Jaargang 12 - Tennisvereniging de Berk

Transcription

Jaargang 12 - Tennisvereniging de Berk
`
jaargang 31
Maart 2015
2
Tennisvereniging De Berk
Slagterslaan 35, 1647 CB Berkhout
Clubhuis 0229-553093
Bestuur
Dagelijks bestuur
Bestuursleden
www.tvdeberk.nl
Voorzitter
Secretaris
Wout Fakkeldij
Hans Krijnen
0229-551625
0229-551236
Penningmeester
Vz Tc
Carlo Muller
Niels Entius
0229-551812
Vz Jeugdcie
Ester Klaij
Vz Kantinecie
Vz Parkcie
Guda Kroon
Siem Loos
Secretariaat / Ledenadministratie
Hans Krijnen
Kerkebuurt 163
Technische Commissie
[email protected]
1647 ME Berkhout
[email protected]
Niels Entius
Reukgras 13
1648 EH De Goorn
Carolien Bakker, Tom Boterman, Rixt Adema, Caroline Geertsma
[email protected]
Jeugd Commissie
Ester Klaij
Westeinde 212
1647 MH Berkhout
0229-551236
0229-756465
0229-551192
Willeke Bot, Bente Schuijtemaker, Barry Meissen, Janet Entius
Trainings- coördinator
Tennisschool ALL-IN
0229-260771
Kantine Commissie
Guda Kroon
0229-551892
B.Beststraat 73
1647 BB Berkhout
Astrid Kroon, Gerda Koeman, Theo Knijn, Gerda Koeman, Carolien Groot
Park Commissie
Siem Loos
W. Claystraat 2
1647 AM Berkhout
0229-553037
Theo Knijn, Hans Luijckx, Aad Schuijtemaker, Rob Slisser, Jaap Langeberg, Klaas Vos,
Simon Linnekamp
Website:
Redactie Commissie
Rob van Zijll
Ron Wiersma
Schuitenmaker 11
[email protected]
[email protected]
1647 BM Berkhout
0229-551761
Bep Knijn, Dina Braas, Anneke Snoek, Dorien Erades, Wil Sas , Marijke Knol
[email protected]
Berkenslag Commissie
Angela Slisser
Alver 38
1633 DL Avenhorn
0229-851416
Sandra de Wit, Chantal Dubois, Jorrit van Trigt
PR, Reclameborden en advertenties
Peter Kroon
Burg.Beststraat 73
1647 BB Berkhout
0229-551892
Leden van verdienste
Dick van der Zee, Jan Smit, Theo Knijn, Koos Knijn, Alex Haagsma, Cees Feld, Willeke Feld,
Siem Loos
Bankrelatie
Rabobank Hoorn
Sleuteladressen
Kantine/Schoonmaak
NL16RABO 0161402917
Guda Kroon
ING
NL94INGB0004744635
Burg. Beststraat 73
0229-551892
3
Kopij inleveren uiterlijk 1 week vóór verschijningsdatum,
t.w. no 3: 8 mei , maar …. liefst eerder.
Kopij bij voorkeur naar het e-mailadres [email protected]
Kopij voor clubblad inleveren vóór:
No 3
No 4
No 5
8 mei
2015
14 augustus 2015
6 november 2015
Inhoud:
Algemene Ledenvergadering 2015..................................................................... 6
Tv De Berk In Landelijke Competitie ............................................................... 8
Mededelingen van de Technische Commissie ................................................... 9
Uitslag Wintercompetitie 2014/2015 ................................................................ 12
Jaarboekje Diensten 2015 ................................................................................. 14
Voordat de snert kwam was er al veel wind………. ...................................... 16
RABO fietstocht zaterdag 6 juni 2015........................................................ 18
Rollo di ballo doro ............................................................................................. 20
Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 .................................................... 22
De Berk Jeugd.................................................................................................... 26
4
In memoriam Ans Boelens
We wisten al dat Ans Boelens ernstig ziek was, en dat het er niet goed voor haar
uit zag, maar toch kwam het bericht van haar overlijden op 4 maart onverwachts
voor ons.
Donderdagochtend had Tiny Lisman niets vermoedend nog een kaartje met de
namen van alle maandag, - en donderdagochtend seniorentennis met een
bloemetje langs gebracht bij Ans, waarbij ze het onheilsbericht hoorde.
Ans was de laatste tijd al erg afgezwakt, steeds als ik haar zag in haar rolstoel,
liefdevol vooruit geduwd door Minne, genietend van de buitenlucht bij even een
ommetje, dacht ik oei,oei, niet best.
Wij zullen Ans herinneren als een gezellige tennismaat, die regelmatig
schaterlachend stond te genieten van het spel, als ze een mooie onhoudbare bal
speelde, was het helemaal genieten geblazen voor haar en de andere spelers op
het park, in elk geval was ze heerlijk spontaan en duidelijk aanwezig.
In september vorig jaar was ze eigenlijk al afgezwakt, maar wilde beslist het
geïntroduceerde seniorentoernooi gespeeld op de maandag tijdens het
Berkenslag toernooi meemaken en meespelen. Het zou haar laatste tennispartij
worden, bleek later, het is een mooie gedachte dat ze die dag nog heerlijk
genoten heeft met al haar tennismaatjes, en dat ze daar heerlijk op terug kon
kijken.
Het leven kan soms hard zijn, maar de kracht die ze had bij haar religieuze
beleving en instelling heeft haar geholpen het leed te dragen.
De seniorengroep zal haar missen, en vooral haar spontane luidruchtige
uitspattingen.
We wensen Minne, haar dochters, schoonzonen, kleinkind en andere familie
ontzettend veel kracht en sterkte om dit zware verlies te dragen en een plek te
geven in hun verdere leven
Een leven zoals Ans dat graag met hun gezien zou hebben.
Wouter Fakkeldij
5
U I T N O D I G I N G
TOT HET BIJWONEN VAN DE
Algemene Ledenvergadering 2015
WELKE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP
WOENSDAG 8 april 2015
AANVANG: 20.00 UUR, IN ONS CLUBGEBOUW
Agenda:
1: Opening
2: Mededelingen
3: Verslag Algemene Ledenvergadering 2014
(zal gepubliceerd worden in het clubblad en op de web-site)
4: Verslag Kascontrole commissie
5: Financieel verslag 2014 en begroting 2015
(ligt ter inzage tijdens deze Ledenvergadering)
PAUZE
6: Samenstelling diverse commissies
(mutaties worden op deze avond door de betreffende commissie - coördinator
bekend gemaakt)
7: Verkiezing bestuursleden
volgens bestuursrooster aftredend
- secretaris
Hans Krijnen
stelt zich niet herkiesbaar
- coörd. park Simon Loos
stelt zich herkiesbaar
- coörd. jeugd Ester Klaij
stelt zich herkiesbaar
verder
aftredend: - voorzitter Wout Fakkeldij stelt zich niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor; als nieuwe voorzitter Arjan de Wit te benoemen
als nieuwe secretaris Menno Geertsma te benoemen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot 8 april 2015 te 18.00
uur bij het secretariaat
8: Rondvraag
9: Sluiting
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld !!
6
7
Tv De Berk In Landelijke Competitie
Op maandag 6 april start de voorjaarscompetitie voor alle tennisverenigingen. Tennisvereniging de Berk uit
Berkhout zal dit jaar met een heren team mee doen in de landelijke competitie.
Silani heren 1 van TV de Berk heeft vorig jaar een ruim kampioenschap behaald
in de 4de klasse van de districtscompetitie. Dit jaar heeft het team promotie
aangevraagd en is het Silani heren 1 van TV de Berk ingedeeld in de 4 de klasse
van de landelijke competitie.
Clubtrainer Jan-Willem Kubbinga van tennisschool ALL-IN heeft vorig jaar een
team samengesteld. Dit team bestond uit: Delano Honhoff, Ernst Spaans,
Martijn van de Bergh, Jesper de Wit en Jan-Willem Kubbinga. Dit jaar is het
team uitgebreid met twee spelers, Ramon Blauwbroek en Daan Boekhout zullen
het team gaan versterken.
Hoofdsponsor Silani BV heeft het team in kleding gestoken zodat de mannen er
ook nog goed uitzien op de baan.
Het programma zal er als volgt uitzien:
Maandag 6 april uit tegen TV de Sluis, Slootdorp
Zondag 12 april thuis tegen HLTV Juliana
Zondag 19 april uit tegen TV Dijkzicht, Volendam
Zondag 26 april thuis tegen TV ’t Twiske
Zondag 10 mei uit tegen TV Elckerlyc, Purmerend
Zondag 17 mei thuis tegen TV Schagen
Zondag 31 mei uit tegen Helderse TC, Den Helder.
De thuis wedstrijden zullen aanvangen om 10:00 uur en iedereen die het team
wil aanmoedigen is van harte welkom. Op zondag 12 april, als het team thuis
speelt tegen HLTV Juliana zal er voor alle jeugd die komt kijken heerlijke
pannenkoeken klaar gemaakt worden door de spelers van Silani heren 1. Kom
deze pannenkoeken proeven ze zijn om te smullen.
8
Mededelingen van de Technische Commissie
Langzaamaan begint het wat sneller licht te worden na het eten... De kou wordt
ook alweer wat minder… Het voorjaar staat dus voor de deur!
Daarmee staat ook het tennisseizoen weer te beginnen.
Wanneer je dit leest zijn de Clubkampioenschappen Enkel in volle gang, en kan
er nog ingeschreven worden voor de Clubkampioenschappen Mix. Mocht je nog
niet opgegeven hebben, zoek een maat en geef je snel op, uiterlijk zondag 15
maart. Alleen opgeven kan ook, dan proberen wij van de TC iemand voor je te
vinden.
Omdat Sportscore stopt als sponsor van TV de Berk, zullen we tijdens de
clubkampioenschappen Mix gaan spelen met ballen genaamd Technifibre XLD
(www.technifibre.com). Deze zijn wat ons betreft gelijkwaardig aan de
vertrouwde ballen, maar veel gunstiger in prijs. Echter omdat alle meningen
tellen, willen we dit testen tijdens een eigen toernooi, en de reacties te pijlen.
Clubkampioenschappen Enkel
Deze starten op maandag 9 maart en alle indelingen staan op de website. De
finales zijn op zondagmiddag 15 maart.
Clubkampioenschappen dubbel.
Nieuw is dat deze nu in maart worden gespeeld. We starten op zondag 22 maart
en de finales zijn zondag 29 maart. Aanmelden kan nu via de website en de
sluitingstermijn is 15 maart dus geef je op.
Competities
Uitslag wintercompetitie 2014/2015
Dit jaar werd er met 2 dames teams meegedaan aan de wintercompetitie.
Dames 1 kwam uit in de 1e klasse en is netjes op de 2e plaats geëindigd.
Dames 2 speelde in de 4e klasse en zijn daar ook heel goed 3e geworden.
Voorjaarscompetitie 2015
Dit jaar doen we met onze vereniging met 7 teams mee aan de
voorjaarscompetitie. Op zaterdag 4 april beginnen 3 herenteams en 1 gemengd
team aan de competitie.
Maandag (2e paasdag) spelen 1 heren en 1 dames team en op dinsdag doet er
nog een dames team mee.
Hou er de komende weken rekening mee (vooral op zaterdag) dat de baan bezet
kan zijn. We zullen jullie via de website op de hoogte houden wanneer en hoe
9
laat er een team thuis speelt. Zodat iedereen die een leuke pot tennis wil zien op
het park kan langskomen en gezellig kan komen aanmoedigen.
Dinsdagkoppel
Helaas hebben we deze winter (tot nu toe …) 1 dinsdag niet kunnen tennissen.
Het gehele programma van dinsdag 3 februari zal worden ingehaald op 31
maart. Door deze inhaalavond zal de nieuwe ronde starten vanaf 7 april.
Mocht je zelf nog een wedstrijd willen inhalen doe dit dan voor 31 maart zodat
de uitslag nog meegenomen kan worden in de eindstanden. Verder graag direct
na de wedstrijden de uitslagen noteren. Het komt nog regelmatig voor dat er
uitslagen ontbreken en dus NIET meetellen voor de eindstand.
Donderdagmixcompetitie
Vanaf donderdag 2 april gaan we weer van start met de mixdubbelcompetitie.
Het indelen van de poules gebeurt op sterkte en je speelt elke wedstrijd met en
tegen andere personen uit de poule. Opgeven kan nog tot 22 maart. Dit kan
middels een email naar [email protected] of het inschrijfformulier ingevuld in de
brievenbus in de hal van de kantine te doen.
Veel tennisplezier en succes toegewenst dit seizoen!
De Technische Commissie
10
Donderdagavond mix-dubbelcompetitie
Donderdagavond Mix-Dubbelcompetitie
In het voorjaar starten we weer met de donderdagavond mix-dubbelcompetitie
De competitie (donderdag mix) zal starten op donderdag 2 april. Iedereen die
mee wil doen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen naar
[email protected] of, onderstaande strook in te leveren in de brievenbus in de hal
van de kantine.
OPGEVEN KAN TOT ZONDAG 22 MAART
SPEELSCHEMA’S BESCHIKBAAR OP DE SITE VANAF 27 MAART
Het indelen van de poules gebeurt op sterkte, zodat je steeds weer met de leden
uit je poule gelijkwaardige wedstrijden speelt. Hou hier ook rekening mee als je
een keer bent verhinderd, zorg voor een invaller van ongeveer gelijke sterkte.
Inschrijfformulier Donder Dubbelcompetitie
Voornaam + Achternaam
…………………………………………………………………………….. M / V
Telefoonnummer ……………
Emailadres …………………..…@ ……………….
Speelsterkte dubbel *5 - *6 - *7 - *8 - *9
toepassing is).
(*doorhalen wat niet van
Opmerking:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
11
Uitslag Wintercompetitie 2014/2015
Dit jaar werd er met 2 damesteams meegedaan aan de wintercompetitie.
Dames 1 kwam uit in de 1e klasse en zijn heel netjes op de 2e plaats geëindigd.
Dames 2 speelde in de 4e klasse en zijn daar ook heel goed 3e geworden.
Hopelijk dat er volgend jaar nog meer leden zijn die aan deze competitie
mee willen doen.
Carolien
12
13
Jaarboekje Diensten 2015
Bij het verschijnen van het Jaarboekje Diensten 2015
Als alles volgens plan verlopen is, hebben alle leden bij dit clubblad ook
het Jaarboekje Diensten 2015 ontvangen. Voor de opruimers onder ons
staat het complete overzicht altijd nog op de website, zodat bij twijfel
altijd gekeken kan worden of je nou deze week of volgende week aan de
beurt bent.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om nog eens onder de aandacht te
brengen dat onderling ruilen altijd is toegestaan. Maar geeft U dit dan
alstublieft ook aan mij door, dan kan in geval van afwezigheid van mijn
kant de juiste persoon in bezit van sleutels en portemonnee gebracht
worden. Er zijn namelijk wel eens avonden dat zelfs de bewoners van
het sleuteladres iets anders dan tennis op het programma hebben staan
en dan is het zeer vervelend als je voor de verkeerde deur staat of de
verkeerde persoon opbelt.
Willen alle leden hier nog eens goed kennis van nemen? Bij voorbaat
dank.
Gebeurt het na al die jaren sinds dat verhaal van Bep en Toos dan nog
steeds dat er mensen zijn die hier niet aan denken? Ja, dat gebeurt
jaarlijks nog een paar keer.
Als we allemaal even nadenken bij een ruiling van diensten word ik heel
blij.
Guda Kroon
14
15
Voordat de snert kwam was er al veel wind……….
Het snerttoernooi 2015 stond op zaterdag 10 januari toch wel onder erg
stormachtige omstandigheden ter discussie. Ga maar na: zouden die ballen wel
binnen de hekken blijven of werd het ballen rapen tussen de hondenkeutels?
Na de koffie met koek werd door directrice Rixt een bliksemsnelle inventarisatie
onder de ruim 20 deelnemers uitgevoerd.
De meningen liepen uiteen, maar uiteindelijk zag een krappe meerderheid de lol
van tennissen onder extreme omstandigheden wel in, zodat warm ingepakte
avontuurlijke Berkers de storm gingen trotseren. En de diehards kregen gelijk,
we hadden dit niet willen missen.
Het vereist weinig fantasie om te bedenken dat het vertoonde spel een hoog
slapstick gehalte zou bevatten en een helaas afwezige cameraploeg had zeer
komische beelden kunnen vastleggen voor het nageslacht. Altijd leuk om na een
windstille zomerse tennisdag nog eens te kijken naar winterse of herfstige
tennissers.
Dan echter niet gelardeerd met snert maar met een barbecue bijvoorbeeld.
Groot voordeel van deze extreme buiten activiteit was natuurlijk de even
extreem aangewakkerde trek in snert, die vanzelfsprekend weer in ruime pannen
aanwezig was. Met dank aan de dames die volgens geheel eigen en natuurlijk
geheim recept voor deze welkome doorwarm voeding gezorgd hadden.
Voorzien van warm stemmende versterking uit hele kleine glaasjes, voorzien
van bekend en onbekend geestrijk vocht (dank aan Caroline) konden hier en
daar zich van dikke kleding uitpellende deelnemers gesignaleerd worden.
Na een laatste rondje roggebrood met katenspek, de kinnebak was al snel
besteed aan kenners en niet-kenners, was het tijd voor een tennisquiz om echte
prijzen.
Een verrassende mengeling van algemene en meer clubgerichte vragen zorgde
toch nog voor fronsende gezichten en hoofdkrabbende bewegingen.
Lag misschien toch wel een beetje voor de hand dat een tennisbal zwaarder is
dan een golfbal, of zou U ook even stevig twijfelen?
16
De prijswinnaars zijn minder belangrijk en misschien heeft de 1 e prijswinnaar
nog wel een bijdrage ingezonden, maar voor deze creatieve slotactiviteit
verdienen Rixt en Caroline een warm applaus en volgens mij kregen ze dat ook.
Het zal misschien bekend zijn dat je van snert en roggebrood weer dorst krijgt
en ook daar was in ruime mate een gepaste oplossing voor te vinden.
Als dan via moderne digitale hulpmiddelen wordt kennis genomen van
afgelasting van geplande voetbalverplichtingen, ligt het voor de hand dat de
sleutel in het slot werd omgedraaid, lang nadat de laatste snertkookpan weer
schoon stond te blinken.
De wegblijvers kunnen jammer genoeg niet aan hun kleinkinderen vertellen
over het bizarre snerttoernooi van 2015, maar krijgen volgend jaar natuurlijk een
nieuwe kans om weer andere verhalen op te doen. Die kleine glaasjes zijn
zorgvuldig opgeborgen.
Peter Kroon
17
RABO fietstocht zaterdag 6 juni 2015
Het lijkt in begin maart nog heel ver weg, maar toch is het verstandig om de
datum zaterdag 6 juni 2015 reeds in de agenda te noteren.
Op deze hopelijk fraaie en zomerse zaterdag wordt de jaarlijkse RABO
fietstocht gehouden, waarmee de leden van zeer veel verenigingen en
stichtingen een mooie sponsorbijdrage van 250 euro bij elkaar kunnen fietsen.
Het is de organisatie niet ontgaan dat er de laatste jaren steeds meer sprake was
van overvolle wegen en fietspaden. Besloten is dan ook dat per deelnemende
vereniging of stichting slechts 8 deelnemers samen de 250 euro kunnen
verdienen. Zoals elk jaar mogen er best meer mensen mee fietsen, maar die doen
dat in ons geval dan voor de koek en zopie tijdens de tussenstop, die zoals de
traditie wil voor rekening van de fooienpot komt.
In veel gevallen zal dit besluit een verlichting voor de organisatie per vereniging
betekenen, er hoeven nu immers maar 8 namen op de intekenlijst te verschijnen.
Denkt U nou echter niet dat die andere leden wel zullen inschrijven, nee,
deelnemen begint bij U zelf. In het uiterste geval zal een zorgvuldige
selectieprocedure bepalen welke kandidaten mogen deelnemen, maar gelet op de
ontwikkeling van de laatste jaren zal het zover wel niet hoeven komen.
Zoals altijd starten we om 8.45 uur in de kantine met koffie plus koek, waarna
we door het feestelijk vlaggende Bobeldijk over de bult naar de startplaats aan
de Nieuwe Steen in Hoorn zullen fietsen.
Dus, bij twijfel die bijna versleten fietsband vervangen en inschrijven op de
intekenlijst die binnenkort in de hal van het clubgebouw komt te hangen.
Laten we de penningmeester weer eens blij maken, hij heeft die 250 euro
immers al in zijn begroting opgenomen.
Zaterdag 6 juni 2015, een mooie dag om mee te fietsen voor De Berk!!!!
Peter Kroon
18
19
Rollo di ballo doro
Heel "vereerd"ben ik, dat de bol míj is toegespeeld door mijn tennismaat,
vrienden en oud buurman Klaas Vos. Ik ben geboren en opgegroeid in Berkhout
aan de Dorpsstraat . ( Berkhout was in mijn ogen toen maar één straat, wat nu
Oosteinde - Kerkebuurt en Westeínde is ).
Mijn vader was veehouder, maar dat zag ik niet zitten. Na de lagere school ben
ik naar de Ulo aan de Draafsingel in Hoorn gegaan en vervolgens naar de
Christiaan Huygensschool in Rotterdam. Daar een beroepsopleiding gevolgd
voor opticien.
Praktische opleiding gevolgd in Utrecht, waar ik na diploma-uitreiking bijna
vier jaar heb gewerkt. De militaire dienst vond dat zij mij 21 maanden nodig
hadden.
Achteraf een geweldige leuke tijd, maar in het begin vond ik dit maar niks.
Na deze onderbreking werd ik eerste bediende in een optiekzaak in Apeldoorn.
In deze plaats heb ik mijn huidige echtgenote Tiny leren kennen. Waar deze
levensloop al niet goed voor is geweest. Wij zijn begin januari 1967 samen een
optiekzaak gestart aan het Breed in Hoorn, waar toen een bloemenzaak in was
gevestigd.
Daar hebben we 33 jaar met heel veel plezier gewerkt. ( PUUR-optiek zíjn de
huidige eigenaars ).
Op sportief gebied ben ík zo'n 18 jaar lid van HBV in Hoorn geweest, waar ik
trouw met een vriend elke maandagavond een shutteltje sloeg.
Inmiddels was de tennisvereniging in Berkhout bij camping Wester-Kogge van
start gegaan. Precies tegenover de plek waar mijn moeder woonde en waar wij
nu zelf wonen. Mijn geboorte stekje, dus terug op het oude nest .
Tennis leek me een leuke sport om te beoefenen. Na de nodige lessen , lid
geworden van tennisvereniging "de Berk ".Weet trouwens niet meer of de club
bij de start al zo heette.
Tennis viel mij in het begin niet mee, want het is een heel andere slag dan
badminton. Nu tennis ík alleen nog op de maandag- en donderdag morgen met
20
een groep dames en heren gepensioneerden, futters of zoiets van ongeveer
dezelfde leeftijd. Maar we genieten er allen enorm van.
Na beëindiging van ons drukke zakenleven, was mijn vrouw bang dat ik me zou
vervelen. Maar met een paar keer tennissen in de week, tuinieren en minimaal
twee keer in de week bridgen is onze tijd al aardig gevuld.
Een leuke bijkomstigheid is nog, dat onze beide dochters Aline en Karín , echte
geboren Horinezen, eerst niets van Berkhout moesten hebben, maar beide
gezinnen nu wel in Berkhout wonen en van gezin Schoonbeek 3 personen lid
van" de Berk " zijn.
Ik laat het ballet je graag verder rollen naar Nico Smit,
een lid van het eerste uur van onze maandagmorgenclub.
21
Verslag Algemene Ledenvergadering 2014
Gehouden op woensdag 2 april 2014
Aanwezig: volgens de aanwezigheidslijst: 33 leden inclusief het bestuur
Afwezig:
volgens opgave 9 leden.
1: opening:
- omstreeks 20.10 uur, voorzitter Wout Fakkeldij heet alle aanwezigen van harte welkom.
2: mededelingen:
- Guda (kantine.cie) en Margo Schuijtemaker (kas-ctrl.) komen later i.v.m. uitje van damesgroep (Afmelding van Inge Knijn, vz kas.ctrl – Margo zal verslag doen van de kas controle)
- afgelopen winterperiode geen sluiting van het park, oorzaak een zachte winter
- Mede door het vieren van het 10 jarig bestaan van ons nieuwe clubhuis met
- buurt tennis en keeztoernooi en ook de finale partijen van Klaver Giant op ons park met een
goede opkomst hadden we een extra goede omzet van kantine.
- de jeugd had een goed seizoen i.s.m. de tennisschool All-in.
- dit jaar gaan we het 25 jaar bestaan van ons eigen opentoernooi vieren
- zorgen zijn er om de bezetting van de commissies, (agenda pnt 6)
3: verslag vorige vergadering:
- vraag Marja Jong, over zonnepanelen,
antw. Wout: de energiecommissie die n.a.v. een voorstel vanuit de vergadering zal straks een
verslag doen bij pnt. 6. Over zonnepanelen en Led verlichting etc.
- Verder geen vragen, op- of aanmerkingen.
- Het verslag zal, met dank aan de secretaris, bij het secretariaat worden gearchiveerd.
secretariaat / ledenadministratie;
- knltb-ledenpasje, sommige aanwezigen krijgen hun pasje, overige leden kunnen hun pasje
halen bij de bar. Het is vermeldingswaardig dat niet iedereen zijn pasje haalt, er worden wel
kosten gemaakt. Het ledenaantal blijft ongeveer gelijk aan voorgaande jaren: totaal 252,
waarvan 47 jeugdigen.
- Marja Jong merkt op dat er ook een pasje was voor haar zoon en een ander jeugdlid die alleen
met competitie meededen. Hans zal deze twee komende week bij de bond afmelden.
4: verslag van de kascommissie 2012:
- Afmelding van vz. cie. Inge Knijn, verslag zal Margo Schuijtemaker doen, echter zij komt
later. Wordt een ingelast punt later in de agenda.
5: verslag penningmeester:
- Aan de hand van het financiële verslag geeft Carlo uitleg over het afgelopen jaar.
- vraag Simon Linnekamp; drie bankrelaties ,is dat niet veel ?
- antw. Carlo, op genoemde relaties komen contributies binnen,
- vraag Rixt; organisatiekosten is hoger als voorgaande jaren ?
- antw. Carlo, de organisatiekosten zijn nu hoger omdat we een nieuwe computer en printer
hebben aangeschaft.
- Verder na de uitleg geen vragen, op- of aanmerkingen meer,
- Het verslag wordt bij de penningmeester gearchiveerd.
*** PAUZE ***
6: mededelingen en samenstelling van de diverse commisies:
tc: coördinator Cees Feld, geeft aan dat het de laatste keer is dat hij het woord voert voor de
technische commissie, hij gaat deze commissie verlaten, heeft het altijd met veel plezier
gedaan, maar andere interesse vragen ook tijd.
Hij dankt alle aanwezigen leden en het bestuur voor de vele jaren (28) van samenwerking.
22
-
Binnen de TC heeft geen commissie lid zin om zijn taak binnen het bestuur te volgen. Men zal
om toerbeurt aanwezig zijn bij de vergaderingen.
Het huidige bestuur van onze vereniging vindt dit geen goed teken en is van mening dat er een
vaste coördinator van de TC zitting moet nemen in het bestuur van de vereniging.
- Tom Boterman zal worden gekoppeld aan het email adres van de TC. Zodat alle post en
overige zaken naar hem kan worden gemaild.
jeugd.cie:
- Ester Klaij heeft afgelopen jaar als coördinator JC samen met haar JC de jeugd bezig
gehouden.
- Het jeugdaantal blijft op 47 staan, er zijn wat basisschool jeugdigen van de club afgegaan.
- Diverse activiteiten, Koggenlandtoernooi, basisschoolactiviteit, competitieteams zijn
gehouden en gespeeld. De jeugd was zeer enthousiast.
- Samen met jeugdcommissieleden van overige verenigingen in Koggenland zijn afspraken
gemaakt over te spelen wedstrijden, en krijgen een vervolg.
- De JC neemt afscheid van Monique Vertelman, zij verlaat de commissie. Ester overhandigd
haar als dank namens de JC en overige leden een bos bloemen.
- Verder neemt de JC afscheid van Margreet Molle, niet aanwezig, maar de bloemen zullen bij
haar thuis worden afgeleverd.
- Ester vertelt dat het aantal leden van de JC krap is en dat uitbreiding gewenst is. Sommige
ouders krijgen nu het verzoek om bij bepaalde competitiewedstrijden aanwezig te zijn om de
kinderen te begeleiden.
- Barry Meissen vraagt bij hoeveel activiteiten een ouder gevraagd wordt.
- Ester geeft aan dat men 1 á 2 activiteiten zal worden gevraagd.
- Wel een goede zaak is dat Bente Schuijtemaker de JC gaat helpen, ondanks dat haar jonge
kinderen nog geen lid zijn.
4: ingelaste agendapunt terzake verslag van kascontrole commissie:
Margo Schuijtemaker is inmiddels aanwezig en de voorzitter verzoekt haar verslag te doen van
de kascontrole die zij samen met Inge Knijn bij de penningmeester heeft gedaan.
Margo verteld dat zij met Inge Knijn de financiën van onze vereniging bij de penningmeester
heeft gecontroleerd. Er zijn geen op- of aanmerkingen geconstateerd. Wij zijn een gezonde
vereniging. Dank aan de penningmeester.
- Inge zal aftreden en Margo de voorzitter worden van deze commissie. Zij zal worden
bijgestaan door Cathy van Hoorn.
- Als reserve lid geeft Ans Fakkelij zich op. (dank)
6: mededelingen en samenstelling van de diverse commisies:
kantine.cie:
-
Guda zegt drie dollen dagen te hebben gehad met de vrouwenclub van onze vereniging.
Om de kantinecie op sterkte te houden zal er nog een vrijwilliger moeten komen.
Guda is boos omdat de kantine dienst van hedenavond niet is komen opdagen, zij zal hem
daarop aanspreken.
- De onderhoud dag op ons park is afgelopen keer weer goed verlopen, sommige zaken aan en
in de kantine zijn opgeknapt. Siem heeft met zijn team weer iets moois afgeleverd.
- Guda dankt namens de kantinecie Cees Feld voor zijn werk en gezelligheid.
park.cie:
-
Siem vertelt ook weer veel werk te hebben verzet met het onderhoud team, 19 man was
aanwezig om de werkzaamheden te verrichten. Hij was op de bewuste dag al zeer vroeg op het
park. De firma de Wit kwam ook vroeg om de slechte coniferen uit de grond te halen en af te
voeren.
23
-
Siem stoort zich aan het feit dat er op de parkeerplaats veel rommel ligt. Als hij dan verder het
park oploopt ziet hij leden tennissen, hij geeft aan dat deze leden ook die papierenrommel ziet
liggen, laten we allemaal wat opruimen als we wat tegenkomen. Op het tennispark staan
voldoende vuilcontainers.
- Jan Braas vraagt zich af of er al banen moeten worden vernieuwd.
- antw. Siem; Na een meetprocedure van de knltb, zien onze banen er nog prima uit. Enkele
oneffenheden zullen worden weggewerkt. Dit heeft onze aandacht. Het kunstgras is nog in
goede conditie.
berkenslag commissie:
- Namens de wedstrijdleiding vertelt Angela dat men druk doende was een sponsor te vinden
die voor een goed bedrag zijn naam aan ons toernooi wilde verbinden. Dat is gelukt en de
firma Dekocay zal middels financiële bijdrage zijn naam verbinden, ons toernooi zal de
komende jaren het Opentoernooi Decokay/Berkenslag gaan heten.
- Angela verzoekt de aanwezige leden die district spelen een poster mee te nemen om die bij de
bezoekende vereniging achter te laten met verzoek deze op te hangen.
- M.i.v. 2015 zullen de deelnemers op persoonlijke rating worden ingedeeld.
- Henk van Trigt geeft enige uitleg en verteld dat hij de informatie in het clubblad en op de site
zal laten verschijnen.
- Ferry Fakkeldij en Bart Krijnen hebben inmiddels de commissie verlaten, Wel blij zijn we met
de overige leden, nieuw Sandra de Wit, Dave Doves en Jorrit van Trigt.
- Namens de vereniging gaan Chantal/Sandra/Jorrit naar de VTL cursus. Inmiddels is bekend
dat zij de cursus verenigingstoernooileider met goed gevolg hebben doorlopen. (Gefeliciteerd)
klaver-Giant:
- Willeke Bot geeft aan dat deze commissie nog niet bij elkaar is geweest. Er komt nog een
evaluatie. Voor komend jaar is de organisatie finale weekend bij Apollo en Spierdijk. Er zijn
dit jaar alleen wedstrijden op ons park.
Energie commissie:
- Namens deze commissie neemt Alex Entius het woord.
- De commissie is inmiddels opgestart en volgt de problematiek rond de zonnepanelen. Er is
nog veel discussie over ge- en verbruik. We houden dit in de gaten en zodra er informatie is
komen we daar mee.
- Verder is onderzoek gedaan naar led-verlichting, en zijn enkele lichtbronnen inmiddels
vervangen door led-verlichting.
- De baanverlichting op led-verlichting is een kostbare zaak, we laten het vervangen van deze
verlichting samenlopen met eventuele vernieuwen van de banen.
- Wijzigingen in verbruikskosten zullen worden bekeken.
redactie:
- Eindredacteur Rob van Zijll, niet aanwezig. (afgemeld)
Web-master:
- Ronald Wiersma geeft aan dat hij weinig respons krijgt op informatie van de site. Hij verzoek
om wedstrijd verslagen en foto’s.
pr-zaken.
- De Rabo tocht wordt 14 juni a.s. gehouden. In de hal hangt een deelname lijst.
7: samenstelling bestuur en verkiezing:
Volgens de statuten van onze vereniging zijn er jaarlijks tijdens de Algemene
Ledenvergadering wijzigingen binnen het bestuur. Volgens een bestaand rooster zijn er dit jaar
twee functies binnen het bestuur aflopend en dienen weer opgevuld te worden.
- De functie van voorzitter van onze vereniging, door Wout Fakkeldij bekleedt. Wout geeft aan
weer een periode van drie jaar te gaan doen.
- De functie van coördinator kantinecommissie, Guda Kroon is ook verkiesbaar. Guda geeft aan
nog wel een periode te willen doen, maar zal daarna waarschijnlijk stoppen.
24
Wout geeft aan dat er komend jaar, tijdens de algemene jaarvergadering 2015 een wissel in het bestuur
zal plaatsvinden. Geen onbelangrijke wissel. Hans secretaris en ledenadministrateur zal, na 25 jaar
deze functie te hebben vervuld, stoppen.
Het verzoek is na te gaan of er iemand binnen onze vereniging is die deze functie wil opvolgen,
belangrijk om nu al te worden ingewerkt in de administratie richting de KNLTB.
Wout neemt wederom het woord en geeft aan dat nu Cees Feld heeft aangegeven te gaan stoppen met
zijn werkzaamheden als coördinator van de technische commissie. Cees heeft 28 jaar de tc geleid, vele
activiteiten, toernooien, kampioenschappen enz. zijn gespeeld met bemoeienis van Cees. Voor veel
toernooien heeft hij schema’s gemaakt en punten geteld en we zijn hem daar zeer dankbaar voor. Cees
heeft de TC vertegenwoordigd in het bestuur en regelmatig zijn woordje gedaan als vice-voorzitter.
Cees zal de vereniging niet verlaten, hij gaat nu rustig een balletje slaan.
Namens alle leden en het bestuur van onze vereniging wordt Kees een cadeau overhandigd. In een
doos, beplakt vol oude verenigingsbladen en schema’s zit een kleding bon, Cees kan zich in nieuw
verenigingskleding en trainingspak steken om de komende wedstrijden spelen. Verder krijgt Cees een
bos bloemen overhandigd.
Cees is vijf jaar geleden al benoemd tot lid van verdienste.
Namens de huidige technische commissie bedankt Niels Entius, Cees voor zijn vele jaren als
coördinator van de TC.
8: rondvraag:
- Barry Meissen: kan er rekening worden gehouden in de indeling van wedstrijden voor leden
die nog andere toernooien spelen ?
- antw. Tc: het blijft een eigen keuze voor deelname aan meerder toernooien, er wordt op
verzoek zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
- Jan Braas: Het handhaven van bepaalde reglementen van onze vereniging. Onlangs werden er
fietsen gestald voor de kantine, banen vegen na gebruik en het gebruik maken van het
afhangbord ?
- antw. Wout: sommige leden nemen het niet zo nauw met de reglementen. Dat genoemde
zaken spelen is al meer opgemerkt, je loopt dan met een niet zichtbare politiepet op leden aan
te spreken. Alle leden moeten elkaar aanspreken over zaken die niet goed gaan. We moeten
meer sociale controle doen. We zullen de Reglementen nog eens, als informatie bulletin, in het
clubblad en op de web-site laten verschijnen.
- Jan Braas, las onlangs in het nieuwsblad dat er een vrijwilliger van een vereniging in
Zwaagdijk, tijdens werkzaamheden van het dak van hun kantine viel. Hij kwam ongelukkig
ten val, ziekenhuis etc. Er werden kosten gemaakt, die werden verhaald op de vereniging,
tevens kreeg deze vereniging een boete omdat er geen voorzorg maatregelen waren getroffen.
(hekwerk op dak)
Zijn wij als tennisvereniging, als ons dit treft, verzekerd ?
antw. Wout geeft niet goed te weten of een verenigingsverzekering, persoonlijke verzekering
of iets dergelijks deze onkosten zal dekken. Hij zal zich bij de gemeente laten voorlichten. We
komen hierop terug.
9: einde Algemene Ledenvergadering 2014:
Te 22.45 uur beëindigd de voorzitter deze ledenvergadering. Namens het bestuur van de
vereniging worden de aanwezigen bedankt voor hun deelname in de discussies en wordt een drankje
aangeboden.
Namens het bestuur van de tennisvereniging De Berk
secretaris,
voorzitter,
w.g.
w.g.
Hans Krijnen
Wouter Fakkeldij
25
De Berk Jeugd
26
Jeugdballetje
Hallo,
Mijn naam is Anouk Langenberg ik ben 7 jaar en ik woon aan het Westeinde in
Berkhout samen met mijn pappa, mamma en 2 zusjes Merle en Silke. Ik zit in
groep 4 van de Geert Holle school bij juf Karin en meester Henk.
Jullie kennen mij natuurlijk al van alle verhalen die mijn opa, Aad
Schuijtemaker, voor het clubkrantje schrijft.
Dit is het tweede seizoen dat ik tennis, maandagmiddag krijg ik les van juf Ilse
samen met Beliza, Roel, Lucas en Nora-Blue.
De eerste zondagochtend van de maand spelen we de kleurencompetitie tegen
andere verenigingen uit de buurt, zo leer ik wedstrijdjes spelen. Mijn vader en
moeder zijn de coach van ons team maar andere vaders en moeders gaan meestal
ook mee om te kijken.
Tennis vindt ik heel leuk, maar ook snorkelen, gymmen en turnen doe ik graag.
Groetjes Anouk
27
Beste Jeugdleden
Het koude oren toernooi ligt ondertussen alweer achter ons.
Dit was een erg geslaagd toernooi en er werden leuke partijen gespeeld.
Aan het einde kreeg iedereen een klein prijsje en ging daarna tevreden naar huis.
Terwijl ik dit zit te schrijven zijn voorbereidingen voor de clubkampioen schappen alweer in volle gang.
We hopen dat hier mooie en spannende partijen gespeeld zullen worden. Tevens
zouden we graag zien dat ouders, familie en of andere supporters bij de kinderen
langs de baan komen kijken.
Ook is de kleurencompetitie al van start gegaan. Diegene die hier aan mee doen
hebben deze data al binnen.
Wij wensen jullie deze ronde ook veel succes.
Kortom er valt genoeg te tennissen voor onze jeugd.
Heel veel succes aan iedereen tijdens de clubkampioenschappen.
Gr JC
28
De jarige jeugdleden van maart en april
Bram Schuijtemaker
12 maart
Lennart Buis
31 maart
Roel de vries
20 april
Gefeliciteerd!!
Allemaal
een
hele
verjaardag toegewenst!!
fijne
Tenniskids
Ondertussen is de eerste tenniskids ochtend alweer geweest en we
hebben 13 enthousiaste kinderen die aan deze competitie meedoen.
Het is een kleuren competitie om deze talenten klaar te stomen voor de
echte competitie als ze iets groter en ouder zijn.
En aan de echte jeugd competitie hebben we ook 2 jongens teams op
de vrijdagmiddag .
Heel veel succes allemaal
29
Activiteiten
Jeugd 2015
Vrijdag 6 maart t/m zondag 22 maart
Clubkampioenschappen enkel
3 april t/m 29 mei
Voorjaarscompetitie
Vrijdagmiddag
Jongens t/m 14 jaar
Jongens t/m 17 jaar
Kleurencompetitie rood en oranje
Zondag 8 maart
Zondag 5 april
Zondag 3 mei
Zondag 7 juni
Zondag 5 juli
Zondag 2 augustus
Zaterdag 6 juni
Junior Senior toernooi
Woensdag 21 oktober
Koggenland Jeugd Tennis Toernooi
Zaterdag 20 juni t/m zondag 28 juni
Klaver Giant Toernooi
Vrijdag 6 november
Afsluitingstoernooi
30
31
32

Similar documents

TVO`er - TV Oudorp

TVO`er - TV Oudorp onze Parkcommissie. Hij heeft dat tot het laatst toe altijd met veel inzet en gedrevenheid gedaan. We zullen hem dan ook missen. We wensen de familie van Rinus veel sterkte toe bij de verwerking va...

More information

inhoudsopgave 1. bestuur 2 2. 75 jarig julibleum tc venlo 4 3

inhoudsopgave 1. bestuur 2 2. 75 jarig julibleum tc venlo 4 3 hobby’s en wensen zijn waarmee ze onze vereniging kunnen en willen ondersteunen.

More information