s. 1 - 98 - Kortfilmfestivalen

Transcription

s. 1 - 98 - Kortfilmfestivalen
KORTFILMFESTIVALEN
GRIMSTAD KULTURHUS
12-17 JUNI 2008
KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008
ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250
Papir: Munken Lynx 115 g. Utgiver: Kortfilmfestivalen, Filmens Hus, Dronningens gate 16, NO-0152
Oslo tlf.: +47 22 47 46 46 faks: +47 22 47 46 90, [email protected]
www.kortfilmfestivalen.no
4
| STYRE | STAB | TAKK
KORTFILMFESTIVALENS STYRE
THE BOARD OF THE NORWEGIAN SHORT FILM FESTIVAL
Solveig Solbakken
Øystein Haga
Per Norstrøm
Elisabeth O. Sjaastad
Thomas Robsahm
DAGLIG LEDER/FESTIVAL DIRECTOR
Torunn Nyen
ADMINISTRASJON/ADMINISTRATION
Anne Berentsen (Pressekontakt/Press Coordinator)
Hilde Ståtto
Dragica Vidovic
Elisabeth Opdal
Erna Figved
Hans Morten Wærp
STAB/FESTIVAL STAFF
Einar Aarvig
Tonje Hardersen
Merete Haseth
Silje Næss
Inger Karin Rønning
Christin Berg
Ingrid Dokka
Helga Fjordholm
Jannicke Systad Jacobsen
Karsten Meinich
Tonje Reiersen
Bente Aasheim
Kaja Rynning
5
TEKNISK STAB/FESTIVAL TECHNICAL STAFF
Rolv Gjestland
Arild Jørgensen
Tom S. Morch
Merete Victor
Bjørnar Thun
Steffen Hegelstad
Stein Erik Aulie
Mathias Oppedal
Tor Håvard Strand
Annikken Valland
Anette Westgård
Steffan Løssfelt
Tommy Aase
Thor Vidar Hjelmervik
Sissel Trædal Johansen
Fredrik Meyer Vangsnes
GRIMSTAD KOMUNE/GRIMSTAD MUNICIPALITY
Karin Glomsaker
Anni Nybøen
Bjørn Kristian Pedersen
KATALOGREDAKSJON/CATALOGUE EDITORIAL
Hilde Slåtto (Redaktør/Editor)
Dragica Vidovic
Torunn Nyen
Erna Figved
Hans Morten Wærp
Elisabeth Opdal
Vi takker også alle frivillige medarbeidere i Grimstad!
We also thank all the volunteers in Grimstad!
GRIMSTAD TURISTKONTOR/GRIMSTAD TOURIST OFFICE
Monica Ånes Ellingsen
Dorte Stormoen
Astrid Holst
GRIMSTAD KULTURHUS/THE CULTURE HOUSE IN GRIMSTAD
Morten H. Agnor
Brit Holmberg
Audun Hørthe
Birgit Seljeseth
Dag Gunnar Stormoen
KATALOGOVERSETTELSER OG KORREKTUR/
TRANSLATIONS AND PROOF READING
Yngve Nordgård
Nicole Fishlock
Dag Johan Haugerud
Dag Sødtholt
For økonomisk støtte og praktisk hjelp takker vi/We would like to thank
Angela Amoroso
Apotekergården, Kjetil Jørgensen
Apple Norge, Erling Teig
Arthaus, Svend B Jensen
Aust-Agder fylkeskommune
AV-konsept A/S
Bibelskolen
Café Galleri
Centre culturel francaise
Den norske ambassaden i Frankrike, Ellen Jørgensen
Den norske ambassaden i Russland, Kari Wollebæk
Den norske filmskolen
Den spanske ambassaden i Norge, Carlos Maldonado
Den østerriske ambassaden i Norge, Brigitte Madsen
Det Danske Filminstitut, Anne Marie Kurstein
Dømmesmoen Overnatting, UiA
Euforia, Vibeke Skistad
Festival Signes de Nuit, Dieter Wieczorek
Film & Kino, Lene Løken og Erik Zmuda
Filmform, Anna-Karin Larsson og Anna Linder
Film fra Sør, Lasse Skagen og Tonje Reiersen
Filmkontakt Nord, Karin Johansson-Mex
Filmpolitiet P3, Tone Donald, Morten Skogly og Vilde Batzer
Finnish Film Foundation, Marja Pallassalo
Georg Sverdrup
Grimstad kommune, Bjørn Kristian Pedersen, Karin Glomsaker
Grimstad kommune, teknisk sektor
Grimstad Kulturskole, Ragnhild Näumann
Grimstad Kunstforening, Jan Petter Balavoine
Grimstad Min By
Grimstad Næringsråd
Grimstad Vertshus
Gunnar Strøm
Gunnel Pettersson
Goethe-Institut, Michael de la Fontaine og Ellen Øvergård
Humac, Kim Fjeld
Kortfilmfestivalen
|
tlf.: +47 22 47 46 46
Håkon Ljøstad
Ibsencaféen
Kajsa Næss
Kjellermestern A/S, Finn Gustavsen
Kjetil Svendsen
Kodak Norge, Tore Kopseng, Irene Sandsrøm
Kristiansand Kino, Petter Benestad og Are Martin Bjørklund
Kristin Günther
Lise Fearnely
Location, Grimstad
Nasjonalbibilioteket, Arild Jørgensen
Nordic Digital Alliance, Åse Meyer
Nordisk Film
Nordisk Panorama
Norsk filmforbund, Sverre Pedersen, Elisabeth Sjaastad,
Anne Grete Nafstad
Norsk filminstitutt, Arna Bersaas, Katrine Haaheim, Tito Pannaggi,
Jan Erik Holst
Norsk filmklubbforbund, Jon Iversen, Ingrid Rommetveit, Hilde Kjos
Norsk filmvederlagsfond
Norske film- og TV-produsenters forening, Leif Holst-Jensen,
Novare, Odd Bjørn Ness, Erik Ness, Svein Larsen
Oberhausen Short Film Festival, Hilke Doering
Orkidé blomster
Oslo Dokumentarkino, Ketil Magnusen og Sarah Prosser
Projection Design, Anders Løkke
Pjotr Sapegin
Rica Hotel Grimstad, Sarah Abrahamsen
Strand Hotel Fevik, Agnes Berntsen og Kathrsine Vierli
Svenska Filminstitutet, Andreas Fock
Tampere International Short Film Festival
The Halas & Batchelor Collection, Vivien Halas
Blashfield Studio, Jim Blashfield
Michael Patterson
Aardman Animations Ltd.
Quay Brothers
|
Illuminations Films
Zetgeist Films
Andres Mänd
Gunnar Strøm
RSA Films Limited
Björks Office
Icelandic Film Centre, Christof Wehmeier
Filmtecknarna
Svenska Filminstituttet, Andreas Fock
Universal Music Domestic Division
H5
FDM Records Limited
Joyrider Films
Steriogram
Studio FILM BILDER
Toxic AS, Knut Helgeland
zerohDesignLtd
Subliminal Sounds
Memphis Industries
Les Fils De Teuhpu
Margit Antauer
British Film Institute
Barney Cokeliss
Nizlopi
Filmens Hus
|
Dronningens gate 16 | NO-0152 | Oslo
faks: +47 22 47 46 90
|
[email protected]
www.kortfilmfestivalen.no
INNHOLD | CONTENT
Velkommen/ Welcome Priser/ Awards Jury norsk kortfilm/Jury Norwegian Short Film Jury norsk dokumentar/Jury Norwegain Documentaries Jury internasjonal kortfilm/Jury International Short Film Møt regissørene/Meet the Directors s. 6
s. 8
s. 10
s. 12
s. 13
s. 15
FILMER I KONKURRANSE/COMPETITION PROGRAMME
Norsk kortfilm/Norwegian Short film Norsk dokumentar/Norwegian Documentaries Internasjonal kortfilm/International Short Film Internasjonal dokumentar/International Documentaries s. 18
s. 64
s. 76
s. 98
SIDEPROGRAM/ADDITIONAL PROGRAMME
Filmform A Priori 2008
Oberhausen goes North Z 25 år/ 25 Years of Z
Animerte musikkvideoer – en retrospektiv/ Animated Music Videos Nytt norsk kort for barn/ New Norwegian Shorts for Children 2008 s. 112
s. 122
s. 128
s. 138
s. 151
SEMINAR OG ARRANGEMENT/SEMINARS AND EVENTS
Conversation: Rebellen - Andrej Nekrasov/ The Rebel - Andrei Nekrasov
Debatt: Kunsten å tenke positivt
Lecture: A-Z of storytelling
Formfokus
Kodak workshop: Stop by. Shoot film
Apple seminar: Final Cut Server
Apple workshop: Apple Color
Nomadic Office
NRK P3s kortfilm/ NRK P3’s First Short Film
Utekino/Outdoor Cinema Animasjonsverksted/ Animation Workshop Peter og ulven/Peter and the Wolf
Avslutningsfest/Closing Party
Dagen-derpå-frokost/Morning-after Breakfast
s. 158
s. 160
s. 162
s. 163
s. 171
s. 172
s. 173
s. 174
s. 175
s. 177
s. 179
s. 179
s. 181
s. 181
Indeks regissører/Index Directors Indeks filmer/Index Films Konkurransefilmer dag for dag/Films in Competition
Notater/Notes
Programoversikt/Programme Overview s. 185
s. 186
s. 188
s. 192
s. 194
6
| VELKOMMEN
VELKOMMEN
til den 31. KortfilmfestivaleN
Kortfilmfestivalen 2008 har hovedfokus på det som har vært
festivalens kjerneområde gjennom mange år; konkurranseprogrammene for ny norsk film og internasjonal kort- og dokumentarfilm. I år er det spesielt gledelig at så mange regissører
med film i den internasjonale kortfilmkonkurransen har valgt å
komme til Grimstad for å representere filmene sine. Vi håper
det norske filmmiljøet tar godt imot sine kolleger fra fjern og
nær, og at det oppstår kontakt med tanke på framtidig filmsamarbeid. Filmskapere fra både Iran, Sør-Afrika, Europa og
USA vil forhåpentligvis knytte kontakter og utveksle erfaringer
med sine norske kollegaer, og kanskje kan en co-produksjon
bli resultatet av et møte i Grimstad? Både filmindustrien og
filmkunsten er internasjonal og det norske filmmiljøet trenger
så absolutt impulser utenfra. Kortfilmfestivalen har gjennom
mange år bygget opp et internasjonalt kontaktnett som er
avgjørende når vi skal invitere resurspersoner og filmer, enten
det er til våre historiske retrospektiver eller filmfaglige seminarer. I år har vi blant andre invitert Hilke Döring fra kortfilmfestivalen i Oberhausen (faktisk verden eldste kortfilmfestival med
sine 54 år) for å vise eksempler på at kortfilm er hovedkilden
til nyskapning innen filmkunsten, og at det er i det eksperimentelle feltet at framtidens filmspråk først utkrystalliserer seg. I
to program; ett klassisk historisk og ett med samtidsfilm i den
mer eksperimentelle sjanger, viser Hilke oss kortfilmer av blant
andre Jean-Pierre Jeunet, Istvan Szabo og Eija-Liisa Ahtila.
En betydelig personlighet i europeisk film er Andrei Nekrasov.
Kortfilmfestivalen har i samarbeid med Oslo Dokumentarkino
invitert ham, hans produsent Olga Konskaya og to av deres
politiske dokumentarfilmer; Disbelief (2004) og Rebellion: The
Litvinenko Case (2007). Begge filmene er rystende og opprørende, og de er nådeløse angrep på dagens russiske
maktelite. Åsne Seierstad, også en kjenner av det moderne
Russland, vil møte Andrei Nekrasov til en samtale etter filmvisningen av Rebellion søndag kl 18.
Nik Powell er rektor på National Film and TV School i London
og er en nøkkelperson i europeisk filmproduksjon. Med humor
og teft for gode ideer, vil han fra produsentens ståsted forelese
om kunsten å fortelle en god historie på film. Han vil også ta
for seg den vanskelige prosessen det er å bringe en historie
fra papiret til lerretet.
VELKOMMEN
|
7
WELCOME to the 31 st.
Norwegian Short Film Festival
The Norwegian Short Film Festival 2008 focuses on what has
been the festival’s main area of interest throughout many years:
The competition program for new Norwegian films and international short and documentary films. This year we are happy to
see that so many of the directors with films in the international
short film competition are in Grimstad to represent their work.
We hope that the Norwegian film community will welcome their
international colleagues from Iran, South Africa, Europe and
USA, and take this opportunity to exchange ideas and experiences. Perhaps a co-production will be the result from a meeting
in Grimstad. Filmmaking as an industry and art form is international, and the Norwegian film community can only benefit from
impulses from abroad.
Over the years The Norwegian Short Film Festival has built up
an international network, which is important for us when inviting
film scholars and experts to Grimstad, whether it be for our retrospective programs or for topical seminars. This year we have
invited Hilke Döring from the International Short Film Festival in
Oberhausen – with its 54 years it is the oldest short film festival
in the world. Döring will give examples of how short films are
the main source of new ideas in the art of filmmaking, and that
it is through experimentation the future language of film will take
form. In two programmes, one with a selection of classic, historical films and one with contemporary films in a more experimental
genre, Döring presents the work of Jean Pierre Jeunet, Istvan
Szabo and Eilja-Liisa Ahtila.
An important personality i European film is Andrei Nekrasov.
In cooperation with Oslo Dokumentarkino we have invitated
Nekrasov and his producer Olga Konskaya. They will screen
two of their political documentary films; Disbelief (2004) and
Rebellion: The Litvinenko Case (2007). Both films are shocking, unsettling and merciless attacks on today’s Russian power
elite.
Journalist and author Åsne Seierstad, with her knowledge of
modern Russia, will lead a conversation with the filmmaker after
the screening of Rebellion: The Litvinenko Case on Sunday
afternoon.
Nik Powell is the Dean of the National Film and TV School in
London and a key person in European film production. With a
sense of humour and an eye for good ideas, Powell will from a
producer’s perspective explore the art of telling a good story. He
will also look at the difficult process in bringing the story from
paper to screen.
Stiftelsen Filmform har som formål å vise og produsere eksperimentell film. I dag brukes deres omfattende arkiv både til
forskning og distribusjon, og de arbeider samtidig med restaurering av film og kunstvideo. I programmet Filmform A Priori
2008 presenterer videokunstner Gunnel Pettersson filmer av
bl.a. Peter Weiss (en av Filmforms stiftere i 1950), Kjartan
Slettemark, Gunvor Nelson, Mårten Nilsson og seg selv. Alle
som er opptatt av vår hjemlige debatt om et nasjonalt arkiv
for videokunst bør kjenne sin besøkelsestid når arbeider fra
Filmforms rikholdige arkiv presenteres i Grimstad fredag og
lørdag.
The Foundation Filmform has as its goal to produce and screen
experimental film. Today their extensive archive is used for
research and distribution, while at the same time they work with
restoring film and video art. In the program Filmform A Priori
2008, the video artist Gunnel Pettersson presents films of
experimental artists such as Peter Weiss (one of the Founders of
Filmform in 1950), Kjartan Slettemark, Gunvor Nilsson, Mårten
Nilsson, as well as her own work. Anyone concerned about the
debate involving our own National Archive for video art should
be present when work from Filmform’s rich archive is screened
in Grimstad.
Helt fra begynnelsen av har musikk vært en nær følgesvenn
og en integrert del av animasjonskunsten. De første musikkvideoene kom samtidig med den animerte Beatlesfilmen Yellow
Submarine (1968). Gjennombruddet for animerte videoer kom
imidlertid først i midten av 1980-årene og hadde sammenheng
med de epokegjørende videoene til Dire Straits, a-ha og Peter
Gabriel. De virkelige pionerene for animerte musikkvideoen
var Annabelle Jankel og Rocky Morton. Deres film, Accidents
Will Happen (1979), for Elvis Costello blir ofte nevnt som
den første animerte musikkvideo. Gunnar Strøm har satt
sammen og vil presentere et enestående historisk program for
Kortfilmfestivalen fredag kveld.
Right from the beginning, music has been a close companion
and integral part of animation art. The first music videos arrived
with the Beatles’ film, Yellow Submarine. The breakthrough for
animated videos came in the mid 1980s, and was closely connected to the epok-making videos of Dire Straits, a-ha and Peter
Gabriel. Two of the real pioneers of animated music videos were
Annabelle Jankel and Rocky Morton. Their film, Accidents Will
Happen (1979) for Elvis Costello is often considered one of
the first animated music videos. Gunnar Strøm has compiled
a unique historical program for screening in Grimstad Friday
night.
Et av målene til Kortfilmfestivalen er at den skal være en
møteplass der filmskaperne står i sentrum og der de selv har
innflytelse. Filmbransjens organisasjoner tok i fjor initiativ til en
dialog med festivalen med tanke på framtiden. Denne dialogen
med bransjens organisasjoner og enkeltpersoner håper vi vil
fortsette og vi ser fram til et fruktbart samarbeid i årene som
kommer.
One of the goals of the Norwegian Short Film Festival is to
become a meeting place where filmmakers are central actors
and can influence the festival’s form. Organizations within the film
community have initiated a dialogue with the Festival to discuss
their thoughts on the future. We hope this dialgoue between the
Norwegian Short Film Festival and key persons and organizations in the industry will continue. We look forward to a fruitful
exchange of ideas in the years to come.
Torunn Nyen
daglig leder
Torunn Nyen
festival director
8
PRISER
| PRISER
| 9
PRISER 2008 THE 2008 AWARDS
GRAND PRIX GRIMSTAD
Grand Prix Grimstad på 2500 euro går til en film i den internasjonale kortfilmkonkurransen. Prisen deles ut av festivalens
internasjonale jury.
The Grand Prix Grimstad goes to a film in the international
short film competition. The prize consists of 2500 euro and is
awarded by an international jury of five members.
In addition the winner recieves NOK
10, 000. The short film jury awards this
prize to a film in the Norwegian short
film competition.
DOKUMENTARPRISEN
The Documentary Award
Filmkritikerprisen
Musikkvideopris
The Film Critics Award
Music Video Award
Filmkritikerprisen til beste norske kortfilm
i konkurranse deles ut av en jury oppnevnt
av Norsk Filmkritikerlag. Prisen består av et
grafisk trykk av en lokal kunstner.
Kortfilmfestivalen opprettet i fjor en egen
pris for beste norske musikkvideo. Prisen
er på 15 000 kroner og blir gitt av platebransjens interesseorganisasjoner IFPI og
FONO. Festivalens kortfilmjury deler ut
prisen.
A jury selected by the Norwegian Film Critics Association will present a prize to the
best Norwegian short film in competition.
Prix UIP Grimstad
Dokumentarprisen på 50 000 kroner er
gitt av NRK og går til beste film i norsk
dokumentarfilmkonkurranse. Den deles ut
av festivalens dokumentarjury.
Prix UIP Grimstad på 2000 euro går til beste europeiske
kortfilm i den internasjonale kortfilmkonkurransen under
15 minutter og produsert etter 01.01 2007. Vinneren nomineres automatisk til the European Film Academy Short
Film 2008.
This prize consists of NOK 50,000 given
by the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), and goes to the best film in the
documentary film competition. It is awarded
by the documentary jury
Aleksander Huser (Film & Kino, Plan B)
Le LD Nguyen (Filmmagasinet)
Britt Sørensen (Bergens Tidende)
The Short Film Festival will this year
present for the second time an award for
best Norwegian music video. The prize is
NOK 15,000 which is donated by the record
industry as-sociations IFPI and FONO. The
short film jury will present the award.
Publikumsprisen
Talentpris fra Nordisk Film
PRIX UIP GRIMSTAD
The Prix UIP Grimstad consists of 2000 euro and goes to
a European short film in the international competition. The
winner is automatically nominated for the European Film
Academy Short Film 2008 - Prix UIP. In addition, four films
from the Norwegian short film programme have been selected to compete for this prize. It is awarded by the international jury.
GULLSTOLEN
The Golden Chair
Prisen er på 50 000 kroner og går til en film i norsk kortfilmkonkurranse. Prisen gis av Norsk filminstitutt. Gullstolen er
en gyllen regissørstol på blå glassokkel designet av Heidi
Biørnstad med utgangspunkt i Ingri Egebergs festivallogo.
Arbeidet er utført av gullsmed Per Scharffenberg og Hadeland
Glassverk. Kortfilmjuryen på fem medlemmer deler ut denne
prisen.
This prize of NOK 50,000 is given by the Norwegian Film
Institute and goes to a film in the Norwegian short film
competition. The Golden Chair trophy is a golden director’s
chair on a base of blue glass, designed by Heidi Biørnstad,
based on Ingri Egeberg’s festival logo. It is produced by the
goldsmith Per Scharffenberg and Hadeland Glassverk, and is
awarded by the five-member short film jury.
TERJE VIGEN-PRISEN
The Terje Vigen Award
Jury/The Jury:
The Audience Award
Norsk filmforbunds fagpris
The Norwegian Film Workers’ Association’s
Technical Award.
Prisen er på 10 000 kroner og går til den
personen som i sin fagfunksjon utmerker
seg i det norske konkurranseprogrammet.
Prisen deles ut av en jury oppnevnt av
Norsk Filmforbund.
A jury selected by the Norwegian Film
Workers’ Association will present a prize of
NOK 10,000 to the person who represents
the best technical achievement among the
Norwegian films in competition.
Jury/The Jury:
Morten Skallerud, Kari Nytrø, Emil Trier
Timeglasset
The Hourglass
Dramatikerforbundets pris Timeglasset
og 10 000 kroner går til den eller de
som står bak det beste manuskriptet i en
kort fiksjonsfilm eller novellefilm i norsk kortfilmkonkurransen. Prisen deles ut av en jury
oppnevnt av Dramatikerforbundet.
Terje Vigen-prisen, gitt av Grimstad kommune, er en bronse
statuett laget av kunstneren Harald Oredam, pluss et beløp på
10 000 kroner. Kortfilmjuryen deler ut denne prisen til en film
i norsk kortfilmkonkurranse.
A jury selected by the Norwegian Playwrights’ Association will present a prize of
NOK 10,000 to the person(s) behind the
best script for a short or mid-length fiction
film in the Norwegian short film competition.
The Terje Vigen Award is a bronze statuette given by
the Municipality of Grimstad. It is made by the sculptor
Harald Oredam and is inspired by Henrik Ibsen’s famous poem
about a national hero, who once lived near Grimstad.
Jury/ The Jury:
Monica Boracco Borring, Ståle Stein Berg
Publikumsprisen går til en film i norsk kortfilmkonkurranse. Den består av videodistribusjon gjennom Film&Kinos S-filmordning,
som er et av tiltakene fra Film&Kino for å
fremme interesse for kvalitetsfilm på video.
The Audience Award goes to a film in the
Norwegian short film competition. It consists of a video distribution deal through
Film&Kino’s S-Film label, which is one of
this organization’s initiatives for the promotion of quality films on video.
Filmpolitiets kortfilmpris
The «Filmpolitiets» Short Film Award
I samarbeid med Kortfilmfestivalen avholder
NRK P3 en egen kortfilmkonkurranse på
nett. Alle som meldte på film til Kortfilmfestivalen i år har fått tilbud om å delta.
Du kan stemme ved å gå inn på www.nrk.
no/kortfilm. Birger Vestmo fra Filmpolitiet i
P3 deler ut prisen på 10 000 kroner under
prisutdelingen i Grimstad Kulturhus 16. juni
kl. 19.30.
In co-operation with the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK P3), the
Norwegian Short Film Festival is organising
a short film competition on the Internet. You
can see the films and vote on www.nrk.no/
kortfilm. Birger Vestmo from Filmpolitiet P3
will present the award of NOK 10,000
during the award ceremony in Grimstad
Kulturhus on June 16 at 7.30 pm.
Nordisk Film ønsker å hjelpe i gang unge
og nyetablerte filmskapere. Dette vil de gjøre med en pris bestående av konsulenthjelp
til manus, prosjektutvikling, finansiering og
produksjon samt produksjonsutstyr fra Nordisk Film/EBH. I tillegg kommer laboratoriearbeid fra Nordisk Film Post Production
fram til 35mm kopi og lydetterarbeid og
eventuell lansering fra Nordisk Filmdistribusjon.
Nordisk Film wishes to help forward young
and newly established filmmakers. They will
do this by issuing an award that includes
professional assistance with manuscripts,
project development, financial guidance,
production as well as production equipment from Nordisk Films/EBH. In addition,
the award will involve laboratory work by
Nordisk Film post Production including 35mm copy, sound finishing and a possible launch by Nordisk Film Distribution.
Jury/The jury:
Cornelia Boysen, Roy Anderson,
Espen Skjetne.
10 | JURY NORSK KORTFILM
JURY NORSK KORTFILM
JURY NORWEGIAN SHORT FILM
ANDRES MÄND
Professor i animasjon ved Høgskolen i Volda
Estland
ANNELI DRECKER
sanger og komponist/ singer and composer
Norge /Norway
STEFAN FALDBAKKEN
regissør/ director
manusforfatter/ scriptwriter
Norge/ Norway
| 11
JURY NORWEGIAN SHORT FILM
Andres Mänd er født i 1965 i Tallinn, Estland.
Han er førsteamanuensis i animasjon og leder
av animasjonsavdelimgen ved Høgskolen i
Volda. Han studerte drama i Estland, animasjon i Russland og kunst-ledelse i Finland.
Han har arbeidet i 13 år for dukkefilmselskapat Nukufilm i Estland som fylte 50 år i
november 2007, og som han stadig er deleier av.
Han har animert over 40 dukkefilmer og regissert animasjonsfilmer, blandt andre Manmower,
Motorpsycho-musikkvideoen som ble kåret til
beste norske musikkvideo av NFI i 1996. Han
leder nå nettverket av nordiske animasjonsskoler.
Andres Mänd was born in 1965 in Tallinn,
Estonia. He is an associate professor of animation and head of Animation Department at
Volda University College. He has studied drama
in Estonia, animation in Russia and art management in Finland. He worked for 13 years at the
puppet film company “Nukufilm” in Estonia which
celebrated its 50th anniversary in November
2007, and of which he still owns a share. He
has animated 40 puppet films and directed
animation films, including Manmower – the
Motorpsycho music video that was voted
the best Norwegian music video by NFI
in 1996. He is the leader of the Nordic
animation schools network.
Anneli Drecker har vært plateartist siden
1987. Hun har gitt ut seks plater med synthbandet Bel Canto, gjort to soloplater på
EMI og laget tre bestillingsverk, bl.a. for
Festspillene i Nord-Norge i 2001. Drecker har
også medvirket på plate og turnert Europa
rundt med Röyksopp og a-ha, og hun har gitt
ut to plater og turnert med Ketil Bjørnstad.
Hun har også erfaring som skuespiller og har
spilt i bl.a. Søsken På Guds Jord (1982),
Svarte Pantere (1992) og kortfilmen Fråtseri
(2000). I 2000 medvirket hun som musiker og
skuespiller i teaterstykket Bøddelen på Det
Norske Teatret.
Anneli Drecker has been a recording artist
since 1987. She released six albums with the
synth band Bel Canto and two solo albums
on the EMI label and composed three commissioned works for, amongst others, the
Festival of North Norway in 2001. Drecker
has also recorded and toured Europe with
Röyksopp and a-ha, and released two albums
and toured with Ketil Bjørnstad. She is also
an experienced actress and played in Søsken
På Guds Jord (1982) Svarte Pantere (1992)
and the short film Fråtseri (2000), amongst
other productions. In 2000 she collaborated
as musician and actress on the play Bøddelen
at Det Norske Teateret.
Stefan Faldbakken er utdannet ved Dramatiska
Institutet, og har arbeidet som filmregissør og manusforfatter siden. Han er fritt
tilknyttet produksjonsselskapet Friland AS og
har arbeidet som reklameregissør siden 2002.
Ved siden av å ha regissert et titalls reklamefilmer har han har blant annet regissert kortfilmen Kosmonaut i 2001, novellefilmen Anolit
i 2002 og spillefilmen Uro i 2006. Filmene
hans har blitt vist ved en rekke internasjonale
festivaler og har vunnet flere prestisjetunge
priser.
Stefan Faldbakken graduated from the
University College of Film, Radio, Television
and Theatre in Stockholm in 1999. Since
then he has been working as a film director
and scriptwriter. He freelances for the production company Friland AS and has worked
as a commercials director since 2002. In
addition to having directed around ten commercial films he also directed the short film
Kosmonaut in 2001, the novella film Anolit in
2002 and the feature film Uro in 2006. His
films have been shown at several international
festivals and have won numerous presti-gious
awards.
Gunnar Germundson er født i Oslo i 1962.
Han er norsk dramatiker og leder av Norske
Dramatikeres Forbund siden 2006. Han er
utdannet fra Forfatterstudiet i Bø (1990) og
har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i
Oslo (1996). Germundson har skrevet manus
til blant annet spille-filmen Radiopiratene
(2007) samt flere hørespill og skuespill.
Gunnar Germundson was born in Oslo in
1962. He is a Norwegian dramatist and has
been Head of the Norwegian Playwrights’
Association since 2006. He studied Creative
Writing in Bø (1990) and majored in
Sociology at the University of Oslo (1996).
Germundson wrote the script for the feature
film Radiopiratene (2007) as well as several
plays and radio dramas.
Hilde Malme er utdannet filmfotograf ved The
American Film Institute og London International
Film School og har studert filmvitenskap ved
Stockholms Universitet. Hilde har fotografert
en lang rekke kort- og dokumentarfilmer som
freelance og har arbeidet både for NRK og
SVT. Hun har også arbeidet på mange spillefilmer som second unit fotograf og vært B- foto
på en rekke spillefilmer.
Hilde Malme studied Film Photography at
the American Film Institute and London
International Film School and Film Science at
Stockholm University. Hilde has photographed
several short films and documentaries as
a freelancer, and has worked for both the
Norwegian Broadcasting Corporation (NRK)
and Swedish Television (SVT). She has also
worked on many feature films as a second-unit
photographer and was assistant photographer on several others.
Gunnar Germundson
dramatiker/ dramatist
Norge/ Norway
Hilde Malme
filmfotograf/ film photographer
Sverige/ Sweden
12 | JURY NORSK DOKUMENTAR
JURY INTERNASJONAL KORTFILM
JURY NORWEGIAN DOKUMENTARY
Eva Færevaag
prosjektleder/ project manager
Eva Færevaag er fram til 1. mai 2008
prosjektleder for dokumentarfilm ved Nordisk
Film & TV Fond. Hun har arbeidet i filmbransjen i 20 år, blant annet som filmkonsulent for
kort- og dokumentarfilm ved Norsk filmfond.
Hun har også arbeidet ved Norsk filminstitutt
og Statens filmsentral og har erfaring med
animasjon, distribusjon og produksjon fra
arbeid med flere kortfilmer. Eva har studert
sosiologi, historie, nordisk språk og litteratur,
drama og film ved universitetene i Oslo og
Trondheim.
JURY INTERNATIONAL SHORT FILM
Eva Færevaag is until 1 May 2008 project
manager for documentaries at Nordisk Film
& TV Fond. She has worked in the film
industry for 20 years. She worked as a film
consultant for shorts and documentaries at
The Norwegian Film Fund. And she has also
worked at The Norwegian Film Institute and
Statens Filmsentral. She has experience with
animation, distribution and production, and
she has worked with several short films. Eva
has attended the universities of Oslo and
Trondheim studying sociology, history, Nordic
languages and literature and drama and film.
Norge/ Norway
EVEN BENESTAD
regissør/ director
IRIS OLSSON
regissør/ director
Iris Olsson er født i Helsinki i Finland i
1981. Hun har en BA i dokumentarregi fra
Universitetet for kunst og design i Helsinki.
For øyeblikket er hun i ferd med å avslutte
sin mastergrad. Hun har arbeidet som frilanser i Finland innenfor fjernsyn og film som
manusforfatter, klipper og regiassistent på
filmer og fjernsynsreklamer. I tillegg til dette
har hun lært barn i Senegal å lage film. Hun
lagde sin første film, Flight, i 2004, og hennes
andre dokumentarfilm, Summerchild, har blitt
vist internasjonalt og vant «Tromsøpalmen» på
Tromsø Filmfestival i 2008.
Iris Olsson is born in Helsinki, Finland in
1981. She holds a BA in Documentary directing from the University of Art and Design
Helsinki and at the moment she is finishing
her Master degree. She has worked as a
freelancer in Finland in the field of television
and film, as scriptwriter, editor and assistant director for films and TV commercials.
In addition to this she has taught film making
to children in Senegal. She made her first
film, Flight, in 2004, and her second documentary film, Summerchild, has been shown
internationally, and it won the «Tromsø Palm»
award at Tromsø Film Festival 2008.
Etter en omfattende akademisk karriere har
Dieter Wieczorek arbeidet som en uavhengig
kritiker av samtidskunst, kultur og film, og
har publisert i europeiske kunsttidsskrifter
og aviser. Samtidig har han samarbeidet
om mange forskjellige internasjonale kunstprosjekter og organisert konferanser hvor
mulighetene og begrensningene i samtidskunstens praksis har blitt debattert. I 1999
opprettet han ”Commission of Situation
Creation”, et internasjonalt nettverk hvor usedvanlige situasjoner skapes i det offentlige rom.
I 2003 grunnla han filmfestivalen Signes de
Nuit Festival i Paris.
After an extensive academic career, Dieter
Wieczorek has worked as an independent
critic of contemporary art, culture and film,
and is published in European art journals
and newspapers. Parallel to this, he has
collaborated on many diverse international
art projects and organised conferences to
debate the potential and limitations of contemporary art practices. In 1999 he founded
the “Commission of Situation Creation,” an
international network involving the creation of
extraordinary situations in public spaces. In
2003 he founded the filmfestival Signes de
Nuit Festival in Paris.
Maike Mia Höhne studerte mellom 1994 og
1999 visuell kommunikasjon ved Hochschule
für Bildende Künste i Hamburg, Escuela de
Bellas Artes i Havanna og Escuela International
de Cine y Television in San Antonio de los
Baños, Cuba. Etter at hun hadde arbeidet
i Buenos Aires, Argentina, gjorde hun ferdig sine videre studier ved Hochschule für
Bildende Künste i Hamburg, med fokus på
film. Hennes filmer har blitt presentert på festivaler verden over og innenfor kunstverdenen.
Hun arbeider som kurator for Berlinale Shorts
på filmfestivalen i Berlin.
Maike Mia Höhne studied between 1994
and 1999 visual communication at the
Hochschule für Bildende Künste in Hamburg,
the Escuela de Bellas Artes in Havanna as
well as the Escuela International de Cine y
Television in San Antonio de los Baños, Cuba.
After working in Buenos Aires, Argentina, she
completed her postgraduate studies at the
Hochschule für Bildende Künste in Hamburg
with a focus on film. Her films are presented
in festivals worldwide and within the art context. She works as the curator of the Berlinale
Shorts at the Berlin Film Festival
Finland
Even Benestad er født i Grimstad i 1974.
Han har sin formelle filmutdannelse fra Oslo
Film- og Tv-akademi. I 2002 regisserte han
dokumentaren Alt om min far, som vakte stor
oppsikt, og som vant priser over hele verden,
blant annet i Grimstad, Haugesund, Toronto
og Berlin. I 2007 kom hans andre dokumentar
Natural Born Star, som fikk hederlig omtale
på Kortfilmfestivalen i fjor. Benestad har også
regissert en rekke korte dokumentarfilmer,
musikkvideoer og reklamefilmer og lagde sin
første novellefilm Tempus Fugit i 2008.
Norge/ Norway
| 13
Even Benestad was born in Grimstad in 1974.
He received his formal education in film from
the Oslo Film and Television Academy. In
2002 he directed the documentary Alt om
min far which attracted a great deal of attention and won awards all over the world, including Grimstad, Haugesund, Toronto and Berlin
festivals. 2007 saw the release of his second
documentary Natural Born Star which recieved an Honorable Mention at last year’s
Norwegian Short Film Festival. Benestad has
also directed several short documentary films,
music videos and commercial films and made
his first novella film Tempus Fugit in 2008.
DIETER WIECZOREK
festivalsjef/festival director
kritiker/critic
performance kunstner/performance artist
Frankrike/ France
NAZNEEN KHAN-ØSTREM
Høgskolelektor ved journalistutdanningen/
senior master
Norge/ Norway
Nazneen Khan-Østrem tok masterstudier i
internasjonal politikk ved London School of
Economics and Political Science. Hun er tidligere kultur- og musikkjournalist i blant annet
Aftenposten og Klassekampen, programleder i NRK og utenriksjournalist i Dagens
Næringsliv og NTB. Hun er også medlem av
Norsk Kulturråd og Ytringsfrihetskommisjonen.
I 1999 hadde hun regi på filmen Oslo er ikke
Norge lenger, og i 2005 skrev hun boka Min
hellige krig. I dag jobber Khan-Østrem som
høyskolelektor ved journalistutdanningen ved
Høgskolen i Oslo.
Nazneen Khan-Østrem graduated with a
Masters in International Relations from the
London School of Economics and Political
Science. She has previously worked as a culture and music journalist for various publications including Aftenposten and Klassekampen,
a presenter for the Norwegian Broadcasting
Corporation and a foreign affairs journalist
for Dagens Næringsliv and NTB. She is
also a member of the Arts Council Norway
and the governmental Commission on
Freedom of Speech. In 1999, she directed
the documentary Oslo er ikke Norge lenger
and in 2005 she wrote her book Min hellige krig. Nazneen is currently working as a
lecturer at the Faculty of Journalism at Oslo
University College.
MAIKE MIA HÖHNE
kurator/ curator
Norge/ Norway
14 | JURY INTERNASJONAL KORTFILM
MØT REGISSØREN | MEET THE DIRECTORS 15
JURY INTERNATIONAL SHORT FILM
Juhani Alanen er født 1956 i Kuru, Finland.
Han tok mastergrad i markedsføring ved
Universitetet i Tampere. I over 20 år har han
hatt forskjelige jobber for Tampere Filmfestival
og har nå stilling som festivalsjef. Juhani
Alanen har i mange år vært med på å velge ut
filmer for Tamepere og har presentert finske
kortfilmer på ulike festivaler.
Juhani Alanen is born in Kuru, Finland in 1956.
He studied at the University of Tampere and
graduated with a Masters degree in Marketing.
He has worked at Tampere Film Festival more
than 20 years on various duties, nowadays he
is the Executive Director of the festival. Juhani
Alanen has been a member of the selection committee of Tampere Film Festival for
many years. He has also curated short film
programs and presented programs of Finnish
short films at various festivals abroad.
International short films
Internasjonal kortfilm
MØT regissørene
Directors with films in the international short film programme who
are present in Grimstad, will get the opportunity to discuss their
film after the screening in the cinema.
Regissører med film i det internasjonale kortfilmprogrammet som
er til stede, vil få anledning til å presentere filmen sin og snakke
om den etter visning. Dette skjer i salen når publikum er til stede.
Juhani Alanen
kurator/ curator
Finland/ Finland
Olga konskaya
produsent/ producer
Russland/ Russia
NORWEGIAN DOCUMENTARY
Olga Konskaya er født i 1964 i Leningrad
(St. Petersburg). Hun gikk på teaterskolen ved Moscow Arts Theatre (MKHAT),
og studerte Stanislavski metoden. Olga
var deretter skuespiller i repertoaret til Moscow Arts Theatre og ved andre
teatre. Hun hadde fremtredende roller
i diverse film- og TV-produksjoner i Russland,
Ukraina, Østerrike og Tyskland og regisserte
flere teaterstykker i Russland og Tyskland.
Hun var grunnlegger og kunstnerisk leder
ved TIB-teateret i Frankfurt. Olga Konskaya
har også produsert en rekke fremtredende
TV-programmer, dokumentarer og spillefilmer,
blant andre Lubov and Other Nightmares
(Berlin IFF 2001, Sundance 2002), Disbelief
(Sundance 2004), Rebellion: the Litvinenko
Case (Cannes 2007, Toronto IFF 2007), som
også var hennes debut som manusforfatter.
Olga Konskaya was born in 1964 in Leningrad
(St. Petersburg). She attended the theatre
school at the Moscow Arts Theatre (MKHAT),
the birthplace of Stanislavski’s method acting
school. Olga then pursued an acting career in the repertoire of the Moscow Arts
Theatre and in other companies. She starred
in various film and TV productions in Russia,
Ukraine, Austria and Germany, and directed
a number of plays in Russia and Germany.
She became a founder and the artistic
director of TIB Theatre in Frankfurt. Olga
Konskaya produced a number high profile TV
programmes, documentaries and feature films.
Among them Lubov and Other Nightmares
(Berlin IFF 2001, Sundance 2002), Disbelief
(Sundance 2004), Rebellion: the Litvinenko
Case (Cannes 2007, Toronto IFF 2007) which
was also Olga’s her writing debut.
NORSK KORTFILM
Alle regissører med film i kortfilmkonkurransen blir presentert
i kinosalen, men regissørene snakker først om filmen sin på
deltakertreffene, som finner sted hver dag på Apotekergården.
Deltakertreffene ledes av filmviter og barnefilmrådgiver Tonje
Hardersen og filmkritiker Einar Aarvig.
APOTEKERGÅRDEN, FREDAG KL. 12.00
APOTEKERGÅRDEN, SØNDAG KL. 16.00
Norsk kortfilm 1
Norsk kortfilm 5
APOTEKERGÅRDEN FREDAG KL. 19.00
APOTEKERGÅRDEN, SØNDAG KL. 22.00
Norsk kortfilm 2
Norsk kortfilm 6
Norsk kortfilm 7
Norsk dokumentar
APOTEKERGÅRDEN FREDAG KL. 22.00
Directors with films in the Norwegian documentary programme
who are present in Grimstad, will get the opportunity to discuss
their film after the screening in the cinema.
Headphones avaliable at the ticket counter
APOTEKERGÅRDEN LØRDAG KL. 16.00
Norsk kortfilm 3
APOTEKERGÅRDEN, MANDAG KL. 12.00
Norsk kortfilm 8
Norsk kortfilm 4
Regissører med film i norsk dokumentarkonkuranse som er til
stede, vil få anledning til å presentere filmen sin og snakke om
den etter visning. Dette skjer i salen når publikum er til stede.
TIMEGLASSET
Norske Dramatikeres Forbunds pris på kr 10.000,- for beste
kortfilmmanus i fiksjonsgenren deles ut for 12. gang.
Jan Olav Brynjulfsen Pillen Sverre Knudsen People
Like Me Like People Like Me Torill Kove Min bestemor
strøk kongens skjorter Bjørn Abelson Fly Ståle Stein
Berg Himmelstormeren Hans Petter Blad Tårer i øynene
Hisham Zaman Broen Marianne Ulrichsen Som min
søster Hisham Zaman Bawke Bjørn Olaf Johannessen
K j ø t e r L i n d a Fa g e r l i S æ t h r e n / Si r i R ø h r- S t a f f Ja n u s
NORSKE DRAMATIKERES FORBUND
Rådhusgaten 7
pb 579 sentrum, 0105 Oslo
t: 22 47 89 50 f: 22 42 03 56
[email protected]
www.dramatiker.no
ÅRETS OPPSUMMERER
| 17
CATILINA MANDAG KL. 16.00
Kontakt oss for mer informasjon: [email protected]
NORSK
KORTFILM 2008
Filmer i NK som ikke er undertekstet på engelsk, vil bli tolket til
18 | NORSK
KORTFILM
engelsk ved hovedvisningen
i Catilina.
NORSK
NORWEGIAN
KORTFILM SHORT
FILM
2008 2008
En måned i forhåndsjuryen A month in the pre-selection
gjør noe med deg jury does something to you
Forhåndsjuryen for kortfilm har bestått av regissør Jannicke
Systad Jacobsen, skribent og filmstudent Karsten Meinich og
filmsjef Christin Berg. I år har det vært 281 påmeldte kortfilmer,
noe som er rekordmange. 58 av dem er valgt ut til årets program for norsk kortfilm. Mandatet har vært å se etter «kreativitet,
originalitet og nyskapning [...] mangfold, bredde og ulike uttrykksformer.»
The pre-jury for Short Film consists of director Jannicke Systad
Jacobsen, writer and film student Karsten Meinich and cinema
manager Christin Berg. There were a record number of short
film entries this year – 281 in total. 58 of them were selected
for this year’s Norwegian Short Film programme. The mandate
was to look for “creativity, originality and innovation [...] diversity,
breadth and varied forms of expression”.
Vi møttes i visningskinoen hos Oslo Kino rett før påske – tre norske
debutanter. Ingen av oss hadde sittet i forhåndsjuryen tidligere. Det
ble en frydefull, men meget krevende oppgave. Volumet har vært en
betydelig utfordring, men det er tross alt gledelig at det produseres så
piksler og filmkorn spruter! Det korte filmuttrykket lever i beste velgående, i en tid da publikum er mer sulten på formatet enn noensinne. Det
føltes uoverkommelig å skulle velge ut kun 560 minutter kortfilm, til åtte
programmer (vi har funnet plass til 578 minutter – blunk, blunk). Mange
av de innsendte bidragene har vært lange, og det sier seg selv at det
kun er et utvalg som kommer med.
We meet in the cinema viewing room at Oslo Kino just before
Easter - three Norwegian debutants. None of us had sat on the
pre-jury before. It was an enjoyable but extremely demanding
task. The sheer volume of films was a significant challenge,
so we were delighted by the high standard of production.
The short film is alive and kicking at a time when film-goers
are hungering after the format like never before. To select just
560 minutes of short film for eight programmes felt like an
insurmountable undertaking (we managed 578 minutes!) There
were many long entries, and it goes without saying that only the
select few make it through.
Filmene i programmet består av et bredt og variert spekter norsk kortfilm, og alle forsøker på forskjellig vis å gjengi fasetter ved det å være
menneske. Der eksperimentelt formspråk i en film kan ha utfordret
oss til å bruke sanseapparatet annerledes, har ytterst menneskelige
karakterer i en annen film tatt oss forbi den flate duken og inn i dirrende
dilemmaer. Filmene som griper oss mest, er de med fortellere som har
noe på hjertet, og som vet hvordan de kan male dette ut på lerretet i
følelser som er distinkte og ekte for deres historie.
Årets konkurranseprogram består av mange gode, gjerne skrudde
historier, morsomme og poengterte animasjoner og historier som
er preget av en verden i krig og konflikt. Forholdet mellom barn og
voksen er også framtredende i flere av filmene. Vi ser at dagens kortfilmskapere lar seg inspirere av verden rundt seg, og ikke minst finner
vi en boblende humor og selv-ironi. Vi har en god representasjon fra
varierte uttrykk, som animasjon, kunstfilm, eksperimentfilm og særlig
narrativ fiksjon. Det er også veldige spenn i form og uttrykk på årets
program, og disse ytterpunktene har vært dynamiske, synes vi.
En ting vi har merket oss, er paradokset som ligger i forholdet mellom
ung og gammel i norsk kortfilm. På den ene siden har vi fått mange
filmer som forteller historier om gamle mennesker. Det er interessant å
se at livsvisdom og erfaring er tema som opptar unge filmskapere. Men
samtidig har svært få eldre filmskapere sendt inn film til årets festival,
NORSK KORTFILM
Films in NK which are not subtitled in English, will be translated
simultaneously at the main sceenings in Catilina.
The films in the programme are taken from a broad and varied
spectrum of Norwegian short film, all of which attempt in various
ways to reproduce facets of the human condition. Whereas the
language of experimental form in one film challenged us to use
our senses differently, the all-too human characters in another
film took us beyond the one-dimensionality of the screen and
into stirring dilemmas. The films that struck us the most were
the ones whose narrators have something to say and knew how
to paint it on the screen in emotional colours that are distinctive
and authentic to their stories.
This year’s competition programme consists of many good and
often intricate stories, humorous and to-the-point animation and
stories marked by a world in conflict and at war. The child-adult
relationship also takes centre stage in many of the films. We
have seen that today’s short-filmmakers are inspired by the
world around them; we have witnessed sparkling humour and
self-irony. Different genres are well represented: animation, art
house film, experimental film and particularly narrative fiction.
Form and expression in this year’s programme are also wideranging and, in our opinion, truly dynamic.
og vi savner at den generasjonen forteller sine historier fra sitt
perspektiv. Forhåndsjuryen ser for seg at Kortfilmfestivalen som
knutepunkt ideelt sett burde kunne bringe disse to ressursene
sammen – unge og gamle filmskapere. Møtene og kontaktene
på tvers av filmgenerasjoner bør dyrkes på Kortfilmfestivalen.
Forhåndsjuryen har imidlertid opplevd at de få påmeldte filmene
fra mer erfarne filmskapere i stor grad har vært inspirerende,
lekne og filosofiske filmer som har bidratt til å utvide programmets bredde og tematikk. Vi ser også en solid representasjon
fra unge etablerte filmskapere som viser spennende utvikling
med sine nye filmer. Men flere av de mest overraskende og
originale filmopplevelsene har vi funnet hos helt ubeskrevne
blad.
Et stort savn har vært spenstige og korte dokumentarfilmer
blant årets påmeldte filmer. Utenom de filmene som er i programmet, fant vi langt færre utforskninger av dokumentaruttrykket enn antatt. Vi venter derfor i spenning på Filmfondets
satsning «Nye veier til dokumentar», der filmene skal være maks
en halvtime lange. Heller ikke barnefilmen er særlig godt representert i fjorårets norske kortfilmproduksjon, men vi har noen
hederlige unntak. Vi vil videre oppfordre forskolene for film til å
være mer selektive med hensyn til hvilke bidrag som sendes inn
til festivalen. Flere av elevenes svakere filmøvelser står i fare for
å vanne ut inntrykket av mer fullstendige filmer.
Kjønnsfordelingen blant regissørene i år ligger på akkurat 40%
kvinner og 60% menn. Dette samsvarer med Trond Giskes mål,
og det er litt høyere kvinneandel enn i fjor.
Alt i alt merker vi at norsk kortfilm er i en god posisjon for framtiden. Vi har vært begeistret for mange av filmene det ikke har
vært plass til i årets program, og håper at disse finner veien til
andre kortfilmfestivaler i løpet av året som kommer. Likevel er vi
veldig glad i programmet vi har satt, og publikum på festivalen
blir forhåpentlig beveget og engasjert av årets filmer!
Til slutt ønsker vi å takke alle filmskapere for kortfilmene de
meldte på til årets festival. Det har vært en stor fornøyelse!
Jannicke Systad Jacobsen
Karsten Meinich
Christin Berg
| 19
One thing we have noticed is the paradox between the relationship
between young and old in Norwegian short film. On one hand, we
received many films that tell stories about old people. It is interesting
to note that wisdom and life experience are themes that concern young
filmmakers. On the other hand, very few older filmmakers submitted
films for this year’s festival; we lack the older generation’s narration of
their stories from their own perspectives. The pre-jury envisages that
the Short Film Festival as meeting point should ideally be able to bring
together these two resources – the younger and the older filmmaker. The
Short Film Festival should cultivate gatherings and interaction across the
film-generational divide.
The pre-jury has however experienced that the few entries that were
submitted by more experienced filmmakers were for the most part inspiring, playful and philosophical films that contributed to extending the
programme’s range and thematic representation. We also see a solid
representation from young, established filmmakers who demonstrate
an exciting development with their new films. While many of the most
surprising and original film experiences turned out to be from completely
unknown quantities.
Short, hard-hitting documentary films were sorely lacking among this
year’s entries. Apart from the films included in the programme, investigations in documentary form were far fewer than expected. We are
therefore waiting with bated breath for the Film Fund’s project “New
Documentary Paths” in which entries have to be a maximum of half an
hour in length. Neither were films by children particularly well represented in last year’s Norwegian short film production, with some honourable
exceptions. We will continue to encourage schools to be more selective
in terms of the entries they submit to the Festival. Many of the pupils’
weaker film ventures run the risk of diluting the impression the more
fully-formed films create.
The gender distribution among directors this year was precisely 40%
women and 60% men. This is in line with Trond Giske’s objective, and
the proportion of women was slightly higher than last year.
All things considered, we note that Norwegian short film is in a strong
position to head into the future. We were enthusiastic about many of
the films that did not make it into this year’s programme, and hope that
these films find their way to other short film festivals over the course of
the next year. Nonetheless, we are very pleased with the programme we
have put together and hope that audiences will be moved and inspired
by this year’s films.
In closing, we wish to thank all the filmmakers for the short films they
submitted to this year’s festival. It has been a pleasure.
Jannicke Systad Jacobsen
Karsten Meinich
Christin Berg
20 | NORSK KORTFILM –
MUSIKKVIDEO
MUSIKKVIDEO
– NORSK KORTFILM
NORSK
MUSIKKVIDEO Norwegian
MUSIC VIDEO
2008 2008
Forhåndsjuryen for musikkvideo 2008 har bestått The pre-jury for Music Video 2008 is comav skribent og filmstudent Karsten Meinich og posed of writer and film student Karsten
Meinich and Hilde Kjos from The Norwegian
Hilde Kjos fra Norsk filmklubb-forbund.
Federation of Film Societies.
Av de 72 påmeldte musikkvideobidragene har
juryen plukket ut 18 til et eget musikkvideo- Of the 72 music video entries, the jury has
program.
Kortfilmfestivalens
musikkvideo- selected 18 for entry into a separate music
program går inn i sitt andre år som en egen del av video programme. The Short Film Festival’s
hovedprogrammet, og også i år hylles beste norske music programme is in its second year
as a stand-alone category within the main
musikkvideo med egen pris.
programme, and will this year also pay
Vi har satt sammen et program som på best mulig tribute to the best Norwegian video with a
måte forsøker å gjenspeile bredden innen norsk- separate award.
produsert musikkvideo. Det er tatt hensyn til filmatisk sjanger, oppfinnsomhet, nytenkning og kvalitet. We have put together a programme that
Vi har sett etter musikkvideoer som bringer bilde attempts as far as possible to reflect the
og musikk sammen og gjør begge elementene til broad spectrum of Norwegian-produced
music videos. Filmatic genre, resourcefulen større, høyere enhet.
ness, innovation and quality are all taken
Antallet innsendte filmer vitner om stor produk- into account. We have sought out music
sjon i Norge. Allikevel savner vi flere påmeldte videos that fuse image and music and
musikkvideoer fra anerkjente og veletablerte transform both elements into something
artister. Det er mange artister som vi vet har more than just the sum of their parts.
sluppet musikkvideoer det siste året, som ikke kom
til vårt bord, blant annet profilerte prisvinnere fra The number of film entries is testament
musikkbransjens egne utdelinger. Vi undrer oss litt to the extensive level of production in
over dette, men kanskje har ikke Kortfilmfestivalens Norway. Nonetheless, we lack music video
musikkvideofokus satt seg helt ennå? Er musikerne entries from renowned, well-established
og filmskaperne bak musikkvideoene fornøyd med artists. We know of several artists who have
released music videos in the last year who
de andre kanalene filmene vises i?
have not approached us; among them, proPå den andre siden betyr dette at årets lific award-winners from the music indusmusikkvideoprogram har fått et indie-preg, med try’s own awards. We are a little puzzled by
mange fra det uavhengige musikkmiljøet repre- this but perhaps the Short Film Festival’s
sentert. Forhåpentlig kan publikum gjøre både focus on music videos has still not properly
musikalske og filmatiske oppdagelser.
Forhåndsjuryen er kjent med at det som
oftest er lite midler til rådighet for produksjon
av musikkvideo og knapt med steder å søke om
støtte til disse filmene. Det er derfor med glede
vi har funnet stor visuell og kreativ oppfinnsomhet i årets program.
Bidragene som hamrer deg ut av stolen, har
kanskje uteblitt, men musikksjanger har da
heller ikke betydd noe for vurderingen av
musikkvideoene. Fra humoristisk anvendelse av
arkivklipp i Politimester Egil og mer surrealistisk
utnyttelse i ABC til mørk og poetisk stilstudie
i The Pale People og eksplosiv rockeestetikk i
Pin You All har vi ytterpunkter og det imellom.
taken root. Are the musicians and filmmakers
behind these music videos satisfied with the
other channels through which their films are
presented?
On the other hand, this means that this year’s
music video programme is infused with an
indie flavour, and boasts a high level of representation from the independent music milieu.
Hopefully the audience will be able to uncover
a few filmatic and musical gems. The pre-jury
is well aware that more often than not there
are minimal resources available for music video
production and funding sources for such films
are few and far between. We are therefore
very pleased to have found such a high level
of visual and creative resourcefulness in this
year’s programme.
Forhåndsjuryen takker for alle innsendte bidrag,
og Kortfilmfestivalen presenterer herved en
perlerekke musikkvideoer, konsentrert på stort These entries won’t exactly have you on the
lerret med god lyd. Nyt musikken og ikke minst edge of your seat, but music genre has had
no bearing on the evaluation of the music
bildene.
videos. From the humoristic use of archive
clips in Politimester Egil and the more surreal
Hilde Kjos
manipulation in ABC to the dark, poetic stylistic
Karsten Meinich
study of The Pale People and explosive rock
aesthetic of Pin You All we have the extremes
and everything in between.
The pre-jury would like to take this opportunity
to thank all the entrants for their contributions.
The Short Film Festival presents here a veritable treasure trove of music videos, showcased
on the big screen with high-quality audio.
Savour the music and delight in the images.
| 21
22 | NORSK KORTFILM 1
CATILINA TORSDAG KL. 19.00
|
NORSK KORTFILM 1
CATILINA TORSDAG KL. 19.00
PAN SØNDAG KL. 22.00
Homage to Leo
the Lion
Marianne Heske (f. 1946) er kjent som en
Marianne Heske
Marianne Heske
Marianne Heske
Marianne Heske
Marianne Heske
Marianne Heske
Oscarsgt 70
0256 Oslo
Med utgangspunkt i den velkjente logoen til MGM Studios
[email protected]
har Heske manipulert det internasjonale kjente “ikonet” slik
T: +47 99 52 57 62
at løven oppfører seg annerledes enn det vi normalt forventer. Homage to Leo the Lion kan således oppleves som en
metakommentar til filmindustriens historie og utvikling.
Using the well-known MGM Studios logo as a point of
origin, Heske has played around with the internationallyknown “icon” to make the lion behave in ways quite unlike
what we have come to expect. Homage to Leo the Lion
can therefore be experienced as a meta-commentary on
the history and development of the film industry.
banebrytende konseptkunster, med blant annet en
rekke pionerarbeider innen medier som video, foto,
installasjoner og videomaleri. Hun har stått for en rekke utstillinger i norsk og internasjonal sammenheng
og har blant annet vært Norges representant ved
de prestisjetunge utstillingene Sao Paulo-biennalen,
Venezia-biennalen og Verdensutstillingen i Hannover. Marianne Heske (b. 1946) is a renowned
and trail-blazing conceptual artist with several
pioneering media pieces within video, photography,
installation art and video painting to her credit. She
has been responsible for a range of Norwegian and
international exhibitions and represented Norway at
such prestigious exhibitions as the Sao Paulo Biennale, the Venice Biennale and the World Exhibition
in Hannover.
Lost Picture
Found
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Axel Mustad Bevreng
Kash Kazai
Kash Kazai
Axel Mustad Bevreng
Hans Jørgen Ersvik
Axel Mustad Bevreng
Axel Mustad Bevreng
Kash Kazai
Åsmund Skuterud
Bård Farbu og Erik Watland
Julie Johansen
Fredrik Paasche
Henrik Nybi Plau
Kash Kazai
Nedre Silkestråd 15
0375 Oslo
[email protected]
T: +47 911 32 304
D-kino | 14 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Arild Østin Ommundsen (f. 1969) er utdannet
Arild Østin Ommundsen
Terje Torkildsen og Eigil
Jansen (vinnere
manuskonkurranse ÅtteKorte)
Tore Vollan
Arild Østin Ommundsen
Thomas Dybdahl
Thomas Mortveit
Mia Koch
Fredrik Hana
Anthony Ho-Yen
Kjell Breivik
Norsk filmfond
Vestnorsk Filmsenter
Filmkraft Rogaland (v/BLÅ
mediamentor)
Geir Netland
Sydvest Film
Lervigsveien 22
4014 Stavanger
[email protected]
T: +47 51 54 77 62
ved regilinjen på Høgskolen i Stavanger. Han har
tidligere deltatt på Kortfilmfestivalen med Hevnens
demon (1997), Før solen står opp (1999), Hjemsøkt
(2003) og Edderkoppfesten (2006). Har laget
spillefilmen Mongoland (2001) og Monstertorsdag
(2004).
Arild Østin Ommundsen (b. 1969) graduated
To menn på et lager. En ung og en ikke fullt så ung. Verden
er i harmoni. Telefonen ringer. Noe er i gjære..
Two men in a warehouse, one young, the other not so
young. All is well with the world. The telephone rings.
Something is afoot..
as a director from Stavanger College. He has
previously participated in the Norwegian Short Film
Festival with Hevnens demon (1997), Før solen står
opp (1999),Hjemsøkt (2003) and Edderkoppfesten
(2006). He made the feature films Mongoland
(2001) and Monstertorsdag (2004).
Gjør godt eller dø
Do or die
DV/DVCam | 9 min | 2007
Regi/Direction
| 23
PAN SØNDAG KL. 22.00
Plis
35mm | 1 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
|
Axel Mustad Bevreng og Kash Kazai
(f. 1984 og 1976) har sammen skrevet, klippet og
regissert Lost Picture Found og er gamle klassekamerater fra Westerdals. De har samarbeidet i flere
år sammen på diverse prosjekter og prøver så godt
de kan å bli bedre filmskapere i et felt hvor det alltid
er noe nytt å lære. De drømmer mye og sover lite!
Nå jobber de med sitt første spillefilmmanus. Lost Picture Found handler om en ung gutt, Fredrik, som
reiser fra England til Oslo for å starte et nytt liv sammen
med sin alkoholiserte far. Her møter han Henrik og Julie.
De danner raskt et sterkt bånd, men vennskapet blir satt på
prøve da følelsene tar overhånd. Filmen har et eget uttrykk,
der historien blir framstilt gjennom bruk av diverse formater
og manipulasjon av tid.
Lost Picture Found is about a young boy called Fredrik
who leaves England for Oslo to start a new life with his
alcoholic father. Here he meets Henrik and Julie. They
quickly establish a strong bond but their friendship is put
to the test when emotions start to take over. The film is
distinctively expressed with a story presented in various
formats and through the use of time manipulation.
DigiBeta | 12 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Axel Mustad Bevreng and Kash Kazai
(b. 1984 and 1976) together wrote, edited and
directed Lost Picture Found and are former classmates from Westerdals Film and TV School. They
have collaborated on different projects for several
years and are striving to become better filmmakers
in a field where there is always more to learn. They
dream a lot and sleep very little! They are currently
working on the script for their first feature film.
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Ragnar Go’hjerta
Magnus Henriksen
Magnus Henriksen
Ragnar Go’hjerta
Erik Løfgren
Johannes Bjerga
Micah Schaer
Micah Schaer
Halstein Larsen
Micah Schaer
Magnus Henriksen. Plater:
Tim Wilcott
Bjørn Mejdell Larsen
Christian Solum
Ole-Jørgen Nilsen
Marcel Henriksen
Helene Aasland
Cherina Go’hjerta
Norsk filmfond
Filmkraft Rogaland
Vestnorsk Filmsenter
Vassfaret studio
Vassfaret studio
[email protected]
T: +47 452 00 908
Ragnar Go’hjerta (f. 1946) er en av våre mer
erfarne engangsregissører. Han vant Sølvbjørnen i
Berlin med Love is War i 1971 og ble beskyldt for
“å vise suveren forakt for formaliteter og produsenttradisjonene” i norsk spillefilm. Han kaller Gjør godt
eller dø et forspill til en åndelig beslutning. Utvider
han det visuelle formspråket med kortfilmen – Gjør
godt eller dø?
Filmen om den indre filmen er over: et håp om fornyelse?
Å kommunisere er å elske, filmen handler om det, sier han.
Handler den ikke om en mann som innser sin svakhet og
makter å endre seg? spør hun. The film within a film is dead: is there any hope of renewal?
To communicate is to love, that´s what the film is about,
he says. She asks: isn´t it about a man who realises his
weaknesses and manages to change?
Ragnar Go'hjerta (b. 1946) is one of our more
experienced first-time directors. He won the Silver
Bear in Berlin with Love is War in 1971 and was
accused of “showing utter contempt for formality
and production traditions” in Norwegian feature film.
He calls Gjør godt eller dø a prelude to a spiritual
resolution. Is he expanding the visual language of
form with Gjør godt eller dø?
24 | NORSK KORTFILM 1
CATILINA TORSDAG KL. 19.00
|
NORSK KORTFILM 1
CATILINA TORSDAG KL. 19.00
PAN SØNDAG KL. 22.00
Gutten
og Torsken
|
| 25
PAN SØNDAG KL. 22.00
Svanen
The Swan
The Kid & The Cod
DigiBeta | 5 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Bjørn Fast Nagell (f. 1962) startet “Videoverk-
Bjørn Fast Nagell
Bjørn Fast Nagell
Kristian Pedersen
Jonas Bjerketvedt
Form og animasjon av
Kristian Pedersen
Bjørn Fast Nagell
Edwin Sykes
Jonas Bjerketvedt
Kristian Pedersen
Andreas Kjølberg
Kristian Pedersen
Bjørn Fast Nagell
Ellen Røhr-Staff
Jonas Bjerketvedt
Oppdragsfilm for Østfold
Fylkeskommune og
Ungdommens Fylkesråd
SYDD PRESS v/Bjørn Fast Nagell
[email protected]
T: +47 474 83 283
stedet St. Croix” i Fredrikstad i 1992. Reklamefilmregi (Motionblur) fra 2003. Regi på Lange Flate
Ballær (Zwart Arbeid) i 2006.
Bjørn Fast Nagell (b. 1962) started
“Videoverkstedet St.Croix” in Fredrikstad in 1992.
Commercial film directing (Motionblur) in 2003.
Directed Lange Flate Ballær (Zwart Arbeid) in 2006.
DV/DVCam | 9 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
En absurd historie om sofatilværelse, TV og torskehoder.
When the cod comes around, the situation becomes
fishy ...
An absurd tale of a couch-potato existence, television and
cod fishheads. When the cod turns up, things get a little
fishy...
Varde
Rudi Moustafa
Rudi Moustafa
Espen Thomassen
Lasse Kringen
Espen Thomassen
Grete Dahl
Frederik Hestvold
Film og TV-akademiet
NISS
Christian Krohgsgt. 2
0186 Oslo
[email protected]
T: +47 220 57 572
Rudi Moustafa var ferdig uteksaminert fra Film
og TV-utdanningen i Oslo våren 2007, hvor han
spesialiserte seg innen dokumentarregi. Svanen er
hans eksamensfilm.
Rudi Moustafa studied Film and TV in Oslo,
specialising in documentary directing, and graduated
in the Spring of 2007. Svanen is his graduation film.
Grete forteller oss om ballett og livet sitt.
Grete tells us about ballet and her life.
Tanakh Bibelen
al-Quran
Cairn
Tanakh the Bible al-Quran
35mm | 15 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Hanne Larsen
Hanne Larsen
Marius Matzow Gulbrandsen
Lars Apneseth
Rune Hansen
Mona Steffensen
Original Film AS
Strandveien 95
9006 Tromsø
[email protected]
T: +47 77 60 04 00
Hanne Larsen (f. 1978) ble uteksaminert fra
regilinjen ved Den norske filmskolen i 2006. Hun
har tidligere vært representert i Grimstad med
filmene Pigen i skabet (2003), som har vunnet priser
i inn- og utland, og Min (2006), som var hennes
eksamensfilm fra DNFS.
Hanne Larsen (b. 1978) graduated in Directing
Varde er en mørk oppvekstfilm der vi følger hovedpersonen
Johan (11), som havner i et moralsk dilemma etter å ha satt
i gang en tilsynelatende uskyldig narrestrek. Historien opererer på et psykologisk plan i brytningstiden mellom barn
og voksen.
Varde is a dark, coming-of-age film where we follow the
main character Johan (11) who finds himself faced with a
moral dilemma when he plays a seemingly innocent prank.
The story works on a psychological level in the period of
upheaval between childhood and adulthood.
from the Norwegian Film School in 2006. She was
previously represented at Grimstad with the films:
Pigen i skabet (2003), a national and international
award-winner. And Min (2006), her exam film from
the Norwegian Film School.
35mm | 5 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Ole Mads Sirks Vevle
Ole Mads Sirks Vevle
Morten Skallerud
Morten Skallerud
BJ Nilsen
Chris Watson
Norsk filmfond v/Peter Bøe
Vestnorsk Filmsenter
v/Irmelin Nordahl
Hans Dragesund
Fond for lyd og bilde.
Ingvild Hellesøy
Enkeltmannsforetaket Ole
Mads Sirks Vevle
[email protected]
5011 Bergen
[email protected]
T: +47 901 32 263
Ole Mads Sirks Vevle (f. 1971) er daglig leder
i Enkeltmannsforetaket. Han har markert seg sterkt
som kortfilmskaper med bl.a. produksjonene Love is
the Law (2003), But, What´s It All About? (2004) og
My Loneliness Is Killing Me (2006).
3 000 år etter de første nedtegnelsene av de bibelske
tekstene foreligger nå en fullstendig filmatisering av de
hellige skriftene. Den jødiske Bibelen, den kristne Bibelen
og den muslimske Koranen presenteres for første gang
sammen. Filmen presenterer skriftene i den rekkefølgen
som de er blitt overlevert. Intet er lagt til, og intet er trukket
fra.
3 000 years after the text of the Bible was first recorded,
we have a complete filmatisation of the Holy Scriptures.
The Jewish Bible, the Christian Bible and the Islamic Koran
are presented together for the first time. The film presents
the scriptures in the order they have been handed down,
nothing more, nothing less.
Ole Mads Sirks Vevle (b. 1971) runs Enkeltmannsforetaket. He has made a name for himself
as a shortfilm-maker with, amongst others, the
productions Love is the Law (2003), But, What´s
It All About? (2004) and My Loneliness Is Killing
Me (2006).
26 | NORSK KORTFILM 2
CATILINA FREDAG KL. 15.00
|
NORSK KORTFILM 2
CATILINA FREDAG KL. 15.00
PAN FREDAG KL. 22.00
Pasjon
|
| 27
PAN FREDAG KL. 22.00
Carl Størmer og
hans detektivkamera
Passion
Carl Størmer and
His Detective Camera
35mm | 13 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Prod/Prod
Marius Ektvedt
Gunhild Enger
Marius Ektvedt
Gunhild Enger
Jon Gaute Espevold
Marius Ektvedt
Gunhild Enger
Gunnar Mathiason
Rune Van Deurs / Megafon
Cecilie De Lange
Unni Rygh
Arild Svensgam
Guro Sætereie
Gulu
Geitmyrsveien 53
0455 Oslo
[email protected]
T: +47 957 55 626
Marius Ektvedt / Gunhild Enger
(f. 1980/1980) jobber til daglig sammen som
regissører ved Qvisten Animasjon i Oslo.
Marius Ektvedt er udannet ved London Film School
og Gunhild Enger ved Edinburgh College of Art. Marius Ektvedt / Gunhild Enger
Pasjon er en film om et middelaldrende ektepar og deres
søken etter noe som engang var.
(b. 1980/1980) are currently working together as
directors at Qvisten Animasjon i Oslo. Marius Ektvedt
graduated from the London Film School and Gunhild
Enger from Edinburgh College of Art.
Pasjon is a film about a middle-aged, married couple and
their search for what used to be.
DV/DVCam | 20 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Bygningsarbeidere
Evald Otterstad
Evald Otterstad
Carl Størmer
E. Otterstad/Ingeranna
Krohn-Nydal
Caliban Quartet
E. Otterstad/Ingeranna
Krohn-Nydal
Terje Strømdal (voice)
Fritt Ord
Norsk Kulturråd
Fond for Lyd & bilde
Evald Otterstad
Aminda Produksjoner as
box 87
1321 Stabekk
[email protected]
T: +47 67 59 04 69
Evald Otterstad (f. 1956) er filmentusiast og
har laget fri kunstnerisk kortfilm, dokumentarfilmer
og også fiksjonsfilm/kinofilm. Han har jevnlig deltatt
med egne filmer ved Kortfilmfestivalen siden 1986. Evald Otterstad (b.1956) is a film enthusiast
Carl Størmer er en av Norges pionerfotografer, kjent som
“nordlysfotografen”. Denne filmen fabulerer omkring Størmers aller første og ganske annerledes fotoprosjekt, hans
spionfotografering i 1890-åras Kristiania.
and has made short independent art films and
documentary films as well as fiction/feature films.
He has been submitting his films to the Norwegian
Short Film Festival regularly since 1986.
Carl Størmer is one of Norway´s pioneering photographers,
known as the “Northern Lights photographer”. This film
fictionalises Størmer´s very first and rather unique photography project, his spy photography of 1890s Kristiania.
Turning Trick
Deconstruction Workers
35mm | 6 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Kajsa Næss
Kjartan Helleve
Janne K Hansen
Kajsa Næss
Kajsa Næss
Kjartan Helleve
Håkon Lammetun
Cathinka Tanberg
Isak Giertsen
Eirik Kirkaune
Kajsa Næss
Cecilie Ellingsen
Magnhild Winsnes
Ketil Bruun Andersen
Kajsa Næss
Jan Gunnar Røise
Anders Mordal
Fond for lyd og bilde
Norsk Filmfond
Mikrofilm
Lise Fearnley
Mikrofilm AS
[email protected]
T: +47 922 87 236
Kajsa Næss (f. 1970) er regissør og animatør. Da
hun gikk ut fra animasjonslinja ved Høgskulen i Volda
i 1996, startet hun Mikrofilm AS sammen med Lise
Fearnley. Produksjonsselskapet har i over ti år laget
kortfilmer som er blitt vist på festivaler i inn- og
utland og har vunnet en rekke priser, inkludert en
Oscar. Kajsa Næss har laget animerte kortfilmer,
musikkvideoer og reklamefilm.
To bygningsarbeidere har en alvorlig samtale om livet.
Two construction workers have a serious discussion about
life.
35mm | 5 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Kajsa Næss (b. 1970) is a director and animator.
On completing her animation education at Volda
University College in 1996, she established Mikrofilm
AS together with Lise Fearnley. For over ten years,
the production company has been making short
films which have been screened at festivals at home
and abroad and have won a series of awards,
incuding an Oscar. Kajsa Næss has made animated
short films, music videos and commercial films.
Fin/Fin
Prod/Prod
Kaja H. Leijon
Kaja H. Leijon
Øystein Mamen
Kaja H. Leijon
Thomas A Østbye
Camilla Sofie Wendt
Lovisa Mokrosinski-Hoel
Rosmarie Rekdal Solberg
Julie Okkenhaug
Siglinde Været
Støttet av Norsk kulturråd
Kaja H. Leijon
Tverrbakken 4c
0475 Oslo
[email protected]
T: +47 411 28 267
Kaja H. Leijon (f. 1980) er utdannet billed-
kunstner og gikk ut fra Statens kunstakademi i 2006.
Hun har tidligere deltatt på en rekke utstillinger og
filmfestivaler innen- og utenlands.
Kaja H. Leijon (b. 1980) has a degree in the
I en av scenene i Truffauts Les Mistons fra 1957 løper
fem gutter etter hverandre for plutselig å stoppe opp og
lekeskyte på hverandre. En etter en faller de sammen.
I Turning Trick befinner fem jenter seg i en park. Jentene
leker noe som først ser ut til å være gjemsel, men raskt
forandrer det seg til noe helt annet. In a scene from Truffaut´s Les Mistons from 1957, five
boys chase each other, then stop abruptly and pretend to
shoot at one another. One by one, they fall to the ground. In
Turning Trick, we see five girls in a park. At first it looks like
they are playing hide and seek but it quickly develops into
something quite different.
Visual Arts and graduated from the Oslo National
Academy of the Arts in 2006. She has previously
taken part in several exhibitions and film festivals
home and abroad.
28 | NORSK KORTFILM 2
CATILINA FREDAG KL. 15.00
|
NORSK KORTFILM 2
CATILINA FREDAG KL. 15.00
PAN FREDAG KL. 22.00
Goyo
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Lindsay Sanner
Emila Danilovic
Marie Brobakke
Lindsay Sanner
Emilia Danilovic
Marie Brobakke
Lindsay Sanner
Emilia Danilovic
Marie Brobakke
Lindsay Sanner
Emilia Danilovic
Marie Brobakke
Lindsay Sanner
Emilia Danilovic
Marie Brobakke
Lindsay Sanner
Emilia Danilovic
Marie Brobakke
Siebkes gt 4b
0562 Oslo
[email protected]
T: +47 456 08 045
Lindsay Sanner, Emila Danilovic, Marie
Brobakke (f. 1984/1981/1984) sin film Goyo er
Tre unge filmstudenter drar til Argentina for å lage et
portrett av undergrunnsregissøren Goyo Anchou. Men da
innspillingen er i gang, begynner han sakte, men sikkert å
integrere dem som skuespillere i sin egen film på 8mm.
Vennskapet som utvikles, er preget av denne “metaprosessen” på godt og vondt. Forgjengelighet og selvrealisering
er sentrale temaer.
Three young film students travel to Argentina to make a
film about the underground director Goyo Anchou. But as
filming gets underway, the director slowly but surely begins
to incorporate the students into his own 8 mm film. The
friendship that develops is, for better or worse, marked by
this “meta-process”. Transience and self-realisation are key
themes.
en Westerdals-produksjon. De har alle tre laget en
rekke kortfilmer, dokumentarer, musikkvideoer og
reklamer og har jobbet tett sammen gjennom Westerdals. Flere av deres filmer har blitt vist på ulike
Europeiske festivaler, og Goyo vant gull for beste
dokumentar under Gullkalven 2007. Emilia og Lindsay
hadde med filmen Morgenstund til Kortfilmfestivalen
i 2007, som også vant kategorien “Beste film” under
Amatørfilmfestivalen 2007. Lindsay Sanner, Emila Danilovic, Marie
Brobakke (b.1984/1981/1984) the film Goyo is a
Westerdals production. All three have made several
short films, documentaries, music videos and
advertisements and have collaborated closely
through Westerdals. Many of their films have been
screened at various European festivals. Goyo won the
Gold for Best Documentary at Gullkalven in
2007. Emilia and Lindsay also won Best Film at the
Amateur Film Festival in 2007 with the film
Morgenstund which was also screened at
the Norwegian Short Film Festival in 2007. Flax
Scratch
35mm | 11 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Bård Ivar Engelsås
Kristofer Hivju
Kristian Karlsen
Kristian Karlsen
Bård Ivar Engelsås
Sander Stedenfeldt Olsen
Jon Arne Hoff Johansen
Svein Tjeldflåt
Kristofer Hivju
Eric Magnusson
Morten Rudå
Erik Hivju
Midtnorsk Filmsenter
Kristian Karlsen
Bård Ivar Engelsås
Ekkofilm
Kjøpmannsgt.51
7011 Trondheim
[email protected]
T: +47 976 98 756
| 29
PAN FREDAG KL. 22.00
Roshambo
DV/DVCam | 17 min | 2007
Regi/Direction
|
Bård Ivar Engelsås (f. 1975) er utdannet ved
film- og fjernsynsproduksjon ved NTNU og har jobbet
som frilans innenfor film og fjernsyn siden 2002.
Han har hatt regi og skrevet manus på en rekke
dokumentar- og kortfilmer.
To kriminelle kompiser venter på sitt offer, men pengegjeld
og et skrapelodd skaper splid og diskusjon om hva
vennskap egentlig handler om.
Two criminal friends await their victim, but debt and a
lottery scratchcard lead to conflict and debate about the
real meaning of friendship.
Bård Ivar Engelsås (b. 1975) studied Film
and TV Production at The Norwegian University of
Science and Technology and has freelanced within
film and television since 2002. He has directed and
written scripts for several documentaries and short
films.
DV/DVCam | 1 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Lasse Gjertsen
Øvre Eidstredet 6
3264 Larvik
[email protected]
T: +47 473 39 171
Lasse Gjertsen (f. 1984) er bedre kjent under
brukernavnet lassegg på Youtube.com, eller rett og
slett som Youtube-Lasse. Han ble såkalt nettkjendis
sommeren 2006 da Hyperactive, et av hans videoeksperimenter, havnet på nettet. Han er en stort sett
selvlært animatør, videograf og musiker og jobber
for tiden i Bergen med diverse kortfilmprosjekter og
annen moro. .
To karakterer spiller stein, saks og papir, men må forsøke
seg med andre redskaper for å overvinne hverandre.
Two people are engaged in a game of stone, scissors and
paper – but have to experiment with other tools in order to
defeat each other.
Lasse Gjertsen (b. 1984) is better known by
his Youtube.com username “lassegg”, or just simply
as “Youtube-Lasse”. He became an Internet celebrity
in the summer of 2006 when one of his video
projects Hyperactive, ended up on the Internet.
He is an animator, videographer and musician
(mainly self-taught) and is currently working on
various short film projects and other interesting
ventures in Bergen.
30 | NORSK KORTFILM 3
CATILINA FREDAG KL. 20.00
|
NORSK KORTFILM 3
CATILINA FREDAG KL. 20.00
PAN LØRDAG KL. 20.00
Dager
av kjærlighet
Bortreist for
anledningen
Days of Love
Moving Time
BetaCam SP | 7 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Eric Magnusson
Eric Magnusson
Martin Nesheim
Erik Aster
Hanne Hukkelberg
Thomas Hukkelberg
Eric Magnusson
Martha Kjørven/Harald
Kolaas
Norsk filmfond
Eric Magnusson
FEIL FOLK
Niels Juels gt. 7
0272 Oslo
[email protected]
T: +47 930 05 711
Eric Magnusson (f. 1977) har studert ved Ecole
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq i Paris.
Han flyttet senere til Danmark, hvor han studerte
dramaturgi for film og teater. Magnusson har skrevet
og regissert skuespill siden han var 18 år. Han
har også medvirket i diverse kort - og spillefilmer.
Skuespillene hans har blitt oppført på Århus teater
og Black Box i Oslo. Dager av kjærlighet er hans
første kortfilm. Ekteskap, mye knekkebrød og for lite sex. Det er utgangspunket for denne kortfilmen om kjærlighet. Nora og
Hjalmar er gift og lever sammen. Hver dag irriterer Nora
seg over lydene Hjalmar lager når han spiser knekkebrød.
Nora har en hemmelighet.
Marriage, a lot of crispbread and too little sex. That is the
starting point of this short film about love. Nora and Hjalmar
are married and live together. Every day Nora is irritated by
the noises Hjalmar makes when he eats crispbread. Nora
has a secret.
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Existo
Fin/Fin
Prod/Prod
Jannicke Johansen
Jannicke Johansen
Ingri Fjestad
Frida Eggum Michaelsen
Erlend Hogstad
Erlend Hogstad
Sement og Betong
Jannicke Johansen
Elgen
Stian Tveiten
Andreas Wærstad Nielsen
Lillehammer kommunale
filmstipend
Stian Thilert
Bygdøy Alle 81
0268 Oslo
[email protected]
T: +47 938 97 243
Solveig Melkeraaen (f. 1978) har studert
dokumentarfilm på Høyskolen i Lillehammer. Hun har
tidligere laget kortfilmen Nest siste stopp (2005) og
dokumentarene Begavede barn (2006), The Boys
Who Stayed (2004) og Radiobingo (2002). I det
siste har hun laget to dokumentarer i serien
De som bygger landet.
Solveig Melkeraaen (b. 1978) studied
En varm og underfundig novellefilm med den pensjonerte
fiskeren Gregor og hans kone Agathe, som lever lykkelig i sin tosomhet. De feirer bryllupsdagen i juni selv om
den egentlig ikke er før i september, og gjemmer gjerne
ubehagelige regninger i stekeovnen. Kanskje har Gregor
rett når han sier at det er en tid for alt?
documentary film at Lillehammer University College.
She made the short film Nest siste stopp(2005) and
the documentaries Begavede barn (2006), The Boys
Who Stayed (2004), and Radiobingo (2002). She has
recently made two documentaries for the series
De som bygger landet.
A warm and shrewd film about retired fisherman Gregor
and his wife Agathe who live harmoniously together. They
celebrate their wedding anniversary in June despite it being
in September and are prone to stashing those nasty bills
away in the oven. Could Gregor perhaps have a point when
he says there´s a time for everything?
Bunnyloop
35mm | 4 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
Solveig Melkeraaen
Ravn Lanesskog
Marianne Bakke
Christopher Heie
Jørgen Malo
egg & bacon/Elisabeth Monge
Anne Siri Bryhni
Joachim Calmeyer
Gerdi Schjelderup
Isar A. Gallab
Nina Bendiksen
Marit Andreassen
Norsk filmfond
Film 3
NRK
Bjørn Eivind Aarskog
Exposed Film Productions
Møllergata 28
0179 Oslo
[email protected]
T: +47 22 20 77 00
| 31
PAN LØRDAG KL. 20.00
DigiBeta | 30 min | 2007
Eric Magnusson (b. 1977) studied at the Ecole
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris. He
later moved to Denmark where he studied Film and
Theatre Dramaturgy. Magnusson has been writing
and directing plays since he was eighteen years
old. He has also collaborated on various short films
and feature films. His plays have been performed
at Århus theatre and Black Box in Oslo. Dager av
kjærlighet is his first short film.
|
Jannicke Johansen (f. 1979) er avgangselev
på Produksjonsdesign ved Den norske filmskolen i
Lillehammer. Har tidligere studert interiør/møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Bergen og skulptur og
objektdesign ved kunstakademier i Spania og
Danmark. Hun har også jobbet et år som frilansdesigner i Mexico City. Dette er hennes debutfilm,
hvor hun har både regi, manus og scenografi.
Det er en kortfilm om å gå fra en dimensjon til en annen. En
begynnelse på noe nytt. Det å bli født skal visstnok være et
under, og det å komme til denne verden skal visstnok være
en gave, men føles det egentlig sånn? Å bli født er en kamp
mellom liv og død, men essensielt for vår eksistens. I filmen
følger vi vår kjære skogens konge og dens første magiske
og dramatiske måneder ut i vår verden.
This short film is about crossing from one dimension to
another and the beginning of something new. Being born
should of course be a miracle and coming into the world
is naturally supposed to be a gift, but does it really feel
that way? Being born is a struggle between life and death,
but vital to our existence. The film follows the king the
forest, our beloved elk, and tracks its first few magical and
dramatic months in our world.
Jannicke Johansen (b. 1979) is a final-year
student in Production Design at The Norwegian
Film School in Lillehammer. She previously studied
Interior and Furniture Design at the Bergen National
Academy of the Arts and Sculpture and Object
Design at art academies in Spain and Denmark.
She also worked as a freelance designer in Mexico
City for a year. This is her debut film, for which she
takes on directing, scriptwriting and scenography.
DigiBeta | 1 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Jan Otto Wiig
Jan Otto Wiig
Simon Hawken
Jan Otto Wiig
Angelo Badal
Marius Hansen
Tara Høeg
Christopher Homan
NRK
Anne-Britt Osland
NRK
Blåbærstien 37
1450 Nesoddtangen
[email protected]
T: +47 905 07 433
Jan Otto Wiig (f. 1965) har regissert en rekke
kortfilmer, reklamefilmer og tv-dokumentarer.
Mange av hans kortfilmer har tidligere vært vist på
Kortfilmfestivalen og internasjonale festivaler.
Jan Otto Wiig (b. 1965) has directed several
En jaget, livredd jente, alene på en øde landevei, ser ingen
annen mulighet enn å prøve å haike...
A hunted, terrified young girl alone on a deserted country
road sees no other option than to hitch a ride...
short films, commercial films and TV documentaries.
Many of his short films have previously been shown
at the Norwegian Short Film Feastival and other
international festivals.
32 | NORSK KORTFILM 3
CATILINA FREDAG KL. 20.00
|
NORSK KORTFILM 3
CATILINA FREDAG KL. 20.00
PAN LØRDAG KL. 20.00
Adherent
|
| 33
PAN LØRDAG KL. 20.00
Brutte Kretser
Broken Circuits
DigiBeta | 11 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Prod/Prod
Julian Nazario Vargas (f.1983) er fra Bergen.
Julian Nazario Vargas
Julian Nazario Vargas
Soup (aka Erlend Viken)
Rune Baggerud & Andreas
Revheim
Julian Nazario Vargas
Sverre Eide
Gunhild Olaussen
Rune Baggerud
Flatåstoppen 2
7079 Flatåsen
[email protected]
T: +47 952 79 470
Adherent er hans avgangsfilm på animasjonslinjen
ved Høgskulen i Volda.
Julian Nazario Vargas (b.1983) from Bergen.
Adherent is his graduation film from the animation
track at Volda University College.
Prod/Prod
It´s a young boy´s birthday but no-one turns up, he wants to
escape his loneliness. In an apartment several floors below
lives a girl who´s just as lonely. In an unexpected turn of
events they uncover a world full of surprises. But will they
find one another?
Liten Knute
The Knot
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Kjersti Steinsbø
Kjersti Steinsbø
Anna Myking
Sergio Chavarria
Olav Øyehaug
Øyvnd Rydland
Edwin
Trygve Hov
Elisabeth Lahr
Brit Langlie
Jeppe Laursen
Karl Vidar Lende
Norsk filmfond
Fond for Lyd og Bilde
Vestnorsk Filmsenter
Sparebanken Vest
Lars Løge og Johnny Holmvåg
Flimmer Film AS
Strandgaten 89
5004 Bergen
[email protected]
T: +47 55 23 15 00
Kjersti Steinsbø (f. 1976) er utdannet regissør
fra Praha, har skrevet og regissert novellefilmen
Forlat oss vår skyld og Liten Knute. Utvikler dramaserien Melkeveien. Manus til kortfilmen Liten Knute
er en adaptasjon av Bragepris-nominerte Gunhild
Øyehaugs novelle Liten Knute.
Kjersti Steinsbø (b. 1976) studied directing
Kåre er født med navlestrengen ubrytelig knyttet til sin mor.
Deres tilværelse forløper med hverandres permanente
tilstedeværelse.
Kåre is born with his umbilical cord permanently attached
to his mother. They spend their lives in each other´s
constant presence.
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
En gutt har fødselsdag, men ingen dukker opp. Han
ønsker å finne en vei ut av ensomheten. I en leilighet mange
etasjer under gutten bor en jente som er like ensom. Noe
uventet dukker opp, og de oppdager begge en verden full av
overraskelser. Men vil de oppdage hverandre?
35mm | 14 min | 2008
DV/DVCam | 9 min | 2007
in Prague and wrote and directed the novella film
Forlat oss vår skyld, and Liten Knute. She is working
on the drama series Melkeveien. The script for the
short film Liten Knute is adapted from Brage award
nominee Gunhild Øyehaug´s novella Liten Knute.
Tom Daniel Reiersen
Tom Daniel Reiersen
Tom Daniel Reiersen
Tom Daniel Reiersen
Magnus Dahlberg
Fred Are Larsen
Tom Daniel Reiersen
Tom Daniel Reiersen
Nina Biong
Steinar Bang
Tom Daniel Reiersen
Harald Hårfagresgate 12A
0363 Oslo
[email protected]
T: +47 995 99 573
Tom Daniel Reiersen (f. 1979) er en ung
videokunstner med en BA Degree of Fine Arts fra
Statens Kunstakademi i Oslo. Brutte Kretser (2007)
har blitt vist ved flere utstillinger i Norge, Tyskland
og på Filippinene. Den har/skal delta ved Torino Film
Festival, Tromsø Internasjonale Film Festival, Minimalen Kortfilmfestival, Den Norske Dokumentarfilm
Festivalen og Amsterdam Shorts.
Brutte Kretser tar oss til en parallell virkelighet. En verden
og et Norge bestående av papp og roboter. Her møter vi
Roger og Matilde, to parter i et oppløst ekteskap. De forteller sin Romeo og Julie-historie om kjærlighet og svik. Det
er en fortelling om interkulturell dialog og fremmedfrykt som
manifesterer seg i forskjellene mellom by og bygdekultur.
Brutte Kretser takes us to a parallel universe where Norway and the world are composed of robots and cardboard.
Here we meet Roger and Matilde - two sides of a marriage
in dissolution. They recount their Romeo and Juliet story
of love and betrayal. It’s a tale of intercultural diaologue
and the xenophobia that is manifested in the differences
between urban and rural culture.
Tom Daniel Reiersen (b. 1979) is a young
video artist with a BA Degree in Fine Arts from The
National Academy of Fine Art in Oslo. Brutte Kretser
(2007) has been shown at several exhibitions in
Norway, Germany and the Philippines. It was/will
be shown at the Torino Film Festival, the Tromsø
International Film Festival, the Minimalen Short Film
Festival, the Norwegian Documentary Film Festival
and Amsterdam Shorts.
34 | NORSK KORTFILM 4
CATILINA LØRDAG KL. 12.00
|
NORSK KORTFILM 4
CATILINA LØRDAG KL. 12.00
PAN LØRDAG KL. 22.00
Jøje meg
for en jul!
Tro, håp og
ærlighet
Golly What a Christmas
I Belive in Love
DigiBeta | 8 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Mattis Folkestad
Lasse Nederhoed
Håkon Noodt
Rune Nilson
Rune Nilson
Mattis Folkestad
Øyvind Tangseth
Espen Alme Ellingsen
Siv Nordsveen
Kristoffer Anmarkrud
Rune Nilson
Ingrid Gjessing Lindhave
Vidar Magnussen
Ivar Nergaard
NRK
Marius Hoel
NRK
Sandefjordgt 4 N
0464 oslo
marius.hoel
T: +47 909 49 018
Mattis Folkestad (f. 1976) har jobbet i NRK
siden 2003. Utdannelse fra Høyskolen i Volda og
Queensland College of Art.
Mattis Folkestad (b. 1976) has worked for the
Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) since
2003. Graduated from Volda University College and
Queensland College of Art.
Hvor ble det av julenissen? En dyster fremtidsvisjon om
hvordan julegløden døde.
Prod/Prod
Glade Jul
DigiBeta | 9 min | 2007
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
Prod/Prod
Tomas Kværner
Tomas Kværner
Jan Christian Forthun
Petter Lee
Marius Smit
Hans Offerdals
Harald Sandø
Maria Raita
Jan Christian Forthun
Åsa Hallsteinsdatter Hoel
Adrian Larsen
Hauk Hayerdahl
Ragnhild Udbye Lefstad
Henrik Høie
Jan Christian Forthun
Herslebsgate 17B
0561 OSLO
[email protected]
T: +47 21 99 98 63
Helene Torp
Helene Torp
Helene Torp
Helene Torp
Helene Torp
Helene Torp
Helene Torp
Helene Torp
Terje Brevik og Linda
Skaaret
Norsk kulturråd
Vederlagsfondet for
billedkunst
Østfold fylkeskommune
Fredrikstad kommune
Helene Torp
Kjølberggt.26
1653 Sellebakk
helenetorp.kunst.no
T: +47 69 33 12 27
Helene Torp (f. 1972) har laget filmer og instal-
lasjoner siden 1999 og er vist en rekke steder i
inn- og utland. Utdannet billedkunstner. Tro, håp og
ærlighet er hennes mest omfattende arbeid hittil.
Filmen kommer i en egen engelsk versjon høsten
2008. Hennes neste film heter Streetwise. Helene
Torp fokuserer på eksperimenter med innhold
framfor klassisk dramaturgi.
Tro, håp og ærlighet handler om kjærlighet på virkelig høyt
– og lavt – nivå. Vi møter Jens og Lena, som kan kunsten å
krige. Det oppstår primitive og svært komplekse samtaler.
Det handler om makt og oppdragelse og en sterk uvilje når
egoet møter virkeligheten. Filmen er andre del i Moralserien, hvor filmen Beste Praksis/ Best Practice (2004) var
den første.
Tro, håp og ærlighet is about the extremes of love. We meet
Jens and Lena who have mastered the art of war. Primitive
and intensely complex conversations develop. It´s all about
power and upbringing and a fierce resentment when ego
meets reality. The film is the second part in the “Moral” series in which Beste Praksis/ Best Practice (2004) was the
first film.
Helene Torp (b. 1972) has been making films and
installation since 1999 and her work has been shown
nationally and internationally. She has an education
in the Visual Arts. Tro, håp og ærlighet is her most
comprehensive work to date. An English version of
the film is due for release in the autumn of 2008.
Her next film is entitled Streetwise. Helene Torp
focuses on experimentation with content as opposed
to classical dramaturgy.
Tågråbberi
- en enkel simplifisering av en
konkret idé om skjebnen...
ja, også om kjærligheten da
Father Christmas
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
| 35
PAN LØRDAG KL. 22.00
DV/DVCam | 24 min | 2007/08
Fin/Fin
What happened to Santa Claus? A melancholic vision of
the future and the death of Christmas cheer.
|
Tomas Kværner (f. 1981) har studert film på
Westerdals School of Communication og Nordisk
Institutt for Scene og Studio. Fra tidligere har han
bachelorgrad i filmvitenskap. Glade Jul er hans
eksamensfilm fra andre året på Westerdals.
Tomas Kværner (b. 1981) studied film at
Av og til har julenissen større overraskelser enn dem som er
i sekken.
Ever so often, Santa Claus has even bigger surprises than
what can be found in his sack.
Westerdals School of Communication and the
Nordic Institute for Stage and Studio. He also holds
a Bachelor in Film Science. Glade Jul is his exam
graduation film from his second year at Westerdals.
The Great Train Robbery - a Simplified
Idea Concerning Fate ...and Love,
of Course
Eivind Larssen og Øystein Håland er begge
studenter ved Nordland kunst- og filmfagskole. Dette
er deres første samarbeidsporsjekt.
DV/DVCam | 1 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Eivind Larssen
Øystein Håland
Eivind Larssen
Øystein Håland
Eivind Larssen
Øystein Håland
Eivind Larssen
Øystein Håland
Eivind Larssen
Øystein Håland
Eivind Larssen
Øystein Håland
Samir Zedan
Nordland kunst- og
filmfagskole
Postboks 49
8309 Kabelvåg
[email protected]
T: +47 920 30 091
Eivind Larssen og Øystein Håland are both
students at Nordland Art and Film School. This is
their first collaborative project.
Ved hjelp av objektanimasjon fortelles en simplistisk versjon
av den klassiske kjærlighetshistorien. Mann, kvinne, tog,
røvere, action!
A simplistic version of the classic love story is told with the
help of object animation. A man, a woman, a train, some
robbers, action!
36 | NORSK KORTFILM 4
CATILINA LØRDAG KL. 12.00
|
NORSK KORTFILM 4
CATILINA LØRDAG KL. 12.00
PAN LØRDAG KL. 22.00
Shoes
|
| 37
PAN LØRDAG KL. 22.00
Lydskygger
Sound-Shadows
DigiBeta | 4 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Qian Shi
Qian Shi
Qian Shi
Qian Shi
Trygve Nielsen
Thomas Richard
Andres Månd
Høgskulen i Volda
Joplassvegen 11
6101 Volda
[email protected]
T: +47 977 82 901
Qian Shi (f. 1983) har studert animasjon ved
Beijing kringkastingsinstitutt, ved Westminster
universitet i London og ved Animasjonsseminaret
i Viborg, Danmark. Hun er nå i ferd med å gjøre
seg ferdig med en bachelorgrad i animasjon ved
Høgskulen i Volda. I 2007 ble hennes kortfilm Vision
of Darkness utvalgt til Den norske dokumentarfilmfestivalen, og hun vant Grafills pris for studentarbeider, Visuelt07.
Kjærligheten mellom far og datter blir satt på prøve da
de fattige som de er, må klare seg gjennom julen. Den
lille jenta har et fint par sko og ser at faren ikke har noen,
derfor bestemmer hun seg for å bytte sine sko i et par
varme vintersko.
The love between a father and his daughter is put to the
test when they have to make it through Christmas on a
shoestring budget.
Qian Shi (b. 1983) studied animation at the Beijing
Broadcasting Institute, the University of Westminster
in London and the Animation Workshop, Viborg,
Denmark. She is currently finishing a Bachelor in
Animation at Volda University College. In 2007, her
short film Vision of Darkness was selected for The
Norwegian Documentary Film Festival and she
won a student work award at Visuelt 07, organised
by Grafill, The Norwegian Organisation for Visual
Communication.
35mm | 7 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Julie Engaas
Julie Engaas
Julie Engaas
Simen Gengenbach
Jon Platou Selvig
Stian Torstenson
Håkon Lammetun
Julie Engaas
Hege Norset Blichfeldt
Norsk filmfond v/Sirin
Eide
Fond for lyd og bilde
Stiftelsen Fritt Ord
Grafill
Norske Billedkunstnere
Cecilie Bjørnaraa
True Fiction
Karl Johansgate 6b
0154 Oslo
[email protected]
T: +47 909 56 838
Edderkoppen
Bakeri
Min Bestemor
Beijing
The Little Spider French Bakery
My Grandmother Beijing
DigiBeta | 15 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Terje Andre Nymark
Terje Andre Nymark
Daniel Voldheim
Torkel Riise Svenson
Torbjørn Ingvaldsen
Mikael Brodin v/ Ljudbang
Ebba Furstenberg
Bjørn Sundquist
Andreas Wilson
Lena B Eriksson
Norsk filmfond
Filmpool Nord AB
Nordnorsk Filmsenter
Fond for lyd og bilde
Troms Fylkeskommune og
Yoghurt
Joachim Lyng
Sweet Films AS (sus)
Mellomveien 33
9007 Tromsø
[email protected]
T: +47 926 56 002
Terje Andre Nymark (f. 1975) er utdannet ved
London International Film School. Han har tidligere
skrevet og regissert kortfilmen Hund søndag kl.1100.
Terje jobber i dag som forfatter og regissør for
Sweet Films.
Terje Andre Nymark (b. 1975) studied at
Olsen, innehaveren av et lite fransk bakeri, stoler på sin
kones lidenskapelige baking for å få solgt sin populære
pariserloff. Olsen måler kynisk butikkens suksess gjennom
mengden penger han får inn alene, og får problemer med
butikkdriften da konas assistent går lei av forholdene han
jobber under. Olsen, the owner of a small French bakery relies on his
wife´s inspired baking skills to sell his popular Parisian loaf.
He cynically measures the shop´s success solely in terms
of profit and faces problems with the running of the bakery
when his wife´s assistant starts to tire of his working conditions.
London International Film School. He wrote and
directed the short film Hund søndag kl.1100.
Terje is currently working as a writer and director
for Sweet Films.
Julie Engaas (f. 1968) har tidligere laget filmene
Leonidestorm, Heartbeat, Moonie Tunes Paradis/
Paradis og Hjertesukk. Hun har bakgrunn fra Statens
kunstakademi og studier i animasjon ved Høgskulen
i Volda.
Julie Engaas (b. 1968) made the films
Det er mange som tror at jeg lever i mørket, men
foran øynene mine er det ingenting. Det er bare luft.
I Lydskygger møter vi Hege. Lydskyggene er en viktig del
av hennes hverdag.
Many believe I live in darkness, but there´s nothing in front
of my eyes, just air. We meet Hege in Lydskygger. The
shadows of sound are a major part of her day-to-day life.
35mm | 8 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Mats Grorud
Mats Grorud
Mats Grorud
Mats Grorud
Zhang Lei
Bent Erik Holm
The Chimney Pot
Nordisk Film Post Production
Pål Røed
Ape & Bjørn and Nubbsjangs
Production
Schweigaardsgate 93
leilighet 604
0656 Oslo
[email protected]
T: +47 932 13 555
Leonidestorm, Heartbeat, Moonie Tunes, Paradis/
Paradis and Hjertesukk. She graduated from the Oslo
National Academy of the Arts and studied animation
at Volda University College.
Mats Grorud (f. 1976) er animasjonsregissør,
utdannet ved Høgskulen i Volda, animasjonslinja.
Han laget sin første film i Beijing da han studerte
ved Kinas kommunikasjonsuniversitet – som en
kommentar til den fysiske gjenoppbyggingen av
byen. Han har arbeidet med mange andre animasjonsregissører, som Kaja Polmar og Pjotr Sapegin.
Han driver sitt eget lille animasjonsfirma i Oslo kalt
Nubbsjangs Production.
Moderniseringen av Beijing fortalt gjennom en ung gutt
som leker gjemsel i sin bestemors rynker
The reconstruction of Beijing told by a young boy playing
hide and seek in his grandmother´s wrinkles.
Mats Grorud (b. 1976) is animation director,
educated at Volda Animation College. He made
this film in Beijing, studying at China University of
Communication – as a comment on the physical
reconstruction of the city. He has worked with several other animation directors, such as Kaja Polmar
and Pjotr Sapegin. He is running his little animation
company in Oslo called Nubbsjangs Production.
38 | NORSK KORTFILM 5
CATILINA LØRDAG KL. 19.30
|
NORSK KORTFILM 5
CATILINA LØRDAG KL. 19.30
PAN SØNDAG KL. 10.00
Mein Stampf or The
Danceshow of the
Last Century
The Crouquet Match
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Martine Grande (f. 1985) har en bachelor i
Martine Grande
Martine Grande
Martine Grande
Martine Grande
Laila Totsås og Conor
Patrick
Conor Patrick
Martine Grande
Leo Solter
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda
v/ Andres Mänd
6100 VOLDA
[email protected]
T: +47 700 75 072
| 39
PAN SØNDAG KL. 10.00
Krokketmatchen
BetaCam SP | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
|
animasjon fra Høgskulen i Volda. Mein Stampf or
The Danceshow of the Last Century var hennes
avsluttende bacheloroppgave, og det tok litt over et
år å lage den.
Martine Grande (b. 1985) holds a Bachelor´s
En litt annerledes animert dokumentar... En av verdenshistoriens viktigste hendelser, sett gjennom en dansers
øyne ...
degree in Animation from Volda University College.
Mein Stampf or The Danceshow of the Last Century
was her graduation assignment and took just over a
year to make.
35mm | 25 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Bobbie Peers
Bobbie Peers
Jakob Ingimundarson
Pål Gengenbach
Per Midjo
Thomas Angell Endresen
Guri Giæver
Thomas Berg
Knut Haugmark
Rhine Skaanes
Christina Mae
Kim Farchild
Gaute Garlid, Anne Mette
Husafalk
Solveig Haugen
Norsk filmfond
Vestnorsk Filmsenter
Filmkraft Rogalaland
Maria Ekerhovd
KONG FILM AS
[email protected]
Tlf: 95188118
An animated documentary with a difference... One of the
most significant events in world history seen through the
eyes of a dancer...
Fin/Fin
Prod/Prod
L’attente
Bobbie Peers (f. 1974) gikk ut av London
internasjonale filmskole i 1999. Hans første kortfilm,
Sniffer, mottok Gullpalmen for beste kortfilm i
Cannes i 2006.
Bobbie Peers (b. 1974) graduated from the
London International Film School in 1999. His first
short film, Sniffer, received the Palme d’Or Short
Film in Cannes 2006.
Et sidespor i evolusjonen gjorde det mulig for neandertalere
og mennesker å sameksistere opp til vår tid. På grunn av
en pandemi er alle mennesker døde – alle bortsett fra én.
Vi møter det siste mennesket da han besøker sin kommende
svigerfamilie for å delta i deres årlige krokketmatch.
A sidestep in the evolution process made it possible for
Neanderthals and Humans to co-exist until our time. Due
to a pandemic all humans are dead – all but one. We meet
the last human being as he visits his coming family-in-law
to participate in their annual croquet match.
Ilsas
anatomitime
The Wait
Ilsa´s Anatomy Class
35mm | 2 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Ingvild Søderlind
Ingvild Søderlind
Alexandra E I Perez Seoane
Ingvild Søderlind
Ingvild Søderlind og
Alexandra E I Perez Seoane
Ingvild Søderlind
Brettevillesgt. 24
0481 Oslo
[email protected]
T: +47 932 94 889
Ingvild Søderlind (f. 1975) er utdannet i
film fra Napier University i Edinburgh, Skottland.
Hun arbeider med dokumentarfilm, kortfilm og
undervisningsfilm. Hun har blant annet laget kortfilmen Cage og dokumentarfilmen En Tannstikker
til Kina. L´attente er laget under workshopen
“Dokumentarfilm på Polsk - Inspirasjonsverksted for
dokumentarfilmskapere” ved Norsk filmutvikling med
veiledning fra Andrzej Fidyk og Piotr Kuzinski.
Det er hentetid i barnehagen. Selma venter...
It´s hometime at the kindergarten. Selma is waiting...
Ingvild Søderlind (b. 1975) studied film at
Napier University in Edinburgh, Scotland. She works
in documentary, short and educational film. She
made, amongst others, the short film Cage and the
documentary film En Tannstikker til Kina. L´attente
was made as part of the workshop Polish-language
Documentary Film – An inspiration workshop
for documentary filmmakers at Norwegian Film
Development with guidance from Andrzej Fidyk and
Piotr Kuzinski.
DV/DVCam | 4 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Fin/Fin
Prod/Prod
Andreas Nilssen Moss
Andreas Moss
Toni Nordli
Camilla Nikolaisen
Andreas Moss
Toni Nordli
Toni Nordli
Pingo
David Flavin
Jim Ether
Andreas Moss
Toni Nordli
Camilla Nikolaisen
Andreas Moss
Toni Nordli
Camilla Nikolaisen
Andreas Moss
Toni Nordli
Camilla Nikolaisen
Nordland Filmfag og Kunstskole
Nordland Filmfag og Kunstskole
[email protected]
+47 997 94 071
Andreas Nilssen Moss (f. 1982) har drevet
med en del prosjekter og musikkvideoer og ting i
mange år, er nå på filmlinjen til Nordland kunst- og
filmfagskole.
Ilsas anatomitime er en stop-motionfilm for barn om hvordan små misforståelser kan skape dumme konsekvenser.
Ilsas anatomitime is a stop-motion film for children about
how minor misunderstandings can have the most stupid
consequences.
Andreas Nilssen Moss (b. 1982) has been
involved in various projects and music videos
for many years and is currently studying film at
Nordland Film and Art School.
40 | NORSK KORTFILM 5
CATILINA LØRDAG KL. 19.30
|
NORSK KORTFILM 5
CATILINA LØRDAG KL. 19.30
PAN SØNDAG KL. 10.00
Autovern
|
| 41
PAN SØNDAG KL. 10.00
Interlude
Gardrail
DV/DVCam | 15 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Aasne Vaa Greibrokk
Aasne Vaa Greibrokk
Zoë Schmederer
Aasne Vaa Greibrokk
Ivar Bowitz
Silje Halstensen
Martin Bowitz
Aasne Vaa Greibrokk
Susanne Quist
Endre Kristoffersen
Nordland Kunst- og
Filmfagskole
Thor Hjortsgt 24
8309 Kabelvåg
[email protected]
T: +47 920 30 091
Aasne Vaa Greibrokk (f. 1982) var ferdig etter
to år ved Nordland kunst- og filmfagskole våren
2007. Hun er nå registudent i Polen ved Filmskolen i
Lodz.
Aasne Vaa Greibrokk (b. 1982) graduated in
Spring 2007 after two years at the Nordland Art and
Film school. She is currently studying directing in
Poland at the Lodz Film School.
I grøftkanten langs en motorvei sitter det ei jente å
tviholder på en plastpose. En ung gutt dukker plutselig opp
fra ingensteds. Sammen legger de to ut på en reise...
35mm | 12 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Fin/Fin
A girl sits in a ditch at the side of a motorway, clinging to
a plastic bag. All of a sudden a young man appears from
nowhere and the two set out on a journey...
Prod/Prod
Katja Eyde Jacobsen
Stian Angel Eriksen
Øystein Mamen
Ida Kolstå
Ola Fløttum
Sverre Eide
Renate Bakke
Ragna Lea
Norsk filmfond
NRK
Den Kulturelle skolesekken
Norsk filmstudio
Chimney Pot
NFI
4 1/2
Karin Julsrud
Fireogenhalv
John Collets allè 38
0852 Oslo
[email protected]
T: +47 918 82 492
Danny´s
Magical Potion
Gaute Hesthagen
Hans-Alexander Koot
Trond Tønder
Gaute Hesthagen
Plan 8
Stig Holte
Tor Martin Norvik
Simon Lay
Gaute Hesthagen/ Eskil
Johnsen
Paradox/ Tilnærmet Lik
Maridalsveien 89
0461 Oslo
[email protected]
T: +47 918 23 446
Katja Eyde Jacobsen (b. 1978) graduated from
the directing track at the Norwegian Film School
with the exam film Herfra til månen.
Interlude er en film om å vokse opp i Norge og lengte etter
noe man ikke helt vet hva er.
Interlude is a film about growing up in Norway and longing
for something indefinable.
XY
35mm | 1 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Prod/Prod
Katja Eyde Jacobsen (f. 1978) gikk ut fra
regilinja ved Den norske filmskolen i 2006 med
eksamensfilmen Herfra til månen
Gaute Hesthagen (f. 1978) er utdannet ved
regilinjen på Den norske filmskolen.
Gaute Hesthagen (b. 1978) was studied directing
at the Norwegian Film School.
Tidlig en dag svelger en hatefull gutt ved navn Danny en
godhetsdrikk ved et uhell.
Early one day, a hateful boy called Danny accidentally
swallowed a potion of goodness.
35mm | 5 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
David Reiss-Andersen
David Reiss-Andersen
Nico Poulsson
Jens Christian Fodstad
Nicholas Sillitoe
Christian Schaanning
Kim Bodnia & Maria Grazia
Di Meo
Pravda & Kim Bodnia
John-Einar Hagen
Pravda
President Harbitz gate 4
0259 OSLO
[email protected]
T: +47 22 59 77 00
David Reiss-Andersen (f. 1972) har deltatt på
Kortfilmfestivalen tidligere med filmen Brakkvann
(2007).
David Reiss-Andersen (b. 1972) has previously
participated at Norwegian Short Film Festival with
the film Brakkvann (2007).
En mann kjemper med sine demoner.
A man struggles to overcome his demons.
42 | NORSK KORTFILM 5
CATILINA LØRDAG KL. 19.30
|
NORSK KORTFILM 6
CATILINA SØNDAG KL. 10.00
PAN SØNDAG KL. 10.00
2007
|
| 43
PAN MANDAG KL. 10.00
Søndag
Sunday
DV/DVCam | 3 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Thomas Simonsen Balmbra
Thomas Simonsen Balmbra
Jannik Dam Kehlet
Thomas Simonsen Balmbra
Egil Ursin
Thomas Simonsen Balmbra
Sakaris Stóra
Samir Zedan
Nordland Kunst- og Filmfagskole
Postboks 49
8309 KABELVÅG
[email protected]
T: +47 920 30 091
Thomas Simonsen Balmbra (f.1985) er halvt
engelsk, halvt norsk. Født og oppvokst i Bodø.
Debutant.
Thomas Simonsen Balmbra (b.1985) is half
English and half Norwegian. Born and brought up in
Bodø. Debutant.
En body-horror kjærlighetstragedie om en ung manns
behov for å dokumentere og reksonstruere seg selv. Filmen
er en destruktiv hammer om en forstyrret katarsis.
DigiBeta | 7 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
A body-horror and tragic love story about a young man´s
need to document and reconstruct himself. The film is
a destructive hammer centring around on a disturbing
catharsis.
Guro Bruusgaard
Fijona Jonuzi
Fijona Jonuzi
Guro Bruusgaard
Tobias Hylander
Tobias Hylander
Caroline Lillås
Jeanette Lillås
Fond for lyd og bilde
Norsk filmfond
Petter Jakobsen
SELSKAPET/Petter Jakobsen
Produksjoner
Sexes gate 2B
0577 OSLO
[email protected]
T: +47 404 54 581
Utroskap og
Overvaakning
Familien Bergs
Erfaringer
Infidelity & Surveillance
The Family Berg Experiences
DV/DVCam | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Jonas Engen (f. 1978) debuterer med denne
Jonas Engen
Jonas Engen
FotoFunke
Jonas Engen
Alessandro del Greco
Lars Julio Muri
Jonas Engen
Fiffig Film
Hvor mange hemmeligheter har man i et samfunn der alle
Erteløkka 5, leil 501
ser alle, hele tiden?
1384 Asker
[email protected]
Just how many secrets can you have in a society where
T: +47 995 45 934
everyone can see you all the time?
filmen.
Jonas Engen (b. 1978) makes his debut with
this film.
Guro Bruusgaard (f. 1977) er oppvokst på
Nøtterøy i Vestfold. Hun har studert tre år ved
Universitet i Oslo og gått to år på Nordland kunst- og
filmfagskole og tre og et halvt år på Filmhögskolan i
Göteborg.
Jeanette og Caroline er på vei gjennom skogen til sin
mellomste søsters barnedåp. De er barn i samme familie,
men oppvokst i ulik tid og under ulike omstendigheter.
Jeanette and Caroline are on their way through the forest to
go to their middle sister´s christening. They are all children
in the same family but have grown up at different times and
under different circumstances.
DigiBeta | 25 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Pål Øie
Pål Øie
Johan Fredrik Bødtker
Sjur Aarthun
Johan Leiva m.fl.
Erik Watland
Pål Dixon Sandberg
Cecilie Mosli
Robert Skjærstad
Per Egil Aske
Gry M. Dahl
Fuzz
Vestnorsk Filmsenter
TV2
Jan Aksel Angeltvedt
Alligator as
Georgernes Verft 12
5011 Bergen
[email protected]
T: +47 900 69 801
Guro Bruusgaard (b. 1977) grew up on
Nøtterøy in Vestfold. She studied for three years at
Oslo University, two years at Nordland Art and Film
School and three and a half years at the School of
Film Directing at Gothenburg University.
Pål Øie (f. 1961) har lang og allsidig erfaring både
som fotograf, produsent, manusforfatter og regissør.
Han har regissert en rekke prisvinnende kortfilmer
og er kjent for sitt helt særegne filmspråk. Pål er
mest kjent for spillefilmen Villmark (2003), som han
også skrev manus til.
Pål Øie (b. 1961) has had a long and varied career
En kjernefamilie på tre er på vei til hytta da de kjører på en
hund. Eieren dukker opp, og familien Berg trekkes sakte,
men sikkert inn i en gal manns verden.
A nuclear family of three are en route to their cabin when
they run over a dog. When the owner appears the Berg
family are slowly but surely drawn into the world of a mad
man.
as a photographer, producer, scriptwriter and
director. He has directed several award-winning
short films and is renowned for his wholly unique
film language. Pål is best known for the feature film
Villmark (2003), for which he also wrote the script. 44 | NORSK KORTFILM 6
CATILINA SØNDAG KL. 10.00
|
NORSK KORTFILM 6
CATILINA SØNDAG KL. 10.00
PAN MANDAG KL. 10.00
Sunday
Mornings
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Jannicke Låker
Jannicke Låker
Per Teljer
Jannicke Låker
Jannicke Låker
Anita Di Bianco
Jan Dietrich
Marika Enstad
Norsk kulturråd /
Kunstverrein Langenhagen
Tyskland
Jannicke Låker
Wrangelstrasse 92
10997 Berlin
[email protected]
T: +49 30 695 362 89
| 45
PAN MANDAG KL. 10.00
Fortærelse
Consumption
DV/DVCam | 9 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
|
Jannicke Låker (f. 1968) begynte å arbeide med
video som student ved Kunstakademiet i Trondheim
i 1995. Siden da har hun gjennomgående arbeidet
med dette mediet. I arbeidet sitt utforsker hun
menneskets sårbarhet i dets forhold til omgivelsene.
Tunge emner som rasisme, fysisk vold, seksuelle
overgrep, ydmykelse og maktspill mellom mennesker
blir avslørt på burleske, komiske måter.
Sunday Mornings er en video om en kvinne som
kommer hjem til sin leilighet etter et langt fylleslag på byen.
Scenen beskriver kvinnens langsomme ferd fra
ytterdøren til soverommet. Videoen handler om en selvstendig
person som befinner seg i en humoristisk, men ydmykende
situasjon.
Sunday Mornings is a video about a woman who returns
to her flat after an extended drinking session in town. The
scene depicts the woman´s slow progress from the front
door to the bedroom. The video is about an independent
person finding themselves in a comical, yet simultaneously
humiliating situation.
DV/DVCam | 1 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Jannicke Låker (b. 1968) started working with
video as a student at the Academy of Fine Art in
Trondheim 1995. Since then, she has consistently
worked in media. Her work explores the vulnerability
of the human being in relation to their surroundings.
Serious themes such as racism, physical violence,
sexual violation, humiliation and power games
between people are exposed in burlesque, comedic
ways.
Hove/Hesjevoll
Hove/Hesjevoll
Hove/Hesjevoll
Hove/Hesjevoll
Hove/Hesjevoll
Nordland kunst- og
filmfagskole
Postboks 49
8309 Kabelvåg
[email protected]
T: +47 920 30 091
Forlat oss
vår skyld
Hove/Hesjevoll (f. 1985/1986) er to jenter som
går andre året ved Nordland kunst- og filmfagskole.
Hove/Hesjevoll (b. 1985/1986) are two girls in
their second year at Nordland Art and Film School.
Fortærelse forteller om litteratur og sult ...
Fortærelse is about literature and starvation...
Robin
Thy Kingdome Come
DigiBeta | 23 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Kjersti Steinsbø
Kjersti Steinsbø
Anna Myking
Geir Hørnes
Olav Øyehaug og Enslaved
Opptakslyd Håvard Sætre og
lydmix Øyvind Rydland
Trygve Hov
Trond Fausa Aurvåg
Siren Jørgensen
Azzurra Antonacci
Leandro Guerrini,
Filmfondet Fuzz
TV 2
Vestnorsk Filmsenter
Lars Løge og Johnny Holmvåg
Flimmer Film AS
Strandgaten 89
5004 Bergen
[email protected]
T: +47 55 23 15 00
Kjersti Steinsbø (f. 1976) er utdannet regissør
fra Praha, har skrevet og regissert novellefilmen
Forlat oss vår skyld og Liten Knute. Utvikler dramaserien Melkeveien. Forlat oss vår skyld er en av Fuzz
Grøss-novellefilmene finansiert av Filmfondet Fuzz.
Kjersti Steinsbø (b. 1976) studied directing
Italienske black metal fans kjører seg vill inn til en fundamentalistisk kristen ungdomskoloni på vestlandet.
Italian black metal fans get lost while out driving and end
up at a fundamental Christian youth community in the West
Country.
in Prague, and wrote and directed the novella film
Forlat oss vår skyld, and Liten Knute. She is working
on the drama series Melkeveien. Forlat oss vår
skylden is a Fuzz Grøss novella films financed by the
Fuzz Film Fund.
35mm | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Eirik Sæter Stordahl
Eirik Sæter Stordahl
Torfinn Sanderud
Eirik Sæter Stordahl
Torfinn Sanderud
Eirik Sæter Stordahl
Kaisa Milch
Morten Bekkevoll
Torfinn Sanderud
Sømveien 7b
0493 Oslo
[email protected]
T: +47 958 63 327
Eirik Sæter Stordahl (f. 1988) har laget endel
video i oppveksten. Og går nå på EFC i Ebeltoft,
Danmark
Eirik Sæter Stordahl (b. 1988) made several
videos while growing up and is currently attending
the European Film College in Ebeltoft, Denmark
Robin er et kompakt hverdagsdrama om vennskap og svik.
To venner er på vei til et fødselsdagsselskap. Da to eldre
gutter kommer for å lage bråk, blir vennene tvunget til å vise
sine personligheter. Robin is a compact, quotidian drama about friendship and
betrayal. Two friends are on their way to a birthday party.
When two older boys turn up to cause trouble, the friends
have no choice but to show their true colours.
46 | NORSK KORTFILM 6
CATILINA SØNDAG KL. 10.00
|
NORSK KORTFILM 7
CATILINA SØNDAG KL. 16.30
PAN MANDAG KL. 10.00
Katten og bildet
DV/DVCam | 2 min | 2008
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Prod/Prod
Lyder Janøy
Åsmund Janøy
Lyder Janøy
Åsmund Janøy
Lyder Janøy
Åsmund og Lyder Janøy
Åsmund og Lyder Janøy
Åsmund og Lyder Janøy
Stuff
Åsmund Janøy
Animidas
Sinsenveien 7
0572
[email protected]
T: +47 932 63 001
| 47
PAN MANDAG KL. 12.00
En simplistisk studie av
numerologi og Gud og slikt
A Simplistic Study of Numerology
and God and Stuff Like That
The Cat And The Picture
Regi/Direction
|
Lyder Janøy , Åsmund Janøy er brødre. De
En gutt har fått speilreflekskamera og får et blinkskudd på
vei til Oslo i buss.
har de siste årene samarbeidet under firmanavnet
Animidas, og produsert blant annet en musikkvideo
for Odd Nordstoga, og diverse animerte innslag til
Spellemannprisen, Senkveld og Manshow.Åsmund
Janøy (f. 1982) er utdannet ved Aalborg Tekniske
Skole i Danmark innenfor 3d-animasjon.
Lyder S. Janøy (f. 1977) er utdannet ved Berklee
College of Music i Boston, U.S.A., innenfor musikkog kunstfag.
DV/DVCam | 4 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Lyder Janøy, Åsmund Janøy are brothers.
A boy gets a single lens reflex camera and snaps a winner
on the bus to Oslo.
During the last few years they have cooperated
under the company name Animidas and produced
among other things a music video for Odd Nordstoga
and various animated sketches for the Spelleman
Price, Senkveld and Manshow. Åsmund Janøy (b.
1982) is educated at Aalborg Technical College in
Denmark within 3D animation. Lyder S. Janøy (b.
1977) is educated at Berklee College of Music in
Boston, USA, within music and arts.
Eivind Larssen
Eivind Larssen
Eivind Larssen
Eivind Larssen
Eivind Larssen
Jannik Dam Kehlet
Nordland Kunst- og
Filmfagskole
Nordland Kunst- og
Filmfagskole
Postboks 49
8309 Kabelvåg
[email protected]
T: +47 920 30 091
Eivind Larssen (f. 1984) er for tiden elev ved
Nordland- Kunst- og Filmfagskole i Kabelvåg,
Nordland. Han deltok på Kortfilmfestivalen i Grimstad
2007 med filmen Observation Tape... And it found
what it was not looking for.
Eivind Larssen (b. 1984) is currently a student
Gjennom relativt tvilsom logikk og meget tilfeldig utvalgte
faktaopplysninger bevises ikke bare menneskets egenskaper, men også Guds eksistens.
at the Nordland Art and Film School in Kabelvåg,
Nordland. He took part in the Norwegian Short Film
Festival in 2007 with the film Observation Tape... And
it found what it was not looking for.
The nature of human beings and the existence of God
are proven through somewhat shaky logic and randomly
selected facts.
tyvstart
False Start
DigiBeta | 28 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Leiv Igor Devold
Krzystof Sliwka
Radoslaw Ladczuk
Mariusz Kuz
Wojciech Blazejczyk
Vidar Bergethon Holm
Super Family
Agata Piotrowska
Camilla Aas
Dyveke Bjørkely Graver
Marcin Sztabinski
Beata Kozikowska
Zuzanna Czerwinska
Ingrid Bolsø Berdal
Øystein Martinsen
Anna Gajewska
PWSFTviT
TVP S.A
Polski Institut Sztuki
Filmowej
Den Norske Filmskolen
Beata Gzik
PWSFTviT
[email protected]
T: +48 42 634 58 23
Leiv Igor Devold (f. 1977) er født i Warszawa.
Da han var liten, reiste han med foreldrene til Norge,
hvor han vokste opp. Etter å ha tatt bachelor i
medievitenskap ved UiO og Fjernsynsregi ved HiL
reiste han til Polen, hvor han studerte på regilinjen
ved Den polske filmskolen. Han bor og jobber i
Warszawa og Oslo.
Tyvstart er en film om Witek, som reiser til Norge fra
Polen etter at han kommer ut av fengsel, for å finne igjen
sin ekskjæreste og deres datter, som har reist til Norge for
å jobbe.
Tyvstart is a film about Witek who gets out of prison in
Poland and travels to Norway to find his ex-girlfriend and
their daughter who went to Norway to find work.
Leiv Igor Devold (b. 1977) was born in Warsaw.
He came to Norway as a child with his parents and
grew up there. After taking a Bachelor´s degree in
Media Science at the University of Oslo and studying
Television Directing at Lillehammer University
College, he went to Poland where he studied
directing at the Polish Film School. He lives and
works in Warsaw and Oslo.
48 | NORSK KORTFILM 7
CATILINA SØNDAG KL. 16.30
|
NORSK KORTFILM 7
CATILINA SØNDAG KL. 16.30
PAN MANDAG KL. 12.00
DV/DVCam | 11 min | 2008
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Carsten Sørlie
Carsten Sørlie
Roger Haugen
Rudi Moustafa
Jokke & Valentinerne
Narkoman
Robin Coulthard
Ingar Helge GImle
Lasse Amundsen
Carsten Sørlie
Sub-Frequency
Lille Frøens vei 6a
0369 Oslo
[email protected]
T: +47 917 76 245
| 49
PAN MANDAG KL. 12.00
Oh, My God!
Polyester
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
|
Carsten Sørlie er utdannet innen fiksjonsregi
ved Film og TV-akademiet NISS, og gikk ut derfra i
2007. Han har tidligere deltatt ved kortfilmfestivalen
med filmen Marit i 2007.
Carsten Sørlie graduated fiction director at the
Far og sønn er på på biltur. Det blir ikke helt som planlagt.
Film and TV Academy at the Nordic Institute for
Stage and Studio (NISS) in 2007. He has previously
taken part in the Norwegian Short Film Festival with
the film Marit in 2007.
A father and son are on a road trip. Things don´t entirely
go to plan.
35mm | 9 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Anne Sewitsky (f. 1978) gikk ut fra regilinjen
Anne Sewitsky
Kathinka Nicolaysen
Anna Myking
Ida Kolstø
Gunn Tove Grønsberg
Sunniva Rostad
Ebba Tangen
Julie Solberg
Ella Vicorie Henriksen
Haagensen
Norsk filmfond
Sosial & Helsedepartementet
og Maipo AS
Synnøve Hørsdal
Maipo Film & TV-produksjon
AS
Wedel Jarlsbergsvei 36
- Filmparken Bygg E
1358 Jar
[email protected]
T: +47 67 52 51 90
Eg ser deg,
Eg ser deg
ved Høyskolen i Lillehammer i 2006, og hun har
siden jobbet i NRK Drama. Der har hun blant
annet vært manusforfatter/manuskonsulent på et
langfilmprosjekt, manusforfatter for en episode av
dramaserien Himmelblå samt regissør for fire av
episodene av samme serie. Nå er hun engasjert som
manusutvikler i Tordenfilm.
Oh, My God! er en humoristisk kommentar til barns
oppfatning og opplevelse av seksualitet. Filmen er også et
voksent tilbakeblikk på viktigheten av å være del av den
kule gjengen og hvor langt man strekker seg for å bli en
respektert venninne. Men først og fremst er Oh, my God!
en film om orgasme.
Oh My God! is a humorous observation of children´s interpretations and experiences of sexuality. The film also looks
back through grown-up eyes at the reality of being part of
the “in-crowd” and the lengths to which one is prepared to
go to become a respected member. But first and foremost
Oh my God! is a film about the orgasm.
Anne Sewitsky (b. 1978) studied direction at
Lillehammer University College in 2006 and later
worked for the drama division of the Norwegian
Broadcasting Corporation (NRK). Here, her roles
included: scriptwriter and consultant on a full-length
film project, scriptwriter for an episode of the drama
series Himmelblå, as well as director of four episodes in the same series. She is currently employed
as a script developer at Tordenfilm.
Ovum
I see you, I see you
DV/DVCam | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Chris Erichsen
Chris Erichsen
Jørn Steen
Chris Erichsen
Jørn Steen
Bl.a. Agnes Buen Garnås og
Knut Buen
Geir Bremer Øvrebø
Chris Erichsen
Anette Hagnell
Chris Erichsen
Chris Erichsen
Astridsvei 4
0276 Oslo
[email protected]
T: +47 920 84 183
Chris Erichsen (f. 1955) debuterer etter 30 år
som musiker (bl.a. The Aller Værste og Ratataboo),
journalist og redaktør (bl.a. Friheten og Bok og
bibliotek) som kortfilmskaper. Filmen er en del av
kunstprosjektet Eg ser deg, eg ser deg på Galleri
Sound of Mu i Oslo fra 12. til 22. juni.
Chris Erichsen (b. 1955) has his debut as
“Somme tider kan ein høyre stemmer som om dei var nokså
nære, enda kjelda er på andre sida av eit stilt vatn... Kan du
tenka deg kjærastane som stend på kvar si side av ein fjord,
det er stilt, ho syng: “Eg ser deg, eg ser deg, men eg kan
ikkje koma te deg””. (Anders Buen)
“At times voices come to you as if from nearby, even if the
source is on the other side of a tranquil lake... Imagine two
lovers at opposite sides of a fjord swathed in silence. She
is singing: “I see you, I see you but I cannot come to you.””
(Anders Buen)
filmmaker after a 30-year long career in music
(The Aller Værste and Ratataboo), journalism and
directing (Friheten and Bok og bibliotek). The film is
part of the art project Eg ser deg, eg ser deg at the
Sound of Mu gallery in Oslo 12-22 June.
DigiBeta | 13 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Thomas Fossgård
David Auby Johansen
Roger Haugen
Christian Siebenherz
Christian Siebenherz (post)
Aleksandra Brozyna
Nicholas Hope
Marianne Mørk Larsen
Morten Rudå
Karl Sundby
Frifond-Filmmillionen
Mediefabrikken
David Auby Johansen
Bjølsen Studentby
Hus 31, H0105
0445 Oslo
[email protected]
T: +47 938 65 495
Thomas Fossgård (f. 1981) har jobbet med mye
forskjellig innen film og gått diverse skoler. Går nå
på den polske filmskolen i Lodz.
Thomas Fossgård (b. 1981) has worked in
many different areas of film and attended various
educational institutions. He is currently attending
Lodz Film School in Poland.
En mann jobber på bomstasjon og lever et tomt og innholdsløst liv. En dag står det noe i stuen som forandrer alt, og
mest av alt ham selv.
A toll station employee lives an empty, meaningless life.
One day, something appears in the livingroom that will
change everything, most of all him.
50 | NORSK KORTFILM 7
CATILINA SØNDAG KL. 16.30
|
NORSK KORTFILM 8
CATILINA MANDAG KL. 10.00
PAN MANDAG KL. 12.00
Desert
Eagle
|
| 51
PAN MANDAG KL. 16.00
Elsk din
Skjebne
Love Your Destiny
DV/DVCam | 1 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Charlotte Thiis-Evensen
Charlotte Thiis-Evensen
Charlotte Thiis-Evensen
Kenneth Larsen
kontentum/dokumentarisk lyd
to barn
Kulturrådet/prosjektstøtte
Charlotte Thiis-Evensen
Bygdøyveien 25 e
0286
[email protected]
T: +47 938 00 440
charlotte thiis-evensen (f. 1968) jobber til
daglig både som journalist og regissør i NRK
Bokprogrammet og som videokunstner
charlotte thiis-evensen (b. 1968) is
currently working as a journalist and director for the
Norwegian Broadcasting Corporation´s production
Bokprogrammet” and as a video artist.
Kortfilm/kunstfilm
settelse.
i
grenselandet
dokumentar/iscene-
A short film/Art film in the grey area between documentary
and stage-setting.
DV/DVCam | 19 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Prod/Prod
Andreas Lisberg
Andreas Lisberg
Øystein Iversen
Lars Kaasin
Audun Jemtland
Magnus Holt
Magnus Holt
Frank Kjosås
Tobias Santelmann
Mats Kalsen
Ester Marie Grenersen
Mia Sundfjord
Kristiansandsgt 11a
0463 Oslo
[email protected]
T: +47 992 32 303
Andreas Lisberg (f. 1983) er student på
Westerdal´s School of Communication. Dette er
hans første kortfilm.
Andreas Lisberg (b. 1983) a student at
Westerdal´s School of Communication in Oslo,
studying film and TV. This is his first short film.
Petter er 22 år og bor i Oslo sammen med vennene Erik
og Alex. De er unge og har hele livet foran seg. Situasjonen
forandrer seg da Petter får vite at han har gjort en jente
gravid. Han er uinteressert i barnet, som jenta vil beholde.
Petter må ta et valg.
22-year old Petter lives in Oslo with his friends Erik and
Alex. They are young, with their whole lives in front of them.
All this changes when Petter finds out he has made a girl
pregnant. She wants to keep the baby, he is indifferent.
Petter has a choice to make.
Before,
Ever after
DV/DVCam | 3 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Thomas Løken
Thomas Løken/ Halvar Viken
Thomas Løken
Thomas Løken
Andre Philippenko
Thomas Løken
Thane Kirby
Emma Prowse
Thomas Løken
Thomas Løken
Lambertseterveien 52
1154 Oslo
[email protected]
T: +47 901 86 109
Thomas Løken (f. 1972) har studert visuell
kommunikasjon og digital animasjon i Auckland,
New Zealand 2001–2006.
Thomas Løken (b. 1972) studied Visual
Communication and Digital Animation in Auckland,
New Zealand from 2001 to 2006.
Et lett filosofisk blikk på tid, gjenfødelse og déjà-vu. Er
tiden “sirkulær”? Nietzsche skrev om dette i Slik talte
Zarathustra, der man angivelig kan bestemme sin skjebne.
Animert i 3d/2d.
A light, philosophical look at time, reincarnation and déjà-vu.
Is time “circular”? This was also the subject of Nietszche´s
book And Thus Spoke Zarthustra, which claimed that we
can decide our own fate. Animated in 3d/2d.
52 | NORSK KORTFILM 8
CATILINA MANDAG KL. 10.00
|
Pomoc
Szymona
Tørt og
Kjølig
Simon´s Help
Cold and Dry
BetaCam SP | 27 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
NORSK KORTFILM 8
CATILINA MANDAG KL. 10.00
PAN MANDAG KL. 16.00
Leiv Igor Devold
Leiv Igor Devold
Filip Drozdz
Aleksander Stefanski
Andrzej Bressa
Jan Duszynski
Marek Wlasny
Stanislaw Gladysz
TVP S.A.
Marcin Kurek
Media Brigade
ul. Karkonoska 10,
53-015
[email protected]
T: +48 717 991 451
Leiv Igor Devold (f. 1977) er dokumentar- og
fiksjonsregissør. Han har cand.mag. i medievitenskap
fra Universitetet i Oslo, med to års kandidatstudium
i fjernsynsregi fra Høgskolen i Lillehammer. I tillegg
har han regiutdannelse fra Den polske filmskole i
Lodtz. Hans filmer har blitt vist på festivaler over
hele verden og har mottatt priser i USA og Polen.
I 2005 fikk dokumentaren Journalisten hederlig
omtale på Kortfilmfestivalen.
Filmen handler om en familietragedie i det sørøstlige Polen.
I alkoholrus dreper en far sin kone – og mor til deres tolv
barn. Filmen forteller om barna og deres onkel, som tok seg
av dem etter tragedien.
A film about a family tragedy in south-eastern Poland. In an
alcohol-fuelled stupor, a father kills his wife and the mother
of their twelve children. The film tells the story of the children and their uncle who takes them under his wing after
the tragedy.
Tango
de Yapa
Twilight Tango
DV/DVCam | 16 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Anne Siri Wathne
Anne Siri Wathne
Victor Marquez
Victor Marquez
Victor Marquez
Agnes Nilsson
Öpestorpsvägen 12,
36032 Gemla
[email protected]
T: +46 704 62 5874
Anne Siri Wathne (f. 1980) er fra Oslo og har
bakgrunn fra dokumentarfilmstudier i Valparaiso,
Chile. Hun fikk lyst til å lage film en sommer hun
jobbet som hjemmehjelp og opplevde hvor mange
eldre som hadde en historie de ønsket å fortelle.
Tango på overtid er hennes første kortfilm.
En håndfull eldre mennesker i Buenos Aires viser oss på
hver sin måte hvordan man blir gammel med stil. Coco
er parkvakt og hjelper til på et gamlehjem, Lia studerer
filosofi og gresk historie, mens Eva på snart nitti går hver
dag til den lille butikken sin på et hjørne i San Telmo. Og på
Chacabuco-eldresenteret kommer de fleste egentlig mest
for å danse salsa og tango til langt på natt.
A handful of Buenos Aires´ older generation demonstrate,
each in their own way, how to grow old in style. Coco
is a park attendant and helps out at a retirement home,
Lia is studying philosophy and Greek history, while Eva –
who is nearly ninety – goes to the little corner shop in San
Telmo every day. And, at the Chacabuco retirement home,
most people come to dance the salsa and tango the night
away.
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Anne Siri Wathne (b. 1980) is from Oslo, and
studied Documentary Film in Valparaiso, Chile. She
decided that she wanted to make films when she
discovered just how many older people had a story
they wanted to tell, one summer while working as a
home-help. Tango på overtid is her first short film.
Fin/Fin
Prod/Prod
Kristoffer Joner
Per Schreiner
Sjur Aarthun
Veslemøy Blokus Langvik
Børge Fjordheim
Petter Fladeby
Martin Gant
Jeppe Beck Laursen
Ingar Helge Gimle
Edward Schulteiss
Nors filmfond
Filmkraft Rogaland
Vestnorsk Filmsenter
SFS Odin AS
Bjørn Arne Odden
Spillefilmselskapet Odin AS
Postboks 275
1319 Bekkestua
[email protected]
T: +47 930 67 530
| 53
PAN MANDAG KL. 16.00
35mm | 12 min | 2008
Leiv Igor Devold (b. 1977) is a documentary
maker and fiction director. He has a Bachelor´s
degree in Media Science from Oslo University and
a 2-year Postgraduate Certificate in Television
Directing from Lillehammer University College. He
also studied directing at Lodtz Film School in Poland.
His films have been screened at festivals all over
the world and have received awards in the USA and
Poland. The documentary Journalisten received an
Honourable Mention at the Norwegian Short Film
Festival in 2005.
|
Kristoffer Joner (f. 1972) har bak seg en solid
karriere som skuespiller i en lang rekke av nyere
norske suksesser og tar med Tørt og kjølig skrittet
inn i regirollen for første gang.
Kristoffer Joner (b. 1972) has a solid
career in acting and a plethora of recent domestic
successes to his credit. He takes the role of director
for the first time with Tørt og kjølig.
På Norsk Folkepreservering løses alle verdens problemer
relativt smertefritt.
At the Society for the Preservation of the Norwegian People
all the world´s problems are resolved relatively painlessly.
54 | NORSK KORTFILM 9 – musikkvideo
CATILINA MANDAG KL. 14.00
|
musikkvideo
– NORSK KORTFILM 9
CATILINA MANDAG KL. 14.00
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
dobbelmono
|
| 55
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
martin
hagfors
Someday
Black Ice Magenta
DigiBeta | 3 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Thomas Lunde & Andreas Øyvåg
Thomas Lunde
Andreas Øyvåg
Thomas Lunde
Andreas Øyvåg
Petter Holmern
Aksel Jermstad (The Chimney
Pot) & Thomas Lunde
(Offline)
Dobbelmono
Dobbelmono
Thomas Lunde
Andreas Øyvåg
Kenneth Rønningen
Dobbelmono mfl.
Egenfinansiert av
Dobbelmono med delstøtte
fra Fond for Lyd og Bilde
Hugo H Føsker
Trøbbel Film AS
Torggata 31, 0183 Oslo
[email protected]
T: +47 920 11 946
Thomas Lunde jobber til daglig hos Trøbbel Film,
hvor han har regissert reklamer for bl.a. Honda og
Norsk Tipping. Han har en forkjærlighet for surrealistiske og fargerike settinger blandet med original
og kreativ bruk av filmteknikk. Andreas Øyvåg har
fartstid fra blant annet Nordisk Film. Hvis han ikke
står bak en monitor, er han sannsynligvis å finne bak
et sett platespillere.
One-Take-basert musikkvideo for Dobbelmono med
surrealistiske undertoner. Det hele utspiller seg off-season
på en obskur campingplass i utkanten av en norsk by.
Et sted hvor tyngdekraften periodevis er opphevet og
persongalleriet er svært fargerikt. One-Take-based music video for Dobbelmono with surreal
undertones. The whole thing takes place off-season at an
obscure caravan site on the outskirts of a Norwegian city.
A place where gravity is intermittently absent and the cast
of characters is extremely colourful.
Thomas Lunde currently works at Trøbbel Film
where he has directed advertisements for, amongst
others, Honda and Norsk Tipping. He has a passion
for surreal and colourful contexts combined with the
original and creative use of cinematic techniques.
Andreas Øyvåg has experience from, amongst others,
Nordisk Film. If he´s not behind a monitor, he´s most
likely to be found behind a set of decks.
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Talleiv Taro Manum
Talleiv Taro Manum
Talleiv Taro Manum
Talleiv Taro Manum
Martin Hagfors
Martin Hagfors / Lars
Horntveth
Vederlagsfondets
Prosjektstøtte (NBK)
Talleiv Taro Manum
Talleiv Taro Manum
Ringnes
1409
[email protected]
T: +47 64 86 56 49
Venke
Knutson
jens
carelius
Holiday
Summer skin
DigiBeta | 3 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Fin/Fin
Prod/Prod
Thomas Lunde & Andreas Øyvåg
35mm | 6 min | 2008
Andreas Rønning
Andreas Rønning
Simon Hawkin
Martin Stoltz
Venke Knutson
Lydhodene
Harald Fossen
Universal Music
Richard Patterson / Espen
Horn
Motion Blur
Pilestredet 75C
0354 Oslo
[email protected]
T: +47 232 05 590
Andreas Rønning (f. 1975) andreasroenning.com
Andreas Rønning ( b. 1975) andreasroenning.
com
A day in a life.
Talleiv Taro Manum er billedkunstner og jobber
med tegning, grafikk, fotografi, film, objekt, skulptur,
installasjon, performance og sosiale arbeider.
Bor og arbeider primært på Ringnes, Skotbu (Ski).
Sekundært på Kleivheii, Fyresdal (Telemark).
Black Ice Magenta bygger på tegning, farge og
komposisjon, stedsspesifikke sosiale verk, film, fotografi,
utsikten fra kjøkkenvinduet og korte samtaler som har
tatt lang tid. Dette er første filmarbeid med originalmusikk
– denne kommer på Martin Hagfors Men And Flies i januar
2009.
Black Ice Magenta builds on drawing, colour and composition, site-specific social pieces, film, photography, the
view from a kitchen window and short dialogues that take
a long time. This is a first film with original music which will
be featured in Martin Hagfor´s Men And Flies in January
2009.
DV/DVCam | 3 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Daniel Howlid
Daniel Howlid
Daniel Howlid
Daniel Howlid og Fredrik
Stabenfeldt
Jens Carelius
Daniel Howlid
Milkerlange Film
Linderngate 10
0455 oslo
[email protected]
T: + 47 992 48 476
Talleiv Taro Manum is a visual artist and works
with drawing, graphics, photography, film, objects,
sculpture, installation, performance and social
pieces. He lives and works mainly in Ringnes, Skotbu
(Ski) and in Kleivheii, Fyresdal (Telemark).
Daniel Howlid deltok på Kortfilmfestivalen i 2006
med kortfilmen Øyeblikket som ble til uendelig.
Daniel Howlid participated at the Norwegian
Short Film Festival in 2006 with the short film
Øyeblikket som ble til uendelig.
Musikkvideo til Jens Carelius Summer Skin
Jens Carelius´ music video Summer Skin
56 | NORSK KORTFILM 9 – musikkvideo
CATILINA MANDAG KL. 14.00
|
herreløse
The pale people
Rundt og rundt
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Fred Arne Wergeland
Fred Arne Wergeland
Fred Arne Wergeland
Per Sveinung Larsen
Fred Arne Wergeland
Lengsel
Lengsel
Fred Arne Wergeland
Heute AS
Industrigata 7
4632 Kristiansand
[email protected]
T: +47 980 26 778
– NORSK KORTFILM 9
CATILINA MANDAG KL. 14.00
Lengsel
DigiBeta | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
musikkvideo
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
Fred Arne Wergeland (f. 1977) er utdannet
journalist og har jobbet med film og TV siden 2001.
Fred Arne Wergeland (b. 1977) has a degree
in journalism and has worked in film and television
since 2001.
Musikkvideo for låten The Pale People, hentet fra Lengsels
andre album The Kiss, The Hope.
|
DigiBeta | 3 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Emilia Danilovic
Håvar Karlsen
Emila Danilovic
Lindsay Sanner
Atle Holtan
Magnus Larsen
Herreløse
Cracklab Records
Lindsay Sanner
Håvar Karlsen
Siebkes gt 4b
0562 Oslo
[email protected]
T: +47 456 08 045
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Music video for the song The Pale People, from Lengsel´s
second album the Kiss, the Hope.
Emilia Danilovic (f. 1981) går siste året på
Westerdals Film- og TV-linje. Hun har laget en rekke
kortfilmer, reklamer, musikkvideoer og dokumentarer. Flere av disse produksjonene har blitt vist på
festivaler i Europa. Hun produserte Morgenstund,
som ble vist i Grimstad i 2007. Hun har også regissert dokumentaren Goyo, som vant pris for ”Beste
dokumentar” under Gullkalven 2007. .
Rundt og Rundt er et samarbeid mellom Westerdals Film
og TV og Cracklab Records. Hele filmen er skutt i én
tagning, uten klipp, og omhandler den monotone hverdagen. Tagging, dårlig økonomi og utroskap er scenarier som
følger artistene gjennom en historie som biter seg selv i
halen. Filmen har gått på Mtv, The Voice og Svisj.
Rundt og Rundt is a collaboration between Westerdals
Film and TV and Cracklab Records. The whole film was
shot in one take, without editing and deals with the monotony of daily life. Graffiti, poor finances and infidelity are
scenarios that haunt the characters throughout a story that
comes full circle. The film has been shown on Mtv, The
Voice and Svisj.
maria mena
assad og emir
Nevermind me
Avor (Baosj sangen)
DV/DVCam | 4 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kristoffer Borgli
Kristoffer Borgli
Jens Ramborg
Kristoffer Borgli
Maria Mena
Maria Mena
Matthias Sweighöfer
Christian Lien Jensen
Babusjka
Sannergata 11
0557 Oslo
[email protected]
T: +47 414 28 696
Kristoffer Borgli (f. 1985) har laget en rekke
musikkvideoer for bl.a. Maria Mena, Sondre Lerche
og Kenneth Ishak. Kristoffer behersker mange ulike
teknikker og imponerer med bruk av forskjellige
tekniske finesser i sine musikkvideoer.
Kristoffer Borgli (b. 1985) has made several
Musikkvideo for Maria Mena. Låten handler om å føle seg
liten, og dette blir vist i videoen ved at hun jobber som en
som deler ut flygeblad i en apedrakt. Hun begir seg ut på
en ferd for å møte drømmemannen, men han dukker aldri
opp. Plutselig støter hun på en likesinnet.
A Maria Mena music video. The track is about feeling small
and this is conveyed in the video as we see her at her leafleting job, dressed in a monkey costume. She sets off to
meet her dream man but he doesn´t turn up. Out of the blue
she meets a like-minded soul...
videos for, amongst others, Maria Mena, Sondre
Lerche and Kenneth Ishak. Kristoffer has mastered
many different techniques and shows impressive use
of various technical touches in his music videos.
DigiBeta | 5 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Dekor/Design
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
Assad Arif
Assad Arif
Khalid Maimouni
Emir Mulaosmanovic
Trond Tønder
Emir Mulaosmanovic
Assad og Emir
Emir Mulaosmanovic
Assad og Emir
Assad og Emir
Sagid Malik fra 7 søsken
Assad og Emir
Assad Arif
safi film
Nordby gt 23
0187 Oslo
[email protected]
T: +47 22 17 23 83
| 57
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
Emilia Danilovic (b. 1981) is in her final year
at Westerdal´s School of Communication. She has
made several short films, advertisements, music
videos and documentaries, many of which have
been shown at European festivals. She produced
“Morgenstund” which was screened in Grimstad in
2007. She also directed the documentary “Goyo”
which won the award for Best Documentary in the
Gullkalven competition in 2007.
Assad Arif (f. 1983) har vært med å organisere
tv-serien Glatte gater i samarbeid med produksjonsselskapet Motlys, han har til sammen regissert og
produsert tre musikkvideoer.
Assad Arif (b.1983) worked on the TV series
Avor er en musikkvideo som har vært vist i tv serien Glatte
Gater på NRK. Over 25 000 har sett den på YouTube. Avor is a music video that was shown on the TV series
Glatte Gater on NRK. Over 25,000 people have seen it on
YouTube. Glatte gater in collaboration with the production
company Motlys. He has directed and produced
three music videos.
58 | NORSK KORTFILM 9 – musikkvideo
CATILINA MANDAG KL. 14.00
|
Yoga Fire
In the rain
Spiker´n i kista for norsk musikk
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Sara Eliassen (f. 1977) har jobbet som regias-
Sara Eliassen
Sara ELiassen
Cecilie Semec
Ida Kolstø
Arild Tryggestad
Cortina
Cortina
Christian Lien Jensen
Toobeaucoup
Sofies gt 37
0168 Oslo
[email protected]
T: +47 414 28 696
sistent på en rekke norske spillefilmproduksjoner, og
har co-regissør antireklamefilmprosjektet Handlefri,
bestående av seks falske reklamefilmer. Cortinas In
the rain er hennes andre musikkvideo.
Sara Eliassen (b. 1977) has worked as assistant
I videoen møter vi bandet Cortina på vandring langs norske
landeveier, sammen med sine mange følgesvenner...
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Prod/Prod
director on a number of Norwegian feature film
productions and has co-directed the anti-commercial
film project Handlefri (No Shopping), which consists
of six fake commercials. Cortina’s In the rain is her
second music video.
Lasse Gretland
Lasse Gretland
Lasse Gretland
Klaus Gretland
Lasse Gretland
Maridalsveien 89
0461 Oslo
[email protected]
T: +47 918 28 713
| 59
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
DV/DVCam | 3 min | 2008
Lasse Gretland er utdannet filmfotograf fra
London International Film School, derav hans blikk
for det visuelle. Lasse har de siste tre årene vært
representert av Paradox og har regissert et utall
musikkvideoer i tillegg til en hel del reklamefilmer.
Fem klovner tar over LA’s underverden.
Five clowns take over LA´s underworld.
Salvatore
Bare egil band
ABC
Politimester Egil
Matt Willis-Jones
Matt Willis-Jones
Arkivmateriale og tegninger
Matt Willis-Jones
Salvatore
Salvatore
Matt Willis-Jones
Damstredet 5
0177 Oslo
[email protected]
T: +47 452 13 926
|
Lasse Gretland is educated as a film photographer from London International Film School, hence
his eye for the visual. The last three years, Lasse
has been represented by Paradox and has directed
countless numbers of music videos as well as many
commercials.
In the video we meet the band Cortina on their travels along
the Norwegian highway, together with their companions ...
DigiBeta | 6 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
– NORSK KORTFILM 9
CATILINA MANDAG KL. 14.00
Cortina
DigiBeta | 3 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
musikkvideo
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
Matt Willis-Jones (f. 1973) er vanligvis å finne
i The End Postproduction, hvor han er Quantel eQartist. Willis-Jones har jobbet som setter i ti år og,
i det siste, som kolorist. Som de fleste menneskene
i bransjen ønsket han å lage sine egne filmer.
Dette er det som skjedde da han gjorde det.
Matt Willis-Jones (b.1973) can usually be
Hver dag jobber så mange talentfulle mennesker med små
prosjekter som synker hen i glemselen. Matt Willis-Jones
er meget glad for å ha vært i stand til å gi denne store filmmengden et nytt liv. Arkivfilmmaterialet er fra en offentlig
informasjonsfilm fra 1968 om sjekksvindel som han kom
over da han jobbet i Norsk rikskringkasting. Det bare tryglet
om å bli oversatt til Guttorms tegninger – og sammen
ser det ut til at de har hatt mye moro.
Every day, so many talented people work on small projects
that fade into obscurity. Matt Willis-Jones is very happy to
have been able to give this great footage a new lease of
life. The archive footage is from a 1968 public information
film about cheque fraud that he came across while working
at the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). It was
just begging to be translated into Guttorm´s drawings - and
together they seem to have had a lot of fun!
found at The End Postproduction where he is the
Quantel eQ artist. Willis-Jones has worked as a
compositor for 10 years and, more recently, as
a colourist. Like most people in the industry, he
wanted to make his own films. This is what
happened when he did.
DV/DVCam | 3 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Prod/Prod
Knut Petter Ryan
Knut Petter Ryan
Sveinung Ryan
Sveinung Ryan
Egil Hegerberg
Egil Hegerberg
Jarle Staff
Egil Hegerberg
Knut Petter Ryan
Åkebergveien 28
0650 Oslo
[email protected]
T: +47 991 69 847
Knut Petter Ryan (f. 1975) har tidligere laget en
rekke kortfilmer, musikkvideoer, dokumentar og
reklamefilmer. Han har vunnet en rekke priser i
Norge og internasjonalt og har flere ganger vært
nominert i kategorien Årets musikkvideo. Filmene
hans er ofte retrosurrealistiske, og fortellingene
ligger ofte utenfor det man ser eller hører.
Politimester Egil er basert på en sann historie om en lensmann som kanskje var litt for ivrig i å få gjort et hasjbeslag i
en norsk utkantsbygd. Egil reiste i 2007 tilbake i tid og fikk
satt opp dette som teaterstykke i Chat Noirs gullalder. Politimester Egil is based on the true story of a sheriff who
was perhaps a little over-eager to carry out a drugs raid in
a suburban village. In 2007, Egil travelled back in time and
organised a play based on the event and set in the heyday
of the Chat Noir.
Knut Petter Ryan (b. 1975) has made several
short films, music videos, documentaries and
commercial films. He has won a range of awards in
Norway and internationally, and has been nominated
for Video of the Year many times. His films are often
retro surreal, with a plot often quite separate from
what we see or hear.
60 | NORSK KORTFILM 9 – musikkvideo
CATILINA MANDAG KL. 14.00
|
musikkvideo
blind
aRchery club
Yoyoyo
Acapulco
Off the deep end
F-word
DV/DVCam | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Kristoffer Borgli
Kristoffer Borgli
Atle Holter
Kristoffer Borgli
Blind Archery Club
Blind Archery Club
Jon Edvart Brandt
Gamle Bedding Vei 2 B
1671 Kråkerøy
[email protected]
T: +47 979 67 001
Kristoffer Borgli (f. 1985) har laget en rekke
musikkvideoer for bl.a. Maria Mena, Sondre Lerche
og Kenneth Ishak. Kristoffer behersker mange ulike
teknikker og imponerer med bruk av forskjellige
tekniske finesser i sine musikkvideoer.
Musikkvideo for Blind Archery Club. Inspirert av den
belgiske surrealisten René Magritte.
Kristoffer Borgli (b. 1985) has made several
videos for, amongst others, Maria Mena, Sondre
Lerche and Kenneth Ishak. Kristoffer has mastered
many different techniques and shows impressive use
of various technical touches in his music videos.
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Håvard Bråthen
Hans Lukas Hansen
Håvard Bråthen
Karl Erik Brøndbo
Hans Lukas Hansen
Yoyoyo Acapulco
Yoyoyo Acapulco
Hans Lukas Hansen
Forstandersmauet 3
5003 Bergen
[email protected]
T: +47 977 50 795
Heroes & zeros
lukestar
A Strange Constellation
White Shade
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Dekor/Design
Prod/Prod
Kaveh Tehrani
Kaveh Tehrani
Thomas Løkkeberg
Ove-Kenneth Nilsen
Heroes & Zeros - A Strange
Constellation
Jarle Staff og Erik Pirholt
Mads Astrup Rønning
Babusjka AS
Sannergata 11
0557 Oslo
[email protected]
T: +47 918 07 113
Kaveh Tehrani er utdannet ved European Film
College og har en Bachelor i allmenn litteraturvitenskap fra UiO. Arbeider med musikkvideo og reklame
hos Babusjka og har en kortfilm under utvikling.
Musikkvideo for Heros & Zeros. Kjedsomhet, hærverk og
baksiden av sørlandsidyllen er stikkord for videoen, som er
innspilt i bandets hjemby, Lillesand. Bergmans Sommeren
med Monika (Bonnie & Clyde i Stockholms Skjærgården),
Lynch og Gitarmongo er blant inspirasjonskildene. Spellemannsnominert i kategorien Årets Video 2007.
A music video for Heroes & Zeros. Boredom, mischief and
the flipside of the southern Norwegian idyll are key themes
in the video which was filmed in the bands hometown of
Lillesand. Bergman´s Sommeren med Monika (Bonnie &
Clyde in Stockholm´s archipelago) Lynch and Gitarmongo
are among the sources of inspiration. Nominated for a
Spellemann award in the Video of the Year category 2007.
Kaveh Tehrani graduated from the European
Film College and holds a Bachelor degree in General
Literature from the University of Oslo. Works with
music video and advertisements at Babusjka, and is
working on a short film.
|
Håvard Bråthen og Hans Lukas Hansen
Håvard Bråthen jobber som produsent i NRK og har i
en årrekke jobbet som reporter/producer i Lydverket.
Hans Lukas Hansen er utdannet animatør/dokumentarfilmskaper og jobber som promoprodusent
i TV2. Han har tidligere deltatt på Kortfilmfestivalen
i Grimstad med Øyh (2003), Devious Dan (2004) og
Med Flagget på brystet (2006).
Musikkvideo for Yoyoyo Acapulcos F-word. En stop-motion
film lagd ved hjelp av et digitalt speilreflekskamera i løpet
av to hektiske romjulsdager.
The music video for Yoyoyo Acapulco´s F-word.
A stop-motion film made using a digital single lense reflex
camera over two hectic days between Christmas and New
Year.
DV/DVCam | 3 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Jørgen Johansen
Mads Hornsletten
Lukestar
Jørgen Johansen
Mads Hornsletten
Mads Hornsletten
Jørgen Johansen
Jørgen Johansen
Mads Hornsletten
Lukestar
Lukestar
Lukestar
Mads Hornsletten
Jørgen Johansen
Eiriks gate 16
0650 Oslo
[email protected]
T: +47 944 04 048
| 61
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
DV/DVCam | 2 min | 2007
A Blind Archery Club music video. Inspired by the Belgian
surrealist René Magritte.
DigiBeta | 4 min | 2007
– NORSK KORTFILM 9
CATILINA MANDAG KL. 14.00
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 18.00
Håvard Bråthen and Hans Lukas Hansen
Håvard Bråthen is a producer for the Norwegian
Broadcasting Corporation (NRK) and has worked
as a reporter/producer for Lydverket for many
years. Hans Lukas Hansen is a trained animator and
documentary filmmaker and currently works as a
promo producer for TV2. He has previously taken
part in the Short Film Festival in Grimstad with Øyh
(2003), Devious Dan (2004) and Med Flagget på
brystet (2006).
Jørgen Johansen og Mads Hornsletten
har sammen regissert White Shade. Jørgen Johansen har tidligere produsert mye lokal-TV-reklame og
noen musikkvideoer. Mads Hornsletten jobber med
animasjon og motion graphics og har tidligere også
jobbet med musikkvideoer.
Jørgen Johansen and Mads Hornsletten
White Shade er første singel og musikkvideo fra
Lukestars nye album Lake Toba. Videoen ble spilt inn over
tre dager i skogene rundt om i Oslo høsten 2007. Videoen er
produsert i samarbeid mellom Lukestar, Jørgen Johansen
og Mads Hornsletten. Under innspilling ble deler av manus
improvisert og flere locations funnet underveis. Videoen var
ferdigstilt til utgivelse av Lake Toba i januar.
White Shade is the first single and music video from
Lukestar´s new album “Lake Toba”. The video was filmed
over three days in the forests around Oslo in the autumn
of 2007. The video was produced in collaboration with
Lukestar, Jørgen Johansen and Mads Hornsletten. Parts
of the script were improvised and locations discovered
during filming. The video was completed to coincide with
the release of Lake Toba in January.
directed White Shade together. Jørgen Johansen
previously produced several local television commercials and a few music videos. Mads Hornsletten
works in animation and motion graphics, and has
also previously worked on music videos.
62 | NORSK KORTFILM 9
8 – musikkvideo
CATILINA MANDAG KL. 14.00
10.00
|
NORSK KORTFILM 8
CATILINA MANDAG KL. 10.00
GYMSALEN
VESLE
HALLVARD
LØRDAG
MANDAG
KL. 19.00
KL. 18.00
|
| 63
GYMSALEN SØNDAG KL. 19.00
kenneth ishak
Don´t touch my brother
DV/DVCam | 4 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
Kristoffer Borgli
Kristoffer Borgli
Kristoffer Borgli
Kristoffer Borgli
Kenneth Ishak
Kenneth Ishak
Kristoffer Borgli
Babusjka
Uelandsgate 63A
0462 OSLO
[email protected]
T: +47 977 24 621
Kristoffer Borgli (f. 1985) har laget en rekke
musikkvideoer for bl.a. Maria Mena, Sondre Lerche
og Kenneth Ishak. Kristoffer behersker mange ulike
teknikker og imponerer med bruk av forskjellige
tekniske finesser i sine musikkvideoer.
En lavbudsjettsmusikkvideo for Kenneth Ishak. Videoen
består av over 4 000 ark. De blir holdt foran kamera i løpet
av 15 timer, og så er sekvensen speedet opp med 10 000 %,
slik at vi opplever filmens illusjon.
Kristoffer Borgli (b. 1985) has made several
videos for, amongst others, Maria Mena, Sondre
Lerche and Kenneth Ishak. Kristoffer has mastered
many different techniques and shows impressive use
of various technical touches in his music videos.
A low-budget Kenneth Ishak music video. The video is
composed of over 4000 sheets of paper. In the course
of fifteen hours they are held up in front of the camera,
and then the sequence is speeded up by 10,000% so we
experience the film´s visual illusion.
animal alpha
Pin You All
DigiBeta | 3 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Prod/Prod
Petter Jahre
Petter Jahre
Petter Holmern Halvorsen
Arild Tryggestad
Animal Alpha - Pin You All
Animal Alpha - Pin You All
Håvard Schei
Knut Inge Solbu
Titanfilm
Torggt. 5, Oslo
[email protected]
T: +47 920 89 793
Petter Jahre har ett ben i det kommersielle
Pin You All er tredje gang regissør Petter Jahre jobber med
Animal Alpha. Ikke rart de vil jobbe med ham hver gang
– for dette rocker skikkelig! Animal Alphas energi smelter
sammen med Petters energiske uttrykk og blir en kraftpakke av en musikkvideo. Både bildene, scenografien, en
knalltøff låt og en annerledes historie gjør Pin You All til en
svært sterk video.
Pin You All is the third time director Petter Jahre works with
Animal Alpha. It´s no wonder they want to work with him
every time – this video really rocks! Animal Alpha´s energy
melts into Petter´s effervescent expression and becomes a
powerhouse of a music video. The images, scenography, a
super-cool track and a unique story-line all make Pin You All
a really strong video.
markedet og ett i undergrunnen. Han har regissert
reklamefilmer for store internasjonale annonsører og
regisserte nylig lydbok for prinsesse Märtha Louise.
Han sier selv at veien til å regissere Animal Alphas
musikkvideo Pin You All da er kort siden denne låta
jo er et eventyr. Petter har regissert de to forrige
videoene til Animal Alpha samt video for Bertine
Zetlitz og DumDum Boys. Petter Jahre has one foot in the commercial
market and one in the alternative scene. He has
directed commercial films for major international
advertisers and recently directed an audio-book for
Princess Märtha Louise, and admits that directing
Animal Alpha´s music video Pin You All was a natural
progression since the track is after all a fairytale.
Petter directed Animal Alpha´s two previous
videos as well as videos for Bertine Zetlitz and the
DumDum Boys.
NORSK
DOKUMENTARFILM
2008
Filmer i ND som ikke er undertekstet på engelsk, vil bli tolket til
64 | NORSK
DOKUMENTAR
engelsk ved hovedvisningen
i Catilina.
NORSK DOKUMENTAR | 65
Films in ND which are not subtitled in English, will be translated
simultaneously at the main sceenings in Catilina.
NORSK
DOKUMENTAR
NORWEGIAN
2008 DOCUMENTARIES 2008
Den gode viljen Where there’s a will
De 13 norske dokumentarfilmene som slapp gjennom nåløyet The 13 Norwegian documentary films that made it through the
til årets festival, kommer med varme og trygge anbefalinger fra eye of the needle to this year’s festival all come warmly and highly
recommended by the pre-selection jury.
undertegnede forhåndsjury.
Når vi kikker gjennom den endelige listen – møysommelig sortert
ut fra 62 påmeldte filmer –, er det med forvissning om at publikum
ikke vil kunne unngå å bli beriket, berørt og utfordret på mange
ulike plan. Vi var derimot ikke alltid like sikker på at dette ville bli
konklusjonen.
As we scan down the final list – painstakingly selected from 62 film
entries – it is in the sure knowledge that the audience cannot fail
to be enriched, moved and challenged on several different levels.
However, we were not always equally convinced that this would
be the final result.
Selv om de utvalgte produksjonene både vil og kan nå sitt publikum, utviste mange av årets påmeldte filmer langt større vilje enn
evne til å formidle. For oss som brenner for dokumentarfilmen, og
som har tro på dette mediets enorme kraft, kjennes det svært ubehagelig å se store muligheter bli skuslet vekk. Ikke minst gjelder
det alle filmene vi har sett som tar tak i viktige, vanskelige og vonde
temaer og skjebner. Det hjelper nemlig ikke om hensikten med
en film er aldri så god, om ikke filmskaperne har bevissthet, evne,
trygghet, ressurser og tid nok til å ta de nødvendige grep.
Although the selected productions demonstrate a desire and an
ability to reach their audience, many of this year’s entries demonstrated far greater determination than ability to get their message across. We believe passionately in the monumental power
of documentary film so it makes us extremely uneasy to see such
huge potential going to waste. Indeed, this applies to all the films
we saw which tackle significant, difficult and painful themes and
destinies. No matter how commendable a film’s aim, there is not
much to be gained if the filmmaker does not have the awareness,
ability, confidence and resources to take the required steps.
Dersom vi skal oppsummere inntrykkene fra årets norske dokumentarfilmproduksjon i tre ord, vil disse egne seg: «innhold over
form», og vi er for så vidt glad for at det ikke er omvendt. Det er
betryggende at ikke norsk dokumentarfilm preges av tom estetikk
eller navlebeskuende formeksperimentering.
Temaene som tas opp, er svært variert, og mange retter sine kameraer og mikrofoner mot utsatte og marginaliserte mennesker,
både i Norge og andre hjørner av verden. Filmene tar ofte opp
kompliserte tema, og en del ønsker å konfrontere publikum med
deres fordommer og uvitenhet. Alvor og indignasjon er mer utbredt
enn humor og flåsethet, uten at filmene dermed kun fokuserer på
tunge og vonde ting. Ingen har merkbare ambisjoner om å bli den
norske Michael Moore, for selv om mange av filmskaperne utviser
stort sosialt engasjement, er det ikke de store linjene innen politikk
og samfunn som strekes opp. I stedet nærmer man seg de store
historiene gjennom å skildre de små, og de fleste lar konklusjonene
være opp til seerne.
If we were to sum up our impressions from this year’s Norwegian
film productions in three words, they would be: “content over form”
– and incidentally we are glad it’s not the other way round. It is
reassuring that Norwegian documentary film is not characterised
by hollow aesthetics or navel-gazing experimentation with form.
There is a great variation in the themes adressed. Many of the directors point their cameras and microphones at the vulnerable and marginalised, both in Norway and other corners of the world. Often the
films handle complicated themes; some seek to confront their audience with their ignorance and prejudices. Seriousness and indignation prevail over humour and levity, without focusing exclusively on
difficult, painful subjects. No-one seems to have any obvious
ambitions to become the Norwegian Michael Moore, for although
many of the filmmakers show high levels of social engagement,
major political and social issues are not raised. Instead, major
themes are approached by telling the small stories, and audiences
are mostly left to draw their own conclusions.
Innholdet er det altså lite å si på, både når det gjelder variasjon
og vesentlighet, men det står dårligere til med presentasjonen. En So not much about the content can be faulted in terms of
vedvarende utfordring for norsk dokumentar er at svært mange variety and significance, but the same cannot be said about the
filmer ikke fremstår som selvstendige filmer, men som temmelig
konvensjonelle fjernsynsreportasjer. Dette er ikke uten grunn, for
med dagens finansieringssystem blir svært mye laget og finansiert med tanke på fjernsynsruta, og dermed tilpasset kanalenes
strenge krav til lengde og form.
Som mange vil vite, definerte John Grierson dokumentarfilm som «creative treatment of actuality». Han skal også ha
omfavnet Brechts holdning om at «kunst ikke er et speil holdt opp
mot virkeligheten, men en hammer å forme den med». Savnet etter
de virkelig originale og frie fortellerstemmene i norsk dokumentarfilm er for tiden merkbart. Med det sagt viser flere av filmskaperne
som er valgt ut til årets program, at de kan svinge sin hammer. De
kan banke løs uten å knuse, meisle materialet med veloverveide
grep uten at formen står i veien for formidlingen.
Vi vet det er utrolig vanskelig å lage virkelig vellykkede dokumentarer. Vi er veldig takknemlig for dem som har både tålmodigheten,
viljen og evnene som må til for å lykkes.
presentation. A recurring challenge for Norwegian documentary
is that a great many films are not presented as independent films
but rather as conventional television reportage. This is not without
reason; today’s funding system dictates that a significant proportion of films are made and financed with a view to being broadcast
on television and are therefore subject to the channel’s strict requirements in terms of length and form.
As many of us know, John Grierson defined documentary film
as the “creative treatment of actuality”. He also purportedly
embraced Brecht’s position that “art is not a mirror held up to
reality, but a hammer with which to shape it”. Today there is a
perceptible longing to hear the original, authentic and free storytelling voice in Norwegian documentary film. That said, many of
the filmmakers selected for this year’s programme demonstrate
that they can really swing their hammers. They can pound away
without shattering, chisel the material with well-thought-out moves
and without the form getting in the way of the narration.
God fornøyelse!
We know how incredibly difficult it is to make really successful documentaries. We are truly grateful to those who have the
patience, determination and ability it takes to succeed.
Årets forhåndsjury for norsk dokumentarfilm har bestått av
filmskaper og forfatter Dag Johan Haugerud, produsent Cornelia
Boysen og journalist Ingvald Bergsagel.
Enjoy!
This year’s pre-jury for Norwegian Documentary Film selection
consists of: filmmaker and author Dag Johan Haugerud, producer
Cornelia Boysen and journalist Ingvald Bergsagel.
66 | NORSK DOKUMENTAR 1
CATILINA TORSDAG KL. 21.00
|
NORSK DOKUMENTAR 2
CATILINA FREDAG KL. 12.00
VESLE HALLVARD FREDAG KL. 20.00
Fengslet i Peru
|
| 67
VESLE HALLVARD FREDAG KL. 22.00
Kiosk
Imprisoned in Peru
DigiBeta | 50 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Anne Gullbjørg Digranes
Anne Gullbjørg Digranes
Anne Gullbjørg Digranes
Jacob Risdal Otnes
Hugo Ekornes / Norsk
filmstudio as
Elisabeth O. Sjaastad
Herman Foss gt. 8
0171 Oslo
[email protected]
T: +47 906 83 800
Anne Gullbjørg Digranes er lyriker,
dramatiker og filmmanusforfatter/regissør.
Anne Gullbjørg Digranes is a poet,
playwright and writer/director of films.
Filmen omhandler Toves opp- og nedturer mens hun
soner 7 år for kokainsmugling i Lima, Peru. Filmen beskriver
hennes vennskap med medfangen Milagros og den norske
tolken Helen, og om Toves første tid i frihet med sin peruanske kjæreste Pepe før hun flykter hjem til Norge.
BetaCam SP | 28 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
The film is about Tove´s ups and downs while serving
seven years of time for cocaine smuggling in Lima, Peru.
The film describes her friendship with fellow inmate
Milagros and the Norwegian translator Helen, and Tove´s first
period of freedom with her Peruan boyfriend Pepe before she
escapes home to Norway.
Hilde Stålskjær Osen
Hilde Stålskjær Osen
Martin Top Jacobsen
Sara Reither
Henriette Groth
Lea Kongsgaard
The National Film School of
Denmark
Camilla Ramonn
The National Film School of
Denmark
Theodor Christensens Plads 1
1437 Copenhagen K
[email protected]
T: +45 32 68 65 65
Hilde Stålskjær Osen (f.1978) har siden 2001
bodd i København og utdannet seg som filmregissør på Den Danske Filmskole og stillfotograf på
Danmarks fotografiske bildekunstskole. Med stor
varme observerer Hilde konsekvent de ydmyke
stedene, hverdagslige situasjonene og menneskene
som normalt blir oversett i samfunnet, hun er en
sosialt indignert humorist med et særegent tak
påvirkeligheten.
Midt i København er det et inngjerdet institusjonsområde
hvor 600 mennesker lever de siste årene av sitt liv i ”De
gamles by”. Der er en nærbutikk og en kirke. Dette er en
film om nærbutikken.
In the middle of Copenhagen there is a fenced-in
institutional area where 600 people live the last part of their
lives in “The City of the Old”. There is a cornershop and a
church. This film is about the cornershop.
Hilde Stålskjær Osen (b 1978) has since
2001 lived in Copenhagen and she has graduated
as a filmdirector from The Danish Filmschool and
photographer from The Danish School of Art Photography. She is a storyteller who understands how
to express her social indignation in a liberating and
humorous manner. With great warmth she listens
to and observes small and modest places, everyday
situations and people who are usually overlooked.
Hilde is a serious humorist with a characteristic grip
on reality.
A Beautiful
Tragedy
DigiBeta | 58 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Fin/Fin
Prod/Prod
David Kinsella
Anna Sirota
David Kinsella
Serban Georgescu
Dreamscores
Raymond Enoksen & Geirmund
Simonsen
Andi Dumitrescu
Oksana Skorik
Norsk Filmfond
MNFS
NNFS
Fond for Lyd & Bilde
Fritt ord
NRK
Dag Hoel
Faction Film
Box 2093
7411 Trondheim
[email protected]
T: +47 907 81 999
David Kinsella (f. 1964) er bosatt i Mosjøen. Han
har bakgrunn som stillsfotograf, men har i de senere
årene konvertert til dokumentarfilm. Hans forrige
film fra Russland, Loveletters, var en suksess med
flere priser fra festivaler over hele verden.
David Kinsella (b. 1964) lives in Mosjøen. He
Skjønnhet har en pris. Sjalusi og anoreksi er hva Oksana
(15) betaler for å oppfylle morens drømmer. Hun skal bli
prima ballerina - for enhver pris. Det er ingen vei tilbake.
Beauty has a price. Jealousy and anorexia are what
15-year-old Oksana pays to fulfil her mother´s dreams.
She´s going to be a prima ballerina – at any price. There´s
no turning back.
has worked as a stills photographer but has in later
years switched to documentaries. His previous film
from Russia, Loveletters, was a success, winning
several awards at festivals all over the world.
68 | NORSK DOKUMENTAR 3
CATILINA FREDAG KL. 17.00
|
NORSK DOKUMENTAR 4
CATILINA LØRDAG KL. 10.00
VESLE HALLVARD LØRDAG KL. 14.00
Spigerverket
Blod & ære
The Nailery
Blood & Honour
DigiBeta | 29 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Ingvil GIske
Speranza Film AS
Marianne Bakke
Helge Billing
Lennart Hermansen
Margreth Olin
Speranza Film AS
Øvrefoss 14 c
0555 Oslo
[email protected]
T: +47 901 44 391
Ingvil GIske er utdannet i dokumentarfilm ved
Høgskolen i Volda. Sammen med Line Lyngstadaas
har hun laget filmene Alt for damene, Drømmen
om Lollywood og Melk i ben og armer (en episode
i tv-serien Alt for Norge). Hun har også regissert
Wozene - min siste favoritt.
Ingvil GIske studied documentary films at Volda
Et portrett av Spigerverket og menneskene som jobber
der.
A portrait of Spigerverket and the people who work there.
University College. Together with Line Lyngstadaas
she has made the films Alt for damene, Drømmen
om Lollywood and Melk i ben og armer (an episode
of the TV series Everything for Norway). She has
also directed Wozene - min siste favoritt.
|
D-Kino | 86 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Håvard Bustnes
Bjørn-Erik Hanssen
Nils Petter Devold Midtun
Anders Teigen
Håkon Lammetun
Dag Hoel
Faction Film AS
PO. Box 2093
7411 TRONDHEIM
[email protected]
T: +47 907 81 999
Håvard Bustnes (f. 1973) har TV-regi utdannelse
fra Høgskolen i Lillehammer og NTNU. Han startet
produksjonsselskapet Klapp Media i 1998, og var
med på å etablere Faction Film i 2003. I dag er han
produsent og regissør på fulltid.
Håvard Bustnes (b. 1973) studied TV directing
Blod & ære er en dokumentarfilm om en far som elsker sin
sønn over alt i verden. Hans måte å elske ham, er å trene
ham og sende ham inn i en av verdens mest tvilsomme
idretter: profesjonell boksing. “Ole Lukkøye” er en hårsbredd fra å bli verdensmester. Men suksessen har en pris.
Hvem er det som lever “Ole Lukkøyes” liv?
Blod & ære is a documentary about a father that loves his
son above everything in the world. His way of loving him is
to train him and get him mixed up with one of the world´s
most dubious sports: professional boxing. “Ole Lukkøye” is
just a hair´s breadth from becoming World Champion. But
success has a price. Who´s living “Ole Lukkøye´s”´ life?
Lykkens
Grøde
Harvesting the Wasteland
DigiBeta | 55 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Karoline Grindaker
Hilde Kjøs
Karoline Grindaker
Hilde Kjøs
Hilde Kjøs
Nils Petter Lotherington
Robert Stengård
Fläskkvartetten
Lydetterarbeid: Lydhodene
Norsk Filmfond
NRK
Film 3
Øystre Slidre kommune
Valdres Næringshage
Hilde Skofteland
Skofteland Film AS
Møllergata 28
0179| Oslo
[email protected]
T: +47 23 69 12 23/24
Karoline Grindaker og Hilde Kjøs debuterer med Lykkens Grøde. Hilde har tidligere studert
kunsthistorie ved univeritetet i Oslo, og har en BA i
Photography & Imaging fra Manchester Metropolitan
University. Karoline har en BA i Psychology and Film
Studies fra Surrey Institute of Art & Design. Regissørne har jobbet med Lykkens Grøde i fire år og er
glad for at den endelig kan vises til publikum.
I den vesle fjellbygda Lykkja bur tre generasjonar av familien
Lykken under same tak. Her har to kvinner, ei svigermor og
ei svigerdotter, levd tett på kvarandre i over tretti år. Medan
enke og materiark Guri stadig omtalar den sterke kjærleiken
som fanst mellom henne og mannen, har svigerdotter Marit
aldri hatt tid eller plass til å kjenne lykke på same vis.
In the tiny mountain village of Lykkja three generations of
the Lykken family live under the same roof. Here two women, a mother-in-law and a daughter-in-law, have lived close
to each others for more than thirty years. While widow and
matriarch Guri is still talking about the powerful love between her and her husband, her daughter-in-law Marit has
never had the time nor the room to experience happiness
in the same way.
Karoline Grindaker og Hilde Kjøs Lykkens
Grøde is karoline and Hilde´s first film. Hilde has
previously studied art history at the University of
Oslo and has a BA in Photography & Imaging from
Manchester Metropolitan University. Karoline has
a BA in Psychology and Film Studies from Surrey
Institute of Art & Design. The directors have worked
on Lykkens Grøde> for four years and are happy that
it can finally be screened to an audience.
| 69
VESLE HALLVARD LØRDAG KL. 22.00
at the Lillehammer University College and NTNU. He
started the production company Klapp Media in 1998
and helped establish Faction Film in 2003. Today he
is a full-time producer and director.
70 | NORSK DOKUMENTAR 5
CATILINA LØRDAG KL. 21.30
|
Fiskebollefabrikken
Norsk
Statistikk
The Fish Factory
Norwegian Statistics
DigiBeta | 29 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
NORSK DOKUMENTAR 6
CATILINA SØNDAG KL. 12.00
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 16.00
Solveig Melkeraaen
Speranza Film AS
Marianne Bakke
Helge Billing
Lennart Hermansen
Thomas Robsahm
Øvrefoss 14 c
0555 Oslo
[email protected]
T: +47 952 40 418
Solveig Melkeraaen er utdannet på Høgskolen
i Lillehammer. Hun har laget dokumentarene
Radiobingo (2002), Guttan som ble igjen (2004) og
Vidunderbarnet (2006), samt kortfilmen Siste stopp
(2005).
Solveig Melkeraaen was educated at the
Et portrett av Vesteraalen og menneskene som jobber der.
Lillehammer University College. Has made the
documentaries, Radiobingo (2002), Guttan som ble
igjen (2004) and Vidunderbarnet (2006), as well as
the short Siste stopp (2005).
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Solveig Melkeraaen
Speranza Film AS
Marianne Bakke
Helge Billing
Lennart Hermansen
Thomas Robsahm
Speranza Film AS
Øvrefoss 14 c
0555 Oslo
[email protected]
T: +47 952 40 418
| 71
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 20.00
DigiBeta | 29 min | 2007
A portrait of Vesteraalen and the people who work there.
Velkommen
til Norge
|
Solveig Melkeraaen er utdannet på Høyskolen
i Lillehammer. Har laget dokumentarene Radiobingo
(2002), Guttan som ble igjen (2004) og Vidunderbarnet
(2006), samt kortfilmen Siste stopp (2005).
Solveig Melkeraaen was educated at the
Et portrett av Norsk Statistikk og menneskene som jobber
der.
Lillehammer University College. Has made the
documentaries Radiobingo (2002), Guttan som ble
igjen (2004) and Vidunderbarnet (2006) as well as
the short Siste stopp (2005).
A portrait of Norwegian Statistics and the people that work
there.
Gatas Gynt
Peer Gynt From the Streets
Welcome to Norway
DigiBeta | 50 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Mona Friis Bertheussen
Mona Friis Bertheussen
Bård Ivar Engelsås
Kaare Skard
Per Vaage
Pål Winsents
Endre Vestvik
Bård Ivar Engelsås
Kaare Skard
Mona Friis Bertheussen
Moment TV AS
Filmparken
Postboks 275
Wedel Jarlsbergsvei 36
1319 Bekkestua
[email protected]
T: +47 930 07 545
Mona Friis Bertheussen (f. 1975) har laget
flere dokumentarfilmer for NRK og TV2, samt for
utenlandske kanaler. Hennes første film var den
internasjonale dokumentaren Tampa, vist på NRK
i 2002. Hun er utdannet fra Journalisthøgskolen i
Oslo og i Washington D.C, og har tidligere jobbet
som reporter for NRK og TV2. I 2003 startet hun
produksjonsselskapet Moment.
Familien Okoko flykter fra krig og massakre i Kongo, og får
et nytt liv i Stjørdalen. Alt virker som en drøm, men hvorfor
blir møtet med Norge og nordmenn så vanskelig? Det er
første gang et film-team har fulgt en flyktningefamilie hele
veien fra deres tilværelse i Afrika og dokumentert deres liv i
3 år. Filmens fortellerstemme er 8 år gamle Lolo.
The Okoko family flee war and massacres in Congo and
get a new life in Stjørdalen. Everything seems like a dream,
but why does the encounter with Norway and Norwegians
become so difficult? This is the first time that a film crew
has followed a refugee family all the way from their life in
Africa and documented their life over a three-year period.
The film´s narrator is eight-year-old Lolo.
Mona Friis Bertheussen (b. 1975) has made
several documentaries for NRK and TV2, as well as
for foreign TV channels. Her first film was the international documentary Tampa, which was shown on
NRK in 2002. She was educated at Oslo University
College and in Washington D.C, and has previously
worked as a reporter for NRK and TV2. In 2003 she
started Moment, a production company.
35mm | 58 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Dekor/Design
Med/With
Prod/Prod
Hallvard Bræin
Christopher Grøndahl
Kjell Vassdal/Svend Even
Hærra
Anders Teigen
Pål Strangefruit Nyhus og
Knut Sævik
Kenneth Gustavsen
Øyvind Møgster
Gatas Folk
Gaute Lid Larsen
Cylinder Production AS
Postboks 275
1319 Bekkestua
[email protected]
T: +47 675 25 140
Hallvard Bræin (f. 1965) har arbeidet med film
Gatas Gynt er en annerledes filmatisering av Ibsens Peer
Gynt. Skuespillet er fortellingens kjerne, men et dokumentarisk grep i tillegg, formidler refleksjoner fra de medvirkende og prosessen rundt selve dramatiseringen.
Filmens aktører er gatas folk. Gatas Gynt er basert på
femte og siste akt av Henrik Ibsens Peer Gynt, der Peer
møter sine livsløgner og står helt alene.
Gatas Gynt is a different film adaptation of Ibsen´s
Peer Gynt. The play is the core of the story, but an
additional documentary angle conveys the reflections of the
participants and the process of the dramatisation itself. The
actors of the film are people of the streets. Gatas Gynts
based on the fifth and last act of Henrik Ibsen´s Peer Gynt,
where Peer encounters the lies of his life and is completely
alone.
siden 1985, og gått gradene. Han har erfaring fra
titalls spillefilmer, mange hundre reklamefilmer,
dokumentarfilmer, og kortfilmer. Han er utdannet
filmfotograf med eksamen MFA fra The American
Film Institute i Los Angeles. Hallvard var en av
to regissører, fotograf, og co-produsent på den
helaftens dokumentarfilmen Giganten med Erik Bye
og i 2007 fotograferte han den amerikanske
kinofilmen Bart Got a Room med William H. Macy
i hovedrollen.
Hallvard Bræin (b. 1965) has worked his way
up in film since 1985. He has experience from some
ten feature films, many hundreds of commercials,
documentaries and shorts. He was educated as a
cinematographer with an MFA from the American
Film Institute in Los Angeles. Hallvard was one of the
two directors, cinematographers and co-producers of
the feature-length documentary The Giant about Erik
Bye, and in 2007 he shot the American feature Bart
Got a Room with William H. Macy in the leading role.
72 | NORSK DOKUMENTAR 7
CATILINA SØNDAG KL. 21.00
|
NORSK DOKUMENTAR 8
CATILINA MANDAG KL. 12.00
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 10.00
Dømt til å bli
voldtatt
|
| 73
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 16.00
Once Upon a
Time in Norway
Dishonored
DigiBeta | 52 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Sigrun Nordervald
Gard Andreassen
Sigrun Norderval
Vera Akselsen + diverse
Sigrun Norderval
Dreamscores
Tom Senderud
Fritt Ord
Norsk filmfond
Basic tv as
A-pressen Nasjonale medier.
Nasrullah Qureshi
Snorres vei 12A
1473 Lørenskog
[email protected]
T: +47 920 29 296
Sigrun Nordervald, Gard Andreassen
Det lokale klansrådet i Merwala – “Punchat” – mente at
Mukhtar Mais familie var å klandre for en konflikt mellom
hennes klan og en som er mye rikere. Saken ble ansett
som en æressak og straffen var voldtekt av Mukhtar.
I juni 2002 voldtok fire menn henne. Mer enn hundre
mennesker var til stede under voldtekten, også hennes egen
far som ble forhindret fra å gripe inn.
The local clan council in Merwala – “the Punchat”, was of the
opinion that Mukhtar Mais family was to blame for a conflict
between hers and a far wealthier clan. The matter was considered a question of honor, and the punishment was the violation of Mukhtar. In June 2002 four men raped her. More than
a hundred people were present during the violation, among
them her own father, who was prevented from interfering.
Sigrun Norevald er utdannet regissør fra Høgskolen
i Lillehammer i 1996. Hun har etter det hovedsaklig
jobbet som klipper og har erfaring fra de fleste
genre i film og Tv. De siste årene har hun laget
dokumentarer, nå også med manus og regi. Gard
Andreassen har lang erfaring som line producer og
produsent innen drama og dokumentarproduksjon.
Han produserte også Amandavinneren Home of the
Brave i 2004.
Sigrun Nordervald, Gard Andreassen
Sigrun Norevald studied directing at Lillehammer
University College, graduating in 1996. After this she
has mainly worked as an editor, with experience
from most film and TV genres. During the last
few years she has made documentaries, which
she now also writes and directs. Gard Andreassen
has extensive experience as a line producer and
producer within drama and documentary production.
He also produced the Amanda winner Home of the
Brave in 2004.
Ørkenslottet
The Desert Castle
DigiBeta | 50 min | 2008
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Eirin Gjørv
Eirin Gjørv
Linn Therese Amundsen
Torkel Gjørv
Xploding Plastix
Ørjan Kvalvik
NRK. Norsk Film fond
Thirteen Network
DRTV
SVT. Fond For Lyd og bilde
Midtnorskfilmsenter
Arne Dahr
Finn McAlinden
Lightsource Film
Productions
Stasjonsvn. 35 a
0772 Oslo
[email protected]
T: +47 924 93 696
Eirin Gjørv (f. 1968) er utdannet ved Den
Norske Filmskolen - regilinjen. Hun har hatt
regi på 60 episoder av Hotel Cæsar og en rekke
dokumtariske oppdragsfilmer. Ørkenslottet er Eirins
dokumentar debut.
Snøhetta arkitektkontor på kaia i Oslo får en vakker vårdag
plutselig en overraskende invitasjon. HKH Kronprins Sjeik Saud
Bin Saqr al Qasimi i det arabiske emiratet Ras Al Khaimah lurer
på om de har lyst til å komme og tegne et forslag til en ny by!
Og denne skal på toppen av det hele plasseres midt i en ørken.
Invitasjonen er eventyrlig. Men Snøhetta er ikke alene om ønsket
å bli byplanleggerne av den nye ørkenbyen...
A brand new capital – in the middle of the desert! A Taj Mahal or
Sidney Opera that will be the gateway to the city and a symbol
to the entire world! This is what His Highness Sheikh Saud Bin
Saqr Al Qasimi of the Arab Emirate Ras Al Khaimah has commissioned. The film follows the Norwegian architect company
Snøhetta during their bid for ground-breaking architectural challenges in the Arab sands.
Eirin Gjørv (b. 1968) was educated as a director
at the Norwegian Film School. She has directed 60
episodes of the TV series Hotel Caesar and a number
of documentary commission films. Ørkenslottet is
Eirin´s first documentary.
DV/DVCam | 60 min | 2007
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Fin/Fin
Prod/Prod
Oddbjørn Hofseth
Pål Aasdal
Martin Ledang
Martin Ledang
Oddbjørn Hofseth
Pål Aasdal
Olav Martinius Lien
Mayhem
Øyvind Manskow
Grenzeløs
Ninon Onarheim
Grenzeløs
Gustavsgt 1
0351 Oslo
[email protected]
T: +47 472 48 474
Oddbjørn Hofseth, Pål Aasdal og Martin
Ledang Once Upon a Time in Norway er et
samarbeid mellom tre regissører med forskjellig
bakgrunn. Oddbjørn Hofseth er independent
dokumentarist og fotograf. Pål Aasdal er i ferd
med å fullføre filmskolestudier. Martin Ledang er
Black Metal-ekspert. Sammen har de forent sine
krefter for å undersøke myten om norsk Black Metal.
Once Upon a Time in Norway er en dokumentarfilm som undersøker det norske black metal-miljøet på tidlig 90-tallet.
På en nøktern måte går filmen inn i mytene, og bringer nye
opplysninger om denne legendariske epoken. Norsk black
metal startet opp som en bitteliten underground i Norge i
denne tida, og er i dag en av verdens største subkulturer
verden over.
Once Upon a Time in Norway is a documentary that explores the early 1990s Black Metal scene in Norway. The
film investigates the myths in a sober manner and brings
new information about this legendary epoch. Norwegian
Black Metal started out as a tiny underground movement
and is today one of the world´s largest subcultures all
around the globe.
Oddbjørn Hofseth, Pål Aasdal og Martin
Ledang Once Upon a Time in Norway is a
co-operative effort between three directors from
different backgrounds. Oddbjørn Hofseth is an
independent maker of documentaries and a photographer. Pål Aasdal is about to complete his film
school education. Martin Ledang is an expert
on Black Metal. Together they have joined forces
to explore the myth of Norwegian Black Metal.
INTERNASJONAL
KORTFILM
2007
76
Alle filmer i IK er undertekstet på engelsk, med mindre de
har engelsk tale eller er uten dialog.
All films in IK have English subtitles, unless the dialogue is
in English or the film is without dialogue.
INTERNASJONAL KORTFILM 1
| 77
CATILINA LØRDAG KL. 14.00 | VESLE HALVARD SØNDAG KL. 10.00
1977
Storbritannia/UK | 2007
DigiBeta | 8 min
INTERNASJONAL International
KORTFILM short film
Kortfilmfestivalens internasjonale konkurranseprogram er i år hentet fra filmfestivalene
i Clermont-Ferrand, Tampere, Berlin og
Oberhausen. I tillegg har vi i år for første gang
hatt en åpen påmelding for internasjonal kortfilm på våre hjemmesider. Over 500 filmer ble
sendt oss via nettportalen Reelport. Kristin
Günther har hatt hovedansvaret for utvalget
godt hjulpet av Toril Simonsen, Karsten Meinich
og hele festivalens administrasjon.
Én hovedmålsetning for årets program var at
vi skulle velge filmer der regissøren hadde
anledning til å være tilstede og representere
filmen sin. Dette har vi lykkes med. Vi håper det
norske filmmiljøet tar godt imot sine kolleger fra
syd, nord, øst og vest.
Regi/Direction
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
The Norwegian Short Film Festival’s international competition programme has this year been
selected from the film festivals at ClermontFerrand, Tampere, Berlin and Oberhausen. This
is also the first year we have allowed an open
submission of international short films through
our website. More than five hundred films were
uploaded via the net portal Reelport. Kristin
Günther has had the main responsibility for
the selection, well assisted by Toril Simonsen,
Karsten Meinich and the entire festival administration.
One of the main goals of this year’s programme
was to select films where the director could
attend the festival and represent his/her film.
We have succeeded in this. We hope that the
Norwegian film scene will warmly welcome
their colleagues from south, north, east and
west.
Peque Varela
Neus Olle
Fiona DeSouza
Natalie Holt
Chu-Li Shewring
Kaori Hamilton
R. Vetusto
Gavin Humphries
National Film and
Television School
Quark Films
Gavin Humphries
10 Denmark Street
WC2H 8LS London
UK
[email protected]
T: +44 (0) 7904 477 620
Peque Varela har tatt utdannelse ved UK National
Film and Television School. Blant Peques arbeider
finner vi to vignetter for MTV: Car People og Robot
(med over 100 000 treff på myspace), animasjonfilmen Phace og 1977.
Peque Varela is a graduate of the UK’s National
En liten by, en voksende knute og ei jente på leting etter
sin egen identitet.
Film and Television School. Peque´s work includes
two clips for MTV – Car People and Robot (over
100,000 hits on myspace) – an animation, Phace,
and 1977.
A small town, a growing knot and a girl searching for her
identity.
Don´t Ask
USA | 2007
DV/DVCam | 3 min
Regi/Direction
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Med/With
Prod/Prod
Tova Beck-Friedman er en kunstner som ar-
Tova Beck-Friedman
Tova Beck-Friedman
Tova Beck-Friedman
Carmela Tal Bron
Carmela Tal Baron
Ze’eva Cohen
Rebecca Rass
Hana Eshel
Tova Beck-Friedman
beider med film, video, fotografi og skulptur. Hun har
stilt ut sitt arbeid på mange internasjonale arenaer;
spesielt fremtredende er The International Artists’
Museum, 50 Venice Biennale og The In Flux Video
Art Festival, Thessaloniki, Hellas.
Tova Beck-Friedman is an artist working in the
Språk er en komplisert dans mellom interne og eksterne tolkninger
av vår identitet. Israelskfødte kunstnere, forfattere og en danser
som bor i New York wreflekterer over sitt forhold til det engelske
språk og sitt morsmål, hebraisk. Med arkivopptak fra byen rundt
1940-tallet blir dialogen deres flettet inn i et dikt av Carmela Tal
Baron, der tar de opp misforholdet mellom hvordan vi oppfattes av
andre, kontra hvordan vi virkelig er.
Language is a complicated dance between internal and external
interpretations of our identity. New York City based, Israeli-born artists, writers and a dancer reflect on their relationship with the English language and their mother tongue, Hebrew. With archival films
featuring the City in the 1940s, their dialogue is intersected by a
poem by Carmela Tal Baron, addressing the dichotomy between
the way we are perceived by others, versus who we really are.
mediums of film, video, photography and sculpture.
Her work has been exhibited at international venues,
notably The International Artists´ Museum, at the
50th Venice Biennale and The In Flux Video Art
Festival, Thessaloniki, Greece.
78 | INTERNASJONAL KORTFILM 1
CATILINA LØRDAG KL. 14.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 1
CATILINA LØRDAG KL. 14.00
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 10.00
Hezurbeltzak,
Una Fosa Comun
Songes d´une
femme de menage
Hezurbeltzak, a Common Grave
Cleaning Lady´s Dreams
Izibene Onederra (f. 1979) har universitets-
Spania/Spain | 2007
35mm | 5 min
Regi/Direction
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Izibene Onederra
Eduardo Elosegi
Xabier Erkizia
Xabier Erkizia
Izibene Oñederra
Pello Gutiérrez
T(ARTE)AN
KIMUAK-FILMOTECA VASCA
TXEMA MUÑOZ
Avda. Sancho el Sabio 17
trasera
20010 San sebastián
Spain
[email protected]
T: +34 943 115 511
eksamen i kunsthistorie ved Universitetet i
Baskerland, og har spesialisert seg i maleri og
filmanimasjon. For tiden deltar hun i animasjonsprosjektet Berbaoc.
Izibene Onederra (b. 1979) got a degree in Fine
Det baskiske ordet hezurbeltzak finnes ikke i noen ordbøker. Det er et ikke-eksisterende ord som blir brukt til å
beskrive sosialt usynlige grupper. Den bokstavelige oversettelsen vil være “svarte knokler”.
Arts at the University of the Basque Country, and
has specialised in painting and in animation cinema.
Currently she takes part in the Berbaoc animation
project.
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Le Dernier Cri
Banu Akseki
Banu Akseki
Tommaso Fiorilli
Banu Akseki
Marie-Hélène Dozo
Jean-Jacques Quinet
Serra Yilmaz
Hilde Wils
Jean-Yves Roubin
Michel Dutry
Frakas Productions
CGRI
Emmanuelle Lambert
Espace international
Wallonie-Bruxelles Place
Sainctelette 2B
1080 Bruxelles
Belgium
[email protected]
T: +32 2 421 83 15
| 79
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 10.00
Belgia/Belgium | 2007
35mm | 15 min
Kopi fra/Print source
The Basque word hezurbeltzak does not appear in
dictionaries. It is a non-existing word used to describe
socially invisible groups. Its literal translation would be
“black bones”.
|
Banu Akseki (f. 1974 i Ankara). Etter studier i
statsvitenskap ved Universitetet i Brüssel utdannet
hun seg til filmklipper. Hun har arbeidet som klipper
for flere spillefilmer og dokumentarer. Songes
d’une femme de ménage er hennes første film som
regissør.
Banu Akseki (b. 1974 in Ankara). After studying
Gül støvsuger, skrubber og gjør rent hele dagen. Hennes
liv driver av gårde uten glede – alltid til tjeneste for andre.
Tilfeldigvis får Gül et glimt av sin sjels ensomhet, så vel som
sin egen forskrekkelse.
Political Science at the University of Brussels, she
was educated as a film editor. She has worked as
an editor for various features and documentaries.
Songes d’une femme de ménage is her first film as
a director.
All day, Gül vacuums, scrapes and cleans. Always at the
service of others, her life drifts by without joy. By accident,
Gül catches a glimpse of the solitude of her own soul, as
well as her dismay.
Harvest Time
The Latest Fashion
Nederland/The Netherlands | 2007
BetaCam SP | 3 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Erwin Olaf
Erwin Olaf
Erwin Olaf
Erwin Olaf
NIMk/Montevideo
Theus Zwakhals
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Netherlands
[email protected]
T: 020-6237101
Erwin Olaf (f. 1959) kommer fra Hilversum i Ned-
erland. Olaf har vært profesjonelt aktiv i tjuefem år.
I denne perioden har han klart å utvikle seg fra medvirkende fotograf til en regissør som skaper sin egen
virkelighet. Hans verk omhandler frihet, skjønnhet,
ensomhet og det å være annerledes. Han overbeviser
sitt publikum på en skamløs og mangfoldig måte ved
å sette spørsmålstegn ved etablerte normer.
Le Dernier Cri bruker en slags hyperrealisme som er karakteristisk for mange av Erwin Olafs arbeider. Her blir den
glatte Hollywood-realismen satt på spissen, noe som gir
hele filmen en absurd karakter. I denne korte, eksperimentelle komedien reflekteres det over skjønnhetens skiftende
uttrykk og moteverdenes nykker.
Le Dernier Cri makes use of a kind of hyperrealism that
is characteristic of much of Erwin Olaf’s work. Here the
slick realism of Hollywood films is being driven to its limits, giving the whole work an absurd character. Le Dernier
Cri ponders the changing face of beauty and the whims of
fashion.
Erwin Olaf (b. 1959) comes from Hilversum in
The Netherlands. Olaf has been professionally active
for twenty-five years, and in this period he has
succeeded in evolving from a participating
photographer to a director who creates his own
reality. His works deal with freedom, beauty,
loneliness, and being different. He convinces
his public in a shameless and versatile manner,
questioning established norms.
Finland | 2007
35mm | 15 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Sami Korjus har studert film ved Surrey Institute
Sami Korjus
Sami Korjus
Jussi Syrjä
based on a short story by
Rosa Liksom
Jussi Syrjä
Timo Linnasalo
Jouko Lumme
Kaija Pakarinen
Juuso Hirvikangas
Elias Rautiainen
Julius Leinonen
Antti Litja
Jukka Peltola
Ilkka Mertsalo
Sputnik Oy
The Finnish Film Foundation
Niko Liinamaa
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Finland
[email protected]
T: +358 9 6220 300
of Art and Design i 2000 – 2001, i Farham i England.
Han arbeider nå i et reklamebyrå. Harvest Time er
Sami Korjus første profesjonelle film.
Harvest Time er en saktmodig kortfilm basert på en
novelle av Rosa Liksom. Det er en lakonisk tragi komedie
som utspiller seg en sommerdag på en gård i Kainuu. En
ordløs kamp finner sted både fysisk og mentalt, mellom en
mann og en kvinne. Taushet er gull.
Harvest Time is a laconic tragi-comedy about a summer
day on a farm in Kainuu, in the middle of Finland. It is a
gentle-toned short film based on a short story by Rosa
Liksom. A wordless battle both physical both taks place
between a man and a woman in a traditional Finnish landscape, and mental, where silence is golden.
Sami Korju has studied film-making in Farham,
England, at the Surrey Institute of Art & Design in
2000-2001. He currently works in an advertising
company. Harvest Time is Sami Korjus´ first professional film.
80 | INTERNASJONAL KORTFILM 1
CATILINA LØRDAG KL. 14.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 2
CATILINA LØRDAG KL. 17.00
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 10.00
Railwayman
Three love stories
Tyskland/Germany | 2007
BetaCam SP | 12 min
Kopi fra/Print source
Svetlana Filippova
Svetlana Filippova
Pavel Kostomarov
Svetlana Filippova
Hafiz Ibragimly
Svetlana Filippova
Ulrich Mille
pop tyty film
MONSTRA FESTIVAL
Teatro Municipal Maria
MatosAv. Frei Miguel
Contreiras
52
1700-213 Lisboa
Portugal
[email protected]
T: +351 96 720 96 39
Svetlana Filippova er født I Alma-Ata, Kazakstan.
Hun tok avsluttende eksamen ved det filologiske
faktultet ved Kazakhstans Statlige Universitet i 1991
og fikk i 1997 fikk hun tittelen animasjonsregissør.
Hun har vunnet flere priser for sine filmer The Night
has Come (1998), Sarah´s Tale (2006) og Three Love
Stories (2007).
Three Love Stories er en film basert på en blanding av
russisk arkivmateriale fra 1920–30-årene og moderne animasjon. Den fremstår som en trekant av kunst, politikk og
kjærlighet. Regissøren sier: “Først ville jeg lage en film basert på Majakovskijs biografi, men mens jeg arbeidet med
filmen, utviklet ideen seg ...”
Svetlana Filippova was born in Alma-Ata,
Kazakhstan. She graduated at the philology faculty
of Kazakh State University 1991. In 1997 she
graduated The High Course for scriptwriters and film
directors as animation film director. She won many
festival awards withThe Night Has Come, Sarah´s Tale
and Three Love Stories
Iran | 2007
DV/DVCam | 12 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Naser Naserpour (b. 1974 in Khorram Abad,
Iran). He has been presented at several international
short film festivals with the films As White As Coal,
Visit (among others).
En klassisk og enkel dokumentarfilm om en jernbanevokters daglige arbeid med å sikre skinner og spor.
A railway patrol starts his trip to the railroad every day.
A classical documentary about a railwayman at work.
Timewarp
Storbritannia/UK | 2007
BetaCam SP | 19 min
Donald Rice
Donald Rice
Steven Priovolos
James Devlin
Kath Pollard
Bob Geldof
David Bamber
Brian Conley
Claire Rushbrook
Teun Hilte
Clockwork Pictures
Clockwork Pictures
Donald Rice
10 Aubrey Walk
W8 7JG London
UK
[email protected]
T: 07980-444618
Naser Naserpour
Naser Naserpour
Mojteba Amiri
Naser Naserpour
Majd Bolori
Naser Naserpour
Naser Naserpour
NO. 96- alley. 3 - Englab St.
Khorram Abad
Iran
[email protected]
Naser Naserpour (f. 1974 i Khorram Abad, Iran).
Han har blitt presentert ved flere internasjonale
kortfilmfestivaler, med blant annet filmene
As White As Coal og Visit.
Three Love Stories is a film with Russian archive material of
1920’s-1930’s. Director`s note: “First, I planned to make a
film based on Mayakovsky´s biography. Later, while working on the film, the idea became wider...in fact, nearly all
great Russian poets of the beginning of the 20th century
had the same dramatic destiny. They all had the same conflict between their art, their personal (love) and contemporary social life.
I am Bob
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
| 81
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 18.00
Rahban
Tri istorii lubvi
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
|
Donald Rice (f. 1977) var Stephen Poliakoffs as-
sistent på den Emmy-vinnende The Lost Prince, som
det tok ti år av hans liv å lage. Hans første kortfilm,
Traffic Warden, ble ganske godt mottatt, og det har
bare tatt tre år å lage I Am Bob.
Donald Rice (b. 1977) was Stephen Poliakoff´s as-
På vei til å holde en Make Poverty-History konsert blir
Bob Geldof, forkjemper, rocke-gud og handlingens mann,
akterutseilt på et avsidesliggende vertshus.
On his way to a Make Poverty History gig, Bob Geldof
– campaigner, rock god, man of action – gets accidentally
stranded.
sistant on the Emmy Award-winning The Lost Prince,
which took ten years of his life. His first short film,
Traffic Warden, was quite well received, and it has
only taken three years to make I Am Bob
Russland/Russia | 2008
DV/DVCam | 15 min
Regi/Direction
Klipp/Editing
Musikk/Music
Prod/Prod
Mikhail Zheleznikov
Mikhail Zheleznikov
Kevin MacLeod
Mikhail Zheleznikov
Mikhail Zheleznikov
Ul. Ak. Konstantinova 12-80
195427 St. Petersburg
Russia
[email protected]
T: +7 905 2600535
Mikhail ZJeleznikov (f. 1972 i Leningrad). Han
startet å lage film i 2001. Han har arbeidet for ARTE
og YLE, Corona Films, Goethe Institut og St. Petersburg Documentary Film Studio. For øyeblikket er han
i startfasen av produksjonen til sin første uavhengige
helaftens dokumentarfilm.
Ting hender ofte så fort at vi ikke er i stand til å sette pris
på dem, eller vi merker dem ikke i det hele tatt. Denne
eksperimentelle dokumentarfilmen er satt sammen av
funnet filmmateriale og omformer et kort øyeblikk til en
lang dramatisk opplevelse ved simpelthen å la tiden gå
langsommere.
Things are often happening so fast that we are not able to
appreciate them, or even notice them at all. Made of found
footage, this experimental documentary turns the brief
moment into a long dramatic experience by simply slowing
down the time.
Mikhail Zheleznikov (b. 1972 in Leningrad).
He started to make films in 2001. Worked for ARTE
and YLE, Corona Films, Goethe Institut and
Saint-Petersburg Documentary Film Studio. At the
moment he is starting production of his first feature
length independent documentary.
82 | INTERNASJONAL KORTFILM 2
CATILINA LØRDAG KL. 17.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 2
CATILINA LØRDAG KL. 17.00
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 18.00
Market Sentiments
Barbara Musil
Barbara Musil
Barbara Musil
Arvo Pärt
Barbara Musil
sixpackfilm
Gerry Weber
Neubaugasse 45/13
1071 Wien
Austria
[email protected]
T: 43.1.526.09.90.0
Barbara Musil (f. 1972 i Salzburg). I 1998
studerte hun eksperimentell design ved Linz
Universitet for Kunst og Design. Musil jobber for
det meste innenfor video og mediekunst. De siste
årene har hun fått flere nasjonale og internasjonale
stipender og priser for sitt arbeid.
Barbara Musil (b. 1972 in Salzburg). In 1998
Market Sentiments er basert på undersøkelser gjort av oppgangstidene i boligmarked i Estland. Med sin melankolske og
sentimentale atmosfære refererer den til de problematiske
sidene ved kapitalisme og vekst, hvor det kunnskapsløse salget av land tilsynelatende er uten noen fornuftige grenser.
she took a masterclass in Experimental Design at
the Linz University of Art and Design. Musil is mainly
working in the fields of video and media art. Her
work was awarded several national and international
scholarships and prices in the last years.
Sør Afrika/South Africa | 2007
DigiBeta | 11 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Teboho Edkins
Teboho Edkins
Tom Akinleminu
Annette Kurzbach
Le Grand Kalle
Niklas Kammertoenz
youseemein3rd
Don Edkins
Day Zero Film
Teboho Edkins
Goerlitzer Str. 38
10997 Berlin
Germany
[email protected]
T: +49 17888 42484
Kopi fra/Print source
Market Sentiments is based on research about the real
estate boom in Estonia. “Market sentiments“ are extremely
positive, and investors are as happy as they can be. With
its melancholic and sentimental atmosphere the film refers
to the problematic side of capitalism and growth, the ignorant sale of land, which is apparently without any sensible
limits.
Fishing
with Spinoza
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
John Kenn Mortensen
John Kenn Mortensen
John Kenn Mortensen
Lightning Bolt
Thomas Richard Christensen
John Kenn Mortensen
Laerence Marvit
Hugo Cataldo
Michelle Nardone
The Animation Workshop
The Animation Workshop
Louise Bergholt Sørensen
Kasernevej 5
8800 Viborg
Denmark
[email protected]
T: +45 87255400
Teboho Edkins (f. 1980) vokste opp i Lesotho,
Tyskland, Sør-Afrika og Frankrike, og bor nå i Berlin.
Han har studert kunst i Cape Town og har en 2 år
lang etterutdanning ved Fresnoy, studio national des
arts contemporains. Han studerer nå ved Deutsche
Film- und Fernsehakademie Berlin. Filmer (utvalg):
Ask me, I´m positive (2004), True love (2006) og
Looking good (2006).
En internettkampanje hjelper til med å få frigitt en
presidentkandidat som er fengslet for å ha snakket åpent
om mangelen på demokrati. Filmen beveger seg mellom
et militarisert Kinshasa og Second Life (et tredimensjonalt chatteprogram) og utforsker Internetts subversive kraft
mens den fremstiller et bilde av en afrikansk hovedstad under konstant press fra tyranniske makthavere.
Teboho Edkins (b. 1980) grew up in Lesotho,
Germany, South Africa, France and now lives in Berlin. He studied Fine Art in Cape Town, had a 2-year
postgraduate residency at le Fresnoy, studio
national des arts contemporains, and is currently in
the postgrad programme of the Dffb film academy in
Berlin. Filmograph (selection): Ask me, I´m positive
(2004), True love (2006) og Looking good (2006).
An Internet campaign helps in the release of a presidential
candidate jailed for talking openly about the lack of democracy. Moving between a militarised Kinshasa and “Second
Life”, (a 3D chat program), the film explores the subversive
power of the Internet.
Bullet
Proof Vest
Danmark/Denmark | 2007
BetaCam SP | 7 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
| 83
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 18.00
Kinshasa 2.0
Østerrike/Austria | 2007
BetaCam SP | 4 min
Regi/Direction
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Animasjon/Animation
Kopi fra/Print source
|
John Kenn Mortensen (f. 1982). Han arbeider
frilans som illustratør. I de siste tre og et halvt årene
har han studert 2D- og 3D-animasjon på KAU og
arbeidet da på diverse prosjekter som animatør. Han
har laget filmen Banana Split (2005).
John Kenn Mortensen (b. 1982) He is a
Jude og Ruby er ute og fisker etter en legendarisk fisk som
heter Moby. De snakker om Hemingway, Wild at Heart og
Spinoza. De ender opp med å måtte slåss med fisken, og
tilfeldigvis klarer de å fange den.
Jude and Ruby are out fishing for a legendary fish called
Moby, they talk about Hemingway, Wild at Heart and
Spinoza. They end up fighting the fish and accidentally
catching it.
freelance illustrator. During his three and half years
at KAU has studied 2D- and 3D-animations, and he
has worked on various projects as an animator.
He has made the film Banana Split (2005).
USA | 2007
DigiBeta | 5 min
Regi/Direction
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Kopi fra/Print source
May Lin Au Yong
Peter Jordan
May Lin Au Yong
Dan Olmsted
Steadfast Films
Steadfast Films
May Lin Au Yong
221 Ayrshire Farm Lane
Apt. 205
94305 Stanford, CA
USA
[email protected]
T: 6505213685
May Lin Au Yong er en prisbelønnet regissør hos
Steadfast Films og har studert dokumentarfilm ved
Stanford University. Hennes arbeid har vært representert på en rekke internasjonale konkurranser,
blant annet The New York Festival, CBA Broadcasting
Awards og The International Emmy Awards.
Ni år gamle Jyeshria ønsker seg en skuddsikker vest – og
hun er dødsseriøs. Velkommen til Richmond i California, hvor
barn ikke går trygt hverken til skolen eller til parken. Lut lei
av volden som reduserte byens unge mannlige befolkning,
tok innbyggerne i september 2006 over de fire mest farlige
parkene. I 37 dager teltet de der i en desperat innsats for
fred.
Nine-year-old Jyeshria wants a bullet proof vest – and she´s
dead serious. Welcome to Richmond, California, where
children neither walk to school nor go to the park – if they
want to live past the age of 18. In September 2006, fed
up with the gun violence decimating the city´s young male
population, residents took over the four most dangerous
parks, camping in Tent Cities for 37 days in a desperate
stand for peace.
May Lin Au Yong is an award-winning director of
Steadfast Films and a graduate documentary film
student at Stanford University. Her work has been
represented in various international competitions
such as the New York Festival, CBA Broadcasting
Awards and the International Emmy Awards.
84 | INTERNASJONAL KORTFILM 2
CATILINA LØRDAG KL. 17.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 3
CATILINA SØNDAG KL. 14.00
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 18.00
Safety
First
Kopi fra/Print source
Robert Oey
Robert Oey
Robert Oey
Chris van Oers
Robert Oey
Bruno Felix & Femke Wolting
Submarine
Submarine
Yaniv Wolf
Rapenburgerstraat 109
1011VL Amsterdam
The Netherlands
[email protected]
T: +31 20 330 1226
| 85
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 22.00
Ryba
The Fish
Nederland/The Netherlands | 2008
DigiBeta | 15 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
|
Robert Oey (f. 1966) er en dokumentarfilmskaper
og har regissert bl. a. Toxic (1999), What’s Eating
Serbia (2002), Wonderland (2004) og The Swimmers
(2007). Robert Oey er for øyeblikket i ferd med å
lage en doku-musikal om den tidligere nederlandske
stortingsrepresentanten Ayaan Hirsi Ali.
Robert Oey (b. 1966) is a documentary
Safety First undersøker den indirekte effekten 11. september har på våre liv når vi ankommer en flyplass eller går ombord i et fly. Vi får møte forskjellige mennesker som forteller
om sine erfaringer fra de ulike sikkerhetstiltakene som bl.a.
har resultert i at noen har opplevd å bli undersøkt i timesvis,
mens andre igjen har blitt tvunget ut fra fly og holdt i fengsel i flere dager, bare for å bli avspist med at det hele var
en misforståelse.
filmmaker and has directed films such as Toxic
(1999), What’s Eating Serbia (2002), Wonderland
(2004) and The Swimmers (2007). Robert Oey is
currently developing a documentary-musical about
the former Dutch member of parliament Ayaan
Hirsi Ali.
Russland/Russia | 2008
35 mm | 14 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Safety First explores the indirect effects of 9/11 on our
lives after entering an airport or traveling at ten thousand
feet. In different episodes, stories are told of people who
are screened for hours in interrogation rooms, dragged
from air planes and held in jail for days before they are told
it was all based on a mistake.
Alexander Kott er filmregissør ved Russlands
føderale institutt for filmkunst. I 1997 ble han
uteksaminert fra Andrzej Wajdas kurs i Krakow.
Filmografi: Photographer (1997), Pugalo (2000),
Kinderfest og Giant (2004).
Alexander Kott
Alexander Kott
Peter Dukhovskoy
Dmitry Bolijevsky
Stanislav Karyakin
Vadim Kuprianov
Ilya Bozhko
Julia Makarova
Alexander Averkov
Edward Galkin
Vladislav Shchepin
PILOTAZh
PILOTAZh
Vladislav Shchepin
Sergeya Eisensteina
8-323
129226 Moscow
Russia
[email protected]
T: +7 903 778 05 90
Vinter. Kulde. Bare håp kan smelte isen.
Alexander Kott is a film director at the Russian
Federal institute of cinematography. In 1997 he
graduated from the course of Andrej Wajda in
Krakow. Filmography: Photographer (1997), Pugalo,
Kinderfest and Giant (2004).
Winter. Cold. Only hope can melt the ice.
87
Sverige/Sweden | 2008
DigiBeta | 15 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Csaba Bene Perlenberg
Csaba Bene Perlenberg
Csaba Bene Perlenberg
Johan Eklund
Jonas Göransson
Martin Henell
Ia Gustafsson
Csaba Bene Perlenberg
Magnus Göransson
Helena Danielsson
Hepp Film AB
Anton Bene Film
Swedish Film Institute
Andreas Fock
Borgvägen 1-5
SE-115 53 Stockholm
Sweden
[email protected]
T: +46 8 665 11 36
Csaba Bene Perlenberg (f. 1984) Har regis-
sert 15 kortfilmer, hvorav størsteparten er fiksjon.
Hans filmhåndverk har alltid beskjeftiget seg med
eksperimentering med mediet. Improvisasjon har
vært en av hans karakteristiske metoder. Filmer
(utvalg): Neverwhere (2008), The Walk (2007),
Narrativitae (2006).
Csaba Bene Perlenberg (b. 1984) is one of
Hva definerer oss som de personene vi tror vi er? Når blir
uvirksomhet til en reaksjon? Det finnes like mange svar
som det finnes mennesker. Og denne filmen er en av dem
– om det øyeblikket som er like uvennlig mot oss som vi
var mot dét.
What defines us as the persons we think we are? When
does inaction become a reaction? There are as many
answers as there are people. And this film is one of them –
about the moment that is as unkind to us as we were to it.
Sweden’s most prolific and interesting new young
filmmakers. He has studied at PCFE Film School in
Prague (film production), New York Film Academy
(screenwriting). Having directed some 15 short films,
the majority being fiction, his cinematic artisanship
has always involved itself with experimentation of
the medium itself. Improvisation has been one of his
signature methods. Films: (selected) Neverwhere
(2008), The Walk (2007), Narrativitae (2006).
86 | INTERNASJONAL KORTFILM 3
CATILINA SØNDAG KL. 14.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 3
CATILINA SØNDAG KL. 14.00
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 22.00
Fire
Finland | 2007
DVD | 12 min
Kopi fra/Print source
Kauko Lindfors har deltatt i over 200
Kauko Lindfors
Kauko Lindfors
Kauko Lindfors
Kauko Lindfors
Kauko Lindfors
Kauko Lindfors
Kauko Lindfors
Inkeri Kivimäki
Kauko Lindfors
Angry-La Visual Design Ky
Angry-La Visual Design Ky
Kauko Lindfors
Maauunintie 29 J 22
01450 Vantaa
Finland
[email protected]
T: +358400419113
| 87
VESLE HALLVARD SØNDAG KL. 22.00
Uguns
1-7=72=0
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Prod/Prod
|
filmproduksjoner som lyddesigner, klipper
og regissør.
Kauko Lindfors has over 200 entries as
sound designer, editor and director.
Regninger tårner seg opp, gjelden øker, og arbeidsbelastningen blir for tung. Livet tar overhånd, og mannen pines av
tanker om selvskading. Denne eksperimentelle dokumentaren forteller historien om et sinn i ferd med å splintres
– mens det venter på behandling.
Latvia | 2007
35 mm | 12 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Bills pile up, debts increase, and the workload becomes
too heavy. Life becomes overwhelming, and the man is
tormented with thoughts of harming himself. This experimental documentary tells a story of a splintering mind in
waiting for proper care.
Laila Pakalnina er forfatter, produsent og
Laila Pakalnina
Laila Pakalnina
Gints Berzins
Kaspar Kallas
Anrijs Krenbergs
Una Adamovica
Guna Zarina
Talivaldis Lasmanis
Laila Pakalnina
Hargla Company
National Film Centre of
Latvia
Ieva Pitruka
Peitavas 10/12
LV1050 Riga
Latvia
[email protected]
T: +371 67358878
regissør. Hun tok utdannelse i journalistikk ved
Moskva-Universitet, institutt for tv-journalistikk i
1986 og filmregi ved VGIK. Filmer (utvalg): Theodore
(2006), The Hostage (2006), Water (2006) og
Dream Land (2004).
Laila Pakalnina is a writer, producer and director
Mens Marija oppdager verden befinner hun seg ofte
sammen med brannmenn. Er det fordi ting rundt henne tar
fyr?
As Marija discovers the world, she is often alongside
firemen. Is it because things around her catch fire?
from Latvia. She received a degree in journalism
from Moscow University in the Department of TV
Journalism in 1986, and studied filmmaking at the
VGIK, Department of Film Direction.
Films (selection): Theodore (2006), The Hostage
(2006), Water (2006) and Dream Land (2004).
Auf der
Strecke
Fawn
On The Line
Østerrike, Austria | 2007
35 mm | 6 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Christoph Rainer
Christoph Rainer
Anonymous
Christoph Rainer
Christoph Rainer
Christoph Rainer
Seattle Intl. Film Festival
Stan Shields
400 Ninth Ave North
WA 98109 Seattle
USA
[email protected]
T: 001-206.464.5830
Christoph Rainer (f. 1985) gikk på filmskolen
i Wien i 2003–2004. I 2004 ble han med
i gruppen Umkehrfilm, en forening av unge
filmskapere. I 2005 begynte han å jobbe for
Ruth Mader Filmproduksjon.
Christoph Rainer (b. 1985) attended the Film
En dystopi av knuste bilder. Svart i grått i svart flimrer svakt
over skjermen. En fysisk kraft kommer fram av konturenes
og skyggenes uartikulerte bevegelser. Og der er også en
fabel-pike som forsøker å rekonstruere sitt forhold til omverdenen
A dystopia of smashed images. Black in grey in black
flickers gently over the screen. A physical force
emerges from the unarticulated movements of contours and
shadows. And besides that, there is a fable girl trying to
reconstruct her relationship to the world.
school of Vienna in 2003–2004. In 2004 he joined
the group Umkehrfilm, which is an association of
young filmmakers. In 2005 he started working for
Ruth Mader Filmproduction.
Tyskland, Sveits, Germany, Switzerland
2007 | 35 mm | 30 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Reto Caffi
Reto Caffi & Philippe Zweifel
Piotr Rosolowski
Thomas Bachmann
Ivo Ubezio, Daniel Jakob
Oli Kuster
Marc von Stuerler
Roeland Wiesnekker
Catherine Janke
Leonardo Nigro
Hanspeter Bader
André Meyer
Julie Bräuning
Roland Bonjour and others
Ute Dilger, Daniel Leuthold
Academy of Media Arts Cologne
Blush Films Zürich
Swiss National TV
Academy of Media Arts Cologne
Oliver Filser
[email protected]
T: 004922120189206
Reto Caffi (f. 1971 i Zürich) har jobbet flere år
som filmjournalist for presse, radio og det
sveitsiske nasjonale fjernsyn SFTV. Hans kortfilmer
har vunnet over 30 priser på festivaler. Caffi tok i
2004-07 etterutdannelse på Kunsthochschule
für Medien i Køln. Filmer (utvalg): Oeschenen
(manusforfatter) (2004), Männer am Meer (2005).
En sikkerhetsvakt på et kjøpesenter er hemmelig forelsket i
en butikkassistent i senterets bokhandel. Han er vitne til at
hennes venn overfalles på T-banen. Istedenfor å hjelpe ham
velger han å snu ryggen til.
A department store security guard is secretely in love with
a girl in the store’s bookshop. He witnesses her friend
beeing attacked in the train, and he gets off instead of
helping him. Not being able to deal with his bad
conscience, his formerly controlled life breaks down.
Reto Caffi (b. 1971 in Zürich) has worked for
several years as a film journalist for print, radio
and for Swiss National Television SFTV (2001-04).
His short films have won more than 30 awards at
festivals. In 2004-07 he took Postgraduate Studies
at the Academy of Media Arts in Cologne. His films
include Oeschenen (Scriptwriter) (2004) and Männer am Meer (2005).
88 | INTERNASJONAL KORTFILM 4
CATILINA SØNDAG KL. 19.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 4
CATILINA SØNDAG KL. 19.00
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 12.00
Requiem
Prod/Prod
Sun Xun
Sun Xun
Sun Xun
Jin Shan
Jin Shan
Sun Xun
Ye Linghan
Liao Jin
Fang Anguo
Sun Xun
Sun Xun (f. 1980) har studert ved Animation
Studio i Hangzhou, Print-making Department of
China Academy of Fine Arts og Art High School of
China Academy of Fine Arts. Hans filmer har blitt vist
på en rekke filmfestivaler.
En drøm – om Kinas historie. En historie som balanserer
mellom sannhet og det imaginære, er som et gjentagende
rekvuiem som spilles for alle som deler minner.
Sun Xun (b. 1980) has studied at the Animation
Studio in Hangzhou, Print-making Department of
China Academy of Fine Arts and Art High School of
China Academy of Fine Arts. His films have been
shown at various film festivals.
USA | 2007
BetaCam SP | 3 min
Regi/Direction
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
A dream – about the history of China – a lingering history between the truth and the imaginary is like a repeating
requiem played for all shared memories.
200 000
Phantoms
Kopi fra/Print source
Jean-Gabriel Périot
Jean-Gabriel Périot
Jean-Gabriel Périot
Current 93
Laure Arto
Frédéric Dubreuil
Envie de Tempête
Productions
Envie de Tempête
Productions
Tiphaine Périn
57bis rue de Tocqueville
75017 Paris
France
[email protected]
T: 0033607088595
Ken Jacobs
Ken Jacobs
silent
Ken Jacobs
Ken Jacobs
Ken Jacobs
Ken Jacobs
94 Chambers Street
10007 New York, NY
USA
[email protected]
T: 212-227-3144
Ken Jacobs har laget film i over femti år. Hans
arbeider har blitt vist på mange internasjonale filmfestivaler og kunstinstitusjoner. Han er Distinguished
Professor ved The Department of Cinema, som
han startet ved SUNY Binghamton i 1969. Filmer i
utvalg: Star Spangled to Death (2004), Razzle Dazzle
(2007).
Den vakreste på ballet omringet av friere. Dette er en
energisk 3-D som kan bli sett uten spesialbriller, til og med
av den enøyde.
The belle of the ball surrounded by suitors. A vigorous 3-D
that can be seen without special spectacles and even by
the one-eyed.
Ken Jacobs has been making films for over
fifty years. His work has been shown in numerous
international film festivals and art institutions. He
is a Distinguished Professor of the Department of
Cinema, which he started at SUNY Binghamton in
1969. Films include: Star Spangled to Death (2004),
Razzle Dazzle (2007).
The Tale
of How
Frankrike, France | 2007
35 mm | 10 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Prod/Prod
| 89
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 12.00
Nymph
Kina/China | 2007
BetaCam SP | 7 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
|
Jean-Gabriel Périot (f. 1974) er filmskaper
og kunstner. Han har laget flere filmer basert på
arkivfilm og fotografier. Han beskriver historien
ved å gjenta sekvenser i nye rekkefølger. Filmer
(utvalg): Between Dogs and Wolves (2008), 200 000
Phantoms (2007), Even if she Had Been a Criminal...
(2006), Under Twilight (2006).
Jean-Gabriel Périot (b. 1974) is a filmmaker
Filmen er satt sammen av fotografier tatt over flere tiår
av en bygning i Hiroshima. Denne bygningen har blitt et
minnesmerke over tragedien som rammet byen. Filmen
viser på en sterk og lavmælt måte hvordan byen ble
utradert av atombomben for så sakte å bli bygget opp
igjen.
The film shows a series of photos of a Hiroshima building
taken over several decades. This building has become a
memorial to the tragedy that happened here. In a strong
and quiet manner it depicts how the city was obliterated by
the atomic bomb and then slowly rebuilt.
and an artist. He has made several movies using old
archive films and photos as his material. He makes
his statements by repeating the footage in a new
order. Films (selected): Between Dogs and Wolves
(2008), 200 000 Phantoms (2007), Even if she Had
Been a Criminal... (2006), Under Twilight (2006).
Sør Afrika/South Africa | 2006
BetaCam SP | 4 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
The Blackheart Gang
Markus Smit
Ree Treweek
The Blackheart Gang
Markus Smit
Markus Smit
Jannes Hendrikz
The Blackheart Gang
Autour De Minuit
Christine Gicquel
21 rue Henry Monnier
75009 Paris
France
[email protected]
T: 0033142811728
The Blackheart Gang er et kollektiv av venner
som brenner for kunsten. Hvert medlems talenter
og egenskaper utgjør til sammen et formidabelt
dynamisk samarbeid. De bor og lever i Cape Town
i Sør-Afrika og er autodidakte.
The Blackheart Gang is a collective of friends
Historien om pirajafuglene eller dodoene, som du vil kjenne
dem som ...
The story of the Piranha birds or Dodos as they would be
known to you...
with a passion for the arts. Each member has
his/her own set of skills and talents that forms
an incredible collaborative dynamic. They all live
and work in Cape Town, South Africa, and are all
self-taught.
90 | INTERNASJONAL KORTFILM 4
CATILINA SØNDAG KL. 19.00
|
INTERNASJONAL KORTFILM 4
CATILINA SØNDAG KL. 19.00
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 12.00
Waves
Romania | 2007
35mm | 16 min
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Adrian Sitaru er født i Romania. Han har
Adrian Sitaru
Adrian Sitaru
Adrian Silisteanu
Sorin Damian
Cornel Ilie
Andrei Constantinescu
Sergiu Costache
Karen Wallet
Adrian Titieni
Clara Vda
Bors Roberto
Vlad Voda
Virginia Constantinescu
Audio Design Digital Art
Audio Design Digital Art
Virginia Constantinescu
Calea Rahovei 266-268
Sector 5, 050912 Bucharest
Romania
[email protected]
T: 0040214048306
universitetseksamen i filmregi fra Medie universitetet
i Bucuresti. Han har regissert flere kortfilmer og
TV-filmer før han lagde Waves (2007), som har
vunnet en rekke priser på internasjonale filmfestivaler. Filmer (utvalg): Angling (2007),
I want to Feel (2006) og About Biju (2004).
Adrian Sitaru is born in Romania. He graduated
En vakker sveitsisk mor spør en ung mann om å se etter
hennes sønn mens hun bader. En ektemann og far slåss
med kjedsomheten.
A beautiful Swiss mother asks a young man to look after
her son while swimming. And a husband and father fights
ennui.
in film directing from the Media University in
Bucharest. He directed several short films and TV
films before he made Waves (2007), which has won
several awards at international film festivals. Films
include: Angling (2007), I want to Feel (2006) and
About Biju (2004).
Storbritannia/UK | 2007
DigiBeta | 10 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
The Process
Sverige/Sweden | 2007
35mm | 12 min
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Jonas Selberg Augustsen
Jonas Selberg Augustsén
Harry Tuvanen
Marcus Lundin
Anders Tyrland
Hugo Alfvén mfl.
Jan Alvermark
Stefan Sundström
Freddy Olsson
Bokomotiv Filmproduktion AB
Bokomotiv
Freddy Olsson
Hantverkargatan 44
SE-11221 Stockholm
Sweden
[email protected]
T: +468194999
Luis Cook
Luis Cook
Story by Mick Jackson
Dan Williamson
H Barris
Will Norie
Adam Cootes
Nigel Davies
Eve Coy
Theresa Whatley
Emma Greenwood
Len Gray
Dan Williamson
Jo Allen
Aardman Animations
Aardman Animations
Maggie O’ Connor
Gas Ferry Road
BS6UN Bristol
United Kingdom
[email protected]
T: +441179848961
Luis Cook har jobbet som kunstlærer, fotograf,
scenograf og illustratør. I 1992 fortsatte han å
studere og tok en mastergrad i animasjon ved Royal
College of Art. The Pearce Sisters er hans første
ikke-kommersielle film for Aardman.
The Pearce Sisters er en historie om kjærlighet, ensomhet,
baller, nakenhet, vold, røyking og kopper med te.
Luis Cook has worked as an Art Teacher,
Photographer, Art Director and Illustrator. In 1992 he
returned to study for a MA in Animation at the Royal
College of Art. The Pearce Sisters is his first
non-commercial film for Aardman.
The Pearce Sisters is a tale of love, loneliness, guts, gore,
nudity, violence, smoking and cups of tea.
Three
of Us
Processen
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
| 91
VESLE HALLVARD MANDAG KL. 12.00
The Pearce
Sisters
Valuri
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
|
Jonas Selberg Augustsen (f. 1974 i Bodens).
Han er paradoksalt nok svært kritisk til bildemediet. Han vil at hans filmer skal stimulere til gode
samtaler, noe han mener det er en mangel på i det
nye århundret. Filmer i utvalg: Freedom Calf (2006),
Houses, Towers, Stonewalls and One and Another
Kite ( 2003).
Jonas Selberg Augustsen (b. 1974 in
Etter en fest rekker ikke fem unge forfattere den siste
ferjen. De tjuvlåner en robåt, og dette får uventede
konsekvenser. På den andre bredden venter politiet med
våpnene klare. Denne hendelsen funnet sted i Stockholm i
1945, men kan også finne sted i vår tid. Filmen er inspirert
av Stig Dagerman og Franz Kafka.
After a party, five young writers miss the last ferry. They
borrow a rowing boat, which leads to unexpected consequences. On the opposite shore, the police are waiting
with drawn weapons. This incident happened in 1945. But
it can also happen in our time. Inspired by Stig Dagerman
and Franz Kafka.
Bodens). He is paradoxically very critical of the
pictorial media. He would like his films to stimulate
good conversation, which he thinks is lacking in the
new century. Films include: Freedom Calf (2006),
Houses, Towers, Stonewalls and One and Another
Kite ( 2003).
India | 2007
35mm | 15 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Umesh Vinayak Kulkarni
Umesh Vinayak Kulkarni
Shariqua Badar Khan
Abhijit Deshpande
Anmol Bhave
Yogendra Dattatray Thakar
Dattatray Krishna Thakar
Førti år gamle Yogendra er sterkt handikappet og må
Usha Dattatray Thakar.
tilbringe både dag og natt i sin egen seng. Hans aldrende
Pankaj Rag
foreldre elsker ham over alt på jord, men engster seg for
Film and Television
hva som vil skje når de er borte. De holder seg i live som
Institute of India
best de kan i det lille værelset hvor de bor. Thakar-familien
Pune
spiller seg selv i denne rørende og vakre fortellingen om
Film and Television
uendelig viljestyrke.
Institute of India
Pune
Forty-year old Yogendra is confined to his metal cot as he
Chandrashekhar Joshi
is severely disabled. His ageing parents love him to eterLaw College Road
nity but are afraid of what will happen to him after they are
411004
gone. Together they play the game of existence in a single
India
room where they live. Three of Us is the touching tale of the
[email protected]
indomitable spirit of the Thakar family, who play themselves
[email protected]
in this beautiful film.
T: 91 020 25431817 / 25433016
Fax - 91 020 25430416 / 25433441
Umesh Vinayak Kulkarni (f. 1976) er utdannet
regissør fra FTII. Før han regisserte Three of Us,
arbeidet han som innspillingsleder for Sumitra Bhave
og Suni Sukthankar.
Umesh Vinayak Kulkarni (b. 1976) has a
diploma in film direction from FTII. Prior to directing
his film Three of Us, he worked as an assistant
director with Sumitra Bhave and Sunil Sukthankar.
92 | INTERNASJONAL KORTFILM 5
CATILINA MANDAG KL. 16.30
|
INTERNASJONAL KORTFILM 5
CATILINA MANDAG KL. 16.30
PAN FREDAG KL. 20.00
Madame
Tutli-Putli
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
Chris Lavis
Maciek Szczerbowski
Chris Lavis
Maciek Szczerbowski
Marcy Page
National film board of
Canada
National film board of
Canada
Madeleine bélisle
3155 Cote-de-liesse rd.
H4N 2N4
Canada
[email protected]
T: 514-283-9805
| 93
PAN FREDAG KL. 20.00
Taua
Canada | 2007
35 mm | 17 min
Regi/Direction
|
etablerte i 1997 Clyde Henry Productions, et film- og
produksjonsselskap som spesialiserer seg i multimedia, stop-motion-animasjon og visuelle effekter.
De er blitt hedret for sine prisvinnende illustrasjoner,
musikkvideoer og kringkastingsdesign.
Chris Lavis, Maciek Szczerbowski founded
Madame Tutli-Putli går om bord på nattoget, tynget ned av
av alle sine jordiske eiendeler og spøkelsene fra sin fortid.
Mens dagen stiger ned i mørket, oppdager hun at hun er
fanget inn av et desperat metafysisk eventyr. En jungiansk
thriller? Hitchcocksk spenning? En kunstnerisk tour de
force? Nattoget venter på deg.
New Zealand | 2007
35 mm | 15 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
in 1997 Clyde Henry Productions, a film and production company specialising in multimedia, stop-motion
animation and visual effects. They have received
acclaim for their award-winning illustrations, music
videos and broadcast design.
Tearepa Kahi er av Ngati Paoa- og Waikato-
Tearepa Kahi
Tearepa Kahi
Quinton Hita
Kura Productions
NZ Film Commission
Tory Whanau
L3
119 Ghuznee Street
6011 Wellington
New Zealand
[email protected]
T: 6443827688
avstamning. Hans tre første dokumentarer ble alle
nominert til TV Guide-prisen. Taua har blitt
prisbelønnet på en rekke internasjonale festivaler.
Kortfilmer: The Speaker (2006) og Taua (2007).
Tearepa Kahi is of Ngati Paoa and Waikato
En gruppe krigere har bortført en av fiendens ledere og
bundet ham til baugen av sin krigskano. Kanoen blir slept
gjennom skogen, drevet av en nådeløs høvding i et forsøk
på å flykte fra forfølgerne og returnere trygt hjem med sitt
bytte.
descent. His first, second and third documentaries
were each nominated for TV Guide Awards. Taua has
been awarded at several international festivals. Short
films: The Speaker (2006) and Taua (2007).
A war party has abducted an enemy leader and bound him
to the bow of their war canoe. The canoe is being towed
through the forest, driven by a merciless chief in a bid to
escape pursuers and return home safely with their trophy.
Madame Tutli-Putli boards the night train, weighed down
by all her earthly possessions and the ghosts of her past.
As day descends into dark, she finds herself caught up in a
desperate metaphysical adventure. Jungian thriller? Hitchcockian suspense? Artistic tour de force? The night train
awaits you.
Mathieu
Meischeid
Moujarad
Raiha
Merely A Smell
Frankrike/France | 2007
DV/DVCam | 3 min
Regi/Direction
Klipp/Editing
Musikk/Music
Animasjon/Animation
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Mathieu Matray
Mathieu Matray
Gonzales
Mathieu Matray
Mathieu Matray
Autour De Minuit
Christine Gicquel
21 rue Henry Monnier
75009 Paris
France
0033142811729
T: 0033142811728
Mathieu Matray (f. 1981) utdannet seg i
audiovisuelle medier ved Montaigu i Frankrike.
Fra 2002 har han samarbeidet med nO brain om
å komponere animasjon for forskjellige tv-kanaler
(Canal J, MCM, HBO). Han har også komponert 2D
for flere musikkvideoer (utvalg): Pray av Syntax,
Flowers av Emilie Simon, Le Prince Bleu av Robert
& Majandra, Sexual av DSL.
Mathieu Matray beviser at datamaskiner kan også skape
poesi. And the bit goes on ...
Mathieu Matray proves that computers can also generate
poetry. And the bit goes on ...
Mathieu Matray (b. 1981) graduated in
audiovisual at Montaigu (France). From 2002, he
has worked with nO brain on the compositing for
TV channels (Canal J, MCM, HBO) and on the
compositing 2D for several music videos (selected):
Pray by Syntax, Flowers by Emilie Simon, Le Prince
Bleu by Robert & Majandra, Sexual by DSL.
Libanon | 2007
BetaCam SP | 10 min
Regi/Direction
Foto/Camera
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Prod/Prod
Maher Abi Samra
Maher Abi Samra
Ammar Albeik
Nadim Mishlawi (db studios)
Maher Abi Samra
Muzna Al-Masri
Arab Bldg - Australia
Street - Raouche
Beirut
Lebanon
[email protected]
T: +961-3-838046
Maher Abi Samra studerte teater ved Libanons
universitet og har audiovisuelle studier ved Det
nasjonale institutt for bilde og lyd i Paris. Han jobbet
som fotograf for libanesiske aviser, AFP og Reuters.
Hans dokumentarer inkluderer Mariam, Rond-Point
Chatila, Women of Hezbollah og Building on the
Waves.
En båt går i gang med å evakuere utlendinger fra et beleiret
Beirut. Fra under ruinene av ødelagte bygninger trekker
hjelpearbeidere ut de dødes kropper. Gjennom å bevege
seg mellom lys og mørke, liv og dets utslettelse, tegner
kroppene opp andre kroppers grenser på nytt, mens lukten
av død tildekker det hele.
A boat embarks on a besieged Beirut to evacuate foreign
nationals. From under the rubble of destroyed buildings,
relief workers pull the bodies of the dead. Moving between
light and darkness, life and its extinction, bodies redraw the
boundaries of other bodies, the smell of death cloaking all.
Maher Abi Samra studied theatre at the
Lebanese University and attended audiovisual studies
at the Institut National de l´Image et du Son in Paris.
He worked as a photographer for Lebanese papers,
AFP and Reuters. His documentaries include Mariam,
Rond-Point Chatila, Women of Hezbollah and Building on the Waves.
94 | INTERNASJONAL KORTFILM 5
CATILINA MANDAG KL. 16.30
|
INTERNASJONAL KORTFILM 5
CATILINA MANDAG KL. 16.30
PAN FREDAG KL. 20.00
Storbritannia/UK | 2007
DigiBeta | 14 min
John Smith
John Smith
John Smith
John Smith
John Smith
164 Richmond Road
London E8 3HN
England
T: +44 20 7241 2624
John Smith sine filmer, videoer og installasjonar-
beid har vært vist på kinoer, kunstgallerier og på
fjernsyn over hele verden. Flere har blitt belønnet
med priser på internasjonale filmfestivaler.
John Smith´s films, video and installation works
Når han flytter fra et hotell i Betlehem til et annet i ØstJerusalem, møter filmskaperen en rekke problemer som involverer et innvendig tak, et videokamera og den israelske
okkupasjonen av Palestina. Dirty Pictures er den syvende
episoden i The Hotel Diaries-serien, en samling videoopptak laget i hotellrom som relaterer personlige erfaringer
til internasjonale hendelser i vår tid.
have been shown in cinemas, art galleries and
on television throughout the world and have been
awarded major prizes at many international film
festivals.
New Zealand | 2007
35 mm | 12 min
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Foto/Camera
Klipp/Editing
Musikk/Music
Lyd/Sound
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Moving from one hotel in Bethlehem to another in East
Jerusalem, the filmmaker encounters a series of problems
involving a ceiling, a video camera and the Israeli occupation of Palestine. Dirty Pictures is the seventh episode of
the Hotel Diaries series, a collection of video recordings
made in hotel rooms that relate personal experiences to
contemporary world events.
Roseanne Liang
Roseanne Liang
Briar March
Roseanne Liang
Andrew McDowall
Carl Smith
Li-Ming Hu
Katlyn Wong
Michelle Ang
Owen Hughes
Frame Up Films Ltd
New Zealand Film Commission
Tory Whanau
L3
119 Ghuznee Street
6011 Wellington
New Zealand
[email protected]
T: 6443827688
Canada | 2007
35 mm | 5 min
Med/With
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Josh Raskin har jobbet med lyd og bilder så lenge
Josh Raskin
Josh Raskin
Josh Raskin
Finlay Braithwaite
Josh Raskin
Alex Kurina
James Braithwaite
John Lennon
Jerry Levitan
Jerry Levitan
I Met The Walrus Inc.
Electric Company
Kim Jackson
284e College Street
2nd floor
m5t 1r9
Canada
[email protected]
T: 416.849.3975 x113
Roseanne Liang har regissert tre kortfilmer,
som har blitt vist på prestisjetunge internasjonale
filmfestivaler og gitt henne en rekke priser. Hennes
arbeider er en eklektisk blanding av kjærlighetshistorie, drama, film noir og kung fu-action – det
hele krydret med et rikholdig dryss av absurd humor.
Filmer: Banana in a Nutshell (2005).
Auditionrommet er et minefelt for tre asiatiske skuespillerinner som forventes å være asiatiske på måter de ikke er
helt komfortable med. Når ydmykelsen øker, hever de seg
over sin profesjonelle rivalisering i en frydefull solidaritetshandling, der de henter styrke fra akkurat de samme stereotypiene de har blitt utsatt for.
Roseanne Liang has directed three short films,
which have taken her to prestigious international
film festivals and awarded her several awards.
Roseanne’s work forms an eclectic mix of love
stories, drama, noir and kung fu action – all spiced
with a healthy sprinkling of absurdist humour. Films:
Banana in a Nutshell (2005).
The audition room is a minefield for three Asian actresses
who are expected to be Asian in ways they´re not
completely comfortable with. When the humiliations mount,
they transcend their professional rivalry in one gleeful act
of solidarity, empowering themselves with the very stereotypes that they´ve been subjected to.
Gravity
I Met
the Walrus
Regi/Direction
Manus/Screenplay
Klipp/Editing
Lyd/Sound
Animasjon/Animation
| 95
PAN FREDAG KL. 20.00
Take 3
Dirty Pictures
(Hotel Diaries 7)
Regi/Direction
Foto/Camera
Lyd/Sound
Prod/Prod
|
han kan huske, og etter en fire år lang flørt med
det nye medieprogrammet ved Ryerson University
i Toronto ser det ut til at han bare kommer til å
fortsette med det. Når han ikke lager lyd og bilder,
bruker han tiden på å ta lange bad og unngå å
skaffe seg en jobb, samt skrive småkoketteskoleavis
aktige omtaler av seg selv, som denne.
I 1969 klarte den fanatiske Beatles-tilhengeren Jerry
Leviatan, å snike seg inn på John Lennons hotellrom med
en båndopptaker og overtale ham til å være med på et
intervju. Nå, 38 år senere, har Leviatan produsert en film
om hendelsen. Med seg har han regissør Josh Ruskin,
som med utgangspunkt i det originale intervjuet har laget
en sterk, visuell fortelling, hvor Lennons ord blir nennsomt
illustrert med kaskader av multifasettert animasjon.
In 1969, a 14-year-old Beatle fanatic named Jerry Levitan, armed with a reel-to-reel tape deck and a head full of
questions, snuck into John Lennon´s hotel room in Toronto
and convinced John to do an interview. 38 years later, Jerry has produced a film about it. Using the original interview
recording as the soundtrack, director Josh Raskin has woven a
visual narrative that tenderly romances Lennon´s every word in a
cascading flood of multipronged animation.
Josh Raskin has been making sounds and
pictures for as long as he can remember. After a
four-year romance with the new media program
at Ryerson University in Toronto, Josh appears
unwavering in his tendency to keep doing so.
When not making sounds or pictures, Josh spends
his time taking alarmingly long baths and avoiding
getting a proper job.
Belgia/Belgium | 2007
35 mm | 6 min
Regi/Direction
Klipp/Editing
Prod/Prod
Kopi fra/Print source
Nicolas Provost
Nicolas Provost
Nathalie Cools
Nicolas Provost
Argos
Centre for Art & Media
Katerina Tselou
Werfstraat 13
1000 Brussels
Belgium
T: +32 2 229 0003
+ 32 2 223 7331
Nicolas Provost er en filmskaper og visuell
kunstner som bor og arbeider i Brussel, Belgia.
Hans videoarbeider har blitt vist verden over og har
mottatt priser på mange internasjonale filmfestivaler,
blant andre Clermont-Ferrand (2008) og Sundance
Film Festival (2008).
Det filmatiske kysset er antagelig et av de mest arketypiske
bildene som er å finne i filmhistorien. Som regel fremstår
det som et beroligende element eller som klimaks i filmens plot. Men dette er ikke tilfellet i Nicolas Provosts film
Gravity.
Playing with the cinematographic principle of the after-image, Provost causes dozens of fast-edited kissing scenes
from classical, archetypal European and American films to
collide. Both the speed of the consequent images and the
way Provost double-couples the kissing filmcouples soon
turn these romances into an altogether much more animallike and threatening image.
Nicolas Provost is a filmmaker and visual artist
living and working in Brussels i Belgium. His video
works have been screened worldwide and have
received awards at many international film festivals,
such as International Short Film Festival ClermontFerrand (2008) and Sundance Film Festival (2008).
Nor
sk
kor
tfil
mk
onk
urr
ans
e
15.-22. oktober 2008
dessuten: Norges beste
internasjonale dokumentarprogram,
debatter og seminarer,
førpremierer, film og musikk,
Cinema Extraordinaire
og mye mer
www.biff.no
INTERNASJONAL
DOKUMENTAR
Alle filmer i ID er undertekstet på engelsk, med mindre
All films in ID have English subtitles, unless the dialogue
98 | INTERNASJONAL
DOKUMENTAR
de har engelsk tale.
is in English.
INTERNASJONAL DOKUMENTAR
Internasjonal
dokumentar
Oslo Dokumentarkino velger helaftens dokumentarfilmer ut fra to
hovedegenskaper: filmatisk kvalitet og evnen til å formidle et budskap
ved å berøre tilskueren intellektuelt og emosjonelt. Disse filmene gjør
mer enn å informere og lære tilskueren om et tema; de når dypere
og forsøker å bevisstgjøre og etterlate oss med et varig emosjonelt
inntrykk. Hver film trenger ikke å ha en balansert argumentasjon –
ofte ligger det i sjangerens natur at subjektive synspunkter dominerer; en velfundert argumentasjon for de viktigste synspunktene er
imidlertid essensiell hvis tilskueren skal bli overbevist og rørt.
BLI BERØRT OG UTFORDRET,
OG TA STILLING
Vi mener at årets internasjonale dokumentarprogram i Grimstad er et
utvalg av de aller beste filmene som er kreative, filmatiske, følelsesmessig og intellektuelt stimulerende og i den absolutte toppklasse
hva angår ikke-fiksjonsfilmer produsert i det siste året. Noen formidler
et entydig og viktig budskap, andre er ganske enkelt fremragende i
sin evne til å fange subtile og nære temaer på film, og noen – de
beste – gjør begge deler.
International
Documentaries
De sparsomme nyhetene vi får fra Russland og dets naboer i sørøst,
er ofte simpelthen opprørende. Nyhetsreportasjer er direkte og konsise, men hjelper oss ikke i særlig grad til å forstå sammenhengen
og viktigheten av de historiske og sosiale påvirk-ningskreftene i det
moderne Russland. Vi er svært glade over å presentere to filmer som
forsøker å fylle dette gapet i vår dypere forståelse av landet, filmer
som på en gripende og fengende måte etterlater oss uten noen som
helst tvil om at dette er temaer vi burde finne ut mer om og være mer
oppmerksom på.
BE MOVED, GET CHALLENGED,
WAKE UP
Støttet av:
Begge filmene er laget av vår gjesteregissør Andrej Nekrasov, som
vil tilbringe weekenden i Grimstad sammen med produsent Olga
Konskaja. På søndag kveld får vi et av festivalens høydepunkter: en
samtale mellom Andrej Nekrasov og Åsne Seierstad (forfatteren av
De krenkede: Historier fra Tsjetsjenia.) Dette vil simpelthen bli en
| 99
Oslo Dokumentarkino chooses feature length documentaries
based on two main facets: cinematic excellence and the ability
to convey a message through moving the viewer intellectually
and emotionally. These films do more than inform and teach
the viewers about a subject, they reach deeper and try to
affect our consciousness to leave a lasting emotional impression. Balanced argumentation may not be included in every
film, often it is in the nature of the genre that subjective views
dominate; a well-argued case for the main points of view will,
however, be essential if the viewer is to be convinced and
moved.
We believe that the international documentary programme in
Grimstad this year is a selection of the very best films that are
creative, cinematic, emotionally and intellectually stimulating
and in the very top class of the non-fiction films produced this
past year. Some excel in delivering unequivocally important
messages, others are simply outstanding in their ability to
capture subtle and intimate issues on film, and some – the
best – do both.
The little news we receive from Russia and its neighbours to
the South East can be frankly disturbing. News reports are
blunt and to the point, but do little to help us understand the
context and the importance of the historical and social influences in modern Russia. We are excited to present two films
that address this gap in our deeper understanding, two films
that in a gripping and urgent manner leave us with no doubt
that this is a subject we should enquire more about and be
more aware of.
Both films are by our guest director Andrei Nekrasov, who will
spend the weekend in Grimstad, together with producer Olga
Konskaya. On Sunday evening a highlight of the festival will be

Similar documents

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. – 17. juni 2012 The 35th

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. – 17. juni 2012 The 35th Forhåndsjury norsk musikkvideo / Pre-selection Committe, Norwegian Music Video Hilde Kjos Aleksander Huser Forhåndsjury internasjonal kortfilm / Pre-selection Committee, International Short Film To...

More information