De Dorpsbode - Dorpsbelang Schiermonnikoog

Comments

Transcription

De Dorpsbode - Dorpsbelang Schiermonnikoog
De Dorpsbode
61e jaargang, nr. 23
1 december 2008
Zomaar een foto
C. Soepboer
▲
Na iets meer dan 10 jaar het stukje 'Zomaar een foto' voor de Dorpsbode te hebben geschreven, ga ik stoppen. Zoals velen van u wel weten zijn we bezig een
bunkermuseum te openen in het Schlei. Omdat dit veel voorbereidingen betreft
wordt mijn tijd steeds schaarser. Bij de bunker komen we nu in een periode
waarin we de bunker toegankelijk gaan maken.
pag. 17
COLOFON
In dit nummer o.a.:
Zomaar een foto ...................................................... 1
Agenda ...................................................................... 3
Nieuwjaarsadvertenties ...................................... 4
Limerick
..................................................................
Van het Witte Huis
..............................................
Mag ik uw aandacht
............................................
Bubbeltjes in de Bieb
Dag van de Mantelzorg
4
6
17
..................................
19
................................
20
Dank aan de mederwerkers
......................
Schatten uit een ver verleden
................
21
21
KNRM (Kotter vastgelopen bij paal 3) ................ 22
Meningen (Open brief) ...................................... 23
Sinterklaas en pieten
Het weer (oktober)
..................................
25
..........................................
28
Spar Schut Scoort bij EKO-tellingen
Tien over rood in Van der Werff
..
29
............
30
Maak je eigen solarboot ................................ 30
Kunstmarkt (Amnesty International) ............ 31
Biljarttoernooi 2009 ........................................ 31
Stichting Welzijn Schiermonnikoog
......
32
....................
33
..................................................
33
Workshop kerstkrans maken
V.V. De Monnik
De Dorpsbode is het officiële orgaan van de vereniging
'Dorpsbelang' Schiermonnikoog dat tweemaal per maand
verschijnt.
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie
worden overgenomen.
Redactie
Eric Augusteijn
Ilja Zonneveld
Erik Jansen
Hanneke Op den Buysch
(0519)531 142
(0519)531 029
Redactie/advertentie-adres
De Dorpsbode
p/a Middenstreek 44
9166 LL SCHIERMONNIKOOG
tel. (0519)531 142
fax: (0847) 593 890
e-mail: [email protected]
[email protected]
De Digitale Dorpsbode: www.dorpsbode.nl
Abonnementen
De Dorpsbode Schiermonnikoog
p/a Stichting Jonas in de Walvis
Van der Molenpad 6
9166 PZ SCHIERMONNIKOOG
tel./ fax (0519) 532010
e-mail: [email protected]
giro: 845 773 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog
Lidmaatschap € 34,70 per jaar,
buiten Nederland € 50,85
Bezorging op Schiermonnikoog: H. Kobes, 531 725
Verantwoording
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
artikelen, wel of iets geplaatst wordt.
De redactie behoudt zich het recht voor om teksten aan
te passen.
Kosten advertenties
1/4 pagina: € 20,15
1/2 pagina: € 37,45
1/1 pagina: € 72,00
Bij regelmatig adverteren, (1 of 2 keer per maand)
gelden andere tarieven: resp. € 15,75, € 29,25
en € 56,25 per keer.
Op 'e Schel
Niet-commerciële mini-advertentie:
€ 2,50, contant te voldoen
2
De Dorpsbode van 1 december 2008
Agenda 1 december 2008 - 1 januari 2009
di
wo
wo
wo
do
do
zo
ma
wo
wo
za
zo
di
di
wo
wo
za
zo
di
za
za
zo
ma
ma
ma
di
02, wo 3 dec.
03 dec. 10.00
03 dec. 11.00-13.30
03 dec. 19.00
04 dec.
04 dec. 20.30
07 dec. 14.00
08 dec. 20.30
10 dec. 14.00
10 dec. 15.00-17.00
13 dec. 20.15
14 dec.
16 dec. 11.00-12.00
16 dec. 20.00
17 dec. 14.00-17.30
17 dec. 17.30
20 dec.
21 dec. 19.00
23 dec.
27 dec. 15.00
27 dec. 20.00
28 dec. 20.30
29, di 30 dec.
29 dec.
29 dec.
30 dec.
Kinderklozum
Pakjesochtend en snert eten in de Riich (SWS)
Spreekuur De Friesland Zorgverzekeraar, Dorpshuis
Ophalen oud papier
Klozum
Klozumavond in de Riich (SWS)
Tossmiddag voor leden en niet-leden, Hinneleup
Najaarsledenvergadering VVV, Van der Werff
Solarworkshop, op de basisscholen
Workshop Kerstkrans maken, de Aude Schuele
Slotjubileumconcertje Fanfare IN, COS
Klaverjassen, Marlijn
Spreekuur dierenarts, Melle Grietjespad; op afspraak: 12.00-13.00
Raadsvergadering, Gemeentehuis
Kerstmarkt SWS
Spreekuur Maatschapelijk Werk, Zorg en Medisch Centrum
Programma Peter de Grote
Volkskerstzang, Got Tjark
16.00, 19.00, 21.30 Films in het Dorpshuis
Jaarlijkse ledenvergadering v.v. De Monnik, de Leeuwekuil
Jaarlijkse Bingo Schier Schiet te Hulp, Dorpshuis
Luisterconcert Martin Korthuis, Rijsbergen (kaarten afh. 20.00)
Kunstmarkt Amnesty International, Got Tjark
16.00, 19.00, 21.30 Films in het Dorpshuis
Fakkeloptocht
Midwinterfestival
Exposities
●
'What a wonderful world, fototentoonstelling, Soepboer Rijwielverhuur (vanaf 17 okt.)
Beeldhouwwerk van Jean Philippe Nicolai, Egbertsduin, 10.00-17.00
● 'Impressies langs de vloedlijn', foto-expositie van Jouke de Jong, Vitamaris
● 'Bosch, verdwenen eiland', expositie van 't Heer en Feer, Bezoekerscentrum
● Foto-expositie Jeppe Homan, ZMC
●
Inleveren kopij:
Dorpsbode nummer 24 (15 december): 5 december, uiterlijk om 20.00 uur
Dorpsbode nummer 25 (1 januari): 17 december.
Aanleveren van kopij bij voorkeur digitaal: per e-mail: [email protected] , memorystick of diskette.
Redactieadres: Middenstreek 44, 9166 LP Schiermonnikoog, tel 0519-53 11 42,
[email protected]
Advertenties (zie colofon):
Vermeld bij het opgeven van een advertentie s.v.p. :
- het gewenste formaat: 1/4, 1/2 of een hele pagina en
- het adres waar de rekening naar toegestuurd moet worden.
De Dorpsbode van 1 december 2008
3
AMELAND
Ridderweg 4
9161 AA Hollum
Tel. (0519) 55 43 66
Fax (0519) 55 48 63
RIDDER
TRANSPORTEN
SCHIERMONNIKOOG
Veerweg 6-8
9166 SL Schiermonnikoog
Tel. (0519) 53 18 51
Fax (0519) 53 13 75
✔ DE eilander transportonderneming die op persoonlijke wijze alle uiteenlopende transportdiensten verleent.
✔ Met eigen distributiecentrum op de Newtonweg 3b te LEEUWARDEN.
✔ Dit betekent een zeer snelle levering van uw goederen uit alle windrichtingen.
✔ Voor meer informatie komt u even langs op Veerweg 8 te Schiermonnikoog of
bel ons even.
Op- en overslagmogelijkheden te
★
★
★
★
★
Stickers
★ Logo's
Glasstralen
★ Vlaggen
Autobelettering
★ Glasfolies
Reklameborden
★ Spandoeken
Full colour stickers / foto's
★ Visitekaartjes
- Leeuwarden
- Dokkum
- Lauwersoog
Complete Lichtreklame
(Neon, Gevelletters,
Lichtbakken, Tijd/Temp.Klok,
Dia-bakken, Lichtkranten).
Parkeerterreinen- en autoboxverhuur te Lauwersoog
Scheepspark b.v.
P
Postadres:
Zeedijk 11
9976 VM Lauwersoog
Telefoon 0519 - 349139
Telefax 0519 - 349492
Er zijn weer garageboxen te huur, € 33,00 per maand!
4
De Dorpsbode van 1 december 2008
Nieuwjaarsadvertenties
Redactie Dorpsbode
■
Traditioneel wensen veel eilanders elkaar een gelukkig nieuwjaar in het
Dorpsbodenummer van 1 januari. Ook in het nummer van 1 januari 2009 is daar
weer gelegenheid voor.
De prijs van een kleine nieuwjaarsadvertentie is € 6,-.
Wie er vorig jaar een had en deze komend jaar weer geplaatst wil zien, hoeft niets
te doen.
De advertentie van vorig jaar moet dan wel betaald zijn!
Wie er vorig jaar een had en deze niet meer wil plaatsen dan wel wijzigen moet
dit vóór 16 december opgeven bij de redactie (adressen: zie colofon). Dit geldt
ook voor diegenen die voor het eerst een nieuwjaarswens in De Dorpsbode willen plaatsen.
Limerick
Joost
Sinterklaas galoppeerde door Roden;
Z'n schimmel kreeg daar hoge noden.
Dat zag een agent,
Dus de Sint kreeg een prent,
Omdat wildplassen streng is verboden!
■
De Dorpsbode van 1 december 2008
5
van het ’Witte Huis’
Uit de Raadzaal
Carel Brandt
De slaggen fan de tjarkklak van klokke acht waren op
18 november jl. nauwelijks verklonken, of burgemeester Swart verzocht iedereen z’n plek op te zoeken – en je plaats moet je weten, nietwaar! – om met
de afhandeling van de raadsagenda te kunnen beginnen. Op naar het einde.
De bezetting van de publieke tribune wekte opnieuw
niet de indruk dat de eilander democratie velen na
aan het hart ligt. Nee, ’t is geen barricadenvolkje, zou je kunnen concluderen.
Na de opening met een persoonlijke noot kreeg eerst de heer D. Mensinga uit
Zuidhorn het woord. Als direct-betrokkene hield hij een uitgebreid betoog, waaruit een sterke betrokkenheid op en grote zorg voor het toekomstperspectief van
Egbertsduin doorklonk. Zijn boodschap luidde kortweg: alstublieft, gemeente, stel
alles in het werk om dit zorghotel voor het eiland te behouden.
Besluitenlijst 26 oktober
Naar aanleiding van een opmerking van de heer
Carrette ( OB ) bij de besluitenlijst van 26 oktober
zal Omrin weer aan de jas worden getrokken om de
ondernemers beter voor te lichten over de afhandeling van het bedrijfsafval.
▲
Ingekomen stukken
Bij de Lijst van Ingekomen Stukken heerste algemeen ontstemming over het
A4'tje van een adviesbureau waarin zonder onderbouwing een streep werd
gehaald door de haalbaarheid van een zwembad met daaromheen een aantal
voorzieningen. Het is, aldus wethouder Wiersema, slechts één stukje van de puzzel, het totale plaatje is bij lange na nog niet zichtbaar. Eenstemmigheid was er
ook bij het benadrukken van behoud van werkgelegenheid op het eiland zelve,
nu vanwege de komende vacature schoonmaakwerkzaamheden.
College en raad gingen hand in hand in hun zorg over het voornemen van het
6
De Dorpsbode van 1 december 2008
stichtingsbestuur van Philadelphia om Egbertsduin in de etalage te zetten.
Daarnaast kon de wethouder niet anders dan aangeven dat er voor de gemeente
een bescheiden rol is weggelegd, maar z’n algemene teneur was: we doen wat we
kunnen, voorzover we kunnen.
Besluitvormend deel
▲
Hamerstukken
Gearriveerd bij het besluitvormend deel volgden er 3 hamerstukken.
Hierbij ging het om de implementatie van de basisregistratie adressen en gebouwen en de aanschaf van een nieuw pakket basisregistratie Burgerzaken. ’t Is niet
erg aannemelijk dat dit punt de dorpsgenoten een uurtje nachtrust heeft gekost.
‘t Zal wel nodig zijn.
Punt 2 was de benoeming van een straatnamencommissie en dat is op ons eiland
zeker geen alledaagse gebeurtenis.
Een onderdeel van een uitbreidingsplan is de aanleg van straten. Woningen moeten nu eenmaal een adres hebben – dat is wettelijk vastgelegd – en dat doen we
dan met behulp van straatnamen en nummers. Van een commissie, bestaande
uit mw. H. Fenenga en de heren S. Schut en R. Sikkema, wordt vóór 1 februari
2009 een creatief voorstel tot naamgeving van de straten in de nieuwbouw aan
de Oosterreeweg verwacht. Bovendien zal dit trio dan met een naam komen voor
het nieuwe schelpenpad naar het zwembad.
Volgende zaak: eindafrekening nieuwe gemeentehuis plus nawerk.
Begin dit jaar heeft de bouwdirectie de finale rekening op papier gezet: hoogte
van het prijskaartje ruim € 1,8 miljoen. Geen slecht resultaat: er bleef maar liefst
nog € 68.000,- over!
Dat verdient een veer! Voor de gewone burgerman/-vrouw is dit rapport niet ter
inzage, er zit nl. een plakkertje op: vertrouwelijk. Vanwaar? Als je je met de Wet
Openbaarheid van Bestuur onder de arm bij de balie vervoegt, zal toch inzage
geven moeten worden. ’t Is maar goed dat er een overschot is, want het binnenklimaat van het gemeentehuis is nog steeds niet je dát. Terwijl je toch verwachtte dat alles tot in de puntjes was. Had Multatuli toch gelijk: Verloren illusies zijn
gevonden waarheden. De aanleg van de installatie is niet foutloos geweest en d’r
zijn fouten bij de berekeningen gemaakt waardoor er ten kantore in een aantal
ruimten niet genoeg gekoeld kan worden. Da’s helemaal vervelend bij verhitte
gesprekken. Als gemeente heb je er dan weinig aan dat fouten de beste leermeesters zijn. Voor het aanbrengen van de verbeteringen, het herstel van geconstateerde mankementen en de aanschaf van nog wat meubilair moet € 48.000,op tafel worden gelegd en dit bedrag komt ten laste van dit overschot. Maar we
slikken niet alles zo maar, nee, nee, de gemeente probeert een goeie € 23.000,op het installatie-adviesbureau te verhalen. Dat zal zo’n actie niet toejuichen.
De Dorpsbode van 1 december 2008
7
Aanbesteding accountantsdienst
Agendapunt 10 ging over de aanbesteding van een accountantsdienst, de boeken
van de gemeente moeten elk jaar door een accountant worden nagekeken.
Toezicht is nodig, dat is de laatste maanden wel gebleken. Het aantrekken van
een de(r)gelijke controlerend bureau gaat tegenwoordig in gezamenlijkheid met
een aantal gemeenten in Noordoost Friesland (eendracht maakt macht ) én het
gaat bij inschrijving. Drie grote kantoren hadden een
offerte uitgebracht. Van hen was de keus gevallen op
PricewaterhouseCoopers, afgekort PWC wat wel zo
gemakkelijk in de mond ligt.
De heer Van der Kolk (SB) wees op het eigen besluit
voor een verfijndere controle dan nu in het contract
staat. Zoiets kost natuurlijk een paar euro’s. Hoeveel
meer? Dat zullen we vragen. Klaar.
▲
Samenwerking Waddeneilanden
Opnieuw stond de samenwerking tussen de waddeneilanden op het programma.
Zoals wellicht bekend heeft de samenwerking tussen de waddeneilanden een
paar maanden geleden een amputatie ondergaan. Texel wil niet meegaan in een
verdieping c.q. uitbreiding van het gezamenlijk optrekken. Als grootste partner
wel een aderlating. Dit maakt een bijstelling van het oorspronkelijke plan de campagne nodig. Deze hernieuwde versie draagt de titel VAST (dit zijn de 4 Friese
eilanden) op Koers. D’r zit heel wat aan vast, het zal stuurmanskunst vereisen bij
de ontwikkelingen op koers te blijven. Van alle vier gemeenteraden werd nu
instemming verwacht.
De raad verleende die ook vlotjes. In deze fase komt afhaken natuurlijk niet meer
in Frage.
Als algemeen doel van de samenwerking is de volgende volzin geformuleerd: Het
versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet-vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van
bestuurlijke zelfstandigheid. Een lange zin, maar eentje die body heeft! Hoe weerbarstig een en ander zal uitpakken, moet blijken, maar de positieve intentie is er.
Om de koe bij de horens te vatten, werd meteen voorgesteld om een aantal
bevoegdheden van elke afzonderlijke raad over te hevelen naar de Eilander Raad,
zoals: bestemmingsplan Waddenzee, de rekenkamercommissie en de bezwarencommissie Algemene Wet Bestuursrecht.
Een ander onderdeel van het plan is de vestiging van een secretariaat aan de wal.
Men verwacht te bereiken dat het gemeentelijk functioneren een verbeterslag zal
kunnen maken en – niet onbelangrijk – dat men op ambtelijk vlak met z’n kleine
afdelingen (meer dan eens een eenpersoons aangelegenheid) minder kwetsbaar
wordt. Daar kan men zich wel iets bij voorstellen.
8
De Dorpsbode van 1 december 2008
De invoering is een traject van jaren die noch voor de bestuurders, noch voor de
medewerkers zonder gevolgen zal blijven.
In het besef dat het in niemands belang is adios te zeggen, legt men Texel de
vraag voor of men wel wil blijven samenwerken op basis van de oude OOW-vorm
(ter opfrissing: OverlegOrgaan Waddeneilanden). Dat wordt dan gegoten in de
vorm van een arrangement als vorm van de minder hechte samenwerking. Te
krap door de bocht gezegd: indien nuttig en nodig af en toe aan boord, maar
geen medekoersbepaler. En zo is dat! Deze nieuwe situatie doet wel een groter
beroep op de gemeentelijke portemonnee. Maar als men nooit van wal steekt,
dreigt voor de eilanden op termijn verlies van de al dan niet gekoesterde zelfstandigheid.
Voor de heer Van der Kolk was het boek Texel dicht, en, mooi meegenomen,
we zijn meteen van een stuk dominantie af. En zo is
dat. De heer Bakker (CGS) wilde sommige bevoegdheden (zie boven) weer ter discussie stellen, maar
voor deze als terugtrekkend ervaren beweging kreeg
hij de handen niet op elkaar. De voorzitter, al vanaf
den beginne een hartstochtelijk pleitbezorger van
deze zaak, deed verslag van de peiling onder het personeel. De uitkomst: los die tros en varen met die
hap! De VAST-eilanden houden de regie, bezwoer hij, het is aan Texel om in
OOW-zaken ja dan nee te willen meedraaien. Zelfs het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft belangstelling voor het project!, en wie weet, schuift
het nog wat ook! Natuurlijk zette geen van de raadsleden bij dit voorstel de voet
dwars.. Wie het naadje van de kous wil weten, hij/zij surfe naar
Raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website
Daarmee zette men een streep onder het besluitvormende deel van de agenda en
ging men over tot de een-eerste-reactie-ronde oftewel: raad, wat is uw opinie..
Opiniërend deel
▲
Duurzame energie-fonds
Een initiatief van Schiermonnikoogs Belang was het voorstel tot de instelling van
een duurzame energie-fonds.
Een jaar geleden heeft de raad een ambitie beleden om als eiland in 2020 zelfvoorzienend te zijn, maar in de raad is het daarna stil gebleven. De fractie wil
deze zaak opschudden en vandaar de suggestie om een fonds te vormen waaruit
burgers die iets op het gebied van duurzame energie willen realiseren, een financieel steuntje in de rug kunnen krijgen.
Daarvoor zijn regels nodig. Voorgesteld werd om daar een co-productie van te
maken van college en DE-team (= Duurzame Energie-team en heeft niks met
De Dorpsbode van 1 december 2008
9
Op zondag 14 december a.s. houden
wij een klaverjastoernooi.
De schoorsteenveger komt in December
weer naar Schiermonnikoog.
Bel gerust even voor een afspraak te maken.
Tel: 06-53590111
10
Opgave kan geschieden per telefoon
(0519-531397) of aan de bar bij een
van onze medewerkers.
Bij voldoende belangstelling zal er een
bus vertrekken om 16.30 uur vanaf
halte postkantoor, terug om 21.00 uur
Aanvang 17.00 uur
Inleg: € 5,--
De Dorpsbode van 1 december 2008
koffie te maken). Er kan € 34.750,- in de pot, want deze meevaller - een extra
dividend-uitkering van Eneco – heeft de gemeente ontvangen. Er denkelijk en
terecht vanuit gaande dat een plan slecht is als het niet gewijzigd kan worden,
zette de heer Hagen (CGS) vraagtekens. Zoals weergegeven in het voorstel fiets
je dwars door de juiste volgorde heen. Zijns inziens moet zo’n initiatief eerst aan
het DE-team worden voorgelegd en dat adviseert vervolgens daarover aan het
college dat daarna weer aan zet is. Daarop moet dan een discussie in de raad uitwijzen wat we op dit gebied in het dorp toelaatbaar vinden om die uitkomst tenslotte in regels in het bestemmingsplan vast te leggen. Die regels hebben zo hun
consequenties voor de hoogte van het fonds. Hij wilde m.a.w. een andere volgorde. Zijn overbuurman, de heer Carrette, zwaaide de collegecollega vooral lof
toe. Wellicht met de eerste betekenis van duurzaam in het achterhoofd was hij
de mening toegedaan dat er elk jaar tot in elk geval 2020 voor dit doel een
bedrag op de begroting moet prijken. En ja, eerst moeten de voorwaarden op
papier. De reactie van de CGS vond de heer Van der Kolk maar benepen. Kritiek
i.p.v. enthousiasme, daar was hij niet enthousiast
over. We kunnen nu tenminste een daad stellen. Het
gaat er om de burgers met onze – papieren – ambitie
mee te krijgen! In tweede termijn hield de heer
Hagen zijn kritiek staande, maar constateerde hij
ook dat de partijen eigenlijk in dezelfde richting willen. Da’s mooi! De routes verschillen, maar het
fonds komt er, ongetwijfeld.
Herziening APV
Als start gaf de voorzitter de eerste aanzet tot herziening van de Algemene
Plaatselijke Verordening (de bekende APV) in discussie. Men wil in vier stappen
het eindstation halen: eerst is het woord aan de raad, daarna volgt een inspraakronde, in maart zijn alle reacties verwerkt en kan de raad nogmaals z’n licht laten
schijnen, waarna in april de hamer valt. In de concept-versie 2009 worden voorstellen gelanceerd om allerlei zaken gemakkelijker te kunnen afhandelen – wat
burgervriendelijker is -, wil men overbodige ballast overboord zetten en streeft
men bij een aantal zaken flexibilisering na. Kortom: een complete up-datering.
Dat mag na 13 jaar ook wel.
Het is een goede zaak, stelde de heer AB (OB), dat
de deregulering in deze aanzet handen en voeten
krijgt: alleen melden i.p.v. een vergunning aanvragen. De woordvoerders van de beide andere fracties
zaten op hetzelfde spoor. Hij benadrukte goed te
omschrijven wanneer er sprake is van een klein
▲
De Dorpsbode van 1 december 2008
11
Belangrijke mededeling voor consumenten
W
NIEUW
ᅛ
ᅛ
ᅛ
Wenkbrauwen epileren
Wimpers / wenkbrauwen verven
Bovenlip, kin of benen harsen
Tevens kunt u terecht voor een
pedicure- of manicurebehandeling.
A.T. Bakker - van der Molen
Van Starkenborghstraat 17
9166 PI Schiermonnikoog
Telefoon: 0519-53 11 39
Behandeling op afspraak!
THEE schadelijk voor kinderen
Uit onderzoek blijkt dat uitwendig gebruik van het product THEE de
gezondheid van kinderen ernstig kan schaden. Onzorgvuldig gebruik
van THEE kan leiden tot roodheid van de huid, blaren en zelfs ernstige
brandwonden. Deze bijwerking komt met name voor bij kinderen
van 0 tot 4 jaar. Contact tussen hete THEE en de huid moet derhalve
vermeden worden.
In tegenstelling tot de meeste gevaarlijke stoffen, kent THEE helaas geen
bijsluiter of gebruikersinformatie die waarschuwt voor deze risico’s. Wij
roepen de consument daarom dringend op om extra gebruikersinformatie
op te vragen en maatregelen te nemen om de risico’s van THEE in de
nabijheid van kinderen te verminderen:
Voorlopig adviseren wij de consument:
- neem geen kind op schoot als u THEE drinkt;
- zet uw THEEkop of -mok weg van de rand van de tafel;
- plaats de THEEpot buiten bereik van kinderen;
- gebruik een gesloten thermoskan om hete THEE in te bewaren.
Deze waarschuwingen gelden niet voor de koude varianten van THEE,
zoals ijsthee. Extra gebruikersinformatie kunt u opvragen via
www.brandwondenstichting.nl.
Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. 0251-275555
▲
en wanneer van een groot evenement. Bij de paardenuitwerpselen bleken de
fracties ook eensgeestes: de bepalingen niet opnemen in de – onbekende - afvalstoffenverordening, zoals voorgesteld, maar in de APV. Mevrouw Claessens (SB)
sprak verder over de te stellen grenzen aan geluidsoverlast en het belang van
overleg met andere betrokken instanties. Zij stelde
voor, een moment van bezinning (evaluatie genoemd)
in te lassen. En: regel de handhaving a.u.b! Daarna en
daarbij stipte de heer Hagen nog terrasverwarming
en het alcoholgebruik onder oud(er) en jong ter plaatse aan. De voorzitter liep in z’n reactie al het
benoemde langs. Hij onderstreepte de noodzaak van
handhaving, dus overleg met Hermandad, en de evaluatie prikken we in mei 2010. Er ontstaat zeker een verschil in situatie: tegen
een melding kan de burger geen bezwaar maken, tegen een verstrekte vergunning wel. Dit concept kan nu de procedure in en daaruit vloeit vast wel het een
en ander voort.
Tussen twee haakjes: Als men toch met herzieningen bezig is, zou in het reglement van de raad een zinsnede kunnen worden opgenomen, inhoudende dat het
niet is toegestaan vaker dan twee keer in herhaling te vallen. Maar ja, de handhaving! Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
12
De Dorpsbode van 1 december 2008
Vrijstelling voor Badweg 77
Daarna stond een niet-alledaags punt ter discussie,nl. het verzoek tot een binnenplanse (ja, ja, buitenplans bestaat ook) vrijstelling voor de recreatiewoning
Badweg 77. Op dit moment is deze woning opgesplitst in twee onderkomens. De
eigenaar wil in dit pand wat tussenmuren uitbreken, zodat er één grote woning
ontstaat. Aan het exterieur wordt geen baksteen toegevoegd.
Het probleem is alleen dat na de eenwording dit huis een grotere oppervlakte
heeft dan het bestemmingsplan toestaat. Dé aangewezen weg is dan om ten witten huize een beroep op vrijstelling doen. College en raad zaten op dezelfde lijn:
voor deze toch vrij uitzonderlijke situatie krijgt de indiener de gezamenlijke
zegen.
Procedureverordening planschade
Voor een discussie over het voorstel om een procedureverordening planschade
vast te stellen liep geen der raadsleden warm. Men deed er het zwijgen toe.
Gebruik bijgebouw
Dat lag anders bij de volgende kwestie: gebruik bijgebouw bij pand Langestreek
114. Ter tafel lag het verzoek om het bijgebouw zo lang permanent te mogen
bewonen als de woning de huidige bewoners tot onderdak dient.
Regels in het bestemmingsplan, het gemeentelijk beleid en de precedentwerking
laten het volgens het college niet toe met dit verzoek in te stemmen. Men wil
natuurlijk voorkomen dat de uitzondering van vandaag de regel van morgen is.
Waardering voor het willen verlenen van mantelzorg, maar de briefschrijvers hadden naar de mening van mevrouw Claessens het verkeerde huis gekocht. We
moeten aan onze uitgezette lijn vasthouden. Er kan niet gesproken worden van
een noodsituatie, illegaal gebruik kunnen we niet toestaan. De bijdrage van
mevrouw Van der Meulen (CGS) was tweeledig: enerzijds vragen we van het college een consequente beleidstoepassing, ook hier, anderzijds wees zij op het
menselijke aspect. De WMO, het is aan de gemeente die uit te voeren, bepleit
toch mantelzorgers die in de buurt wonen? Zij vroeg om een juridische onderbouwing van de genoemde precedentwerking en: wilt u onderzoeken wat mogelijk is en tegelijkertijd juridisch waterdicht? Het driemanschap kan aan de slag.
▲
Vragenuurtje
Tot slot nog de binnengekomen vragen.
De CGS roerde 2 zaken aan: de betrokkenheid van het college bij het besluit van
Wagenborgs Passagiersdiensten betreffende het vaarschema 2009 en de renovatie van de wegen in de polder. In het antwoord van wethouder Wiersema
betreffende WPD viel te beluisteren dat er van gemeentewege geen dwang uitgeoefend kan worden. We hebben te maken met een particulier bedrijf dat z’n
eigen koers uitzet. Van dat overleg had de heer Van der Kolk geen hoge hoed
De Dorpsbode van 1 december 2008
13
14
De Dorpsbode van 1 december 2008
op: ’t is geen overleg, ’t is mededelen, sneerde hij. Neemt men u wel serieus, was
zijn retorische opmerking. De geplande uitbreiding van de bootdienst heeft zeker
invloed op de mobiliteit, waarover in december in de raad appeltjes worden
geschild. Vol verwachting klopt het hart. De ondergrond van de Herdersdam bleek
steviger dan gedacht, vandaar een dunnere onderlaag. De overschrijding van het budget wordt nu minder. Een geluk als gevolg van een geluk. De rijplaten
zijn inderdaad glad, maar we houden elke dag de vinger aan de pols, aldus wethouder Korendijk.
En toen was het 13 kwartieren later, het moet wel
leuk blijven.
Het scheelt een slok op een borrel dat Henk na des voorzitters sluiting de
gemeentelijke bar al uitnodigend had geopend zodat ieder haar/zijn vermeende
tekorten kon aanvullen en men alvast een balletje over het alcoholgebruik kon
opgooien. Tenminste: dat zou kunnen.
Bekendmakingen
Eerder verschenen in de gemeentelijke nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de gemeente (0519) 53 50 50.
Loterijvergunning
Bij besluit van 3 november 2008 is de volgende vergunning verleend:
● vergunning voor het houden van een loterij aan Toneelferieniging Sierlikene Meu,
● mevrouw J. Frijters, voor 6 en 7 februari 2009.
Bouwvergunningen
Bij besluit van 11 november 2008 hebben burgemeester en wethouders verleend:
● bouwvergunning 1e fase voor de bouw van een recreatiewoning Karrepad 13;
● bouwvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan, Heereweg 4;
● bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwwerk, Middenstreek 11.
Onttrekkingsvergunning
Bij besluit van 4 november 2008 is de volgende vergunning verleend:
● vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan het pand Langestreek 9●
mevrouw A.M. Stielstra-Schoolenberg.
■
Standplaatsvergunning
Bij besluit van 4 november 2008 is de volgende vergunning verleend:
● Standplaatsvergunning voor een verkoopwagen op de parkeerplaats van de ●
Veerdam aan de heer en mevrouw Haaima te Schiermonnikoog, geldig voor
kalenderjaar 2009.
De Dorpsbode van 1 december 2008
15
Openingstijden (balie / kas):
maandag
11.00 – 13.00 uur
dinsdag
11.00 – 13.00 uur
donderdag 11.00 – 13.00 uur
Op afspraak kunt u ook buiten de
openingstijden terecht voor een
adviesgesprek met een adviseur
Particulieren of Hypotheken en
Vermogen.
Rabobank Noordoost Friesland
Kantoor Schiermonnikoog
telefoonnummer (0519) 53 13 90
[email protected]
16
De Dorpsbode van 1 december 2008
Zomaar een foto
Vervolg van pag. 1
Het is de bedoeling dat hier een permanente expositie in komt over de bunker
met zijn materialen (waaronder de Seeburchtisch), een kanon en over de Tweede
Wereldoorlog in het algemeen op Schiermonnikoog. Ook komt er een afdeling in
voor de kinderen zodat die op een speelse manier in contact komen met de
geschiedenis van Schiermonnikoog. Mocht u zin en tijd hebben om mee te helpen om de expositie te maken of in een later stadium als vrijwilliger tijdens de
openingstijden aanwezig te willen zijn, dan bent u van harte welkom.
In de loop der jaren heb ik al veel materialen en foto’s verzameld die we kunnen
uitstallen in de bunker. Mocht u thuis nog wat hebben en eventueel ter beschikking willen stellen dan kunt u mij bellen op het nummer: 0519-53 17 01.
Terugkijkend op een hele periode 'Zomaar een foto' ben ik bij veel mensen langs
geweest en wil ik iedereen bedanken die hierbij geholpen heeft met informatie en
ook voor het leveren van foto’s.
Het was zeer informatief en ook erg gezellig, hierdoor kijk ik er met veel plezier
op terug. Omdat mijn Schiermonnikoog-verzameling gewoon in de kast blijft
staan en hopelijk ook nog verder wordt aangevuld, ben ik altijd bereid te helpen
met vragen of informatie te verstrekken uit mijn archief.
■
Mag ik uw aandacht
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle attenties, bloemen, mailtjes
en kaartjes die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn korte verblijf in het ziekenhuis.
Sietske van der Bijl-Holwerda
Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en cadeaus, naar aanleiding van de geboorte van Simon. Speciale dank voor de jongens van de KNRM,
het ambulance personeel, de huisarts en Len.
Freerk, Marieke, Koen en Simon Visser
Alzheimercollecte
De collecte voor Alzheimer-Nederland heeft € 706,61 opgebracht. Alle gulle
gevers en collectanten hartelijk dank!
Rense Visser
■
De Dorpsbode van 1 december 2008
17
Hellema notarissen Dokkum e.o.
(Voorheen Miedema Metslawier/Hellema Dokkum)
Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt zitting gehouden
in
Dorpshuis "ONS CENTRUM"
Komende zittingsdagen: 10 december en 24 december 2008
Tijd: 10.30 - 14.00 uur
Kantooradres:
Postadres:
Tel/fax
e-mail:
Hoge Pol 18 te Dokkum
Postbus 72, 9100 AB Dokkum
(0519) 294915/293234
[email protected]
Het is aan te raden een afspraak voor deze zitdagen te maken.
U kunt ons vrijblijvend en zonder dat daar direct kosten aan verbonden zijn raadplegen
en om advies vragen.
18
De Dorpsbode van 1 december 2008
Bubbeltjes in de Bieb
Marga Flink
Dit jaar werd tussen 17 oktober en 14 november voor de derde maal de landelijke manifestatie 'Nederland leest' gehouden. De bibliotheken verstrekken in die periode gratis een boek.
Het is de bedoeling is dat heel Nederland één
en hetzelfde boek leest, om daar vervolgens
met elkaar over te praten. Dat deden wij ook
op Schiermonnikoog, in de bibliotheek, op de
afsluitende dag 14 november.
▲
Twee vrouwen
Dit jaar was gekozen voor het boek van Harry Mulisch, 'Twee vrouwen'.
Aangekondigd als 'een liefdesverhaal, spannend als een thriller'.
Zo was dit boek ook te lezen, maar...
Arend Maris verzorgde een inleiding op het boek. Op de hem eigen enthousiaste,
meeslepende wijze voerde hij ons mee naar de diepere lagen achter het verhaal.
Diepere lagen en thema’s die zo kenmerkend zijn voor het werk van Harry
Mulisch.
Arend leverde zo vele kapstokjes aan waarop kon worden ingehaakt in de
gesprekken die op deze inleiding volgden. Er werd zeer
enthousiast
en geanimeerd
doorgepraat in kleinere groepjes, waarbij de aangereikte vragen als houvast konden dienen.
Vragen rond diverse thema’s
die in het boek ook aan de
orde komen, zoals homoseksualiteit, ouder-kind relatie, 70-er
jaren.
Wat slechts een spannend liefdesverhaal leek te zijn,
De Dorpsbode van 1 december 2008
19
blijkt, geïnspireerd door de klassieke mythologie, te gaan over liefde, verraad en
dood, als in een Griekse tragedie.
En van die drie vooral de dood.
Daar wilden Simone en Jacqueline het deze avond niet bij laten.
Ter afsluiting werden daarom de flessen opengetrokken... champagne!! (nou ja,
eenvoudige witte wijn met bubbeltjes, maar toch) en het glas geheven...”op het
leven!”
Het was een boeiende en sprankelende bijeenkomst.
■
Dag van de Mantelzorg
Astrid van der Zaag
Op 13 november werd door de thuiszorg 'Het Friese Land' en 'Stichting Welzijn
Schiermonnikoog' een dag voor de Mantelzorg en de Vrijwilligers in de zorg georganiseerd. Landelijk gebeurt dit al vele jaren, maar op Schiermonnikoog dit jaar
voor de eerste keer. Het (landelijk) thema van deze dag was: Zorgen is Topsport.
Mantelzorg is zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden
door naasten: familie, vrienden, kennissen of buren. Kenmerkend is de al
bestaande persoonlijke band. Als waardering voor het werk heeft men op
Schiermonnikoog de vrijwilliger in de zorg betrokken bij deze dag. Vaak kunnen
de mantelzorgers ook niet zonder deze vrijwilligers, die bepaalde taken tijdelijk
overnemen, zodat de verzorger wat tijd vrij krijgt voor zichzelf.
Om 14.00 werd in het Dorpshuis na een voorwoord van Lies Nieuwland en Tineke
Mozes, de middag officieel geopend door burgemeester Bert Swart. Gevolgd door
een demonstratie ontspanningsoefeningen van Barbara Massing.
In de pauze was er live muziek met Joop, Melle en Janet. Daarna was er gelegenheid om 'De markt' op te gaan. Standjes waren er van o.a. Schoonheidssalon
Hamstra, Het Friese Land, met een 'zorgwinkel' met kleine hulpmiddelen, de
GGD,
WMO
loket
Schiermonnikoog,
i.s.m.
de
gemeente
Dantumadeel/Dongeradeel. Ook konden er tiltechnieken geoefend worden en er
werd een stoelmassage gedemonstreerd.
▲
Aan het einde van de middag was er een heerlijk buffet, verzorgd door 'De
Tjattel', met goed gevulde erwtensoep, bonensoep en diverse soorten sandwiches. De organisatie kan terugkijken op een succesvolle gezellige middag met
een hoge opkomst!
20
De Dorpsbode van 1 december 2008
Dank aan de medewerkers
Lies Nieuwland, Stichting Welzijn Schiermonnikoog
Tineke Mozes, Thuiszorg Het Friese Land
De Dag van de Mantelzorg en Vrijwilligers in de zorg, 13 november j.l., is een
succes geworden! Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg, die altijd klaar staan
voor een ander, konden door ons in het zonnetje gezet worden. Achter de schermen en op de dag zelf hebben de volgende bedrijven en personen hier hun
medewerking aan verleend:
Gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Fonds Ouderenhulp, Wagenborg
Passagiersdiensten bv, Firma Ridder, Firma Vlasma, Firma Hamstra, GGD, Barbara
Massing, Friese zorgwinkel, Stoelmassages door Aggie Hof, Ytsje Hiemstra, Dineke
Mandemaker, Muziek Joop, Melle, Janet, Tiltechnieken Annet v/d/Meulen en
Monique de Groot, WMO Schiermonnikoog Marjan Soepboer, WMO
Dantumadeel/Dongeradeel Else v/d/ Sluis, De Tjattel, VVV, Dorpshuis,
Medewerkers Thuiszorg Het Friese Land, Medewerkers Stichting Welzijn
Schiermonnikoog.
■
Hiervoor onze hartelijke dank!
Schatten uit een ver verleden
▲
Versteende resten van planten en dieren spreken altijd tot de verbeelding. Ze
geven ons een doorkijkje naar een wereld die al lang verdwenen is, naar tijden
waarin het straatbeeld bepaald werd door dinosauriërs of mammoeten. Bij fossielen denken we vooral aan het buitenland. Dat er ook in Nederland fossielenvindplaatsen zijn, is veel minder bekend. In de lezing die de Natuur- en
Vogelwacht Schiermonnikoog samen met het Nationaal Park op donderdag 6
november organiseerde, probeerde Jelle Reumer hierin verandering te brengen.
Jelle Reumer, directeur van het Natuurmuseum Rotterdam, ging aan de hand van
de geologische tijdschaal kriskras door Nederland. Hij nam ons onder meer mee
naar een akker in Norg, waar in zwerfkeien soms stokoude graafsporen van wormen uit het Cambrium worden gevonden; naar de Limburgse Heimansgroeve,
waar na de ontdekking door Eli Heimans overigens nooit meer (Carboon)fossielen
zijn aangetroffen en naar het strand van Cadzand waar zoveel fossiele haaientanden zijn gevonden dat de Zeeuwen het een standbeeld waard vonden.
De Dorpsbode van 1 december 2008
21
Bekende schatkamers voor fossielen zijn te vinden in steengroeven bij
Winterswijk (Trias) en Zuid Limburg (Krijt). Dat deze stenen zijn blootgelegd heeft
weinig met de zoektocht naar fossielen te maken. Het Muschelkalk uit Winterswijk
is belangrijk voor de asfaltfabricage, en het gemalen mergel uit Limburg wordt
gebruikt bij de aanleg van snelwegen. Wanneer we op de weg zitten, rijden we
dus over vergruisde fossielen.
Bij de economische steenwinning worden soms interessante vondsten gedaan. Zo
is Nederland ook aan haar enige dinosauriërs gekomen. Aan het einde van de
18e eeuw werden resten van mosasaurussen gevonden in de Limburgse mergelgrotten. Een fraai fossiel werd ten tijde van de Napoleontische overheersing voor
een krat wijn aan de Fransen verkocht en ligt nu in een museum in Parijs. Door
een nieuwe vondst van een maashagedis, een jaar of 10 geleden, heeft Limburg
nu toch weer haar eigen dinosaurus.
Ook Schiermonnikoog kwam in Reumers verhaal voor. In het Pleistoceen was er
in Noord Europa een gigantische rivier die van Finland richting Nederland liep.
Deze Eridanosrivier voerde onder meer barnsteen naar het westen. Dit fossiele
boomhars is met stevige oostenwind geregeld op het eilander strand te vinden.
Na afloop van de lezing kon iedereen nog met eigen vondsten terecht bij Jelle
Reumer. Er waren onder meer resten van fossiele zoogdieren, gevonden op het
strand aanwezig. In de stille hoop binnenkort ook eens op een mammoetkies of
het gewei van een reuzenhert te stuiten, verliet iedereen uiteindelijk het
Dorpshuis. Meer over fossielen in Nederland is te lezen in het boekje van Jelle
Reumer, Opgeraapt, opgevist, uitgehakt. Fossielen uit Nederlandse bodem.(EJ)
■
Kotter vastgelopen bij paal 3
Persbericht KNRM-station Schiermonnikoog
▲
Op zondag 16 november liep een kotter vast voor de kust van Schiermonnikoog.
De schipper van de schelpenzuiger HA 36 sloeg zondagavond rond negen uur
alarm omdat het problemen had met de zuigpijp, die niet meer uit de bodem
wilde komen. Toen deze zuigpijp uiteindelijk losraakte, kon het schip geen vaart
meer maken en dreef het steeds verder af. De reddingsboten Annie Jacoba
(KNRM-station Lauwersoog) en Koning Willem I (KNRM-station Schiermonnikoog)
schoten de kotter te hulp. De bemanning van de HA 36 had zich ondertussen in
overlevingspak en zwemvest gehesen en de kotter was inmiddels door de ergste
branding heen gevaren. Toen de Annie Jacoba en de Koning Willem I 10 minuten
later ter plaatste was, zat het schip al geboeid op het strand. Doordat er op dat
moment al enkele dagen een noordenwind woei hadden de golven zich opge22
De Dorpsbode van 1 december 2008
■
bouwd. Hierdoor lukte het de Koning Willem I niet om door de zware branding
heen te komen om het inmiddels gestrande schip te bereiken. Beide reddingsschepen lagen zwaar in zee te rollen en stonden af en toe aardig op de kop. De
Annie Jacoba besloot dat het verantwoord was om een sleeptros over te brengen
en omdat de bemanning niet langer gevaar liep werd besloten de reddingsactie te
staken. Wel werd afgesproken met de bemanning dat de KNRM terug zou keren,
wanneer dat nodig zou blijken te zijn. Het schip lag vervolgens op de zandplaat
voor paal 3 te wachten tot het weer los kon komen, of geborgen zou worden. De
kotter trok veel bekijks.
Op 19 november trok de Terschellinger bergingsmaatschappij Noordgat de schelpenzuiger vlot. Het schip is vervolgens naar Lauwersoog gebracht, waar in een
droogdok de schade zal worden opgenomen.
Open brief
J. van Boven
Meningen
Aan de hoofdredacteur van het reclameblad 'Over het Wad',
Raph Schouten.
Het gaat over de 'doodskisten' aan de Badweg. Zo noemen de dorpelingen de
bouwsels van Jurjen van der Meer. In een redactioneel stukje wordt de loftrompet gestoken over het harmonieus en buitengewoon bouwen in het duingebied.
Dit is een persoonlijke mening van een belanghebbende met €-tekens in zijn
ogen. De projectontwikkelaar, met het grote geld, moet er uiteraard een flinke
winst aan over houden.
Ik lees: 'De gemeente is enthousiast.' Oh ja? B en W soms? De raad in ieder geval
niet en de bevolking helemaal niet. De sfeer van het eiland behouden in Bla Bla
bla. Ondertussen wordt het verkwanseld voor grof geld.
Het blad 'Over het Wad' is gratis. Wie betaalt dat eigenlijk? En zit er ook bloedgeld
van de NAM bij? Een rubriek: 'Meningen van lezers' ontbreekt uiteraard. Dan maar
op deze manier.
▲
Nog een paar opmerkingen:
23 april was er een discussie over het mobiliteitsplan in het Dorpshuis.
Daar zei de burgemeester dat iedere inspreker een verslag zou krijgen. Het is nu
17 november en het verslag heb ik nog steeds niet. Is de werkdruk ten gemeentehuize zó hoog?
De Dorpsbode van 1 december 2008
23
Voor al uw woninginrichting
Installatie: Gas, water, elektra,
sanitair & Koeltechniek
Loodgieterswerk, Dakbedekking
VERKOOP:
* Wasmachines
* Koelkasten
* Radio & TV
* Gastoestellen
* Sanitair
* Enzovoort
installatiebedrijf
&
ZN
Langestreek 86 - Schiermonnikoog
Tapijt, vinyl, gordijnen,
marmoleum, laminaat,
zonwering,
bedden en matrassen
Wekelijks zijn wij op het eiland.
Bel voor informatie of een afspraak
B R ON
W O O N S E R V I C E W I N K E L
Telefoon 0519 - 53 13 45
Fax 0519 - 53 16 58
W. Dijkstrastraat 6 9151 JK Holwerd tel. 0519-561254
Kijk ook eens op www.woonservicewinkel.nl
WILCA SYSTEMS & SERVICES
ONGEDIERTE BESTRIJDING
24
De Dorpsbode van 1 december 2008
Het kerkhof
In de heg zit nu een groot gat om de nieuwe urnen-muur gemakkelijker te kunnen plaatsen. Ik hoorde bij de koffie het gerucht dat dit niet erg is, omdat de hele
heg tóch vervangen gaat worden. Dat zal toch niet waar zijn! Die prachtige heg
kan evengoed een verjongingssnoei ondergaan. In ieder geval niet slopen. ‘t Heer
en Feer weet er al van.
Nieuwe veerboten
In het reclame blaadje 'Over het Wad' staat een stukje over de veerboten.
Luchtfietsen over elektrische boten.
Mijn bijdrage: Als er toch nieuwe boten gebouwd moeten worden dan breder en
langer, zodat ze niet dieper steken dan 60 cm. Bespaart enorm op baggerkosten.
■
Sinterklaas en pieten trotseren hagel en storm
Julia Arnscheidt
Alleen Amerigo werd
uiteindelijk de dupe
van hagel, storm en
natte sneeuw want de
kapitein van de reddingsboot vond de
overtocht met paard
onder deze omstandigheden te gevaarlijk.
Sinterklaas en een hele
groep acrobatenpieten
hielden echter zaterdag
22 november weer een
feestelijke intocht op
Schiermonnikoog. Op
het laatste moment had Sinterklaas nog gebeld dat hij de kinderen toch liever bij
het gemeentehuis dan op de veerdam wilde begroeten omdat hij zich de verkleumde gezichten van vorig jaar nog goed kon herinneren.
▲
Na veel kinderen onder de muzikale begeleiding van IN al langs de weg de hand
gedrukt te hebben, begon Sinterklaas snel aan zijn toespraak. In zijn grote boek
stond bijna elk kind van Schiermonnikoog genoemd. En wat voelde het goed
De Dorpsbode van 1 december 2008
25
dat Sint zei dat hij wel héél graag naar ons eiland komt omdat hier de liefste kinderen van heel Nederland wonen! En wat een geruststelling dat de pieten de
Euromachine gewoon wat langer hadden laten lopen zodat de financiële crisis de
cadeautjesregen niet in gevaar zou brengen… Een spontaan applaus oogstte de
Sint met zijn oproep aan ieder kind om vanavond toch echt de schoen te zetten.
Zoals ieder jaar hing zijn gehoor aan zijn lippen. De kinderen merkten haast niet
dat hun mooie zelfgemaakte hoeden door de natte sneeuw langzaam in elkaar
zakten. Alleen de hoofdpiet voelde blijkbaar nattigheid en ging snel schuilen
onder een paraplu tussen het publiek.
Het volgende hoogtepunt was natuurlijk dat Sint dit jaar pieten van zijn acrobatenpietenschool mee had genomen omdat hij gehoord had dat er op
Schiermonnikoog ook veel circustalenten wonen. Voor het gemeentehuis konden
wij al genieten van een piet die op een flinterdun koord zijn kunsten vertoonde.
Maar daarna, na nog een paar Sinterklaashits en een gezamenlijke optocht naar
het Dorpshuis, begon het pietenspektakel pas echt. Ze gooiden elkaar door de
lucht als waren zij zo licht als pepernoten, stapelden zich over elkaar, éénwielerden zonder zadel en jongleerden met kleine en grote ballen.
▲
Met een beetje fantasie zag je hoe zij later op die avond op de daken cadeautjes
naar elkaar toe gingen gooien. En Gijs en Milan deden meteen spontaan van
26
De Dorpsbode van 1 december 2008
alles mee… Zichtbaar onder de indruk zat Sinterklaas in zijn grote stoel met heel
veel kinderen naast hem te genieten.
■
En toen was het tijd om meegebrachte cadeautjes aan Sinterklaas te overhandigen. De kinderen vlogen naar voren. Marije had zelfs een heel boek voor de Sint
gemaakt! Al die vele mooie tekeningen hangen nu zeker al boven zijn bed.
Er was echter niet alleen schilders- maar ook volop zangtalent aanwezig op deze
middag in het Dorpshuis. Georgia, Germa en Shela beten de spits af met ‘Huis
Anubis’ (K3 is er niets bij!). Daarna kwam een swingend Sinterklaas pianotrio
bestaande uit Amber, Linde en Iris. Danielle en Esmé legden zingend al hun vragen aan de Sint voor en Lars en Jari brachten een originele Sinterklaas-rap ten
gehore. Pelle en Kalle zongen overtuigend twee coupletten van ‘Zie ginds komt de
stoomboot’ en Rutger, Toni en Simon hadden ook heel lang geoefend op
‘Sinterklaas kapoentje’.
Na al deze optredens was het tijd voor disco! Sinterklaas genoot volop van het
dansen met onder meer Tetisca, Anouk, Christy en Neele. Toen hij al lang moe
was gingen alle kinderen nog lang door met dansen en polonaises tot ze er bijna
bij neervielen. Bepakt met cadeautjes en snoep verliet iedereen ten slotte voldaan het feest. Buiten hagelde het nog steeds, maar ach, de dag kon echt niet
meer stuk.
De Dorpsbode van 1 december 2008
27
Schiermonnikoog oktober 2008
HET WEER
© Weerstation Het Groene Glop VU/Amsterdam
28
De Dorpsbode van 1 december 2008
Spar Schut scoort bij EKO-tellingen
Provincie Friesland - Top 10 filialen met EKO-producten
Milieudefensie EKO-tellingen - 2008
Super de Boer Markt Wolvega
1
Spar Middenstreek Schiermonnikoog
2
C1000 Industriestraat Noordwolde
3
C1000 Van Harenstraat Wolvega
4
Albert Heijn Bilgaardpassage Leeuwarden
5
Jumbo Snekerstraat Bolsward
6
Albert Heijn Schrans Leeuwarden
7
Dirk van den Broek Griffioenpark Wolvega
8
Super de Boer Hoeksterpad Leeuwarden
9
C1000 Snekertrekweg Leeuwarden
10
■
Milieudefensie en Solidaridad doen elk jaar onderzoek naar het aanbod van biologische en fairtrade-producten in de schappen van de Nederlandse supermarkten: de zogenaamde EKO-tellingen. In de provincie Friesland is er dit jaar in 17
supermarkten geteld. Spar Schut behaalde hierbij de 2e plaats met 232 EKO- en
5 Fairtradeproducten. De EKO-tellingen zijn een meerjarenonderzoek. Met behulp
van trendanalyses kunnen uitspraken gedaan worden over de inspanningen van
de supermarkten op dit gebied. Met de tellingen stimuleren Milieudefensie en
Solidaridad de supermarkten om het aanbod van biologische en verantwoorde
producten te vergroten. Het aanbod biologisch in supermarkten is in 2008
beland op het hoogste punt ooit. Voor meer informatie: www.ekotellingen.nl
(HB).
De Dorpsbode van 1 december 2008
29
Tien over rood in Van der Werff
Joke Eijer
■
Zondag 16 november was het weer tijd voor het jaarlijkse Tien-over-rood-toernooi
in Van der Werff. Dit jaar waren er vierentwintig deelnemers die streden om de
beker. Er werd gespeeld in poules en zo werd het deelnemersveld steeds kleiner.
Het was een gezellige dag, waarin ook enige oeh’s en ah’s te horen waren bij
mooie stoten of waar net geen punt werd gehaald. De dag resulteerde in de volgende eindstand:
Henno Hoogervorst
Menno Hedlund
Rob Timmers
Jan Pelger
We kijken alweer uit naar volgend jaar.
Maak je eigen solarboot
In oktober verzorgde het jeugdparlement een race met zonneautootjes op de
Knuppeldam. De Amerikaan die deze auto’s ontwikkeld heeft, David Garlovsky,
was zo enthousiast over dit project dat hij op
woensdag
10
december
opnieuw
naar
Schiermonnikoog komt. Hij zal dan laten zien
hoe solarpanelen werken en hoe je er zelf
auto’s en bootjes mee kan maken. Deze educatieve workshop begint om 14.00 uur en vindt
plaats in het gemeenschappelijke lokaal van de
basisscholen. Behalve leerlingen van de eilander scholen, zijn ook docenten, ouders en andere geïnteresseerden van harte welkom om tussen 14.00 en 16.00 mee te komen knutselen.
Natuurlijk worden de autootjes en bootjes ook
uitgetest. De workshop is mogelijk door een bijdrage van het Duurzame Energieteam (DE-team)
op Schiermonnikoog.
Deelname is gratis.
■
30
De Dorpsbode van 1 december 2008
Kunstmarkt
Voorbereidingsgroep Kunstmarkt A.I.
Zoals u al in een eerdere Dorpsbode hebt gelezen, zal er op maandag 29 en
dinsdagmorgen 30 december op Schiermonnikoog in de Got Tjark een
Kunstmarkt worden georganiseerd. Dit is een initiatief van de werkgroep Amnesty
International Schiermonnikoog en de opbrengst is bestemd voor het werk van
Amnesty International.
We vragen aan eilander kunstenaars en kunstenaars die zich verwant voelen met
het eiland of zij een schilderij of ander kunstwerk willen leveren voor deze markt,
wat daar dan kan worden verkocht. De kunstenaar kan zelf bepalen welk bedrag
het kunstwerk moet opleveren en welk deel bestemd is voor het werk van A.I.
Wij willen dit geld graag ter beschikking stellen aan het Relieffonds. Dit is een
fonds van A.I waarbij financiële of materiële ondersteuning wordt gegeven aan
slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Het verlenen van relief is aan
bepaalde regels gebonden. Relief mag bijvoorbeeld geen langdurige afhankelijkheid creëren. Het gaat om kortdurende ondersteuning die gericht is op economische onafhankelijkheid.
Het is bedoeld voor:
voormalige gewetensgevangenen of hun afhankelijke familie
slachtoffers van marteling, verdwijning, buitengerechtelijke executies en hun
naaste familie mits zij geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd
mensenrechtenactivisten
vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden.
Voorbereidingsgroep Kunstmarkt A.I.
Geke Abma (531568) Simone de Boer (531446), Maaike van Boven (531137) en
Christa van der Wal (531489)
■
Biljarttoernooi 2009
De Biljartcommissie
Het 23e Biljarttoernooi vindt plaats op 9, 10 en 11 januari 2009.
■
De Dorpsbode van 1 december 2008
31
Stichting Welzijn
Schiermonnikoog
Ouderenwerk
Klozumavond in de Riich
Datum:
donderdag 4 december
Opgave:
niet van toepassing
Aanvang
20.30 uur
Eigen bijdrage: € 3.50 p.p.
Zit u alleen thuis en wilt u toch graag klozum kijken, kom dan gezellig in de Riich.
Wij hebben een drankje en een hapje.
Pakjesochtend in de Riich
Datum:
woensdag 3 december
Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven worden om 10.00 uur verwacht. We
beginnen met koffie en een gezellig muziekje en dan gaan we pakjes uitpakken
en we besluiten de ochtend met heerlijke snert met roggebrood en spek.
Kerstmarkt in het Dorpshuis
Datum:
woensdag 17 december
Aanvang:
14.00 tot 17.00 uur
Dit jaar is de kerstmarkt in het Dorpshuis.
Met diverse ondernemers, organisaties en particulieren hopen we op een succesvolle en gezellige middag met snert, glühwein of een kop warme chocolademelk.
Tevens is er een rommelmarkt.
Rommelmarkt, laatste oproep
Ook is er dit jaar weer een rommelmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt
aan het ouderenwerk. Bruikbare spulletjes in goede staat voor de rommelmarkt
kunt u brengen in de Riich. We kunnen het eventueel komen halen.
Tel. 53 19 52 / 53 16 54
Educatiewerk
▲
De activiteiten- & cursuskrant van de Stichting Welzijn is al een tijdje uit en de
aanmeldingsdatum van 23 oktober al voorbij, toch is het nog mogelijk om aan te
melden voor de onderstaande cursussen en workshops, omdat daar nog plaatsen
vrij zijn. Uitgebreide informatie kunt u vinden in de activiteiten- & cursuskrant of
op onze website: www.kittiwwake.nl .
U kunt zich opgeven via internet: [email protected] of telefonisch op nummer 0519-53 16 54.
32
De Dorpsbode van 1 december 2008
Bloemschikcursus
In de Kittiwake gaat u o.l.v. Foekje Stielstra een kerststuk maken. Alle materialen
worden door Foekje meegenomen. Laat u verrassen wat u gaat maken.
Hebt u vragen of speciale wensen neem dan contact op met Foekje Stielstra:
0519-53 13 04.
Datum:
donderdag 18 december
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
Kittiwake
Aanmelding:
uiterlijk 3 december
Kosten:
€ 21,50 p.p.
NB: minimaal 10 deelnemers
Digitale fotografie
Deze cursus zal pas in februari starten i.p.v. in januari. In de Dorpsbode van
1 januari hier meer over.
■
Workshop kerstkrans maken
David de Boer
Maak uw eigen kerstkrans (voor op de deur). Twee deskundige dames (Jetty
Gaastra en Emelie de Vries) zijn bereid gevonden om belangeloos een workshop
te geven. Op woensdag 10 december van 15.00-17.00 uur in 'de Aude Schuele'.
De onkosten bedragen € 15,- p.p. , daarvan is € 5,- bestemd voor het materiaal
en € 10,- voor de Stichting Schier Schiet te hulp.
U kunt zich opgeven bij David de Boer 0519 531446 of via
[email protected]
■
V.V. De Monnik
A. Stielstra
▲
Voetbal zaterdag 8 november 2008
De Monnik 1 – Boerakker 1 0-3
Weer eens een de dag met personele problemen. Geen enkele spits was aanwezig en dat was te merken. De Monnik speelde niet onaardig en had met de rust
voor moeten staan, maar het scorend vermogen was nihil. Boerakker kwam tot
één kans, de bal moest van de lijn worden gehaald. Bij De Monnik was de mooiste kans voor Tim Schoemaker, maar alleen op de keeper af, schoot hij hard
voorlangs. 0-0 met de rust.
De Dorpsbode van 1 december 2008
33
In de tweede helft schoot de ingevallen Marcel Scheltens maar net over, maar
was het in de vijfde minuut Boerakker dat op 0-1 kwam. Deze klap kwam De
Monnik niet meer te boven. De thuisclub viel hartveroverend aan, maar daarbij
moet je ook scoren. Dat laatste deed Boerakker wel en tien minuten voor tijd
besliste deze definitief de wedstrijd 0-2. Vijf minuten later kwam de geflatteerde
eindstand van 0-3 op het bord. Een aardige sportieve wedstrijd welke goed werd
geleid door de jonge scheidsrechter Yspeert uit Groningen, al had daarbij niet
misstaan een strafschop voor De Monnik na een overtreding op Dikkie Swalve,
halverwege de tweede helft.
Marrum 2 – De Monnik 2 5-3
Be Quick D C3 – De Monnik C1 2-1 (Jos Verkerk)
In een redelijk gelijk opgaande wedstrijd was het Be Quick dat er, op deze mooie
zaterdag morgen, met de drie punten vandoor ging. Zeker t.o.v. van de eerste
helft was dit verdiend, waar eerst nog de lat een sta in de weg was, was het even
later wel raak voor de thuisploeg. Toch had ook de Monnik een paar goede mogelijkheden om te scoren, maar de keeper van Be Quick hield gemakkelijk de nul.
Voor rust liep Be Quick nog verder uit naar 2-0, keeper Youri wist in eerste instantie nog te redden maar in de rebound was het dan toch raak. Na rust speelde De
Monnik wat aanvallender, wat resulteerde in de aansluitingstreffer van Tim
Vlasma. Hierna golfde het spel op en neer, maar beide keepers hielden hun doel
schoon. In de laatste tien minuten schoof laatste man Chris Vlasma nog door
naar het middenveld om de druk op Be Quick te vergroten. Eric Dam kreeg hierdoor een grote kans om de gelijkmaker te scoren, maar zag zijn inzet gestopt
door de keeper. De Monnik bleef druk houden op het doel van Be Quick maar
helaas bleef de gelijkmaker uit.
Middelstum E1 – De Monnik E1 0-14
▲
Voetbal zaterdag 15 november 2008
Velocitas 1897 1 – De Monnik 1 0-1
De Monnik had in de eerste helft de wedstrijd in Groningen volledig onder controle. Via Jan van der Zaag en vooral Marc Tolsma kreeg De Monnik vijf uitstekende mogelijkheden. Daar zette de thuisclub uit het Stadspark er eentje tegenover. De tweede helft was meer in evenwicht en al na een minuut schoot
Velocitas op de kruising. In het eerste kwartier kreeg keeper Alex Dokter meer
ballen op zich af dan in de gehele eerste helft. Toch zagen de talrijke
Monniksupporters (we hebben nogal wat aanhangers in Groningen en Lammert
Frieling wil graag genoemd worden, bij dezen) dat ook De Monnik weer kansen
creëerde, maar de bal er niet in kreeg. Inmiddels ook al drie wissels ingebracht
en een kwartier voor tijd veel schrik toen Theo Doede Stielstra geblesseerd
34
De Dorpsbode van 1 december 2008
naar de kant moest en dus met tien man verder. Na vijf minuten kwam Theo toch
terug, wel enigszins gehandicapt. Net toen de 90 minuten vol waren een enorme
kans voor de thuisclub, maar Alex redde fantastisch. In de 90 + 4 minuten, dus
blessuretijd, kwam dan toch de gerechtigheid. Marc ging alleen op de keeper af
binnen het strafschopgebied en werd neergelegd. Een terechte penalty werd gegeven door de goede scheidsrechter Hielkema uit Damwoude. Tjeerd Boersma
plaatste zich achter de bal om dit zenuwachtige werkje uit te voeren. Hij haalde
de trekker feilloos over. Hiermee gingen de drie punten verdiend mee naar
Schiermonnikoog en steeg De Monnik op de ranglijst weer naar de middenmoot.
De Monnik 2 tegen Drachtster-Boys 6 moest worden afgelast. Dat vanwege tekort
aan spelers bij de Boys die wilden afreizen naar Schiermonnikoog. Deze wedstrijd
wordt opnieuw vastgesteld door de KNVB.
De MonnikC1 – Berg BCVcomb. C4 6-0
Programma
Zaterdag 29 november 2008
De Monnik 1 – Be Quick 1887 1 (Groningen) 14.00 uur
ASC 3 – De Monnik 2 om 14.00 uur te Augustinusga
Drogeham C1 – De Monnik C1 om 10.00 uur
OKVC E1 – De Monnik E1 om 10.00 uur te Oldehove
De Monnik E2 – Kollum E4 om 11.00 uur
Zaterdag 6 december 2008
De Monnik 1 – TFS 1 (Drachtster-Compagnie) om 14.00 uur
De Walden 4 – De Monnik 2 om 14.00 uur te Damwoude (P.s. een thuiswedstrijd
voor Wilfred van der Stoep)
Harkemase-Boys C2 – De Monnik C1 om 10.00 uur
Zaterdag 13 december 2008
De Marne 1 – De Monnik 1 om 14.00 uur te Ulrum
De Monnik 2 – Ternaard 3 zie raam VVV
De Monnik C1 – ASC C1 (Augustinusga) om 11.00 uur
Vooraankondiging
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 27 december om
15.00 uur.
■
De Dorpsbode van 1 december 2008
35
Afz.:
DE DORPSBODE SCHIERMONNIKOOG
p/a Stichting Jonas in de Walvis
Van der Molenpad 6
9166 PZ Schiermonnikoog
Grafisch
Kollum