לוח שנה אקדמית תשע

Comments

Transcription

לוח שנה אקדמית תשע
‫בית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון ‪ -‬חיפה‬
‫לוח שנה''ל תשע''ו ‪2015-2016‬‬
‫יום בשבוע‬
‫תאריך עברי‬
‫מערך חופשות‪/‬חגים‪/‬אירועים‬
‫תאריך לועזי‬
‫סמסטר חורף (א')‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יום א'‬
‫יום א' – ב'‬
‫יום ג'‬
‫יום א' – ו'‬
‫יום ו'‬
‫ה' בחשון‬
‫א'‪ -‬ב' בטבת‬
‫י' בטבת‬
‫ה'– י' בשבט‬
‫י' בשבט‬
‫תחילת שנה''ל תשע''ו וסמסטר חורף‬
‫‪18.10.15‬‬
‫‪ 13.12.15 -14.12.15‬חנוכה – אין לימודים‬
‫צום י' בטבת – אין לקיים בחינות‪/‬בחנים‬
‫‪22.10.15‬‬
‫‪ 17.01.16 -22.01.16‬יתקיימו לימודים לפי מערכת מיוחדת‬
‫סיום לימודים סמסטר חורף‬
‫‪22.01.15‬‬
‫סמסטר אביב (ב')‬
‫‪‬‬
‫יום ד'‬
‫ט"ו' באדר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יום ד'‬
‫יום ד'‬
‫כ"ב באדר‬
‫י''ג באדר ב'‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יום ה'‬
‫יום ו'‬
‫י''ד באדר ב'‬
‫ט''ו באדר ב'‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יום ו' – ו'‬
‫יום ד'‬
‫י''ד‪ -‬כ''א בניסן‬
‫כ''ו בניסן‬
‫‪‬‬
‫יום ה'‬
‫כ''ז בניסן‬
‫‪‬‬
‫יום ג'‬
‫ב' באייר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יום ד' – ה'‬
‫יום א'‬
‫יום ו'‬
‫ג'‪ -‬ד' באייר‬
‫ו' בסיון‬
‫ב' בתמוז‬
‫‪‬‬
‫יום א' – ו'‬
‫ד'‪-‬ט' בתמוז‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יום ו'‬
‫יום א'‬
‫יום א'‬
‫ט' בתמוז‬
‫י''ח בתמוז‬
‫י' באב‬
‫תחילת סמסטר אביב לכיתות שנה א'‬
‫‪24.02.16‬‬
‫במסלול לימודים משולב‬
‫תחילת סמסטר אביב לשאר הכיתות‬
‫‪2.03.16‬‬
‫תענית אסתר אין לימודי ערב‪ .‬אין לקיים‬
‫‪23.3.16‬‬
‫בחינות‪ .‬סיום לימודים בשעה ‪.18:00‬‬
‫פורים ‪ -‬אין לימודים‬
‫‪24.03.16‬‬
‫שושן פורים אין לקיים בחינות‪ ,‬אין לימודים‬
‫‪25.03.16‬‬
‫לכיתות ערב‪.‬‬
‫‪ 22.04.16 -29.04.16‬פסח – אין לימודים‬
‫ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה‪,‬‬
‫‪4.05.16‬‬
‫סיום לימודים בשעה ‪18.00‬‬
‫יום הזיכרון לשואה ולגבורה‪ -‬אין לקיים‬
‫‪5.05.16‬‬
‫בחינות‪/‬בחנים‬
‫ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל ‪ -‬הלימודים‬
‫‪10.05.16‬‬
‫יסתיימו בשעה ‪18.00‬‬
‫‪ 11.05.16 –12.05.16‬יום הזיכרון‪ ,‬יום העצמאות – אין לימודים‬
‫שבועות – אין לימודים‬
‫‪12.06.16‬‬
‫סיום לימודים סמסטר אביב לכיתות שנה‬
‫‪10.06.16‬‬
‫א' במסלול לימודים משולב‬
‫‪ 13.06.16 -17.06.16‬יתקיימו לימודים לפי מערכת מיוחדת‬
‫לשאר הכיתות‬
‫סיום לימודים סמסטר אביב לשאר הכיתות‬
‫‪17.06.16‬‬
‫צום י''ז בתמוז – אין לקיים בחינות‪/‬בחנים‬
‫‪24.07.16‬‬
‫צום ט' באב – אין לימודים‬
‫‪14.08.16‬‬
‫‪ ‬יום הסטודנט – על המועד המדויק תפורסם הודעה‬
‫‪ ‬ועדות ההוראה יתקיימו מיד לאחר סיום כל בחינות מועד א' ומועד ב'‪.‬‬
‫‪1‬‬

Similar documents