New York, New York

Transcription

New York, New York
New York, New York
Foto: dibrova/Shutterstpock.com
New York är staden som är full av energi. Du har säkert sett de häftiga
skyskraporna, den livliga trafiken och de blinkande ljusen från filmerna. Vid
ankomsten, möts du som besökare av en av landets vackraste symboler för frihet,
Frihetsgudinnan. Du kommer även hänföras av de stora byggnaderna. Empire
State Building är den tredje högsta byggnaden i nationen, och den vidsträckta
Rockefeller Center innehåller Radio City Music Hall och flera stora företags
kontor och tv-studior. New Yorks bidrag till teaterkulturen är även den
obestridlig, att se en Broadway show är långt ifrån det enda alternativet när det
kommer till underhållning.
S.Borisov/Shutterstock.com
Topp 5
Central Park
"Stadens lungor," Central Park,
är Manhattans största och
vackraste grönområ...
Metropolitan Museum of Art
Metropolitan Museum of Art
brukar även kallas för ” The
Met” och är New York...
Songquan Deng/Shutterstock.com
Moderna Konstmuseet
MoMA, som New York-borna
kallar det för, presenterar
världens mest omfattand...
Empire State Building
Empire State Building är en
skyskrapa med 102 våningar och
är med sina 381 m...
Times Square
New York-borna brukar undvika
Times Square, men när man står
bland de blinka...
Stuart Monk/Shutterstock.com
Uppdaterad den 26 september 2016
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
1
2
A
Hudson River
We
st
We
st
5
60
th
tre
et
B
rd
Str
We
st 6
4th
S
63
Str
ee
t
W
62
nd
tr
al
ee
t
t8
7 th
S
Str
ee
t
We
st
85
th
t8
4 th
st
88
th
ee
t
We
S tr
tre
et
6t
h
Str
ee
t
CWes
We
st
8
8
S tr
S tr
ee
t
ee
t
nd
Str
Str
ee
t
American Museum
of Natural History
a
n
sv
er
se
R
o
ad
N
We
st
89
th
Tra
n
S tr
ee
t
The Lake
o3
Central Park
Tr
3 rd
We
s
UPPER WEST SIDE
W
0 th
We
st
We
st
8
79
th
Str
81s
t
est
82
Childrens MuseumW
est
of Manhattan
We
st
P
So
Str
ee
t
s ve
rs
eR
oa
d
UPPER
No
2
st
We
rk
Pa
al
Riverside
Park
We
st
We
st
6
1
s
tS
tre
et
C
en
tr
a rk
uth
ee
We
t
st
78
t
h
S tr
We
ee
st
t
77
t
h
S tr
We
ee
st
t
7
6
th
Str
We
ee
st
t
7
5th
Str
We
ee
st
t
74
t
h
Verdi
Str
Square Wes
ee
t
t7
3
r
d
Str
We
ee
st
t
7
Sherman
2n
dS
Square
We
tre
et
st
7
1st
Str
We
ee
st
t
7
0th
We
S tr
st
ee
6
t
9
th
Str
We
ee
st
t
6
8t h
We
Str
st
ee
6
t
7
th
We
Str
st
ee
66
t
t
h
W
S
e
t
ree
st
6
t
5
th
Lincoln
Str
ee
t Square
et
N.Y. State
Theatre
Metropolitan
Opera
Str
e
9th
Str
ee
t
58
th
S
th
We
st
57
Columbus
Circle
250 m
D
Jacqueline
Onassis
Reservoir
No
3
Metropolitan
Museum of Art
Tra
nsv
e
r
se R
oad
st
66
th
2n
d
S
Ea
st
78
s
tS
tr e
Ea
et
st
7
7
st
St r
ee
t
Ea
st
76
s
tS
tre
ee
t
Ea
st
75
s
tS
tre
Ea
et
st
7
4
st
Str
ee
Ea
t
st
7
3r d
Str
ee
t
Ea
st
7
ee
t
Str
ee
t
tre
Ea
st
et
7
1st
Str
Ea
ee
t
st
7
0
th
EAST SIDE
Str
Ea
ee
st
t
69
t
h
Ea
Str
st
ee
68
t
th
Ea
Str
st
67
ee
th
t
Ea
Str
ue
en
Av
ird
We
st
We
St r
st
ee
5
6th
t
Str
We
ee
s
t
t
55
th
Str
e
e
t
th
Str
0
ee
t
We
st
54
Str
ee
t
Av
en
ue
Le
xin
gto
n
3
4
We
st
53
rd
Av
en
ue
Fif
th
Ma
dis
on
Av
en
ue
Th
ue
en
Av
rk
Pa
Pa
rk
We
st
n tr
on
Av
en
ue
e
mb
us
Av
en
u
Ce
ntr
al
ue
en
Av
m
rd a
st e
Am
Co
lum
bu
sA
ve
nu
e
st
We
rk
Pa
al
ntr
Broadway
Co
lu
ve
nu
e
Bro
ad
wa
y
ve r side Dr
ive
Ri
dA
En
st
We
Broad
way
Ce
Av
en
ue
y
y
kw
Co
lum
bu
s
He
nry
R i ve
Hu
rside
dso
Dr
nP
ive
ue
en
Av
m
rda
ste
Am
lace
mP
Fr e
edo
e
nu
ve
En
dA
st
wa
We
ig h
rH
ll e
Mi
Ce
nu
e
Ma
dis
ve
th
A
F if
ue
en
Av
nth
ve
E le
4
5
6
hS
t re
et
9th
Ea
st
Str
30
th
ee
t
B
New York
Public Library
e
35
th
S
th
Ea
st
34
tre
e
t
2th
S
43
rd
Str
ee
t
C
ast
ee
t
Grand
4
4
th
Central
Str
ee
Terminal East
t
E
a st
4
tre
Ea
st
et
4
1
s
tS
Ea
tr e
st
et
4
0
th
Murray Hill
Str
Ea
ee
st
t
3
9
th
Str
Ea
ee
st
t
38
t
h
Str
Ea
ee
st
t
3
7th
Str
Ea
ee
st
t
3
6th
Str
ee
t
Ea
st
Ea
Str
st
ee
3
3
rd
t
Str
Ea
ee
st
t
3
E
2
a
n
st
dS
3
1st
t re
Str
et
ee
t
D
United
Nations
Plaza
Qu
e
en
sM
United Nation
Headquarters
0
id
to
w
250 m
n
T
u
nn
el
ue
en
Av
ue
en
nd
Av
co
A
E2
Str
Str
We
st
ee
4
1st
t
Str
We
ee
st
t
4
0
th
Str
We
ee
st
t
3
9
th
We
Str
st
ee
t
38
t
h
Str
We
ee
st
t
37
t
h
Str
We
ee
st
t
3
6
th
Str
We
Garment
ee
st
t
35
District
t
h
W
Str
e
st
ee
Madison
t
34
Square
t
h
Herald
We
Garden
Str Square
st
ee
33
rd
t
S
We
tre
st
et Greeley
32
nd
Square
We
S
tre
st
e
Empire
3
t
1st
State
Str
We
ee
Building
st
t
3
0th
Str
We
ee
st
t
29
t
h
Str
We
ee
st
t
2
8th
Str
We
ee
st
t
2
7th
Str
ee
t
We
s
t2
6t
Str
ee
t
E
We
Ce
st
ntr
Ea
54
st
We
th
al
6
s
S
5
t
P
t
t
53
ree
hS
ark
We
rd
t
tre
Ea
st
Str
So
st
The Pond
et
We
58
e
6
u
s
e
t
4
h
W
t
t
t
th
52
Str
h
e st
Str
Ea
nd
ee
ee
st
Str
t
We
57
t
6
e
3
s
t
t
e
Grand
r
h
dS
t
51s
Str
We
Ea
Army
tre
tS
st
We
st
et
tre
ee
Plaza
62
56
s
e
t
t
n
t
t
50
d
h
Str
Str
th
We
Ea
ee
ee
St
st
st
W
t
r
t
6
e
5
e
st
1st
et
5th
49
Str
Ea
Str
We
th
st
ee
ee
st
St
W
t
6
t
r
0
e
5
e
st
th
4t h
et
48
Str
Ea
Str
We
th
ee
st
ee
st
St
t
5
W
t
9
r
5
e
e
t
3rd
st
et
hS
47
tre
Str
Ea
We
th
st
et
ee
st
W
St
5
t
e
5
r
8
e
st
2
th
e
E
n
t
4
d
a
Str
6th
Str
st
We
ee
ee
Str
57
st
t
We
t
51
ee
Museum of
th
s
s
t
t
t
45
S
Str
We
Modern Art
Ea
tre
th
ee
st
st
St
W
t
et
5
5
r
e
0
e
6
st
et
th
th
44
Str
Str
We
Ea
th
ee
ee
st
st
St
W
t
t
4
5
e
r
THEATER
9
e
st
5
Radio
City
et
th
th
43
Str
Str
We
Music Hall
rd
Ea
DISTRICT
ee
ee
st
st
St
t
t
W
Duffy
4
r
5
e
8
4
et
e
th
th
GE Rockefeller
Square W
st
Str
Str
Ea
42
est
Building Center
ee
ee
st
n
t
4
t
5
d
We
7
3
th
rd
St Patrick’s
Str
st
Str
Str
We
41s
Ea
ee
Cathedral
ee
ee
st
st
tS
t
t
t
4
5
t
6
2
r
th
ee
nd
t
Str
Str
We
Ea
ee
ee
st
st
t
t
4
5
5
1
s
th
tS
Port Authority
S
W
t re
t
E
r
Times es
ast
ee
et
Bus Terminal
t
50
Square t 44
th
th
S
W
S
t
E
t
e
r
r
ast
ee
st
ee
t
4
t
4
3
9
rd
th
We
MIDTOWN
Turtle Bay
Str
Str
Ea
st
ee
ee
st
t
4
t
4
2
8
nd
th
Str
Ea
ee
st
t
4
7
th
Str
Ea
ee
st
t
4
6
th
Str
ee
Ea
t
s
t
45
th
Str
7
We
s
t2
5t h
Ea
st
Riv
er
Se
ird
Th
e
r iv
Ro
os
ev
e
lt D
ue
en
D
Av
st
F ir
Fr
an
kli
n
ue
en
Av
nd
co
Se
ue
en
Av
Th
ve
nu
e
ue
en
Av
ue
en
Av
nA
Ma
dis
o
ue
en
Av
rk
Pa
nd
s
So
ir d
ue
en
Av
F ir
st
F if
th
A
ve
nu
ir d
Th
Str
eet
Exi
t
Se
co
uth
eri
ca
ue
en
Av
rk
e
Am
the
ue
of
Pa
Broa
dway
en
Av
ue
nu
s
ca
e ri
Am
th e
of
en
Broadw
ay
Av
n th
ve
Se
en
ue
Broa
dway
en
Av
h th
Eig
ue
en
Av
ve
Nin
th
Av
en
ue
ue
ue
en
Av
ue
nth
Te
en
Av
h th
E ig
Av
th
A
d is
on
Av
en
ue
Se
ve
nth
Fif
Ma
th
Av
en
ue
Nin
ry
es
tB
St
.J
am
es
Pl
ac
e
et
et
y Stre
Cherr
Str
eet
S tre
et
id
ve
r
m
ge
n
Front St
wy
Fu
Exp
lt
ns
Pop
e
l
e
a
r
u
S
M
t
i
dda
Q
g
Cra
nbe
r
Stre
et
ry S
t
Hen
B’k
ly
Fu
rm
an S
tree
t
st
t
Ri
Water St
E li
za
be
th
Street
on
Ea
et
dge
Br
Broad Street
reet
yn
New
Stre
Madison St
Street
Cherry
Street
Water
He ig
hts
S
ee
t
St
re
et
m
Wi
llia
St
re
Na
ss
au
oa
d
Br
l ac
e
et
wa
y
St
Gr e
enw
i ch
P
t
tree
th S
et
Henry Stre
kl
oo
250 m
dg e
Eld
ri
en S
E Broadway
Main St
Na
ss
au
Ch
Division Street
ry S
t
urc
hS
tre
et
W
way
e High
West
Sid
gton
Stree
t
al S
tree
t
Br
t re
er S
Wat
0
tree
O rc
t
h ar
dS
low
tree
Stre
t
et
C an
t
Lud
Chr
ysti
y
eet
Str
Bo
w er
e St
ree
t
Stre
et
Mo
tt
Eliz
abe
th
H es
ter
Str
ee
Bri
et
re
St
r
et
e
t
re
St
Wa
nt
o
Fr
t
an
St
r
t
ee
Was
hin
hn
Str
ee
tt
nha
Jo
tr
et
tre
Ce
rS
lS
r
e
a
d
Pi
N.Y. Stock
e
n
at
ne a r
La P
Exchange W
W
St Str
ne
a ll
ee
re
et
t
St
E xc
re
y
han
et
wa
g
e
Financial
h
Pl
g
District
Hi
et
ed
re
t
Beaver Str eet
t
S
va
nt
a
le
ro
l li
E
i
F
t
W
e
Museum of
re
St
American
rl
a
Indians
Pe
Bridge Street
et
Tri
nit
y
Monroe Stre
om
e
Ma
Sou
th
B ro
MANHATTAN
id e
Ma
Battery
Pla
ce
cy S
tree
t
Street
An
nS
Fu
tre
lto
e
nS
LOWER tree t
t
eet
all Str
Whiteh
Battery
Park
t
reet
Madison St
Chr
ysti
e St
ree
For
t
sy
Cr
La
fa
ye
tte
Ce
St
ntr
re
eS
et
t
r
ee
Ba
t
xte
rS
Mu
tre
l be
Mo
et
rry
tt S
tre
Str
et
eet
Co
rtl
a
Del
an
ro
ad
wa
y
Ch
ur
ch
Br
oa
d
Str
ee
t
wa
y
nd
t
We
st
Hudson Stre
Av
en
ue
et
Street
Greenw
ich
River
Terra
ce
No
rth
En
dA
ve
nu
e
Bowe
eet
syt
hS
tree
t
Eld
ri d g
eS
tree
All
t
St
re
et
wa
y
os
sb
y
ad
Lafa
yett
eS
tre
et
Mulb
erry
Stre
et
Mot
t S tr
eet
Eliza
beth
Stree
t
Str
ee
t
1st
Str
ee
t
Str
ee t
Pike
A ve
nue
Str
Street
End
om
e
eet
rine Str
Cathe
t
Battery
Place
4
Str
ee
t
are
to n
t
me
sS
Bro
Ea
st
rS
ve
Do
Th
a
e
re
St
et
re
St
et
ce
re
ru
St
Sp
an
y St
Ground
Zero
Plaza
m
ek
Be
W
ng
Ken
m
Market
BATTERY
PARK
CITY
Alba
n
L is
pe
na
Sp
ri
rd
Ca
Str
ee na
t
Franklin St
LITTLE ITALY
lS
reet
Wa
tr
lke
Gra
ee
rS
nd
tre
t
Wh
Fra
S tr
et
ite
eet
nk
He
S
l
in
s te
tre
Le
S
rS
on
tre
e
tre
t
ar d
et
et
Str
Wo
ee
rth
t
Th
om
Str
as
ee
t
Du
an
Str
Criminal
e
e
Ch
et
Courts
R
am
ea
S
Building
tre
de
be
et
S
t
Wa
rs
ree
CHINA
Columbus
rre
Str
t
nS
Park
TOWN
e
Foley
t
e
r
Mu
ee
t
Square
t
rra
W
y
or
th
Civic
Str
Pe Houses Stre
Center
ee
et
Ba
ar
t
rcl
Court l St
ay
Chatham
E Broadway
St.
Square
Ve
Str
Andrews
se
w
o
R
yS
ee
Pl
et
Park
tre
t
City Hall
Henry Stre
Police
et
River
Hudson
2
3
Ericsson
Pl
Street
Gr
an
dS
tre
et
t HD
ous
For
Beach
Street
North Moo
re
St
re
et
Br SOHO
oo
me
St
re
et
Eas
Pr
i nc
eS
tre
et
Me
rce
rS
tre
Br
et
o
Hubert S
treet
Sp
rin
g
We
st
Br
oa
dw
ay
St
Gr
re
et
ee
ne
St
re
et
Laight S
treet
C
Varick Str
e et
t
h
e
of
Ame
Avenue
ricas
Vestry S
treet
Varick S
Br
treet
oa
dw
ay
1
Watts Str
e et
Desbrosse
s Street
Hudson S
treet
West Sid
e Highw
ay
B
Wo
os
ter
A
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM
MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM