סלוט ליין פספרטו - אורבונד

Transcription

סלוט ליין פספרטו - אורבונד
‫‪1107-9‬‬
‫תאריך‪ 04 :‬מאי ‪2010‬‬
‫תקרת גבס "סלוט ליין פספרטו "‬
‫עובי ‪ 12.7‬מ"מ‬
‫מדידת מקדם בליעת קול בחדר הדהוד‬
‫לפי תקן ‪ISO 354‬‬
‫מספר בדיקה ‪1107-9 :‬‬
‫לקוח‬
‫כתובת‬
‫מהנדם מתקן‬
‫תאריך הדו"ח‬
‫תאריך המדידה‬
‫מס' דפים‬
‫‪ 5‬עמודים‬
‫‪ 1‬עמודים‬
‫‪ 2‬עמודים‬
‫‪ 2‬עמודים‬
‫‪ 1‬עמודים‬
‫‪Page1of11‬‬
‫חב' אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ‬
‫א‪.‬ת‪.‬אלון תבור ת‪.‬ד‪ 2328.‬עפולה‪18000‬‬
‫אינג' דויד פריד‬
‫‪04 -05 -2010‬‬
‫‪02 -05 -2010‬‬
‫סה"כ ‪ 11‬עמודים‬
‫טקסט‬
‫נספח ‪A‬‬
‫נספח ‪B‬‬
‫נספח ‪C‬‬
‫נספח ‪D‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫תוכן‬
‫תאור המשימה‬
‫ציוד המדידה‬
‫מטרת המדידה ותנאי המדידה‬
‫תאריך ומיקום המדידה‬
‫תאור מבנה הבדיקה בחדר ההדהוד‬
‫תאור הדוגמא‬
‫תנאי המדידה‬
‫תוצאות המדידה‬
‫הערות‬
‫נספחים‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Page2of11‬‬
‫תעודת בדיקה‬
‫שרטוטים וצילומים‬
‫רשימת ציוד הבדיקה‬
‫רשימת תקנים‬
‫זמני הדהוד‬
‫עמוד‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫‪.1‬‬
‫תאור המשימה‬
‫בשם חב' אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ‪ ,‬נבחן מקדם בליעת הקול של מערכת תקרת‬
‫גבס מחורצת‪ ,‬הכוללת לוחות גבס מחורצים וממברנה אקוסטית בגוון לבן‪ ,‬המשווקים ע"י חב'‬
‫אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ‪ ,‬אשר יקבע עפ"י תקן ‪ ISO354‬בחדר הדהוד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ציוד המדידה‬
‫המדידות בוצעו באמצעות ציוד המדידה המפורט בנספח ‪ ,C‬עמוד מס' ‪ 1‬לדו"ח זה‪.‬‬
‫כל כיולי ציוד המדידה מבוצעים עפ"י הנחיות היצרן ונוהלי תקן ‪. ISO/IEC 17025‬‬
‫‪.3‬‬
‫מטרת ותנאי המדידה‬
‫‪3.1‬‬
‫תאריך ומיקום המדידה‬
‫המדידות נערכו בחדר ההדהוד של חברת איזוסאונד מעבדות בע"מ אשר כתובתה‪ ,‬הפלדה ‪3‬‬
‫אור יהודה‪ ,‬בתאריך ‪ 02‬למאי ‪.2010‬‬
‫‪3.2‬‬
‫תאור מבנה הבדיקה בחדר ההדהוד‬
‫לצורך הבדיקה הורכבה מערכת תקרה אקוסטית על בסיס שלד הכולל מסגרת עץ וקורות‬
‫פלדה אשר הונחו על גבי רצפת חדר ההדהוד‪.‬‬
‫גודל המדגם ‪2670 mm X 3810 mm :‬‬
‫מרווח אוויר ‪200 mm :‬‬
‫סוג ההתקנה ‪E200 :‬‬
‫תאור המבנה )מהחלק העליון לתחתון( ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫לוחות גבס מחורצים הכוללים ממברנה אקוסטית בגוון לבן‪.‬‬
‫קורות פלדה תומכות במידות ‪ 50mm X 43 mm‬הממוקמות כל ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫רצפת חדר ההדהוד‪.‬‬
‫שרטוטים וצילומים של המדגם הנבדק מתוארים בנספח ‪ B‬עמודים ‪.1,2‬‬
‫‪Page3of11‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫החיבורים בין מסגרת העץ והמדגם נאטמו ע"י פרופילי אלומיניום במידות ‪30mm x 30mm‬‬
‫אשר יושמו לכל אורכן של פאות המדגם‪.‬‬
‫את מרווחים בין לוחות הגבס נאטמו ע"י סרט דביק בצבע לבן‪.‬‬
‫הדוגמא הורכבה ע"י צוות המעבדה בתאריך ‪. 02/05/2010‬‬
‫‪.4‬‬
‫תאור המדגם‬
‫‪ :‬לוחות גבס מחורצים בעובי ‪ 12.7‬מ"מ‪.‬‬
‫סוג הלוחות‬
‫‪ :‬ממברנה אקוסטית בצבע לבן מודבקת לגב הלוח‪) .‬יצרן‪/‬דגם לא ידוע(‪.‬‬
‫אריג‬
‫‪ :‬אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ‪.‬‬
‫יצרן הגבס‬
‫מימדים לוח בודד ‪ 1200 :‬מ"מ ‪ 2400 x‬מ"מ‪.‬‬
‫מימדים – חריץ בודד‪ 206 :‬מ"מ ‪ 5 x‬מ"מ‪ ,‬שטח חריץ‪.13.7% :‬‬
‫‪.5‬‬
‫תנאי המדידה‬
‫המדידות נערכו בחדר ההדהוד של חב' איזוסאונד מעבדות בע"מ הממוקם באור יהודה‪.‬‬
‫חדר ההדהוד הינו בעל נפח של ‪ 200‬מ"ק ושטח של ‪ 217‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ 6‬מיקרופונים )‪ (Omni directional‬ושני רמקולים הותקנו בחדר ההדהוד‪.‬‬
‫על מנת לשפר את תכונות הפיזור של החדר הותקנו בו ‪ 11‬כיפות מתכת בקטרים של‬
‫‪ 700mm/800mm/900mm‬וגם ‪ 4‬לוחות פוליקרבונט אשר ניתלו מתקרת החדר‪.‬‬
‫מימדיו ותכונותיו האקוסטיות של חדר ההדהוד עונים על דרישות תקן ‪.ISO 354‬‬
‫המדידות בוצעו ונערכו על פי התקנים המפורטים בנספח ‪ C‬עמוד מס' ‪.2‬‬
‫בכל המדידות שודר "רעש ורוד" כסיגנל בודק‪.‬‬
‫ערכי זמן ההדהוד הממוצעים של המדידות אשר נערכו עם ובלי המדגם מפורטים בטבלה אשר‬
‫בנספח ‪ D‬עמוד מס' ‪.1‬‬
‫‪Page4of11‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫‪.6‬‬
‫תוצאות המדידה‬
‫הערכה בוצעה עפ"י תקן ‪ISO 354‬‬
‫תוצאות המדידות של מקדם הבליעה המשוקלל ‪ α w‬מפורטות בנספח ‪ ,A‬הכולל את‬
‫תעודת הבדיקה‪.‬‬
‫מקדם הבליעה המשוקלל אשר נמדד הוא ‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪α w = 0.45‬‬
‫הערה‬
‫את הדו"ח ניתן להפיץ או להעתיק אך ורק בכללותו‪ ,‬כולל כל נספחיו‪.‬‬
‫לפרסומו של תמצית הדו"ח נדרש אישורה הכתוב של חב' איזוסאונד מעבדות בע"מ‪.‬‬
‫________________‬
‫אינג' דויד פריד‬
‫מהנדס ראשי – איזוסאונד מעבדות בע"מ‬
‫‪Page5of11‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫נספח ‪ A‬ע"מ מס' ‪1‬‬
‫‪Page6of11‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫נספח ‪ B‬ע"מ מס' ‪1‬‬
‫‪Page7of11‬‬
‫‪1107-9‬‬
‫נספח ‪ B‬ע"מ מס' ‪2‬‬
‫‪Page8of11‬‬
1107-9
1 '‫ ע"מ מס‬C ‫נספח‬
.ISO 354 ‫רשימת ציוד הבדיקה המשמש למדידת מקדמי הבליעה עפ"י תקן‬
Manufacturer
Type
Serial No.
Pulse system
Bruel & Kjaer
3560C E04
02607110
Pulse CPB Analysis
Bruel & Kjaer
7771
Bruel & Kjaer
4943
02379083
Bruel & Kjaer
4292
017009
Bruel & Kjaer
2716
02587163
Name
software
½” Diffuse field microphone
Preamplifier 2669L with
TEDS
(6 in reverberation room)
Omnipower Omnidirectional
Sound Source
(2 in reverberation room)
Power Amplifier (300W) for
4296 omnipower source
ISO 354 Analysis software
Bruel & Kjaer
Relative Humidity
Transmitter
ACI
8812333130 ACI/RH3-D
Thermistor Temperature
Sensor
ACI
8812333129
ACI/10KCP-D-8”
Digital Barometer
LUTRON
0908364/4
PHB-318
Page9of11
1107-9
2 '‫ ע"מ מס‬C ‫נספח‬
‫רשימת תקנים‬
No.
Name
Title
Edition
1
ISO 354
Measurements of the sound
2003-12
absorption in the
reverberation room
Page10of11
1107-9
1 '‫ ע"מ מס‬D ‫נספח‬
(‫ )עם מדגם‬T1 (‫ )ללא מדגם‬T0 - ‫ערכי זמן הדהוד ממוצעים‬
Frequency
Mean values of the measured
reverberation times
Hz
without specimen
with specimen
T0 / s
T1 / s
100
5.22
3.28
125
5.21
3.14
160
5.47
3.14
200
6.76
3.61
250
7.49
3.53
315
8.25
3.98
400
8.90
3.87
500
8.62
3.74
630
7.90
3.63
800
7.26
3.55
1000
6.47
3.37
1250
6.08
3.22
1600
5.43
3.05
2000
5.27
2.97
2500
4.86
2.83
3150
4.20
2.54
4000
3.60
2.27
5000
2.86
1.92
------ ‫ סוף‬------
Page11of11

Similar documents