מועדי פעילות מכונים ומרפאות בחג הפסח

Comments

Transcription

מועדי פעילות מכונים ומרפאות בחג הפסח
‫אסותא רמת החייל ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מרפאת טרום‬
‫ניתוח‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫מרפאת מוז‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫יום א' ‪7:00-20:00 -‬‬
‫יום ב' ‪13:00-20:00‬‬
‫יום ג' ‪7:00-16:00‬‬
‫יום ד' ‪7:00-16:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫מרפאת גסטרו‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫היחידה לבירור‬
‫מהיר‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫יום א' ‪8:00-16:30 -‬‬
‫יום ב' ‪ -‬ד' ‪8:00-20:00 -‬‬
‫‪8:00-13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫מרפאת כאב‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫מרפאות חוץ‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪CT‬‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫יום א'‪07:00-21:00 -‬‬
‫יום ב' ‪15:00-21:00‬‬
‫יום ג' ‪15:00-21:00 -‬‬
‫יום ד' ‪07:00-13:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪MRI‬‬
‫‪ 10.4.15‬יום ו'‬
‫חג שני של פסח‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪00:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫שעות ‪24‬‬
‫שעות ‪24‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:30‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫שעות ‪24‬‬
‫שעות ‪24‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪pet‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪23:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫מיפויים‬
‫‪07:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪US‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫יום א'‪07:0013:00 -‬‬
‫יום ב' ‪07:00-15:00‬‬
‫יום ג' ‪07:00-16:45 -‬‬
‫יום ד' ‪07:00-15:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫אסותא רמת החייל ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫‪ 10.4.15‬יום ו'‬
‫חג שני של פסח‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫שם המכון‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫ללא פעילות‬
‫משעה‬
‫ממוגרפיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫כימותרפיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫רדיותרפיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪IVF‬היחידה‬
‫להפריה חוץ‬
‫גופית‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪19:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫קבלה ראשית‬
‫לניתוחים ‪ -‬קומת‬
‫כניסה‬
‫‪06:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪08:00-13:00‬‬
‫‪17:00-22:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪08:00-13:00‬‬
‫‪17:00-22:00‬‬
‫קבלה אשפוז יום‬
‫‪06:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪06:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מעבדה‬
‫בנק הזרע‬
‫ללא פעילות‬
‫‪09:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪09:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫אסותא אשדוד‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫משעה‬
‫מכון שינה ‪ -‬בבית‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫קרדיולוגיה‪ -‬אקו‬
‫במאמץ‬
‫ללא פעילות‬
‫ממוגרפיה‪US+‬‬
‫שד‬
‫ללא פעילות‬
‫צפיפות עצם‬
‫ללא פעילות‬
‫‪18:00-19:15‬‬
‫‪18:00-19:15‬‬
‫‪18:00-19:15‬‬
‫‪18:00-19:15‬‬
‫ללא פעילות‬
‫(כבשגרה)‬
‫ללא פעילות(כבשגרה)‬
‫ללא פעילות‬
‫‪15:30-20:00‬‬
‫‪14:30-19:15‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-20:30‬‬
‫‪08:00-20:30‬‬
‫‪08:00-20:30‬‬
‫‪08:00-14:30‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪05:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪00:00-23:00‬‬
‫‪00:00-23:00‬‬
‫‪00:00-23:00‬‬
‫‪00:00-21:30‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪05:30‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00-23:00‬‬
‫‪07:00-23:00‬‬
‫‪07:00-23:00‬‬
‫‪07:00-23:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪15:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-22:00‬‬
‫‪08:00-22:00‬‬
‫‪08:00-22:00‬‬
‫‪08:00-22:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪CT‬‬
‫טרום ניתוח‬
‫לאורך היום‬
‫משעה‪-‬עד שעה‬
‫משעה עד שעה‬
‫משעה עד שעה‬
‫משעה עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫לאורך היום‬
‫משעה‬
‫‪13:00‬‬
‫ניידת ‪-MRI‬דרום‬
‫גסטרו ‪( -‬זימון‬
‫תור ע"י רופא‬
‫בלבד)‬
‫‪ ,4.4.15‬יום‬
‫שבת‬
‫חג פסח‬
‫יום א חוה"מ ‪5/4‬‬
‫יום ב חוה"מ ‪6/4‬‬
‫יום ג חוה"מ ‪7/4‬‬
‫יום ד חוה"מ ‪8/4‬‬
‫‪ 10.4.15‬יום‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ו'‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫חג שני של‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫בתיאום בלבד‬
‫בתיאום בלבד‬
‫בתיאום בלבד‬
‫בתיאום בלבד‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-12:00‬‬
‫‪08:00-12:00‬‬
‫‪08:00-12:00‬‬
‫‪08:00-19:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪21:00‬‬
‫אסותא אשדוד‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫משעה‬
‫כאב (עפ"י תורים‬
‫שנקבעו מראש)‬
‫מיפויי עצם‪+‬‬
‫מיפוי לב‬
‫עיניים‪OCT-‬‬
‫כלי דם‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-20:00‬‬
‫‪08:00-20:00‬‬
‫‪08:00-20:00‬‬
‫‪08:00-20:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪09:00-19:00‬‬
‫‪8:00-20:00‬‬
‫החל משעה ‪16:00‬‬
‫ילדים‬
‫‪08:30-13:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫קרדיולוגיה‪-‬‬
‫ארגומטריה‬
‫ללא פעילות‬
‫פוטותרפיה‬
‫טיפולים ימי‬
‫א‪+‬ג‪+‬ה בלבד‬
‫ללא פעילות‬
‫‪9:00-20:00‬‬
‫מענה טלפוני בלבד ‪8:00-20:00‬‬
‫‪9:00-20:00‬‬
‫מענה טלפוני בלבד‬
‫‪8:00-15:00‬‬
‫משעה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫פוטותרפיה‪-‬‬
‫ביקור רופא‬
‫לאורך היום‬
‫משעה‪-‬עד שעה‬
‫משעה עד שעה‬
‫משעה עד שעה‬
‫משעה עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫לאורך היום‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫ללא פעילות‬
‫קרדיולוגיה‪ -‬אקו‬
‫לב‬
‫קרדיולוגיה‪-‬‬
‫הולטר‬
‫‪ ,4.4.15‬יום‬
‫שבת‬
‫חג פסח‬
‫יום א חוה"מ ‪5/4‬‬
‫יום ב חוה"מ ‪6/4‬‬
‫יום ג חוה"מ ‪7/4‬‬
‫יום ד חוה"מ ‪8/4‬‬
‫‪ 10.4.15‬יום‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ו'‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫חג שני של‬
‫‪11:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪15:30-19:45‬‬
‫‪13:40-16:40‬‬
‫‪12:30-13:30‬‬
‫‪16:00-19:30‬‬
‫‪12:30-13:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-17:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-15:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪12:30-13:30‬‬
‫‪08:00-14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪12:30-13:30‬‬
‫‪14:00-19:45‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00-17:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪11:50‬‬
‫‪13:10‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫עד שעה‬
‫אסותא ב"ש ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫לאורך היום‬
‫אונקולוגיה‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫גסטרו‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪CT‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫ניידת ‪MRI‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫ממוגרפיה‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫כללי ‪US‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫שד ‪US‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫פוטותרפיה‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫יום ג מ ‪13:00-15:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫יום א ‪08-16‬‬
‫יום ב ‪12-20‬‬
‫יום ג‪ -‬אין פעילות‬
‫יום ד ‪08-16‬‬
‫‪20:00‬‬
‫פעילות רגילה של ‪ 24‬ש‬
‫‪19:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫ימי א ג‬
‫‪08-12‬‬
‫‪15-19‬‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫‪ 10.4.15‬יום ו'‬
‫חג שני של פסח‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫לאורך היום‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪07:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫מיפויים‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫צפיפות עצם‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫לב‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫בריאטריה‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫מומחים‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫משרד קבלה‬
‫כירורגית‬
‫‪07:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫מכון שינה‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫‪16:30‬‬
‫‪20:45‬‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אין פעילות‬
‫אסותא השלום ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫מכון שינה‬
‫ללא פעילות‬
‫בדיקות שינה החל מ‪ ,18:30 -‬עד‬
‫שעות הבוקר‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫מענה טלפוני בין השעות ‪8:00-20:00‬‬
‫פעילות בין השעות ‪ 20:00‬עד שעות הבוקר‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫‪ 10.4.15‬יום שישי‪,‬‬
‫פסח שני‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫פסח שני‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪18:30‬‬
‫הבוקר‬
‫בדיקות‬
‫שינה החל מ‪-‬‬
‫‪18:30‬‬
‫הבוקר‬
‫לב‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫כללי ‪US‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫שד‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫במהלך השבוע עובדים עד‬
‫‪ .14:00‬בתאריך ‪6.4.15‬‬
‫עובדים עד ‪19:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫צפיפות העצם‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫מכון עיניים‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ניתוחי עיניים‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫פוטותרפיה‬
‫אסותא אופטיק‬
‫גסטרו‬
‫‪08:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫אסותא חיפה ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫אונקולוגיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫גסטרו‬
‫ללא פעילות‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:30‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪CT‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫דיאליזה‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫סגור‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ממוגרפיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫שד ‪US‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫פוטותרפיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫א‪-‬ד ‪08:00‬‬
‫א‪-‬ג ‪20:00‬‬
‫יום ד' ‪15:00-‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫צפיפות עצם‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫בריאטריה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫יום ב' ‪ 14:00 -‬יום ג' ‪ -‬יום ב' ‪ 20:00 -‬יום‬
‫ג' ‪15:00 -‬‬
‫‪11:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫עיניים‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫יום א' ‪ 19:00 -‬יום ב' ‪-‬‬
‫‪ 16:00‬יום ג'‪19:00 -‬‬
‫יום ד' ‪16:00 -‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫שינה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪19:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫טרום ניתוח‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫גניקולוגיה ומי‬
‫שפיר‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫כאב‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫מיפויים‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫יום א' ‪ 08:00-‬יום ב' ‪-‬‬
‫‪ 12:00‬יום ג' ‪12:30 -‬‬
‫יום ד' ‪08:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫‪ 10.4.15‬יום ו'‬
‫חג שני של פסח‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אסותא ראשון לציון ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫‪ 10.4.15‬יום ו'‬
‫חג שני של פסח‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫לאורך היום‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫מכון שינה‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪15:00‬‬
‫‪20:30‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לב‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫ממוגרפיה‬
‫‪08:00‬‬
‫‪11:30‬‬
‫לא פעיל‬
‫‪08:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪12:20‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪MRI‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪CT‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫‪07:00‬‬
‫‪23:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪07:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫דיאליזה‬
‫‪07:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫גסטרו‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫טרום ניתוח‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪07:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫צפיפות עצם‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪08:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫בריאטריה‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫בהתאם לתור שנקבע מראש‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫כאב‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫לא פעיל‬
‫‪11:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫אסותא רעננה ‪ -‬פירוט שעות פעילות במהלך פסח ‪2015‬‬
‫שם המכון‬
‫‪ ,3.4.15‬יום ו'‬
‫ערב פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ ,4.4.15‬יום שבת‬
‫חג פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ 5-8.4.15‬ימים א‪-‬ד‬
‫חול המועד‬
‫‪ 9.4.15‬יום ה‬
‫ערב חג שני של פסח‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫גסטרו‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪07:30‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪07:30‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 10.4.15‬יום שישי‪,‬‬
‫פסח שני‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫‪ 11.4.15‬יום שבת‬
‫פסח שני‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ממוגרפיה‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫שד ‪US‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫צפיפות עצם‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫‪08:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬
‫ללא פעילות‬

Similar documents