תוכנייה - מכון ון ליר בירושלים

Comments

Transcription

תוכנייה - מכון ון ליר בירושלים
‫פותחים שבוע‬
‫האלוהים‬
‫והאדם‬
‫פרשת השבוע במכון ון ליר בירושלים‬
‫תשע"ו ‪2015/16‬‬
‫דפנה שרייבר‬
‫הסדרה‬
‫בהנחיית והאדם‬
‫האלוהים‬
‫כל הפגישות מתקיימות בימי ראשון בשעה ‪ 19:00-18:00‬במכון ון ליר בירושלים‬
‫הלוקחים חלק במסע לאורכן של פרשיות השבוע עתידים להתוודע לדיוקנו יוצא הדופן של‬
‫האל העברי‪ .‬חומשי התורה משרטטים את דמותו הייחודית של אלוה‪ ,‬הדומה לדמויות אלוהיות‬
‫אחרות בעולם העתיק אך גם שונה מהן שוני ניכר‪ .‬נדמה כי יותר מכול מתייחד האל המקראי‬
‫ביחס הדו‪-‬ערכי שהוא מקיים עם ברואיו‪ :‬בתביעות שהוא תובע מהם‪ ,‬בתביעות שהם תובעים‬
‫ממנו‪ ,‬בעולם שברא עבורם והחריב כשלא עמדו ברף ציפיותיו‪ ,‬ברף ציפיותיהם‪.‬‬
‫סדרת המפגשים “פותחים שבוע” לשנת תשע”ו תוקדש למבט עכשווי על האל העברי‪ .‬נתבונן‬
‫באל מבעד למשקפיים פילוסופיים ואנתרופולוגיים‪ ,‬דתיים וחילוניים‪ .‬ננסה להבין כיצד התבוננו‬
‫בעלילותיו ותביעותיו הוגי דעות בני כל הדורות‪ ,‬מחז”ל ועד שפינוזה‪ ,‬מהחסידות ועד הוליווד‪.‬‬
‫נבדוק מה נותר מן הדיאלוג שביקש לקיים אותו אל ספרותי ואיזה מקום‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬נותר‬
‫ל”המקום” במקומותינו‪.‬‬
‫לאורך השנה יבחנו מרצים מתחומי מחקר ודעת שונים‪ ,‬בעלי רקע תרבותי ואידיאולוגי מגוון‪,‬‬
‫את מקומו של האלוהים כפי שהוא משתקף בפרשיות השונות‪ ,‬באמצעות פרשנויות קלאסיות‬
‫ומודרניות ומתוך פירוש עדכני ומדרש חדש‪.‬‬
‫פתיחה חגיגית‬
‫כח בתשרי‪ 11 ,‬באוקטובר ‪2015‬‬
‫ג בכסלו‪ 15 ,‬בנובמבר ‪2015‬‬
‫ויצא‬
‫יע ַהּשָׁ ָמיְ ָמה”?‬
‫“סֻ ָּלם מֻ ָּצב ַא ְר ָצה וְ רֹאׁשֹו ַמּגִ ַ‬
‫בין האדם ואלוהים‬
‫ד”ר אלמוג בהר‬
‫ברכות‪ :‬פרופ’ גבריאל מוצקין‬
‫ראש מכון ון ליר בירושלים‬
‫פרופ’ אמנון רז‪-‬קרקוצקין‬
‫ראש תחום תרבות וזהות יהודית‬
‫במכון ון ליר בירושלים‬
‫יו”ר‪ :‬דפנה שרייבר‬
‫ד”ר חיים וייס‬
‫בראשית ‪ -‬נ ַֹח‬
‫יז בכסלו‪ 29 ,‬בנובמבר ‪2015‬‬
‫״גילוי הדעת״ ‪ -‬מדוע לא לאכול מן העץ‬
‫פרופ’ חיים סידר‬
‫ה בחשון‪ 18 ,‬באוקטובר ‪2015‬‬
‫ְך־לָך‬
‫ֶל ְ‬
‫“וכיון שצפה‪ ...‬והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב‬
‫וצרף ויצר ועלתה בידו‪ ,‬נגלה אליו אדון הכל” (ספר‬
‫יצירה) – דרכו של אברהם אל האלוהים במסורת הסוד‬
‫היהודית‬
‫ד”ר שפרה אסולין‬
‫יב בחשון‪ 25 ,‬באוקטובר ‪2015‬‬
‫וַ ּיֵ ָרא‬
‫אברהם אל מול האלוהים‪:‬‬
‫מה בין סיפור סדום למעשה העקדה‬
‫פרופ’ ישראל קנוהל‬
‫יט בחשון‪ 1 ,‬בנובמבר ‪2015‬‬
‫חיי שרה‬
‫ֹלהים וְ ָא ָדם”‪:‬‬
‫“ּומ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶׂכל טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ‬
‫ְ‬
‫בין חזון למציאות בספר בראשית‬
‫ד”ר שמואל ויגודה‬
‫כו בחשון‪ 8 ,‬בנובמבר ‪2015‬‬
‫תולדֹת‬
‫על העיוורון‪ ,‬העקדה והצליבה‬
‫פרופ’ דוד אוחנה‬
‫י בכסלו‪ 22 ,‬בנובמבר ‪2015‬‬
‫ת ר בו ת ו ז ה ו ת י ה ו ד י ת‬
‫הסדרה פתוחה לציבור הרחב‬
‫ז בשבט‪ 17 ,‬בינואר ‪2016‬‬
‫כד באדר ב‪ 3 ,‬באפריל ‪2016‬‬
‫ְּב ַש ַלח (שבת שירה)‬
‫תזריע (שבת החודש)‬
‫פרופ’ משה בר‪-‬אשר‬
‫ד”ר מאיר בוזגלו‬
‫יד בשבט‪ 24 ,‬בינואר ‪2016‬‬
‫ב בניסן‪ 10 ,‬באפריל ‪2016‬‬
‫ה’ ‪ -‬איש מלחמה‬
‫יתרו‬
‫איך להפוך להיכל‪ :‬אימה והשראה בנבואה ובתקשור‬
‫ד”ר אדם קלין‪-‬אורון‬
‫כא בשבט‪ 31 ,‬בינואר ‪2016‬‬
‫משפטים‬
‫מה בין “אלוהים” ל”שופטים”?‬
‫פרופ’ אביעד הכהן‬
‫צרעת ונורמות חברתיות לאור המדרש‬
‫מצֹרע (שבת הגדול)‬
‫הטמא והקדוש‬
‫ד”ר יעקב ידגר‬
‫ד”ר יצחק בנימיני‬
‫ט בניסן‪ 17 ,‬באפריל ‪2016‬‬
‫פסח‬
‫“את חירותי‪ ,‬שמרתי לי אותך” – איך?‬
‫הלכה ואגדה לקראת חג הפסח‬
‫כח בשבט‪ 7 ,‬בפברואר ‪2016‬‬
‫מלכה פיוטרקובסקי‬
‫תרומה‬
‫כג בניסן‪ 1 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫“וְ ָעׂשּו לִ י ִמ ְק ָּדׁש”‪ :‬אלוהים מגביל את הפולחן‬
‫קדֹשים‬
‫ה באדר א‪ 14 ,‬בפברואר ‪2016‬‬
‫ד”ר שלום צדיק‬
‫תצוה‬
‫ל בניסן‪ 8 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫הרב נפתלי רוטנברג‬
‫משמעות הבחירה האלוהית בבני אהרון ל”ברית עולם”‬
‫ול”כהונה לחקת עולם”‬
‫פרופ’ רחל אליאור‬
‫מהי קדושה בין מצוות שמעיות לשכליות‬
‫אמֹר‬
‫על אלוהי בעלי ההלכה‬
‫פרופ’ רמי ריינר‬
‫וישלח‬
‫יעקב ועשו והבחירה באלימות‬
‫וישב‬
‫יוסף ואשת פוטיפר‪ :‬צדיקות או אדישות?‬
‫פרופ’ רון מרגולין‬
‫ח בטבת‪ 20 ,‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫ויחי‬
‫ֹלהים ֲח ָׁש ָבּה ְלט ָֹבה”‪:‬‬
‫“‏וְ ַא ֶּתם ֲח ַׁש ְב ֶּתם ָע ַלי ָר ָעה ֱא ִ‬
‫אלוהים ואדם בסיפור יוסף‬
‫ד”ר לאה מזור‬
‫טו בטבת‪ 27 ,‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫שמות‬
‫שרשרת התגלויות סיני‪ :‬מן הסנה הבוער‬
‫ועד אליהו‬
‫דב אלבוים‬
‫יב באדר א‪ 21 ,‬בפברואר ‪2016‬‬
‫כי תשא‬
‫כב בטבת‪ 3 ,‬בינואר ‪2016‬‬
‫מ”פנים אל פנים” ועד ל”מחני נא”‪:‬‬
‫משה כמיסטיקן וכמנהיג‬
‫מה היה הרמב”ם אומר לגלילאו?‬
‫על יסוד הפלא שבחוקי הפיזיקה‬
‫יט באדר א‪ 28 ,‬בפברואר ‪2016‬‬
‫וארא‬
‫פרופ’ אבשלום אליצור‬
‫כט בטבת‪ 10 ,‬בינואר ‪2016‬‬
‫ּבֹא‬
‫בא אל פרעה‪ :‬גאולת ישראל בסוד התנין הגדול‬
‫ד”ר אבי אלקיים‬
‫יואב שורק‬
‫ויקהל (שבת שקלים)‬
‫אימון המבט לסמוי שבנגלה‬
‫ד”ר אלי הולצר‬
‫כו באדר א‪ 6 ,‬במרץ ‪2016‬‬
‫קּודי‬
‫ְּפ ֵ‬
‫ז באייר‪ 15 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫ְּב ַהר‬
‫ֹלהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָּפנָ י”‪ :‬האיסור על פסל‬
‫“ֹלא יִ ְהיֶ ה ְלָך ֱא ִ‬
‫ותמונה ודימוי האל באמנות היהודית‬
‫פרופ’ שלום צבר‬
‫יד באייר‪ 22 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫בחק ַֹתי‬
‫ֻ‬
‫“כך עלה במחשבה לפני”‪ :‬התבונה האנושית והמסתורין‬
‫האלוהי‬
‫ד”ר חנה השקס‬
‫כא באייר‪ 29 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫במדבר‬
‫׳מה תהא עלי כי לא יהיה לי בחירה’‪:‬‬
‫ר’ נחמן מברסלב על יחסי אדם ואלוהים‬
‫ד”ר ציפי קויפמן‬
‫יצירת סדר במדבר‬
‫פרופ’ ירחמיאל כהן‬
‫ג באדר ב‪ 13 ,‬במרץ ‪2016‬‬
‫כח באייר‪ 5 ,‬ביוני ‪2016‬‬
‫ויקרא (שבת זכור)‬
‫נָ ׂשא‬
‫על המוסר‪ :‬אדם ואלוהים מחפשים זה את זה‬
‫ד”ר אבינועם רוזנק‬
‫י באדר ב‪ 20 ,‬במרץ ‪2016‬‬
‫צו‬
‫מש ְמרים ונשמרים‬
‫"עומדים אנו במשמרת"‪ :‬שומרים‪ַ ,‬‬
‫בספר הספרים‬
‫יובל ריבלין‬
‫יז באדר ב‪ 27 ,‬במרץ ‪2016‬‬
‫שמיני (שבת פרה)‬
‫ריבונו של עולם המסוכן‬
‫ד”ר משה מאיר‬
‫“וַ ּיִ ְׁש ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמ ַּד ֵּבר ֵא ָליו”‪:‬‬
‫להאזין לאלוהי הנקודה הפנימית‬
‫ד”ר מיכה אנקורי‬
‫יג בסיון‪ 19 ,‬ביוני ‪2016‬‬
‫שלח לך‬
‫כתמים תיאולוגיים במדבר‪ ,‬גרסת ‪1968‬‬
‫ד”ר אסף שלג‬
‫כ בסיון‪ 26 ,‬ביוני ‪2016‬‬
‫ק ַֹרח‬
‫סיפור ק ַֹרח כמשל פוליטי‪-‬מוסרי‬
‫ד”ר פיני איפרגן‬
‫מכון ון ליר בירושלים רחוב ז'בוטינסקי ‪ ,43‬ירושלים‪ ,‬טל׳ ‪www.vanleer.org.il  02-5605222‬‬
‫הכניסה חופשית‪/‬מספר המקומות מוגבל ‪ ‬ההרצאות מועברות באתר המכון בשידור חי ‪ ‬אין אפשרות לחנות בשטח המכון‬
‫תמונות שיצולמו במהלך ההרצאות יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות‬
‫בית הקפה של המכון בבניין אקדמיית פולונסקי יהיה פתוח לרשות הקהל‬