מחוון לתעודה

Transcription

מחוון לתעודה
‫מחוון טבלת הליכות לתעודה‬
‫ההתנהגות‪:‬‬
‫הקריטריון‬
‫א‬
‫א‪-‬ב‬
‫ב‬
‫ב‪-‬ג‬
‫ג‬
‫התייחסות לצוות‬
‫מספר ביקורים‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪ 6‬ומעלה‬
‫בית הספר‬
‫בחדר מוגנות בגלל‬
‫חוצפה‪.‬‬
‫שמירה על רכוש‬
‫מספר דיווחים‬
‫בית הספר‬
‫במשוב‬
‫התנהגות כללית‬
‫מספר דיווחים‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪ 6‬ומעלה‬
‫‪ 6‬ומעלה‬
‫במשוב על הפרעה‬
‫חמורה ‪ +‬מספר‬
‫ביקורים מוצדקים‬
‫בחדר מוגנות בגלל‬
‫אלימות‬
‫הגעה בזמן לכיתה‬
‫מספר דיווחים על‬
‫‪1-4‬‬
‫‪5-8‬‬
‫‪9-12‬‬
‫‪13-16‬‬
‫‪ 11‬ומעלה‬
‫איחורים‬
‫הגעה עם תלבושת‬
‫מספר ימים ללא‬
‫אחידה‬
‫תלבושת‬
‫הגעה עם ציצית‬
‫מספר ימים ללא‬
‫‪1-2‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪ 9‬ומעלה‬
‫‪ 9‬ומעלה‬
‫ציצית‬
‫התנהגות בתפילה‬
‫מספר דיווחים על‬
‫‪1-2‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪ 9‬ומעלה‬
‫הפרעה בתפילה‬
‫התייחסות לחברים‬
‫על פי החלטת‬
‫לפי היכרות ודיווחים‬
‫מחנך‬
‫המגיעים ממורים‬
‫מקצועיים‬
‫מקרא‪:‬‬
‫א‬
‫טוב מאוד‬
‫א‪-‬ב כמעט טוב מאוד‬
‫ב‬
‫טוב‬
‫ב‪-‬ג כמעט טוב‬
‫ג‬
‫טעון שיפור‬

Similar documents