Pastoralni list u PDF formatu

Transcription

Pastoralni list u PDF formatu
01/02/2015 Godina 20. Broj 5
Tjedni listić HKC-a “Sv. Nikola Tavelić”
“Podignut ću im proroka od njihove braće...”
U knjizi Ponovljenog zakona nalazi se, uz ostalo, i
zbirka civilnih i religijskih zakona drevnih Hebreja
koji su umetnuti u veliki Mojsijev govor, iz kojeg nam
je za ovu nedjelju samo ulomak dan za razmišljanje.
Tu Mojsije obznanjuje narodu da će sam Bog
poslati njegova nasljednika, koji će biti velik prorok
i pravi posrednik između njih i Boga. Njemu će Bog
nadahnjivati riječi koje bi oni trebali slušati, a ako
ih budu odbacivali, onda će za to biti odgovorni. U
tekstu ulomka riječ je i o lažnim prorocima koji će
ugađati ušima zemaljskim vođama - bogovima pa
takvi zaslužuju da budu iskorijenjeni.
takav mentalitet kroz prosvjetljenje, ozdravljenje te
kroz usmjeravanje prema temeljnom opredjeljenju
za početno ostvarenje nove zemaljske budućnosti
nebeskoga kraljevstva i njegove vječnosti u kojoj će
biti pobijeđene mračne sile i izbrisana nagađanja i
optuživanja za psihičke i fizičke nesreće.
To je bila radosna novost s kojom je Isus slušatelje
fascinirao i impresionirao. To je bio »nov i snažan
nauk« izvanrednog Božjega poslanika u kojem je
ranokršćanska zajednica prepoznala ispunjenje
Božjega obećanja danog preko Mojsija (usp. Pnz
18, 15) da će biti podignut velik prorok, kao što je
Kod biblijskih Hebreja postojali su »službeni to već komentirano u prvom tekstu ove nedjelje.
proroci« koji su bili na kraljevskim dvorovima i u
svetištima. Događalo se da su se takvi proroci bojali
zamjeriti onima od kojih im je ovisila egzistencija.
Zato je sam Bog iz obitelji naroda birao i zvao u
samostalnu proročku službu pojedince koji su se
u kriznim vremenima u ime Božje suprotstavljali
kraljevima, uglednicima i samom narodu. Bili
su to budni čuvari vjere, istine i socijalne pravde.
Oni su jasno i glasno pozivali sve ljude da iziđu iz
osobne i društvene začahurenosti i zatvorenosti,
iz udaljavanja od Saveza s Bogom te da iz grešnih
prijestupa prijeđu u obnovu novoga Saveza.
Evanđelist Marko je zabilježio da je Isus u sinagogi
grada Kafarnauma tako izvanredno govorio da
slušatelji »bijahu zaneseni«. Naglasio je kako je Isus
svoje izlaganje potvrdio ozdravljenjem jednoga
opsjednutog čovjeka. Time daje na znanje kako
je kod Nazarećanina postojalo jedinstvo teorije i
prakse. U Palestini toga vremena izgleda da je bilo
više onih koji su bili opsjednuti od mračnih sila
Zloga - Sotone. Kod naroda i njegovih predvodnika
postojalo je uvjerenje kako uzročnike opsjednuća i
drugih bolesti treba pripisati grešnosti dotične osobe
ili njegove bliže i daljnje rodbine. Isus je mijenjao
Riječ Božja
4. Nedjelja kroz godinu, 01. 02. ‘15.
1.čitanje: Pnz 18, 15-20: Mojsije reče narodu: svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim
“Proroka, kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje
braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega
slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina,
Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si
govorio: ‘Neću više da slušam glas Gospodina,
Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj,
da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ‘Pravo
su rekli. Podignut ću im proroka između njihove
braće, kao što si ti. Stavljat ću svoje riječi u njegova
usta, da im kažuje sve što mu zapovjedim. I ne
bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok
bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda
mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u
moje ime, što ja ne budem zapovjedio da govori, i
koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok
neka se pogubi!’”
Pr.Ps.: O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budite srca tvrda !
2. čitanje: 1 Kor 7, 32 - 35: Braćo! Rado bih da
vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da
dolično i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
Evanđelje po Marku 1, 21-28: U gradu
Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče
naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom.
Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao
pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo
zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On
povika: ”Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?
Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”
Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato
nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i
iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu:
“Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim
nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.”
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj
okolici galilejskoj.
budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje,
kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za
svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I
žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da
bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za
Službe Božje
Sv. mise: radnim danom u 7.00am; četvrtkom, petkom i
subotom u 6.30pm; nedjeljom u 8.30 i 10.30am
Sv. ispovijed: subotom 5.30-6.25pm; nedjeljom 7.458.25am i 9.45-10.25am
Klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom četvrtkom u 5.15 pm (nastavljamo 05.02.2014.)
Važne pojedinosti iz života i rada zajednice
Za Crkvu: Ana Bozinović i Zdenka Kubečka $50;
Za Caritas: Manda Aščić $100;
Za Kruh Sv. Ante: Ana Repinec $10; Monika Martinović
$20; Julka Šramek $30; Mirko Stanić $30;
Za Sol. Otoke: Antica Palarić $200; Julka Šramek $100
Ivanka Katalinić $250; Jandra Ljaić $50;
Milostinja za 17./18. 01. ‘15. $1.951.Neka Vas i sve Vaše dobri Bog blagoslovi i čuva!
Pamtimo
za svoje dobro i dobro onih koji su
nam povjereni...
REDOVITE AKTIVNOSTI U NAŠEM CENTRU
započinju u 1. tjednu veljače ove godine.
Vjeronauk za krizmanike: ponedjeljkom u 6pm
Vjeronauk za prvopričesnike: utorkom u 6pm
BIBLIJSKA GRUPA: srijedom u 6pm
Priprava za brak: petkom u 7.30pm
Karizmatska grupa: srijedom od 7.30pm
Klanjatelji Krvi Kristove: srijedom od 10am
Cenakul: ponedjeljkom od 9.30am
Susret Pastoralnog Vijeća: prvi pon. u mjesecu
Financijski odbor: utorkom od 6.30pm
HASC: ponedjeljak, utorak i srijeda, od 9am-5 pm
ANĐELI ČUVARI vježbaju subotom prije mise i
jednom mjesečno ponedjeljkom.
MINISTRANTI - na nedjelju 15.02. u 3pm
FSR - ima svoju redovitu mjesečnu skupštinu 01.
veljače ove godine u 4.30pm. Svi ste dobrodošli.
IGRAONICA - četvrtkom od 10-12am. Sva su djeca
dobrodošla. Skupa se igramo, molimo i pjevamo.
FRAMA - četvrtkom u 7.30pm. Svi su mladi
dobrodošli. Uključite se u rad naše zajednice.
PIKNIK ZA BL. ALOJZIJA STEPINCA - ove
ćemo godine svečano proslaviti zaštitnika “Naselja
Kardinala Stepinca” i najvećeg muža našeg naroda
u 20. stoljeću - na nedjelju, 08. veljače, svetim
misama u 8.30 i 10.30am. Poslije mise veliko
slavlje. Pjevaju i sviraju “Budilice” i Joža Zorić.
Jumping Castle za djecu. Dobrog jela i pića u
izobilju. Svi ste dobrodošli - i mali i veliki!
SOLOMONSKI OTOCI - Prikupljamo sredstva
za naše sestre milosrdnice koje djeluju na S.O.
Najavljujemo “Valentinovo za Solomonske Otoke
- 14. 02. 2015. u “King Tom-u.” Ulaznica je $20.
Bogata tombola. Sviraju: “Plamen” & “Black Rose”,
voditeljica programa Natalie Žabek. Specijalni
gosti su naši volonteri - koji putuju na Solomonske
Otoke i Generalni konzuli Republike Hrvatske i
Solomonskih Otoka u Sydney-u. Hvala svima koji
i na ovaj način želite pomoći našim sestrama koje
djeluju na Solomonskim Otocima.
BLAGOSLOV SVIJEĆA - Na Svijećnicu, 02. 02.
se blagoslivljaju svijeće. Svećenik na početku
blagoslova prisutne vjernike uvede u otajstvo
blagdana: Draga braćo i sestre, prije četrdeset
dana radosno smo proslavili blagdan Gospodnjega
rođenja, Božić. Danas slavimo dan kada su Marija
i Josip prikazali Isusa u Hramu. Tada je on nevin
ispunjao Zakon, a zapravo je pošao u susret svome
vjernom narodu. Potaknuti Duhom Svetim,
dođoše tada u Hram starac Šimun i proročica Ana;
oni upoznaše Gospodina i radosno ga razglasiše.
Tako i mi, Duhom Svetim sabrani, pođimo u dom
Božji u susret Kristu. Naći ćemo ga i prepoznati
u lomljenju kruha čekajući njegov slavni dolazak.
Nato svećenik blagoslovi svijeće moleći: Bože,
svjetlosti prava, izvore i tvorče vječnoga svjetla. Daj
vjernicima u srce sjaj koji se nikad ne gasi. Mi danas
nosimo u ruci zapaljene svijeće: daj nam sretno stići
k svjetlosti tvoje slave. Po Kristu Gospodinu našem.
Pođimo u miru u susret Gospodinu!
CARDINAL STEPINAC VILLAGE - NASELJE KARDINALA STEPINCA
24-32 Runcorn Street, St Johns Park NSW 2176
Ph: 9823 3855 Email: [email protected] Web: www.csvcare.com
Australia Day Appeal 2015
Cancer Council
SVI STE NAM DOBRO NAM DOŠLI ...
Budite naši gosti - Be Our Guest Program
Srijedom od 10 sati u dvorani naselja.
Glazbeni Program - Musical Program
Utorkom 10-12 sati u sali naselja.
Dragovoljci - Volunteers
Dobri ljudi plemenita srca
CSV Volunteers su posebna dragocjenost
Hrvatske zajednice. Za informacije
kontaktirajte s. Reginu ili s. Terezu
ili nazovite dom.
Organizator: Naselje Kardinala Stepinca i
HK zajednica “Sv Nikole Tavelića”
Darovi su tax deductible.
Appeal je započeo u nedjelju 11-1-2015
Darovati se može pred crkvom i u naselju!
Hvala Vam!
Svete mise, krštenja i vjenčanja
Sub. 31.01.15. 6.30pm
Ned. 01.02.15. 8.30am
Ned. 01.02.15.10.30am
Ned. 01.02.15.11.45am
Pon. 02.02.15. 10.00am
Pon. 02.02.15. 6.30pm
Uto. 03.02.15. 6.30pm
Sri. 04.02.15. 7.00am
Čet. 05.02.15. 6.30pm
Pet. 06.02.15.10.00am
Pet. 06.02.15. 6.30pm
Sub. 07.02.15. 4.00pm
Sub. 07.02.15. 6.30pm
Ned. 08.02.15. 8.30am
Ned. 08.02.15.10.30am
Ned. 08.02.15.11.45am
uu 5.
17tjednu
tjednugodine
godineGospodnje
Gospodnje2015.
2012.
Nikola i Milka Spudić - M za + r. Juru i Anu Spudić, + b. i + s. Barku Stanković
Marija Žubrinić s ob. - M za + muža, oca i djeda Stjepana Žubrinića o 7. oblj.
Za narod Božji
KRŠTENJE: Leon Rajci
Za narod Božji
Za sve žive i pokojne redovnike i redovnice
Za sve žive i pokojne iz Janjeva
Časne sestre - M u čast Mariji De Mattias na svoju nakanu
Obitelj Čolić - M Gospi od Brze Pomoći na svoju nakanu
Marica Pavić s dj. - M za + muža Luku i + sina Milana Pavića o 6. obljetnici
Dinka Obilinović s dj. - M za + muža, oca i djeda Srećka Obilinovića
KRŠTENJE: Luka Rosić
Miro Marić - M za + Mirjanu o 5. obljetnici
Danica Vučković - M za + muža Krstu V. i + rod. Niku i Ivanicu Orlić
Za narod Božji
KRŠTENJE: Olivia Frleta
Ministranti za 31.01./01.02. 2015.
Poslužitelji riječi Božje 31.01./1.2. 2015.
Sub 6.30pm Davor Nikolić, Marina i Petra Martinović
Emma i Natalie Ojurović, Amalija Sviličić, Matea Šikalo
Ned 8.30am Jakob i Luka Katić, Ante i Ivan Ožanić,
Daniel i Angelo Puljić, Ivan Perica
Ned10.30am Adrian Vidović, Daniel Kasunić, Daniela
i E. Mlikota, Renato Jozić, Anthony i Adrian Vaštag
Sub: 6.30pm Ivanka Bošnjak
Natalie Dražić
Ned: 8.30am Angelina Ožanić
Nevenka Veselić
Ned:10.30am Ana Kršlović, Katarina Mlikota
Anđela Martinović
Odbornici Pastoralnog vijeća, financijskog odbora i ostali za subotu i nedjelju
Crkvu uređuje grupa 10
01.02. J. Šulentić, Š. Mardešić, V. Akrapović, J. Mlinarić, S. Komadina, I. Mlikota, M. Šteko Anka Pavlović,
Tonka Bjažević,
08.02. Marko Jezerčić, S. Korman, N. Šarić, M. Žderić, Z. Kovačević, N. Podnar
Matija Kolanović,
15.02. I. Penava, R. Landeka, I. Leskur, M. Bošnjak, Srećko Franković, Tomo Komadina
Veronika Matulj,
22.02. J. Šulentić, Š. Mardešić, V. Akrapović, J. Mlinarić, S. Komadina, I. Mlikota, M. Šteko Karmela Mustać,
01.03. Marko Jezerčić, S. Korman, N. Šarić, M. Žderić, Z. Kovačević, N. Podnar
Marija Kuzmar,
Ana Kršlović
08.03. I. Penava, R. Landeka, I. Leskur, M. Bošnjak, Srećko Franković, Tomo Komadina
Mala šala
Razgovaraju dva prijatelja i jedan veli drugome:
„Pusti kraju žene, ne mogu niti jednu tajnu sačuvati!“
A drugi mu kaže: „Nije istina, pitaj ijednu koliko joj je
godina, pa ćeš vidjeti kad će ti kazati...“
HVALA fra Ivi Tadiću za: web site: www.hkc.com.au
Cardinal Stepinac Village: www.cardinalstepinacvillage.com
Email: [email protected]
Kat. kalendar 01.02. ‘15. 4. NEDJELJA K.G.
Pon 02.02.
Uto 03.02.
Sri 04.02.
Čet 05.02.
Pet 06.02.
Sub 07.02.
Ned 08.02.
Prikazanje Isusovo - Svijećnica Lk 2, 22-40
Blaž, Vlaho. Tripun
Mk 5, 21-43
Josip Leoniški, Andrija
Mk 6, 1-6
Agata, Dobrila, Jagoda
Mk 6, 7-13
Petar Krstitelj i dr., mučenici Mt 16, 24-27
Rikard, Koleta, Egidije
Mk 6, 30-34
5. Nedjelja K.G.
Mk 1, 29-39
Odgovara i uređuje: fra Smiljan Berišić
86-90 Brisbane Rd, St Johns Park 2176 NSW.
Ph. (02) 9610 6770; 0404 795 038; Fax (02) 9823 6506;
E-mail Centra: [email protected];
E-mail svećenika: [email protected]