תיאוריות ביקורתיות בתכנון

Transcription

תיאוריות ביקורתיות בתכנון
‫תיאוריות ביקורתיות בתכנון‬
‫(‪ 2 – 821-2-1180‬נק"ז)‬
‫המרצה‪ :‬פרופ' אורן יפתחאל‬
‫אופי הקורס‪ :‬שיעור‬
‫משך הקורס‪ :‬שעתיים סמסטריאליות שבועיות ביום ד' ‪00:22-02:22‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫הקורס בונה על הקורסים הקודמים שסקרו את התפתחות המחשבה התכנונית והניתוח העירוני‪.‬‬
‫הוא עורך 'מסע מודרך' בשיח הביקורתי שהתפתח במחשבת התכנון והלימודים העירוניים‪ ,‬בעיקר‬
‫בחצי השני של המאה העשרים‪ .‬הקורס דן במגמות העיקריות‪ ,‬במחלוקות ובפיצולים‪ ,‬תוך 'שיחה'‬
‫עם הזרמים המרכזיים בתחום ועם המסד הפילוסופי רעיוני של החשיבה הביקורתית‪ .‬התחנות‬
‫העיקריות במסע הן התיאוריות המרקסיאניות‪ ,‬הגראמשיאניות‪ ,‬הקולוניאליות‪ ,‬המגדריות‪,‬‬
‫הפוקודיאניות‪ .‬בקורס ננתח את עיצוב המרחב‪ ,‬כלומר את המעשה התכנוני בישראל ובעולם‪ ,‬דרך‬
‫זוויות אלה‪.‬‬
‫ישנן זוויות ביקורתיות לא מעטות אחרות‪ ,‬כמו למשל הזווית הירוקה‪-‬אקולוגית‪ ,‬ההומניסטית או‬
‫אנרכיסטית‪ ,‬אשר מחוסר זמן יוותרו מחוץ לקורס‪.‬‬
‫הדגש בקורס יהיה על הבנה ביקורתית של יחס בין כוח‪ ,‬מרחב ויחסים חברתיים‪ ,‬כפי שהם‬
‫מתבטאים בעיקר בזירה העירונית‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬הקורס יוקדש לביקורת הכוח המרחבי הגלוי‬
‫והסמוי המעצב ערים‪ ,‬יישובים וחברות‪ .‬לא ניתן כמובן לנתק לחלוטין את הזירה העירונית‬
‫מתהליכים המעצבים קנ"מים אחרים של לאומים‪ ,‬מדינות‪ ,‬ושורה של תהליכים עולמיים‪,‬‬
‫אזוריים ומקומיים‪ .‬עם זאת ניתן להתמקד בתפקיד התכנון העירוני‪ ,‬המוגדר באופן רחב‪ ,‬כתהליך‬
‫גיבוש‪ ,‬עיצוב ומאבק על המרחב‪ ,‬כפי שעושים הוגים ביקורתיים לאורך למעלה ממאה שנות הגות‪.‬‬
‫ההוראה‪:‬‬
‫הקורס יתקדם כקריאה מודרכת ולמידה משותפת של טקסטים מרכזיים בתחום‪ ,‬יחד עם דיון‬
‫מושכל באירועים 'מכאן ועכשיו'‪ .‬בכל שבוע יוצגו שני מאמרים מרשימת הקריאה על‪-‬ידי‬
‫הסטודנטים‪ ,‬ויתקיים דיון בהנחיית המרצה אשר יספק מסגרות רעיוניות והיסטוריות להתפתחות‬
‫המחשבה הביקורתית‪ ,‬מגבלותיה וענפיה השונים‪.‬‬
‫דרישות‪:‬‬
‫הסטודנטים יידרשו להגיש ויוערכו לפי‪:‬‬
‫א‪ .‬שני סיכומים (טקסט של ‪ 3-4‬עמודים‪ ,‬מצגת‪ ,‬חומר ויזואלי) – ‪ 02‬נק' (‪ 02‬כ"א)‬
‫– ‪ 02‬נק'‬
‫ב‪ .‬עבודה בת כ‪ 3,222-‬מילה בסוף הסמסטר‬
‫– ‪ 02‬נק'‬
‫ג‪ .‬השתתפות ותרומה‬
‫הסיכומים שיוגשו יהיו על בסיס הצגה בכיתה ויסקרו את הראיות וההתפתחות הרעיונית של‬
‫הטקסטים שיבחרו בהסכמת המרצה‪ ,‬תוך דיון קצר במגמות ובמחלוקות‪ .‬על הסטודנטים לבחור‬
‫אירוע או דיון תכנוני דרכו ידגימו את הטקסטים אותם הם סוקרים‪ .‬מתוך ארבעת הסיכומים‪ ,‬אחד‬
‫צריך לסקור חומר לא אקדמי‪ ,‬כמו קליפ‪ ,‬שיר‪ ,‬מאמר רציני בעיתון או נאום‪ .‬הסטודנטים ינתחו את‬
‫הפריט הלא אקדמי דרך 'המשקפיים' של התיאוריות הביקורתיות‪.‬‬
‫אפשרויות לנושאים‪ :‬הפרטת ומחירי הדיור בישראל; הקמת יישובים חדשים; הריסות בתים‬
‫בשטחים הפלסטינים; מכרות הפוספט בערד; הנושאים התכנוניים שעלו במחאה החברתית; מצב‬
‫קרקעות ויישובי הבדווים; מצבה המרחבי‪-‬תכנוני של האישה הישראלית; משטר ההפרדה המרחבי‬
‫בישראל‪/‬פלסטין; או נושאים עולמיים‪ ,‬כמו תכנון עבור המרחב האפור; מהגרי עבודה; סחר בנשים;‬
‫דפוסי העיור בעולם המתפתח; ג'נטריפיקציה עולמית כדגל של הקפיטליזם החדש או כל נושא אחר‬
‫המשלב ניתוח של כוח‪ ,‬מרחב ותכנון‪.‬‬
‫העבודה הסופית תחבר את הסיכומים וקריאה נוספת עם ההתמקדות המחקרית של הסטודנטים‪ ,‬או‬
‫נושאים מעמיקים יותר המעניינים אותם‪ .‬הצעה שלדית של העבודה תאושר על‪-‬ידי המרצה בשבוע ה‪-‬‬
‫‪ 00‬לסמסטר‪ .‬העבודה 'תשוחח' עם הטקסטים שנקרא וחיבורים חשובים אחרים בתחום‪ ,‬ותדגים‬
‫כיצד ניתן להשתמש בגישה הביקורתית למחקרים אותם עורכים הסטודנטים בזירות אחרות כמו‬
‫סמינר‪ ,‬תזה או עבודה מקצועית‪.‬‬
‫הגשת הסיכומים תתבצע עד שבוע לאחר תאריך הדיון בכיתה‪ ,‬ואילו העבודה תוגש עד התאריך‬
‫האחרון להגשת עבודות במ‪.‬א‪( .‬בדרך כלל תחילת הסמסטר הבא)‪ .‬פירוט מדויק יותר של הדרישות‬
‫יינתן במהלך הקורס‪.‬‬
‫תכנית שלדית‬
‫)ללא ציון תאריכים‪ ,‬כי ייתכנו שינויים; גם בעקבות דיון עם‪ ,‬ובקשות של‪ ,‬הסטודנטים)‪:‬‬
‫שימו לב – מקורות לקריאת חובה‪ ,‬מתוך הרשימה הרחבה‪ ,‬יצוינו לקראת כל שיעור‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.0‬‬
‫התארגנות‪ ,‬מטרות הקורס‪ ,‬דיון בתיאוריה ביקורתית וסימון שדות הקריאה‬
‫מיפוי הזרם מרכזי – התרומה התכנונית לפיתוח‪ ,‬קפיטליזם‪ ,‬לאומיות‪ ,‬הפרטה (יתכן וייקח‬
‫שבועיים)‬
‫מקורות‪ :‬לה‪-‬קורבוזייר‪ ;0203 ,‬סבס‪ ;8001 ,‬אוסבורן ‪ ;0220‬חסון‪ ;0203 ,‬אלתרמן‪;8000 ,‬‬
‫‪Hall, (Chp 5); Shachar, 1998; Sorensen, 1988‬‬
‫‪ - 6-00-0203‬אין שיעור (כנס בינלאומי) השיעור יוחזר במהלך הסמסטר‬
‫‪.3‬‬
‫מיפוי הניתוח הביקורתי‪-‬מרחבי‪ :‬דיון ברמת ה‪'-‬מֵ טָ ה' – מהו כוחו החברתי‪-‬פוליטי של‬
‫מרחב? האם יש היסטוריה חלופית של התכנון?‬
‫מקורות‪ ;; Madanipour, 2002; Sandercock, 2003 :‬יפתחאל ‪Flybvjerg, ;2111‬‬
‫‪2002‬‬
‫מיקוד‪' :‬הבית' כחלון לניתוח מרחבי‪-‬ביקורתי‬
‫מקורות‪ :‬קוטף ‪Pateman 2008 ,0200‬‬
‫‪.4‬‬
‫המבט המרקסיאני – ביקורת הקפיטליזם והניאו‪-‬ליברליזם‬
‫מקורות‪Harvey, D. 1996, 2008; Marcuse, 1994, 1998; Engles, 1848; :‬‬
‫‪ .5‬מעבר לניתוח המרקסיאני ‪ --‬גראמשי ולפברה – מרחוב ההגמוניה וההתנגדות‬
‫מקורות‪ :‬פרייזר‪ ;0224 ,‬פילק‪ ,‬ד‪ ;Kipfer, 2007, 2008. .0220 .‬לפברה‪ ;0226 ,‬דה‪-‬סרטו‪,‬‬
‫‪0226‬‬
‫‪ .0‬הזווית ה(פוסט)קולוניאלית‪ :‬המרחב כהבניה מתפשטת‬
‫מקורות‪ :‬סעיד‪King, 1998 Kiefer, 2007; Njoh, 2010 ; Mbembe, 2006 ;0225 ,‬‬
‫מיקוד‪ :‬הגטו‬
‫מקורות‪:‬קורן‪Marcuse, Wacquant, 2011; Massey, 2003; Caldeira, 2006 ;0200 ,‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪ .0‬המצב הפוסט‪-‬קולוניאלי ו'המרחב האפור' – ניהול ה'לא רצויים' בעולם הגלובאלי‬
‫מקורות‪Roy, 2005; Yiftachel, 2009,; Davis, 2005; Connell, 2013 Angotti, 2007:‬‬
‫‪ Simone, 2005‬יפתחאל‪.0203 ,‬‬
‫‪ .2-02‬האתגר המגדרי‪-‬פמיניסטי‪-‬הומואי‪ :‬הבנה מגדרית ומינית של מרחבי הכוח‬
‫מקורות‪ :‬בלומן‪ ;2181 ,‬בלנק‪ ;2112 ,‬גרוס וזיו‪Sandercock and Forsyth, 1996; ;0223 ,‬‬
‫‪Rose, 2002; ;Ritzdorf, M. 1996; Young, 2003‬‬
‫‪ .00‬המבט הפוקודיאני והפירוק הפוסט‪-‬מודרניסטי‬
‫מקורות‪ :‬פוקו‪Legg, 2007; 0223 ,‬‬
‫‪ .00‬מביקורת לתיקון? חזונות תכנוניים‪-‬ביקורתיים‬
‫מקורות‪ :‬יונה וספיבק ‪( 0200‬פרק תכנון‪ ,‬דיור‪ ,‬קרקעות); פנסטר‪' ;0220 ,‬במקום'‪;0222 ,‬‬
‫‪Harvey; 2000; Sandercock, 2003‬‬
‫‪ .03‬דיון מסכם בקורס‪ ,‬ולקראת הגשת העבודות‬
‫שימו לב‪ :‬מהשבוע הרביעי‪ ,‬ישובצו הצגות סיכומים של סטודנטים‪ .‬פרטים שמיים יקבעו במהלך‬
‫הקורס‪.‬‬
‫מקורות‬
‫(לא סופי‪ ,‬עותקים בהיילרן)‬
‫אוסבורן וגאבלר ‪ 0220‬היגוי במקום חתירה – ממציאים את הממשל מחדש‬
‫אמיר‪-‬פוקס‪ .0202 .‬הפרטות והלאמות‬
‫בלנק‪ ,‬י‪" ,0223 .‬אין מולדת להומואים‪ :‬גלובליזציה‪ ,‬פירוק מרחבי והגטו ההומו‪-‬לסבי"‪ ,‬תיאוריה וביקורת‬
‫‪.03 ,)0223( 03‬‬
‫גרוס‪ ,‬א‪ .‬וזיו‪ ,‬ע‪ .‬ועמליה זיו ‪,‬בין תאוריה לפוליטיקה‪ :‬לימודים הומו‪-‬לסביים ותאוריה קווירית‪ ,‬מעבר‬
‫למיניות ‪ ,2-44‬בעריכת יאיר קדר ‪,‬עמליה זיו ואורן קנר הוצאת הקיבוץ המאוחד ‪,‬‬
‫גרוס‪ ,‬י‪ .0226 .‬זכויות חברתיות‪ ,‬בתוך רם וברקוביץ‪ ,‬אי‪/‬שוויון‬
‫דהאן‪-‬כלב ‪ .0226‬מחאה חברתית‪ .‬בתוך רם וברקוביץ‬
‫דה‪-‬סרטו‪ .0226 ,‬צעדות בעיר‬
‫האגודה לזכ' האזרח‪ .0202 .‬מצב הדמוקרטיה‪ ,‬פרק ‪ .6‬זכויות חברתיות‬
‫חסון‪ ,‬ש‪' .0200 .‬הקדמה' בתוך‪ ,‬חסון‪ ,‬ש‪( .‬ע) עיצוב המרחב בישראל‪ ,‬ירושלים‪ ,‬כתר‪.2-02 :‬‬
‫יעקובי‪ ,‬ח ‪ .‬וכהן‪ ,‬ש‪ .0200 .‬הפרדה – הפוליטיקה של המרחב בישראל‬
‫יפתחאל‪ ,‬א‪ .0226 .‬סדקים באוטופיה‪ :‬הצד האפל של התכנון‬
‫יפתחאל‪ ,‬א‪ .0203 .‬תיאוריה ביקורתית ומרחב אפור‪ :‬הבדואים באזור באר שבע‪ ,‬בתוך קרפלוס‪ ,‬י‪ .‬ומאיר‪,‬‬
‫א‪( .‬עורכים)‪ ,‬הבניית המרחב הבדואי בנגב‪ ,‬באר שבע‪ ,‬מרכז הנגב לפיתוח אזורי‪.000-053 :,‬‬
‫לפברה‪ ,‬א‪ ,0226 .‬ייצור המרחב (הדפס בהיילרן)‬
‫מאוטנר‪ ,‬מ‪ – 0202 .‬יחסי מרכז‪-‬פריפריה במדינה רב‪-‬תרבותית‪ ,‬בתוך שטרן צדק שלי‪ ,‬צדק שלך‬
‫סבס‪ ,‬א‪' 0226 .‬על ההפרטה'‬
‫פרייזר‪ ,‬נ‪ .0224 .‬מחלוקה להכרה? דילמות של צדק‬
‫קוטף‪ ,‬ה‪' .0200 .‬הבית'‪ ,‬מפתח ‪ -‬לקסיקון מינרבה לחשיבה ביקורתית ‪ -‬כרך ‪- 0‬‬
‫‪http://mafteakh.tau.ac.il/pdf/1-2010-01.pdf‬‬
‫שנהב‪ ,‬י‪ .0223 .‬הקדמה‪ ,‬מרחב‪ ,‬אדמה‪ ,‬בית‪.‬‬
References (to be completed):
Abu-Lughod, J. 2002. 'The Islamic City'
Brenner, N. and Theodor, H. 2009. The Urbanization of Neoliberalism
Giblin, Beatrive 1988, Recluse and Colonisation, in Kaufman, E. (ed) International
Geopolitical Analysis, Croom Helm.
Connel, R. 2013. 'Using southern theory: decolonizing social thought in theory, research and
application', Planning Theory, 14:4.
Flyvbjerg, B. 2002. Bringing Power into Planning Theory; Journal of Planning Research and
Education: 21: 353-366.
Harvey, D. 1993. 'Social Justice and the Postmodern City'
Harvey, D. 1996. 'On planning the ideology of planning' in Readings in Planning Theory,
Blackwell
Healey, P. 1996, 'Planning through Debate'.
Kipfer, Stefan (2007) "Space and Fanon: Colonization, urbanization and liberation from the
colonial to the global city". Environment and Planning D: Society and Space. 25.4.
Kipfer, Stefan (2008) "Hegemony, Everyday Life, and Difference: How Lefebvre urbanized
Gramsci". Space, Difference, and Everyday Life: Henri Lefebvre and Radical Politics
(Eds. Goonewardena, Kipfer, Milgrom, Schmid). .
Legg, S. 2007, Spaces of Colonialism
Ligget, H. 1996, 'Knowing women/planning theory
Madanipour, 2002, Social exclusion and space
Mbembe, A. 2006. 'Writing the world from the African metropolis'
Marcuse, P. 1997, The Enclave, the Citadel and the Ghetto, Urban Affairs Review 33: 228264.
Ritzdorf, M. 1996. 'Feminist thoughts on the theory and practice of planning'
Rose, R, 2002, Feminism and geography.
Roy, A. (2009). Strangely familiar: Planning and the worlds of insurgence and informality.
Planning Theory, 8(1), 7-12.
Pateman, Carole, 'House, Home, Homeland' (2008) 4(2) Politics & Gender 341
Sandercock, L. 2003 Mongrel Cities (introduction)
Yiftachel, O. (2009). Theoretical notes on 'gray space': The coming of urban apartheid'?
Planning Theory, 8(1), 88-101.

Similar documents