fakkel 13 30-05-2014

Transcription

fakkel 13 30-05-2014
54e jaargang fakkel nr. 13
30 mei 2014
1
ST.WILLIBRORDUSPAROCHIE
Hoofdstraat 75, 9561 JD TER APEL
PASTORES-TEAM
Pastor Maurits Damsté
Pastor Ria van der Stam
Alg. ondersteuning pastores
0599-412612 [email protected]
06-52862715 [email protected]
0599-412612 [email protected]
PAROCHIEBESTUUR
Vice-voorzitter
T.Kuper
Personeelszaken G.Gerdes
Bouwzaken
G.Manning
Oec./diaconie
S.Scholte Aalbes
0599-584971
0599-581248
0599-581663
0599-587331
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZIEKEN- en OUDERENCONTACT
Gretha Schomaker
0599-581533
COMMUNIE THUIS
Siny Scholte Aalbes
0599-587331
PAROCHIEHUIS
Beheerder: M.J.Twickler
0599-585182
0599-587280 (06-20444658)
PAROCHIEKANTOOR
Ria Reis-Herbers
Dinsdagmorgen 9.00 – 12.00 uur
0599-581313 [email protected]
FAKKEL
Redactie
[email protected]
Hoofdstraat 75, 9561 JD Ter Apel
FINANCIEEL
Gezinsbijdrage
NL38 RABO 0360100813 t.n.v. R.K.Kerk Ter Apel
OPENSTELLING MARIAKAPEL Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
WEBSITES
www.willibrordus-terapel.nl
www.isk-parochies.nl of www.heiligkruisparochie.nl
2
3
WEEKEND VIERINGEN
ZONDAG 1 JUNI 2014
11.15 uur
Eucharistieviering waarin onze kinderen hun Eerste
Heilige Communie doen
Voorganger
Pastor Maurits Damsté
Pastor Ria van de Stam
Lector
Eerste communicantjes
Misdienaars
Eerste communicantjes
Koor
Kinderkoor
Collectanten
B. Hemmen en F v/d Eventuin
Koster
B. Hemmen
2e collecte
onderhoud gebouwen
ZATERDAG 7 JUNI 2014
19.00 uur
Communieviering - Pinksteren
Voorganger
Pastor Ria van de Stam
Lector
M. Mulder
Misdienaars
Danique Gangelhof en Wouter Koorman
Koor
Jongerenkoor
Collectanten
H. Keizer en H. Fecken
Koster
Fam. Tapken
onderhoud gebouwen
2e collecte
ZONDAG 15 JUNI 2014
11.15 uur
Eucharistieviering
Voorganger
Pastor Maurits Damsté
Lector
R. Eikens
Misdienaars
Marieke Pathuis en Loes Platen
Koor
Dameskoor
Collectanten
G. Scholte Aalbes en F v/d Eventuin
Koster
G. Scholte Aalbes
2e collecte
onderhoud gebouwen
4
OVERIGE VIERINGEN
DONDERDAG 5 JUNI 2014
9.00 uur
Eucharistieviering in de Kapel
Voorganger Pastor Maurits Damsté
Koster
H. Keizer
DONDERDAG 12 JUNI 2014
9.00 uur
Communieviering in de Kapel
Voorganger Pastor Ria van der Stam
Koster
G. Scholte Aalbes
DONDERDAG 19 JUNI 2014
9.00 uur
Eucharistieviering in de Kapel
Voorganger Pastor Maurits Damsté
Koster
H. Keizer
5
GEBEDS INTENTIES
WEEKEND 31 MEI en 1 JUNI 2014
6 weken dienst: Elizabeth Wolbers -Albers
overige intenties: Herman en Lenie Blanke-Wilkens, Ouders Meulman-Meyer,
Ouders Vroom-de Boer, Agatha Johanna Alberta Zuidinga-Bergman (jaardienst),
Mans en Tecla Westen-Miedema, Overl. Ouders Deddens-Heller, Ouders WolbersBols, Klaas Kamping, Gerard Tieben en overl familie Tieben-Harms, Ouders
Wolbers-Bols, Jan Stahl, Margriet Eikens-Hofstra en ouders Eikens-Schutte, Ouders
Deiman-Kamphuis, Hinnie en Lies Plagge, Uit dankbaarheid ter ere van de H.
Antonius, Hendrik en Nellie Mulder-Bontjer.
WEEKEND 7 en 8 JUNI 2014
6 weken dienst: Elizabeth Wolbers -Albers
overige intenties: Ouders Abelen-Gerdes, Overl. Ouders Weinans-Scheper, Marga
Arling-Hemelt (jaardienst), Ouders Hemmen-Thole, Overl. Ouders Hendrik en
Catrien Stahl, Ouders Bennie en Gretha Wolbers-Berends, Ceciel Holtslag, Willem
Buurman, Bé en Tiny Heine-Kramer en overl. Familie (jaardienst), Herman en Leny
Blanke-Wilkens, Trijntje Scholte-Hofstra, Berend e Annie Wolters-Hofstra en zoon
Tonnie, Ella Hofstetter-Schoonbeek, Jan Kuper en Angela Kuper-Bredek, Harm
Deuling, Hendrika Keizer-Poker, Annie Stanneveld-Fridrichs, Jan Harm Kuper en
Maria Margaretha Kuper-Roelfes, Mans en Tecla Westen-Miedema, Ouders
Welling-Cordes, Ouders Heller-Deuling, Ouders Schoemaker-Bredek, Pastoor
Timmers, Pastoor van der Moolen, Overl. Familie Terpstra-Schomaker, Herman en
Truus Schulte, Overl. Ouders Schoo-Weinans, Overl. Ouders WeggemansSchoemaker, Echtpaar Bontjer-Stahl, Gré Hollen-Albers en zoon Rieks, Geert en
Leentje Heller-Deddens, Geert en Linie Bredek-Mensen, Gradus en Marietje PokerKuper, Johannes Weinans, Familie Brink-Ludden, Herman Reckers, Ouders
Deddens-Manning, Jozef Becker en Sinie Becker-Mulder, Overl. Familie Blanke en
Bokel, Vader en moeder Neehoff-Nijhof, Grootouders Neehoff-Nijhof, Oom Geert
Neehoff, Frans Eikens, Sienie Heller-Ahlers, Bennie Wolbers, Klaas Kamping,
Johannes Harmannus Berends en Catharina Maria Berends-Teiken, Gerard Tieben
en overl. Familie Tieben-Harms, Ouders berken-van der Sluis en hun overl.
Kinderen (jaardienst), Albert Hofkamp, Gerhardus Heller, Jan Stahl, Bé Richart en
ouders Arends-Schmitz, Johan Stanneveld, Ouders Scholtens-Konen en Anneke en
Bernd, Ouders Over-Hempen en zoon Sjors, Veronica Hemmen-op ’t Ende en over
ouders Hemmen-op ’t Ende, Overl. Ouders Jansen-Webers, Gradus Berends, Jozef
Platen en overl. Familie, Bennie Scholte, Ouders Deiman-Kamphuis, Hinnie en Lies
Plagge, Johan Jozef Mestemaker, Bennie Herbers, Henk Herbers, Fam. ScholteBolmer, Gerardus Henricus Scholte, Ouders Lake- Weinans, Hendrik en Nellie
Mulder-Bontjer.
6
IER
OVERLEDEN
BERICHTEN UIT ONZE PAROCHIE
Op 14 mei is overleden
Elisabeth Wolbers-Albers
in de leeftijd van 88 jaar.
Zij heeft met haar man Bennie gewoond in Nieuw
Weerdinge. De laatste jaren woonde ze in de
Veltmanstichting in Weiteveen.
Op dinsdag 20 mei was de plechtige uitvaart waarna wij
haar te ruste hebben gelegd op ons parochiekerkhof.
Op 15 mei is overleden
Adelheid Schuten-Deddens
in de leeftijd van 52 jaar.
Adelheid woonde met haar man Bernard aan de Beetserwijk parochie
Kopstukken. Ze is opgegroeid in Laudermarke en enkelen van jullie zullen met
haar dit jaar naar Lourdes geweest zijn.
Van Adelheid is afscheid genomen op dinsdag 20 mei in de parochiekerk te
Kopstukken.
DIRK TEN DAM
Op maandag 19 mei is emeritus-pastoor
Dirk ten Dam onverwacht overleden. Hij werd op
4 april 1938 te Sneek geboren en op 21 juli 1963
tot priester gewijd.
Dirk ten Dam was kapelaan in Ter Apel van
augustus 1963 tot oktober 1966. De kapelaan
wilde iets voor de jongeren doen en kwam met het
idee voor een carnavalsfeest. Daarvoor vroeg hij
Ter Apelers – ook niet katholieken – in de Raad van Elf te gaan zitten. In
februari 1965 werd voor het eerst carnaval gevierd in Ter Apel. Daarna werd de
carnavalsvereniging “De Kloosterwiekers”opgericht en kwam de eerste optocht.
Hij werd een van de eerste Ridders van de carnavalsvereniging. Het contact met
Ter Apel bleef bestaan en hij volgde wat er in Ter Apel gebeurde. Of zoals hij in
zijn fscheidsbrief in oktober 1966 schreef : “Je eerste liefde wordt niet zo gauw
uitgewist”.
7
BERICHTEN UIT ONZE PAROCHIE
OUD PAPIER
De oud papier container van de Bonifatiusschool staat van
30 en 31 mei op de parkeerplaats bij de kerk.
De oud papier container van de H. Gerardusschool staat van
6 tot en met 11 juni bij de school.
VOLGENDE FAKKEL
De volgende datum is belangrijk voor het aanleveren van kopij:
Fakkel 14 - 13 juni kopij inleveren uiterlijk maandag 2 juni
Fakkel 15 - 27 juni kopij inleveren uiterlijk maandag 16 juni
Fakkel 16 - 11 juli kopij inleveren uiterlijk maandag 30 juni
Fakkel 17 - 25 juli kopij inleveren uiterlijk maandag 14 juli
VAKANTIEFAKKEL 4 WEEK
JARIGEN JUNI
J. Depenbrock-Nieuwenweg 2 juni 96 jaar
K. Stahl-Sibum
2 juni 83 jaar
A. Schoemaker
3 juni 84 jaar
A.M. Algra-Gröniger
4 juni 89 jaar
H.B. Schomaker
4 juni 81 jaar
A. Dreier-Robben
17 juni 84 jaar
M.G. Roelfs
26 juni 87 jaar
COMMUNIE THUIS
Op 5, 6 en 7 juni worden de mensen bezocht door:
Rensina Twickler
Siny Scholte Aalbes
Lia Uyterwaal
8
BERICHTEN UIT ONZE PAROCHIE
EERSTE COMMUNIE
Als jullie deze fakkel krijgen, is het voor ons nog een paar
nachtjes slapen tot de grote dag.
Zondag 18 mei hebben wij na de gezinsviering waarin we
hebben meegezongen met het kinderkoor, samen met onze
ouders, broertjes en zusjes gegeten. Ook de Pastores
kwamen nog even langs.
We hebben het erg leuk en gezellig gehad met elkaar.
In de vorige fakkel hebben wij ons
voorgesteld, maar het stukje van
Natalia is helaas niet ingekomen.
Dus nog bij deze……
We hopen jullie allemaal te zien om op 1 juni
samen met ons het grote feest te vieren.
Niels, Martijn, Natalia, Lisa, Maureen, Maja
9
BEIDE PAROCHIES
15 juni Bonifatiusdag Dokkum
JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG IN TEKEN DIACONIE
De Bonifatiusdag in Dokkum heeft dit jaar
het thema ‘Te doen Gerechtigheid’ en zal
in het teken staan van de diaconie.
De Bonifatiusdag wordt gehouden in de
Bonifatiuskapel, Bronlaan 12 in Dokkum
en het programma begint om 10.30 uur
met fragmenten uit de Passie van
Bolsward. Ontvangst vanaf 10.00 uur met
koffie en thee. In de ochtend zijn er naast de sprekers aparte programma’s voor
kinderen en jongeren.
13.30 uur de traditionele processie
14.00 uur besloten met de eucharistieviering - hoofdcelebrant mgr. De Korte.
7.00 uur diaconale fietstocht - start Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Kosten € 10,00.
Aanm. tot 1 juni op www.solidairfriesland.nl
7.00 – 7.30 uur pelgrimstocht te voet – vertrek cultureel centrum De Schierstins.
Graag opgave vooraf bij [email protected] of 050-4065888
Meer informatie over de Bonifatiusdag vindt u op
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
10
BEIDE PAROCHIES
MEDITATIEVE WANDELTOCHT
MEDITATIEVE PINKSTERWANDELING IN TER APELER BOS
Op zaterdag 7 juni lopen we de tweede meditatieve wandeling in de Ter Apeler
bossen.
Deze tweede tocht zal in het teken staan van de spiritualiteit van het Pinksterfeest.
Iedereen die mee wil lopen vanuit de vijf parochies in de Kanaalstreek, is van harte
welkom!
We verzamelen zaterdag 7 juni om 08.30 uur bij het Klooster van Ter Apel. Daar
vertrekken we voor een wandeling van ca. 2 uur.
Na de wandeling is er verse koffie en thee, buiten of in het klooster.
De tocht is een initiatief van de pastores Maurits en Ria; de organisatie in handen
van Herbert van Weerdenburg en Harry Fecken. Alleen de kosten van koffie en
thee zijn voor eigen rekening, deelname aan de tocht is kosteloos.
Nog vragen? Mail die dan gerust aan [email protected]
Monnikenpad in het Terapelerbos
11
BEIDE PAROCHIES
12
BEIDE PAROCHIES
GERARDUS MAJELLA BEDEVAART
IN BARGER-OOSTERVELD
‘Jullie zijn mijn vrienden’
Op zondag 22 juni aanstaande eert de parochie in BargerOosterveld (Emmen) haar patroonheilige Sint Gerardus
Majella. De jaarlijkse bedevaart valt samen met het begin van
de zomer en de zondag waarop de kerk wereldwijd
Sacramentsdag viert.
‘Vrienden’, zo worden wij door Jezus genoemd. Daarmee
geeft de Heer aan dat wij met hem verbonden zijn door de
band van de liefde. In de verbondenheid met Christus zijn wij
ook onderling met elkaar verbonden als zusters en broeders,
Gods volk onderweg.
Sint Gerardus heeft ons de vriendschap met Christus op
wonderlijke wijze voorgeleefd. Vanuit het gebod van de liefde
vieren wij, traditiegetrouw, in de openlucht de Eucharistie.
Aansluitend zal de processie zich opstellen; wij gaan door het
bos, langs onze staties en richting het kerkhof om daar te
bidden voor onze geliefde overledenen. In gebed trekken wij
verder naar de kerk om Gods lof te zingen.
U BENT VAN HARTE WELKOM OM BINNEN HET HEILIGDOM VAN SINT GERARDUS
DE BEDEVAART OP BLIJDE WIJZE EN IN VRIENDSCHAP TE VIEREN!
ZONDAG 22 JUNI 2014
10.30 uur:
PLECHTIG GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING
Celebrant: pastoor Albert Buter
Assistent: diaken Frans Wielens
m.m.v. het Gemengd Koor en Muziekvereniging Volharding
11.45 uur:
SACRAMENTSPROCESSIE
12.45 uur:
BESLUIT IN DE KERK MET GEBED EN ZEGEN
13.00 uur:
ONTMOETING EN GEZELLIG SAMENZIJN OP HET KERKPLEIN
met gelegenheid de inwendige mens te versterken
Namens de bedevaartcommissie van harte welkom,
Diaken Frans J. M. Wielens
13
BEIDE PAROCHIES
DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE
UITNODIGING TOT GELOOFSGESPREK
Het zal niemand zijn ontgaan: sinds 19 maart 2013 heeft de Rooms-Katholieke Kerk
een nieuwe paus. Vanaf het moment dat hij aan de aanwezigen op het Sint
Pietersplein werd voorgesteld en hen aansprak met ‘buona sera’, raakte paus
Franciscus de harten van velen. Zijn eenvoudige en directe taal spreekt gelovigen
én ongelovigen aan. Het gemak waarmee hij zich tussen de mensen beweegt trekt
de aandacht. Hij geeft mensen het gevoel dat hij naast hen staat en met hun lot
begaan is. Zijn boodschap is dat de kerk aantrekkelijk behoort te zijn, zich naar
mensen toe moet keren en zich het lot van de armen moet aantrekken. Dat maakt
nieuwsgierig.
Nadrukkelijk heeft paus Franciscus mensen binnen de kerk opgeroepen te zeggen
wat voor hen in de evangelische boodschap van belang is: wat hen raakt en in
beweging brengt. Deze folder is bedoeld als hulpmiddel om dit gesprek ook
daadwerkelijk te gaan voeren.
Eind 2013 verscheen de eerste tekst die in zijn geheel door paus Franciscus
geschreven is: de zogenoemde apostolische exhortatie Evangelii Gaudium
(‘De vreugde van het Evangelie’). Het is een belangrijk en verhelderend document.
Het stelt drie thema’s aan de orde die paus Franciscus na aan het hart liggen en die
de moeite waard zijn om over door te praten:
−Het Evangelie is een boodschap van vreugde;
−De kerk is bij uitstek missionair en naar buiten gericht;
−Het Evangelie is allereerst goed nieuws voor de armen.
Om het gesprek te beginnen geven we bij elk thema één of enkele citaten uit
Evangelii Gaudium (afgekort als EG). Daarop volgen enkele vragen die bedoeld zijn
te helpen om in gesprek te gaan over wat paus Franciscus naar voren brengt.
14
BEIDE PAROCHIES
Hierbij ligt het accent op wat we zelf doen, of zouden kunnen en willen doen. Hoe
dragen wij persoonlijk en gemeenschappelijk bij aan een aantrekkelijke kerk die
een boodschap heeft voor de samenleving en die speciale verantwoordelijkheid
neemt voor het lot van de armen?
Thema 1
Het Evangelie is een boodschap van vreugde
Hoe maken we als kerk deze vreugde voelbaar?
Paus Franciscus zegt dat in het geloof alles begint met ‘ontmoeting’:
Ik nodig iedere christen uit … zich door Jezus te laten ontmoeten [want] niemand is
uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht (EG3).
Dat werpt een bepaald licht op datgene waar het bij geloven
ten diepste om draait, een licht dat voor velen misschien verrassend is:
Aan het begin van het Christen zijn staat geen ethische beslissing of hoogstaand
idee, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon, die ons leven
een nieuwe horizon en daarmee beslissende richting geeft (EG7).
Als ontmoeting het begin is van en de toegang vormt tot het Evangelie, dan is het
aan iedere gelovige christen de vreugde van het Evangelie uit te stralen in het
contact met de mensen om ons heen. Laten wij, zo schrijft paus Franciscus, dan ook
geen bedroefde, ontmoedigde, ongeduldige en angstige verkondigers van het
Evangelie [zijn], maar dienaren van het Evangelie wier leven vurigheid uitstraalt.
Vragen ter overweging .
−In welke zin is ontmoeting voor mij een bron van vreugde?
Wanneer, waar en hoe wordt dit zichtbaar?
Heeft dit iets te maken met mijn geloof? Wat?
−Breng ik deze vreugde over op anderen? Hoe?
Doe ik dat gezamenlijk met anderen? Wat zou hierin misschien beter kunnen?
−Wat betekent ontmoeting voor mij in het licht van het Evangelie?
En hoe hangt dit samen met de persoon Jezus Christus?
In de volgende Fakkels thema 2 : de kerk is bij uitstek missionair
en thema 3: het Evangelie is allereerst goed nieuws voor de armen.
15
BEIDE PAROCHIES
VIERINGEN KANAALSTREEK
DEZE PERIODE
Donderdag 29-mei-14 Kopstukken
10:00
9:00 Kapel
Euch.viering
team
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
30-mei-14 Stadskanaal
Vrijdag
30-mei-14 Musselkanaal 19:00 Heggerank Comm.viering Hemmen
Zaterdag
31-mei-14 Stadskanaal
19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Zaterdag
31-mei-14 Zandberg
19:00 R.K. Kerk Comm.viering v/d Stam
Zondag
1-jun-14 Musselkanaal
Zondag
1-jun-14 Kopstukken
11:15 R.K. Kerk Comm.viering W&C-groep
Zondag
1-jun-14 Ter Apel
11:15 R.K. Kerk Euch.viering
Dinsdag
3-jun-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Donderdag
5-jun-14 Ter Apel
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
6-jun-14 Stadskanaal
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
6-jun-14 Musselkanaal 19:00 Heggerank Comm.viering Schepers
Zaterdag
7-jun-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Zaterdag
7-jun-14 Ter Apel
Zondag
8-jun-14 Stadskanaal
9:15 R.K. Kerk Euch.viering
Schuten & v/d Stam
Zondag
8-jun-14 Zandberg
9:15 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Zondag
Dinsdag
8-jun-14 Kopstukken
9:15 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Schuten & v/d Stam
team
J. de Wolff
19:00 R.K. Kerk Comm.viering v/d Stam
11:15 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
10-jun-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Woensdag 11-jun-14 Zandberg
19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Donderdag 12-jun-14 Ter Apel
9:00 Kapel
Comm.viering v/d Stam
Vrijdag
13-jun-14 Stadskanaal
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
13-jun-14 Musselkanaal 19:00 Heggerank Euch.viering
Damsté
Zaterdag
14-jun-14 Stadskanaal
19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Zaterdag
14-jun-14 Zandberg
19:00 R.K. Kerk Comm.viering v/d Stam
Zondag
15-jun-14 Musselkanaal
Zondag
15-jun-14 Kopstukken
9:15 R.K. Kerk Comm.viering v/d Stam
11:15 R.K. Kerk Euch.viering
Schuten & v/d Stam
Zondag
15-jun-14 Ter Apel
11:15 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Maandag
16-jun-14 Stadskanaal
14:30 Maarsh.
Euch.viering
Damsté
Dinsdag
17-jun-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Woensdag 18-jun-14 Zandberg
19:00 R.K. Kerk Euch.viering
Damsté
Donderdag 19-jun-14 Ter Apel
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
20-jun-14 Stadskanaal
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
20-jun-14 Musselkanaal 19:00 Heggerank Comm.viering Hemmen
16