לשעות פעילות חברת נמל אשדוד בחגי פסח ועד שבועות, הקש על קישור זה.

Transcription

לשעות פעילות חברת נמל אשדוד בחגי פסח ועד שבועות, הקש על קישור זה.
Ashdod Port Company Ltd.
Business Customer Division
‫‏ו'‏באדר‏א'‏תשע"ו‬
5122.2.25.
Ashdod Port Working Hours
during Holidays
‫שעות פעילות נמל אשדוד‬
‫בתקופת החגים‬
‫ ‏‬Dear Customers,
Hereby listed Ashdod Port working hours
‫ ‏‬during the upcoming holidays.
‫‏‬,‫לקוחות‏יקרים‬
2‫להלן‏פירוט‏שעות‏העבודה‏בחגים‬
Operations- ‫תפעול‬
Day
22.04.2016
Friday
Passover Eve
23.04.2016
Saturday Night
Passover Night
Bulk / Liquids- ‫תפזורת ונוזלים‬
Admin
Shift A: 06:30-11:00 :'‫משמרת‏א‬
Shift B: 11:00-15:30 :'‫ משמרת‏ב‬Shift A: 06:00-10:30 :'‫משמרת‏א‬
7:30-12:00
Shift B: 10:30-15:00 :'‫משמרת‏ב‬
Ordering Gangs until: 08:30
Planning at: 09:00
Shift C: 22:30-05:30 :'‫משמרת‏ג‬
Shift A: 06:30-13:00:'‫משמרת‏א‬
Shift B: 13:00-19:30 :'‫משמרת‏ב‬
Shift C: 19:30-02:00 :'‫משמרת‏ג‬
Ordering Gangs until: 09:30
Planning at: 10:00
Shift A: 06:30-12:00:'‫משמרת‏א‬
28.04.2016
Shift B: 12:00-17:30 :'‫משמרת‏ב‬
Thursday
Passover 7th Eve Ordering Gangs until: 08:30
Planning at: 09:00
29.04.2016
Friday
Passover 7th Day
24-27.04.2016
Sunday to
Wednesday
Passover
Interim Days
Shift C: 22:30-06:00 :'‫משמרת‏ג‬
-
‫יום‬
‫ערב‏פסח ‏‬
‫יום‏שישי ‏‬
‫יד'‏בניסן‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬..2.2.25.
‫מוצאי‏חג‏הפסח ‏‬
‫מוצ"ש ‏‬
‫ט"ו‏בניסן‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬.22.2.25.
Shift A: 06:00-12:00 :‫משמרת‏א'‏‬
Shift B: 12:00-18:00 :‫משמרת‏ב'‏‬
7:30-14:30
Shift C: 18:00-24:00 :‫משמרת‏ג'‏‬
Shift D: 24:00-06:00 :‫משמרת‏ד'‏‬
‫חוה"מ‏פסח ‏‬
‫ימים‏ראשון‏עד‏רביעי ‏‬
‫י"ט‏בניסן‏תשע"ו ‏‬-‫ט"ז‬
‫ ‏‬..-.22.2.25.
Shift A: 06:00-12:00 :'‫משמרת‏א‬
7:30-12:30
Shift B: 12:00-17:30 :'‫משמרת‏ב‬
‫ערב‏חג‏שביעי‏של‏פסח ‏‬
‫יום‏חמישי ‏‬
‫כ'‏בניסן‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬.22.2.25.
HOLIDAY
‫חג‏שביעי‏של‏פסח ‏‬
‫יום‏שישי ‏‬
‫כ"א‏בניסן‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬.22.2.25.
‫מוצאי‏שבת ‏‬
‫כ"ב‏בניסן‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬222.2.25.
30.04.2016
Saturday Night
Shift C: 22:30-05:30 :'‫משמרת‏ג‬
11.05.2016
Wednesday
Memorial Day
Shift A: 06:30-13:00:'‫משמרת‏א‬
‫יום‏הזיכרון‏לחללי‏צה"ל ‏‬
Shift B: 13:00-19:30 :'‫ משמרת‏ב‬Shift A: 06:00-12:00 :'‫ משמרת‏א‬7:30-14:00
‫יום‏רביעי ‏‬
‫‏‬
‫ו‬
"‫ג'‏באייר‏תשע‬
Shift
B:
12:00-18:00
:'‫משמרת‏ב‬
Ordering Gangs until: 09:30
‫ ‏‬55212.25.
Planning at: 10:00
12.05.2016
Thursday
End of
Independence
Day
11.06.2016
Saturday
Shavuot Eve
12.06.2016
Sunday
Shavuot Night
Shift C: 22:30-05:30 :'‫משמרת‏ג‬
Shift C: 22:30-06:00 :'‫משמרת‏ג‬
Shift C: 22:30-06:00 :'‫משמרת‏ג‬
-
-
HOLIDAY
Shift C: 22:30-05:30 :'‫משמרת‏ג‬
We wish you Happy Holidays!
Business Customer Division
Ashdod Port Company
Shift C: 22:30-06:00 :'‫משמרת‏ג‬
-
‫מוצאי‏יום‏העצמאות ‏‬
‫יום‏חמישי ‏‬
‫ד'‏באייר‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬5.212.25.
‫ערב‏חג‏השבועות ‏‬
‫יום‏שבת ‏‬
‫ה'‏בסיון‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬552.2.25.
‫מוצאי‏חג‏השבועות ‏‬
‫יום‏ראשון ‏‬
‫ו'‏בסיון‏תשע"ו ‏‬
‫ ‏‬5.2.2.25.
‫אנו מאחלים לכל לקוחותינו ובני ביתם‬
!‫חג שמח ומועדים לשמחה‬
‫חטיבת הלקוחות‬
‫חברת נמל אשדוד‬
P.O.Box 9001, Ashdod 77191, Israel, Office: Tel: 972.8.8517770/1

Similar documents