Siste BIO-info

Transcription

Siste BIO-info
BIO-info
Nyheter fra Institutt for biologi
BIO-info 06/2015, 13. februar 2015
Submission [email protected]
Fra toppen!
Administrativ utvikling
I regi av fakultetets administrative utviklingsprosjekt har tre arbeidsgrupper nå
levert sine rapporter, tilgjengelig på nettsiden. De tre arbeidsgruppene har gått løs
på studie og forskerutdanning, økonomi og forskningsstøtte og personal og
driftsstøtte. Hver av disse beskriver ulike modeller for en mulig fremtidig
reorganisering, der den mest ekstreme løsningen vil være full sentralisering av alle
administrative tjenester på fakultetet.
Selv om det er behov for å fjerne noen tregheter i dagens system (f.eks. to-nivå saksbehandling i
personalsaker) er det vanskelig å se for seg at full sentralisering skal være tjenlig for det aller meste
av det som foregår på vårt institutt i dag. En annen modell som blir luftet er en distribuert modell med
to eller tre administrative klynger, der en av disse vil ligge på Marineholmen med nærhet til de tre
instituttene her nede (II, MBI og BIO). Lederstøtte, forskningsstøtte, undervisningsstøtte og
kundefokus vil være stikkord som må inngå i den grundigere analysen som trengs av hvilken vei det vil
være fornuftig å gå.
Diskusjonen pågår på flere nivå i tiden fremover, og vil bli lagt frem for fakultetsstyret til endelig
behandling en gang i løpet av våren. Forhåpentligvis blir konklusjonen god og gjennomtenkt.
Gyri Haugland sitt rognkjeksprosjekt har vært i media denne uken. Mer om dette inne i BIO-info.
Hilsen Anders
Ukens bilde
"Young Scientist
Retreat”
Marine
Microbiology
group. Skiing, hyttekos
and science were on our
schedule!
Photo: Bernadette Pree
Contributions welcome!
Please send pictures plus a
very short description and
credit information to
[email protected]
Pictures can be of researchers
/ students in action,
technology, organisms, field
sites …
VIKTIG INFORMASJON / HMS
HMS-forslagskasse - BIOs HMS-sider - UiBs HMS-portal - Treningstilbud - Avviksmelding
HMS-runde/vernerunde 2015 - kartlegging
I forkant av HMS-runden 2015, ønsker vi å gjøre en kartlegging. Alle temaene i kartleggingen er ikke
relevante for alle. Du skal kun besvare det som er relevant for deg. Under hvert tema har vi listet opp
noen eksempler, men disse er ikke uttømmende. Dersom du vil melde inn forhold som gjelder flere
rom, vennligst bruk ett skjema pr. rom. Dersom du ikke har noe å melde inn, vennligst klikk på
"Ingenting å melde" helt til slutt i skjemaet, slik at din respons blir registrert. Her finner du
kartleggingsskjemaet. Svarfrist: 24. februar.
We hereby invite you to participate in a survey ahead of the HSE-round 2015. All topics are not
relevant to everyone, and you do only need to answer the questions relevant to you. Under each
theme we have listed some examples as a guide, but the lists are not exhaustive. If you want to report
conditions that apply to multiple rooms, please use one form per room. If you have nothing to report,
please click on "Nothing to report" in the end of the form, for registration of your participation. Please
find the survey here. Closing date: 24 February.
First Aid at the Laboratory on 6 March
“First Aid at the Laboratory” is an HSE course for English speaking employees, who work at the
laboratory. We recommend that new employees attend this course. First Aid at the Laboratory is a six
hours course and the course consists of both theory and practical training.
Place: C. G. Sundts hus, conference room A and B
Electronic attendance registration by 27th of February
Laboratory course for new employees on 11 March
The course is adapted new English speaking employees at UiB, who works at the laboratory.
Course content: The course gives information about relevant acts, rules and guidelines. Safe
handling of chemicals, biological health hazards and risk assessment will be emphasized. Topics such
as safety protection, safety equipment, waste handling, non-conformities, ergonomics and systematic
HSE work will also be discussed.
Time: Wednesday 11th of March, at 09:00-15:00 Place: C. G. Sundts hus, conference room A and B
Electronic attandance registration by 27th of February
Løp våren i møte sammen med oss – trening hver torsdag!
BIO sitt stafettlag under Bergen City Marathon 25. april, har avtalt felles løpetrening rundt Store
Lungegårdsvannet hver torsdag kl. 15.00 – 15:45. Alle andre løpeglade kollegaer og studenter er også
veldig velkomne til å være med på denne treningen. Innad i stafettgjengen er løpeformen i
utgangspunktet svært varierende, så ikke vær redd, bare bli med! Oppmøte ved inngangspartiet til
HIB. Kom, kom!
BIO-arrangement kommende uke
Dato
Handlinger, navn
Tid og sted
19. februar
BIOpop seminar
Kl. 14.15-15.30, Biologen, K1
19. og 20.
februar
«Ocean Outlook»
Bergen Marine Forskningsklynge
VilVite
2
PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Byttedag på BIO torsdag 19. februar!
Torsdag 19. februar arrangerer vi byttedag i Styrehuset for folket på BIO.
Du som har tur/sportsutstyr som er blitt for smått til dine barn, eller som
har utstyr du selv ikke lenger bruker: ta det med på byttedagen, levere i
Styrehuset innen kl. 10.00, så kan en kollega få nytte av det!
Du som har barn eller barnebarn i vill vekst: Kom innom Styrehuset kl.
10.00 - 16.00 og se om du finner noe du kan bruke!
Eksempler på utstyr er ski, staver, brett, skøyter, rulleskøyter, akebrett, hjelm, votter, lue, parkdress,
skibukse/jakke, boblejakke, gamasjer, skibriller, sovepose, sekk, klatreutstyr, kampsportdrakt, eller
annet sportsutstyr.
Det som eventuelt blir til overs etter endt byttedag, leverer vi til Fretex (som jo også er en god sak)
Nyansatte - hjertelig velkommen til BIO!
Alessandra Eustaquio
Forsker, Generell mikrobiologi
Stillingen er toårig, finansiert av NFR-programmet bioteknologi for
innovasjon (BIOTEK2021), og knyttet til prosjektet "Production of
Neosaxitoxin using Genetic Methods"
Velferdstilbud fra UiB
Othello
Tirsdag 10. mars kl. 19.30
UiB-pris kr. 225.
Bestilling av billetter:
DNS billettkontor tlf 55 60 70 80
eller [email protected]
Informasjon om teaterstykket
Thuesday 10 March,
time 19:30, DNS
UiB price: 225 NOK
Booking of tickets at the ticket-office
of The National Scene, phone: 55
60 70 80 or [email protected]
Konsert Melodic Labyrinths i Logen 21. februar
Griegakademiet - Institutt for musikk i
samarbeid med BIT20 Ensemble vil gjerne
tilby rabatterte priser på vår konsert Melodic
Labyrinths i Logen lørdag 21. februar kl.
22.00. Studenter fra Griegakademiet vil sitte
side om side med musikerne i BIT20 og
spille verket Theseus Game av Harrison
Birtwistle. I tillegg vil det fremføres verk av
Ligeti samt de to komposisjonsstudentene
Tonje Hernes og Kari Sundet. Billetter (velg
studentpris).
The Grieg Academy in collaboration with
BIT20 Ensemble would like to offer a discount
for UiB employees for our concert Melodic
Labyrinths in Logen Saturday 21. February at
22.00. BIT20 and students from the Grieg
Academy
explore
modern
masterpieces,
Birtwistle's masterpiece Theseus Game. UiB
employees can buy student tickets here.
3
Kulturtilbud: "Sjølvforakt"
Torsdag 12. februar kl. 19.30 i Klokkeklang
/ Grieghallen:
Medlemspris kr 100,- (ordinær pris kr 200)
Billettane kan kun kjøpast i Grieghallens
bill. Kontor. Oppgje MEDLEM som kode.
Informasjon om stykket.
Framsyninga tek ca 45 min. Passar godt for
ungdom og vaksne frå 15 år.
Ledige stillinger
Thursday 12th February
Klokkeklang / Grieg Hall:
at
19.30
in
Special Price kr. 100, - (normal price. Kr. 200)
The tickets can only be bought in the Grieghalls
Ticket office. For this price category the
password is: MEDLEM.
ABOUT piece.
The performance takes about 45 min. Is suitable
for youth and adults from 15 years.
UiBs ledige stillinger
Postdoktor i økologisk moddellering ved BIO
Søknadsfrist 15. februar. Her finner du stillingsannonsen.
Postdoktor i fiskeimmunologi ved BIO
Søknadsfrist 26. februar. Her finner du stillingsannonsen.
Stipendiat i effektar av klimaendringar på alpine økosystem
Søknadsfrist 2. mars 2015. Her finner du stillingsannonsen.
Why do animals have personality? Postdoc needed!
A postdoctoral position is available in the research group of Dr Hanne Løvlie (Linköping University,
Sweden) in collaboration with Prof Svante Winberg (Uppsala University), on the topic of animal
personality, with a focus on the mechanisms underlying variation in behaviour. Closing date: 9 March
2015. Learn more.
Postdoctoral fellowships in Ecotoxicology
At Akvaplan-niva in Tromsø
At the University Centre in Svalbard in Longyearbyen
Both positions are connected to the Environmental Waste Management Project (EWMA) and the two
candidates will work closely together.
FORSKNING
Frisk rognkjeks kan redde oppdrettslaksen
Forskere ved BIO vil vaksinere rognkjeks som skal spise
lakselus. Med godt immunforsvar kan den runde, rare fisken
erstatte kjemikalier i kampen mot lus.
Gyri Teien Haugland har fått toppforsker-stipend for å studere
rognkjeksens helse og utvikle en vaksine. Prosjektet er omtalt
denne uken bade på uib.no og i Sysla.
Foto: Ingunn Halvorsen. Opphavsrett: UiB
4
En god start er av avgjørende betydning
BIO forskning med ny og viktig kunnskap om
torskens tidlige livsfaser.
Ny artikkel på BIOs sider i dag om CODE
(Cod Development)-prosjektet, bl.a med
intervju med stipendiat Ragnhild Valen og
professor Ivar Rønnestad.
Her finner du artikkelen. God lesing!
Foto: Terje van der Meeren
Opphavsrett: BIO
Nyheter fra Gemini
Nyheter fra Forskningsrådet
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a. «La
elevene spille i timene», «Hvorfor øves det så lite på IT-kriser?»,
«Korrupsjon og grådighet skal undersøkes» og «Derfor kan du
drikke tungtvann»
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker er bl.a.
«Gir støtte til åpen publisering», «Norsk miljø skal lede
teknologiutvikling for havovervåking» og «Rekordtildeling til
forskningsinfrastruktur»
NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til [email protected] 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)
College for Life Sciences
The Wissenschaftskolleg in Berlin was founded with the purpose offering scholars and scientists the
opportunity to concentrate on projects of their own choice for one academic year, free from
administrative duties. With a mixture of distinguished senior scholars and promising younger
researchers, drawn from a wide range of cultural backgrounds, the college aspires to provide optimal
working conditions so fellows may devote themselves completely to their research and profit from the
unforeseeable stimulation, and even creative provocation, that a diverse community of scholars can
offer.
With this College for Life Sciences call, the Wissenschaftskolleg would like to grant early-career
researchers in the life-sciences an opportunity to step back from their routine work, gain time to reflect
on their domain of investigation, and formulate daring and unusual ideas, while interacting with
scientists and intellectuals from the widest possible spectrum of academic fields and traditions.
Fellows of the College for Life Sciences are invited for a minimum of three months and are on equal
terms with and have the same rights and duties as the other Fellows of the College. Fellows are
expected to work in Berlin for the duration of their fellowships and to take part in the common activities
while free to engage in additional activities in their group and to seek collaborations with members of
Berlin's academic community.
Post-doctoral fellows, junior lecturers/assistant professors or early-career principal investigators (less
than 5 years) from all fields in the life sciences may apply.
5
Fellowships must be spent between mid September and mid April. The recommended period of
residency is 6 months but shorter residencies –of no less than 3 months– can be arranged.
Application requires an application form, CV, motivation letter and a motivation letter. To grantees, the
Wissenschaftskolleg provides a stipend (based on prior salary), on campus studio accommodation as
well as library and IT services and a vibrant intellectual environment with regular talks, symposia and
concerts. Daily meals and relocation assistance, travel costs, help with immigration documents and
registration with local authorities is also included.
Application deadline: 09.03.2015. Read more
MABIT Programmet
MABIT programmet er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram innen marin
bioteknologi i Nord-Norge. MABIT skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og
bioteknologisk industri og programmet vil disponere ca 8 MNOK i 2015 til finansiering av
forskningsprosjekter innenfor programmets 3 prioriterte satsingsområder:
1. Bioprospektering
2. Produkter for akvakultur og fiskehelse
3. Utnyttelse av marine restråstoff
Aktuelle søkere vil være:




Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
Andre norske eller utenlandske bedrifter i samarbeid med FoU-miljøene i Nord-Norge.
Forskningsmiljøene i Nord-Norge.
FoU-miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.
Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år).
Bedrifter kan søke om brukerstyrte FoU-prosjekter der de selv bidrar med egenfinansiering (i snitt
50%). Det oppfordres til å søke SkatteFUNN om tilleggsfinansiering for inntil 20 % av de totale
prosjektkostnadene. Forskningsmiljøene kan søke inntil 100 % finansiering av forskerstyrte prosjekter
med et klart industrielt potensiale. Ta gjerne kontakt med MABIT før innsendelse av prosjektsøknad.
Mer info om hvem som kan søke og programmets satsningsområder finnes på www.mabit.no. Alle
maler og skjemaer kan lastes ned her.
Søknadsfrist: 19.03.2015 Les mer
PhD-scholarships 2015 – The Seafood Innovation Cluster
The Seafood Innovation Cluster (TSIC) will announce PhD scholarships for academic activities
connected to cluster priority areas within innovation, sustainability and market development.
The scholarships will be announced at the NASF Young event in Bergen 3 March. Learn more.
6
KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
Summer course on Marine Ecological and Evolutionary Genomics
Energiseminaret, Ås
7
BIO POP Highlights 19 February
Ocean Outlook - Bergen Marine Forskningsklynge - 2 dagersmøte i VilVite 19-20. februar
Mer info / registrering her.
8
NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
Birks HH, Birks HJB (2014) To what extent did changes in July temperature influence Lateglacial
vegetation
patterns
in
NW
Europe?
Quaternary
Science
Reviews
106:262-277
http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev2014.06.024
Brown MR, Camezuli S, Davenport RJ, Petelenz-Kurdziel E, Ovreas L, Curtis TP (2015) Flow
cytometric quantification of viruses in activated sludge. Water Research 68:414-422
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2014.10.018
Chauvigne F, Boj M, Finn RN, Cerda J (2015) Mitochondrial aquaporin-8-mediated hydrogen
peroxide transport is essential for teleost spermatozoon motility. Scientific Reports 5
http://dx.doi.org/10.1038/srep07789
Downing AS, van Nes EH, Balirwa JS, Beuving J, Bwathondi POJ, Chapman LJ, Cornelissen IJM,
Cowx IG, Goudswaard KPC, Hecky RE, Janse JH, Janssen ABG, Kaufman L, Kishe-Machumu MA,
Kolding J, Ligtvoet W, Mbabazi D, Medard M, Mkumbo OC, Mlaponi E, Munyaho AT, Nagelkerke
LAJ, Ogutu-Ohwayo R, Ojwang WO, Peter HK, Schindler DE, Seehausen O, Sharpe D, Silsbe GM,
Sitoki L, Tumwebaze R, Tweddle D, van de Wolfshaar KE, van Dijk H, van Donk E, van Rijssel JC,
van Zwieten PAM, Wanink J, Witte F, Mooij WM. (2014) Coupled human and natural system dynamics
as key to the sustainability of Lake Victoria's ecosystem services. Ecology and Society 19
http://dx.doi.org/10.5751/es-06965-190431
Eldevik T, Risebrobakken B, Bjune AE, Andersson C, Birks HJB, Dokken TM, Drange H, Glessmer
MS, Li C, Nilsen JEO, Ottera OH, Richter K, Skagseth O. (2014) A brief history of climate - the
northern seas from the Last Glacial Maximum to global warming. Quaternary Science Reviews
106:225-246 http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.06.028
Gomes AS, Alves RN, Stueber K, Thorne MAS, Smaradottir H, Reinhard R, Clark MS, Ronnestad I,
Power DM. (2014) Transcriptome of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Marine
Genomics 18:101-103 http://dx.doi.org/10.1016/j.margen.2014.07.005
Heino M, Svåsand T, Wennevik V, Glover KA. 2015. Genetic introgression of farmed salmon in native
populations: quantifying the relative influence of population size and frequency of escapees.
Aquaculture Environment Interactions, 6: 185–190. http://dx.doi.org/10.3354/aei00126
Pirzamanbein B, Lindstrom J, Poska A, Sugita S, Trondman A-K, Fyfe R, Mazier F, Nielsen AB,
Kaplan JO, Bjune AE, Birks HJB, Giesecke T, Kangur M, Latalowa M, Marquer L, Smith B, Gaillard
M-J. (2014) Creating spatially continuous maps of past land cover from point estimates: A new
statistical
approach
applied
to
pollen
data.
Ecological
Complexity
20:127-141
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecocom.2014.09.005
Rasmussen SO, Birks HH, Blockley SPE, Brauer A, Hajdas I, Hoek WZ, Lowe JJ, Moreno A,
Renssen H, Roche DM, Svensson AM, Valdes P, Walker MJC. (2014) Dating, synthesis, and
interpretation of palaeoclimatic records of the Last Glacial cycle and model-data integration: advances
by the INTIMATE (INTegration of Ice-core, MArine and TErrestrial records) COST Action ES0907
Introduction. Quaternary Science Reviews 106:1-13 http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.10.031
9
Strohmeier T, Strand O, Alunno-Bruscia M, Duinker A, Rosland R, Aure J, Erga SR, Naustvoll LJ,
Jansen HM, Cranford PJ. (2015) Response of Mytilus edulis to enhanced phytoplankton availability by
controlled upwelling in an oligotrophic fjord. Marine Ecology Progress Series 518:139-152
http://dx.doi.org/10.3354/meps11036
10

Similar documents