Oecumenische diensten - Raad van Kerken Arnhem

Transcription

Oecumenische diensten - Raad van Kerken Arnhem
Rooster Erediensten
Opstandingskerk
Rosendaalseweg 505
Diaconessenkerk
Iz. Evertslaan 11
Siongemeenschap in KKC Het Dorp
Dorpsbrink 7
Bethlehemkerk
Honigkamp 25
Salvatorkerk
Salvatorplein 274
De Regenboog Oec.Wijkgem.
Petersborg, Slochterenweg 40
De Kandelaar
Den Haagweg 1
De Rank (Bonifatiuskerk)
Huissensedijk 10
Remonstr. en Vrijz. Prot.
Parkstraat 31a
Eusebiuskerk
Kerkplein 1
Waalse Kerk
Gasthuisstraat 1 (naast politiebureau)
Evang. Luth. Gem. Arnhem
Spoorwegstraat 8-10
Dorpskerk Schaarsbergen
Kemperbergerweg 806
Protestantse Kerk te Rozendaal
Kerklaan 17
Ziekenhuis Rijnstate
Wagnerlaan 55
Verz. huis Vreedenhoff
Esperantolaan 2
Verz. huis De Drie Gasthuizen
Rosendaalseweg 485
Verpl.huis Regina Pacis
Velperweg 158
Verpl.huis Eldenstaete
Mr. D.U. Stikkerstraat 126
Zondag
4 september 2016
Zondag
11 september 2016
1e coll.:
2e coll.:
3e coll.:
10.00 u.
Door wijk te bep. diaconaal doel
Plaatselijk kerkenwerk
Onderhoud gebouwen
ds. E.I. Pot
1e coll.:
2e coll.:
3e coll.:
10.00 u.
10.00 u.
ds. W. Hartogsveld,
Arnhem-Schaarsbergen
ds. C.J. Kraai
10.00 u.
Diaconaal werk
JOP - Sirkelslag
Onderhoud gebouwen
ds. Y.M. Voorhaar,
startdienst
ds. M.A. Maan,
startdienst
ds. A.C. Poley,
startdienst
ds. F. van de Hoek,
Arnhem
ds. J.P. Eijgenraam,
viering H.A.
geen dienst
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
ds. M.H. Leistra,
startdienst, m.m.v. Enjoy
ds. J.P. Eijgenraam
10.00 u.
pastor W. Palstra
10.00 u.
ds. G.J. van de Lagemaat,
Beesterzwaag/Olterterp
ds. P. Vermaat
10.00 u.
10.15 u.
ds. M.G. Fernhout,
viering H.A.
geen dienst
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.15 u.
geen dienst
10.30 u.
geen dienst
10.00 u.
ds. K. Touwen,
viering H.A.
ds. M.M. Hazeleger,
Hilversum
ds. F.Z. Ort
10.00 u.
10.15 u.
pastor R.J.J. Roefs
10.15 u.
10.00 u.
ds. F. van de Hoek
10.00 u.
10.00 u.
hr. T.J. Strikwerda,
Arnhem
pastor A. Poppen
10.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
10.30 u.
hr. A. Bennik,
Arnhem
Oecumenische diensten
Samen Kerk Zijn
in Woon-/Zorgcentrum Waalstaete
Waalstraat 36
De vieringen van ‘Samen kerk zijn in Waalstaete’ gaan,
in de huidige vorm, helaas verdwijnen.
Lees verder op pagina 17 van dit kerkblad.
Verpleeghuis Heijendaal
St. Elisabethshof 201
Elke vrijdag 10.30 uur
ds. A. Vogelzang,
belijdenisdienst
ds. G. van Asselt,
Apeldoorn
hr. J.A. Noordeman,
Arnhem
geen dienst
10.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
10.30 u.
ds. H. Uytenbogaardt,
Utrecht
ds. W. Hartogsveld
ds. M.G. Fernhout, Arnhem
viering H.A.
ds. J.P. Dam-Oskam
ds. P.J. Moet,
Velp
ds. H.M. de Bruijn,
Arnhem
pastor A. Poppen
mw. H. Mantel,
Oosterbeek
Zin op zondag: ‘het dilemma’
Zondag 11 september van 15.00 - 16.30 uur in het Rozet.
Met Henk Kok, in 2015 wethouder in Arnhem
(Duurzaamheid, Zorg en Welzijn – voor GroenLinks)
Waar laten we ‘onze’ vluchtelingen?
(voor meer informatie zie pagina 7 van dit kerkblad).
Ter bestrijding van de onkosten wordt er een vrijwillige
bijdrage gevraagd (richtbedrag € 8).
Tot en met maart kunt u elke tweede zondag van de maand
in het Rozet terecht voor een nieuw dilemma.
9 september pastor M. Brussel
16 september mw. M. Mantel, Oosterbeek
23 september pastor M. Brussel
Zin op Zondag is een initiatief van de stadspredikanten en
Stadspastoraat van de Protestantse Gemeente Arnhem.
12
Rooster Erediensten
Opstandingskerk
Rosendaalseweg 505
Diaconessenkerk
Iz. Evertslaan 11
Siongemeenschap in KKC Het Dorp
Dorpsbrink 7
Bethlehemkerk
Honigkamp 25
Salvatorkerk
Salvatorplein 274
De Regenboog Oec.Wijkgem.
Petersborg, Slochterenweg 40
De Kandelaar
Den Haagweg 1
De Rank (Bonifatiuskerk)
Huissensedijk 10
Remonstr. en Vrijz. Prot.
Parkstraat 31a
Eusebiuskerk
Kerkplein 1
Waalse Kerk
Gasthuisstraat 1 (naast politiebureau)
Evang. Luth. Gem. Arnhem
Spoorwegstraat 8-10
Dorpskerk Schaarsbergen
Kemperbergerweg 806
Protestantse Kerk te Rozendaal
Kerklaan 17
Ziekenhuis Rijnstate
Wagnerlaan 55
Verz. huis Vreedenhoff
Esperantolaan 2
Verz. huis De Drie Gasthuizen
Rosendaalseweg 485
Verpl.huis Regina Pacis
Velperweg 158
Verpl.huis Eldenstaete
Mr. D.U. Stikkerstraat 126
Zondag
18 september 2016
Zondag
25 september 2016
1e coll.:
2e coll.:
3e coll.:
10.00 u.
Diaconaal werk
Vredeswerk
Onderhoud gebouwen
ds. M. Dijkstra,
Ede
ds. H.M. de Bruijn,
Arnhem
hr. E.W. Brink,
Arnhem
ds. C.J. Kraai
1e coll.:
2e coll.:
3e coll.:
10.00 u.
Diaconaal werk
Plaatselijk kerkenwerk
Onderhoud gebouwen
ds. Y.M. Voorhaar
10.00 u.
ds. M.A. Maan,
viering H.A.
ds. H.M. Leistra
10.00 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.15 u.
10.15 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.30 u.
10.00 u.
ds. H. Oostdijk-van Andel en ds. J.P.
Eijgenraam,startdienst, met cantorij
ds. Y.M. Voorhaar
gezamenlijk startdienst in de
Salvatorkerk
ds. A.D. Poortman, Veenendaal,
dienst v. doven en slechthorenden
ds. M.G. Fernhout, vredesdienst
met Doopsgezinde gemeente
ds. R. Visser,
Amsterdam
geen dienst
ds. K. Touwen,
viering H.A.
ds. M.A. Maan
10.00 u.
10.15 u.
10.30 u.
ds. P.J. Moet,
Velp
zie Lucaskerk, zie onder
zie Lucaskerk,
“
zie Lucaskerk,
“
drs. C. Hendriks,
Ede
ds. M.J. Wassenaar,
Katwijk
geen dienst
10.00 u.
ds. H. Spoelstra,
dienst in Groningen
em.-deken H. Janssen OFM
Arnhem
ds. W.Hartogsveld
10.30 u.
10.00 u.
ds. F.Z. Ort
10.15 u.
ds. D. Juijn,
Velp
pastor R.J.J. Roefs
10.15 u.
pastor G. Gies
10.00 u.
ds. F. van de Hoek
10.00 u.
10.00 u.
hr. A. Bennik,
Arnhem
drs. F. Koevoets
10.00 u.
ds. K. Dijk,
Duiven
ds. L. Oosthoek, Arnhem,
viering H.A.
mw. T. Rosier,
Elst-Overbetuwe
hr. A. Bennik,
Arnhem
11.00 u.
10.30 u.
11.00 u.
pastor J.A.M. Bakker,
Arnhem
10.30 u.
Oecumenische dienst
Kerkdienst voor iedereen in de Groteof Eusebiuskerk,
Kerkplein 1
Datum:
Aanvang:
Voorganger:
Medewerking:
Dirigent:
Orgel:
zondag 18 september
10.15 uur
ds. Rob Visser, Amsterdam
projectkoor Chantdante
Dirk Jan Warnaar, Zwammerdam
Jack Blok
(zie ook: www.chantdante.nl)
Coventrygebed in de Walburgiskerk,
Walburgisplein 1, Arnhem
elke vrijdag 12.30 - 12.45 uur
wekelijks gebed voor vrede en verzoening.
Voor meer informatie: 026-4424567
en www. walburgisarnhem.nl
Zondag 25 september
Lucaskerk,
9.45 uur
Rijksweg-West 52
ds. J.P. Eijgenraam e.a.
Viering met Salvatorkerk, De Kandelaar, De Regenboog
en St. Eusebiusparochie Arnhem-Zuid
Viering in de Elisabethkapel
Zwarteweg 25, Arnhem
zondag 25 september
11.00 uur
voorganger: pastor Moniek Siermann
thema: Koning Saul en David 1 samuel 18
voor meer informatie: www.deZijp.nl
13

Similar documents

wijknieuws - Presikhaaf

wijknieuws - Presikhaaf In de buurt Over het Lange Water gaan alle bussen op lijn 5 en 20 vanaf december over de Middachtensingel rijden. De busroute richting de huidige eindhalte (Kamphuizenlaan) gaat al over de Middacht...

More information