJOS (2001) tar utgangspunkt i
en argentisk konflikt, og det gjør også GARAGE
OLIMPO (1991) som gikk sin seiersgang på
søramerikanske filmfestivaler. LUCA'S FILM (1997)
følger en gruppe venner på en reise med sin avdøde
venninnes aske. Hans regidebut ALAMBRADO (1991)
sanket priser både ved filmfestivalen i Havanna og i
Locarno.
Selvmordene til to guarani-indianere tvinger stammen ut av reservatet med farlige følger
Selvmordene til to unge stammefolk utløser dramatiske omveltninger i livet til en gruppe guarani-indianere.
Stammens overhode flytter folket sitt til en plantasje, hvis landareal en gang tilhørte urinnvånerne. Her blir
historiens underliggende konflikt gjort levende. Parallelt med urettferdigheten de møter hos plantasjeeieren, må
indianerne forsøke å holde fast på det de har igjen av kulturell identitet og verdighet i en verden der penger er Gud.
Med denne filmen formidler ikke Bechis en enkel kamp mellom det gode og det onde. Historien er nyansert, og
heller ikke indianerne han sympatiserer med er feilfrie. Dette gir historien en troverdighet som underbygges av
dens nøkterne, men samtidig vakre bilder. Flotte naturområder skildres side om side med landbruket som fortærer
dem med stormskritt. Samtidig nøler ikke filmen med å avbilde den ansvarlige stammelederens alkoholmisbruk.
Conflict arises between Old World and New when a group of Guarani Indians move off their reserve. The move itself, triggered
by the suicides of two young tribe members, reveals underlying tension as cultural identity is engulfed by modernisation.
Marco Bechis' portrayal is a layered story anchored by the performances of real Guarani Indians, seen for the first time in
leading roles. The film's spellbinding photography punctuates the authenticity the story projects.
50 BIFF 2008
Italia / Brasil 2008
Manus: Marco Bechis, Luiz Bolognesi, Lara Fremder
Regi: Marco Bechis
Foto: Helcio Alemao Nagamine
Klipp: Jacopo Quadri
Musikk: Andrea Guerra
Medvirkende: Abrisio de Silva Pedro, Alicelia Batista
Cabreira, Ademilson Concianza Verga, Claudio
Santamaria m.fl.
Produksjonsselskap: Rai Cinema, Classic, Karta Film,
Gullane, www.birdwatchersfilm.com/news/?p=68
Produsent: Amedeo Pagani, Marco Bechis, Fabiano
Gullane, Caio Gullane
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com
Norsk distribusjon: Arthaus,
www.filmweb.no/arthaus/kommer/article174144.ece
Offisiell hjemmeside: www.birdwatchersfilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 108 min.
DOKUMENTAR NORDISK PREMIERE
BLAST!
Paul Devlin har jobbet som regissør, kameramann,
klipper og produsent på flere dokumentarer. Den mest
kjente av dem er POWER TRIP, en spekulativ, men
prisbelønt dokumentar om globalisering og
energiforbruk.
En kort innføring i astrofysikk, ballongreiser og livet som forsker
USA 2008
Manus: Paul Devlin
Regi: Paul Devlin
Foto: Paul Devlin
Klipp: Paul Devlin
Musikk: Richard Martinez
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Paul Devlin Productions, Louise
Rosen, louiserosenltd.com
Produsent: Claire Missanelli
Salgsselskap: Paul Devlin Productions,
www.blastthemovie.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.blastthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
11 år, 16:9, Stereo, Farger, 79 min.
På et eller annet tidspunkt i livet har du nok, som de fleste av oss, konstruert et hypersensitivt teleskop, festet det
til en luftballong og sendt det opp i mørket for å fotografere galakser på 14 milliarder lysårs avstand. Og, som de
fleste av oss, fikk du det ikke helt til. Dette er en film om noen som lykkes i nettopp det. Vi følger en relativt liten
gruppe fysikere som opererer med det nyeste av teknologi, og med de eldste av virkemidler: stahet, kaffe og
elektrikerteip. Målet deres er altså å samle data fra lyskilder som befinner seg langt vekke, så langt vekke at lyset
vi mottar fra dem er nesten 14 milliarder år gammelt. I henhold til teorien om Urknallet, muliggjør det observasjon
av stjerner, Kong Harald og andre kosmiske dingsebomser mens de blir til. For de av dere som studerer
medievitenskap kan dette virke vanskelig og fjernt, men en bedre eller mer underholdende introduksjon til life,
universe & everything må du reise langt etter.
Filmmaker Paul Devlin followed his astrophysicist brother Mark's team for 5 years, as they attempted flights of the Balloonborne, Large-Aperture, Submillimeter Telescope (BLAST) in the Arctic and Antarctic. Their goal is to collect data from galaxies
13,7 billion lightyears away, thus enabling the observation of the birth of our universe. As we watch their failures and
successes, we are also given a short introduction to astrophysics, balloontravelling and life as a scientist.
BIFF 2008 51
FØRPREMIERER NORSK PREMIERE
BOY A
John Crowley begynte sin karriere som teaterregissør
og har flere berømte oppsetninger bak seg. Han laget
sin første spillefilm INTERMISSION i 2003 og vant
Douglas Hickox-prisen ved British Independent Film
Awards til beste debutregissør. BOY A er hans andre
film. Hans tredje spillefilm, IS THERE ANYBODY
THERE? (2008), hadde premiere ved årets filmfestival
i Toronto.
En fullendt studie i retten til å begynne på nytt etter en forferdelig forbrytelse
John Crowleys BOY A er en fullendt studie i identitet og retten til å begynne på nytt etter en forferdelig forbrytelse.
Gjennom historien, der nåtid og fortid er vevd sammen, forteller Crowley om den unge "Jack". Navnet er ikke hans
virkelige navn, men han trenger en ny identitet for å kunne starte med blanke ark etter en spesielt grusom
forbrytelse han begikk som 12-åring, og som verken pårørende eller media har glemt. I begynnelsen ser det ut til
at en famlende og utrolig sjenert Jack sakte, men sikkert vil klare å skape seg et nytt liv, men fortiden er ikke lett
å legge bak seg.
Tonen i filmen går fra håp til stadig større angst. Jack prøver fortvilet å holde på sin nyvunne frihet, samtidig som
han vet altfor godt at alt kan bli knust på et øyeblikk. I sin første filmrolle gjør Andrew Garfield en ultrarealistisk
skuespillerprestasjon, og han tvinger nærmest tilskueren til å ha medfølelse med den unge gutten. BOY A er en
sterk og uforglemmelig filmopplevelse.
John Crowley's BOY A is a strong and unforgettable film experience. Young "Jack" leaves youth prison after many years. Jack
is not his real name, but he needs a new identity after a horrible crime he committed when he was 12. In the beginning it
looks like Jack will manage to build his life anew, but the past is not easy to leave behind. Through a story that weaves together
present and past, Crowley gives us an accomplished study of identity and the right to begin life anew.
52 BIFF 2008
Storbritannia 2007
Manus: Mark O'Rove, basert på en bok av Jonathan
Trigell
Regi: John Crowley
Foto: Rob Hardy
Klipp: Lucia Zucchetti
Musikk: Paddy Cunneen
Medvirkende: Andrew Garfield, Peter Mullan, Katie
Lyons m.fl.
Produksjonsselskap: Cuba Pictures 28-29 Haymarket,
London SW1Y 4SP United Kingdom, tel
+44 207 3934450
Produsent: Lynn Horsford
Salgsselskap: The Weinstein Company,
www.weinsteinco.com/
Norsk distribusjon: Euforia Film, www.euforia.no
Offisiell hjemmeside: www.boyamovie.info
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 100 min.
Flott selskapslokale!
Stor takterrasse m/uteservering!
Bordbestilling tlf. (+47) 55 30 71 00
ÅPENT man-tors 11.00 - 22.00 fre-lør 11.00-23.00
Småstrandgt 3, 5014 Bergen (Xhibition, 4 etg.)
www.erarestauranter.no
Lodin Lepps gt 2B
(v/First Hotel Marin)
T. (+47) 55 32 20 10
ÅPENT: Man-lør 15 - 24 Søn 14 - 23
E. [email protected] (Kjøkkenet stenger 1 time før)
www.bighorn.no
www
.bighorn.no
Lodin leppsgt. 2b
(v/First Hotel Marin)
T.
T. (+47) 55 36 60 60
E. [email protected]
åpent: Man-Lør15-24 Søn 14-23
(Kjøkkenet stenger 1 time før)
mmm$dWcWiki^_$de
FILMPOOLEN FØRPREMIERER
BRILLER
Glasses
Megane
Naoko Ogigami (f. 1972) debuterte som
spillefilmregissør med BARBER YOSHINO i 2004.
Deretter fulgte KAMOME DINER (2005) og KOI WA
GO-SICHI-GO! (2006). BRILLER er hennes fjerde
spillefilm.
Dette er virkeligheten. Sett gjennom andre briller.
En kvinne, en kyst og en stor koffert. Dette er noen av hovedingrediensene i Naoko Ogigamis BRILLER. En pertentlig
kvinne ankommer et lite kystsamfunn slepende på en stor koffert. Hun er på jakt etter fred og fordragelighet, men
oppdager raskt at det å få være alene på det lille stedet er vanskeligere enn hun hadde planlagt. Stadig blir hennes
forsøk på å hvile ut avbrutt av de innfødte og deres ulike idiosynkratiske påfunn. Sakte men sikkert innser hun at
det hun først så som forstyrrelser i sin jakt på ro og orden, kanskje egentlig var akkurat det hun trengte.
Med sin betagende visuelle utforming og sine mange finurlige og småabsurde påfunn, fungerer BRILLER på mange
måter som det filmens hovedperson er på jakt etter: en bedagelig, oppløftende og underholdende ferie. Dette er en
sjarmerende film om å skifte perspektiv og lære å se ting på nye måter. Naoko Ogigami har laget en av årets beste
feelgood-filmer.
A prim and proper woman arrives at a seaside town with a massive suitcase. Her aim is to relax and recharge her batteries,
but the small coastal community proves to be a hard place to be alone. As an ever-increasing amount of idiosyncratic locals
make their way into her life, our heroine realizes that these interruptions might be exactly what she needs. Equal parts quaint
absurdity and profound wisdom, GLASSES is a charming and fanciful film about learning to see the world in new ways.
54 BIFF 2008
Japan 2007
Manus: Naoko Ogigami
Regi: Naoko Ogigami
Foto: Noboru Tanimine
Klipp: Shinichi Fushima
Musikk: Takahiro Kaneko
Medvirkende: Satomi Kobayashi, Mikako Ichikawa, Ryo
Kase, Ken Mitsuishi m.fl.
Produksjonsselskap: Nikkatsu , www.nikkatsu.com/
Produsent: Kumi Kobata, Emma Maekawa, Shuichi
Komuro
Salgsselskap: Nikkatsu, www.nikkatsu.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.megane-movie.com
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Japansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 106 min.
NORDISK RÅDS FILMPRIS 2008
BRUDGOMMEN
White Night Wedding
Brúðguminn
Baltasar Kormákur (f. 1966) er utdannet fra The
Drama Academy of Iceland og er en av de mest
populære og anerkjente skuespillerne av den yngre
generasjon islendinger. Men det er som regissør,
både for film og teater, at han virkelig har satt spor
etter seg. Han har regissert ti teaterproduksjoner,
både hjemme og utenlands, og fire spillefilmer før
BRUDGOMMEN, alle har vært meget godt mottatt av
både kritikere og publikum.
Fra Islands mest applauderte regissør får vi en absurd modernisering av Tsjekhovs stykke "Ivanov"
Island 2008
Manus: Baltasar Kormákur, Ólafur Egilsson
Regi: Baltasar Kormákur
Foto: Bergsteinn Björgúlfsson
Klipp: Elísabet Ronaldsdóttir
Musikk: Sigurður Bjóla, Jón Ólafsson
Medvirkende: Hilmir Snær Guðnason, Margrét
Vilhjálmsdóttir, Laufey Elíasdóttir, Þröstur Leó
Gunnarsson
Produksjonsselskap: Blueeyes Production,
www.blueeyes.is/
Produsent: Agnes Johansen, Baltasar Kormákur.
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm
Islandsk tale, Engelske undertekster
år, ,, Farger, 96 min.
I Kormákurs hittil mest ambisiøse prosjekt, oppdaterer og moderniserer han Anton Tsjekhovs stykke Ivanov og
legger settingen til Flatey, en avsidesliggende øy på Islands nordkyst.
Jon er professor i litteratur og skal snart gifte seg med sin tidligere elev, Thora. Som eiere av øyas eneste bar,
gjestgiveri og kolonial, er Thoras familie den mest prominente på øya. Det forestående bryllupet blir preget av
pengekrangel om en forretningsavtale mellom Jon og Thoras foreldre som ikke gikk som den skulle. I tillegg byr
Jons fortid på problemer, han har vært gift tidligere og har dårlig samvittighet for måten ekteskapet endte på.
Filmens tone heller like mye mot "A Midsummer Night's Dream" som den gjør mot Tsjekhov. Bryllupets gjester
bidrar, på sitt eget absurde, komiske vis, med løsninger på dilemmaer av varierende grad. Vakkert redigert og
strukturert driver BRUDGOMMEN frem og tilbake i tid, og speiler med dette den fysiske og psykiske usikkerheten
hos hovedkarakterene, samt Jons medfødte, trassige pessimisme.
Kormákur's most assured and ambitious film to date updates and modernizes Anton Chekhov's Ivanov and transplants it to
Flatey, a remote island off Iceland's north shore. Jon, a literature professor, is about to marry his former student Thora. Her
parents, Lalli and Sísí, are the island's most prominent family, because they own its only pub, guest house and convenience
store. The impending nuptials are endangered by financial disputes – a business deal between Jon and Thora's parents went
sour – and by Jon's past.
BIFF 2008 55
DOKUMENTAR CHECKPOINTS NORSK PREMIERE
BURMA'S OPEN ROAD: AN INSIGHT INTO MYANMAR
BURMA'S OPEN ROAD:
AN INSIGHT INTO MYANMAR
vises sammen med
PRAYER OF PEACE - RELIEF &
RESISTANCE IN BURMA'S WAR
ZONES
De siste 17 årene har David Adams utviklet sitt
omdømme gjennom reportasjer og tallrike
dokumentarfilmer som han har skrevet, regissert og
produsert. Han er best kjent for sitt arbeid med
Journeys to the Ends of the Earth, en
dokumentarserie på tretten episoder for Discovery
Network. Hans siste dokumentarfilm, FLIGHT OF THE
ELEPHANTS (2006), handlet om kollisjonen mellom
den asiatiske elefanten og mennesket.
I regnskogen nord i Burma bygges en vei som skal binde sammen stormaktene Kina og India
Det ømfintlige økosystemet og tradisjonene og livet til folk som lever av jakt og sanking, vil havne i skvis mellom to
voldsomme økonomier dersom regimets veibygging ferdigstilles. Kina og India har begge stor interesse av å få en
effektiv transportåre for å drive handel gjennom Nord-Burma. Militærjuntaen i Burma kunne også dradd stor
økonomisk nytte av å ferdigstille veien, men er sannsynligvis litt skeptiske til å bidra til åpnere kommunikasjon og
mer kontakt med det mer demokratisk anlagte India. Veibyggingen skjer med eldgamle metoder og små ressurser.
Byggingen av veien blir i filmen et symbol på hele Burmas utvikling.
BURMA'S OPEN ROAD er en balansert dokumentarfilm som drøfter fordeler og ulemper med modernisering, som
står i direkte konflikt med bevaring av både natur og tradisjoner. Veien har tidligere fungert som en del av Silkeveien
og var under Den andre verdenskrig sentral i kampen mot Japan. Nå er den imidlertid med på å frakte ut store
mengder opium til heroinproduksjon, en handel som gjerne vil blomstre med utbygging til en moderne storvei.
The sensitive ecosystem and life and traditions of hunters and gatherers in Burma will end up in a squeeze between two
massive economies when the road is finished. But the Burmese military regime is apparently not overly focused on progress,
like opening up communication and contact with open countries like India. However the potential economic benefit is huge.
This well balanced documentary discusses the ambiguities of modernity that crashes with the preservation of nature and
tradition.
56 BIFF 2008
Australia 2007
Manus: David Adams og Andrew Saw
Regi: David Adams
Foto: Andrew Saw
Klipp: Mark Middis
Musikk: Michael Yezerski
Medvirkende: Mark Middis, Sao Hso Hom m.fl.
Produksjonsselskap: David Adams Films,
www.davidadamsfilms.com.au
Produsent: David Adams og Jon Miceler
Salgsselskap: David Adams Films,
www.davidadamsfilms.com.au
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.davidadamsfilms.com.au
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 52 min.
NORSK PREMIERE FØRPREMIERER
BURN AFTER READING
Joel Coen er født i Minneapolis i 1954. Etter å ha
studert ved New York University begynte han å filme
med sin bror Ethan (f. 1957) . Sistnevnte pleier ikke å
titulere seg som regissør, men de to jobber tett
sammen fra manusstadiet og Ethan er produsent.
BLOOD SIMPLE fra 1984 markerte en lysende debut
og siden fulgte bl.a. ARIZONA JUNIOR (1987),
MILLER'S CROSSING (1989), BARTON FINK (1991),
FARGO (1996), THE BIG LEBOWSKI (1997), OH
BROTHER WHERE ART THOU? (2000), THE MAN WHO
WASN'T THERE (2001), INTOLERABLE CRUELTY
(2003) og NO COUNTRY FOR OLD MEN (2007).
Intelligens er relativt
USA 2008
Manus: Joel Coen, Ethan Coen
Regi: Joel Coen & Ethan Coen
Foto: Emmanuel Lubezki
Klipp: Roderick Jaynes (Joel Coen, Ethan Coen)
Musikk: Carter Burwell
Medvirkende: George Clooney, Brad Pitt, John
Malcovich, Frances McDormand, Tilda Swinton,
Richard Jenkins m.fl.
Produksjonsselskap: Smoke House, Working Title
Films,
www.workingtitlefilms.com/film.php?filmID=112
Produsent: Tim Bevan, Ethan Coen, Joel Coen, David
Diliberto, Eric Fellner, Robert Graf
Salgsselskap: Focus Features International,
www.focusfeatures.com
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: burnafterreading.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 96 min.
Møt George Clooney, Brad Pitt, John Malcovich og Frances McDormand i en mørk spionkomedie fra Coen-brødrene,
fire ganger Oscar-vinnere i 2008 for NO COUNTRY FOR OLD MEN.
Osbourne Cox (Malkovich) er CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise
og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer (Clooney) jobber i finansdepartementet, ikke helt spiselig for
alle sine omgivelser. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg, han lager sexleketøy i kjelleren og har et forhold
til Osbournes misfornøyde hustru.
Når Osbourne får sparken bestemmer han seg for å skrive sine memoarer - selv om han særdeles lite å skrive om.
Han skiver et første utkast som raskt havner på avveie, i hendene på to skruppelløse gymstudio-ansatte, fast
bestemte på at det er superhemmelig informasjon de plutselig har fått tilgang til. Plan pengeutpressing er nært
forestående. Kjærlighet og forretninger går hånd i hånd helt til ingen lenger vet hvem de kan stole på. Og til de
involverte alle må stille seg det samme spørsmålet: Hvor smarte er de egentlig, gjengen der borte hos CIA?
At the headquarters of the Central Intelligence Agency in Arlington, Virginia, analyst Osborne Cox arrives for a top-secret
meeting. Unfortunately for Cox, the secret is soon out: he is being ousted. Cox does not take the news particularly well and
returns to his Georgetown home to work on his memoirs and his drinking, not necessarily in that order. His wife Katie is
dismayed, though not particularly surprised; she is already well into an illicit affair with Harry Pfarrer, a married federal
marshal, and sets about making plans to leave Cox for Harry.
BIFF 2008 57
NORSK PREMIERE FØRPREMIERER
BAADER MEINHOF
The Baader Meinhof Complex
Der Baader Meinhof Komplex
Uli Eidel (f. 1947) har lang fartstid som regissør for
både film og fjernsyn, og har, blant mye annet,
regissert en episode av TWIN PEAKS. Mest kjent er
han nok for sin første spillefilm CHRISTIANE F. – Å
VÆRE UNG ER FOR JÆVLIG (1981), som er en av de
mest populære og innflytelsesrike tyske filmene fra
80-tallet.
Et dramatisert portrett av "Hitlers barn
Volden slapp egentlig aldri tak i det tyske samfunnet etter andre verdenskrig. Først skulle de skyldige dømmes og
straffes, og senere, på 1970- og 80-tallet, ble det delte Tyskland hjemsøkt av en lang rekke terrorhandlinger. Bak
brorparten av disse sto terroristgruppen Rote Armee Fraktion (RAF). Med sine mange kidnappinger, branner, mord
og bombeattentat forsøkte de å ramme det tyske etablissementet, som de anså for å være korrumpert av
amerikanske kapitalistiske krefter. Ligaen ble innledningsvis ledet av Andreas Baader og Ulrike Meinhof, hvorav
tilnavnet 'Baader-Meinhof-gruppen'. Gruppen refereres også til som "Hitlers barn", siden deres aktivisme kan sees
som et direkte motsvar til foreldregenerasjonens handlinger.
BAADER MEINHOF er den siste i en lang rekke tyske 2000-tallsfilmer som tematiserer RAF. Det er tydelig at tyskerne
har behov for å bearbeide denne denne delen av sin nyere historie; man kan si at Tyskland lider av et BaaderMeinhof-kompleks. Denne medrivende og actionfylte filmen er basert på Stefan Austs bestselgende bok.
From the late sixties up until their official dissolution in 1998, The Red Army Fraction (RAF) or Baader-Meinhof gang were
responsible for a wide range of assassinations, kidnappings, bombings and other terrorist activities, primarily in West Germany.
Due to their central position in Germany's lineage of violence, the RAF is often referred to as "Hitler's children", in the sense
that the frustrations and anger they expressed on behalf of their generation is seen as a direct result of the actions of their
parent generation. This fictionalized account of the RAF is based on Stefan Aust's bestselling book.
58 BIFF 2008
Tyskland 2008
Manus: Bernd Eichinger, Stefan Aust, etter Stefan
Austs bok "Der Baader-Meinhof-Komplex".
Regi: Uli Eidel
Foto: Rainer Klausmann
Klipp: Alexander Berner
Musikk: Peter Hinderthür, Florian Tessloff
Medvirkende: Simon Licht, Alexandra Maria Lara,
Bruno Ganz, Moritz Bleibtreu
Produksjonsselskap: Constantin Film Produktion,
www.constantin-film.de/1/home/
Produsent: Bernd Eichinger
Salgsselskap:
Norsk distribusjon: Nordisk Filmdistribusjon,
www.filmweb.no/nordiskfilm/
Offisiell hjemmeside: www.bmk.film.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, min.
INTERNASJONAL PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
CHRONIC TOWN
CHRONIC TOWN er Tom Hines' (f. 1969) første film.
Som del av den nye generasjonen uavhengige
amerikanske filmskapere, slår han med denne et slag
for god film, uten billettinntektene for øye. Han har
jobbet som skuespiller innen film og TV siden 1994 og
har dessuten produsert to filmer i 2004.
Når temperaturen stuper til seksti negative grader er det bare én ting å gjøre: drikke seg i hjel
Truman bor i Alaska. Forståelig nok varmer han seg med sprit, pot, syre og et naturlig lag smuss og fett. Han kjører
drosje, men sjelden edru. Ikke bare fungerer han som en slags lokal buss, henter og bringer strippere, drankere og
psykotiske pensjonister, han pleier også å plukke opp kjæresten sin etter arbeid. Til tross for at han er talentløs,
skitten, uhøflig, patetisk og ruset – alt en moderne kvinne kan kreve av en moderne mann – tar hun seg den frihet
å dumpe ham. Truman gjør som nydumpete menn flest, tar hallusinogener og prøver å ta livet av seg. Det fører
ham først til et hjem for mentalt utfordrede, og derfra av gårde i møte med nye sider av livet i kulden.
CHRONIC TOWN er et godt eksempel på det man kaller den nye amerikanske indiebølgen: Filmer som er laget med
minus på kontoen og en stor andel lokale amatørskuespillere. Selv om produksjonsverdiene er så lave at filmen
tidvis ser ut som "Ut i naturen", med mennesker i stedet for brymseugler og skraltkaller, så er det godt fortalt og
forfriskende uvant.
Truman lives in Alaska. He keeps warm by consuming copious amounts of booze, pot and other homeopathic products. During
daytime, he often drives a cab, though seldom while sober. After getting dumped by his girlfriend, he does what any reasonable
modern man would do: He gets horribly twisted on acid and vodka and tries to kill himself. Moving through mental institutions,
retirement homes and on to the outskirts of his own society, he shows us another take on Born in the USA.
60 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Michael Kamsky
Regi: Tom Hines
Foto: John Samaras, Yiannis Samaras
Klipp: Clay Zimmerman
Musikk: Ryan Raddatz, Brian Sapp
Medvirkende: JR Bourne, Emily Wagner, Carrie Baker,
Dan Butler, Peter Roberts m.fl.
Produksjonsselskap: Grey Jumper Productions,
www.greyjumper.com/
Produsent: Laurie LaBeau & David Sharf
Salgsselskap: Grey Jumper Productions,
www.greyjumper.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.chronictownthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 96 min.
DOKUMENTAR CHECKPOINTS
CITIZEN HAVEL
Obcan Havel
Miroslav Janek (f. 1954) er en veteran i tsjekkisk
filmbransje og har jobbet som både klipper,
filmfotograf og regissør. Han har regissert en lang
rekke kortere og lengre dokumentarfilmer siden
debuten BRATROVRAZDA i 1977.
Pavel Koutecký (1956–2006) har jobbet både foran og
bak kamera innen TV, animasjon og dokumentarfilm.
CITIZEN HAVEL er den første av hans filmer som får
internasjonal distribusjon.
Et intimt portrett av dramatikeren, forfatteren og presidenten Václav Havel
Tsjekkia 2008
Manus: Miroslav Janek, Pavel Koutecký
Regi: Miroslav Janek & Pavel Koutecký
Foto: Stano Slusny
Klipp: Tonicka Janek
Musikk:
Medvirkende: Václav Havel, Ivan Medek, Anna
Freimanová, Vladimír Hanzel m.fl.
Produksjonsselskap: Nadace Film a sociologie,
Negativ, www.afis.cz/
Produsent: Pavel Strnad
Salgsselskap: Negativ,
www.negativ.cz/en/documentary-films.php
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.obcanhavel.cz
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Tsjekkisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 120 min.
I CITIZEN HAVEL følger vi den tidligere tsjekkiske og tsjekkoslovakiske presidenten Václav Havel gjennom hans
lange karriere som politiker. Havel er en internasjonalt anerkjent dramatiker og forfatter, men er mest kjent som
politiker og spesielt for rollen han spilte i kampen for menneskerettigheter i Tsjekkoslovakia på 70- og 80-tallet.
Havel satt i mange år fengslet for sin deltakelse i kampen mot landets totalitære kommunistiske regime. På grunn
av sitt engasjement og sin karakterstyrke ble han frontfiguren i den såkalte "fløyelsrevolusjonen" som styrtet de
tsjekkoslovakiske kommunistene i 1989, og endte med at Havel ble innsatt som landets president.
I CITIZEN HAVEL følger kamera Havel rundt om i hans daglige gjøren og laden som president. Det er nært, ærlig og
til tider forbløffende intimt. Disse opptakene er igjen klippet sammen med et rikt utvalg av arkivopptak som er med
på å bygge opp under det fascinerende portrettet av en av det forrige århundrets største europeiske politikere.
Václav Havel is an internationally renowned author and playwright, but his main claim to fame is his role as the last president
of Czechoslovakia and the first president of the Czech Republic. CITIZEN HAVEL is an intimate fly on the wall documentary.
Directors Janek and Koutecký and their team were granted almost unlimited access to Havel, following him both privately
and professionally – on stage and back stage. The result is an intimate portrait of one of Europe's most significant living
politicians.
BIFF 2008 61
NORDISK PREMIERE DOKUMENTAR DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN
CRAWFORD, TEXAS
Crawford
David Modigliani er utdannet ved Harvard og
University of Texas i Austin. Han har arbeidet med
både film og teater og avsluttet nylig sin treårige
stipendperiode ved Michener Center for Writers med
Austin-oppsetningen av sitt skuespill WIRELESSLESS. CRAWFORD, TEXAS er hans første helaftens
film.
1999: Den lille byen Crawford i Texas har 705 innbyggere og én amerikansk presidentkandidat
I 1999 kjøpte daværende presidentkandidat og nåværende president George W. Bush en ranch i den lille byen
Crawford i Texas. I et forsøk på å underbygge sitt folkelige cowboy-image erklærte George Bush Crawford for sitt
andre hjem ved siden av Det hvite hus. Men ikke alle innbyggerne i Crawford er like fornøyde med den nye naboen
de har fått, og etter hvert blir det vanskelig å skjule de åpenbare konfliktene i det lille samfunnet.
I CRAWFORD skildrer regissør David Modigliani de mange utilsiktede, uheldige og komiske konsekvensene av Bushs
inntog i den lille byen, med alt hva det innebærer av byggeboom, medieoppmerksomhet og stadig hyppigere forsøk
på å få Crawfords innbyggere til å innrette seg etter Bush-administrasjonens politikk. Crawfords skjebne har mange
og åpenbare paralleller til utviklingen i USA som sådan, og CRAWFORD, TEXAS fungerer som en både humoristisk
og alvorlig metafor for hva som har skjedd med verdens eneste nåværende supermakt etter åtte år under den
dynamiske duoen Bush & Cheney.
In 1999 the presidential candidate George W. Bush purchased a ranch in the small town of Crawford, Texas. In an attempt to
underpin his image as an all-American down-home cowboy, Bush declared Crawford as his second home away from the White
House. The resulting boom, media frenzy and the ever-increasing attempts to keep the citizens of Crawford in line with the
politics of the Bush administration, is the main focus of CRAWFORD. Crawford's fate serves as a striking parallell to what the
US as a country has gone through under the leadership of Bush and Cheney.
62 BIFF 2008
USA 2008
Manus: David Modigliani
Regi: David Modigliani
Foto: Reif Larsen, Deborah Eve Lewis, Cary
McClelland, Ryan Pavelchik
Klipp: Matt Naylor
Musikk: David Rice
Medvirkende: George W. Bush, Bill Holmes, Norma
Nelson-Crow, Misti Turbeville m.fl.
Produksjonsselskap: Live Action Projects,
liveactionprojects.org/
Produsent: David Modigliani
Salgsselskap: Live Action Projects,
liveactionprojects.org/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.crawfordmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 74 min.
NORSK PREMIERE ENESTE SJANSE DOKUMENTAR MUSIKALSKE TAKTER DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN
CSNY / DÉJÀ VU
Bernard Shakey er et pseudonum for Neil Young.
Musikk og politikk fra Neil Young
USA 2008
Manus: Mike Cerre, Neil Young
Regi: Bernard Shakey
Foto: Mike Elwell
Klipp: Mark Faulkner
Musikk: Crosby, Stills, Nash & Young
Medvirkende: David Crosby, Graham Nash, Stephen
Stills, Neil Young, Stephen Colbert, Josh Hisle m.fl.
Produksjonsselskap: Shakey Pictures c/o Shangri-La
Entertainment, shangrila.us/
Produsent: L.A. Johnson
Salgsselskap: Fortissimo Films,
www.fortissimo.nl/catalogue/title.asp?filmID=354
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: www.csny-dejavu.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 96 min.
CSNY / DÉJÀ VU er en dokumentar om Freedom of Speech-turneen Neil Young gjorde med sine gamle venner
Crosby, Stills og Nash i 2006. Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY) ble på 1960-tallet kjent for sine protestsanger
mot vietnamkrigen. Young samlet det gamle bandet sammen igjen for å protestere mot USAs krigføring i Irak. Det
gjorde han med sin egen «Living With War»-kampanje på nettet, og blant annet sangen «Let’s Impeach The
President» – han vil stille president Bush til ansvar. Låten skapte sterke og delte reaksjoner fra publikum da CSNY
tok den med på konsertturné.
Since their debut in the late 'sixties, Crosby, Stills, Nash and Young have functioned as the "town criers" of their generation.
With songs like "Ohio" and "Find the Cost of Freedom", CSNY were in the forefront of Vietnam-era protest and anti-war
sentiment. Though fondly remembered for their harmonies and love songs, the band has never lost their political edge.
CSNY / DÉJÀ VU finds the band heading out on their "Freedom of Speech 2006" of North America, featuring music from Neil
Young's controversial "Living With War" CD. With "Embedded" reporter Mike Cerre aboard, the film documents audience
reactions to the music and the band's ongoing connection with its fans, all against the backdrop of the Iraq/Afghanistan War.
The film also examines events surrounding the Tour in the crucial election season of 2006. Songs from the Tour are woven
together with archival material, news footage, and audience reaction and observations, as the film examines the issues
surrounding the integration of politics and art.
BIFF 2008 63
DOKUMENTAR – KONKURRANSE CHECKPOINTS GAY PROPAGANDA NIGHT
DARLING! THE PIETER-DIRK UYS STORY
Julian Shaw er født i New Zealand i 1985. DARLING!
er hans første større filmprosjekt. Han har tidligere
utgitt en fotografisk roman sammen med Colin Friels
kalt "Modern Odysseus". I 2002 vant Shaw Det
australske filminstituttets Kritikerpris for sine
filmanmeldelser. DARLING! har vunnet flere priser,
blant annet var den en stor hit på Australasias største
internasjonale dokumentarkonkurranse DOCNZ i
2007. Hans andre dokumentar er ferdigstilt og heter
CUP OF DREAMS: A NATIONAL OBSESSION. Shaw
har sin første spillefilm under utvikling.
Pieter-Dirk Uys' alter ego Evita Bezuidenhout langer ut mot Sør-Afrikas udugelige AIDS-politikk
Da Julian Shaw var 15 år gammel så han en forestilling som forandret livet hans. Mannen på scenen var
sørafrikaneren Pieter-Dirk Uys, en politisk satirist. I Sydney holdt Uys et forrykende enmannsshow, hvor han med
uimotståelig svart humor og skarpt vidd langet ut mot AIDS-politikken som han kalte "det nye apartheid". Etter
showet gikk Shaw bort til Uys og spurte om han kunne lage en dokumentar om ham.
Pieter-Dirk Uys alter ego heter Evita Bezuidenhout, ofte omtalt som Sør-Afrikas mest kjente hvite kvinne. Som en
samfunnskritisk drag queen, en dame Edna med politisk brodd og intelligent humor, gjorde Uys sin Evita til et viktig
alternativt talerør under apartheid. Gjennom sin popularitet og sitt vidd ble Evita nærmest utilnærmelig for
makthaverne, og de mest ubehagelige sannheter kunne komme fra hans munn. Etter apartheid har AIDS vært hans
hovedtema, og han har polarisert landet. Med sin "AIDS awareness entertainment" har han holdt forestillinger for
mer enn én million skolebarn.
Vi følger Uys på hans forestillinger og kommer tett innpå denne mannen med sitt ekstremt vinnende vesen,
beksvarte humor og overmenneskelige engasjement.
When Julian Shaw was 15 he saw a performance that would change his life. The man on stage was Pieter-Dirk Uys, a South
African political satirist. In Sydney he held a glowing one man show where he railed against the South African aids politics
with irresistible black humor and wits, calling it "the new apartheid" and holding the country's government responsible. After
the performance Shaw approached Uys and asked if he could make a documentary about him. This is what came out of it.
64 BIFF 2008
Australia 2007
Manus: Julian Shaw
Regi: Julian Shaw
Foto: Ian Miller og Julian Shaw
Klipp: Frans Vandenburg
Musikk: Jeff Gibbs, Tony Dupe
Medvirkende: Pieter-Dirk Uys, Evita Bezuidenhout,
Desmond Tutu, Zachie Achmat, Nelson Mandela m.fl.
Produksjonsselskap: Green Light Productions,
www.greenlightproductions.com.au/
Produsent: Jonathon Green
Salgsselskap: Green Light Productions,
www.greenlightproductions.com.au/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.darlingmovie.com.au
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 54 min.
p er so nlig d esig n til kvinner o g barn
f air trad e o g øk o lo g isk e klær
unika poncho i silke og ull 950,fair trade skjørt 550,resirkulert “Give it bag” 750,-
onsdag
torsdag
f re d a g
lø rd a g
J a c o b s f j o r d e n ,
B r y g g e n
1100
1100
1100
1100
-
1700
1800
1700
1500
w w w . s a n s e l i v . n o
CINEMA EXTRAORDINAIRE NORDISK PREMIERE
DERMATITT OG ANDRE SKAVANKER
Mid-August Lunch
Pranzo di Ferragosto
Forfilm: TUTTI
Regi: David Alræk, Norge 2008,
26 min
I Lille Øvregate i Bergen
ligger fotobutikken
Antonio Stasi Classic Camera.
Gianni Di Gregorio (Roma, 1949) er utdannet i regi og
skuespill ved Accademia di Arti Sceniche i Roma og
arbeidet i flere år med teater før han begynte å skrive
for film. Sammen med Matteo Garrone har han blant
annet laget filmen UTSTOPPEREN (2002) som BIFF
viste i 2003. Han har også arbeidet tett med Garrone
på høstens kinofilm GOMORRA.
Lun italiensk komedie om en godt voksen mann som får sitt hjem invadert av eldre fruer
I Venezia kom vi over denne herlige italienske komedien om Gianni på rundt 60 år som bor sammen med sin gamle,
aristokratiske mor. De er i ferd med å synke ned i gjeld, og Gianni blir nødt til å stille opp for gjeldsinnkreveren når
denne må utenbys for å få behandlet sin dermatitt: Gianni må passe på gjeldsinnkreverens mor så lenge. Gianni
blir dårlig av denne ekstra påkjenningen, men når han går til legen, viser det seg at også legens mor trenger et
sted å bo for helgen. Til sist er Giannis verden invadert av gamle damer.
Regissøren sier at han selv levde lange perioder med sin mor, som var en overveldende kvinne. Hans kone og døtre
rømte stedet – de hadde overlevelsesinstinktet i behold. Gianni spiller selv rollen som den middelaldrende mannen.
Da han var på jakt etter en skuespiller og forklarte at han trengte en herre som var lettere alkoholisert og som
bodde med sin 100 år gamle mor, ble han møtt med for mange alvorlige ansiktsuttrykk. Til slutt ga han opp å lete
mer og påtok seg oppgaven selv.
This wonderful Italian comedy was a pleasant surprise at the Venice Film Festival in September. The director says: "As an
only child of a widow, I had to live for many years alone with my mother, a woman with an overwhelming personality,
surrounded by a world of her own. My wife and daughters had disappeard out of their instinct for survival. However exhausted,
I met and lived the richness, the energy and the power of the world of the elderly."
66 BIFF 2008
Italia 2008
Manus: Gianni Di Gregorio
Regi: Gianni Di Gregorio
Foto: Gian Enrico Bianchi
Klipp: Marco Spoletini
Musikk: Ratchev & Carratello
Medvirkende: Gianni Di Gregorio, Valeria de Franciscis,
Maria Cacciotti, Maria Calìzia, Grazia Cesarini Sforza,
Alfonso Santagata m.fl.
Produksjonsselskap: Archimede
Produsent: Matteo Garrone
Salgsselskap: Fandango,
www.fandangoportobello.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.pranzodiferragosto.it
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 75 min.
DOKUMENTAR GAY PROPAGANDA NIGHT NORSK PREMIERE
DEREK
Isaac Julien ble født i London i 1960. Etter å ha fullført
maleri- og kunstfilmstudier ved St. Martin's School of
Art i 1984, etablerte han Sankofa Film and Video
Collective (1983-1992). Julien er med tiden blitt en av
Storbritannias fremste kunstnere, anerkjent så vel for
sine filmer som for sine innovative installasjoner.
Dokudramaet LOOKING FOR LANGSTON fra 1989 ga
ham kultstatus i filmverdenen. Han lagde en rekke
prisbelønnede filmer på 1990- og 2000-tallet. Ganske
nylig har han hatt solo-forestillinger ved
Pompidousenteret i Paris (2005), MoCA Miami (2005)
og Kerstner Gesellschaft, Hanover (2006). Hans
arbeider er representert ved Tate Modern, Centre
Pompidou, Guggenheim og Hirshholm Collections.
Nært og personlig portrett av den avdøde filmskaperen, kunstneren og gartneren Derek Jarman
Storbritannia 2008
Manus: Tilda Swinton
Regi: Isaac Julien
Foto: Nina Kellgren
Klipp: Adam Finch
Musikk: Simon Fisher-Turner
Medvirkende: Derek Jarman, Tilda Swinton, Isaac
Julien
Produksjonsselskap: Normal Films,
www.normalfilms.com
Produsent: Colin MacCabe og Eliza Millor
Salgsselskap: The Film Sales Company,
www.filmsalescorp.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.derekthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger og svart-hvitt, 76 min.
Derek Jarman var britisk films enfant terrible på 1970- og 1980-tallet. Han anså seg selv som en konservativ
forkjemper for tradisjonelle verdier, men ble likevel sett på som en provokatør. Han var utdannet kunstmaler og
hadde ingen formell utdannelse som filmskaper. Dette bidro til at han kunne frigjøre seg fra filmatiske konvensjoner,
noe arbeidene hans bærer tydelig preg av. Sentralt i alle filmene hans er et forsvar for individets rett til personlig
ytring – Jarman ønsket å yte motstand mot kulturens forflatning og spesielt filmindustriens kommersielt
masseproduserte og fabrikkerte underholdning. Da han døde av aids i februar 1994, 52 år gammel, etterlot Jarman
seg en unik og radikalt original produksjon av visjonære filmer, samt en imponerende hage ved sitt siste bosted i
Dungeness.
Kjernen i regissør Isaac Juliens kunstnerportrett DEREK, er et ærlig og tidligere usett intervju, skutt i 1991, med
en Jarman i skyggen av sin overhengende død. Intervjuet veves sammen med dypdykk i Jarman-arkivet og nye
opptak av Jarmans venn og samarbeidspartner Tilda Swinton.
Derek Jarman was the enfant terrible of British film during the seventies and eighties. When he died from AIDS at the age of
52 in February 1994, Jarman left behind a unique and radically original oeuvre of visionary films. The core of director Isaac
Juliens portrait of this extraordinary artist is a previously unseen interview, which is elegantly interwoven with Juliens
explorations of the Jarman archive and new footage of Jarman's friend and collaborator Tilda Swinton.
BIFF 2008 67
NORSK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
DOWNLOADING NANCY
Under artistnavnet Stakka Bo fikk svenske Johan
Renck (f. 1966) i 1993 en internasjonal kjempehit med
låten "Here We Go Again". Etter å ha lagt musikken
på hylla, skapte han seg et navn som en av verdens
mest ettertraktede regissører av reklamerfilmer og
musikkvideoer, med klienter som Nike, Levi's,
Mercedes, Dom Perignon, H&M, Kylie Minogue, New
Order, Madonna, Libertines og The Streets.
DOWNLOADING NANCY er hans første spillefilm.
Sex, løgner og internettdating
Nancy er en ulykkelig og selvdestruktiv husmor som glir stadig dypere ned i den store avgrunnen. Forholdet til
ektemannen er dødt og preget av gledesløs rutine. Nancy forsøker å løse sine problemer ved å hengi seg til
nettflørting. Etter hvert får hun kontakt med den mystiske Louis. De møtes og utvikler et voldelig forhold, som på
tross av sin destruktive karakter, later til å fylle et tomrom i Nancys forkrøplede følelsesliv. Det Louis ikke vet, er at
Nancy ikke bare er ute etter en affære, hun vil ha ham til å drepe henne. Men forholdet skal vise seg å by på
overraskelser som ingen av dem hadde regnet med.
DOWNLOADING NANCY er et originalt og medrivende psykologisk drama, utsøkt fotografert av den legendariske
fotografen Christopher Doyle, som blant annet er kjent for sitt samarbeid med Wong Kar-Wai. Johan "Stakka Bo"
Renck beviser med sin spillefilmdebut at han kan mer enn å lage reklamefilm og musikkvideoer.
Nancy is a self-destructive housewife who has fallen into a deep state of depression. Her relationship with her husband Albert
has fallen apart, and Nancy strikes up a violent relationship with Louis whom she meets on the internet. What Louis doesn't
know is that Nancy's reason for meeting him in real life, is not just that she wants to have an affair — she believes that Louis
is the man who can end her misery by killing her. But their future may hold more than either of them bargained for.
68 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Pamela Cuming, Lee Ross
Regi: Johan Renck
Foto: Christopher Doyle
Klipp: Johan Söderberg
Musikk: Krister Linder
Medvirkende: Maria Bello, Jason Patric, Rufus Sewell,
Amy Brenneman, Michael Nyqvist
Produksjonsselskap: Tule River Films,
www.tuleriverfilms.com
Produsent: Jason Essex, Igor Kovacevich, David
Moore, Cole Payne
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.downloadingnancythemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 90 min.
NORSK PREMIERE DOKUMENTAR - KONKURRANSE
DREAMS WITH SHARP TEETH
– A FILM ABOUT HARLAN ELLISON
Erik Nelson startet sin karriere som forfatter av
fjernsynsprogrammer på åttitallet, og slo seg deretter
opp som produsent av hundrevis av TV-programmer
og dokumentarfilmer fra nittitallet og frem til idag.
Hans mest kjente prosjekter som produsent er
dokumentarfilmene LEONARD COHEN: I'M YOUR
MAN og Werner Herzogs GRIZZLY MAN. DREAMS
WITH SHARP TEETH er hans første helaftens
dokumentarfilm.
Star Trek-guru Harlan Ellison legger ikke fingrene imellom når noen har gjort ham urett
USA 2008
Manus: Erik Nelson
Regi: Erik Nelson
Foto: Wes Dorman
Klipp: Randall Boyd
Musikk: Richard Thompson
Medvirkende: Harlan Ellison, Robin Williams, Neil
Gaiman m.fl.
Produksjonsselskap: Creative Differences,
www.creatvdiff.com/
Produsent: Erik Nelson
Salgsselskap: Creative Differences,
www.creatvdiff.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.creatvdiff.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 96 min.
Harlan Ellison er kjent for så mangt: som manusforfatter for Star Trek, sin enorme appetitt på kvinner og for sitt
vennskap med Lenny Bruce og Steve McQueen. Likevel er det mannen selv og hans lange tirader smekkfulle av
fornærmelser, som får fokus i denne dokumentaren. Hvorfor? Fordi det er umulig å unngå når man skal følge en
slik notorisk rappkjeftet skikkelse rundt med et kamera.
Filmskaperne har forkastet et lineært retrospektiv av forfatterens liv til fordel for et nærblikk på mannen, som
utvilsomt ikke har mildnet med årene. Turen tar oss blant annet til Ellisons lagerrom for skrivemaskiner, med en
lattermild Robin Williams på slep. Ellison hetser folk på gaten og spyr galle mot Warner Bros.-konsernet. Han hylles
av kollegaer for sin produktivitet, og til gjengjeld har han, på sin web-side, en spalte der han gjør sport i å skjelle ut
kolleger som Tom Clancy. Filmen gjør det klart at med Ellison løs, kan ingen føle seg trygge.
Star Trek-spindoctor Harlan Ellison takes no hostages in this unique tribute to the man, the writer, and his diatribes. Ellison
spews out insults at random strangers on the street, he chastises the Warner Bros. corporation, he's full of venom for Tom
Clancy, and yet he'll get teary-eyed over an old picture of his late father. Ellison's tower of written work plays second fiddle in
this portrayal, that's opted out of the linear retrospective common for biographical documentaries. Instead, we get a rare
glimpse into the daily life of a literary giant.
BIFF 2008 69
NORDISK RÅDS FILMPRIS 2008
DU LEVANDE
You, The Living
Du Levande
Roy Andersson (f. 1943) debuterte med et brak i 1970
med EN KJÆRLIGHETSHISTORIE, en film som har
blitt stående som den sterkeste debuten i svensk
filmhistorie. I 1975 kom oppfølgeren GILIAP, som den
dag i dag fortsatt er mer kjent for debatten rundt
filmen enn filmen i seg selv. I 2000 kom Roy
Andersson med sin første spillefilm på 25 år – den
unisont hyllede SANGER FRA ANDRE ETASJE, som
blant annet vant juryens pris i Cannes. Roy Andersson
har siden 1981 drevet Studio 24 som fungerer både
som filmstudio og produksjonsselskap.
Roy Anderssons hjertevarme og hysterisk morsomme oppfølger til SANGER FRA ANDRE ETASJE
DU LEVENDE åpner med et tablå av en kvinne som sitter på en benk og klager over livets grusomme urettferdigheter.
"Det er ingen som forstår meg!". I bakgrunnen ser vi kjæresten og hunden hennes som gjør spede forsøk på å bøte
på elendigheten. Det er blekt og kaldt, og det formelig oser av håpløshet. Det første som slår en er at dette kunne
vært hentet rett ut av Anderssons forrige spillefilm, den internasjonalt anerkjente SANGER FRA ANDRE ETASJE.
Men så bryter plutselig kvinnen ut i det som må være et av 2000-tallets flotteste sangnumre, og det blir tydelig at
denne filmen er en betydelig mer humørfylt affære enn forgjengeren.
DU LEVENDE er i sin helhet innspilt i Roy Anderssons eget studio, og strukturmessig følger den samme mønster
som SANGER FRA ANDRE ETASJE. Filmen består av en serie tablåer og sekvenser som kun delvis henger sammen,
og karakterene henvender seg ofte direkte til publikum. Men der SANGER FRA ANDRE ETASJE var en nokså dyster
og pessimistisk film, er DU LEVENDE til tider både genuint livsbejaende og hysterisk morsom.
YOU, THE LIVING starts out much like its predecessor, the internationally acclaimed SONGS FROM THE SECOND FLOOR. We
are presented with a bleak tableau of a woman, a bench, a boyfriend and a dog. Once the woman breaks out in one of the most
infectious songnumbers of recent years, however, it becomes apparent that this movie is considerably funnier than its
director's previous effort. YOU, THE LIVING is one of the funniest and most life-affirming Scandinavian films in a long time.
70 BIFF 2008
Sverige 2007
Manus: Roy Andersson
Regi: Roy Andersson
Foto: Gustav Danielsson
Klipp: Anna Märta Waern
Musikk: Benny Andersson
Medvirkende: Elisabeth Helander, Patrik Anders
Edgren, Lars Hemingstam, Leif Larsson, Jessika
Lundberg m.fl.
Produksjonsselskap: Posthus Teatret, Produksjon 4
1/2, Roy Andersson Filmproduktion AB, Société
Parisienne de Production, Studio 24, Svenska
Filminstitutet (SFI), Thermidor Filmproduktion,
www.royandersson.com
Produsent: Philippe Bober, Pernilla Sandström
Salgsselskap: The Coproduction Office,
www.thecopro.de
Norsk distribusjon: Oro Film, www.filmweb.no/orofilm
Offisiell hjemmeside:
www.royandersson.com/dulevande
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 95 min.
NORDISK
RÅDS
FILM
PRIS
2008
SE DE NOMINERTE FILMENE
SØNDAG 19. OKTOBER – Magnus Barfot 1
Kl. 17:15 De mørke sommerfuglers hjem
Regi: Dome Karukoski
Kl. 19:15 Brudgommen
Regi: Baltasar Kormákur
MANDAG 20. OKTOBER – Cinemateket USF
KL. 19:15 De unge år - Erik Nietzsche del 1
Regi: Jacob Thuesen
Kl. 21:15 Du levende
Regi: Roy Andersson
TIRSDAG 21. OKTOBER – Cinemateket USF
Kl. 19:15 Brudgommen
Regi: Baltasar Kormákur
Kl. 21:15 De mørke sommerfuglers hjem
NORDEN.ORG
Regi: Dome Karukoski
ONSDAG 22. OKTOBER – Cinemateket USF
KL. 16:15 Mannen som elsket Yngve
Regi: Stian Kristiansen
Du levende
De mørke sommerfuglers hjem
De unge år - Erik Nietzsche del 1
Mannen som elsket Yngve
Brudgommen
FØRPREMIERER MIDNIGHT CRAZE NORDISK PREMIERE
EDEN LAKE
James Watkins slo igjennom som manusforfatter
med skrekkfilmene MY LITTLE EYE (2002) og GONE
(2007). Han finpusser nå manuset til THE DESCENT 2
– oppfølgeren til THE DESCENT (2005), som er en av
de største skrekkfilmsuksessene fra Storbritannia på
2000-tallet. EDEN LAKE er hans første spillefilm som
regissør.
Ungdommens råskap
Det unge og forelskede paret Jenny og Steve bestemmer seg for å tilbringe en romantisk helg sammen ved den
avsidesliggende innsjøen Eden Lake. Idyllen blir imidlertid avbrutt da de støter på en gjeng med kjipe ungdommer,
som ikke nøyer seg med å ødelegge den romantiske stemningen – de er også fast bestemt på å ta livet av Jenny og
Steve. Steve blir brutalt angrepet, og hardt skadet overtaler han Jenny til å forsøke å komme seg i sikkerhet på egen
hånd. Dermed er det duket for en lang og sadistisk katt-og-mus-lek gjennom skogen
I de senere år har vi sett stadig flere skrekkfilmer skrelle ned sjangeren til sine grunnleggende bestanddeler:
uskyldige ofre – monster – mord. Monstrene i EDEN LAKE er noe så prosaisk som en gjeng frekke tenåringer, men
det legger på ingen måte noen demper på spenningen.
EDEN LAKE er en blodig, velregissert og høyst ubehagelig skrekkfilm etter klassisk mønster. Du er herved advart.
Jenny and Steve are a successful couple in their late twenties who decide to spend a romantic weekend at the beautiful and
secluded Eden Lake. However, the weekend takes a turn for the worse when they meet a group of obnoxious teenagers.
Refusing to let anything spoil their weekend, the couple decide to confront the gang – with terrifyingly brutal consequences.
EDEN LAKE has everything you could ask for in a horror movie: an eerie location, a scary adversary and lots and lots of
unflinchingly unpleasant scenes. Prepare to be scared.
72 BIFF 2008
Storbritannia 2008
Manus: James Watkins
Regi: James Watkins
Foto: Christopher Ross
Klipp: Jon Harris
Musikk: David Julyan
Medvirkende: Kelly Reilly, Michael Fassbender, James
Gandhi, Thomas Turgoose, Bronson Webb
Produksjonsselskap: Rollercoaster Films, Aramid
Entertainment
Produsent: Christian Colson, Richard Holmes
Salgsselskap: Pathe International,
www.pathepicturesinternational.co.uk
Norsk distribusjon: Euforia Film, www.euforia.no
Offisiell hjemmeside: www.edenlakemovie.co.uk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 91 min.
DOKUMENTAR - KONKURRANSE POLARÅRET NORDISK PREMIERE
ENCOUNTERS AT THE END OF THE WORLD
Werner Herzog (f. 1942) er en av de største tyske
filmregissørene noensinne og en gigant innen
moderne film. I løpet av sin 46 år lange karriere har
han blitt beryktet for filminnspillinger som er like
spektakulære som selve filmene, og han er en av få
regissører som er like respektert for sine spillefilmer
som sine dokumentarer. Blant hans mange filmer
finner vi klassikere som AGUIRRE – GUDS VREDE
(1972), GÅTEN KASPAR HAUSER (1974), STROSZEK –
BALLADEN OM BRUNO S. (1977), NOSFERATU –
NATTENS VAMPYR, WOYZECK (begge 1979),
FITZCARRALDO (1982), MIN BESTE FIENDE (1999) og
GRIZZLY MAN (2005).
Werner Herzog har vært på Sydpolen – også. En personlig beretning om å befinne seg ved verdens ende
Tyskland / USA 2007
Manus: Werner Herzog
Regi: Werner Herzog
Foto: Peter Zeitlinger
Klipp: Joe Bini
Musikk: Henry Kaiser & David Lindley
Medvirkende: Werner Herzog, Ryan Andrew-Evans
m.fl.
Produksjonsselskap: Creative Differences, Discovery
Films, Discovery Channel , www.creatvdiff.com/
Produsent: Andrea Meditch
Salgsselskap: Discovery Film, dsc.discovery.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: encountersfilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 99 min.
Da det ble meldt om nært forestående vulkanutbrudd på Guadeloupe på 70-tallet ble hele øyen evakuert. De eneste
som dro andre veien var Werner Herzog og hans trofaste fotograf Jörg Schmidt-Reitwein, som begge dro til
vulkanens rand for å filme utbruddet! Det kom heldigvis ikke. Nå er den forrykende eksentriske filmskaper på ferde
nok en gang – og oppdraget var å dra til Antarktis for å avlevere et personlig dokument om sitt møte med verdens
ende.
Det hele er blitt en underholdende film, paret med uendelig vakre bilder – både på isen og under – filmet av
komponist Henry Kaiser. Vi møter en rekke mennesker som har det til felles at de heller vil leve sitt liv i isødet enn
å være del av sivilisasjonsjaget der hjemme. En kostelig sekvens er Herzogs intervju med en av verdens fremste
pingvinforskere. Han har holdt på i mer enn 30 år og er blitt så påvirket av dem at han knapt enser intervjueren. En
annen lang klaustrofobisk sekvens viser det sparsommelige livet under isen – langs havbunnen. Lenger bort på
denne planeten tror vi ikke det går an å komme.
Still searching for the bizarre and the eccentric, Herzog takes us as far south as it is possible to go. Here he meets and talks
to scientists, researchers, travelers, and a variety of oddball characters looking for meaning and purpose. Herzog's
documentary is freely mixing the sublime and the banal. Like some of his other works, it is filled with gorgeous
cinematography, exquisite music, and Herzog's unique commentary spoken in a somber, musical voice that has a distinct
poetic quality that strives for profundity.
BIFF 2008 73
FØRPREMIERER NORDISK PREMIERE
THE FALL
Tarsem Singh (f. 1961) er en indisk regissør som
begynte sin karriere med å regissere musikkvideoer
for artister som En Vouge, Deep Forest og R.E.M.s
superhit "Losing My Religion". Han har også regissert
flere reklamefilmer for store kommersielle aktører.
Han debuterte som spillefilmregissør i 2000 med den
spektakulære THE CELL. Tarsems filmer
kjennetegnes av teatralske elementer, storslåtte,
barokke tablåer, kreative og fargerike kostymer,
bruken av hester, ørken og eksotiske landskap, samt
referanser til både høy- og lavkultur.
En visuelt slående hyllest til fantasien
Et nydelig epos om den lille piken Alexandria, som gjennom fortellingene til sin voksne venn Roy, begir seg ut på en
fantastisk reise inn i fantasien.
Når Alexandria brekker armen blir hun innlagt på sykehus. Med lite annet å ta seg til enn å drive rundt i korridorene,
kommer hun en dag i kontakt med stuntmannen Roy. Roy lever i uvisshet om han noensinne vil kunne gå igjen, men
Alexandria legger ikke merke til hans bitterhet. Avvæpnet av hennes uskyld forteller Roy historien om hennes
navnebror, Alexander den Store. Alexandria lar seg rive med av fortellingen, og neste gang hun besøker Roy, har
han lovet å fortelle henne den mest fantastiske historien hun noensinne har hørt. Dermed begynner eventyret om
Den Sortmaskede Banditt, og eventyret utfolder seg for oss som seere, slik det gjør for Alexandria i hennes
forestillingsverden.
Tarsems filmatiske realisering av eventyret, som er spilt inn i tjuetre forskjellige land over en periode på fire år, er
en visuelt slående hyllest til de krefter som til enhver tid bor i fantasien, om vi bare tør slippe dem løs.
From acclaimed visionary director Tarsem Singh comes a dazzlingly innovative epic that begins with an unlikely friendship
between a little girl and an injured stunt man-turned-storyteller. Disarmed by Alexandria's innocence, Roy promises to tell
her the most amazing story she has ever heard. And thus begins the sweeping, swashbuckling tale of the Black Masked Bandit,
which unfolds before our eyes as Alexandria imagines it.
74 BIFF 2008
India / Storbritannia / USA 2008
Manus: Dan Gilroy, Nico Soultanaki, Tarsem Singh,
Valeri Petrov
Regi: Tarsem Singh
Foto: Colin Watkinson
Klipp: Robert Duffy
Musikk: Krishna Levy
Medvirkende: Lee Pace, Justine Waddell, Daniel
Caltagirone, Leo Bill, Catinca Untaru
Produksjonsselskap: Absolute Entertainment, Deep
Films, Googly Films, Kas Movie Maker, M.I.A.
Features, Radical Media, Tree Top Films
Produsent: Tarsem Singh, Nico Soultanakis, Tommy
Turtle, Ajit Singh, Lionel Kopp, Ray Leakey, Laurette
Marais
Salgsselskap: Summit Entertainment, www.summitent.com/
Norsk distribusjon: Scanbox, www.scanbox.no
Offisiell hjemmeside: thefallthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk, rumensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD SDDS DTS, Farger, 117 min.
NORDISK PREMIERE DOKUMENTAR VANN - EN KLIDE TIL KONFLIKT CHECKPOINTS
FLOW: FOR LOVE OF WATER
Franskfødte Irena Salina startet sin karriere i radio da
hun var 15 år gammel, og jobbet deretter i mange
forskjellige ledd av filmproduksjonen på en rekke
amerikanske filmer. Hennes debutfilm GHOST BIRD:
THE LIFE AND ART OF JUDITH DEIM (2000) er et
fascinerende portrett av den amerikanske maleren
Judith Deim. FLOW: FOR LOVE OF WATER er hennes
andre film.
En tankevekkende dokumentar om den økende privatiseringen av verdens ferskvannsforsyninger
USA 2008
Manus: Irena Salina
Regi: Irena Salina
Foto: Pablo de Selva, Irena Salina
Klipp: Caitlin Dixon, Madeleine Gavin, Andrew
Mondshein
Musikk: Christophe Julien
Medvirkende: Maude Barlow, Shelly Brime, Anthony
Burgmans, Charles-Louis de Maud'huy, Dr. Kent
Butler
Produksjonsselskap: The Group Entertainment,
www.thegroupentertainment.com/
Produsent: Steven Starr
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.flowthefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 93 min.
I en mediehverdag der global oppvarming og økte matvarepriser grunnet biodrivstoffproduksjon er de store truslene,
er det lett å glemme at det også finnes andre miljøutfordringer. Faktisk tyder mye på at fremtidens store
miljøspørsmål verken kommer til å dreie seg om mangel på fossilt brennstoff eller økende temperaturer – stadig
flere forskere peker på minkende tilgang til ferskvann som den store utfordringen. Problemet er ikke at vannet
forsvinner, men at kapitalistiske interesser skaffer seg kontroll over mer av verdens vann. I en verden hvor stadig
mer offentlig infrastruktur selges på billigsalg til profitthungrige kapitalister, er vann et av de fellesgodene vi virkelig
ikke har råd til å miste.
I denne prisbelønnede dokumentarfilmen tar regissør Irena Salina oss med på en reise som kartlegger den økende
privatiseringen av verdens ferskvannsressurser og stiller spørsmålet om hvor fritt det frie markedet kan operere,
før vi ender opp med en krise av globale proporsjoner.
In a media climate dominated by headlines on global warming and the alarming increase in food prices due to the production
of biofuel, one can easily forget that planet earth also faces other challenges. FLOW: FOR LOVE OF WATER examines the
increasing privatization of the world's dwindling fresh water supply. This award-winning documentary looks at the
environmental, political and economical sides of one of the 21st century's most important questions: Does anyone really own
water?
BIFF 2008 75
DOKUMENTAR – KONKURRANSE CHECKPOINTS NORDISK PREMIERE
FORRÆDERIET
The Betrayal
Nerakhoon
Ellen Kuras (f. 1959) er en anerkjent filmfotograf som
blant annet er kjent for sitt samarbeid med regissører
som Michel Gondry and Jim Jarmusch. Denne gangen
har hun tatt regien selv sammen med Thavisouk
Phrasavath. Phrasavath har jobbet med det meste
innenfor filmproduksjon, men mest med
redigeringsarbeid. Han har også regissert
musikkvideoer for diverse independentartister, har
utgitt diktsamling og har vunnet priser for sin
malerkunst og sitt illustrasjonsarbeid.
Episk fortelling om en families reise fra Laos' bomberegn til New Yorks harde tilværelse
Etter hvert som USAs involvering i Vietnamkrigen ble større og konflikten spredde seg til landene rundt, samarbeidet
USA i all hemmelighet med Laos' grensemyndigheter. Rundt 3 millioner tonn bomber ble sluppet over landområder
i Laos for å bekjempe nordvietnameserne. Under 1. og 2. verdenskrig ble det tilsammen brukte færre bomber enn
dette. USA benektet gjentatte ganger enhver befatning med bombene.
FORRÆDERIET er en poetisk og dypt personlig film, inspirert av menneskesinnets overlevelsesvilje,
tilpasningsdyktighet og evne til å tilgi. Thavisouk Phrasavath har gjennom 23 år dokumentert sitt livs historie. Han
forteller både om sin kamp som ung gutt for å overleve krigens herjinger og om den harde tilværelsen som
innvandrer i New Yorks gater. Som tidligere kommandant i den laotiske hæren ble Thavisouks far rekruttert av CIA,
og drev spionarbeid langs Ho Chi Minh-stien. Da amerikanerne trakk seg ut av Laos og kommunisten Pathet Lao
overtok styringen av landet, ble faren sett på som en landsfiende og plassert i arbeidsleir. Thavi og hans familie var
nå i livsfare. Etter å ha blitt arrestert utallige ganger på grunn av sin fars samarbeid med amerikanerne, bestemte
Thavi seg for å flykte landet.
THE BETRAYAL, the feature directorial debut of cinematographer Ellen Kuras, took 23 years to make. The film, about a family
caught in the tides of war, is as much a history lesson about a little known part of the Vietnam War as it is a story of how codirector Thavisouk Phrasavath came to America at the age of 14 with his mother and nine siblings after his homeland, Laos
fell to the Communists. As one might expect from a film directed by a famed cinematographer, THE BETRAYAL, is beautifully
shot and visually poetic. Thavi's story is one of love, family, culture, betrayal, struggle, and, ultimately, survival and triumph.
THE BETRAYAL is a powerful tale with a heart and soul you won't soon forget.
76 BIFF 2008
USA 2008
Manus:
Regi: Ellen Kuras & Thavisouk Phrasavath
Foto: Ellen Kuras
Klipp: Thavisouk Phrasavath
Musikk: Howard Shore
Medvirkende: Thavisouk Phrasavath med familie.
Produksjonsselskap: American Documentary,
www.amdoc.org/aboutus.php
Produsent: Flora Fernandez-Marengo, Ellen Kuras
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: thebetrayalmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital
video
Engelsk, laotisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 96 min.
Prøv KLASSEKAMPEN
GRATIS i 3 uker!
SMS ABO BIFF til 1960, registrer deg på
klassekampen.no eller fyll ut og send slippen under.
Tilbudet er uforpliktende og med automatisk stopp.
08 BIFF
Navn:
Adresse:
Oppg./Etg.:
Sted:
Postnr.:
Telefon:
Mobil:
Epost:
Signatur:
Jeg aksepterer at Klassekampen kontakter meg via SMS eller e-post.
Tilbudet om gratis prøveabonnement gjelder kun for deg
som ikke har hatt dette i løpet av de siste 12 månedene, og kun i Norge.
Klassekampen
Svarsending 0370
0090 Oslo
DOKUMENTAR DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN
FRONTRUNNERS
Caroline Suh har bakgrunn som journalist og
forfatter, men hun oppdaget tidlig at hun ønsket å
kombinere dette med levende bilder. Hun har
produsert en rekke dokumentarfilmer for amerikansk
TV. FRONTRUNNERS er hennes første film som
regissør.
Amerikansk politikk på mikronivå
Stuyvesant High School er New Yorks mest prestisjetunge offentlige skole, hvor lederen for elevrådet nærmest er
garanterert studieplass ved Harvard eller Yale, USAs mest velrenommerte utdanningsinstitusjoner. Dette er
utgangspunktet for dokumentarfilmen FRONTRUNNERS. Her ser vi taktikken og triksene fra amerikansk politikk
forplante seg nedover i skolesystemet. Vi møter den ambisiøse Hannah som har filmerfaring fra Todd Solondz
PALINDROMES; den taktiske og manipulerende George; Mike, som setter sin lit til sitt utseende og sin sjarm, og
Alex, basketballspilleren som ikke har forberedt seg.
Tenåringene blir møtt med de samme utfordringene som enhver presidentkandidat: TV-debatter, nysgjerrige
journalister og panikkartet angst etter hvert som valgdagen begynner å nærme seg. Dette er en film som på originalt
vis tar for seg et av de mest slående aspektene ved amerikansk politikk - personfokuset. Eller som en av filmens
karakterer sier det: "politics in high school is just a popularity contest!"
Stuyvesant High School is the most prestigious public high school in New York, and the president of the student council is
almost guaranteed acceptance into Harvard or Yale. In FRONTRUNNERS we see the tactics and strategies of American politics
as they trickle down through the system. With this original and disarming approach, director Caroline Suh manages to highlight
one of the most striking aspects of American politics, namely its intense focus on personality. Or, as one of the film's character
sums it up: "High school politics is nothing but a popularity contest!"
78 BIFF 2008
USA 2008
Manus:
Regi: Caroline Suh
Foto: Gregory Mitnick
Klipp: Jane Rizzo
Musikk:
Medvirkende: Michael Zaytsev, Hannah Frieman, Alex
Leonard, George Zisiadis
Produksjonsselskap: Oscilloscope Pictures,
www.oscilloscopepictures.com/
Produsent: Erika Frankel
Salgsselskap: Oscilloscope Pictures,
www.oscilloscopepictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.frontrunnersthefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 83 min.
DOKUMENTAR - KONKURRANSE EUROPEISK PREMIERE
FUEL
Josh Tickell vokste opp i Louisiana, hvor flere i hans
nærmeste familie ble syke på grunn av forurensing
fra et oljeraffineri i nærmiljøet. Han har arbeidet i 10
år med FUEL og regnes som en ekspert på alternativ
brensel. Han har en grad fra Florida State University's
School of Motion Picture, Television and Recording
Arts, hvor han mottok et stipend for sin virksomhet
innen den grønne energibevegelsen.
Pass opp – her kommer den unge og dynamiske Josh Tickell for å fortelle deg at det finnes håp!
USA 2008
Manus: Johnny O'Hara
Regi: Josh Tickell
Foto: James Mulryan
Klipp: Kristin Tieche, Michael Horwitz, Sarah Rose
Bergman, Tina Imahara
Musikk: Ryan Demaree
Medvirkende: Josh Tickell, Neil Young, Woody
Harrelson, Larry Hagman, Willie Nelson, Laurie David,
Larry David, Jula Roberts, Jack Johnson, Colin
Campbell, Herman Frassen, Matthew Simmons, Bill
Shepard, Roger Ballentine m.fl.
Produksjonsselskap: Blue Water Entertainment, Open
Pictures, Fields of Fuel, www.fieldsoffuel.com/contact
Produsent: Robbie Little, Stephen Nemeth & John
Goldsmith
Salgsselskap: The Little Film Company,
thelittlefilmcompany.filmtrackonline.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.fieldsoffuel.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 100 min.
Vi følger opp vår serie om filmer som tar for seg klimaproblemene og forurensingsfarene – men denne gang med
positivt fortegn. Møt den dynamiske Josh Tickell som i mer enn et tiår har tatt for seg oljeindustrien og mulige
løsninger på vår tørst etter energikilder. Vi vet alle at vi ikke kan fortsette som før og at mange energiformer må
utvikles parallelt, sånn som solkraft og vindkraft. Tickell mener at noe av løsningen finnes i biodieselindustrien,
som han har gått særlig inn i og som han mener lover godt for fremtiden.
Tickell vil selv være til stede i Bergen under BIFF og snakke om sine oppdagelser og håp for fremtiden.
Tickell tracks the rising domination of the petrochemical industry – from Rockefeller's strategy to halt ethanol use in Ford's
first cars, via the mysterious death of Rudolph Diesel at the height of his biodiesel engine's popularization, to the Bush
administration's choice to declare war after 9/11, rather than wean the country from fossil fuel. Never minimizing the
complexities of ending oil dependence, Tickell uncovers a hopeful reality pointing toward a decentralized, sustainable energy
infrastructure.
BIFF 2008 79
CINEMA EXTRAORDINAIRE
GARAGE
Lenny Abrahamson (f. 1966) har studert fysikk og
filosofi ved Trinity College Dublin. Han regisserte en
rekke kortfilmer og reklamefilmer før han han slo
gjennom med sin regidebut, braksuksessen ADAM &
PAUL (2004) som ble belønnet med pris for beste regi
i The Irish Film and Television Awards. GARAGE er
hans andre film som regissør.
Humor og tragedie på den irske landsbygda
Josie har tilbrakt hele sitt voksne liv på en nedslitt bensinstasjon på den irske landsbygda. Han er sær og ensom,
men grenseløst optimistisk og, på sitt noe spesielle vis, lykkelig. Han får dagene til å gå ved å dedikere seg fanatisk
til sine arbeidsoppgaver og lar seg slett ikke stoppe av at han har en intelligens og væremåte som grenser mot det
tilbakestående, eller at han blir nedlatende behandlet. Når sjefens 17-årige sønn blir ansatt som ekstrahjelp, blir
Josie etter hvert overflødig i jobben som betyr så mye for ham. Mangelen på kjærlighet og forståelse fører til slutt
Josie ut på en vei som kommer til å forandre livet hans for alltid.
Som så mange filmer om livets småting, handler GARAGE egentlig om de store spørsmålene. Filmen lar en rekke
hverdagslige handlinger bygge seg opp til en historie som på briljant og morsomt vis forteller oss noe om
menneskets verdi. GARAGE er en kompromissløs film som balanserer perfekt mellom humor og bunnløs tragedie.
Josie has spent all his adult life as the caretaker of a crumbling petrol station on the outskirts of a small Irish town. He has
no close friends and is immediately discounted as a harmless misfit by the townspeople who frequently bully him. Despite it
all he is relentlessly optimistic and, in his own peculiar way, happy. GARAGE is a tragicomedy that chronicles one man's search
for intimacy during the course of a life-changing summer. Like many films about life's little things, it winds up asking the big
questions. Although taking a rather harsh look at the realities of life, a generous dose of humour makes GARAGE an enjoyable
experience.
80 BIFF 2008
Irland 2007
Manus: Mark O'Halloran
Regi: Leonard Abrahamson
Foto: Peter Robertson
Klipp: Isobel Stephenson
Musikk: Stephen Rennicks
Medvirkende: Pat Shortt, Anne-Marie Duff, Conor
Ryan, Tommy Fitzgerald m.fl.
Produksjonsselskap: Element Pictures,
www.elementfilms.ie/
Produsent: Ed Guiney
Salgsselskap: MK2, www.mk2.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.garagethefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 81 min.
DOKUMENTAR DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN NORSK PREMIERE
GONZO: THE LIFE AND WORK OF
DR. HUNTER S. THOMPSON
Alex Gibney har regissert og produsert en lang rekke
vellykkede dokumentarfilmer, som ofte tar for seg
alvorlige temaer. ENRON: THE SMARTEST GUYS IN
THE ROOM (2005) ble nominert til Oscar, og i 2007
vant han for TAXI TO THE DARK SIDE, som handlet om
en uskyldig afghansk taxisjåfør som ble torturert til
døde av amerikanske myndigheter. Samme året var
han også Oscar-nominert som produsent for Irakkrigsdokumentaren NO END IN SIGHT, som BIFF
presenterte i 2007.
Herlig og svært informativ film om nyere amerikansk politikk, med Hunter S. Thompson som midtpunkt
USA 2008
Manus: Alex Gibney
Regi: Alex Gibney
Foto: Maryse Alberti
Klipp: Alison Ellwood
Musikk: David Schwartz
Medvirkende: Hunter S. Thompson, Johnny Depp, Pat
Buchanan, Ralph Steadman, Tom Wolfe, George
McGovern m.fl.
Produksjonsselskap: HDNet Films, Jigsaw
Productions, www.hdnetfilms.com
Produsent: Jason Kliot, Joana Vicente m.fl.
Salgsselskap: Magnolia Pictures,
www.magpictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.huntersthompsonmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 118 min.
"If Bush wins, the planet is doomed," sa forfatteren, livsnyteren og kranglefanten Hunter S. Thompson, kort tid før
han skjøt seg selv i sitt hjem i Woody Creek, Colorado. Denne filmen tar for seg den ekstraordinære mannens lange
reise fra ambisiøs og sint journalist til desillusjonert eremitt, en reise gjennom Amerikas politiske historie fra 60tallet til i dag. Thompson sto for en type politisk og kulturell journalisme som var direkte, ærlig, sinna – og ofte rent
oppspinn.
GONZO legger spesielt vekt på tiden Thompson brukte på å dekke presidentvalgkampen i 1972, da den svært
venstrevridde George McGovern stilte til valg mot sittende president Richard Nixon. Thompsons hat til Nixon og
Vietnamkrigen gjorde ham til en av McGoverns fremste støttespillere, i en valgkamp som endte tragisk for de fleste
involverte. Filmen inneholder et vell av arkivmateriale av Thompsons mange sære påfunn, samt intervjuer med
sentrale figurer som Tom Wolfe, Jimmy Carter, George McGovern og Ralph Steadman. GONZO gir et tilbakeblikk på
USAs politiske fortid og "the death of the American Dream", med et tydelig blikk på fremtiden.
Hunter S. Thompson was not only a infamous writer and journalist – he was also a living legend whose persona often
overshadowed his work. Director Alex Gibney intelligently interviews a broad spectrum of Thompson's peers, and paints a
vivid portrait that reveals what a larger-than-life icon he was. What's remarkable is how daring he truly was in taking on the
establishment, and how absent that voice is today. This informative film will also give you an insight into the American political
scene at the time of Hunter S. Thompson.
BIFF 2008 81
DOKUMENTAR – KONKURRANSE CHECKPOINTS NORSK PREMIERE
THE GREATEST SILENCE: RAPE IN THE CONGO
Lisa F. Jackson er utdannet filmskaper ved
Massachusetts Institute of Technology og har vunnet
to Emmy-priser for sine dokumentarfilmer. Hun
startet sin regikarriere i TV-programmet "America
Undercover", og regisserte sin debutfilm THE
SECRET LIFE OF BARBIE i 1998. Deretter fulgte LIFE
AFTERLIFE (2000) og MEETING WITH A KILLER
(2001). Hun jobber nå med en dokumentarfilm om
kvinner som lever i slummen i Colombias hovedstad
Bogotà.
En brutal dokumentarfilm om konflikten i Kongo hvor soldatene bruker voldtekt som våpen
Siden 1998 har krigen i Kongo tatt livet av nærmere fire millioner mennesker. Som et ledd i krigføringen har
hundretusener av jenter og kvinner blitt kidnappet, voldtatt, lemlestet og torturert – både av utenlandsk milits og
av den kongolesiske hæren, som har ansvaret for å beskytte dem. Disse overgrepene utgjør en sentral del av
krigføringen, men møtes med total stillhet av de kongolesiske myndighetene og har fram til nå i stor grad vært
oversett av internasjonale medier.
Det kanskje mest oppsiktsvekkende i THE GREATEST SILENCE: RAPE IN THE CONGO, er at den amerikanske
filmskaperen Lisa F. Jackson har fått intervjuer med både ofre og overgripere. Voldtektsmennene står frem uten
anonymisering og forteller åpenhjertig og uten anger om sine handlinger. Filmen vant juryens spesialpris for
dokumentarfilm under årets Sundance-festival for sin intime og opprivende skildring av en av vår tids glemte
humanitære katastrofer.
In the war-torn Democratic Republic of Congo, rape is taking place on an unimaginable scale. Since war broke out in 1998,
hundreds of thousands of women and girls have been raped by both foreign militia and Congolese soldiers alike. This
widespread use of rape and mutilation as a weapon of war is treated with total silence by the Congolese authorities and has
been largely overlooked by international media. THE GREATEST SILENCE: RAPE IN THE CONGO tells the story of American
filmmaker Lisa F. Jackson's attempt to break the silence surrounding the atrocities.
82 BIFF 2008
USA 2007
Manus: Lisa F. Jackson
Regi: Lisa F. Jackson
Foto: Lisa F. Jackson
Klipp: Lisa Shreve, Lisa F. Jackson
Musikk: The Kronos Quartet
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Jackson Films, The Fledgling
Fund, HBO Documentary Films, jacksonfilms.com/
Produsent: Jennifer Ollman, Alexandra Lescaze, Lisa
F. Jackson
Salgsselskap: Women Make Movies, www.wmm.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.hbo.com/docs/programs/thegreatestsilence
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Fransk, swahili tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 76 min.
NORDISK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE - KONKURRANSE
DEN GUDDOMMELIGE
Il Divo
Paolo Sorrentino (f. Napoli, 1973) begynte som
manusforfatter før han lagde to kortfilmer. Han
debuterte med ONE MAN UP i 2001 og har siden gjort
CONSEQUENCES OF LOVE i 2004 og EN VENN AV
FAMILIEN som BIFF viste i 2006.
Fra Cannes' hovedprogram kommer dette fyrverkeriet av en film om Giulio Andreotti
Italia 2008
Manus: Paolo Sorrentino
Regi: Paolo Sorrentino
Foto: Luca Bigazzi
Klipp: Christiano Travaglioli
Musikk: Teho Teardo
Medvirkende: Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli
Esposti, Paolo Graziosi, Guilio Bosetti m.fl
Produksjonsselskap: Indigo Film, www.indigofilm.it
Produsent: Francesca Sima, Nicola Giuliano & Andrea
Occhipinti
Salgsselskap: Beta Cinema, www.betacinema.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.luckyred.it/ildivo
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 110 min.
Juryens pris i Cannes i år gikk til denne utsøkt stilfulle beretningen om en manns balansekunster mellom politikk,
mafia og Vatikanet. Giulio Andreotti var en av italiensk politikks mest innflytelsesrike mennesker i annen del av
forrige århundre. Statsminister var han hele syv ganger mellom 1972 og 1992, og dessuten var han utenriksminister
mellom 1983 og 1989.
Hans siste periode var preget av avsløringer om korrupsjon, og partiet Democrazia Cristiana gikk til sist i oppløsning.
Andreotti ble dømt til 24 års fengsel i 2002, men ble siden frikjent av en ankedomstol. I Palermo ble han frikjent for
sine sterke bånd til mafiaen fordi saken var foreldet. Andreotti ble imidlertid stemplet som mafiamedlem etter dette.
Sorrentinos film forteller i utsøkte tablåer om mannen og hans virke, om fiender og "venner". Det går klart frem at
Andreotti var en ensom ulv som ikke stolte på andre enn sin gud. Filmskaperen får også frem andre vesentlige
aspekter ved Andreotti, som hans grenseløse kontrollbehov og maktnyttelse. Ikke minst er Toni Servillo i tittelrollen
uovertruffen som den mumiefiguren han fremstiller – helt på grensen til å skape latter hos tilskueren. Gled deg!
Calm, ambiguous, inscrutable, Andreotti is synonym of power in Italy for over four decades. At the beginning of the nineties,
without arrogance or humility, immobile, and reassuring, he advances relentlessly towards his seventh mandate as Prime
Minister. His contentment is dry and impalpable. His contentment is power, with which he lives in symbiosis. A power which
he likes, always immovable and immutable. Everything - election battles, terrorist massacres, infamous accusations - slides
over him through the years without leaving trace.
BIFF 2008 83
DOKUMENTAR NORSK PREMIERE
GUEST OF CINDY SHERMAN
Paul Hasegawa-Overacker har jobbet som
billedkunstner og som programleder og produsent for
kunstprogrammet "Gallery Beat" som ble sendt på
fjernsynskanalen PBS under første halvdel av
nittitallet. GUEST OF CINDY SHERMAN er hans første
film som regissør.
Tom Donahue startet sin karriere som klipper og gikk
videre til å produsere og deretter også regissere
dokumentarfilmer. GUEST OF CINDY SHERMAN er
hans første film som regissør.
Å være kjæresten til en verdensberømt kunstner er ikke alltid like gøy
Cindy Sherman er en av samtidens mest ikoniske kunstnere, ikke minst takket være sine "Untitled Film Stills" hvor
hun iscenesatte seg selv i fotografier som ser ut til å være hentet fra gamle ukjente filmer. I GUEST OF CINDY
SHERMAN forteller den ikke fullt så suksessrike kunstneren Paul "H-O" Hasegawa-Overacker historien om sitt
forhold til Sherman – og om hvordan det var å bli redusert til et slags vedheng til den store kunstneren. HasegawaOveracker er selv en av regissørene for filmen, og med en blanding av selvironi, bitterhet og upretensiøs entusiasme
geleider han seeren gjennom både samtidskunstscenen i New York på nittitallet og sitt eget forhold til en av dens
største stjerner.
GUEST OF CINDY SHERMAN er like mye en film om Hasegawa-Overacker som det er en film om Cindy Sherman,
men mest av alt handler det om mellommenneskelige anliggender på det distanserte "autonome feltet", som den
internasjonale samtidskunstscenen er. Kunstnere er tross alt mennesker de også.
Cindy Sherman is one of the world's most famous and recognizable contemporary artists. Her series of "Untitled Film Stills",
where she inserts herself into what seems to be still images from old, forgotten movies, features some of the most iconic
imagery produced during the eighties and nineties. GUEST OF CINDY SHERMAN is the story of the somewhat less successful
Paul Hasegawa-Overacker and his less than successful relationship with Sherman. In addition to being a film about the two
artists and their relationship, it's also a film that's remarkably frank in its portrayal of interpersonal relationships in the art
world.
84 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Tom Donahue, Paul Hasegawa-Overacker
Regi: Tom Donahue & Paul Hasegawa-Overacker
Foto: Dane Lawing
Klipp: Tom Donahue
Musikk: Leigh Roberts
Medvirkende: Cindy Sherman, John Waters, Eric
Bogosian, Danny DeVito m.fl.
Produksjonsselskap: Filmlike, Flip Side Film,
www.guestofcindysherman.com/
Produsent: Tom Donahue, Paul Hasegawa-Overacker,
Anura Idupuganti
Salgsselskap: The Film Sales Company,
www.filmsalescorp.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.guestofcindysherman.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 88 min.
XYhXihfYb[Yfh]`ghiX]YbY
GhiXYbhYbYgY[YbZU[Vc_\UbXY`
]dkZYWd`]VcYZaqeVg`kZ^Zc&*%%,WZg\Zc!ia[#***)*&+&
]dkZYWd`]VcYZaqeVg`kZ^Zc&*%%,WZg\Zc!ia[#***)*&+&
VkY#[dg³`dcdb^h`a^iiZgVijgqc]]]ZaaZkZ^Zc(%!*%)*WZg\Zc!ia[#**.*.(,(
VkY#[dg³`dcdb^h`a^iiZgVijgqc]]]ZaaZkZ^Zc(%!*%)*WZg\Zc!ia[#**.*.(,(
VkY#[dgeZYV\d\^h`a^iiZgVijgq]^WaVcY€haVcY€hhk^c\Zc&*!*%.+WZg\Zc!ia[#**'.'++)
VkY#[dgeZYV\d\^h`a^iiZgVijgq]^WaVcY€haVcY€hhk^c\Zc&*!*%.+WZg\Zc!ia[#**'.'++)
VkY#[dgiZ`c^h`a^iiZgVijgq]^Wcn\€gYcn\€gYh\i#&&'!*%%-WZg\Zc!ia[#**(&.-&,
VkY#[dgiZ`c^h`a^iiZgVijgq]^Wcn\€gYcn\€gYh\i#&&'!*%%-WZg\Zc!ia[#**(&.-&,
VkY#[dgbZY^h^cd\]ZahZ[V\qWW"Wn\\Zi$]Vj`ZaVcYjc^kZgh^iZihhn`Z]jh
VkY#[dgbZY^h^cd\]ZahZ[V\qWW"Wn\\Zi$]Vj`ZaVcYjc^kZgh^iZihhn`Z]jh
_dcVha^ZhkZ^.&!*%*(WZg\Zc!ia[#**'%&.**$*+
_dcVha^ZhkZ^.&!*%*(WZg\Zc!ia[#**'%&.**$*+
kkk#ghiX]U#bc
Filmsjokoladen
får du hos oss
bare lave priser
Kalmarhuset
Jon Smørsgate 11
MUSIKALSKE TAKTER DOKUMENTAR
HEAVY METAL IN BAGHDAD
Pakistansk-kanadiske Suroosh Alvi er en av
grunnleggerne av det kanadiske livsstilmagasinet
Vice, som i løpet av 2000-tallet har fått avleggere i
blant annet USA, Japan, Storbritannia, Australia,
Mexico og Skandinavia. I kjølvannet av suksessen
med magasinet, har Alvi også etablert plateselskap,
klesbutikker og står dessuten bak en rekke TVprogrammer og dokumentarfilmer for den
internettbaserte TV-kanalen VBS.TV. HEAVY METAL
IN BAGHDAD er Alvis første helaftens
dokumentarfilm.
Eddy Moretti er en av grunnleggerne av VBS.TV, og
har jobbet som fotograf og regissør på flere av
kanalens prosjekter.
Møt Acrassicauda, Bagdads eneste heavy metalband
Suroosh Alvi og Eddy Moretti er grunnleggerne av den internettbaserte TV-kanalen VBS.TV. I HEAVY METAL IN
BAGHDAD reiser de fra New York til Irak for å dokumentere Acrassicauda, Bagdads eneste heavy metalband. Først
når Saddam Hussein blir styrtet, øyner medlemmene i bandet en sjanse til å kunne spille sin musikk uten å måtte
bekymre seg for hva myndighetene til enhver tid måtte mene om det.
I tillegg til å være en historie om bandmedlemmenes individuelle drømmer og utfordringer, gir HEAVY METAL IN
BAGHDAD også et fascinerende innblikk i dagliglivet og utviklingen i Irak, sett fra et ståsted som er omtrent så langt
fra internasjonal storpolitikk som man kan komme.
HEAVY METAL IN BAGHDAD follows the Iraqi heavy metal band Acrassicauda from the fall of Saddam Hussein in 2003 to the
present day. Life as a heavy metal musician in Iraq was never easy, but with the change of regime, the band sees a possibility
for real freedom. In addition to being a story about individual dreams and struggles in a nation plagued by almost constant
upheaval, HEAVY METAL IN BAGHDAD also presents a fresh perspective on the situation in Iraq as seen by the people who
live there.
86 BIFF 2008
USA 2007
Manus: Bernardo Loyola, Suroosh Alvi
Regi: Suroosh Alvi & Eddy Moretti
Foto: Eddy Moretti
Klipp: Bernardo Loyola
Musikk: Acrassicauda
Medvirkende: Acrassicauda, Suroosh Alvi
Produksjonsselskap: VBS.TV, Vice Films, www.vbs.tv/
Produsent: Suroosh Alvi. Eddy Moretti, Monica
Hampton
Salgsselskap: Lumina Films, www.lumina-films.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.heavymetalinbaghdad.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk, arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 84 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE NORDISK PREMIERE
HELEN
Gjennom de siste fire årene har Christine Molloy og
Joe Lawlor arbeidet med et prosjekt som kalles Civic
Life, der lokalbefolkning rundt omkring er blitt
involvert i kortfilmer ment for kinoer. HELEN er deres
spillefilmdebut.
En voksen jente er forsvunnet og Helen blir bedt om å bidra til politiets rekonstruksjoner
Storbritannia / Irland 2008
Manus: Joe Lawlor & Christine Molloy
Regi: Christine Molloy & Joe Lawlor
Foto: Ole Bratt Birkeland
Klipp: Christine Molloy
Musikk: Dennis McNulty
Medvirkende: Annie Townsend, Sandie Malia, Dennis
Jobling, Sonia Saville, Danny Groenland m.fl.
Produksjonsselskap: Desperate Optimists,
www.desperateoptimists.com/helen/
Produsent: Joe Lawlor & Christine Molloy
Salgsselskap: Desperate Optimists,
www.desperateoptimists.com/helen/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.desperateoptimists.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 79 min.
Da en ung jente forsvinner blir Helen bedt om å delta som hennes substitutt i rekonstruksjonen av hendelsesforløpet.
Gradvis gjør den forsvunne jentas personlighet seg gjeldende, influerer Helen i hennes situasjon og fyller noen
ukjente rom i livet hennes. Det hele blir et mysterium på lavbluss, der hovedpersonenes motiver blir fremstilt med
en viss grad av tvetydighet. Helen møter blant andre den forsvunne jentas foreldre. De er selvsagt knust over
forsvinningen, men etter hvert blir det klart at deres forhold til datteren og til hverandre er problematisk. Likeledes
møter Helen kjæresten til datteren, og det oppstår et forhold dem imellom.
HELEN er en av de mest særegne filmene som har kommet fra Storbritannia på lenge - og debuten innevarsler en
svært spennende kunstnerduo for fremtiden.
When a woman disappears, loner Helen agrees to play her role in a police reconstruction. Slowly but surely, the missing girl's
persona begins to influence Helen, filling gaps in her own fractured life. Writer/directors Joe Lawlor and Christine Molloy
maintain a sense of slow-burning mystery, treating the characters with heart-twisting compassion whilst keeping their true
motivations ambiguous. With an atmosphere quite distinct from any British work of the moment, this is a most exciting debut.
BIFF 2008 87
FØRPREMIERER LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
EN HELT KOMMER HJEM
When A Man Comes Home
En mand kommer hjem
Etter å ha laget en rekke kritikerroste filmer, var
Thomas Vinterberg (f. 1969) i 1995 med på å danne
Dogme 95, sammen med Lars Von Trier og Søren
Kragh-Jacobsen. I 1998 lagde Vinterberg FESTEN,
den første dogmefilmen. Siden har han laget
engelskspråklig film (THE THIRD LIE, IT'S ALL
ABOUT WENDY, DEAR WENDY), før han har returnert
til Danmark med EN HELT KOMMER HJEM.
F-f-f-fa-fa-fa-familieforviklinger!
Det er sommer og den berømte operasangeren Karl Kristian Schmidt er på vei hjem for å kaste glans over fødebyen
med sin opptreden. Byen feirer sitt 750-års jubileum og det er tid for den store festen. Den stammende Sebastian
er sammen med Claudia og jobber i kjøkkenet på stedets hotell. En dag dukker Maria opp, den smågale jenta han
egentlig elsker. Samtidig dukker andre ting fra fortiden opp, én etter én, helt til det blir rent for mye for Sebastian.
Med EN HELT KOMMER HJEM gjør Thomas Vinterberg sin første film på dansk siden kjempesuksessen FESTEN
fra 1998. Til tross for en del likheter mellom de to filmene - først og fremst av tematisk art; familiære hemmeligheter
og slikt - er filmene ganske ulike. Vinterberg og fotograf Anthony Dod Mantle har her oppgitt det dogmatiske
koketteriet. Resultatet er en svært behagelig og veldig morsom skrudd komedie om farskap og morskap, kjærlighet
og ærlighet.
A MAN COMES HOME is Thomas Vinterberg’s first Danish film since the spectacular success THE CELEBRATION from 1998.
The two movies are thematically connected, as they both deal with family secrets. Filmatically, they are quite different.
Vinterberg and cinematographer Anthony Dod Mantle have given up the rules of the Dogme 95 Manifesto, and though the film
looks great, the focus is on content and comic execution rather than concept and form. A MAN COMES HOME is an awfully
funny comedy about fatherhood and motherhod, love and honesty.
88 BIFF 2008
Danmark 2007
Manus: Morten Kaufmann, Mogens Rukov og Thomas
Vinterberg
Regi: Thomas Vinterberg
Foto: Anthony Dod Mantle
Klipp: Søren B. Ebbe, Valdís Óskarsdóttir
Musikk: Johan Söderqvist
Medvirkende: Oliver Møller-Knauer, Ronja Mannov
Olesen, Thomas Bo Larsen, Helene Reingaard
Neumann, Morten Grunwald, Karen-Lise Mynster, Ulla
Henningsen, Gitte Christensen, Paw Henriksen, Shanti
Roney
Produksjonsselskap: Nimbus Film Productions,
htttp://www.nimbusfilm.dk
Produsent: Morten Kaufmann
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.enmandkommerhjem.dk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Dansk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 100 min.
FØRPREMIERER NORSK PREMIERE BERGART NEW YORK
HOW TO LOSE FRIENDS & ALIENATE PEOPLE
Robert B. Weide startet sin filmkarriere som regissør
og produsent av dokumentarfilmer om storheter
innen amerikansk komikk. Weide har blant annet
regissert fjernsynsdokumentarer om Billy Crystal,
Marx Brothers og Lenny Bruce. I de senere år har han
gjort seg bemerket som produsent og hovedregissør
for Larry Davids fjernsynsserie "Ingen grunn til
begeistring". HOW TO LOSE FRIENDS er hans debut
som spillefilmregissør.
First we take Manhattan, then we fail miserably, then we go home
USA 2008
Manus: Peter Straughan
Regi: Robert B. Weide
Foto: Oliver Stapleton
Klipp: David Freeman
Musikk: David Arnold
Medvirkende: Kelan Pannell, Simon Pegg, Kirsten
Dunst, Megan Fox, Gillian Anderson, Katherine
Parkinson, Jeff Bridges
Produksjonsselskap: Number 9 Films,
www.number9films.co.uk/
Produsent: Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley
Salgsselskap: Intandem Films,
www.intandemfilms.com/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside:
paramountpictures.co.uk/howtolosefriends
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 110 min.
Denne komedien er basert på den selvbiografiske og selvironiske boken "How to Lose Friends and Alienate People",
skrevet av den britiske forfatteren og skribenten Toby Young. Boken tar for seg Young sine egne opplevelser i New
Yorks fasjonable magasinbransje, med særlig fokus på de mest spektakulære og fatale tabbene.
I denne filmatiseringen spiller den britiske komikeren Simon Pegg (SHAUN OF THE DEAD, HOT FUZZ) rollen som
Sidney Young, og skildrer med sedvanlig komisk bravur de mange uheldige konsekvensene av en total mangel på
god smak og dømmekraft. I de andre rollene finner vi blant annet Kirsten Dunst, stjerneskuddet Megan Fox, Gillian
Anderson og Jeff Bridges. Regissør Robert B. Weide har lang erfaring med å skildre pinlige situasjoner fra sitt
arbeid med tv-serien "Ingen grunn til begeistring", og i HOW TO LOSE FRIENDS & ALIENATE PEOPLE utnytter han
sin spisskompetanse til fulle. Dette er en av årets morsomste og flaueste filmer.
HOW TO LOSE FRIENDS & ALIENATE PEOPLE is based on Toby Young's autobiographic book by the same name. Comedian
Simon Pegg plays Sidney Young, an up-and-coming British writer, who after having burned the majority of his bridges in his
native England, attempts to conquer Manhattan's fashionable world of glossy magazines. After some intitial success, Young's
complete lack of judgement and good taste becomes ever more apparent, to the point where the film actually becomes a
handy how-to guide on ruining not only a career, but your entire life.
BIFF 2008 89
NORDISK PREMIERE FØRPREMIERER CINEMA EXTRAORDINAIRE
HUNGER
Steve McQueen (f. 1969) er en britisk kunstner som
med HUNGER har gjort sin spillefilmdebut. Tidligere
har han både vært skulptør og fotograf, men er
kanskje mest kjent for sine kunstfilmer. Han første
store verk var BEAR (1993), hvor han selv og en annen
mann utfører en naken brytekamp mens de utveksler
blikk som både kan tolkes flørtende eller truende.
Både DEADPAN (1997) og DRUMROLL (1998) er
kjente. I 1999 vant McQueen den prestisjetunge
Turner-prisen.
En av årets desidert sterkeste opplevelser
Ti år etter at Belfast-avtalen ble inngått og 27 år etter de irske republikanernes sultestreik i Maze-fengselets
notoriske H-blokk, kommer den britiske kunstneren Steve McQueens glimrende regidebut om de siste seks ukene
i Bobby Sands' liv. Han var den første av ti som døde i sultestreiken, og til begravelsen hans kom det over 100 000
sørgende. I HUNGER kommer vi tett på de grimme begivenhetene rundt menneskene som var villige til å ofre sitt
liv for et samlet Irland og for å få status som politiske fanger.
Det er ikke mange år siden bare ideen om å filmatisere historien om Bobby Sands, som for mange er en martyr,
ville rystet selve grunnmuren i restene etter Thatchers regime. Nå er situasjonen annerledes. McQueen har laget
en velbalansert gjengivelse av en tid hvor ordet terrorisme brakte tankene hen til kristendom og Europas hjørner i
nordvest og sørvest. Kamera følger ikke bare Sands og hans likesinnede, men også fengselsbetjentene, som levde
under konstant frykt, og som hver dag sjekket bilene sine for bomber. HUNGER vant vel fortjent Camera d'Or –
debutprisen – under årets Cannes-festival.
HUNGER is an odyssey in which the smallest gestures become epic. It tells the tale of men who realize that their body is the
last resource for protest. Ten years after the Belfast-agreement and 27 years after the fatal hunger strikes in the infamous
Maze prison, Steve McQueen's directorial debut is a valuable and balanced insight into the struggle of Bobby Sands and his
peers, as they fight for a united Ireland and a status as political prisoners, as well as the struggle of the prison guards, who
lived in fear and on a daily basis checked their cars for car bombs.
90 BIFF 2008
Storbritannia / Irland 2008
Manus: Steve McQueen, Enda Walsh
Regi: Steve McQueen
Foto: Sean Bobbitt
Klipp: Joe Walker
Musikk: Leo Abrahams, David Holmes
Medvirkende: Michael Fassbender, Stuart Graham,
Helena Bereen, Larry Cowan, Liam Cunningham m.fl.
Produksjonsselskap: Blast! Films c/o Ali Yap, Icon
Entertainment International, Level 1, 11 Waltham
Street, Artarmon, NSW 2064, Austraila, tel
+61284251163,[email protected]
Produsent: Robin Gutch, Laura Hastings-Smith m.fl.
Salgsselskap: Icon Entertainment,
beckers.com.au/contact.html
Norsk distribusjon: Euforia Film, www.euforia.no
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 96 min.
DEN NORSKE FILMFESTIVALEN
HAUGESUND
20. - 27. AUGUST 2009
AMANDAPRISUTDELINGEN: 21. AUGUST
DEN NORSKE FILMFESTIVALEN: 20. - 27. AUGUST
NEW NORDIC FILMS: 20. - 23. AUGUST
BARNEFILMFESTEN: 23. - 27. AUGUST
(DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER)
WWW.FILMFESTIVALEN.NO
BARNEBIFF FØRPREMIERER
DEN HVITE HESTEN + DEN RØDE BALLONGEN
White Mane: The Wild Horse + The Red Balloon
Crin blanc: Le cheval sauvage + Le ballon rouge
Albert Lamorisse (1922-1970) startet sin karriere
som stillbildefotograf og begynte å lage kortfilmer
mot slutten av førtitallet. Hans poetiske og elegante
kort- og novellefilmer, særlig etter at DEN HVITE
HESTEN vant hovedprisen i Cannes i 1953. Selv om
han regisserte flere langfilmer, er Lamorisse mest
kjent for sine kortilmer, og da særlig DEN RØDE
BALLOONGEN. Han døde i en helikopterulykke under
innspillingen av THE LOVER'S WIND i 1970, en film
som innbrakte ham en posthum Oscar nesten et tiår
senere.
Et unikt gjensyn med to av filmhistoriens beste barnefilmer
I DEN HVITE HESTEN følger den stolte, hvite hesten som leder en flokk villhester. Han vil ikke la seg temme av
mennesker, men utvikler omsider et vennskap med en ung fiskergutt. Sammen søker de to friheten i naturen,
utenfor menneskenes verden.
DEN RØDE BALLONGEN handler om vennskapet mellom en liten gutt og en magisk ballong. Gutten løsner ballongen
som har festet seg til en lyktestolpe, og til naboenes store forbauselse følger ballongen gutten gjennom Paris' gater.
DEN HVITE HESTEN vant prisen for beste kortfilm under filmfestivalen i Cannes i 1953. Senere har den som regel
vært vist sammen DEN RØDE BALLONGEN, som både vant Gullpalmen i Cannes og Oscar for beste originalmanus.
Sammen utgjør de to kortfilmene en av de største filmfotografiske opplevelsene fra femtitallet; DEN HVITE HESTEN
i svarthvitt og DEN RØDE BALLONGEN i slående Technicolor. Begge filmene ble opprinnelig laget som barnefilmer
og presenteres som en del av BarneBIFF-programmet, men den filmatiske briljansen som her kommer til uttrykk
er noe enhver filmelsker burde sørge for å få med seg.
In WHITE MANE we meet the proud, white stallion leading a flock of wild horses. As the humans try unsuccessfully to tame
him, the wild horse develops a special friendship with a young boy. Together they seek freedom away from the civilized world.
In THE RED BALLOON, we follow the adventures of a young boy as he befriends a magical red balloon and journeys through
the streets of Paris. Albert Lamorisse's award-winning short films are some of the highpoints of 1950s cinematography. These
techically brilliant films are marked by an elegant simplicity and their emotional impact is undeniable.
92 BIFF 2008
Frankrike 1952 / 1956
Manus: Albert Lamorisse, Denys Colomb de Daunant
Regi: Albert Lamorisse
Foto: Edmond Sechan
Klipp: Georges Alepee/Pierre Gillette
Musikk: Maurice Leroux
Medvirkende: Alain Emery, Charles Guillaume, Pascal
Lamorisse, Pierre Moureaux-Nery, Francois Perie,
Laurent Roche/Pascal Lamorisse, Georges Sellier,
Vladimir Popov, Paul Perey, René Marion, Sabine
Lamorisse, Michel Pezin
Produksjonsselskap: Films Montsouris
Produsent: Albert Lamorisse
Salgsselskap: Films Distribution,
www.filmsdistribution.com/fd_film.php?id_film=288
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
Ingen år, N 1:1,37, SRD, Farger og svart-hvitt, 76 min.
NORDISK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE GAY PROPAGANDA NIGHT
I FIENDENS ARMER
In the Arms of My Enemy
Voleurs de chevaux
Micha Wald ble født i Brussel i 1974. Etter å ha fullført
utdannelse i film og kunst, lagde han tre kortfilmer.
Den mest kjente, ALICE ET MOI, vant priser i Cannes,
Clermont-Ferrand, Locarno og ved en rekke andre
filmfestivaler. I FIENDENS ARMER er hans første
langfilm. Han holder for tiden på med sin andre
langfilm, en oppfølger til ALICE ET MOI.
I skogene i Øst-Europa blir søskenkjærlighet til blodtørst
Frankrike / Belgia / Canada 2007
Manus: Micha Wald
Regi: Micha Wald
Foto: Jean-Paul de Zaetijd
Klipp: Susana Rossberg
Musikk: Jóhann Jóhannsson
Medvirkende: Grégoire Colin, Francois-René Dupont,
Adrien Jolivet, Grégoire Leprince-Ringuet m.fl.
Produksjonsselskap: Versus Film,
www.versusproduction.be/pages/Accueil.fr.php
Produsent: Jacques-Henry Bronckart, Olivier
Bronckart
Salgsselskap: Rezo Films, www.rezofilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.voleursdechevaux.be
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 85 min.
Et sted i Øst-Europa, midt på 1800-tallet, er Jakub og lillebroren Vladimir sultne og kalde. I håp om et bedre liv lar
de seg verve av kosakkene. Etter mye vold og smerte får de sverd og hester. Samtidig har brødrene Roman og Elias
funnet en annen løsning på samme problem: De stjeler hester. Når de fire møtes kommer beistet frem i de to
overbeskyttende storebrødrene. En lang jakt følger, og ingen kommer helskinnet fra den.
Det besynderlige med denne i utgangspunktet tragiske historien om broderskap, der skillet mellom sterkt menneske
og kaldblodig dyr ofte viskes ut, er den rolige og vakre måten den fortelles på. Kameramann Jean-Paul de Zaetijd
gir inntrykk av å kontrollere sollys og trekroner og filmer ikke et eneste unødvendig eller dårlig bilde. Den islandske
komponisten Jóhann Jóhannsson gjør skoglandskapet om til mektig lyd. Sammen med noen av de beste unge
skuespillerne den franskspråklige verden har å tilby, leverer de en meget sterk og vakker film.
Somewhere in Eastern Europe, Jakub and his younger brother, Vladimir, are cold and hungry. Hoping for a better life, they
join the Cossacks. Suffering through the violent and painful initiations, they are awarded swords and horses. Meanwhile,
another pair of brothers, Roman and Elias, have found a different solution to the same problem: They steal horses. When the
four of them meet, bloodshed ensues. With its beautiful imagery and music, and an impeccable cast, this film is a rather
unique experience.
BIFF 2008 93
DOKUMENTAR CHECKPOINTS
IRON LADIES OF LIBERIA
Daniel Junges første fullengdes dokumentarfilm
CHIEFS (2002) vant prisen for beste dokumentarfilm
på Tribeca Film Festival. Han vant også fire regionale
Emmyer for COMMON GOOD (2005), en serie i seks
deler.
Siatta Scott-Johnson har fem års erfaring som
reporter og produsent på DCTV, en av Liberias få
fjernsynskanaler, og var med på å stifte Omuahtee
Africa Media. IRON LADIES OF LIBERIA er hennes
debut som langfilmregissør.
Afrikas første valgte kvinnelige president skal få Liberia på rett kjøl etter tiår med borgerkrig
Etter valgseieren mot fotballstjernen George Weah i 2005, tiltrer Ellen Johnson-Sirleaf som president i Liberia og
utnevner en regjering med en rekke kvinner i sentrale posisjoner. Sammen skal de lede et herjet Liberia som må
bygges opp og forsones. Utfordringene står i kø i et land med skrale demokratiske tradisjoner og omfattende
korrupsjon. Johnson-Sirleaf viser seg som en sterk og pragmatisk leder. Hun pisker ineffektive byråkrater til å
bekjempe korrupsjon, og megler med fagorganisasjoner og soldater uten framtid i fredstid. I møte med
multinasjonale selskaper, Verdensbanken og politiske ledere fra USA og Kina manøvrerer hun kløktig for sitt lille
land, for å få så gunstige kår som mulig i sine handelsavtaler. Voldelige opptøyer truer stadig, og Verdensbanken
krever et statlig forbruk som gjør det umulig å løse umiddelbare sosiale problemer. Filmskaperne har sluppet
imponerende langt inn i de indre politiske gemakker, og får forevige avgjørende øyeblikk i Liberias historie i et intimt
portrett av en ruvende politisk skikkelse.
After being elected in 2005, Johnson-Sirleaf engages in the difficult task of rebuilding a country in turmoil. Her government
includes women in many key positions. Their challenges include demanding relationships with international powers, corruption
and inefficient bureaucracy, and looming, potentially violent, internal conflicts. This is an intimate portrait of the president
and her government, from behind the scenes, during the first year of pragmatic and diplomatic governance.
94 BIFF 2008
USA 2007
Manus: Daniel Junge og Siatta Scott Johnson
Regi: Daniel Junge & Siatta Scott Johnson
Foto: Daniel Junge
Klipp: Davis Coombe
Musikk: Gunnard Doboze og India Arie
Medvirkende: Ellen Johnson Sirleaf, Beatrice Munah
Sieh, Antoinette Sayeh m.fl.
Produksjonsselskap: Just Media, ITVS, Gabriel Films,
Steps International, www.gabrielfilms.com
Produsent: Henry Ansbacher, Jonathan Stack
Salgsselskap: Steps International
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk m.fl. tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 53 min.
FØRPREMIERER DOKUMENTAR
IT'S HARD BEING LOVED BY JERKS
C'est dur d'être aimé par des cons
Daniel Leconte er en fransk-algerisk journalist,
forfatter og filmskaper, som regisserte sin første film
med dokumentaren FIDEL CASTRO: L'ENFANCE D'UN
CHEF i 2005. I tillegg jobber han som produsent for
film og fjernsyn, og driver to produksjonsselskaper
som lager både spille- og dokumentarfilmer. Han har
blant annet mottatt Albert Londres-prisen for sine
samfunnskritiske dokumentarer.
Ytringsfrihet, humor og anstendighet
Frankrike 2008
Regi: Daniel Leconte
Foto: Xavier Liebermann, David Quesemand, Thomas
Risch
Klipp: Laurent Abellard, Grégoire Chevalier-Naud
Musikk: Cyril de Turckheim
Medvirkende: Elisabeth Badinter, François Bayrou,
Christophe Bigot, Dalil Boubakeur, Cabu, François
Cavanna, Hervé Chabalier, Charb, Anne de Fontette,
Salah Dejmai, Caroline Fourest, François Hollande,
Honore, Denis Jeambar, Laurent Joffrin, Georges
Kiejman, Claude Lanzmann, Michel Lelong, Sheldon
Lettich, Richard Malka, Abdelwahab Meddeb, Mehdi
Mozzafari, Riss, Flemming Rose, Mohamed Sifaoui,
Francis Szpiner, Tignous, ,Philippe Val, Georges
Wolinski, M. Zekri
Produksjonsselskap: Films en Stock,
filmenstock.net/_pages/content_en.html
Produsent: Daniel Leconte
Salgsselskap: Pyramide International,
www.pyramidefilms.com/pyramideinternational/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 117 min.
Det franske tidskriftet "Charlie Hebdo" er kjent for sin satiriske brodd og sin hang til å utfordre autoriteter. I løpet
av sin sekstenårige historie har magasinet hisset på seg det meste som kan krype og gå av offentlighetspersoner i
Frankrike. Da de publiserte de danske Muhammed-karikaturene i 2006 var de derfor forberedt på de sedvanlige
reaksjonene fra det franske samfunnet. Rabalderet som fulgte i kjølvannet av karikaturene tok de garvede
provokatørene på sengen. Etter heftige protester og obligatoriske dødstrusler, ble "Charlie Hebdo" nemlig saktsøkt
av en sammenslutning av franske muslimske organisasjoner.
IT'S HARD BEING LOVED BY JERKS skildrer denne rettssaken, som er blitt kalt det tjueførste århundrets første
store rettssak. Regissør Daniel Leconte har laget film av hele prosessen, og gir oss sjansen til å følge et av 2000tallets mest debatterte temaer gjennom rettssystemet. Diskusjonen om hvor grensene for ytringsfrihet går berører
oss alle i større eller mindre grad. Her kan du plukke opp noen skitne knep - uansett hvilken side du står på.
The French satirical-polemic magazine "Charlie Hebdo" is well known for its tendency to offend. After sixteen years of making
enemies, they thought they were ready for anything. Nothing, however, could have prepared them for what ensued after they
printed the Muhammed-caricatures. After the usual protests, public discussions and the mandatory death threats, "Charlie
Hebdo" was sued by a coalition of French muslim associations. This movie follows what has been called the first major legal
battle of the 21st century.
BIFF 2008 95
NORSK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE - KONKURRANSE
JEG ER FRA TITOV VELES
I Am From Titov Veles
Jas sum od Titov Veles
Teona Strugar Mitevska er, sammen med sin bror og
sine to søstre, grunnleggeren av
produksjonsselskapet Sisters and Brother Mitevski
Productions. I tillegg til JEG ER FRA TITOV VELES står
selskapet også bak Mitevskas debutfilm HOW I
KILLED A SAINT fra 2004.
En vakker og stemningsfull skildring av en familie som går i oppløsning
Søstrene Afrodita, Sapho og Slavica bor i sammen i en makedonsk by som har fått føle konsekvensene av både
feilslått kommunisme og feilslått kapitalisme. Afrodita har vært stum siden faren døde og moren forlot de tre
søstrene, mens tvillingsøsteren Sapho er en promiskuøs håndballspiller hvis mange erobringer ikke kan tilfredsstille
hennes følelsesmessige behov. Eldstesøsteren Slavica er en eksnarkoman hvis skjønnhet ikke synes å hjelpe henne
i hennes jakt på respekt fra omverdenen. I et landskap hvor industrien har fått herje fritt og miljøgiftene florerer,
forsøker søstrene å ta kontroll over sitt eget liv og oppnå et harmonisk forhold til et samfunn som ser på dem med
skepsis og misbilligelse.
Selv om JEG ER FRA TITOV VELES er et sterkt og gripende menneskelig drama, kan både det forgiftede landskapet
og de tre søstrene oppfattes som metaforer for det moderne Makedonia, et land som har vært gjennom store og
heftige endringer det siste tiåret. JEG ER FRA TITOV VELES er først og fremst en imponerende film fra en spennende
ung regissør.
The three sisters Afrodita, Sapho and Slavica live together in a city severely scarred by industrialisation. In this "city of lost
souls" they try to overcome their individual lots in life. Even though I AM FROM TITOV VELES is, at heart, an engaging human
drama, it's also possible to see both the poisonous landscape and the three sisters as metaphors for modern-day Macedonia,
a country which has seen a period of major upheaval during the last decade.
96 BIFF 2008
Makedonia 2007
Manus: Teona Strugar Mitevska
Regi: Teona Strugar Mitevska
Foto: Virginie Saint-Martin
Klipp: Jacques Witta
Musikk: Olivier Samouillan
Medvirkende: Labina Mitevska, Nikolina Kujaca, Ana
Kostovska
Produksjonsselskap: Sisters and Brother Mitevski
Productions, www.sistersandbrothermitevski.com/
Produsent: Labina Mitevska
Salgsselskap: Insomnia World Sales, www.insomniasales.com/pro/fiche_pro.php?ID_Film=138
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.sistersandbrothermitevski.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Makedonsk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 102 min.
DOKUMENTAR GAY PROPAGANDA NIGHT CHECKPOINTS NORSK PREMIERE
JERUSALEM IS PROUD TO PRESENT
Yerushalayim Gea'a Lehatzig
Nitzan Giladi (f. 1970) har laget de tre filmene THE
LAST ENEMY (99), IN SATMAR CUSTODY (03) og denne
i fjor.
2006: Skal World Pride Parade arrangeres i Jerusalem? Det må i så fall være mot alle odds!
Israel 2007
Manus: Nitzan Giladi
Regi: Nitzan Giladi
Foto: Nitzan Gilady
Klipp: Daniel Avitzur
Musikk: Ophir Leibovitch
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Yona Productions, Bador
Productions Nitzan Gilady, 5 Hamehoga St., Tel-Aviv
66849, Israel, tel
+972-52-2319829, [email protected]
Produsent: Galia Bador & Nitzan Giladi
Salgsselskap: Cinephil, www.cinephil.co.i
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Hebraisk, engelsk, arabisk, yiddisch tale, Engelske
undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 82 min.
At Midtøsten er en kruttønne er noe alle vet. Her er endelig en sak som kan forene jøder, muslimer og kristne: et
forenet korstog mot homofile. Da homseaktivister i 2006 ville arrangere World Pride Parade i Jerusalem, møtte de
motstand. Ikke uventet, for Den hellige by kan jo ikke bli omgjort til Sodoma sånn over natten? En marsj gjennom
gatene, hvor homser og lesber viser at de eksisterer og faktisk krever å bli sett, er jo ensbetydende med nettopp
Sodoma – eller?
JERUSALEM IS PROUD TO PRESENT gir et godt bilde på saklighetsnivået som råder i Israel. Det krangles hele tiden
og overalt. Alle synes å være involvert i det evigvarende bråket. "Demokrati" og "toleranse" er klisjeer og svada.
Men filmen viser også at Hamas og muslimene ikke er hakket bedre hva gjelder holdninger til mennesker som er
skapt annerledes. Homoflie og lesber utgjør selvsagt en trussel mot de fleste religioner. Men ikke på grunn av
Sodoma – heller fordi fenomenet rokker ved selve kjernen i religionsutøvelsen – lydighet og undertrykkelse – og
reproduksjon i pene og pyntelige familier.
The summer of 2006 Jerusalem was due to host the annual World Pride celebrations and gay pride parade, unprecedented in
the city's history. This hair-raising documentary captures the homophobic hate campaign launched by fundamentalist religious
groups. Death threats pour into the Open House, Jerusalem’s LGBT community centre, while in the Jerusalem City Council
arguments for equality from its only openly gay member are met with verbal abuse, and the mayor is so disinterested in
democracy that he simply leaves the room.
BIFF 2008 97
DOKUMENTAR CHECKPOINTS NORSK PREMIERE GAY PROPAGANDA NIGHT
A JIHAD FOR LOVE
Parvez Sharma er født og oppvokst i India, og har
studert engelsk litteratur,
massemediakommunikasjon og
kringkastingsjournalistikk ved henholdsvis
Presidency College of the University of Calcutta,
Jamia Millia Islamia University og University of Wales.
A JIHAD FOR LOVE er hans første helaftens
dokumentarfilm.
En modig film om islam og homofili sett fra en troendes ståsted
I 2008 er ikke islam bare verdens mest omdiskuterte og mistenkeliggjorte religion, det er også den hurtigst
voksende. Enten man liker det eller ikke er Islam i ferd med å spre seg. Fra den andre siden av de religiøse og
geopolitiske skillelinjene er det den seksuelle revolusjonen som brer om seg med stadig økende fart – men hva
skjer når de to møtes?
I enkelte muslimske samfunn er homofili en straffbar handling som kan straffes med fengsel, tortur og – i visse
ekstreme tilfeller – henrettelse. Men i de fleste muslimske miljøer blir homofili langt på vei tiet i hjel, hvilket bare
ytterligere bidrar til å øke den usikkerheten og frustrasjonen mange homofile muslimer føler.
Innspillingene av A JIHAD FOR LOVE ble gjort undercover og under til dels svært risikable forhold – i mange av
landene filmen er spilt inn i ville det å spørre om tillatelse til å filme i seg selv være en forbrytelse. A JIHAD FOR
LOVE ser på de mange vanskelige valgene homofile muslimer må ta, men er samtidig en respektfull hyllest til islam
som religion og levesett – kort sagt en kompleks og intelligent film om et komplekst tema.
A JIHAD FOR LOVE is one of the first films to thoroughly examine the place of homosexuality in the Islamic faith. According to
most scholars and interpretations, The Koran condemns same-sex relations, and indeed such practice is frowned upon in
most muslim communities. Parvez, himself a practising muslim and homosexual, portrays a large group of homosexual
muslims from a wide range of nations who all struggle to reconcile their sexual orientation with their personal beliefs as well
as those held by their friends, family and community.
98 BIFF 2008
USA / Tyskland / Frankrike / Storbritannia / Australia
2007
Manus: Parvez Sharma, Berke Bas, David W. Leitner
Regi: Parvez Sharma
Foto: Parvez Sharma
Klipp: Juliet Weber
Musikk: Sussan Deyhim, Richard Horowitz
Medvirkende: Muhsin Hendricks, A.K. Hoosen, Mazen,
Abdellah Taia
Produksjonsselskap: Halal Films
Produsent: Sandi Simcha DuBowski, Parvez Sharma
Salgsselskap: The Film Sales Company,
www.filmsalescorp.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ajihadforlove.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Analog
video
Engelsk, arabisk, hindi, persisk, fransk, urdu tale,
Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 81 min.
MUSIKALSKE TAKTER DOKUMENTAR NORSK PREMIERE
JUSTICE – A CROSS THE UNIVERSE
Romain Gavras er sønn av den greske regissøren
Constantin Gavras, bedre kjent som Costa-Gavras.
Romain Gavras har tidligere laget nyskapende
musikkvideoer for blant annet Justice, DJ Mehdi og
Simian Mobile Disco.
So Me er en multikunstner som jobber som designer,
billedkunstner og regissør, og har tidligere laget
musikkvideoer for blant annet Justice og Kanye West.
I tillegg til å lage selve musikken, er Gaspard Augé og
Xavier de Rosnay i Justice opptatt av det visuelle rundt
musikken, og har tidligere blant annet gitt ut sin egen
kleskolleksjon.
Følg verdens mest populære elektronikaduo på en tre uker lang turné gjennom USA
Frankrike 2008
Regi: Romain Gavras & So-Me
Foto: Romain Gavras, So-Me
Klipp:
Musikk: Justice
Medvirkende: Gaspard Augé, Xavier de Rosnay, Busy P
Produksjonsselskap: Because,
because.tv/artistes/justice/index.php
Produsent:
Salgsselskap: Because,
because.tv/en/artists/justice/index.php
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside:
www.myspace.com/etjusticepourtous
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Fransk Engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 52 min.
Finnes det noe band på jorden i dag som får flere mennesker til å danse? Finnes det andre artister som får folk til
å gå amok til blandingen elektro, funk og heavy metal? Er Justice rett og slett den beste sammenfatningen av alt
som er bra med populærmusikken anno 2008? Det kan virke slik. Med albumet "†" (også kjent som "Cross") brakte
den franske duoen klubbmusikk ut til det brede lag av befolkning, på en måte som kun matches av de maskekledde
landsmennene i Daft Punk. Høsten 2008 er Justice større enn noen gang og i ferd med å legge ut på sin siste turné
på veldig lenge. For å dempe savnet kommer konsertfilmen A CROSS THE UNIVERSE. Tanken bak filmen er enkel:
musikkvideoregissørene Romain Gavras og So-Me har filmet Justice døgnet rundt på deres tre uker lange USAturné, og har deretter med sammen med bandet plukket ut de beste, morsomste, mest spektakulære og mest
bisarre sekvensene. Resultatet er en medrivende konsertfilm ispedd en solid dose SPINAL TAP.
With their breakthrough album "†" (also known as "Cross") the french electronica duo Justice became worldwide phenomenon.
Bringing club music to a mainstream audience by way of irresistably catchy tunes, they seemed to be everywhere in 2007.
JUSTICE – A CROSS THE UNIVERSE is composed of material shot on their 2008 tour of America. Music video directors Romain
Gavras and So-Me filmed the group 24/7 for three weeks, and assembled the best, funniest, most spectacular and most bizarre
moments into this documentary film. This is one part concert film and one part SPINAL TAP.
BIFF 2008 99
CINEMA EXTRAORDINAIRE - KONKURRANSE
KAPTEIN ABU RAED
Captain Abu Raed
Amin Matalqa (f. 1976) er en prisbelønnet
manusforfatter og regissør født i Jordan. 13 år
gammel flyttet han og familien til USA. Han fullførte
sin regiutdannelse ved The American Film Institute i
2007, og samme år var han i full gang med å lage sin
(og Jordans) første spillefilm, CAPTAIN ABU RAED.
Tidligere har han laget omkring 25 kortfilmer.
Inspirerende indiefilm fra Jordan – den første 35mm derfra overhodet – og Oscarkandidat selvsagt!
Abu Raed er vaktmester ved den internasjonale flyplassen i Amman. Selv har han aldri hatt sjansen til å reise, og
han opplever derfor verden via bøker og korte møter med de reisende på flyplassen. En dag finner han en kapteinlue
i søppelet. En gutt følger nysgjerrig etter når han ser Abu Raed med luen på. Neste morgen våkner han og ser en
gjeng med nabobarn stå utenfor; de tror han er en ekte pilot. Glad for selskap og oppmerksomhet, tar han barna
med på fargerike reiser rundt omkring i verden gjennom sine oppdiktede historier. Slik inspirerer han dem til å tro
på egne ambisjoner. Murad, en sint og hevngjerrig outsider, beskylder Abu Raed for å skape falske forhåpninger
hos barna, og legger seg i selen for å bevise at Abu Raed er en falsk løgner.
Med KAPTEIN ABU RAED har regissør og manusforfatter, Amin Matalqa, høstet heder og ære ved et stort antall
filmfestivaler, blant annet stakk han av med publikumsprisen ved årets Sundance-festival. Det sies at dette er
Jordans første spillefilm i 35mm - og årets Oscarkandidat.
Abu Raed is a lonely janitor at Amman's International Airport. He has never had a chance to see the world himself, but he
experiences it vicariously through books and brief encounters with travelers. Finding a discarded captain's hat in the trash at
work one day, he gets the attention of the neighborhood children, who believe him to be an airline pilot. Happy for the company,
Abu Raed takes the children to colorful places around the world, through his fictional stories.
100 BIFF 2008
Jordan 2008
Manus: Amin Matalqa
Regi: Amin Matalqa
Foto: Reinhart 'Rayteam' Peschke
Klipp: Laith Majali
Musikk: Austin Wintory
Medvirkende: Nadim Sawalha, Hussine Al-Souse,
Udey Al-Qadise
Produksjonsselskap: Paper & Pen Films
Produsent: Kenneth Kokim, Laith Majali, Amin
Matalqa, Nadine Toukan
Salgsselskap: Fortissimo Films International,
www.fortissimo.nl/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.captainaburaed.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 110 min.
FØRPREMIERER
KLASSEN
The Class
Entre les murs
Laurent Cantet (f. 1961) debuterte som
spillefilmregissør i 1999 med MENNESKELIGE
RESSURSER. Deretter fulgte TIDEN ER UTE i 2001 og
MOT SØR i 2005. KLASSEN er hans internasjonale
gjennombrudd som regissør.
Årets gullpalmevinner fra Cannes er en filmopplevelse helt utenom det vanlige
Frankrike 2008
Manus: François Bégaudeau, Laurent Cantet
Regi: Laurent Catet
Foto: Pierre Milon
Klipp: Robin Campillo
Musikk:
Medvirkende: François Begaudeau, Franck Keita,
Esmerelda Ouertani, Wei Huang m.fl.
Produksjonsselskap: Haut et Court,
www.hautetcourt.com/
Produsent: Caroline Benjo, Carole Scotta
Salgsselskap: Haut et Court, www.hautetcourt.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.sonyclassics.com/theclass
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD DTS, Farger, 128 min.
I KLASSEN tilbringer to timer som flue på veggen i en ungdomsskoleklasse i en forstad til Paris. Læreren François
Bégaudeau forsøker å legge forholdene til rette for at det fargerike fellesskapet av pubertal energi og rebelsk
kreativitet skal komme til uttrykk på en konstruktiv måte. Han forsøker å se samtlige elever, hjelpe, oppmuntre og
rettlede. Men det å være lærer er ikke alltid enkel jobb.
Hvis det er ett europeisk land som har fått sin koloniale fortid i fleisen, er det Frankrike. Siden 90-tallet har en rekke
franske filmer tatt utgangspunkt i den håpløse situasjonen i forstedene og ghettoene. Regissører som Michael
Haneke og Gaspar Noé har tegnet opp et nattsvart bilde av det moderne Frankrike. I KLASSEN tar regissør Laurent
Cantet tak i den samme problematikken, men bytter ut Haneke og Noés pessimisme med et noe mer nyansert og
optimistisk syn på problemene. Spesielt imponerende er François Bégaudeau som spiller hovedrollen og som også
har skrevet manus, basert på egne opplevelser. KLASSEN er kort fortalt en av årets virkelig store filmopplevelser.
This year's winner of the Palme d'Or at the Cannes Film Festival is undoubtedly one of the greatest film experiences of the
year. Its nuanced and inspiring look at France's challenges of integration and segregation is a welcome respite from the more
pessimistic views of modern France as we know them through directors such as Michael Haneke, Gaspar Noé and Bruno
Dumont. THE CLASS tells the story of a high school teacher in a suburb of Paris who tries to bring forth the best in his students.
The plot may sound like a cliché, but the film as such is definitely not.
BIFF 2008 101
FØRPREMIERER
LA DEN RETTE KOMME INN
Let the Right One In
Låt den rätte komma inn
Tomas Alfredson (f. 1965) er sønn av Hans Alfredson,
bedre kjent som Hasse fra svensk filmhistories mest
populære og folkekjære regiduo Hasse & Tage. Tomas
startet sin karriere som regissør for den populære
svenske ungdomsserien "Berts dagbok" og sto også
bak filmen BERT – DEN SISTA OSKULDEN (1995).
Han er mest kjent for sitt samarbeid med
komikergruppen Killinggänget. For dem har han
regissert blant annet TORSK PÅ TALLINN (1999) og
FIRE NYANSER AV BRUNT (2004). Han har også
arbeidet med ulike sceneproduksjoner, og jobber nå
sammen med resten av Killinggänget med et
teaterstykke som skal settes opp på Kungliga
Dramatiska Teaterns hovedscene høsten 2009.
En vakker oppvekstskildring om kjærlighet, vennskap og vampyrer
1981: Oskar er 12 år og mobbeoffer, fanget i en verden av klassekameratvold, manglende forståelse og fraværende
foreldre. Men så møter han sin nye nabo Eli, en mystisk liten jente som bare går ut om natten og som ikke vil gå
over dørstokken til leiligheten hans hvis han ikke eksplisitt inviterer henne inn...
Jon Ajvide Lindqvists debutroman "La den rette komme inn" er en av de største boksuksessene i Sverige på 2000tallet. For filmversjonen har Lindqvist omarbeidet romanen til manus og fjernet enkelte av historiens mer
distraherende elementer.
Med utgangspunkt i en av de mest populære svenske skrekkfortellingene noensinne, har regissør Tomas Alfredson
laget en spennende og gripende film om oppvekst, kjærlighet, vennskap og vampyrer.
1981: Oskar is 12 years old and bullied in school, trapped in a world of class mate violence and absent parents from which
there seems to be no escape. Until, that is, he meets his new neighbour Eli, a mysterious little girl who only goes out at night
and who can't cross his doorstep unless he explicitly invites her in... Jon Ajvide Lindqvists debut novel "Let the right one in"
is one of the biggest Swedish literary successes of the last decade. With Lindqvist writing the screenplay, director Tomas
Alfredson has crafted a beautiful film about growing up - about love, friendship and vampires.
102 BIFF 2008
Sverige 2008
Manus: Jon Ajvide Lindqvist
Regi: Tomas Alfredson
Foto: Hoyte Van Hoytema
Klipp: Tomas Alfredson, Dino Jonsäter
Musikk: Johan Söderqvist
Medvirkende: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per
Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist, Peter Carlberg
Produksjonsselskap: EFTI, www.efti.se/Home.html
Produsent: Carl Molinder, John Nordling
Salgsselskap: Bavaria Film International,
www.bavaria-film-international.de
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 114 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE - KONKURRANSER
LAKE TAHOE
Fernando Eimcke er født (1970) og oppvokst i Mexico
by, og studerte film ved Universidad Nacional
Autónoma de México. Han startet karrieren som
regissør av kortfilmer, musikkvideoer og diverse
andre kommersielle oppdrag, før han i 2004
debuterte med spillefilmen ANDEJAKT (BIFF 2004),
som ble svært godt mottatt og vant flere
filmfestivalpriser rundt om i verden. LAKE TAHOE er
hans andre spillefilm.
En sjarmerende historie om en ungdoms jakt på bildeler på den meksikanske landsbygda
Mexico 2008
Manus: Paula Markovitch, Fernando Eimbcke
Regi: Fernando Eimbcke
Foto: Alexis Zabe
Klipp: Mariana Rodríguez
Musikk:
Medvirkende: Diego Cataño, Hector Herrera, Daniela
Valentine, Juan Carlos Lara II, Yemil Sefani
Produksjonsselskap: Cinepantera Aguascalientes
#180 int. 6, Col. Hipodromo, MEX-01600 Mexico Cty
D.f., tel +52 55 5574-3816,
[email protected]
Produsent: Christian Valdelièvre
Salgsselskap: Funny Balloons, www.funnyballoons.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 85 min.
Fjorten år gamle Juan er lei av familien, lei av byen han bor i, lei av alt. I et forsøk på å flykte fra den meksikanske
landsbygdas klamme kjedsomhet krasjer han familiebilen – det siste han noensinne fikk av sin far. Skaden er
minimal, og det eneste han trenger for å få bilen på hjul igjen er en liten, nærmest ubetydelig del som ethvert
verksted må ha – eller? Juans arbeid for å reparere familiebilen blir også et forsøk på å holde minnet om faren i
live. Moren har etter farens død simpelthen sluttet å fungere som forelder, og det blir opp til Juan å forhindre at
restene av den lille familien kollapser fullstendig.
LAKE TAHOE er en slentrende og lavmælt film, fortalt med en sensibilitet som minner sterkt om nittitallets
amerikanske indiefilmer. Filmens sjarmerende blanding av humor og drama sender tankene hen til regissører som
Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki og Tsai Ming-liang, samtidig som regissør Fernando Eimbcke bygger videre på sin
høyst personlige stil. Resultatet er en bedagelig og høyst sjarmerende liten perle av en film som vant to priser under
årets Berlinale.
In an attempt to leave the stifling boredom and nothingness of his small hometown on the Mexican countryside, fourteenyear-old Juan crashes the family car. The damage is negligible, but seeing as the car is the last gift he ever got from his
recently deceased father, making the car run again becomes Juan's number one priority. However, the one spare part he
needs to get the car up and running proves to be much harder to get a hold of than he thought. LAKE TAHOE is a slow-moving
humorous drama which won two awards at this years Berlin International Film Festival.
BIFF 2008 103
DOKUMENTAR POLARÅRET NORDISK PREMIERE
THE LAST CONTINENT
Mission Antarctique
Jean Lemire har regissert flere dokumentarfilmer
som alle har det til felles at de tar for seg
oppsiktsvekkende og/eller urovekkende fenomener i
naturen. THE LAST CONTINENT er hans fjerde
dokumentarfilm.
En blendende vakker reise til verdens sydligste kontinent
Canada / Frankrike 2007
Manus: Jean Lemire, Caroline Underwood
Regi: Jean Lemire
Foto: Martin Leclerc, Mario Cyr, Stéphan Menghi,
Marco Fania
Klipp: Michel Grou
Musikk: Jean Mallet, Simon Leclerc
Medvirkende: Jean Lemire
Produksjonsselskap: Les Films Séville Pictures,
Glacialis Productions, www.sevillepictures.com/
Produsent: Josée Roberge
Salgsselskap: Seville Pictures,
www.sevillepictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.lederniercontinentlefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Fransk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 105 min.
I THE LAST CONTINENT følger vi en gruppe forskere og filmskapere på deres reise til Antarktis. Her skal de studere
effekten av global oppvarming på områdene rundt Sydpolen. Mannskapet, bestående av 13 menn og kvinner,
tilbringer 14 måneder i isødet, hvor de blant annet undersøker hvordan issmeltingen påvirker livene til seler og
pingviner. I tillegg til å skildre klimaendringenes påvirkning på det antarktiske kontinent, viser filmen også hva 430
døgn i isolasjon medfører av utfordringer for en liten gruppe mennesker. De mellommenneskelige anliggender blir
likevel aldri hovedfokus; filmen handler mer om hva mennesker er i ferd med å gjøre med jordkloden.
THE LAST CONTINENT er filmet i noen av verdens mest naturskjønne omgivelser og er tidvis både spektakulær og
blendende vakker. Denne engelske versjonen av filmen har dessuten fortellerspor av skuespilleren Donald
Sutherland.
THE LAST CONTINENT follows the travails of an expedition of 13 men and women who travel to Antarctica to examine the
effects of global warming on the world's southernmost continent. Spending a total of 430 days in the Antarctic, the expedition
documents changes that are both fascinating and frightening. THE LAST CONTINENT is filmed among some of the world's
most stunningly beautiful scenery. This English version of the film features commentary by the actor Donald Sutherland.
BIFF 2008 105
FØRPREMIERER
LORNAS STILLHET
The Silence of Lorna
La Silence de Lorna
Jean-Pierre og Luc Dardenne (f. 1951 og 1954) er
blant de mest respekterte og kritikerroste
regissørene i europeisk film. Siden det internasjonale
gjennombruddet med LØFTET (1996) har de laget
filmer som ROSETTA (1999), SØNNEN (2002) og
BARNET (2005). Blant de mange høythengende
internasjonale prisene brødrene har blitt tildelt,
finner vi to gullpalmer fra Cannes, for ROSETTA og
BARNET.
Kjærlighet og/eller ekteskap i det nye Europa
Albanske Lorna bor i Belgia og drømmer om å åpne en snackbar sammen med kjæresten Sokol, som også er
albaner og bor og arbeider i Tyskland. Problemet er bare at ingen av dem har penger eller belgisk statsborgerskap.
Lorna inngår derfor et proformaekteskap med narkomane Claudy. Etter avtale med den lokale gangsteren Fabio,
skal Lorna kun være gift med Claudy lenge nok til at hun får papirene i orden, deretter skal Fabio fingere Claudys
selvmord slik at det ser ut som en overdose, hvorpå Lorna kan åpne snackbar. Intrigene oppstår når Lorna sakte,
men sikkert utvikler sympati for Claudy, som strever med å kutte ut heroinen.
Brødrene Jean-Pierre og Luc Dardenne videreutvikler med LORNAS STILLHET den karakteristiske europeiske
realismen de har høstet så mange lovord for tidligere. I Dardenne-brødrenes filmer er ingenting svart-hvitt; alle
handlinger befinner seg på en glidende skala av gråtoner og ingen karakterer er hevet over desperasjonens
korrumperende favntak. Dette er det moderne Europa vi helst ikke ønsker å se.
Albanian Lorna lives in Belgium and dreams of opening her own snack bar with her boyfriend Sokol who lives and works in
Germany. As part of a complicated ploy to achieve money and citizenship, Lorna, in arrangement with local gangster Fabio,
agrees to marry Claudy, a junky battling to quit heroin. The plan is for Lorna to stay married to Claudy for as long as she needs
to obtain Belgian citizenship, whereupon Fabio will help fake Claudy's suicide and make it look like a heroin overdose. However,
problems arise when Lorna starts to feel sympathy with Claudy.
106 BIFF 2008
Frankrike / Belgia / Storbritannia / Italia / Tyskland
2008
Manus: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Regi: Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne
Foto: Alain Marcoen
Klipp: Marie-Hélène Dozo
Musikk:
Medvirkende: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio
Rongione, Alban Ukaj, Morgan Marinne
Produksjonsselskap: Les Films du Fleuve, Archipel 35,
Lucky Red, Gemini Film Les Films du Fleuve, 13 Quai
de Gaulle, 4012 Liège, Belgique, tel +32 4 349 56 90,
[email protected]
Produsent: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne,
Denis Freyd
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.diaphana.fr
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk, albansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 105 min.
SPESIALVISNINGER VERDENSPREMIERE
DAVID LYNCH – ONE NIGHT STAND
David Lynch (f. 1946) er en av de store moderne
visjonære filmskaperne. Etter å ha brukt seks år på
innspillingen av sin debutfilm ERASERHEAD (1976),
har han regissert filmer som ELEFANTMANNEN
(1980), BLUE VELVET (1986), WILD AT HEART (1990),
LOST HIGHWAY (1997), MULHOLLAND DRIVE (2001)
og INLAND EMPIRE (2006). Sammen med Mark Frost
skapte han den banebrytende tv-serien TWIN PEAKS
(1990-91). Davis Lynchs filmer kjennetegnes som
regel av en marerittaktig stemning og en
drømmeaktig logikk, og som regissør og
manusforfatter er Lynch alltid opptatt av å utfordre
rammevilkårene for historiefortelling og
karakterskildring. Men først og fremst er han en
regissør med en unik evne til å på én og samme tid
sjarmere, forbløffe og skremme publikum over hele
verden.
BIFF gir deg verdenspremieren på David Lynchs nye prosjekt!
USA 2008
Manus:
Regi: David Lynch
Foto: Diverse
Klipp: Diverse
Musikk: Diverse
Medvirkende: David Lynch, Anthony Standis, Lynn
Goodwin, Clinton, Jennifer Lee Brown, Jim Carter
Produksjonsselskap: Absurda, www.absurda.net/
Produsent: Jon Nguyen
Salgsselskap: Absurda, www.absurda.net/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: http://www.davidlynch.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger og svart-hvitt, 85 min.
David Lynch slutter tilsynelatende aldri å fascinere, skremme og utfordre publikum, og i takt med at en av vår tids
største og mest innflytelsesrike filmkunstnere bruker stadig mer av sin tid på å utforske nye distribusjonskanaler
og ny teknologi, dukker det opp stadig flere småprosjekter fra hans hånd. I år har BIFF gleden av å presentere høyst
eksklusive visninger av tre slike. Prosjektet er satt sammen for BIFF av Lynchs produsent Jon Nguyen som også vil
innlede seansene.
INTERVIEW PROJECT: Vi viser verdenspremieren på David Lynchs nye prosjekt, hvor hans team har reist rundt hele
USA og intervjuet tilfeldige amerikanere om meningen med livet. Vi viser spesielt utvalgte episoder, hvor hver del
introduseres av David Lynch, som forklarer hvor og hvordan de møtte på disse høyst interessante og egentlig helt
ordinære menneskene.
DAVID LYNCH'S COOKING SHOW: Det særeste matlagingsprogrammet du noen gang vil se. Med sin sedvanlige
forstyrrende musikk og filmet i svart/hvitt, forklarer David Lynch hvordan man lager matretter, hvor selv de minste
detaljene er beskrevet helt spesifikt.
LYNCH2: Bakomfilmen til INLAND EMPIRE. Oppfølgeren til LYNCH som ble vist på BIFF i fjor.
DAVID LYNCH – ONE NIGHT STAND is a presentation of new projects by David Lynch. Producer Jon Nguyen, who will be
introducing the event, has put together a selection of rare material, of which one (INTERVIEW PROJECT) is a world premiere.
INTERVIEW PROJECT is a collection of interviews with completely unknown people put together by Lynch and Co. to evoke a
decidedly lynchian atmosphere. DAVID LYNCH'S COOKING SHOW: ... is just what it sounds like. In other words, like nothing
you've ever seen before. LYNCH2: The follow-up to LYNCH which was screened at last year's festival.
BIFF 2008 107
DOKUMENTAR – KONKURRANSE CHECKPOINTS NORDISK PREMIERE
MADE IN AMERICA
Stacy Peralta (f. 1957) er en tidligere profesjonell
surfer og skateboarder, og en av de opprinnelige
medlemmene av den legendariske
skateboardgjengen the Z-Boys. Etter å ha laget flere
demo-videoer om skating, begynte han å jobbe i TV.
Debuten som regissør kom i 2001 med dokumentaren
DOGTOWN AND Z-BOYS, vist på BIFF i 2002. Han
fulgte opp med dokumentarfilmen RIDING GIANTS
(2004) om surfekulturens opprinnelse og historie, før
han skrev manuset til LORDS OF DOGTOWN, en
fiksjonalisert versjon av historien om the Z-Boys.
Et avslørende portrett av Los Angeles' beryktede gategjenger Bloods og Crips
En stor prosentandel av det sydlige Los Angeles er i praksis å regne som en krigssone. Den vekselvis kalde og
varme krigen mellom gjengene Bloods og Crips har pågått i tredve år, over hundre tusen mennesker er blitt skutt
og mer enn femten tusen er blitt myrdet. Og det er ingen ende i sikte.
I denne medrivende dokumentarfilmen tar regissør Stacy Peralta for seg de historiske og infrastrukturelle
forutsetningene som ligger til grunn for dagens situasjon, og gjennom oppsiktsvekkende åpenhjertige intervjuer
med både nåværende og forhenværende gjengmedlemmer får vi et unikt innblikk i et fenomen som mangler
sidestykke i den vestlige verden. MADE IN AMERICA er en sjokkerende og brutal film om et aspekt ved dagens USA
som altfor ofte blir oversett. Filmen er produsert og finansiert av basketballstjernen Baron Davis, som er født og
oppvokst i Los Angeles og som har gjort seg bemerket som spiller for The Los Angeles Clippers.
Parts of Southern Los Angeles can, for all intents and purposes, be considered a war zone. The alternately cold and warm
war between the Bloods and the Crips has been going on for thirty years, over a hundred thousand people have been shot and
more than fifteen thousand murdered. In MADE IN AMERICA director Stacy Peralta tells the history of this conflict and exposes
the infrastructural fundament that enables it to go on. The resulting film is a brutal and shocking piece of modern-day
American reality.
108 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Stacy Peralta, Sam George
Regi: Stacy Peralta
Foto: Tony Hardmon
Klipp: T.J. Mahar
Musikk: Matter, Soul Nana, Emmanuel Obeng
Medvirkende: Forest Whitaker
Produksjonsselskap: The Gang Documentary, Balance
Vector Productions, Verso Entertainment,
www.balancevector.com/
Produsent: Baron Davis, Jesse Dylan, Dan Halsted,
Stacy Peralta
Salgsselskap: Katapult Film Sales,
www.katapultfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.madeinamericathemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, Stereo, Farger og svart-hvitt, 105
min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE NORSK PREMIERE
MÁNCORA
Ricardo de Montreuil (f. 1974) debuterte som
spillefilmregissør med MY BROTHER'S WIFE i 2005.
Før det hadde han laget kortfilmen AMIGA (2003), og
hatt flere jobber både foran og bak kamera, blant
annet som art director for MTV Video Music Awards
Latinoamerica 2004. MÁNCORA er hans andre
spillefilm.
Et ømt og engasjerende roadtrip-drama om tre isolerte sjeler
Peru, USA 2008
Manus: Angel Ibarguren, Juan Luis Nugent, Oscar
Torres
Regi: Ricardo de Montreuil
Foto: Leandro Filloy
Klipp: Luis Carballar
Musikk: Angelo Milli
Medvirkende: Jason Day, Elsa Pataky, Enrique
Murciano, Phellipe Haagensen, Liz Gallardo
Produksjonsselskap: Hispafilms, Napoli Pictures,
www.napolipictures.com/
Produsent: Diego Ojeda
Salgsselskap: Cinema Libre International,
www.cinemalibrestudio.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.mancorafilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, Digital video
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 93 min.
Etter at faren har tatt sitt eget liv, bestemmer 22 år gamle Santiago seg for å komme seg vekk fra de kalde vintrene
i Perus hovedstad Lima. Han legger ut på en reise til Máncora, et feriested på nordkysten der det er sommer hele
året. Idet han er i ferd med å forlate hovedstaden, får han uventet besøk av sin vakre stesøster Ximena og hennes
ektemann Inigo. Sammen legger de tre ut på en reise med det mål for øyet å flykte fra hverdagen og å finne seg
selv. Når Santiago og Ximena vokser stadig nærmere hverandre, begynner sjalusien å vokse i Inigo. Men dette er
bare starten på intrigene.
MÁNCORAs sydlandske stemning og roadtrip-struktur vil nok få mange til å tenke på Alfonso Cuaróns OG MORA DI
OGSÅ (2001), mens tematikken og stemningen sender tanken hen til Sofia Coppolas indiehit LOST IN TRANSLATION
(2003). MÁNCORA minner om begge disse filmene, men er først og fremst en høyst imponerende film på egne ben,
et intelligent og velspilt drama som snakker til unge mennesker på en særegen måte.
After his father's suicide, 22 year old Santiago decides to leave the harsh winters of Peru's capital Lima, in favour of the
warmer climes of Máncora on the country's north coast. Upon leaving, he recieves a surprise visit from his beautiful stepsister
Ximena and her husband Inigo. The three of them set out on a journey in an attempt to escape reality and find themselves.
MÁNCORA is an intelligent and engaging drama that speaks to young people in a characteristically direct fashion.
BIFF 2008 109
NORDISK RÅDS FILMPRIS 2008 GAY PROPAGANDA NIGHT
MANNEN SOM ELSKET YNGVE
The The Man Who Loved Ynge
Stian Kristiansen (f. 1972) ble uteksaminert fra
Filmskolen på Lillehammer i 2006. I tillegg til å
regissere en rekke kortfilmer før han begynte på
filmskolen, gikk han skolen som skuespiller på
Rogaland Teaters barne- og ungdomsteater.
Erfaringene fra teateret tok han med seg som
skuespiller i Pål Jackmans kortfilm BENNY (1998) og
Arild Østin Ommundsens MONGOLAND (2001).
MANNEN SOM ELSKET YNGVE er hans debut som
spillefilmregissør.
Tidenes beste lydspor til tidenes beste norske ungdomsfilm. Punktum.
Åttitallet går mot slutten, post-punk er kult og har ikke vært kult før og Jarle Klepp er EF-motstander, palestinavenn
og jævlig sugen på kjæreste, en jente å ligge med. Alt dette blir endevendt idet en ny gutt begynner i Jarles klasse.
Yngve er en streiting som spiller tennis, går med pikétrøye nedi buksene og hører på elektronisk popmusikk. Dette
er i utgangspunktet så feil som det kan bli for Jarle Klepp, men når han ser Yngve skjer det noe – Jarle Klepp
forelsker seg hardt og inderlig.
MANNEN SOM ELSKET YNGVE er helt uten forbeholdet "til å være norsk" en fantastisk film. Et troverdig og
engasjerende manus, imponerende skuespillerprestasjoner og stram regi skaper noe av en sjeldenhet i norsk
filmsammenheng: Ungdomskarakterer som er troverdige og behagelige å se på. Filmen vant velfortjente
Amandapriser for beste norske film, beste barne- og ungdomsfilm og beste regi. Da får det passere at Ida Elise
Broch og Arthur Berning ikke ble belønnet for sine prestasjoner og at Rolf Kristian Larsen ble snytt for prisen for
beste mannlige skuespiller.
The eighties are coming to an end, and Jarle Klepp is opposed to almost everything. Only exceptions are Palestine, mom, his
friend Helge and his girl Katrine. All this changes when a new kid comes to town. Yngve plays tennis, wears piqué shirts and
listens to pop music, but in spite all of this, Jarle Klepp falls headlessly in love with him. The well written dialogue, the
impressive acting and Stian Kristiansen's tight direction makes THE MAN WHO LOVED YNGVE a gem of a movie.
110 BIFF 2008
Norge 2008
Manus: Tore Renberg
Regi: Stian Kristiansen
Foto: Trond Høines
Klipp: Vidar Flataukan
Musikk: Jon Erik Kaada
Medvirkende: Rolf Kristian Larsen, Arthur Berning, Ida
Elisa Broch, Ole Christoffer Ertvåg m.fl.
Produksjonsselskap: Motlys, www.motlys.com
Produsent: Yngve Sæther
Salgsselskap: Nonstop Sales, www.nonstopsales.com/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: www.mannensomelsketyngve.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 90 min.
DOKUMENTAR VERDENSPREMIERE
MARIONETTENS OPPDAGELSER
Discoveries of a Marionette
Bjarte Mørner Tveit (f. Bergen, 1978) har sin
utdannelse fra London Institute og universitetene i
Bergen og Trondheim. Han har dessuten høstet
erfaring fra en rekke av Piraya Films
dokumentarfilmer. Produsentdebuten kom i 2005 med
den Amanda-nominerte dokumentaren SVINDLEREN.
I Piraya Film har Tveit fungert som
executive/associate producer på selskapets
storsatsinger de siste årene, med filmer som ON A
TIGHTROPE (2007), BELARUSIAN WALTZ (2007) og
YODOK STORIES (2008). Han har tidligere regissert
kort- og kunstfilm. MARIONETTENS OPPDAGELSER
er Bjarte Mørner Tveits debutfilm som
dokumentarfilmregissør.
Bjarte fikk en gave av sin bestefar: haugevis av 8 mm-film fra et spennende liv på "de syv hav"
Norge 2008
Manus: Bjarte Mørner Tveit
Regi: Bjarte Mørner Tveit
Foto: Torstein Grude
Klipp: Erik Anderson
Musikk: Arne Hovda
Medvirkende: Alf Mørner, Bjarte Mørner Tveit
Produksjonsselskap: Piraya Film, www.piraya.no
Produsent: Torstein Grude
Salgsselskap: Kudos Family, www.kudosfamily.com
Norsk distribusjon: Kudos Family,
www.kudosfamily.com
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Norsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 73 min.
Det er fint å få presanger. Spesielt når det kommer en overraskende gave fra en person en ikke kjenner så godt, en
gave som vitner om at den andre har tenkt seg godt om før utvelgelsen og overrekkelsen. Men noen presanger er
mer krevende enn andre.
Det har alltid vært avstand mellom Bjarte Mørner Tveit og hans bestefar, den sterke patriarken Alf Mørner. Dette
skal endre seg når Alf gir sitt barnebarn en gave: kasse på kasse med gamle 8mm filmruller fra Alfs liv til sjøs,
filmruller som forteller historier som til nå har vært skjult. Men med gaven følger forpliktelser, og Bjarte styres ut
på en krevende reise.
MARIONETTENS OPPDAGELSER er en poetisk og unik dokumentarfilm. Den veksler mellom filosofering om evige
temaer og jordnære, konkrete historier og hendelser. Filmen lar Alf Mørner lede oss på en melankolsk, morsom og
uforutsigbar reise gjennom livet, døden, havet og evigheten. Intet mindre.
There has always been a distance between Bjarte and his grandfather, the great patriarch Alf Mørner. This is about to change
when Alf gives his grandson the strange gift of countless metal cans containing 8 mm films. In these films Bjarte finds the
hidden stories of Alf's adventurous past. But the gift is also a commitment, and Bjarte soon embarks on a voyage of his own.
DISCOVERIES OF A MARIONETTE is a poetic and special documentary film. It alters between warm, personal stories,
philosophical ideas of eternal themes and heartbreaking episodes. The film sees Alf Mørner lead us on a melancholic,
humorous and unforeseen expedition through life, death, the sea and in the end: eternity. Nothing less.
BIFF 2008 111
kinosonen
EN KLUBB FOR FILMELSKERE
OG ANDRE ELSKERE
GRATIS MEDLEMSKAP . BILLIGERE BILLETTER . FØRPREMIERER . FRIBILLETTER . MERE MORO
www.bergenkino.no/kinosonen
FØRPREMIERER MIDNIGHT CRAZE NORDISK PREMIERE
MAX PAYNE
Iren John Moore (f. 1970) laget flere kort- og
reklamefilmer i hjemlandet sitt, innen han ble
oppdaget av Hollywood for sine visuelt eksplosive
reklamer for Sega Dreamcast. Hans første spillefilm
var BEHIND ENEMY LINES (2001), fulgt opp av to
remaker: FLIGHT OF THE PHOENIX (2004) og THE
OMEN (2006).
Hardbarket krimdrama blander det beste fra TV-spillet og Hongkong-action
USA 2008
Manus: Beau Thorne
Regi: John Moore
Foto: Jonathan Sela
Klipp: Dan Zimmerman
Musikk: Marco Beltrami
Medvirkende: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau
Bridges, Chris Bridges, Donal Logue, Chris O'Donnell
Produksjonsselskap: Abandon Entertainment,
Collision Entertainment, Dune Entertainment, Firm
Films, Foxtor Productions
Produsent: Julie Yorn, Scott Faye
Salgsselskap: 20th Century Fox, www.foxmovies.com/
Norsk distribusjon: Fox Film, www.filmweb.no/fox/
Offisiell hjemmeside: www.maxpaynethemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 100 min.
Max Payne er en mann som har mistet alt og alle han elsket. Det eneste han har igjen å leve for, er jobben som
politimann i en korrupt by i ferd med å bli hjemsøkt av et mystisk dop med navn Valkyrie.
Filmen baserer seg løst på spillserien med samme navn. Spillene er en uhøytidelig parodi på film noir-klisjeer,
kombinert med action-estetikken til Hongkong-actionfilmer, med John Woo som hovedinspirasjon. Dette oversettes
lett tilbake til filmlerretet, og MAX PAYNE er en film som ikke er redd for å stjele fra det beste innen krim- og
actionfilm. Mark Wahlberg gjør en intens innsats som den demoraliserte purken med en dyster fortid, godt hulpet
av regissør John Moores stødige hånd i registolen.
Max Payne is a man who has lost everything apart from his badge and his gun. He lives in a city tormented by a new and
dangerous drug named Valkyrie. The film is based on the video game series by the same name. The games are a mix of the
language of film noir and the visuals of a John Woo action picture. This blend of cinematic influences is easily translated back
to the big screen, where game and film are joined together to a satisfying whole.
BIFF 2008 113
NORDISK RÅDS FILMPRIS 2008
DE MØRKE SOMMERFUGLERS HJEM
The Home of Dark Butterflies
Tummien perhosten koti
Dome Karukoski er født på Kypros i 1976 og flyttet til
Finland da han var fem. Hans mor er en finsk
journalist og hans far er den amerikanske
skuespilleren George Dickerson. Han studerte film
ved Kunsthøyskolen i Helsinki. Hans eksamensfilm
SKJØNNHETEN OG BASTARDEN fra 2005 mottok en
rekke priser, blant andre den finske Jussiprisen og
Amandaprisen for beste nordiske debut i 2006. DE
MØRKE SOMMERFUGLERS HJEM er hans andre
spillefilm. Regissøren har akkurat skutt ferdig sin
tredje film, FORBIDDEN FRUIT, som har finsk
premiere i februar 2009.
Gripende film fra ungdomsanstalt som tar opp spørsmål om skyld og skam, tilgivelse, frihet og ansvar
Juhani er plaget og hjemsøkt av en traumatisk barndomsopplevelse. Etter å ha blitt sendt rundt til forskjellige
fosterhjem og pleiefamilier i seks år, havner han til slutt på en isolert anstalt for mistilpassede ungdommer, kalt
"Øya". Stedet er fullstendig isolert fra omverdenen, et mikrosamfunn i seg selv: De eneste øyboerne i tillegg til de
syv guttene på anstalten, er stedets strenge forstander Olavi Harjula, hans kone og to døtre, samt Tyyne, som står
for dyrestell og matlaging.
DE MØRKE SOMMERFUGLERS HJEM er basert på den finske suksessromanen fra 1991 med samme navn.
Filmrettighetene til boken ble kjøpt av et Hollywoodselskap, før Solar Films-sjef Markus Selin endelig fikk
rettighetene tilbake på finske hender i 2000. Boken kretser rundt spørsmål om skyld og skam, tilgivelse, frihet og
ansvar. Denne tematikken er elegant oversatt til en gripende film som overlater til publikum selv å finne svarene.
The troubled Juhani has been bounced between foster homes and temporary families for six years, before ending up in a
remote institution for troubled youth, known as "The Island". The place is run by the ruthless superintendent Olavi Harjula.
The movie forces the spectators to ask themselves: How long do you have to keep paying for past mistakes and deeds? When
can you forgive yourself and be set free? Or can you? And are you responsible for other people´s actions?
114 BIFF 2008
Finland 2008
Manus: Marko Leino
Regi: Dome Karukoski
Foto: Pini Hellstedt
Klipp: Harri Ylönen
Musikk: Panu Aaltio
Medvirkende: Niilo Syväoja, Tommi Korpela,
Kristiina Halttu, Kati Outinen, Pertti Sveholm m.fl.
Produksjonsselskap: Solar Films, www.solarfilms.com
Produsent: Markus Selin
Salgsselskap: Nordisk Film International Sales,
www.nordiskfilmsales.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.solarfilms.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Finsk tale, Svenske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 105 min.
DOKUMENTAR EUROPEISK PREMIERE
A NECESSARY DEATH
Som tenåring markerte Daniel Stamm (f. 1976) seg
både som radiovert og magasinredaktør. Han arbeidet
innenfor teater og studerte drama før han begynte på
filmakademiet i Ludwigsburg. Han har skrevet for TV
og regissert en dokumentar om Nick Cave. Daniel
flyttet deretter til Los Angeles og studerte ved
American Film Institute. Han har i det siste laget tre
kortfilmer, skrevet låter for lokale utøvere og har til
og med blitt sertifisert hypnotisør. A NECESSARY
DEATH er debuten hans.
En uhelbredelig syk mann lar seg filme i opptakten til sitt selvmord
USA 2008
Manus: Daniel Stamm
Regi: Daniel Stamm
Foto: Zoltan Honti
Klipp: Shilpa Sahi & David Kashevaroff
Musikk: Morgan Kibby & Jonathan Leahy
Medvirkende: GJ Echternkamp, Matt Tilley, Valerie
Hurt, Michael Traynor, Konima Parkinson-Jones m.fl.
Produksjonsselskap: Brickwall Productions,
www.anecessarydeath.com/
Produsent: Brian Udovich & GJ Echternkamp
Salgsselskap: Brickwall Productions,
www.anecessarydeath.com/
Norsk distribusjon: Egenimport
Offisiell hjemmeside: www.anecessarydeath.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 101 min.
En morbid annonse er utgangspunktet for denne makabre historien. En filmskaper og hans crew, sannsynligvis på
jakt etter oppmerksomhet, rykker inn en oppsiktsvekkende annonse hvor de etterlyser selvmordskandidater som
de kan filme og følge på vei mot den endelige beslutningen. Flere enn ti svarer på annonsen, og den utkårede er en
britisk student som har fått diagnosen uhelbredelig hjernesvulst. Som tilskuer blir vi vitne til hvordan filmteamet
og den utvalgte diskuterer ulike løsninger. Vi får innblikk i britens kvaler, men også temmelig kalde og nøkterne
overveielser. En av de mer hjerteskjærende sekvensene er hans møte med sin uvitende mor. Filmteamet er med
ham hjem under falske premisser, og moren blir ført bak lyset og etterlatt uten å få vite sannheten om sønnens
sykdom.
Etter hvert som dagen for det uunngåelige nærmer seg, oppstår imidlertid uforutsette komplikasjoner. A
NECESSARY DEATH er på mange måter en utrolig historie og et rystende dokument om etikk og kunst. Hvor langt
kan en filmskaper og hans team gå – egentlig?
"Documentary Filmmaker looking for suicidal individual to follow from first preparation to final act." Cut from 142 video tapes,
this project sheds light on the tragedy following the infamous internet ad. A NECESSARY DEATH is one of these unbelievable
stories you just don’t want to know is true. It is a heartbreaking experience that leaves you wonder how far a filmmaker can
stretch the ethical limits in order to get a scoop.
BIFF 2008 115
FØRPREMIERER BERGART: NEW YORK
NEW YORK I ET NØTTESKALL
Synecdoche, New York
NEW YORK I ET NØTTESKALL er Charlie Kaufmans (f.
1958) regidebut. Han har i nyere tid stått for manuset
til noen av Hollywoods merkeligste filmer, som
BEING JOHN MALKOVICH (1999) og ADAPTATION
(2002), begge regissert av Spike Jonze, og ETERNAL
SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND, regissert av
Michel Gondry.
Teaterinstruktør forsvinner inn i narrativ kinesisk eske
Caden Cotard har store ambisjoner for sin nye teaterforestilling. Den skal handle om alle han har møtt, alt han har
opplevd og alt han har følt. Dette vil han formidle ved å konstruere en eksakt kopi av New York inne i et digert
varehus. Samtidig begynner Cadens virkelige liv å falle fra hverandre, noe som igjen blir reflektert i stykket. Phillip
Seymour Hoffmans Cotard er en mann som har mistet ankerpunktet i tilværelsen, både fysisk, psykisk og sosialt.
Hans kone og ekskone, døtre, venner og medarbeidere blir alle en del av hans innviklede teateroppsetning.
Charlie Kaufmann er en manusforfatter som elsker å fortelle historier om hvordan man forteller historier. Det er
derfor ingen overraskelse at hans regidebut har endt opp som en poetisk vandring gjennom konstruksjonen av
historien om et liv. NEW YORK I ET NØTTESKALL er en morsom, sær og komplisert film, på samme måte som livet
kan være det.
Caton Cotard (Phillip Seymour Hoffman) is a theater director who has lost his mooring to life. He seeks to correct this by
staging a play that will include his whole life, and builds a gigantic set that is a replica of New York. SYNECDOCHE, NEW YORK
is acclaimed screenwriter Charlie Kaufman's funny, absurd and melancholic directorial debut, where he fully displays his
unique storytelling abilities.
116 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Charlie Kaufman
Regi: Charlie Kaufman
Foto: Frederick Elmes
Klipp: Robert Frazen
Musikk: Jon Brion
Medvirkende: Philip Seymour Hoffman, Samantha
Morton, Catherine Keener, Emily Watson, Jennifer
Jason Leigh, Hope Davis, Tom Noonan m.fl.
Produksjonsselskap: Likely Story, Sidney Kimmel
Entertainment, www.skefilms.com/
Produsent: Anthony Bregman, William Horberg, Spike
Jonze, Charlie Kaufman, Sidney Kimmel
Salgsselskap: Kimmel International,
www.kimmelinternational.com/
Norsk distribusjon: SF Norge,
www.filmweb.no/sfnorge/
Offisiell hjemmeside:
www.sonyclassics.com/synecdocheny
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DTS, Farger, 124 min.
DOKUMENTAR MUSIKALSKE TAKTER EUROPEISK PREMIERE
THE NIGHT JAMES BROWN SAVED BOSTON
David Leaf (1952) er kjent som produsent,
manusforfatter og regissør for en rekke
dokumentarfilmer og har arbeidet med musikk og
musikere i fjernsyn i en årrekke. Vi viser to av hans
filmer på BIFF – i tillegg til denne har han også
regissert den eminente THE U.S. VS. JOHN LENNON
fra 2006. Leaf er også kjent for sine biografier blant
annet om The Bee Gees.
Da Martin Luther King ble myrdet brøt det ut uro i mange byer i USA, men ikke i Boston
USA 2008
Manus: Morgan Neville
Regi: David Leaf
Foto: Nicola Marsh
Klipp: Peter S. Lynch II
Musikk: James Brown
Medvirkende: James Brown, Dennis Heysbert, Dr.
Martin Luther King jr., Robert Kennedy, Richard Nixon,
Hubert Humphrey, Lyndon B. Johnson m.fl.
Produksjonsselskap: David Leaf Productions,
www.leafprod.com/
Produsent: Erik Kulberg, Morgan Neville & David Leaf
Salgsselskap: Fremantle International Distribution,
www.fidtv.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger og svart-hvitt, 66
min.
Vi har funnet frem til nok en film om det urolige året 1968, som går rett inn i tematikken rundt den amerikanske
valgkampen. Her blir vi vitne til hvordan soulkongen James Brown holdt konsert i Boston bare dager etter drapet
på Dr. Martin Luther King jr. – en konsert som bidro til at innbyggerne i den rasedelte byen beholdt roen og voldelige
opptøyer aldri kom til overflaten, slik det skjedde i mange andre storbyer. James Brown prekte et ikkevoldelig
budskap og minnet folk på Kings egne ord.
Vi møter en rekke politikere i filmen, så som Kevin White, borgermesteren i Boston, presidentene Nixon og Johnson,
samt Bobby Kennedy, Hubert Humphrey og Andrew Young, i tillegg til King og Brown. Regissøren David Leaf har
forøvrig også produsert og regissert den fantastiske dokumentarfilmen THE U.S. VS JOHN LENNON fra 2006, som
også kan ses på BIFF i år.
Only days after the assassination of Martin Luther King, Jr., soul legend James Brown held a historic concert in the city of
Boston. This is the story of a city about to explode, like many others had already done, and the means by which music quelled
the potentially volatile situation. The televised broadcast of his performance is said to have kept the streets quiet that evening,
giving citizens a distraction from looting and unifying the city in peaceful memorial to one of history’s great professors of
peace.
BIFF 2008 117
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE DOKUMENTAR GAY PROPAGANDA NIGHT NORDISK PREMIERE
OF TIME AND THE CITY
Terence Davies (f. 1945) er en ener i nåtidens
filmkunst. Han utviklet kortfilmtrilogien CHILDREN,
MADONNA AND CHILD og DEATH AND
TRANSFIGURATION fra 1976 til 1982, og ble allerede
den gang utropt til et filmkunstnerisk geni. Selv om
han ikke har mer enn fire langfilmer bak seg –
DISTANT VOICES, STILL LIVES (1988), THE LONG DAY
CLOSES (1992), THE NEON BIBLE (1996) og HOUSE
OF MIRTH (2000) – er han regnet som en spesielt
begavet filmkunstner med sitt særegne blikk for
fortelling, atmosfære, bildekomposisjon og regi.
En elegant lovprisning til Liverpool og en svunnen tid, akkompagnert av et fortreffelig musikkutvalg
OF TIME AND THE CITY er en hyllest til en by, men samtidig en elegant elegi over en svunnen tid, et dypdykk ned i
Terence Davies’ fortid, hans forhold til religion, katolisisme og kirken, til kongehuset som pervertert institusjon og
til egen arbeiderklassebakgrunn i det fattigste av det fattige Liverpool. At outsideren Davies har sterke antipatier
til alt som smaker av autoriteter kommer sterkt frem på kommentarsiden. Han er kontemplativ og sprudlende vittig
på samme tid. Han spøker med alt og alle, samtidig som kjærligheten til ”The Land of Lost Content” hele tiden er
fremtredende – et sted og en tid ”that cannot come again”, som han sier med dikterens dype og smertefulle
beklagelse. Ikke minst er regissørens egen homofile oppvåkning allerede i barndommen sterkt fremtredende.
Fordømmelsen som fulgte har selvsagt satt preg på Davies’ forhold til livet i sin alminnelighet og til kjærlighet og
nærhet spesielt. Han fant sin egen religion i filmens verden og ble en lidenskapelig kinogjenger fra tidlig av. Der
kirken var en fordømmende kraft som holdt mennesker nede, åpnet filmuniverset for glede, håp og kjærlighet, samt
blendende vakre bilder akkompagnert av vidunderlig musikk.
“OF TIME AND THE CITY is both a love song and eulogy to the director's birthplace – Liverpool. It is also a response to memory,
reflection and the experience of losing a sense of place as skylines change and time takes its toll” reads the official description
of Terence Davies new documentary film. It was the only British film in the official main selection of this year’s Cannes festival
and has made it possible for Davies to finally get funding for new projects. About time, one would add, for this is an artist that
deserves to be supported substantially and who should be making films constantly to the benefit of all of us!
118 BIFF 2008
Storbritannia 2008
Manus: Terence Davies
Regi: Terence Davies
Foto: Tim Pollard
Klipp: Liza Ryan-Carter
Musikk: Ian Neil
Medvirkende: Terence Davies
Produksjonsselskap: Hurricane Films,
www.hurricanefilms.net/
Produsent: Christopher Moll, Sol Papadopoulos & Roy
Boulter
Salgsselskap: HanWay Films, www.hanwayfilms.com
Norsk distribusjon: Egenimport
Offisiell hjemmeside: www.oftimeandthecity.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger og svart-hvitt, 72
min.
DOKUMENTAR
OLAV H. HAUGE – DEN ANDRE MANNEN
Olav H. Hauge – the other man
Vigdis Nielsen er oppvokst i Ulvik og har et personlig
forhold til Hauges dikt og skjebne. Hun ble i 2005
innvilget Statens kunstnerstipend for å jobbe frem
prosjektet. Hun har lest utallige bøker, funnet store
mengder arkivbilder og har kontaktet familie, venner
og kjennere av Olav H. Hauge i arbeidet med å sette
sammen denne vakre filmen.
Olav H. Hauges dikt står sentralt i dette vakre og vare portrettet av den store vestlandsdikteren
Norge 2008
Manus: Vigdis Nielsen
Regi: Vigdis Nielsen
Foto: Tore Vollan
Klipp: Erlend Harr Erikssen
Musikk:
Medvirkende: Olav H. Hauge, Erling Lægreid
Produksjonsselskap: Flimmer Film,
www.flimmerfilm.no
Produsent: Johnny M. Holmvåg, Christer Fasmer
Salgsselskap: Flimmer Film, www.flimmerfilm.no
Norsk distribusjon: Flimmer Film,
www.flimmerfilm.no
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 57 min.
Bondesønnen Hauge levde det meste av livet alene i den vesle bygda Ulvik i Hardanger. Inspirert av de store
forfatterne begynte han som ungdom å skrive dikt og dagbok.
Olav var i lange perioder tvangsinnlagt på psykiatrisk institusjon. Men tross bygdas fordømmelse og manglende
oppmuntring fra familien, debuterte Olav H. Hauge som poet 38 år gammel. Diktsamlingene var terapi, og en vei
tilbake til et liv sammen med andre mennesker. Først 70 år gammel giftet han seg med den tjue år yngre kunstneren
Bodil Cappelen. Etterpå ble han aldri mer syk.
Filmskaperen Vigdis Nielsen har fått frem et interessant portrett av den store vestlandsdikteren, med intervjuer av
noen av hans nære venner, samt innslag av en rekke dikt som følges visuelt av vakre og vare naturskildringer og
bilder av Hauge både som ung mann og aldrende kunstner.
The Norwegian poet Olav H. Hauge lived most of his life in isolation, with only a few close friends. He got his inspiration from
world literature and began publishing his poems at the age of 38. Hauge was haunted by depression and spent long periods
at a mental hospital, where he avoided being lobotomized, because the hospital's doctor in charge thought he had some
special spiritual gifts that he didn't want to interfer with. The portrait of this troubled and intense artist is like a beautiful
poem in itself.
BIFF 2008 119
DOKUMENTAR - KONKURRANSE
PARADISET
Paradise
Polskfødte Jerzy Sladkowski (f. 1945) står bak
prisbelønnede dokumentarfilmer som VENDETTA
(1997), MIN AMERIKANSKA FAMILJ (2004) og
BÄSTISAR (2006). Siden han forlot Polen har han laget
over 40 filmer, hvorav brorparten er dokumentarer.
Et 65 år langt ekteskap oppsummert via diskusjoner om tapetsering
Hans og Kerstin Stralström har vært gift i 65 år. En dag bestemmer Hans seg for å tapetsere en av veggene i
ekteparets sommerhus, på tross av at Kerstin mange ganger har sagt fra at det ikke kommer på tale. Etter en rekke
diskusjoner, krangler og samtaler får Hans omsider viljen sin, og filmen følger selve tapetseringsprosessen – også
den preget av diskusjoner, krangler og samtaler – med et evig tilstedeværende kamera. Via Hans og Kerstins
tapetseringsdiskusjoner tegner regissør Jerzy Sladkowski opp et portrett av et langt og kjærlighetsfullt samliv.
Gjennom de to 82-åringenes samtaler får vi også et glimt av en del av Sverige som sakte, men sikkert er i ferd med
å dø ut.
PARADISET er Sladkowskis tredje film om ekteparet Stralström; Hans og Kerstin figurerte også i TANGO, GRÄL OG
LEDBESVÄR (1999) og LAPPSJUKAN (2001). Den siste filmen i Stralströmtrilogien er definitivt årets mest romantiske
dokumentarkomedie.
Hans and Kerstin have been married for 65 years. One day Hans decides to put wallpaper on one of the walls of their summer
house, even though Kerstin hates the idea. Through their discussions, conversations and fights about the need for wallpaper,
we get a portrait of their history and life together. We also get a glimpse of a part of Sweden which is slowly fading away. With
PARADISE, veteran filmmaker Jerzy Sladkowski has made a humorous and romantic documentary.
120 BIFF 2008
Sverige / Finland 2007
Manus: Jerzy Sladkowski
Regi: Jerzy Sladkowski
Foto: Gunnar Källström, Wojciech Staron
Klipp: Agnieszka Bojanowska
Musikk:
Medvirkende: Hans Stralström, Kerstin Stralström
Produksjonsselskap: Hysteria Film,
www.hysteriafilm.se/f-11.html
Produsent: Antonio Russo Merenda
Salgsselskap: Hysteria Film, www.hysteriafilm.se/f11.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.hysteriafilm.se
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Svensk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 58 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE NORSK PREMIERE
PATOLOGEN
The Investigator
A Nyomozó
Atilla Gigor (f. 1978) er et pseudonym ungareren Attila
Galambos bruker når han arbeider som regissør.
Gigor/Galambos har spilt små roller i en rekke filmog fjernsynsproduksjoner og regissert to anerkjente
kortfilmer. PATOLOGEN er hans første spillefilm
En folkesky patolog tyr til desperate virkemidler for å redde livet til sin døende mor
Ungarn / Irland / Sverige 2008
Manus: Attila Gigor
Regi: Attila Gigor
Foto: Máté Herbai
Klipp: Zoltán Kovács
Musikk: László Melis
Medvirkende: Zsolt Anger, Judit Rezes, Sándor Terhes,
Ildikó Tóth, Éva Kerekes, Zsolt Zágoni
Produksjonsselskap: Anagram Production, Fastnet
Films, KMH Film, www.khm.hu/
Produsent: Ferenc Pusztai
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trustfilm.dk/off_vis_film.asp?id=258
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Ungarsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 107 min.
Den folkesky Tibor jobber som patolog. Hans største bekymring er moren, som er i ferd med å bli spist opp av kreft.
Da Tibor får vite at forskere i Sverige har funnet fram til en mulig kur, bestemmer han seg for å gjøre alt for å få tak
i pengene som skal til for å få tak i den livsnødvendige medisinen. En dag dukker beleilig nok en mystisk mann, kalt
Kyklopen, opp med et fristende tilbud. Tibor må bare utføre et enkelt mord på en for ham totalt uvedkommende
person, og så vil alle hans økonomiske bekymringer være over. Desperat etter å redde sin døende mor, utfører Tibor
oppdraget, men mottar deretter et brev som avslører at Kyklopen ikke er den reddende engelen han ga seg ut for å
være.
PATOLOGEN er en oppsiktsvekkende stilbevisst og estetisk gjennomført film, og mindre imponerende blir det ikke
når man tar i betraktning at dette er regissør Attila Gigors langfilmdebut. Ungarn har de siste årene vakt oppsikt
som filmnasjon med en rekke voldelige og outrerte filmer. PATOLOGEN er mer nedtonet enn hva vi er vant med fra
den kanten, men ikke desto mindre en bemerkelsesverdig god film.
In order to obtain a cure for the cancer that is eating away at his mother, Tibor, a reclusive Hungarian pathologist, makes a
deal with a mysterious one-eyed man who calls himself the Cyclops. All Tibor has to do is to carry out the assasination of a
person who is completely unfamiliar to him. Desperate for money, Tibor accepts the offer. THE INVESTIGATOR is a stylish and
complex thriller. An impressive film by an up and coming director.
BIFF 2008 121
DOKUMENTAR MUSIKALSKE TAKTER ENESTE SJANSE
PATTI SMITH: DREAM OF LIFE
Steven Sebring (f. Aberdeen, Sør-Dakota, 1966) vokste
opp i Arizona og ble kjent som portrettfotograf for
moteskapere og celebriteter. Han har jobbet med
Ralph Lauren, Tommy Hilfiger og laget kortfilmer for
DKNY. Han utga boken "Bygone Days" i 2005 og bor i
New York.
Fotografen Steven Sebring har fotfulgt Patti Smith med kamera i hele elleve år!
USA 2008
Manus: Steven Sebring
Regi: Steven Sebring
Foto: Phillip Hunt, Steven Sebring
Klipp: Angelo Corrao, Lin Polito
Musikk: Patti Smith
Medvirkende: Patti Smith, Lenny Kaye, Oliver Ray, Tony
Shanahan, Jay Dee Daugherty, Jackson Smith, Jesse
Smith, Tom Verlaine, Sam Shepard, Philip Glass,
Benjamin Smoke, Flea m.fl.
Produksjonsselskap: Thirteen, WNET New York, Clean
Socks, www.thirteen.org/
Produsent: Steven Sebring, Margaret Smilow & Scott
Vogel
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.dreamoflifethemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger og svart-hvitt, 109 min.
Steven Sebring er kjent som mote- og portrettfotograf. Han har fulgt Patti Smith på nært hold i hele elleve år og
filmkameraet har vært med hele veien. Vi møter Patti Smith i mange forskjellige situasjoner på veien, i
konsertlokaler og sammen med ulike utøvere og venner. Sebring har prøvd å fange essensen av hvem Patti Smith
egentlig er – ingen liten oppgave om en stor personlighet. Sebring sier: "Det er noe rått over Patti Smith – hun
skjærer gjennom alt kunstferdig, enten det er gjennom hennes poesi eller rocken på scenen. Hun er en rockestjerne,
en artist, en mor og en aktivist. Hun er en folkehelt og hun har vært gjennom mye tragisk og likevel kommet
helskinnet gjennom det. Hun kan ikke sammenlignes med noen annen."
Steven Sebring: "No person is just one thing. I know I am not just a fashion photographer. And Patti Smith is certainly not just
a rock icon. She is much more. For me, this movie is about discovering who Patti Smith is. This process of discovery has been
over the course of eleven incredible years of filming. I can't believe it, but a quarter of my life has been spent framing her in
my lens. And through this film, I want to channel that experience to the audience. It all happened so organically. I was just
interested in her and in getting to know her as a person. As our friendship blossomed over a decade, and as I got to know her,
my lens was getting to know her as well."
BIFF 2008 123
FØRPREMIERER MIDNIGHT CRAZE NORSK PREMIERE
PINEAPPLE EXPRESS
David Gordon Green (f. 1975) er kjent for sine
stillferdige indiedrama og sitt blikk for vakre bilder.
Han debuterte med den kritikerroste GEORGE
WASHINGTON i 2000, og deretter kom ALL THE REAL
GIRLS (2003), UNDERTOW (2004) og SNOW ANGELS
(2007) som perler på en snor. PINEAPPLE EXPRESS
er Greens første marihuanaactionkomedie.
Dale og vennene hans har oppdaget en ny type marijuana. Men det har også forfølgerne deres.
Dale Denton jobber som rettsbetjent, men hans store lidenskap i livet er å røyke marihuana. Derfor har han inngått
et vennskapelig kundeforhold til dealeren Saul Silver, den eneste mannen i byen som kan tilby den ytterst sjeldne
og effektfulle varianten "pineapple express". Når Dale blir vitne til et mord og mister jointen sin på åstedet idet han
flykter i panikk, plages han av frykten for at både politiet og morderne kan spore den sjeldne marihuanaen tilbake
til ham. Det viser seg at han har rett, og sammen med Saul legger han ut på en ellevill og actionfylt flukt.
Når manus er skrevet av Seth Rogen og Evan Goldberg (SUPERBAD), og førstnevnte også spiller hovedrollen, vil de
fleste kunne gjette seg til at produsenten av filmen heter Judd Apatow. Apatow har med sine nyskapende,
inkluderende og morsomme filmer revolusjonert den amerikanske komedien på 2000-tallet. Med PINEAPPLE
EXPRESS utforsker han en ny subsjanger, nemlig den uglesette actionkomedien.
Lazy court-process clerk and stoner Dale Denton has only one reason to visit his equally lazy dealer Saul Silver: to purchase
weed, more specifically, a rare new strain called Pineapple Express. But when Dale becomes the only witness to a murder by
a crooked cop and the city's most dangerous drug lord, he panics and dumps his roach of Pineapple Express at the scene.
Dale now has another reason to visit Saul: to find out if the weed is so rare that it can be traced back to him. Turns out it is...
PINEAPPLE EXPRESS is an actionpacked drug comedy produced by Judd Apatow.
124 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Seth Rogen, Evan Goldberg
Regi: David Gordon Green
Foto: Tim Orr
Klipp: Craig Alpert
Musikk: Graeme Revell
Medvirkende: Seth Rogen, James Franco, Danny R.
McBride, Kevin Corrigan, Craig Robertson, Gary Cole
m.fl.
Produksjonsselskap: Apatow Productions 650 Bonson
Ave., 90004 Los Angeles, California, USA, tel +1 323
9608066
Produsent: Judd Apatow, Shauna Robertson
Salgsselskap: Sony Pictures, www.sonypictures.com/
Norsk distribusjon: Walt Disney Studios Motion
Pictures Norway, www.filmweb.no/bvi
Offisiell hjemmeside: www.sonypictures.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 111 min.
NORDISK PREMIERE DOKUMENTAR HIPHOP MUSIKALSKE TAKTER
PLANET B-BOY
Benson Lee er en koreansk-amerikansk filmskaper
hvis arbeid er blitt distribuert globalt og vist blant
annet på HBO, Cinemax og Sundance Channel. Hans
første spillefilm, MISS MONDAY (1998), ble filmet i
London og hadde premiere på Sundance-festivalen,
hvor den vant juryens spesialpris for beste mannlige
skuespiller. Lee var også medprodusent for
dokumentaren BLACK PICKET FENCE (2002), som
vant juryprisen ved Full Frame-festivalen. PLANET BBOY er hans første dokumentar som regissør.
Bli med til Battle of the Year, et forrykende mekka for breakdancere
USA 2007
Manus:
Regi: Benson Lee
Foto: Vascos Lucas Nunes
Klipp: Jeff Marcello, Benson Lee
Musikk: Woody Pak, Chaos Theory Music, Pete Miser,
Mowg
Medvirkende: Gamblerz, Thomas Hergenrother,
Ichigeki, Knucklehead Zoo, Last For One, Phase T
Produksjonsselskap: Mondo Paradiso Films,
www.planetbboy.com/
Produsent: Benson Lee, Amy Lo
Salgsselskap: Elephant Eye Films,
elephanteyefilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: Planet B-Boy
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk, fransk, koreansk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, SRD, Farger, 95 min.
PLANET B-BOY tar utgangspunkt i Battle of the Year, en internasjonal breakdancingkonkurranse og et mekka for
breakdancere. Vi får nærgående portretter av noen av deltakerne i konkurransen. En koreansk gutt ønsker å bli
akseptert av familien, mens en fransk tolvåring møter rasisme rettet mot selve breakdancemiljøet.
Veien til konkurransen er lang og hard og inneholder mye breakdancing. Noen dansesekvenser er iscenesatte, men
fungerer naturlig og estetisk på en gang. På t-banen lar de andre reisende seg ikke affektere av at en gutt breaker,
heller ikke når enda en danser reiser seg og blir med. På denne måten finner breakingen sin rettmessige plass
blant andre kunstformer. Med sine føtter plantet trygt i hiphop-kulturens tidlige dager, har breakdancing utviklet
seg til et globalt fenomen som fremdeles handler om identitet og fremfor alt frihet.
PLANET B-BOY taps into the urban artform of breakdancing. Art, as director Benson Lee punctuates, can sometimes be more
at home on the pavement than in a museum. We follow breakdancers around the globe, doing what they do best wherever
gravity permits them. Scenes from a moving subway train are orchestrated, but never seem contrived. The story brings us to
Battle of the Year, international competition and mecca for breakdancers. Intimate portrayals of some of the competitors
reveal racism and the struggle for acceptance. PLANET B-BOY is a candid tribute to the art, the people and the music.
BIFF 2008 125
DOKUMENTAR – KONKURRANSE CHECKPOINTS NORSK PREMIERE
PRAY THE DEVIL BACK TO HELL
Virginia "Gini" Reticker laget sin første
dokumentarfilm HEART OF THE MATTER i 1994.
Siden dengang har hun regissert og produsert en
rekke filmer, både for TV og kino. Mange av hennes
filmer, som for eksempel LIVE NUDE GIRLS UNITE!
(2000), fokuserer på feminisme. PRAY THE DEVIL
BACK TO HELL er hennes fjerde film som regissør.
Den fascinerende og sanne historien om kampanjen bak Afrikas første valgte kvinnelige statsoverhode
PRAY THE DEVIL BACK TO HELL forteller historien om Leymah Gbowee, en liberisk kvinne som fikk nok av
borgerkrig og interne stridigheter og startet sin egen kvinnekampanje for å få Ellen Johnson-Sirleaf valgt til Afrikas
første kvinnelige statsoverhode. Gwobees kvinnebevegelse skapte en ny kontekst for landets problemer. Borte var
alt snakk om krigføring og hevn; med ikke-voldelige protester tvang den hvitkledde kvinnebevegelsen de stridende
partene til å forhandle frem fredelige løsninger.
PRAY THE DEVIL BACK TO HELL er én del dokumentarfilm og én del folkebevegelse. Regissør Gini Reticker har
laget en film som er like inspirerende og medrivende som menneskene hun skildrer. Det er en film som viser at det
går an å forandre urettferdige og inngrodde politiske strukturer.
PRAY THE DEVIL BACK TO HELL tells the story of Leymah Gbowee and her campaign to have Ellen Johnson-Sirleaf elected
president of Liberia. Gbowee was one of hundreds of thousands of Liberian women tired of the constant chaos and terror
ravaging their country. Along with an ever-growing group of volunteering women, Gbowee campaigned to have her country
elect Africa's first female head of state. PRAY THE DEVIL BACK TO HELL is part documentary film and part political movement
– an affirmation of empowerment through peaceful means.
126 BIFF 2008
USA 2008
Manus:
Regi: Gini Reticker
Foto: Kirsten Johnson
Klipp: Meg Reticker, Kate Taverna
Musikk: Blake Leyh
Medvirkende: Janet Johnson Bryant, Etweda Cooper,
Vaiba Flomo, Leymah Gbowee, Asatu Bah Kenneth,
Etty Weah
Produksjonsselskap: Fork Films,
www.praythedevilbacktohell.com/
Produsent: Abigail E. Disney
Salgsselskap: Fork Films,
www.praythedevilbacktohell.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.praythedevilbacktohell.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
BURMA'S OPEN ROAD:
AN INSIGHT INTO MYANMAR
vises sammen med
PRAYER OF PEACE - RELIEF &
RESISTANCE IN BURMA'S WAR
ZONES
DOKUMENTAR CHECKPOINTS NORDISK PREMIERE
PRAYER OF PEACE:
RELIEF & RESISTANCE IN BURMA'S WAR ZONES
Dette er regissør Matt Blauers første film og også
hans gjennombrudd som regissør. Filmen har blitt vist
for FN, den amerikanske kongressen, sendt på
internasjonale nyhetskanaler og satt opp i bortgjemte
landsbyer i Burma. Blauer har hatt Thailand som
base siden 1999, og fortsetter der sitt arbeid med å
dokumentere menneskerettighetsbrudd. Under
filmingen av PRAYER OF PEACE: RELIEF &
RESISTANCE IN BURMA'S WAR ZONES reiste han
ulovlig over grensen fra Thailand til Burma til
befolkningen som skjulte seg i jungelen.
Karenfolkets kamp for livet på flukt av Burmas militærjunta
Thailand 2007
Manus: Matt Blauer
Regi: Matt Blauer
Foto: Matt Blauer
Klipp: Matt Blauer
Musikk: Chi Pattanapraiwan
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Front Films,
www.frontfilms.com/
Produsent: Matt Blauer
Salgsselskap: Front Films, www.frontfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
http://www.frontfilms.com/prayer.html
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Burmesisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 28 min.
Mye ligger skjult i Burmas tette jungel, blant annet den grusomme historien om forflyttelsen av karenfolket,
provosert av den burmesiske militærjuntaen. Vi følger regissør Matt Blauer på hans tur gjennom den mørkeste
jungelen med et medisinlass til gruppens gjemmested. Under hele filmprosjektet reiste nemlig Blauer ulovlig
mellom grensene til Thailand og Burma og dokumenterte det han så på sin ferd.
I tillegg til sin nære skildring av karenfolket, utviklet Blauer et samarbeid med en medisiner og en
pastor/kameramann. Begge er like engasjert i problematikken, men bruker forskjellige tilnærmingsmåter for å nå
en løsning. Sluttproduktet er et særdeles levende verk som stiller klare krav til internasjonalt engasjement i saken.
Burmas restriktive informasjonspolitikk gjør strømmen av bilder til omverdenen marginal, og handlingsmotet til
skape forandring deretter. Heldigvis har Blauer med sin film illustrert selve poenget med slike dokumentarer: Man
skal ikke be om lov til å fortelle sannheten.
Taking us through the Burmese jungle, Matt Blauer gives rare insight to the topic of displaced peoples. We are confronted
with the trials of the Karen people, perpetually on the run from the Burmese militia. Driven from their homes and hunted like
animals, the group recieves little support from the outside world. An attempt to counteract this was the screening of Blauer's
documentary before Congress, in itself a testament to the films factual validity. Not solely a bleak portrayal, Blauer finds hope
in the form of a medic and pastor/human rights cameraman devoted to the cause.
BIFF 2008 127
DOKUMENTAR DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN NORSK PREMIERE
A PRESIDENT TO REMEMBER:
IN THE COMPANY OF JOHN F. KENNEDY
Robert Drew (f. 1924) var en av pionerene i den
amerikanske cinéma vérité-bevegelsen, kjennetegnet
ved sin realisme og direkte fremstilling. Med sine
Kennedy-portretter revolusjonerte han amerikansk
dokumentarfilm ved å fokusere på levende bilder
fremfor dialog med objektet. I sin tid som stipendiat
ved Harvard utarbeidet Drew nyskapende filmteorier
og hadde en viktig rolle i utviklingen av lettere
kamerautstyr til bruk i dokumentarfilmfeltet. Drew
arbeidet også for det amerikanske tidskriftet LIFE i 15
år, deriblant noen år i rollen som redaktør.
En samling av banebrytende flue-på-veggen-dokumentarer om president Kennedys politiske karriere
Denne antologien av Robert Drew presenterer fire banebrytende dokumentarer fra 1960-tallet om forskjellige ledd
av John F. Kennedys politiske karriere: PRIMARY,
ADVENTURES ON THE NEW FRONTIER, CRISIS: BEHIND A
PRESIDENTIAL COMMITMENT og FACES OF NOVEMBER.
Vi blir først kjent med en ung senator som stiller til presidentvalg. Selv dagens seere, som kjenner resultatet av
valget, kan merke den nervøse stemningen som skyldes Kennedys daværende underdog-status. Drews
kameleonaktige kameramenn stiller aldri spørsmål, de bare dokumenterer. De fanger opp den elektriske
stemningen i Kennedys opphetede kamp for raseintegrering i skoler. Sett i lys av dagens USA-valg er nettopp denne
integreringssaken særlig tankevekkende. Drews fremgangsmåte ble en viktig del av USAs cinema vérité-bevegelse
med sitt fokus på realisme. Kameramennene var blitt en så alminnelig del av Kennedys hverdag at en general måtte
minne presidenten om deres nærvær da han var i ferd med å utlevere gradert informasjon om den hittil ukjente
Cuba-planen. Siste ledd er et portrett av reaksjonene på attentatet av presidenten, satt sammen av ansiktsuttrykk
fra tilhørere ved begravelsen. Dette var den første filmen som vant to førstepremier ved filmfestivalen i Venezia.
In this anthology of Robert Drew's groundbreaking documentaries of the different stages of John F. Kennedy's political carreer,
we witness history from a fly-on-the-wall perspective. Drew's approach to his subject entailed a simple hand-held camera
and chameleon-like crew that never interacted with the president, they simply observed. The result was one of the buildingblocks of Cinéma Vérité in America. In light of the current US elections and Obama-fever, Kennedy's battle for racial integration
leaves much room for thought.
128 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Robert Drew
Regi: Robert Drew
Foto: Robert Drew
Klipp: Robert Drew
Musikk:
Medvirkende: John F. Kennedy. Jacqueline Kennedy,
Alec Baldwin
Produksjonsselskap: Drew Associates,
www.drewassociates.net
Produsent:
Salgsselskap: Drew Associates,
www.drewassociates.net
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, ,, Farger og svart-hvitt, min.
DOKUMENTAR CHECKPOINTS NORSK PREMIERE
THE PRICE OF SUGAR
Bill Haney har rukket å opparbeide bred erfaring som
produsent, men har også jobbet som regissør og
manusforfatter på en rekke filmer. Han har med hell
kombinert disse rollene i flere av sine prosjekter, som
alle bærer preg av genuint engasjement. Arbeidet
hans har hovedsakelig vært rettet mot
dokumentarfilm, vi finner eksempler i filmer som A
LIFE AMONG WHALES (2005) og GIFT OF THE GAME
(2002). Haney har også jobbet med spillefilmer, blant
annet som produsent for TEMPESTA (2004).
Sterkt vitnesbyrd om slavearbeidere på dominikanske sukkerplantasjer
USA / Dominikanske republikk 2007
Manus: Bill Haney, Peter Rhodes m.fl.
Regi: Bill Haney
Foto: Eric Cochran, Jerry Risius
Klipp: Peter Rhodes
Musikk: Claudia Ragazzi
Medvirkende: Christopher Hartley, Paul Newman
Produksjonsselskap: Uncommon Productions,
www.uncommonproductions.com/
Produsent: Eric Grunebaum & Bill Haney
Salgsselskap: Uncommon Productions,
www.uncommonproductions.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thepriceofsugar.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 90 min.
THE PRICE OF SUGAR er en vekker av en film, som fremstiller sukkerproduksjonens brutale virkelighet i all sin
gru. Den gir et innblikk i dagliglivet til haitiske arbeidere på en dominikansk sukkerplantasje, der undertrykkelse
er daglig kost. Alene i sin David mot Goliat-kamp mot landeierne, står en enslig katolsk prest, drevet av vissheten
om at han gjør det rette. Som arbeidernes eneste vedvarende støttespiller, er hans livsverk blitt kampen om deres
rettigheter. Sterke bilder står i kontrast til forteller Paul Newmans rolige stemme.
Filmens fremste skurker er en landeierfamilie med bredt politisk nettverk. Når arbeiderne flykter over grensen fra
Haiti, blir de fratatt legitimasjon, slik at de hindres i å reise videre. Plottet lyder kjent, storbonde undertrykker
arbeider, men sjelden er historien så bra fortalt.
Brutally honest in its portrayal of the life of Haitian workers on a Dominican sugar plantation, this documentary shows us the
true market value of human lives. The workers' only hope takes the unusual form of a renegade lone-wolf Catholic Priest,
Father Christopher Hartley, standing proof that the road to salvation is both long and lonely. Narrator Paul Newman's familiar
voice guides us through scene after appalling scene, its benevolence a stark contrast to the horror on screen. This choice of
narrator is particularly engaging, given Newman's shares in his own self-titled brand of food production.
BIFF 2008 129
CINEMA EXTRAORDINAIRE
PVC-1
Spiros Stathoulopoulos er født i Hellas, men flyttet til
Colombia i ung alder. Som fjortenåring laget han
kortfilmen DIMENSION (1992), som vant priser over
hele verden. Han har erfaring som soldat i den greske
hæren, og har tatt filmutdannelse i Los Angeles. PVC1 er hans første langfilm.
Enestående spenningsfilm i én tagning
I et grusomt og bisart utpressingsforsøk får Ofelia festet en bombe rundt halsen, som vil gå av på et uvisst tidspunkt.
Utpresserne vil ha 15 millioner pesos, en sum hun ikke kan betale. Vi følger Ofelia og hennes families desperate
kamp mot tiden, fortalt i én lang, uavbrutt tagning. PVC-1 er basert på en sann historie, og har blitt en nervepirrende
thriller som klarer å fortelle en historie på en innlevende måte, uten å måtte overdramatisere eller gjøre unødvendige
krumspring i handlingen.
Skuespillerne er amatører og budsjettet er lavt, men den imponerende lange tagningen skaper en uavbrutt nerve
gjennom filmen, som holder spenningen på et uutholdelig nivå. Hovedrolleinnehaver Merida Urquia klarer å
engasjere oss gjennom det hele. Regissør Stathoulopoulos førte selv kamera, og hans flytende observasjoner av
denne fryktelige situasjonen får deg til å føle deg som både deltaker, observatør og offer.
A group of criminals raid Ofelias farmhouse, straps a bomb around her neck and demands 15 million pesos. PVC-1 is based
on a real story, which makes this frighteningly realistic portrayal of a horrible blackmail attempt even more frightening. The
whole movie is shot in one take, which adds to the terrifying situation of Ofelia and her family's race against time. Director
Stathoulopoulos mans the camera himself, making the audience both observers, participants and victims.
130 BIFF 2008
Colombia 2007
Manus: Spiros Stathoulopoulos, Dwight Istanbulian
Regi: Spiros Stathoulopoulos
Foto: Spiros Stathoulopoulos
Klipp:
Musikk:
Medvirkende: Merida Urquia, Daniel Paez, Alberto
Soronza, Hugo Pereira, Patricia Rueda, Andres
Mahecha m.fl.
Produksjonsselskap: IFC Films, Kosmokrator Sinema,
HD Films, ifcfilms.com/viewFilm.htm?filmId=837
Produsent: Spiros Stathoulopoulos, Jason Hall
Salgsselskap: HD Films, www.hdfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.pvc-1themovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 85 min.
NORDISK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
QUICKIE EXPRESS
Dimas Djayadiningrat har studert grafisk design og
startet yrkeskarrieren med å designe albumcover.
Derfra var veien til å designe bakgrunner til
musikkvideoer kort, og snart befant han seg i
registolen. I 2002 debuterte han som regissør med
skrekkfilmen TUSUK JELANGKUNG. QUICKIE
EXPRESS er hans andre film og en av de største
kassasuksessene i Indonesia i fjor.
En ellevill sexkomedie fra verdens mest folkerike muslimske land
Indonesia 2007
Manus: Joko Anwar
Regi: Dimas Djayadiningrat
Foto: Roy Lolang
Klipp: Wawan I. Wibowo
Musikk: Aghi Narottama, Benby Gusti, Ramondo
Gascaro
Medvirkende: Tora Sudiro, Lukman Sardi, Amink,
Sandra Dewi, Ira Maya Sophia m.fl.
Produksjonsselskap: Kalyana Shira Films,
www.kalyanashira.com/
Produsent: Nia Dianta
Salgsselskap: Kalyana Shira Films,
www.kalyanashira.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.quickieexpress.com
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Indonesisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 117 min.
Indonesisk film er så å si fraværende i Norge og resten av Europa, men QUICKIE EXPRESS viser oss at indonesisk
filmindustri ikke står tilbake for andre land på noe punkt. QUICKIE EXPRESS er en meget godt laget komedie; både
regi, manus og skuespill gjør at det som egentlig kunne blitt en ganske miserabel affære blir en sprudlende komedie.
QUICKIE EXPRESS er noe så uvanlig som en sexkomedie fra Indonesia – verdens mest folkerike muslimske land.
QUICKIE EXPRESS handler om JoJo, en sjarmerende taper som aldri greier å holde på en jobb i mer enn noen timer
– helt til han blir "oppdaget" av eieren av pizzaforretningen Quickie Express. Med løfter om raske penger og lite
arbeid tar han jobben som pizzabud – men det viser seg at hele bedriften bare er et skalkeskjul for et treningssenter
for gigoloer. Ut fra dette spinnes det en sprø historie omkring JoJo. QUICKIE EXPRESS balanserer hårfint mellom
det pinlige og det genuint morsomme – og i motsetning til tilsvarende komedier er denne faktisk svært vellaget.
QUICKIE EXPRESS is a quirky and funny sex comedy from what is often labeled as the most populated muslim country in the
world, Indonesia. The production quality of the film can match any high budget comedy from Hollywood or Europe. The film
flows around JoJo, an out of work loser, who is spotted by the owner of a pizza place called Quickie Express. Little does JoJo
know that the pizza delivery service is no more than a cover for a gigolo service. It's a quirky and funny story with quality in
every aspect, both directing, script and acting.
BIFF 2008 131
VANN - EN KLIDE TIL KONFLIKT DOKUMENTAR
EN REISE I VANNETS FREMTID: VANNETS TIDSALDER
A Journey in the Future of Water: The Water Age
Anders Taylor Larsen har jobbet i en lang årrekke for
NRK og har også gjort nyskapende for Metropol TV.
Han har regissert THE SOUND OF PARIS (2004), en
dokumentarserie om musikklivet i Paris.
Programleder Terje Tvedt er professor ved
Universitetet i Bergen og har forsket spesielt på
vannets rolle i historisk og i utvikling, og han har
publisert en rekke bøker om emnet. Han initierte
prosjektet med filmer om vannets historie i 1997. Han
har også skrevet manus til to dokumentarfilmer om
norsk bistand og paradokser knyttet til den norske
modellen.
Vannet er den nye oljen, og i framtiden vil råderett være en kilde til konflikt mellom stater
Geograf Terje Tvedt tar oss med på en reise hvor de geopolitiske utfordringene er i fokus. Vann er fundamentalt i
alle menneskers liv, endrer samfunnet og setter politiske agendaer. Filmen vant Gullruten for beste TVdokumentarfilm. Fra Sør-Afrikas aggresjoner overfor sin lille nabo, via Nilens enorme betydning for et tosifret antall
land i Afrika til Himalaya som vannkilde til flere milliardær mennesker går denne fascinerende reisen. EN REISE I
VANNETS FRAMTID er en fortsettelse av serien EN REISE I VANNETS HISTORIE, som er en suksesshistorie hva
norsk dokumentarfilm angår og har blitt vist på tv i over hundre land. Med sin kombinasjon av narrativ
dokumentarfilm med godt driv, faglig tyngde og store bilder med geografisk bredde, er filmen en lærerik fornøyelse.
Vi møter høytstående politikere og skarpe akademikere. Spillet om vannet blir neppe pent framover. Spania går fra
jordbruksprodusent til ørken, til dels grunnet overforbruk i norske landsbyer på Solkysten og Tibets uavhengighet
er en umulighet, nettopp fordi de er Kinas vannkilde.
Geographer Terje Tvedt takes us on a journey where geopolitical challenges linked to water are central. Water alters society
and sets political agendas. This award-winning documentary combines an engaging narrative with profound academic
knowledge and stunning photography. Tvedt visits South Africa and Lesotho, we see the importance of The Nile and we see
deserts replacing agriculture in Spain. The film also arguments that China will never let go of their water source, Tibet.
132 BIFF 2008
Norge 2008
Manus: Terje Tvedt
Regi: Anders Taylor Larsen
Foto: Erik Hannemann,
Klipp: Robert Stengård
Musikk: Bugge Wesseltoft
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Panopticon, www.panopticon.no/
Produsent: Erik Hannemann
Salgsselskap: Nordic World
Norsk distribusjon: Panopticon, www.panopticon.no/
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Norsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, SRD, Farger og svart-hvitt, 52 min.
J^[IjkZ[djIeY_[joe\8[h][dÊi
C[[j_d]i:kh_d]8?<<
'-$'&I^[ÊiW8eo?Ad[m
=Vc!]jcd\]^c"k€g[dghi€ZahZVk`_³ccZg^ZcYg^c\#K^aYZcigVY^h_d"
cZaaZ`_³cchY^`didb^ZchcVgiWa^Vci^`kVg^h`4:`iZeVgZi;biW7bci
d\;iX[d;ij^[hF_h[bb_8[d[ijWZegZhZciZgZgh^iihnce€`_³ccd\
YZbVc\ZcnVchZcZbZaadbniiZgejc`iZcZbVccheZghdcZgd\
`k^ccZeZghdcZg#
;gZYV\&,#d`idWZg`a&-#%%e€Ad\Zc7Vg#
('$'&MWj[hÆWIekhY[e\9edÔ_Yj
8aZVcVcY[gZh]lViZg^hZhhZci^VaidVaa[dgbhd[a^[Z#=dlZkZg!^c
bVcneVgihd[i]ZldgaY!i]ZgZ^hVlViZgXg^h^h#I]ZYdXjbZciVgn
;adl/[dgi]ZAdkZd[LViZgedhZhi]ZfjZhi^dc/>h^iedhh^WaZiddlc
lViZg!VcY^[hd!l]ViVgZi]ZXdchZfjZcXZh4Idc^\]ii]ZY^gZXidgd[
i]ZYdXjbZciVgn!?h[dWIWb_dW!Vji]dgVcY]^hidg^VcD_dW:hebikc
Ahe]bkdZVcYW^dad\^hiF[jj[hBWhiiedl^aa\^kZndjVcVchlZg#
IjZhYVnDXidWZg'&!,#&*ebViHijYZciZc#
(($'&8ebbomeeZÆDWcWij[oDehmWo
Ndjb^\]i]VkZhZZc^i!WjindjbVncdi\Zi^i#I]ZaZVYZgd[i]Z[Zhi^"
kVa7daanlddY;Zhi!DWihkbbW^Gkh[i^_"l^aah]dljhl]Vi7daanlddY
^h Vaa VWdji/ i]Z ^YZVah! ]ZgdZh! adkZ hidg^Zh VcY bdgVah# AWj^_daW
<h´oijWZ^hVhdX^VaVci]gdedad\^hil^i]ZmiZch^kZ`cdlaZY\ZVWdji
>cY^VVcY^ihbVcnX]VaaZc\Zh#9diV`ZeVgi^ci]^h_djgcZni]gdj\]
Xa^ehVcYhidg^Zh[gdbi]ZldgaYd[7daanlddY#Ndj_jhib^\]i\Zi^i
LZYcZhYVnDXidWZg''!,#&*ebViAd\Zc7Vg#
(($'&Ef[hWYW\ƒ0Ef[hWjej^[CWii[i
?d^ci]Ze]Vcidbhd[i]ZdeZgVVhi]ZnZbZg\Z[gdbi]ZYVbejc"
YZg\gdjcYhd[7Zg\Zc#Idc^\]ihijYZcih[gdbi]Z=h_[]7YWZWcod["
[ZgdaYXaVhh^XhWZcZVi]i]ZigZbWa^c\X]VcYZa^Zghd[Ad\Zc7Vg#
LZYcZhYVnDXidWZg''!.ebViAd\Zc7Vg#
()$'&J^[MehbZI[[d\hec>ec[
()$'&J^[MehbZI[[d\h
()$'&J^[M
ehbZI[[d\hec>ec[
ehbZI[[d\h
ec>ec[
9dZh djg cVi^dcVa bZY^V egZhZci V gZegZhZciVi^kZ ^bV\Z d[ i]Z
ldgaY4I]^hfjZhi^dcl^aaWZY^hXjhhZYWnhdX^VaVci]gdedad\^hiVcY
VXXdh^XViZ egd[Zhhdg d[ _djgcVa^hb! 7dd[ >[][ I_cedi[d! ZY^idg"
^c"X]^Z[Vi9ZeVgibZcid[;dgZ^\cCZlh^cCG@!=kddWhCoab[Xkij!
Vji]dgVcY_djgVa^hi^cB^cZgkV!@Wd7h_bZIde[d!VcY_djgcVa^hid[
[dgZ^\ccZlh^cIK'!AWZW\ÓPWcWd#
I]jghYVnDXidWZg'(!,#&*ebVii]ZHijYZci8ZcigZ!:\\Zi#
NORDISK PREMIERE FØRPREMIERER DOKUMENTAR
RELIGULOUS
Larry Charles (f. 1956) var en av de mest sentrale
manusforfatterne under de fem første sesongene av
"Seinfeld" og er i dag en av de viktigste regissørene
for Larry Davids "Ingen grunn til begeistring". Han
har også skrevet for "Mad About You" og "Entourage",
og i 2003 regisserte han spillefilmen MASKED AND
ANONYMOUS som han skrev sammen med
hovedrolleinnehaver Bob Dylan. Det store
gjennombruddet fikk han imidlertid da han regisserte
BORAT: CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR
MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF KAZAKHSTAN
(2006).
Den amerikanske standupkomikeren Bill Mahers skjeve blikk på moderne religionsutøvelse
I hjemlandet er den amerikanske standupkomikeren Bill Maher velkjent for sitt noe anstrengte forhold til organisert
religion. Mahers påstand er at religion er en nevrologisk lidelse, og i RELIGULOUS tester han og regissør Larry
Charles ut denne hypotesen i møte med et stort antall mer eller mindre anerkjente trosfelleskap og
øvrighetspersoner. I tillegg til "the usual suspects" møter Maher representanter for Jews for Jesus, polygamister,
satanister, hasidiske lærde og Rael, grunnleggeren av og lederen for Raelismen.
Filmens fokus er ikke å forstå religionene, men snarere å undersøke de mange selvmotsigende, ulogiske, komiske
og – i visse tilfeller – riv ruskende gale aspektene av moderne religionsutøvelse og -forståelse. Mahers sjarmerende,
undergravende stil minner om en blanding av Michael Moore og tittelkarakteren fra regissør Larry Charles forrige
film BORAT: CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF KAZAKHSTAN. Dette
er garantert en av årets morsomste dokumentarfilmer!
In his home country, American stand-up comedian Bill Maher is well known for his controversial views on religion. Building
on Maher's theory that religion is a neurological disorder, RELIGULOUS attempts to chart similarities and differences of a
wide range of modern religions. In order to test his hypothesis, Maher meets with Jews for Jesus, Muslims, polygamists,
Satanists, Hasidic scholars and even Rael, the founder and leader of the Raelian Movement.
134 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Bill Maher
Regi: Larry Charles
Foto: Anthony Hardwick
Klipp: Jeff Groth, Christian Kinnard, Jeffrey M. Werner
Musikk: Scott Harber, Geoffrey G. Rubay
Medvirkende: Bill Maher, Jose Luis De Jesus Miranda,
Steve Berg, Andrew Newberg
Produksjonsselskap: Thousand Words,
www.thousand-words.com/
Produsent: Bill Maher, Jonah West, Palmer Smith
Salgsselskap: Lions Gate Entertainment,
www.lionsgate.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: www.lionsgate.com/religulous
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 101 min.
EUROPEISK PREMIERE DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN DOKUMENTAR
THE RETURN OF THE WAR ROOM
Chris Hegedus (f. 1952) er kjent for en rekke
samarbeidsproduksjoner med sin ektemann, den
berømte D.A. Pennebaker. Han begynte å lage
dokumentarer tidlig på 1960-tallet. Hegedus og
Pennebaker laget bl.a. den kjente dokumentaren THE
WAR ROOM (1993), om demokratenes valgkamp i
1992, som førte Clinton til makten. Andre filmer fra
Hegedus er bl.a. DOWN FROM THE MOUNTAIN (2000),
WOODSTOCK DIARY (1999), MOON OVER BROADWAY
(1997), KEINE ZEIT (1996), JIMI HENDRIX AT
WOODSTOCK (1992), THE MUSIC TELLS YOU (1992),
DEPECHE MODE 101 (1988), JIMI PLAYS MONTEREY
(1986), ROCKABY (1983) og TOWN BLOODY HALL
(1979) første film hun laget med Pennebaker.
Den legandariske D.A. Pennebaker og hans kone Chris Hegedus går tilbake til Clintons valgkamp
USA 2008
Manus: Chris Hegedus, D.A. Pennebaker
Regi: D.A. Pennebaker & Chris Hegedus
Foto: Chris Hegedus
Klipp: Chris Hegedus
Musikk:
Medvirkende: James Carville, George Stephanopoulos,
Paul Begala, Bob Boorstin, Lisa Caputo, Rahm
Emanuel, Stan Greenberg Mandy Grunwald, Mickey
Kantor m.fl.
Produksjonsselskap: Pennebaker Hegedus Films,
Actual Reality Pictures, Sundance Channel,
phfilms.com
Produsent: Chris Hegedus, D.A. Pennebaker
Salgsselskap: Balfour Services Ltd.,
[email protected]
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 82 min.
Denne ferske filmen som vises på Sundance Channel bare noen dager før BIFF, gir oss et nytt møte med
valgkampstrategene som ble foreviget av D.A. Pennebaker og Chris Hegedus under valgforberedelsene i Clintons
"krigsrom" i 1992.
I RETURN OF THE WAR ROOM møter vi igjen nesten alle de involverte fra den opprinnelige filmen, THE WAR ROOM.
Deltakerne står frem på ny og forteller om sine overlegninger hva gjelder nyere og mer moderne valgkampstrategi
og om det egentlig er så stor forskjell. I fremste rekke står strategene James "The Ragin' Cajun" Carville og George
Stephanopoulos og deres kolleger Paul Begala, Bob Boorstin, Lisa Caputo, Rahm Emanuel, Stan Greenberg, Mandy
Grunwald og Mickey Kantor.
For alle som følger valgkampen i USA - og hvem gjør vel ikke dét - er RETURN OF THE WAR ROOM et kjærkomment
innblikk i taktikkeriet og de ofte forvirrende prosedyrene som moderne amerikansk politikk er tuftet på.
This film revisits the people and themes of THE WAR ROOM (1993), Hegedus and Pennebaker's behind-the-scenes look at
the hard-charging campaign staff behind Bill Clinton's run for President in 1992. Virtually all the major players from the
original film are on hand to discuss the 1992 race and reflect on today's campaign strategies, including chief Clinton strategists
James Carville and George Stephanopoulos; their colleagues Paul Begala, Bob Boorstin, Lisa Caputo, Rahm Emanuel, Stan
Greenberg, Mandy Grunwald and Mickey Kantor; Republican campaign strategist Mary Matalin (now married to Carville); and
journalist Mark Halperin.
BIFF 2008 135
VERDENSPREMIERE DOKUMENTAR MUSIKALSKE TAKTER
ROCK HEART BEIJING
Karen Winther (f. 1978) har jobbet som regissør for tv
siden 2004, ROCK HEART BEIJING er hennes
debutfilm. Karen har en Bachelor i Fjernsynsregi fra
Høyskolen i Lillehammer.
Om ytringsfrihet og rock'n'roll i det moderne Kina
Kang Mao er vokalist og låtskriver i punkrockbandet Subs. Gjennom Kang Maos historie får vi et innblikk i det
kinesiske samfunnet og i hvordan rocken knebles i det offentlig rom gjennom tekstsensur og forbud. Den ytre
handlingen foregår i både Kina og Norge. Kang Mao og Subs reiser på turné i Kina med tog, standarden er lav og de
reiser tett på andre mennesker. Turneen får en brå slutt når en av konsertene stanses av politiet. Kang Mao drømmer
om å reise til utlandet og få oppmerksomhet rundt problemene i Kina ved å nå et utenlandsk publikum, og ved hjelp
av sin kanadiske manager får bandet muligheten til å reise til Norge. Det blir en opplevelsesrik reise og et sterkt
møte med eksotisk norsk natur på Vestlandet og på Karlsøya i nord. Men for Kang Mao er det er vanskelig å få
publikum interessert i budskapet – nordmennene er mest opptatt av å bli underholdt. Kang Mao innser at det er i
Kina hun må fortsette sin kamp. ROCK HEART BEIJING skildrer en verden hvor populærmusikken fortsatt spiller
en viktig rolle i kampen mot undertrykkelse.
Kang Mao is the lead singer of the Chinese punk band Subs. In ROCK HEART BEIJING filmmaker Karen Winther follows the
band on tour, both in China and in Norway, and through Kang Maos scene performances and her open-hearted confessions
before the camera, the audience is given a fascinating insight into modern-day China. This intimate documentary film lets us
see a world where playing rock'n'roll never lost its subversive and rebellious character, and where musicians strive for more
than fame and fortune.
136 BIFF 2008
Norge 2008
Manus: Karen Winther
Regi: Karen Winther
Foto: Sigrid Winther
Klipp: Geir Kreken
Musikk: Subs
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Norsk Dokumentarfilm,
www.norskdokumentarfilm.no/
Produsent: Thor Trå
Salgsselskap: Norsk Dokumentarfil,
www.norskdokumentarfilm.no/
Norsk distribusjon: Norsk Dokumentarfilm,
www.norskdokumentarfilm.no/
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Kinesisk Norsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 58 min.
FØRPREMIERER MIDNIGHT CRAZE NORDISK PREMIERE
ROCKNROLLA
Guy Ritchies spillefilmdebut LOCK, STOCK AND TWO
SMOKING BARRELS (1998) tok både Storbritannia og
resten av verden med storm, og viste at det fortsatt
var liv i den britiske gangsterfilmen. Ritchie fulgte opp
med SNATCH i 2002, en film bygget over samme lest,
men dyrere, morsommere og med flere
hollywoodstjerner på rollelista. Så gikk han hen og
giftet seg med Madonna, som han lagde et knippe
musikkvideoer og kortfilmer for. Deretter fulgte
spillefilmene SWEPT AWAY (2002) og REVOLVER
(2005), som ble noe lunknere mottatt av både kritikere
og publikum. ROCKNROLLA er Ritchies femte
spillefilm og viser at han fortsatt er en mann å regne
med.
Guy Ritchie gjør det han gjør best
Storbritannia 2008
Manus: Guy Ritchie
Regi: Guy Ritchie
Foto: David Higgs
Klipp: James Herbert
Musikk: Steve Isles
Medvirkende: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie
Newton, Mark Strong, Idris Elba, Jeremy Piven, Chris
Bridges
Produksjonsselskap: Dark Castle Entertainment
Produsent: Steve Clark-Hall, Susan Downey, Guy
Ritchie, Joel Silver
Salgsselskap: Warner Bros., www.warnerbros.com/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn
Offisiell hjemmeside: rocknrolla.warnerbros.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 114 min.
Etter de noe skuffende SWEPT AWAY og REVOLVER er Guy Ritchie tilbake i god gammel form med en film som både
stilistisk, tematisk og kvalitetsmessig fortjener å nevnes i samme åndedrag som LOCK, STOCK AND TWO SMOKING
BARRELS og SNATCH.
En russisk gangster har en utspekulert eiendomssvindel på gang, og Londons underverden er ivrige etter å få sin
del av kaka. Både den etablerte mafiaen, de unge oppkomlingene og lurvete småtyver kaster seg inn i jakten på
millionutbyttet. Suspekte allianser inngås over en lav sko, men alle har sin egen agenda. Slik blir det naturlig nok
bråk av – spektakulært, voldelig og humoristisk bråk. Filmen leker med virkelige skikkelser (Pete Doherty, Roman
Abramovitsj etc.), og den imponerende rollelisten byr på navn som Gerard Butler, Thandie Newton, Idris "Stringer
Bell" Elba og Chris "Ludacris" Bridges. ROCKNROLLA er en rett høyre av en film fra kongen av moderne
gangsteraction. Denne vil du ikke gå glipp av.
When word gets out that a Russian gangster is sitting on a lucrative real estate scam, the various elements of the London
underworld are eager to get their share. And as the saying goes, too many ruthless criminals spoil the broth. After a
disappointing slew of films, Guy Ritchie has returned to his field of expertise – funny, spectacular and violent gangster films.
ROCKNROLLA is a film that sits quaintly beside his two modern classics LOCK, STOCK AND TWO SMOKING BARRELLS and
SNATCH. You won't want to miss this one.
BIFF 2008 137
DOKUMENTAR EUROPEISK PREMIERE
S&M: SHORT AND MALE
Howard Goldberg er en kanadisk filmklipper og
regissør med erfaring fra dokumentarfilm og
fjernsyn. Hans første dokumentarfilm var BEING
DOROTHY (2004) som handlet om arven etter
TROLLMANNEN FRA OZ og dens plass og betydning i
den amerikanske folkesjelen. S&M: SHORT AND
MALE er hans andre dokumentarfilm.
Dette er filmen som én gang for alle slår fast at størrelsen betyr noe
Ludwig van Beethoven, Igor Stravinskij, Gustav Mahler, Pablo Picasso og Napoleon Bonaparte: Ingen av disse
mennene var over 1,70. Storhet kan åpenbart ikke måles i centimeter eller tommer, men likevel møter lave menn
utfordringer i hverdagen som de fleste nok ikke ofrer en tanke. Denne humoristiske dokumentaren gir en original
vinkling på et av de senere årenes mest debatterte temaer, nemlig det faktum at kvinners sosioseksuelle frigjøring
nødvendigvis innebærer en diskriminering av visse typer menn. Spørsmålet er hvorvidt man kan sanksjonere denne
diskrimineringen på samme måte som man gjør i tilfeller av rase- og kjønnsdiskriminering. Eller sagt på en annen
måte: Kan man tvinge kvinner til å like korte menn?
I S&M: SHORT AND MALE møter vi en lang rekke lave menn som alle har det til felles at de har følt
høydediskrimineringen på kroppen. Og ingen av dem er i tvil: Størrelsen betyr noe.
S&M: SHORT AND MALE is a glimpse into the life and frustrations of vertically challenged men. What starts out as a humorous
look at the plight of the short statured man gradually develops into a more nuanced look at the downside of modern society's
obsession with image and appearance. The film follows several short men from different countries and all walks of life who've
all been discriminated because of their height. None of them have any doubt whatsoever: Size does matter.
138 BIFF 2008
Canada 2008
Manus: Howard Goldberg
Regi: Howard Goldberg
Foto: German Gutierrez
Klipp: Howard Goldberg
Musikk: Ned Bouhalassa
Medvirkende: Matt Campisi, Akash Shukla, Graham
Faeh, Jiang Tao
Produksjonsselskap: Instinct Films, CTV,
www.instinctfilms.ca/home.html
Produsent: Ina Fichman
Salgsselskap: Filmoption International,
www.filmoption.com/international_sector/index2.htm
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: shortandmalethemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, Stereo, Farger, 86 min.
DOKUMENTAR LESBIAN PROPAGANDA NIGHT NORDISK PREMIERE
SEARCHING 4 SANDEEP
Poppy Stockell begynte sin karriere ved Sydneys 2
SER FM radiostasjon, og har jobbet frilans i radio som
produsent og programvert. I 2004 tok hun skrittet over
til filmmediet og begynte å studere ved North Sydneys
TAFE Institutt for å bli filmfotograf. Hun har hatt foto
på WALK LIKE A MAN, SUBURBAN MAYHEM (2006) og
THE SILENCE (2006). Som manusforfatter og regissør
står hun bak kortfilmen ALIGHT TOUCH og en
musikkvideo.
Kjærligheten kjenner ingen grenser!
Australia 2007
Manus: Poppy Stockell
Regi: Poppy Stockell
Foto: Poppy Stockell, Sandeep Virdi
Klipp: Anna Craney
Musikk: Abigail Hatherly
Medvirkende: Poppy Stockell, Sandeep Virdi m.fl.
Produksjonsselskap: Cecilia Ritchie 4 Gladstone
Street, Balmain, NSW 2041, Australia, tel +61 4
10601544, [email protected]
Produsent: Cecilia Ritchie
Salgsselskap: Cecilia Ritchie,
www.myspace.com/searching4sandeep
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.myspace.com/searching4sandeep
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 56 min.
SEARCHING 4 SANDEEP er en moderne kjærlighetshistorie på mer enn én måte. Da Poppy Stockel fra Australia
begynte å undersøke lesbisk online-dating i forbindelse med en dokumentarfilm, ante hun ikke at hun skulle finne
kjærligheten også. At hennes utkårede Sandeep Virdi er fra England og fra en konservativ sikh-familie, som
fremdeles ikke kjenner til datterens seksuelle legning, gjør ikke deres digitale, og etterhvert personlige, forhold
enklere.
Stockell og Virdi bestemte seg for å lage en film av dette. Begge begynte å filme det som skjedde rundt og i dem –
gjennom mange personlige bekjennelser til kamera – på hver sin side av kloden. Og etter at de traff hverandre
besluttet Stockell å flytte til England. Resultatet er ikke bare en fascinerende innsikt i hvordan teknologi kan fpåvirke
moderne forhold, men også en identitets- og kjælighetshistorie som går på tvers av kulturelle og geografiske
grenser.
When Poppy Stockell from Australia began to research lesbian online dating for a documentary, she didn't think that she
would end up making a film about her own relationship. That she falls in love with the English woman Sandeep Virdi, who still
lives with her conservative Sikh family, does not make things easier either. Stockell and Virdi decide to start filming the
development of their relationship and the result is a fascinating story of love and identity across cultural and geographical
borders.
BIFF 2008 139
DOKUMENTAR - KONKURRANSE CHECKPOINTS
SHADOW OF THE HOLY BOOK
Pyhän kirjan varjo
Arto Halonen (f. 1964) er en finsk filmskaper hvis
filmografi innbefatter dokumentarer som THE STARS'
CARAVAN (2000), CONQUISTADORS OF CUBA (2005)
og PAVLOV'S DOGS (2006). Blant de mange prisene
han har blitt tildelt, kan vi nevne EUs humanitærpris i
1998. Halonen er også grunnleggeren av, og den
første festivalsjefen for, DocPoint – Helsinki
Documentary Film Festival.
Bak spredningen av den lille hellige boken "Ruhnama" skjuler det seg stor grådighet
Turkmenistan er beryktet for personkulten som landets mangeårige president Saparmurat Nijazov – bedre kjent
som Turkmenbasji ("lederen for alle turkmenere") – bygget opp rundt seg selv. Nijazovs ansikt pryder det meste i
Turkmenistan, fra sedler til vodkaflasker og offentlige bygninger; bøkene han har skrevet er pensum i skolen; alle
klokker som blir laget må bære hans portrett og alle institusjoner som ikke kan oppkalles etter ham, oppkalles
etter hans mor. I 1999 ble han utnevnt til president på livstid, i 2006 døde han, og ble etterfulgt av en tidligere minister
som ryktes å være hans sønn født utenfor ekteskapet. De diktaturlignende tilstandene i Turkmenistan har kunnet
vedvare mye takket være landets betydelige eksport av olje og gass. Et av kravene til utenlandske selskaper som
ønsker å etablere seg i landet, er at de oversetter og distribuerer Nijazovs hellige bok "Ruhnama".
SHADOW OF THE HOLY BOOK går den kapitalistisk motiverte spredningen av dette absurde propagandaverket
nærmere etter i sømmene. Med Michael Moore-aktige metoder forsøker regissør Arto Halonen å avdekke de
multinasjonale selskapenes strukturelle kamp mot menneskerettigheter i landet.
The former Soviet republic of Turkmenistan is blessed with vast reserves of oil and is a treasure chest for multinational
corporations eager to increase their profits. Turkmenistan is also infamous for its long-time president, Saparmurat Niyazov
- or better known as Turkmenbashi ("leader of all Turkmens") - and the cult which he built up around himself. SHADOW OF
THE HOLY BOOK shows how multinational corporations translate and distribute Turkmenbashi's absurd propaganda work
"Ruhnama" to gain access to the country's natural resources.
140 BIFF 2008
Finland 2007
Manus: Arto Halonen, Kevin Frazier
Regi: Arto Halonen
Foto: Arto Halonen, Hannu-Pekka Vitikainen
Klipp: Samu Heikkilä
Musikk: Timo Peltola
Medvirkende: Arto Halonen, Kevin Frazier
Produksjonsselskap: Art Films Production,
www.artfilmsproduction.com
Produsent: Arto Halonen
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.shadowoftheholybook.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Finsk, turkmensk, engelsk tale, Engelske
undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.
,
nU
KDU
YL
XW
GDQQHW
Q\H
NUHDW
L
YH
IL
O
PVNDSHUH
L
QQHQ
5HJL
3URGXVHQW
0DQXV
)RWR
.OL
SS
/\G
3URGXNVMRQV
'HVL
JQ
)¡O
J
PHG
Sn
),
/06.2/(1
12
IRU
PHU
L
QIRUPDVMRQ
RP
RSSW
DNHW
L
$XJXVW
6¡NQDGVIUL
VW
GHVHPEHU
EN FILM AV LARS NILSSEN
4,5
,5 TIME TOTAL
TTO
OTAL
TAL FISKELYKKE
FISKEL
Jan Wanggaard was a World Champion windsurfer in the 1980’s. He left the
sport at the peak of his career to study industrial design. He then moved
to Lofoten, where he has lived since 1989. The film follows Wanggaard during
three years, from conception
Hto implementation of the art project Planet
Lofoten – an installation of the solar system in Western Lofoten on a scale
of 1:200 million.
DOBBEL
D
OBBEL
Filmen vant i 1975 Oscar som beste dokumentarfilm.
DRØMMEN OM EVEREST / THE MAN WHO SKIED DOWN EVEREST
REGI/FOTO: LARS NILSSEN
PRODUKSJON: SHERPA FILM
DISTRIBUSJON: SHERPA DISTRIBUTION AS
WWW.SHERPADISTRIBUTION.NO
NORWAY, 2007/1975
DOCUMENTARY
LENGTH: 54 MINS./
EXTRA: 20 MINS.
FORMAT: 16:9
LANGUAGE: NOR / ENG
Denne DVD er kun ment til privat bruk, d.v.s. fremvisning uten
vederlag i private hjem. All annen benyttelse, mangfoldiggjøring,
kopieringhelt eller delvis, og offentlig fremvisning er strengt forbudt.
DOKUMENTAR/FAKTA
SPILLETID:56 MIN.
PRODUKSJONSÅR: 2007
TILLAT FOR ALLE
BILDEFORMAT: BLANDET
KJØPEFILM
TEKST: NO, ENG
© 2008 01.14 SHERPADISTRIBUTION NORWAY - ALL RIGHTS RESERVED
© 2008 SHERPA DISTRIBUTION - ALL RIGHTS RESERVED
REG. NO: 130563
SPRÅK: NORSK
Denne DVD er kun ment til privat bruk, d.v.s. fremvisning uten
vederlag i private hjem. All annen benyttelse, mangfoldiggjøring, BESTE
DOKUMENTAR
kopieringhelt eller delvis, og offentlig fremvisning er strengt
forbudt.
48th Academy Awards 1975
KJØPEFILM
TEKST: INGEN
PANTA REI
© 2008 SHERPA DISTRIBUTION - ALL RIGHTS RESERVED
,
REGI/FOTO: LARS NILSSEN
PRODUKSJON: SHERPA FILM
MUSIKK: AGGIE FROST
DISTRIBUSJON: SHERPA DISTRIBUTION AS
WWW.SHERPADISTRIBUTION.NO
REG. NR: 120397
EN FILM AV BRUCE NYZNIK & LAWRENCE
SCHILLER
NORWAY, 2006, COLOUR
DOCUMENTARY
LENGTH: 54 MINS.
EXTRA: 20 MINS.
FORMAT: 16:9
LANGUAGE: NOR
OFFICIAL SELECTION
OFFICIAL SELECTION
PARIS
GUANGZHOU
2007 Mountainfilm in Telluride, USA
2007 Festival du Film d'Environement
2008 Intl. Documentary Film Festival, China
ett å
e
årr i
OSLOMARKA
O
SLOMARKA
Fluehue er en utradisjonell og svært velkommen fiskefilm.
Øystein Enger og Aslak Christensen bytter på å være foran
og bak kamera i fiskescenene filmet fra forskjellige elver
og vann i Norge. Vi blir også med en liten underholdende tur
til Kola. Øystein og Aslak er levende tilstede foran og bak
kamera og den lune humoren gjennomsyrer filmen.
Gutta har produsert musikken selv, har lagt inn en fantastisk fortellerstemme og med herlig dialog filmen gjennom
får man virkelig følelsen av å være med på en alle tiders
fisketur.
Dette er en film man kjenner seg igjen i og sluttproduktet
har blitt svært troverdig og ikke minst inspirerende for alle
som ser den. Disse gutta vil levere mye bra film i årene som
kommer!
ALT F LYTER
DOKUMENTAR/FAKTA
SPILLETID:56 MIN.
PRODUKSJONSÅR: 2007
TILLAT FOR ALLE
BILDEFORMAT: BLANDET
KJØPEFILM
Denne DVD er kun ment til privat bruk, d.v.s. fremvisning uten
vederlag i private hjem. All annen benyttelse, mangfoldiggjøring,
kopieringhelt eller delvis, og offentlig fremvisning er strengt forbudt.
KJØPEFILM
A FILM BY LARS
NILSSEN MUSIC BY AGGIE FROST
SPRÅK: NORSK TEKST: INGEN
© 2008 01.14 SHERPADISTRIBUTION NORWAY - ALL RIGHTS RESERVED
REG. NO: 123853
Stein og stjerner bla bla bla Jan Wanggaard was a World Champion windsurfer in the 1980’s. He left the sport at the peak of his career to study
industrial design. He then moved to Lofoten, where he has lived since 1989.
The film follows Wanggaard during three years, from conception to implementation of the art project Planet Lofoten – an installation of the solar
system in Western Lofoten on a scale of 1:200 million. He left the sport at
the peak of his career to study industrial design. He then moved to Lofoten
He left the sport at the peak of his career to study industrial design. He
then moved to Lofoten
PANTA REI
Denne DVD er kun ment til privat bruk, d.v.s. fremvisning uten
vederlag i private hjem. All annen benyttelse, mangfoldiggjøring,
kopieringhelt eller delvis, og offentlig fremvisning er strengt forbudt.
TEXT: NO, ENG, ITA
H
ALT F LYTER
BLOODLINE
B
LOODLINE
På begynnelsen av 80-tallet var Jan Wanggaard verdens beste brettseiler.
Han kuttet ut konkurranseseilingen på toppen av karrieren, tok designerutdannelse i England, før han flyttet til Lofoten i 1989. Jan opererer i et kunstnerisk
uttrykk hvor natur og basiskultur brukes som arena for hans symbolkunst.
”Panta Rei” følger
Jan gjennom tre år - fra planleggingen til gjennomføringen
av ”Planet Lofoten” – hans storslåtte installasjon av solsystemet ytterst i
Lofoten i skala 1:200 millioner.
Filmen har deltatt på flere festivaler over hele verden og vant en av de tre
hovedprisene på verdens største kunstfilmfestival i Montreal i 2007
OFFICIAL SELECTION
TELLURIDE
25th International Festival of Films on Art
DVD
D
VD
Fluehue er en utradisjonell og svært velkommen fiskefilm.
Øystein Enger og Aslak Christensen bytter på å være foran
og bak kamera i fiskescenene filmet fra forskjellige elver
og vann i Norge. Vi blir også med en liten underholdende tur
til Kola. Øystein og Aslak er levende tilstede foran og bak
kamera og den lune humoren gjennomsyrer filmen.
Gutta har produsert musikken selv, har lagt inn en fantastisk fortellerstemme og med herlig dialog filmen gjennom
får man virkelig følelsen av å være med på en alle tiders
fisketur.
Dette er en film man kjenner seg igjen i og sluttproduktet
har blitt svært troverdig og ikke minst inspirerende for alle
som ser den. Disse gutta vil levere mye bra film i årene som
kommer!
Tormod Granheim om The Man Who Skied Down Everest:
Denne vakre filmen tar seeren med på en fantastisk reise til
Mount Everest. Historien finner sted tidlig på 70-tallet, lenge
før forsøpling og masse-turisme forandret Himalaya for alltid.
Vi følger den japanske speedskieren Yuichiro Miura som akkurat
har satt verdensrekord som verdens raskeste på ski. Nå vil han
løfte utfordringene til et nytt nivå, gjennom å sette utfor en
enorm fjellside, kjent blant verdens fjellklatrere som Lhotseveggen. Dette innebærer at han må klatre til 8000 meters
høyde på Mount Everest.
Scenen når Miura etter måneders slit og forberedelser, peker
skiene i fallinjen og bygger opp fart fra 8000 meters høyde, har
blitt beskrevet som den mest spennende scenen noen gang festet
til film. Disse bildene vil du aldri glemme etter å ha sett dem.
Jeg har alltid vært overbevist om at de fineste prestasjoner
finner sted i skjæringspunktet mellom ydmykhet og frekkhet
– Yuichiro Miura har rikelig av begge deler.
AWARD FOR CREATIVITY
MONTRÉAL
DESIGN: HONG KONG ENTERPRISES
BANFF
DESIGN: HONG KONG ENTERPRISES
OFFICIAL SELECTION
2008 Banff Mountain Film Festival
Filmen har deltatt på filmfestivaler over hele
verden.
DESIGN: HONG KONG ENTERPRISES
DESIGN: HONG KONG ENTERPRISES
Mai 2006: De to vennene Tormod Granheim og
Tomas Olsson står på toppen av Mount Everest
klare for å stå på ski ned fjellet. Etter 4 år med
WHAT IF THE GREATEST
WHAT
GREA
TEST
ST
STORY
OtilRY
forberedelser skulle
de bli de første
i verden
å stå på ski fra toppen og ned nordsiden. Bare
av
demA
klarte
av Everest er en
EVER
TOLD
WAS
E
VER T
OLDenfantastisk
W
WA
Sdet.ABergtatt
LIE?
film om drømmer, triumf og tragedie.
PANTA REI
DESIGN: HONG KONG ENTERPRISES
NYHETER FR
FRA
A SHERP
SHERPA
A DENNE HØS
HØSTEN
TEN
REG. NR: 120397
PANTA REI
© 2008 SHERPA DISTRIBUTION - ALL RIGHTS RESERVED
REGI/FOTO: LARS NILSSEN
PRODUKSJON: SHERPA FILM
MUSIKK: AGGIE FROST
DISTRIBUSJON: SHERPA DISTRIBUTION AS
WWW.SHERPADISTRIBUTION.NO
NORWAY, 2006, COLOUR
DOCUMENTARY
LENGTH: 54 MINS.
EXTRA: 20 MINS.
FORMAT: 16:9
Denne DVD er kun ment til privat bruk, d.v.s. fremvisning uten
vederlag i private hjem. All annen benyttelse, mangfoldiggjøring,
kopieringhelt eller delvis, og offentlig fremvisning er strengt forbudt.
KJØPEFILM
LANGUAGE: NOR TEXT: NO, ENG, ITA, FRA
REG. NO: 123853
FFilmene
ilmene fi
finner
nner dduu hhos
os aalle
lle D
DVD-forhandlere
VD-forhandlere m
med
ed rrespekt
espekt ffor
or sseg
eg sselv...
elv...
WWW.SHERPADISTRIBUTION.NO
W
WW.SHERPADISTRIBUTION.NO
SSherpa
herpa D
Distribution
istribution - TThorstein
horstein H
Horne
orne TTlf:
lf: 222361780
2361780 [email protected]
[email protected]
DOKUMENTAR CHECKPOINTS LESBIAN PROPAGANDA NIGHT NORDISK PREMIERE
SHE'S A BOY I KNEW
DEBATT i samarbeid med
Studentersamfunnet i Bergen.
Logen Bar fredag 17. oktober kl.
18:00. Gratis for folk med billett til
SHE’S A BOY I KNEW.
Med Esben Esther Pirelli, lege og
sexologElsa Almås, lege og sexolog
Gwen Haworth (f. 1972) er født og oppvokst i
Vancouver, Canada. Hun er utdannet innen
filmproduksjon fra University of British Columbia og
har senere vært regilærling ved Academy of Canadian
Cinema and Television. I årene 2000-2004
gjennomgikk Haworth en kjønnsskifteoperasjon fra
mann til kvinne. Denne erfaringen fikk henne til å
innse hvor marginalisert bilde mediene tegner av
transseksuelle. I SHE'S A BOY I KNEW retter hun
kameraet mot sin egen familie, og tegner et
annerledes, emosjonelt og mer komplekst bilde av
saken. Haworths første kortfilm, NOT KOKURA, hadde
premiere på Toronto International Film Festival og
har senere mottatt anerkjennelse på forskjellige
nordamerikanske filmfestivaler.
Gwen har skiftet kjønn, men elsker fremdeles sin kvinnelige kjæreste!
Når Steven Haworth, etter å ha giftet seg med ungdomskjæresten Malgosia, velger å komme ut som transseksuell,
tar han ikke bare et valg om å forandre sitt eget liv; hans nærmeste blir også tvunget til å ta et oppgjør med sine
egne fordommer, følelser og forventninger til livet.
Mellom 2000 og 2004 gjennomgår Steven en transformasjon fra mann til kvinne, fra Steven til Gwen. Denne
prosessen har hun dokumentert, og gjennom gamle videoopptak, familiebilder, intervju, telefonbeskjeder og
animasjon forteller Gwen Haworth, hennes familie, venner og kone en nær og personlig historie om en tid fylt med
spørsmål, frustrasjoner, tap, savn og håp. Spesielt intrikat blir det hele da Gwen fremdeles elsker sin kone. Den
forhenværende mannen er med andre ord lesbisk.
Filmen setter i liten grad fokus på de fysiske forandringene Gwen gjennomgår, i stedet rettes kamera direkte mot
Gwens egne og hennes families indre prosesser. Dermed settes et nytt og annerledes fokus på temaet
transseksualitet.
Through family footage, interviews, voice mail and animation, Haworth's documentary SHE'S A BOY I KNEW begins in 2000
with Steven Haworth's decision to come out to his family about his lifelong female gender identity. The resulting
autoethnography is not only an exploration into the filmmaker's process of transition from biological male to female, from
Steven to Gwen, but also an emotionally charged account of the individual experiences, struggles and stakes that her two
sisters, mother, father, best friend and wife had about Gwen's transition.
142 BIFF 2008
Canada 2007
Manus: Gwen Haworth
Regi: Gwen Haworth
Foto: Gwen Haworth
Klipp: Gwen Haworth
Musikk: Daniel E. Moxon
Medvirkende: Gwen Haworth, Malgosia Rawicz, Collen
Haworth, Kim Haworth, Nicole Haworth, Thomas
Haworth, Roari Richardson
Produksjonsselskap: Shapeshifter Films,
www.artflick.com/distribute.html
Produsent: Gwen Haworth
Salgsselskap: Outcast Films, outcast-films.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.artflick.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 70 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE NORDISK PREMIERE
SJAKTEN
The Shaft
Jing (Dixia de Tiankong)
Zhang Chi (f. 1977) studerte regi på The Central
Academy of Drama og jobbet deretter som regissør
for CCTV, Chinese national television company, fra
2000 til 2004. Etter dette fokuserte han på filmregi og
manusutvikling, og i 2006 mottok han pris for beste
manus under filmfestivalen i Tokyo. SJAKTEN er hans
internationale regidebut.
Når geografi blir fengsel
Kina 2008
Manus: Zhang Chi
Regi: Zhang Chi
Foto: Liu Shumin
Klipp: Chen Yong
Musikk: Guo Sida
Medvirkende: Luo Deyuan, Huang Xuan, Zheng
Luoqian, Li Chen
Produksjonsselskap: China Film Association 22 BeiSan-Huan-Dong-Lu, 100013 Beijing, China, tel +86 135
816 22129, [email protected]
Produsent: Kang Jianmin, Hu Guipu
Salgsselskap: China Film Association
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kinesisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 98 min.
SJAKTEN er i hovedsak spilt inn på location, en blek landsby ved foten av de ruvende fjellene i Vest-Kina, hvor
gruveindustrien står for det meste av sysselsettingen. Vi følger tre familiemedlemmer, henholdsvis datter, sønn og
far, som lever sine liv i dette landskapet det virker så umulig å unnslippe.
Første segment fokuserer på datteren, Jingshui, og hennes forhold til den kjekke gruvearbeideren Daming. Når
sladder truer forholdet deres, blir Jinshui dratt mellom sine følelser for Daming og en mulighet til å komme seg
vekk. I andre del følger vi Jingshuis opprørske bror, Jingsheng, som til stadighet erklærer sin forakt for gruvearbeid.
Han forfølger heller sin drøm om å bli sangstjerne, men verken økonomien eller karakterene er gode nok til at han
kan unnslippe sin skjebne. Avslutningsvis tar vi del i farens møte med pensjonisttilværelsen og hans behov for å
oppklare sin kones forsvinning flere år tidligere.
Mesterlige billedkomposisjoner og minimal dialog gjør dette til en meditasjon av en film om hverdagslivets
uunngåeligheter, om håp og ikke-eksisterende muligheter.
In three interrelated parts, the film progressively focuses on individual members of a family in a mining town in western China.
The episodes follow on from one another chronologically, although they do not simply trace the continual development of a
single family. In the symbolic way their lives are bound together, the protagonists – namely, the daughter who has to choose
between her dreams and a suitable marriage, the son who is about to start life down the mine, and the father who has just
retired – represent the universal lot of men and women from mining towns, which stands in stark contrast to their aspirations.
BIFF 2008 143
DOKUMENTAR CHECKPOINTS HIPHOP MUSIKALSKE TAKTER
SLINGSHOT HIP HOP
Jackie Reem Salloum er en New York-basert
kunstner og filmskaper med palestinske og syriske
røtter. Hennes pop-influerte arbeider utfordrer de
stereotypiske fremstillingene av arabere i media. Hun
har regissert en rekke kortfilmer om dette temaet,
blant andre PLANET OF THE ARABS. SLINGSHOT HIP
HOP er hennes første helaftens dokumentar.
Salloums arbeider er utgangspunktet for et
utdanningsprogram for ungdom om Palestina/Israelspørsmålet, og hun holder hyppige forelesninger ved
universiteter og internasjonale konferanser.
Fear of an Arab nation
SLINGSHOT HIP HOP fortelles av Suhell Nafar, lillebror til frontmannen i Palestinas første hiphop-gruppe DAM.
Filmen undersøker denne gruppens røtter og de ulike rapartistene de har inspirert og påvirket. Om du har kjennskap
til palestinsk hiphop eller ikke (og det har du kanskje ikke), kommer det neppe som noen overraskelse at palestinske
rapartister på Vestbredden, i Gaza og i Israel bruker musikken sin til å uttrykke frustrasjon og sinne over den
israelske okkupasjonen. I motsetning til det som i mange tilfeller kan sies om amerikanske gangstarappere, lever
disse rapperne i en ekte krigssone. Det som er interessant i så måte, er hvor måteholdne de palestinske artistene
er om konflikten: Selv om ingen av dem går med på å omtales som terrorister eller ønsker fred for enhver pris,
argumenterer de for at en tostatsløsning er det eneste fredelige alternativet. SLINGSHOT HIP HOP forteller historien
om palestinsk rapmusikk, samtidig som den viser de vanskelige forholdene palestinerne lever under på grunn av
den israelske okkupasjonen.
SLINGSHOT HIP HOP investigates the roots of the Palestinian rap pioneers of DAM, and the different artists they have inspired
and influenced. Whether you know Palestinian hip-hop or not (and you probably don't), it hardly comes as a surprise that the
Palestinian rap artists use their music to express the frustration and anger they feel over the Israeli occupation. SLINGSHOT
HIP HOP tells the story of Palestinian rap music, as well as exposing the difficulties Palestinians face under the occupation.
144 BIFF 2008
USA 2008
Manus:
Regi: Jackie Reem Salloum
Foto:
Klipp: Waleed Zaiter
Musikk:
Medvirkende: Suhell Nafar
Produksjonsselskap: Slingshot Hip Hop,
www.slingshothiphop.com
Produsent: Rumzi Araj og Waleed Zaiter
Salgsselskap: Slingshot Hip Hop,
www.slingshothiphop.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.slingshothiphop.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 80 min.
FØRPREMIERER
SON OF RAMBOW
Garth Jennings (f. 1972) er en britisk regissør som
startet produksjonsselskapet Hammer & Tongs
sammen med Nick Goldsmith, som han møtte da de
begge var kunststudenter. De står bak flere
musikkvideoer til blant andre Blur, Supergrass og
REM. Med HAIKERENS GUIDE TIL GALAKSEN fikk de
sitt store gjennombrudd. De fordelte arbeidet mellom
seg – Jennings tok regi og Goldsmith var produsent.
På dette tidspunktet var de allerede ferdige med
manuset til SON OF RAMBOW, som delvis er basert
på Jennings' barndom.
En kjærlighetserklæring til film, fantasi og Rambo
Storbritannia / Frankrike / Tyskland 2007
Manus: Garth Jennings
Regi: Garth Jennings
Foto: Jess Hall
Klipp: Dominic Leung
Musikk: Joby Talbot
Medvirkende: Bill Milner, Will Poulter, Jessica Hynes,
Neil Dudgeon, Anna Wing, Ed Westwick, Jules Sitruk
m.fl.
Produksjonsselskap: Hammer & Tongs,
www.tongsville.com/
Produsent: Nick Goldsmith, Bristol Baughan,
Benjamin Goldhirsh, Hengameh Panahi og Christian
Baute
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.sandrewmetronome.no
Offisiell hjemmeside: www.sonoframbow.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
11 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 96 min.
Møt Will. Han har blitt kjærlig oppdratt av en meget religiøs mor og hennes sekt. Han er et mishandlet barn.
Mishandlet på den måten at han aldri har sett en film, aldri sett på TV, aldri lest en tegneserie. Til gjengjeld, eller
kanskje derfor, er hans fantasi livligere enn hos de fleste. Når den blyge Will møter den frekke og fandenivoldske
rebellen Lee Carter, blir han introdusert for filmmediet med et brak, nærmere bestemt en piratkopiert RAMBO:
FIRST BLOOD fra start til slutt. Will og Lee Carter bestemmer seg så for å gjenskape spenningen fra filmen i en
oppfølger om Rambos sønn...
SON OF RAMBOW er en eneste stor ode til Filmen, dedisert til den entusiasmen og gleden man kan oppleve i møtet
med en film. Den handler om hvordan filmer fremkaller følelser, hvordan de egger fantasien, og hvordan grensen
mellom film og virkelighet av og til viskes ut. De unge skuespillerne gjør en fremragende jobb, og regissør og
manusforfatter Garth Jennings treffer gang på gang med komikk, herlige referanser til åttitallets særegenheter og
grunner til hvorfor vi alle elsker film.
Meet Will. Raised by a loving religious mother and her strict Plymouth Brethren, he has never been allowed to experience
worldly pleasures such as film, TV or music. However, after meeting Lee Carter, the school rebel, Will has his first encounter
with the glorious world of film through a pirated copy of RAMBO: FIRST BLOOD. Shocked and awed by the magnificent man
with the red headband, they set out to create a sequel – SON OF RAMBOW.
BIFF 2008 145
DOKUMENTAR MUSIKALSKE TAKTER NORSK PREMIERE
SONG SUNG BLUE
Greg Kohs har anvendt sin kjærlighet til følsom og
menneskelig historiefortelling i fotografier, reklameog dokumentarfilmer, arbeider han har mottatt til
sammen ti Emmy-priser for. Han begynte sin karriere
som sportsfotograf mens han studerte ved Notre
Dame-universitetet, og har gått fra å lage filmer for
det amerikanske fotballforbundet NFL til å lage
reklamefilmer for selskaper som Nike, MasterCard,
AT&T, PepsiCo, EA Sports og Disney. Kohs
reklamefilmarbeider kan er å se på
www.CornFilmworks.com. SONG SUNG BLUE er
Kohs' første helaftens film som regissør.
"I’m honoured to have my songs be part of this love story" – Neil Diamond
Ekteparet Mike og Claire Sardina utgjør Neil Diamond-coverbandet Lightning and Thunder. SONG SUNG BLUE
forteller historien om deres opp- og nedturer, både på veien og på hjemmebane. Det er en dokumentarfilm som på
mange måter oppleves som merkeligere enn en hvilken som helst fiksjonsfilm, men utforskningen av dette noe
odde paret og deres kjærlighetshistorie er gjort med varsomhet og omtanke. Filmen visker til tider ut skillet mellom
det personlige og det private, men dette er gjort med et klart mål for øyet – å skildre den haltende amerikanske
drømmen i all sin optimisme og fortvilelse med en autentisitet man ikke kan få seg til å tvile på.
Regissør Greg Kohs' uttalte mål med SONG SUNG BLUE har vært å hjelpe Mike, alias Lightning, i å nå sitt mål om
å gjøre mennesker glade og få dem til å glemme sine problemer og bekymringer. Det er nærliggende å tenke at
han har lykkes med dette, ettersom filmen har mottatt en rekke priser på festivaler i 2008, blant andre Grand Juryog publikumsprisen ved Slamdance Film Festival.
Mike and Claire Sardina are the Neil Diamond cover band Lightning and Thunder. SONG SUNG BLUE tells the story of their
ups and downs, both on the road and at home. Mike's goal with his performances is "to make people happy and to forget their
problems, cares and worries…", a goal shared by director Greg Kohs. The movie depicts a haltering American Dream, mixing
optimism and despair with a level of authenticity which is almost impossible to question - in spite the fact that it sometimes
seems stranger than fiction.
146 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Greg Kohs
Regi: Greg Kohs
Foto: Jimmy Sammarco, Greg Kohs
Klipp: Nick Kleczewski
Musikk: Tony Dekker
Medvirkende: Mike Sardina, Claire Sardina, Angellina
Sardina, Dana Cartwright, Rachel Cartwright, Eddie
Vedder
Produksjonsselskap: Corn Filmworks ,
www.cornfilmworks.com
Produsent: Greg Kohs
Salgsselskap: Corn Filmworks,
www.cornfilmworks.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.songsungblue.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 85 min.
FØRPREMIERER
SPURVENES SANG
The Song of Sparrows
Avaze gonjeshk-ha
Majid Majidi (f. Teheran, 1959) studerte til å bli
skuespiller ved Dramaakademiet. På 80-tallet laget
han kort- og dokumentarfilmer. I 1992 kom hans
debutspillefilm. Senere har han utviklet seg til å bli en
av landets mest anerkjente filmskapere. CHILDREN
OF HEAVEN (1996) ble nominert til Academy Awards
og BARAN (2001) ble nominert til den europeiske
filmprisen for Beste ikke-europeiske film og ble også
vist på BIFF.
En strutsecowboy sper på familieøkonomien for å brødfø alle. Iransk komedie er blitt en egen genre
Iran 2008
Manus: Majid Majidi & Mehran Kashani
Regi: Majid Majidi
Foto: Tooraj Mansouri
Klipp: Hassan Hassandoost
Musikk: Hossein Alizadeh
Medvirkende: Mohammad Amir Naji, Maryam Akbari,
Kamran Dehgan, Hamed Aghazi m.fl.
Produksjonsselskap: Majidi Film Production
Produsent: Majid Majidi
Salgsselskap: Fortissimo Films International,
www.fortissimo.nl/catalogue/title.asp?filmID=361
Norsk distribusjon: Action Film,
www.actionfilm.no/43.html
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Farsi tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 96 min.
Karim, stakkar, kommer i skade for å slippe løs en struts fra farmen der han arbeider. Som straff mister han jobben.
Kort tid etter trekker han mot byen for å reparere datterens høreapparat, men turen skal også bli en jakt på
alternative inntektskilder. Tilbake på landsbygda sitter en kjær og trofast kone, en døv datter og en sønn med
blendende drømmer om et gullfiskbasseng. Mohammad Amir Naji mottok noe uventet, men fullt fortjent,
Sølvbjørnen i Berlin som beste mannlige skuespiller for sin tolkning av den stolte og hardtarbeidende Karim.
Det er jo dette med iransk film som aldri slutter å fascinerte oss – at dagligdagse situasjoner blir så utrolig
spennende fortalt av filmskaperne herfra. Vi sitter nærmest og sitrer av spenning – uten helt å fatte hvorfor. Og det
skjer gang på gang – også her!
Poor Karim has the misfortune to let loose an ostrich from the farm where he works and is fired for this offense. Not long
after, he leaves for the city to get his daughter’s hearing aid repaired, but the trip also turns into a hunt for alternative sources
of income. Left behind in the countryside are his dear and faithful wife, his deaf daughter and his son, who has grandiose
dreams about a goldfish pool. Somewhat unexpected but fully deserved, Mohammad Amir Naji received the Silver Bear in
Berlin as Best Actor for his interpretation of the proud and hard-working Karim.
BIFF 2008 147
DOKUMENTAR NORSK PREMIERE
STALAGS
Stalags: Holocaust and Pornography in Israel
Ari Libsker (f. 1972 i Haifa) er en israelsk journalist og
dokumentarfilmskaper. I 2004 vakte han oppsikt med
filmen CIRCUMCISION, hvor han tok for seg hvilke
følger omskjæring hadde for sexlivet i Israel. Til
daglig er Libsker filmlærer og journalist for den
israelske finansavisen Firma.
Fascinerende tilbakeblikk på en besynderlig del av Israels litteraturhistorie
Stalags var en enormt populær litteratursjanger i Israel på 1960-tallet. De ble solgt på jernbanestasjoner, i
dagligvarebutikker og på gatehjørner. I et ellers puritansk Israel var det gjerne den første eksponeringen ungdom
fikk til sex. På omslagene ser man bilder av vakre, ariske SS-kvinner som torturerer jødiske menn. Handlingen er
nesten alltid det samme: En europeisk eller amerikansk soldat fanges i en Stalag, eller fangeleir, hvor vaktene er
damer som torturerer og voldtar sine fanger.
Regissør Libsker har funnet frem til menneskene bak disse bøkene, og prøver å komme til bunns i fenomenet. Den
første Stalag kom ut like etter Eichman-rettssaken begynte, perioden da Holocaust virkelig kom frem i lyset for
israelerne. Stalag-bøkenes sado-masochistiske innhold belyser muligens jødenes undertrykte følelser rundt
Holocaust og andre verdenskrig. STALAGS forårsaket en debatt om Israels forhold til og behandling av Holocaust,
blant annet i skolene.
Stalag is a kind of erotic literature that was exceptionally popular in Israel during the 1960's. The books depicted the torture
and rape of prisoners of war during WW2, performed by beautiful Aryan Nazi women. STALAGS examines the reasons why
this appealed to a nation that still had the Holocaust fresh in its mind. The writers and the readers of the books try to explain
their fascination with stories of sexual violence performed on Jewish men.
148 BIFF 2008
Isael 2007
Manus: Ari Libsker
Regi: Ari Libsker
Foto: Uri Levi, Dror Lebendiger
Klipp: Morris Ben-Mayor
Musikk: Morris Ben-Mayor
Medvirkende: Eli Keidar, Eli Eshed m.fl.
Produksjonsselskap: Yes, Heyman Brothers Films
Produsent: Barak Heymann
Salgsselskap: Cinephil, www.cinephil.co.il/
Norsk distribusjon:
Offisiell hjemmeside: www.stalags.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital
video
Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, ,, Farger og svart-hvitt, 62 min.
DOKUMENTAR CHECKPOINTS
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Errol Morris (f. 1948) vil gå inn i historiebøkene som
en av vår tids aller største dokumentarfilmskapere.
Hans debutfilm GATES OF HEAVEN ble regnet som en
av de beste filmene i 1978, men det var den nå
legendariske THE THIN BLUE LINE (1988) som sikret
ham en plass blant filmhistoriens største regissører.
Ikke bare bidro filmen sterkt til å frigi en mann som
var anklaget og fengslet for et mord han ikke hadde
begått, den forandret også publikums forestillinger
om hva en dokumentarfilm kunne – og skulle – være.
Blant hans andre filmer finner vi titler som A BRIEF
HISTORY OF TIME (1992), FAST, CHEAP AND OUT OF
CONTROL (1997) og THE FOG OF WAR (2003).
Et rystende blikk bak murene på det beryktede Abu Ghraib-fengselet
USA 2008
Manus: Errol Morris
Regi: Errol Morris
Foto: Robert Chappell, Robert Richardson
Klipp: Andy Grieve, Steven Hathaway, Dan Mooney
Musikk: Danny Elfman
Medvirkende: Christopher Bradley, Sarah Denning,
Joshua Feinman, Jeff L. Green, Merry Grissom, Roy
Halo
Produksjonsselskap: Participant Productions,
www.participantmedia.com/
Produsent: Errol Morris, Julie Ahlberg
Salgsselskap: Sony Pictures Releasing International,
www.sonyclassics.com/standardoperatingprocedure/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: Standard Operating Procedure
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 118 min.
Det amerikanske Abu Ghraib-fengselet i Irak ble verdenskjent nærmest over natten etter at fotografier av
fengselsvokternes perverse "lek" med fangene ble spredd via førstesideoppslag og nyhetssendinger over hele
verden. I STANDARD OPERATING PROCEDURE ser den legendariske dokumentarfilmskaperen Errol Morris
nærmere på både menneskesynet og de strukturelle og organisatoriske rammevilkårene som muliggjorde disse
overgrepene. Gjennom intervjuer med nåværende og tidligere ansatte, maner Morris frem et bilde av en stormakt
som langt på vei later til å fortæres av den samme ondskapen den har sverget å bekjempe. Som i THE THIN BLUE
LINE benytter Morris seg av sin karakteristiske (og utskjelte) fremgangsmåte med å la skuespillere gjenskape de
ulike scenene og sekvensene som hans intervjuobjekter skildrer, hvilket gir filmen en nerve og en umiddelbarhet
vi vanligvis ikke finner i dokumentarfilmer. STANDARD OPERATING PROCEDURE gir et deprimerende og rystende
bilde av vrangsiden av amerikanernes "krig mot terror".
The American-controlled Abu Ghraib prison in Iraq gained worldwide notoriety practically over night, when pictures of the
prison guards playing perverse "games" with the inmates became headline news across the world. In STANDARD OPERATING
PROCEDURE, legendary documentary filmmaker Errol Morris attempts to make sense not only of how these atrocities came
about in the first place, but also why they seem to keep on happening. STANDARD OPERATING PROCEDURE is an unflinching
look at the dark side of America's "war on terror".
BIFF 2008 149
FØRPREMIERER MIDNIGHT CRAZE NORDISK PREMIERE
THE STRANGERS
Bryan Bertino (f. 1977) er utdannet filmfotograf ved
University of Texas i Austin. Etter avlagt eksamen
flyttet han til Los Angeles hvor han jobbet som
lyssettingsassistent mens han skrev filmmanus på
fritiden. Bertino sa opp jobben før han fikk manuset
til THE STRANGERS antatt, men ble deretter raskt
tilbudt regien på filmen, på tross av at han ikke hadde
noen tidligere erfaring som regissør. Han jobber nå
med skrekkfilmen ALONE som skal ha premiere i
2009.
Ubudne gjester har aldri vært skumlere
"11. februar 2005 forlot Kristen McKay og James Hoyt et vennepars bryllup og bega seg til familien Hoyts
sommerhus. Nøyaktig hva som foregikk i huset den natten er fortsatt ikke kjent." Slik åpner THE STRANGERS, og
ved å påpeke at den er bygget på faktiske hendelser, gjør den seg selv enda et hakk skumlere. For det eneste som
er skumlere enn å se langsomme, maskerte skikkelser brutalt mishandle uskyldige mennesker på film, er vissheten
om at det kan skje – og har skjedd – på ordentlig.
THE STRANGERS spiller på menneskets grunnleggende frykt for det ukjente og uforståelige, og stiller spørsmålet
som alle skrekkfilmer bunner ut i: "Hvorfor gjør dere dette mot oss?" Samtidig belyser den et ofte oversett aspekt
ved skrekkfilmer, nemlig at hovedpersonene, for å overleve, ofte tvinges til å utføre handlinger som er like ille som
morderens gjerninger – om ikke verre. THE STRANGERS er en klassisk skrekkfilm av den gode gamle sorten. Gled
deg til å bli redd.
After attending the wedding of two friends, Kristen and James leave for James' family secluded summer house, where they
plan on spending a romantic evening. Their plans are disrupted when three masked and armed figures enter the house, intent
on torturing and maiming the couple. THE STRANGERS is a classical horror movie, pitting two innocent victims agains the
terror of masked and mysterious individuals. The fact that it's based on real events, only makes the film more scary.
150 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Bryan Bertino
Regi: Bryan Bertino
Foto: Peter Sova
Klipp: Kevin Greutert
Musikk: Tomandandy
Medvirkende: Alex Fisher, Peter Clayton-Luce, Scott
Speedman, Liv Tyler, Gemma Ward, Kip Weeks
Produksjonsselskap: Mandate Pictures,
www.mandatepictures.com/
Produsent: Doug Davison, Nathan Kahane, Roy Lee
Salgsselskap: Universal Pictures International,
www.universalpicturesinternational.com/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: www.thestrangersmovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 85 min.
DOKUMENTAR NORSK PREMIERE
SUPER HIGH ME
Michael Blieden studerte film ved University of
Michigan, og arbeidet deretter med såvidt forskjellige
prosjekter som Delta Airlines' "in-flight" programmer
og det anerkjente humorprogrammet "The Daily
Show". I 2003 skrev han manus til filmen MELVIN
GOES TO DINNER, som ble regissert av Bob Odenkirk.
Blieden regisserte sin første film, THE COMEDIANS
OF COMEDY, i 2005. Han har siden laget
musikkvideoer for artister som Fiona Apple og Kanye
West.
Dude, where's my... uh...
USA 2007
Manus: Michael Blieden
Regi: Michael Blieden
Foto: Brandon Hickman
Klipp: Alexis Hanawalt
Musikk: Walker Young
Medvirkende: Doug Benson, Graham Elwood, Marc
Emery, Calvin Frye, Zach Galifianakis m.fl.
Produksjonsselskap: Sixth Way Productions 323-4667222. [email protected]
Los Angeles, CA USA
Produsent: Alex Campbell
Salgsselskap:
Norsk distribusjon:
Offisiell hjemmeside: www.superhighmemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SDDS, Farger, 90 min.
Med dokumentarfilmen SUPER SIZE ME (2004) satte regissør Morgan Spurlock de amerikanske fastfoodkjedenes
helsemessige ansvar på dagsordenen, og det er langt på vei hans skyld at man i dag kan gå inn i en hvilken som
helst McDonald's-restaurant verden over og bestille en kyllingsalat. SUPER HIGH ME begynte som en vits i stand
up-showet til komiker Doug Benson, og utviklet seg deretter, med hjelp av regissør Michael Blieden og produsent
Alex Campbell, til en helaftens dokumentarfilm. Utgangspunktet er det samme som i SUPER SIZE ME, men i SUPER
HIGH ME er McDonald's-mat byttet ut med marihuana.
Som tittelen antyder er ikke dette seriøs, gravende journalistikk, selv om det skal sies at filmen også går langt i å
belyse marihuanaens mindre positive sider. Bensons bruk av seg selv og sin kropp som laboratorium innebærer
nødvendigvis en heller subjektiv vinkling, og når man legger til at Benson allerede før filmingen begynner er en
selverklært marihuanaforkjemper, skjønner vel de fleste hvor landet ligger. En solid anbefaling for alle som liker
dokumentarfilmene sine humoristiske, henslengte og amerikanske.
Inspired by the success of Morgan Spurlock's SUPER SIZE ME (2004), stand-up comedian Doug Benson and director Michael
Blieden decided to do for marihuana what Spurlock did for McDonald's. Using himself and his body as a laboratory, marihuanaenthusiast Benson shows us some of the effects that rigorous pot-smoking can have on the human mind and body. SUPER
HIGH ME is not an attempt at serious journalism, rather it is a subjective and suprisingly nuanced look at one of the great
American pastimes.
BIFF 2008 151
NORSK PREMIERE DOKUMENTAR - KONKURRANSE
SURFWISE
Amerikanske Doug Pray er en dokumentarfilmskaper
som ofte undersøker ulike subkulturer i sine filmer.
Han har regissert filmer som HYPE! (1996), SCRATCH
(2001), RED DIAPER BABY (2004) og BIG RIG (2007).
SURFWISE er hans sjuende helaftens
dokumentarfilm.
En sjarmerende og høyst besynderlig historie om en familie som lever utenfor samfunnet
Dorian "Doc" Paskowitz er en eksentriker av den gamle skolen. Med en legeutdannelse under armen og to havarerte
ekteskap bak seg, besluttet Paskowitz at han, hans nye kone Juliette og deres stadig voksende familie skulle leve
et liv i pakt med naturen. Med totalt ni barn innlosjert i en liten bobil reiste ekteparet Paskowitz rundt i USA på jakt
etter gode surfemuligheter. Bobilen og surfebrettene var omtrent de eneste delene av det siviliserte liv som Dorian
Paskowitz valgte å ta med seg inn i sin nye tilværelse. Paskowitz-barna ble nektet både skolegang og privatliv, og
fikk aldri noen som helst innføring i hvordan man tjener til livets opphold. Til gjengjeld ble de noen jævler til å surfe.
Gjennom intervjuer med tre generasjoner Paskowitzer og gamle fotografier og filmopptak, har regissør Doug Pray
laget en beundringsverdig mangefasettert og fascinerende film. Gå ikke glipp av denne gripende, hjerteskjærende
og høyst besynderlig filmen om "surfesportens førstefamilie".
Dorian "Doc" Paskowitz must rank as one of the greatest American eccentrics of the 20th century. Formerly a doctor, he chose
to leave the civilized life behind and make a new life for himself and his ever-increasing family. Taking cues on child-rearing
and personal hygiene from gorillas and other animals, Doc raised his many children in a small camper van, denying them
both education and the permission to work to support the family. Instead they focused on surfing. SURFWISE is a strangely
compelling story of a true outsider. The film examines the results of the unconventional choices he made on behalf of his
family.
152 BIFF 2008
USA 2007
Manus: Doug Pray
Regi: Doug Pray
Foto: David Homcy, Nate Bressler
Klipp: Lasse Järvi, Chris Povall, Doug Pray
Musikk: John Dragonetti
Medvirkende: Dorian, Juliette, David, Abraham, Israel,
Moses, Adam, Salvador, Navah, Joshua, Jonathon,
Adrian, Delilah, Isaiah, Danielle, Elijah, Nancy, Jacob,
Tracey, Kristin, Halo, Shelly og Levi Paskowitz
Produksjonsselskap: HDnet Films,
www.hdnetfilms.com/hdnetfilms_flash.html
Produsent: Graydon Carter, Tommy Means, Jonathon
Paskowitz, Sharon Shamir, Matthew Weaver
Salgsselskap: HDNet Films,
www.hdnetfilms.com/hdnetfilms_flash.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.surfwisefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 93 min.
NORSK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
SØTE LØGNER
Don't think about it
Non Pensarci
Gianni Zanasi (f. 1965) er en italiensk regissør med en
rekke filmer bak seg. I 1999 ble hans UNTIL
TOMORROW nominert til Gulløven ved filmfestivalen i
Venezia. På samme festival i fjor vant NON PENSARCI
to priser.
En feelgood-film om familieløgner og andre hemmeligheter – godt dandert med søte kirsebær!
Italia 2007
Manus: Michele Pellegrini, Gianni Zanasi
Regi: Gianni Zanasi
Foto: Giulio Pietromarchi
Klipp: Rita Rognoni
Musikk: Matt Messina
Medvirkende: Valerio Mastandrea, Anita Caprioli,
Giuseppe Battiston, Caterina Murino, Teco Celio,
Gisella Burinato
Produksjonsselskap: ITC Movie, Pupkin Production i
samarbeid med LA7., pupkin.it/
Produsent: Beppe Caschetto, Rita Rognoni
Salgsselskap: Pyramide Films,
www.pyramidefilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.nonpensarci.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 105 min.
Denne feelgood-filmen fra Italia følger en avdanket vokalist i et punkrock-band idet han tar seg et avbrekk fra Romas
hektiske puls for å hilse på familien hjemme i Rimini. Mor og far får nærmest sjokk over å få besøk av deres
bortkomne sønn, mens søster og bror etterhvert må innvie ham i familiens kriseøkonomi. Det viser seg at broren
har kjørt firmaet på skakke og at de alle er redde for at faren skal få mer hjertetrøbbel om han får vite sannheten
om sitt eget livsverk.
Stefano bestemmer seg for å rydde opp og hjelpe til så godt han kan, uten helt å se at det er nettopp han selv som
kanskje har mest behov for hjelp. SØTE LØGNER er blitt en fin og underholdende film, ikke minst takket være et
strålende skuespillerteam som gir liv til historien på et troverdig vis. Og så er der noen kirsebær som spriter opp
det hele!
Stefano Nardini is still a punk rock musician at the age of 36. One day, as he is in a fix, he decides to leave Rome to go back to
his family in Rimini, where he intends to get in touch with his inner self. However, as soon as he is back in the family house,
he realizes that he is not the only one to be in trouble. And instead of being taken care of, he sets about taking care of everyone
else. Great actors give life to this warm, sweet and sore comedy.
BIFF 2008 153
DOKUMENTAR CHECKPOINTS VANN – EN KILDE TIL KONFLIKT
TAKING ROOT: THE VISION OF WANGARI MAATHAI
Lisa Merton og Alan Dater har laget
dokumentarfilmer sammen siden 1989. Blant
produksjonene deres finner vi HOME TO TIBET,
BRIDGE OF FIRE, WOLF KAHN: LANDSCAPE
PAINTER; THE WORLD IN CLAIRE'S ROOM. Sammen
driver de produksjonsselskapet Marlboro
Productions.
En inspirerende livshistorie om miljøforkjemperen og fredsprisvinneren Wangari Maathai
Wangari Maathai er både vinner av Nobels fredspris og den første kvinnen med doktorgrad i Øst-Afrika. Maathai
fant sitt kall i livet da hun vendte tilbake til landsbyområdene der hun vokste opp. Kvinnene der fortalte henne om
sine vanskelige livsvilkår grunnet store skogryddingsprosjekter. Maathai organiserte kvinner i Green Belt Movement,
der bondekvinner forbedret sin egen situasjon gjennom treplanting. Etter hvert ble Maathai og hennes organisasjon
en sterk stemme for folket og et levende bevis på at grasrotdemokrati fungerer i praksis så vel som i teorien. I
åttitallets Kenya, under Daniel Arap Mois diktatur, ble dette sett på som en trussel. Med stor fare for sitt eget liv
gikk Maathai til kamp for rettferdighet - en kamp som forandret Kenya.
Gjennom intervjuer og TV-materiale følger Lisa Merton og Alan Daters inspirerende film denne karismatiske
kvinnens kamp for grunnleggende menneskerettigheter og bedre miljøfremtid. Uredde og bestemte Wangari
Maathai er et forbilde for oss alle.
Nobel Peace Prize winner Wangari Maathai, the first East African woman to receive a PhD, began her environmental and
political activism in the 1970's when she established Green Belt Movement, an organization that worked with rural women to
help them plant trees and thus overcome the effects of deforestation projects and soil erosion. Maathai and her organization
quickly became a strong voice for grassroot democracy that the Kenyan dictatorship of the 1980's saw as a threat. In the face
of danger and violence, Maathai led a courageous battle for environment and human rights that eventually changed Kenya.
154 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Ingen
Regi: Lisa Merton & Alan Dater
Foto: Alan Dater
Klipp: Alan Dater, Tom Haneke, Jim Klein, Mary
Lampson
Musikk: Samite
Medvirkende: Wangari Maathai m.fl.
Produksjonsselskap: Marlboro Productions,
www.marlboroproductions.com
Produsent: Lisa Merton og Alan Dater
Salgsselskap: Marlboro Productions,
www.marlboroproductions.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.takingrootfilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Engelske undertekster
år, ,, Farger, 81 min.
NORDISK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
TERRORISTEN
Making Of
Making of, le dernier film
Nouri Bouzid (f. Sfax, 1945) studerte film ved INSAS i
Brussel fra 1968 til 1972. Han satt i fengsel fra 1973 til
-79 og ble torturert for sine radikale meninger. Han
jobbet siden på en rekke filmer, blant annet
HALFAOUINE – BAK SLØRET som ble vist på norske
kinoer. Hans debutfilm, MAN OF ASHES (1986) vant et
rekke priser og siden fulgte blant annet BEZNESS
(1992), om mannlige prostituerte i Sousse.
Om terrorisme sett gjennom en arabisk filmskapers øyne. Om fundamentalisme, ideologi og væpnet kamp
Tunis / Marokko 2006
Manus: Nouri Bouzid
Regi: Nouri Bouzid
Foto: Michel Baudour
Klipp: Karim Hamouda
Musikk: Nejb Charradi
Medvirkende: Lofti Abdelli, Lotfi Dziri, Afef Ben
Mahmoud, Fatma Ben Saidane, Foued Litayem, Helmi
Dridi m.fl.
Produksjonsselskap: Nouveau Regard Films, CTV
C.T.V. Services, 51, Rue Abderahmane Ibn Aouf
El Menzah VI, 2091 Tunis, Tunisia, tel +216 71 238 718,
[email protected]
Produsent: Abdelaziz Ben Mlouka
Salgsselskap: CTV Services
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 120 min.
Den unge danseren og skuespilleren Lofti spiller en Bahta, som gjennom en serie uheldige hendelser ender opp i
selskap med fundamentalister som prøver å gjøre ham til selvmordsbomber. At temaet er brennbart, illustreres
ikke minst ved at skuespilleren Lofti iblant går ut av rollen som Bahta og krangler om manuset fordi han føler seg
misbrukt av regissøren.
Historien tar til i 2003 da amerikanerne invaderer Irak og alle i filmen føler seg tråkket på og ydmyket. Filmskaperen
prøver å finne frem til hva som er galt med kabalen – siden den ikke synes å gå opp, slik heller ikke filmen synes å
gjøre i den pågående prosessen.
Mens han arbeidet med forberedelsene leste Nouri Bouzid Bin Ladens taler og fant at han var ute etter unge menn
som følte seg i en desperat situasjon eller i fare. "Vi må rekruttere dem før de får forhold og gifter seg," sa Bin
Laden. Filmskaperen ser Bin Ladens poeng: "Vi fostrer disse selvmordsbomberne, islamistene behøver bare å
plukke dem fra trærne." Og han legger til: "Vår kamp mot terror handler ikke om å hindre terrorhandlinger - vi må
forhindre at det dannes grobunn for at mennesker blir terrorister i utgangspunktet."
The actor Lofti feels that he is being manipulated when he discovers that Bahta, the dancer he is playing in a film, is destined
to become a fundamentalist terrorist. The film is being shot in 2003, at a time when Iraq is invaded by the American army. All
the characters feel humiliated and wounded at the very core of their beings by the war. The spectre of of September 11 is
floating over them.
BIFF 2008 155
DOKUMENTAR POLARÅRET NORDISK PREMIERE
THIN ICE
Thin Ice: Saattuq
Laura O’Grady har tidligere produsert en rekke
dokumentarfilmer, balnt annet RECRUITING FOR
TERROR, TWEENS: TOO FAST, TOO SOON? og
STRAIGHT AHEAD, Hun har også vært produsent for
flere tv-programserier.
Arktiser i radikal endring, både klimamessig og når det gjelder storpolitikk og grensetrekninger
Hans Island er 1 x 3 km og ligger mellom Grønland og kanadiske Ellesmere Island, langt nord for Thule. THIN ICE
tar oss med hit for å rapportere om klimaendringene, men også for å ta temperaturen når det blåser opp til
storpolitisk storm om forvaltningsansvar og rettigheter til ressurser – en konflikt som allerede har utviklet seg
mellom Danmark og Canada og hvor marinefartøy, flaggplanting og militærøvelser for lengst er satt på dagsorden.
THIN ICE tar også for seg de latente mulighetene som vil oppstå når Nordvestpassasjen vil bli isfri og gi
skipstrafikken store tidsinnsparinger. Midt oppe i det hele står inuittene – hvilken skjebne venter disse?
Not only polar bears are literally losing the ground beneath their feet as the debates on global warming and arctic sovereignty
persist. With the ice melting, the polar bears are being deprived not only of their habitat, but their life buoy in the modern
world. Scientists watch as these white giants clamber on to what's left of what the Inuits call Saattuq. This film is all at once
a beautiful portrait of the frozen North and an intelligent account of the hazards of environmental change, as well as the perils
of new conflicts – the tug of war between nations claiming sovereignity of the polar areas.
156 BIFF 2008
Canada 2007
Manus: George Browne
Regi: Laura O'Grady
Foto: Dany Lavoie
Klipp: Nina Staum
Musikk: Larry Day
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Pyramid Productions,
www.pyramidproductions.tv/
Produsent: George Browne
Salgsselskap: BuzzTaxi Communications,
www.buzztaxi.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 47 min.
EUROPEISK PREMIERE DOKUMENTAR
THIS IS NOT A ROBBERY
Lucas Hansen has spilt småroller i forskjellige mindre
produksjoner. THIS IS NOT A ROBBERY er hans første
film som regissør og produsent.
Adam Kurland har hatt ulike jobber bak kamera på en
rekke filmprosjekter. THIS IS NOT A ROBBERY er hans
første film som regissør, produsent og fotograf.
Den sanne historien om USAs eldste bankraner og hans hevntokt mot det amerikanske banksystemet
USA 2008
Manus: Lucas Jansen, Adam Kurland
Regi: Lucas Jansen & Adam Kurland
Foto: Adam Kurland
Klipp: David Egan, Jamie Gross
Musikk: Oliver Future
Medvirkende: J.L. Roundtree
Produksjonsselskap: Andrew Lauren Productions,
www.andrewlaurenproductions.com/
Produsent: David D'Alessio, Lucas Jansen, Adam
Kurland, Andrew Lauren
Salgsselskap: Cinetic Media, www.cineticmedia.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: thisisnotarobbery.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, Stereo, Farger, 75 min.
J.L. Roundtree var en suksessrik forretningsmann, en respektert mann i oljebransjen som startet med to tomme
hender og egenhendig bygget opp en millionformue. Rundt femtiårsalderen var han en stolt far, en lykkelig
ektemann og en populær bedriftsleder. Men så snudde lykken. Sønnen døde, kona døde, og Roundtree ble nødt til
å slå seg selv konkurs. Den tidligere så lovlydige og respektable mannen ble gradvis forandret til en bankranende
kokainentusiast, gift med en tidligere prostituert kvinne som var mindre enn halvparten så gammel som ham. Men
som en av intervjuobjektene påpeker i filmen: Det interessant med Roundtree er ikke hva som skjedde med ham,
men hvorfor det skjedde.
THIS IS NOT A ROBBERY forteller den sanne historien om en pensjonist som blir presset til bristepunktet og
bestemmer seg for å slå tilbake mot systemet, som han holder ansvarlig for å ha ødelagt livet hans. Det er en
morsom og underholdende film, som til syvende og sist bunner ut i allmennmenneskelige anliggender som sorg,
frustrasjon og verdighet.
At fifty years of age, J.L. Roundtree was a successful business man, a self-made millionaire, a proud father and a devoted
husband. 33 years later, his family was dead and his fortune gone, and prostitution, bank robberies and cocaine had all become
part of his daily life. THIS IS NOT A ROBBERY tells the spectacular and true story of a senior citizen who, pushed to his limits,
decides to strike back at the system which he holds responsible for ruining his life.
BIFF 2008 157
CINEMA EXTRAORDINAIRE - KONKURRANSER
TID FOR FORSONING
The Red Awn
Hongse kanbaiyin
Cai Shangjun er utdannet ved Det sentrale
dramaakademiet i Beijing hvor han tok eksamen i
skrivekunst i 1992. Han har siden laget to
dokumentarer og skrevet en del manus for film, blant
annet SPICY LOVE SOUP (1997), SHOWER (1999) og
SUNFLOWER (2005). TID FOR FORSONING er hans
debutarbeid som regissør.
Vakkert filmet og fortalt historie om et far-sønn-forhold på den kinesiske landsbygden
Denne kinesiske skildringen av det sprikende forholdet mellom livet i storbyen og landsbygden har vunnet en rekke
priser verden rundt. En mann vender hjem fra storbyen etter å ha mislyktes med å tjene opp penger til familien.
Ikke bare har det gått fem år – hans kone er avgått ved døden og sønnen vil ikke vite av ham, siden faren ikke har
gitt livstegn fra seg i løpet av disse årene. For å tjene til livets opphold, tar faren jobb hos en venn som har en
skurtresker de kan reise rundt med. Faren tvinger sønnen til å være med dem og er fast bestemt på å vinne tilbake
sønnens tillit.
TID FOR FORSONING er filmet i vakre tablåer hvor de gule engene danner kulisser for dramaet som utspiller seg.
Den forteller om et land i store endringer på grunn av urbanisering og økonomisk vekst. Filmen skildrer også
sønnens gryende seksualitet, noe som viser at kineserne er på rett vei når det gjelder større åpenhet – i hvert fall
på dette området.
The directorial debut of screenwriter Cai Shangjun: A gorgeous looking, gently affecting drama. After five years of working
away from home, Song returns home to find that not only is he a widower, but he himself has been declared officially dead.
Inconveniently risen, this long absent father must try to rebuild his bond with his motherless teenage son, as the pair strive
to sustain themselves by farming.
158 BIFF 2008
Nordisk premiere
Kina 2007
Manus: Cai Shangjun, Gu Xiaobai & Feng Rui
Regi: Cai Shangjun
Foto: Li Chengui
Klipp: Zhou Ying
Musikk: Huang Zhenyu, Dong Wei
Medvirkende: Yao Anlian, Lu Yulai, Lu Huang, Shi
Junhui m.fl.
Produksjonsselskap: Xiudong Hao Ye Investment &
Consulting Company, Wan Ji Communications &
Production Company, Beijing Wushengxing Consulting
Company, www.xdfilm.com/
Produsent: Xudong Li
Salgsselskap: Horizon Motion Pictores,
www.horizonmotionpictures.com/theredawn.asp
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kinesisk Mandarin tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 105 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE MIDNIGHT CRAZE NORSK PREMIERE
TIDSFORBRYTELSER
Time Crimes
Los Cronocrimenes
Nacho Vigalondo (f. 1977) arbeider både som
filmskaper, manusforfatter og skuespiller. Han har
laget en rekke kortfilmer som sanket diverse priser
på festivaler verden over.
En fantasy-historie om en mann som får livet sitt forskjøvet og prøver å finne tilbake
Spania 2008
Manus: Nacho Vigalondo
Regi: Nacho Vigalondo
Foto: Flavio Labiano
Klipp: Jose Luis Romeu
Musikk:
Medvirkende: Karra Elejalde, Barbara Coenaga,
Candela Fernandez, Nacho Vigalondo m.fl.
Produksjonsselskap: Karbo Vantas Entertainment,
Fine Productions, Zip Films,
www.kventertainment.com/KV/index.htm
Produsent: Eduardo Carneros. Esteban & Javier
Ibarretxe
Salgsselskap: Magnolia Pictures,
www.magpictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.loscronocrimenes.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.
Denne fikse fantasy-thrilleren handler om en mann som får livet sitt noen timer forskjøvet. Den begynner med at
han sitter ute på en benk og ser en naken kvinne gjennom kikkerten. Da han prøver å finne henne ute i naturen
oppdager han en mann med et blodig tørkle rundt hodet. Han prøver å gjemme seg i en mystisk tank, som viser seg
å være en installasjon for et vitenskapelig eksperiment – en tidsmaskin, rett og slett. Da han dukker opp igjen, viser
det seg at han er kommet tilbake noen timer tidligere. Jo mer den ulykkelige mannen prøver å manipulere fortiden
for å nå tilbake til nåtid, jo verre blir marerittet for ham og hans nærmeste.
This smart fantasy-thriller explores the destiny of a man who has been set several hours back in time as a result of a scientific
mistake. The more the poor man tries to get back to the real time, the more he gets trapped in a nightmare. The director
Nacho Vigalondo was nominated for an Oscar for his short 7:35 IN THE MORNING. He has a great instinct for the aesthetic,
moving effortlessly between a tense, disquieting atmosphere and a relentless, driving energy.
BIFF 2008 159
FØRPREMIERER
TILBAKE TIL YORKSHIRE
And When Did You Last See Your Father?
Anand Tucker (f. 1963) er født i Bangkok med indisk
far og tysk mor, og er nå bosatt i Storbritannia. Han
har jobbet med reklamefilm og
dokumentarprogrammer for TV og er medeier i
produksjonsselskapet Archer Street. Han debuterte
med spillefilmen SAINT-EX i 1997 og har siden
regissert HILARY AND JACKIE (1998) og Steve Martinfilmen SHOPGIRL (2005).
Filmatisering av Blake Morrisons selvbiografiske bestselgerroman om forholdet mellom far og sønn
Blake, en mann i førtiårene, kommer hjem til farens dødsleie. Han tenker tilbake på sin oppvekst og sin familie.
Når opplevde han sist faren som den han virkelig var – essensen av ham? Filmen veksler mellom nåtid på slutten
av 80-tallet og oppveksten på 50- og 60-tallet. Blake minnes en barndom full av ydmykelser og uten anerkjennelse.
Faren er en brautende, manipulerende sjarmør med et oppblåst ego, mens Blake er den følsomme og keitete gutten
som prøver å finne sin egen vei.
Rolleprestasjonene er fabelaktige. Colin Firth spiller den voksne Blake, mens Matthew Beard er et nytt britisk talent
som Blake i tenårene. Men dette er i første rekke Jim Broadbents film. Han tegner et nyansert portrett av et monster
av en far, som samtidig er en helt alminnelig mann, med sine styrker og svakheter. TILBAKE TIL YORKSHIRE viser
en familie stadig nærmere oppløsningen, og er en allmennmenneskelig fortelling om hvor smertefullt det kan være
å leve sammen, og hvor smertefullt det kan være å skilles.
AND WHEN DID YOU LAST SEE YOUR FATHER is a universal story of human relations. We follow Blake on a retrospective
journey back to his childhood and youth in the fifties and sixties, as he remembers scenes from his family life. Through Blake's
flashbacks we meet his father in all his past splendour, a bragging, selfish, charming and most of all, profoundly human
countryside doctor. Jim Broadbent plays the dying father and Colin Firth the son, who returns home to say goodbye to him.
Matthew Beard as the young Blake reveals a great talent.
160 BIFF 2008
Storbritannia 2007
Manus: David Nicholls, etter en roman av Blake
Morrison
Regi: Anand Tucker
Foto: Howard Atherton
Klipp: Trevor Waite
Musikk: Barrington Pheeloung
Medvirkende: Colin Firth, Jim Broadbent, Matthew
Beard, Juliette Stevenson, Gina McKee m.fl.
Produksjonsselskap: Intandem Films,
www.intandemfilms.com/
Produsent: Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley, Laurie
Borg
Salgsselskap: Intandem Films,
www.intandemfilms.com/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside:
andwhendidyoulastseeyourfather.co.uk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 82 min.
NORDISK PREMIERE CINEMA EXTRAORDINAIRE
TIRAMISU
Paula van der Oest (f. 1965) tok eksamen i 1988 på det
nederlandske film- og fjernsynsakademiet. Hennes
film ZUS & ZO ble nominert til Beste
fremmedspråklige film ifm. Oscar-utdelingen 2003.
MOONLIGHT (2002) vant Hollywood Discovery Award
for Beste europeiske spillefilm ved Hollywood Film
Festival i 2003.
En berømt skuespillerinne holder hoff på husbåten sin, men hvor lenge kan festen vare?
Nederland 2007
Manus: Paula van der Oest
Regi: Paula van der Oest
Foto: Guido van Gennep
Klipp: Sander Vos
Musikk:
Medvirkende: Anneke Blok, Jacob Derwig, Olga
Zuiderhoek, Rifka Lodeizen m.fl.
Produksjonsselskap: Motel Films, IDTVFilm,
www.idtvfilm.nl/
Produsent: Jeroen Beker & Frans van Gestel
Salgsselskap: IDTVFilm, www.idtvfilm.nl/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.a-film.nl
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Flamsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 90 min.
Den berømte skuespilleren Anne begynner å dra på årene – men dét gjør ikke eksmannens kjærester! Anne bor i
en husbåt i Amsterdam og har nytt livet om bord sammen med sin datter i mange år. Hun lever fortsatt et utsvevende
liv og har ofte fester på båten hvor kolleger og andre kulturpersonligheter dropper innom av gammel vane etter
forestillingen. Livet er med andre ord som et evig nachspiel for Anne, men en dag må hun skifte regnskapsfører –
og han legger ikke fingrene imellom når han beskriver hennes dystre økonomiske situasjon.
Anne blir tvunget til å selge husbåten – og med det følger store forandringer i livet hennes. Er hun rede til å endre
livsstil og bli kjedelig og avdanket? Eller vil hun gå ned med flagget til topps? Og hva sier datteren? Og hvordan kan
datteren bli en brobygger mellom mor og far? Og hvordan kan en stakkars regnskapsfører bli kulturintegrert i det
hele?
Unn deg en nederlansk filmopplevelse – "tiramisu" betyr "løft meg opp" – og det hele er ganske oppløftende, spør
du oss!
Renowned theatre actress Anne (a sensuous Anneke Blok) is not getting any younger – unlike her exhusband's girlfriends.
Meanwhile her profligate retail therapy is endangering the security of her home – and her daughter's sanity. Enter stage left
officious auditor Jacob, and the scene is set for a clash between art's passionate abandon and the dull missionary position of
economic responsibility. A comedic scherzo for the young at (he)art.
BIFF 2008 161
DOKUMENTAR MUSIKALSKE TAKTER DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN
THE U.S. VS. JOHN LENNON
David Leaf (f. 1952) er kjent som produsent,
manusforfatter og regissør for en rekke
dokumentarfilmer og har dessuten arbeidet med
musikk og musikere i fjernsyn i en årrekke. Vi viser to
av hans filmer på BIFF – i tillegg til denne har han
regissert THE NIGHT JAMES BROWN SAVED
BOSTON. Leaf er også kjent for sine biografier blant
annet om The Bee Gees.
John Scheinfeld er en respektert produsent,
manusforfatter og regissør. Han har står bak en rekke
drama- og dokumentarproduksjoner, i første rekke
for TV.
Lennon ble en så stor kilde til irritasjon for Nixon at han prøvde å utvise den britiske oppvigleren
"Patriotism is the last refuge of the scoundrel" – Gore Vidal.
Richard Nixon og George W. Bush gjorde patriotisme til religion i sine begrunnelser for å drive krig i henholdsvis
Vietnam og Irak. Nåde den som ikke viste seg med det amerikanske flagget på jakkeslaget på TV-skjermen etter
11. september. Det tok de fleste TV-kanaler i USA lang tid før de vendte seg mot Bush og USAs krigføring i Irak.
Faktisk var det en innenrikssak som utgjorde vendepunktet for George W. Bush – Katrinasaken var det som skulle
til for at media igjen våget å kritisere sin president.
John Lennon var en uredd kritiker av Nixons skitne Vietnamkrig. Det gikk så langt at Nixon på forskjellige måter
prøvde å få kastet den britiske oppvigleren ut av USA. David Leaf og John Scheinfeld har funnet frem til interessant
arkivmateriale da de satte sammen denne dokumentaren om John Lennons korstog mot krigen. THE US VS JOHN
LENNON er en film vi har prøvd å få tak i tidligere – men det passer ekstra bra å vise den nettopp i år, når vi nå
presenterer en rekke filmer om den amerikanske valgkampen og amerikansk politikk. God fornøyelse!
"Patriotism is the last refuge of the scoundrel". Gore Vidal's words about Nixon and the Vietnam war are as important and up
to date as ever. The same goes for George W. Bush and his Christian crusade in Iraq. THE US VS JOHN LENNON is a
wonderfully narrated document of the artist as anti-war activist. When Lennon and Yoko Ono moved to New York City in 1970,
the Nixon administration was terrified that Lennon had the power to organize anti-war protests and perhaps even affect the
outcome of the elections in 1972, when Nixon was hoping to be re-elected.
162 BIFF 2008
USA 2006
Manus:
Regi: David Leaf & John Scheinfeld
Foto: James Mathers
Klipp: Peter S. Lynch II
Musikk: The Beatles, John Lennon m.fl.
Medvirkende: John Lennon, Richard Nixon, Gore Vidal,
Carl Bernstein, Noam Chomsky, Mario Cuomo, Angela
Davis, John Dean, Robert Erlichman, George
McGovern, Gerald Ford, Ringo Starr, Paul McCartney,
George Harrison m.fl.
Produksjonsselskap: VH1 Rock Docs
Produsent: David Leaf, Peter S. Lynch m.fl.
Salgsselskap: Lionsgate, lionsgate.com/?section=film
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.theusversusjohnlennon.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger og svart-hvitt, 99 min.
FØRPREMIERER
DE UFRIVILLIGE
Involuntary
De ofrivilliga
Ruben Östlund har sin utdannelse fra Högskolan för
Fotografi och Film i Göteborg og har jobbet som
regissør, manusforfatter, filmfotograf og klipper. Han
står bak kritikerroste kortfilmer og dokumentarer
som LÅT DOM ANDRA SKÖTA KÄRLEKEN (2001),
FAMILJ IGJEN (2001) og SCEN NR. 6882 UR MITT LIV
(2005). I Sverige fikk Östlund mye oppmerksomhet for
sin første spillefilm GITARMONGO (2004), som både
ble hyllet av kritikerne og brukt som argument for at
den statlige svenske støtteordningen for spillefilm
måtte avskaffes. DE UFRIVILLIGE er hans andre
spillefilm.
Fem ganger skandinavisk virkelighet
Sverige 2008
Manus: Erik Hemmendorff, Ruben Östlund
Regi: Ruben Östlund
Foto: Marius Dybwad Brandrud
Klipp: Ruben Östlund
Musikk: Benny Andersson
Medvirkende: Villmar Björkman, Linnea Cart-Lamy,
Leif Edlund, Sara Eriksson, Lola Ewerlund, Olle Lijas,
Maria Lundqvist, Cecilia Milocco, Henrik Vikman og
Vera Vitali
Produksjonsselskap: Plattform Produktion,
www.plattformproduktion.se
Produsent: Erik Hemmendorff
Salgsselskap: The Coproduction Office,
www.thecopro.de/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 100 min.
Sverige, 2008: En bussjåfør holder sine passasjerer innelåst i bussen for å få den som har ødelagt gardinen til å
tilstå; en mann overtaler sine kamerater til å utsette en kompis for noe som enten er en skøyerstrek eller en voldtekt;
to tenåringsjenter trener på mykpornoposering foran et webkamera; en mann skades av fyrverkeri i sitt eget
bursdagsselskap; en lærer utsetter klassen sin for et psykologisk eksperiment i et forsøk på å avsløre en kollega.
Med DE UFRIVILLIGE makter regissør Ruben Östlund å skape en svært ubehagelig stemning i kinosalen – en
stemning som hadde gjort filmen ulidelig hvis det ikke var for at den var så humoristisk. Som i debutfilmen
GITARMONGO benytter han seg av dokumentarfilmens virkemidler i et forsøk på å fjerne den distansen publikum
vanligvis møter en spillefilm med. Resultatet er en hyperrealistisk følelse av tilstedeværelse som blander YouTubes
umiddelbarhet med spillefilmens nitide komposisjon.
A bus driver keeps his passengers locked in the bus to force a confession out of the person who ruined a curtain; a man
persuades his friends to play a prank that may or may not be considered homosexual rape on another friend; two teenage
girls practice soft core pornographic poses in front of a digital camera; a man is injured by fireworks in his own birthday party;
a teacher subjects her class to a psychological experiment in an attempt to expose a colleague. INVOLUNTARY presents the
audience with five stark and strikingly immediate visions of Scandinavian reality.
BIFF 2008 163
EUROPEISK PREMIERE DOKUMENTAR - KONKURRANSE
UNDER OUR SKIN
Andy Abrahams Wilson har sin bakgrunn innen
fotografi og kulturantropologi. Han etablerte Open
Eye productions og er blitt Emmy-nominert som
produsent. I tillegg arbeider han som regissør og
kameramann. Han studerte ved Northwestern
University og the USC Film School og har laget film i
mer enn et tiår. Han har blant annet laget en rekke
filmer om dans og dansere.
Medisinsk etikk og vitenskapelig prestisjekamp – en film om borreliose og dens konsekvenser
Medisinsk etikk og vitenskapelig prestisjekamp er to sentrale stikkord for denne bemerkelsesverdige dokumentaren
om borreliose, en nevrologisk lidelse forårsaket av en bakterie vi kan få i oss via flåttbitt.
Borreliose – eller Lyme disease som sykdommen kalles i USA – er en av vår tids mest misforståtte og kontroversielle
sykdommer. Den er vanskelig å konstatere, og mange tusen pasienter blir feildiagnostiserte med fibromyalgi, kronisk
tretthetssyndrom, autisme, MS og diffuse diagnosevarianter. Det er trolig flere som får borreliose enn HIV hvert år.
Likevel avviser det amerikanske medisinske establishment – godt støttet av forsikringsbransjen – at borreliose kan
føre til kroniske lidelser.
UNDER OUR SKIN gir et sterkt og nokså skremmende innblikk, ikke bare i vitenskapelige og politiske overveielser,
men også i enkeltindivider hvis liv er blitt fullstendig ødelagte. Dette er en type dokumentarfilm som gir oss ny viten,
og ikke minst – den er spennende som en thriller fra Hollywood.
Lyme disease is one of the most misunderstood and controversial illnesses of our time. Because it's difficult to test accurately,
tens of thousands of people go undiagnosed – or misdiagnosed with fibromyalgia, chronic fatigue, autism, MS and ALS. The
Centers for Disease Control admits that more than 200,000 people may contract Lyme disease each year. And yet, the medical
establishment – heavily influenced by the insurance industry – has stated that the disease is easily detectable and treatable,
and that "chronic Lyme" is some other unrecognized syndrome or a completely psychosomatic disorder.
164 BIFF 2008
USA 2008
Manus: Andy Abrahams Wilson
Regi: Andy Abrahams Wilson
Foto: Andy Abrahams Wilson
Klipp: Eva Ilona Brzeski
Musikk: Justin Melland
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Open Eye Pictures Inc.,
www.openeyepictures.com/
Produsent: Kris Newby
Salgsselskap: Submarine Entertainment,
www.submarine.com
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.underourskin.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 104 min.
NORDISK RÅDS FILMPRIS 2008
DE UNGE ÅR – ERIK NIETZSCHE DEL 1
The Early Years: Erik Nietzsche Part 1
De unge år – Erik Nietzsche sagaen del 1
Jacob Thuesen (f. 1962) tok eksamen fra Den danske
filmskole i 1991. Siden tidlig på 90-tallet har han
arbeidet med klipping hos flere nordiske filmskapere,
blant annet Lars von Trier (RIKET), Susanne Bier og
Jørgen Leth. Hans første forsøk som
regissør/filmskaper kom i 1996 med
dokumentarfilmen UNDER NEW YORK (1996).
Spillefilmdebuten var den kritikerroste ANKLAGET
som ble nominert til Gullbjørnen i Berlin i 2005 og
vant den europeiske ’Årets oppdagelse’-prisen ved
European Film Awards. Samme år regisserte Thuesen
dokumentarfilmen FREEWAY. DE UNDE ÅR - ERIK
NIETZSCHE DEL 1 er hans annen spillefilm.
Lars von Triers uhøytidelige oppgjør med sin ungdom som blåøyd filmstudent
Danmark 2007
Manus: Lars von Trier
Regi: Jacob Thuesen
Foto: Sebastian Blenkov
Klipp: Per K. Kirkegaard
Musikk: Vincent D'Hondt
Medvirkende: Jonatan Spang, Paprika Steen, David
Dencik, Therese Damsgaard, Jens Albinus, Bodil
Jørgensen, Lars von Trier
Produksjonsselskap: Zentropa Entertainments, Det
Danske Filminstitut, DR TV International Sales,
Eurimages, www.zentropa.dk
Produsent: Marie Gade, Sisse Graum Jørgensen
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk/
Norsk distribusjon: Fidalgo, www.filmweb.no/fidalgo
Offisiell hjemmeside: www.deungeaar.dk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Dansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DTS, Farger, 100 min.
Erik Nietzsche er ung, ambisiøs og forelsket i film, eller mer spesifikt: Forelsket i sine egne filmer. Til tross for
dårlige karakterer og tilsynelatende mangel på talent, klarer han ved ren flaks å komme inn på den prestisjetunge
Danske Filmskolen. Men han finner fort ut at han er langt unna regidrømmen - lærerne er arrogante og selvopptatte,
filmutstyr og teknikere er mangelvare, og verst av alt - ingen andre enn Erik selv forstår at han er et geni.
Det er en dårlig skjult hemmelighet at Erik Nietzsche egentlig er Lars von Trier, og at filmens handling baserer seg
på den omdiskuterte regissørens egne opplevelser som ung filmskolestudent. Von Triers erfaringer på Filmskolen
gjorde ham svært skeptisk til etablerte sannheter om hva en film er og bør være, og disse sannhetene har han
kjempet mot i filmer som DOGVILLE (2003), DIREKTØREN FOR DET HELE (2006) og med etableringen av Dogmebevegelsen. ERIK NIETZSCHE er en mer konvensjonell film, som på humoristisk vis skildrer en ung manns hovmod
og fall.
Erik Nietzsche is a young man with delusions of grandeur and an unwavering belief in his own capacities as a filmmaker. He
gains entry to the prestigious Danish Film School, where he is certain that his talents will be recognized. However, teachers
are arrogant, the equipment terrible, and even worse: No one else realizes what a genious Erik is. THE EARLY YEARS: ERIK
NIETZSCHE PART 1 is scriptwriter Lars von Trier's scathingly witty payback to the school that taught him everything he
wouldn't do when making a film.
BIFF 2008 165
CINEMA EXTRAORDINAIRE BERGART: NEW YORK EUROPEISK PREMIERE
UP WITH ME
Greg Takoudes er regissør og produsent for UP WITH
ME, og har dessuten vært med på å utvikle manuset.
Før han begynte å regissere filmer, jobbet Takoudes
for Ron Howard og Brian Grazer i Imagine
Entertainment i Los Angeles. Der var han med på å
lage filmer som CINDERELLA MAN (2005) og A
BEAUTIFUL MIND(2001).
Vennskap, muligheter, skuffelser og klassereise i New York
UP WITH ME er resultatet av Harlem Movie Project, der profesjonelle filmskapere samarbeidet med ungdom fra
den belastede bydelen i New York. Regissør Greg Takoudes har sammen med skuespillerne laget en meget troverdig
beskrivelse av de unges hverdag.
Som en av få ungdommer fra Harlem, får Francisco stipend til å studere på en av de mer prestisjefylte skolene "up
town". Men det er ikke ukomplisert å plutselig være mer privilegert enn sine omgivelser. Vennene og kjæresten fra
Harlem har vanskelig for å akseptere Franciscos nye tilværelse, og han blir satt på prøver som kan koste ham både
skole, vennskap og forhold. Han sliter dessuten med å bli godtatt av sine mer velstående klassekamerater.
Filmen tar også for seg mellomstadier: mellom barn og voksen, mellom fattigdom og muligheter og sist men ikke
minst, mellom liv og død.
Francisco og de andre medvirkende hadde aldri opptrådd som skuespillere før UP WITH ME. Likevel fikk truppen
Juryens spesialpris ved South by Southwest-festivalen.
When Francisco is awarded a scholarship to an elite boarding school outside his native Harlem, he finds himself alienated
both from the friends who resent his success and the wealthy classmates who have pigeonholed him as hoodlum who can
score drugs for them. UP WITH ME is the result of the Harlem Movie Project, which paired inner city New York teenagers with
professional filmmakers. Based largely on the teenagers' real experiences, the film is a portrait of friendships, opportunities
and disappointments.
166 BIFF 2008
USA 2007
Manus: Greg Takoudes og Maeve McQuillian
Regi: Greg Takoudes
Foto: Matt Timms
Klipp: Matthew Booras
Musikk: Jeff Murcko og Leo Sidran
Medvirkende: Francisco Vicioso, Erika Rivera, Brandon
Thorpe, Justin Coltrain m.fl.
Produksjonsselskap: Nigrita Films, East Harlem
Tutorial Program Greg Takoudes, Brooklyn, New York,
[email protected]
Produsent: Christopher Robert, Greg Takoudes
Salgsselskap: Nigrita Films
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 80 min.
NYHET
alle
start
dvd-ene
er
i
salg
samlingen
nå!
VARG VEUM-MARATON ENESTE SJANSE
VARG VEUM – BEGRAVDE HUNDER
Varg Veum – Buried Dogs
Alexander Eik spillefilmdebuterte i 2003 med den
romantiske komedien KVINNEN I MITT LIV, som ble
en stor publikumssuksess. Eiks kortfilm FØRSTE AKT
vant Amanda for beste kortfilm i 2001. Eik er utdannet
billedkunstner ved Kunst- og Håndverksskolen i Oslo.
Siden den gang har han regissert et hundretalls
reklamefilmer og musikkvideoer for artister som
Turboneger, Klovner i Kamp, Morten Abel etc. Han
har også regissert den norske spillefilmen KALDE
FØTTER (2006). Alexander Eik har regissert to av Varg
Veum-filmene: KVINNEN I KJØLESKAPET og
BEGRAVDE HUNDER.
Død og politikk i den sjette filmen om Varg Veum
Varg Veum avviser å hjelpe politikeren Marit Holm, som har mottatt trusler for sitt kandidatur som formann for et
svært høyreorientert parti. Marit representerer alt hva Veum er imot. Først da konen til Holms partifelle, Einar
Bergene, dør i et attentatforsøk rettet mot ektemannen, beslutter Veum å hjelpe Marit. Han begir seg inn i et
innenrikspolitisk maktspill, der ingen er hva de gir seg ut for, og han må følge et dødbringende spor av skyld,
konspirasjon og korrupsjon.
Racial tension is running high in Bergen after a young black asylum seeker dies at the hands of the police. Shortly afterwards,
a right-wing politician is targeted by a gunman at a public rally, and his wife is fatally wounded. The party is about to hold a
leadership election. One of the candidates, Marit Holm, comes to private investigator Varg Veum, insisting she is being stalked.
Varg is drawn into a web of conspiracy and betrayal at the heart of the political establishment, in which spin doctors and
political players will do anything to achieve their ends.
168 BIFF 2008
Norge / Danmark 2008
Manus: Siw Rajendam Eliassen, basert på Gunnar
Staalesens roman.
Regi: Alexander Eik
Foto: Tore Vollan
Klipp: Einar Egeland
Musikk: Ginge Anvik
Medvirkende: Trond Espen Seim, Bjørn Floberg, Siv
Charlotte Klynderud, Kyrre Sydness, Kai Remlov,
Robert Skjærstad, Rebekka Karijord, Endre Hellestveit
m.fl.
Produksjonsselskap: Miso Film, SF Norge,
misofilm.dk/
Produsent: Jonas Allen, Peter Bose
Salgsselskap: AB Svensk Filmindustri,
www.sfinternational.se
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no
Offisiell hjemmeside: www.vargveumfilm.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 90 min.
VARG VEUM-MARATON
VARG VEUM – BITRE BLOMSTER
Varg Veum – Bitter Flowers
Ulrik Imtiaz Rolfsen beviste med IZZAT (2005) at han
behersker action-sjangeren til fulle. Samme år var
han medregissør på den romantiske komedien
IMPORT EXPORT. Med BITRE BLOMSTER viste han
seg nok en gang som en av landets mest spennende
og distinkte regissører. Han har flyttet Varg Veum fra
70- og 80-tallet, og inn i 2007, noe som ga filmen
appell til både gamle Staalesen-fans og nye
kinogjengere. Rolfsen er nå kinoaktuell med DEN
SISTE REVEJAKTA (2008).
Den første filmen om den bergenske privatetterforskeren Varg Veum
Norge / Danmark 2007
Manus: Thomas Moldestad, etter Gunnar Staalesens
roman
Regi: Ulrik Imtiaz Rolfsen
Foto: Gaute Gunnari
Klipp: Wibecke Rønseth
Musikk: Ginge
Medvirkende: Trond Espen Seim, Kathrine Fagerland,
Bjørn Floberg, Endre Hellestveit m.fl.
Produksjonsselskap: Miso Film, SF Norge,
misofilm.dk/
Produsent: Jonas Allen, Peter Bose, Arve Figenschow,
Guttorm Petterson, Line Sandsmark
Salgsselskap: AB Svensk Filmindustri,
www.sfinternational.se
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: vargveumfilm.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
11 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 96 min.
Når fireårige Camilla, datteren til en fremstående politiker, blir meldt savnet, trekkes privatetterforsker Varg Veum
inn i saken. Det er nemlig ikke bare datteren til Vibeke Farang som er savnet. Også elskeren hennes, Karsten
Aslaksen, er som sunket i jorden, og Veum har i utgangspunktet blitt engasjert for å finne ham. Aslaksen viser seg
å ha forskanset seg i en hytte på Voss, men er ikke i stand til å svare på spørsmål.
Den gretne politietterforskeren Hamre er overbevist om at Aslaksen-saken er oppklart, men Hamre vet ikke alt
Varg vet. Vargs antagelse om en sammenheng mellom de to forsvinningene viser seg å ha enda styggere
sannhetsgehalt enn noen kunne frykte. Motarbeidet på alle kanter, innleder en trassig Varg sin ensomme jakt på
svar i et regntungt Bergen.
I Trond Espen Seims skikkelse kommer forfatter Gunnar Staalesens privatetterforsker endelig ut av bergensskyggene og inn på det store lerretet. Trond Espen Seim griper utfordringen det er å overføre et litterært ikon til
film, og fyller rollen som den rufsete privatdetektiven Veum med de lakoniske kommentarene på mesterlig vis, hele
tiden i glitrende samspill med Bjørn Floberg, som gir politietterforsker Hamre en fjellstø og humoristisk tolkning.
Karsten Aslaksen, chief engineer of a large chemical company, disappears without a trace. His married lover, a successful
Christian politician named Vibeke Farang, approaches private investigator Varg Veum to trace him. Discreetly. Varg finds
Karsten dead in a cabin in the woods. The police arrest Vibekes's husband for the murder, but Varg is convinced they have the
wrong man. He starts to investigate Aslaksen and the chemical plant where he worked, and uncovers a deadly international
conspiracy in which the management will stop at nothing to protect their interests.
BIFF 2008 169
VARG VEUM-MARATON
VARG VEUM – DIN TIL DØDEN
Varg Veum – Yours until Death
Erik Richter Strand er født i Bergen i 1974. Han er
utdannet som regissør ved Den norske filmskolen på
Lillehammer. Etter kortfilmene SPORLØS (2001),
CIRKUS (2003) og KJELL UNIVERSELL (2003),
spillefilmdebuterte han i 2006 med det prisbelønte
dramaet SØNNER. Erik Richter Strand har regissert
to av Varg Veum-filmene: TORNEROSE og DIN TIL
DØDEN.
Den hardkokte forelsker seg
Dette er den tredje av i alt seks filmer om privatetterforskeren Varg Veum. Veum har fått i oppdrag å finne en stjålet
bil for sin klient, Jonas Andresen. Han leter høyt og lavt i Bergens gater, mens det samtidig pågår et brutalt ran på
travbanen. Når Veum finner bilen, viser det seg at den ikke er stjålet. Det er ekskona til Jonas, Wenche Andresen,
som har solgt bilen til en tvilsom bruktbilselger uten å fortelle ham om det. Varg Veum blir fort vitne til at de tidligere
ektefellene ikke kommer særlig godt overens. Når Jonas blir brutalt drept, retter politiet raskt sine mistanker mot
ekskona. Varg Veum må bruke alle sine krefter for å bevise hennes uskyld.
Private eye Varg Veum is on a routine mission searching for his client Jonas Andresen's stolen car. When the car surfaces, it
has been used in a brutal robbery, and before long, the client himself turns up dead. The prime suspect is the ex wife Wenche,
but Varg believes the case to be more complex. When the perpetrators end up dead one after the other, Varg soon begins to
fear for the life of the beautiful widow.
170 BIFF 2008
Norge / Danmark 2008
Manus: Kjersti Rasmussen, etter en roman av Gunnar
Staalesen
Regi: Erik Richter Strand
Foto: Johan-Fredrik Bødtker
Klipp: Simen Gengenbach
Musikk: Ginge Anvik
Medvirkende: Trond Espen Seim, Bjørn Floberg,
Kathrine Fagerland
Endre Hellestveit, Sølje Bergmann, Henrik Mestad,
Jon Ketil Johnsen, Ulrik Lullau
Produksjonsselskap: Miso Film, SF Norge,
misofilm.dk/
Produsent: Jonas Allen, Peter Bose, Torleif Hauge,
Guttorm Petterson, Rasmus Ramstad
Salgsselskap: AB Svensk Filmindustri,
www.sfinternational.se
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.vargveumfilm.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 86 min.
VARG VEUM-MARATON
VARG VEUM – FALNE ENGLER
Varg Veum – Fallen Angels
Morten Tyldum debuterte som langfilmregissør med
suksessfilmen BUDDY i 2003. Han er en av landets
mest etterspurte reklamefilmregissører. Han har også
laget en rekke prisbelønte novelle- og kortfilmer,
blant annet filmsekvensen DRESSMANN (om Høyre) i
FOLK FLEST BOR I KINA (2002). Som
dokumentarregissør har Tyldum tatt for seg det
tidligere Jugoslavia og gjengmiljøer i Los Angeles.
Morten Tyldum (f. 1967) er oppvokst i Bergen. Han har
filmutdanning fra School of Visual Arts i New York.
Han var med på å starte serien "U" i NRK og har
tidligere arbeidet i NRK Drama. Allerede i 2000 ble
han kåret til Årets filmtalent av Dagbladet. Etter
premieren på BUDDY mottok han en rekke priser på
filmfestivaler over hele verden, bl.a. Amanda for Årets
film i Haugesund 2004.
Møte med fortiden
Norge / Danmark 2008
Manus: Thomas Moldestad & Siw Rajendam Eliassen,
etter Gunnar Staalesens roman
Regi: Morten Tyldum
Foto: John Andreas Andersen
Klipp: Jon Endre Mørk
Musikk: Ginge Anvik
Medvirkende: Trond Espen Seim, Per Kjerstad
Andersen, Bjørn Floberg, Pia Tjelta, Fridtjov Såheim
m.fl.
Produksjonsselskap: Miso Film, SF Norge,
misofilm.dk/
Produsent: Jonas Allen, Peter Bose
Salgsselskap: AB Svensk Filmindustri,
www.sfinternational.se
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.vargveumfilm.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 100 min.
Den desillusjonerte bergensdetektiven Varg Veum er tilbake. Omgivelsene er realistiske og røffe, som Varg selv,
men bak den tilsynelatende harde fasaden ligger det hele tiden noe mer på lur. Når den ellers så tilbaketrukne
Veum endelig lar noen slippe inn, tar det ikke lang tid før han får grunn til å angre.
Et tilfeldig møte med de tidligere klassekameratene i bandet Camp byr på komplikasjoner for Veum. Problemene
tårner seg for alvor opp når han gjenopptar kontakten med sin tidligere flamme Rebecca - nå kona til kompisen
Jakob, bandets frontfigur. Det viser seg samtidig at en serie mord blir begått i byen, hvor det bisarre
gjennomgangstemaet er unge piker kledd i hvite kjoler. Og Varg er ikke den eneste som blir for involvert i saken...
FALNE ENGLER er den fjerde av seks filmer i serien basert på Gunnar Staalesens krimromaner, og den andre av
dem som får premiere på kino. For regissør Morten Tyldum er dette første film siden braksuksessen BUDDY, og
markerer et klart stilskifte. Hans versjon av byen - og mannen - er usentimental og direkte, men gir begge
forsonende trekk. FALNE ENGLER er en film om mørke hemmeligheter og vaklende vennskap, og mennesker som
forgjeves prøver å slippe unna sin egen fortid.
Jakob Aasen has hired his old friend, private investigator Varg Veum, to spy on his wife Rebecca, whom he suspects of infidelity.
Against his better judgement Varg takes on the job, and in an ironic twist he and Rebecca rekindle their former love. Meanwhile
a serial killer begins to target the members and families of Jakob's band. In a race against time, Varg strives to halt the killer
before he strikes again – and in the process he uncovers the dark secret behind the killings.
BIFF 2008 171
VARG VEUM-MARATON
VARG VEUM – KVINNEN I KJØLESKAPET
Varg Veum – Woman In The Fridge
Alexander Eik spillefilmdebuterte i 2003 med den
romantiske komedien KVINNEN I MITT LIV, som ble
en stor publikumssuksess. Eiks kortfilm FØRSTE AKT
vant Amanda for beste kortfilm i 2001. Eik er utdannet
billedkunstner ved Kunst- og Håndverksskolen i Oslo.
Siden den gang har han regissert et hundretalls
reklamefilmer og musikkvideoer for artister som
Turboneger, Klovner i Kamp, Morten Abel etc. Han
har også regissert den norske spillefilmen KALDE
FØTTER (2006). Alexander Eik har regissert to av Varg
Veum-filmene: KVINNEN I KJØLESKAPET og
BEGRAVDE HUNDER.
Varg Veum viser sin antiautoritære side når han hyres av et oljeselskap
Veum blir hyret inn av et internasjonalt oljeboringsselskap for å finne en av medarbeiderne deres. Arne Samuelsen,
som sitter på verdifull kunnskap om oljeboring, er sporløst forsvunnet, og når Veum sjekker leiligheten hans, finner
han en død kvinne uten hode i kjøleskapet. Politiet trekkes inn i saken, men når liket forsvinner, står Varg alene
overfor en kompromissløs oljeindustri hvor milliarder av kroner står på spill.
An international oil drilling company hires private investigator Varg Veum to find their missing systems designer, Arne
Samuelsen. Varg discovers the headless body of a woman jammed into the fridge in Arne's apartment - and is promptly
knocked unconscious. When he wakes up the body is missing. Varg has to clear his name and confront a ruthless extortionist
in a maze of deception and sexual ambiguity.
172 BIFF 2008
Norge / Danmark 2008
Manus: Lars Skorpen
Regi: Alexander Eik
Foto: Tore Vollan
Klipp: Einar Egeland
Musikk: Ginge Anvik
Medvirkende: Trond Espen Seim, Kathrine Fagerland,
Bjørn Floberg, Christian Rubeck, Morten Rudå
Produksjonsselskap: Miso Film, SF Norge,
misofilm.dk/
Produsent: Jonas Allen, Peter Bose
Salgsselskap: AB Svensk Filmindustri,
www.sfinternational.se
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.vargveumfilm.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 87 min.
LOOK TO NORWAY
- A LOCATION WITH A DIFFERENCE
Contact us and we will put you in touch with the right people, in the right place - and at the right time.
PHONE: +47 55 56 43 43 - EMAIL: [email protected] - WEB: WWW.NORWEGIANFILM.COM
VARG VEUM-MARATON
VARG VEUM – TORNEROSE
Varg Veum – Sleeping Beauty
Erik Richter Strand er født i Bergen i 1974. Han er
utdannet som regissør ved Den norske filmskolen på
Lillehammer. Etter kortfilmene SPORLØS (2001),
CIRKUS (2003) og KJELL UNIVERSELL (2003),
spillefilmdebuterte han i 2006 med det prisbelønte
dramaet SØNNER. Erik Richter Strand har regissert
to av Varg Veum-filmene: TORNEROSE og DIN TIL
DØDEN.
Tornerose sov i hundre år
Krimthrilleren TORNEROSE er den andre av i alt seks filmer om privatetterforskeren Varg Veum. For første gang i
Norge ble en høykvalitets spillefilm laget spesielt for DVD.
Privatetterforsker Varg Veum får i oppdrag å finne 16 år gamle Lisa som har rømt hjemmefra. Varg Veum setter i
gang jakten og finner henne på horestrøket i København. Han får henne hjem til foreldrene, men historien ender
ikke der. Vel hjemme i Bergen blir han kontaktet av foreldrene til Lisas kjæreste, Peter, som også er forsvunnet.
For å løse saken tvinges Varg til å grave dypt i de to familienes fortid. En historie full av fortielser og mørke
hemmeligheter blir til grusom virkelighet.
After extricating 17-year-old Lisa Halle from a life of prostitution in Copenhagen, private investigator Varg Veum becomes
ensnared in a tangle of parental neglect and bad love when he is hired to locate her boyfriend, Peter Werner. Varg finds him
stabbed to death in a seedy hotel. As he strives to save Lisa from perdition and to find Peter's killer, he is forced to confront
the city's most dangerous dope dealers.
174 BIFF 2008
Norge / Danmark 2008
Manus: Lars Skorpen, etter Gunnar Staalesens roman
Regi: Erik Richter Strand
Foto: Johan-Fredrik Bødtker
Klipp: Simen Gengenbach
Musikk: Ginge Anvik
Medvirkende: Trond Espen Seim, Bjørn Floberg,
Kathrine Fagerland, Endre Hellestveit, Julie Rusti,
Marianne Nielsen, Bjørn Willberg Andersen, Ågot
Sendstad m.fl.
Produksjonsselskap: Miso Film, SF Norge,
misofilm.dk/
Produsent: Jonas Allen, Peter Bose, Guttorm
Petterson, Rasmus Ramstad
Salgsselskap: AB Svensk Filmindustri,
www.sfinternational.se
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.vargveumfilm.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 90 min.
CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE NORSK PREMIERE
VERDEN ER STOR OG FRELSEN LURER RUNDT HJØRNET
The World Is Big and Salvation Lurks around the Corner
Svetat e goljam i spasenie debne otvsjakade
Stefan Komandarev (f. 1966) studerte film ved Det nye
bulgarske universitetet og debuterte som
spillefilmregissør med DOG'S HOME i 2000. Deretter
slo han seg opp som dokumentarfilmregissør med
filmer som THE WAY OF HARMONY (2001), BREAD
OVER THE FENCE (2002) og ALPHABET OF HOPE
(2004). VERDEN ER STOR OG FRELSEN LURER
RUNDT HJØRNET er hans andre spillefilm.
En gang var Alex en bulgarsk gutt. Så ble han en tysk mann. Nå lider han av hukommelsestap
Bulgaria / Ungarn / Tyskland / Slovenia 2008
Manus: Dusan Milic, Stefan Komandarev, Yuri Datchev,
Ilija Trojanov
Regi: Stefan Komandarev
Foto: Emil Christov
Klipp: Nina Altaparmakova
Musikk: Stefan Valdobrev
Medvirkende: Miki Manojlovic, Carlo Ljubek, Hristo
Mutafchiev, Ana Papadopulu, Lyudmila
Cheshmedzhieva, Blagovest Mutafchiev
Produksjonsselskap: Pallas Film, RFF International,
Vertigo/Emotionfilm, Inforg Stúdió, BNT,
www.pallasfilm.com/
Produsent: Stefan Kitanov, Karl Baumgartner,
Thanassis Karathanos, Andras Muhi, Danijel Hocevar
Salgsselskap: RFF International, www.sofiaiff.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Bulgarsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 105 min.
Alex er født i Bulgaria og oppvokst i Tyskland. Når familien en dag bestemmer seg for å legge ut på en reise for å
besøke moderlandet, omkommer alle, bortsett fra Alex, i en bilulykke. Han rammes av hukommelsestap, og grepet
om egen identitet blir svakere enn noensinne. Men så kommer bestefar på besøk. Han bestemmer seg for å
rehabilitere sitt barnebarn og tar ham med tilbake til Bulgaria. Og mens Alex trasker rundt på den bulgarske
landsbygda, begynner barndomsminnene sakte, men sikkert å komme til overflaten.
VERDEN ER STOR OG FRELSEN LURER RUNDT HJØRNET er en film om personlig og kulturell identitet. I et Europa
hvor eldgamle geografiske og kulturelle grenser er i ferd med å viskes ut, går stadig større deler av
tradisjonssamfunnet i glemmeboken. Alex' hukommelsestap blir en metafor for den identitetsforvirringen og fornektelsen som mange mennesker fra det gamle Øst-Europa lider av i et stadig mer grenseløst Europa. Samtidig
blir hans gjenoppdagelse av barndomsminnene et eksempel på hvordan man kan kombinere det beste fra den nye
og den gamle verden.
When Alex is a young boy, he and his family leave their native Bulgaria. After an eventful trek through Europe, they finally
settle down in Germany. Years later, they embark on a journey back to the old country, when they are involved in a violent car
crash, of which Alex is the only survivor. Suffering from amnesia, he is visited by his grandfather Vasil, who takes the young
man to a small rural Bulgarian village, where Alex's childhood memories slowly rise to the surface.
BIFF 2008 175
DOKUMENTAR CHECKPOINTS
VERY YOUNG GIRLS
David Schisgall studerte filosofi på Harvard. Han
jobbet for legenden Errol Morris før han ble
produsent hos ABC News. Hans første fullengdes
dokumentarfilm var THE LIFESTYLE (1999), før han
regisserte de prisvinnende tv-dokumentarfilmene
TRUE LIFE: I LIVE IN THE TERROR ZONE (2003) og
TRUE LIFE: I’M IN IRAQ (2004). VERY YOUNG GIRLS
(2007) er hans andre langfilm.
Gjennomsnittsalderen for å begynne i den kommersielle sexindustrien i USA er 13 år
VERY YOUNG GIRLS er en sjokkerende film om hvordan ekstremt unge jenter blir lurt til å selge sex i USA. Å høre
jentene selv fortelle om sine erfaringer er en sterk opplevelse. Jenter godt under den seksuelle lavalderen utsettes
for grusomme overgrep av menn i alle aldre, men opplever å bli forfulgt som kriminelle, snarere enn å få hjelp fra
samfunnet. Mennene, derimot, slipper med bøter. I verdens mektigste land ser jentenes eneste håp ut til å være
GEMS, et støttesenter som er drevet av et tidligere offer for industrien.
Brudd på menneskerettigheter regnes som noe som skjer i fattige, korrupte militærdiktaturer. Denne dokumentaren
viser det motsatte, og er en kompromissløs, men varm film som gir en stemme til de stemmeløse. Både
offentligheten og bakmenn stilles i et grelt lys. Spesielt videomateriale tatt opp av to brødre som opererer som
halliker og som planlegger et realityshow, er rystende.
The average age of entry into the commercial sex industry in the United States is thirteen. This uncompromising but strikingly
warmhearted documentary gives a forceful voice to the voiceless: The women who have been tricked, seduced or neglected
into selling themselves for sex from a young age. Hope springs in the fiery form of campaigner Rachel Lloyd, whose
organisation GEMS offers support to even the most abused.
176 BIFF 2008
USA 2007
Manus: David Schisgall
Regi: David Schisgall
Foto: Priya Swaminathan, Nina Alvarez og David
Schisgall
Klipp: Jane Jo
Musikk: Nathan Larson
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Swinging T Productions,
www.swingingt.com/
Produsent: David Schisgall, Priya Swaminathan og
Nina Alvarez
Salgsselskap: Swinging T Productions,
www.swingingt.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.vygthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 83 min.
DOKUMENTAR DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN NORSK PREMIERE
VIRTUAL JFK: VIETNAM IF KENNEDY HAD LIVED
Koji Masutani debuterer med denne
dokumentarfilmen.
Hva hadde skjedd med verden og Vietnamkrigen om John F. Kennedy hadde fått leve og bli gjenvalgt?
USA 2008
Manus: Koji Masutani
Regi: Koji Masutani
Foto: Edward Huff, Koji Masutani og Curt Worden
Klipp: Koji Masutani
Musikk: Joshua Kern
Medvirkende: John F. Kennedy
Produksjonsselskap: The Global Media Project,
watsoninstitute.org/globalmedia/
Produsent: Peter O. Almond, James Blight og Janet
Lang
Salgsselskap: Infestation, infestation.com.au/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.virtualjfk.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 82 min.
Denne filmen prøver å svare på spørsmålet om hva John F. Kennedy hadde gjort med Vietnam-saken om han ikke
hadde blitt myrdet i 1963 og om han hadde blitt gjenvalgt i 1964. Filmen prøver å trekke linjer til andre viktige
hendelser i Kennedys presidentperiode, som hvordan han taklet Cuba-krisen og Grisebukt-invasjonen, samt Berlinblokaden. Dette har ikke bare akademisk interesse, men er et case-studie i et bredere syn på presidenter og deres
overlegninger om krig og fred. Filmen går langt i å antyde at det var en tragedie at texaneren Lyndon B. Johnson
overtok presidentembetet fordi han var løsere på avtrekkeren. Kennedy hadde et helt annet forhold til sin rolle som
ansvarlig utøvende leder for nasjonen.
Filmen er blant de bedre presidentportretter og leverer en interessant rekke påstander om at Kennedy var sitt
moralske ansvar bevisst.
VIRTUAL JFK is a fascinating investigation of one of the most debated "what if" scenarios in the history of U.S. foreign policy:
What would president John F. Kennedy have done in Vietnam if he had not been assassinated in 1963, and if he had been reelected in 1964? The film examines Kennedy's decision-making patterns, like his responses to such Cold War events as Bay
of Pigs and East Berlin. Studying Kennedy's term of presidency is not merely an academic exercise; it serves as a case study
of the broader issue about presidents and their decisions regarding war and peace.
BIFF 2008 177
EUROPEISK PREMIERE FØRPREMIERER DEN AMERIKANSKE VALGKAMPEN
W.
Oliver Stone (f. 1946) hoppet i sin tid av studiene ved
Yale for å verve seg til Vietnamkrigen. Dette viste seg
å være skjebnesvangert. Stone mottok en
Bronsestjerne og en Purple Heart for sine
utmerkelser, og erfaringene hans fra krigen satte
sine tydelige spor på noen av hans fremtidige filmer
som PLATOON (1986) og BORN ON THE FOURTH OF
JULY (1989). Stone har en rekke kommersielle
suksesser bak seg, blant dem SALVADOR (1986) med
oscarnominerte James Woods, WALL STREET (1987),
THE DOORS (1991), JFK (1991) og NATURAL BORN
KILLERS (1994). Den enormt produktive regissøren
har også skrevet flere filmmanus, blant annet CONAN
THE BARBARIAN (1982) og SCARFACE (1983). For
filmer han har regissert har han mottatt enogtredve
oscarnominasjoner og vunnet tre.
Stjerneskuddet Josh Brolin spiller George W. Bush i filmen om veien fra fyll til Det hvite hus
Oliver Stone har regissert filmen om rikmannssønnen som levde et liv med piker, vin og sang, men ble strammet
opp av sin far, presidenten, og endte opp med å ta over som den mektigste statslederen i verden. Stone har skapt
et ytterst ærlig og sannferdig portrett av presidenten som nå har endt opp med å bli den minst populære presidenten
siden Richard Nixon. W er til en viss grad skåret over samme lest som Stones egen NIXON (1995) og Stephen Frears'
THE QUEEN (2006). Både alkoholisme, familiekonflikter og religiøsitet skildres nakent.
Motstandere og tilhengere av den avtroppende presidenten vil alle få seg noen overraskelser. Stones krigsmotstand
er viden kjent, men her har Stone sydd sammen en balansert og engasjerende film med en rekke sterke navn på
rollelisten. James Cromwell, Ellen Burstyn, og ikke minst Richard Dreyfuss som Dick Cheney, er alle solide navn i
sentrale roller. Thandie Newton som Condolezza Rice er også spenstig. Kanskje det var like greit at erkeamerikanske
Brolin måtte steppe inn som Bush for førstevalget, den striglede waliseren Christian Bale.
Josh Brolin stars as George W. Bush in this Oliver Stone biopic that traces the head of state's rise to power from a privileged
alcoholic to a born-again Christian, whose belief in religious destiny helped moving him to the top ranks of political power.
Co-written by Stanley G. Weiser, "W" is produced by fellow Stone collaborators Moritz Borman and Jon Kilik, with Elizabeth
Banks co-starring as the first lady, James Cromwell as the elder President Bush, Ellen Burstyn as Barbara Bush and Richard
Dreyfuss as Vice President Dick Cheney
178 BIFF 2008
USA / Hongkong 2008
Manus: Stanley Weiser
Regi: Oliver Stone
Foto: Phedon Papamichael
Klipp: Julie Monroe
Musikk: Paul Cantelon
Medvirkende: Elizabeth Banks, Josh Brolin, Thandie
Newton, Jesse Bradford, James Cromwell, Richard
Dreyfuss m.fl.
Produksjonsselskap: Emperor Motion Pictures, Ixtlan
Corporation, QED International
Produsent: Bill Block, Moritz Borman, Paul Hanson og
Eric Kopeloff
Salgsselskap: Lionsgate, www.lionsgate.com/
Norsk distribusjon: Nordisk Film distribusjon,
www.filmweb.no/nordiskfilm/
Offisiell hjemmeside: wthefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 110 min.
FØRPREMIERER BERGART: NEW YORK
THE WACKNESS
THE WACKNESS er Jonathan Levines fjerde innsats
som regissør. Han har tidligere laget kortfilmene
SHARDS og LOVE BYTES, samt thrilleren ALL THE
BOYS LOVE MANDY LANE.
New York, sommeren 1994: Gater fylt av den søte duften av marijuana og den fete lyden av hiphop
USA 2008
Manus: Jonathan Levine
Regi: Jonathan Levine
Foto: Petra Korner
Klipp: Josh Noyes
Musikk: David Torn
Medvirkende: Ben Kingsley, Famke Janssen, Josh
Peck, Olivia Thirlby, Mary-Kate Olsen, Method Man.
Produksjonsselskap: Occupant Films, SBK Pictures,
Shapiro Levine Productions
Produsent: Keith Calder, Jared Goldman, Felipe
Marino, Joe Neurauter, Brian Udovich
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloiddreams.com/
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside:
www.sonyclassics.com/thewackness
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS, Farger, 99 min.
Rudolph Giuliani er nettopp valgt til borgermester og gjør hva han kan for å stoppe moroa som tilsynelatende alle,
med unntak av Luke (Josh Peck) og hans psykolog Dr. Squires (Sir Ben Kingsley), får være med på. Den sosialt
usikre dopdealeren Luke bytter pot mot terapitimer hos den seksuelt frustrerte Squires; de danner et
vennskapsforhold basert på et felles behov – å få seg et ligg. Drevet av et utsøkt lydspor med musikk av det tidlige
nittitallets hiphop-storheter som Wu-Tang Clan, M.O.P og Notorios B.I.G, er THE WACKNESS en morsom reise
tilbake til 1994, en tid da Tupac og Biggie var i live, men Kurt Cobain nettopp hadde tatt sitt eget liv. THE WACKNESS
er en uvanlig komedie om to fortapte sjeler, deres generasjonsoverskridende vennskap og deres vei mot livet som
ganske skikkelige, voksne mennesker.
It's the summer of 1994 and the streets of New York are filled with hip-hop and marijuana. It seems like only Luke and his
therapist Dr. Squires are excluded from the party. They become friends based on a mutual need: getting laid. In addition to
being a portrait of New York and the sound of 1994, a time when Tupac and Biggie were alive but Kurt Cobain had just passed
away, THE WACKNESS is an offbeat comedy about two lost souls stumbling towards maturity.
BIFF 2008 179
ANIMASJON DOKUMENTAR CHECKPOINTS
WALTZ WITH BASHIR
Ari Folman har arbeidet som manusforfatter,
produsent og skuespiller for både film og fjernsyn.
Han laget sin første spillefilm, CLARA HAKEDOSH, i
1996, og fulgte opp med MADE IN ISRAEL (2001), om
den siste nazisten på jorden, som blir overlevert til
israelske myndigheter som del av en våpenhvile.
WALTZ WITH BASHIR er Folmans første
animasjonsfilm og hans internasjonale gjennombrudd
som manusforfatter og regissør.
En overveldende film om israelske krigstraumer
Gullpalmenominerte WALTZ WITH BASHIR er en film som befinner seg i grenselandet mellom animert dokumentar
og narrativ spillefilm. Filmen er i stor grad bygget på øyenvitneskildringer av massakrene i flyktningeleirene Sabara
og Shatila i 1982.
"Hovedrollen" spilles av en tegnet versjon av regissør Ari Folman, som etter et møte med en gammel krigskamerat
innser at han har fortrengt alle opplevelsene han hadde som soldat i Libanon. Han bestemmer seg for oppsøke de
han tjenestegjorde med, for å finne ut sannheten om sin egen fortid. Etter hvert som Folman graver dypere ned i
mysteriet kommer minnene fra ungdomstiden tilbake, sammen med surrealistiske bilder av hendelser han ikke
riktig vet om har skjedd. Hallusinatoriske scener fletter seg inn i stridshandlingene, noen vakre, andre
marerittaktige. Resultatet er en av de mest enestående og gripende animasjonfilmene noensinne. Alle som
noensinne har tvilt på om animasjonsfilm kan behandle alvorlige tema, vil bli overbevist av dette mesterverket av
en krigsskildring.
WALTZ WITH BASHIR is part documentary film and part animated feature film. Using his own experiences in the Israeli army
as basis, director Ari Folman plays the lead role as a man trying to rediscover his suppressed memories of the massacres in
the refugee camps Sabara and Shatila in 1982. Anyone who has ever doubted that animated films can tell a serious and
engaging story for an adult audience, will be proven wrong by WALTZ WITH BASHIR, one of the most notable animated movies
of all time.
180 BIFF 2008
Israel 2007
Manus: Ari Folman
Regi: Ari Folman
Foto:
Klipp: Feller Nili
Musikk: Max Richter
Medvirkende: Ron Ben-Yishai, Ronny Dayag, Ari
Folman, Dror Harazi m.fl.
Produksjonsselskap: Bridgit Folman Film Gang
Produsent: Serge Lalou, Gerhard Meixner, Yael
Nahlieli, Roman Paul
Salgsselskap: The Match Factory, www.the-matchfactory.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside:
www.sonyclassics.com/waltzwithbashir
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Hebraisk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 88 min.
DOKUMENTAR - KONKURRANSE CHECKPOINTS HIPHOP
WAR CHILD
Christian Karim Chrobog har tidligere jobbet på
pressekontoret til Time Warner og er en av
grunnleggerne av de to selskapene 18th Street Films
og Tangier Pictures hvor han til daglig jobber som
regissør og produsent. WAR CHILD er hans første
film.
Hiphopstjernen Emmanuel Jal vender tilbake til Sudan hvor han ble tvunget til å være barnesoldat
USA 2008
Manus:
Regi: Christian Karim Chrobog
Foto: Stan Staniski
Klipp: Nels Bangerter
Musikk: Emmanuel Jal
Medvirkende: Emmanuel Jal
Produksjonsselskap: 18th Street Films, Interface
Media Group, www.18thstreetfilms.com/about.htm
Produsent: Roshanak Ameli-Tehrani, Rick Boden, Dal
Lamagna, Jeff Weingarten
Salgsselskap: Porchlight Entertainment,
porchlight.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.warchildmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 92 min.
I dag er Emmanuel Jal en internasjonalt anerkjent rapper og hiphopartist. For 20 år siden var han barnesoldat i
Sudan. I dokumentarfilmen WAR CHILD drar han tilbake til Sudan, og tar samtidig publikum med på en reise
gjennom en barndom preget av krig, traumer og konstant konflikt. Eller som Jal sier det selv: "Jeg hadde ingen
barndom. I mine fem år som barnesoldat, var det eneste som sto i hodet på meg å drepe så mange muslimer som
mulig".
Hvor sjokkerende Emmanuel Jals historie enn er, er den ikke unik. Hundretusener – om ikke millioner – av
afrikanske barn har lidd lignende skjebner, og praksisen pågår den dag i dag. I WAR CHILD setter regissør Christian
Karim Chrobog Jals utrolige og nærmest eventyrlige suksess som artist, opp mot den skjebnen som blir
barnesoldater flest til del. Dette er en film som vil opprøre og engasjere – den har et enormt trøkk og treffer som
en knyttneve.
In WAR CHILD director Christian Karim Chrobog takes hip-hop star Emmanuel Jal on a journey through his childhood as a
child soldier. As they travel to Jal's native Sudan, they also travel through an adolescense marred by war, trauma and constant
conflict. Since his international breakthrough, Jal has worked tirelessly to bring the situation in Sudan to the world's attention.
He was an ambassador for the international development aid organization Oxfam in 2006, and was also a key figure in the
production of the WAR CHILD movie.
BIFF 2008 181
CHECKPOINTS - ÅPNINSFILM EUROPEISK PREMIERE DOKUMENTAR
YODOK STORIES
Andrzej Fidyk (f. 1953) har regissert mer enn 40
dokumentarfilmer for både polsk og britisk fjernsyn.
Han har mottatt priser for flere av arbeidene sine.
Fidyk blir av mange omtalt som Polens fremste
dokumentarfilmregissør. Listen over filmer han har
regissert inkluderer titler som BATTU’S BIOSCOPE
(aka MOBILE CINEMA OF DREAMS, 1998) og THE
PARADE (1989). BELARUSIAN WALTZ (BIFF 2007) var
Fidyks første dokumentar i samarbeid med Piraya
Film, mens YODOK STORIES er film nummer to.
Et dokument over redselsregimet i Nord-Korea, fortalt av avhoppere og flyktninger
YODOK STORIES er en beskrivelse av forholdene i konsentrasjonsleire som det finnes mange av i Nord-Korea. I og
med at filming i dette området er umulig, er dette fortalt gjennom en dramatisert musikalforestilling satt opp av
flyktede fanger og fangevoktere fra slike leire. Musikalen spilles i Sør-Korea og filmen handler dels om personene
bak stykket, oppsettingen av musikalen og selve innholdet i forestillingen.
Filmen er en av tre dokumentarer som tar opp aktuelle menneskerettsspørsmål i totalitære og autoritære regimer.
Filmene er initiert av Rafto-stiftelsen i Bergen og produseres av Torstein Grude i Stavanger-avdelingen til Piraya
Film. Den første av filmene, ON A TIGHTROPE, tar opp menneskerettighetsspørsmål i Xinjiang-provinsen i Kina. De
neste filmene i serien er BELARUSIAN WALTZ (Hviterussland) og YODOK STORIES (Nord-Korea), begge regissert
av Andrzej Fidyk.
Today, more than 200.000 men, women and children are locked up in North Korea's concentration camps. Systematic torture,
starvation and murder is what faces the inmates. Few survive many years in the camps, but the population is kept stable by a
steady influx of new persons considered to be 'class enemies'. A small group of people have managed to flee from the camps
to a new life in the prosperous South Korea. Some of them gather and decide to make an extraordinary and controversial
musical about their experiences in the Yodok concentration camp. Despite death treats and many obstacles the musical
becomes a tour de force for this ensemble of refugees and for them a possibility opens to talk about their experiences and
inspire others to protest the existence of the camps.
182 BIFF 2008
Norge 2008
Manus: Andrzej Fidyk, Torstein Grude
Regi: Andrzej Fidyk
Foto: Tore Vollan, Torstein Grude
Klipp: Jan Mikolaj Mironowicz
Musikk: Kyung Chan Cha, Bartlomiej Wozniak
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Piraya Film, www.piraya.no/
Produsent: Torstein Grude
Salgsselskap: Kudos Family, www.kudosfamily.com/
Norsk distribusjon: Kudos Family,
www.kudosfamily.com/
Offisiell hjemmeside: www.yodokfilm.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Koreansk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 83 min.
DOKUMENTAR – KONKURRANSE MUSIKALSKE TAKTER NORSK PREMIERE
YOUNG@HEART
Stephen Walker har regissert en rekke
dokumentarfilmer og -programmer for fjernsyn. I
1999 laget han sin første helaftens dokumentarfilm
med WAITING FOR HARVEY. YOUNG@HEART er hans
andre film.
Har amerikanerne omsider laget sin egen HEFTIG OG BEGEISTRET? En film om livsglede ispedd mye
humor!
Storbritannia 2007
Manus:
Regi: Stephen Walker
Foto: Ed Marritz
Klipp: Chris King
Musikk:
Medvirkende: Bob Cilman, Stephen Walker,
Young@Heart Chorus
Produksjonsselskap: Channel 4, Walker George Films,
www.walkergeorgefilms.co.uk/
Produsent: Sally George
Salgsselskap: Le Pacte, www.le-pacte.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.foxsearchlight.com/youngatheart
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD SDDS DTS, Farger, 107 min.
Young@Heart er et kor fra Northampton, Massachusetts i USA, som har fått internasjonal oppmerksomhet for sine
tolkninger av populære låter av artister som Sonic Youth, Ramones, James Brown og Coldplay. Mye av
oppmerksomheten skyldes at koret utelukkende består av pensjonister med en snittalder på åtti år. I denne
sjarmerende dokumentarfilmen skildrer regissør Stephen Walker korets ukuelige pågangsmot sett i kontrast til
alderdommens uunngåelighet.
Mange nordmenn vil nok nikke anerkjennende på hodet ved tanken på en dokumentarfilm om et kor bestående av
mennesker godt oppe i årene. En av tidenes største norske filmsuksesser - Knut Erik Jensens HEFTIG OG
BEGEISTRET - er jo bygget over samme lest. YOUNG@HEART er kanskje ikke like dyptloddende som sin norske
broderfilm, men desto mer full av liv, entusiasme og humør. For i motsetning til hva Wenche Myhre alltid har påstått,
begynner ikke livet når man blir seksogseksti - det er først når man fyller åtti at moroa virkelig starter!
Young@Heart is a chorus from Northampton, Massachusetts, which has gained world wide attention due to their
unconventional cover versions of popular hits by artists such as Sonic Youth, Coldplay, The Ramones and James Brown. Much
of the attention is undoubtedly due to the fact that the chorus consists exclusively of senior citizens with an average age of 80.
YOUNG@HEART tells the inspiring story of the individuals within the chorus, their challenges and aspirations, and, perhaps
most of all, their never-say-die spirit.
BIFF 2008 183
FILMPOOLEN FØRPREMIERER
LA ZONA
Rodrigo Plá er en mexicansk regissør som har to
kortfilmer bak seg. Med LA ZONA debuterer han som
langfilmregissør.
Vellykket og vellaget spillefilmdebut om klasseskille i Mexico
I hjertet av Mexico by finner vi La Zona, en overdådig og totalt beskyttet del av byen. Med eget overvåknings- og
sikkerhetsutstyr og høye murer, beskytter de privilegerte seg mot det ellers svært så fattige og kriminelle samfunnet
rundt dem. Under en storm bryter La Zonas elektriske sikkerhetssystem sammen, og tre unge gutter fra slummen
utenfor bryter seg inn. Men ting går ting fryktelig galt, og en gammel dame mister livet. Hushjelpen varsler
sikkerhetsvaktene, som går brutalt til verks og skyter to av inntrengerne. Den tredje, Miguel, klarer å komme seg
unna og flykter dypere inn i La Zona. I stedet for å varsle myndighetene, bestemmer beboerne i La Zona seg for å ta
loven i egne hender.
Regissør Rodrigo Plá lykkes i å fortelle en politisk intens historie om en virkelighet som eksisterer flere steder i
verden, og som med stormskritt til og med nærmer seg vårt lille hjørne av kloden. LA ZONA har vunnet priser ved
flere internasjonale filmfestivaler og fikk mye oppmerksomhet under filmfestivalen i Venezia.
Teenager Alejandro lives in La Zona, an enclosed, residential haven of wealth and privilege in the middle of Mexico City,
surrounded by shocking poverty. In the early hours of his birthday, three kids from the slums break into one of La Zona's
houses. In the bungled robbery that follows, an old woman is killed, but her housemaid escapes and alerts the security guards.
They take swift, brutal action: Two of the young intruders are shot dead. The third - Miguel - escapes and flees deeper into La
Zona.
184 BIFF 2008
Mexico 2007
Manus: Rodrigo Plá, Laura Santullo
Regi: Rodrigo Plá
Foto: Emiliano Villanueva
Klipp: Ana García, Nacho Ruiz Capillas, Bernat
Vilaplana
Musikk: Fernando Velázquez
Medvirkende: Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú,
Alan Chávez, Daniel Tovar
Produksjonsselskap: Morena Films, Buenaventura
Producciones, www.morenafilms.com/
Produsent: Pilar Benito, Rafael Cuervo, Ricardo
Fernandez-Deu, Alvaro Longoria
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.lazona-lefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 97 min.
ARTHAUS
PRESENTERER FILMER
FRA SØR HELE ÅRET
LA ZONA
Skarpt drama om
klasseskiller i Mexico
På kino fra 7. november
BRILLER
Absurd komedie fra
Japan om å nyte livet
På kino våren 2009
BIRDWATCHERS
Tankevekkende
om urbefolkningens
kamp i Brasil
På kino våren 2009
SE FILMENE FØRST PÅ BERGEN
INTERNASJONALE FILMFESTIVAL!
FILMPOOLEN er et samarbeid mellom
Film fra Sør, Bergen internasjonale
filmfestival, Tromsø filmfestival, NRK
og Arthaus. Sammen gir vi filmer fra
Sør et langt liv i Norge. Fra festival til
kino og fjernsynsvisning.
VERDENSPREMIERE
ÅRA SOM GÅR
And the years go on
Akbar tar for tiden master i dokumentarfilmregi ved
Høgskolen i Lillehammer. Tidligere har han laget film
om sultestreikende afghanske asylsøkere og norsk
krigføring i Afghanistan. Før det: Husokkupanter og
pensjonister som i skjønn forening tar kampen mot
privatiseringskåte politikere. Han har bakrunn som
videoaktivist og er medlem av mediekollektivet Spis
De Rike.
Om norsk narkotikapolitikk – eller mangel på sådan
Gjennom mesteparten av 90-tallet hadde Norge den tvilsomme ære av å toppe Europas overdosestatistikk, og Oslo
ble kalt Europas narko-hovedstad. Norge ligger fortsatt høyt på overdosestatistikken. Narkomane er fortsatt en
pariakaste uten de samme rettigheter som vi andre tar for gitt. Det er sjokkerende å høre historier fra de
narkomanes møte med norsk helsevesen. Og det kuttes på rehabiliteringstilbud selv om det er lange ventelister. I
steden for rehabilitering tilbys fengsel, og over 60% av innsatte i norske fengsler sitter for narkorelaterte dommer.
Rusfeltets samarbeidsorgan Actis er en paraplyorganisasjon som samler 25 forskjellige organisasjoner og
institusjoner som arbeider med forebygging og omsorg innen rusfeltet. ÅRA SOM GÅR gir et grelt bilde av den
manglende troverdighet i politikken på dette området. Det virker som det er viktigere å holde på statstilskudd for å
opprettholde status quo enn å prøve ut nye retninger og tøye opp lovverket på dette feltet. Uverdig er et dekkende
begrep for hvordan vi behandler mennesker som har kommet skjevt ut i livet.
Oslo has for many years been regarded as the capital of drugs in Europe. The overdose statistics are rather grim, and it seems
like the Norwegian politicians do not have a clear policy other than "more of the same" – although it doesn't do any good at
all. AND THE YEARS GO ON examines some of the many different Norwegian organizations which deal with addiction and
drug policy. Sometimes it seems like many of these organizations are not interested in improvement for the people they are
supposed to take care of.
186 BIFF 2008
Norge 2008
Manus: Akbar
Regi: Akbar
Foto: Karen Torstensen
Klipp:
Musikk:
Medvirkende: Nils Christie, Arild Knutsen, Nils Jørgen
Mørk, Knut T. Reinås, Anne Karin Kolstad m.fl.
Produksjonsselskap: Høgskolen i Lillehammer,
www.hil.no
Produsent:
Salgsselskap: Høyskolen på Lillehammer
Norsk distribusjon: Høyskolen på Lillehammer,
www.hil.no
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital
video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 55 min.
BIFF 2008 • PRODUCTION COMPANIES, SALES AGENTS, DISTRIBUTORS, RIGHT HOLDERS, PRINT SOURCES, FEATURE LENGTH FILMS
137 FILMS
Andrew Suprenant
2142 W. Warner Avenue, Rear Building
Chicago
IL 60618
USA
tel +1 312 404 4208
[email protected]
THE ATOM SMASHERS
ABSURDA
Jon Nguyen
16782 Red Hill Avenue, Suite B, Irvine
Los Angeles
CA 92677
USA
tel +1 949 497 0926
[email protected]
www.lynchdocumentary.com
LYNCH – ONE NIGHT STAND
ACTIONFILM AS
Tore Erlandsen
Vålerenggt 47
Oslo 0658
Norway
tel 22 70 90 50
[email protected]
THE SONG OF SPARROWS
AHIMSA FILMS
Rebecca Yeldham
6671 Sunset Blvd., Ste. 1593
Los Angeles
CA 90028
USA
tel +1 323 464 8500
[email protected]
ANVIL! THE STORY OF ANVIL
ANDREW LAUREN PRODUCTIONS
David D'alessio
36 East 22nd Street #6F
New York
NY 10010
USA
tel +1 212 475 1600
[email protected]
THIS IS NOT A ROBBERY
ANGELFILM
Peter Sølvsten Thomsen
Denmark
tel +45 22 78 07 87
[email protected]
www.angelfilms.dk
TIME CRIMES
ART FILMS PRODUCTION AFP OY
Arto Halonen
Merimehenkatu 10
Helsinki 00150
Finland
tel +358 941 593 640
[email protected]
SHADOW OF THE HOLY BOOK
ARTHAUS
Svend B. Jensen
Dronningens gate 16
Oslo 0152
Norway
tel +47 22 4746 85
[email protected]
www.arthaus.no
ASHES OF TIME – REDUX
BIRDWATCHERS
THE CLASS
GLASSES
INVOLUNTARY
IT'S HARD BEING LOVED BY JERKS
THE RED BALLOON + WHITE MANE: THE
WILD HORSE
THE SILENCE OF LORNA
WALTZ WITH BASHIR
LA ZONA
ATLANTIC FILM AB
Candace Droguett
P.O. Box 21123
Stocholm 10031
Sweden
tel +46 8 41031823
[email protected]
PATTI SMITH: DREAM OF LIFE
BALFOUR SERVICES LTD
Jane Balfour
Flat #2, 122 Elgin Crescent
London W11 2JN
United Kingdom
[email protected]
THE RETURN OF THE WAR ROOM
BECAUSE MUSIC
Thierry Picouret
173-175 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris, France
tel +33 1 53 21 52 52
[email protected]
JUSTICE – A CROSS THE UNIVERSE
BETA CINEMA
Delphine Eon
Grünwalder Weg 28d
D-82041 Oberhaching
Germany
tel +49 89 67 34 69 80
[email protected]
IL DIVO
BRICKWALL PRODUCTIONS
Brian Udovich
2137 1/2 Vine St.
CA 90068
USA
tel +1 323.445.3644
[email protected]
A NECESSARY DEATH
CCV / ORO FILM
Pål Kreim
Øvre Slottsgate 4
0157 Oslo
Norway
tel: +47 22 82 33 40
[email protected]
YOU, THE LIVING
CELLULOID DREAMS
Pascale Ramonda
2, Rue Turgot
Paris 75009
France
tel +33 1 4970 8564
[email protected]
www.celluloid-dreams.com
ACHILLES AND THE TORTOISE
BALLAST
THE BETRAYAL
BETTER THINGS
FLOW: FOR LOVE OF WATER
WHITE NIGHT WEDDING
CHINA FILM ASSOCIATION
Zhang Chi
22 Bei-San-Huan-Dong-Lu
Beijing
China
tel +86 135 816 22129
[email protected]
THE SHAFT
CINEMA LIBRE STUDIO
Cristian Bettler
8328 De Soto Ave.
Canoga Park
CA 91304
USA
tel +1 (818) 349-8822
[email protected]
www.cinemalibrestudio.com
MÁNCORA
CORN FILMWORKS, INC
Greg Kohs
229 W. Redman Avenue
Haddonfield
NJ 08033
USA
tel +1 609 509 5816
[email protected]
SONG SUNG BLUE
CREATIVE DIFFERENCES
Andrea Anderson
11846 Ventura Boulevard, Suite 204
Studio City
CA 91604
USA
tel +1 818 432 4255
[email protected]
www.creatvdiff.com
DREAMS WITH SHARP TEETH – A FILM
ABOUT HARLAN ELLISON
CTV SERIES
51 Rue bderrahman Ibn Aouf, UV 4, BLOC
51, El Menzah 6,
Tunis
Tunisia
tel +216 71 238 718
[email protected]
MAKING OF
DAVID ADAMS FILMS PTY LTD
David Adams
34 the Circle
Bilgola Plateau
NSW 2107
Australia
tel +1 61 2 9918 7484
[email protected]
BURMA'S OPEN ROAD - AN INSIGHT INTO
MYANMAR
DESPERATE OPTIMISTS
Flat 20, All Nations House, 2 Martello
Street
London E8 3PF
United Kingdom
tel +44 20 7275 0144
[email protected]
www.desperateoptimists.com
HELEN
DISCOVERY CHANNEL
Joreida Torres
1 Discovery Place
MD 20910 Silver Springs
USA
tel +1 301 272 1285
[email protected]
ENCOUNTERS AT THE END OF THE
WORLD
DREW ASSOCIATES
Anne Drew
56 Gay Street, PO Box 1702
Shaorn
CT 06069
USA
tel +1 860 364 5349
[email protected]
A PRESIDENT TO REMEMBER: IN THE
COMPANY OF JOHN F. KENNEDY
EDEN PRODUCTIONS
Haya Nastovici
6 Shlomo Hamelech St.
Tel Aviv 64377
Israel
tel +972 352 734 03
[email protected]
STALAGS
–
HOLOCAUST
PORNOGRAPHY IN ISRAEL
ELEPHANT EYE FILMS
David Robinson
150 West 28th Street
New York
NY 10001
USA
tel +1 212 488 8877
[email protected]
PLANET B-BOY
EUFORIA FILM
Kjetil Omberg
Nedregate 5
Oslo 055,1Norway
tel +47 24 20 05 05
[email protected]
BOY A
EDEN LAKE
HUNGER
&
FANDANGO PORTOBELLO SALES
Raffaella Di Giulio
Viale Gorizia 19
00198 Roma
Italy
tel +39 06 85 21 81 55
[email protected]
MID-AUGUST LUNCH
FIDALGO AS
Frank Stavik
postboks 666
Kristiansand 4666
Norway
tel +47 38 02 40 04
[email protected]
www.filmweb.no/fidalgo
THE EARLY YEARS: ERIK NIETZSCHE
PART 1
FILMOPTION INTERNATIONAL
Andrew Noble
3401 St-Antione West
Montreal QC H3Z 1X1
Canada
tel +1 514 931 6180
[email protected]
S&M: SHORT AND MALE
FLIMMER FILM
Johnny Holmvåg
C. Sundts gt.27
Bergen 5004
Norway
[email protected]
flimmerfilm.no
OLAV H. HAUGE: THE OTHER MAN
FORK FILMS
Juli Kobayashi
c/o Full Circle Post, 19 West 21st Steet
#1203
New York
NY 10010
USA
[email protected]
www.praythedevilbacktohell.com
PRAY THE DEVIL BACK TO HELL
FORTIES B LLC
Tanaz Eshaghian
Canada
tel +1(917 449 8371
[email protected]
BE LIKE OTHERS
FORTISSIMO FILMS
Courtney Noble
Van Diemenstaat 100,
1013 CN Amsterdam
Netherlands
tel +31 20 627 32 15
[email protected]
www.fortissimo.com
CAPTEIN ABU RAED
CSNY / DÉJÀ VU
THE SONG OF SPARROWS
BIFF 2008 187
BIFF 2008 • PRODUCTION COMPANIES, SALES AGENTS, DISTRIBUTORS, RIGHT HOLDERS, PRINT SOURCES, FEATURE LENGTH FILMS
FOX FILM AS
Bjørn Jacobsen
Boks 719 Sentrum
Oslo 0106
Norway
tel +47 22 00 78 00
[email protected]
www.filmweb.no/fox/
MAX PAYNE
GREY JUMPER PRODUCTIONS
Tom Hines
10153 1/2 Riverside Dr. # 229
Toluca Lake
CA 91602
USA
tel +1 818 825 8841
[email protected]
CHRONIC TOWN
FRESH BOOZA PRODUCTIONS LLC
Jackie Reem Salloum
226 10th Street Suite 3
Brooklyn
NY 11215
USA
tel +1 917 627 0988
[email protected]
SLINGSHOT HIP HOP
HALAL FILMS
Sandi Dubowski
USA
tel +1 212 677 6852
[email protected]
[email protected]
A JIHAD FOR LOVE
FRONT FILMS
Matt Blauer
119 / 85 Moo 5 San P Saua, A Muang
50300 Chiang Mai
Thailand
tel +66 81 8661720
[email protected]
www.frontfilms.com
PRAYER OF PEACE - RELIEF &
RESISTANCE IN BURMA'S WAR ZONES
FUNNY BALLOONS
Marta Ravani
4, bis rue Saint Sauveur
Paris 75002
France
tel +33 1 40 13 05 86
[email protected]
www.funny-balloons.com
LAKE TAHOE
GABRIEL FILMS
Jonathan Stack
34A Windsor Place
New York
NY 11215
USA
tel +1 718 768 0455
[email protected]
www.gabrielfilms.com
IRON LADIES OF LIBERIA
Akbar Grande
Sigurdsgt 3
0650 OSLO
Norway
tel +47 928 12 628
[email protected]
AND THE YEARS GO ON
GREEN LIGHT PRODUCTIONS
45 Oxford Street
Bondi Junction
Sydney
NSW 2022
Australia
tel +612 93 691600
[email protected]
DARLING! THE PIETER-DIRK UYS STORY
188 BIFF 2008
HANWAY FILMS
Leslie Vuchot
24 Hanway Street
London
W1T 1UH
United Kingdom
tel +44 207 290 0767
[email protected]
www.hanwayfilms.com
OF TIME AND THE CITY
HD FILMS INC
4000 Warner Blvd, Bldg 34 Suite 316
Burbank
CA 91522
USA
tel +1 818 954 49 90
[email protected]
PVC-1
HDNET FILMS LTD.
Laird Adamson
122 Hudson St.
New York
NY 10013
USA
tel +1 212 255 0626
[email protected]
BIGGER STRONGER FASTER
TIME CRIMES
Stephan A. Hergel
Arendal
Norway
[email protected]
BEHIND THE FACADE
HUAYI BROTHERS FILM DISTRIBUTION
INTERNATIONAL LTD.
Felice Bee
Lou Tai Duan, Wen Yu River, Tianzhu,
Shunyi
Beijing 101312
China
tel +86 1064570490
[email protected]
http://hbpictures.com
ASSEMBLY
INFESTATION
Linda Kearns
118 Karimbla Road Unit 39
Miranda
NSW 2228
Australia
tel +61 4 3311 7508
[email protected]
VIRTUAL JFK: VIETNAM IF KENNEDY HAD
LIVED
INSOMNIA WORLD SALES
Stéphanie Roux
50 bis, rue de la Mare
F-75020 Paris
France
tel +33 1 4358 0804
[email protected]
www.insomnia-sales.com
I AM FROM TITOV VELES
JACKSON FILMS INC
Dina Raizman
330 West 42nd Street, Suite 2410
New York
NY 10036, USA
tel +1 212 334 8809
[email protected]
THE GREATEST SILENCE: RAPE IN THE
CONGO
JN FILMS LTD.
Apartment D & E, Guilford Steet
London
WC1N 1ES
United Kingdom
tel +44 20 78377 097
[email protected]
DEREK
KALYANA SHIRA FILMS
Sri Rejeki
Jl. Bunga Mawar No. 9, Cipete Selatan,
Pangeran Antasari
Jakarta Selatan 12410
Indonesia
tel +62 21 769 4318
[email protected]
www.kalyanashira.com
QUICKIE EXPRESS
KATAPULT FILM SALES
Anna Kvorning
8490 Santa Monica Blvd, Suite 5
West Hollywood
CA 90069, USA
tel +1 310 358 0303
[email protected]
www.katapultfilms.com
MADE IN AMERICA
LE PACTE
Nathalie Jeung
5, rue Darcet
75017 Paris
France
tel +33 1 44 69 59 55
[email protected]
www.le-pacte.com
LOS BASTARDOS
YOUNG@HEART
LES FILMS SEVILLE PICTURES
Pascale Langlois
147, St-Paul Ouest Suite 200
Montreal Qc
H2Y 1Z5
Canada
tel +1 514 841 1910
[email protected]
THE LAST CONTINENT
NEGATIV S.R.O
Katerina Cerná
Ostrovni 30
110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 606 659 725
[email protected]
www.negativ.cz
CITIZEN HAVEL
LUMINA FILMS
Juana Awad
1A Adpar St., 3rd fl.
London W2 1DE
United Kingdom
tel +44 207-536 67 14
[email protected]
lumina-films.com
HEAVY METAL IN BAGHDAD
NIGRITA FILMS
Greg Takoudes
Brooklyn
New York
NY
USA
tel +1 917 533-8779
[email protected]
UP WITH ME
MAGYAR FILMUNIÓ HUNGAROFILM
Annamária Basa
Városligeti fasor 38
Budapest
H 1068
Hungary
tel +36 1351 7760/61
[email protected]
www.filmunio.hu
THE INVESTIGATOR
NOMADIC WAX
Benjamin Herson
421 East 4th Street
Brooklyn
NY 11218
USA
tel +1 917 225 8472
[email protected]
AFRICAN UNDERGROUND: DEMOCRACY
IN DAKAR
MARLBORO PRODUCTIONS
Lisa Merton
1076 Moss Hollow Road, PO Box 96
Marlboro
VT 05344
USA
tel +1 802 257 0743
[email protected]
TAKING ROOT: THE VISION OF WANGARI
MAATHAI
NONSTOP ENTERTAINMENT
Jakob Abrahamsson
Döbelnsgatan 24
Stockholm 11352
Sweden
tel +46 8 673 99 85 direkte
[email protected]
www.nonstopentertainment.com
BIGGER STRONGER FASTER
Claire Missanelli
USA
[email protected]
www.blastthemovie.com
BLAST!
MK2
Birgit Kemner
55, Rue Traversiére
Paris 75012
France
tel +33 1 44 67 30 11
[email protected]
www.mk2-catalogue.com
GARAGE
David Modigliani
USA
[email protected]
CRAWFORD
MOTEL FILMS
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
Netherlands
tel +31 20 3143 322
[email protected]
TIRAMISU
NORDISK FILMDISTRIBUSJON
Bjørn Hoenvoll
Box 4884 Nydalen
Oslo 0422
Norway
tel +47 21 54 47 00
[email protected]
www.filmweb.no/nordiskfilm
THE BAADER MEINHOF COMPLEX
W
NORSK DOKUMENTARFILM AS
Thor Trå
Norway
[email protected]
ROCK HEART BEIJING
OPEN EYE PICTURES
Andy
Abrahams Wilson
2656 Bridgeway, Suite 202
Sausalito
CA 94965
USA
tel +1 415 332 3266
[email protected]
UNDER OUR SKIN
BIFF 2008 • PRODUCTION COMPANIES, SALES AGENTS, DISTRIBUTORS, RIGHT HOLDERS, PRINT SOURCES, FEATURE LENGTH FILMS
OPEN PICTURES
Daniel Assael
USA
tel +1 323 314 3560
[email protected]
FUEL
OSCILLOSCOPE PICTURES
David Fenkel
511 Canal Steet #5E
New York
NY 10013
USA
tel +1 212 219 4029
[email protected]
FRONTRUNNERS
OUTCAST FILMS
Vanessa Domico
p.o.box 260
New York
NY 10032
USA
tel +1 917 520 7293
[email protected]
SHE'S A BOY I KNEW
PANOPTICON AS
Erik Hannemann
c/o Virvelhuset
Nordahl Brunsgate 22
0165 Oslo
Norway
[email protected]
tel + 47 92 24 90 75
A JOURNEY IN THE FUTURE OF WATER
PAUL THILTGES DISTRIBUTION
Paul Thiltges
45 Boulevard Pierre Frieden
Luxembourg
L-1543
Luxembourg
tel +352 447 070 4670
[email protected]
www.ptd.lu
ABOUT WATER (PEOPLE AND YELLOW
CANS)
PIRAYA FILM
Torstein Grude
Lervigsveien 22
4014 Stavanger
Norway
tel +47 51 11 63 36
[email protected]
http://www.piraya.no/
YODOK STORIES
DISCOVERIES OF A MARIONETTE
PORCHLIGHT ENTERTAINMENT
Ken Dubow
11050 Santa Monica Blvd. 3rd Floor
Los Angeles
LA 90025
USA
tel +1 310 477 8400
[email protected]
WAR CHILD
PYRAMID PRODUCTIONS INC
Larry Day
2875 107 Ave SE
Calgery, Alberta
Canada
tel +1 403 234 8566
[email protected]
THIN ICE
PYRAMIDE INTERNATIONAL
Paul Richer
5, rue du Chevalier de Saint George
Paris 75008
France
tel +33 1 4296 0220
[email protected]
www.pyramidefilms.com
DON'T THINK ABOUT IT
REZO FILMS INTERNATIONAL
Lucie Meynial
29, rue du Faubourg Poisonnière
Paris 75009
France
tel +33 1 4246 4630
[email protected]
IN THE ARMS OF MY ENEMY
RFF INTERNATIONAL
Stefan Kitanov
1, Bulgaria sq.
Sofia 1463
Bulgaria
tel +359 2 916 602 29
[email protected]
www.sofiaiff.com
THE WORLD IS BIG AND SALVATION
LURKS AROUND THE CORNER
Cecilia Ritchie
4 Gladstone St.
Balmain
NSW 2041
Australia
tel +61 4 1060 1544
[email protected]
SEARCHING 4 SANDEEP
SANDREW METRONOME
Frida Ohrvik
boks 753 Sentrum
Oslo 0106
Norway
tel +47 23 35 82 00
[email protected]
www.filmweb.no/nfd
CSNY / DÉJÀ VU
HOW TO LOSE FRIENDS & ALIENATE
PEOPLE
LET THE RIGHT ONE IN
EVERLASTING MOMENTS
RELIGULOUS
ROCKNROLLA
SON OF RAMBOW
THE MAN WHO LOVED YNGVE
THE STRANGERS
SCANBOX ENTERTAINMENT NORWAY AS
Jim Frazee
Nedre Vollgt 9
Oslo 0158
Norway
tel +47 22 39 62 62
[email protected]
www.filmweb.no/scanbox
THE FALL
SPITFIRE PICTURES
9348 Civic Center Drive, Mezzanine
Beverly Hills
CA 90210
USA
tel +1 310 300-9000
[email protected]
AMAZING JOURNEY: THE STORY OF THE
WHO
SF NORGE
Guttorm Petterson
Postboks 639, Sentrum
Oslo 0106
Norway
tel +47 22 00 78 00
[email protected]
www.sfnorge.no
BURN AFTER READING
SYNECDOCHE, NEW YORK
THE WACKNESS
VARG VEUM - SLEEPING BEAUTY
VARG VEUM - BURIED DOGS
VARG VEUM - BITRE BLOMSTER
VARG VEUM - FALLEN ANGELS
VARG VEUM - WOMAN IN THE FRIDGE
VARG VEUM - YOURS UNTIL DEATH
STYLE JAM
Yuko Shiomaki
3F, 5-50-5 Jingumae, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001
Japan
tel +81 3 5771 3566
[email protected]
www.stylejam.co.jp
ADRIFT IN TOKYO
SFI
Sara Rüster
Hollywoodvägen 46
SE-192 77 Solletuna
Sweden
tel +46 8 6651 141
[email protected]
www.sfi.se
PARADISE
SIDETRACK FILMS
Pearl Kan
55 Washington Street, Suite 712,
Brooklyn
NY 11201
USA
tel +1 (646) 292-5380
[email protected]
[email protected]
BEAUTIFUL LOSERS
SMILE ENTERTAINMENT
Timo T. Lahtinen
Indiakaj 12
Copenhagen 2100
Denmark
tel +45 35 44 11 05
[email protected]
www.smile-ent.com
GONZO: THE LIFE AND WORK OF DR.
HUNTER S. THOMPSON
SURFWISE
SONY
PICTURES
RELEASING
INTERNATIONAL
Sal Ladestro
10202 West Washington Blvd
Culver City
CA 10202
USA
tel +1 310 244 4000
[email protected]
STANDARD OPERATING PROCEDURE
SWINGING T PRODUCTIONS
David Schisgall
233 West 99th Street, #15D
New York
NY 10025
USA
tel +1 (212) 662 4091
VERY YOUNG GIRLS
Molly Taylor
Guilford Courts, Apts D & E, 51 Guilford St.
London WC1N 1ES
United Kingdom
tel +44 20 7837 7097
[email protected]
DEREK
THE TV SET
Pietra Brettkelly
135 Ponsonby Rd
Auckland
New Zealand
tel +64 25 222 4122
[email protected]
thetvset.co.nz
THE ART STAR AND THE SUDANESE
TWINS
Christopher Trela
60 West 57th Steet #14K
New York
NY 10019
USA
[email protected]
GUEST OF CINDY SHERMAN
TOUR DE FORCE AS
Tor Fosse
Georgernes verft 12
5011 Bergen
Norway
tel +47 30 08 40
[email protected]
AND WHEN DID YOU LAST SEE YOUR
FATHER?
WHEN A MAN COMES HOME
MAN ON WIRE
UNCOMMON PRODUCTIONS
Debra Longo
282 Moody Street, Suite 309
Waltham
MA 02453
USA
tel +1 781 647 4470
[email protected]
www.uncommonproductions.com
THE PRICE OF SUGAR
VICE FILMS
Vida Toombs
77 Leonard Street
London, EC2A 4QS
United Kingdom
tel +44 20 7749 7810
tel +1 71 82333 642
[email protected]
www.viceland.com
HEAVY METAL IN BAGHDAD
WALT
DISNEY
STUDIOS
PICTURES NORWAY
Inger Warendorph
Postboks 456, Skøyen
Oslo 0213
Norway
tel +47 24 11 73 50
[email protected]
www.filmweb.no/bvi
THE PINEAPPLE EXPRESS
MOTION
WAN
JI
COMMUNICATIONS
&
PRODUCTIONS CO. LTD.
Shirley Liu
1A Suite 19D, Tech-Exhibit Center
Building, Bei San Huan Xi Lu 48
HaiDan District
100086
China
tel +86 10 621 613 07-603
[email protected]
www.xdfilm.com
THE RED AWN
WILD BUNCH
Esther Devos
99 rue de la verriere
Paris 75004
France
tel +33 1 5301 5030
[email protected]
http://www.wildbunch.biz
DOWNLOADING NANCY
YONA PRODUCTIONS
Yonit Shal
Israel
[email protected]
[email protected]
JERUSALEM IS PROUD TO PRESENT
BIFF 2008 189
INDEX LANGFILMER • FEATURE LENGHT FILMS
FESTIVALTITTEL.............................................side
About Water (People and Yellow Cans)..............32
Adrift in Tokyo ....................................................34
African Underground: Democracy in Dakar ......35
Akilles og skilpadden.........................................36
Amazing Journey: The Story of The Who...........37
Anvil! The Story of Anvil .....................................38
The Art Star and the Sudanese Twins ...............39
Ashes of time - Redux........................................40
Assembly............................................................41
The Atom Smashers ..........................................42
Bak fasaden .......................................................43
Ballast ................................................................44
Los Bastardos ....................................................45
Be Like Others ...................................................46
Beautiful Losers ................................................28
Better Things .....................................................48
Bigger Stronger Faster ......................................49
Birdwatchers......................................................50
Blast!..................................................................51
Boy A ..................................................................52
Briller .................................................................54
Brudgommen .....................................................55
Burma's Open Road An insight into Myanmar....................................56
Burn After Reading ............................................57
Baader Meinhof..................................................58
Chronic Town......................................................60
Citizen Havel ......................................................61
Crawford, Texas .................................................62
CSNY / Déjà Vu ...................................................63
Darling! The Pieter-Dirk Uys Story ...................64
Derek..................................................................67
Dermatitt og andre skavanker...........................66
Downloading Nancy ...........................................68
Dreams with Sharp Teeth –
A Film About Harlan Ellison ..............................69
Du levande..........................................................70
Eden Lake ..........................................................72
Encounters at the end of the world ...................73
The Fall ..............................................................74
Flow: For Love of Water .....................................75
Forræderiet........................................................76
FrontRunners.....................................................78
Fuel ....................................................................79
Garage................................................................80
Gonzo: The Life and
Work of Dr. Hunter S. Thompson.......................81
The Greatest Silence: Rape in the Congo ..........82
Den guddommelige............................................83
Guest of Cindy Sherman ....................................84
190 BIFF 2008
FESTIVALTITTEL.............................................side
Heavy Metal in Baghdad ....................................86
Helen ..................................................................87
En helt kommer hjem ........................................88
How to Lose Friends & Alienate People ............89
Hunger ...............................................................90
Den hvite hesten ................................................92
I fiendens armer ................................................93
Iron Ladies of Liberia.........................................94
It's Hard Being Loved by Jerks ..........................95
Jeg er fra Titov Veles..........................................96
Jerusalem Is Proud to Present..........................97
A Jihad For Love.................................................98
Justice – A Cross the Universe ..........................99
Kaptein Abu Raed.............................................100
Klassen.............................................................101
La den rette komme inn...................................102
Lake Tahoe .......................................................103
The Last Continent...........................................105
Lornas stillhet..................................................106
Lynch – One Night Stand..................................107
Made in America ..............................................108
Man on Wire .......................................................30
Máncora ...........................................................109
Mannen som elsket Yngve ...............................110
Maria Larssons evige øyeblikk ..........................27
Marionettens oppdagelser...............................111
Max Payne ........................................................113
De mørke sommerfuglers hjem ......................114
A Necessary Death...........................................115
New York i et nøtteskall ...................................116
The Night James Brown Saved Boston ...........117
Of time and the city ..........................................118
Olav H. Hauge: Den andre mannen .................119
Paradiset ..........................................................120
Patologen .........................................................121
Patti Smith: Dream of Life ...............................123
The Pineapple Express ....................................124
Planet B-Boy ....................................................125
Pray the Devil Back to Hell ..............................126
Prayer of Peace Relief & Resistance in Burma's War Zones ....127
A President to Remember:
In the Company of John F. Kennedy ................128
The Price of Sugar ...........................................129
PVC-1 ...............................................................130
Quickie Express................................................131
En reise i vannets fremtid................................132
Religulous ........................................................134
The Return of the War Room ...........................135
Rock Heart Beijing ...........................................136
FESTIVALTITTEL.............................................side
RocknRolla.......................................................137
Den røde ballongen............................................92
S&M: Short and Male.......................................138
Searching 4 Sandeep .......................................139
Shadow of the Holy Book .................................140
She's A Boy I Knew ..........................................142
Sjakten .............................................................143
Slingshot Hip Hop ............................................144
Son of Rambow ................................................145
Song Sung Blue................................................146
Spurvenes sang................................................147
Stalags – Holocaust & Pornography in Israel .148
Standard Operating Procedure ........................149
The Strangers ..................................................150
Super High Me .................................................151
Surfwise ...........................................................152
Søte løgner.......................................................153
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai ...154
Terroristen .......................................................155
Thin Ice.............................................................156
This Is Not A Robbery ......................................157
Tid for forsoning...............................................158
Tidsforbrytelser ...............................................159
Tilbake til Yorkshire .........................................160
Tiramisu ...........................................................161
The U.S. vs. John Lennon ................................162
De ufrivillige.....................................................163
Under Our Skin ................................................164
De unge år – Erik Nietzsche del 1 ...................165
Up With Me.......................................................166
Varg Veum - Begravde hunder.........................168
Varg Veum - Bitre Blomster.............................169
Varg Veum - Din til døden ................................170
Varg Veum - Falne Engler ................................171
Varg Veum - Kvinnen i kjøleskapet ..................172
Varg Veum - Tornerose ....................................174
Verden er stor og frelsen lurer rundt hjørnet .175
Very Young Girls ...............................................176
Virtual JFK: Vietnam if Kennedy Had Lived.....177
W ......................................................................178
The Wackness ..................................................179
Waltz With Bashir.............................................180
War Child..........................................................181
Yodok Stories....................................................182
Young@Heart ....................................................183
La Zona.............................................................184
Åra som går .....................................................186
INDEX LANGFILMER • FEATURE LENGHT FILMS
ORIGINALTITTEL ..........................................side
Achilles to kame ................................................36
African Underground: Democracy in Dakar ......35
Amazing Journey: The Story of The Who...........37
And when did you last see your father?...........160
Anvil! The Story of Anvil .....................................38
The Art Star and the Sudanese Twins ...............39
Ashes of time - Redux........................................40
The Atom Smashers ..........................................42
Avaze gonjeshk-ha...........................................147
Bak fasaden .......................................................43
Ballast ................................................................44
Le ballon rouge ..................................................92
Los Bastardos ....................................................45
Be Like Others ...................................................46
Beautiful Losers ................................................28
Better Things .....................................................48
Bigger Stronger Faster ......................................49
Birdwatchers – La terra degli uomini rossi.......50
Blast!..................................................................51
Boy A ..................................................................52
Brudguminn .......................................................55
Burma's Open Road An insight into Myanmar....................................56
Burn After Reading ............................................57
Der Baader Meinhof Komplex ...........................58
Captein Abu Raed.............................................100
C'est dur d'être aimé par des cons ...................95
Chronic Town......................................................60
Crawford.............................................................62
Crin blanc: Le cheval sauvage ...........................92
CSNY / Déjà Vu ...................................................63
Darling! The Pieter-Dirk Uys Story ...................64
Derek..................................................................67
Il Divo .................................................................83
Downloading Nancy ...........................................68
Dreams with Sharp Teeth –
A Film About Harlan Ellison ..............................69
Du levande..........................................................70
Eden Lake ..........................................................72
Encounters at the end of the world ...................73
Entre Les Murs ................................................101
The Fall ..............................................................74
Flow: For Love of Water .....................................75
FrontRunners.....................................................78
Fuel ....................................................................79
Garage................................................................80
Gonzo: The Life and Work
of Dr. Hunter S. Thompson ................................81
The Greatest Silence: Rape in the Congo ..........82
Guest of Cindy Sherman ....................................84
ORIGINALTITTEL ..........................................side
Heavy Metal in Baghdad ....................................86
Helen ..................................................................87
Hongse kangbaiyin...........................................158
How to Lose Friends & Alienate People ............89
Hunger ...............................................................90
Iron Ladies of Liberia.........................................94
Jas sum od Titov Veles.......................................96
Jerusalem Is Proud to Present..........................97
Ji jie hao .............................................................41
A Jihad For Love.................................................98
Jing (Dixia de Tiankong)...................................143
Justice – A Cross the Universe ..........................99
Lake Tahoe .......................................................103
Los Cronocrímenes..........................................159
Lynch – One Night Stand..................................107
Låt den rätte komma in ...................................102
Made in America ..............................................108
Making of, le dernier film ................................155
Man on Wire .......................................................30
Máncora ...........................................................109
En mand kommer hjem .....................................88
Mannen som elsket Yngve ...............................110
Maria Larssons eviga ö gonblick .......................27
Marionettens oppdagelser...............................111
Max Payne ........................................................113
Megane...............................................................54
Mission Antarctique .........................................105
A Necessary Death...........................................115
Nerakhoon .........................................................76
The Night James Brown Saved Boston ...........117
Non Pensarci....................................................153
A nyomozó ........................................................121
Obcan Havel .......................................................61
Of time and the city ..........................................118
De ofrivilliga .....................................................163
Olav H. Hauge: Den andre mannen .................119
Paradiset ..........................................................120
Patti Smith: Dream of Life ...............................123
The Pineapple Express ....................................124
Planet B-Boy ....................................................125
Pranzo di Ferragosto .........................................66
Pray the Devil Back to Hell ..............................126
Prayer of Peace Relief & Resistance in Burma's War Zones ....127
A President to Remember:
In the Company of John F. Kennedy ................128
The Price of Sugar ...........................................129
PVC-1 ...............................................................130
Pyhän kirjan varjo ............................................140
Quickie Express................................................131
ORIGINALTITTEL ..........................................side
En reise i vannets fremtid................................132
Religulous ........................................................134
The Return of the War Room ...........................135
Rock Heart Beijing ...........................................136
RocknRolla.......................................................137
S&M: Short and Male.......................................138
Searching 4 Sandeep .......................................139
She's A Boy I Knew ..........................................142
Le Silence de Lorna .........................................106
Slingshot Hip Hop ............................................144
Son of Rambow ................................................145
Song Sung Blue................................................146
Stalags – Holocaust & Pornography in Israel .148
Standard Operating Procedure ........................149
The Strangers ..................................................150
Super High Me .................................................151
Surfwise ...........................................................152
Svetat e goljam i spasenie debne otvsjakade..175
Synecdoche, New York .....................................116
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai ...154
Ten Ten (Tokyo Sanpo)........................................34
Thin Ice: Saattuq ..............................................156
This Is Not A Robbery ......................................157
Tiramisu ...........................................................161
Tummien perhosten koti..................................114
The U.S. vs. John Lennon ................................162
Under Our Skin ................................................164
De unge år – Erik Nietzsche sagaen del 1.......165
Up With Me.......................................................166
Varg Veum - Begravde hunder.........................168
Varg Veum - Bitre Blomster.............................169
Varg Veum - Din til døden ................................170
Varg Veum - Falne Engler ................................171
Varg Veum - Kvinnen i kjøleskapet ..................172
Varg Veum - Tornerose ....................................174
Very Young Girls ...............................................176
Virtual JFK: Vietnam if Kennedy Had Lived.....177
Voleurs de chevaux ............................................93
W ......................................................................178
The Wackness ..................................................179
Waltz With Bashir.............................................180
War Child..........................................................181
Über Wasser, Menschen und gelbe Kanister ....32
Yodok Stories....................................................182
Young@Heart ....................................................183
La Zona.............................................................184
Åra som går .....................................................186
BIFF 2008 191
INDEX LANGFILMER • FEATURE LENGHT FILMS
ENGLISH TITLE ...........................................page
About Water (People and Yellow Cans)..............32
Achilles and the Tortoise ...................................36
Adrift in Tokyo ....................................................34
African Underground: Democracy in Dakar ......35
Amazing Journey: The Story of The Who...........37
And the years go on .........................................186
And when did you last see your father?...........160
Anvil! The Story of Anvil .....................................38
The Art Star and the Sudanese Twins ...............39
Ashes of time - Redux........................................40
Assembly............................................................41
The Atom Smashers ..........................................42
Ballast ................................................................44
Los Bastardos ....................................................45
Be Like Others ...................................................46
Beautiful Losers ................................................28
Behind the facade ..............................................43
The Betrayal.......................................................76
Better Things .....................................................48
Bigger Stronger Faster ......................................49
Birdwatchers......................................................50
Blast!..................................................................51
Boy A ..................................................................52
Burma's Open Road An insight into Myanmar....................................56
Burn After Reading ............................................57
The Baader Meinhof Complex ...........................58
Captein Abu Raed.............................................100
Chronic Town......................................................60
Citizen Havel ......................................................61
The Class..........................................................101
Crawford.............................................................62
CSNY / Déjà Vu ...................................................63
Darling! The Pieter-Dirk Uys Story ...................64
Derek..................................................................67
Il Divo .................................................................83
Don't think about it ..........................................153
Downloading Nancy ...........................................68
Dreams with Sharp Teeth –
A Film About Harlan Ellison ..............................69
The Early Years: Erik Nietzsche Part 1............165
Eden Lake ..........................................................72
Encounters at the end of the world ...................73
The Fall ..............................................................74
Flow: For Love of Water .....................................75
FrontRunners.....................................................78
Fuel ....................................................................79
Garage................................................................80
Glasses...............................................................54
192 BIFF 2008
ENGLISH TITLE ...........................................page
Gonzo: The Life and Work
of Dr. Hunter S. Thompson ................................81
The Greatest Silence: Rape in the Congo ..........82
Guest of Cindy Sherman ....................................84
Heavy Metal in Baghdad ....................................86
Helen ..................................................................87
The Home of Dark Butterflies..........................114
How to Lose Friends & Alienate People ............89
Hunger ...............................................................90
I Am From Titov Veles ........................................96
In the Arms of My Enemy...................................93
The Investigator ...............................................121
Involuntary .......................................................163
Iron Ladies of Liberia.........................................94
It's Hard Being Loved by Jerks ..........................95
Jerusalem Is Proud to Present..........................97
A Jihad For Love.................................................98
A Journey in the Future of Water.....................132
Justice – A Cross the Universe ..........................99
Lake Tahoe .......................................................103
The Last Continent...........................................105
Let the Right One In .........................................102
Lynch – One Night Stand..................................107
Made in America ..............................................108
Making Of .........................................................155
Man on Wire .......................................................30
Máncora ...........................................................109
Maria Larsson's Everlasting Moment ...............27
The Marionette's Discoveries ..........................111
Max Payne ........................................................113
Mid-August Lunch .............................................66
A Necessary Death...........................................115
The Night James Brown Saved Boston ...........117
Of time and the city ..........................................118
Olav H. Hauge: The other Man.........................119
Paradise ...........................................................120
Patti Smith: Dream of Life ...............................123
The Pineapple Express ....................................124
Planet B-Boy ....................................................125
Pray the Devil Back to Hell ..............................126
Prayer of Peace Relief & Resistance in Burma's War Zones ....127
A President to Remember:
In the Company of John F. Kennedy ................128
The Price of Sugar ...........................................129
PVC-1 ...............................................................130
Quickie Express................................................131
The Red Awn ....................................................158
The Red Balloon.................................................92
Religulous ........................................................134
ENGLISH TITLE ...........................................page
The Return of the War Room ...........................135
Rock Heart Beijing ...........................................136
RocknRolla.......................................................137
S&M: Short and Male.......................................138
Searching 4 Sandeep .......................................139
Shadow of the Holy Book .................................140
The Shaft ..........................................................143
She's A Boy I Knew ..........................................142
The Silence of Lorna ........................................106
Slingshot Hip Hop ............................................144
Son of Rambow ................................................145
The Song of Sparrows......................................147
Song Sung Blue................................................146
Stalags – Holocaust & Pornography in Israel .148
Standard Operating Procedure ........................149
The Strangers ..................................................150
Super High Me .................................................151
Surfwise ...........................................................152
Synecdoche, New York .....................................116
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai ...154
The The Man Who Loved Yngve........................110
Thin Ice.............................................................156
This Is Not A Robbery ......................................157
Time Crimes.....................................................159
Tiramisu ...........................................................161
The U.S. vs. John Lennon ................................162
Under Our Skin ................................................164
Up With Me.......................................................166
Varg Veum - Bitre Blomster.............................169
Varg Veum - Buried Dogs.................................168
Varg Veum - Fallen Angels...............................171
Varg Veum - Sleeping Beauty ..........................174
Varg Veum - Woman In The Fridge ..................172
Varg Veum - Yours Until Death ........................170
Very Young Girls ...............................................176
Virtual JFK: Vietnam if Kennedy Had Lived.....177
W ......................................................................178
The Wackness ..................................................179
Waltz With Bashir.............................................180
War Child..........................................................181
When a man comes home .................................88
White Mane: The Wild Horse .............................92
White Night Wedding .........................................55
The world is big and
salvation lurks around the corner ...................175
Yodok Stories....................................................182
You, the Living ....................................................70
Young@Heart ....................................................183
La Zona.............................................................184
INDEX LANGFILMER • FEATURE LENGHT FILMS
REGISSØRER/DIRECTORS ..........................side
Abrahamson, Lenny .........................................80
Adams, David....................................................56
Alfredson, Tomas............................................102
Alvi, Suroosh .....................................................86
Andersson, Roy.................................................70
Bechis, Marco ...................................................50
Bell, Christopher ..............................................49
Bertino, Bryan ................................................150
Blauer, Matt....................................................127
Blieden, Michael .............................................151
Bouzid, Nouri..................................................155
Brettkelly, Pietra ..............................................39
Brown, Clayton .................................................42
Browne, George ..............................................156
Cai, Sjhanjun...................................................158
Cantet, Laurent...............................................101
Charles, Larry.................................................134
Chi, Zhang.......................................................143
Chroborg, Christian Karim ............................181
Coen, Ethan ......................................................57
Coen, Joel .........................................................57
Crowder, Paul...................................................37
Crowley, James ................................................52
Dardenne, Jean-Pierre...................................106
Dardenne, Luc ................................................106
Davies, Terence...............................................118
De Montreuil, Ricardo.....................................109
Devlin, Paul.......................................................51
Di Gregorio, Gianni ...........................................66
Djayadiningrat, Dimas ....................................131
Donahue, Tom...................................................84
Drew, Robert...................................................128
Edel, Uli ............................................................58
Eik, Alexander .........................................168, 172
Eimbcke, Fernando.........................................103
Escalante, Amat ...............................................45
Eshaghian, Tanaz..............................................46
Fidyk, Andrzej .................................................182
Folman, Ari .....................................................180
Gavras, Romain ................................................99
Gervasi,Sacha ...................................................38
Gibney, Alex ......................................................81
Gigor, Attila.....................................................121
Gilady, Nitzan....................................................97
Goldberg, Howard...........................................138
Grande, Akbar.................................................186
Green, David Gordon.......................................124
Halonen, Arto..................................................140
Hammer, Lance................................................44
Haney, Bill ......................................................129
Hasegawa-Overacker, Paul..............................84
Haworth, Gwen ...............................................142
Hegedus, Chris ...............................................135
Hergel, Stephan A.............................................43
Herson, Benjamin.............................................35
Herzog, Werner ................................................73
Hines, Tom........................................................60
Hopkins, Duane ................................................48
Jackson, Lisa F. ................................................82
Janek, Miroslav ................................................61
Jansen, Lucas.................................................157
Jennings, Garth ..............................................145
Johnson, Siatta Scott........................................94
Julien, Isaac......................................................67
Junge, Daniel....................................................94
Karukoski, Dome ............................................114
Kar-Wai, Wong..................................................40
Kaufman, Charlie ...........................................116
Kitano, Takeshi .................................................36
Kohs, Greg ......................................................146
Komandarev, Stefan .......................................175
Kormákur, Baltasar .........................................55
Koutecky, Pavel ................................................61
Kristiansen, Stian ...........................................110
Kuras, ellen ......................................................76
Kurland, Adam................................................157
Lamorisse, Albert.............................................92
Larsen, Anders Taylor ....................................132
Lawlor, Joe .......................................................87
Leaf, David ..............................................117, 162
Leconte, Daniel.................................................95
Lee, Benson....................................................125
Lemire, Jean...................................................105
Lerner, Murray .................................................37
Levine, Jonathan ............................................179
Libsker, Ari .....................................................148
Lynch, Davis ....................................................107
Majidi, Majid....................................................147
Marsh, James ...................................................30
Masutani, Koji .................................................177
Matalqa, Amin.................................................100
Maurer, Udo......................................................32
Mcqueen, Steve ................................................90
Merton, Lisa....................................................154
Mitevska, Teona Strugar...................................96
Modigliani, David ..............................................62
Molloy, Christine...............................................87
Moore, John ....................................................113
Moretti, Eddy.....................................................86
Morris, Errol ...................................................149
Nelson, Erik......................................................69
Nielsen............................................................119
Ogigami, Naoko ................................................54
Pennebaker, D.A.............................................135
Peralta, Stacy..................................................108
Phrasavath, Thavisouk .....................................76
Plá, Rodrigo ....................................................184
Pray, Doug ......................................................152
Renck, Johan ....................................................68
Reticker, Gini ..................................................126
Ritchie, Guy.....................................................137
Rolfsen, Ulrik Imitaz ......................................169
Rose, Aaron ......................................................28
Ross, Monica ....................................................42
Salina, Irena......................................................75
Salloum, Jackie Reem....................................144
Satoshi, Miki .....................................................34
Scheinfeld, John .............................................162
Schisgall, David ..............................................176
Sebring, Steven...............................................123
Shakey, Bernard ...............................................63
Sharma, Parvez ................................................98
Shaw, Julian .....................................................64
Singh, Tarsem...................................................74
Sladkowski, Jerzy ...........................................120
So-Me ...............................................................99
Sorrentino, Paolo..............................................83
Stamm, Daniel ................................................115
Stathoulopoulos, Spiros .................................130
Stockell, Poppy ...............................................139
Stone, Oliver ...................................................178
Strand, Erik Richter ................................170, 174
Suh, Caroline ....................................................78
Takoudes, Greg ...............................................166
Thuesen, Jacob...............................................165
Tickell, Josh......................................................79
Troell, Jan .........................................................27
Tucker, Anand.................................................160
Tveit, Bjarte Mørner........................................111
Tyldum, Morten...............................................171
Van Der Oest, Paula........................................161
Vigalondo, Nacho............................................159
Vinterberg, Thomas ..........................................88
Wald, Micha ......................................................93
Walker, Stephen .............................................183
Watkins, James ................................................72
Weide, Robert B................................................89
Wilson, Andy Abrahams .................................164
Winther, Karen ...............................................136
Xiaogang, feng ..................................................41
Zanasi, Gianni .................................................153
Östlund, Ruben ...............................................163
BIFF 2008 193
Ekte, lun og sporty...
Vestlia Resort ligger på Geilo - midt mellom Bergen og Oslo med skitrekk, langrennsløyper og egen golfbane rett utenfor
døren.
Hotellet er kjent for en fantastiske atmosfære, interiør og
design. Her finner du Norges flotteste spa- og fitnessavdeling,
med basseng, boblebad, steamdusj, kaldkulp, badstue, stort
treningsrom, spinningsal mm.
I bankettsalen har du panoramautsikt mot Hallingskarvet,
Ustedalsfjorden og Geilo. Denne salen er prydet med malerier
av Kai Fjell.
Vestlia Resort tilbyr alt fra hytter og rom til
penthouseleiligheter på opptil 200 kvm.
Eget lekerom og basseng til barna.
Velkommen til en ekte, lun og sporty opplevelse!
Bakkestølvegen 81, 3580 Geilo, Tlf 32 08 72 00 - www.vestlia.no - [email protected]
VELKOMMEN
TIL VÅR CAFÈ I
KONSERTPALEET
Stort utvalg i småretter,
kaker, kaffedrikker
og andre drikker.
GOD FILMOPPLEVELSE!
FRENDE FORSIKRING
|
NORNE SECURITIES
|
EIENDOMSMEGLER VEST
HOVEDSPONSOR BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL
Kreativ utvikling
Kino handler om å se film man liker. Filmfestival handler om film og
historier man kanskje aldri hadde fått sett, visste at man ville se - men
på alle måter burde se.
Det handler om å gi oss Vestlendinger mulighet til å oppleve.
For BIFF og Sparebanken Vest er det viktig å bidra til kreativ utvikling
på Vestlandet.
Vi er herfra. Det gjør en forskjell.
– satser på Vestlandet

Similar documents

an-tv sætter fokus på ip-telefoni an-tv sætter fokus på ip

an-tv sætter fokus på ip-telefoni an-tv sætter fokus på ip programleverandørerne – der i disse år lancerer nye kanaler i hobetal. I det spil har AN-TV gennem årene vist sin berettigelse ved at tilbyde et varieret kanaludbud – og vel at mærke til markedets ...

More information

Animasjon - Mediepedagogene

Animasjon - Mediepedagogene en poetisk form. Den er svært affektiv, kompakt, personlig og kommer fra en enkelt skaper. De ligner på dikt, og dikt har heller ingen dialog. Et dikt er en erklæring eller en monolog, der poeten s...

More information

Programkatalogen

Programkatalogen Bobby Kennedy var begge skutt og drept henholdsvis i april og juni. Mordet på King utløste voldsomme raseopptøyer i Washington. Allerede i januar hadde den nordvietnamesiske hær og FNL startet Tet-...

More information

Programkatalogen i - startside

Programkatalogen i  - startside Under denne overskriften har vi plassert en rekke filmer som utmerker seg på forskjellige måter. De er blant annet hentet fra mange internasjonale filmfestivaler. Alle er importert spesielt for anl...

More information

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Vårt tiårsjubileum feires på en noe finurlig måte. Vi viser ti filmer som inspirerte oss til å starte opp filmfestivaler i Norge den gangen da Haugesunds festivalmonopol sto for fall i 1991. Det va...

More information