- Bording A/S

Comments

Transcription

- Bording A/S
Bording A/S’
2016 guides til
BordingNet og
BordingOnline
- also in English
BordingNet - Når tiden er vigtig
Kom godt i gang med Bordings online portaler. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion
til de mest anvendte funktioner på BordingNet og visitkort bestilling på BordingOnline, så du hurtigt
kan komme i gang med at bestille dine varer.
Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med online portalerne, kan du ringe til Bording på
+45 70 11 50 11 eller send os en mail på [email protected]
Du er også altid velkommen til at besøge vores hjemmeside www.bordingas.dk for mere information
omkring Bording A/S og vores arbejde.
English versions also avaliable.
Should you have any questions or problems with the online portals, please call Bording at +45 70 11
50 11 or send ud an email at [email protected]
Du You are also always welcome to visit our website www.bordingas.dk for more information on
Bording A/S and our work.
2
Quick Guide på dansk
1. Sådan kommer du på BordingNet 4
Log in 4
Glemt adgangskode 4
2. Information 5
Kontaktpersoner 5
Specialpriser 5
3. Bestillinger 6
Varebestililng 6
- Indkøbskurv 7
- Gør din bestilling færdig - 3 nemme trin
Ordreoversigt
8
10
- Genbestil en ordre 11
- Indkøbskurv12
Bestil visitkort13
- Bestillinger
- Vælg skabelon14
- Opret ny medarbejder14
- Vælg eksisterende medarbejder15
- Rediger oplysninger16
- Vælg billede - ikke en standard option
17
- Korrektur17
- Leveringsadresse 19
- Indkøbskurv19
- Tilføj ny leveringsadresse20
- Logbog21
For English, go to page 23.
3
BordingNet - Når tiden er vigtig
1. Sådan kommer du på BordingNet
Log ind
Du finder BordingNet på www.bordingnet.eu.
Her logger du dig på ved at indtaste dit brugernavn og adgangskode. Tryk på Log ind.
Glemt adgangskode
Har du glemt din adgangskode, kan du trykke på Jeg har glemt min adgangskode, som åbner en ny
dialogboks.
Her skal du skrive din e-mail-adresse,
hvorefter du modtager en e-mail, der indeholder din adgangskode
4
2. Information
Kontaktpersoner
Under menupunktet Information > Kontakt finder du informationer, der er nyttige i dit samarbejde
med Bording.
På kontaktsiden finder du de kontaktpersoner hos Bording, der er tilknyttet din virksomhed. Er der
indgået samhandelsaftale eller andre aftaler, kan du se de relevante dokumenter som PDF-filer under
Dokumenter.
Specialpriser
Er der indgået aftaler ang. priser kan du finde dem her.
5
BordingNet - Når tiden er vigtig
3. Bestillinger
Du bruger menupunktet Bestillinger, når du skal trække varer fra lager, lave genoptryk af ordrer og
bestille visitkort og kuverter.
●● Varebestilling: når du vil lave lagertræk.
●● Ordreoversigt: når du vil genbestille en ordre.
●● Skabelonordrer: når du vil bestille visitkort og kuverter.
Navigation ved bestilling
Når du laver lagertræk og genbestiller en ordre i BordingNet, er en grundlæggende navigation gennemgående på alle bestillingssiderne. Når varen vælges flyttes den til indkøbskurven.
Varebestilling
Når du bestiller egne varer eller Bordings standardvarer fra lager, skal du trykke på Bestillinger og
vælge varebestillinger.
Du kan tilrette visningen på siden, så varer enten vises på en liste (Vis som liste), hvor du skal åbne
PDF-filen for at se den aktuelle vare, eller som en detaljeret visning (Vis med detaljer), hvor der bliver
vist et billede af den nævnte vare.
Her kan du vælge i varetræet i venstre side af skærmbilledet.
Du kan søge efter din vare i søgefeltet Søg.
6
- Indkøbskurv
Når du har fundet den vare, du ønsker at bestille, skal du angive antal og trykke på ikonet
indkøbskurv som findes ud for hver varelinje.
Din vare bliver nu lagt i indkøbskurven. Når du har lagt de varer i kurven, du ønsker at bestille, skal
du klikke på knappen Indkøbskurv. I kurven kan du se antal varer og prisen, du skal betale (ekskl.
gebyrer og fragt).
Du kan ændre i din bestilling f.eks. tilrette enhed, antal eller slette linjen fra bestilling.
7
BordingNet - Når tiden er vigtig
- Gør bestillingen færdig - 3 nemme trin
Trin 1
Du kan angive et referencenr./-navn under Reference / rekvisition. Ønsker du at få din ordrebekræftelse tilsendt som en e-mail, skal du markere feltet Ordrebekræftelse på e-mail og indtaste
din e-mail-adresse. Har du bemærkninger til leveringen, kan du skrive det i tekstfeltet. Afslut med
Fortsæt.
Trin 2
Her skal du angive leveringsadresse på din ordre. Det gør du ved at vælge leveringsadressen i rullemenuen eller ved selv at skrive leveringsadressen i adressefelterne. Ønsker du at få en ny
leveringsadresse oprettet, kan du kontakte din virksomheds kontaktpersoner ved Bording. Du finder
deres kontaktinformationer under menupunktet Information. Du kan angive kontaktperson både på
faktureringsadresse og leveringsadresse. Afslut med at trykke på Fortsæt.
8
Trin 3
Inden du afgiver ordren, får du et overblik med totalen for din ordre. Du kan ikke ændre i din ordre på
dette trin i bestillingen. Har du ændringer, skal du gå tilbage og foretage dine ændringer. Når du vil
afgive din ordre, skal du trykke på Afgiv ordren.
Du får ordrekvittering, hvor du kan se det ordrenummer, din ordre er blevet tildelt. Du kan samtidig se
ordrebekræftelsen på din bestilling som en pdf-fil.
9
BordingNet - Når tiden er vigtig
Ordreoversigt
Når du foretager en genbestilling af en ordre, du tidligere har fået produceret hos Bording, kan du
finde den tidligere ordre under Bestillinger og vælge Ordreoversigt. Oversigten viser nu alle de
ordrer, du har bestilt hos Bording, både lagertræk og producerede ordrer. Du kan afgrænse din visning
ved at vælge i rullemenuen.
Du kan vælge mellem Alle, Åbne og Lukkede ordrer.
Du kan angive, om du vil se Alle, Lagertræk eller Produktion. Lagertræk er de bestillinger, du har
lavet fra lager enten af dine egne varer eller Bordings standardvarer. Produktion er de ordrer, du har
fået produceret hos Bording og som efterfølgende kan ligge på lager hos Bording. Vil du genbestille en
ordre, kan det lette din søgning, at du begrænser visningen til Produktion i rullemenuen.
Du kan begrænse din søgning til en specifik periode ved at angive periode Fra og Til. Du kan også søge
efter din ordre i søgefeltet Søg.
Find den produktionsordre du ønsker at få genoptrykt og åbn den på ordrenummeret. Her kan du se
ordredetaljerne for den tidligere ordre (fortsættes på næste side).
10
- Genbestil en ordre
Tryk Genoptryk for at bestille et genoptryk af din ordre.
Du kan ændre betegnelsen på din ordre. Angiv det antal, du ønsker at bestille. Bemærk at antallet fra
den tidligere ordre er indsat. Du kan skrive en bemærkning til den interne konsulent på din bestilling.
Tryk Fortsæt.
Hvis du har indsat en bemærkning til din ordre, kan du på oversigten se en kommentarboks i kolonnen
med betegnelsen. Du åbner kommentaren ved at trykke på kommentarboksen. Tryk på Fortsæt og
afslut din bestilling som beskrevet i afsnittet Gør din bestilling færdig - 3 nemme trin.
11
BordingNet - Når tiden er vigtig
- Indkøbskurv
Hvis du ikke gør din bestilling færdig, er varerne gemt i indkøbskurven, indtil du logger af
BordingNet. Du finder kurven ved at trykke Bestillinger > Indkøbskurv.
Du kan gøre din bestilling færdig som beskrevet i afsnittet Gør din bestilling færdig - 3 nemme trin.
Du kan slette enkelte linjer i din bestilling ved at trykke på krydset yderst til højre på linjen. Vil du
annullere din bestilling, kan du trykke Annullér ordre.
12
Bestil visitkort
Når du har tilvalgt at kunne bestille visitkort, skal du trykke på Bestillinger >
Visitkort/Skabelonordrer. Siden åbner i et nyt vindue.
- Bestillinger
Når det nye vindue åbner vælger du visitkort ved at trykke på billedet.
13
BordingNet - Når tiden er vigtig
- Vælg skabelon
Når du har valgt visitkort kommer du ind på siden med dine visitkort. Har du flere forskellige
varianter af visitkort, kan du finde dem her. Når du har fundet det rette visitkort trykker du på
Vælg.
- Opret ny medarbejder
For at oprette en ny medarbejder, tryk på Søg/Opret.
14
- Vælg eksisterende medarbejder
Ønsker du at bestille eller redigere eksisterende medarbejder, tryk på Vælg fra liste.
Tryk på medarbejderen, du ønsker at anvende.
15
BordingNet - Når tiden er vigtig
- Rediger oplysninger
Herefter kan du indtaste de individuelle oplysninger, som skal stå på kortet.
Hvis du har mulighed for at tilføje et billede på visitkortet, tryk på Vælg/Rediger fra galleri. Er der
intet billede på visitkortet - vil muligheden ikke være med i oversigten.
16
- Vælg billede - ikke en standard option
Et pop-up vindue kommer frem. Her kan du vælge det billede du ønsker. Tryk gem og luk.
Muligheden for at uploade et billede til galleri, kan tilvælges - dette er ikke en standard mulighed.
- Korrektur
Du vender nu tilbage til medarbejder info. Tryk på knappen Preview.
17
BordingNet - Når tiden er vigtig
Nu kan du læse korrektur på kortet - resultatet ses til højre på skærmen.
Der er også mulighed for at se korrekturen som PDF - tryk da på Se som PDF. Et ny skærmbillede
dukker op, og du kan her tjekke kortet samt udskrive eller gemme alt efter behov.
Vandmærket “PROOF” vil ikke være med på det bestilte kort.
For at bestille skal du vælge antal. Du har mulighed for at tilføje en kommentar til ordren. Tryk
herefter Bestil.
Det vil ikke altid være muligt at se priser.
18
- Leveringsadresse
Som standard vil her være den leveringsadresse, der er udflyldt på firmaet. Det er muligt at
overskrive standard adressen.
- Indkøbskurv
Hvis løsningen er sat op til at anvende indkøbskurv, så vil du, når du trykker på bestil - vende tilbage
til forsiden.
Når du skal bestille trykker du på Indkøbskurv øverst på siden. Herefter dukker samme side op som
ses ovenfor.
Her er det også muligt at rette leveringsadressen, skrive kommenterer og godkende eller
annullere ordren.
19
BordingNet - Når tiden er vigtig
- Tilføj ny leveringsadresse
Tryk på Adressebog øverst på siden - her kan du nu tilføje en ny leveringsadresse. Afslut med at trykke
Tilføj.
20
- Logbog
Her kan du se tidligere ordrer, samt se status på dem der er i gang nu. Du kan søge ud fra
dato eller grupper efter Kunde, Status eller Alle.
21
Quick Guide content
1. GETTING STARTED 4
Log in 4
Forgotten pasword 4
2. INFORMATION 5
Contacts 5
Special prices 5
3. ORDER 6
Product ordering 6
- Basket 7
- Completing the order - 3 easy steps
Order history
8
10
- Reordering products11
- Basket12
4. STOCK13
5. REPORTS13
6. ORDER TEMPLATES - www.bording-online.dk 14
Ordering business cards14
- Choose template15
- Register new employee15
- Choose existing employee16
- Editing business card17
- Choosing a picture - not a standard option
18
- Preview19
- Delivery address 20
- Shopping basket20
- Logbook21
BordingNet - When time is important
22
1. GETTING STARTED
Login
Find BordingNet on: www.bordingnet.eu.
Here you log in by entering your username and password. Click on Log ind.
Forgotten password
If you have forgotten your password, you can click on “Jeg har glemt min adgangskode”, thereby
opening a new dialogue box. This part of BordingNet is in Danish, but by following these instructions,
you will be able to retrieve your password.
Enter your e-mail address, press Send and you will shortly receive an email containing your password.
23
BordingNet - When time is important
2. INFORMATION
Contacts
Under the menu option Information > Contact you will find information that is useful in your
cooperation with Bording.
On the contact page you will find the Bording contacts associated with your company. If there are trade
agreements or other agreements, please see the relevant PDF files under Documents.
Special prices
Any agreements on price can be found under Information.
BordingNet - When time is important
24
3. ORDER
Use the menu option Order when you wish to order products from stock, make reprints of orders
and/or order business cards and envelopes.
●● Product ordering: When you wish to make withdrawals from stock.
●● Order history: When you wish to reorder a product.
●● Order Templates: When you wish to order business cards and envelopes. (Seer chapter
When you make withdrawals from stock and reorder at BordingNet, a basic navigation system is
applied throughout all the ordering pages. When the item is selected it is moved to the cart.
Product ordering
When you order personalized products or Bordings standardproducts from stock, you click on Order
and select Product ordering.
You can customize the viewing of the page, products can be displayed on a list (Display as list), this
way you will open the PDF file to see the actual product, or view it with details(Display with details),
in which a picture of the product will be displayed, as shown above.
Here you can select the product tree (Categories) on the left side of the screen.
You can also search for your product in the Search box in the top right.
35
BordingNet - When time is important
- Basket
Once you have found the product you want to order, you specify the amount and click on the icon
shopping basket which can be found next to each product line.
Your product is now added to the basket. When you have the products you wish to order in the
basket, click on the button Basket. Here you can see the number of products and the total price (excl.
charges and delivery).
You can change your order eg. change Quantity, number or delete the item from the basket by
clicking on the X on the right.
BordingNet - When time is important
26
- Completing the order - 3 easy steps
Step 1
You can enter a reference ./- name under Reference / requisition. If you wish to recieve an order
confirmaton by e-mail click Order confirmation by e mail and insert your e-mail-address. If you
have any comments regarding the delivery you can type it in Delivery remarks. Complete by clicking
Continue.
Step 2
Here you enter your delivery address. You do this by selecting the delivery address in the drop down
menu or by typing in the delivery address in the address fields. Complete by clicking Continue. If you
want to create a new delivery address, please contact your consultant. You will find their contact
information under the menu item Information (see chapter 2).
27
BordingNet - When time is important
Step 3
Before placing your order, you will see an overview of your total order. You can not change your order at
this stage of the booking. If you have any changes, click Back and make your changes. When you want
to place your order, you click Submit order.
You will now recieve an order receipt, in which you can see the assigned order number. You can also see
the order confirmation for your order as a pdf file.
BordingNet - When time is important
28
Order history
When you want reorder a product that has previously been produced at Bording, you can find the
previous order by cliking on Orders and choose Order history. The order review shows all the orders
you have placed with Bording, both placed from stock and production orders. You can narrow your
search by selecting from the dropdown menu.
You can search between All, Open and Closed orders.
You can choose to view all stock withdrawals or production orders. Stock withdrawals are the orders
you have made from the existing stock. This includes your own products or Bordings standard
products. Production orders are orders you have placed and produced at Bording, which subsequently
may be in stock at Bording. If you want to reorder, you can facilitate your search by limiting the search
by choosing Production in the drop-down menu.
You can limit your search to a specific time period by setting the period From and To. You can also
search for your order in the Search box.
Find the production order you want to reprint and click the order number. Here you can view order
details from the previous order.
29
BordingNet - When time is important
- Reordering products
Click on Reprint to order or reprint the product.
You can change the Description title of your order, then enter the amount, you wish to order. Notice
that the amount of the previous order is already inserted. You can type a remark to the Bording
consultant on your order. Click on Continue.
If you have inserted a remark regarding your order, you will see a comment box on the overview by the
description title column. You open the comment by clicking on the comment box.
Click on Continue and complete your order as described in Completing the order - 3 easy steps.
BordingNet - When time is important
30
- Basket
If you do not complete your order, the products will be stored in the shopping basket until you log off
BordingNet. You will find the basket by clicking on Order> Basket.
You can complete your order as described in Completing the order - 3 easy steps. You can delete each
line of your order by clicking the x at the far right of the line. If you wish to cancel your order, you click
on Cancel order.
31
BordingNet - When time is important
4. STOCK
In the menu section Stock you will be able to see the items you have on stock at Bordings. You can
create and modify the security stock of your item. When you have a security stock, you ensure that you
always have items in stock. You can receive an email from Bording when the product inventory falls
below the number of stock items which you have set as security stock. Contact your company’s contacts
at Bording to create an e-mail address or for additional information. See chapter 2 for information on
contacts.
5. REPORTS
In the menu section Reports, you can request statistics of your purchases and products in stock at
Bording. The reports are in Excel format, this allows you to continue working with them. You will find
three reports on BordingNet: Stock Draw, Purchase Statistics and Stock List.
Example of Stock Draw: You can enter a product number if you want information about a specific
product. If you do not enter a number, you get a report on all of your items. You can limit your search
by adjusting the period section to and from. Complete with Generate report.
BordingNet - When time is important
32
6. ORDER TEMPLATES - www.bording-online.dk
When you wish to order business cards on BordingNet, click on Orders> Order Templates. The site will
open a new window, which is the sub-portal Bording-Online. Here you can log in to the site.
Remember to select English as language.
Ordering business cards
When you are logged in to bording-online, the templates you have will be shown in a menu. To order
business cards, select Visitkort by clicking on the picture.
Note: Some of the menu for ordering business cards is in Danish.
33
BordingNet - When time is important
- Choose template
Once you have selected Visitkort you enter the business cards site. If you have a selection of
business cards, they will appear here. Once you have found the card you wish to order, click on
Select.
- Register new employee
To register a new employee, click on Search/Create.
BordingNet - When time is important
34
- Choose existing employee
If you wish to order or edit an existing employee, click on Select from list.
Click on the employee you wish to select.
35
BordingNet - When time is important
- Editing business card
You can then type the information that you wish printed on the business card.
v
If you have the opportunity of adding a picture on the business card, click on Select / Edit from
gallery. If there is no image on the business card - the selection will not be included in your overview.
BordingNet - When time is important
36
- Choosing a picture - not a standard option
By clicking on Select / Edit from gallery a pop-up window appears. Here you can select the image
you want. Note that this interface is in Danish. Click on Gem og luk to choose and save the picture to
the card.
Note: The option allowing you to upload a photo to the gallery, can be added to your profile on
Bording-Online - this is not a standard option.
37
BordingNet - When time is important
- Preview
To view a template of the business card, click on Preview. Now you can proofread the card - the result
is viewed to the right of the screen.
There is also the opportunity of viewing the review in PDF - simply click on VIEW AS PDF. A new
screen picture will appear, here you can review the card, print or save. The watermark “PROOF” will
not be on the ordered business cards.
To order you must Select quantity. You have the option of adding a comment to the order.
Then click Order. It will not always be possible to view the prices.
BordingNet - When time is important
38
- Delivery address
As a standard, the delivery address of the company is registered as the delivery address. However, it
is possible to edit the standard address for each order.
- Shopping basket
If the solution is set up to use the shopping basket, you will by clicking order, return to the front page.
When you want to order, you click on Indkøbskurv at the top of the page. The same page will appear
as seen above. Here it is also possible to edit the delivery address, write comments and approve or
cancel the order.
39
BordingNet - When time is important
- Logbook
Here you can view your order history and check the status of the orders in process. You can search by
different criteria, dates or groups.
BordingNet - When time is important
40
Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med online portalerne,
kan du ringe til Bording på +45 70 11 50 11 eller send os en mail på
[email protected]
Du er også altid velkommen til at besøge vores hjemmeside
www.bordingas.dk for mere information omkring Bording A/S og vores
arbejde.
English versions also avaliable.
Should you have any questions or problems with the online portals,
please call Bording at +45 70 11 50 11 or send ud an email at
[email protected]
Du You are also always welcome to visit our website
www.bordingas.dk for more information on Bording A/S and our work.