Fra toppen! BIO-info Nyheter fra Institutt for biologi

Transcription

Fra toppen! BIO-info Nyheter fra Institutt for biologi
BIO-info
Nyheter fra Institutt for biologi
BIO-info 31/2014, 17.oktober 2014 BIO: sakslister og møtereferater
Submission deadline to [email protected] is Wednesday 16:00
BIO-info arkiv
Fra toppen!
Med GPS-en intakt
Det er svært hyggelig å kunne gratulere ekteparet May-Britt og Edvard Moser ved
NTNU med årets Nobelpris i fysiologi eller medisin. De to psykologene deler prisen
med briten John O’Keefe for å ha oppdaget en spesiell type hjerneceller som
hjelper oss å forstå hvor vi befinner oss, de såkalte gittercellene, en slags indre
GPS. Det er første gang noen nordmann får Nobelprisen i fysiologi eller medisin,
og det viser at det faktisk går an.
Det er kanskje håpet om flere sånne som lå bak forslaget i Statsbudsjettet for 2015 for universiteter og
høyskoler om å bevilge 70 mill NOK til rekruttering av fremragende forskere ved de fremste
universitetetene. Det betyr 13,7 mill NOK til UiB, ikke spesielt mye sett i forhold til de 275 millionene
NTNU mener de har investert i Moser-miljøet. Men en begynnelse er det jo. For øvrig var
Statsbudsjettet til forskning og utdanning bedre enn vi er blitt vant til. Hvordan det vil slå ut på BIO sitt
budsjett for neste år, vet vi ikke før rundt årsskiftet.
GPS-en var nok i orden på forskningsskipet G.O. Sars da de var på tokt i Masfjorden i forrige uke,
med en gjeng ferske masterstudenter som skulle lære hvordan havforskning foregår. Anne Gro
Salvanes sørget for gode medieoppslag, og påpeker bl.a. viktigheten av å ha gode forskningsfartøy
tilgjengelig for utdanningsformål. Når Håkon Mosby nå synger på siste verset bl.a. på grunn av
omfattende støyproblemer, må prosessen med å få et nytt forskningsfartøy på beddingen begynne
snarest. Dette var tema for et møte i Samarbeidsutvalget om maritim infrastruktur mellom HI og UiB i
dag. Det skal nå opprettes et felles arbeidsutvalg for å utrede hvilke spesifikasjoner et slikt fartøy må
tilfredsstille.
Hilsen Anders
Ukens bilder: Fun Fieldwork - BIO 250
John Birks viser for studenter på BIO-250
hvordan man tar opp sediment-kjerner fra
innsjøer for siste gang før han går av med
pensjon.
Fotograf: Anne Bjune
Palaeoecology at Fjell. On October 6th, the
Palaeoecology students helped to collect a core of lake
sediments from Fjell Lake near Bergen. The weather was
perfect.
Photo: Hilary Birks
Faste lenker:
UiBs Ansattsider (nyttig internt nyheter, verktøy og snarveier for UiB ansatt)
IT-hjelp UiB
BIO-info arkiv
Sakslister & referater
BIOs interne websider
BIOs eksterne websider
Facebook BIO
Facebook STIM
Facebook UiB
HMS OG DRIFT HMS-forslagskasse - BIOs HMS-sider - UiBs HMS-portal - Treningstilbud
Valg av Verneombud for perioden 2015/2016
Vi viser til kunngjøring av kandidater I BIO-info 30/2014. Det kom ikke inn andre forslag til
verneombud/varaverneombud for perioden 2015 – 2016 innen fristen 3. oktober. Valgresultatet er
dermed som følger:
2.1 Marinbiologisk stasjon Espegrend
Mette Hordnes, verneombud
Tomas Sørlie, varaverneombud
2.6.1 BIO-blokken
Roger Lille-Langøy, verneombud
Rita Karlsen, varaverneombud
2.6.2 A-blokken
Annike Lygren, verneombud
Louise Lindblom, varaverneombud
2.6.3 B-blokken
Gunnar Bratbak, verneombud
Heikki Savolainen, varaverneombud
Gratulerer til dere alle, og takk for at dere ville ta gjenvalg. Velkommen til Louise som er nytt
varaverneombud i A-blokken fra januar 2015.
NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Ny seddelserie frå Norges Bank
Norges Bank utlyste i 2013 en seddel
konkurranse med temaet «Havet», og med
undertemaer som «Havet som binder oss
sammen», «Havet som gir oss mat» osv. for de
ulike valørene. Av de mer enn 70 som sendte inn
forslag gikk 8 videre til finalen. Blant finalistene
var Ellen Karin Mælum som sammen med grafisk
designer Tori-Anne Falck leverte et forslag med
tittelen OppHav: (De mikroskopiske, vakre og
encellede planktonorganismene som danner
grunnalager for livet i havet er valgt som
hovedmotiv for sadlenes forside). Vi kjenner igjen
flere av mikroorganismen som pryder veggene
våre på BIO i forslaget til pengesedler.
Tiri-Anne Falck, Egil Severin Erichsen, Ellen Karin
Mæhlum, Jorun Egge, Frede Thingstad
Onsdag 7. oktober åpnet utstillingen av alle finaleforslaga i galleri Grafill i Oslo, der Sentralbanksjef
Øystein Olsen også kunngjorde vinneren. Ellen Karin vant ikke siste runde, og vi får dermed ikke
sedler med marine mikroorganismer i 2017. Men, i en slik konkurranse så må det sees på som en
seier å komme til finalen, mest for kunstneren, men litt glans drysser vel og på samarbeidspartnerne
her ved UiB - først og fremst Mikal Heldal og Egil Severin Erichsen.
Utdrag fra juryens vurdering: OppHav har en spennende idé og et godt utgangspunkt, der
seddelseriens fem valører henger nøye sammen, med ulike planktonarter som ikoniske motiv på
forsiden. Hovedtemaet og undertemaene formidles godt på baksidene.
Mer info, og lenke til katalogen med alle forslaga finn du her
2
Personsidene på nett flyttes til ny plattform
Personsiden din på universitetets nettsider blir i
løpet av oktober flyttet til ny plattform. Adressen
til siden vil være den samme som før, og alt
nåværende innhold vil automatisk bli videreført.
Alle som har personside, skal ha mottatt en
epost fra UiB med informasjon om overgangen
og lenke til sin egen personside. Vi oppfordrer
alle til å ta en titt på siden sin, legge til bilde
dersom det mangler på siden, og ellers benytte
anledningen til å bygge opp personsiden din
med utfyllende informasjon slik som det nye
formatet inviterer til. Det lanseres en rekke nye
funksjoner for personsidene, blant annet visning
av personlige publikasjonsoversikter hentet fra
CRIStin og frie emneord for å beskrive egne
fagfelt, forsknings- og arbeidsområder. Den nye
personsiden vil fremstå tilfredsstillende også
uten aktiv oppfølging, men vi håper du vil ta i
bruk de nye funksjonene og mulighetene som er
utviklet.
Transition to new profile page at uib.no
Your profile page on the university website will be
moved to a new platform in October. The address
for the page will remain the same as before and
all current content will be automatically
transferred.
By now, all people with a profile at uib.no have
received an email from UiB with information about
the transition and link to their own new profile. We
encourage everyone to take a look at their new
profile, add a picture, and also take this
opportunity to build up the profile with additional
information. A range of new functionalities will be
launched for the profile pages, including the
display of personal publication overviews retrieved
from CRIStin and free keywords to describe your
own fields of study, research and work areas. The
new profile page will appear satisfactory even
without active management but we hope that you
will make use of the new functionalities and
possibilities that have been developed.
Nærmere beskrivelser av funksjonalitet og
brukerveiledning for personsidene finner du her.
Sentral
brukerstøtte
er
tilgjengelig
via IssueTracker eller e-post til [email protected]
Further description of functionalities and user
instructions for profile pages can be found here.
Central
user
support
is
available
via IssueTracker or e-mail to [email protected]
Les gjerne også artikkelen på UiBs nettsider
«Gjør UiB mer synlig gjennom nye personsider»
UiB employee pages article: “New profile pages
making UiB more visible”
Ferie – påminnelse om registrering I PAGA
Holiday
–
registration
in
PAGA
Vi minner om at alt uttak av ferie skal registeres i
personalportalen PAGA.
We remind you that all your vacation days
should be registered in PAGA.
Slik gjør du det: Avtal ferieuttaket med din
nærmeste leder. Registrere deretter din ferie i
PAGA. Bruk skjemaet «Ferie». Instituttet vil så
behandle søknaden, og ditt ferieregnskap i
PAGA blir oppdatert.
Vacation time, like any other leave from work,
must be taken in agreement with your
supervisor/ group leader. When vacation time
has been agreed upon, please register your
vacation days in PAGA. Use the form “Ferie”.
Feel free to contact the HR-administration (Eva –
Victoria – Linda) if you have questions on
vacation or registration in PAGA.
Ta gjerne kontakt med personaladministrasjonen
(Eva – Victoria – Linda) dersom du har spørsmål
vedrørende ferie eller registrering av ferie i
PAGA.
Medarbeidersamtaler – påminnelse
Vi minner om at alle ansatte årlig skal ha tilbud om medarbeidersamtale. 2014 går nå mot slutten, og
de som ikke har hatt medarbeidersamtale tidligere i år, må så raskt som mulig gis tilbud om dette. Når
medarbeidersamtalen er gjennomført, skal du kvittere via denne siden. Logg inn, og velg «HMS», og
finn kvitteringssiden for gjennomført medarbeidersamtale.
Her kan du lese UiBs info om medarbeidersamtaler.
3
Visste du at BIO har et bokbyttetilbud?
I gangbroen mellom A- og B-blokken
står en dobbel bokhylle med
romaner og annen litteratur som du
kan bytte eller låne. Hvis du selv har
bøker du vil bidra med til bytteordningen, er det også velkomment!
Nyheter fra Gemini
Nyhetsbrev fra Norecopa
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Hemmelegheita om kor kald vinteren blir ligg i halen til stjerneskota»,
«Lysbrytere i hjernen avslører samarbeid», «Fann opp ny metode for å
separere olje og gass», «Fem kilometer mellom liv og død», «Jakten
på fremtidens datamaskiner» og «Grønnere skipspropeller».
Her finner du Norecopas sjette nyhetsbrev i 2014. Aktuelle saker er
bl.a.: Norecopa vant Stiansenprisen for 2014, 3R Guide databasen:
global interesse og videreutvikling, Det danske 3R- senteret,
Nobelpris basert på dyreforsøk, Forbruk av forsøksdyr i 2013, De 3 S-ene, Omorganisering av
Mattilsynet, Statsbudsjettets betydning for forsøksdyr, Simulator for fødselshjelp, Senter for
biostatistikk, Norecopas internasjonale engasjement, Forskningsrådets 3R-midler, Løpehjul: stereotyp
adferd?
Velferdstilbud fra UiB: Edvard Grieg
Internasjonale
Pianokonkurranse
Finalekonsert
The Edvard Grieg International Piano
Competition
Lørdag 18. oktober kl. 18.00 i Grieghallen
Miguel Harth-Bedoya, dirigent
Olav Anton Thommessen: Mikrofantasi over
Griegs a-moll (urfremførelse)
Arve Tellefsen, konferansier.
with the final round accompanied by the Bergen
Philharmonic under the direction of Miguel HarthBedoya. The world premiere of Olav Anton
Thommesen’s Grieg-infused Mikrofantasi sets the
stage for this high-stakes engagement.
Spesialpris til UIB sine ansatte: kr. 100,- pr.
billett uansett plassering i salen.
Special ticket rate for employees at UIB: NOK 100
pr. ticket.
For billettbestilling, kontakt Torill Gudmundsen
pr. e-post; [email protected] og oppgi
antall billetter.
Her finner du mer informasjon.
Please
contact
Torill
Gudmundsen
reservations at [email protected]
Please find more information here.
for
4
BIO-arrangement kommende uke
Dato
Handlinger, navn
Tid og sted
23. oktober Horisontforedrag: “Unconventional Oil and
Gas and its Impact on the World” v/professor
Margot Gerritsen, Stanford University
16:00, Egget, Studentsenteret
24.oktober
13:15, Seminarrom K3, Biologen
Mastereksamen Anne Marie Lerang
Mastereksamen - Anne Marie Lerang: Cultivation and genomics of extremophiles from a
deep and hot North Sea oil reservoir.
Anne Marie Lerang vil presentere sin masteroppgave i Biologi, Mikrobiologi.
Veileder: Nils Kåre Birkeland. Internsensor: Hans Tore Rapp. Sensor: Svein Bjelland
Tid og Sted: Fredag 24. oktober, kl. 13:15, Seminarrom K3, Biologen
Mastereksamen - Berhe Luel: Vegetation history and palaeoenvironment in southern
Norway.
Berhe Luel presenterte fredag 17. oktober sin masteroppgave i Biologi, Biodiversitet, evolusjon og
økologi.
Veiledere: Vigdis Vandvik Aage Paus. Internsensor: Svein Rune Erga. Sensor: Mons Kvamme
Mastereksamen - Maja Helgheim: Miljøeffekter av PCB-forureining på abbor (Perca
fluviatilis) i Tveitevannet, Bergen
Maja Helgheim presenterte mandag 13.oktober sin masteroppgave i Biologi, Miljøtoksikologi
Veiledere: Anders Goksøyr, Marianne Brattås, Anne Katrine Lundebye, Anders Hobæk . Internsensor:
Ivar Rønnestad. Sensor: Bjørn Einar Grøsvik, HI
Mastereksamen - Håvard Øritsland Eggestøl: Identification of the DC markers CD205 and
CD207 within tissues of Atlantic salmon (Salmo salar L.).
Håvard Øritsland Eggestøl presenterte torsdag 16. oktober sin masteroppgave i Fiskehelse
Veiledere: Heidrun Wergeland, Gyri T. Haugland. Internsensor: Ivar Rønnestad. Sensor: Elisabeth
Holen, NIFES
Nyansatte - hjertelig velkommen til BIO!
Lars Hamre
Overingeniør
Fast
tilsetting
i
eksternt
virksomhet
med
oppgaver
Lakselussenteret.
Anders Frugård Opdal
finansiert
tilknyttet
Postdoktor i marin økosystemdynamikk
tilknyttet forskningsgruppen Teoretisk økologi,
Hjortsenteret.
5
Torstein Nielsen Hole
Lucas Jeno
Stipendiat, bioCEED
Stipendiat, bioCEED
Begge stipendiatene skal være tilknyttet gruppene Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk ved
Institutt for pedagogikk, og EECRG ved BIO. Jeno tilknyttes bioCEED generelt, og Hole tilknyttes
PRIME spesielt, men de kommer til å samarbeide tett. De skal arbeide tverrfaglig, og vil sammen med
senterleder og arbeidspakkelederne ha et særskilt ansvar for utvikling og evaluering av de
pedagogiske elementene og virkemidlene som brukes i biologiutdanningene både ved Universitetet i
Bergen og ved UNIS. I samråd med veileder og arbeidspakkeledere vil stipendiatene utarbeide
forskingsprosjekter knyttet til utvikling, gjennomføring og evaluering av undervisnings- og
vurderingsopplegg innenfor biologiutdanningene.
Bérengère Benoit
Kristin Holtermann
Forsker i miljøtoksikologi
tilknyttet gruppen Miljøtoksikologi med
prosjektet
”Signaling
Impairments
GeNerated
by
Endocrine
Disruptors
(SIGNED)”, finansiert over MILPAAHEL
programmet, NFR.
Vitenskapelig assistent, bioCEED
Holtermann skal foreta en gjennomgang av
eksisterende planer og praksis knyttet til
undervisningsformer og vurderingsformer ved
Institutt for biologi. I tillegg skal hun i samarbeid
med Raaheim, Vandvik og stipendiatene utvikle
et spørreskjema til kartlegging av holdninger,
erfaringer
og
planer/tanker
om
ulike
undervisnings- og vurderingsformer innenfor
biologifaget.
Studiesaker
Foreleserprisen for undervisningsåret 2013/2014
Vi gratulerer professor Pawel Jan Kosinski ved Institutt for fysikk og teknologi som er kåret til årets
foreleser for undervisningsåret 2013/2014 ved MN-fakultetet. Prisen på kr 30.000,- ble overrekt 14.
oktober i forbindelse med fakultetets studentarrangement «På vei». Her finner du nyhetssaken om
prisen, med begrunnelsen for at Kosinski vant.
6
Feltundervisninga om bord i G.O.Sars i «På Høyden» og i «Strilen»
Feltundervisinga om bord i G.O. Sars forrige veke fekk god mediedekning i vestlandsavisa Strilen, og i
På Høyden. Anne Gro Vea Salvanes tipsa om saka, og seier ho trur dette kan vere god reklame for
studiar i marine fag. Vidare seier ho at innhaldet i kurset og etablering av tidsserie med data som kan
brukast til studiar av variasjon og endringar legg vekt på eit av kjerneområda i Hjortsenteret, og måte å
lære på, noko ho trur representerer kjernen i BIOCEED.
Pensumbrev og litteraturliste vår 2015
Det er nå tid for å planlegge og bestille inn vårens pensum. Her finner du pensumbrev og
litteraturliste. Litteraturlistene sendes ferdig utfylt til [email protected] Frist for
innlevering er 3. november.
Fagutvalget MIRE
I serien om BIOs studentorganisasjoner er vi kommet til fagutvalget MIRE. MIRE er fagutvalget for den
tverrfaglige bachelorgraden i Miljø- og ressursfag.
Styret består av:
Helene Konstantine Dunlop – leder (øverst fra v)
Bjørn Magnus Arnesen – nestleder
Simon Bareksten – økonomiansvarlig
Elisabeth Helgesen – informasjonsansvarlig
Erlend Grytten Standal – styremedlem (nederst fra v)
Tarjei Domben – styremedlem
Simon Eid – styremedlem
Johanne Øyro - leder for sosialkomité
Fagutvalget
kan
nås
[email protected]
på
e-post:
NYE UTLYSNINGER
Mer info om utlysninger inkl. løpende, dvs. uten frister finner du her
Husk å sende søknadsutkastet til [email protected] 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)
The OneStart biotech startup competition
Opportunity for students and researchers to win NOK 1 million in
the OneStart biotech startup competition. Do you have an idea to
solve a critical problem healthcare? Or do you have the scientific
or business know-how to help someone else develop their idea?
The Oxbridge Biotech Roundtable (OBR) and SR One, the venture capital arm of GlaxoSmithKline,
have teamed up again for the OneStart competition - the largest biotech startup accelerator program
in the world - to offer young innovators from all disciplines the chance to win NOK 1 million and free
lab space near London, UK to transform their ideas into a successful business.
Applications are now open until 1
building your team.
st
December 2014. Learn more about the program and start
7
Mandatory outlines as the basis for grant applications for Knowledge-building Projects for
Industry with start-up on 1 June 2015. (BIA)
The BIA programme is announcing up to NOK 200 million over a five-year period for new Knowledgebuilding Projects for Industry with project start-up in 2015. The purpose of submitting project outlines is
to facilitate the application process by providing support and advice to applicants. Only applicants who
submit a mandatory outline by the stipulated deadline will be qualified to seek funding under the
complete call for proposals for Knowledge-building Projects for Industry, (deadline 11.02.2015; see
below). An exception will be made for applicants with SFI-III applications being assessed in 2014.
Project outlines will be accepted for assessment from 20.10.2014 through 19.11.2014 at 1:00 pm.
Outlines will be assessed continually and feedback provided as soon as possible (5.12.14 at the
latest). Applicants are encouraged to submit as early as possible.
Deadline: 19.11.2014 Read more
Funding for Knowledge-building Projects for Industry with earliest permitted project startup on 1 June 2015 (BIA)
The BIA programme is announcing up to NOK 200 million in funding over a five-year period for new
Knowledge-building Projects for Industry with project start-up in 2015. Knowledge-building Projects for
Industry under the BIA programme must have a duration of four to five years. Funding under the
programme may comprise up to 80 percent of approved project costs and will be in the range of NOK
3–5 million per year. To be eligible to apply for funding for Knowledge-building Projects for Industry
under this call for proposals, applicants must have submitted the mandatory project outline in advance
(see above). Knowledge-building Projects for Industry must be designed to develop expertise in areas
where trade and industry have identified a need for long-term competence-building in order to
progress with their innovation activities. This call is thus open for projects that address thematic areas
of significance for innovation and value creation in trade and industry but will not provide funding for
projects whose thematic focus or future potential for value creation are covered under other
programmes/activities. Additional guidelines apply.
Deadline: 11.02.2015 Read more
Studentstipend – Miljøringen
Søknadsfristen for Miljøringens studentstipend er 1. november.
Fra statuttene: «Det kan søkes om støtte til å oppsøke FOU-institusjoner eller møter innen
fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier,
presentere resultater eller å øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave.» Mer info her.
KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
Mer om kurs, møter, seminar og arrangement, finner du her.
Hardangerfjordseminaret 2014
Hardangerfjordseminaret 2014 «Levande fjordar
– levande vassdrag» blir arrangert 21. og 22.
november på Thon Hotel Sandven i
Norheimsund.
Påmeldingsfristen er 14. november.
Her finner du mer informasjon.
8
Horisontforedrag: “Unconventional Oil and Gas and its Impact on the World”
Unconventional oil and gas resources are
expected
to
become
increasingly
important sources of future energy supply.
They include heavy oil, tar sands, oil and
gas plays, tight oil and gas, and coalbed
methane, amongst others.
These resources were unlocked as a
result of sustained high oil prices, a
decline in the production of traditional oil
and gas resources and high demand as a
result of both economic and population
growth.
Unconventional oil and gas is already produced commercially in many areas, including the US where it
has lead to an energy boom. Heralded by many in the US, and other producing countries, as an
economic boost and a greater independence of oil, it also poses many environmental challenges and
may have a large impact on geopolitics.
The talk will discuss current and possible future trends, potential ways to mitigate harmful
environmental impacts and some speculation about what this new energy resource may mean for
Norway.
The event starts with a snack and refreshments in advance of the lecture that begins at 16.15 at
Egget, Studentsenteret, Thursday 23 of October. The lecture is open to all. Welcome!
Trondheim: Seminar on the second call from the EU-funded Horizon 2020 programme,
Marie Skłodowska-Curie Actions – Innovative Training Network (ITN).
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) is one of the programmes in the Excellent Science-pillar of
Horizon 2020, which focuses on research training, career development and mobility. Innovative
Training Networks (ITN) includes three modes of research training support and will have a budget of €
370 million in the 2015-Call (see call here; deadline 13.01.2015).
NTNU and NFR are inviting potential applicants to an information seminar that will give a broad
introduction to MSCA in general, with special focus on ITN. Speakers will include National Contact
Persons (NCPs) for MSCA at RCN and two NTNU employees who will present their experiences from
the application processes, both as a coordinator and as a partner in previous ITN-proposals. The
seminar will be conducted in English. The program and more information can be found here.
Date/Location: 21.10.2014/ NTNU Campus Gløshaugen.
Registration deadline: 17.10.2014 (!). Register here.
LEDIGE STILLINGER
Mer info finner du her. Stillinger utlyst på BIO finner du nederst til høyre på instituttets nettside . Vi
viser også til UiBs side med ledige stillinger.
ERA Chair holder wanted
The Director of the Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (IPG PAS), Poznan,
POLAND – prof. Bogdan WOLKO announces an open competition for a full-time position of the Head
of the Department of Integrative Plant Biology (ERA Chair holder). Learn more.
“Acamedicum”
Professional website exclusively dedicated to careers in Medical Schools, Medical Universities,
Faculties of Medicine, Schools of Medicine, Schools of Life Sciences, Schools of Pharmacy and
University Hospitals.
9
NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
Eilertsen M., Drivenes Ø., Edvardsen R.B., Ebbesson L.O.E., Helvik J.V. (2014) Exorhodopsin and
melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut
(Hippoglossus
hippoglossus).
Journal
of
Comparative
Neurology
18:4003–4022
http://dx.doi.org/10.1002/cne.23652
Gunnarsson, S., Johansson, M., Gústavsson, A., Árnason, T., Árnason, J., Smáradóttir, H.,
Björnsson, B. Th., Thorarensen, H. and Imsland, A. K. (2014), Effects of short-day treatment on longterm growth performance and maturation of farmed Arctic charr Salvelinus alpinus reared in brackish
water. Journal of Fish Biology, 85: 1211–1226. http://dx.doi.org/10.1111/jfb.12524
Isari S, Zervoudaki S, Calbet A, Saiz E, Ptacnikova R, Nejstgaard JC, Sousoni D, Berger SA, Ptacnik
R. (2014) Light-induced changes on the feeding behaviour of the calanoid copepod Clausocalanus
furcatus (Brady, 1883): evidence from a mesocosm study. Journal of Plankton Research 36:12331246 http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbu054
Morales-Nin B, Perez-Mayol S, Palmer M, Geffen AJ (2014) Coping with connectivity between
populations of Merluccius merluccius: An elusive topic. Journal of Marine Systems 138:211-219
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2014.04.009
Ogino H, Ishino S, Haugland GT, Birkeland NK, Kohda D, Ishino Y (2014) Activation of the MCM
helicase from the thermophilic archaeon, Thermoplasma acidophilum by interactions with GINS and
Cdc6-2. Extremophiles 18:915-924 http://dx.doi.org/10.1007/s00792-014-0673-6
Tian F, Herzschuh U, Telford RJ, Mischke S, Van der Meeren T, Krengel M (2014) A modern pollenclimate calibration set from central-western Mongolia and its application to a late glacial-Holocene
record. Journal of Biogeography 41:1909-1922 http://dx.doi.org/10.1111/jbi.12338
Urich T, Lanzen A, Stokke R, Pedersen RB, Bayer C, Thorseth IH, Schleper C, Steen IH, Ovreas L.
(2014) Microbial community structure and functioning in marine sediments associated with diffuse
hydrothermal venting assessed by integrated meta-omics. Environmental Microbiology 16:2699-2710
http://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.12283
10

Similar documents