Religious Education News - St Priscilla Catholic Church

Transcription

Religious Education News - St Priscilla Catholic Church
Page Two
August 28, 2016
St. Priscilla Church
Welcome to
St. Priscilla!
Fr. Maciej Galle, Pastor
Fr. Marcin Gładysz, Associate Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mr. Richard Koziar, Maintenance
CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory - No appointment required
Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634
Phone: 773-545-8840
Fax: 773-545-8919
Religious Education Office:
773-685-3785
www.stpriscilla.org
[email protected]
SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
W każdą sobotę od 3:00 do 4:00 PM
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.
PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the Rectory.
REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM
GODZINY OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ
Poniedziałek, środa i piątek 9:00 AM do 7:00 PM
Wtorek i czwartek 9:00 AM do 4:30 PM
WEDDINGS:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Confirm
desired date at the church before making other arrangements. At least one of the engaged persons (or their parents) must be a registered and active parishioner of St.
Priscilla. Weddings are not scheduled on Sunday.
ŚLUBY:
Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6 miesięcy
przed datą planowanego ślubu. Prosimy potwierdzić datę
w kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej
jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli. Śluby
nie odbywają się w niedzielę.
BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Attendance at Baptismal Preparation class is
mandatory. Register by calling the Rectory.
CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Uczestnictwo w
przygotowaniu przedchrzcielnym jest obowiązkowe. Rejestracja w kancelarii parafialnej.
Page Three
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (28)
8:30
+Caroline Barrett (M. Symonorske)
++Roman and Florence Thomas (Family)
++Ed and Helen Kotkowski (Family)
++Frank and Gladys Kucharski (Family)
10:30 O dzieło Ewangelizacji (Rodzina Harmata)
O dary Ducha Świętego dla Jolanty
W dniu urodzin o zdrowie i Boże Bł. dla
Piotra Mieldzicz (Babcia)
O zdrowie i Boże Bł. dla Dariusza Naruszewicz
O Błogosławieństwo Boże dla Emilii i rodziny
Prośba o uzdrowienie i zgodę w rodzinie
Dla Anny i Sławomira Sak w 20-tą rocz. ślubu,
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej
rodziny (Mama)
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Andrzej Domszy (Rodzina)
+Marek Sobieraj (Rodzina)
+Feliks Grulke (syn)
+Tadeusz Wiechetek - 7-ma rocz. śm. (syn z rodziną)
++Janina i Eugenisz Przastek
++Janina i Józef Kalinowski w rocz. śmierci
(córka z rodziną)
12:15
All souls in purgatory / Za zmarłych polecanych w
wypominkach #51
6:00
O zdrowie dla Kazimierza Kosek (siostra)
+Irena Kowalczyk (siostra)
+Wojciech Cieśla - 14-ta rocz. śm. (mama)
+Jan Cieśla (żona)
FIRST SATURDAY (3) Saint Gregory the Great,
Pope and Doctor of the Church
8:00
All souls in purgatory / Za zmarłych polecanych w
wypominkach #52
8:30
+Krzysztof Dzik (żona)
4:00
+Benjamin Rakowski (Hujar Family)
+Marion Fitzmariuse (Liam, Sally and Family)
++Paddy and Mary Fleming (Liam, Sally and Family)
7:00 Polish Mass
William Balog—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Evelyn Cademartrie—Maria Ceglarek—Jan Drożdż—Theresa Gloms—
George Gloms—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Dorothy
Heck—Marian Henaghan—Andrew Jennings—Carrie
Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—
Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska-Rafało—
Maureen Kearney—Chester Kmiec—Helen Kumiega—Maria
Lech—Peter Leyden—Mary Lund—Mary Lynch—Michael
Manczko—Barbara McDonald—Karolina Mizera—Mike
Muka—Vince Munday— Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—John Nowik—Stefan Nowik—Stevie V. Nowik—Anna
Oracz—Henry Orry—Marlene Owen—Marge Reavis—Alice
Reckmann—Augusto Sandoval—Carol Santoro—Norbert
Schultz—Helen Sterling—Gina Swensen—Helen Toporek—
Roger Vlasos—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—Carla and
Adam—Virginia Zyburt
WEDDING BANNS
If anyone knows of cause or just impediment why these
persons should not be joined together in Holy
Matrimony, they must contact the Pastor.
II. Jerome E. Camara &
Camelia A. Rodriguez
MONDAY (29) The Passion of Saint John the Baptist
8:00
+Jan Dolinski Birthday Remem. (wife & children)
Jeśli ktoś wie o przeszkodach
uniemożliwiających zawarcie Sakramentu
Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.
TUESDAY (30) Weekday
8:00
+Bernadette Schoessling (Keller Family)
WEDNESDAY (31) Weekday
8:00
+Arnold Chesna 5th Death Anniversary (Donna)
+Ines Remendado (Olivia)
8:30
+Janina Lengiewicz rocz. śmierci (córka Teresa)
++Józefa i Władysław Sieczka 9-tą rocz. śm. (siostra)
Mark Sobieraj
Caroline Barrett
Angeline DeVincenzino
Jan Bieniek
Caroline Berlen
THURSDAY (1) Weekday
8:00
+Paul Marienfeld 16th Death Anniv. (Jim Miketta)
FIRST FRIDAY (2) Weekday
8:00
All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
+Edward DuPlantis Birthday Remem. (Denise)
+Maria Perez Birthday Rememberance (Family)
7:00 PL O zdrowie Boże Bł. i dary Ducha Świętego dla
Kamili Misiaszek z okazji urodzin oraz rozpoczęcia
Nowego Roku Akademickiego
O uzdrowienie i zgodę w rodzinie
August 21, 2016
Collection
Assistance to PL
Total
$ 6,970.79
$ 2,157.00
$ 9,127.79
Weekly Goal
$
7,500.00
Thank you for your generosity and support of our Parish.
Page Four
August 28, 2016
Fr. Maciej’s Message
Praised be Lord Jesus Christ!
"Humble yourself the more, the greater you are, and you will find favor with God." The words
of the first reading from Sirach provoke and give us food for thought today. How many times in our
lives we have faced temptation to exalt ourselves, to search for praise and to get our way? The
Liturgy of the Word for this Sunday is very clear - "For every one who exalts himself will be humbled, but the one who
humbles himself will be exalted." Today we rarely focus on humility, humbleness and carrying the Cross. People
would rather run from the Cross and in many places humility is viewed as a sign of weakness. It seems, therefore, that
in a world that bets on success, admiration and recognition in the eyes of others, the teaching of Jesus is doomed to
fail. And yet it is through the Cross that victory was achieved. Humanly speaking it was a disaster, but not in the eyes
of God. The One who said that is meek and humble of heart wants us to follow this path in our lives as well. Let us
look, therefore, at others as standing above us, let us look at situations and people in our lives from the perspective
of a servant who has done what he was supposed to do. It is God who exalts and humbles, He, who alone is Lord. Not
honor and good reputation, not pleasure and glory of this world, but the grace that transforms hearts and opens
heaven for us has true real value. Grace freely given. Courage, my dear people! Sufficient is His grace for us. It is
worth to be small in order to be great!
The first Friday and first Saturday of the month fall this week. As always, First Friday Mass in our Church will
be at 8:00 AM in English. After Mass, there will be exposition of the Blessed Sacrament and litany to the Sacred Heart
of Jesus followed by all-day long adoration in the church. At 7:00 PM we will end with Litany to the Sacred Heart of
Jesus, Benediction and Mass in Polish. Confessions will be heard from 6:00 PM. I sincerely ask that there always be
someone in the church so that the Blessed Sacrament is not left alone on the altar. Let us be vigilant in prayer, as this
is a time of grace for us and for our parish family. On Saturday, I invite everyone to a special devotion and Mass in the
spirit of reparation to the Immaculate Heart of Mary beginning at 7:00 PM. This is an evening of praise and worship
with prayers for healing and deliverance. Confessions will be heard beginning at 7:00 PM.
In prayer, Fr. Maciej D. Galle - with you a Christian, for you a Pastor.
Refleksje ks. Macieja
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
“Im większy jesteś, tym bardziej
się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”. Słowa pierwszego czytania z Mądrości Syracha prowokują i dają nam dziś do
myślenia. Ile razy w naszym życiu stanęliśmy przed pokusą wywyższania się, szukania swojego i postawienia na
swoim? Liturgia słowa na dzisiejszą niedzielę jest bardzo klarowna – “Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Dzisiaj raczej nie stawia się na pokorę, uniżenie czy dzwiganie krzyża.
Dzisiaj raczej się od krzyża ucieka a pokora w wielu miejscach jest oznaką słabości. Wydaje się zatem, że w świecie,
który postawił na sukces, podziw i uznanie w oczach innych nauka Jezusa jest skazana na niepowodzenie. A jednak to
przez krzyż przyszło zwycięstwo. Po ludzku rzecz biorąc przegraną sprawę, ale nie w oczach Boga. Ten, który sam o
sobie powiedział, że jest cichy i pokornego serca pragnie abyśmy również tą drogą w życiu szli. Patrzmy zatem na
innych jako na wyżej stojących, patrzmy na sytuacje i osoby w naszym życiu z perspektywy sługi, który wykonał to, co
do niego należało. To Bóg wywyższa i poniża, On który jedynie jest Panem. Nie zaszczyty i dobre imię, nie
przyjemności i chwała tego świata ale łaska, która przemienia serca i otwiera nam niebo, posiada prawdziwą wartość.
Łaska, która jest nam darmo dana. Odwagi moi drodzy! Wystarczy nam Jego łaski. Warto być małym, żeby być
wielkim!
W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i pierwsza Sobota miesiąca. Jak zawsze w naszym kościele w
pierwszy Piątek msza święta o godz. 8:00 rano w języku angielskim. Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu
i litania do Serca Jezusowego oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. Zakończenie adoracji
wieczorem o godz. 7:00 nabożeństwem z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i mszą świętą w j. polskim.
Możliwość spowiedzi świętej od godz. 6:00. Bardzo serdecznie proszę aby przez cały dzień ktoś był w kościele tak
aby Najświętszy Sakrament nie pozostawał sam na ołtarzu. Czuwajmy na modlitwie, to czas wielkiej łaski dla nas, i dla
naszej rodziny parafialnej. Natomiast w sobotę o godz. 7:00 wieczorem zapraszam na nabożeństwo fatimskie i mszę
św. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wieczór uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
Możliwość spowiedzi św. od godz. 7:00.
Z pamięcią w modlitwie, Ks. Maciej D. Galle - z wami chrześcijanin, dla was proboszcz.
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
Uroczyste Wprowadzenie Relikwii
Św. Jana Pawła II w Marytown
Ojcowie Franciszkanie z Marytown
- Amerykańskiego Niepokalanowa”
zapraszają na uroczyste
wprowadzenie Relikwii Krwi Św.
Jana Pawła II do Narodowego
Sanktuarium Św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Marytown w
Libertyville.
Uroczystość odbędzie się w pierwszą niedzielę
września - 4 września o godz. 13.00 (1 pm.). Relikwie
przekaże abp. Mieczysław Mokrzycki, osobisty
sekretarz Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Msza św. sprawowana będzie w j. polskim, angielskim i
łacińskim. Szczegółowe informacje można uzyskać u
o. Romana pod numerem telefonu: 773 344 2781
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w
nabożeństwach!
♦
7:00 PM - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Różaniec
♦
♦
Spotkania Formacyjno Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu Świętym
W każdą pierwszą i trzecią niedziele miesiąca
po Mszy św. o 6:00 PM w sali pod Kościołem.
♦
7:30 PM - Msza wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu Maryi
Pierwsza niedziela - Krąg Biblijny
♦ Trzecia niedziela - Studium Katechizmu Kościoła
Katolickiego
9:00 PM - Nabożeństwo z modlitwą
o uzdrowienie i uwolnienie
Spotkania rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Wszyscy mile widziani!
Page Six
August 28, 2016
Religious Education News
Informacje o Lekcjach Religji
Registration Information
Registration for the upcoming 2016-17 Religious
Education year will take place on Saturday, August 27,
and Saturday, September 3, from 9:00 AM to 4:00 PM.
Please enter the school by the East door.
Informacje Rejestracyjne
Rejestracja na lekcje religii na nadchodzący rok szkolny
2016-17 odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia, i w sobotę, 3
września, od 9:00 AM do 4:00 PM. Prosimy wchodzić do
szkoły drzwiami od strony parku.
The tuition for Religious Education is as follows:
1 child - $160.00 + $30.00 (registration fee) = $190.00
2 children - $240.00 + $60.00 (registration fee) =
$300.00
3 children - $290.00 + $90.00 (registration fee) =
$380.00
Confirmation Fee - $75.00
Communion Fee - $25.00
Late Registration Fee — $20.00 (After September 3rd)
Opłaty za program:
1 dziecko - $160.00 + $30.00 (opłata rejestracyjna) =
$190.00
2 dzieci - $240.00 + $60.00 (opłata rejestracyjna) =
$300.00
3 dzieci - $290.00 + $90.00 (opłata rejestracyjna) =
$380.00
Opłata za Bierzmowanie - $75.00
Opłata za Komunie - $25.00
Opłata Rejestracyjna po terminie zapisów (3 września):
Dodatkowe $20
Ideally, we would like to have the tuition paid in full,
but realistically, I know this cannot always be done by
most families. I am asking that the registration fee be
paid when the child/children are registered. The rest
of the tuition can be paid in monthly installments.
Classes are held on Saturday morning from 9:oo AM
until 10:45 AM. Classes will begin on September 10th.
If for some reason you cannot register on the days
assigned, please call my office (773-685-3785) to make
arrangements for signing up your child/children. I will
be in my office on Monday, Tuesday, and Wednesday
from 9:00 AM to 2:00 PM.
Chcielibyśmy, ażeby opłaty za program i rejestrację były
zapłacone w całości, ale wiemy, że to nie jest możliwe dla
wszystkich. A więc, prosimy, aby zapłacić opłatę
rejestracyjną w dniu rejestracji, a opłata za program
może być płacona w ratach miesięcznych.
Lekcje religji odbywają się w każdą sobotę od godz. 9:00
do 10:45 rano. Pierwszym dniem zajęć będzie 10-ty
września.
Jeżeli ktoś nie może przyjść na zapisy w te dni, prosimy
się zgłosić do Biura (773-685-3785). Zapisy będą w
budynku szkolnym od 9:00 rano do 2:00 po południu.
CAN YOU HELP?
Although we are in the middle of summer and the thought of starting a new Religious Education school year may seem a
bit premature, it is never too soon to begin planning for our wonderful students who are in need of individuals who are
willing to share their faith.
We are looking for individuals who love their faith and want to make a difference in a child’s faith formation. I believe
we have people in our parish who are willing to bring the Word of God to children who cannot attend a Catholic School.
Won’t you please help us by volunteering as a catechist so that we can continue to accept all the children who come to
us?
If we are to continue our program we need two or three new teachers. We lost teachers this year because of other
commitments. For those of you who are a little afraid of teaching, be aware that the Archdiocese of Chicago offers
classes for new catechists to help prepare you to teach. Also, if your children attend our program there is a break in the
tuition for our teachers.
We are in need of two teachers for the coming year. PLEASE HELP!!! If you are interested, please call the Rectory at 773
-685-3785 and leave your name and phone number and I will return your call.
Enjoy the rest of the summer.
- Judy Banasiak, CRE -

Similar documents

Our Lord Jesus Christ the King November 20, 2011

Our Lord Jesus Christ the King November 20, 2011 Dear Brothers and Sisters in Christ, For the past four decades, the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) has served as a way to bring the Gospel to light in the lives of the poor and to g...

More information

mass schedule - St Priscilla Catholic Church

mass schedule - St Priscilla Catholic Church Fernando and Pat Abella Ann Aitken Joe Bargi Lorraine Belokon Evelyn Cademartrie Maria Ceglarek Jan Drożdż Dorothy Heck Jennifer Hebda Marian Henaghan Andrew Jennings Carrie Kacen Marie Kane Janet ...

More information

Reflecting on God`s Word - St Priscilla Catholic Church

Reflecting on God`s Word - St Priscilla Catholic Church Czerwinski, Joseph Day Jr., Michael De Simone, Eugenia Denisiuk, William Donohue, Stefania Drzymala, William Duffy Jr., Angela Fenn, Andrew Gaweda, Thomas Gilleran, Joanne Gogolewski, Andrzej Gorsk...

More information