Handout - UH-bibliotekkonferansen 2015

Transcription

Handout - UH-bibliotekkonferansen 2015
«Flipped classroom» i metodekurs for masterstudenter»
Toril Sigstadstø ([email protected]) og Astrid Heltne ([email protected]),
Handelshøyskolen BI
Våre tips:
Fokusintervju med studenter er nyttig:
•
Lag en intervjuguide, men «lytt mellom linjene» og still tilleggsspørsmål. Gir direkte
tilbakemeldinger og bedre kjennskap til bakgrunnen til de ulilke studentgruppene og
studenthverdagen, arbeidsbelastning, etc. Nyttig bakgrunnskunnskap å ha med seg i møte
med kursansvarlige.
Videoproduksjon:
•
•
•
•
•
•
Videoproduksjon tar tid: utarbeidelse av manus, øving, opptak og redigering
Ha med en person med teknisk kompetanse og som kan ha et kritisk blikk på estetikk og
presentasjon
Ikke bruk bakgrunnsmusikk
Optimal lengde pr video: 3-5 minutter
For redigering: vi brukte Camtasia
Publisert på Youtube. Tilgjengelig kun for dem med lenke
Klasserommet:
•
•
•
•
Tydelig innpakning: studentene skal skjønne hva videoen går ut på.
Få frem merverdien av å møte opp i timen (praktiske øvelser, diskusjon, individuell
veiledning f eks.)
Still tydelige krav til hvilke forberedelser de forventes og hva som er forventet av
forkunnskaper (og vær forberedt på å håndtere en variert gruppe)
Ha en plan B i tilfeller der diskusjon og plenumsgjennomgang går tregt. F eks flere oppgaver
og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Dette kan være fint uansett for å holde på
oppmerksomheten til de kjappe
Forslag til videre lesning:
Bishop, Jacob Lowell og MA Verleger. 2013. The flipped classroom: A survey of the research. ASEE National
Conference Proceedings, Atlanta, GA.
Bryan, Jacalyn E og Elana Karshmer. 2013. "Assessment in the one-shot session: using pre-and post-tests to
measure innovative instructional strategies among first-year students." College & Research Libraries, 74
(6): 574-586.
Detmering, Robert, Anna Marie Johnson, Claudene Sproles, Samantha McClellan og Rosalinda Hernandez Linares.
2014. "Library instruction and information literacy 2013." Reference Services Review, 42 (4): 603-715.
Heinz, Laura og Donell Callender. "Leading Them to Water and Making Them Drink: Flipping Instruction."
Lefebvre og Yancey. 2014. "Graduate information literacy in online education using the embedded librarian
model." Journal of Information Literacy, 8 (1): 93-96. doi: http://dx.doi.org/10.11645/8.1.1901.
Maddison, Tasha og Carolyn Doi. 2015. "An Evidence-Based Approach to Library Instruction: Flipping the
Classroom to Enhance Student Learning."
O'Flaherty, J. og C. Phillips. 2015. "The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review." Internet
and Higher Education, 25: 85-95. doi: 10.1016/j.iheduc.2015.02.002.

Similar documents